Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς"

Transcript

1 Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναζητήσω τὴν ἑλληνικὴ ἐκκλησία τῆς πόλης καὶ νὰ πηγαίνω ἐκεῖ. Αὐτὸ ποὺ δὲν μποροῦσα νὰ ὑποψιαστῶ ἦταν ὁ πλοῦτος ποὺ κρυβόταν στὴν ἀγγλικὴ Ὀρθοδοξία, ἡ ἰδιαίτερη πνευματικότητά της, οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ἀναδειχθεῖ στοὺς κόλπους της, καὶ ἡ ἐπίδραση ὅλων αὐτῶν τῶν πραγμάτων στὴ μετέπειτα ζωὴ καὶ τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία μου. Γι αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ σᾶς μιλήσω ἀπόψε. Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ δεῖτε τὰ ὅσα σᾶς πῶ περισσότερο σὰν μιὰ προσωπικὴ ἐξιστόρηση παρὰ σὰν μιὰ ἀντικειμενικὴ καὶ ἔξωθεν παράθεση πληροφοριῶν. Οὔτε, φυσικά, ἔχω σκοπὸ ἢ τὴν δυνατότητα νὰ ἐξαντλήσω τὸ θέμα. Ὑπάρχουν πάμπολλες πτυχὲς (μέρη, προσκυνήματα, ἔντυπα, κοινότητες, πρόσωπα) ποὺ ἐντάσσονται στὸ θέμα μας ἀλλὰ ὄχι στὸ ἐπίπεδο τῆς δικῆς μου προσωπικῆς ἐμπειρίας. Γι αὐτὴν καὶ μόνο θὰ σᾶς μιλήσω ἀπόψε. Στὸ Λονδίνο εἶχα μόνο ἕναν φίλο, ὅταν ἔφτασα. Ἐπικοινώνησα μαζί του λίγο μετὰ τὴν ἄφιξή μου καὶ ἀπ τὰ πρῶτα πράγματα πού μοῦ εἶπε ἦταν πὼς ἐκεῖνος, γιὰ διάφορους λόγους ποὺ δὲν εἶναι τῆς παρούσης, δὲν ἐκκλησιαζόταν στὴν ἑλληνικὴ ἐκκλησία τοῦ Λονδίνου ἀλλὰ ἀγαποῦσε πολὺ τὴν Ρωσικὴ ἐκκλησία ποὺ βρισκόταν στὸ Ennismore Gardens, ἕνα πανέμορφο προάστιο τοῦ κεντρικοῦ Λονδίνου. Ἡ πρώτη μας συνάντηση, λοιπόν, ἔγινε στὸν ναὸ αὐτὸ ἀφιερωμένο στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ὁ ἐπίσκοπος τῆς συγκεκριμένης ἐκκλησίας ἦταν ὁ Μητροπολίτης Ἀντώνιος τοῦ Σουρὸζ (Anthony Bloom). Πιθανὸν θὰ τὸν ἔχετε ἀκουστὰ ἀπ τὰ βιβλία του. Ὁ Μπλοὺμ ἀποτελεῖ μιὰ ἀπ τὶς σημαντικότερες ἂν ὄχι τή σημαντικότερη μορφὴ τῆς ἀγγλικῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 20οῦ αἰώνα. Εἶναι κυρίως μέσω αὐτοῦ ποὺ οἱ βρετανοὶ γνώρισαν τί σημαίνει ὀρθοδοξία. Καὶ αὐτὸ ΤΕΥΧΟΣ 74 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 συνέβη, ὄχι μόνο λόγω τοῦ τεράστιου βεληνεκοῦς τῆς μορφῆς του, ἀλλὰ καὶ λόγω συγκεκριμένων ἐπιλογῶν ποὺ ἔκανε κατὰ τὴν τέλεση τῆς λατρείας. Φερ εἰπεῖν, γνωρίζοντας πὼς ἡ ἐκκλησία του βρίσκεται στὸ Λονδίνο καὶ ὄχι στὴν Μόσχα, προσπάθησε κάπως νὰ περιορίσει τὸν «ρωσικὸ» χαρακτήρα τῆς λειτουργίας. Ἡ τελευταία γινόταν κατὰ τὸ ἥμισυ στὰ ἀγγλικὰ καὶ κατὰ τὸ ἥμισυ στὰ σλαβονικά. (Σημειώνω ἐντὸς παρενθέσεως ὅτι, ὅποτε ἐπιχειρήθηκε κάτι ἀντίστοιχο στὸν Ἑλληνικὸ καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Λονδίνου, οἱ ἀντιδράσεις ἀνέκοπταν πάντα τὴν πρωτοβουλία ἐν τῇ γενέσει της). Ὁ κόσμος ποὺ συνέρρεε τὶς Κυριακὲς στὴν ρωσικὴ ἐκκλησία ἦταν σὲ σημαντικὸ βαθμὸ ἄγγλοι βαφτισμένοι ὀρθόδοξοι. Ὁ Ἀντώνιος εἶχε μιὰ οἰκουμενικὴ ἀντίληψη περὶ ἐκκλησίας, πέρα ἀπὸ τοπικοὺς ἢ γλωσσικοὺς περιορισμούς. Εἶχε σαφὴ συναίσθηση πὼς ἡ ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀνοιχτὴ σὲ ὅλους καὶ δὲν θὰ εἶχε νόημα νὰ λειτουργεῖ (τουλάχιστον ὄχι πρωτευόντως) ὡς ἕνας ἐθνικὸς θύλακας ποὺ ἀναπαράγει τὶς ἐθνικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις τοῦ τόπου καταγωγῆς τῶν ἐνοριτῶν. Ἡ λατρεία λοιπὸν γινόταν σὲ δυὸ γλῶσσες (ἀγγλικὰ καὶ σλαβονικά), τὸ ἴδιο καὶ τὸ κήρυγμα. Τὰ κηρύγματα τοῦ Ἀντωνίου, πέραν τοῦ περιεχομένου τους, μετέφεραν καὶ κάτι ἀπ τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀνδρός: εἶχαν ζέση, δύναμη καὶ αὐθορμητισμὸ (χωρὶς νὰ λείπει ἴσως καὶ ἕνας κάποιος συναισθηματισμός), καὶ σχεδὸν πάντοτε περιστρέφονταν γύρω ἀπὸ τὸ εὐαγγελικὸ κείμενο. Ἡ πνευματικότητα τοῦ Ἀντωνίου ἦταν ἄκρως «εὐαγγελική», ὁ ἄξονας τῆς σκέψης του ἦταν πάντοτε ἡ Καινὴ Διαθήκη. Ἡ πρώτη μου ἐντύπωση ἀπὸ ἐκείνη τὴ λειτουργία ἦταν μιὰ παράξενη αἴσθηση οἰκείου καὶ συνάμα καινούριου, ἕνα παράδοξο συναίσθημα ὅτι βρίσκομαι μὲν στὴν οἰκεία σὲ μένα Ὀρθόδοξη ἐκκλησία ἀλλὰ κάτι ἀρκετὰ διαφορετικὸ ἀπ ὅσα γνώριζα στὴν πατρίδα μου συνέβαινε ἐκεῖ. Μὲ ἐντυπωσίασε ἡ ἁπλότητα τῶν ὕμνων, ἡ λειτουργικὴ παρουσία τοῦ Ἀντωνίου καὶ τῶν λοιπῶν ἱερέων (ὑπῆρχαν ἀμερικανοί, ρῶσοι, ἰρλανδοί, ἕλληνες), οἱ ταπεινὲς διαστάσεις τοῦ χώρου, μὰ περισσότερο ἀπ ὅλα ἡ ἐθνικὴ ποικιλία τοῦ ἐκκλησιάσματος. Στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπῆρχαν οἱ δυνατότητες νὰ βιώσω κάτι τέτοιο, γιὰ εὐνόητους λόγους. Συνειδητοποίησα αἴφνης ὅτι πολλοὶ ἀπ τοὺς ἐνορίτες εἶχαν ἀνακαλύψει μόνοι τους τὴν Ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ἔχοντας ζήσει ἕως τότε συνεπέστατα ὡς ἀγγλικανοί, καθολικοὶ ἢ καὶ ἄθεοι. Ἡ ἐπιλογὴ ζωῆς ποὺ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἀκολούθησαν ἀντανακλοῦνταν στὰ πρόσωπά τους: βρισκόμουν σὲ μιὰ ἐκκλησία ὅπου ζοῦσε κανεὶς τὴν χαρὰ τοῦ νεοφώτιστου, τὴν ἔβλεπες νὰ ἀστράφτει στὰ πρόσωπα καὶ τὶς φυσιογνωμίες τῶν πιστῶν. Δίπλα στὴν ἐκκλησία ὑπῆρχε χῶρος γιὰ καφὲ καὶ λίγο φαγητό, καθὼς καὶ ἕνα καλὰ ἐνημερωμένο βιβλιοπωλεῖο. Μετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας, ὁ κόσμος πήγαινε ἐκεῖ. Καὶ αὐτὸ ἦταν γιὰ μένα ἐμπειρία πρωτόγνωρη. Εἶχα συνηθίσει στὴν Ἑλλάδα πὼς μὲ τὸ «δι εὐχῶν» ἡ λειτουργία τελειώνει καὶ ὁ κόσμος ἀναχωρεῖ. Ἐκεῖ ὅμως, ἡ λειτουργία προεκτεινόταν, κατὰ μία ἔννοια, στὸν διπλανὸ χῶρο ἡ κοινωνία τῶν πιστῶν ποὺ εἶχε γεννηθεῖ μυστηριακὰ στὸν ναό, ἄνθιζε στὴν συνάντηση. Σιγά-σιγά, γνώριζα ἀνθρώπους, μὲ κάποιους δεθήκαμε πολύ, μία μάλιστα κοπέλα ἀγγλίδα ποὺ γνώρισα ἐκεῖ, εἶχα τὴν εὐλογία νὰ τὴν παντρευτῶ λίγα χρόνια ἀργότερα Ἡ ἐμπειρία τῆς Ρωσικῆς ἐκκλησίας μὲ ἀνανέωσε πολὺ πνευματικά. Ἄρχισα νὰ βλέπω τὰ πράγματα πιὸ ἀνοιχτά, μὲ μεγαλύτερο καρδιακὸ εὖρος. Ἀκόμα καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ γλώσσα τοῦ κηρύγματος καὶ τῶν βιβλίων ἦταν ἡ ἀγγλικὴ λειτούργησε θετικά, κατὰ τὴν ἔννοια ὅτι ἀπομακρύνθηκα λίγο ἀπὸ τὴν συνήθη καὶ τετριμμένη ἑλληνικὴ «πνευματικὴ ὁρολογία» καί, ἀκόμα καὶ σὲ γλωσσικὸ ἐπίπεδο, ἀνακάλυψα κάποια πράγματα ἀπ τὴν ἀρχή. Σίγουρα, βέβαια, ἔπαιξε ρόλο τὸ γεγονὸς ὅτι βρισκόμουν σὲ μιὰ ξένη χώρα γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωή μου ἤμουν μὲ ἄλλα λόγια δεκτικὸς σὲ μιὰ τέτοια ἀλλαγή. Ἀλλά, σὲ κάθε περίπτωση, ἡ ἐμπειρία ὑπῆρξε καθοριστικὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή μου. Ἀγάπησα τὴν συγκεκριμένη ἐνορία, καὶ πήγαινα ἐκεῖ ἀνελλιπῶς τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν μου, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα. Ἡ ἐκκλησία, παρὰ τὸν ὑπερεθνικό της χαρακτήρα, δὲν ἔπαυε νὰ εἶναι κατὰ βάση μιὰ ρωσικὴ ἐκκλησία. Μὲ τὴν ρωσικὴ πνευματικότητα εἶχα γνωριστεῖ μόνο μέσω τῆς λογοτεχνίας τὰ ἔργα τοῦ Ντοστογέφκσι, τοῦ Τολστόι καὶ τοῦ Πάστερνακ τὰ εἶχα ἀγαπήσει ἤδη ἀπ τὰ ἐφηβικά μου χρόνια. Ἀλλὰ ἐδῶ, γνώρισα ἀπὸ κοντὰ τὴν ρωσικὴ πίστη καὶ εὐλάβεια, ἔζησα τὸν ἄμεσο καὶ βιωματικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ λαὸς αὐτὸς ζεῖ τὴν πίστη του. Εἶναι πολλοὶ ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ἐμπνευστεῖ ἀπὸ τὴν Ρωσικὴ ἐκκλησία τοῦ Λονδίνου. Ἀλλά, μεταξὺ αὐτῶν, ὑπάρχει καὶ ἡ περίπτωση ἀνθρώπου ποὺ γνώρισε καὶ ἐνστερνίστηκε τὴν Ὀρθοδοξία μὲ μόνη τὴν παρουσία του στὸν χῶρο τοῦ ναοῦ. Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς δὲν εἶναι τυχαῖος, καὶ ἀποτελεῖ τὸν ἑπόμενο σταθμὸ τοῦ «ταξιδιοῦ» μου στὴν Ὀρθόδοξη Βρετανία. Τὸ ὄνομά του εἶμαι βέβαιος πὼς εἶναι γνωστὸς σὲ πολλοὺς ἐξ ὑμῶν πρόκειται γιὰ τὸν Κάλλιστο Ware, Ἐπίσκοπο Διοκλείας. Ὁ Ware γεννήθηκε στὸ Bath, καὶ σπούδασε θεολογία καὶ φιλολογία στὸ Magdalen College τῆς Ὀξφόρδης, ἀπὸ ὅπου ἀποφοίτησε μὲ ἄριστα. Σὲ ἡλικία 24 ἐτῶν (τὸ 1958), ἔγινε Ὀρθόδοξος, καὶ ταξίδεψε στὴν Ἑλλάδα ὅπου ἔζησε γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα στὴν Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου τῆς Πάτμου, δίπλα στὸν π. Ἀμφιλόχιο Μακρῆ, ἕναν πολὺ σημαντικὸ πνευματικὸ ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Χειροτονήθηκε ἱερέας τὸ

3 Σὲ κάποια συνέντευξή του στὴν ἀμερικανικὴ τηλεόραση, ὁ Ware μίλησε γιὰ τὴν πρώτη γνωριμία του μὲ τὴν Ὀρθοδοξία. Σᾶς μεταφέρω τὰ λόγια του: Θυμᾶμαι ἐπακριβῶς πότε ξεκίνησε ἡ προσωπική μου πορεία πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία. Συνέβη ἐντελῶς ἀπροσδόκητα, ἕνα Σάββατο ἀπόγευμα τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1952, ὅταν ἤμουν 17 ἐτῶν. Περπατοῦσα στὸ δρόμο, δίπλα στὸ σταθμὸ τῆς Βικτώριας τοῦ κεντρικοῦ Λονδίνου, ὅταν βρέθηκα μπροστὰ σὲ μιὰ Γοτθικὴ ἐκκλησία τοῦ 19ου αἰώνα, μεγάλη καὶ κάπως ἐγκαταλελειμμένη, ποὺ οὐδέποτε εἶχα παρατηρήσει μέχρι τότε. Δὲν ὑπῆρχε πίνακας ἀνακοινώσεων ἀπ έξω (ἡ δυτικὴ Ὀρθοδοξία δὲν ἦταν ποτὲ καλὴ στὶς δημόσιες σχέσεις!) ἀλλὰ θυμᾶμαι ἕναν μπρούτζινο δίσκο ποὺ ἔγραφε ἁπλὰ «ρωσικὴ ἐκκλησία». Ὅταν μπῆκα στὸ ναό, στὴν ἀρχὴ νόμισα πὼς ἦταν ἐντελῶς ἄδειος. Ἔξω στὸ δρόμο ὁ ἥλιος ἔλουζε στὸ φῶς τὰ πάντα, ἀλλὰ μέσα στὸ ναὸ ὅλα ἦταν κρύα καὶ σκοτεινά. Καθὼς τὰ μάτια μου συνήθιζαν στὸ σκοτάδι, τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ ἔνιωσα ἦταν μιὰ αἴσθηση ἀπουσίας. Δὲν ὑπῆρχαν καρέκλες ἢ ἄλλα καθίσματα, μπροστά μου ἀνοιγόταν ἕνας χῶρος φαρδὺς καὶ ἄδειος. Ὕστερα συνειδητοποίησα ὅτι ἡ ἐκκλησία δὲν ἦταν τελείως ἄδεια. Διασκορπισμένοι μέσα στὸν χῶρο ὑπῆρχαν κάποιοι ἄνθρωποι, στὴν πλειονότητά τους ἡλικιωμένοι. Στοὺς τοίχους ὑπῆρχαν εἰκόνες, μὲ καντηλάκια μὲ τρεμάμενο φῶς μπροστά τους, καὶ ἀνατολικὰ ὑπῆρχε ἕνα τέμπλο μὲ εἰκόνες καὶ κεριά. Κάπου στὸ βάθος ἀκουγόταν καὶ μιὰ χορωδία. Σὲ κάποια φάση, ἕνας διάκονος βγῆκε ἀπ τὸ ἱερὸ καὶ ἄρχισε νὰ τριγυρίζει τὴν ἐκκλησία θυμιατίζοντας τὶς εἰκόνες καὶ τοὺς πιστούς, πρόσεξα μάλιστα πὼς τὰ ἄμφιά του ἦταν παλιὰ καὶ φθαρμένα. Ἡ ἀρχική μου ἐντύπωση τῆς ἀπουσίας τώρα ἔδωσε τὴν θέση της, κατὰ τρόπο ξαφνικὸ καὶ ἔντονο, σὲ μιὰ ὑπερβάλλουσα αἴσθηση παρουσίας. Ἔνιωσα ὅτι ἡ ἐκκλησία ἦταν γεμάτη γεμάτη ἀπὸ ἀναρίθμητους πιστούς, ποὺ μὲ περιτριγύριζαν ἀπὸ κάθε πλευρά. Εἶχα τὴν αἴσθηση ὅτι ἐμεῖς, τὸ ὁρατὸ ἐκκλησίασμα, ἤμασταν μέρος ἑνὸς πολὺ μεγαλύτερου συνόλου καὶ ὅτι καθὼς προσευχόμασταν ἀνυψωνόμασταν σὲ μιὰ πράξη πού μᾶς ξεπερνοῦσε κατὰ πολύ, σὲ μιὰ ἀδιαίρετη καὶ τὰ πάντα ἐναγκαλίζουσα σύναξη ποὺ ἕνωνε τὸν χρόνο μὲ τὴν αἰωνιότητα, τὰ γήινα μὲ τὰ οὐράνια. Βγῆκα ἔξω ἀπ τὸ ναὸ πρὶν ἀπ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας. Καὶ καθὼς βρέθηκα ἔξω, ἐντυπωσιάστηκα ἀπὸ δυὸ πράγματα. Πρῶτον, συνειδητοποίησα πὼς δὲν εἶχα καμιὰ ἰδέα γιὰ τὸ πόση ὥρα εἶχα μείνει μέσα. Ἴσως ἦταν 20 λεπτά, ἴσως ἦταν 2 ὧρες δὲν μποροῦσα νὰ πῶ. Εἶχα «ὑπάρξει» σὲ μιὰ διάσταση ὅπου ὁ χρόνος ἦταν ἄνευ σημασίας. Δεύτερον, καθὼς βρέθηκα στὸ πεζοδρόμιο, ὁ θόρυβος τοῦ Λονδίνου μὲ κυρίευσε σὰν ἕνα τεράστιο κύμα. Ὁ ἦχος θὰ πρέπει νὰ ἀκουγόταν καὶ μέσα στὸ ναό, ἀλλὰ δὲν τὸν εἶχα προσέξει. Εἶχα βρεθεῖ σὲ ἕναν ἄλλο κόσμο, ὅπου ὁ χρόνος καὶ ἡ κίνηση τῶν αὐτοκινήτων δὲν εἶχαν σημασία, ἕναν κόσμο ποὺ ἦταν πιὸ ἀληθινὸς ἀπὸ αὐτὸν τοῦ Λονδίνου τοῦ 20οῦ αἰώνα στὸν ὁποῖο ξαφνικὰ ἐπέστρεφα. Τὰ πάντα στὴν ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ ἦταν στὰ Σλαβονικά, καὶ ἔτσι, δὲν μποροῦσα μὲ τὸ μυαλό μου νὰ καταλάβω τὸ παραμικρό. Κι ὡστόσο, καθὼς ἔφευγα ἀπὸ τὴν ἐκκλησία εἶπα στὸν ἑαυτό μου, μὲ ξεκάθαρη πεποίθηση: Ἐδῶ ἀνήκω. Βρῆκα τὸ σπίτι μου. Συμβαίνει κάποιες φορὲς (καὶ δὲν εἶναι στ ἀλήθεια περίεργο;) ὅτι μὲ τὴν πρώτη μας ἐπαφὴ μὲ κάποιο πρόσωπο ἢ κάποιο μέρος, γεννᾶται μέσα μας μιὰ βέβαιη γνώση. Αὐτὸ (λέμε) εἶναι τὸ πρόσωπο ποὺ θὰ ἀγαπήσω, αὐτὸ εἶναι τὸ μέρος ὅπου πρέπει νὰ πάω, αὐτὸ εἶναι τὸ θέμα ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀναλώσω τὴν ζωή μου ἐρευνώντας. Ἀπ τὴν στιγμὴ ἐκείνης τῆς ἀκολουθίας, ἔνιωσα βαθιὰ στὴν καρδιά μου ὅτι ἀνῆκα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Καὶ εἶμαι εὐγνώμων στὸν Θεὸ γιὰ τὸ ὅτι ἡ πρώτη μου ἐπαφὴ μὲ τὴν Ὀρθοδοξία δὲν ἦταν μέσα ἀπὸ βιβλία, δὲν ἦταν μέσω τῆς γνωριμίας μου μὲ Ὀρθόδοξους σὲ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ παρακολουθώντας μιὰ λατρευτικὴ πράξη. Ἡ Ἐκκλησία, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη κατανόηση εἶναι πρωτίστως μιὰ λειτουργικὴ κοινότητα. Πρῶτα ἔρχεται ἡ λατρεία, καὶ μετὰ ἀκολουθεῖ τὸ δόγμα. Ἔτσι, γνώρισα τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὄχι σὰν μιὰ θεωρία ἢ μιὰ ἰδεολογία ἀλλὰ σὰν μιὰ ἀτόφια καὶ συγκεκριμένη πράξη, σὰν μιὰ λατρευτικὴ παρουσία. Ἐκεῖνο τὸ Σάββατο ἀπόγευμα ὑπῆρξε λοιπὸν καθοριστικὸ γιὰ τὴν μετέπειτα πορεία τοῦ Ἐπισκόπου Κάλλιστου. Καὶ εἶναι, θαρρῶ, χαρακτηριστικό: οἱ ἀλλαγὲς στὴν ζωή μας, οἱ καθοριστικὲς τὶς στιγμές, κάποιες φορὲς ἔχουν τὴν ἀφετηρία τους σὲ ἀπρόβλεπτα, ἐκ πρώτης ἀσήμαντα γεγονότα, ποὺ ὅμως κυοφοροῦν ἀνεπίγνωστα ἀποφάσεις ζωῆς. Ἴσως λοιπόν, τὸ δίδαγμα τῆς ἱστορίας τοῦ Ware (γιατί θαρρῶ πὼς ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινη ἱστορία μπορεῖ κανεὶς νὰ διδαχθεῖ κάτι) εἶναι νὰ εἶναι κανεὶς ἀνοιχτὸς στὰ ἐρεθίσματα τοῦ καθ ἡμέραν βίου, νὰ διατηρεῖ κανεὶς τὴν ἑτοιμότητα νὰ διακρίνει τὸ οὐσιῶδες καὶ τὸ καθοριστικό, αὐτὸ ποὺ μπορεῖ δυνητικὰ νὰ μεταβάλλει τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας. Ὁ Ἐπίσκοπος Κάλλιστος εἶναι μιὰ ἀπ τὶς μεγαλύτερες προσωπικότητες στὸν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας σήμερα, ἕνα ἀπ τὰ μεγάλα κεφάλαια τῆς παρουσίας τῆς Ὀρθοδοξίας διεθνῶς. Εἶναι νηφάλιος στοχαστής, καλὸς θεολόγος (ἀντιπροσωπεύει μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσκοπο Περγάμου τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὸν διάλογό της μὲ τὴν Ἀγγλικανική), ἀνοιχτὸς στὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας, μὲ ξεκάθαρη σκέψη, διατυπωμένη ἁπλά. Εἶχα τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ τὸν γνωρίσω ἦταν ὁ πρῶτος βρετανὸς ἱερέας ποὺ γνώρισα καί μοῦ 3

4 ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση ἡ εὐρύτητα τοῦ πνεύματός του, ἡ μεγάλη του ἀγάπη γιὰ τὴν ἀνατολὴ ἀλλὰ καὶ τὴν δύση, ἡ ἀδιαπραγμάτευτη ἐπιμονή του νὰ οἰκοδομεῖ μὲ θετικὸ λόγο καὶ ὄχι νὰ ὀχυρώνεται πίσω ἀπὸ θέσεις στενόκαρδες ἢ στενόμυαλες. Ὁ Ware εἶναι ἴσως ὁ χαρισματικότερος ὁμιλητὴς ποὺ ἔχω ἀκούσει. Λίγους μῆνες μετὰ τὴν ἄφιξή μου στὴν Ἀγγλία, ἐπισκέφθηκα τὸ σημαντικότερο ἴσως «κέντρο» τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Βρετανία, τὴν Μονὴ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἔσσεξ. Εἶχα ἀκούσει, βέβαια, πολλὰ γιὰ τὸ συγκεκριμένο μοναστήρι καὶ τὸν ἱδρυτή του, τὸν γέροντα Σωφρόνιο. Ἤξερα φερ εἰπεῖν ὅτι ἦταν Σταυροπηγιακὴ μονή, ποὺ εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ 1958, ἔχοντας ἀρχικὰ ὑπαχθεῖ τὴν δικαιοδοσία τοῦ Μητροπολίτη Ἀντωνίου (γιὰ τὸν ὁποῖο μιλήσαμε στὴν ἀρχή) πρὶν μεταφερθεῖ, ἐν συνεχείᾳ, ὑπὸ τὴν ἄμεση δικαιοδοσία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὅταν ἱδρύθηκε τὸ Μοναστήρι ἀπὸ τὸν γέροντα Σωφρόνιο ἀριθμοῦσε 6 μοναχοὺς ἐνῶ σήμερα ὁ ἀριθμός τους ἔχει φτάσει περίπου τοὺς 40, στὴν πλειοψηφία τους μοναχές. Αὐτὸ εἶναι μία ἰδιαιτερότητα τῆς συγκεκριμένης μονῆς, ὅτι ἡ ἀδελφότητα ἀποτελεῖται τόσο ἀπὸ μοναχοὺς ὅσο καὶ ἀπὸ μοναχές. Αὐτὸ ὡστόσο, ἐξ ὅσων γνωρίζω, ἔχει συμβεῖ κάποιες φορὲς καὶ στὸ παρελθὸν λιγοστὲς εἶναι ἀλήθεια. Δεύτερη ἰδιαιτερότητα τοῦ μέρους εἶναι πὼς τὴν ἀδελφότητα ἀπαρτίζουν περίπου 12 διαφορετικὲς ἐθνότητες. Οἱ ἀκολουθίες λοιπὸν γίνονται σὲ διάφορες γλῶσσες (κυρίως ὅμως στὰ ἀγγλικά), καὶ προκαλεῖ ἐντύπωση ἡ ἄνεση μὲ τὴν ὁποία «μεταπηδοῦν» ἀπὸ τὴν μιὰ γλώσσα στὴν ἄλλη. Εἶχα δηλαδὴ καὶ πάλι μιὰ μοναδικὴ ἐμπειρία τοῦ τί σημαίνει οἰκουμενικὴ Ὀρθοδοξία, πέρα ἀπὸ φυλὲς καὶ γλῶσσες, μιὰ αἴσθηση ἐν Χριστῷ ἑνότητας. Μιὰ ἀκόμα ἰδιαιτερότητα τῆς μονῆς εἶναι ἡ ἔνταξη τῆς «εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ» στὸ καθ ἡμέραν τυπικό της. Στὴν πράξη αὐτὸ σημαίνει πώς, γιὰ 4 περίπου ὧρες κάθε μέρα, ἡ ἀδελφότητα συνάζεται στὸν ναὸ καὶ οἱ πρὸς τοῦτο ἐπιλεγμένοι μοναχοὶ ἢ μοναχὲς ἐπαναλαμβάνουν σὲ διάφορες γλῶσσες τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ Ἐλέησόν με». Πρόκειται γιὰ συνήθεια ποὺ εἰσήγαγε 4 Ἱερὰ Μονὴ Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ. ὁ Γέροντας Σωφρόνιος, ἔχοντας ἀντίστοιχη ἐμπειρία κατὰ τὸ διάστημα τῆς παραμονῆς του στὸ Ἅγιο Ὄρος. Ἔφτασα στὸ μοναστήρι μιὰ Παρασκευὴ τοῦ Δεκεμβρίου Θυμᾶμαι πὼς ἦταν νύχτα καὶ ἔκανε πολὺ κρύο. Ἔφτασα στὴν μονὴ τὴν ὥρα ποὺ τελεῖτο ἡ ἀκολουθία τῆς «εὐχῆς» γιὰ τὴν ὁποία σᾶς μίλησα πρίν, καὶ ἔτσι μπῆκα κατευθείαν στὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἂν θυμᾶμαι καλά. Στὴν ἀρχὴ ἔνιωσα λίγο ἄβολα, καὶ πολὺ γρήγορα κουράστηκα καὶ βαρέθηκα. Ἡ εὐχὴ λεγόταν ξανὰ καὶ ξανὰ καὶ ξανά, σὲ ἀργὸ ρυθμό, σὲ συνθῆκες ἀπόλυτης ἡσυχίας, μέσα σ ἕναν ναὸ διαστάσεων ἑνὸς δωματίου ποὺ φωτιζόταν μόνο ἀπ τὸ γλυκὸ καὶ τρεμάμενο φῶς τῶν κεριῶν. Μετὰ ἀπὸ περίπου μία ὥρα, καὶ ἐνῶ ἤμουν ἕτοιμος νὰ καταθέσω τὰ ὅπλα καὶ νὰ βγῶ ἔξω, κάτι ἄρχισε νὰ ἀλλάζει σιγά-σιγά. Ἦταν σὰν νὰ ἐγκλιματίστηκα στὴν συνθήκη τῆς ἐπανάληψης (ἴσως τὴν ἀποδέχτηκα ἐσωτερικὰ) καὶ ἔτσι ἡ διάθεσή μου μεταβλήθηκε πρὸς τὸ καλύτερο. Κάθισα λοιπὸν ἕως τέλους καὶ βγῆκα ἀπ τὸ ναὸ μὲ θετικὲς ἐντυπώσεις. Οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχὲς ἦταν φιλικοί, ἁπλοί, πρόθυμοι, πάντα μὲ τὸ χαμόγελο ἔνιωθες πραγματικὰ πολὺ ἄνετα δίπλα τους. Εἶχα ὡραῖες συζητήσεις μὲ κάποιους καὶ κάποιες ἐξ αὐτῶν, ἰδίως μὲ τὴν ἀδελφὴ Μαγδαληνὴ ἡ ὁποία ἔχει καὶ ἐνδιαφέρον συγγραφικὸ ἔργο ποὺ περιστρέφεται κυρίως γύρω ἀπ τὰ παιδιά. Τὸ ἴδιο τὸ μοναστήρι συναποτελοῦν διάφορα κτίσματα, ὅλα ἁπλὰ καὶ ταπεινά, στὰ ὁποῖα περιλαμβάνεται τὸ καθολικὸ (ὁ ἅγιος Σιλουανός), ἡ τράπεζα, μιὰ καλὰ ἐνημερωμένη βιβλιοθήκη, ἕνας μικρὸς ξενώνας. Βρίσκεται ὑπὸ μιὰ ἔννοια στὴν μέση τοῦ πουθενά, στὴν καρδιὰ τῆς ἀγγλικῆς ὑπαίθρου, μέσα στὴ φύση. Καὶ αὐτὸ παίζει τὸ ρόλο του στὴν πνευματικὴ ἡσυχία ποὺ ἀποπνέει τὸ μέρος. Γιὰ μένα (ποὺ πιστέψτε με δὲν εἶμαι μεγάλος φίλος τῶν μοναστηριῶν) τὸ μοναστήρι τοῦ Ἔσσεξ εἶναι ἕνα ἀπ τὰ πιὸ ἀγαπημένα μου μέρη στὸν κόσμο. Εἶναι μέρος ποὺ δὲν ἐπενδύει στὴν φήμη του, οὔτε καὶ στὴν φήμη τοῦ ἱδρυτῆ του, δὲν ἐπιζητεῖ δημοσιότητα ἢ ἔσοδα μέσα ἀπὸ ἀκριβὲς ἐκδόσεις ἢ παραγωγές. Ἔχει μιὰ ταπεινὴ γοητεία, μοιάζει νὰ «κοιτᾶ» τὸν προσκυνητὴ ἀπὸ θέση ἀδυναμίας καὶ ὄχι ἀπὸ θέση ἰσχύος, δὲν ἀποπνέει μιὰ κλειστὴ πνευματικὴ «αὐτάρκεια» ποὺ δέν σοῦ ἀφήνει περιθώρια καὶ ἐπιλογές, ἀλλά σοῦ προκύπτει ἀνίσχυρη καὶ δίχως ἄμυνες, καὶ αὐτὸ διευκολύνει στὸ νὰ καταρρεύσουν καὶ οἱ δικές σου ἄμυνες, πράγμα ποὺ γιὰ ἀμφοτέρους γεννᾶ χάρι Θεοῦ ποὺ ζεσταίνει τὴν καρδιά. Ἡ τελευταία ἀνάμνηση ποὺ θὰ ἤθελα νὰ μοιραστῶ μαζί σας εἶναι ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινός, ποὺ γίνεται στὸ Λονδίνο τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας (τὴν Α ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν) τὸ ἀπόγευμα. Ἡ ἰδιαιτερότητα ποὺ ἔχει αὐτὸς ὁ ἑσπερινὸς εἶναι ὅτι συγκεντρώνονται ὀρθόδοξοι ἀπὸ ὅλες τὶς ἐκκλησίες τοῦ Λονδίνου Ἕλληνες, Ρῶσοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Ἄραβες, Βούλγαροι

5 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἑορτὴ Ὁσίας Φιλοθέης Ἡ μνήμη τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας εἶναι ἀφιερωμένη στὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἐνοριῶν της. Κατ αὐτὴν τελοῦμε καὶ στὴν Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας τὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων, Δωρητῶν καὶ Εὐεργετῶν. Ἔτσι λοιπὸν τὸ σχετικὸ Μνημόσυνο τῶν Κτιτόρων θὰ τελεσθεῖ τὸ Σάββατο 19 Φεβρουαρίου στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Ἐπίσης θὰ λάβει χώρα Ἀρτοκλασία ὑπὲρ τῶν περιθαλπομένων, ἐθελοντῶν, τοῦ Προσωπικοῦ καὶ τῶν εὐεργετῶν καὶ δωρητῶν αὐτοῦ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία Τὴν Τετάρτη 23 πρὸς Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνία εἰς τιμὴν καὶ μνήμη τῆς Α καὶ Β Εὑρέσεως τῆς Τιμ. Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου. Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00 μ.μ. Τὸ πρωῒ τῆς Πέμπτης δὲν θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία. Ἱερὸ Ευχέλαιο Τὴν Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό μας τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ εὐκαι- καὶ φυσικὰ Ἄγγλοι. Κάθε χρόνο ἕνας ναὸς ἀναλαμβάνει τὴν διοργάνωση αὐτοῦ τοῦ ἑσπερινοῦ, καὶ «προσκαλεῖ» ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους. Φερ εἰπεῖν, μιὰ χρονιὰ εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ ἐκκλησία, τὴν ἑπόμενη ἡ Ρωσικὴ κ.ο.κ. Κάθε κοινότητα φέρνει καὶ παραδοσιακὰ φαγητὰ τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται. Ὁ ἑσπερινὸς τελεῖται σὲ πολλὲς γλῶσσες ἀπὸ τοὺς (πολλοὺς) ἱερεῖς ποὺ παρευρίσκονται. Ὑπάρχουν δυὸ ἢ τρεῖς χοροὶ ποὺ ἔχουν ἀπὸ πρὶν συμφωνήσει τί θὰ ψάλλει ὁ καθένας καὶ σὲ ποιὰ γλώσσα. Στὸ τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ, ὑπάρχει μιὰ ὁμιλία (στὰ ἀγγλικά) ἀπὸ κάποιον συνήθως σημαντικὸ ἄνθρωπο λ.χ. τὸν Ἐπίσκοπο Κάλλιστο ἢ κάποιον ἄλλο. Καὶ ἐν συνεχείᾳ, μεταφερόμαστε στὴν αἴθουσα (ὅλοι οἱ ναοὶ στὴν Ἀγγλία ἔχουν μιὰ αἴθουσα) γιὰ τὸ φαγητό, τὴ γνωριμία, τὴ συζήτηση. Τὸ γεγονὸς τοῦ πανορθόδοξου ἑσπερινοῦ ἔχει ἕναν πανηγυρικὸ καὶ ἑορταστικὸ χαρακτήρα, ἕναν χαρακτήρα οἰκουμενικότητας καὶ ἀδελφοσύνης. Ἤμασταν συναγμένοι ἐκεῖ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, σὲ μιὰ χώρα μή-ὀρθόδοξη, καὶ ὑποδεχόμασταν ἀδελφωμένοι τὴν Μεγάλη Σαρακοστή. Ἦταν ἕνα γεγονὸς πού μᾶς ἔδινε δύναμη καὶ χαρά. Νομίζω, γενικά, πὼς τὸ γεγονὸς ὅτι ζούσαμε σὲ μιὰ χώρα ποὺ δὲν εἶχε ὀρθόδοξη παράδοση λειτουργοῦσε συνεκτικὰ γιὰ μᾶς. Μπορέσαμε ἔτσι νὰ δεθοῦμε καὶ σὰν ἄνθρωποι, νὰ γνωριστοῦμε καλύτερα νὰ κοινωνήσουμε τὰ προβλήματα, τὶς ἔγνοιες καὶ τὶς χαρές μας ὡς πρὸς ἀδελφό. Σὲ αὐτὸ τὸ ἰδιαίτερο κλίμα κυλοῦσε ὅλη ἡ Μ. Σαρακοστή. Ἔτσι, ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Συγχώρεσης ἀποκτοῦσε μιὰ ἀληθινὰ συγχωρητικὴ διάσταση ἀφ ἧς στιγμῆς ὅλοι ξέραμε ὅλους, καὶ ἑπομένως ὑπῆρχαν πράγματα νὰ συγχωρεθοῦν δὲν εἶχε τὸν λιγάκι τυπικὸ καὶ ἀμήχανο χαρακτήρα ποὺ ἴσως συναντᾶ κανεὶς σὲ ἑλλαδικὲς ἐκκλησίες. Ἀντίστοιχα, καὶ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶχε τὸν δικό της χαρακτήρα. Ἡ πόλη ζοῦσε τὴ ζωὴ της ἀδιάφορη καὶ ἀνυποψίαστη γιὰ τὰ ὅσα συνέβαιναν πίσω ἀπ τὴν πόρτα τῆς Ἁγίας Σοφίας τοῦ Bayswater, ἐμεῖς ὅμως τρυπώναμε μέσα ἐκεῖ καὶ τὴν νιώθαμε σὰν μιὰ φωλιὰ ποὺ εἶχε ζεστασιά, ἀλήθεια καὶ Θεό. Καὶ βγαίναμε ὕστερα στοὺς παγωμένους δρόμους τῆς ἀδιάφορης πόλης μὲ ζεστὴ καὶ χαρούμενη καρδιά, δίχως νὰ μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἔλλειψη τοῦ ἑορταστικοῦ διάκοσμου, ἢ ἡ ἀπουσία τῆς πλησμονῆς ἀγαθῶν καὶ δώρων. Χάναμε τὸ περιτύλιγμα ἀλλά μᾶς προσφερόταν πλούσιο τὸ περιεχόμενο. Καὶ αὐτὸ εἶχε τελικὰ σημασία, ὅτι μάθαμε κατὰ τρόπο ἄμεσο καὶ ἐμπειρικὸ νὰ διακρίνουμε τὸ σημαντικὸ ἀπ τὸ ἀσήμαντο, τὸ γνήσιο καὶ οὐσιῶδες ἀπ τὸ ἐπιφανειακὸ καὶ συναισθηματικό. Εἴχαμε ζήσει στιγμὲς ἀλήθειας, στιγμὲς κοινωνίας ἡ δεύτερη γεννοῦσε τὴν πρώτη. Αὐτὸ ὑπῆρξε γιὰ μένα δῶρο ἀνεκτίμητο. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, αὐτὸ ποὺ ἄξιζε ἦταν τὸ ταξίδι, ὄχι τόσο ἡ Ἰθάκη. Ἡ μόνη δική μου εὐχὴ θὰ ἦταν νὰ ὑπάρξει κάποτε ὀρθόδοξη ἐκκλησία τῆς Ἀγγλίας. Διότι αὐτὴ τὴ στιγμή, οἱ βρετανοὶ ὀρθόδοξοι βρίσκουν καταφύγιο στὶς ἐκκλησίες τῶν ἐθνοτήτων ποὺ ἐξ ἀνάγκης συνέστησαν ἐκκλησία στὴν ἀλλοδαπή. Νομίζω πὼς ὡριμάζει τὸ αἴτημα γιὰ μιὰ ντόπια ἐκκλησία, μὲ βρετανὸ ἐπίσκοπο καὶ κληρικούς, μιὰ ἐκκλησία ποὺ θὰ ἀναζητήσει ἢ ἐνδεχομένως θὰ δημιουργήσει, τὴν δική της γνήσια δυτικὴ ὀρθόδοξη παράδοση καὶ θὰ πορευτεῖ, δι αὐτῆς, τὸ δικό της ταξίδι πρὸς τὴν Βασιλεία. Χρῆστος Μακρόπουλος Δικηγόρος Σολίστ πιάνου (Ὁμιλία ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας 7 Φεβρουαρίου στὰ πλαίσια των μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο ὁμιλιῶν τῆς Ἐνορίας μας) 5

6 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ρίᾳ τῆς ἐπερχομένης ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00 μ.μ. Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ Τὸ Σάββατο 5 Μαρτίου ἡ Ἐνορία μας διοργανώνει προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ κατὰ τὴν ὁποία θὰ συμμετάσχουμε στὴν Θεία Λειτουργία στὴν Ἱ. Μ. Ἁγ. Παντελήμονος Κοκκιναρᾶ Πεντέλης, ὅπου θὰ τελέσουμε Ἀρτοκλασία καὶ ἐν συνεχείᾳ μετὰ τὸ κέρασμα στὸ νέο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς θὰ μεταβοῦμε στὴν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ν. Μάκρης, ὅπου θὰ προσκυνήσουμε τὸ χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ Ὁσ. Ἐφραίμ. Ὥρα ἀναχωρήσεως: 6.30 π.μ. Πληροφορίες στὸ τηλ καὶ ἐγγραφὲς στὴν Γραμματεία τῆς Στέγης: Δευτ.-Παρ π.μ μ.μ. Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης Τὴν Παρασκευὴ 28 Ἰανουαρίου ἐπισκέφθηκε τὴν Στέγη μας γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὸ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σμύρνης στὰ πλαίσια τῶν ἐξορμήσεών του σὲ ἀνάλογα ἱδρύματα καὶ χώρους. Τὰ 22 παιδιὰ συνόδευαν οἱ καθηγητὲς κ.κ. Ν. Κροῦσος καὶ Β. Τόλη. Ἐπισκέφθηκαν τὶς κυρίες μας, συνομίλησαν μαζί τους καὶ προσέφεραν ἐκτὸς ἀπὸ τρόφιμα καὶ χρηματικὸ ποσὸν 200,00. Ἐπίσης μᾶς προσέφεραν καὶ μία ἔκδοση τοῦ Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ἐπετειακὴ ἔκδοση τοῦ ἀνωτέρω σχολείου γιὰ τὸ σχολικὸ ἔτος (Souvenir Lycee Leonin Nea Smyrni ). Στὶς 240 σελίδες αὐτῆς τῆς πολὺ καλαίσθητης ἔκδοσης καὶ μέσα ἀπὸ πλουσιότατο φωτογραφικὸ ὑλικὸ παρουσιάζεται ἡ πολυποίκιλη δραστηριότητα τῶν μαθητῶν, τοῦ προσωπικοῦ καὶ τοῦ σχολείου γενικότερα. Στὴν σελίδα 61 παρουσιάζονται καὶ «ἐξορμήσεις μὲ νόημα...», ἀπὸ τὴν μαθήτρια Γιακουμογιαννάκη Ἀθηνὰ μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ ἐξόρμηση ἀγάπης τῶν μαθητῶν τοῦ 4Α τμήματος στὶς στὴν Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας μὲ τρεῖς φωτογραφίες. Ἀναφέρεται λοιπὸν ὅτι τὸ τμῆμα αὐτὸ «εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐπισκεφτεῖ τὴ Στέγη Γερόντων Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης καὶ νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς ἡλικιωμένες κυρίες ποὺ φιλοξενοῦνται ἐκεῖ μὲ ὅλες τὶς δυνατὲς φροντίδες, ἀφοῦ τὸ εἰδικευμένο νοσηλευτικὸ προσωπικὸ ποὺ βρισκέται ὅλη τὴν ἡμέρα στὸ πλευρό τους ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπλοὶ ἄνθρωποι ποὺ βοηθοῦν, μὲ δική τους πρωτοβουλία, δημιουργοῦν μιὰ ἀτμόσφαιρα ἀσφάλειας καὶ οἰκογενειακῆς θαλπωρῆς. Ἔτσι αὐτὰ τὰ ἄτομα, εἴτε λόγω ἀνάγκης εἴτε λόγω ἐπιλογῆς, ἀφοῦ ἡ κατάσταση τῆς ὑγείας τους ἀπαιτεῖ παρακολούθηση, βρίσκουν σ αὐτὴ τὴ στέγη τὸ καταφύγιο ἀπὸ τὰ δύσβατα μονοπάτια τῆς ζωῆς καὶ τὸ ἀσφαλὲς λιμάνι ἀπὸ αὐτὴ τὴν καταιγίδα τῆς μοναξιᾶς. (...) Θὰ ἦταν πολὺ καλύτερο ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη γιὰ τέτοιου εἴδους ἱδρύματα, ἀλλὰ ἀφοῦ προβλήματα πάντα θὰ παρουσιάζονται, ἡ ἐνεργὸς δράση καὶ παρουσία τέτοιων ὁμάδων ἀλληλεγγύης εἶναι ἄξια ἐπιδοκιμασίας καὶ ἐπαίνου. Ἕνα βαθὺ «εὐχαριστῶ» λοιπὸν σ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπέλεξαν νὰ «δίνουν» καὶ ὄχι μόνο νὰ «παίρνουν» καὶ ἕνα «συγγνώμη» σ αὐτοὺς ποὺ ὑπηρετοῦν αὐτὴ τὴν τακτικὴ χωρὶς νὰ ἀναγκάζονται καὶ νὰ ἐκτιμῶνται». Ἀξίζουν συγχαρητήρια στὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν πολὺ καλύτερο αἰσθητήριο καὶ ἀντιλαμβάνονται τὰ πράγματα ὅπως πρέπει καὶ ὄχι ὅπως οἱ μεγαλύτεροι! 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἀπολογισμὸς Ε.Φ.Τ. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ, ὅπως συνηθίζουμε τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταμεῖο μας δημοσιεύσει τὸν Ἀπολογισμὸ τοῦ παρελθόντος οἰκονομικοῦ ἔτους 2010 μὲ σκοπὸ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἐνοριτῶν μας καὶ ὅλων τῶν φίλων τοῦ φιλανθρωπικοῦ του Ἱδρύματος, δηλαδὴ τῆς Στέγης Γερόντων. Δυστυχῶς ἡ οἰκονομική μας κατάσταση ἔχει ἀρχίσει νὰ γίνεται δύσκολη, ἀφοῦ γιὰ νὰ καλυφθοῦν τὰ τεράστια ἔξοδα γιὰ τὴν κάλυψη τῆς μισθοδοσίας καὶ ἀσφαλίσεως τοῦ προσωπικοῦ κυρίως, ἔγιναν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους ἀρκετὲς ἀναλήψεις ἀπὸ τὸν τραπεζικό μας λογαριασμό (63.500,00 ), γεγονὸς ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἐπ ἀόριστον ἀφοῦ κάποια στιγμὴ θὰ ἐξαντληθεῖ τὸ μικρό μας «κομπόδεμα». Βεβαίως δημιουργήθηκε ἀκριβῶς γι αὐτὲς τὶς δύσκολες ὧρες, ἀλλὰ οἱ δυσκολίες συνεχίζονται μιὰ καὶ οἱ δωρεὲς μειώθηκαν κατὰ πολύ. Οἱ δωρεὲς γιὰ παράδειγμα τὸ ἔτος 2005 ἀνῆλθαν σὲ ,20, τὸ 2008 σὲ ,90 καὶ τὸ 2010 σὲ ,98. Ἐνδεικτικὰ νὰ ὑπογραμμίσουμε ὅτι ὁ μέσος μηνιαῖος ὅρος ἐσόδων καὶ ἐξόδων ἐφέτος εἶναι ,05 κι αὐτὸ διότι οἱ εἰσπράξεις εἶναι λιγότερες ἀπὸ τὶς πληρωμὲς καὶ παρ ὅλον ὅτι γίνεται μεγάλη προσπάθεια νὰ μειωθοῦν κάποια ἔξοδα. Σ αὐτὰ πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ περισσότερα ἀκίνητα, ποὺ διατέθηκαν στὴν Ἐνορία γιὰ ἐνίσχυση τῆς Στέγης παραμένουν γιὰ ἀρκετὸ χρόνο κενὰ (λόγω τοποθεσίας ἢ παλαιότητος), ἄρα δὲν ὑπάρχουν ἔσοδα ἐξ αὐτῶν, ἐνῷ ταυτόχρονα οἱ κοινόχρηστες δαπάνες τους «τρέχουν». Ἐπανειλημμένες προσπάθειες δὲ πωλήσεως τριῶν ἐξ αὐτῶν ἀπεβησαν ἄκαρπες. Ἐπίσης λόγω τῆς γενικῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας καὶ τοῦ φόβου τῶν πολλῶν γιὰ τὸ ἄμεσο μέλλον διστάζουμε νὰ προβοῦμε στὴν διοργάνωση κάποιας ἐκδηλώσεως μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση τῆς Στέγης Γερόντων. Δύο μάλιστα προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἴχαμε σημαντικὰ ἔσοδα δὲν πραγματοποιήθηκαν τὸ παρελθὸν ἔτος λόγω μικρᾶς προσελεύσεως. Νὰ ἀναφερθεῖ ἀκόμη ὅτι κατόπιν ἐπισταμένων ἐρευνῶν, ἐπαφῶν μὲ παράγοντες ὑπηρεσιῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Νομαρχίας καὶ πλείστων προσπαθειῶν ἐπιλύσεως διαφόρων προβλημάτων ἤδη δρομολογήθηκε ἡ ἐκπόνηση τῶν ἀπαιτουμένων μελετῶν καὶ ἡ ἐν συνεχείᾳ ὑποβολὴ τῶν δικαιολογητικῶν γιὰ τὴν ἔκδοση τῶν ἐπισήμων ἀδειῶν ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας τῆς Στέγης μας ἀπὸ τὴν Νομαρχία Ἀθηνῶν. Θὰ ἀπαιτηθεῖ ἕνα ἀρκετὰ μεγάλο ποσόν, τὸ ὁποῖο θὰ ἐπιβαρύνει ἀρκετὰ τὸ ταμεῖο μας καὶ θὰ πρέπει κι αὐτὴ ἡ διαδικασία νὰ ὁλοκληρωθεῖ ὁπωσδήποτε μέχρι τὸν προσεχῆ Ἰούνιο, ὁπότε λήγει ἡ προθεσμία τοῦ σχετικοῦ Νόμου τῆς Πολιτείας γιὰ τὶς Μ.Φ.Η. μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, ὅπως ἡ δική μας. Κάνουμε λοιπὸν ἔκκληση καὶ πάλι στοὺς φιλανθρώπους καὶ ἐλεήμονες ἐνορίτες μας ποὺ ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ στηρίξουν τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ἔργο, ὅπως ἔκαναν γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ σὲ κάθε δυσκολία προσέτρεχαν πρὸς ἐνίσχυσή του. Τὸ ἐκ ,05 ὑπόλοιπο σὲ νέα χρήση εἶχε ἀναλυτικῶς ὡς ἑξῆς: ,95 στὸν Τραπεζικὸ λογαριασμὸ τοῦ Ε.Φ.Τ. καὶ ,10 μετρητά. Ε Σ Ο Δ Α Ὑπόλοιπο 31/12/ ,67 Ἐνοίκια ἀκινήτων ,60 Δωρεὲς συντάξεις τροφίμων ,23 Δωρεὲς τρίτων ,98 Δίσκοι 3.997,50 Κυτία ,40 Ἐκδηλώσεις - Ἐκδρομὲς 5.207,00 Τόκοι καταθέσεων 170,01 Διάφορα ἔκτακτα ἔσοδα 207,01 Προϊὸν Ἐράνου Ἀγάπης ,00 Ἀναλήψεις ,00 Καταθέσεις 5.395,95 Σύνολον ,68 Ε Ξ Ο Δ Α Πάγια - ἐξοπλισμὸς 3.985,81 Μισθοδοσία Προσωπικοῦ ,51 Πληρωμὲς πρὸς Ι.Κ.Α ,52 Πληρωμὲς πρὸς Ἐφορία ,10 Ἐπισκευὲς - συντηρήσεις ΔΕΚΟ ,64 Δωρεὲς - Βοηθήματα Ε.Φ.Τ ,00 Ἔντυπα καὶ γραφικὴ ὕλη 7.914,10 Διάφ. προμήθειες - ἀναλ. ὑλικὰ ,19 Διάφ. ἔξοδα κοινόχρ. δαπάνες ,52 Ἔξοδα κληροδοτημάτων ἀκινήτων 3.757,91 Εἰσφορὰ 37% Ἐράνου πρὸς Γ.Φ.Τ ,05 Ἀναλήψεις ,00 Καταθέσεις 5.395,95 Σύνολον ,30

8 ΔΩΡΕΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀνώνυμος...60,00 Ἀνώνυμος...70,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...475,46 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀρβανιτάκης Γεώργιος...50,00 Βελτσίδου Φωτεινὴ ,00 Βέρρος Ἀθανάσιος ,00 Δεῦτος Χαράλαμπος & Μαρίνα Βέργου...50,00 Διαμαντόπουλος Ἀθανάσιος...90,00 Ἔρανος Ἀγάπης ,52 Ζαρμακούπη Εὐδοξία...150,00 Ἡλιοῦ Ἀγγελικὴ ,00 Ἰακώβου Γεώργιος...40,00 Καβουλάκου Νταίζη ,00 Καλογερόπουλος Ἀντώνιος...105,00 Καρύδα Φρειδερίκη ,00 Κορωνιὸς Περικλῆς...70,00 Κωνσταντοπούλου Εὐθυμία ,00 Κωστάκης Σπυρίδων ,00 Μαθητικὴ Κοινότητα 4α Λεοντείου Ν. Σμύρνης ,00 Μακρῆ Βασιλικὴ...50,00 Μανώλου Ἰφιγένεια...150,00 Μαστοράκη Ἕλλη...50,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία ,00 Μεθενίτη Σοφία ,00 Μενεγάτου Ἀλίκη ,00 Μπούκη Κονδυλία ,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία...50,00 Παπαδοπούλου Εὐγενία...50,00 Παπαφωτοπούλου Βασιλικὴ ,00 Παπουτσῆ Στυλιανὴ ,00 Πηλοῦ Χριστίνα ,00 Προβελεγγίου Λορέττα ,00 Πρόκου Μαριάνθη ,00 Σαββαΐδου Μαρία...250,00 Σοφιανοῦ Τριανταφυλλιὰ...50,00 Σταμοπούλου Εὐρυδίκη ,00 Τόγια Μαρία...50,00 Φιλίππου Εὐαγγελία...80,00 Φραγκοπούλου Πηνελόπη...90,00 Χαραλαμπάκη Ἀλίκη...70,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...310,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη...249,97 Περισσότερες φωτογραφίες καί νέα στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας: ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éμ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους Οἱ ὡραιότερες διακοπὲς Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους μῆνες τοῦ ἔτους θεωρῶ ὅτι εἶναι ὁ Ἰούλιος καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο γιατὶ φεύγουμε οἱ περισσότεροι γιὰ τὶς καλοκαιρινές μας διακοπές, (μιὰ μικρὴ ἀνάπαυλα ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Δαρείου τὸ 333 π.χ. κρίθηκε ἡ τύχη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3.

Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3. Ὁμιλία στὴν Ἐκδήλωσι πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μακεδονίας Κυριακὴ Β Νηστειῶν, 14/27.3.2016 Ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις καὶ ἡ προσωπικὴ εὐθύνη 1 Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά

Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Οι ιχνηλάτες ταξιδεύουν σε άγνωστα νερά Μια φορά κι έναν καιρό μια παρέα από μαθητές και μαθήτριες που αγαπούσαν την περιπέτεια και ήθελαν να γνωρίσουν τον κόσμο αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι μακρινό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ηβάπτιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη, ἡ ὁποία περιέχει ὅλα τὰ µυστήρια τῆς σωτηρίας µας, δὲν εἶναι µονάχα ἡ φανέρωσή Του ὡς Μεσσία, ὡς πάσχοντα ούλου τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἐπίσης ἡ

Διαβάστε περισσότερα

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ Στὶς 12 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ἀντίστασις στὴν βαρβαρότητα!... (α ) Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα. Μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο, ἡ Γενικὴ Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύλων τοῦ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- «...ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας)

Nεανικά Aγκυροβολή- «...ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας) Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 6 ο Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις

31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις 31 Μάιος Στη Λαμία χθες η Λένα Μαντά Επιμέλεια MAG24 Team Κατηγορία Εκδηλώσεις Η επιτυχημένη συγγραφέας παρουσίασε τη νέα της δουλειά και υπέγραψε αντίτυπα στις φανατικές της αναγνώστριες. Ασφυκτικά γεμάτο

Διαβάστε περισσότερα