ρ. Θ. Σουρλίγκα Εργαστήριο Βιοχηµείας Ιστονών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρ. Θ. Σουρλίγκα Εργαστήριο Βιοχηµείας Ιστονών"

Transcript

1 Ιστονικές Ποικιλοµορφίες και Μεταφραστικές Τροποποιήσεις των ιστονών: Βασικοί Παράγοντες για την Στερεοδιαµόρφωση της Χρωµατίνης κατά την Γήρανση και Απόπτωση ρ. Θ. Σουρλίγκα Εργαστήριο Βιοχηµείας Ιστονών

2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗ

3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ: Αναδιοργανώνεται η δοµή τηςχρωµατίνης. Αλλάζουν δυναµικά περιοχές της ετεροχρωµατίνης. ηλαδή γίνεται µια αναδιοργάνωση ευ- και ετερο-χρωµατινικών περιοχών. Σταδιακή µείωση του µήκους των τελοµερών. ΚΑΤA ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ: Συµπύκνωση του DNA (αποπτωτικά σωµάτια) Κατακερµατισµός του DNA

4 REORGANIZATION OF EU- AND HETEROCHROMATIN DOMAINS

5

6 Fig. 1. Apoptotic changes. T-cells undergoing apoptosis in vitro and in the thymus after activation. A: Blebbing (left) and nuclear condensation (right). B: Oligonucleosomal DNA fragmentation in apoptotic T-cells is apparent in the right lane (left lane, DNA from untreated, viable cells).

7 Τι είναι όµως αυτές οι αλλαγές Μπορεί να είναι τοπικές για την µεταγραφή συγκεκριµένων γονιδίων Ή global εκτεταµένες αλλαγές όπως είδαµε πιο πάνω µε το παράδειγµα της γήρανσης και απόπτωσης

8 ΕΥΧΡΩΜΑΤΙΝΗ -EΤΕΡΟΧΡΩΜΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΗ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗ

9 Ετεροχρωµατίνη: Χρωµοσωµικές περιοχές που παραµένουν συµπυκνωµένες κατά την µεσόφαση Περιέχουν επαναλαµβανόµενες ακολουθίες DNA που είναι µεταγραφικά ανενεργείς και είναι εντοπισµένες κυρίως στα κεντροµερίδια και τα τελοµερή Μεταγράφονται αργά στο τέλος της S-φάσης και είναι πλούσιες σε Α-Τ ακολουθίες Βρίσκονται εντοπισµένες στην περιφέρεια του πυρήνα Έχουν διαφορετικό πρότυπο ακετυλίωσης, χαµηλή ακετυλίωση έως καθόλου (π.χ. ανενεργές Χ χρωµατόσωµα) Η µετατόπιση γονιδίου ενεργού στην περιοχή της ανενεργού ετεροχρωµατίνης συνεπάγεται απενεργοποίηση του ενεργού γονιδίου (φαινόµενα αποσιώπησης (silencing), φαινόµενο επίδρασης θέσης (position effect).

10 Ευχρωµατίνη Περιοχές χρωµατίνης που εµφανίζουν χαλαρή δοµή και περιλαµβάνουν µεταγραφόµενα γονίδια Χαρακτηρίζονται από θέσεις υπερευαίσθητες στην δράση της DNAασης Ι Η νουκλεοσωµατική τους σύσταση έχει ορισµένα χαρακτηριστικά που αφορούν σε ορισµένες ποικιλοµορφίες και µετα-µεταγραφικές τροποποιήσεις (ακετυλιώσεις, ουβικιτίνωση, κτλ.) Ενδιάµεσες µορφές (Facultative Heterochromatin) Περιοχές χρωµατίνης που δεν ανήκουν στην κατηγορία της κλασικής ετεροχρωµατίνης και περιέχουν γονίδια που δεν µεταγράφονται την δεδοµένη στιγµή, αλλά έχουν το δυναµικό να µεταγραφούν Οι περιοχές αυτές συχνά χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη υπερευαίσθητων σε DNAαση Ι θέσεων

11 ΜΕΤΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΝΩΝ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΙΣΤΟΝΩΝ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ

12 Είναι µικρές βασικές πρωτείνες. Τι είναι οι ιστόνες? Υπάρχουν 5 τάξεις ιστονών: H2A, H2B, H3, H4 και Η1. Οι πρώτες 4 ανά 2 συνιστούν το οκταµερές του πυρήνα του νουκλεοσώµατος. Η Η1 βρίσκεται στο συνδέτη DNA µεταξύ των νουκλεοσωµάτων και σταθεροποιεί την είσοδο και έξοδο του DNA από τα νουκλεοσώµατα. Ολες έχουν διαειδικές ποικιλοµορφίες και εκτός από την Η4 οι υπόλοιπες έχουν και ενδοειδικές ποικιλοµορφίες. Οι ποικιλοµορφίες ή υπότυποι είναι ξεχωριστές πρωτείνες της κάθε τάξης (κωδικοποιούνται από µη αλληλόµορφα γονίδια), οι οποίες µπορεί να έχουν µεγάλη έως και πολύ µικρή οµολογία µεταξύ τους. ηλαδή µπορεί να έχουν λίγες έως και πολλές αµινο οξικές αντικαταστάσεις κυρίως στο καρβοξυλικό άκρο τους. Παρ ολα αυτά, εξελικτικά, θεωρούνται από τις πιο συντηρηµένες πρωτείνες.

13 Τα γονιδιά τους βρίσκονται σε πολλαπλά αντίγραφα. Η έκφραση διαφόρων ποικιλοµορφιών είναι προγραµµατισµένη κατά την ανάπτυξη, τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου, την διαφοροποίηση, την κυτταρική γήρανση. Aποτελούν το κύριο κλάσµα των πρωτεινών της χρωµατίνης και πακετάρουν περίπου 2 µέτρα DNA σε συµπαγές δοµές έτσι ώστε να χωράει στον πυρήνα του κυττάρου.

14

15 Επίσης οι ιστόνες είναι µια οµάδα πρωτεινών που υπόκεινται στις περισσότερες µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις. Ακετυλιώση, φωσφορυλίωση, µεθυλίωση, ουβικιτίνωση και ADP-ριβοσυλίωση. Αυτές οι τροποποιήσεις λαµβάνουν χώρα σε συγκεκριµένα αµινο οξικά κατάλοιπα στα αµινοτερµατικά άκρα των ουρών των ιστονών του οκταµερούς, οι οποίες ουρές προεξέχουν από το νουκλεόσωµα. Σήµερα οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών των τροποποιήσεων, ονοµάζονται «ΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ» και ενδέχεται, µεταξύ άλλων, να ευθύνονται για λειτουργικές αλλαγές στην δοµή τηςχρωµατίνης.

16

17 ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΩΝ Υπαρξη ποικιλοµορφιών ιστονών Υπαρξη µετα-µεταφραστικών τροποποιήσεων ιστονών

18

19 Συγκρότηση του Οκταµερούς

20 ΟΜΗ ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΟΣ 1 ¾ στροφές DNA = 146 ζβ

21 Χρωµατόσωµα = ζβ = νουκλεόσωµα + συνδέτη DNA + H1 H H1 «σφραγίζει» 2 πλήρη στροφές DNA 1ος βαθµός Συµπύκνωσης = 10 nm ίνα

22 ASSEMBLY OF HIGHER-ORDER CHROMATIN STRUCTURES AND CHROMATIN CONDENSATION

23 Ποικιλοµορφίες Ιστονών του Πυρήνα του Νουκλεοσώµατος DNA εξαρτώµενες = συντίθενται κατά την S φάση (Major histone variants). Είναιοικύριοιυπότυποιτωνιστονών. εν έχουν εσώνια. εν είναι πολυαδενυλιοµένα στο 3 άκρο τους. Αντ αυτού έχουν µια εσωτερική δοµή θηλειάς. Τα γονίδια τους έχουν πολλαπλά αντίγραφα (10) βρίσκονται συγκεντρωµένα σε τουλάχιστον 2 οµάδες σε διαφορετικά χρωµοσώµατα. Είναι τα µοναδικά γονίδια που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτό για να γίνεται πολύ γρήγορα η σύνθεσή τους κατά τη S φάση ταυτόχρονα µε τοdna για την συγκρότηση των χρωµατίνης.

24 Η S-φάση εξαρτώµενες ποικιλοµορφίες των ιστονών του πυρήνα του νουκλεοσώµατος είναι: H2A.1 H2A.2 H3.1 H3.2 H2B.1 H2B.2 H4

25 Οι DNA µη-εξαρτώµενες ιστονικές ποικιλοµορφίες των ιστονών του πυρήνα του νουκλεοσώµατος συντίθενται σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου και το mrna τους δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά των κύριων ιστονικών µορφών. Είναι κανονικά mrna όπως έχουν όλες οι πρωτείνες γιατί η σύνθεση τους δεν είναι συντονισµένη µε την σύνθεση του DNA. Επίσης τα γονίδιά τους δεν είναι οµαδοποιηµένα. Ονοµάζονται βασικές ιστονικές ποικιλοµορφίες (basal histone variants) ή ιστονικές ποικιλοµορφίες αντικατάστασης (replacement variants) γιατί αντικαθιστούν τις κύριες µορφές κατά τις υπόλοιπες φάσεις του κκ.

26 Ποιος ο λόγος γι αυτές τις αντικαταστάσεις? Επιφέρουν αλλαγές στην στερεοδιαµόρφωση των νουλεοσωµάτων και κατά συνέπεια διευκολύνεται ο γονιδιακός ανα-προγραµµατισµός. Ηνουκλεοσωµική ετερογένεια που προκύπτει εξυπηρετεί τις διάφορες αλλαγές της κυτταρικής λειτουργίας κατά τις διάφορες βιολογικές διεργασίες όπως κατά την ανάπτυξη, διαφοροποίηση, γήρανση, απόπτωση.

27 H2A H2A.X H2A.Z MacroH2A H2ABbD H3 H3.3 CENH3

28

29

30 Οι ποικιλοµορφίες της Η1 Τάξης των Ιστονών του Συνδέτου DNA H1.1 H1.2 ΣΩΜΑΤΙΚΟΙ YΠΟΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ H1.3 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ H1.4 ΑΝΑ ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ DNA H1.5 H1o ΥΠΟΤΥΠΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Κ. Η1t, ιστόνη των σπερµατοκυττάρων

31

32 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙ ΙΩΝ

33 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν αποτελέσµατα από πρόσφατες µελέτες που υποδηλώνουν πως οι Η1 ιστόνες παίζουν ρόλο στην Γήρανση (γενικώς οι ιστόνες του συνδέτου σε µύκητες) Επιδιόρθωση του DNA (Η1.2 θηλαστικά) Απόπτωση (Η1.2 θηλαστικά) Από δουλειά του εργαστηρίου µας βρέθηκε πως ή έκφραση της Η1ο συσχετίζεται και µε την απόπτωση αλλά και µε την γήρανση

34

35

36

37

38

39

40 Global Genomic Repair Growth arrest p53 Local chromatin remodelling Transcriptional activation or repression of target genes Senescence Mitosis? Global chromatin condensation Apoptosis? Maintenance of normal cell ploidy

41 ΙΣΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ IN VITRO ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EX VIVO/IN VITRO ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΚΟΠΟΙ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΤΟΥ DNA ΜΕΣΚΟΠΟΝΑΣΥΝ ΕΘΟΥΝΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΤA ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ

42 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ H1o ΙΣΤΟΝΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ: Χάρη στις βιοχηµικές της ιδιότητες έχει µια στενότερη σχέση µε κλειστές δοµές της χρωµατίνης (ευ- και ετεροχρωµατίνη) που όπως προανέφερα τέτοιες δοµές σχηµατίζονται και αναδιοργανώνονται κατά τη γήρανση. Επιπλέον είναι µια ιστονική ποικιλοµορφία που συσσωρεύεται κατά την τερµατική διαφοροποίηση. Η σχέσητηςµε τηνχρωµατίνη και µε κύτταρα που έχουν παύσει να διαιρούνται ενδέχεται να υποδηλώνει κάποιο ρυθµιστικό ρόλο. Η γήρανση έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά µε την τερµατική διαφοροποίηση. Και οι 2 διαδικασίες είναι γενετικά προγραµµατισµένες. Συµπεριλαµβάνουν την αποσιώπηση ορισµένων γονιδίων και την ενεργοποίηση άλλων.

43 ΣΥΣΤΗΜΑ:ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ Η1ο mrna LEVELS OF THE DIFFERENTIATION ASSOCIATED LINKER HISTONE VARIANT H1o

44 ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ Η3 ΚΑΙ Η4, ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΑΣΩΝ, ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΝΗΣ Η1ο ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΗΡΑΝΣΗΣ, ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΑΣΩΝ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ (ΓΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΛΟΓΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) ΕΠΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΝΗΣ Η1ο

45 ΛΕΜΦΟΚYΤΤΑΡΑ: ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΑΣΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Η1ο ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗ

46 ΓΗΡΑΝΣΗ: ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΟΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ---- ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ Η4 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙ ΡΑΣΗ TSA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗΣ Η4 ΣΕ ΥΟ ΗΛΙΚΙΕΣ absorbance H4.0 H4.1 H4.2 H4.3 H CONTROL YOUNG MID SENIOR ELDERLY NONACETYLATED H4.0 TETRA-ACETYLATED H4.4 ABSORBANCE CONTROL YOUNG MIDAGED SENIOR ELDERLY ABSORBANCE CONTROL YOUNG MIDAGED SENIOR ELDERLY

47 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΟΤΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙ ΡΑΣΗ TSA: ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Η1ο ΑΝΑΛΥΣΗ WESTERN THΣ Η1ο H1o H2B

48 H1 LINKER HISTONE FRACTION OF S-PHASE LYMPHOCYTES YOUNG DONOR MID-AGED DONOR

49 H1 LINKER HISTONE FRACTION OF S-PHASE LYMPHOCYTES SENIOR DONOR ELDERLY DONOR

50 ΕΥΡΗΜΑΤΑ: ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ: Η έκφραση της ιστόνης Η1ο αυξάνεται σε γηρασµένους µεταµιτωτικούς πληθυσµούς ινοβλαστών τόσο στο επίπεδο της πρωτείνης όσο και στο επίπεδο του mrna ΕΥΡΗΜΑΤΑ: ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ: Ηεπαγώµενη συσσώρευση των ακετυλιώσεων των ιστονών και η έκφραση της Η1ο µετά από επίδραση µε αναστολείςτων αποακετυλασών των ιστονών, αυξάνουν σε συνάρτηση µε την αυξανόµενη ηλικία του δότη. Το πρότυπο των σωµατικών Η1 υποτύπων του συνδέτου DNA εµφανίζει σηµαντική διαφορά σε λεµφοκύτταρα υπερηλίκων και ηλικιωµένων ατόµων σε σχέση µε νεαράάτοµα

51 Συγκεκριµένα ταυτοποίηση της κορυφής έδειξε πως µειώνεται η pη1.4 και η ph1.5 κατά την γήρανση. Τι µπορεί να σηµαίνει αυτό? Αλλαγές στον κυτταρικό κύκλο κατά την γήρανση (λόγο αλλαγών επιπέδων φωσφορυλίωσης)? Ή / και αλλαγές στην αναδιοργάνωση της ετεροχρωµατίνης (λόγο Η1.4, Η1.5)? Ελπίζουµε µελλοντικές µελέτες να δώσουν κάποια απάντηση

52 ΕΠΙΣΗΣ: Μετά από επίδραση µε αναστολείς των αποακετυλασών των ιστονών, η επαγωγή της έκφρασης της Η1ο συνδέεται µε την επαγωγή της απόπτωσης σε λεµφοκύτταρα ανθρώπου.

53 Τέλος η pη2α.χ συνδέεταιµόνο µε τηναπόπτωση? Λεµφοκύτταρα από δότες αυξανόµενης ηλικίας 1,2 νέοι 3,4 µεσήλικες 5,6,7 ηλικιωµένοι 8 υπερήλικας

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος

Κεφάλαιο 16. Ο κυτταρικός κύκλος Κεφάλαιο 16 Ο κυτταρικός κύκλος 16.1 Ο κυτταρικός κύκλος των ευκαρυωτών 16.2 Ρυθμιστές της προόδου του κυτταρικού κύκλου 16.3 Τα γεγονότα της φάσης M 16.4 Μείωση και γονιμοποίηση ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ Η ανακάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Η ΕΚΦΡΑΣΗΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛIΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευχαριστίες 3 Πρόλογος 4 ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. Βασίλειος Κορδίνας Vasileios Kordinas. Ιατρός Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής. MD, Molecular Biologist and Geneticist. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ THE IMPORTANCE OF TELOMERASE IN CELLULAR SENESCENCE AND THE FUTURE PROSPECTS OF INTERFERING

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

Το δύσκολο καθήκον της ρύθμισης χιλιάδων γονιδίων,

Το δύσκολο καθήκον της ρύθμισης χιλιάδων γονιδίων, Aνασκόπηση Remodelling της χρωματίνης και καρκίνος Davis PK, Brachmann RK Cancer Biology & Therapy 2003; 2:(1)24-31 Aπόδοση στα ελληνικά: Φ. ΒΛΑΣΤΟΣ, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α ΚΑΑ ΝΝΘΑ Το δύσκολο καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0.

Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών παραγόντων στην G1. Αν όμως απουσιάζουν τότε το κύτταρο μπαίνει σε μία φάση γνωστή ως G 0. Ο κυτταρικός κύκλος είναι τυπικά διαιρεμένος σε τέσσερις φάσεις Είναι το κύτταρο αρκετά μεγάλο; Σημείο ελέγχου Σημείο ελέγχου ατράκτου Μήπως η άτρακτος είναι κατεστραμμένη ; Απαραίτητη η ύπαρξη αυξητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η γονιδιακή πορεία της εξέλιξης ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η μοριακή εξέλιξη περιλαμβάνει δύο μεγάλες περιοχές μελέτης: α) την εξέλιξη των μακρομορίων και β) την κατασκευή της εξελικτικής ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες.

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2010 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ»

17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» 17o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΕΚΧ-ΚΒ ΘΕΜΑ: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ Αγγελική Μελπίδου, Ανδριανή Γρηγοράτου Ευστάθιος Γκόνος: Aγγελική Μελπίδου: Φλώρα Κοντοπίδου:

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας

Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γενετική μελέτη της παχυσαρκίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευθυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Πνευματικά δικαιώματα. Copyright Γιάγκου Χρυσάνθη (2014) Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η σημασία της αντιοξειδωτικής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού» ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΓΚΟΥ Α.Φ.Τ: 2010069019, Α.Π.Τ:

Διαβάστε περισσότερα

«Canalization» και πλαστικότητα

«Canalization» και πλαστικότητα «Canalization» και πλαστικότητα ή πως οι περιβαλλοντικές αλλαγές επηρεάζουν την αύξηση και την ανάπτυξη; 1 of 45 http://www.agrool.gr CANALIZATION-PLASTICITY «Canalization» ονομάζεται, γενικά, η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα.

Το σχεδιάγραµµα πιο κάτω παριστάνει τον αυτοδιπλασιασµό και το διαµοιρασµό των χρωµατοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα. ΜΙΤΩΣΗ Η διαίρεση του κυττάρου δεν είναι µια απλή διαδικασία, όπως για παράδειγµα µια φυσαλίδα που καθώς µεγαλώνει χωρίζεται στα δύο. Η κυτταρική διαίρεση περιλαµβάνει τον ακριβοδίκαιο διαµοιρασµό του

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ" ΕΙΔΙΚΈ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ

Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΕΙΔΙΚΈ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ Α ΒίΟΑΟΓΙΚΑ AlTIA ΤΗΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΊΤΗΣ ΗΛΙΚΊΑΣ" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΈ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ "ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ" ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή

Κεφάλαιο 13. Αναπαραγωγή 1 Κεφάλαιο 13 ο Αναπαραγωγή 2 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των οργανισμών, που μελετήσαμε στην αρχή του βιβλίου, είναι η ικανότητα αναπαραγωγής. Ο Pasteur, με το ομώνυμο πείραμά του,

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ PPARγ ΣΕ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ» ΓΕΩΡΓΙΑ Π. ΚΟΨΙΔΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ- ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων

Πανεπιστημιο Κυπρου. Τμημα Βιολογικων Επιστημων Πανεπιστημιο Κυπρου Τμημα Βιολογικων Επιστημων Σημειωσεις μαθηματος ΒΙΟ101 Ιωάννης Κυρμιτζόγλου Αν. Καθ. Λεόντιος Κωστρίκης Λευκωσια, 2007-2008 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Ι Σ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα