Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Αντικείμενο Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή Περιορισμοί Βάσεις σχεδιασμού Δομικά υλικά Δομικός χάλυβας a Σκυρόδεμα Χάλυβας σκυροδέματος s Χάλυβας χαλυβδοφύλλων Κοχλίες Διατμητικοί σύνδεσμοι Δράσεις Φάσεις κατασκευής προσωρινή υποστήριξη Οριακές καταστάσεις επιμέρους συντελεστές ασφαλείας Συνδυασμοί δράσεων Μόρφωση του φορέα Γενικά Παραλαβή φορτίων βαρύτητας Πλάκες Δευτερεύουσες δοκοί Κύριες δοκοί Υποστυλώματα... 38

4 6 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.3 Παραλαβή οριζοντίων δράσεων (πλευρική ευστάθεια) Γενικά Φορείς εξασφάλισης της πλευρικής ευστάθειας Ανάλυση του φορέα Προσομοίωση του φορέα Προσομοίωση σύμμικτων δοκών Συνεργαζόμενο πλάτος Ανάλυση σύμμικτων δοκών Φάσεις κατασκευής Σύμμικτες πλάκες Σύμμικτες δοκοί Σύμμικτα υποστυλώματα Προσομοίωση και ανάλυση συνδέσεων και κόμβων Γεωμετρικές μη γραμμικότητες του φορέα Έλεγχοι σύμμικτων δοκών Γενικά Κατάταξη διατομών Σιδηροδοκός Αντοχή Ευστάθεια Σύμμικτη δοκός Αντοχή Ευστάθεια Διατμητική σύνδεση Βέλη Ρηγμάτωση Ταλαντώσεις Έλεγχοι σύμμικτων υποστυλωμάτων Γενικά Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Μέθοδοι επίλυσης και απαιτούμενοι έλεγχοι Αντοχή διατομών Αξονική θλίψη Ροπή κάμψης Θλίψη και μονοαξονική κάμψη Θλίψη και διαξονική κάμψη Τέμνουσα

5 Περιεχόμενα Ευστάθεια (λυγισμός) μελών Εισαγωγή Γεωμετρικά και αδρανειακά χαρακτηριστικά Θλίψη Θλίψη και μονοαξονική κάμψη Θλίψη και διαξονική κάμψη Διατμητική σύνδεση Δρώσα διαμήκης διάτμηση Αντίσταση έναντι διαμήκους διάτμησης Έλεγχοι σύμμικτων πλακών Γενικά Χαλυβδόφυλλα Σύμμικτες πλάκες Γενικά στατική επίλυση Έλεγχος κάμψης Έλεγχος τέμνουσας Έλεγχος διατμητικής σύνδεσης Έλεγχος διάτρησης Ελεγχος βελών Έλεγχος ρηγμάτωσης Παραδείγματα εφαρμογής διώροφο κτίριο Γενική περιγραφή διώροφου σύμμικτου κτιρίου Φορτίσεις Υλικά Διατομές Σύμμικτες πλάκες Σύμμικτες δοκοί Επίλυση τρισδιάστατου φορέα Δεδομένα Αποτελέσματα ανάλυσης Αντιδράσεις Εντατικά μεγέθη Έπιρροές δευτέρας τάξης Διαστασιολόγηση Διαστασιολόγηση βασικών κόμβων Έδραση υποστυλώματος Κ Δοκός σε Υποστύλωμα του άξονα 4Δ... 16

6 8 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 9 Παραδείγματα εφαρμογής πενταόροφο κτίριο Γενική περιγραφή πενταόροφου σύμμικτου κτιρίου Φορτίσεις Υλικά Διατομές Σύμμικτες πλάκες Σύμμικτες δοκοί Επίλυση τρισδιάστατου φορέα Δεδομένα Αποτελέσματα ανάλυσης Αντιδράσεις Εντατικά μεγέθη Επιρροές δευτέρας τάξης Αποτελέσματα διαστασιολόγησης Παράρτημα Παράρτημα 6.1 Ενδεικτικό διάγραμμα ροής υπολογισμού σύμμικτων δομικών στοιχείων Βιβλιογραφία Ευρετήριο... 3

7 Κεφάλαιο 5 Έλεγχοι σύμμικτων δοκών 5.1 Γενικά Οι έλεγχοι των δοκών κτιρίων περιλαμβάνουν τόσο τη σιδηροδοκό στη φάση κατασκευής, όσο και τη σύμμικτη δοκό στη φάση λειτουργίας. Οι έλεγχοι αφορούν τόσο στην οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ), όσο και στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ). Τα σχετικά φορτία δίνονται στον Πίν Οι επιμέρους έλεγχοι συνοψίζονται παρακάτω και δίνονται λεπτομερώς στη συνέχεια. Σιδηροδοκός (φάση κατασκευής) Έλεγχοι αντοχής ΟΚΑ Έλεγχοι ευστάθειας (στρεπτοκαμπτικός λυγισμός) ΟΚΑ Σύμμικτη δοκός Έλεγχοι αντοχής ΟΚΑ Έλεγχοι ευστάθειας (στρεπτοκαμπτικός λυγισμός) ΟΚΑ Έλεγχοι διατμητικής σύνδεσης ΟΚΑ Έλεγχοι βελών ΟΚΛ Έλεγχοι ρηγμάτωσης ΟΚΛ Έλεγχοι ταλαντώσεων ΟΚΛ 5. Κατάταξη διατομών Τα μεγέθη αντοχής των δοκών (σιδηροδοκών ή σύμμικτων) προσδιορίζονται με ελαστική ή πλαστική ανάλυση, ανάλογα με την κατάταξη της διατομής. Οι κατηγορίες διατομών και τα αντίστοιχα μεγέθη αντοχής δίνονται στον Πίν. 5.1.

8 7 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Πίνακας 5.1 Κατάταξη διατομών Κατηγορία διατομής Σχέση οριακής ροπής u ροπής διατομής Στροφική ικανότητα 1 > Ναι πλαστική u pl > Περιορισμένη πλαστική u pl 3 pl>> Όχι ελαστική u el Ανάλυση προσδιορισμού αντοχών 4 < Όχι ελαστική για ενεργό διατομή u el Η μείωση της οριακής ροπής κάτω από την πλαστική ή την ελαστική ροπή της διατομής, οφείλεται στον τοπικό λυγισμό των ελασμάτων της διατομής και επομένως στους λόγους πλάτους προς πάχος (/) ελασμάτων υπό θλίψη. Στους Πίν. 5. έως 5.4 δίνονται τα όρια των υπόψη λόγων για την κατάταξη των διατομών. Ως προς την κατάταξη επισημαίνονται τα εξής: Η κατάταξη αφορά μόνο σε ελάσματα υπό θλίψη (μερική ή ολική). Η κατάταξη της διατομής μπορεί να είναι διαφορετική για θετικές και αρνητικές ροπές. Κατ αρχήν κατατάσσονται όλα τα τμήματα της διατομής ξεχωριστά (πέλματα, κορμός). Η δυσμενέστερη επιμέρους κατηγορία (η μεγαλύτερη) χαρακτηρίζει τη διατομή. Εξαίρεση αποτελούν διατομές με πέλματα κατηγορίας 1 ή και κορμό κατηγορίας 3, οι οποίες μπορεί να αντιμετωπιστούν ως κατηγορίας με ενεργό κορμό. Πέλματα υπό θλίψη συνδεόμενα με πλάκα σκυροδέματος θεωρούνται ως κατηγορίας 1 ακόμα και αν δεν ικανοποιούν τα όρια / της κατηγορίας αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ισχύουν οι διατάξεις του Πίν. 5. για τις διαμήκεις αποστάσεις των διατμητικών ήλων. Πίνακας 5. Μέγιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις ήλων για κατάταξη πελμάτων υπό θλίψη στην κατηγορία 1 (ανεξαρτήτως του λόγου /) Ολόσωμες πλάκες 9 f ε f ε Σύμμικτες πλάκες (χαλυβδόφυλλο σιδηροδοκό) f πάχος πέλματος σιδηροδοκού ε 35 / f y (f y όριο διαρροής πέλματος σε Pa) e T e L 6 h 8 mm 15 f ε 6 ( hh ) 8 mm p

9 5. Έλεγχοι σύμμικτων δοκών 71 Πίνακας 5.3 Κατάταξη διατομών. Εσωτερικά στοιχεία υπό θλίψη Εσωτερικά τμήματα υπό θλίψη Άξονας κάμψης Άξονας κάμψης Κατηγορία Τμήμα που υπόκειται σε κάμψη Τμήμα που υπόκειται σε θλίψη Τμήμα που υπόκειται σε κάμψη και θλίψη Κατανομή τάσεων στα τμήματα (θλίψη θετική) f y - f y 1 / 7ε / 33ε / 83ε / 38ε f y - f y f y f y α - όταν α>,5 : 396ε / 13α 1 όταν α,5 : 36ε / α όταν α>,5 : 456ε / 13α 1 όταν α,5 : 41,5 ε / α Κατανομή τάσεων στα τμήματα (θετική θλίψη) ε f y - f y / 3 / 14ε / 4ε 35 / f y f y - ψ f y 4ε όταν ψ>1: /,67,33ψ *) όταν ψ 1 : / 6 ε(1 ψ) ( ψ) f y ε 1,,9,81,75,71 *) ψ 1 εφαρμόζεται όπου είτε η θλιπτική τάση σ < f y είτε η εφελκυστική παραμόρφωση ε y > f y/e f y

10 7 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Πίνακας 5.4 Κατάταξη διατομών. Πέλματα υπό θλίψη Προεξέχοντα πέλματα Κατηγορία Κατανομή τάσεων στα τμήματα (θλίψη θετική) Κατανομή τάσεων στα τμήματα (θετική θλίψη) Ελατές διατομές Συγκολλητές διατομές Τμήμα που υπόκειται σε θλίψη Άκρο σε θλίψη Άκρο σε Τμήμα που υπόκειται σε κάμψη και θλίψη εφελκυσμό 9 1 / 9ε / ε / α 1ε / 1ε / / α - - α α 9ε α α 1ε α α - ε 35 / f y 3 / 14ε / 1ε k σ Για k σ βλέπε EN f y ε 1,,9,81,75,71

11 5. Έλεγχοι σύμμικτων δοκών 73 Πίνακας 5.5 Κατάταξη διατομών. Σωλήνες και γωνιακά υπό θλίψη Αναφορά επίσης στα «Προεξέχοντα πέλματα» (βλέπε φύλλο από 3) Γωνιακά h b Δεν ισχύει για γωνιακά σε συνεχή επαφή με άλλα στοιχεία Κατηγορία Κατανομή τάσεων στη διατομή (θετική θλίψη) Διατομή σε θλίψη f y 3 b h h/ 15 ε : 11,5 ε Σωληνωτές διατομές d Κατηγορία Διατομή σε κάμψη και/ή θλίψη 1 d / 5ε d / 7ε ε 3 35 / f y d / 9ε ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για d / > 9ε βλέπε EN f y ε 1,,9,81,75,71 ε 1,,85,66,56,51 Σημειώνεται ότι οι δοκοί σε κτίρια είναι συνήθως το πολύ κατηγορίας 3. Η κατηγορία 4 εμφανίζεται σε δοκούς γεφυρών (συγκολλητές διατομές με πολύ ψηλό και λεπτότοιχο κορμό) και δεν αντιμετωπίζεται στον παρόντα Οδηγό.

12 74 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 5.3 Σιδηροδοκός Η σιδηροδοκός παραλαμβάνει το ίδιο βάρος της, το βάρος της νωπής πλάκας σκυροδέματος και τα φορτία σκυροδέτησης, ελέγχεται δε μόνο στην οριακή κατάσταση α- στοχίας (ΟΚΑ). Ο έλεγχος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας περιλαμβάνεται στον έλεγχο της σύμμικτης δοκού. Οι δοκοί ελέγχονται ως προς αντοχή και ευστάθεια, όπως περιγράφεται στη συνέχεια Αντοχή Οι έλεγχοι αντοχής αφορούν στην ικανότητα των διατομών των δοκών να παραλάβουν τα δρώντα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού. Για δοκούς υπό κάμψη και διάτμηση, η ανίσωση ελέγχου γράφεται: Έλεγχος κάμψης όπου: Rd, plrd, Ed Rd, 1, (5.1) Wpl fy για διατομές κατηγορίας 1 και (5.) γ Wel,min fy για διατομές κατηγορίας 3 (5.3) γ Rd, elrd, Έλεγχος διάτμησης (λόγω τέμνουσας) με V όπου A v εμβαδόν διάτμησης pl, Rd V V Ed Rd, 1, (5.4) ( fy / 3) Av (5.5) γ Ελατές διατομές Ι: A v ( ) A b r h ww (5.6) f w f Συγκολλητές διατομές Ι: A v h ww (5.7) όπου A εμβαδόν διατομής h ύψος διατομής h w ύψος κορμού

13 5. Έλεγχοι σύμμικτων δοκών 75 r ακτίνα συναρμογής f πάχος πέλματος w πάχος κορμού γ Μ 1, Για άλλου τύπου διατομές, αναφορά γίνεται στον Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1.1. Έλεγχος κάμψης και διάτμησης V Ed,5 V pl,t,rd (5.8) δεν εξετάζεται αλληλεπίδραση κάμψης και διάτμησης. V Ed >,5 V pl,t,rd (5.9) Ορίζεται ο μειωτικός συντελεστής: VEd ρ 1 V pl, Rd (5.1) Για διατομές Ι, κατηγορίας 1 ή, με ίσα πέλματα και κάμψη ως προς τον κύριο άξονα y, υπολογίζεται η μειωμένη αντοχή σε κάμψη από τη σχέση: yv,, Rd ρ A w Wpl, y fy 4w αλλά y,, V Rd y,, Rd (5.11) γ με A w h w w Για διατομές κατηγορίας 3, ή στη γενική περίπτωση, η αντοχή της διατομής υπολογίζεται με μειωμένη τάση διαρροής για τον κορμό: (1-ρ) f y Ευστάθεια Οι έλεγχοι ευστάθειας αφορούν στο στρεπτοκαμπτικό (πλευρικό) λυγισμό της δοκού, που εξετάζεται ως μέλος. Η ανίσωση ελέγχου γράφεται: Ed brd, 1, (5.1) όπου Ed μέγιστη (αρνητική) ροπή κατά μήκος του μέλους b,rd αρνητική ροπή αντοχής έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού

14 76 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Πίνακας 5.6 Καμπτική αντοχή υπό στρεπτοκαμπτικό λυγισμό Ροπή αντοχής Μ b,rd Κατηγορία διατομής 1 ή 3 χ LT,, pl y Rd χ LT,, el y Rd χ LT μειωτικός συντελεστής στρεπτοκαμπτικού λυγισμού Μ pl,y,rd πλαστική ροπή αντοχής σχεδιασμού Μ el,y,rd ελαστική ροπή αντοχής σχεδιασμού Ο μειωτικός συντελεστής προσδιορίζεται ως συνάρτηση της ανηγμένης λυγηρότητας. χ LT Η ανηγμένη λυγηρότητα χlt 1, 1 αλλά 1 χ Φ LT Φ λ LT LT βλlt LT (,) Φ LT,5 1 αlt λlt λlt βλ LT λ LT,,4 β,75 λ LT δίνεται από τον παρακάτω Πίν. 5.7: (5.13) (5.14) Πίνακας 5.7 Σχετική λυγηρότητα πλαγιοστρεπτικού λυγισμού Ανηγμένη λυγηρότητα λ LT Κατηγορία διατομής 1 ή 3 pl,, yrk r el,, y Rk Μ r κρίσιμη ροπή στρεπτοκαμπτικού λυγισμού Μ pl,y,rk οριακή πλαστική ροπή αντοχής Μ el,y,rk οριακή ελαστική ροπή αντοχής Οι οριακές ροπές προσδιορίζονται χωρίς το συντελεστή ασφάλειας των υλικών γ Μ 1, Η παράμετρος ατελειών α LT προσδιορίζεται από τον Πίν. 5.8, με βάση την κατάλληλη καμπύλη λυγισμού, η οποία προκύπτει σύμφωνα με τον Πίν r Πίνακας 5.8 Συντελεστής ατελειών για στρεπτοκαμπτικό λυγισμό Καμπύλη λυγισμού a b d Συντελεστής ατελειών α LT,1,34,49,76

15 5. Έλεγχοι σύμμικτων δοκών 77 Πίνακας 5.9 Επιλογή καμπύλης λυγισμού για στρεπτοκαμπτικό λυγισμό Διατομή Όρια Καμπύλη λυγισμού Ελατές διατομές Ι Συγκολλητές διατομές Ι h/b h/b > h/b h/b > Άλλες διατομές d Η κρίσιμη ροπή Μ r προσδιορίζεται από τη βιβλιογραφία. Εδώ διακρίνονται τα εξής: Δοκοί χωρίς πλευρική στήριξη ή με σημειακή πλευρική στήριξη π E I z Iw ( k l) GI r C1 ( C zg C3 zj) ( C zg C3 zj) (5.15) ( k l) Iz π EIz όπου (Πίν. 5.1): EI w, GI δυστρεψίες έναντι στρέβλωσης και S Venan αντίστοιχα z g z a z, θετικό για εγκάρσια φορτία των οποίων η φορά δείχνει από το σημείο εφαρμογής στο κέντρο διάτμησης z a συντεταγμένη του σημείου εφαρμογής της δύναμης z Μ συντεταγμένη του κέντρου διάτμησης z js b d zzz j js (5.16) A ( ) z y z da I y (5.17) Πίνακας 5.1 Χαρακτηριστικά μεγέθη διατομών Ι h z so z su w S b fo z bfu f y A b f f f A b fu fu f A h w 3 I b zf, f f 3 I b zfu, fu f 1 1 A A A A f fu w 3 h Iy A zs zsu w Iz Iz, f Iz, fu 6 z,, su Afu zs A I f zf Izfu h z Iw I I z 4 4 ( ) z z 3 3 zjs Iy zsu Iz, fu zs Iz, f zsu Af zs Afu 4 z w su s

16 78 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Οι συντελεστές k, C 1, C και C 3 προσδιορίζονται ως συνάρτηση της μορφής του διαγράμματος ροπών και της πλευρικής στήριξης. Για αμφιέρειστες δοκούς με διχαλωτή στήριξη υπό ομοιόμορφο φορτίο και ακραίες ροπές οι ανωτέρω συντελεστές δίνονται από τον Πίν Πίνακας 5.11 Συντελεστές προσδιορισμού της κρίσιμης ροπής στρεπτοκαμπτικού λυγισμού ελεύθερων δοκών υπό ομοιόμορφο φορτίο και ακραίες ροπές A 1 ψ 1, ΜΒ µ q l / 8 C 1 C 1 C 1 B Χωρίς ενδιάμεση στήριξη 1 I, k 1,,8658 C µ I 1 ψ 1 H 4 4 4,3 C 1 ψ ψ 1 ψ,39 I 7 4,6 7,3µ µ Μία ενδιάμεση στήριξη στο μέσον 1 I, k 1/,,716 C C µ I 1 ψ ψ 1 ψ,7 I 6, 5,6 6,,8 µ µ Δύο ενδιάμεσες στηρίξεις στα τρίτα 1 I, k 1/ 3,,1 C µ, C3 I 1 ψ ψ 1 ψ,7 I 6,1 5,8 6,1 3,1µ µ Παρατηρήσεις: α) Από τον Πίνακα υπολογίζεται η κρίσιμη ροπή Μ r,b στο άκρο Β β) Η κατανομή ροπών δίνεται από τη σχέση: 4( ξ ξ ) x ( ) B ξ ψ (1 ξ), µ 3 3 Η I 4 Η I 8 Η I x ξ l γ) Η τελική κρίσιμη ροπή προκύπτει από τη σχέση a όπου ο μεγεθυντικός συντελεστής δίνεται από τη σχέση max x ( ) α max 1, B δ) Η αμφιέρειστη δοκός χωρίς ακραίες ροπές (Μ ΑΜ Β) επιλύεται με ψ 1 και µ 1/1 ε) Η αμφιέρειστη δοκός χωρίς εγκάρσιο φορτίο (q) επιλύεται με µ 1 r r, B µ

17 5. Έλεγχοι σύμμικτων δοκών 79 Δοκοί με συνεχή πλευρική στήριξη και δέσμευση της στροφής του άνω πέλματος Στη φάση κατασκευής, τα χαλυβδόφυλλα είναι δυνατόν να προσφέρουν πλευρική στήριξη στο άνω πέλμα της σιδηροδοκού, μειώνοντας τον κίνδυνο στρεπτοκαμπτικού λυγισμού. Προϋπόθεση είναι η επαρκής σύνδεσή τους με τη δοκό. Τότε, η Μ r δεν προσδιορίζεται για την ελεύθερη δοκό, αλλά για τη δοκό με δέσμευση της πλευρικής μετάθεσης και της στροφής. Για τη δοκό αυτή, η κρίσιμη ροπή δίνεται από τη σχέση: όπου: r 4 EI z π I w GI l θ l f (,4zg,87f) l Iz EIzπ EIz π f απόσταση σημείου εφαρμογής των φορτίων και θ σταθερά στροφικού ελατηρίου. Η σταθερά του ελατηρίου προσδιορίζεται από τη σχέση (Σχ. 5.1): όπου: θ θ, e θ, σ θ, p (5.18) 1111 (5.19) θ,e σταθερά ελατηρίου λόγω παραμορφώσεων του χαλυβδόφυλλου θ,σ σταθερά ελατηρίου λόγω παραμορφώσεων της σύνδεσης χαλυβδόφυλλου-δοκού θ,p σταθερά ελατηρίου λόγω παραμορφώσεων της διατομής της δοκού C D διατομή επικάλυψη σύνδεση C D,P C D,C C D,A k Σχήμα 5.1 Προσδιορισμός της σταθεράς του ελατηρίου θ Για την πρώτη σταθερά ισχύει: EI θ,e k (5.α) a

18 8 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ όπου: Ι ροπή αδρανείας του χαλυβδοφύλλου a απόσταση δοκών ( απόσταση στηρίξεων των φύλλων) k για φύλλα αμφιέρειστα ή συνεχή δύο ανοιγμάτων, 4 για φύλλα συνεχή τριών ή περισσοτέρων ανοιγμάτων Η τιμή της σταθεράς θ,σ εξαρτάται από τον τρόπο σύνδεσης της επικάλυψης με τη δοκό. Για χαλυβδόφυλλα συνδεόμενα στο κάτω τους στενό πέλμα με τη δοκό, οι τιμές είναι 5, και 3,1 knm/m, αν η σύνδεση γίνεται σε κάθε νεύρωση ή σε κάθε δεύτερη νεύρωση, ενώ αν το κάτω πέλμα είναι το πλατύ, οι τιμές γίνονται 3,1 και, knm/m. Για στήριξη μέσω του άνω πέλματος του χαλυβδόφυλλου, η ευκαμψία των μέσων σύνδεσης αυξάνει και οι αντίστοιχες τιμές γίνονται 1, και 5, knm/m. Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για φορτία βαρύτητας. Για φορτία αναρρόφησης, και σύνδεση στο κάτω πέλμα ισχύουν οι τιμές,6 και 1,7 knm/m. Για άλλες περιπτώσεις αναφορά γίνεται στη βιβλιογραφία. Ο προσδιορισμός της σταθεράς θ,p γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις παραμορφώσεις του συνδεόμενου πέλματος και του κορμού της δοκού και δίνεται από τη σχέση: όπου: h ύψος διατομής b f πλάτος πέλματος θ, p 577 f, w πάχος πέλματος και κορμού και για τη σταθερά ισχύει:,5 για διατομές Ι 1 h b f 3 3 w f [knm/m] (5.β) Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η κρίσιμη ροπή στρεπτοκαμπτικού λυγισμού δοκών διατομής Ι δίνεται από τον Πίν Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται έλεγχος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού αν είναι: λlt,4 ή (5.1) Ed,16 (5.) r

19 5. Έλεγχοι σύμμικτων δοκών 81 Πίνακας 5.1 Κρίσιμη ροπή στρεπτοκαμπτικού λυγισμού δοκών διατομής Ι για δέσμευση της μετάθεσης του άνω πέλματος και της στροφής a 1 a >1 T ψ a b d a b d 1 µ 1,7,5 4,7 µ, 1 1, 6µ,4 ψ A B,1, 1, 5 µ,16 µ,4 µ,33 Μ µ Β q l / 8 4, 4 µ 1, 6µ µ,33 µ,31,53 4,3,5µ,74µ µ,4,19 4,3,15µ,3µ a T l π k w a ba a δ d δ T T GI EI,6 w δ ( h f ) Iw I z 4 EI θ GI w, ,1 µ 1,4 µ 1,6 µ 1,9 π 1, 5 1, 5 1, 3 T µ,6 µ,8 µ,6 EIw r, B ( ) kw l h f 3,5 3, 4 3, 4 µ,18 µ,18 µ,19 9, 4 9, 9 µ,73 µ,84 µ, Σύμμικτη δοκός Η σύμμικτη δοκός παραλαμβάνει το σύνολο των μόνιμων και ωφελίμων φορτίων. Οι απαιτούμενοι έλεγχοι δίνονται στη συνέχεια. Υποτίθεται ότι έχει εξασφαλιστεί πλήρης διατμητική σύνδεση. Για μερική διατμητική σύνδεση αναφορά γίνεται στο κείμενο του κανονισμού. Σημειώνεται ότι για μερική διατμητική σύνδεση υπάρχει μείωση των ροπών αντοχής και αύξηση των βελών Αντοχή Οι έλεγχοι αντοχής αφορούν στην ικανότητα των διατομών των δοκών να παραλάβουν τα δρώντα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού. Οι δοκοί αυτές ελέγχονται έναντι κάμψης και διάτμησης. Οι αντίστοιχες σχέσεις δίνονται στη συνέχεια. Έλεγχος κάμψης Δοκοί κατηγορίας 1 ή Οι δοκοί διατομής κατηγορίας 1 ή ελέγχονται για το σύνολο των φορτίων, χωρίς εξέταση των φάσεων κατασκευής. Η επιρροή του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν απαιτείται έλεγχος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού ( 5.4.). Η ανίσωση ελέγχου της διατομής γράφεται: Ed pl, Rd Μ Ed δρώσα ροπή σχεδιασμού για το σύνολο των φορτίων 1, (5.3)

20 8 ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μ pl,rd ροπή αντοχής με πλαστική κατανομή τάσεων (Σχ. 5.). Στον Πίν δίνεται ενδεικτικά ο προσδιορισμός των τάσεων σε αμφιέρειστη δοκό χωρίς και με μία προσωρινή ενδιάμεση υποστήριξη. Πίνακας 5.13 Παράδειγμα καταστάσεων ελέγχου σε αμφιέρειστη δοκό διατομής κατηγορίας 1 ή Χωρίς προσωρινή υποστήριξη Φορτίο Διατομή Ε Στατικό σύστημα Με προσωρινή υποστήριξη Διατομή Ε Στατικό σύστημα G a σιδηροδοκού Σύμμικτη Ε m Αμφιέρειστη σύμμικτη Ε m Αμφιέρειστη G 1 πλάκας σκυροδέματος S up Αφαίρεση της προσωρινής υποστήριξης Σύμμικτη Ε m Αμφιέρειστη σύμμικτη Ε m Αμφιέρειστη G Λοιπά μόνιμα Σύμμικτη Ε m Αμφιέρειστη σύμμικτη Ε m Αμφιέρειστη Συστολή ξήρανσης Q ωφέλιμα Σύμμικτη Ε m Αμφιέρειστη σύμμικτη Ε m Αμφιέρειστη Παρατήρηση: Ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται έλεγχος στρεπτοκαμπτικού λυγισμού της δοκού Σχήμα 5. Πλαστική κατανομή τάσεων για σύμμικτη δοκό υπό κάμψη

21 5. Έλεγχοι σύμμικτων δοκών 83 Δοκοί κατηγορίας 3 Οι δοκοί διατομής κατηγορίας 3 ελέγχονται για τα πρόσθετα φορτία, πέραν αυτών της φάσης κατασκευής. Η φάση κατασκευής λαμβάνεται υπόψη με πρόσθεση των τάσεων της σιδηροδοκού λόγω των φορτίων κατασκευής και της σύμμικτης δοκού λόγω των λοιπών φορτίων. Ο ερπυσμός λαμβάνεται υπόψη με μειωμένο μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος ( Ε m /), ενώ η συστολή ξήρανσης αγνοείται. O έλεγχος κάμψης γίνεται σε επίπεδο τάσεων. Προσδιορίζονται οι τάσεις λόγω των επιμέρους φορτίσεων και η συνισταμένη τους σε κάθε ίνα της διατομής για τον υπόψη συνδυασμό δράσεων. Ο έλεγχος γίνεται για να δειχθεί ότι για τις συνισταμένες των τάσεων ισχύουν οι συνθήκες (Σχ. 5.3): σ f d σκυρόδεμα υπό θλίψη (5.4) σ a f yd δομικός χάλυβας (σιδηροδοκός) (5.5) σ s f sd οπλισμός της πλάκας (5.6) Σχήμα 5.3 Ελαστική κατανομή τάσεων για σύμμικτη δοκό υπό κάμψη Προσοχή πρέπει να δίνεται στο γεγονός ότι για επιμέρους τάσεις κάθε τύπου η φόρτιση προσδιορίζεται σε διαφορετική διατομή και σε διαφορετικό στατικό σύστημα αν υπάρχει προσωρινή υποστήριξη. Στον Πίν δίνεται ενδεικτικά ο προσδιορισμός των τάσεων σε αμφιέρειστη δοκό χωρίς και με μία προσωρινή ενδιάμεση υποστήριξη. Έλεγχος διάτμησης Η τέμνουσα παραλαμβάνεται μόνο από τη σιδηροδοκό. Επομένως ο έλεγχος διάτμησης γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως στις σιδηροδοκούς. Έλεγχος κάμψης και διάτμησης V Ed,5 V pl,t,rd (5.7) δεν εξετάζεται η αλληλεπίδραση κάμψης και διάτμησης. V Ed >,5 V pl,t,rd (5.8)

22

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Πλευρικός λυγισμός δοκού γέφυρας Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών

Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Ευστάθεια μελών μεταλλικών κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35

1 Εισαγωγή Γενικά Συμβολισμοί Επεξηγήσεις Ισχύοντες κανονισμοί και προδιαγραφές 35 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 11 1.1 Γενικά... 11 1. Συμβολισμοί Επεξηγήσεις... 1 Μόρφωση συμμίκτων γεφυρών 17.1 Γενικά... 17. Ολόσωμες και κιβωτιοειδείς δοκοί... 19..1 Πυκνά διατεταγμένες σιδηροδοκοί διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005)

Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, EN :2005) RUET sotware Πίνακες Χαλύβδινων Διατομών (Ευρωκώδικας 3, E1993-1-1:005) Πίνακες με όλες τις πρότυπες χαλύβδινες διατομές, διαστάσεις και ιδιότητες, κατάταξη, αντοχές, αντοχή σε καμπτικό και στρεπτοκαμπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7: Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη

Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Παραδείγματα μελών υπό αξονική θλίψη Η έννοια του λυγισμού Λυγισμός είναι η ξαφνική, μεγάλη αύξηση των παραμορφώσεων ενός φορέα για μικρή αύξηση των επιβαλλόμενων φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1

www.runet.gr 1-Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 Διαστασιολόγηση κατασκευής από Χάλυβα Σελ. 1 1Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων (FEM) Κόμβοι κατασκευής Κόμβος x [m] y[m] 1 0.000 0.000 2 0.000 4.600 3 8.400 4.600 4 8.400 0.000 Στηρίξεις κατασκευής Κόμβος

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

6 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση...9 Παράδειγμα Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών

Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι πλαισιακών κατασκευών Κόμβοι δοκού-υποστυλώματος Κόμβοι δοκού-δοκού Βάσεις υποστυλωμάτων Κοχλιωτοί Συγκολλητοί Κόμβοι δοκού - υποστυλώματος Με μετωπική πλάκα Με γωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση : Κόμβος δοκού υποστυλώματος (συγκολλητή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 5 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΤΟΜΗΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 1999 Α. ΑΝΤΟΧΗ ΙΑΤΟΜΗΣ 1.ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ( 5.4.3 ). N t.rd = min { N pl. Rd = A f y / γ M0, N u.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 6: Διαστασιολόγηση τεγίδας στεγάστρου Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 (2016) Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη, υπό ανεμοπίεση... 9 Αμφιέρειστη τεγίδα ψυχρής ελάσεως δεσμευμένη από την επικάλυψη υπό αναρρόφηση ανέμου... 7 3

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 3: Δικτύωμα πεζογέφυρας (θλιβόμενο άνω πέλμα) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 3.2 ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΕΣ ΔΟΚΟΙ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ 3.2 ΑΜΦΙΕΡΕΙΣΤΕΣ ΔΟΚΟΙ 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΔΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τους ελέγχους σύμμικτων δοκών και πλακών. Οι έλεγχοι των δοκών αφορούν τόσο τη μεταλλική δοκό στη φάση κατασκευής όσο και

Διαβάστε περισσότερα

EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA

EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA EYPΩKΩΔIKAΣ 4 ΣYMMIKTA YΠOΣTYΛΩMATA Mέθοδοι υπολογισμού υποστυλωμάτων κατά EC4 H Γενική Mέθοδος H Aπλουστευμένη Mέθοδος Γενική Mέθοδος: Περιλαμβάνει και υποστυλώματα διατομής μη συμμετρικής ή μη ομοιόμορφης

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Διάλεξη 1 Πλευρικός λυγισμός. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη Πλευρικός λυγισμός χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι Διάλεξη 7 Μέλη υπό εγκάρσια φορτία. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών ιδηρές ατασκευές Διάλεξη 7 έλη υπό εγκάρσια φορτία χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. ια εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Ευρωκώδικας 4: Σύµµικτες κατασκευές

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Ευρωκώδικας 4: Σύµµικτες κατασκευές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ευρωκώδικας 4: Σύµµικτες κατασκευές 1. ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ 2. ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Ερµόπουλος Γιάννης 1. ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α.

Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ Ι. Μαλλής Ξ. Λιγνός I. Βασιλοπούλου Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εραστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συμπεριφορά και αντοχή διατομών... 81 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 11 1.1 Γενικά...11 1.2 Χαλύβδινες διατομές ψυχρής έλασης...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αρχές σχεδιασμού... 45 2.1 Οριακές καταστάσεις και έλεγχοι μη υπέρβασής τους...45 2.2 Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα 2ας τάξεως (Λυγισμός).

Φαινόμενα 2ας τάξεως (Λυγισμός). Φαινόμενα 2ας τάξεως (Λυγισμός). Περιεχόμενα: Α) Απόσπασμα από τον Ευρωκώδικα 2 (σελ 1-15) 5.1.4 Φαινόμενα δευτέρας τάξης 5.2 Γεωμετρικές ατέλειες 5.8 Επιρροές δευτέρας τάξεως σε στοιχεία με αξονικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά

ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά ECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικά Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE09-S07 μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 10: Έλεγχος διακοπτόμενης συγκόλλησης Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320

ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 ΕΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΗΕΑ 320 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων ροπής COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Σύνδεση_Έδραση_Ορ0_Κ3_MTC.tss - Σελίδα 2/11 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 4: Θλιβόμενο υποστύλωμα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 260 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΙΡΕ 180 ΣΕ ΔΟΚΟ ΗΕΑ 60 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων τέμνουσας COPYRIGHT 1999-013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα /8 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής δοκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320 ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ ΗΕΑ 260 ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΗΕΑ 320 Έργο Υπολογισμός συνδέσεων ροπής COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss - Σελίδα 2/11 1. Παραδοχές μελέτης Οι συνδέσεις ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. Αντοχή Υλικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Αντοχή Υλικού Ερρίκος Μουρατίδης (BSc, MSc) Σεπτέμβριος 015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σιδηρές Κατασκευές Ι. Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη. Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 9: Δοκός κύλισης γερανογέφυρας υπό στρέψη Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ CONSTEEL Version 9.0 08. 04.201 5 www.ergocad.eu www. consteelsoftware.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 3 1.1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.3 1.2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Σχεδιασμός κόμβων μεταλλικών κατασκευών Σύμφωνα με το Μέρος 1.8 του Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλύβδινες και Σύμμικτες Κατασκευές Επιστημονικό Σεμινάριο Μυτιλήνη 9-10 Οκτωβρίου 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥ ΓΕΜΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Διάμετρος διατομής υλικά: f (N/mm 2 ) 6 Χάλυβας 2 235 Σκυρόδεμα 2 2 Διατομή Χάλυβα: 12 Χάλυβας Ο/Σ 3 section 355,6x5, συντελεστές ασφαλείας: D (mm) 355,6 γ a = 1, t (mm) 5, γ c = 1,5 A a (cm 2 ) 55,1 γ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος)

Σιδηρές Κατασκευές Ι Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) ιδηρές ατασκευές Άσκηση 7 Δικτύωμα πεζογέφυρας (εφελκυσμός, κάμψη και διάτμηση κάτω πέλματος) χολή Πολιτικών ηχανικών ργαστήριο εταλλικών ατασκευών Άδεια Χρήσης ο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση μεθόδων 1 και 2 κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών

Σύγκριση μεθόδων 1 και 2 κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών Σύγκριση μεθόδων 1 και κατά τον EC 3 αναφορικά με τον λυγισμό μελών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιάχος Ζαχαρίας Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Βάγιας Αθήνα Ιούλιος 01 ΕΜΚ ΔΕ 01/14 ` 3 Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες

Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα - Αποσβεστήρες Εφέδρανα Τα εφέδρανα μεταβιβάζουν δυνάμεις από το φορέα στην θεμελίωση και παρέχουν τη δυνατότητα οριζοντίων μετατοπίσεων εφόσον αυτές δεν παρεμποδίζονται με κατασκευαστικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Κόμβος δοκού υποστυλώματος (κοχλιωτή σύνδεση) Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ Ενίσχυση Προβόλου που έχει Υποστεί Βέλος Κάμψης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία βέλους κάμψης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 4.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Μάιος 2016 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο -

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΜΣ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» Όνοµα: Επιβλέπων καθηγητής: Ζαφειριάδης Χρήστος Σπηλιώτης

Διαβάστε περισσότερα