ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου

2 ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

3 ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ

5 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ

6 ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ

7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΦΥΓΜΟΥ Συχνότητα Ρυθµός Μέγεθος Ταχύτητα (ανυψώσεως και επαναφοράς)

8 ΑΙΤΙΑ ΒΡΑ ΥΣΦΥΓΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΦΥΓΜΙΑΣ Βραδυσφυγµία <60/1 Ύπνος Αθλητές Παρασυµπαθητικοτονία Σ. νοσούντος φλεβοκόµβου Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισµός Φάρµακα Ταχυσφυγµία >100/1 Άσκηση Υπερκινητική κυκλοφορία Φάρµακα Καρδιακή ανεπάρκεια Αρρυθµίες Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία Κολπική µαρµαρυγή Κοιλιακή ταχυκαρδία

9 ΑΙΤΙΑ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ Έκτακτες συστολές Κολπικές Κοιλιακές Κολπική µαρµαρυγή Εκφυλιστικές αλλοιώσεις µυοκαρδίου Υπερθυρεοειδισµός Στένωση µιτροειδούς Συµπιεστική περικαρδίτις Κολποκοιλιακός αποκλεισµός

10 ΤΥΠΟΙ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ Μικρός ή Ανάκροτος Αλλόµενος ικόρυφος

11 ΠΑΡΑ ΟΞΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ Φυσιολογικά στη φάση της εισπνοής µειώνεται η συστολική ΑΠ Επίταση αυτού του φαινοµένου µε αισθητή την ελάττωση του αρτηριακού σφυγµού στις κερκιδικές και πτώση της ΑΠ > 20 mmhg στην εισπνοή Καρδιακός επιπωµατισµός

12 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙ ΑΣ

13 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΦΑΓΙΤΙ ΙΚΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ

14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙ ΑΣ

15 ΗΠΑΤΟΣΦΑΓΙΤΙ ΙΚΗ ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗ Ο ασθενής κατακεκλιµένος στις 30 0 Ο εξετάζων πιέζει µε τοδεξίτουχέρι για 30 sec την ηπατική περιοχή (κάτω από το δεξιό πλευρικό τόξο στο άνω Ε τεταρτηµόριο της κοιλίας) Ανύψωση της σφαγιτιδικής στήλης που παραµένει όσο ο εξετάζων πιέζει

16 ΣΗΜΕΙΟ KUSSMAUL Φυσιολογικά οι σφαγίτιδες αδειάζουν στην εισπνοή Όταν είναι θετικό, η διάταση αυξάνεται στην εισπνοή Αδυναµία των Ε κοιλοτήτων να δεχθούν το αίµα που επιστρέφει από τις κοίλες φλέβες

17 ΑΙΤΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΦΠ Συµφορητική ή δεξιά ΚΑ Πνευµονική εµβολή Καρδιακός επιπωµατισµός Συµπιεστική περικαρδίτις Απόφραξη άνω κοίλης φλέβας Υπερφόρτωση της κυκλοφορίας Υπερκινητική κυκλοφορία

18 ΦΛΕΒΟΓΡΑΦΗΜΑ a = συστολή Ε κόλπου, x = χάλαση Ε κόλπου, v = πλήρωση Ε κόλπου από τις κοίλες φλέβες, y = διάνοιξη τριγλώχινας

19 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΤΙ ΙΚΩΝ ΣΦΥΞΕΩΝ Κολπική µαρµαρυγή Πλήρης κ/κ αποκλεισµός Πνευµονική στένωση Στένωση τριγλώχινας Ανεπάρκεια τριγλώχινας Στένωση τριγλώχινας Συµπιεστική περικαρδίτις Απουσία κυµάτων α Κύµατα Cannon Υψηλά α κύµατα Γιγάντια κύµατα v Χαµηλά κύµατα y Μεγάλα κύµατα x

20 ΟΡΑΤΕΣ ΣΦΥΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΑΡ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Σε λεπτόσωµα άτοµα η ώση της ΑΡ κοιλίας είναι ορατή στο 5ο µεσ. διάστηµα ΑΡ στην µεσοκλειδική γραµµή 6ο-7ο µεσ. διάστηµα ΑΡ Ανεπάρκεια αορτής ή µιτροειδούς 2ο µεσ. ιάστηµα Ε Ανεύρυσµα αορτής 2ο µεσ. ιάστηµα ΑΡ Πνευµονική υπέρταση

21 ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΩΣΗ >3 cm υποδηλώνει καρδιακή διάταση Σε λεπτόσωµα άτοµα η ώση της ΑΡ κοιλίας είναι ορατή στο 5ο µεσ. διάστηµα ΑΡ στην µεσοκλειδική γραµµή Μετατόπιση στο 6ο-7ο µεσ. διάστηµα ΑΡ σηµαίνει ανεπάρκεια αορτής ή µιτροειδούς ή µεσοκοιλιακή επικοινωνία Η ώση είναι υπερκινητική και παρατεταµένη Στο 3ο-4ο µεσ. διάστηµα ΑΡ σηµαίνει ανεύρυσµα ΑΡ κοιλίας Η ώση της Ε κοιλίας κανονικά δεν ψηλαφάται Παραστερνική ανάπαλση στο ΑΡ χείλος του στέρνου παρά την ξιφοειδή απόφυση επί συστολικής φόρτισης Ε κοιλίας

22 ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

23 ΡΟΙΖΟΣ ονήσεις χαµηλής συχνότητος που γίνονται αντιληπτές µε την ψηλάφηση είχνει οργανική βλάβη Εντοπίζεται στο σηµείο της βλάβης και δεν επεκτείνεται Συστολικός ή διαστολικός

24 ΚΑΡ ΙΑΚΟΙ ΗΧΟΙ Ήχοι που παράγονται κατά την σύγκλειση των βαλβίδων Ήχοι που παράγονται κατά την διάνοιξη των βαλβίδων Ήχοι που παράγονται κατά την πλήρωση των κοιλιών Συστολικά πλαταγήµατα Περικαρδιακή τριβή

25 ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 1ος 2ος 1ος 2ος Συστολή ιαστολή Συστολή M1-T1 A2-P2 M1-T1 A2-P2

26 ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 1ου ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ ιχασµός (Μ1, Τ1) Ανάστροφος διχασµός (Τ1, Μ1)( 1)(Έκτακτες συστολές, Στένωση µιτροειδούς κλπ) ιαταραχές της έντασης Μειωµένος (Παράταση PR, KA) Αυξηµένος (Υπερκινητική κυκλοφορία, στένωση µιτροειδούς) Κυµαινόµενος (Κολπική µαρµαρυγή)

27 ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 2ου ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Μειωµένη ένταση Χαµηλή καρδιακή παροχή Ασβέστωση βαλβίδων Αγγειοδιαστολή Αυξηµένη ένταση Αρτηριακή υπέρταση Πνευµονική υπέρταση

28 ΙΧΑΣΜΟΣ 2ου ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Ευρύς κινητός διχασµός Αποκλεισµός Ε σκέλους Ηιs Στένωση πνευµονικής Ανεπάρκεια µιτροειδους Σταθερός διχασµός Ανάστροφος διχασµός Αποκλεισµός ΑΡ σκέλους Ηιs Στένωση αορτής

29 ΗΧΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΛΙΩΝ Ήχοι χαµηλής συχνότητας Οφείλονται σε κραδασµούς του κοιλιακού τοιχώµατος 3ος = διαταραχή της ενδοτικότητας στο τέλος της φάσεως της ταχείας πληρώσεως των κοιλιών (Ακολουθεί την διάνοιξη της µιτροειδούς) 4ος = διαταραχή της ενδοτικότητας στο τέλος της διαστολής (Στη φάση συστολής του κόλπου)

30 ΑΙΤΙΑ 3ου ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Ονοµάζεται και καρδιακός καλπασµός Φυσιολογικός σε παιδιά και εφήβους Ανεπάρκεια µιτροειδούς Μεσοκοιλιακή επικοινωνία Οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου Ανεπάρκεια µυοκαρδίου

31 ΑΙΤΙΑ 4ου ΚΑΡ ΙΑΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Υπερκινητική κυκλοφορία Αρτηριακή υπέρταση Πνευµονική υπέρταση Στένωση αορτής Στένωση πνευµονικής ΟΕΜ

32 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΗΜΑΤΩΝ Ένταση (1ου ου-6ου βαθµού) Εστία και επέκταση (Εντόπιση) Ποιότητα (χαµηλής-υψηλής συχνότητας) Επίδραση της αναπνοής Φάση καρδιακού κύκλου (συστολικά-διαστολικά)

33 ΒΑΘΜΟΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΗΜΑΤΩΝ 1ος : ασθενές, αντιληπτό µετά από άσκηση 2ος : χαµηλής έντασης, εύκολα ακουστό 3ος : φύσηµα µέσης έντασης χωρίς ροίζο 4ος : φύσηµα µέσης έντασης µε ροίζο 5ος : έντονο φύσηµα που ακούγεται µε µερική τοποθέτηση του στηθοσκοπίου στον θώρακα 6ος : εντονώτατο φύσηµα που ακούγεται όταν το στηθοσκόπιο τοποθετείται σε απόσταση από τον θώρακα

34 ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΗΜΑΤΩΝ Στένωση αορτής Ανεπάρκεια αορτής Στένωση µιτρ/δούς Στένωση πνευµ/κής Ανεπάρκεια πνευµ/κής Στένωση τριγλώχινας Ανεπ/κεια τριγλώχινας 2ο µεσ. Ε του στέρνου, τράχηλος Κάτω ΑΡ χείλος στέρνου και κορυφή Κορυφή, µασχάλη 2ο µεσ. ΑΡ του στέρνου, ράχη Κάτω ΑΡ χείλος στέρνου Κάτω ΑΡ χείλος στέρνου Κάτω ΑΡ και Ε χείλος στέρνου & επιγάστριο

35 ΑΙΤΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΩΝ ΦΥΣΗΜΑΤΩΝ Συστολικά φυσήµατα εξωθήσεως Αυξηµένη ροή µέσα από φυσιολογικές βαλβίδες Υπερκινητική κυκλοφορία Μεσοκολπική επικοινωνία Φυσιολογική ροή µέσα από στενωµένες βαλβίδες Στένωση αορτής Στένωση πνευµονικής Υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια Ολοσυστολικά φυσήµατα Ανεπάρκεια µιτροειδούς Ανεπάρκεια τριγλώχινας Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

36 ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΗΣ

37 ΑΟΡΤΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ Επέκταση στον τράχηλο Μεσοσυστολικό εξωθήσεως Ακουστό µε το διάφραγµα Υψηλής συχνότητας

38 ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

39 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙ ΟΥΣ Επέκταση στην µασχάλη Ολοσυστολικό Ακουστό µε το διάφραγµα

40 ΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙ ΟΥΣ Επέκταση στην µασχάλη Μεσο-τελο-διαστολικό decrescendo Aκουστό µε τον κώδωνα Αύξηση έντασης 1 ου τόνου Προσυστολική επίταση Κλαγγή διανοίξεως

41 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΟΡΤΗΣ Austin-Flint Πρώιµο διαστολικό 3 ο -4 ο διάστηµα ΑΡ στέρνου Πρωτο-διαστολικό Επέκταση στο 2ο διάστηµα Ε στέρνου

42 ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

43 ΣΥΝΕΧΕΣ Η ΣΥΣΤΟΛΟ- ΙΑΣΤΟΛΙΚΟ ΦΥΣΗΜΑ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΒΟΤΑΛΕΙΟΣ ΠΟΡΟΣ)

44 ΠΕΡΙΚΑΡ ΙΤΙΣ Οξεία περικαρδίτις Άλγος Περικαρδιακή τριβή Καρδιακός επιπωµατισµός Αυξηµένη ΚΦΠ Υπόταση Παράδοξος σφυγµός (πτώση της ΑΠ >20mmHg στην εισπνοή) Ολιγουρία Συµπιεστική περικαρδίτις ύσπνοια προσπαθείας Περιφερικό οίδηµα Αυξηµένη ΚΦΠ µε αυξηµένο x ΚΦΠ αυξάνει στην εισπνοή (Σηµείο Kussmaul)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση ανά συστήματα, αλλιώς γνωστή και ως φυσική εξέταση. Παρά το γεγονός ότι με την κλινική εξέταση ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Οξεία χειρουργική κοιλία ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΙΑ. 7 ο Εξάµηνο. Χαρά Γαλάνη Αιµατολόγος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ ΠΠ

ΚΟΙΛΙΑ. 7 ο Εξάµηνο. Χαρά Γαλάνη Αιµατολόγος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ ΠΠ ΚΟΙΛΙΑ 7 ο Εξάµηνο Χαρά Γαλάνη Αιµατολόγος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ ΠΠ Κοιλιά Περιλαµβάνει την κλινικοεργαστηριακή εξέταση: ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Κοιλιακό άλγος έναρξη ( οξεία

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (επί παντρεμένης γυναίκας γράψε και το επάγγελμα του άντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ. Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ. Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 16 Μαΐου 2011 Επιδημιολογία δύσπνοιας στη φυσιολογική κύηση Είναι συχνή 50% στον 5 ο 75% στον

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος;

Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος; 292 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 292-296, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος; Α. Κεϊβανίδου, Α. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Με τον όρο «οξύ κοιλιακό άλγος» θεωρούμε κάθε πόνο που εντοπίζεται στην κοιλιά και αναγκάζει τον πάσχοντα να ζητήσει επείγουσα ιατρική βοήθεια. Οι όροι «οξύς κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Αίτιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας αποτελούν όλα τα παρακάτω, ΕΚΤΟΣ από ένα: Ιδιοπαθής θροµβοπενική πορφύρα Μακροχρόνια λήψη λιθίου είναι δυνατό να προκαλέσει: Νεφρογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουµε. Ένας σηµαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισµένο βαθµό την

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών

Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών .86 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Επείγοντα Καρδιολογικά Προ6λήματα Ογκολογικών Ασθενών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΗΣ Τα καρδιολογικά προβλήματα είναι ιδιαίτερα συχνά σε ασθενείς με νεοπλασματικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνοή: Εξωτερική: Ανταλλαγή Ο 2, CO 2 μεταξύ Ατμόσφαιρας Μιτοχονδρίων. Εσωτερική: Μιτοχονδριακή Η Αναπνευστική Φυσιολογία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 17 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση 156 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝrΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Βασικές Αρχές Μετεγχειρητικής Θεραπείας Μετά μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση σε Παιδιά με' Συγγενή Καρδιοπάθεια ΒΡΕΤΖΑΚΗΣ ΠΩΡΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μετεγχειρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Ποιός είναι ο χρόνος επώασης του τετάνου; Α. 2-3 ώρες Β. 24 ώρες Γ. 2-3 ηµέρες. 5-14 ηµέρες Ε. 30-45 ηµέρες 2. Ποιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Η κύρια θεραπεία του εµπυήµατος θώρακος είναι: Α. Η σωστή παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας. Η αντιβίωση και χορήγηση οξυγόνου Γ. Η παρεντερική χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών.

Διαβάστε περισσότερα