Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ. 5905/Φ15/839 της 30.6/12.7/1995 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (Φ.Ε.Κ. 611/Β/1995) α) Του Π.. 238/73 "Περί Οργανισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενέργειας" (ΦΕΚ 66/Α/79). β) Του Π.. 229/86 "Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας" (ΦΕΚ 96/Α/86) και του Π.. 396/89 "Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας" (ΦΕΚ 172/Α/89). γ) Του άρθρου 22 του Ν. 1682/87 "Μέσα και Όργανα Αναπτυξιακής Πολιτικής Προγραµµατικής Συµφωνίας και Αναπτυξιακής Σύµβασης, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τροποποίηση του Ν. 1262/82 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 14/Α/87). δ) Την κοινής απόφασης 7755/160/88 των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας Τάξης και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "περί λήψεως µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών" (ΦΕΚ 241/Β/88), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 263/91 (ΦΕΚ 22/Β/91) Κ.Υ.Α. ε) Του Ν. 2218/1 994 "Ίδρυση νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 90/Α/ ). στ) Του Ν. 2240/1994 "Συµπλήρωση διατάξεων για τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 153/ Α/ ). 2. Την ανάγκη επανεξέτασης των ρυθµίσεων που αφορούν την πυρασφάλεια των πάσης φύσεως Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 4. Την αριθ. ΥΠ 122/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού για ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιοµηχανίας Ενεργ. και Τεχνολογίας, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 1. Οι κάτοχοι των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και των πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, που υπάγονται στον έλεγχο του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, υποχρεούνται να παίρνουν

2 κατάλληλα µέτρα, για την αποφυγή ή τον περιορισµό των κινδύνων έκρηξης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες τους. 2. Στα ανωτέρω µέτρα συµπεριλαµβάνονται: α. Τα προληπτικά µέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης. β. Τα κατασταλτικά µέτρα πυροπροστασίας σε περίπτωση εµφάνισης πυρκαγιάς. γ. Η συγκρότηση οµάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρησης και η µέριµνα για την εκπαίδευση αυτής. 3. Για τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στον έλεγχο του Υ.Β.Ε.Τ. εφαρµόζονται οι κανονισµοί που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Άρθρο 2 1. Οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρ. 1 της παρούσας οφείλουν να συντάσσουν µελέτη πυροπροστασίας η οποία θα είναι σύµφωνη µε το παράρτηµα ΙΙΙ που θα εγκρίνεται από τις κατά τόπους αρµόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.). Στην παραπάνω µελέτη διαλαµβάνονται τα µέτρα πυροπροστασίας που αφορούν την υπόψη εγκατάσταση καθώς και το είδος της εκπαίδευσης και τα ειδικά καθήκοντα της οµάδας πυροπροστασίας σε θέµατα πρόληψης, περιστολής και καταστολής πυρκαγιών καθώς και ο τρόπος δράσης της οµάδας. Η µελέτη αυτή θα υπογράφεται από αρµόδιο τεχνικό επιστήµονα εφόσον από την παρούσα προβλέπονται µόνιµα µέτρα πυροπροστασίας. 2. Τα µέτρα πυροπροστασίας πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας. 3. Στις περιπτώσεις που στο χώρο των αναφεροµένων στο άρθρο 1, παραγρ. 1 εγκαταστάσεων υπάρχουν αποθήκες υγρών καυσίµων ή υγραερίων θα συντάσσεται ενιαία µελέτη και θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα και µέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την παρούσα για την εγκατάσταση και τις Κ.Υ.Α. από (ΦΕΚ 578/Β/ ) και 3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/1.7.93) για τις αποθήκες υγρών καυσίµων ή υγραερίων αντίστοιχα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 4. Οι µονάδες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης µελέτης πυροπροστασίας βάσει του άρθρου 4 παράγρ.1 της παρούσας, χρησιµοποιούν όµως για τις λειτουργικές τους ανάγκες υγρά καύσιµα ή υγραέρια, υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις των παραπάνω Κ.Υ.Α. σε ό,τι αφορά την αποθήκευση των υγρών καυσίµων και να συντάσσουν µελέτη πυροπροστασίας µόνο για τους χώρους αυτών. Άρθρο 3 1. Για την χορήγηση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υ.Β.Ε.Τ. της άδειας λειτουργίας που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολή, πέραν των άλλων δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, εγκεκριµένης µελέτης πυροπροστασίας και πιστοποιητικού από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι έχουν ληφθεί τα

3 αναγραφόµενα στην ισχύουσα για την υπόψη εγκατάσταση µελέτη µέτρα πυροπροστασίας και ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό ισχύει για 5 χρόνια. Ειδικά προκειµένου για εγκαταστάσεις, στις οποίες χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας ή προθεσµία προς µεταφορά, το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για τρία (3) χρόνια. Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση οφείλει να ζητήσει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση του πιστοποιητικού και τυχόν αναθεώρηση της ισχύουσας µελέτης πυροπροστασίας δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την λήξη της ισχύος του. 2. Σε περίπτωση επέκτασης των ανωτέρω εγκαταστάσεων και αποθηκών δεν απαιτείται η υποβολή νέας µελέτης, εφόσον: α) εν επέρχεται αύξηση της καλυπτόµενης επιφάνειας που επιβάλλει τη λήψη µόνιµων µέτρων πυροπροστασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. β) εν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης. Αν η επέκταση υπερβαίνει τα 200 τ.µ. θα πρέπει να υποβληθεί στην Π.Υ. συµπληρωµατική µελέτη. Οµοίως δεν απαιτείται η υποβολή νέας µελέτης σε περίπτωση αλλαγής επωνυµίας ή µεταβίβασης της επιχείρησης. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο ότι έχουν µεν ληφθεί τα προβλεπόµενα, από την εγκεκριµένη µελέτη, µέτρα και µέσα πυροπροστασίας, τα οποία όµως δεν είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρούσα Απόφαση, η Π.Υ. υποχρεούται να χορηγεί προσωρινή βεβαίωση πυροπροστασίας. Στη βεβαίωση αυτή θα καθορίζονται τα πρόσθετα µέτρα πυροπροστασίας που απαιτούνται και ο χρόνος µέσα στον οποίο πρέπει να ληφθούν και που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέµα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Βιοµηχανίας θα προβαίνει στην ανανέωση της σχετικής άδειας λειτουργίας µε βάση την προσωρινή αυτή βεβαίωση. Ο κάτοχος της εγκατάστασης οφείλει να προσκοµίσει οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας µέσα στον χρόνο που αναφέρεται στη βεβαίωση. Σχετικός όρος αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας (ανανέωση) της εγκατάστασης. 4. Πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί σε εγκαταστάσεις σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 7755/160/1988 εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τον χρόνο λήξης τους. Η ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και δεν υποβάλλεται νέα µελέτη εφόσον τα µέσα και µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την παρούσα είναι τα ίδια µε αυτά που προβλέπονται από την 7755/160/1988 Κ.Υ.Α. Άρθρο 4 1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε µελέτη πυροπροστασίας οι βιοµηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και οι πάσης φύσεως µηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι αποθήκες που περιλαµβάνονται στην κατηγορία Ο του Παραρτήµατος Ι της

4 παρούσας απόφασης, ανεξάρτητα από την ισχύ τους. Οµοίως απαλλάσσονται οι εγκαταστάσεις που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια λειτουργίας. Οι ανωτέρω µονάδες υποχρεούνται να παίρνουν τα γενικά µέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ Κεφ. Α' της παρούσας. 2. Ύστερα από πρόταση της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, εγκαταστάσεις της προηγούµενης παραγράφου 1 µπορούν να εξαιρούνται από την ανωτέρω απαλλαγή. 3. Οι κάτοχοι των ανωτέρω εγκαταστάσεων υποχρεούνται µέσα στον χρόνο που ορίζεται στην απόφαση εξαίρεσης, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τρεις (3) και µεγαλύτερος από έξι (6) µήνες, να συντάξουν µελέτη πυροπροστασίας και να συµµορφωθούν προς τα οριζόµενα σ' αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας. 4. Οι µονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία µικρού κινδύνου (Αα) και υποχρεούνται στην εγκατάσταση µονίµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, δύνανται, εφόσον λόγω της φύσεώς τους αντενδείκνυται η χρήση νερού ως κατασβεστικού µέσου, να προτείνουν εναλλακτική µέθοδο πυροπροστασίας για τους χώρους παραγωγής και την αποθήκη τους. Η πρότασή τους θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη µελέτη αρµοδίου τεχνικού επιστήµονα µε τα εναλλακτικά µέσα και µέτρα πυροπροστασίας και θα εγκρίνεται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Άρθρο 5 1. Κατά των κατόχων των εγκαταστάσεων που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, πρόστιµο µέχρι δρχ., η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας µέρους ή του συνόλου της εγκατάστασης ή και οι δύο ποινές µαζί. 2. Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων χωρεί ένσταση ενώπιον του οικείου Νοµάρχη. 3. Όµοια ένσταση χωρεί: α. Κατά των αποφάσεων ή εντολών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που σχετίζονται µε την έγκριση της µελέτης πυροπροστασίας ή την µη χορήγηση προσωρινού ή οριστικού πιστοποιητικού πυροπροστασίας. β. Σε περίπτωση διαφωνίας του κατόχου της εγκατάστασης µε την απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας µε την οποίο εξαιρείται από την απαλλαγή σύνταξης µελέτης πυροπροστασίας ή ζητείται η υποβολή νέας µελέτης ή νέου πιστοποιητικού της Π.Υ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 και της παράγρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας. 4. Σε όλες τις περιπτώσεις η ένσταση πρέπει να υποβληθεί µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση της απόφασης ή του εγγράφου κατά των οποίων ενίσταται ο ενδιαφερόµενος, άλλως η ένσταση είναι απαράδεκτη. Η απόφαση του Νοµάρχη επί της ενστάσεως πρέπει να εκδοθεί µέσα σε δύο (2) µήνες από της υποβολής της, άλλως η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.

5 Άρθρο 6 1. Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη συνιστάται σε κάθε Νοµαρχία Επιτροπή αποτελούµενη από: α. Τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας. β. Τον ιοικητή της κατά τόπο αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γ. Ένα διπλωµατούχο Μηχανικό ή Χηµικό ηµόσιο Υπάλληλο, οριζόµενο από τον Νοµάρχη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των ανωτέρω, στην Επιτροπή µετέχουν οι νόµιµοι αντικαταστάτες τους ή άλλα κατάλληλα άτοµα οριζόµενα από τον οικείο Νοµάρχη. 2. Αντικείµενο της παραπάνω επιτροπής είναι η διατύπωση γνώµης, εφόσον της ζητηθεί, στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεως ενώπιον του Νοµάρχη κατά: α. Των µέτρων που απαιτεί η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για την έγκριση της µελέτης πυροπροστασίας ή την Χορήγηση από την Π.Υ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας. β. Των αποφάσεων εξαίρεσης από την απαλλαγή σύνταξης µελέτης πυροπροστασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4.παράγρ. 2 της παρούσας. γ. Των κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της παρούσας απόφασης. 3. Επίσης η παραπάνω επιτροπή θα εξετάζει τις περιπτώσεις της παραγρ. 4 του άρθρου 4 της παρούσας και θα διατυπώνει τις προτάσεις της µε πρακτικό προς τον οικείο Νοµάρχη. 4. Με απόφαση του οικείου Νοµάρχη ρυθµίζονται τα της λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής. Άρθρο 7 1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία µπορεί να ενεργεί, οποτεδήποτε επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκειµένου να διαπιστώσει αν τηρούνται τα προβλεπόµενα από τη µελέτη µέτρα και µέσα πυροπροστασίας. 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Π.Υ. παραβάσεις ή παραλείψεις των µέτρων πυροπροστασίας η ανωτέρω Υπηρεσία ενηµερώνει επί των διαπιστώσεών της την αρµόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υ.Β.Ε.Τ. Άρθρο 8 1. Προκειµένου για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που οι σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υ.Β.Ε.Τ. όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται αρµόδιος ο Νοµάρχης νοείται ο Υπουργός Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και όπου η

6 Περιφερειακή Υπηρεσία του Υ.Β.Ε.Τ. η αρµόδια /νση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Β.Ε.Τ. 2. Για τις ανωτέρω εγκαταστάσεις η προβλεπόµενη από το άρθρο 5 της παρούσας ένσταση υποβάλλεται στο Υ.Β.Ε.Τ. 3. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγρ. 2 και 3 των παραπάνω εγκαταστάσεων γνωµοδοτεί τριµελής επιτροπή που συγκροτείται µε Απόφαση του Υ.Β.Ε.Τ. και αποτελείται από: α. Εκπρόσωπο του Υ.Β.Ε.Τ. β. Εκπρόσωπο του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος και γ. ιπλωµατούχο Μηχανικό ή Χηµικό ηµόσιο Υπάλληλο. Άρθρο 9 Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής τα κατωτέρω παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Το παράρτηµα ΙΙΙ δύναται να τροποποιείται µε Απόφαση του Αρχηγού Πυρ/κού Σώµατος. Άρθρο Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις: α. Της Κ.Υ.Α 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/Β/88) "Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών", όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α. 263/91 (ΦΕΚ 22/Β/91). β. Της παραγρ. 4 του άρθρου 11 του Π.. 71/88 (ΦΕΚ 32/Α/ ) κατά το µέρος που αφορά ρυθµίσεις που διέπονται από την παρούσα. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα 30 Ιουνίου 1995

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατάταξη βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και αποθηκών αυτών καθώς και αποθηκών ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς. Ι.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ο Α. Κατασκευή ειδών από πυρίµαχα και οξύµαχα υλικά, κατασκευή και κατεργασία αντικειµένων από γυαλί. Κατασκευή τσιµεντοσωλήνων και τσιµεντοστύλων. Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος. Κατασκευή ειδών από τσιµέντο. Κοπή και κατεργασία µαρµάρων. Κοπή και κατεργασία σιδήρου για οικοδοµές. Προϊόντα τριβής µαρµάρου. Κατασκευή µαρµαρινών. Κατασκευή ειδών από αµίαντο. Κατασκευή ειδών από γύψο. Κατεργασία σµύριδος και κατασκευή λειαντικών µέσων. Κατασκευή συρµάτων, αλυσίδων, συρµατοπλεγµάτων, κοχλιών, καρφοβελόνων και καρφιτσών. Κλειθροποιία και κατασκευή σιδηρικών για πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κ.λ.π. Κατασκευή φακών, οπτικών υάλων, σκελετών και οµατοϋαλίων. Επισκευή οµατοϋαλίων. Επισκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων. Κατασκευή και λάξευση αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα και λίθους. Κατασκευή ψευδοκοσµηµάτων. Επισκευή ωρολογιών. Β. Γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις και άλλες µηχανολογικές εγκ/σεις που δεν αποτελούν µεταποιητικές µονάδες και υπόκεινται στον έλεγχο του ΥΒΕΤ.

8 Γ. Επαγγελµατικά εργαστήρια όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγρ. 6 του Π.. 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/ ) που υπάγονται σε δραστηριότητες της Αα κατηγορίας. ΙΙ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Στην κατηγορία Α υπάγονται οι εξής βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις. 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αα. Κ.Α. 20 ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Σφαγή ζώων και εκδορά αυτών, εκτός από πουλερικά. Ακροκαθαριστήρια, κατεργασία εντέρων. Αλλαντοποιία. Επεξεργασία και διατήρηση κρέατος εκτός από πουλερικά. Σφαγή, καθαρισµός και διατήρηση πουλερικών. Παρασκευή διατηρούµενου γάλακτος, βουτύρου, γιαούρτης. Τυροκοµία. Παρασκευή παγωτών. Παρασκευή χυµού από φρούτα. Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά. Παρασκευή διατηρουµένων λαχανικών και φρούτων. Παρασκευή βρώσιµων ελαίων. Καθαρισµός, αποστείρωση και αφυδάτωση φρούτων, και εσπεριδοειδών µε µηχανικά µέσα. Καθαρισµός και αποστείρωση ξηρών σύκων. Καθαρισµός σταφίδας. Παρασκευή διατηρουµένων ιχθύων και ιχθυηρών. Άλεση δηµητριακών. Επεξεργασία οσπρίων. Επεξεργασία ορύζης. Αρτοποιία.

9 Βιοµηχανία µπισκότων. Ζαχαροπλαστική. Παραγωγή ζάχαρης. Σοκαλατοποιία. Παρασκευή λουκουµιών. Παρασκευή χαλβάδων. Παρασκευή αποφλοιωµένων, καβουρδισµένων και αλµυρών ξηρών καρπών και σπόρων. Παραγωγή αµύλου και αµυλοσακχάρου. Παραγωγή σακχάρου. Επεξεργασία µέλιτος. Παραγωγή ζυµών. Παραγωγή ζυµαρικών. Παρασκευή φύλλων κρούστας και καταϊφιών. Καβούρδισµα και άλεση καφέ. Παρασκευή τροφών για ζώα και πτηνά. Παραγωγή πάγου από νερό. Λοιπές βιοµηχανίες ειδών διατροφής κ.α.α. (αλατιού, µπαχαρικών, καρυκευµάτων, µαγιονέζας, ξυδιού, µουστάρδας κ.λ.π.). Ξηραντήρια αραβοσίτου και λοιπών γεωργικών προϊόντων. ιαλογητήρια φρούτων και λαχανικών. Ψύξη και διατήρηση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Πλυντήρια, σιδερωτήρια ρούχων. STUDIO Κινηµατογράφου, τηλεόρασης, εγγραφής και διαµόρφωσης ήχου εµφάνισης φωτογραφικού φιλµ κ.λ.π. Συνεργεία επισκευής οχηµάτων και λοιπών µηχανηµάτων πλην βαφείων. Αφαλάτωση θαλασσίου ύδατος. Κ.Α. 21 ΠΟΤΩΝ Οινοποιία και ζυθοποιία.

10 Παρασκευή ποτών από χυµούς και µεταλλικά νερά. Κ.Α. 23 ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Βαφεία, λευκαντήρια, φινιριστήρια. Νεροτριβή. Κ.Α. 28 ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Κατασκευή κλισσέ. Κ.Α. 29 ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΗΣΗΣ Παραγωγή σολοδερµάτων και επανωδερµάτων. Παραγωγή λοιπών δερµάτων. Παραγωγή συνθετικού δέρµατος. Επεξεργασία γουναρικών. Κατασκευή ειδών από γούνα, εκτός από είδη ενδυµασίας. Κατασκευή θηκών από δέρµα ή υποκατάστατων δέρµατος. Κατασκευή ειδών ιπποσκευής. Κατασκευή λοιπών δερµατίνων ειδών. Κ.Α. 31 ΧΗΜΙΚΕΣ Παραγωγή πεπιεσµένου αέρα, οξυγόνου, αζώτου, διοξειδίου του άνθρακα και λοιπών µη ευφλέκτων αερίων πλην των στην κατηγορία C περιλαµβανοµένων ξηρού πάγου και FRΕΟΝ. Παραγωγή λοιπών βασικών χηµικών προϊόντων µ.α.α. (Παραγωγή οξειδίων µετάλλων). Παρασκευή φαρµακευτικών προϊόντων εκτός από γεωργικά φάρµακα και εντοµοκτόνα. Παρασκευή οξέων, βάσεων και αλάτων. Παρασκευή υδροχρωµάτων. Κ.Α. 33 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ Παρασκευή τούβλων και κεραµιδιών από ψηµένη γη. Κατασκευή λοιπών υλικών από ψηµένη γη για οικοδοµές. Κατασκευή καθρεπτών από γυαλί.

11 Αγγειοπλαστική, κατασκευή ειδών από πηλό, εκτός από αυτά που προορίζονται για οικοδοµές. Κατασκευή ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανά. Παραγωγή τσιµέντων. Ασβεστοποιία. Παραγωγή γύψου και στόκου. Παραγωγή λοιπών προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά. Κ.Α. 34 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Παραγωγή χυτοσιδήρου σε υψικαµίνους. Ανάτηξη και εξέλαση σιδήρου. Κατασκευή αντικειµένων από χυτοχάλυβα. Μεταλλουργία µολύβδου. Μεταλλουργία σιδηρονικελίου. Μεταλλουργία χαλκού και των κραµάτων αυτού. Μεταλλουργία αλουµινίου και των κραµάτων αυτού. Μεταλλουργία άλλων κοινών µετάλλων. Κ.Α. 35 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Κατασκευή σιδηροσωλήνων, εκτός από ηλεκτροµονωτικούς. Κατασκευή ηλεκτροδίων. Κατασκευή αστολοµάλλου. Κατασκευή κουφωµάτων, κιγκλιδωµάτων και συναφών ειδών για οικοδοµές από σίδηρο. Κατασκευή κουφωµάτων από λοιπά µέταλλα εκτός από σίδηρο (περιλαµβάνονται και τα κουφώµατα αλουµινίου). Λοιπές µεταλλικές κατασκευές. Κατασκευή γεωργικών εργαλείων. Κατασκευή λοιπών εργαλείων εκτός από επιστηµονικά. Κατασκευή συσκευών µαγειρικής, φωτισµού και θέρµανσης, εκτός από ηλεκτρικές.

12 Κατασκευή ειδών υδραυλικής και φανοποιίας. Κατασκευή αντικειµένων από χυτοσίδηρο. Κατασκευή ειδών χαλκουργίας και ορειχαλκουργίας. Κατασκευή ειδών από µόλυβδο και των κραµάτων του. Κατασκευή σκευών από αλουµίνιο. Κατασκευή ειδών εµαγιέ. Κατασκευή χρηµατοκιβωτίων και θησαυροφυλακίων. Κατασκευή ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο. Κατασκευή ειδών συσκευασίας από σιδηρόφυλλα. Κατασκευή σωληναρίων και ειδικών θηκών από µέταλλα. Κατασκευή επιτραπέζιων ειδών από κοινά µέταλλα και ειδών από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατασκευή ξυριστικών λεπίδων. Επιµετάλλωση και οξείδωση µετάλλων. Βληµατοποιία, καλυκοποιία και κατασκευή πυροβόλων όπλων. Κατασκευή λοιπών αντικειµένων από µέταλλα κ.α.α. Κ.Α. 36 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κατασκευή µηχανών εσωτερικής καύσης. Επισκευή µηχανών εσωτερικής καύσης. Κατασκευή µηχανηµάτων κλιµατισµού. Κατασκευή γεωργικών µηχανηµάτων. Κατασκευή γεωργικών ελκυστήρων. Κατασκευή µηχανηµάτων ζωοκοµίας. Κατασκευή µηχανηµάτων λατοµείων και επεξεργασίας λατοµικών προϊόντων. Κατασκευή µηχανηµάτων οδοποιίας. Κατασκευή µηχανηµάτων για την παραγωγή ειδών διατροφής. Κατασκευή µηχανηµάτων υφαντουργίας.

13 Κατασκευή µηχανηµάτων επεξεργασίας ξύλου και µετάλλου. Κατασκευή πυροσβεστήρων. Κατασκευή αντλιών. Κατασκευή ψεκαστήρων. Κατασκευή και επισκευή µηχανών γραφείου. Κατασκευή πλαστιγγών και ζυγαριών. Λεβητοποιία. Λοιπά µηχανουργεία κατασκευής και επισκευής κάθε είδους µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων των µ.α.α. Κ.Α. 37 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων και ηλεκτρογεννητριών. Κατασκευή µετασχηµατιστών και ανορθωτών. Κατασκευή συσσωρευτών. Κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων. Κατασκευή συρµάτων και καλωδίων µεταφοράς ηλεκτρισµού. Κατασκευή ηλεκτρικών λαµπτήρων φωτισµού. Κατασκευή φωτεινών επιγραφών. Κατασκευή µονωτικών σωλήνων κάθε είδους. Κατασκευή λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών. Κατασκευή τηλεπικοινωνιακού υλικού. Κατασκευή ηλεκτροακουστικών συσκευών. Κατασκευή ηλεκτρικών και επιστηµονικών τεχνικών συσκευών και οργάνων. Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης. Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών κλιµατισµού. Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών φωτισµού. Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρικών συσκευών.

14 Κ.Α. 38 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ναυπηγεία µεταλλικών σκαφών. Κατασκευή σιδηροδροµικού και τροχιοδροµικού υλικού. Κατασκευή και συναρµολόγηση αυτοκινήτων. Κατασκευή αµαξωµάτων επιβατηγών αυτοκινήτων. Κατασκευή αµαξωµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Κατασκευή ρυµουλκούµενων τροχοφόρων οχηµάτων. Κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Κατασκευή αυτοκινήτων. Κατασκευή και συναρµολόγηση µοτοσικλεττών και ποδηλάτων. Κατασκευή ανταλλακτικών µοτοσικλεττών και ποδηλάτων. Κατασκευή ζωαµαξών και χειραµαξών. Κατασκευή παιδικών χειραµαξών. Κ.Α. 39 ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Κατασκευή ιατροχειρουργικών εργαλείων και ορθοπεδικών οργάνων. Κατασκευή οργάνων ακριβείας, συσκευών µέτρησης και ελέγχου. Κατασκευή φωτογραφικών και οπτικών οργάνων. Κατασκευή ωρολογίων και ανταλλακτικών τους. Κατασκευή µουσικών οργάνων. Κατασκευή τεχνιτών οδόντων. Ανάµειξη και συσκευασία µη ευφλέκτων υλών και αντικειµένων, που δεν περιλαµβάνονται σε άλλη κατηγορία. 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Αβ) Κ.Α. 22 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Επεξεργασία φύλλων καπνού. Παραγωγή σιγαρέττων και πούρων.

15 Κ.Α. 23 ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό έριο ήτοι: Λιναριστήρια Νηµατουργεία. Στριπτήρια. Υφαντήρια. Τυποβαφεία. Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό βαµβάκι ήτοι: Εκκοκκιστήρια Νηµατουργεία. Στριπτήρια. Υφαντήρια. Παραγωγή νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό µετάξι καθώς και από συνθετικές ίνες ήτοι: Αναπηνιστήρια Στριπτήρια. Νηµατουργεία. Υφαντήρια. Κατεργασία, ιούτης, λινού και καννάβεως. Νηµατουργεία. αντελλοποιία. Ταινιοπλεκτική. Καλτσοποιία. Πλεκτική εσωρούχων. Πλεκτική υφασµάτων, εξωτερικών ενδυµάτων και εξαρτηµάτων ενδυµασίας. Κατασκευή σχοινίων και σπάγγων. Κατασκευή διχτύων.

16 Ταπητουργεία. Βιοµηχανία νηµατοποίησης και ύφανσης σκληρών ινών. Βιοµηχανία εµποτισµού υφασµάτων µε διάφορες ύλες. Κατασκευή πιληµάτων. Βιοµηχανία υπολειµµάτων κλωστοϋφαντουργίας. Κ.Α. 24 ΕΙ ΩΝ ΥΠΟ ΗΣΗΣ, ΕΝ ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ Υποδηµατοποιία από κάθε ύλη, εκτός από ελαστικό και πλαστική ύλη. Επισκευή υποδηµάτων. Ραπτική γυναικείων από παιδικών εξωτερικών ενδυµάτων. Ραπτική ενδυµάτων από αδιάβροχα υφάσµατα, πλαστικά και από δέρµα. Ραπτική ενδυµάτων και διαφόρων ειδών ενδυµασίας από γουναρικά. Ραπτική ειδικών εξωτερικών ενδυµάτων. Ραπτική εσωρούχων. Κατασκευή ορθοπεδικών ζωνών και επιδέσµων. Πιλοποιία. Κατασκευή εξαρτηµάτων ενδυµασίας. Στρωµατοποιία και εφαπλωµατοποιία. Ραπτική πανικών οικιακής χρήσης. Κατασκευή κεντηµάτων. Κατασκευή άλλων ειδών από ύφασµα. Κ.Α. 25 ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ Πρώτη κατεργασία του ξύλου. Κατασκευή καπλαµάδων από κόντρα πλακέ. Κατασκευή τεχνητής ξυλείας. Κατασκευή ξυλείας για την βαρελοποιία, καροποιία, σαγµατοποιία, λεµβοποιία κ.λ.π. Κατασκευή σανίδων πατωµάτων. Κατασκευή κουφωµάτων, ρολών παραθύρων και κλιµάκων.

17 Κατασκευή λυόµενων ξύλινων οικηµάτων. Κατασκευή ξύλινων κιβωτίων και κυτίων. Βαρελοποιία από ξύλο. Κατασκευή ειδών από καλάµι, λύγο, άχυρο, σπάρτο, κ.λ.π. εκτός των ειδών επιπλοποιίας. Κατεργασία φελλού και κατασκευή ειδών από φελλό. Κατεργασία ξύλινων εξαρτηµάτων κλωστοϋφαντουργίας. Κατασκευή ειδών τορνευτικής και µικρών αντικειµένων αποκλειστικώς ή κυρίως από ξύλο. Σαγµατοποιία κυρίως από ξύλο. Κατασκευή ειδών από ξύλο µ.α.α. Κ.Α. 26 ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ Κατασκευή ξύλινων επίπλων. Κατασκευή πλεκτών επίπλων. Ταπετσαρίες επίπλων. Κατασκευή µεταλλικών επίπλων εκτός από φερ φορζέ. Κατασκευή επίπλων φερ φορζέ. Κ.Α. 27 ΧΑΡΤΟΥ Παραγωγή χαρτοµάζας. Παραγωγή χάρτου και χαρτονίου. Κατασκευή χαρτοσάκκων και χαρτοσακουλών. Κατασκευή κυτίων, κιβωτίων και λοιπών ειδών συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι µ.α.α. Κ.Α. 28 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έκδοση και εκτύπωση εφηµερίδων και περιοδικών. Εκτύπωση βιβλίων και φυλλαδίων. Λιθογραφία και φωτοµηχανικές εκτυπώσεις. Ειδικές εκτυπωτικές εργασίες. Λοιπές εκτυπωτικές εργασίες. Βιβλιοδεσία και χρυσοτυπία.

18 Κ.Α. 30 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΛΗ Κατασκευή και ολοκληρωτική γόµωση επισώτρων και αεροθαλάµων. Μερική αναγόµωση επιώτρων και αεροθαλάµων. Κατασκευή υποδηµάτων από ελαστικό. Κατασκευή λοιπών προϊόντων από ελαστικό. Παραγωγή ειδών οικιακής χρήσης από πλαστική ύλη. Παραγωγή πλαστικών δερµάτων και φύλλων. Παραγωγή πλαστικών σωλήνων εκτός από µονωτικούς. Παραγωγή οικοδοµικών υλικών από πλαστική ύλη. Παραγωγή υποδηµάτων από πλαστική ύλη. Παραγωγή πλαστικών παιγνιδιών. Παραγωγή λοιπών προϊόντων από πλαστική ύλη. Κ.Α. 31 ΧΗΜΙΚΕΣ Επεξεργασία θειαφιού. Παραγωγή χηµικών λιπασµάτων. Κ.Α. 38 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ναυπηγεία σκαφών από ξύλο. Ναυπηγεία σκαφών από πλαστική ύλη. Επισκευή και διάλυση σκαφών. Κ.Α. 39 ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Κατασκευή φωτογραφικών δίσκων (δίσκοι Ρ.V.C. - οπτικοί δίσκοι) και µαγνητοταινιών. Κατασκευή παιγνιδιών. Κατασκευή κούκλων για βιτρίνες και ράπτες. Κατασκευή αθλητικών ειδών και οργάνων. Κατασκευή µολυβιών. Κατασκευή λοιπών ειδών για γραφείο. Κατασκευή βουρτσών και πινέλων.

19 Κατασκευή κουµπιών από κάθε ύλη. Κατασκευή τεχνητών λουλουδιών, φυτών και φτερών. Κατασκευή σφραγίδων, επιγραφών, σηµάτων και διακριτικών γενικά. Κατεργασία φυσικών σπόγγων. Κατασκευή οµβρελών και ράβδων. Παραγωγή διαφόρων µικροαντικειµένων µ.α.α. εκτός από καρβουνάκια θυµιάµατος. Αποτεφρωτήρες απορριµµάτων. Μονάδες ανακύκλωσης και διαλογής απορριµµάτων. 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Αγ) Κ.Α. 31 ΧΗΜΙΚΕΣ Παραγωγή ειδών από αφρώδες πλαστικό, µονοµερές πλαστικό και νιτροκυταρίνη. Παραγωγή νιτρικών, χλωρικών και υπερχλωρικών αλάτων. Καρβουνάκια θυµιάµατος. Παραγωγή ανθρακασβεστίου. Γόµωση φυσιγγίων και καλύκων κυνηγίου σε εργαστήρια ολικού εµβαδού µέχρι 300 τ.µ. στεγασµένης επιφάνειας και για συνολική αποθηκευµένη ποσότητα µέχρι 100 κιλά άκαπνη πυρίτιδα, τεµάχια φυσιγγίων και καψύλια. (Σε περίπτωση υπέρβασης οποιασδήποτε προϋπόθεσης κατατάσσονται στην κατηγορία Cγ). Στον αριθµό των καψυλίων προσµετρώνται και οι καψυλιωµένοι κάλυκες. ΙΙΙ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Βα) Κ.Α. 20 ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΤΩΝ Χηµικός καθαρισµός και υδρογόνωση ελαίων και λιπών. Παραγωγή µαγειρικών λιπών. Πυρηνελαιουργεία. Σπορελαιουργεία. Έκθλιψη ελαιών.

20 Κ.Α. 21 ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Στεγνοκαθαριστήρια. Παραγωγή ασφαλτικών υλικών επίστρωσης οδών ασφαλτοχάρτου, πισσοχάρτου κ.λ.π. Παραγωγή ναφθαλίνης, παραγωγή µονωτικών υλικών από πετρέλαιο και άνθρακα. Παραγωγή λιπαρών οξέων στεανίνης και παραφίνης λιπών. Παρασκευή καλλυντικών και ειδών ατοµικής τουαλέττας εκτός από κολώνιες και βαφές νυχιών. Παρασκευή σαπώνων. Παρασκευή απορρυπαντικών και λευκαντικών. Κόλλες (εκτός από βενζινόκολλες). Κατασκευή κηρίων. Βαφεία οχηµάτων - µηχανηµάτων. Κ.Α. 32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ Εµφιάλωση και συσκευασία λιπαντικών ελαίων και λιπών. 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Ββ) Κ.Α.21 ΠΟΤΩΝ Οινοπνευµατοποιία. Ποτοποιία οινοπνευµατωδών ποτών. Κ.Α. 31 ΧΗΜΙΚΕΣ Παραγωγή πλαστικών υλών και συνθετικών ρητινών. Παραγωγή ινών από συνθετικές ύλες. Παραγωγή τεχνητών ινών µετάξης, ερίου, βάµβακος. Παραγωγή πετροχηµικών. Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών. Κατεργασία ρητίνης. Παρασκευή βερνικοχρωµάτων και ελαιοχρωµάτων. Παρασκευή βερνικιών και στιλβωµάτων υποδηµάτων.

21 Παρασκευή στιλβωµάτων δαπέδων και µετάλλων. Παρασκευή βαφής νυχιών, κολώνιες. Παρασκευή αιθέριων ελαίων και αρωµάτων. Παρασκευή µελανών. Παρασκευή γεωργικών φαρµάκων και εντοµοκτόνων. Βενζινόκολλες. Αποθήκες διαφόρων αλκοολών, κετονών και λοιπών ευφλέκτων υγρών, ήτοι υγρών εχόντων σηµ. ανάφλεξης µικρότερο από 55 βαθµούς C. ΙV.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Ca). εν έχουν υπαχθεί. 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Cβ). Κ.Α. 32 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ Παραγωγή, εµφιάλωση και αποθήκευση καυσίµων αερίων, εκτός FRΕΟΝ. Φιάλες ή συστοιχίες φιαλών αερίων καυσίµων εγκατεστηµένες προς χρήση σε βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες συνολικής χωρητικότητας σε αέριο περισσότερο από 150 χιλ/µα. 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ (Cγ). Κ.Α. 31 ΧΗΜΙΚΕΣ Κατασκευή πυρείων. Παραγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση εκρηκτικών υλών και πυροµαχικών. Γοµωτήρια (περιλαµβάνονται οι γοµώσεις κάθε είδους). Γοµωτήρια φυσιγγίων και καλύκων εκτός εκείνων που υπάγονται στην κατηγορία Αγ. Αποθήκευση εκρηκτικών υλών, εκτός εργοστασιακών χώρων. Κατασκευή και αποθήκευση πυροτεχνηµάτων. V.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D Στην κατηγορία αυτή υπάγονται βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που κατεργάζονται τα µέταλλα νάτριο, κάλλιο, µαγνήσιο, τιτάνιο και ζιργκόνιο.

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Λήψη βασικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας σε βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. Α.ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Σε όλες τις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς τις αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών, πρέπει να λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα πυροπροστασίας: 1. Ανάρτηση πινακίδων σε εµφανή σηµεία της εγκατάστασης µε οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς. 2. Σήµανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και µέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου. 3. Σήµανση επικίνδυνων υλικών και χώρων. 4. Απαγόρευση καπνίσµατος και χρήσης γυµνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λ.π.) σε επικίνδυνους χώρους. 5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που µπορούν να αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθήκευσης µακριά από θέση παραγωγής και εργασίας. 6. Αποµάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόµους, ταράτσες, προαύλια κ.λ.π. όλων των άχρηστων υλικών που µπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτησή τους σε ασφαλή µέρη, για αποφυγή µετάδοσης πυρκαγιάς. 7. Τήρηση διόδων µεταξύ των αποθηκευµένων υλικών για την διευκόλυνση επέµβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σ' αυτά. 8. Αποµάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυµνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκποµπής θερµότητας. 9. Συνεχής καθαρισµός όλων των διαµερισµάτων, γραφείων, διαδρόµων, προαυλίων, αποθηκών κ.λ.π. της επιχείρησης και άµεση αποµάκρυνση των υλών που µπορούν να αναφλεγούν. 10. ηµιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάµιξης υλικών που µπορούν να προκαλέσουν εξώθερµη αντίδραση. 11. Επιµελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τους σχετικούς κανονισµούς. 12. Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 17483/281/78 Περί κατατάξεως των Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαϊάς. (ΦΕΚ 269/Β/28-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 611 12 Ιουλίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Aριθ. 5905/Φ15/839 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές - βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 7755/160/88 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. (ΦΕΚ 241/Β/22-4-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β )

ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Page 1 of 47 ΑΠΟΦ. 5905/Φ15/839 ΤΗΣ 30.6/12.7.1995 (ΦΕΚ 611 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7484/8/78 Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 83/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αριθμός ΧΠΕ ή Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 16-2015 Πυροσβεστική Διάταξη και αφορά «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3- 1996)

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλού βαθμού κινδύνου. Μέσου βαθμού κινδύνου. Υψηλού βαθμού κινδύνου

Χαμηλού βαθμού κινδύνου. Μέσου βαθμού κινδύνου. Υψηλού βαθμού κινδύνου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ζ _ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ 30/10/2003 ΓΕΝΙΚΑ 1. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων (ή δομικές κατασκευές) που στεγάζουν βιομηχανίες,

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / ) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 12β/2010 (Φ.Ε.Κ. Β 546 / 29-04-2010) «Καθιέρωση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων και κατάργηση των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1254 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 165/26.01.2017 ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Αριθμός ΧΠΕ Π Αριθμός Μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8-2016 Πυροσβεστική Διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων. (ΦΕΚ 188/Β/21-3-90)

Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων. (ΦΕΚ 188/Β/21-3-90) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7/Φ1/4817/90 Λψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων. (ΦΕΚ 188/Β/21-3-90) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 16085/Φ.700.1/09 ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 770Β Αριθμ. οικ. 16085 Φ.700.1/09 (ΦΕΚ 770 Β/28-4-2009) : Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 6/1996 ΑΠΟΦΑΣΗ 7181 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2./13.3.1996. Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες (Φ.Ε.Κ.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 6/1996 ΑΠΟΦΑΣΗ 7181 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2./13.3.1996. Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες (Φ.Ε.Κ. 1. Έχοντας υπόψη: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 6/1996 ΑΠΟΦΑΣΗ 7181 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2./13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες (Φ.Ε.Κ. 150/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97)

(Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ' αριθ. 8/1997 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Φ.Ε.Κ. 725/Β/19/8/97) α. Του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 90 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βι οτεχνικές εγκαταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός

ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αξιωματικός Π.Σ. Ανθυποπυραγός Με τον όρο ενεργητική πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέσων και μέτρων που πρέπει να εγκαθίστανται σ ένα κτίριο με σκοπό την προστασία έναντι πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΑ) ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2016 Αντικείμενο της πρόσκλησης: Το WELCOMMON, το κοινοτικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/1997 (ΦΕΚ 725 τ.β / )

ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/1997 (ΦΕΚ 725 τ.β / ) ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ. 8 1.1.1997 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/1997 (ΦΕΚ 725 τ.β /19-8 -1997) "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα" [όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) Επιμέλεια: Δαΐκου Αφροδίτη, Δήμου Αφροδίτη Αθήνα, Οκτώβριος 2001 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

& . 3021/19/6 ( 847 /4-12-1986) .1590/1986 ( 75/11-6-86) , , . 5905/.15/839/1995 ( 611/ /12-7-1995)}

& . 3021/19/6 ( 847 /4-12-1986) .1590/1986 (  75/11-6-86) ,        , . 5905/.15/839/1995 ( 611/ /12-7-1995)} ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Αριθ. 3021/19/6 (ΦΕΚ 847 τ. Β /4-12-1986) Περιορισµός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για την διεκπεραίωση υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ

Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Τα 100 σηµαντικότερα ελληνικά εξαγόµενα προϊόντα στον κόσµο κατά το έτος 2011* (Αξία σε χιλ. ) Κατάταξη ΤΤ Ε Περιγραφή Προϊόντος ΑΞΙΑ (ευρώ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλάυποσυνολα ΚΛΑ ΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ) 62 02231

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 8 / 1997 (ΦΕΚ 725 τ.β /19-8 -1997) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα ισχύει] [όπως τροποποιήθηκε με την 8α/2002 (ΦΕΚ Β 844) Πυροσβεστική Διάταξη και Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/1996

ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/1996 ΠΥΡΟΣΒ. ΔΙΑΤ. 6 1.1.1996 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/1996 (ΦΕΚ 150 τ.β /13-3-1996) "Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες" Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup.

Παρατηρήσεις: Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr / ergogroup@ergogroup.gr www.atlantisresearch.gr, www.ergogroup. ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ 1801 ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση του εκσυγχρονισµού και εξορθολογισµού (βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας) των µικροµεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργοστάσιο χρωμάτων. Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλι

Εργοστάσιο χρωμάτων. Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλι 4001 Εργοστάσιο χρωμάτων 10 4002 Εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ρητινέλαιου, αμμωνίας, οξέων, χημικών λιπασμάτων, αντισηπτικ 4003 Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 11 Νοεµβρίου 2008 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2,3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Η Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων.

Οι φοιτητικές εστίες, τα οικοτροφεία και οι κοιτώνες για υγιή άτομα ηλικίας > 6 ετών εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία κτιρίων. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β _ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις με την ονομασία ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β )

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Σελίδα 1 από 17 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 8γ ΤΗΣ 1.2/2.3.2007 (ΦΕΚ 276 Β ) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10.31 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων

Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Υπέρτλος: Τίτλος: Μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία Τουριστικών Καταλυμάτων Επιμέλεια: Δημήτρης Χαμεζόπουλος Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση της υπ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-AΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010-2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 792.274.958 8,7 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010-2009 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 904.841.555 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Πυρηνελαιουργείο AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Π.Υ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Που συντάχθηκε σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.15 / οικ. 1589 / 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 3 ΨΗΦΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ -2009 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.032.304.031 8,9 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΑ 100 ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 887.192. -2009 α/α 1 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, 'ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 2 542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.176.697.997 9,0 334 ΕΛΑΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΩ ΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.42 Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων 10.62 Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου 10.71 Αρτοποιία

Διαβάστε περισσότερα

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax:

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 114 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ζ ΑΡΘΡΟ 185 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα εκτός σχεδίου πρατήρια υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.42 Παραγωγή µαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο D6.2 Καταγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας

Παραδοτέο D6.2 Καταγραφή της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας μονάδας CIP Eco-innovation Pilot and market replication projects Call Identifier: CIP-EIP-Eco-Innovation-2010 Project MARE (ECO/10/277237) Ανάπτυξη και ανάδειξη οικολογικών διεργασιών για την επεξεργασία πετρελαιοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007.

Παράλληλα, οι ιταλικές εισαγωγές ανήλθαν σε 6,918 δισ. ευρώ σηµειώνοντας αύξηση ύψους 6,98%, σε σχέση µε το 2007. ιµερές Εµπόριο Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η αξία των εµπορικών ανταλλαγών Ελλάδος-Ιταλίας, για το 2008, ανήλθε σε 8,920 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 7,37,

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας νεοϊδρυόµενων και υφιστάµενων ϖρατηρίων» Εισηγητής: Καρανάσιος Παναγιώτης ιϖλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τεχνικός Σύµβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ. Γιαννιτσών

Διαβάστε περισσότερα

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ

Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ Sum of ΕΞΑΓΩΓΕΣ/ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: SITC-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΣΥΝΟΛΟ 0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 2.047.756.020 2.319.161.799 2.332.490.471 2.532.492.102 2.710.031.868 2.716.132.982 14.658.065.242

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2

ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 29 εκεµβρίου 2005 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1,2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα