Σηµαντικές πληροφορίες προφύλαξης...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σηµαντικές πληροφορίες προφύλαξης...2"

Transcript

1 Περιεχόµενα Σηµαντικές πληροφορίες προφύλαξης...2 Εγγύηση του Μπλέντερ KitchenAid...3 Όταν χρειάζεστε service ή βοήθεια...4 Κέντρα service...5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις...5 Χαρακτηριστικά του Μπλέντερ...6 Συναρµολογώντας το Μπλέντερ...7 Τρόπος χρήσης...9 Οδηγός για τον έλεγχο ταχύτητας... Φροντίδα και καθαρισµός του Μπλέντερ...2 Χρήσιµες συµβουλές...3 Συνταγές...5 Ποτά και κοκτέιλ...5 Γλυκά...6 Σούπες...7 Κυρίως πιάτα...8 Εδέσµατα και γαρνιρίσµατα...9 Παιδικές τροφές...20 Σηµείωση: Λόγω του µοναδικού σχεδιασµού του σκεύους και του µαχαιριού, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και τις συνταγές προτού χρησιµοποιήσετε το KitchenAid Μπλέντερ σας για να επιτύγχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε κάποια µέτρα προφύλαξης ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς ηλεκτροπληξίας και/ ή τραυµατισµού καθώς επίσης τα εξής:. ιαβάστε όλες τις οδηγίες. 2. Για να αποφύγετε πιθανή ηλεκτροπληξία, µην τοποθετείτε το Μπλέντερ σε νερό ή άλλο υγρό.. 3. Αυστηρή επιτήρηση χρειάζεται όταν χρησιµοποιείτε την συσκευή από ή κοντά σε παιδιά. 4. Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν είναι εκτός λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε ή βγάλετε τα εξαρτήµατα, και προτού καθαρίσετε το Μπλέντερ. 5. Αποφύγετε την επαφή µε κινούµενα εξαρτήµατα. 6. Μη χρησιµοποιείτε το Μπλέντερ µε χαλασµένο καλώδιο ή πρίζα, είτε µετά από κάποια δυσλειτουργία της συσκευής, είτε όταν έχει πέσει ή έχει καταστραφεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στην αντιπροσωπεία για έλεγχο, επιδιόρθωση, ηλεκτρική ή µηχανική ρύθµιση. 7. Η χρήση εξαρτηµάτων, καθώς επίσης µεταλλικών κανατών, που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς. 8. Μη χρησιµοποιείτε το Μπλέντερ σε εξωτερικούς χώρους. 9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη της επιφάνειας εργασίας. 0. Κρατάτε τα χέρια σας και τα εργαλεία έξω από το δοχείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του για να µειώσετε τις πιθανότητες είτε σοβαρού τραυµατισµού είτε καταστροφής του Μπλέντερ. Μια σπάτουλα µπορεί να χρησιµοποιηθεί, αλλά µόνο όταν το Μπλέντερ δεν λειτουργεί.. Τα µαχαίρια είναι κοφτερά. Να τα χειρίζεστε µε προσοχή. 2. Για να µειώσετε τις πιθανότητες τραυµατισµού, να µην τοποθετείτε ποτέ τα εργαλεία κοπής στη βάση χωρίς να είναι η κανάτα καλά τοποθετηµένη. 3. Χρησιµοποιείτε πάντα το Μπλέντερ µε το κάλυµα τοποθετηµένο στην θέση του. 4. Όταν θα αναµιγνύετε ζεστά υγρά, να βγάζετε το κεντρικό πώµα από το κάλυµµα. 5. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασµένο για οικιακή χρήση µόνο. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτή η συσκευή φέρει σήµανση σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή oδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά µε Απoρριπτόµενα ηλεκτρικά και ηλεκτρoνικά εξαρτήµατα (WEEE). Εξασφαλίζoντας ότι τo πρoϊόν αυτό απoρρίπτεται σωστά, θα βoηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για τo περιβάλλoν και την ανθρώπινη υγεία, oι oπoίες θα µπoρoύσαν να δηµιoυργηθoύν από τoν ακατάλληλo χειρισµό αυτoύ τoυ πρoϊόντoς ως απόρριµµα. Τo σύµβoλo πάνω στo πρoϊόν, ή στα έγγραφα πoυ συνoδεύoυν τo πρoϊόν, υπoδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν µπoρεί να θεωρηθεί 2

3 oικιακό απόρριµµα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδoθεί στo κατάλληλo σηµείo περισυλλoγής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρoνικών εξαρτηµάτων. ιαλύστε τo τηρώντας την τoπική νoµoθεσία για τη διάθεση των απoρριµµάτων. Για πιo λεπτoµερείς πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία, την περισυλλoγή και την ανακύκλωση αυτoύ τoυ πρoϊόντoς, παρακαλoύµε επικoινωνήστε µε τo αρµόδιo γραφείo της τoπικής σας αυτoδιoίκησης, την τoπική σας υπηρεσία απoκoµιδής oικιακών απoρριµµάτων ή τo κατάστηµα όπoυ αγoράσατε αυτό τo προϊόν. Η δική σας ασφάλεια και των άλλων είναι πολύ σηµαντική. Σας παρέχουµε πολλές σηµαντικές οδηγίες ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο για τη συσκευή σας. Να διαβάζετε πάντα και να υπακούτε σε όλα τα µηνύµατα ασφαλείας. Αυτό είναι το σύµβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Αυτό το σύµβολο σας προειδοποιεί για κινδύνους που µπορούν να προκαλέσουν τραυµατισµό ή θάνατο σε εσάς ή άλλους.! Όλα τα µηνύµατα ασφαλείας, θα επισηµαίνονται µε το σύµβολο προειδοποιήσης ασφαλείας και τη λέξη: ΚΙΝ ΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ. Οι λέξεις αυτές σηµαίνουν: θα τραυµατισθείτε σοβαρά ή θανάσιµα εάν! ΚΙΝ ΥΝΟΣ δεν ακολουθήσετε αµέσως τις οδηγίες. Mπορεί να τραυµατιστείτε σοβαρά ή θανάσιµα εάν δεν ακολουθήσετε τις! ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ οδηγίες. Όλα τα µηνύµατα ασφαλείας θα προσδιορίζουν τον κίνδυνο, θα σας ενηµερώνουν για το πώς θα µειώσετε την πιθανότητα τραυµατισµού, και για το τι θα συµβεί εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες. Εγγύηση του Μπλέντερ KitchenAid ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Για Ευρώπη, Αυστραλία, Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική: Τρία χρόνια πλήρους εγγύησης αρχόµενη απο την ηµεροµηνία αγοράς (µόνο για οικιακή χρήση). Άλλο: Ένας χρόνος πλήρους εγγύησης αρχόµενη απο την ηµεροµηνία αγοράς (µόνο για οικιακή χρήση) Η KITCHENAID ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ: Την αντικατάσταση των εξαρτηµάτων και το κόστος εργασίας επισκευής για επιδιόρθωση υλικών. Το service πρέπει να διεξάγεται µόνο απο εξουσιοδοτηµένο κέντρο service της KitchenAid. Η KITCHENAID ΕΝ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΕΞΟ Α ΓΙΑ: A. Επισκευές όταν το µπλέντερ δεν χρησιµοποιείται για φυσιολογική οικιακή χρήση. B. Ζηµιές που είναι αποτέλεσµα ατυχήµατος, µετατροπής, κακής χρήσης, κατάχρησης ή εγκατάστασης/λειτουργία ς όχι σύµφωνα µε τους τοπικούς ηλεκτρικούς κανόνες. Η KITCHENAID ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. Τα χαρακτηριστικά µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 3

4 Όταν χρειάζεστε service ή βοήθεια ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Η ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ SERVICE ΕΝΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Σε περίπτωση που το Μπλέντερ δυσλειτουργεί ή δε λειτουργεί καθόλου, ελέγξτε τα παρακάτω: - Είναι το Μπλέντερ συνδεδεµένο στην πρίζα; - Υπάρχει ρεύµα στην ασφάλεια της πρίζας που είναι συνδεδεµένο το Μπλέντερ; Eάν έχετε ασφαλοδιακόπτη στο σπίτι σας, σιγουρευτείτε πως είναι ανοικτός. - Αφήστε 5-20 λεπτά τη συσκευή χωρίς να είναι στην πρίζα και ύστερα συνδέστε την ξανά. - Εάν το πρόβληµα δεν οφείλεται σε έναν από touς παραπάνω λόγους, ανατρέξτε στην παράγραφο "Κέντρο service" στην σελίδα 5. - Για να ρυθµίσετε το service, συµβουλευτείτε τον τοπικό έµπορο της KitchenAid ή το µαγαζί που αγοράσατε το προϊόν για πληροφορίες σχετικά µε το πώς θα αποκτήσετε service. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν τη συντήρηση. ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί θάνατος ή ηλεκτροπληξία. 4

5 Κέντρα service Το service θα πρέπει να διεξάγεται µόνο από Εξουσιοδοτηµένο Kέντρο service της KitchenAid. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο service πριν να στείλετε το προϊόν για επισκευή. Για επισκευές, επικοινωνήστε: Οικιακός Εξοπλισµός ΑΕΒΕ Αγαµέµνονος 47, Καλλιθέα, 76 75, Αθήνα Τηλ: Φαξ: Service: V Hz a.c. 2.4 A Ηλεκτρικές απαιτήσεις Το προϊόν αυτό είναι εφοδιασµένο µε ένα ειδικό καλώδιο τύπου Υ. Σε περίπτωση που το καλώδιο είναι χαλασµένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον αντιπρόσωπο ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Συνδέστε το φις σε γειωµένη πρίζα. Μην αφαιρείτε το άκρο γείωσης. Μη χρησιµοποιείτε µετασχηµ ατιστής. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, µπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Σήµα κατατεθέν της KitchenAid, ΗΠΑ Εµπορικό σήµα της KitchenAid, ΗΠΑ Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 5

6 60 ml ml 30 ml ml liters liters Χαρακτηριστικά του Μπλέντερ KitchenAid ποιότητα σηµαίνει πως αυτό το Μπλέντερ έχει κατασκευαστεί και δοκιµαστεί µε τις προδιαγραφές της KitchenAid για την άριστη λειτουργία, και πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Πώµα µεζούρα υλικών 60 ml Κάλυµµα ml liters liters Ανθεκτική, πυρίµαχη, γυάλινη κανάτα (πλένεται στο πλυντήριο πιάτων) Μαχαίρια από ανοξείδωτο ατσάλι ακτυλίδι ασφαλείας στεγανοποίησης / φλάντζα Βάση κολάρο ARTISAN Stir Mix Liquefy WARNING: FLASHING LIGHT INDICATES READY TO OPERATE DO NOT TOUCH BLADES Off On Pulse Ice Crushing All Speeds Pulse Ευδιάκριτος πίνακας ελέγχου µε εύχρηστα σύµβολα / κουµπιά Σταθερή βάση στήριξης µε ποδαράκια που δεν γλιστρούν 6

7 Συναρµολόγηση του Μπλέντερ. Πριν συναρµολογήσετε το µπλέντερ σας, σκουπίστε τη βάση του µε ένα ζεστό πανί µε σαπουνάδα. Έπειτα, καθαρίστε τη βάση µε ένα υγρό πανί και στεγνώστε τη µε ένα µαλακό πανί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη βυθίζετε τη βάση στο νερό. Πλύνετε την κανάτα του µπλέντερ, το κολλάρο και τα µαχαίρια στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι µε ζεστό σαπουνόνερο. Εάν τα πλύνετε µε το χέρι, ξεπλύνετε και στεγνώστε τα εξαρτήµατα. ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΑ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. 2. Αναποδογυρίστε την κανάτα του µπλέντερ και περιστρέψτε το κολάρο πάνω στην κανάτα. Βεβαιωθείτε ότι το σπείρωµα εφαρµόζει σωστά και µε ασφάλεια. Γυρίστε την κανάτα σε όρθια θέση. 4. Εάν το καλώδιο ρεύµατος είναι πολύ µακρύ, τυλίξτε το γύρω από το χώρο αποθήκευσης στη βάση του µπλέντερ. 5. Τοποθετήστε την κανάτα πάνω στη βάση. ml liters liters Τοποθετήστε το κάλυµα πάνω στην κανάτα του µπλέντερ. ml liters liters Control ARTISAN Stir Mix Liquefy WARNING: FLASHING LIGHT INDICATES READY TO OPERATE DO NOT TOUCH BLADES Off On Pulse Ice Crushing All Speeds Pulse 250 7

8 Ultra Power Συναρµολόγηση του Μπλέντερ 6. Συνδέστε το µπλέντερ στην πρίζα. Το µπλέντερ είναι τώρα έτοιµο να λειτουργήσει. 7. Πριν ανασηκώσετε την κανάτα από τη βάση της µετά τη χρήση, πιέζετε πάντοτε το πλήκτρο και βεβαιωθείτε ότι η πράσινη ενδεικτική λυχνία έχει σταµατήσει να αναβοσβήνει. Στη συνέχεια βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Ανασηκώστε την κανάτα µαζί µε το κολάρο χωρίς να την περιστρέψετε. Η περιστροφή της κανάτας ενώ βρίσκεται πάνω στη βάση ξεβιδώνει το κολάρο και χύνονται τα υγρά που περιέχει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιµοποιείτε πάντοτε το µπλέντερ σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Συνδέστε το φις σε γειωµένη πρίζα. Μην αφαιρείτε το άκρο γείωσης. Μη χρησιµοποιείτε µετασχηµ ατιστής. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, µπορεί να προκληθεί θάνατος, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. ml liters liters Control Stir Mix Liquefy WARNING: FLASHING LIGHT INDICATES READY TO OPERATE DO NOT TOUCH BLADES Off On Pulse Ice Crushing All Speeds Pulse 8

9 Τρόπος χρήσης Σηµείωση: Όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει ή η ένδειξη λειτουργίας είναι στη θέση on: - Μην ακουµπάτε τα µαχαίρια - Μην επεµβαίνετε στην κίνηση του µαχαιριού - Μην αποµακρύνετε το κάλυµα της κανάτας του Μπλέντερ Όταν η πράσινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, ένα τυχαίο άγγιγµα στην ταχύτητα ή κάποια άλλη κίνηση µπορεί να οδηγήσει στην έναρξη λειτουργίας του Μπλέντερ. Μη λειτουργείτε το Μπλέντερ όταν η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει. Να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο service. (παρ όλ αυτά, αν πάλλεται ελαφρώς είναι φυσιολογικό). Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί µόνο όταν είναι πατηµένο κάποιο από τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που λειτουργεί το Μπλέντερ, να πατήσετε αµέσως το κουµπί λειτουργίας. Αν κάτι τέτοιο συµβεί, µη χρησιµοποιήσετε Μπλέντερ. Απευθυνθείτε το σε κάποιο εξουσιοδοτηµένο service. Το µπλέντερ KitchenAid διαθέτει δέκα συνδυασµούς ταχυτήτων. ανάδευση/θρυµµατισµός πάγου ψιλοκόψιµο ανάµιξη πολτοποίηση υγροποίηση Πριν λειτουργήσετε το Μπλέντερ σιγουρευτείτε πως η κανάτα έχει συναρµολογηθεί και τοποθετηθεί σωστά πάνω στη βάση του Μπλέντερ. Βάλτε τα υλικά µέσα στην κανάτα και σφίξτε καλά το κάλυµα. Πιέστε το κουµπί λειτουργίας. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία πρέπει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας πως τα κουµπιά ταχυτήτων έχουν ενεργοποιηθεί. Control ARTISAN Pulse Σηµείωση: Αν σε αυτό το σηµείο η πράσινη ενδεικτική λυχνία δεν αναβοσβήνει, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο service. Βάλτε τη συσκευή να λειτουργεί στην επιθυµητή ταχύτητα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και το πράσινο φώς θα συνεχίσει να είναι αναµµένο. Μπορείτε να αλλάζετε τις ταχύτητες χωρίς να σταµατήσετε την λειτουργία πιέζοντας το νέο κουµπί ταχύτητας. Όταν αναµειγνύετε ζεστά ή καυτά υγρά, αφαιρείτε το κεντρικό πώµα-µεζούρα υλικών, και χρησιµοποιείτε µόνο την ταχύτητα. Off On Pulse Όλες οι ταχύτητες µπορούν να συνδυαστούν µε το κουµπί (στιγµιαία λειτουργία). Για να απενεργοποιείστε το Μπλέντερ πιέστε το κουµπί. Αυτό το κουµπί σταµατάει οποιαδήποτε ταχύτητα και λειτουργία του Μπλέντερ. Πριν βγάλετε την κανάτα από τη βάση πιέστε το κουµπί και αποσυνδέστε τη συσκευή απο τη πρίζα. Σηµείωση: Μην αναµιγνύετε για πολύ ώρα τα υλικά. Να σταµατάτε ανά συχνά τακτικά διαστήµατα και να ελέγχετε την πυκνότητα του µίγµατος. 9

10 Πώµα µεζούρα των συστατικών Βγάλτε το πώµα και προσθέστε τα υλικά στις ταχύτητες ή. Όταν λειτουργείτε το Μπλέντερ σε υψηλότερες ταχύτητες, µε γεµάτη την κανάτα ή µε ζεστό περιεχόµενο, να σταµατάτε το µπλέντερ και να προσθέτετε τα υλικά. Τρόπος χρήσης Control Stir Mix Liquefy WARNING: FLASHING LIGHT INDICATES READY TO OPERATE DO NOT TOUCH BLADES Off On Pulse Ice Crushing All Speeds Pulse 60 ml ml 2 liters liters ARTISAN 30 ml ml liters liters Σταδιακή αύξηση ταχύτητας. (STEP START ) Σε αυτό το βήµα το Μπλέντερ ξεκινάει αυτόµατα να λειτουργεί στην πιο χαµηλή ταχύτητα για να αποφευχθεί το πιτσίλισµα και έπειτα αυξάνει γρήγορα την ταχύτητα ώσπου να φτάσει την ταχύτητα της επιλογής σας για άριστη επίδοση. Στιγµιαία λειτουργία.(pulse) Το KitchenAid Μπλέντερ σας διαθέτει τη θέση Pulse: Πριν λειτουργήσετε το Μπλέντερ σιγουρευτείτε πως η κανάτα έχει συναρµολογηθεί σωστά και έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω στη βάση του Μπλέντερ. Βάλτε τα υλικά µέσα στην κανάτα και σφίξτε καλά το κάλυµα. Πιέστε το κουµπί της λειτουργίας Η πράσινη ενδεικτική λυχνία πρέπει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας πως τα κουµπιά ταχυτήτων έχουν ενεργοποιηθεί. Πιέστε το κουµπί. Η ενδεικτική λυχνία πάνω από το κουµπί Pulse θα Control ARTISAN Stir Mix Liquefy WARNING: FLASHING LIGHT INDICATES READY TO OPERATE DO NOT TOUCH BLADES Off On Pulse Ice Crushing All Speeds Pulse ανάψει, υποδεικνύοντας πως όλες οι ταχύτητες είναι υπό τη λειτουργία Pulse. Επιλέξτε µία ταχύτητα και πιέστε για όσο χρόνο θέλετε. (µπορεί να υπάρξει µια µικρή καθυστέρηση µέχρι να φτάσετε στην επιθυµητή ταχύτητα λόγω του συστήµατος Step Start Feature). Για να απενεργοποιήσετε τη θέση ξαναπατήστε το κουµπί. Το Μπλέντερ είναι τώρα έτοιµο για συνεχή λειτουργία. Πριν βγάλετε την κανάτα του Μπλέντερ, απενεργοποιείστε το Μπλέντερ πατώντας το κουµπί της λειτουργίας και αποσυνδέστε τη συσκευή απο την πρίζα. Control ARTISAN Stir Mix Liquefy WARNING: FLASHING LIGHT INDICATES READY TO OPERATE DO NOT TOUCH BLADES Off On Pulse Ice Crushing All Speeds Pulse Σηµείωση: Χρησιµοποιείστε µια πλαστική σπάτουλα για να ανακατέψτε τα υλικά mοnο όταν το Μπλέντερ είναι στη θέση και αποσυνδεδεµένο απο την πρίζα. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ άλλα εργαλεία ή ακόµα και τη σπάτουλα όταν το Μπλέντερ είναι σε λειτουργία. 0

11 Προϊόν Ταχύτητα Ζύµη για τηγανίτες... Ζύµη για βάφλες... Σάλτσα λαχανικών... Σάλτσα φρούτων... Σάλτσες για σαλάτες... Σούπα βελουτέ... Πουρές φρούτων/παιδική τροφή µε φρούτα... Πουρές κρέατος/παιδική τροφή µε κρέας... Πουρές λαχανικών/ Παιδική τροφή µε λαχανικά... Σαλάτα µε κρέας για γέµιση σε σάντουιτς... Τσηζκέικ... Αφράτη ζελατίνη για κέικ και γλυκά... Μους... Πέστο... Τραγανά ψίχουλα ζύµης... Νόστιµα ψίχουλα ζύµης... Γλυκά τραγανά ψίχουλα ζύµης... Οδηγός για τον έλεγχο της ταχύτητας Προϊόν Ταχύτητα Γλυκά ψίχουλα ζύµης... Ντιπ... Κρέµα από µαλακό τυρί... Παγωµένα ποτά... Ποτά µε φρούτα... Ποτά µε βάση το παγωµένο γιαούρτι... Ποτά µε βάση σορµπέ... Ποτά µε βάση το παγωµένο γάλα... Σκληρό τυρί τριµµένο... Ζωµός κρέατος... Λευκή σάλτσα... Γλυκό τυρί ricotta ή cottage cheese... Μίγµατα βρώµης... Χυµός φρούτων από παγωµένο συµπυκνωµένο χυµό... Ψιλοκοµµένα λαχανικά... Ψιλοκοµµένα φρούτα... Ψιλοκοµµένος πάγος... Θρυµµατισµένος πάγος... Συµβουλή: Ο πάγος µπορεί να θρυµµατιστεί σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Να ετοιµάζετε ένα δοχείο θρυµµατισµένου πάγου ή 2 µε 4 παγάκια τη φορά. Για τη διαδικασία δε χρειάζεται να προστεθούν υγρά.

12 Cups Φροντίδα και Καθαρισµός ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη βυθίζετε τη βάση του µπλέντερ σε νερό. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ Για ελαφρύ καθαρισµό: Θέστε το µπλέντερ σε λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα, µε την κανάτα γεµάτη ζεστό σαπουνόνερο. Βγάλτε την κανάτα από τη βάση, αδειάστε το περιεχόµενο και ξεπλύντε την κανάτα και το κάλυµα µε καθαρό νερό. Στεγνώστε την κανάτα και το κάλυµα. Η κανάτα πλένεται και στο πλυντήριο πιάτων. Για βαθύ καθαρισµό:. Αναποδογυρίστε την κανάτα του µπλέντερ και αφαιρέστε το κολάρο, περιστρέφοντάς το προς τα αριστερά. 2. Ανασηκώστε τα µαχαίρια από την κανάτα (τα µαχαίρια δεν αφαιρούνται τελείως από την κανάτα) και δηµιουργήστε χώρο µεταξύ της κάτω φλάντζας των µαχαιριών και του δακτυλίου ασφαλείας τραβώντας το δακτύλιο από τη φλάντζα. Έτσι µπορείτε να καθαρίσετε πλήρως το δακτύλιο. 3. Πλύντε την κανάτα, τα µαχαίρια, και το κολάρο της κανάτας, στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι µε ζεστό σαπουνόνερο. Εαν τα πλύνετε µε το χέρι, ξεπλύνετε και στεγνώστε τα εξαρτήµατα. Το κάλυµα ΕΝ πλένεται στο πλυντήριο πιάτων! ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΛΩ ΙΟΥ. Σκουπίστε τη βάση του µπλέντερ µε ζεστό πανί µε σαπουνάδα και έπειτα µε υγρό πανί. Στεγνώστε τη µε απαλό πανί. Μη χρησιµοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή σύρµα κατσαρόλας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη βυθίζετε τη βάση του µπλέντερ σε νερό. 2. Σκουπίστε το καλώδιο µε ζεστό πανί µε σαπουνάδα, και έπειτα µε υγρό πανί. Στεγνώστε το µε ένα απαλό ύφασµα. Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο στο χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται στη βάση του µπλέντερ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν τοποθετήσετε τα καθαρά εξαρτήµατα στη βάση του µπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι έχουν συναρµολογηθεί σωστά. 2

13 Χρήσιµες συµβουλές Γρήγορες συµβουλές Χρησιµοποιείτε το κουµπί Pulse όταν φτιάχνετε ποτά που περιέχουν παγάκια, για να έχει το αποτέλεσµα σας πιο οµοιογενή σύσταση. Να ανακατεύετε στη θέση αν φτιάχνετε µεγάλη ποσότητα ποτού που περιέχει πολλά παγάκια. Για µικρότερες ποσότητες χρησιµοποιείστε τη θέση. Τα µικρότερα παγάκια κόβονται και θρυµµατίζονται πιο εύκολα απ ότι τα µεγαλύτερα παγάκια. Σ αυτό το Μπλέντερ να χρησιµοποιείτε µεγαλύτερες ποσότητες µίγµατος απ ότι θα χρησιµοποιούσατε σε άλλα µπλέντερ. Μπορείτε να χρησιµοποιείστε 2 µε 3 κούπες µίγµατος (500ml µε 750ml), αναλογικά µε κούπα (250 ml) που χρησιµοποιείτε σε άλλα µπλέντερ. Για µίγµατα πολλών συστατικών, να αρχίζετε το ανακάτεµα µε την ταχύτητα στη θέση για να συνδυαστούν οµαλά τα συστατικά. Ύστερα αυξήστε την ταχύτητα, εάν χρειάζεται. Σιγουρευτείτε πως το κάλυµα βρίσκεται πάνω στο Μπλέντερ κατά τη διάρκεια του ανακατέµατος. Τοποθετήστε το χέρι σας πάνω στο κάλυµα όταν θρυµµατίζετε πάγο. Αν θέλετε, µπορείτε να βγάλετε το πώµα - µεζούρα συστατικών του Μπλέντερ απο το κάλυµα για να προσθέσετε υγρά ή παγάκια κατά τη λειτουργία του Μπλέντερ στις θέσεις ή. Σε µεγαλύτερες ταχύτητες, µε ζεστό περιεχόµενο και γεµάτη την κανάτα, να σταµατάτε το Μπλέντερ για να προσθέσετε υλικά. Σταµατάτε το Μπλέντερ και αποσυνδέστε το απο την πρίζα, όταν θα χρησιµοποιείτε εργαλεία µέσα στην κανάτα. Κρυώνετε τα ζεστά φαγητά προτού τα ανακατεύετε στο Μπλέντερ. Να χρησιµοποιείτε την ταχύτητα στην αρχή και αλλάζετε σε υψηλότερη ταχύτητα αν χρειαστεί. Όταν αναµειγνύετε ζεστά ή καυτά υγρά, αφαιρείτε το κεντρικό πώµα- µεζούρα υλικών, και χρησιµοποιείτε µόνο την ταχύτητα. 3 Πώς να... Eπαναφέρετε συµπυκνωµένο χυµό στην φυσική του κατάσταση: για ένα δοχείο 77ml συµπυκνωµένου χυµού πορτοκάλι προσθέστε όση ποσότητα νερού χρειάζεται µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές µίγµα, γύρω στα 20 µε 30 δευτερόλεπτα. Για ένα δοχείο 355ml συµπυκνωµένου χυµού πορτοκάλι προσθέστε λίτρο νερό µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές µίγµα, γύρω στα 30 µε 40 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε στην ταχύτητα για τα υπόλοιπα δύο δοχεία νερού που περισσεύουν. ιαλύσετε σε νερό αρωµατισµένη ζελατίνη: βάλτε βραστό νερό µέσα στην κανάτα. Προσθέστε τη ζελατίνη. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι να διαλυθεί το µίγµα, σχεδόν ένα λεπτό. Προσθέστε άλλα συστατικά. Φτιάξετε ψίχα από µπισκότα: σπάστε σε κοµµατάκια περίπου 4εκ. τα µεγάλα µπισκότα. Τα µικρότερα τα χρησιµοποιείτε ως έχουν. Τα τοποθετείτε µέσα στην κανάτα. Καλύπτετε την κανάτα και ανακατεύετε το µίγµα στην ταχύτητα, πιέζοντας το κουµπί στιγµιαίας λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά, µέχρι να αποκτήσει το µίγµα σας την επιθυµητή σύσταση. Χρησιµοποιείστε τη ψίχα για να γαρνίρετε παγωµένο γιαούρτι, πουτίγκα ή κοµπόστα φρούτων. Για να φτιάξετε λεπτότερη ψίχα για πίτες και για κρούστες γλυκών, σπάστε σε κοµµατάκια περίπου 4εκ. κράκερ ή µπισκότα. Τα τοποθετείτε µέσα στην κανάτα. Καλύπτετε την κανάτα και ανακατεύετε το µίγµα στην ταχύτητα, πιέζοντας το κουµπί στιγµιαίας λειτουργίας για 20 µε 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά, µέχρι να αποκτήσει το µίγµα σας την επιθυµητή σύσταση. Φτιάξετε ψίχα από κράκερ ή φρυγανιές: ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για τα µπισκότα. Φτιάξτε ψίχα από ψωµί: κόψτε το ψωµί σε κοµµατάκια περίπου 4εκ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε το µίγµα στην ταχύτητα για 5 φορές διάρκειας 3 δευτερολέπτων κάθε φορά. Χρησιµοποιείστε τη ψίχα µε τον ίδιο τρόπο που χρησιµοποιήσατε τη ψίχα για κράκερ.

14 Κόψτε φρούτα και λαχανικά: βάλτε 2 κούπες (400γρ) φρούτων ή λαχανικών µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα, πιέζοντας το κουµπί στιγµιαίας λειτουργίας για 2 µε 3 δευτερόλεπτα κάθε φορά, µέχρι να αποκτήσει το µίγµα σας την επιθυµητή σύσταση. Πουρές φρούτων: τοποθετήστε 2 κούπες (450γρ) φρούτα από κονσέρβα ή µαγειρεµένα µέσα στην κανάτα. Προσθέστε 2 µε 4 κουταλιές της σούπας (25ml-50ml) φρουτοχυµό ή νερό ανά κούπα (225γρ) φρούτων. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για 5 µε 0 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Πουρές λαχανικών: τοποθετήστε 2 κούπες (350γρ) λαχανικών από κονσέρβα ή βρασµένα µέσα στην κανάτα. Προσθέστε 2 µε 4 κουταλιές της σούπας (25ml-50ml) ζωµό, νερό ή γάλα για 75γρ λαχανικών. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για 0 µε 20 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Πουρές κρέατος: τοποθετήστε τρυφερά κοµµατάκια κρέατος κοµµένο σε κύβους µέσα στην κανάτα. Προσθέστε 2 µε 4 κουταλιές της σούπας (25 ml-50ml) ζωµό, νερό ή γάλα για 75γρ κρέατος. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για 0 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Σταµατήστε και τρίψτε τις πλευρές της κανάτας. Καλύψτε ξανά την κανάτα και ανακατέψτε για άλλα 0 µε 20 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Πουρές µαλακού τυριού ή τυριού ricotta: τοποθετήστε ένα από τα δύο τυριά µέσα στην κανάτα. Καλύψτε και ανακατέψτε για περίπου 25 µε 35 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα, µέχρι το µίγµα να γίνει οµοιογενές. Μπορείτε να προσθέσετε κουταλιά της σούπας (5ml) αποβουτυρωµένο γάλα για 240γρ τυριού. Χρησιµοποιείστε το µίγµα για βουτήµατα και ποικιλίες χαµηλών λιπαρών. Συνδυάσετε υλικά υγρής µορφής µε µαγειρεµένα φαγητά: τοποθετήστε τα υγρά υλικά µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα, σχεδόν για λεπτό µέχρι να ανακατευτεί καλά. Τοποθετήστε το υγρό µίγµα πάνω στα στεγνά υλικά και ανακατέψτε καλά. Βγάλετε τους σβώλους από το ζωµό: αν δηµιουργηθούν σβώλοι στην σάλτσα ή στον ζωµό, τοποθετήστε τα µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για 5 µε 0 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Χρήσιµες συµβουλές Συνδυάσετε το αλεύρι µε υγρά για να «δέσουν» τα υλικά: τοποθετήστε το αλεύρι και τα υγρά υλικά µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για 5 µε 0 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα, µέχρι το µείγµα να γίνει οµοιογενές.. Ετοιµάστε λευκή σάλτσα: τοποθετήστε γάλα, αλεύρι και αλάτι, αν επιθυµείτε, µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για περίπου 5 µε 0 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Τοποθετήστε το µίγµα στην κατσαρόλα και ψήστε ως συνήθως. Ετοιµάσετε ζύµη για τηγανίτες ή για βάφλες: τοποθετήστε το µίγµα και άλλα υλικά µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για 0 µε 20 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Τρίψτε τις πλευρές της κανάτας αν χρειάζεται. Τριµµένο τυρί: κόψτε σε µικρούς κύβους,5-2,5εκ. περίπου παγωµένο τυρί. Τοποθετήστε περίπου 88γρ τυρί µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για περίπου 5 µε 0 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Για τα σκληρά τυριά, όπως την παρµεζάνα, αφήστε το τυρί να αποκτήσει θερµοκρασία δωµατίου και µετά ανακατέψτε για 0 µε 5 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Φτιάξετε κρέµα βρώµης για µωρά: τοποθετήστε άψητα παξιµάδια βρώµης µέσα στην κανάτα. Ανακατέψτε στην ταχύτητα για περίπου 5 µε 0 δευτερόλεπτα µέχρι να αποκτήσει το µίγµα την επιθυµητή σύσταση, χρησιµοποιώντας το κουµπί για 5 µε 0 δευτερόλεπτα τη φορά. Ψήστε το µίγµα όπως συνήθως. Φτιάξετε τροφή για µωρά από µαγειρεµένο φαγητό: τοποθετήστε το φαγητό µέσα στην κανάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για περίπου 0 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα και έπειτα για περίπου 0\0 µε 30 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα. Ξεβγάλετε την κανάτα: γεµίστε µε ζεστό νερό το /3 µε /2 της κανάτας. Προσθέστε λίγες σταγόνες υγρό σαπούνι για τα πιάτα. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για περίπου 5 µε 0 4 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα, µέχρι ωσότου καθαρίσουν οι πλευρές της κανάτας. Στραγγίστε και στεγνώστε την κανάτα. Για τέλειο καθαρισµό, πλύνετε όλα τα εξαρτήµατα ξεχωριστά.

15 Ποτά και κοκτέιλ Μαλακό µίγµα φράουλας -µπανάνας /2 (375ml) της κούπας γάλα µε χαµηλά λιπαρά κούπα (250gr) καταψυγµένες φράουλες κούπα (250) αποβουτυρωµένο γάλα 3 µπανάνες µεσαίου µεγέθους, η κάθε µία κοµµένη σε 4 κοµµατάκια 3 κουταλιές της σούπας (45ml) µαρµελάδα πορτοκάλι 3 /4 της κούπας (75 ml) τεκίλα /2 της κούπας (25 ml) triple sec /2 της κούπας (25 ml) φρέσκο χυµό lime /4 tης κούπας (50 ml) σιρόπι ζάχαρης ή /2 (20 gr) κουταλιά της σούπας ζάχαρη 24 παγάκια Τοποθετήστε όλα τα υλικά µέσα στη κανάτα του Μπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι το µίγµα να γίνει οµοιογενές, περίπου 5 µε 20 δευτερόλεπτα. Μερίδες: 5 κούπες (,5λιτρ.), 4 µερίδες. Μαργαρίτα 3 /4 tης κούπας (75 ml) ρούµι /4 tης κούπας (50 ml) φρέσκο χυµό lime /4 tης κούπας (50 ml) σιρόπι ζάχαρης ή 2 (25 gr) κουταλιές της σούπας ζάχαρη 6 παγάκια Tοποθετήστε όλα τα υλικά µέσα στο µπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε τα υλικά στην ταχύτητα, πατώντας το κουµπί pulse 6 µε 8 φορές, για περίπου 5 δευτερόλεπτα τη φορά, µέχρι το µίγµα να γίνει οµοιογενές. Ξύστε τα πλαϊνά του µπλέντερ, αν χρειαστεί. Μερίδες: 4 (5 κούπες,4 λίτρα) Παγωµένο Daiquiri Τοποθετήστε όλα τα υλικά µέσα στο µπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε τα υλικά στην ταχύτητα, πατώντας το κουµπί pulse 6 µε 8 φορές, για περίπου 5 δευτερόλεπτα τη φορά, µέχρι το µίγµα να γίνει οµοιογενές. Ξύστε τα πλαϊνά της κανάτας, αν χρειαστεί. Μερίδες: περίπου 4 (3 /4 κούπες 800 ml) Παραλλαγή: Προσθέστε 2 µπανάνες, 2 κούπες (400 γρ.) φρέσκες ή κατεψυγµένες φράουλες ή 4 ροδάκινα µεσαίου µεγέθους στα υλικά. 5

16 Γλυκά Κρέπες µε γέµιση µήλου Κρέπες: 2 αυγά /4 tου κουταλιού αλάτι 3 /4 tης κούπας αλεύρι (90 γρ.) κούπα γάλα (250 ml) 2 κουταλιές της σούπας λάδι (25ml) Γέµιση: 2 µεγάλα µήλα, αποφλοιωµένα, χωρίς κουκούτσι και κοµµένα στα 4 /2 της κούπας χυµό µήλου (25 ml) /8 της κούπας ζάχαρη (25 γρ) κουταλιά της σούπας cornflower /2 κουταλάκι κανέλα /4 tης κούπας σταφίδες Sorbet πορτοκαλιού κονσέρβα (200gr) πορτοκαλάκια στραγγισµένα cκούπα (250ml) νερό κονσέρβα (75ml) συµπυκνωµένο παγωµένο χυµό πορτοκάλι /4 tης κούπας (30gr) ζάχαρη άχνη κουταλιά της σούπας (5ml) φρέσκο χυµό λεµονιού Τοποθετήστε µέσα στο µπλέντερ όλα τα υλικά για τις κρέπες. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα για 0 δευτερόλεπτα. Βγάλτε το αλεύρι που µπορεί να έχει µείνει στα πλαϊνά της κανάτας. Ανακατέψτε στην ταχύτητα για 5 µε 0 δευτερόλεπτα, ή µέχρι το µίγµα γίνει οµοιογενές. Αφήστε το χυλό µέσα στο ψυγείο για τουλάχιστον ώρα. Ψεκάστε το τηγάνι για κρέπες µε αντικολλητικό υγρό µαγειρικής ή µε κάποια λιπαρή ουσία. Ζεστάνετε το τηγάνι σε µεσαία θερµοκρασία και µέχρι να ζεσταθεί. Βάλτε 2 µε 3 κουταλιές της σούπας (25 ή 50 ml) χυλού στο τηγάνι για να ετοιµάσετε κρέπες διαµέτρου 5 µε 8 εκ. Τηγανίστε τις από τις δύο πλευρές µέχρι να αποκτήσουν χρυσό χρώµα. Εν τω µεταξύ, τοποθετήστε τα µήλα, το χυµό µήλου, τη ζάχαρη, το cornflower και την κανέλα µέσα στο µπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε τα υλικά στην ταχύτητα πατώντας το κουµπί για 8 δευτερόλεπτα 2 µε 3 φορές ή µέχρι να γίνει ένα µίγµα και να κοπούν τα µήλα. Τοποθετήστε το µίγµα µέσα σε µια µεσαία κατσαρόλα και βάλτε µέσα τις σταφίδες. Βράστε το µίγµα ανακατεύοντας συχνά. Ψήστε τη γέµιση σε µέτρια φωτιά περίπου για 0 µε 2 λεπτά ή µέχρι να γίνει το µίγµα οµοιογενές, ανακατεύοντας ανά διαστήµατα. Τοποθετήστε σε κάθε κρέπα 2 µε 3 κουταλιές γέµισης (25 µε50 ml) και τυλίξτε την κρέπα. Αν περισσέψει γέµιση, περιχύστε την πάνω στις κρέπες. Μπορείτε να γαρνίρετε µε κρέµα σαντιγύ. Μερίδες: 8 (2 κρέπες ο καθένας) Τοποθετήστε όλα τα υλικά µέσα στη κανάτα του Μπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι το µίγµα να γίνει οµοιογενές, περίπου 5 µε 20 δευτερόλεπτα. Τοποθετήστε το µίγµα σε ένα δοχείο και βάλτε το στην κατάψυξη για περίπου 3 µε 4 ώρες. Βάλτε κοµµατάκια από το µίγµα µέσα στην κανάτα του Μπλέντερ και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι το µίγµα να γίνει οµοιογενές, περίπου λεπτό. Τοποθετήστε το µίγµα µέσα σε ένα δοχείο και βάλτε στην κατάψυξη περίπου 5 µε 6 ώρες µέχρι να σκληρύνει το µίγµα. Μερίδες: 6 6

17 Σούπες Gazpacho 2 κονσέρβες (40 γρ η κάθε µία) αποφλοιωµένα τοµατάκια χωρίς αλάτι 2 κλωνάρια σέλινο κοµµένα σε 5 εκ. µεσαίο αγγούρι, αποφλοιωµένο και κοµµένο σε κοµµατάκια µέτριο κρεµµύδι, κοµµένο σε κοµµατάκια µικρή πράσινη πιπεριά ψιλοκοµµένη 2 κουταλιές του γλυκού φρέσκου µαϊντανού κουταλιά του γλυκού φρέσκου πράσου σκελίδα σκόρδου 3 κουταλιές της σούπας της σούπας ελαιόλαδο (45 ml) 3 κουταλιές της σούπας ξύδι (45 ml) 2 κούπες (500 ml) χυµό από κοκτέιλ λαχανικών /4 κουταλιάς του γλυκού µαύρο πιπέρι Ζεστή σάλτσα από πιπέρι κουταλιά µαργαρίνη (5 γρ) /2 της κούπας ψιλοκοµµένο πράσο ή κρεµµύδια (200 γρ) 2 µεσαίες πατάτες, αποφλοιωµένες και κοµµένες σε κυβάκια 3 κούπες ζωµό από κοτόπουλο (750 ml) /4 κουταλιάς του γλυκού µαύρο πιπέρι (250 ml) κούπα γάλα µε χαµηλά λιπαρά (2%) Ψιλοκοµµένο πράσο εφόσον το επιθυµείτε Τοποθετήστε τη µία κονσέρβα τοµατάκια, το σέλινο και τα κοµµατάκια αγγουριού µέσα στο µπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι να αναµιχθούν οµοιόµορφα, περίπου για 0 µε 5 δευτερόλεπτα. Βάλτε το µίγµα µέσα σε ένα µεγάλο µπωλ. Τοποθετήστε τη δεύτερη κονσέρβα τοµατάκια, το κρεµµύδι, το µαϊντανό, το πράσο, το σκόρδο, το λάδι και το ξύδι µέσα στο µπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι να αναµιχθούν οµοιόµορφα, περίπου για 0 µε 5 δευτερόλεπτα. Ξύστε τα πλαϊνά της κανάτας αν χρειάζεται. Τοποθετήστε µέσα στο µπωλ. Βάλτε µέσα το χυµό από κοκτέιλ λαχανικών, το µαύρο πιπέρι και λίγες σταγόνες από τη ζεστή σάλτσα από πιπέρι. Τοποθετήστε το µίγµα µέσα στο ψυγείο, για περίπου 6 µε 8 ώρες µέχρι το µίγµα να παγώσει. Μερίδες: 8 Vichysoisse Λιώστε τη µαργαρίνη σε µεσαία φωτιά. Προσθέστε το πράσο. Ψήστε τα υλικά µέχρι να µαλακώσει το πράσο, περίπου για 3 λεπτά. Τοποθετήστε το µίγµα µέσα στο µπλέντερ, µαζί µε τις πατάτες και /2 κούπα ζωµό. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στην ταχύτητα µέχρι τα υλικά να κοπούν οµοιόµορφα, για περίπου λεπτό. Τοποθετήστε µέσα στην κατσαρόλα. Προσθέστε το υπόλοιπο ζωµό και το πιπέρι και βράστε το µίγµα. Χαµηλώστε τη φωτιά και σιγοβράστε µέχρι τα λαχανικά να γίνουν τραγανά, περίπου για 0 µε 2 λεπτά. Προσθέστε γάλα. Παγώστε το µίγµα για 6 µε 8 ώρες περίπου. Γαρνίρετε κάθε πιάτο µε πράσο αν το επιθυµείτε. Μερίδες: 6 7

18 Κυρίως πιάτα Κεφτεδάκια µικρό κρεµµύδι κοµµένο σε κοµµατάκια πάχους 2,5 εκ. 500 γρ βοδινό κρέας 25 γρ χοιρινό κρέας /4 tης κούπας (25 γρ) ψίχα ψωµιού αυγό κουταλιά του γλυκού αλάτι κουταλιά της σούπας (5 ml) λάδι κούπα (70 γρ) κοµµένα µανιτάρια /4 της κούπας (300 ml) ζωµό βοδινού κουταλιά της σούπας cornflower /2 κουταλάκι βασιλικό /4 κουταλάκι πιπέρι Τοποθετήστε το κρεµµύδι µέσα στην κανάτα του µπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε για 5 µε 8 δευτερόλεπτα τα υλικά στην ταχύτητα. Προσθέστε το κρέας και πατώντας το κουµπί 4 µε 5 φορές στην ταχύτητα, για περίπου 8 µε 0 δευτερόλεπτα τη φορά, ανακατέψτε µέχρι το µίγµα να πολτοποιηθεί, ξύνοντας τα πλαϊνά της κανάτας αν χρειαστεί. Φτιάξτε κεφτεδάκια 4 εκ. το καθένα. Ζεστάνετε το λάδι σε αντικολλητικό τηγάνι σε µέτρια φωτιά. Προσθέστε τα κεφτεδάκια και τηγανίστε τα για 5 µε 8 λεπτά µέχρι να αποκτήσουν καφέ χρώµα, γυρίζοντάς τα κάπου κάπου. Εν τω µεταξύ, πλύνετε καλά το µπλέντερ µε άφθονη σαπουνάδα και συναρµολογίστετε το ξανά. Τοποθετήστε τα µανιτάρια, το ζωµό, το cornflower, το βασιλικό και το πιπέρι µέσα στο µπλέντερ. Ανακατέψτε στην ταχύτητα για 5 δευτερόλεπτα περίπου, µέχρι να κοπούν τα µανιτάρια. Προσθέστε τα στο τηγάνι µε τα κεφτεδάκια. Ψήστε, ανακατεύοντας τακτικά µέχρι να βράσει το µίγµα. Χαµηλώστε τη φωτιά και σιγοψήστε για 8 µε 0 λεπτά ή µέχρι να γίνει παχύ το µίγµα και τα κεφτεδάκια να τηγανιστούν καλά. Σερβίρετε µε ρύζι ή πατάτες, αν επιθυµείτε. Μερίδες: 8 (4 κεφτέδες ο καθένας) 8

19 Εδέσµατα και γαρνιρίσµατα Γλάσο Streusel /2 του φλυτζανιού (60 γρ) αλεύρι για όλες τις χρήσεις /2 tου φλυτζανιού (00 γρ) µαύρη ζάχαρη /2 κουταλάκι κανέλλα, προαιρετικά /4 κουταλάκι αλάτι 2 κουταλιές της σούπας (25 ml) µαλακό τυρί 2 κουταλιά της σούπας καρπούς πικάν (5 γρ) Σάλτσα για σαλάτα µε κοτόπουλο /4 της κούπας (60 γρ.) µαγιονέζα light /4 της κούπας (60 γρ.) ξινή κρέµα κουταλιά της σούπας ψιλοκοµµένο κρεµµύδι κουταλιά της σούπας φρέσκο µαϊντανό, προαιρετικά /8 τκουταλιά του γλυκού αλάτι /8 κουταλιά του γλυκού πιπέρι κούπα (40 γρ.) στήθος µαγειρεµένου κοτόπουλου σε κοµµατάκια 2 /3 της κούπας (0 γρ.) κόκκινα σταφύλια χωρίς κουκούτσι 2 σκελίδες σκόρδου /2 κούπα (50 γρ.) φρεσκοκοµµένη παρµεζάνα 3 /4 tης κούπας (25 γρ.) φύλλα βασιλικού /4 tης κούπας (5 γρ.) φρέσκα φύλλα µαϊντανού 3 κουταλιές της σούπας (30 γρ.) ψιλοκοµµένα αµύγδαλα ή κουκουνάρι /4 tης κούπας (50 ml) ελαιόλαδο /4 tης κούπας (50 µε 70 ml) ζωµός κοτόπουλου Τοποθετήστε όλα τα υλικά στο µπλέντερ µε τη σειρά που αναφέρονται. Καλύψτε την κανάτα. Αναµίξτε καλά στην ταχύτητα για 20 µε 25 δευτερόλεπτα. Ξύστε τις πλευρές της κανάτας εάν είναι απαραίτητο. Χρησιµοποιήστε για τραγανή επικάλυψη σε µίγµα φρούτων (33 Χ 23 εκ.) ή επάνω από κέικ (33 Χ 23 εκ.) πριν από το ψήσιµο. Μερίδες: /2 του φλυτζανιού (60 γρ.) Τοποθετήστε όλα τα υλικά µέσα στο µπλέντερ στη σειρά που αναγράφονται. Καλύψτε και ανακατέψτε στη ταχύτητα, πατώντας το κουµπί pulse 3 µε 4 φορές, περίπου 5 δευτερόλεπτα τη φορά, µέχρι να κοπεί το κοτόπουλο και να γίνει το µίγµα οµοιογενές. Μερίδες: 8 Πέστο βασιλικού Τοποθετήστε το σκόρδο µέσα στο µπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στη ταχύτητα µέχρι να ψιλοκοπεί, περίπου 5 µε 0 δευτερόλεπτα. Προσθέστε φρεοκοκοµµένη παρµεζάνα το βασιλικό, το µαϊντανό και τα αµύγδαλα, καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στη ταχύτητα. Προσθέστε το ελαιόλαδο και το ζωµό κοτόπουλου, ενώ αναµιγνύετε. Ανακατέψτε µέχρι να γίνει το µίγµα οµοιογενές, περίπου 45 δευτερόλεπτα µε λεπτό. Ξύστε τα πλαϊνά της κανάτας αν χρειαστεί. Προσθέστε το υπόλοιπο ζωµό αν χρειάζεται. Σερβίρετε µε ζυµαρικά, πίτσα, κοτόπουλο ή θαλασσινά. Μερίδες: 8 ( κούπα 250 ml) 9

20 Παιδικές τροφές Μίγµα µε καρότα και πατάτες /2 της κούπας (60 γρ.) ψιλοκοµµένο καρότο /2 της κούπας (80 γρ.) αποφλοιωµένη και κοµµένη σε κοµµατάκια πατάτα /2 της κούπας(25 ml) ζωµό κοτόπουλου 2 µε 3 (25 µε 45 ml) κουταλιές της σούπας γάλα πλήρες 2 /3 του φλυτζανιού (50 ml) νερό /3 του φλυτζανιού (25 γρ.) ρολλά βρώµης για γρήγορο µαγείρεµα /4 tου φλυτζανιού (55 γρ) κοµπόστα ροδάκινο σε σιρόπι, σε φέτες στραγγισµένα κουτάλι της σούπας (5 ml) γάλα πλήρες Τοποθετήστε τα καρότα, την πατάτα και το ζωµό µέσα σε µια κατσαρόλα και βράστε τα. Σιγοβράστε σε χαµηλή φωτιά, περίπου 0 µε 5 λεπτά µέχρι να µαλακώσουν τα λαχανικά. Κρυώστε τα για περίπου 5 λεπτά. Τοποθετήστε τα κρύα λαχανικά και 2 κουταλιές της σούπας (25 ml) γάλα µέσα στο µπλέντερ. Καλύψτε την κανάτα και ανακατέψτε στη ταχύτητα για περίπου 0 δευτερόλεπτα. Ξύστε τα πλαϊνά της κανάτας αν χρειαστεί. Ανακατέψτε στη ταχύτητα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Ξύστε τα πλαϊνά του µπλέντερ κάθε 0 δευτερόλεπτα. Προσθέστε κουταλιά της σούπας (5 ml) γάλα, αν χρειαστεί. Αποθηκεύστε το µίγµα στο ψυγείο. Μερίδες: κούπα (250 ml) Mίγµα βρώµης µε ροδάκινο /2 του φλυτζανιού (20 γρ) γιαούρτι µε χαµηλά λιπαρά απλό ή µε γεύση φράουλα µέτρια καθαρισµένη µπανάνα κουταλιά της σούπας (5 ml) µέλι κουταλιά της σούπας (5 ml) χυµό πορτοκαλιού /8 τριµµένη κανέλλα Βάζετε το νερό σε κατσαρολάκι και το βράζετε. Προσθέτετε τη βρώµη και αναµιγνύετε. Χαµηλώστε τη φωτιά και συνεχίστε το ανακάτεµα για λεπτό. Καλύψτε και αφήστε να κρυώσει για 5 λεπτά. Τοποθετήστε το µίγµα της βρώµης, τα ροδάκινα και το γάλα στην κανάτα του µπλέντερ. Καλύψτε και αναµίξτε στην ταχύτητα ταχύτητα για περίπου 0 δευτερόλεπτα. Ξύστε τις πλευρές της κανάτας, εάν είναι απαραίτητο. Αναµίξτε στην ταχύτητα για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Φυλάξτε στο ψυγείο. Μερίδες: κούπα (250 ml) Dressing µπανάνας Τοποθετείτε τα υλικά στην κανάτα του µπλέντερ. Καλύψτε και αναµύξτε στην ταχύτητα για 40 περίπου δευτερόλεπτα. Ξύνετε τις πλευρές του µπλέντερ κάθε 20 δευτερόλεπτα. Σερβίρετε πάνω από φέτες φρέσκων φρούτων. Μερίδες: /4 φλυτζάνια (300 ml) 20

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για την εγκατάσταση 7 Εγκατάσταση 7 Τοποθέτηση 7 Σύνδεση µε την τάση 7

Διαβάστε περισσότερα

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο

Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Διδάγματα από την Επανάσταση του 1821. Αξίες για μια Δημιουργική Κύπρο Σταύρος Α. Ζένιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δήμος Αγ. Δομετίου, 25 Μαρτίου 2012. Υλικό για την ομιλία από το βιβλίο Δημιουργική Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού

Οι 99 θέσεις του Ποταμιού Οι 99 θέσεις του Ποταμιού 1. Πνεύμα αλλαγών Οι κοινωνίες μπορούν και πρέπει να εξελίσσουν τους θεσμούς τους. Μέσα από αυτή την αλλαγή αλλάζουν οι άνθρωποι, ο κόσμος και η εικόνα των ανθρώπων για τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης

Κατερίνα Παναγοπούλου: Δημιουργώντας κοινωνικό κεφάλαιο την εποχή της κρίσης Κατερίνα Παναγοπούλου Πρέσβυς της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, πρόεδρος του σωματείου γυναικών «Καλλιπάτειρα». Πρώτο βραβείο «Γυναίκα και Αθλητισμός» 2012 για την Ευρώπη. Δημιουργώντας κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο Λύκειο Καισαριανής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Κείμενα Προβληματισμού Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο νέος, πριν τελικά επιλέξει το επάγγελμα που θα ασκήσει Το επάγγελμα, είτε είναι λειτούργημα είτε όχι, έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί στην προσωπική του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών.

Kεντρικός συντονισμός πολιτικών, μόνιμοι υφυπουργοί, μείωση ειδικών συμβούλων, κατάργηση αναπληρωτών. ΣΥΝΤΑΓΜΑ Αν η παρούσα Βουλή διαλυθεί χωρίς προηγουμένως να κινήσει την διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, θα έχουμε άλλη μια απόδειξη ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας Εκπαιδευτική Προσέγγιση Ψηφιδωτού «Θησέας και μινώταυρος» για παιδιά προσχολικής ηλικίας Υπεύθυνη Καθηγήτρια : Χρυσάνθη Μαυροπούλου-Τσιούμη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεολογικών Σπουδών : Ελένη Καρβουνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρώπης. Ομιλία Ευρωβουλευτού Ελίζας Βόζεμπεργκ Βρυωνίδη Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εξωτερική πολιτική και στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ Κυρίες και Κύριοι, Λευκωσία, 16-10-2015 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 10 Οκτωβρίου 2011 Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών. Σκοπός της είναι να προωθήσει ανοικτές

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟ 1 2 Το θέµα µας είναι ο Αναρχισµός. Τι είναι ο Αναρχισµός; Μια διδασκαλία για την πολιτική. Σαν πολιτική διδασκαλία διαθέτει απόψεις για το πολιτικό πρόβληµα, για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της αποφάσισε να αυξήσει το ελάχιστο επιτόκιο προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. κ. Χ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ «ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010

ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 26/5/2010 Α1. Η αρετή αναφέρεται στα «πάθη» και στις «πράξεις», στα οποία η υπερβολή αποτελεί λάθος και ψέγεται, το ίδιο και η έλλειψη, ενώ το μέσον επαινείται και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 )

Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ( 1 ) του Κ.Γκ.Γιούνγκ Με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, γι αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι απλά γνωστός ως το τέλος. Είναι η τελεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς

Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς Aki ORR Πολιτική Χωρίς Πολιτικούς Ένα φυλλάδιο για την Άμεση Δημοκρατία στις σύγχρονες συνθήκες Μετάφραση από το αγγλικό κείμενο: Σίσσυ Βωβού Επιμέλεια: Χαμπής Κιατίπης 2005 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Δ. Ρόκος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Η ΦΤΩΧΕΙΑ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος προγράμματος: «Ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός.

Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το. θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός. Έκθεση της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων για το θέµα «Η οικονοµική κρίση, εξάλειψη της φτώχειας και κοινωνικός αποκλεισµός» Παρόντες: Αντώνης Πρωτοπαπάς, πρόεδρος Χριστόφορος Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ.ΣΧ. & ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νο81 ΕΛΤΙΟ ΑΤΑΚΤΟ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 deltioatakto@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο «ΕΚΑΛΟΓΟΣ» ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 1. Ύπνος: Δεν βοηθάει να ξενυχτήσουμε διαβάζοντας το προηγούμενο βράδυ, προσπαθώντας να συγκεντρώσουμε το σύνολο της ύλης στο μυαλό μας. Η κούραση, δε θα μας επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού

Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού Τουριστικές Μονάδες Αγροτουρισμού... Επενδύστε στον αγροτουρισμό. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Αγροτουρισμός, το μέλλον του Ελληνικού τουρισμού. Για το σύνολο των οικονομιών της Ε.Ε. ο τουρισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Αυδίκος Η αµηχανία µπροστά στον τοίχο: το Πρόγραµµα και οι κοινότητες των Τσιγγάνων Γεια σας. Εγώ είµαι καινούργιος στη Θεσσαλία οι εκατέρωθέν µου καθήµενοι προϋπήρξαν εµού. Να ξεκινήσω, λοιπόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου του βιβλίου Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014 03:54 Ζητούμενο είναι να τεθεί ο προβληματισμός και να προκύψει η αναζήτηση Γράφτηκε από τον Κώστας Γκέτσης Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπούζος, μιλάει στην «Γ», με την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012

Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Ομιλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Θανάση Σκορδά στο CapitalVision 2012 Κυρίες, κύριοι, Η έννοια της ανάπτυξης είναι τόσο πολυφορεμένη στο σύγχρονο πολιτικό λεξιλόγιο, που αν δεν δώσουμε, ο καθένας από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»

«ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό

Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό MEMO/11/907 Βρυξέλλες, 13 εκεµβρίου 2011 Ε&A: Μεταρρύθµιση όσον αφορά το προσωπικό Γιατί προτείνετε τις µεταρρυθµίσεις αυτές; Τρεις λόγοι: Πρώτος και κυριότερος: Σε οικονοµικά δύσκολους καιρούς πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008

«ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α «ΜΙΤΟΣ» ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΡΑΚΗ» 4.11.2008 1. Κύριε ήµαρχε θα θέλαµε να µας κάνετε µια µικρή αναφορά στα σηµαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ. 9/12/2014, Αγ. Νικόλαος Απλήρωτη εργασία σακατεμένοι και νεκροί εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες Αυτό το σύνθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα

Ευρετήριο πινάκων. Ασκήσεις και υπομνήματα Ευρετήριο πινάκων Ασκήσεις και υπομνήματα Ανάγνωση, για να ταυτιστεί και να προβάλει τα συναισθήματά του Ανακαλύψτε την προέλευση των πιστεύω σας Απαλή μουσική ως φάρμακο για τις εντάσεις και την απογοήτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 Δημήτρης Μικελλίδης Πρόεδρος ΠΟΕΔ Αγαπητοί συνεργάτες, Με τη

Διαβάστε περισσότερα

Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας

Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας Περί χορτοφαγίας και κρεοφαγίας Το παρακάτω κείμενο δεν έχει ως σκοπό να πείσει για τις απόψεις που εκτίθενται αλλά να γίνει το έναυσμα για εποικοδομητικό προβληματισμό και την εύρεση της προσωπικής μας

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 31 1 ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα της ευχαρίστησης των καρπών της εργασίας του. Ντέιβιντ Χιουμ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες

Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο. 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες 1 Φάλουν Ντάφα ιαλέξεις πάνω στον Νόµο του Φο 1997 ιαλέξεις στις Ηνωµένες Πολιτείες Λι Χονγκτζί Ελληνική µετάφραση από τα Αγγλικά Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιδάσκοντας τον Φα στη Νέα Υόρκη... 1 ιδάσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: ΙΙ. Επί των άρθρων του σχεδίου Νόµου: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων I.Επί της Αρχής του σχεδίου Νόµου: Με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11. Πριν...

ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11. Πριν... ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΠΛΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ 11 Πριν... ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ! Περνάει ο χρόνος γρήγορα. Ρέουν οι ζωές, γίνονται ιστορίες, γίνονται στιγμές αιχμάλωτες σε χαρτί, πορτρέτα, ημερολόγια, φτιάχνουν αποδείξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκαύτωμα της Κάσου

Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το ολοκαύτωμα της Κάσου Το βρίκιον Άρης, 1881 Κολοβός Γεώργιος Ερευνητής Συγγραφέας Πτυχιούχος Διοίκησης Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις 13 Γενάρη 2016

Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις 13 Γενάρη 2016 Αγ. Φιλοθέης 5β, 105 56 Aθήνα Τηλ. 210 3301842,210 3301847,210 3833786 Fax 210 3802 864 E-mail : pame@pamehellas.gr http://www.pamehellas.gr Αθήνα, 13 /1/2016 Εισήγηση στην ανοιχτή συνέντευξη τύπου, στις

Διαβάστε περισσότερα

Κι εγώ τι θα κάνω μόνη μου τις Κυριακές; Έχεις εμένα, αγάπη μου. Εσύ κάθε μέρα είσαι στο μαγαζί και τις Κυριακές πηγαίνεις

Κι εγώ τι θα κάνω μόνη μου τις Κυριακές; Έχεις εμένα, αγάπη μου. Εσύ κάθε μέρα είσαι στο μαγαζί και τις Κυριακές πηγαίνεις ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 1 Η ΖΩΗ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ. Όταν έχει κέφια, σερβίρει τα καλύτερα πιάτα και οι λίγοι τυχεροί τα απολαμβάνουν ως το τελευταίο ψίχουλο χωρίς ανάσα. Όταν βαριέται όμως και ανακατεύει ό,τι αλλοπρόσαλλο

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας

Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Έλλειψη εσωτερικής ελευθερίας Ανωριμότητα Προκαταλήψεις- Στερεότυπα Απουσία ανθρωπιστικής παιδείας Ημιμάθεια Έλλειψη έμπρακτης χριστιανικής ζωής ΣΤΟΧΟΙ Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρίστινα, Κόσοβο Σήμερα

Πρίστινα, Κόσοβο Σήμερα I Πρίστινα, Κόσοβο Σήμερα ΤΟ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ και να φεύγει απ τη δουλειά ήταν μια πολυτέλεια που η Άμπι δυσκολευόταν ακόμα να συνηθίσει. Για μία ολόκληρη δεκαετία, γι αυτή δουλειά σήμαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό σηµείωµα για το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και ειδικά αυτό της καυσοξύλευσης 1 Ιωάννης Κέκερης ασοπόνος Επίτιµος Πρόεδρος Ένωσης ασοπόνων Μακεδονίας Θράκης Μέλος.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης ασοπόνων και ιαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Αρναία 16/12/2012 Κα Πρόεδρο Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΑΛΚΙΝΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΟΥ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Φτιάξε ένα κατάλογο με τα πράγματα που θέλεις να κάνεις στην Ομάδα και συζήτησε με τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008

Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Ο ΑΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παραμονή Παγκόσμιας Ημέρας Αντικαταναλωτισμού*, 28 Νοεμβρίου 2008 Η χρονική συγκυρία δε θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Πέντε λεπτά μετά τις έξι το απόγευμα της τελευταίας μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και

Θέµα: ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ιαχείριση ογκωδών και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση:μεγ.αλεξάνδρου 2, Περαία Πληροφορίες: Γκατζογιάννης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005. Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 15/10/2005 Η Αλκη Ζέη για την ιδώ Σωτηρίου: Η θεία µου η ιδώ αγαπηµένη των Τούρκων Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ Η φωτογραφία του έξυπνου, χαµογελαστού προσώπου της ιδώς Σωτηρίου µε τον κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης

ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου. Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Φυσική Β' Γυμνασίου Επιμέλεια: Ιωάννης Γιαμνιαδάκης Σύνδεση με προηγούμενο Μάθημα Στο κεφάλαιο Θερμότητα έχουμε μάθει: Τι είναι θερμότητα & θερμοκρασία μακροσκοπικά & μικροσκοπικά Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποιο είναι το αγαπημένο ζώο των εφήβων? ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι ανέπτυξαν μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα. Τα χρησιμοποιούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση.

Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο σταυροδρόµι µετά τη µεταπολίτευση. Η οµιλία του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα Συντρόφισσες και σύντροφοι, Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω από µια θεµελιακή, κατά τη γνώµη µου, διαπίστωση: Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο πιο κρίσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Από τον διδάσκοντα Ι.Παναγοπουλο Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι πηγές του δικαίου; 2. Μπορεί η ιδιωτική βούληση να αποκλείσει την

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015

Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 Γραφείο Τύπου Αθήνα, 10 Μαρτίου 2015 ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ Συντρόφισσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί ότι οι πέρα από τα κοινά µέτρα δηµιουργικοί άνθρωποι στον τοµέα του πνεύµατος έχουν σιδερένιαν αντοχή και µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου

ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό καλοκαίρι Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου Α2 Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Νικόστρατος Ένα ξεχωριστό

Διαβάστε περισσότερα

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας.

στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου Κέρκυρας. Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου ανέγερσης του 4ου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Σημειώνεται ότι για την ετοιμασία και εφαρμογή της ενότητας συνέδραμαν και οι συνάδελφοι Μαρία Ανθίμου και Χριστίνα Κκαΐλη (Δημοτικό Σχολείο Μενεού) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ MOD R-430 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση ιάγραµµα ονόµατος και θέσης των κύριων εξαρτηµάτων 1. Έµβολο πίεσης 2. ιαφανές κάλυµµα 3. Φίλτρο αποχυµωτή

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001L0083 EL 30.12.2008 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2001/83/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεμβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα