ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Διαταραχές Ρυθμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Διαταραχές Ρυθμού"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 239 Διαταραχές Ρυθμού ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΚΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς καταγράφεται στο ειδικό χαρτί του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), είτε απεικονίζεται στην οθόνη της συσκευής παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών του ασθενή, το ηλεκτροκαρδιοσκόπιο (monitor). Για την καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς, δηλαδή το ΗΚΓ, χρησιμοποιούνται μεταλλικά ηλεκτρόδια. Τα ηλεκτρόδια αυτά τοποθετούνται στην επιφάνεια του σώματος του ασθενή και σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως είναι τα αντιβράχια, οι κνήμες και το θωρακικό τοίχωμα. Η καταγραφή των καρδιακών ώσεων, το ΗΚΓ, γίνεται με τις δώδεκα (12) κλασσικές απαγωγές (σχήμα 1) οι οποίες υποδιαιρούνται σε δύο ομάδες: τις έξι απαγωγές των άκρων (I, II, III, AVR, AVL, AVF) και τις έξι θωρακικές προκάρδιες απαγωγές (V1, V2, V3, V4, V5, V6). Αφού τοποθετηθούν σωστά τα ηλεκτρόδια στον ασθενή είτε στο φυσιολογικό είτε στο παθολογικό ΗΚΓ απεικονίζονται συμπλέγματα. Τα συμπλέγματα αυτά είναι το αποτέλεσμα των παρακάτω δύο βασικών φυσιολογικών ηλεκτρικών διεργασιών των μυϊκών ινών της καρδιάς (σχήμα 2): 1) της εκπόλωσης (επέκταση του ερεθίσματος μέσα στον καρδιακό μυ) και παράγεται το έπαρμα P από τους Σχήμα 1. Α) Μεταλλικά ηλεκτρόδια τοποθετημένα στον άρρωστο για τη λήψη ΗΚΓ. Το ηλεκτρόδιο της δεξιάς κνήμης (RL) λειτουργεί μόνο σαν γείωση, για να εμποδίζει την παρεμβολή εναλλασσόμενου ρεύματος, Β) Τοποθέτηση των ηλεκτροδίων για τη λήψη των θωρακικών (προκάρδιων) απαγωγών.

2 240 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σχήμα 2. Το έπαρμα Ρ αντιπροσωπεύει την εκπόλωση των κόλπων. Το διάστημα Ρ-R αντιπροσωπεύει το χρόνο από την έναρξη της διεγέρσεως των κόλπων μέχρι την έναρξη της διεγέρσεως των κοιλιών. Το QRS αντιπροσωπεύει την εκπόλωση των κοιλιών. Το τμήμα S-T και τα επάρματα Τ και U παράγονται από την επαναπόλωση των κοιλιών. Σχήμα 3. Το σύστημα αγωγής της καρδιάς. κόλπους και το σύμπλεγμα QRS από τις κοιλίες και 2) της επαναπόλωσης (επάνοδο του διεγερμένου μυός σε κατάσταση ηρεμίας) και παράγεται το τμήμα S-T, το έπαρμα T και το έπαρμα U (που αντιπροσωπεύουν την κοιλιακή επαναπόλωση). Για την ερμηνεία του ΗΚΓ απαραίτητη είναι η κατανόηση των εννοιών της ηλεκτρικής διέγερσης, της αγωγιμότητας και του αυτοματισμού της καρδιάς. Η ηλεκτρική διέγερση της καρδιάς επιτυγχάνεται από εξειδικευμένες ομάδες κυττάρων που παράγουν ηλεκτρικά ερεθίσματα. Φυσιολογικά, στην καρδιά, το σήμα της ηλεκτρική διέγερση ακολουθεί την εξής πορεία: 1) παράγεται στο Φλεβόκομβο, ο οποίος φλεβόκομβος βρίσκεται στον δεξιό κόλπο, κοντά στην έκφυση της άνω κοίλης φλέβας. Από τον φλεβόκομβο, το ηλεκτρικό ερέθισμα απλώνεται πρώτα στον δεξιό κόλπο και μετά στον αριστερό κόλπο με αποτέλεσμα οι κόλποι να συστέλλονται και να εξωθούν ταυτόχρονα αίμα δια μέσου της τριγλώχινος και της μιτροειδούς βαλβίδας στην δεξιά και στην αριστερά κοιλία αντίστοιχα 2) εν συνεχεία διαμέσου του Κολποκοιλιακού κόμβου, ο οποίος βρίσκεται στη βάση του μεσοκολπικού διαφράγματος, επεκτείνεται στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα. Και τέλος 3) συνεχίζει διαμέσου του αριστερού και δεξιού σκέλους του δεματίου του His για να καταλήξει στις ίνες του Purkinje. Το τελικό αποτέλεσμα της ηλεκτρικής διέγερσης είναι η συστολή του μυοκαρδίου και η ταυτόχρονη εξώθηση αίματος στη γενική κυκλοφορία και στους πνεύμονες, αποτέλεσμα της συστολής της αριστεράς και δεξιάς κοιλίας. Συνοπτικά, πέντε είναι οι φάσεις της φυσιολογικής ηλεκτρικής ώσης ενός καρδιακού κύκλου (σχήμα 3): 1) η παραγωγή του ερεθίσματος από τα κύτταρα του βηματοδότη, του φλεβόκομβου, μέσα στο δεξιό κόλπο, 2) η διέγερση του δεξιού και του αριστερού κόλπου ταυτόχρονα, 3) η επέκταση του ερεθίσματος δια μέσου του κολποκοιλιακού κόμβου, 4) η επέκταση δια μέσου του αριστερού και του δεξιού σκέλους του δεματίου His στο μυοκάρδιο, και 5) η διέγερση της αριστεράς και της δεξιάς κοιλίας. Με τον όρο αγωγιμότητα εννοούμε την ταχύτητα αγωγής των ηλεκτρικών ώσεων μέσα από τα διάφορα μέρη της καρδιάς και με τον όρο αυτοματισμό εννοούμε την ικανότητα ορισμένων μυοκαρδιακών κυττάρων να λειτουργούν σαν βηματοδότες, δηλαδή να παράγουν αυτόματα ηλεκτρικές ώσεις που απλώνονται σε όλη την καρδιά. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η βηματοδότηση της καρδιά του ασθενή γίνεται από τον φλεβόκομβο, και ο ασθενής έχει φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό. Κάτω από ειδικές συνθήκες, ο κολποκοιλιακός κόμβος λειτουργεί σαν δεύτερος βηματοδότης της καρδιάς, και ο ασθενής αντί για φλεβοκομβικό ρυθμό εμφανίζει κομβικό ρυθμό. Αν στον ασθενή εμφανισθούν διαταραχές της φυσιολογικής αυτής σειράς, ο φυσιολογικός ρυθμός διαταράσσεται και εμφανίζονται διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (καρδιακές αρρυθμίες) ή διαταραχές της αγωγής του ερεθίσματος. Στις περιπτώσεις όπου η φυσιολογική καρδιακή συχνότητα διαταράσσεται εμφανίζεται αρρυθμία. Οι αρρυθμίες εμφανίζονται αιφνίδια, τόσο σε ασθενή με υγιή καρδιά αλλά και σε πάσχοντα από στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια, έγκαυμα, διαταραχή ηλεκτρολυτών στο αίμα (όπως κάλιο, νάτριο κλπ), σε πολυτραυματία και άλλες νοσογόνες καταστάσεις. Στο χειρουργείο και στον ασθενή που έχει υποβληθεί σε αναισθησία, η εμφάνιση των αρρυθμιών μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες και συχνά μη

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 241 ανατάξιμες καταστάσεις. Οι περισσότερες διεγχειρητικές αρρυθμίες είναι αποτέλεσμα των χορηγουμένων φαρμάκων ή των μεταβολών του τόνου του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ΑΝΣ), αλλά και καταστάσεων υποξίας, υπερκαπνίας ή παθολογικών τιμών των ηλεκτρολυτών. Η προσεκτική κλινική εκτίμηση και η εξειδικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών που εμφανίζουν αιφνίδια και περιεγχειρητικά αρρυθμίες σε συνδυασμό με την στοχευμένη θεραπευτική αγωγή είναι ουσιώδους σημασίας, καθώς μερικές εξ αυτών, ειδικά αν συνυπάρχει καρδιακή νόσος μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα ακόμη και τον θάνατο του ασθενή. ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ Σε φυσιολογικό φλεβοκομβικό ρυθμό, ο φλεβόκομβος ελέγχει την καρδιακή λειτουργία με συχνότητα 60 έως 100 σφύξεις/λεπτό. Στο ΗΚΓ καταγράφεται πριν από κάθε σύμπλεγμα QRS ένα έπαρμα P που είναι πάντα θετικό στην απαγωγή II και στις προκάρδιες απαγωγές V3 έως V6 και αρνητικό στην AVR και με ένα κανονικό διάστημα P-R, που γίνεται βραχύτερο όταν η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται (σχήμα 4). Όταν ο καρδιακός ρυθμός εμφανίζει συχνότητα λιγότερες από 60 σφύξεις/λεπτό ονομάζεται φλεβοκομβική βραδυκαρδία, ενώ καρδιακή συχνότητα με περισσότερες από 100 σφύξεις/λεπτό ονομάζεται φλεβοκομβική ταχυκαρδία. Η φλεβοκομβική βραδυκαρδία συνήθως οφείλεται σε διέγερση του πνευμονογαστρικού (πχ κατά τη διασωλήνωση ασθενούς με ελαφρά ύπνωση) Σχήμα 4. Κάθε συμπλέγματος QRS προηγείται ένα έπαρμα Ρ, θετικό στη απαγωγή ΙΙ και αρνητικό στην απαγωγή avr. και ανατάσσεται με την ενδοφλέβια χορήγηση ατροπίνης. Άλλα παθολογικά αίτια είναι η ισχαιμική ή η ιδιοπαθής νόσος του φλεβόκομβου, η συστηματική χορήγηση φαρμάκων πχ b-blocker, δακτυλίτιδα ή αντιαρρυθμικά. Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία ανήκει στην κατηγορία των υπερκοιλιακών ταχυαρρυθμιών και παρατηρείται σε καταστάσεις όπου ο τόνος του συμπαθητικού είναι αυξημένος ή ο τόνος του πνευμονογαστρικού ελαττωμένος. Η φλεβοκομβική ταχυκαρδία παρατηρείται κυρίως σε φυσιολογικά άτομα και τα αίτια είναι το άγχος, η μεγάλη αγγειοδιαστολή από φάρμακα, η απότομη απώλεια ενδαγγειακού όγκου και κάποιες προυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις όπως ο υπερθυρεοειδισμός. Για να αντιμετωπισθεί αιτιολογικά η φλεβοκομβική ταχυκαρδία επιβάλλεται να γίνει διαφορική διάγνωση μεταξύ της φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας και παροξυσμικής ταχυκαρδίας, καθώς στην παροξυσμική ταχυκαρδία επιβάλλεται άμεσα η θεραπευτική αντιμετώπιση. ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο φλεβόκομβος παρακάμπτεται και η βηματοδότηση της καρδιάς γίνεται από κάποιον έκτοπο βηματοδότη στον αριστερό ή στον δεξιό κόλπο. Όμως μετά από την έκτοπη διέγερση των κόλπων, το ερέθισμα στις κοιλίες ακολουθεί τη φυσιολογική πορεία. Στο ΗΚΓ οι έκτοπες (πρώιμες) κολπικές συστολές είναι πρώιμες δηλαδή εμφανίζονται νωρίτερα από τη στιγμή που αναμένεται να εμφανισθεί η επόμενη φυσιολογική συστολή, αλλά το σύμπλεγμα QRS είναι το ίδιο με τις προηγούμενες συστολές. Οι συχνές έκτοπες (πρώιμες) κολπικές συστολές ενοχοποιούνται για τυχόν εμφάνιση παροξυντικής κολπικής ταχυκαρδία (σχήμα 5). Στην παροξυντική κολπική ταχυκαρδία παρατηρούνται ριπές από διαδοχικές πρώιμες κολπικές συστολές που όμως χαρακτηρίζονται από ρυθμική καρδιακή συχνότητα 140 έως 250 σφύξεις/λεπτό, το έπαρμα P σπάνια είναι ορατό και το σύμπλεγμα QRS έχει φυσιολογικό εύρος. Σε ασθενείς με καρδιολογικό ιστορικό απαιτείται επείγουσα θεραπεία που είναι η διέγερση του συμπαθητικού, η χορήγηση παρασυμπαθομιμητικών φαρμάκων ή η εφαρμογή ηλεκτρικού ρεύματος (καρδιοανάταξη). ΚΟΜΒΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ Χαρακτηρίζεται: 1) από το αρνητικό έπαρμα P στην απαγωγή ΙΙ και το θετικό στην απαγωγή AVR, δηλαδή καταγράφει εικόνα αντίθετη από αυτή που εμφανίζεται στον φλεβοκομβικό ρυθμό. Τα επάρματα αυτά καλούνται ανάστροφα, και είναι δυνατόν να προηγούνται ή να ακο-

4 242 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σχήμα 5. Παροξυντική κολπική ταχυκαρδία με συχνότητα περίπου 200 σφύξεις/λεπτό. Σχήμα 6. Αργός κομβικός ρυθμός εκ διαφυγής χωρίς ορατά Ρ και με 43 σφύξεις/λεπτό. Σχήμα 7. Κολπικός πτερυγισμός με πριονωτά κύματα F και κολπική μαρμαρυγή με ανώμαλα ινιδιακά f. λουθούν το σύμπλεγμα QRS 2) σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις) τα ανάστροφα επάρματα P καλύπτονται από το σύμπλεγμα QRS, και στο ΗΚΓ η βασική γραμμή μεταξύ των QRS μένει τελείως επίπεδη. Οι κομβικοί ρυθμοί διακρίνονται: σε κομβικούς ρυθμούς εκ διαφυγής με <60 σφύξεις/λεπτό, όπου η κομβική συστολή εκ διαφυγής είναι απλώς μια συστολή που ακολουθεί μια παύλα, επειδή ο φλεβόκομβος δεν λειτούργησε (σχήμα 6) και σε κομβική ταχυκαρδία με σειρά από τρεις ή τέσσαρες διαδοχικές πρόωρες κομβικές συστολές και έχει την ίδια κλινική σημασία με την παροξυσμική κολπική ταχυκαρδία. ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΣ Στον κολπικό πτερυγισμό δεν υπάρχουν πραγματικά επάρματα P αλλά τα χαρακτηριστικά πριονωτά F (σχήμα 7), η καρδιακή συχνότητα κυμαίνεται μεταξύ 250 και 350 σφύξεις/λεπτό και στο ΗΚΓ η συχνότητα του επάρματος QRS ποικίλει ανάλογα με την ικανότητα του κολποκοιλιακού κόμβου να μεταβιβάζει ερεθίσματα από τους κόλπους στις κοιλίες. ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Η κολπική μαρμαρυγή (χρόνια ή παροξυσμική) χαρακτηρίζεται από γρήγορη, ανώμαλη εκπόλωση των κόλπων

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 243 Σχήμα 8. Κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή συχνότητα και χωρίς επάρματα Ρ. που προκαλεί ανώμαλες διακυμάνσεις της βασικής γραμμής του ΗΚΓ, χωρίς πραγματικά επάρματα P, ενώ η κοιλιακή συχνότητα δηλαδή τα επάρματα QRS είναι συνήθως πολύ ανώμαλα (σχήμα 8). Ποιες είναι οι κλινικές συνέπειες και γιατί πρέπει να την αναγνωρίζουμε αμέσως. Σε φλεβοκομβικό ρυθμό μετά το κύμα P οι κόλποι συστέλλονται και εξωθούν το αίμα στις κοιλίες, ενώ κατά την κολπική μαρμαρυγή η φυσιολογική κολπική ώθηση εξαφανίζεται, ο φυσιολογικός όγκος παλμού ελαττώνεται άρα και η πλήρωση των κοιλιών με συνέπεια υπόταση και ισχαιμία του μυοκαρδίου. Η παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή μεταπίπτει σε φλεβοκομβικό ρυθμό με την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής ή ηλεκτρικού ρεύματος. ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Οι πρώιμες (έκτακτες) κοιλιακές συστολές είναι πρόωρες και παρατηρούνται πριν από το χρόνο που αναμένεται η επόμενη φυσιολογική συστολή. Έχουν ανώμαλο σχήμα και το σύμπλεγμα QRS είναι πάντα ανώμαλα ευρύ. Οι έκτακτες κοιλιακές συστολές παρατηρούνται με διάφορη συχνότητα. Αν εμφανισθούν δύο (2) έκτακτες συστολές στη σειρά ονομάζονται ζεύγος ενώ αν εμφανισθούν τρεις (3) στη σειρά είναι κοιλιακή ταχυκαρδία. Κοιλιακή διδυμία είναι η εμφάνιση έκτακτης κοιλιακής συστολής μετά από κάθε φυσιολογική συστολή. Κοιλιακή τριδυμία είναι όταν ο ρυθμός είναι δύο φυσιολογικές συστολές και μετά ακολουθεί μία έκτακτη (σχήμα 9). Έκτακτες κοιλιακές συστολές που προέρχονται από το ίδιο σημείο στις κοιλίες ονομάζονται μονοεστιακές και έχουν το ίδιο σχήμα ενώ πολυεστιακές είναι οι έκτακτες κοιλιακές συστολές που προέρχονται από διάφορα σημεία των κοιλιών και έχουν διαφορετικό σχήμα στην ίδια απαγωγή. Για την άμεση αντιμετώπιση τους φάρμακο εκλογής είναι η ενδοφλέβια Σχήμα 9. Πρώιμες κοιλιακές συστολές. Α: Κοιλιακή διδυμία. Κάθε φυσιολογική φλεβοκομβική συστολή ακολουθείται από μία πρώιμη κοιλιακή συστολή (σημειώνεται με Χ). Β: Κοιλιακή τριδυμία. Μία πρώιμη κοιλιακή συστολή παρατηρείται ύστερα από κάθε δύο φλεβοκομβικές συστολές.

6 244 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σχήμα 7. Κολπικός πτερυγισμός με πριονωτά κύματα F και κολπική μαρμαρυγή με ανώμαλα ινιδιακά f Σχήμα 10. Παροξυντική κολπική ταχυκαρδία. Η συνεχής λήψη ΗΚΓ απαγωγής παρουσιάζει μια ριπή κοιλιακής ταχυκαρδίας (monitor-continuous strip = συνεχής λήψη ΗΚΓ). λιδοκαΐνη και εν συνεχεία ερευνάται η ύπαρξη αναστρέψιμων αιτίων και η αιτιολογική θεραπεία αυτών. ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ Η ριπή από τρεις ή περισσότερες κοιλιακές έκτακτες συστολές ονομάζεται κοιλιακή ταχυκαρδία. Η κοιλιακή ταχυκαρδία με συχνότητα 120 έως 200 σφύξεις/λεπτό, μπορεί να παρατηρηθεί μεμονωμένα ή παροξυσμικά ή να επιμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα (σχήμα 10). Απαιτείται η άμεση αναγνώριση και η γρήγορη αντιμετώπιση επειδή προκαλεί υπόταση και ισχαιμία των ζωτικών οργάνων και η μετάπτωση σε κοιλιακή μαρμαρυγή τον θάνατο του ασθενή. Η θεραπεία της είναι φαρμακευτική ή ανάταξη με την χορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος. ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Η κοιλιακή μαρμαρυγή εμφανίζεται όταν οι κοιλίες σταματούν να συστέλλονται και αντί γι αυτό κάνουν ινιδώδεις κινήσεις ή ασύγχρονες συσπάσεις χωρίς αποτέλεσμα, δηλαδή δεν εξωθούν όγκο παλμού. Είναι μία από τις τρεις κυριότερες ΗΚΓ εικόνες ανακοπής του ασθενή, οι άλλες δύο είναι η ασυστολία και ο ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός. Στο ΗΚΓ παρουσιάζεται χαοτική εικόνα, με λεπτά ή αδρά χαρακτηριστικά ινιδιακά επάρματα (σχήμα 11). Η κοιλιακή μαρμαρυγή απαιτεί άμεση ηλεκτρική ανάταξη με ασύγχρονη εκκένωση ηλεκτρικού ρεύματος. ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κολποκοιλιακός αποκλεισμός είναι ο γενικός όρος για διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής. Φυσιολογικά ο κολποκοιλιακός κόμβος λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 245 Σχήμα 11. Κοιλιακή μαρμαρυγή (VF) μαζί με κοιλιακή ταχυκαρδία (VT) (monitor lead-continuous strip=συνεχής λήψη ΗΚΓ απαγωγής). στους κόλπους και στις κοιλίες. Υπάρχουν τρεις τύποι κολποκοιλιακού αποκλεισμού: 1) Πρώτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός, το διάστημα P-R είναι ομοιόμορφα παρατεταμένο (σχήμα 12). 2) Δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός και διακρίνεται σε κολποκοιλιακό αποκλεισμό α) τύπου Mobitz I (Wenckebach) ο οποίος εμφανίζει προοδευτική επιμήκυνση του διαστήματος P-R μέχρι που ένα P αποκλείεται και δεν ακολουθείται από σύμπλεγμα QRS (σχήμα 13) και β) τύπου Mobitz II ο οποίος εμφανίζει μια σειρά από επάρματα P χωρίς σύμπλεγμα QRS, ακολουθούμενα από ένα P και ένα QRS (σχήμα 14). 3) Τρίτου βαθμού (πλήρης) κολποκοιλιακός αποκλεισμός ο οποίος εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: οι κόλποι συστέλλονται ανεξάρτητα από τις κοιλίες καθώς από τον κολποκοιλιακό κόμβο δεν μπορούν να περάσουν ερεθίσματα, η κολπική συχνότητα είναι ταχύτερη από την κοιλιακή και το διάστημα P-R μεταβάλλεται συνεχώς (σχήμα 15). Ανεξάρτητα από την αιτιολογία του ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός είναι μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή αρρυθμία. Αν η κοιλιακή συχνότητα είναι πολύ αργή ο όγκος παλμού θα ελαττωθεί και θα έχουμε χαμηλή καρδιακή παροχή, γι αυτό και απαιτείται διεγχειρητικά η τοποθέτηση προσωρινού βηματοδότη και η περαιτέρω διερεύνηση της αρρυθμίας. Σχήμα 12. Κολποκοιλιακό αποκλεισμό πρώτου βαθμού, το διάστημα P-R είναι ομοιόμορφα παρατεταμένο πάνω από 0,20 sec σε κάθε συστολή (τα Α και Β είναι από διαφορετικούς αρρώστους).

8 246 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σχήμα 13. Κολποκοιλιακός αποκλεισμός δεύτερου βαθμού αποκλεισμό του Wenckebach (τύπος Mobitz I), Α) το διάστημα P-R μεγαλώνει προοδευτικά με τις διαδοχικές συστολές, μέχρις ότου ένα Ρ δεν ακολουθείται από QRS, εν συνεχεία ο κύκλος επαναλαμβάνεται Β) παρατηρείται προοδευτική αύξηση του διαστήματος R-R, ενώ το τρίτο έπαρμα Ρ κάθε σειράς δεν ακολουθείται από σύμπλεγμα QRS. Σχήμα 14. Κολποκοιλιακός αποκλεισμό δευτέρου βαθμού τύπου Mobitz II υπάρχει μια σειρά από επάρματα Ρ, που δεν μεταβιβάζονται και τα οποία ακολουθούνται από ένα Ρ που μεταβιβάζεται. Εδώ, ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός είναι 3:1, με τρία επάρματα Ρ για κάθε σύμπλεγμα QRS. Σχήμα 15. Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός Α) χαρακτηρίζεται από ανεξάρτητη κολπική (Ρ) και κοιλιακή (QRS) δραστηριότητα. Τα διαστήματα Ρ-R είναι τελείως μεταβλητά. Μερικά Ρ πέφτουν πάνω στο Τ, διαστρεβλώνοντας το σχήμα του. Άλλα μπορεί να πέσουν μέσα στο σύμπλεγμα QRS και να «χαθούν» Β) Παράδειγμα πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού με βραδύ ιδιοκοιλιακό ρυθμό αλλά ταχύτερο ανεξάρτητο κολπικό ρυθμό.

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 247 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ Καρδιακή ανακοπή επέρχεται όταν η καρδιά σταματήσει να συστέλλεται αποτελεσματικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή της εξώθησης αίματος στην περιφέρεια. Το κυριότερο κλινικό σημείο της καρδιακής ανακοπής είναι η απουσία σφύξεων στον ασθενή. Η καρδιακή ανακοπή εμφανίζεται με τη μορφή της κοιλιακής μαρμαρυγής, της ασυστολίας (κοιλιακή παύση) με το ΗΚΓ να εμφανίζει εικόνα ευθείας γραμμής και του ηλεκτρομηχανικού διαχωρισμού (σχήμα 16). Ο ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός χαρακτηρίζεται από κανονικά επαναλαμβανόμενα συμπλέγματα QRS και κύματα T, μπορεί ακόμα να υπάρχουν και κύματα P, χωρίς όμως σφυγμό και αρτηριακή πίεση. Τα αίτια είναι μυοκαρδιακή βλάβη (ισχαιμία, έμφραγμα), μεγάλη απώλεια ενδαγγειακού όγκου και στο χειρουργείο κατά την διάρκεια των επεμβάσεων συνθήκες υποξίας ή υπερκαπνίας, αναπνευστικής οξέωσης, ηλεκτρολυτικών διαταραχών, υποθερμίας ερεθισμός του καρωτιδικού κόλπου σε ενδαρτηρεκτομή, ερεθισμός του παρασυμπαθητικού κατά την διασωλήνωση με τραχειοσωλήνα ή με το βρογχοσκόπιο σε βρογχοσκόπιση κλπ. Η θεραπεία είναι η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, η γνωστή ΚΑΡΠΑ. Σχήμα 16. Επιτυχής καρδιοαναπνευστική ανάνηψη μετά από καρδιακή ανακοπή. Τα Α έως Θ πάρθηκαν με μεσοδιαστήματα 1 έως 2 λεπτών. Α: Ασυστολία (C: έπαρμα από εξωτερική καρδιακή μάλαξη). Β: Ασυστολία με επάρματα εξωτερικής καρδιακής μαλάξεως (R: ένα σύμπλεγμα QRS δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα της καρδιακής μαλάξεως), Γ, Δ και Ε: Κοιλιακή μαρμαρυγή, κοιλιακός πτερυγισμός και κοιλιακή μαρμαρυγή. Στο σημείο αυτό εφαρμόζεται στο προκάρδιο μη συγχρονισμένο CD shock. Ζ: Ανώμαλος, χαμηλής συχνότητας ιδιοκοιλιακός ρυθμός που εμφανίστηκε μετά την απινίδωση. Στο τέλος του Ζ παρατηρούμε μια φυσιολογική φλεβοκομβική συστολή. Η και Θ: φλεβοκομβικός ρυθμός με σποραδικές πρώιμες κοιλιακές εκτακτοσυστολές (V).

10 248 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Goldberger AL and Goldberger E: Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας. Αθήνα Γκιάλα Μ Μαρία: Επείγουσα και εντατική ιατρική. Αντιμετώπιση του πόνου. University Studio Press. Θεσσαλονίκη Μπαλαμούτσος Νικόλαος: Περιεγχειρητική Ιατρική. University Studio Press. Θεσσαλονίκη Braunwald E: Heart Disease. W. B. Saunders. London Alpert JS and Francis GS: Handbook of coronary care. Little Brown Co. London 1993.

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣΤΕΧΝΗΤΗΣΚΑΡΔΙΑΚΗΣΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣΤΗΘΕΡΑΠΕΙΑΤΩΝΚΑΡΔΙΑΓΕΙΑΚΩΝΠΑΘΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «ΗΚΓ» & «Βασικές αρρυθμίες και αντιμετώπισή τους» Σωστή Λήψη ΗΚΓ V1: 4ο μεσοπλεύριο διάστημα δεξιά του στέρνου V2: 4ο μεσοπλεύριο διάστημα αριστερά του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουµε. Ένας σηµαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισµένο βαθµό την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις Κάποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις έχουν περισσότερες από μία ορθές απαντήσεις. Επομένως ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις ως έχουν (διότι εκεί χρησιμοποιούμε ερωτήσεις με μία μόνο ορθή απάντηση).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ECG) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΟΣΤΣΑΚ ΑΡΚΑΝΤΙΟΥΣ ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ II ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ ΤΣΙΑΓΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 2. Η.Κ.Γ. 3. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 4.

Διαβάστε περισσότερα

SUMMARY. Key Words: Electrocardiograph, Heart, Lead wires.

SUMMARY. Key Words: Electrocardiograph, Heart, Lead wires. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 07174ΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΛΗ (504109) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κεντρικό θέµα είναι η µελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Σ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΡΙΖΙΚΗ ΘΡΑΠΙΑ ΥΠΡΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ Εισηγητής: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Φοιτήτρια: ΖΑΧΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2009 Ευχαριστίες Η πτυχιακή αυτή πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική Ηλεκτρικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική Ηλεκτρικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εισαγωγή στην Ιατρική Φυσική Ηλεκτρικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα Διδάσκουσα: Μυρσίνη Μακροπούλου Βιοηλεκτρικά σήματα από το ανθρώπινο σώμα (Από σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Αντλίες και Ρεύµατα

Κεφάλαιο 2. Αντλίες και Ρεύµατα Κεφάλαιο 2 Αντλίες και Ρεύµατα Η Π.Κ. είναι µια ευτραφής κυρία 58 ετών. Έχει ιδιαίτερη αδυναµία στα γλυκά και ειδικά στα crème brûlée. Ως αποτέλεσµα δεν µπόρεσε να χάσει βάρος παρ όλες τις δίαιτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της καρδιάς. Δρ. Μαρία Χαρίτου, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Φυσιολογία της καρδιάς. Δρ. Μαρία Χαρίτου, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Φυσιολογία της καρδιάς Δρ. Μαρία Χαρίτου, Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Αθήνα, Ιανουάριος 2012 Το καρδιαγγειακό σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων και σωλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνές και πόσο επικίνδυνες είναι οι αρρυθμίες της παιδικής ηλικίας;

Πόσο συχνές και πόσο επικίνδυνες είναι οι αρρυθμίες της παιδικής ηλικίας; Πόσο συχνές και πόσο επικίνδυνες είναι οι αρρυθμίες της παιδικής ηλικίας; Δημήτρης Ζ. Ψυρρόπουλος -Καρδιολόγος -Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. -Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Θ. «Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Καρδιοπνευμονική. αναζωογόνησης.

Βασική Καρδιοπνευμονική. αναζωογόνησης. Βασική Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση Η έκβαση μιας επείγουσας κατάστασης και η επιβίωση του ασθενούς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση κατά τα πρώτα λεπτά. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α»

«ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡ ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Προσέγγιση του Ασθενή με Βηματοδότη και Εμφυτεύσιμο Απνιδωτή

Αναισθησιολογική Προσέγγιση του Ασθενή με Βηματοδότη και Εμφυτεύσιμο Απνιδωτή 36 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Προσέγγιση του Ασθενή με Βηματοδότη και Εμφυτεύσιμο Απνιδωτή ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ Α. ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Υπάρχουν περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Επιµέλεια έκδοσης Καθηγητής Μάριος Μαρσέλος Ιωάννινα 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ. Κωνσταντή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 Κ. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικές Διαταραχές

Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 233 Αιμοδυναμικές Διαταραχές ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΑΚΟΛΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συχνότερες και σοβαρότερες αιμοδυναμικές διαταραχές κατά την διεγχειρητική και

Διαβάστε περισσότερα