ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 Σ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 1. ΠΟΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ; 2. ΠΟΤΕ; 3. ΠΩΣ; ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΣΙΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανοσοποιητικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από: 1.Άµεση ( αυτόµατη ) απάντηση 2.«Εκπαιδευµένη» απάντηση Ειδικότητα Ποικιλοµορφία Αυτοαναγνώριση ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Πρωταρχική προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των «ξένων» µικροοργανισµών Μη ειδική έµφυτη ή εγγενής απάντηση Ειδική απάντηση Μη ειδική κορύφωση αυτής της Μελλοντική ειδική απάντηση σε µια µελλοντική πρόκληση από το ίδιο αντιγόνο ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περιλαµβάνει πολυµορφοπύρηνα, ηωσινόφιλα, µονοκύτταρα Πρόσληψη και καταστροφή µικροοργανισµών Χηµειοταξία : προσέλκυση ουδετερόφιλων στον τόπο της φλεγµονής Οψωνινοποίηση αντιγόνων Φαγοκυττάρωση Βακτηριοκτονία

2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Συµµετέχει, ενεργοποιεί και ενισχύει διάφορες ανοσιακές λειτουργίες όπως η χηµειοταξία και η οψωνινοποίηση. Ενεργοποιεί τα ουδετερόφιλα και τα µακροφάγα για τη λύση των βακτηρίων και αυξάνει την αγγειακή διαπερατότητα. ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ-κύτταρα : CD 4+ ή Th και CD 8+ ή Ts/c Th 1 IL-2, IFN-γ Th Th 2 IL-4, IL-5, IL-13 Th 17 ανοσορυθµιστικό Β-κύτταρα : Ωριµάζουν σε πλασµατοκύτταρα που συνθέτουν και εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνες ΝΚ-κύτταρα Μνηµονικά Τ και Β κύτταρα Αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο αυτών και άλλων κυτταρικών πληθυσµών ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 1. ΠΟΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ; 2. ΠΟΤΕ; 3. ΠΩΣ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ βαρειές (π.χ.µηνιγγίτιδα, οστεοµυελίτιδα) υποτροπιάζουσες µε πολλαπλές εντοπίσεις µε επιπλοκές µε παρατεταµένη διάρκεια µε πτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία µε σοβαρές επιπλοκές (π.χ. αποστήµατα) ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ευκαιριακοί ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ µε επιπλοκή /λοίµωξη (π.χ. BCG-ίτιδα) ΕΡΜΑΤΙΤΙ Α/ΕΚΖΕΜΑ βαρειά ή/και επίµονη κλινική εικόνα ΑΣΘΜΑ βαρύ ανθεκτικό ή κορτικοεξαρτώµενο ΧΑΠ βρογχεκτασίες ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΕΚ ΗΛΩ ΕΙΣ κυτταροπενίες, αγγειίτιδες ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΨΚΚ ΥΣΜΟΡΦΙΑ, ΜΙΚΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΙΑΡΡΟΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ πέραν των 2 εβδοµάδων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ /ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝΩΣΤΗ Ή ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (HIV) ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (ΣΕΛ) ΛΕΜΦΩΜΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ Σωµατοαναπτυξιακά χαρακτηριστικά: δυστροφία, δυσµορφία, µικροκεφαλία, ιδιάζον προσωπείο Άκρα: νύχια, πληκτροδακτυλία, ωχρότης Στοµατοφάρυγγας: επίµονη ουλίτιδα, επίµονη ουλοστοµατίτιδα, περιοδοντίτιδα, καθυστερηµένη ανατολή νεογιλών οδόντων. Καρδιαγγειακό: συγγενής καρδιοπάθεια Αναπνευστικό: χρόνια πνευµονοπάθεια, βρογχεκτασίες, πνευµατοκήλες Γαστρεντερικό: ηπατοσπληνοµεγαλία, φλεγµονώδης νόσ του εντέρου Λεµφικός ιστός (αµυγδαλές, λεµφαδένες, θύµ): απουσία ή εκσεσηµασµένη ανάπτυξη µε λεµφαδενοπάθεια, θύµωµα έρµα-τρίχες: έκζεµα, πετέχειες, ουλές, κοκκιώµατα, αγγειοοίδηµα, αλφισµός, αλωπεκία, διαταραχές µελάγχρωσης, βαρειές δερµατικές λοιµώξεις, ανώµαλες τρίχες Οφθαλµοί: ανωµαλίες αµφιβληστροειδούς, τηλαγγειεκτασίες Σκελετικές ανωµαλίες Νευρικό σύστηµα: αταξία

3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ AT Παρεγκεφαλιδικήαταξία, Τηλαγγειεκτασίες οφθαλµών-δέρµατ, αυξηµένη AFP και CEA CGD / ΧΚΝ Εν τω βάθει λοιµώξεις, αποστήµατα µε σχηµατισµό κοκκιωµάτων Σ. Chediak Higashi Μερικόςοφθαλµοδερµατικόςαλφισµός, νευρολογικά συµπτώµατα και γιγάντια αζουρόφιλα κοκκία ουδερετοφίλων CMCC Υποτροπιάζουσες µυκητιασικές λοιµώξεις, συνήθως Χρόνια Βλεννοδερµατική Καντιντίαση από candida, των ονύχων, του δέρµατ και των βλενογόνων, λόγω υπολειπόµενης Τ-κυτταρικής ανταπόκρισης Ανεπάρκεια Συµπληρώµατ Λοιµώξεις από ναϊσσέριες ή αυτοάνοσες διαταραχές Σ. Di George Υπασβεστιαιµίακαισπασµοί, καρδιακήνόσ, ιδιόµορφο προσωπείο Σ. Griscelli Μελαγχρωµατικήδιεύρυνση (dilution), νευρολογικές ανωµαλίες, λοιµώξεις από πυογόνα µικρόβια, αιµοφαγοκυτταρικό σύνδροµο Υπερ-IgEΣύνδροµο Καθυστέρησηανατολήςνεογιλώνοδόντων, πεπαχυσµένο δέρµα, λοιµώξεις δέρµατ και πνευµόνων, σκελετικές ανωµαλίες Ανεπάρκεια IFN-γR, IL-12R LAD SCID ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΦυλοσύνδετηΑγαµµασφαιριναιµία XLP WAS Σύνδροµο Wiscott Aldrich WHIMS Λοιµώξεις από άτυπα µυκοβακτηρίδια ή στελέχη σαλµονέλλας Καθυστερηµένηαπόπτωσητουοµφάλιουλώρου, χρόνια βαρειά περιοδοντίτιδα, απουσία πύου Ιογενείς ή/και µυκητιασικές λοιµώξεις, χρόνια διάρροια, διαταραχή σωµατικής ανάπτυξης κατά την πρώϊµη βρεφική ηλικία Απουσίαλεµφαδένωνκαιαµυγδαλών, αγαµµασφαιριναιµία µε απουσία Β-κυττάρων Κακοήθης-θανατηφόρλοιµώδηςµονοπυρήνωνση, λέµφωµα και δυσγαµµασφαιριναιµία Θροµβοπενίαµεαιµοπετάλιαµικρούµεγέθους, έκζεµα και υποτροπιάζουσες λοιµώξεις από βακτήρια µε κάψα Μυρµηκίες, υπογαµµασφαιριναιµίακαι µυελοκαχεξία ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Σύνδροµο LAD : Καθυστέρηση στην απόπτωση του οµφάλιου λώρου πέραν των 2 εβδοµάδων Βαριές Συνδυασµένες Ανοσοανεπάρκειες στη νεογνική και την πρώτη βρεφική ηλικία ιαταραχές παραγωγής αντισωµάτων µετά τους 6 µήνες της ζωής Συνδυασµένες Ποικίλες Ανοσοανεπάρκειες εµφανίζονται σε µεγαλύτερα παιδιά, εφήβους ή νεαρούς ενήλικες ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ & ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΑΡΑΧΗ Αποστήµατα ή εν τω βάθει λοιµώξεις από σταφυλόκοκκο, σερράτια ή ασπέργιλλο σε ανοσοανεπάρκεια πολυµορφοπύρηνων ΧΚΝ Υποτροπιάζουσες λοιµώξεις από ναϊσσέρια σε ανεπάρκεια κλασµάτων του τελικού σκέλους του Λοιµώξεις από ενδοκυττάριους οργανισµούς ή ιούς σε ανεπάρκεια της κυτταρικής ανοσίας (Τλεµφοκυττάρων και κυτταροκινών τύπου 1) Υποτροπιάζουσες λοιµώξεις από έρπητα ή HPV σε διαταραχή των ΝΚ ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Τ & Β ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΧΥΜΙΚΗ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ) ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Βακτήρια: χρυσίζων σταφυλόκοκκ, αιµόφιλ ινφλ.τύπου b, στρεπτόκοκκ Εντεροϊοί: πολιοµυελίτιδας, echo Ενδοκυτταρικά βακτηρίδια: µυκοβακτηρίδια, λιστέρια Ιοί Μύκητες: Candida, pneumonocystis jiroveci Βακτήρια Μύκητες: pneumonocystis jiroveci, candida Ιοί: CMV, έρπης, ιλαράς Παράσιτα: κρυπτόκοκκ,κρυπτοσπορίδιο Βακτήρια: χρυσίζων σταφυλόκοκκ, σαλµονέλα, nocardia Άτυπα µυκοβακτηρίδια Μύκητες: ασπέργιλλ Βακτήρια (πυογόνα) χρυσίζων σταφυλόκοκκ Στελέχη µυκοβακτηρίδια Ιός ανθρωπίνων θηλωµάτων (HPV) Βακτηρίδια: ναϊσσέρια γονόκοκκου ναϊσσέρια µηνιγγίτιδας στρεπτόκοκκ, αιµόφιλ ινφλουένζας b ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Ι ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Λοιµώξεις των παραρρίνιων κόλπων ή/και πνευµόνων Ανεξήγητη βρογχεκτασία Eξωκυττάρια βακτηρίδια : αιµοφ. ινφλουέντσας b πνευµονιόκοκκ, χρυσίζων σταφυλόκοκκ, στρεπτόκοκκ, µυκόπλασµα της πνευµονίας ΠΙΘΑΝΗ A/υπο-γαµµασφαιριναιµία Εκλεκτική αντισωµατική ανεπάρκεια Ανεπάρκεια ουδετεροφίλων Ανεπάρκεια Σύνδροµο Wiskott Aldrich AIDS Φυσιολογικά αυξηµένη συχνότητα λοιµώξεων στα νήπια των παιδικών σταθµών Παροδική υπογαµµασφαιριναιµία Άσθµα Υπερτροφία αδενοειδών Γαστροοισοφαγικη παλινδρόµηση Ξένο σώµα αναπνευστικού Κυστική Ινωση υσκινησία κροσσωτού επιθηλίου Έλλειψη α1 αντιθρυψίνης 1. Αποκλεισµός ουδετεροπενίας και σοβαρής ανεπάρκειας λευκoκυττάρων Ανοσοσφαιρίνες, υποτάξεις IgG Σε Α/υπο-γ-σφαιριναιµία υποπληθυσµοί λεµφοκυττάρων (αποκλεισµός Συνδυασµένων Ανοσοανεπαρκειών) 2. Έλεγχ σε συγκεκριµένα αντιγόνα 3. Έλεγχ 4. Αξιολόγηση φαγοκυτταρικής λειτουργίας

4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΘΑΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ ΠΥΟΓΟΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ δέρµατ, βλεννογόνων, εσωτερικών οργάνων, οστών κοκκιωµατώδης φλεγµονή πτωχή επούλωση τραυµάτων Βακτήρια: Gram (+), Gram(-) Μύκητες: Γενικευµένη λοίµωξη (κάντιντα, ασπέργιλλ, νοκάρδια, κρυπτόκοκκ) Ουδετεροπενία ιαταραχές φαγοκυττάρων ιαταραχές λειτουργίας ουδετεροφίλων π.χ. Χρόνια κοκκιωµατώδης νόσ, σύνδροµο Chediak-Higashi ευτεροπαθής ουδετεροπενία Φαρµακευτική Λευχαιµία, λέµφωµα, άλλη κακοήθεια Αυτοάνοσα νοσήµατα Απλαστική αναιµία ιαταραχή του δέρµατ 1. Αναγνώριση ουδετεροπενίας λευκοκυττάρων 2. Αναζήτηση πρωτοπαθούς αιτίας Έλεγχ:αντισωµάτων αυτοαντισωµάτων (π.χ.coombs, ΑΝΑ) Όταν όλα τα παραπάνω είναι φυσιολογικά 3. Έλεγχ φαγοκυτταρικής λειτουργίας 4. Ειδική αντισωµατική απάντηση 5. Έλεγχ ΥΣΤΡΟΦΙΑ ιάρροια εµµένουσα/δυσίατη Λοιµώξεις ασυνήθεις ή σπάνιες Κοινές λοιµώξεις µε βαριά πορεία Έκζεµα βαρύ Αντίδραση µοσχεύµατ κατά ξενιστή (GVHD) Αντίδραση µετά από µετάγγιση Ιοί: CMV, EBV, HSV, VZV Μύκητες: κάντιντα, ασπέργιλλ, κρυπτόκοκκ ιστόπλασµα, pneumonocystis jiroveci Πρωτόζωα: τοξόπλασµα Ενδοκυττάρια βακτηρίδια: µυκοβακτηρίδιο, σαλµονέλλα SCID Ανεπάρκεια Τ- λεµφοκυττάρων Σύνδροµο Wiskott Aldrich AIDS Νοσήµατα δυσαπορρόφησης: κοιλιοκάκη, κυστικη ίνωση. Σοβαρές οργανικές παθήσεις καρδιαγγειακού αναπνευστικού, ενδοκρινών Νοσήµατα κολλαγόνου αυτοάνοσα Κακοήθειες Ανοσοκαταστολή (φαρµακευτική) 1. Αποκλεισµός σοβαρής συνδυασµένης ανοσοανεπάρκειας και AIDS. Λευκοκυττάρων Ανοσοσφαιρίνες Υποπληθυσµοί λεµφοκυττάρων HIV 2.Ταυτοποίηση σοβαρής συνδυασµένης ανοσοανεπάρκειας Αναγνώριση συγκεκριµένης ανεπάρκειας πρωτεΐνης ή γονιδίου 3.Έλεγχ επικοινωνίας Τ-λεµφοκυττάρων / µακροφάγων IL-12, IL-12R, IFN-γ, IFN-γR ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΝΟΣΟΣ, ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΗΣ ΝΟΣΟΣ, ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΘΑΝΗ Ανοσοδυσλειτουργία στο πλαίσιο: - ανεπάρκειας -(ΚΠΑΑ, Ανεπάρκεια IgA) -ανεπάρκεια -συγκεκριµένες διαταραχές κυττ. ανοσίας -διαταραχή της απόπτωσης (ALPS) -φυλοσύνδετο λεµφοϋπερπλαστικό σύνδροµο -πολιενδοκρινοπάθεια (APECED, IPEX) -περιοδικά εµπύρετα σύνδροµα Συγκεκριµένα αυτοάνοσα νοσήµατα λευκοκυττάρων Ανοσοσφαιρίνες Αυτοαντισώµατα Ολικό συµπλήρωµα (CH-50), C3, C4 Υποπληθυσµοί λεµφοκυττάρων ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΘΑΝΗ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ Ανάλογα µε το παθογόνο ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΙΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ποικίλει Αναγνώριση των διαφόρων συνδρόµων µε ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΜΕ ΣΑΦΗ βάση τα κλινικά χαρακτηριστικά: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ σ.di George, σ.wiskott-aldrich, σ. Αταξίας τηλαγγειεκτασίας και επιβεβαίωση µε γενετική ανάλυση ΑΓΓΕΙΟΟΙ ΗΜΑ Ανεπάρκεια αναστολέα C1 Αλλεργία Έλεγχ αναστολέα C1 εστεράσης εστεράσης Επίκτητο αγγειοοίδιµα - Ποσοτικός προσδιορισµός - Λειτουργικός έλεγχ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ Σ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΣΥΧΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γενική αίµατ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ Σ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΣΥΧΝΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Υποτάξεις ανοσοσφαιρινών σε συχνές βακτηριακές λοιµώξεις ΜΕ Ανοσοσφαιρίνες ορού : IgG IgA IgM IgE Ισοαιµοσυγκολλητίνες Συµπλήρωµα CH50, C3, C4 Έλεγχ σε υποτροπιάζουσες λοιµώξεις, από ναϊσσέρια της µηνιγγίτιδας Έλεγχ φαγοκυττάρωv σε λοιµώξεις από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, Gram(-) βακτηρίδια, µύκητες Υποπληθυσµοί λεµφοκυττάρων σε βαριές ιογενείς ή ευκαιριακές λοιµώξεις Έλεγχ για HIV σε ευκαιριακές λοιµώξεις, TBC ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

5 ΠΑΘΟΓΟ ΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕ ΙΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Υποτροπιάζουσες λοιµώξεις π.χ. αναπνευστικού -Αγαµµασφαιριναιµία -Υπερ IgM σύνδροµο -Ανεπάρκεια υποτάξεων IgG -Ανεπ. -Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια Cassimos DC, Liatsis M, Stogiannidou A, Kanariou MG. Από : Pediatr. Allergy Imunol ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚ ΟΣ Υποτροπιάζουσες ή βαριές λοιµώξεις, αποστήµατα -Ελλείµµατα φαγοκυττάρων Λειτουργίας -Ουδετεροπενία - ιαταραχή ΝΑΙΣΣΕΡΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ ΑΣ Επανειληµµένες µηνιγγίτιδες -Ανεπάρκεια - ιαταραχή Αρχικός εργαστηριακός έλεγχ Ειδικός εργαστηριακός έλεγχ ΕΝ ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ (Στελέχη µυκοβακτηριδίων, Ιοι, πρωτόζωα, µύκητες) Ποικίλει - ιαταραχή κυτταρικής ανοσίας -Συνδυασµένη ανοσοανεπάρκεια ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΠΑΣΧΟΝ ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΙΑΓΝΩΣΕΙΣ Έλλειµµα αντισωµατική ς -Btk -CD40L -ICOS -XLA -Υπερ IgM I -Κοινή Ποικίλη ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚ ΟΣ Έλλειµµα φαγοκυτάρων ΝΑΙΣΣΕΡΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ Α Σ ιαταραχή Έλεγχ φαγοκυττάρων Πληθυσµοί λεµφοκυττάρων και λειτουργία Μοριακός και γενετικός έλεγχ -Ισοένζυµα κυτοχρώµατ b -Γονίδια gp 91 phox, p22 phox,p47 phox, p67 phox Χρόνια κοκκιωµατώδη νόσο (XKN) Γενετική επιβεβαίωση ανεπάρκειας παραγόντων Ανεπάρκειας παραγόντων Cassimos DC, Liatsis M, Stogiannidou A, Kanariou MG. Από : Pediatr. Allergy Imunol ΕΝ ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ (Στελέχη µυκοβακτηριδίων, Ιοι, πρωτόζωα, µύκητες) -Ανεπάρκειες του Τ- κυττάρου -Μικτές ανοσοανεπάρκειες -Σαφώς καθοριζόµενα Σύνδροµα -γ c άλυσ υποδοχέων συγκεκριµένων κυτταροκινών -Del 22q11 σε DGS -µετάλλαξη WAS ή ΑΤ -Βαρειά Μικτή ανοσοανεπάρκεια -Wiskott-Aldrich Σύνδροµο ΣΥΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες είναι µια πρόκληση για τον κλινικό γιατρό Η αναγνώριση ύποπτων σηµείων από το ιστορικό του ασθενούς και την κλινική εξέταση θα αποτελέσει το έναυσµα για την έναρξη του διαγνωστικού ελέγχου Η διερεύνηση επεκτείνεται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των λοιµώξεων και των υπεύθυνων µικροοργανισµών Η βαθµιαία και κατά βήµατα διερεύνηση του ανοσοποιητικού συστήµατ γίνεται σε ειδικά ανοσολογικά κέντρα, στα οποία και οργανώνεται η καταλληλότερη θεραπεία.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑ) αποτελούν µια µεγάλη και ετερογενή οµάδα διαταραχών που επηρεάζουν την ανάπτυξη, λειτουργία ή καιταδύοτουανοσιακούσυστήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ. Ανοσοπροστασία. φυσική-έμφυτη (μη-ειδική) ανοσία: άμυνα πρώτης γραμμής (0-12 ώρες)

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ. Ανοσοπροστασία. φυσική-έμφυτη (μη-ειδική) ανοσία: άμυνα πρώτης γραμμής (0-12 ώρες) Ανοσολογία - Ιατρική Βραβείο Nobel 2011 Μαρία Γ. Κανάριου Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας Ειδικό Κέντρο & Κέντρο Αναφοράς για Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες - Παιδιατρική Ανοσολογία Νοσοκομείο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Ανασκόπηση Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Κωνσταντίνος Παππάς 1, Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη 1, Εμμανουήλ Φερδούτσης 1, Γεώργιος Μελέτης 1, Μαρία Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org ΦΥΛΟΣΥΝ ΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA, Νόσος Bruton) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (Χ-α-γ-σφαιριναιμία) X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA)

ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ (Χ-α-γ-σφαιριναιμία) X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΦΥΛΟΣΥΝΔΕΤΗ ΑΓΑΜΜΑΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ X-Linked Agammaglobulinaemia (XLA) ΑΡΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρειάζεται η µελέτη της ανοσολογία; Εµβόλια Άµυνα κατά µικροοργανισµών Ανοσολογικές ασθένειες Αλλεργίες - υπερευαισθησίες, αυτοανοσίες, ανοσοανεπάρκειες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ. Γιάννης Καλομενίδης

ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ. Γιάννης Καλομενίδης ΒΡΟΓΧΕΚΤΑΣΙΕΣ Γιάννης Καλομενίδης Μόνιμη διάταση των βρόγχων Lynne Reid 1950 Φυσιολογικός πνεύμονας βρογχεκτασίες Ορισμοί Lynne Reid 1950s Κυλινδρικές Κιρσοειδείς Κυστικές Αλλά και Υγρές ή ξηρές Η θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις νευρολογικά/νευρομυικά γενετικά νοσήματα παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚΔΟΣΗΣ... 11 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Α ΕΚΔΟΣΗΣ... 17 1. Ιστορικό Κλινική εξέταση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Θεοδώρα Κεραµιτσόγλου Ανοσοβιολογικό Τµήµα Π.Γ.Ν.-Μ. «Έλενα Βενιζέλου» Βενιζέλου» Μό Ανατοµικοί (Φυσικοί) Φραγµοί Τ ο ξ ίν ε ς λ υ ν σ η Μη ειδική ΑνοσίαTLRs Ανοσιακό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Κλάδος της Αισθητικής Απόφοιτοι Α.Τ.Ε.Ι Πρόγραμμα Σπουδών Επαγγελματικά Δικαιώματα Αισθητικών Αποφοίτων ΑΤΕΙ Δικαιολογητικά έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού

Διαβάστε περισσότερα

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29.11.2002 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 12 της 176ης Ολομ./28.11.02 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Περί Ιατρικών Ειδικοτήτων (Σε αντικατάσταση του Π.Δ. 415/29-12-1994:

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Μητρικός θηλασμός Γιώργος Λιόσης Νοσοκομείο -Μαιευτήριο. Ελενα Ε Βενιζέλου

Μητρικός θηλασμός Γιώργος Λιόσης Νοσοκομείο -Μαιευτήριο. Ελενα Ε Βενιζέλου ζ Μητρικός θηλασμός Γιώργος Λιόσης Νοσοκομείο -Μαιευτήριο Ελενα Ε Βενιζέλου Το νεογνό χρειάζεται τρία πράγματα: γάλα από το μαστό της μητέρας του ζεστασιά στην αγκαλιά της ασφάλεια σιγουριά από την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΩΡΙΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Βάρδα Μαρία, Τοµεάρχης ΠΑΓΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Αστέριου Αικατερίνη Λουµπάκη Ελένη Συµνιανάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στέλιος Αντωνιάδης Καθηγητής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Στέλιος Αντωνιάδης Καθηγητής ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τα συνέδρια όπως είναι γνωστό έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την προαγωγή της επιστήμης. Στην επιστήμη, όπως πολύ καλά ξέρουμε, όλα είναι ρευστά, όλα μπορεί να αλλάξουν, όλα συζητιούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά

ιερεύνηση ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά 10 η Ημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας Αθήνα, 23/1/2010 ιερεύνηση ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά Ι..Παυλοπούλου Λέκτορας Παιδιατρικής Παν/μίου Αθηνών Τμήμα Νοσηλευτικής ιερεύνηση ιογενών λοιμώξεων στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ

ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΒΑΡΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥ ΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ Εγχειρίδιο για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους Από τη ιεθνή Οµάδα Καταγραφής της Βαρειάς Χρονίας Ουδετεροπενίας (Severe Chronic Neutropenia International Registry, SCNIR)

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού

Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού Ανοσολογικό σύστημα και λοιμώξεις Μηχανισμοί άμυνας μεγαλοοργανισμού Γεωργία Σ. Βρυώνη Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Μικροβιολογίας gvrioni@med.uoa.gr 23/01/08 Μαθήματα Ειδικευόμενων Εισαγωγή στην Ανοσολογία

Διαβάστε περισσότερα