γεφυροποιία 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα, Τηλ , Fax

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γεφυροποιία 3ης Σεπτεμβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8256430 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr"

Transcript

1 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα, Τηλ , Fax

2 Γεφυροποιία Η σειρά προγραμμάτων SOFiSTiK είναι ένα δυναμικό και αξιόπιστο πακέτο ανάλυσης και διαστασιολόγησης, σε όλο το φάσμα εφαρμογών της γεφυροποιίας. Ισχυρά εργαλεία γραφικής επεξεργασίας (τρισδιάστατη σχεδίαση σε περιβάλλον AutoCAD ) και παραμετρικής εισαγωγής δεδομένων, επιτρέπουν στο μηχανικό την πλήρη εποπτεία του φορέα και της ανάλυσης, με πολλές επιλογές διαφοροποίησης από τις προκαθορισμένες τιμές. Δυνατότητα μη γραμμικής ανάλυσης καθώς και οικονομικότερη σχεδίαση-αξιολόγηση των γραμμών επιρροής. Αυτόματη διαχείριση των φάσεων κατασκευής, προσδιορισμός απαιτούμενου αντιβέλους και βελτιστοποίηση της δύναμης προέντασης είναι κάποια από τα εργαλεία που παρέχονται. Υποστηρίζονται όλες οι διατάξεις των κανονισμών, από τα τυποποιημένα φορτία (οδικά και σιδηροδρομικά) έως και ειδικούς ελέγχους αστοχίας και λειτουργικότητας. Διαδραστικά εργαλεία (γραφικά και αριθμητικά) για την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, αποτελούν μέρος του προγράμματος το οποίο χρησιμοποιείται από πολλά κορυφαία τεχνικά γραφεία σχεδιασμού γεφυρών σε όλο τον κόσμο. Διατομές και Γεωμετρία Τεχνολογία CABD: Παραμετρική εισαγωγή της γεωμετρίας βασισμένη στον άξονα της γέφυρας. Μεταβλητές και μαθηματικοί τύποι, επιτρέπουν τον παραμετρικό σχεδιασμό πολύπλοκων προσομοιωμάτων. SOFiPLUS: Τρισδιάστατη σχεδίαση σε περιβάλλον AutoCAD και αυτόματη γένεση δικτύου πεπερασμένων στοιχείων (ΠΣ) Rhinoceros : Διακριτοποίηση επιφανειών τυχαίας γεωμετρίας που ορίζονται από πλέγμα καμπυλών NURBS Παραγωγή διατομών οποιασδήποτε γεωμετρίας εξαρτώμενων από κάποια κύρια διατομή Cross Section Editor: Σχεδίαση διατομών σε περιβάλλον AutoCAD Διαστασιολόγηση διατομών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα και σύμμικτες διατομές (συστροφή-warping, αναλύσεις ΠΣ σε επίπεδο διατομής) Φάσεις κατασκευής των διατομών (επιτόπια σκυροδέτηση τμημάτων, διάτμηση σύμμικτων κλπ) Ανοικτές και κλειστές διατομές Μη ενεργές περιοχές της διατομής (διατμητική υστέρηση) Διατομές χάλυβα ή σύμμικτες κατηγορίας 4, με αυτόματο προσδιορισμό ενεργού πλάτους (EN ) Σημεία υπολογισμού τάσεων της διατομής (αυτόματα και καθοριζόμενα από το χρήστη) Εξειδικευμένος οδηγός εισαγωγής της γεωμετρίας τυπικών γεφυρών (μοντέλο ραβδωτών ή επιφανειακών ΠΣ και τοξωτές γέφυρες) Σελίδα 2

3 Γενικές Δυνατότητες και Είδη Γεφυρών 3D Πεπ. Στοιχεία: Ραβδωτό, επιφανειακό, χωρικό, καλωδίου, δικτυώματος, ελατηρίου και αποσβεστήρων, με δυνατότητες μη γραμμικής ανάλυσης γεωμετρίας και υλικού. Ελαστική και ανελαστική έδραση, στοιχεία πασσάλων, αναλυτικό μοντέλο με θεωρία ημιχώρου για την αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής (και για δυναμικά φαινόμενα) Υποστήριξη προτύπων BIM/IFC 2x3 ανταλλαγής δεδομένων κατασκευαστικών μοντέλων (π.χ. με Dlubal RFEM/RSTAB) Μονοαξονικά ή πολυαξονικά συστήματα ραβδωτών στοιχείων Εσχάρες Δοκών Καλωδιωτές Γέφυρες Κρεμαστές Γέφυρες Συστήματα πλακών/δοκών Κινητά και αναδιπλούμενα συστήματα Υβριδικά συστήματα (δοκών και ορθοτροπικών επιφανειακών καταστρωμάτων) Καλωδιωτές γέφυρες με χαμηλά κεκλιμένα καλώδια και μεγάλες διατομές (Extradosed Bridges) Σύμμικτα συστήματα Προένταση TENDON: Προένταση ραβδωτών και επιφανειακών φορέων Γεωμετρία τενόντων από τρισδιάστατες κυβικές καμπύλες Τρισδιάστατη σχεδίαση γεωμετρίας σε κάτοψη, όψη και κατά μήκος τομές Ανυψώσεις και αλληλουχία φάσεων κατασκευής Άμεση συνάφεια Τένοντες χωρίς συνάφεια Εσωτερικοί και εξωτερικοί τένοντες Βιβλιοθήκες συστημάτων προέντασης Διαγράμματα τάσεων τενόντων Φόρτιση SOFiLOAD-V: Βιβλιοθήκη φορτίων κυκλοφορίας (οδικών και σιδηροδρομικών) πχ. EN TS/UDL/Ειδικά φορτία οχημάτων, BS 5400 HA/HB οχήματα, AS M1600/S1600, US AASHTO, τρένα υψηλών ταχυτήτων (ICE3, TGV κλπ.) Traffic-Loader: Εφαρμογή για την γραφική εισαγωγή φορτίων κυκλοφορίας Ελεύθερη ή εξαρτημένη από κόμβους και στοιχεία τοποθέτηση φορτίων Φορτία υποχώρησης στήριξης, θερμοκρασίας, ανέμου, πρόσκρουσης και ανύψωσης στηρίξεων Συνδυασμοί φορτίσεων σύμφωνα με τον επιλεγμένο κανονισμό Σελίδα 3

4 Ανάλυση ASE: Ανάλυση τρισδιάστατων μοντέλων ΠΣ 1 ης, 2 ης και 3 ης τάξης (γραμμική, P-δ και πλήρης γεωμετρική μη γραμμική ανάλυση) ELLA: Γραμμές και επιφάνειες επιρροής HISOLV: Εξελιγμένοι παράλληλοι (άμεσοι και επαναληπτικοί) επιλύτες (Windows και LINUX) Ιδιομορφική ανάλυση Δυναμική φασματική ανάλυση Μη-γραμμικοί νόμοι υλικού για ωπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα Μη-γραμμικά στοιχεία ελατηρίων και αποσβεστήρων Στοιχεία επαφής για σταδιακή προώθηση (Incremental Launching Method - ILM) Προϋπάρχουσα εντατική και παραμορφωσιακή κατάσταση ( μνήμη φάσεων κατασκευής) Κατά βήμα χρονική ολοκλήρωση Γραμμές επιρροής Ενυδάτωση σκυροδέματος Ανάλυση Λυγισμού Δυναμική ανάλυση φορτίων ανέμου Κινητά φορτία Αλληλεπίδραση οχήματος - κατασκευής Προσομοίωση Φάσεων Κατασκευής CSM: Διαδραστική γραφικά υποστηριζόμενη εφαρμογή για την προσομοίωση των φάσεων κατασκευής, με όλα τα χρονικά εξαρτώμενα φαινόμενα (αυτόματος προσδιορισμός όλων των παραμέτρων ερπυσμού και χαλάρωσης) Κατασκευή ανά άνοιγμα με πιθανό(ά) αντιβέλος(η) Ελεύθερη και ισορροπημένη προβολοδόμηση (FCM/BCM) Μη γραμμική μέθοδος κατασκευής (κρεμαστές γέφυρες) Σταδιακή προώθηση με ειδικά εφέδρανα επαφής (ILM) Επιδιόρθωση βλαβών Επισκευές Οριακό φορτίο κατάρρευσης Κανονισμοί - Έλεγχοι - Διαστασιολόγηση Οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας με διαστασιολόγηση οπλισμών, ελέγχους τάσεων, απόθλιψης, εύρους ρωγμών και κόπωσης Ενοποιημένος σχεδιασμός όλων των στοιχείων Ευρωκώδικες (EN 1992, 1993, 1994 and 1999) Εθνικοί Προσαρτήματα (Αυστρίας, Δανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ολλανδίας, Νορβηγίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ελλάδας) DIN-FB 101, BS 5400 (Κανονισμός σκυροδέματος Χονγκ Κόνγκ) SIA 262 AASHTO 2004, 2010 (LRFD), ACI , AISC 2005 AS 5100 (Αυστραλία) EHE (Ισπανία) Σελίδα 4

5 IRC (Ινδία) S-BRO 2004 (Σουηδία) SNIP , II Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων WinGRAF: Διαδραστική εφαρμογή, σε γραφικό περιβάλλον, για την αξιολόγηση όλων των αποτελεσμάτων SIR: Ολοκλήρωση αποτελεσμάτων των επιφανειακών ΠΣ Αριθμητική αξιολόγηση αποτελεσμάτων (αντιγραφή και επικόλληση αποτελεσμάτων στο Excel κα.) Προγραμματιστικό περιβάλλον (VBA, C, C++, FORTRAN) Περιβάλλον Excel και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε μορφή pdf Πρόσθετες Δυνατότητες Προσδιορισμός απαιτούμενου αντιβέλους Push-Over Βελτιστοποίηση κατασκευαστικών στοιχείων (δυνάμεις καλωδίων, μέγιστη ροπή, ελάχιστη βύθιση, κλπ) Εύρεση σχήματος καλωδίων (κρέμαση) Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής Αλληλεπίδραση οχήματος-κατασκευής Ενυδάτωση σκυροδέματος Σχεδιασμός έναντι φωτιάς Μη-γραμμική ανάλυση χρονοϊστορίας Ιδιότητες διατομών (π.χ. παράγωγοι Scanlan) για δυναμικά φορτία ανέμου Δυναμικά φορτία ανέμου για γέφυρες (SOFiLOAD-DW) Δυναμική ρευστών (αναλύσεις CFD) Υποστήριξη από ειδικά καταρτισμένη ομάδα μηχανικών Παγκόσμιο δίκτυο ειδικών Πακέτα BRIDGE-BASIC: Τρισδιάστατη γραμμική ανάλυση και σχεδιασμός για φορείς από ωπλισμένο σκυρόδεμα και σύμμικτους BRIDGE-BEAM: Τρισδιάστατη ανάλυση και σχεδιασμός για ραβδωτά μοντέλα γεφυρών (περιλαμβάνονται τα καλώδια) BRIDE-HYBRID: Τρισδιάστατη ανάλυση και σχεδιασμός για οποιοδήποτε μοντέλο γεφυρών Επικοινωνήστε μαζί μας για μεμονωμένες προσφορές Σελίδα 5

6 Φωτογραφίες εξωφύλλου Queensferry Crossing Client: Transport Scotland Contractor: Forth Crossing Bridge Constructors Design Joint Venture: Ramboll, Grontmij, Leonhardt, Andrä und Partner Independent Checker: AECOM, URS 2. Jamal Abdul Nasser Street Client: State of Kuwait Contractor: Rizzani de Eccher, Obrascon Huarte Laln S.A., Boodai Constructions w.l.l, Trevi Designer: Tony Gee and Partners (Asia) Ltd Construction Engineering: Deal Srl 3. Ponte Silogno, Italy Client: ANAS S.p.a. Engineering: STIGEA S.r.l. Αναφορές 1. SOFiSTiK AG, Oberschleissheim 2. Project: Massetal Railway Bridge, Germany Owner: DB Netz AG Engineering: Obermeyer, SSF Engineers AG, Büchting + Streit AG 3. Project: Khor Al Batah Bridge, Sur, Sultanate of Oman Owner: Ministry of Regional Municipalities, Environment and Water Resources Directorate General of Technical Affairs Muscat, Sultanate of Oman Engineering: schlaich bergermann und partner 4. Project: Sheikh Khalifa Bridge, Abu Dhabi Owner: TDIC Tourism Development & Investment Company Abu Dhabi Contractor: ZÜBLIN / SAIF BIN DARWISH Engineering: K+S Ingenieur-Consult 5. Project: Passerelle des deux Rives, Strasbourg Kehl, France Germany Architecture: Marc Mimram Engineering: Leonhardt, Andrä und Partner 3ης Σεπτεμβρίου 56, Αθήνα, Τηλ , Fax Σελίδα 6

Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών. Με Ευρωκώδικες

Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών. Με Ευρωκώδικες Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών Με Ευρωκώδικες «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Aξιοποιήστε τις δυνατότητες του SCADA Pro 2011 - Ευρωκώδικες 04 Περιγραφή Μοναδικά χαρακτηριστικά 05 Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων και Σχημάτων

Πίνακας Περιεχομένων και Σχημάτων vii Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ VISUAL BASIC... 23 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ... 28 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... 29 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015

FountasBooks Books for Engineers and Scientists ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ KAI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ 20-7 - 2015 FountasBooks ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 1 FountasBooks Books for Engineers and Scientists Κεντρική διάθεση : FountasBooks, Στουρνάρη 36 & Γ Σεπτεμβρίου, Αθήνα, Οροφος 4ος Παραγγελίες 24ώρες το 24ωρο στο www.fountasbooks.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Έλενα Ψύλλου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Επικοινωνία με το συγγραφέα Πυργίδη Χρίστο Τηλ. 2310 995795 e-mail: chpyrgidis@hermes.civil.auth.gr Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Μεταφορών,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης του Steel

Οδηγός Χρήσης του Steel Οδηγός Χρήσης του Steel 2 Τίτλος:Οδηγός Χρήστη του Steel. ευτερη Εκδοση. R24 Αθήνα 2007 Αυτό το ϐιβλίο στοιχειοθετήθηκε µε το πρόγραµµα LaTEX (διανοµή MiKTEX). Η τελική ηλεκτρονική µορφή (Portable Document

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ ΘΕΡΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Ενηµέρωση Απρίλιος 2002

Newsletter. Ενηµέρωση Απρίλιος 2002 Newsletter Ενηµέρωση Απρίλιος 2002 SOFiSTiK Hellas A.E. Γ Σεπτεµβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 010-8220607, 010-8251632 Fax: 010-8251632 www.sofistik.gr, sofistik@internet.gr Αγαπητοί χρήστες, η προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης 2 Multisoft 1. Γενικές οδηγίες 1.1 Eγκατάσταση Προγράμματος Ανοίγετε το CD-ROM και κάνετε διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων

Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Διερεύνηση της Φέρουσας Ικανότητας Μεταλλικών Δικτυωτών Πλαισίων Υποστήριξης Σηράγγων Investigation of the Bearing Capacity of Steel Lattice Girders For Tunnel Support ΣΑΚΚΑΣ, Κ.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ, Π.Π. ΧΟΥΜΑΝΙΔΗΣ,Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα