Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη. Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη. Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος"

Transcript

1 Εξέταση του σφυγµού στην κλινική πράξη Άρης Τσιάκαλος, MD, PhD Παθολόγος-Λοιµωξιολόγος

2 Σφυγµός Είναι η επέκταση της ώθησης που παράγεται από τις κοιλίες και µεταδίδεται διαµέσου των αρτηριών Αντιπροσωπεύει την απόδοση της αριστερής κοιλίας και την ανταπόκριση του αρτηριακού συστήµατος στην εξώθηση που παράγεται. Το σφυγµικό κύµα µεταδίδεται από την αορτή στα περιφερικά αγγεία µε ταχύτητα 5m/sec αλλά το αίµα ενδαυλικά ταξιδεύει µε µικρότερη ταχύτητα (40-50cm/sec)

3 Σφυγµός Κερκιδικός σφυγµός: Στον καρπό πλευρικά του κερκιδικού καµπτήρα του καρπού τοποθετούµε τα τρία µεσαία δάκτυλα. Βραχιόνιος Σφυγµός: Στην κοιλότητα του αγκώνα, ενδιάµεσα του δικέφαλου τένοντα. Χρησιµοποιούµε τον αντίχειρα µε τα δάχτυλα πίσω από τον αγκώνα.

4

5 Σφυγµός Καρωτιδικός σφυγµός: Ψηλαφήστε τον καρωτιδικό σφυγµό µε τον ασθενή ξαπλωµένο στο κρεβάτι ή στον καναπέ Ποτέ µην ψηλαφάτε και τις δύο καρωτίδες ταυτόχρονα. Χρησιµοποιήστε τον αριστερό αντίχειρα για την δεξιά καρωτίδα και αντίστροφα. Η ψηλάφηση πραγµατοποιείται µε τα δύο δάκτυλα (δείκτης, µέσος) µεταξύ της τραχείας και του στερνοκλειδοµαστοειδούς µυός στο ύψος του θυρεοειδούς χόνδρου

6

7 Παράµετροι που καθορίζουν τον αρτηριακό σφυγµό Αριστερή Κοιλία Όγκος παλµού, Συσταλτικότητα της Αρ. Κοιλίας, Κλάσµα εξώθησης της Αρ. Κοιλίας Αορτική Βαλβίδα Φυσιολογική, Στένωση, Ανεπάρκεια Αγγειακό σύστηµα

8 Φυσιολογικός αρτηριακός σφυγµός Συνίσταται από άνοδο του σφυγµικού κύµατος, κορύφωση και κάθοδο. Άνοδος S1 Κορύφωση Επιτυγχάνεται πριν τον S2 Το τέλος της συστολής καθορίζεται από έναν οξύ δίκροτο ήχο. Καλύτερα καταγράφεται στις κεντρικές αρτηρίες.

9 Εκτίµηση του σφυγµού Συχνότητα Ρυθµός Όγκος Χαρακτήρας Αγγειακό τοίχωµα Περιφερικές σφύξεις Allens test

10 Συχνότητα Μετρήστε τον σφυγµό για 1 λεπτό/ ελάχιστα 30 δευτερόλεπτα Φυσιολογικός : / min Ταχυκαρδία : HR > 100/min Βραδυκαρδία : HR < 60/min Σφύξεις <40/min Μυξοίδηµα, Block, τοξικός δακτυλιτιδισµός Εξεσηµασµένη ταχυκαρδία: Καρδιακή ανεπάρκεια, µυοκαρδίτιδα, παροξυσµική ταχυκαρδία, πυρετός, θυρεοτοξίκωση, συµπαθοµιµητικά φάρµακα.

11 Ρυθµός Φυσιολογικός ρυθµός: ρυθµικός. Αναπνευστική φλεβοκοµβική αρρυθµία: εισπνοή (επιτάχυνση) εκπνοή (επιβράδυνση), ιδιαίτερα έκδηλη κατά την παιδική ηλικία (υποχωρεί µε την ηλικία). Αρρυθµίες: διαπιστώνονται κυρίως µε το ΗΚΓ, αλλά η εξέταση του κερκιδικού σφυγµού συµβάλλει στη διάγνωση. Έκτακτες συστολές Πρώιµες συστολές: προλαµβάνουν το κανονικό (φλεβοκοµβικό) ερέθισµα. Προέρχονται από τους κόλπους (κολπικές), τον κολποκοιλιακό κόµβο (κοµβικές) και τις κοιλίες (κοιλιακές). Αίτια: άγχος, κάπνισµα, λήψη καφεϊνης ή άλλων διεγερτικών ουσιών, αθηροσκλήρυνση, αρτηριακή υπέρταση, στένωση µιτροειδούς, καρδιακή ανεπάρκεια, οξύ έµφραγµα µυοκαρδίου, δηλητηρίαση από δακτυλίτιδα. ιδυµία: 1 έκτακτη συστολή 1 φυσιολογική συστολή. Τριδυµία: 1 έκτακτη συστολή 2 φυσιολογικές συστολές.

12 Ρυθµός Έκτοπες ταχυκαρδίες Εµφανίζονται εξαιτίας της δράσης έκτοπων κέντρων στους κόλπους ή στις κοιλίες. Κολπική µαρµαρυγήο σφυγµός είναι τελείως άρρυθµος. Η διέγερση των κόλπων είναι υψηλή ( / min) χωρίς να είναι δυνατή η συντονισµένη αποτελεσµατική συστολή των κόλπων σε κάθε ερέθισµα. Η πλήρωση των κοιλιών είναι ανεπαρκής. Προκύπτει διαφορά µεταξύ των καρδιακών συστολών στο προκάρδιο και του αριθµού των σφύξεων της κερκιδικής αρτηρίας. Κολποκοιλιακός αποκλεισµός Ο κολποκοιλιακός αποκλεισµός δευτέρου ή τρίτου βαθµού διαπιστώνεται κατά την κλινική εξέταση. Η κλινική εικόνα των ασθενών (µε σταθερή συχνότητα) περιλαµβάνει: 1. Βραδυκαρδία, µη µεταβαλλόµενη µε την άσκηση. 2. Μεγάλα κύµατα α σφαγιτιδικού σφυγµού. Στον πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισµό, η συχνότητα του αρτηριακού σφυγµού είναι µικρότερη από 40 σφύξεις / min.

13 Όγκος ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΦΥΓΜΟΥ Το µέγεθος του σφυγµού εξαρτάται από: 1. Όγκος παλµού: ποσότητα αίµατος που εξωθείται από την αριστερή κοιλία στην αορτή σε κάθε συστολή. 2. Ελαστικότητα αρτηριακού τοιχώµατος. Μεγάλος σφυγµός: εφόσον η ελαστικότητα των αγγείων παραµένει φυσιολογική, µεγάλος σφυγµός διαπιστώνεται σε καταστάσεις αύξησης του όγκου παλµού. Οφείλεται στην ταχεία είσοδο µεγάλου όγκου αίµατος στην αορτή και συνδυάζεται µε αύξηση της διαφορικής πίεσης και ελάττωση των περιφερικών αντιστάσεων. Παρατηρείται σε καταστάσεις µε υπερκινητική κυκλοφορία (σωµατική άσκηση, πυρετός, υπερθυρεοειδισµός, αναιµία, κύηση). Μικρός σφυγµός: χαρακτηρίζεται από µικρό εύρος και διαπιστώνεται σε καταστάσεις, οι οποίες συνοδεύονται από µειωµένο όγκο παλµού, χαµηλή διαφορική πίεση και αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων. Παραδείγµατα αποτελούν η καρδιακή ανεπάρκεια, η συµπιεστική περικαρδίτιδα και η σηµαντική στένωση της αορτικής ή της µιτροειδούς. Ανάκροτος σφυγµός: µικρός σφυγµός µε βραδύ ανιόν σκέλος, στο οποίο σηµειώνεται χαρακτηριστική κόµβωση. Παρατηρείται σε στένωση της αορτικής. Νηµατοειδής σφυγµός: µικρός συχνός σφυγµός, ο οποίος ψηλαφείται δύσκολα. Αποτελεί εύρηµα ασθενών σε καταπληξία.

14 Χαρακτήρας ίκροτος Σφυγµός: Κατά την ψηλάφηση διαπιστώνονται δύο κύµατα, εκ των οποίων το ένα στη φάση της συστολής και το άλλο µετά τον δεύτερο καρδιακό τόνο στη διαστολή. Αίτια: καρδιακός επιπωµατισµός, συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, εµπύρετα λοιµώδη νοσήµατα (τυφοειδής πυρετός). Αλλόµενος σφυγµός (σφυγµός Corrigan): Μεγάλος σφυγµός µε ταχύ ανιόν και κατιόν σκέλος. Παρατηρείται στην ανεπάρκεια της αορτικής και συνδυάζεται µε την εµφάνιση συστολικού ροίζου κατά την ψηλάφηση της καρωτίδας. ιαπιστώνεται εύκολα κατά την ψηλάφηση της κερκιδικής αρτηρίας µε ολόκληρη την παλάµη του εξετάζοντος ενώ ο ασθενής διατηρεί ανυψωµένους τους βραχίονες.

15 Χαρακτήρας ικόρυφος Σφυγµός:Κατά την ψηλάφηση διαπιστώνονται δύο κύµατα στη φάση της συστολής (παρατεταµένη περίοδος εξώθησης του αίµατος από την αριστερή κοιλία). Αίτια: υπερτροφική αποφρακτική µυοκαρδιοπάθεια, σύνδροµο πρόπτωσης της µιτροειδούς, µεικτή πάθηση της αορτής. Εναλλασσόµενος Σφυγµός: Κατά την ψηλάφηση διαπιστώνεται µια ρυθµική εναλλαγή µεγάλου και µικρού σφυγµικού κύµατος. Αποτελεί σηµείο βαριάς αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας και συνδυάζεται µε την ακρόαση τρίτου καρδιακού τόνου. ίδυµος Σφυγµός: Κατά την ψηλάφηση διαπιστώνεται µια εναλλαγή µεγάλου και µικρού σφυγµού σε ζεύγη. Πρόκειται για έκτακτη συστολή, η οποία ακολουθείται από µια φυσιολογική (διδυµία). ιαφέρει από τον εναλλασσόµενο σφυγµό επειδή στη διδυµία υπάρχει αναπληρωµατική παύλα µεταξύ των ζευγών.

16 Χαρακτήρας Παράδοξος σφυγµός (Σηµείο Κussmaul): Φυσιολογικά, επέρχεται µείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης στη φάση της εισπνοής. Ο παράδοξος σφυγµός αποτελεί ένδειξη της επίτασης αυτού του φαινοµένου. Συγκεκριµένα, ψηλαφάται σφυγµός µε µειωµένο µέγεθος στις κερκιδικές και στις βραχιόνιες αρτηρίες όταν η προκύπτουσα πτώση της αρτηριακής πίεσης υπερβαίνει τα 20 mmhg. Αίτια: υγρά περικαρδίτιδα µε καρδιακό επιπωµατισµό, συµπιεστική περικαρδίτιδα, βρογχικό άσθµα, πνευµονικό εµφύσηµα, πνευµονική εµβολή, παχυσαρκία, ολιγαιµικό shock. Αντίστροφος παράδοξος σφυγµός: Αύξηση του µεγέθους του σφυγµού στην εισπνοή και µείωση στην εκπνοή. Αίτια: Υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια

17 Περιφερικές σφύξεις Καρωτίδες, βραχιόνιες, κερκιδικές, ωλένιες, µηριαίες, ιγνυακές, οπίσθιες κνηµιαίες, ραχιαίες του ποδός. Χρήσιµες στην διάγνωση Περιφερική αγγειοπάθεια, ιαχωριστικό ανεύρυσµα της αορτής, Εµβολικές επιπλοκές της κολπικής µαρµαρυγής, Λοιµώδης ενδοκαρδίτιδα.

18 Allen test H δοκιµασία Allen χρησιµοποιείται πριν από την αρτηριοκέντηση, για τον έλεγχο επαρκούς αιµατώσεως στην άκρα χείρα, προκειµένου να ληφθεί αρτηριακό αίµα από µια από τις κερκιδική (συνήθως) ή ωλένιο αρτηρία. Ελέγχεται εάν η άρδευση αρτηριακού αίµατος είναι φυσιολογική, ώστε σε περίπτωση επιπλοκής, να µην απειληθεί η αιµάτωση της παλάµης. Συνήθως παραγγέλλεται στον ασθενή να σφίξει δυνατά τη γροθιά του. Ακολούθως, πιέζονται ισχυρά και οι δύο αρτηρίες, κερκιδική και ωλένιος. Ο εξεταστής παρατηρεί την ωχρότητα της παλάµης. Ο εξεταζόµενος χαλαρώνει το χέρι του και ο εξεταστής ελευθερώνει τη µια από τις δύο αρτηρίες. Παρατηρεί τη διάχυση της αιµατώσεως στην επιφάνεια της παλάµης. Η δοκιµασία επαναλαµβάνεται µε την άλλη αρτηρία. Για τη λήψη αρτηριακού αίµατος επιλέγεται η κερκιδική αρτηρία, επειδή από την ωλένιο αρτηρία εκπορεύεται ευρεία παράπλευρος κυκλοφορία, έτσι, ώστε, τυχόν σύµβαµα κατά την αρτηριοκέντηση της κερκιδικής δεν απειλείται η αιµάτωση της παλάµης.

19 Ευχαριστώ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Εβδ.6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/79 Εβδ.6 Σκοπός της κυκλοφορίας: Η µεταφορά θρεπτικών συστατικών σε όλους τους ιστούς Χωρίζεται σε 1.Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία 2.Πνευµονική ή Μικρή κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση ανά συστήματα, αλλιώς γνωστή και ως φυσική εξέταση. Παρά το γεγονός ότι με την κλινική εξέταση ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας

ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας ΜΕΡΟΣ Α Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας Από λειτουργικής άποψης, ο ανθρώπινος οργανισμός διαχωρίζεται στα κάτωθι «συστήματα»: Μυοσκελετικό Κυκλοφορικό Αναπνευστικό Πεπτικό Ουροποιογεννητικό Αίμα και

Διαβάστε περισσότερα

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ καρδιοχειρουργική επέμβαση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Δρ. Aντώνης Πίτσης, MD, FETCS,FESC Διευθυντής Kαρδιοθωρακοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Συγγενείς καρδιοπάθειες Συγγενείς καρδιοπάθειες 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Συγγενείς καρδιοπάθειες Οι συγγενείς καρδιοπάθειες συμβαίνουν σε 8 ανά 1000 γεννήσεις. Παρόλο που διαχωρίζονται σε κυανωτικές και μη κυανωτικές, υπάρχουν αρκετές που

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουµε. Ένας σηµαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισµένο βαθµό την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος;

Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος; 292 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: 292-296, Παιδιατρική 2012 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 24, 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Παιδί με υποψία καρδιολογικού νοσήματος: Πώς θα το αξιολογήσει ο παιδίατρος; Α. Κεϊβανίδου, Α. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Οι επείγουσες επιπλοκές του καρκίνου στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι πολλές και μπορεί να σχετίζονται, είτε με την υποκείμενη κακοήθη νόσο, είτε με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Οξεία χειρουργική κοιλία ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους και τους συχνότερους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο τόσο για εγκεφαλικό επεισόδιο όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα