ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΘΗΝΑ 2004» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑµεΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΘΗΝΑ 2004» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑµεΑ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΘΗΝΑ 2004» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑµεΑ Μ. Χριστοφή, Υπεύθυνη έργου παραολυµπιακών εγκαταστάσεων και προσβασιµότητας ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2004 ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑµεΑ Βασική προϋπόθεση του σχεδιασµού των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων είναι η εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρίες µε οποιαδήποτε ιδιότητα αυτών σε όλες τις εγκαταστάσεις. Και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων µεταξύ του συνολικού πληθυσµού περιλαµβάνονται και επίσηµοι, δηµοσιογράφοι και θεατές αλλά και εργαζόµενοι/εθελοντές µε αναπηρίες. Κατά τη διάρκεια των Παραολυµπιακών Αγώνων ο αριθµός των ατόµων αυτών αυξάνεται, ενώ προστίθεται επιπλέον µια νέα κατηγορία πελατών: αυτή των αθλητών µε προβλήµατα τόσο στην κίνηση όσο και την όραση. Μέχρι πρότινος συµµετείχαν και αθλητές µε νοητική υστέρηση, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τους Παραολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Μια αίσθηση των αντίστοιχων µεγεθών δίνουν κάποια στοιχεία που καταγράφηκαν για πρώτη φορά στους Αγώνες του Σύδνεϋ, όπου: 9% των θεατών εκτιµήθηκε ότι ήταν άτοµα µε αναπηρίες γενικά 0,5% των θέσεων των θεατών ήταν θέσεις προσβάσιµες σε χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων Αντίστοιχα στους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ : 15% των θεατών εκτιµήθηκε ότι είχαν κάποια αναπηρία 1% των θέσεων των θεατών ήταν θέσεις προσβάσιµες σε χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων. Με δεδοµένο ότι στους Παραολυµπιακούς του Σύδνεϋ πουλήθηκαν εισιτήρια αναλογίζεστε το ποσοστό των ατόµων µε αναπηρίες. Οι εκτιµήσεις της ιεθνούς Παραολυµπιακής Επιτροπής για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας είναι: αθλητές 4000, εκ των οποίων 1800 σε αναπηρικό αµαξίδιο επίσηµοι 2500, περίπου εκ των οποίων 316 σε αναπηρικό αµαξίδιο δηµοσιογράφοι 1950, εκ των οποίων 160 σε αναπηρικό αµαξίδιο ενώ στις αθλητικές εγκαταστάσεις δηµιουργούνται 1800 θέσεις θεατών σε αναπηρικό αµαξίδιο. Κατά συνέπεια είναι φανερό ότι απαιτείται πλέον πρόβλεψη όχι µόνο για προσβάσιµους χώρους αθλητών, αλλά και για προσβάσιµους χώρους διαµονής (Ολυµπιακό/Παραολυµπιακό Χωριό, Χωριά Τύπου, ξενοδοχεία) προσβάσιµους χώρους εργασίας αλλά και προσβάσιµους κοινόχρηστους χώρους και καταστήµατα και προσβάσιµες συγκοινωνίες. 63

2 ηλαδή στην ουσία πρόβλεψη για προσβάσιµες πόλεις Ή τουλάχιστον για προσβάσιµες αλυσίδες (κατοικία-µεταφορές-εργασίαάθληση/αναψυχή). Και µάλιστα όχι µόνο στην Αθήνα αλλά και στις Ολυµπιακές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Βόλο). Και µε δεδοµένο ότι προσβάσιµες αθλητικές εγκαταστάσεις θα προταθούν στον Παραολυµπιακό Προπονητικό Οδηγό και σε άλλες πόλεις για προετοιµασία και εγκλιµατισµό των Παραολυµπιακών αθλητών η πρόβλεψη αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στις πόλεις αυτές (Ιωάννινα, Χανιά, Ρόδος και Χαλκίδα). Και βέβαια στις τουριστικές περιοχές, που θα τραβήξουν θεατές/επισκέπτες και κατά συνέπεια και άτοµα µε αναπηρίες. 2. ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΡΑΣΕΙΣ Είναι γνωστό ότι τα Ολυµπιακά έργα δεν γίνονται από την ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 αλλά από Φορείς του ηµοσίου ( κυρίως ΓΓΑ,ΥΠΕΧΩ Ε). Υποχρέωση όµως της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 είναι να µεριµνήσει για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Ολυµπιακών/Παραολυµπιακών Αγώνων και κατά συνέπεια την προσβασιµότητα των ΑµεΑ: τόσο στις Ολυµπιακές/ Παραολυµπιακές εγκαταστάσεις όσο και στις υπόλοιπες άµεσα συναρτόµενες µε τους Αγώνες υποδοµές. Στόχος µας είναι η απαιτούµενη προσβασιµότητα να εξασφαλιστεί µε παρεµβάσεις χαµηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης µεν, µονίµου όµως χαρακτήρα, όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε να αξιοποιηθούν και µετα-ολυµπιακά. Παράλληλα -µε το σκεπτικό της εξασφάλισης του καλλίτερου δυνατού πλαισίου διοργάνωσης των Αγώνων- επιδιώκεται η βελτίωση της προσβασιµότητας της πόλης, προτείνοντας ρεαλιστικούς στόχους και επικεντρώνοντας την προσοχή στην δηµιουργία προσβάσιµων αξόνων µε συνέχεια και εξάρτηση όπου είναι δυνατόν- από µέσα µεταφοράς σταθερής τροχιάς (µετρό, τραµ, προαστιακό) τα οποία έχουν ελεγχθεί σε επίπεδο µελέτης και θα είναι προσβάσιµα. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση του κοινού (τεχνικοί, στελέχη δηµοσίων υπηρεσιών, εθελοντές, επαγγελµατίες κλπ) και η ενηµέρωσή τους σε θέµατα συµπεριφοράς/εξυπηρέτησης ΑµεΑ. Μελετάται ο τρόπος συγκέντρωσης και προώθησης προς τους ενδιαφερόµενους των παρεµβάσεων για την προσβασιµότητα που θα υλοποιηθούν τελικά. Αρκετά σύνθετο έργο Για να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε ακολουθήσαµε µια µέθοδο δουλειάς που θέλουµε να τη µοιραστούµε µαζί σας: καταρχήν συγκεντρώσαµε τις απαιτήσεις των Ολυµπιακών/Παραολυµπιακών Αγώνων προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε τις αδυναµίες της ελληνικής πραγµατικότητας για να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε ρεαλιστικά ενηµερωθήκαµε και παρακολουθήσαµε αντίστοιχες διοργανώσεις µοιραστήκαµε τη γνώση που συγκεντρώσαµε και συνεχίζουµε να συνεργαζόµαστε στενά µε τους συναρµόδιους Φορείς ώστε από κοινού να εξασφαλίσουµε την βασική προϋπόθεση: ίδιο επίπεδο εξυπηρέτησης σε όλες τις οµάδες πελατών χωρίς αποκλεισµούς, από τα ίδια σηµεία και στους ίδιους χώρους, τόσο στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τους χώρους διαµονής, την πόλη. Βασικός κανόνας η πρόβλεψη προσβάσιµων διαδροµών, ανεξάρτητων για κάθε κατηγορία (αθλητές, επίσηµοι, Τύπος, εργαζόµενοι, θεατές) είτε ισόπεδων είτε µε χρήση ραµπών και άνετων ανελκυστήρων για µεγάλες οµάδες (αθλητές, θεατές) ή µηχανισµών για τις µικρότερες σε πλήθος οµάδες (επίσηµοι, Τύπος) µε αναπηρίες. Μηχανισµοί επίσης 64

3 προωθήθηκαν στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις όπου η πρόβλεψη ανελκυστήρων ή ραµπών ήταν τεχνικά δύσκολη. Προσβάσιµα αποδυτήρια και χώροι υγιεινής, προσβάσιµες εξυπηρετήσεις (κυλικεία, σηµεία πώλησης κλπ) προβλέφθηκαν σε όλες τις εγκαταστάσεις. Οι κοινόχρηστοι χώροι των αθλητικών εγκαταστάσεων διαµορφώνονται επίσης προσβάσιµοι, µε οδηγούς τυφλών σχεδιασµένους έτσι ώστε να εξυπηρετείται και η µετα- Ολυµπιακή χρήση. Προσβάσιµα σηµεία από-επιβίβασης δηµιουργούνται για την διευκόλυνση των ΑµεΑ. Αντίστοιχες εξυπηρετήσεις προβλέπονται στα Χωριά αθλητών και Τύπου. Κατά τους Παραολυµπιακούς Αγώνες ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την µετακίνηση των µελών της Παραολυµπιακής οικογένειας. Σε σύνολο 1300 οχηµάτων τύπου Τ1-Τ3 τα 100 θα είναι προσβάσιµα σε αναπηρικό αµαξίδιο, ενώ σε σύνολο 480 λεωφορείων που θα χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά των αθλητών και λοιπών οµάδων τα 300 θα είναι προσαρµοσµένα για ταυτόχρονη µεταφορά 4-6 αµαξιδίων. Κατά τη διάρκεια της συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων εντοπίσαµε κάποιες αδυναµίες της ελληνικής πραγµατικότητας που θεωρώ ότι πρέπει να αναφερθούν στο σηµείο αυτό, όχι µε διάθεση κριτικής αλλά σε µια προσπάθεια καλλίτερης επικοινωνίας µεταξύ µας που θα µας φέρει ευκολότερα κοντά στον κοινό στόχο: εντοπίστηκε ελλιπής ενηµέρωση σχετικά µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις υποχρεώσεις των Υπηρεσιών και φορέων για την προσβασιµότητα των εγκαταστάσεων και υποδοµών ελλιπής γνώση της χρηστικότητας των παρεµβάσεων απουσία κουλτούρας «καθολικού σχεδιασµού» έλλειψη συντονισµού δράσεων µε αποτέλεσµα την υλοποίηση παρεµβάσεων ασύνδετων µεταξύ τους κενά στην τυποποίηση υλικών και κυρίως σχετικών µε εξυπηρέτηση ατόµων µε προβλήµατα όρασης ελλιπής ενηµέρωση για το µέγεθος και τις ανάγκες της συγκεκριµένης οµάδας πληθυσµού ( ΑµεΑ στην Ευρώπη) έλλειψη παιδείας συµβίωσης µε ΑµεΑ. Σε αντιπαράθεση όµως εξακριβώθηκε η καλή διάθεση συνεργασίας όλων των εµπλεκόµενων Φορέων, που πλαισιώνουν από την αρχή και στηρίζουν χωρίς συζήτηση δράσεις για την προσβασιµότητα, καθώς και το µικρό κόστος των παρεµβάσεων σε σχέση µε τους συνολικούς προϋπολογισµούς των έργων, αλλά και η ευκαιρία του σχεδιασµού νέων έργων ή ανακαίνισης υφιστάµενων σε µεγάλη έκταση, πράγµα που έκανε εφικτό τον εµβολισµό παρεµβάσεων για την προσβασιµότητα. Σύντοµα καταλάβαµε ότι είχαµε αρχίσει να λειτουργούµε σαν «σηµείο αναφοράς» και ότι έπρεπε να ενηµερωθούµε όσο το δυνατόν καλλίτερα για να αντεπεξέλθουµε αξιόπιστα και αποτελεσµατικά. Έτσι: συγκεντρώσαµε διεθνείς κανονισµούς, µελετήσαµε την τεχνογνωσία προηγούµενων διοργανώσεων συµµετέχοντας σε αυτές κάναµε αυτοψίες σε εγκαταστάσεις συνοδευόµενοι από άτοµα µε αναπηρίες για να µοιραστούµε την βιωµατική γνώση τους κάναµε ασκήσεις προσπαθώντας να βιώσουµε τις ανάγκες, να καταγράψουµε τις δυσκολίες και να χρονοµετρήσουµε τις λειτουργίες για να µπορέσουµε να οργανώσουµε το σχεδιασµό µας. 65

4 ουλέψαµε επίµονα στην καλλιέργεια καλής συνεργασίας µε τους συναδέλφους της ΓΓΟΑ, ΓΓΑ και του ΥΠΕΧΩ Ε και τους µελετητές. ουλέψαµε από κοινού τις µελέτες ανταλλάσσοντας γνώση και εµπειρία. Και το αποτέλεσµα άρχισε να φαίνεται. Στις επισκέψεις των εκπροσώπων των Παραολυµπιακών Οµοσπονδιών τα σχόλια για την προσβασιµότητα είναι πάντα θετικά. Προσπαθήσαµε να διευκολύνουµε τις διεργασίες συγκεντρώνοντας και προωθώντας την ισχύουσα νοµοθεσία για την προσβασιµότητα σε όσους συναδέλφους απευθύνθηκαν σε µας, συντάσσοντας οδηγίες για σηµεία που η ισχύουσα νοµοθεσία δεν κάλυπτε, επεξεργαζόµενοι οδηγούς συµπεριφοράς σε ΑµεΑ και ενηµερωτικές δράσεις για την ενηµέρωση των εργαζοµένων στην ΟΕΟΑ αλλά και τους Φορείς που εµπλέκονται στη διοργάνωση των Αγώνων. Η συνεργασία µας για θέµατα προσβασιµότητας επεκτείνεται σε: στρατηγικό επίπεδο επίπεδο ΟΤΑ επίπεδο Φορέων επίπεδο ΑµεΑ, ακόµη και επίπεδο εταιρείας. Σε στρατηγικό επίπεδο δηµιουργήσαµε την Επιτροπή προσβασιµότητας, που σήµερα λειτουργούµε σε συνεργασία µε την ΓΓΟΑ, µε την οποία επεξεργαστήκαµε και Σχέδιο δράσεων για την προσβασιµότητα που ήδη εγκρίθηκε από τη ΕΣΟΠ και προωθήθηκε σε όλα τα υπουργεία και εµπλεκόµενους Φορείς για υλοποίηση. Προωθήσαµε στην ΓΓΟΑ -για ένταξη στο Ολυµπιακό νοµοσχέδιο- τροποποίηση για επιβολή χρονικού ορίου ( ) υλοποίησης παρεµβάσεων για την προσβασιµότητα σε όλες τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και των ΟΤΑ και την θέσπιση ρητρών για τους µη συµµορφούµενους, η οποία και ψηφίστηκε. Συντάξαµε τις οδηγίες που προαναφέραµε και δουλέψαµε για την τυποποίηση των πλακών των οδηγών τυφλών µε την ΕΑΧΑ, την ΕΑΠ-ΥΠΕΧΩ Ε και το ήµο της Αθήνας. Σε επίπεδο ΟΤΑ εκπονήσαµε µελέτη εντοπισµού αξόνων προσβασιµότητας σε 14 ήµους της αττικής, συνεργαστήκαµε µε το ΥΠΕΣ Α για την εξοικονόµηση των αντίστοιχων πόρων και την προώθηση της µελέτης στους ΟΤΑ για υλοποίηση. Προωθούµε συνεργασία µε τις Ολυµπιακές πόλεις. Ενηµερώσαµε όλους τους Ολυµπιακούς ήµους της Αττικής για θέµατα προσβασιµότητας και τους προτείναµε µέτρα χαµηλού έως µηδαµινού κόστους για την βελτίωσή της προσβασιµότητας στα πεζοδρόµια και τους κοινόχρηστους χώρους. Εδραιώσαµε στενή συνεργασία µε τον ήµο της Αθήνας τόσο σε επίπεδο τεχνικών παρεµβάσεων όσο και επίπεδο ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης στελεχών και δηµοτών. Ελέγξαµε όλες τις µελέτες των Ολυµπιακών/Παραολυµπιακών εγκαταστάσεων, αναπλάσεων και υποδοµών µία προς µία, κάναµε σχόλια και παρατηρήσεις που προωθήθηκαν στους Φορείς για από κοινού επεξεργασία και σήµερα αφού ενσωµατώθηκαν στις µελέτες υλοποιούνται. Έχουµε µια πολύ καλή συνεργασία σε θέµατα προσβασιµότητας µε το ΥΠΑΝ (θέµατα προσβασιµότητας τουριστικών εγκαταστάσεων, ακτών κλπ), το ΥΜΕ (θέµατα προσβασιµότητας ΜΜΜ), το ΥΠΕΣ Α όσο και το ΕΒΕΑ (Πρόγραµµα ΕΡΜΗΣ- Προσβάσιµη επιλογή), τον Λιµένα Πειραιώς (προσβασιµότητα εγκαταστάσεων φιλοξενίας κρουαζιερόπλοιων), νοσοκοµεία της Αττικής και τους χορηγούς (ALPHA BANK κλπ). Όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει συνεργασία µε αθλητές µε αναπηρίες για τον έλεγχο και εντοπισµό των προβληµάτων διακίνησης στις εγκαταστάσεις, αλλά και στις ηµερίδες ενηµέρωσης στελεχών των φορέων. 66

5 Τέλος στο εσωτερικό της εταιρείας η προσβασιµότητα λαµβάνεται υπόψη σε όλες τις εφαρµογές. Η φιλοσοφία µας είναι ότι οι Αγώνες του 2004 µπορούν και πρέπει εκτός από υποχρέωση της διοργανώτριας χώρας και γιορτή να λειτουργήσουν καταλυτικά στην εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και τη διαµόρφωση της ελληνικής κουλτούρας σχετικά µε την αναπηρία, να αφήσουν «κληρονοµιά» σε υποδοµές και νοοτροπίες, να λειτουργήσουν σαν η µεγαλύτερη µέχρι σήµερα ευκαιρία για τη θεµελίωση µιας κοινωνίας µε «ανθρώπινο µέτρο» χωρίς αποκλεισµούς. 67

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης

Η προσβασιµότητα των ατόµων µε δυσκολίες στη µετακίνηση στην περιοχή του ήµου Θεσσαλονίκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς Η προσβασιµότητα των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: Το «κλειδί» για την εξάλειψη των διακρίσεων Κείµενο αναφοράς για την ποιοτική αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος µε στόχο τη διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μια ευκαιρία για κοινωνική αλλαγή, για τα άτοµα µε αναπηρίες, που δεν πρέπει να χαθεί

Μια ευκαιρία για κοινωνική αλλαγή, για τα άτοµα µε αναπηρίες, που δεν πρέπει να χαθεί 3 η εκέµβρη 2001 Οι Παραολυµπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα του 2004 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. Μυλλέρου 1, 104 36 Αθήνα, τηλ. (01) 5238961, φαξ (01) 5238967 e mail: esaea@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ε.Σ.Α.Ε.Α. Έκθεση για την Πρόσβαση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο οµηµένο Περιβάλλον, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Επικοινωνίας και την Πληροφόρηση. 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία

1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Α ΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοπτική έκθεση της µελέτης Οµάδας Εργασίας (Ο.Ε. 01) του Τ.Ε.Ε.- Τ.Κ.Μ. 1. Ορισµός - Γενικά στοιχεία Ο όρος άτοµα µε ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

«Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος»

«Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 «Προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων σε χώρους πολιτιστικού και τουριστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη

Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ Το έργο ARTS εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταγωνιστική και βιώσιµη ανάπτυξη www.rural-transport.net

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1

Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Άτοµα µε Ανικανότητες (ΑµεΑ) και ιαδίκτυο: Προβλήµατα προσβασιµότητας στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού και δυνατότητες διοικητικής παρέµβασης 1 Νικ. Αθ. Μποσινάκος, Στέλεχος Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας

Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 (9-ΜΗΝΟ) Δρ. Αλέξανδρος Δελούκας Νοέμβριος 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε. ΟΑΣΑ Α.Ε. Έκθεση Πεπραγμένων 2013 (9-μηνο) ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛ ΑΣ ΑΣΣΚ ΔΕΔΕΚΟ ΕΛΠ ΕΠΣΕ ΕΣ ΘΕΠΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.LOGISTICS: ΕΝΝΟΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.LOGISTICS: ΕΝΝΟΙΑ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ&ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ LOGISTICS & ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΧΑΜΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλης Νανιόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. Ταπεινόπουλος ηµήτρης Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. υπ. ιδάκτωρ Α.Π.Θ. Παναγιώτης Τσαλής Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα