ΣΥΛΛΟΠΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΠΚΗΣ ^ΤΑΑΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΠΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΠΚΗΣ ^ΤΑΑΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες"

Transcript

1 yrtv ΣΥΛΛΟΠΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ "* ^^""'^ UCAI ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ^ & «JESS ΠΕΑΙ. ΑΚΑΔΗΜΑΐΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ m j t - ; " ' ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΠΚΗΣ ^ΤΑΑΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Πολιτική χρήσης θεματικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Γενικές αρχές θεματικής καταλογογράφησης:. Κάθε βιβλιοθήκη, αναλόγως της δικής της πολιτικής, η οποία προσδιορίζεται κυρίως από τις ανάγκες των χρηστών της σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, δίνει σε κάθε τεκμήριο όσες θεματικές επικεφαλίδες κρίνει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανάκτηση. 2. Σειρά αναφοράς υποδιαιρέσεων: i. Κύρια επικεφαλίδα - θεματική υποδιαίρεση - Γεωγραφική υποδιαίρεση Χρονολογική υποδιαίρεση - Υποδιαίρεση μορφής ή ϋ. Γεωγραφική κύρια επικεφαλίδα - θεματική υποδιαίρεση Χρονολογική υποδιαίρεση - Υποδιαίρεση μορφής 3. Εφαρμογή κατά τη σύνταξη των θεματικών ε7ηκεφαλίδων των αρχών: i. Ομοιομορφία ϋ. Μονοσημία iii. Ειδική και άμεση αναγραφή iv. Συνέπεια στην ορολογία ν. Σύγχρονη ορολογία vi. Παραπομπές «βλέπε» και «βλέπε επίσης», όπου χρειάζεται. 2. Εφαρμογή γενικών αρχών και πολιτικής των Θεματικών Επικεφαλίδων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH), σε ελληνική μετάφραση και προσαρμογή στη δόκιμη ελληνική ορολογία και σύνταξη της ελληνικής γλώσσας, όπως προκύπτουν από: i. Subject Cataloging Manual : Subject Headings ii. Subject Cataloging Manual : Subject Headings updates < hup //www loc iiov/cds/pdfdownloads/scm/inde\ html > iii. Library of Congress Subject Headings : principles and application / Lois Mai Chan iv. Library of Congress rule interpretations updates < imp../www.loc»ov/cd$/pdfdo\vnloads/lcri/index.html > v. Cataloging Service Bulletin < gov/cdstpfdownloads/csb/index html > vi. AACR2 ελληνική έκδοση (για τη μορφή των ονομάτων φυσικών προσώπων, συλλογικών οργάνων κλπ). Εκτός από τα ελληνικά παραδείγματα, η ελληνική έκδοση περιέχει προτάσεις ελληνικής τακτικής, ελληνική ορολογία και συντομογραφίες. Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου

2 3. Χρήση θεματικών επικεφαλίδων ΕΒΕ για ελληνικά θέματα, τα οποία είτε δεν υπάρχουν στις LCSH είτε δεν αναπτύσσονται με την ανάλογη λεπτομέρεια και υιοθέτηση της ορολογίας. 4. Άντληση πληροφοριών, σε περίπτωση μη εύρεσης ικανοποιητικής λύσης, σχετικά με την ορολογία από άλλες πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, όπως: ί. Εγκυκλοπαίδειες γενικές και ειδικές Η. Λεξικά γενικά και ειδικά, κατά περίπτωση iii. Βιογραφικά λεξικά iv. Συλλογικός κατάλογος ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ν. Γνώμες και απόψεις ειδικών (π.χ. μελών ΔΕΠ, που έχουν παραγγείλει τα συγκεκριμένα τεκμήρια ή ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο). Σε κάθε περίπτωση η δομή (σύνταξη) των επικεφαλίδων πρέπει να διέπεται από τις αρχές και πολιτική των LCSH, δεδομένου ότι η απόδοση, ιδιαιτέρως από τους ειδικούς, θα δοθεί σε φυσική γλώσσα και όχι σε ελεγχόμενη. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή και αξιολόγηση των πηγών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που χρησιμοποιούνται. Καλό είναι, όταν είναι εφικτό, να γίνεται διασταύρωση των όρων σε περισσότερες της μιας πηγές. Ακόμη, ερμηνευτικά λεξικά δίγλωσσα ή πολύγλωσσα πρέπει να προτιμώνται έναντι των δίγλωσσων ή πολύγλωσσων, που παρέχουν μόνο τη μετάφραση χωρίς ερμηνεία. Διημερίδα «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : Υπηρεσίες και εργαλεία στη διάθεση χρηστών και βιβλιοθηκονόμων», ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου

3 κεφαλίδων οση. Έγινε όσους δεν ρόλος των ι gl 5 rj: xj si ζ ill Si Ml f C; 6i I a ii?- Ε HI to οα Σϊ 2 w ζ 3i x Ζ >- 5 ii i I :ΗΣ Είπτροηπ Eh \ 6XX TOY UNIMARC ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΙΩ] :ην καταχώριση θεματικών επι ου αντιστοιχούν σε κάθε περίπτί κληθεί μεγαλύτερη σύγχυση σε ιτων. Σημαντικός είναι επίσης ο 3ΐμοποιούνται στο UNIMARC για ι των πεδίων, όσο και των υποπεδίων π ύμενα υποπεδία, ώστε και να μη προ σματικότερης επίλυσης των προβλημό τυνθηκών που περιγράφονται: αφικά πεδία που χρη< ιαίτερα τη χρήση τόσο υχνότερα χρησιμοποιοι ει δυνατότητα αποτελε αναλόγως των ειδικών ι ΥΠΟΠΕΔΙΑ ιτοιχείο της αναγρα ΔΕΙΚΤΕΣ, 2 ΧΡΗΣΗ εία μορφή (π.χ. Αισ. Σεφέρης) σε ονόμ m ' z ΐ)με παρακάτω τα μορφών, προσδιορ α να χρησιμοποιηΐ ιΐούν ορισμένα και ι οποίοι πρέπει να ι ΟΡΙΣΜΟΣ φής, δηλ ιχύλος) ή ατα με ι το υπόλοιπο του ο όνομα ή ονόματα, $a Περιέχει το c το όνομα σε ευθ το επώνυμο (π.χ επώνυμο. $b Αναγράφεται π.χ. βαφτιστικό πατρώνυμο. νάματος, ενός είκτης μορφής του ονόματος όζει αναλόγως του είδους ονόματος: ονόματα σε ευθεία μορφή ονόματα υπό επώνυμο. * Τ! g g ιι ι' <Ν < Η μοποιεΐται για φυσικά ιπα εξεταζόμενα ως με ονόματα είτε σε μορφή είτε ιχφόμενα υπό μο. ιι άλλες προσθήκες πως τίτλοι, ενδείξει κλπ. Π.χ. Αυτοκρά βιβλιογρ ίζοντας ιδ 9ούν τα σ να υπάρξ ϊλλάζουν r 8 w? ί ~-θ ia> a -3.Η- θ.-ω ρ > κ Χ Κ <χ> δ a ω Ονομα προσώπου χρησιμοποιούμενο ως θέμα. (πλην -ς τορας, ί βασιλέων, ΓΟΟ c -α <-/> s! is *S3S ο δ: 3 Xi Ο ' J> 3 ε* Β CL fc> 9- ω -i Χ t-i Ο C \o NO αι ρωμαϊκοί αριθμό το όνομα συνήθως ΐκών. Με τη χρήση Αναγράφοντ νδεόμενοι με πών και κληρ g Παραθέτοι διαφόρων προσπαθεί χρησιμοπο δεικτών, ο Ο Ρ < ΠΕΛ

4 υποπεδίου αυτού, η τιμή του δείκτη 2 πάντα πρέπει να είναι 0. Sf Αναγράφονται χρονολογίες που σχετίζονται με το όνομα του προσώπου (γέννησης, θανάτου, ακμής) με τις ανάλογες συντομογραφίες, όπου χρειάζεται. Π.χ. « Προσοχή στη χρήση τον. Ναμη συγχέεται με το υποπεδίο $ζ! $j Αναγράφεται μια υποδιαίρεση μορφής π.χ. Ευρετήρια, Λεξικά κ.ά. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υποπεδίο $χ. Η χρήση του υποπεδίου $j είναι αποδεκτή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα πεδία του Unimarc. $x Περιέχει μια υποδιαίρεση που προσδιορίζει καλύτερα το θέμα της θεματικής επικεφαλίδας. Π.χ. 600 _ $8Σεφέρης$)Γιώργος$η $χΑλληλογραφία $y Γεωγραφική υποδιαίρεση της θεματικής επικεφαλίδας, για να προσδιορίσει ένα τόπο που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με το πρόσωπο στο εξεταζόμενο έργο, π.χ. 600 _ $2ΐΣεφέρης$)Γιώργος$η $γΚύπρος $ζ Χρονολογική υποδιαίρεση της θεματικής επικεφαλίδας, που προστίθεται για να προσδιορίσει μια χρονική περίοδο που εξετάζεται στο έργο. Προσοχή στη χρήση του. Να μη συγχέεται με το υποπεδίο $β Π.χ. 600 _$ίΐσεφέρης$>γιώργος$γ900-97$χεργογραφία$ζ

5 Όνομα συλλογικού οργάνου χρησιμοποιούμενο ως θέμα Περιέχει ως κύρια επικεφαλίδα το όνομα ενός συλλογικού οργάνου, το οποίο είναι ένα από τα θέματα της βιβλιογραφικής μονάδας. : Δείκτης σννάνπ]σης Καθορίζει αν το συλλογικό όργανο είναι συνάντηση εξεταζόμενη ως θέμα (συνέδριο, συμπόσιο, έκθεση κλπ.) ή όχι: 0 = Συλλογικό όργανο = Συνάντηση 2: Δείκτης μορφής του ονόματος Δηλώνει αν το όνομα αναγράφεται σε ανεστραμμένη μορφή, υπό τόπο ή σε ευθεία μορφή: 0 = Όνομα σε ανεστραμμένη μορφή (όταν η πρώτη λέξη αρχίζει από ένα αρχικό) = Όνομα υπό τόπο ή δικαιοδοσία 2 = Όνομα σε ευθεία μορφή Πχ $8Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 60 0$3Ελλάδα$ο Υπουργείο Εξωτερικών 60 2$βΠανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Sa Περιέχει το τμήμα του ονόματος που Ι χρησιμοποιείται ως στοιχείο αναγραφής μέχρι το όριο της πρώτης περιοχής. Sb Αναγράφεται το όνομα ενός ιεραρχικά εξαρτώμενου τμήματος ή το όνομα του συλλογικού οργάνου, όταν αυτό αναγράφεται σε τόπο. Π.χ $βΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης$>Πολυτεχνική Σχολή $c Προσθήκες που γίνονται από τον καταλογογράφο στο όνομα του συλλογικού οργάνου, εκτός από αριθμό, τόπο και χρονολογία συνεδρίου. Π.χ. $8Τιτανικός$οΠλοίο $d Αριθμός συνάντησης, όταν ανήκει σε αριθμημένη σειρά. Ανάλογα με το σύστημα αυτοματοποίησης, μπορεί να χρειάζεται, πριν πληκτρολογηθεί ο αριθμός να ανοιχτεί παρένθεση. Π.χ. στο Advance 60 2$8Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών$ά(3 $f Αναγράφεται η χρονολογία διεξαγωγής της συνάντησης. Προσοχή! (α) Όχι π/ς χρονολογίας έκδοσης. (β) Το νποπεδίο $/ προηγείται του νποπεδίον $e! Se Αναγράφεται ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Ανάλογα με το σύστημα αυτοματοποίησης, μπορεί να χρειάζεται, αφού πληκτρολογηθεί ο τόπος, να κλείσει η παρένθεση. Π.χ. στο Advance 60 2$8Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών ι ο 7

6 «I α Σ; w?» Μ δ ω S $ ^ S i s» I*- * ill III pa d» Οικογενειακό όνομα χρησιμοποιούμενο ως θέμα Όνομα και τίτλος χρη σιμοποιούμενα ως θέμα. $g Τμήμα ονόματος ανεστραμμένου συλλογικού οργάνου, που δεν αποτελεί πρώτο όρο. $h Μπορεί να τοποθετηθεί κάθε τμήμα του ονόματος, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την ταξιθέτηση. $χ Προστίθενται θεματικές υποδιαιρέσεις. $y Γεωγραφική υποδιαίρεση του συλλογικού οργάνου. $ζ Χρονολογική υποδιαίρεση, για να προσδιορίσει μια περίοδο σχετιζόμενη με το συλλογικό όργανο. $a Αναγράφεται το όνομα της οικογένειας, δυναστείας κλπ. σε μορφή σημείου πρόσβασης, π.χ. 602 SaMendelssohn, Οικογένεια Περιέχει ως κύρια επικεφαλίδα το όνομα μιας οικογένειας, το οποίο είναι ένα από τα θέματα της βιβλιογραφικής μονάδας. 602 $8Χαλκοκονδύλη, Οικογένεια Τα ελληνικά επώνυμα πρέπει να αναγράφονται στη γενική πτώση του ενικού αριθμού. Sf, Sj, Sx, Sy, Sz Χρησιμοποιούνται όπως παραπάνω. Σε αυτό το πεδίο καταχωρίζονται η πνευματική υπευθυνότητα και ο τίτλος ενός έργου με σκοπό να συγκεντρωθούν σε μία σεφά όλες οι εγγραφές για τις διάφορες : κενός 2: κενός $ Σε αυτό το επαναλαμβανόμενο υποπεδίο αναγράφονται τα δεδομένα των πεδίων που διασυνδέονται. Κάθε $, είτε αυτό της πνευματικής υπευθυνότητας είτε αυτό του τίτλου, είναι ένα πλήρες πεδίο δεδομένων που περιλαμβάνει την ετικέτα (7- ή 500), τους δείκτες και τα προβλεπόμενα για κάθε πεδίο, : κενός 2: κενός 72

7 εργασίες σχετικά με αυτόν τον τίτλο. Η πνευματική υπευθυνότητα εισάγεται σε ένα ενσωματωμένο πεδίο 7 και ο τίτλος στο ενσωματοομένο πεδίο 500 (στο οποίο προστίθεται και κάθε αναγκαία θεματική υποδιαίρεση), υποπεδία, π.χ. 604_$700_0$8Θουκυδίδης$ί $5000$βΙστορίαι$ΙιΒιβλίο2$Ηκεφ SJ Βιβλιογραφία Για τη σύνταξη του πεδίου 604 εκτός από την τεχνική των ενσωματωμένων πεδίων, η οποία προβλέπεται από το εγχειρίδιο Unimarc (Bibliographic format), θα μπορούσε να εφαρμοστεί η εναλλακτική τεχνική που προβλέπεται από το εγχειρίδιο Unimarc (Authorities format) για τη σύνταξη του πεδίου 240 (επικεφαλίδα - όνομα/τίτλος). Το παραπάνω παράδειγμα θα μπορούσε, σε αυτή την περίπτωση, να έχει τις ακόλουθες εναλλακτικές εμφανίσεις: 604_$βΘουκυδίδης, $ιΙστορίαι. Βιβλίο 2. κεφ Βιβλιογραφία (όπου η πνευματική υπευθυνότητα και ο τίτλος του έργου, καταχωρίζονται αντίστοιχα σε δύο υποπεδία, το $a και το $t). Όταν το a ή το $t είναι συνθέσεις υποπεδίων τότε η μεταξύ τους διάκριση πραγματοποιείται με τη χρήση ISBD στίξης, π.χ. 604 $απαπαδιαμάντης, Αλέξανδρος, 85-9 IStOi έμποροι των εθνών (κατάλληλο για Horizon), ή με καταχώριση σε χωριστά υποπεδία (κατάλληλο για Advance') 604_$8Παπαδιαμάντης$οΑλέξανδρος$ίΊ8 5-9$tOi έμποροι των εθνών $a Αναγράφεται ο ομοιόμορφος τίτλος με την καθορισμένη από το χρησιμοποιούμενο If 605 Τίτλος χρη σιμοποιού μένος Το πεδίο περιέχει τον ομοιόμορφο τίτλο ενός 73

8 ως θέμα έργου σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, π.χ. ενός κειμένου για το οποίο δεν υπάρχει πνευματική υπευθυνότητα, μιας εφημερίδας ή περιοδικού, ενός ραδιοφωνικού προγράμματος, μιας θεατρικής παράστασης ή μιας κινηματογραφικής ταινίας, μιας συνθήκης, σύμβασης ή συμφωνίας, ενός μουσικού έργου κλπ. σύστημα θεματικών επικεφαλίδων μορφή του, π.χ. 605_$βΒίβλος $h Προστίθεται ο αριθμός του μέρους/τμήματος του ομοιόμορφου τίτλου, όταν το συγκεκριμένο μέρος/τμήμα είναι ένα από τα θέματα του τεκμηρίου, π.χ. 605 SaTo Χρονικόν του Μορέως$Ηστ (Στην περίπτωση τίτλων με αρχικό af>0po, είτε το σύστημα αυτοματοποίησης προβλέπει τη μη ταξιθέτηση και αναζήτηση τους, είτε χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες που προβλέπει το εγχειρίδιο του Unimarc, δηλ. Sai-NSRfTotNSF^ Χρονικόν του Μορέως). $ί Προστίθεται το όνομα του μέρους/τμήματος του ομοιόμορφου τίτλου, όταν το συγκεκριμένο μέρος/τμήμα είναι ένα από τα θέματα του τεκμηρίου, π.χ. 605_$8Βίβλος$ίΚ.Δ. $k Προστίθεται η χρονολογία δημοσίευσης προκειμένου να διακριθεί ο ομοιόμορφος τίτλος από άλλον διαφορετικής χρονολογίας, πχ. 605_$8Βίβλος$ίΚ.Δ.$Μ934 $ Προστίθεται μία τυποποιημένη φράση ως υποεπικεφαλίδα στον ομοιόμορφο τίτλο για να τον εξειδικεύσει/προσδιορίσει περαιτέρω, πχ 605_$8Βίβλος$ίΠ.Δ.$Επιλογές $m Προστίθεται η γλώσσα του τεκμηρίου, όταν είναι διαφορετική από εκείνη με την οποία είναι συνήθως συνδεδεμένος ο 74

9 ομοιόμορφος τίτλος ή, όταν ο ομοιόμορφος τίτλος δεν έχει μία κύρια γλώσσα. Όταν το τεκμήριο είναι σε περισσότερες από μία γλώσσες τότε όλες οι γλώσσες καταχωρίζονται στο ίδιο υποπεδίο, π.χ. 605_$8Βίβλος$ίΚ.Δ.$ηιΑγγλικά και Γαλλικά $η Προστίθενται ποικίλες πληροφορίες οι οποίες δεν προβλέπονται από άλλο υποπεδίο, π.χ 605 $a Τιτανικός$η(Ταινία) 605 $3Ακρόπολις$ιι(Εφημερίόα) 605_$βΜάαστριχτ, Συνθήκη του$η(992) $q Προστίθεται η πληροφορία για την ταύτιση της εκδοχής (έκδοσης) του ομοιόμορφου τίτλου. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι το όνομα ή η αρχική χρονολογία της εκδοχής, π.χ. 605_$aBeowulf $ηιελληνικά$ς2η έκδ. $r, $s, $u, $w Στα υποπεδία αυτά προστίθενται πληροφορίες που αφορούν ομοιόμορφο τίτλο μουσικού έργου. To $r περιέχει το/τα όργανα για τα οποία έχει γραφεί μία μουσική σύνθεση. To $s περιέχει έναν αριθμό (σειράς, έργου/opus, θεματικού ευρετηρίου ή και χρονολογία που χρησιμοποιείται ως αριθμός) ο οποίος χρησιμεύει στη διάκριση της μουσικής σύνθεσης. To $u περιέχει το μουσικό κλειδί ή/και την κλίμακα της μουσικής σύνθεσης. Το $\ν περιέχει τη δήλωση ότι η μουσική σύνθεση στην οποία αναφέρεται ο 75

10 ομοιόμορφος τίτλος, είναι διασκευασμένη. $j Σημειώνεται το είδος ή η μορφή του τεκμηρίου, ένα από τα θέματα του οποίου είναι ο ομοιόμορφος τίτλος, π.χ. 605 $8Βίβλος$ί Βιβλιογραφία Το εγχειρίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να δηλώνει την υποδιαίρεση μορφής ως θεματική υποδιαίρεση ($ι) $χ Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω θεματικά τον ομοιόμορφο τίτλο, 60S $βκαλλίμαχος και Χρυσορρόη$χΚριτική κειμένου $y Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει γεωγραφικά τον ομοιόμορφο τίτλο, π.χ. 605 $βκοράνι$ιιεκτίμηση$νευρώπη $ζ Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω χρονολογικά τον ομοιόμορφο τίτλο, π.χ. > «(0 > " Β* ft II *3 Ό. a 3 % ca. a. 5 S- in κ Ώ NO X I $a Αναγράφεται ο θεματικός όρος με την καθορισμένη από το χρησιμοποιούμενο σύστημα θεματικών επικεφαλίδων μορφή του, π.χ. 606 $a Γεωγραφία $j Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει Όνομα θέματος χρησιμοποιούμενο ως θέμα : Επίπεδο θεματικού όρου. Διακρίνει κύριους και δευτερεύοντες περιγραφείς: = Η θεματική επικεφαλίδα περιγράφει το κύριο θέμα στο οποίο εστιάζεται το έργο Το πεδίο περιέχει ένα κοινό ουσιαστικό ή ουσιαστική φράση η οποία είναι ένα από τα θέματα του τεκμηρίου

11 % & ω Ο Η -Ρ" -Ρ" 9- α. ο 5" 3 ο. -ω περαι > ριου, π.χ. $a Γ εωγραφία$ Βιβλιογραφία υπεδίο αυτό συνήθως καταλαμβάνε ταία θέση χωρίς όμως αυτό να είναι τεκμη 606_ Του7ΐ τελευ κανόνας, π.χ. 606 $a Γεωγραφία$ίΒιβλιογραφία$]Περιοδικά $a Γεωγραφία$ Λεξικά$χΕλληνικά 606 Το εγχειρίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να δηλώνει την υποδιαίρεση μορφής ως θεματική υποδιαίρεση ($χ) (Οι υποδιαιρέσεις μορφής είναι δυνατόν να εμφανίζονται και ως θεματικές υποδιαιρέσεις * 3γα με το περιεχόμενο του τεκμήριο πόμενο παράδειγμα _$8Γεωγραφία$χΠεριοδικά$ Ευρ <3 " Ι -α ο Ό > Η Ο 8 W «>που ριοδικά το έργο είναι ένα περιοδικό χει ευρετήρια περιοδικών για τη περιε ρίζει τικης ραφία) ροστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιο Μ ιτέρω θεματικά την έννοια της θέμα φολίδας, π.χ. πέρα επικέ ρίζει _$a Γεωγραφία$χΙστορία ροστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιο Ε ο >* πέρα ιτέρω γεωγραφικά τη θεματική επικέ φαλίδα, π.χ. ω ο - <ο D 8. - Ι <2 α. 9--ο 8.2 ST a 3»-* w. U Φ «D Ο Ν VO «Λ ιτέρω χρονολογικά τη θεματική περ_α αλί 9- ω -- b -- ε Λ. u Χ II fs > Ο. 'Ρ. ϊ 8 w «ο Η - 5 Η β ic ω θ- 3 Ρ «" w > Ο Q. * 9-» κ -Ρ 'β β > * Ο. S" Η β *3 S S p α a. Η a. ω ω " u Κ β Ο Ο ρια ι -.- Λ -* 3 Η α 9 W Ο a c 3 Ο α -ο " Ρ 8 * 0 t CS I Ι ι 77

12 επικεφαλίδα, π.χ. 606 $a Γεωγραφία$χΙστορία$ζ9ος αιώνας "9 Ι Ι Β tc Γεωγραφικό όνομα χρησιμοποιούμενο ως θέμα Sa Αναγράφεται το γεωγραφικό όνομα με την καθορισμένη μορφή του, π.χ. 607 $ββαλκανικη Χερσόνησος $j Προστίθεται ο όρος, ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω το είδος ή τη μορφή του τεκμηρίου, π.χ. 607 $ββαλκανική Χερσόνησος$]Χάρτες Το πεδίο περιέχει ένα γεωγραφικό όνομα το οποίο χρησιμοποιείται ως θέμα Το εγχεφίδιο Unimarc παρέχει εναλλακτικά τη δυνατότητα, ένα βιβλιογραφικό κέντρο να δηλώνει την υποδιαίρεση μορφής ως θεματική υποδιαίρεση ($χ) $χ Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω θεματικά την έννοια της θεματικής επικεφαλίδας, π.χ. 607 ΦβΒαλκανική Χερσόνησος$χΣχέσεις $y Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω γεωγραφικά την έννοια της θεματικής επικεφαλίδας, π.χ. 607 $ββαλκανΐκή Χερσόνησος$χΣχέσεις y Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής $ζ Προστίθεται ο όρος ο οποίος προσδιορίζει περαιτέρω χρονολογικά τη θεματική επικεφαλίδα, π.χ. $8Βαλκανική Χερσόνησος$χΣχέσεις 607 χηνωμένες Πολιτείες Αμερικής$ζ20ός αιώνας : κενός 2. κενός 78

13 * l s. 3 'C - a β 3 S g Μ Β. ft fc Ό J ^ '-! -2 «3 :- κ β κ 79

Χρήση πεδίων 6ΧΧ του UNIMARC

Χρήση πεδίων 6ΧΧ του UNIMARC ΙΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΙΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Χρήση πεδίων 6ΧΧ του UNIMARC Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά & Προκόπιος Κατωµέρης elli@ionio.gr & katomeris@nlg.gr Παραθέτουµε παρακάτω τα βιβλιογραφικά πεδία που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων"

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων Χρήση πεδίων 6ΧΧ του UNIMARC ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης 600: Όνοµα Προσώπου ως Θέµα 2: 0 = ονόµατα σε ευθεία µορφή 1 = ονόµατα υπό επώνυµο 600 _0$aΑισχύλος 600 _1$aΣεφέρης $bγιώργος $a

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΕ ΙΩΝ 6ΧΧ ΤΟΥ MARC21

ΧΡΗΣΗ ΠΕ ΙΩΝ 6ΧΧ ΤΟΥ MARC21 ΙΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΙΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΕ ΙΩΝ 6ΧΧ ΤΟΥ MARC21 Παραθέτουµε παρακάτω τα βιβλιογραφικά πεδία που χρησιµοποιούνται στο MARC21 για την καταχώριση θεµατικών επικεφαλίδων διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού. με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού Ιωάννα Αν. Κλωνάρη Κωνσταντία Κακάλη Κορίννα Σπυροπούλου (ioanna.klonari, constantia.kakali, korinna.spyropoulou)@lis.panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 0 Συλλογικός Κατάλογος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έφερε στην επιφάνεια τα λάθη της επεξεργασίας υλικού και την αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων

MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων Μετάφραση Αλίκης Τσουκαλά και Παρασκευής Κοντού Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Βιβλιοθήκη Μάρτιος 2016 Σύρος 1 Όροι χρήσης Το MARC 21 Διάταξη για τα δεδομένα επικεφαλίδων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ. Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Κατωµέρης Προκόπιος Katomeris@nlg.gr Μάρτιος 2007 «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν δύο σημαντικά προβλήματα:

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν δύο σημαντικά προβλήματα: Παρατηρήσεις και προβλήματα στη βάση του ΣΚΕΑΒ Παντελής Α. Μπράττης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0 Συλλογικός κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών έχει ως στόχο την δημιουργία ενός ενιαίου βιβλιογραφικού καταλόγου,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης στο Koha

Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης στο Koha Βασικά ζητήματα καταλογογράφησης στο Koha (και προτάσεις πλαισίων καταλογογράφησης) Παραδείγματα πλαισίων Μηντζαρίδης Στέργιος Ζήτημα Α. Προσθήκη βιβλιογραφικών εγγραφών στο Koha 1. Προσθήκη νέας εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα

Αναφορά εργασιών για το τρίµηνο εκέµβριος 2012 Φεβρουάριος 2013. Ανάδοχος: Θεοφιλάτου Άννα Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθµιση και Εµπλουτισµός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστηµίου». Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις»

«Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις» 15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαικών Βιβλιοθήκων «Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και Παράλληλες Δράσεις» Κουής Δ., Τσιμπόγλου Φ., Ευθυμίου Φ., Φραγκούλη Α., Παλαιός Α., Γιούρδα Π., Βουγιουκλής

Διαβάστε περισσότερα

KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι

KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι KOHA Καταλογογράφηση - Καθιερωμένοι όροι Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο http://manual.kohacommunity.org/3.18/en/cataloging.html#addbibrec (κείμενο & video στα αγγλικά) Ανέστης Σίτας Κατερίνα Τσοτουλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη καταλόγων: η χρήση των AACR και του UNIMARC από τις ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες. Κατάλογος: τι είναι & σε τι εξυπηρετεί 'jfllih^^^^^h

Ανάπτυξη καταλόγων: η χρήση των AACR και του UNIMARC από τις ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες. Κατάλογος: τι είναι & σε τι εξυπηρετεί 'jfllih^^^^^h '*"" Ανάπτυξη καταλόγων: η χρήση των AACR και του UNIMARC από τις ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες 1 Μανόλης Πεπονάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Κατάλογος: τι είναι & σε τι εξυπηρετεί 'jfllih^^^^^h ΕΚΤ :

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός Κατάλογος βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου

Συλλογικός Κατάλογος βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου Συλλογικός Κατάλογος βιβλιοθηκών Δήμου Βόλου Το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης από την καταστατική πράξη ίδρυσης του έχει την επιστημονική εποπτεία των βιβλιοθηκών και συλλογών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν δύο σηµαντικά προβλήµατα:

Από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, προκύπτουν δύο σηµαντικά προβλήµατα: Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ Παντελής Α. Μπράττης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συλλογικός κατάλογος των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών έχει ως στόχο την δηµιουργία ενός ενιαίου βιβλιογραφικού καταλόγου,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ. Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ.  Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης επικοινωνήστε με τον Βιβλιοθηκονόμο, Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30, εκτός αργιών. μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές

Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Ελληνικός Συλλογικός Κατάλογος Εξελίξεις και προοπτικές Δ. Κούης, Φ. Τσιμπόγλου, Θ. Ασπρογέρακα, Α. Παλαιός, Α. Φραγκούλη, Φ. Ευθυμίου, Γ. Βουγιουκλής Εισαγωγή Μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΕΑΕΚ Ι ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΟΗΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΟΥ / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 4. Παραγγελίες 4.1. Δημιουργία Καλαθιού (Παραγγελίας) Αναζητάμε τον Προμηθευτή και επιλέγουμε Νέο Καλάθι.

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Διαχείριση Αναδρομικής Καταλογογράφησης

Σχεδιασμός και Διαχείριση Αναδρομικής Καταλογογράφησης Σχεδιασμός και Διαχείριση Αναδρομικής Καταλογογράφησης Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Το Μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες» 15-17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο»

Ημερίδα «Συνεργασία Βιβλιοθηκών: Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων : συνεργατική δράση και προοπτική Θεσσαλονίκη, 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου 29 Μαΐου 2008 Ημερίδα «Συνεργασία : Εθνικό, τοπικό, διαθεματικό επίπεδο» Αικατερίνη Κεράστα, υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΟΜΑ / ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΟΜΑ / ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΟΜΑ / ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΤΕΚΜΗΡΙΑ (µε συλλογικό και επί µέρους τίτλους) ιαρκής Επιτροπή Περιγραφικής Καταλογογράφησης 7-8 Μαΐου 2007 Πρακτική που ακολουθείται 1. Η περιγραφή του τεκµηρίου σύµφωνα µε τον συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2016 Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών

ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών ΒΗΠΣ 90 Ένα ηλεκτρονικό πρόγραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών Από Σάββα Πετρίδη, Επιθεωρητή Βιβλιοθηκών Το ΒΗΠΣ 90 (Βιβλιοθηκονομικό Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα) είναι ένα πρόγραμμα κομπιούτερ το

Διαβάστε περισσότερα

FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισμό των Έργων

FRBRization: αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισμό των Έργων Μανόλης Πεπονάκης, Παναγιώτης Στάικος, Μιχάλης Σφακάκης, Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο {peponakis,

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Σέβη Μπουλαλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου.

Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Συγκριτική μελέτη για τις εγγραφές καθιερωμένων όρων (authorities) στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και Κύπρου. Αθηνά Παντή-Παντούδη, email: athinapanti@gmail.com Σαράντος Καπιδάκης, email: sarantos@ionio.rr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός της Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας είναι Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Αποτελείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access Κεφάλαιο 2 Χειρισμός πινάκων... 27 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Access... 9 Γνωριμία με την Access... 12 Δημιουργία βάσης δεδομένων... 22 Άνοιγμα και κλείσιμο βάσης δεδομένων... 24 Ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης... 25 Πρακτική εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΠΟΛΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΕΩΣ 2007» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA

Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA Η εμπειρία της δημιουργίας ενιαίου καταλόγου σχολικών βιβλιοθηκών στην Κύπρο με το ανοικτό λογισμικό KOHA & Β Α Ρ Β Α Ρ Α Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Ο Υ L I B R A R I A N - C U T L I B R A R Y Π Α Ν Η Σ Κ Ι Τ Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών «Πληροθορική» Μεηαπηστηαθή Γηαηρηβή Τίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Παηρώνσμο Μοντελοποίηση θεματικών επικεφαλίδων σε οντολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (EAΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ MARC21

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ MARC21 ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ MARC21 Στη λογισμικά που χρησιμοποιούνται στις βιβλιοθήκες είναι αναγκαία ανάγκη χρησιμοποίησης ενός προτύπου και ενός τρόπου ανάγνωσης των δεδομένων. Ο τρόπος και το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS

Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS Κείμενο Αποδοχής Κοινών Πολιτικών & Γενικού Τρόπου Λειτουργίας του Συνεργατικού Μοντέλου ILSAS 1. Σκοπός Το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης ως υπηρεσία ILSaS (Integrated Library System as a Service),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ.

Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ. Οδηγίες & υπόδειγμα μορφοποίησης των εργασιών που θα υποβληθούν για κρίση & συμμετοχή στο Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Περίληψη Το κείμενο αυτό περιγράφει και χρησιμοποιεί τη φόρμα, που θα

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση και Αναζήτηση

Πλοήγηση και Αναζήτηση Πλοήγηση και Αναζήτηση Περιήγηση Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 100 (UNIMARC) 008 (MARC21)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 100 (UNIMARC) 008 (MARC21) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕ ΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 100 (UNIMARC) 008 (MARC21) Παρακάτω ακολουθούν παρατηρήσεις για τη χρήση µερικών µόνο κωδικών στα περιεχόµενα του πεδίου 100/008. Πλήρεις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης στο πλαίσιο του ΣΚΕΑΒ

ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης στο πλαίσιο του ΣΚΕΑΒ Παρουσίαση ρόλου και έργου των ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης στο πλαίσιο του ΣΚΕΑΒ Γιώργος Χριστοδούλου Βιβλιοθηκονόµος - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστηριακός Συνεργάτης - Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης

Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50. Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Αναζήτηση εγγραφών καθιερωμένων τύπων με το πρωτόκολλο Z39.50 Ντίνα Τρούτπεγλη, Μιχάλης Σφακάκης, Μανώλης Πεπονάκης Εισαγωγή Η ανάπτυξη και διαχείριση του καταλόγου μιας βιβλιοθήκης ήταν και εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Μέρος 1 1 Βασικοί όροι... 11 2 Βασική δομή κώδικα HTML... 25 3 Μορφοποίηση κειμένου... 39 4 Μορφοποίηση παραγράφων... 51 5 Εισαγωγή εικόνας... 63 6 Λίστες με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΗΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ/ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Σημεία αναζήτησης του Χρήστη στη Σελίδα Διεπαφής Σύνδεσμος Χρήστες (από το μενού στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης

ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. Οδηγός χρήσης ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Οδηγός χρήσης Τι είναι ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ αποτελεί τον χώρο ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην καταλογογράφηση

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην καταλογογράφηση Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην καταλογογράφηση Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η έννοια της καταλογογράφησης και γίνεται µια σύντοµη αναδροµή στα πρότυπα καταλογογράφησης και κωδικοποίησης της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο

Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Η θεµατική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού µε το νέο Περίληψη Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούµε στα εργαλεία θεµατικής ευρετηρίασης που έχουν αναπτυχθεί και που χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ψηφιακών Συλλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ευστάθιος Αμανατίδης Κωνσταντία Πελτέκη Αντώνιος Σαραγιώτης Ανέστης Σίτας

Ανάπτυξη Ψηφιακών Συλλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ευστάθιος Αμανατίδης Κωνσταντία Πελτέκη Αντώνιος Σαραγιώτης Ανέστης Σίτας Ανάπτυξη Ψηφιακών Συλλογών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος Αμανατίδης Κωνσταντία Πελτέκη Αντώνιος Σαραγιώτης Ανέστης Σίτας Κέρκυρα Οκτώβριος 2004 ημιουργία Ψηφιακών Βάσεων εδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο

Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο Ιωάννα Αν. Κλωνάρη, Κωνστάντια Κακάλη, Κόριννα Σπυροπούλου Πάντείον Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) ΑΜΘ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) ΑΜΘ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) ΑΜΘ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ Γεώργιος Θερίου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (ακολουθώντας το σύστημα του Πανεπιστημίου Harvard) Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1 Αριθμ. πρωτ. 1668, Πράξη 39/29-09-2016/ΙΕΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης

Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Αναβάθμιση των Βιβλιογραφικών Καταλογών των Ελληνικών Βιβλιοθηκών μέσω ποσοτικής αξιολόγησης Μπράττης Παντελής*, Κουής Δημήτριος**, Ευθυμίου Φωτεινή** * Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση του έντυπου περιοδικού «Δυτικομακεδονικά Γράμματα»

Αποδελτίωση του έντυπου περιοδικού «Δυτικομακεδονικά Γράμματα» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποδελτίωση του έντυπου περιοδικού «Δυτικομακεδονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 11.09.2012 Αριθµ.Πρωτ.: 6079 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE)

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - (ILSAS - INTEGRATED LIBRARY SYSTEM AS SERVICE) Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου Υποβολή προτάσεων / παρατηρήσεων επί του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

lnx ln x ln l x 1. = (0,1) (1,7].

lnx ln x ln l x 1. = (0,1) (1,7]. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. IΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ [Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Απρίλιος 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. Απρίλιος 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Απρίλιος 2010 Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου. Παράρτηµα Πρέβεζας Με το φάκελο που κρατάτε στα χέρια το προσωπικό της Βιβλιοθήκης επιθυµεί να σας ενηµερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου 9.4.1 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων της Πράξης ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 1 3 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ελένη Μαμμά Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015

DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 DARIAH: Η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της έρευνας στις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 26 Ιουνίου 2015 Ανάπτυξη μητρώου φορέων και συλλογών της Ψηφιακής Υποδομής DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Σύμπραξης των Μελών του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ε.Ο.Σ.Α.Β. - ILSaS)

Συμφωνία Σύμπραξης των Μελών του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ε.Ο.Σ.Α.Β. - ILSaS) Συμφωνία Σύμπραξης των Μελών του Ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ε.Ο.Σ.Α.Β. - ILSaS) 1. Σκοπός Το Ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Ε.Ο.Σ.Α.Β.) - Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Απο που μπορείτε να βρείτε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τις εργασίες σας; Από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα χρησιμοποιήσω:

Πώς θα χρησιμοποιήσω: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Πώς θα χρησιμοποιήσω: τον κατάλογο βιβλιοθήκης (OPAC) Πως θα χρησιμοποιήσω τον OPAC Περιεχόμενα: 1. Γνωριμία με τον OPAC 2. Πρόσβαση στον OPAC 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες συλλογής

Γενικές πληροφορίες συλλογής Γενικές πληροφορίες συλλογής Αναγνωριστικό συλλογής Συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα Άλλο αναγνωριστικό Τρέχον και παλαιότερα αναγνωριστικά που έχουν αποδοθεί στη συλλογή από τον φορέα Φορέας* Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS

Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας ILSaS Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) δημιούργησε ένα κεντρικό, ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα για την παροχή «Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)». Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

2. Καταλογογράφηση και περιγραφή τεκμηρίων

2. Καταλογογράφηση και περιγραφή τεκμηρίων 2. Καταλογογράφηση και περιγραφή τεκμηρίων Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του τρόπου περιγραφής των τεκμηρίων. Αρχικά ορίζονται οι έννοιες της βιβλιογραφικής αναγραφής και του καταλόγου και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Τεχνικές Προδιαγραφές εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Για µια πτυχιακή εργασία, πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν υπάρχει καθορισμένο μέγεθος. Γενικά αναµένεται να είναι μεταξύ των 15.000 και 25.000 λέξεων στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Ε.Μ.Π. Μαρία Σινιγάλια Συντονίστρια Κάθετης Δράσης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Ιούνιος 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήματος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΟΜΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ... 3 ΜΠΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΔΟΜΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΟΜΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Η σχεδίαση του ιστότοπου της ΜΟΔΙΠΑΒ, όπως διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ρόλου και έργου των ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης στο πλαίσιο του ΣΚΕΑΒ

Παρουσίαση ρόλου και έργου των ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης στο πλαίσιο του ΣΚΕΑΒ Παρουσίαση ρόλου και έργου των ιαρκών Επιτροπών Καταλογογράφησης στο πλαίσιο του ΣΚΕΑΒ Γιώργος Χριστοδούλου Βιβλιοθηκονόµος - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστηριακός Συνεργάτης - Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα