εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις"

Transcript

1 Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης Εὐρυτανίας. Ὅπως σημειώνει ὁ π. Δοσίθεος, ἡ φράση εἶναι ἀπὸ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ σημαίνει «Μάγια τῶν Μαγείρων»! Ὑποθέτω ὅτι ἀναφέρεται στὴν θαυμαστὴ ἱκα- νότητα τῶν μαγείρων νὰ καθηλώνουν τὴν προσοχή μας μὲ τὸ αἰσθητικὸ καὶ γευστικὸ ἀποτέλεσμα τῆς νόστιμης τέχνης τους. Μὰ γιὰ τὸ βιβλίο καὶ τὸ πε- ριεχόμενό του θὰ ἀσχοληθοῦμε σὲ λίγο. Ἂς γυρίσουμε στὸ θέμα μας, τὴ δι- ατροφή, ἡ ὁποία στὴ χώρα μας παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση χαρακτηρίζεται ἀπὸ πληθώρα σὲ ποσότητα καὶ γεύ- σεις. Συχνὰ γίνονται καταχρήσεις πέρα ἀπὸ κάθε ὅριο, ὥστε οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες νὰ κρίνονται ἀπὸ τοὺς πλέον παχύσαρκους εὐρωπαίους! Τὸ «σύνδρομο τῆς κατοχῆς», δηλαδὴ ἡ ἀναζήτηση ὅλο καὶ πιὸ πλούσιων σὲ ποσότητα καὶ ποιότητα φαγητῶν, μᾶς κυνηγάει ἀκόμη καὶ σήμερα, πάνω ἀπὸ 70 χρόνια μετὰ τὴν κατοχὴ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς! Στὰ ἀντιφατικὰ καὶ ἀνησυχητικὰ σύγχρονα φαινόμενα, κρίση καὶ ὑπερ- κατανάλωση, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ στὴ μέση ὁδὸ τῆς ἰσορροπημένης διατροφῆς μὲ τὴ νηστεία τῆς σαρα- κοστῆς. Τὰ λαδερὰ ἢ ἀκόμη καὶ τὰ ἀλάδωτα τῆς σαρακοστῆς, ἀποτελοῦν τὸν καλύτερο δρόμο γιὰ τὴν ἀνανέω- ση τοῦ ὀργανισμοῦ μας ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκλέπτυνση τῶν αἰσθήσεων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Ἡ νηστεία ἔρχεται νὰ μᾶς θυμίσει τὴν ἀξία τῆς τροφῆς σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἐν ἄλλοι πεινᾶνε, ἄλλοι πετάνε τρόφιμα. Καὶ αὐτὸ δὲν συμβαίνει σὲ χῶρες μακρινὲς καὶ ἄγνωστες, ἀλλὰ στὸν ἄνθρωπο τῆς δι- πλανῆς πόρτας, ποὺ μπορεῖ μὲ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια νὰ τὸν ἔχουμε δεῖ νὰ σκα- λίζει τοὺς κάδους μὲ τὰ σκουπίδια γιὰ ΤΕΥΧΟΣ 83 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 νὰ βρεῖ κάποια φαγώσιμα. Σκηνὲς ποὺ κάποτε μᾶς φαίνονταν ἄλλου κόσμου, τώρα εἶναι καθημερινὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀθήνα τοῦ 21ου αἰῶνα! Σίγουρα ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς ὑπερκατανάλωσης τὸ χρωστᾶμε σὲ αὐτοὺς ποὺ στεροῦνται γιὰ διαφόρους λόγους. Τὰ ἐκκλησιαστικὰ φιλόπτωχα δίνουν τὸ παράδειγμα σ αὐτὸν τὸν τομέα. Ἡ ἐντολὴ τῆς νηστείας δὲν δόθηκε μόνο γιὰ τὴ σωματικὴ εὐρωστία (ἐξαιροῦνται φυσικὰ ὅσοι παρουσιάζουν προβλήματα ὑγείας καὶ ἔχουν ἐντολὴ γιατροῦ γιὰ εἰδικὴ διατροφή). Ἡ νηστεία εἶναι περισσότερο ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς μας. Δὲν ὑπηρετεῖ μόνο τὴν ἀποχὴ ἀπὸ ὁρισμένα φαγητὰ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ θεωρούσαμε ὅτι «βαραίνουν» τὴ λεπτότητα τῶν ψυχικῶν μας δυνάμεων. Μπορεῖ νὰ σημαίνει καὶ λιγότερη τηλεόραση, λιγότερο τσιγάρο, λιγότερα λόγια, ἴσως καὶ λιγότερα γραψίματα γιὰ αὐτοὺς ποὺ γράφουν περιττὰ πράγματα. Σκεφθεῖτε πόσα περιττὰ πράγματα ἀκοῦμε ἢ διαβάζουμε! Εἶναι καλὸ νὰ ἔχουμε στὸ μυαλό μας ὅτι ὁ Χριστὸς νήστεψε σαράντα ἡμέρες στὴν ἔρημο καὶ μετὰ «πειράσθηκε» ἀπὸ τὸν πονηρό. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ δρόμος ὁ δικός μας. Τὴ σαρακοστὴ προσπαθοῦμε νὰ νηστέψουμε καὶ μὲ τὴ σειρά μας εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ πειρασθοῦμε κι ἐμεῖς! Θέλει ἀνοιχτὰ τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς, γιατὶ δὲν γνωρίζουμε ποιὰ στιγμὴ θὰ σηκωθεῖ τὸ «τσουνάμι» μὲ τὰ κύματα ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς δυσκολίες, μὲ στόχο νὰ καταστρέψουν τὶς προσπάθειές μας γιὰ ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ εἰρήνη. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νηστείας ἐπιθυμοῦμε τὸ «γλυκάκι», αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ περιφρονούσαμε ὅλο τὸ χρόνο. Στὴ νηστεία θὰ ἐπιθυμήσουμε τὸ «τυράκι» ἢ τὸ «μεζεδάκι» ποὺ ποτὲ δὲν τοῦ δώσαμε σημασία. Καὶ στὴ νηστεία θὰ μᾶς ἀνέβει ἕνα κύμα θυμοῦ γιὰ τὰ πρόσωπα τοῦ κοντινοῦ ἢ καὶ μακρινοῦ περιβάλλοντος, μὲ τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ εἴχαμε καλὴ σχέση πρὶν ἀπὸ τὴ νηστεία. Μὰ ἡ νηστεία εἶναι ἡ καλύτερη γυμναστικὴ γιὰ τὴ θέλησή μας καὶ πρέπει νὰ ἐπιμείνουμε μὲ ὅλη μας τὴ διάθεση. Κι ἂς μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι ἂν δὲν κόψουμε μόνοι μας ὁρισμένες περιττὲς ἐπιλογὲς ἢ συνήθειες, μπορεῖ νὰ μᾶς τὶς κόψει κάποτε ὁ γιατρὸς ἢ οἱ συνθῆκες. Καὶ τότε ἡ στέρηση θὰ εἶναι ὀδυνηρή, διότι θὰ εἴμαστε ἀπροετοίμαστοι καὶ μὲ ἀδύναμη ψυχὴ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ χωρισμὸ ἀπὸ ἐπιλογὲς φαγητῶν, προσώπων ἢ καὶ καταστάσεων που τὶς θεωρούσαμε ἀπαραίτητες. Ὅπως ἡ ἄσκηση δυναμώνει τὸ σῶμα, ἡ ἄρνηση τοῦ ἐφήμερου ἢ τοῦ περιττοῦ δυναμώνει τὴν ψυχή. Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς σκέψεις γιὰ τὴ νηστεία ἂς συνεχίσουμε μὲ τὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε ἀρχικὰ τὸ 1992 ὁ π. Δοσίθεος σήμερα ἔχουν γίνει 14 ἐκδόσεις μὲ τὸν ἰδιότυπο τίτλο «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι». Ἀφιερώνεται σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα σ ὅλες τὶς εὐλαβεῖς ψυχές, ποὺ κάνουν τὸ πᾶν ἀκόμη καὶ καλογηρικὲς συνταγὲς ἀγοράζουν γιὰ νὰ πείσουν τοὺς γύρω τους νὰ φυλάττουν τὶς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας Πρόκειται γιὰ συνταγὲς μαγειρικῆς ἀλλὰ περιέχει καὶ αὐτὸ ποὺ ὁ συγγραφέας ὀνομάζει «ἱστορία τῆς καλογηρικῆς μαγειρικῆς». Δηλαδὴ τῆς μαγειρικῆς ποὺ σκοπὸ ἔχει ὄχι μόνο τὴν ὑπηρεσία τῆς 2

3 γεύσης ἀλλὰ ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, μεγάλες μορφὲς τῆς ἐκκλησίας μας ἀσχολήθηκαν μὲ τὸν «ὀψοποιό», τὸν μάγειρο. Ὁ π. Δοσίθεος ἀναφέρεται στὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη (ὁ μέγας Κοινοβιάρχης ποὺ ἀγάπησε καὶ τίμησε τοὺς «ὀψοποιούς» - τοὺς μαγείρους). Ἀκόμη, στὸν ἅγιο Σάββα τὸν Ἡγιασμένο (ὁ μέγας ἀσκητὴς ἤξευρε πολὺ καλὰ νὰ μαγειρεύει) καὶ στὸν ἅγιο Εὐφρόσυνο τὸν Μάγειρο (ποὺ πῆγε στὸν Παράδεισο πολὺ πρὶν πεθάνει), μέσα ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ τὶς μουτζοῦρες τοῦ μαγειρείου. Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει συνταγὲς φαγητῶν χωρὶς κρέας (ὄχι μόνον γιὰ ὅσους τηροῦν τὶς σαρακοστές), γιὰ πίττες, ὀμελέτες, ζυμαρικά, ψωμί, μεζέδες, σοῦπες, σάντουϊτς, ψαρικά, θαλασσινὰ νηστίσιμα καὶ ἀρτύσιμα, λαδερά, ὄσπρια, σάλτσες, σαλάτες ἀπὸ ζαχαροπλαστικὴ γλυκὰ ταψιοῦ, παγωτά, κρέμες, κέϊκ καὶ ἄλλα πολλὰ νηστίσιμα καὶ μή. Περιλαμβάνει πολὺ ἐνδιαφέρουσες συνταγὲς ὅπου ἀντὶ γιὰ κρέας χρησιμοποιεῖ ψάρι (παστίτσιο μὲ τόνο, βακαλάος μὲ σπανάκι, βακαλάος μὲ μπάμιες) ἢ καὶ σόγια (παστίτσιο μὲ σόγια, κεφτέδες μὲ σόγια). Ἰδιαίτερα πρωτότυπη εἶναι ἡ ἑνότητα μὲ τὰ σάντουϊτς ὅπου πέρα ἀπὸ τὰ γνωστά μας, ἀναφέρει συνδυασμοὺς μὲ θαλασσινά, χορταρικὰ κ.λπ. Δὲν ἀπουσιάζει ἀκόμη καὶ διαιτολόγιο ἀδυνατίσματος, μὲ μιὰ ὅμως συμβουλή. Ἀδυνάτισμα χωρὶς νὰ πεινάσεις δὲν γίνεται, ἢ μὲ τὴν δική μας ἑρμηνεία, νηστεία χωρὶς νὰ πεινάσεις δὲν γίνεται! Οἱ συνταγὲς αὐτὲς εἶναι προϊὸν πείρας πολλῶν χρόνων. Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου διαβάζουμε: «Εἶναι συνταγὲς δοκιμασμένες στὴν πράξη, στὸ τηγάνι καὶ στὴν κατσαρόλα. Δὲν εἶναι τοῦ γραφείου. Ἀπουσιάζουν ὅμως οἱ κρεατοσυνταγές, γιατὶ τὰ μοναστήρια δὲν κρεωφαγοῦν, ὁπότε ἀγνοοῦμε καὶ τοὺς τρόπους μαγειρέματος. Καὶ μιὰ γενικὴ συνταγή: Ὁ ὁδηγὸς μαγειρικῆς δὲν κάνει τὸ μάγειρο, ὡς οὐδὲ μιὰ γραμμὴ τὸ γεωμέτρη ἢ εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις καὶ ταπείνωσις». Θὰ σᾶς προέτρεπα νὰ προμηθευτεῖτε τὸ βιβλίο ἢ νὰ τὸ κάνετε δῶρο σὲ φίλες ἢ φίλους σας, ὄχι μόνο γιὰ τὴν περίοδο ποὺ διανύουμε, ἀλλὰ σὰν ἕνα καλὸ σύντροφο γιὰ τὶς συνταγὲς ὅλου τοῦ χρόνου. Πληροφορίες καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου ἀλλὰ καὶ πληροφορίες γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Τατάρνης, μπορεῖτε νὰ βρεῖτε καὶ στὸ διαδίκτυο: news/006/06opsopoion.htm blog-post 08.html ws&op=article&aid=2892 Ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Κ. Καφετζόπουλου στὸν Ἅγ. Γεώργιο Κυψέλης τὴ Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 στὰ πλαίσια τῶν συνάξεων νέων τῆς Ἐνορίας. 3

4 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰακώβου ἀδελφοθέου Τὴν Κυριακὴ 23 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα καὶ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου τελέσθηκε ἡ ἀρχαιοπρεπὴς Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στὸν Ναό μας. Κατ αὐτὴν συμμετεῖχε μετὰ τὴν πολύμηνη δοκιμασία τῆς ὑγείας του ὁ σεβαστὸς σὲ ὅλους μας π. Κων. Βαστάκης καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ ἱερολ. Διάκονος π. Γεώργιος Μαγκιρίδης. Κατὰ τὸ θεῖο κήρυγμα ὁ π. Φιλόθεος ἀναφέρθηκε στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο, στὸν σημαντικό του ρόλο στὴν πρώτη χριστιανικὴ κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τὴν α ἀποστολικὴ Σύνοδο ἀλλὰ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία του. Πανήγυρις Ἁγ. Γερασίμου Τὴν 19η καὶ 20ὴ Ὀκτωβρίου ἡ Ἐνορία μας τίμησε τὸν δεύτερο προστάτη της, Ἅγ. Γεράσιμο τὸν ἐν Κεφαλληνίᾳ, στὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ναοῦ μας. Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς καὶ τὴν ἑπομένη ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ μας. Προεξῆρχε τιμῆς ἕνεκεν ὁ ἑορτάζων ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας μας π. Γεράσιμος καὶ συλλειτούργησαν βεβαίως οἱ λοιποί ἐφημέριοί μας. Πανήγυρις Ἁγ. Νεκταρίου Τὸν προστάτη της Ἅγιο Νεκτάριο ἑόρτασε ἡ Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας, τῆς ὁποίας τὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο ὡς γνωστὸν εἶναι ἀφιερωμένο στὸ Ἅγιο τοῦ αἰῶνα μας. Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ ἀρτοκλασίας, ἐνῶ τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ π. Νικόλαος. Τὴν ἑπομένη κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ε.Φ.Τ. μας καὶ ὑπεύθυνος τῆς Στέγης Γερόντων π. Φιλόθεος, ἀναφερόμενος στὴν ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς, τὴν ὁποία ἀνέπτυξε ὁ Ἅγιος. Μετὰ τὸ πέ-

5 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ρας τῆς καὶ ἀφοῦ εὐλογήθηκαν τὰ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου κόλλυβα, παρατέθηκε κέρασμα σὲ ὅλους ὅσοι τίμησαν τὴν Πανήγυρη στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος. Τὸ ἀπόγευμα μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τελέσθηκε ἡ Παράκληση. Πλῆθος ἐνοριτῶν μας προσῆλθαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἑορταζόμενο καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ προσκυνήσουν μικρὸ ἀπότμημα τῶν ἱερῶν του Λειψάνων, τὸ ὁποῖο κατέχει ἡ Ἐνορία μας καὶ ἐτέθησαν σὲ προσκύνηση. ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ Ὅπως εἶναι γνωστὸ κάθε Δευτέρα γίνεται Σύναξη Νέων στὴν Ἐνορία μας, ἡ ὁποία ἀρχίζει μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου στὶς 8 μ.μ. μέσα στὸν Ἱερὸ Ναό, συνεχίζεται μὲ ὁμιλία, ἀπὸ διαφορετικὸ κάθε φορὰ ὁμιλητὴ καὶ ἀκολουθεῖ συζήτηση. Ὅσοι ἔρχονται σ αὐτὴ τὴ Σύναξη θυμοῦνται πολλὲς ὄμορφες καὶ ἐποικοδομητικὲς βραδυὲς τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ζοῦν τὴν ζεστασιὰ τῆς καλῆς παρέας, ποὺ δημιουργεῖται μέσα στὸ πνευματικὸ κλῖμα αὐτῶν τῶν συναντήσεων. Οἱ συναντήσεις αὐτὲς ἔχουν ξεκινήσει καὶ φέτος καὶ τὸ πρόγραμμα τῶν ὁμιλιῶν καὶ τῶν ὁμιλητῶν μέχρι τὸ Πάσχα εἶναι ἀνηρτημένο στὸν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ μας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΝΕΩΝ 28/11 Ἡ ἔννοια τοῦ πόνου κατὰ τὸν C. S. Lewis ὑπάρχουν ἀπαντήσεις; Χρῆστος Μακρόπουλος, Δικηγόρος, Πιανίστας 5/12 «Ἡ ὑποκρισία», Μαριάντα Καφετζοπούλου, ἐκπαιδευτικός 12/12 Ὁ λειτουργικὸς κύκλος τῶν Χριστουγέννων, ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, ἐφημέριος τοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης, Mth. Θεολογίας 19/12 Ἀναζητώντας τὸν ἄνθρωπο, πρωτοπ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης, Mth Θεολογίας, Κοινωνικός Ἐπιστήμων, Δ/ντής Γραφείου Νεότητος Ι. Α. Α. Ξεχωριστὴ ἦταν ἡ Σύναξη στὶς 14 Νοεμβρίου, ὅπου εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία καὶ χαρὰ νὰ βρίσκεται μαζί μας ὁ καθηγητὴς κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς γιὰ νὰ συζητήσει κυρίως μὲ νέους τῆς Ἐνορίας μας, μὲ ἀφορμὴ τὴν κινηματογραφικὴ ταινία ρωσικῆς παραγωγῆς μὲ τίτλο «Τὸ νησί», ταινία, τὴν ὁποία προβάλαμε πρὸ ἡμερῶν στὴν Ἐνορία μας καὶ ἀφορᾶ στὴ ζωὴ ἑνὸς ρώσου ὀρθόδοξου ἀσκητοῦ. Ἡ Σύναξη αὐτὴ ἦταν πραγματικὰ ἰδιαίτερη, ἀφοῦ τὸ ἀντικείμενό της ἡ συγκεκριμένη ταινία εἶναι ὁμολογουμένως μία ὑπέροχη μελέτη ἐπάνω στὴν ὀρθόδοξη ἀσκητικὴ

6 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ παράδοση καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ὁ ὁμιλητὴς ἀπ τὴν ἄλλη πλευρὰ καθήλωσε τοὺς παρευρισκομένους μὲ τὴν ποιότητα καὶ τὸ βάθος τοῦ στοχασμοῦ καὶ τοῦ λόγου του, μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ τὸ σεβασμό του πρὸς ὅλους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ἐκκλησιαστικό του ἦθος, ἕνα ὄμορφο ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, μιὰ μεγάλη πίστη στὸν Θεό. Χαρακτηριστικὸς ὁ λόγος του ὅταν τέθηκε τὸ πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀδίκως ὑποφέρουν, ὅπου, εἶπε ὅτι, στὸ ἄκουσμα ὅτι ἕνα παιδὶ βασανίζεται, ἔχει νὰ καταφύγει κανεὶς σὲ μία καὶ μόνη σκέψη. Τὴ σκέψη, ὅτι ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ τὸ παιδὶ κακοποεῖται, μὲ ἀδιανόητο πολλὲς φορὲς τρόπο, ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ Χριστὸς εἶναι πάνω στὸν Σταυρό. Ἐκφράζουμε καὶ μὲ τὸ κείμενο αὐτὸ εὐχαριστίες στὸν κ. Χρῆστο Γιανναρᾶ. Εὐχὴ ἐξ ἄλλου ὅλων εἶναι ἡ Σύναξη τῆς Δευτέρας νὰ γίνεται εὐκαιρία γιὰ πολλοὺς νέους τῆς Ἐνορίας νὰ συμμετέχουν, νὰ ὠφελοῦνται καὶ νὰ ὠφελοῦν μὲ τὴν παρουσία τους, μὲ τὸ λόγο τους καὶ κυρίως μὲ τὴν προσευχή τους. π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων Ξεκίνησε ἤδη ἀπὸ τὴν 15η Νοεμβρίου τὸ σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων ἐπ εὐκαιρία τῆς ἐπερχομένης μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ τῆς παράλληλης νηστείας. Κάθε Πέμπτη ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη καὶ κάθε Τρίτη καὶ Παρασκευὴ στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19, α ὄροφος). Γιὰ τὸν Ἱ. Ναὸ ὅπου τελοῦνται οἱ Θεῖες Λειτουργίες ἀναρτᾶται σχετικὸς πίνακας στὸν Ναὸ καὶ τὰ Παρεκκλήσια, καθόσον θὰ ὑπάρξουν μικρὲς ἀλλαγές. Ἀπαραίτητη βεβαίως θεωρεῖται ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν συμμετοχὴ ὅλων στὰ Ἄχραντα Μυστήρια καὶ στὸν ἐκκλησιασμὸ ἀλλὰ καὶ στὰ προσφερόμενα γιὰ τὴν Λατρεία ευχαριστιακὰ εἴδη. Ἱερὸ Εὐχέλαιο Τὴν Τετάρτη 23 Νοεμβρίου τελέσθηκε στὸν Ναό μας τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Μετὰ τὸ πέρας του ἐπηκολούθησε ἡ ἑβδομαδιαία σύναξη μελέτης Ἁγ. Γραφῆς μὲ τὸν π. Γεράσιμο. Τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ καὶ τὴν ἐπομένη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00 μ.μ. Θὰ ἐπακολουθήσει ἐπίκαιρη ὁμιλία. Ἱερὰ Ἀγρυπνία Τὴν προσεχῆ Τρίτη 29 πρὸς Τετάρτη 30 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ ὁποίου θαυμάσια ἀσημοεπένδυτη εἰκόνα φυλάσσεται στὸν Ναό μας. Ὥρα ἐνάρξεως 8.00 μ.μ. Τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης ΔΕΝ θὰ τελεσθεῖ δεύτερη Θεία Λειτουργία. Πανήγυρις ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγ.Βαρβάρας Τὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη πανηγυρίζει τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ἐπὶ τῇ ἀναμνήσει τῆς διασώσεως τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν κατόπιν τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Ἁγίας ἀπὸ τὴν ἱσπανικὴ γρίππη ἐν ἔτει Πρόγραμμα Πανηγύρεως Παραμονή, Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος Κυριώνυμος, Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὐβοίας καὶ τέλος τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱ. Παράκλησις τῆς Ἁγίας Κουκλοθέατρο στὴν Ἐνορία μας Τὴν Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου θὰ βρεθεῖ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν Ἐνορία μας τὸ κουκλοθέατρο «Ἀνέμη» τῆς Σοφίας Λούκα. Θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν αἴθουσα τοῦ α ὀρόφου τῆς Στέγης Γερόντων, ὅπου θὰ παίξει μία χριστουγεννιάτικη ἰστορία γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς Ἐνορίας μας. Ἀποτελεῖ καὶ ἐφέτος χορηγία τῆς οἰκογενείας τοῦ κ. Ἠλία Κάτσου, τὸν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμά. Ἔρανος Ἀγάπης 2011 Τὸ διάστημα 11 ἕως 17 Δεκεμβρίου θὰ πραγματοποιηθεῖ ὁ ἐτήσιος Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου στηρίζονται οἰκονομικῶς πολλὰ καὶ μεγάλα Φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματά της. Ἡ περίοδος ποὺ 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ διανύουμε καὶ εἰδικότερα ἡ ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἔχει πλήξει βαριὰ τὰ εἰσοδήματα ὅλων καὶ εἰδικότερα τῶν ἀσθενεστέρων καθιστοῦν ἰδιαίτερα σημαντικὴ τὴν διενέργεια αὐτοῦ τοῦ Ἐράνου. Ὅλως ἰδιαιτέρως εἶναι σημαντικὴ καὶ γιὰ τὴν Ἐνορία μας, ἡ ὁποία ἀπὸ τριακονταπενταετίας καὶ πλέον δραστηριοποιεῖται πολὺ ἐνεργῶς στὸν τομέα αὐτὸ τῆς φιλανθρωπίας, συντηρῶντας Στέγη Γερόντων, μὲ ἀρκετὰ ἤδη οἰκονομικὰ προβλήματα, διανέμοντας χρηματικὰ βοηθήματα, λειτουργῶντας καθημερινῶς Σισσίτιο ἀπόρων καὶ ἐνδεῶν. Σήμερα πιὰ ὁ τομέας αὐτὸς ἔχει «φορτωθεῖ» σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία βεβαίως κάνει καὶ πάλι τὸ καθῆκον της πρὸς τὸν δοκιμαζόμενο λαό. Κάνουμε λοιπὸν ἔκκληση πρὸς ὅλους νὰ ἐνισχυθεῖ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις. Ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προμήθεια κουπονίων μὲ τὸ ἀνάλογο ἀντίτιμο νὰ συμμετάσχουν ὅσοι δύνανται στὸν ἀπαρτισμὸ τῶν συνεργείων ποὺ θὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς ἐνορίτες μας στὰ σπίτια καὶ στὰ καταστήματά τους. Μποροῦν ἐπίσης νὰ προμηθευθοῦν κουπόνια, τὰ ὁποῖα θὰ διαθέσουν στὸν οἰκογενειακό, φιλικὸ ἢ καὶ γειτονικό τους κύκλο. Σημαντικὸ ὅμως εἶναι νὰ ἐνημερώσουν ὅσους μποροῦν περισσότερο γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας, τὸ ὁποῖο εἶναι σημαντικὸ νὰ συνεχίσει νὰ ὑφίσταται, παρ ὅλην τὴν κρίση. Ἄλλωστε τώρα ἀπαιτεῖται περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἡ ἐπίδειξη τοῦ πνεύματος ἀλληλεγγύης τῶν χριστιανῶν. Τὸ περιοδικό μας Τὸ μηνιαῖο ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο τῆς Ἐνορίας μας συμπλήρωσε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο ἤδη 7 χρόνια στὴν διακονία τῆς κατηχήσεως καὶ ἐνημερώσεως τοῦ ποιμνίου μας καὶ ὄχι μόνον. Ἀπό τῆς ἐνάρξεως μάλιστα καὶ τῆς λειτουργίας τῆς ἱστοσελίδας μας (agiosgeorgios-kypselis.gr) φθάνει δι αὐτῆς καὶ στὰ «χέρια» τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ἐνδιαφερομένων ὀρθοδόξων πιστῶν. Ἀπὸ τὴν δημοσίευση τοῦ πρώτου τεύχους του κατεβλήθη ἡ προσπάθεια νὰ ἔχει ἕνα σχετικὰ ὑψηλὸ ποιοτικὸ ἐπίπεδο, ὄχι μόνο στὸ περιεχόμενό του ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξωτερική του μορφή, ὥστε νὰ ἐκπληρώνει τοὺς ἀναφερθέντες σκοπούς. Δυστυχῶς ὅμως ἡ οἰκονομικὴ κρίση κτύπησε καὶ τὴν δική του πόρτα. Σὲ πρώτη φάση ἀπὸ τὸν περασμένο Μάιο ἀποφασίσθηκε ἡ ἐκτύπωση 500 ἀντὶ 1000 μέχρι τότε ἀντιτύπων γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἠ μείωση τοῦ κόστους του ἀπὸ 400 σὲ 250 μηνιαίως. Τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα ὅμως τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀναλάβει τὸ κόστος του, εἶναι πλέον κατὰ πολὺ περιορισμένα. Κι αὐτὸ διότι συντηρεῖ τὴν Στέγη Γερόντων, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὸ πρόβλημα καὶ γίνεται σοβαρὴ προσπάθεια ἀντιμετωπίσεώς του. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀμφίβολο ἐὰν θὰ ἐξακολουθήσει νὰ τὸ ἐκδίδει καὶ στὸ μέλλον. Ἐξετάζονται διάφορες ἐκδοχές, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ ἐνημερωθοῦν οἱ ἐνορίτες μας σὲ πιθανὴ μελλοντικὴ ἔκδοσή του. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Δραστηριότητα Ἡμέρα καὶ Ὥρα Τμήματα Ὑπεύθυνοι Κατηχητικὸ Κυριακὴ 11 π.μ. Κατώτερο 4-9 Ἀναστασία Μωραΐτη, Ἐλισάβετ Μωραΐτη Μέσο Σταματίνα Κομνηνοῦ, Χριστίνα Νικογιάννη, Νίκος Κουτσογιάννης Ἀνώτερο Σταῦρος Αναγνωστόπουλος Κιθάρα Σάββατο Δημήτρης Γλαρὸς Ἁγιογραφία Τρίτη 6-8 μ.μ. Ἀρχάριοι Χαράλαμπος Παπατραγιάννης Πέμπτη 6-8 μ.μ. Προχωρημένοι Ἠλεκτρονικοὶ Ὑπολογιστὲς Πέμπτη 6-8 μ.μ. Χαράλαμπος Ἀσημακόπουλος Ἀγγλικὰ Lower, C, B Ἑλένη Παυλίδου, Μαρία Χομπιτάκη, Εὐφροσύνη Βλαχάκη Ἰταλικὰ Τετάρτη 7-9 μ.μ. Γιῶργος Φερετζάκης

8 ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἀμάραντος Γεώργιος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...110,00 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀνώνυμος...60,00 Βάκρινος Θεόδωρος...250,00 Γρίβα Ἑλένη ,00 Δάφνου Κων/νος...270,00 Ἰωαννίδου Σμαράγδα...50,00 Κατσιμάρδου Μαρία...250,00 Κατσούφη Ἀγγελικὴ ,00 Μηλιώνη Γιαννούλα ,00 Μπουγιούκα Βασιλεία ,00 Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ...300,00 Παπαδομενάκη Πηνελόπη ,00 Παπούλιας Γεώργιος ,00 Προσκύνημα εἰς Εὔβοια...521,30 Σαραϊντάρης Κων/νος...500,00 Σπυριάδου Ἀργυρὼ ,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...130,00 Δίσκοι...495,46 Περισσότερες φωτογραφίες καί νέα στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας: ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éμ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους Οἱ ὡραιότερες διακοπὲς Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους μῆνες τοῦ ἔτους θεωρῶ ὅτι εἶναι ὁ Ἰούλιος καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο γιατὶ φεύγουμε οἱ περισσότεροι γιὰ τὶς καλοκαιρινές μας διακοπές, (μιὰ μικρὴ ἀνάπαυλα ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Δαρείου τὸ 333 π.χ. κρίθηκε ἡ τύχη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἑορτή γενικά εἶναι μιά βαθειά ψυχική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ψυχικά ὑγιής ἄνθρωπος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη καί θέλει μέσα του νά ἑορτάσει. Ἔτσι ἡ ἑορτή

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ηβάπτιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη, ἡ ὁποία περιέχει ὅλα τὰ µυστήρια τῆς σωτηρίας µας, δὲν εἶναι µονάχα ἡ φανέρωσή Του ὡς Μεσσία, ὡς πάσχοντα ούλου τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἐπίσης ἡ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς

Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἔλεγα ὅτι θὰ ἔγραφα μιὰ ἔκθεση, ὅπως ὅταν εἴμασταν μαθητὲς στὸ σχολεῖο, ὅμως εἶναι δύσκολο μπρὸς στὸ μεγαλεῖο τοῦ Βυζαντίου, ὅπου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ Στὶς 12 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐπιστημονική πρόοδος, ἡ ἐποχή μας καί ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Παράδοση Μέ ἐπιτυχία γιά τρίτη συνεχή χρονιά οἱ συναντήσεις

Ἡ ἐπιστημονική πρόοδος, ἡ ἐποχή μας καί ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία καί Παράδοση Μέ ἐπιτυχία γιά τρίτη συνεχή χρονιά οἱ συναντήσεις Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 - Ε Τ Ο Σ 2 9 ο - Α Ρ Ι Θ. 2 5 4 ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ κ. κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙῼ ΠΑΣΧᾼ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν εὐκαιρία ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Μὲ τὴν εὐκαιρία ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ Μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ πρώτου πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τῆς μνήμης τοῦ ἐσχάτως ἀνακηρυχθέντος νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ὁσ. Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ ὁποῖος μάλιστα πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα