ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ: ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ: ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

2 ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ Α) Ανεπάρκειες της ειδικής ανοσίας Β) Ανεπάρκειες της μη ειδικής ανοσίας

3 ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Α) Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες των ανοσοσφαιρινών Β) Συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες Β και Τ λεμφοκυττάρων Γ) Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες Τ λεμφοκυττάρων (?) Δ) Συγγενή σύνδρομα Ε) Διαταραχές ανοσορρύθμισης

4 ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Α)Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων Β) Διαταραχές ρύθμισης της φυσικής ανοσίας Γ) Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές Δ)Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες παραγόντων του συμπληρώματος

5 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Α) Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες ανοσοσφαιρινών 1) Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία 2) Αυτοσωματική υπολειπόμενη αγαμμασφαιριναιμία 3) Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια 4) Εκλεκτική ανεπάρκεια της IgA 5) Εκλεκτική ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG 6) Αντισωματική ανεπάρκεια με φυσιολογικές τιμές ανοσοσφαιρινών 7) Παροδική νεογνική υπογαμμασφαιριναιμία Β) Συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες Β και Τ λεμφοκυττάρων 1) Severe Combined Immunodeficiencies (SCID) 2) Bare Lymphocyte Syndromes (BLS) 3) Ανεπάρκεια της ΖΑΡ 70 4) Αντισωματική ανεπάρκεια με αυξημένη IgM (Υπερ( Υπερ IgM σύνδρομο) Γ) Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες Τ λεμφοκυττάρων (?) 1) Ιδιοπαθής CD4 λεμφοπενία

6 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Δ) Συγγενή σύνδρομα τα οποία συνοδεύονται από ανεπάρκειες της ειδικής ανοσίας 1) Σύνδρομο Wiskott-Aldrich 2) Αταξία Τηλαγγειεκτασία 3) Σύνδρομο Di George Ε) Διαταραχές ανοσορρύθμισης 1) Φυλοσύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο 2) Αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο 3) Ανεπάρκεια της οδού γ-ifn/il-12

7 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Α)Λειτουργικές ανεπάρκειες φαγοκυττάρων 1)Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος 2)Ανεπάρκεια Προσκολλητικότητας των Λευκοκυττάρων (LAD 1 και 2) 3)Ανεπάρκεια G-6-PD ουδετεροφίλων 4)Ανεπάρκεια Μυελουπεροξειδάσης 5)Ανεπάρκεια Δευτερογενών Κοκκίων 6)Σύνδρομο υπερ-ige (Job) Β) Διαταραχές ρύθμισης της φυσικής ανοσίας 1) Χρόνια βλεννογονοδερματική καντιντίαση

8 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Γ)Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές 1)Οικογενής Μεσογειακός πυρετός 2) TNF Receptor Associated Periodic Syndrome 3) Σύνδρομο υπερ-igd Δ)Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες παραγόντων του συμπληρώματος 1)Ανεπάρκεια του C 1 inhibitor και της C 4 binding protein 2)Ανεπάρκεια των υπομονάδων του C 1 (C 1q, C 1r, C 1s ) 3)Ανεπάρκεια των C 2, C 4 4)Ανεπάρκεια του C 3 και των παραγόντων του τελικού συμπλέγματος της κλασσικής οδού ( C 5-9 ) 5)Ανεπάρκεια προπερδίνης και παραγόντων H και I

9

10 ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Υποτροπιάζουσες/επίμονες επίμονες λοιμώξεις του αναπνευστικού ΧΑΠ σε νεαρή ηλικία Ευκαιριακές λοιμώξεις Υποτροπιάζουσες περιγεγραμμένες λοιμώξεις μαλακών μορίων,οστών οστών και εσωτερικών οργάνων ΣΕΛ-Αγγειίτιδες Κεραυνοβόλες/υποτροπιάζουσες υποτροπιάζουσες μηνιγγιτιδοκοκκικές/γονοκοκκικές γονοκοκκικές λοιμώξεις Λεμφαδενοπάθεια Ηπατοσπληνομεγαλία Χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο Αυτοάνοσες κυτταροπενίες

11

12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ(Β) Προσδιορισμός του απολύτου αριθμού του συνόλου των λεμφοκυττάρων. Μέτρηση των απολύτων τιμών των Β και Τ λεμφοκυττάρων καθώς και των ΝΚ λεμφοκυττάρων μετά από σήμανσή τους με μονοκλωνικά αντισώματα (CD19, CD3 & CD16/CD56 αντίστοιχα). Έλεγχος υποπληθυσμών Τ και Β λεμφοκυττάρων [CD4(+), CD8(+), CD4(+)/CD45RO(+),CD4(+)/CD4 RO(+),CD4(+)/CD45RA(+), RA(+), CD19(+)/CD27(+/-), ), CD19/CD21(+/-)]. Έλεγχος έκφρασης του CD40L (CD154) Εκτίμηση αντίδρασης επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας Εκτίμηση της ικανότητας πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων in vitro, μετά από διέγερση με μιτογόνα και ειδικά αντιγόνα

13

14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Δ) Έλεγχος της έκφρασης μορίων προσκόλλησης (CD11a CD11a / CD18,CD11b / CD18,CD11c / CD18) σε ουδετερόφιλα και μονοκύτταρα Μελέτη της χημειοταξίας, της οξειδωτικής ικανότητας και της ικανότητας ενδοκυττάριας θανάτωσης βακτηριδίων

15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Ε) Ανίχνευση της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμένων πρωτεϊνών (BtkBtk,SAP) με την τεχνική Western Blot Έλεγχος για την παρουσία ή απουσία μεταλλάξεων σε συγκεκριμένα γονίδια (Il-2R G, G Jak-3 3 G,CD40L G) με μοριακές τεχνικές

16 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΣΤ) Ακτινογραφία θώρακα Έλεγχος για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της παρουσίας θυμώματος Έλεγχος για το ενδεχόμενο ύπαρξης κοκκιωμάτων στους πνεύμονες

17 ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ Α) Υπογαμμασφαιριναιμία, Εκλεκτικές Ανεπάρκειες Ανοσοσφαιρινών, Ανεπάρκεια Υποτάξεων της ΙgG,καταστολή ικανότητας ειδικής αντισωματικής απάντησης Β) Λεμφοπενία (απόλυτη ή εκλεκτική), καταστολή ικανότητας απάντησης Τ-Λεμφοκυττάρων έναντι μιτογόνων ή εξωγενών αντιγόνων Γ) Καταστολή φαγοκυττάρωσης

19 ΑΙΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ Α) Συγγενή Σύνδρομα Β) Λοιμώδη Νοσήματα Γ) Νεοπλασματικά Νοσήματα Δ) Αυτοάνοσα Νοσήματα Ε) Απώλεια Λευκώματος ΣΤ) Μεταβολικά Αίτια Ζ) Θεραπευτικές παρεμβάσεις Η) Ηλικία

20 ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Α) Ιογενείς Λοιμώξεις Β) Βακτηριδιακές και Παρασιτικές Λοιμώξεις Γ) Σύνδρομο Συστηματικής Φλεγμονώδους Αντίδρασης

21 ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Α) HIV Λοίμωξη Β) EBV και CMV λοίμωξη Γ) Ερυθρά, Ιλαρά, Γρίππη

22 ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΕΣ-ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Α) Στρεπτοκοκκικές Λοιμώξεις Β) Βρουκέλλωση Γ) Φυματίωση Δ) Λεϊσμανίαση Ε) Ελονοσία ΣΤ) Τρυπανοσωμίαση

23 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Α) Αιματολογικές Κακοήθειες Β) Θύμωμα Γ) Επιθηλιακά Νεοπλάσματα

24 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Α) Πλασματοκυτταρικές Δυσκρασίες ( Πολλαπλούν Μυέλωμα, Αμυλοείδωση) Β) Χαμηλής Κακοηθείας Λεμφώματα ( Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, Οζώδες Λέμφωμα κλπ ) Γ) Νόσος του Hodgkin

25 ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Α) Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Β) Ρευματοειδής Αρθρίτιδα Γ) Σαρκοείδωση Δ) Αυτοάνοση Ηπατίτιδα Ε) Συστηματικό Σκληρόδερμα ΣΤ) Σύνδρομο Sjögren Ζ) Πολυμυοσίτιδα-Δερματομυοσίτιδα

26 ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ Α) Νεφρωσικό Σύνδρομο Β) Φλεγμονώδεις Εντεροπάθειες, Κοιλιοκάκη, Νόσος Menetrier Γ) Εγκαύματα, Εκτεταμένα Τραύματα

27 ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΑΙΤΙΑ Α) Ουραιμία Β) Αζωθαιμία Γ) Σακχαρώδης Διαβήτης Δ) Υποσιτισμός

28 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Α) Ακτινοβόληση Β) Σπληνεκτομή Γ) Μεταγγίσεις Δ) Μεταμοσχεύσεις Ε) Φάρμακα

29 ΦΑΡΜΑΚΑ (Α) Κορτικοειδή Κυτταροστατικά Ανοσοκατασταλτικά ALG, ATG Μονοκλωνικά αντισώματα α) αντι-cd3 β) αντι-cd52 γ) αντι-cd20 δ) αντι-tnf TNFα

30 ΦΑΡΜΑΚΑ (Β) Σουλφασαλαζίνη Μη Στερινοειδή Αντιφλεγμονώδη Πενικιλλαμίνη Αλατα Χρυσού Χλωροκίνη Φαινυντοΐνη Καρβαμαζεπίνη Βαλπροϊκό Νάτριο Καπτοπρίλη

31 ΗΛΙΚΙΑ Ηλικιωμένοι: Λεμφοπενία (απόλυτη ή εκλεκτική), καταστολή της ικανότητας απάντησης των Τ-Λεμφοκυττάρων έναντι μιτογόνων ή εξωγενών αντιγόνων

32 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η προσπάθεια τεκμηρίωσης της διάγνωσης πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας σε ενήλικες, θα πρέπει να έπεται του αποκλεισμού όλων των πιθανών αιτίων δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας

33 Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες ανοσοσφαιρινών 1) Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία 2) Αυτοσωματική υπολειπόμενη αγαμμασφαιριναιμία 3) Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια 4) Εκλεκτική ανεπάρκεια της IgA 5) Εκλεκτική ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG 6) Αντισωματική ανεπάρκεια με φυσιολογικές τιμές ανοσοσφαιρινών 7) Παροδική νεογνική υπογαμμασφαιριναιμία 7)

34 Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία (X-linked Agammaglobulinemia,, XLA, Bruton s Disease) Βαρειά υπογαμμασφαιριναιμία, εκσεσημασμένη ελάττωση μέχρι πλήρους απουσίας των κυκλοφορούντων Β λεμφοκυττάρων Ανεπάρκεια της Βtk Εμφάνιση κλινικών εκδηλώσεων συνήθως μετά τον 6 ο μήνα της ζωής (κατά κύριο λόγο λοιμώξεις του αναπνευστικού) Σπάνια, διαγιγνώσκεται σε ενήλικες με κλινική εικόνα συμβατή με CVI

35 Αυτοσωματική υπολειπόμενη Αγαμμασφαιριναιμία Αφορά περίπου το 15% του συνόλου των περιπτώσεων κληρονομικής αγαμμασφαιριναιμίας Οι κλινικές εκδηλώσεις, η θεραπευτική στρατηγική και η πρόγνωση δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες της XLA

36

37 Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια Συνήθως δεν διαπιστώνεται κληρονομική μεταβίβαση Όχι πλήρως διευκρινισμένη αιτιοπαθογένεια Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού Χρόνια διαρροϊκά σύνδρομα Λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία Αυξημένη επίπτωση αυτοανόσων νοσημάτων και ιδιαίτερα αυτοανόσων κυτταροπενιών Αυξημένη επίπτωση αιματολογικών κακοηθειών και νεοπλασιών του γαστρεντερικού συστήματος

38

39 Εκλεκτική Ανεπάρκεια της IgA ανοσοσφαιρίνης Η συχνότερα απαντώμενη πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια Στο 70% περίπου των περιπτώσεων οι ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί Δυνατή η συνύπαρξη ανεπάρκειας υποτάξεων της IgG Αυξημένη επίπτωση αυτοανόσων νοσημάτων και νεοπλασιών

40 Εκλεκτική Ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG Στα παιδιά συχνότερη η ανεπάρκεια της IgG 2. Χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική απαντητικότητα έναντι των πολυσακχαριδικών αντιγόνων. Συνοδεύεται συνήθως από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού Στους ενήλικες απαντάται και η ανεπάρκεια της IgG 3. Χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική απαντητικότητα έναντι των πρωτεϊνικών αντιγόνων

41 Αντισωματική ανεπάρκεια με φυσιολογικές τιμές ανοσοσφαιρινών Χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού Αδυναμία αντισωματικής απάντησης έναντι πολυσακχαριδικών αντιγόνων

42

43 Παροδική νεογνική υπογαμμασφαιριναιμία Χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού και συχνά επεισόδια γαστρεντερίτιδας από τον 5 ο 6 ο μήνα της ζωής, συνήθως μέχρι την ηλικία των 3 ετών Παρατηρούνται χαμηλές τιμές της IgG και φυσιολογικές των IgA και IgM

44 Συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες Β και Τ λεμφοκυττάρων 1) Severe Combined Immunodeficiencies (SCID) α) Τ( ), Β(+) SCID β) Τ( ), Β( ) SCID 2) Bare Lymphocyte Syndromes (BLS) α) BLS τύπου Ι β) BLS τύπου ΙΙ 3) Ανεπάρκεια της ΖΑΡ 70 4) Αντισωματική ανεπάρκεια με αυξημένη IgM (Υπερ( Υπερ IgM σύνδρομο) 4)

45 Severe Combined Immunodeficiencies,, SCID Φυλοσύνδετη ή αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομική μεταβίβαση Οι κλινικές εκδηλώσεις αρχίζουν περί τον 6 ο μήνα της ζωής και αφορούν σοβαρές λοιμώξεις, κυρίως ευκαιριακές Θεραπευτική αντιμετώπιση με αλλο ΜΑΚ

46 Severe Combined Immunodeficiencies (SCID) α) Τ( ), Β(+) SCID: α1) μεταλλάξεις του γονιδίου της γ αλυσίδας των υποδοχέων των ΙΙ 2, ΙΙ 4, ΙΙ 7, ΙΙ 9, ΙΙ 15 & ΙΙ 21 α2) μεταλλάξεις του γονιδίου της Jak-3 τυροσινικής κινάσης α3) μεταλλάξεις του γονιδίου της α αλυσίδαςαλυσίδας του υποδοχέα της ΙΙ 7 α4) μεταλλάξεις του γονιδίου του LCA (CD45) α5) ανεπάρκεια της Πουρινικής Νουκλεοτιδικής Φωσφορυλάσης (PNP) β) Τ( ), Β( ) SCID: β1) μεταλλάξεις των γονιδίων RAG-1 1 & 2 β2) ανεπάρκεια του ενζύμου Artemis β3) ανεπάρκεια της απαμινάσης της αδενοσίνης (ADA) β4) δικτυωτή δυσγενεσία

47 Bare Lymphocyte Syndromes, BLS Χαρακτηρίζονται από αδυναμία έκφρασης MHC μορίων Αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομική μεταβίβαση BLS τύπου Ι: Απουσία έκφρασης τάξεως Ι MHC μορίων. CD8 λεμφοπενία BLS τύπου ΙΙ : Απουσία έκφρασης τάξεως ΙΙ MHC μορίων. CD4 λεμφοπενία

48 Ανεπάρκεια της ΖΑΡ 70 Χαρακτηρίζεται από CD8 λεμφοπενία Αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομική μεταβίβαση

49 Αντισωματική ανεπάρκεια με αυξημένη IgM ανοσοσφαιρίνη (Hyper-IgM Syndrome, HIgM) Χαρακτηρίζεται από αυξημένη τιμή της IgM, συνδυαζόμενη με ανεπάρκεια των IgG και IgA Στα 2/3 περίπου των περιπτώσεων η κληρονομική μεταβίβαση είναι φυλοσύνδετη, ενώ στο υπόλοιπο 1/3 των περιπτώσεων είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη Αυξημένη επίπτωση αυτοανόσων νοσημάτων και κακοηθειών

50 Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες Τ λεμφοκυττάρων (?) 1) Ιδιοπαθής CD4 λεμφοπενία

51 Ιδιοπαθής CD4 λεμφοπενία Απόλυτος αριθμός CD4 λεμφοκυττάρων συνήθως < 500/mm 3 Ευκαιριακές λοιμώξεις, συνήθως μυκητιασικές Δεν διαπιστώνεται κληρονομική μεταβίβαση

52 Συγγενή σύνδρομα τα οποία συνοδεύονται από ανεπάρκειες της ειδικής ανοσίας α) Σύνδρομο Wiskott-Aldrich Φυλοσύνδετη κληρονομική μεταβίβαση β) Αταξία Τηλαγγειεκτασία Αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομική μεταβίβαση γ) Σύνδρομο Di George Επικρατούσα αυτοσωματική κληρονομική μεταβίβαση

53 Διαταραχές ανοσορρύθμισης 1) Φυλοσύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο 2) Αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο 3) Ανεπάρκεια της οδού γ-ifn/il-12

54 Φυλοσύνδετο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP) Έναρξη κλινικών εκδηλώσεων μετά από EBV λοίμωξη Στις κλινικές εκδηλώσεις και τα εργαστηριακά ευρήματα περιλαμβάνονται: βαρύ σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρηνώσεως, λέμφωμα σχετιζόμενο με τον EBV, υπογαμμασφαιριναιμία, παγκυτταροπενία

55 Αυτοάνοσο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο (Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome, ALPS) Χαρακτηρίζεται από λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, αυτοάνοσες κυτταροπενίες, διάχυτη υπεργαμμασφαιριναιμία και παρουσία πληθυσμού Τ λεμφοκυττάρων null φαινοτύπου Μεταλλάξεις γονιδίων τα οποία κωδικοποιούν μόρια τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία της απόπτωσης (Fas, Fas L, Κασπάσες 8 και 10) Κληρονομική μεταβίβαση α) Τύποι Ιa και Ib: επικρατούσα αυτοσωματική β) Τύπος ΙΙ: αυτοσωματική υπολειπόμενη

56 Διαταραχή της οδού γ-ifn/il-12 Οχι σταθερή κληρονομική μεταβίβαση Συσχέτιση με λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια και σαλμονελλώσεις Εχουν ενοχοποιηθεί μεταλλάξεις των γ-ifnr1, ifnr1,γ-ifnr2 ifnr2 και της IL-12R β1 υπομονάδας Θεραπευτικά έχουν χορηγηθεί υψηλές δόσεις γ-ifn και ελάχιστοι ασθενείς εχουν υποβληθεί σε Αλλο-ΜΑΚ

57 Πρωτοπαθείς λειτουργικές ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων 1)Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος 2)Ανεπάρκεια Προσκολλητικότητας των Λευκοκυττάρων (LAD1LAD1 και 2) 3)Ανεπάρκεια G-6-PD PD ουδετεροφίλων 4)Ανεπάρκεια Μυελουπεροξειδάσης 5)Ανεπάρκεια Δευτερογενών Κοκκίων 6)Σύνδρομο υπερ-ige (Job)

58 Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος Επίπτωση περίπου 1/ Φυλοσύνδετη κληρονομική μεταβίβαση στα 2/3 περίπου των περιπτώσεων, αυτοσωματική υπολειπόμενη στις υπόλοιπες Λειτουργική ανεπάρκεια του συστήματος της NADPH οξειδάσης Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από καταλάση (+) μικροοργανισμούς που οδηγούν στο σχηματισμό αποστημάτων, συριγγίων η και κοκκιωμάτων Υψηλές δόσεις γ-ifn, Αλλο-ΜΑΚ

59 Ανεπάρκειες της προσκολλητικότητας των Λευκοκυττάρων (LAD1 και 2) Κληρονομούνται σαν αυτοσωματικοί υπολειπόμενοι χαρακτήρες Υποτροπιάζουσες δερματίτιδες, περιοδοντίτιδες, παραρρινοκολπίτιδες, βρογχίτιδες, πνευμονίες, περιπρωκτικά αποστήματα Στη LAD-1 ενοχοποιούνται μεταλλάξεις του γονιδίου του CD18, ενώ η LAD-2 εχει συσχετισθεί με ανεπάρκεια της Sialyl-Lewis X πρωτείνης Μόνη θεραπεία ιάσεως η Αλλο-ΜΑΚ

60 Ανεπάρκεια G-6-PD. Κλινικές εκδηλώσεις παρόμοιες με αυτές της Χρόνιας Κοκκιωματώδους Νόσου Ανεπάρκεια Μυελοϋπεροξειδάσης. Αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων απο Candida Ανεπάρκεια Δευτερογενών Κοκκίων των Ουδετεροφίλων. Ανεπάρκεια Λακτοφερρίνης και ίσως Αλκαλικής Φωσφατάσης. Συσχέτιση με παραρρινοκολπίτιδες, βρογχίτιδες και δερματίτιδες

61 Σύνδρομο υπερ-ige (Job) Η αιτιοπαθογένεια του δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη Στις κλινικές του εκδηλώσεις περιλαμβάνονται βαρειές λοιμώξεις του αναπνευστικού, μυκητιασικές λοιμώξεις, δερματίτιδες και οστεοπενία Διαγνωστική θεωρείται η παρουσία των ισοτύπου IgE αντισωμάτων εναντι του σταφυλοκόκκου Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία

62 Διαταραχές της φυσικής ανοσίας 1) Χρόνια βλεννογονοδερματική καντιντίαση

63 Χρόνια Βλεννογονοδερματική Καντιντίαση Οι απόλυτοι αριθμοί των CD4 και CD8 λεμφοκυττάρων, καθώς και ο συνολικός αριθμός των Τ λεμφοκυττάρων, ευρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων Αδυναμία πολλαπλασιασμού των Τ λεμφοκυττάρων in vitro, μετά από διέγερσή τους με αντιγόνα της Candida Δεν διαπιστώνεται κληρονομική μεταβίβαση

64 Αυτοφλεγμονώδεις διαταραχές 1)Οικογενής Μεσογειακός πυρετός 2) TNF Receptor Associated Periodic Syndrome 3) Σύνδρομο υπερ-igd

65 Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες παραγόντων του συμπληρώματος 1)Ανεπάρκεια του C 1 inhibitor και της C 4 binding protein 2)Ανεπάρκεια των υπομονάδων του C 1 (C 1q, C 1r, C 1s ) 3)Ανεπάρκεια των C 2, C 4 4)Ανεπάρκεια του C 3 και των παραγόντων του τελικού συμπλέγματος της κλασσικής οδού ( C 5-9 ) 5)Ανεπάρκεια προπερδίνης και παραγόντων H και I

66 Κληρονομικό Αγγειοοίδημα Υπάρχουν δύο τύποι ανεπάρκειας του C 1 Inhibitor Η κληρονομική μεταβίβαση είναι αυτοσωματική επικρατούσα Υπάρχει πλέον η δυνατότητα αγωγής υποκατάστασης Σπάνια μέ κλινικές εκδηλώσεις αγγειοοιδήματος εχει συσχετισθεί και η ανεπάρκεια της C 4 binding protein

67 Ανεπάρκειες των υπομονάδων του C 1 (C 1q, C 1r, C 1s ) και των C 2, C 4 Εχουν συσχετισθεί κυρίως με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και lupus like σύνδρομα, αγγειίτιδες και σπειραματονεφρίτιδα

68 Ανεπάρκεια της Προπερδίνης Χαρακτηρίζεται από φυλοσύνδετη κληρονομική μεταβίβαση Εχει συσχετισθεί με κεραυνοβόλες και συχνά απειλητικές γιά τη ζωή λοιμώξεις από ναισσέριες (μηνιγγιτιδόκοκκος, γονόκοκκος)

69 Ανεπάρκεια του C 3 και των παραγόντων της εναλλακτικής οδού H και I Συσχέτιση με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε μηνιγγιτιδόκοκκο, γονόκοκκο, πνευμονιόκοκκο, αιμόφιλο, στρεπτόκοκκο και σταφυλόκοκκο

70 Ανεπάρκειες των παραγόντων του τελικού συμπλέγματος της κλασσικής οδού Χαρακτηρίζονται κυρίως απο συχνά επεισόδια μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας

71 Ενδείξεις Αλλο-ΜΑΚ 1)Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία 2)Φυλοσύνετο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο 3)SCID 4)LAD 5)Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος 6)Συγγενή Σύνδρομα

72 Εφαρμογές Γονιδιακής Θεραπείας 1) Ανεπάρκεια ADA (SCID) 2) Ανεπάρκεια PNP (SCID) 3) Ανεπάρκεια της γ αλυσίδας του υποδοχέα των κυτταροκινών της οικογένειας της IL-2 2 (SCID) 4) Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος 5) Διαταραχές της οδού γ-ifn/il-12

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Α) Ειδικής Ανοσίας 1) Β-Λεμφοκυττάρων 2) Τ-Λεμφοκυττάρων Β) Μη Ειδικής Ανοσίας 1) Φαγοκυττάρων 2) ΝΚ-Λεμφοκυττάρων 3) Παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:Καθηγητής Τσανάκας Ι. Δεκέμβριος 2009 Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑ) αποτελούν µια µεγάλη και ετερογενή οµάδα διαταραχών που επηρεάζουν την ανάπτυξη, λειτουργία ή καιταδύοτουανοσιακούσυστήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 1. ΠΟΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ; 2. ΠΟΤΕ; 3. ΠΩΣ; ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΑΣΙΜΟΣ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ανοσοποιητικό σύστηµα χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Οι πρωτοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη µιας νέας µετάλλαξης στο γονίδιο STAT3 που ενέχεται στο σύνδροµο ανοσοανεπάρκειας Hyper-IgE»

«Μελέτη µιας νέας µετάλλαξης στο γονίδιο STAT3 που ενέχεται στο σύνδροµο ανοσοανεπάρκειας Hyper-IgE» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Μελέτη µιας νέας µετάλλαξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ. Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ και συνεργάτες. τομοσ πρωτοσ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ. Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ και συνεργάτες. τομοσ πρωτοσ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 960-7081-68-4 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ν.Σ. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Θ.Ε. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ και συνεργάτες τομοσ πρωτοσ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Βρυώνης Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Β Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Καλαμάτας

Ευάγγελος Βρυώνης Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Β Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Καλαμάτας Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ευάγγελος Βρυώνης Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος Β Παθολογική Κλινική Γ.Ν. Καλαμάτας Ανοσοποιητικό σύστημα Συγγενής-Επίκτητη Χυμική-Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia archieves review 1836 VELEGRAKI (pages 19) Σελιδοποίηση: 15/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 20/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Καντινταιμία Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται διεθνώς αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM. Hyper-IgM Syndrome (HIgM)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM. Hyper-IgM Syndrome (HIgM) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IgM Hyper-IgM Syndrome (HIgM) ΑΡΜΟΝΙΑ Σύλλογος Φίλων Ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΒΣΑΑ) Severe Combined Immunodeficiency (SCID)

ΒΑΡΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΒΣΑΑ) Severe Combined Immunodeficiency (SCID) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΒΑΡΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΒΣΑΑ) Severe Combined Immunodeficiency

Διαβάστε περισσότερα

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org

www.paed-anosia.gr INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES www.ipopi.org info@ipopi.org Hyper-IgM Syndrome (HIgM) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσούλα Μπουτάρη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φεβρουάριος 2015

Χρυσούλα Μπουτάρη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φεβρουάριος 2015 Χρυσούλα Μπουτάρη Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Φεβρουάριος 2015 Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας Κλινικό σύνδρομο με τρία χαρακτηριστικά κριτήρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ

Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία βλεννογονο-δερματικών εκδηλώσεων ΙΦΠΕ Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Νοσήματα του δέρματος και ιδιοπαθής φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων (ΙΦΠΕ) Μέρος Ι. Νοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση

Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Ανασκόπηση Βρογχεκτασίες σε συγγενή νοσήματα Παθογένεια, απεικόνιση, διαγνωστική προσέγγιση Κωνσταντίνος Παππάς 1, Αλεξάνδρα Πενθερουδάκη 1, Εμμανουήλ Φερδούτσης 1, Γεώργιος Μελέτης 1, Μαρία Κοκκινάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH. Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH. Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ WISKOTT-ALDRICH Wiskott-Aldrich Syndrome (WAS) ΑΡΜΟΝΙΑ Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις σε ασθενείς που είναι σε θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα

Λοιμώξεις σε ασθενείς που είναι σε θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα Ανασκόπηση Λοιμώξεις σε ασθενείς που είναι σε θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα Γιώργος Δημόπουλος 1, Ειρήνη Καραμπελά 2, Ειρήνη-Σοφία Καράμπη 3, Φώτης Δρακοπαναγιωτάκης 4, Μαρία Θεοδωρακοπούλου 5, Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία σε αγόρι 18 μηνών με συνοδό ουδετεροπενία

Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία σε αγόρι 18 μηνών με συνοδό ουδετεροπενία 190 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία σε αγόρι 18 μηνών με συνοδό ουδετεροπενία Ε. Παπαδοπούλου-Αλατάκη 1, Ν. Κοσμάς 2, Σ. Αλατάκη 2, Α. Φιλιππόπουλος 3, Γ. Βαρλάμης 1 1 Δ Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη

Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη Δημήτρης Μήτσιας Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων Επιστημονικός Συνεργάτης Αλλεργιολογικό Τμήμα Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Τις τελευταίες δύο δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα

Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με. ψωριασική αρθρίτιδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μελέτη της έκφρασης του CD154 (CD40L) στα Τ λεμφοκύτταρα ασθενών με ψωριασική αρθρίτιδα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΟΥΣΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Λοίμωξη: Αποτέλεσμα αρνητικού ισοζυγίου ανάμεσα στην λοιμογόνο δύναμη των μικροοργανισμών που εισβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών

Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών Δερματικές εκδηλώσεις νοσημάτων του πεπτικού συστήματος ΕιρHνη ΜερμIγκη, ΑθηνA Ε. ΜατEκοβιτς Ειδικευόμενες Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός» Ένας μεγάλος αριθμός δερματολογικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ OYΔETEΡOΠENIEΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ OYΔETEΡOΠENIEΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ OYΔETEΡOΠENIEΣ Διαλυνάς Μιχαήλ Επιμελητής Β, Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης Aπαραίτητοι ορισμοί (1) Με τον όρο «Ουδετεροπενία» δηλώνεται η μείωσητουαπόλυτουαριθμού των

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α.

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α. 126 EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι Συντονιστές: Μ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Β. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ Βρογχιολίτιδα, Βρογχίτιδα, Βρογχικό Ασθμα, Βρογχοπνευμονία, Πνευμονία: Τι είναι τι; Διάγνωση και Αντιμετώπιση Α. ΚΑΔΙΤΗΣ Τα αντιμυκητιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 253 Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα της παιδικής ηλικίας: Μη φλεγμονοσωμοπάθειες Π. Πρατσίδου-Γκέρτση Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς Α' Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές

Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές Aeromonas hydrophila: βακτηριαιμία, έλκη, εκχυμώσειςλοίμωξη λοιμώξεις μαλακών μορίων, δέρματος, προερχόμενες από το νερό αλλά και νοσοκομιακές Streptococcus viridans: βακτηριαιμία και κυρίως όταν η χημειοθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα