εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις"

Transcript

1 Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τατάρνης Εὐρυτανίας. Ὅπως σημειώνει ὁ π. Δοσίθεος, ἡ φράση εἶναι ἀπὸ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ σημαίνει «Μάγια τῶν Μαγείρων»! Ὑποθέτω ὅτι ἀναφέρεται στὴν θαυμαστὴ ἱκα- νότητα τῶν μαγείρων νὰ καθηλώνουν τὴν προσοχή μας μὲ τὸ αἰσθητικὸ καὶ γευστικὸ ἀποτέλεσμα τῆς νόστιμης τέχνης τους. Μὰ γιὰ τὸ βιβλίο καὶ τὸ πε- ριεχόμενό του θὰ ἀσχοληθοῦμε σὲ λίγο. Ἂς γυρίσουμε στὸ θέμα μας, τὴ δι- ατροφή, ἡ ὁποία στὴ χώρα μας παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση χαρακτηρίζεται ἀπὸ πληθώρα σὲ ποσότητα καὶ γεύ- σεις. Συχνὰ γίνονται καταχρήσεις πέρα ἀπὸ κάθε ὅριο, ὥστε οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες νὰ κρίνονται ἀπὸ τοὺς πλέον παχύσαρκους εὐρωπαίους! Τὸ «σύνδρομο τῆς κατοχῆς», δηλαδὴ ἡ ἀναζήτηση ὅλο καὶ πιὸ πλούσιων σὲ ποσότητα καὶ ποιότητα φαγητῶν, μᾶς κυνηγάει ἀκόμη καὶ σήμερα, πάνω ἀπὸ 70 χρόνια μετὰ τὴν κατοχὴ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς! Στὰ ἀντιφατικὰ καὶ ἀνησυχητικὰ σύγχρονα φαινόμενα, κρίση καὶ ὑπερ- κατανάλωση, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ στὴ μέση ὁδὸ τῆς ἰσορροπημένης διατροφῆς μὲ τὴ νηστεία τῆς σαρα- κοστῆς. Τὰ λαδερὰ ἢ ἀκόμη καὶ τὰ ἀλάδωτα τῆς σαρακοστῆς, ἀποτελοῦν τὸν καλύτερο δρόμο γιὰ τὴν ἀνανέω- ση τοῦ ὀργανισμοῦ μας ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκλέπτυνση τῶν αἰσθήσεων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Ἡ νηστεία ἔρχεται νὰ μᾶς θυμίσει τὴν ἀξία τῆς τροφῆς σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἐν ἄλλοι πεινᾶνε, ἄλλοι πετάνε τρόφιμα. Καὶ αὐτὸ δὲν συμβαίνει σὲ χῶρες μακρινὲς καὶ ἄγνωστες, ἀλλὰ στὸν ἄνθρωπο τῆς δι- πλανῆς πόρτας, ποὺ μπορεῖ μὲ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια νὰ τὸν ἔχουμε δεῖ νὰ σκα- λίζει τοὺς κάδους μὲ τὰ σκουπίδια γιὰ ΤΕΥΧΟΣ 83 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

2 νὰ βρεῖ κάποια φαγώσιμα. Σκηνὲς ποὺ κάποτε μᾶς φαίνονταν ἄλλου κόσμου, τώρα εἶναι καθημερινὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀθήνα τοῦ 21ου αἰῶνα! Σίγουρα ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ περίσσευμα τῆς ὑπερκατανάλωσης τὸ χρωστᾶμε σὲ αὐτοὺς ποὺ στεροῦνται γιὰ διαφόρους λόγους. Τὰ ἐκκλησιαστικὰ φιλόπτωχα δίνουν τὸ παράδειγμα σ αὐτὸν τὸν τομέα. Ἡ ἐντολὴ τῆς νηστείας δὲν δόθηκε μόνο γιὰ τὴ σωματικὴ εὐρωστία (ἐξαιροῦνται φυσικὰ ὅσοι παρουσιάζουν προβλήματα ὑγείας καὶ ἔχουν ἐντολὴ γιατροῦ γιὰ εἰδικὴ διατροφή). Ἡ νηστεία εἶναι περισσότερο ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς μας. Δὲν ὑπηρετεῖ μόνο τὴν ἀποχὴ ἀπὸ ὁρισμένα φαγητὰ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποχὴ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ θεωρούσαμε ὅτι «βαραίνουν» τὴ λεπτότητα τῶν ψυχικῶν μας δυνάμεων. Μπορεῖ νὰ σημαίνει καὶ λιγότερη τηλεόραση, λιγότερο τσιγάρο, λιγότερα λόγια, ἴσως καὶ λιγότερα γραψίματα γιὰ αὐτοὺς ποὺ γράφουν περιττὰ πράγματα. Σκεφθεῖτε πόσα περιττὰ πράγματα ἀκοῦμε ἢ διαβάζουμε! Εἶναι καλὸ νὰ ἔχουμε στὸ μυαλό μας ὅτι ὁ Χριστὸς νήστεψε σαράντα ἡμέρες στὴν ἔρημο καὶ μετὰ «πειράσθηκε» ἀπὸ τὸν πονηρό. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ δρόμος ὁ δικός μας. Τὴ σαρακοστὴ προσπαθοῦμε νὰ νηστέψουμε καὶ μὲ τὴ σειρά μας εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ πειρασθοῦμε κι ἐμεῖς! Θέλει ἀνοιχτὰ τὰ μάτια καὶ τὰ αὐτιὰ τῆς ψυχῆς, γιατὶ δὲν γνωρίζουμε ποιὰ στιγμὴ θὰ σηκωθεῖ τὸ «τσουνάμι» μὲ τὰ κύματα ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς δυσκολίες, μὲ στόχο νὰ καταστρέψουν τὶς προσπάθειές μας γιὰ ἀληθινὴ ἀγάπη καὶ εἰρήνη. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νηστείας ἐπιθυμοῦμε τὸ «γλυκάκι», αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ περιφρονούσαμε ὅλο τὸ χρόνο. Στὴ νηστεία θὰ ἐπιθυμήσουμε τὸ «τυράκι» ἢ τὸ «μεζεδάκι» ποὺ ποτὲ δὲν τοῦ δώσαμε σημασία. Καὶ στὴ νηστεία θὰ μᾶς ἀνέβει ἕνα κύμα θυμοῦ γιὰ τὰ πρόσωπα τοῦ κοντινοῦ ἢ καὶ μακρινοῦ περιβάλλοντος, μὲ τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ εἴχαμε καλὴ σχέση πρὶν ἀπὸ τὴ νηστεία. Μὰ ἡ νηστεία εἶναι ἡ καλύτερη γυμναστικὴ γιὰ τὴ θέλησή μας καὶ πρέπει νὰ ἐπιμείνουμε μὲ ὅλη μας τὴ διάθεση. Κι ἂς μὴ ξεχνᾶμε, ὅτι ἂν δὲν κόψουμε μόνοι μας ὁρισμένες περιττὲς ἐπιλογὲς ἢ συνήθειες, μπορεῖ νὰ μᾶς τὶς κόψει κάποτε ὁ γιατρὸς ἢ οἱ συνθῆκες. Καὶ τότε ἡ στέρηση θὰ εἶναι ὀδυνηρή, διότι θὰ εἴμαστε ἀπροετοίμαστοι καὶ μὲ ἀδύναμη ψυχὴ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ χωρισμὸ ἀπὸ ἐπιλογὲς φαγητῶν, προσώπων ἢ καὶ καταστάσεων που τὶς θεωρούσαμε ἀπαραίτητες. Ὅπως ἡ ἄσκηση δυναμώνει τὸ σῶμα, ἡ ἄρνηση τοῦ ἐφήμερου ἢ τοῦ περιττοῦ δυναμώνει τὴν ψυχή. Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς σκέψεις γιὰ τὴ νηστεία ἂς συνεχίσουμε μὲ τὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε ἀρχικὰ τὸ 1992 ὁ π. Δοσίθεος σήμερα ἔχουν γίνει 14 ἐκδόσεις μὲ τὸν ἰδιότυπο τίτλο «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι». Ἀφιερώνεται σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα σ ὅλες τὶς εὐλαβεῖς ψυχές, ποὺ κάνουν τὸ πᾶν ἀκόμη καὶ καλογηρικὲς συνταγὲς ἀγοράζουν γιὰ νὰ πείσουν τοὺς γύρω τους νὰ φυλάττουν τὶς νηστεῖες τῆς Ἐκκλησίας μας Πρόκειται γιὰ συνταγὲς μαγειρικῆς ἀλλὰ περιέχει καὶ αὐτὸ ποὺ ὁ συγγραφέας ὀνομάζει «ἱστορία τῆς καλογηρικῆς μαγειρικῆς». Δηλαδὴ τῆς μαγειρικῆς ποὺ σκοπὸ ἔχει ὄχι μόνο τὴν ὑπηρεσία τῆς 2

3 γεύσης ἀλλὰ ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο, μεγάλες μορφὲς τῆς ἐκκλησίας μας ἀσχολήθηκαν μὲ τὸν «ὀψοποιό», τὸν μάγειρο. Ὁ π. Δοσίθεος ἀναφέρεται στὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη (ὁ μέγας Κοινοβιάρχης ποὺ ἀγάπησε καὶ τίμησε τοὺς «ὀψοποιούς» - τοὺς μαγείρους). Ἀκόμη, στὸν ἅγιο Σάββα τὸν Ἡγιασμένο (ὁ μέγας ἀσκητὴς ἤξευρε πολὺ καλὰ νὰ μαγειρεύει) καὶ στὸν ἅγιο Εὐφρόσυνο τὸν Μάγειρο (ποὺ πῆγε στὸν Παράδεισο πολὺ πρὶν πεθάνει), μέσα ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ τὶς μουτζοῦρες τοῦ μαγειρείου. Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει συνταγὲς φαγητῶν χωρὶς κρέας (ὄχι μόνον γιὰ ὅσους τηροῦν τὶς σαρακοστές), γιὰ πίττες, ὀμελέτες, ζυμαρικά, ψωμί, μεζέδες, σοῦπες, σάντουϊτς, ψαρικά, θαλασσινὰ νηστίσιμα καὶ ἀρτύσιμα, λαδερά, ὄσπρια, σάλτσες, σαλάτες ἀπὸ ζαχαροπλαστικὴ γλυκὰ ταψιοῦ, παγωτά, κρέμες, κέϊκ καὶ ἄλλα πολλὰ νηστίσιμα καὶ μή. Περιλαμβάνει πολὺ ἐνδιαφέρουσες συνταγὲς ὅπου ἀντὶ γιὰ κρέας χρησιμοποιεῖ ψάρι (παστίτσιο μὲ τόνο, βακαλάος μὲ σπανάκι, βακαλάος μὲ μπάμιες) ἢ καὶ σόγια (παστίτσιο μὲ σόγια, κεφτέδες μὲ σόγια). Ἰδιαίτερα πρωτότυπη εἶναι ἡ ἑνότητα μὲ τὰ σάντουϊτς ὅπου πέρα ἀπὸ τὰ γνωστά μας, ἀναφέρει συνδυασμοὺς μὲ θαλασσινά, χορταρικὰ κ.λπ. Δὲν ἀπουσιάζει ἀκόμη καὶ διαιτολόγιο ἀδυνατίσματος, μὲ μιὰ ὅμως συμβουλή. Ἀδυνάτισμα χωρὶς νὰ πεινάσεις δὲν γίνεται, ἢ μὲ τὴν δική μας ἑρμηνεία, νηστεία χωρὶς νὰ πεινάσεις δὲν γίνεται! Οἱ συνταγὲς αὐτὲς εἶναι προϊὸν πείρας πολλῶν χρόνων. Στὸν πρόλογο τοῦ βιβλίου διαβάζουμε: «Εἶναι συνταγὲς δοκιμασμένες στὴν πράξη, στὸ τηγάνι καὶ στὴν κατσαρόλα. Δὲν εἶναι τοῦ γραφείου. Ἀπουσιάζουν ὅμως οἱ κρεατοσυνταγές, γιατὶ τὰ μοναστήρια δὲν κρεωφαγοῦν, ὁπότε ἀγνοοῦμε καὶ τοὺς τρόπους μαγειρέματος. Καὶ μιὰ γενικὴ συνταγή: Ὁ ὁδηγὸς μαγειρικῆς δὲν κάνει τὸ μάγειρο, ὡς οὐδὲ μιὰ γραμμὴ τὸ γεωμέτρη ἢ εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις καὶ ταπείνωσις». Θὰ σᾶς προέτρεπα νὰ προμηθευτεῖτε τὸ βιβλίο ἢ νὰ τὸ κάνετε δῶρο σὲ φίλες ἢ φίλους σας, ὄχι μόνο γιὰ τὴν περίοδο ποὺ διανύουμε, ἀλλὰ σὰν ἕνα καλὸ σύντροφο γιὰ τὶς συνταγὲς ὅλου τοῦ χρόνου. Πληροφορίες καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου ἀλλὰ καὶ πληροφορίες γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Τατάρνης, μπορεῖτε νὰ βρεῖτε καὶ στὸ διαδίκτυο: news/006/06opsopoion.htm blog-post 08.html ws&op=article&aid=2892 Ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ κ. Κ. Καφετζόπουλου στὸν Ἅγ. Γεώργιο Κυψέλης τὴ Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011 στὰ πλαίσια τῶν συνάξεων νέων τῆς Ἐνορίας. 3

4 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰακώβου ἀδελφοθέου Τὴν Κυριακὴ 23 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα καὶ τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου τελέσθηκε ἡ ἀρχαιοπρεπὴς Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου στὸν Ναό μας. Κατ αὐτὴν συμμετεῖχε μετὰ τὴν πολύμηνη δοκιμασία τῆς ὑγείας του ὁ σεβαστὸς σὲ ὅλους μας π. Κων. Βαστάκης καθὼς ἐπίσης καὶ ὁ ἱερολ. Διάκονος π. Γεώργιος Μαγκιρίδης. Κατὰ τὸ θεῖο κήρυγμα ὁ π. Φιλόθεος ἀναφέρθηκε στὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο, στὸν σημαντικό του ρόλο στὴν πρώτη χριστιανικὴ κοινότητα τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τὴν α ἀποστολικὴ Σύνοδο ἀλλὰ καὶ στὴν Θεία Λειτουργία του. Πανήγυρις Ἁγ. Γερασίμου Τὴν 19η καὶ 20ὴ Ὀκτωβρίου ἡ Ἐνορία μας τίμησε τὸν δεύτερο προστάτη της, Ἅγ. Γεράσιμο τὸν ἐν Κεφαλληνίᾳ, στὸ ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο τὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ναοῦ μας. Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς καὶ τὴν ἑπομένη ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Λιτανεία τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ μας. Προεξῆρχε τιμῆς ἕνεκεν ὁ ἑορτάζων ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας μας π. Γεράσιμος καὶ συλλειτούργησαν βεβαίως οἱ λοιποί ἐφημέριοί μας. Πανήγυρις Ἁγ. Νεκταρίου Τὸν προστάτη της Ἅγιο Νεκτάριο ἑόρτασε ἡ Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας μας, τῆς ὁποίας τὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο ὡς γνωστὸν εἶναι ἀφιερωμένο στὸ Ἅγιο τοῦ αἰῶνα μας. Τὴν παραμονὴ τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ ἀρτοκλασίας, ἐνῶ τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ π. Νικόλαος. Τὴν ἑπομένη κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ε.Φ.Τ. μας καὶ ὑπεύθυνος τῆς Στέγης Γερόντων π. Φιλόθεος, ἀναφερόμενος στὴν ἀρετὴ τῆς ὑπομονῆς, τὴν ὁποία ἀνέπτυξε ὁ Ἅγιος. Μετὰ τὸ πέ-

5 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ρας τῆς καὶ ἀφοῦ εὐλογήθηκαν τὰ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου κόλλυβα, παρατέθηκε κέρασμα σὲ ὅλους ὅσοι τίμησαν τὴν Πανήγυρη στὴν ἰσόγειο αἴθουσα τοῦ Ἱδρύματος. Τὸ ἀπόγευμα μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ τελέσθηκε ἡ Παράκληση. Πλῆθος ἐνοριτῶν μας προσῆλθαν γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἑορταζόμενο καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ προσκυνήσουν μικρὸ ἀπότμημα τῶν ἱερῶν του Λειψάνων, τὸ ὁποῖο κατέχει ἡ Ἐνορία μας καὶ ἐτέθησαν σὲ προσκύνηση. ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΟ ΝΑΟ ΜΑΣ Ὅπως εἶναι γνωστὸ κάθε Δευτέρα γίνεται Σύναξη Νέων στὴν Ἐνορία μας, ἡ ὁποία ἀρχίζει μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου στὶς 8 μ.μ. μέσα στὸν Ἱερὸ Ναό, συνεχίζεται μὲ ὁμιλία, ἀπὸ διαφορετικὸ κάθε φορὰ ὁμιλητὴ καὶ ἀκολουθεῖ συζήτηση. Ὅσοι ἔρχονται σ αὐτὴ τὴ Σύναξη θυμοῦνται πολλὲς ὄμορφες καὶ ἐποικοδομητικὲς βραδυὲς τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ζοῦν τὴν ζεστασιὰ τῆς καλῆς παρέας, ποὺ δημιουργεῖται μέσα στὸ πνευματικὸ κλῖμα αὐτῶν τῶν συναντήσεων. Οἱ συναντήσεις αὐτὲς ἔχουν ξεκινήσει καὶ φέτος καὶ τὸ πρόγραμμα τῶν ὁμιλιῶν καὶ τῶν ὁμιλητῶν μέχρι τὸ Πάσχα εἶναι ἀνηρτημένο στὸν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ μας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΝΕΩΝ 28/11 Ἡ ἔννοια τοῦ πόνου κατὰ τὸν C. S. Lewis ὑπάρχουν ἀπαντήσεις; Χρῆστος Μακρόπουλος, Δικηγόρος, Πιανίστας 5/12 «Ἡ ὑποκρισία», Μαριάντα Καφετζοπούλου, ἐκπαιδευτικός 12/12 Ὁ λειτουργικὸς κύκλος τῶν Χριστουγέννων, ἀρχιμ. Φιλόθεος Νικολάκης, ἐφημέριος τοῦ Ι. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κυψέλης, Mth. Θεολογίας 19/12 Ἀναζητώντας τὸν ἄνθρωπο, πρωτοπ. Ἀντώνιος Καλλιγέρης, Mth Θεολογίας, Κοινωνικός Ἐπιστήμων, Δ/ντής Γραφείου Νεότητος Ι. Α. Α. Ξεχωριστὴ ἦταν ἡ Σύναξη στὶς 14 Νοεμβρίου, ὅπου εἴχαμε τὴν μεγάλη εὐλογία καὶ χαρὰ νὰ βρίσκεται μαζί μας ὁ καθηγητὴς κ. Χρῆστος Γιανναρᾶς γιὰ νὰ συζητήσει κυρίως μὲ νέους τῆς Ἐνορίας μας, μὲ ἀφορμὴ τὴν κινηματογραφικὴ ταινία ρωσικῆς παραγωγῆς μὲ τίτλο «Τὸ νησί», ταινία, τὴν ὁποία προβάλαμε πρὸ ἡμερῶν στὴν Ἐνορία μας καὶ ἀφορᾶ στὴ ζωὴ ἑνὸς ρώσου ὀρθόδοξου ἀσκητοῦ. Ἡ Σύναξη αὐτὴ ἦταν πραγματικὰ ἰδιαίτερη, ἀφοῦ τὸ ἀντικείμενό της ἡ συγκεκριμένη ταινία εἶναι ὁμολογουμένως μία ὑπέροχη μελέτη ἐπάνω στὴν ὀρθόδοξη ἀσκητικὴ

6 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ παράδοση καὶ στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ ὁ ὁμιλητὴς ἀπ τὴν ἄλλη πλευρὰ καθήλωσε τοὺς παρευρισκομένους μὲ τὴν ποιότητα καὶ τὸ βάθος τοῦ στοχασμοῦ καὶ τοῦ λόγου του, μὲ τὴν ἁπλότητα καὶ τὸ σεβασμό του πρὸς ὅλους, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ἐκκλησιαστικό του ἦθος, ἕνα ὄμορφο ἐκκλησιαστικὸ ἦθος, μιὰ μεγάλη πίστη στὸν Θεό. Χαρακτηριστικὸς ὁ λόγος του ὅταν τέθηκε τὸ πρόβλημα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀδίκως ὑποφέρουν, ὅπου, εἶπε ὅτι, στὸ ἄκουσμα ὅτι ἕνα παιδὶ βασανίζεται, ἔχει νὰ καταφύγει κανεὶς σὲ μία καὶ μόνη σκέψη. Τὴ σκέψη, ὅτι ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ τὸ παιδὶ κακοποεῖται, μὲ ἀδιανόητο πολλὲς φορὲς τρόπο, ἐκείνη τὴν ὥρα ὁ Χριστὸς εἶναι πάνω στὸν Σταυρό. Ἐκφράζουμε καὶ μὲ τὸ κείμενο αὐτὸ εὐχαριστίες στὸν κ. Χρῆστο Γιανναρᾶ. Εὐχὴ ἐξ ἄλλου ὅλων εἶναι ἡ Σύναξη τῆς Δευτέρας νὰ γίνεται εὐκαιρία γιὰ πολλοὺς νέους τῆς Ἐνορίας νὰ συμμετέχουν, νὰ ὠφελοῦνται καὶ νὰ ὠφελοῦν μὲ τὴν παρουσία τους, μὲ τὸ λόγο τους καὶ κυρίως μὲ τὴν προσευχή τους. π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΒΑΤΖΑΣ Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων Ξεκίνησε ἤδη ἀπὸ τὴν 15η Νοεμβρίου τὸ σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων ἐπ εὐκαιρία τῆς ἐπερχομένης μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ τῆς παράλληλης νηστείας. Κάθε Πέμπτη ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη καὶ κάθε Τρίτη καὶ Παρασκευὴ στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19, α ὄροφος). Γιὰ τὸν Ἱ. Ναὸ ὅπου τελοῦνται οἱ Θεῖες Λειτουργίες ἀναρτᾶται σχετικὸς πίνακας στὸν Ναὸ καὶ τὰ Παρεκκλήσια, καθόσον θὰ ὑπάρξουν μικρὲς ἀλλαγές. Ἀπαραίτητη βεβαίως θεωρεῖται ἡ κατὰ τὸ δυνατὸν συμμετοχὴ ὅλων στὰ Ἄχραντα Μυστήρια καὶ στὸν ἐκκλησιασμὸ ἀλλὰ καὶ στὰ προσφερόμενα γιὰ τὴν Λατρεία ευχαριστιακὰ εἴδη. Ἱερὸ Εὐχέλαιο Τὴν Τετάρτη 23 Νοεμβρίου τελέσθηκε στὸν Ναό μας τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Μετὰ τὸ πέρας του ἐπηκολούθησε ἡ ἑβδομαδιαία σύναξη μελέτης Ἁγ. Γραφῆς μὲ τὸν π. Γεράσιμο. Τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ καὶ τὴν ἐπομένη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00 μ.μ. Θὰ ἐπακολουθήσει ἐπίκαιρη ὁμιλία. Ἱερὰ Ἀγρυπνία Τὴν προσεχῆ Τρίτη 29 πρὸς Τετάρτη 30 Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ ὁποίου θαυμάσια ἀσημοεπένδυτη εἰκόνα φυλάσσεται στὸν Ναό μας. Ὥρα ἐνάρξεως 8.00 μ.μ. Τὸ πρωὶ τῆς ἑπομένης ΔΕΝ θὰ τελεσθεῖ δεύτερη Θεία Λειτουργία. Πανήγυρις ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγ.Βαρβάρας Τὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη πανηγυρίζει τὴν μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας ἐπὶ τῇ ἀναμνήσει τῆς διασώσεως τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν κατόπιν τῆς Λιτανεύσεως τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Ἁγίας ἀπὸ τὴν ἱσπανικὴ γρίππη ἐν ἔτει Πρόγραμμα Πανηγύρεως Παραμονή, Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 6.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος Κυριώνυμος, Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου 7.00 π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὐβοίας καὶ τέλος τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱ. Παράκλησις τῆς Ἁγίας Κουκλοθέατρο στὴν Ἐνορία μας Τὴν Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου θὰ βρεθεῖ γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ στὴν Ἐνορία μας τὸ κουκλοθέατρο «Ἀνέμη» τῆς Σοφίας Λούκα. Θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν αἴθουσα τοῦ α ὀρόφου τῆς Στέγης Γερόντων, ὅπου θὰ παίξει μία χριστουγεννιάτικη ἰστορία γιὰ τὰ παιδιὰ τῆς Ἐνορίας μας. Ἀποτελεῖ καὶ ἐφέτος χορηγία τῆς οἰκογενείας τοῦ κ. Ἠλία Κάτσου, τὸν ὁποῖο εὐχαριστοῦμε θερμά. Ἔρανος Ἀγάπης 2011 Τὸ διάστημα 11 ἕως 17 Δεκεμβρίου θὰ πραγματοποιηθεῖ ὁ ἐτήσιος Ἔρανος Ἀγάπης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὰ ἔσοδα τοῦ ὁποίου στηρίζονται οἰκονομικῶς πολλὰ καὶ μεγάλα Φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματά της. Ἡ περίοδος ποὺ 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ διανύουμε καὶ εἰδικότερα ἡ ἰσχυρὴ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ ἔχει πλήξει βαριὰ τὰ εἰσοδήματα ὅλων καὶ εἰδικότερα τῶν ἀσθενεστέρων καθιστοῦν ἰδιαίτερα σημαντικὴ τὴν διενέργεια αὐτοῦ τοῦ Ἐράνου. Ὅλως ἰδιαιτέρως εἶναι σημαντικὴ καὶ γιὰ τὴν Ἐνορία μας, ἡ ὁποία ἀπὸ τριακονταπενταετίας καὶ πλέον δραστηριοποιεῖται πολὺ ἐνεργῶς στὸν τομέα αὐτὸ τῆς φιλανθρωπίας, συντηρῶντας Στέγη Γερόντων, μὲ ἀρκετὰ ἤδη οἰκονομικὰ προβλήματα, διανέμοντας χρηματικὰ βοηθήματα, λειτουργῶντας καθημερινῶς Σισσίτιο ἀπόρων καὶ ἐνδεῶν. Σήμερα πιὰ ὁ τομέας αὐτὸς ἔχει «φορτωθεῖ» σχεδὸν ἀποκλειστικὰ στὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία βεβαίως κάνει καὶ πάλι τὸ καθῆκον της πρὸς τὸν δοκιμαζόμενο λαό. Κάνουμε λοιπὸν ἔκκληση πρὸς ὅλους νὰ ἐνισχυθεῖ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις. Ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προμήθεια κουπονίων μὲ τὸ ἀνάλογο ἀντίτιμο νὰ συμμετάσχουν ὅσοι δύνανται στὸν ἀπαρτισμὸ τῶν συνεργείων ποὺ θὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς ἐνορίτες μας στὰ σπίτια καὶ στὰ καταστήματά τους. Μποροῦν ἐπίσης νὰ προμηθευθοῦν κουπόνια, τὰ ὁποῖα θὰ διαθέσουν στὸν οἰκογενειακό, φιλικὸ ἢ καὶ γειτονικό τους κύκλο. Σημαντικὸ ὅμως εἶναι νὰ ἐνημερώσουν ὅσους μποροῦν περισσότερο γιὰ τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς Ἐνορίας μας, τὸ ὁποῖο εἶναι σημαντικὸ νὰ συνεχίσει νὰ ὑφίσταται, παρ ὅλην τὴν κρίση. Ἄλλωστε τώρα ἀπαιτεῖται περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἡ ἐπίδειξη τοῦ πνεύματος ἀλληλεγγύης τῶν χριστιανῶν. Τὸ περιοδικό μας Τὸ μηνιαῖο ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο τῆς Ἐνορίας μας συμπλήρωσε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ τὸν περασμένο Ὀκτώβριο ἤδη 7 χρόνια στὴν διακονία τῆς κατηχήσεως καὶ ἐνημερώσεως τοῦ ποιμνίου μας καὶ ὄχι μόνον. Ἀπό τῆς ἐνάρξεως μάλιστα καὶ τῆς λειτουργίας τῆς ἱστοσελίδας μας (agiosgeorgios-kypselis.gr) φθάνει δι αὐτῆς καὶ στὰ «χέρια» τῶν ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ἐνδιαφερομένων ὀρθοδόξων πιστῶν. Ἀπὸ τὴν δημοσίευση τοῦ πρώτου τεύχους του κατεβλήθη ἡ προσπάθεια νὰ ἔχει ἕνα σχετικὰ ὑψηλὸ ποιοτικὸ ἐπίπεδο, ὄχι μόνο στὸ περιεχόμενό του ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξωτερική του μορφή, ὥστε νὰ ἐκπληρώνει τοὺς ἀναφερθέντες σκοπούς. Δυστυχῶς ὅμως ἡ οἰκονομικὴ κρίση κτύπησε καὶ τὴν δική του πόρτα. Σὲ πρώτη φάση ἀπὸ τὸν περασμένο Μάιο ἀποφασίσθηκε ἡ ἐκτύπωση 500 ἀντὶ 1000 μέχρι τότε ἀντιτύπων γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἠ μείωση τοῦ κόστους του ἀπὸ 400 σὲ 250 μηνιαίως. Τὰ οἰκονομικὰ δεδομένα ὅμως τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου μας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀναλάβει τὸ κόστος του, εἶναι πλέον κατὰ πολὺ περιορισμένα. Κι αὐτὸ διότι συντηρεῖ τὴν Στέγη Γερόντων, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὸ πρόβλημα καὶ γίνεται σοβαρὴ προσπάθεια ἀντιμετωπίσεώς του. Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἀμφίβολο ἐὰν θὰ ἐξακολουθήσει νὰ τὸ ἐκδίδει καὶ στὸ μέλλον. Ἐξετάζονται διάφορες ἐκδοχές, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ ἐνημερωθοῦν οἱ ἐνορίτες μας σὲ πιθανὴ μελλοντικὴ ἔκδοσή του. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Δραστηριότητα Ἡμέρα καὶ Ὥρα Τμήματα Ὑπεύθυνοι Κατηχητικὸ Κυριακὴ 11 π.μ. Κατώτερο 4-9 Ἀναστασία Μωραΐτη, Ἐλισάβετ Μωραΐτη Μέσο Σταματίνα Κομνηνοῦ, Χριστίνα Νικογιάννη, Νίκος Κουτσογιάννης Ἀνώτερο Σταῦρος Αναγνωστόπουλος Κιθάρα Σάββατο Δημήτρης Γλαρὸς Ἁγιογραφία Τρίτη 6-8 μ.μ. Ἀρχάριοι Χαράλαμπος Παπατραγιάννης Πέμπτη 6-8 μ.μ. Προχωρημένοι Ἠλεκτρονικοὶ Ὑπολογιστὲς Πέμπτη 6-8 μ.μ. Χαράλαμπος Ἀσημακόπουλος Ἀγγλικὰ Lower, C, B Ἑλένη Παυλίδου, Μαρία Χομπιτάκη, Εὐφροσύνη Βλαχάκη Ἰταλικὰ Τετάρτη 7-9 μ.μ. Γιῶργος Φερετζάκης

8 ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ἀμάραντος Γεώργιος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...110,00 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀνώνυμος...50,00 Ἀνώνυμος...60,00 Βάκρινος Θεόδωρος...250,00 Γρίβα Ἑλένη ,00 Δάφνου Κων/νος...270,00 Ἰωαννίδου Σμαράγδα...50,00 Κατσιμάρδου Μαρία...250,00 Κατσούφη Ἀγγελικὴ ,00 Μηλιώνη Γιαννούλα ,00 Μπουγιούκα Βασιλεία ,00 Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ...300,00 Παπαδομενάκη Πηνελόπη ,00 Παπούλιας Γεώργιος ,00 Προσκύνημα εἰς Εὔβοια...521,30 Σαραϊντάρης Κων/νος...500,00 Σπυριάδου Ἀργυρὼ ,00 Διάφοροι Δωρηταὶ...130,00 Δίσκοι...495,46 Περισσότερες φωτογραφίες καί νέα στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐνορίας μας: ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éμ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 1 2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Ἀπεικόνισις τοῦ ἐξελισσομένου ἔργου ἐπικεραμώσεως καὶ ἐπενδύσεως μὲ πέτρα τοῦ Κτιρίου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, μετὰ τῆς σχετικῆς καλλιτεχνικῆς του διακοσμήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Σ. Λ. Χ. κάτοικος Λονδίνου

κ. Σ. Λ. Χ. κάτοικος Λονδίνου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Τὸ κοσμοείδωλο τῆς φιλοσοφίας ἀντικατέστησε ἡ φαντασιώδης ἐπιστήμη (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Παρά τούς πόδας τοῦ π. Ἀντ. Ἀλεβιζοπούλου (Μηνᾶς Ἀναστασάκης) 03. Ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς ἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέκαθεν εἶχαν µιά Ο ἔµφυτη εὐσέβεια, ὅµως ἐλάχιστοι ἀπό ἐµᾶς γνωρίζουν ὅτι προφήτεψαν τήν ἔλευση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλύπτοντάς µας στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη

ΧΕΙΡΑΨΙΑ. «Ζητῆστε τὴν γυναίκα» «...Κάποτε πρέπει νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν στοιχειώδη. Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΧΕΙΡΑΨΙΑ Ἡ Νέα Γυναικεία Φωνὴ στὸν Νέο-Καλλικρατικὸ Δῆμο Φυλῆς «Διὰ Γυναικὸς Πηγάζει Τὰ Κρείττω» Ὅραμα Ἐλπίδα Ἑνότητα Συνεργασία Ἀλληλεγγύη Τόλμη ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012

Ρ ωμνιός. Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι. Τεῦχος 6. Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ Ρωμηοσύνη καὶ οἱ νέοι Δ Σύναξη Νεότητος Ἰωάννινα, 3 Μαρτίου 2012 Τεῦχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα