ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο των υπηρεσιών Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν. 3 2.ΟΔΟΠΟΙΙΑ Υφιστάμενη κατάσταση Οδοί ανάμεσα σε Οικοδομικά Τετράγωνα Οδοί που χωρίζουν Ο.Τ. με κοινόχρηστους χώρους, οδοί κάθετοι στην κλίση του εδάφους κλπ Υψομετρική μελέτη οδών Σχολιασμός του οδικού δικτύου του οικισμού, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Απαραίτητες διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του κόστους κατασκευής του οδικού δικτύου Διαπλατύνσεις στο οδικό δίκτυο χωρίς λειτουργική αναγκαιότητα Επιφάνειες μεταξύ των δρόμων με μη προσδιορισμένη χρήση Επιπτώσεις στο περιβάλλον, εάν εφαρμοσθεί πιστά το οδικό δίκτυο όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Απαραίτητα έργα οδοποιίας σε πρώτη φάση Ανάγκη επικαιροποίησης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Κόστος κατασκευής των έργων για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου Οδοί αδιάνοικτοι που εξυπηρετούν ιδιοκτησίες ή που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του οδικού δικτύου Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων στο σύνολο του οδικού δικτύου Άλλα έργα συμπλήρωσης του οδικού δικτύου ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υφιστάμενη κατάσταση Κόστος κατασκευής δικτύου αποχέτευσης Εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων. - Διάθεση καθαρισμένων λυμάτων Περιγραφή των μεθόδων καθαρισμού λυμάτων Μέθοδος ενεργού ιλύος Μέθοδοι απολύμανσης Επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων Γενικά 16 1

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση Αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση Φόρτιση υπόγειων υδροφορέων Κόστος κατασκευής Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων και διάθεσης των λυμάτων ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής 27 8.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΟΙ Γενικά Καταγραφή Ο.Τ. με κοινόχρηστη κοινωφελή ή άλλη ειδική χρήση πλην κατοικίας, όπως ορίζονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Νομοθεσία και Νομολογία σχετική με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Ο.Τ. με κοινόχρηστη κοινωφελή ή άλλη ειδική χρήση Πράξεις παραίτησης του Συν/μού πριν την ένταξη στο σχέδιο πόλης Νομοθετικό Διάταγμα 690/ Η 499/1983 απόφαση του Αρείου Πάγου Η 1323/1995 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Κυριότητα κοινόχρηστων, κοινωφελών και ειδικής χρήσης χώρων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο της Ιπποκρατείου Πολιτείας Χώροι ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Χώροι ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Χώροι ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ χώροι Χώρος ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Χώροι ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Χώροι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υφιστάμενη κατάσταση Κοινόχρηστων Κοινωφελών και Ειδικής χρήσης χώρων 37 2

3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Αντικείμενο των υπηρεσιών. Η παρούσα έκθεση αφορά τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της Λήδας Φωτοπούλου στις και πείρε Α.Π Σύμφωνα με την σύμβαση το αντικείμενο των υπηρεσιών είναι το ακόλουθο : Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υπηρεσία καταγραφής των έργων και των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία καταγραφής των έργων και των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία περιλαμβάνει τα εξής: 1. Καταγραφή των έργων που έχουν εκτελεσθεί στην έκταση του Συν/μού κατά κατηγορία δηλαδή : Έργα οδοποιίας. Έργα Ύδρευσης. Έργα αποχέτευσης ομβρίων. Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων. 2. Να διαπιστώσει ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Συν/μού που απορρέουν από την νομοθεσία, την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης, πιθανές υφιστάμενες περιβαλλοντικές διατάξεις, κλπ. 3. Ως ιδιοκτήτης των κοινόχρηστων χώρων και χώρων άλλης χρήσης οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη, καταγραφή των χώρων αυτών ( Δήλωση Ε9), διαπίστωση της καλής κατάστασης των χώρων και διαπίστωση εάν υπάρχουν καταπατήσεις κλπ. 4. Σύνταξη τεχνικοοικονομικής μελέτης με προεκτίμηση του κόστους κατασκευής των έργων υποδομής τα οποία υπολείπονται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Συν/μού που απορρέουν από την νομοθεσία Στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν. Για την καταγραφή των έργων και των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στον Συν/μό χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία. Το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Διάγραμμα του οικισμού σε κλ. 1:2.000 που χορηγήθηκε σε ψηφιακή μορφή από το ΥΠΕΚΑ. Οι πινακίδες εφαρμογής του Ρυμοτομικού Σχεδίου σε κλ. 1:500 που χορηγήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ Έγχρωμος ορθοφωτοχάρτης της ευρύτερης περιοχής της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τοπογραφικά διαγράμματα των κοινωφελών χώρων του Παν. Λούφα Κατασκευαστικά στοιχεία του δικτύου ύδρευσης που χορηγήθηκαν από το Κ.Ε. Αφιδνών. Στοιχεία από την μελέτη αποχέτευσης που βρέθηκε στα γραφεία του Συν/μού. Στοιχεία για την υψομετρική μελέτη των οδών που βρέθηκε στο Πολεοδομικό γραφείο Καπανδριτίου. 3

4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Να σημειωθεί ότι ζητήθηκε από τα γραφεία του Συν/μού της Ιπποκρατείου Πολιτείας να έχουμε πρόσβαση στον φάκελο της μελέτη αποχέτευσης που είχε στην διάθεσή του, καθώς και σε άλλα στοιχεία που αφορούσαν τον Συν/μό. Η απάντηση ήταν αρνητική. Γενικά οι ευρισκόμενοι στα γραφεία του Συν/μού δεν επέδειξαν πνεύμα συνεργασίας, ούτε διευκόλυναν την συγκέντρωση στοιχείων. 4

5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2.1. Υφιστάμενη κατάσταση. Στον οικισμό έχει κατασκευασθεί το κύριο οδικό δίκτυο και αυτό όχι στο σύνολό του. Οι περισσότεροι από τους κατασκευασμένους δρόμους έχουν ασφαλτοστρωθεί. Το πλάτος της διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης γενικά είναι μικρότερο εκείνου που προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Σε διάσπαρτες θέσεις έχουν κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόμια από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών και μόνο στο μήκος της πρόσοψης του οικοπέδου τους. Οι κύριοι οδικοί άξονες έχουν γενικά διανοιγεί και ασφαλτοστρωθεί ( όχι σε όλο το πλάτος τους, όπως αναφέρθηκε ), εκτός ενός τμήματος του κεντρικού οδικού άξονα μήκους περίπου μ. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τμήματος αυτού απαιτείται και η κατασκευή μεγάλου τεχνικού έργου ( γέφυρας ) πάνω από το κεντρικό ρέμα που διασχίζει τον οικισμό. Στον ορθοφωτοχάρτη σε κλ. 1:5.000 φαίνονται οι διανοιγμένοι δρόμοι του οικισμού. Επίσης φαίνονται ποιοι είναι ασφαλτοστρωμένοι και ποιοι είναι χωματόδρομοι. Επίσης έχουν καταγραφεί και τα κατασκευασμένα κράσπεδα και πεζοδρόμια τα οποία έχουν κάποιο σημαντικό μήκος. Σποραδικά υπάρχουν κατασκευασμένα και μερικά ακόμα κράσπεδα και πεζοδρόμια μπροστά από περαιωμένες κατοικίες. Το μήκος τους όμως είναι πολύ μικρό, σχεδόν αμελειταίο. Μεγάλο μήκος οδών που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο είναι αδιάνοικτοι. Οι αδιάνοικτοι οδοί μπορούν αν ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες : Οδοί ανάμεσα σε Οικοδομικά Τετράγωνα Οι οδοί αυτοί είναι δευτερεύουσες ως προς την κυκλοφορία και χωρίζουν οικοδομικά τετράγωνα. Σε πολλά οικόπεδα έχει γίνει σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και το ένα τμήμα της σύστασης έχει πρόσωπο μόνο στους δρόμους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση η διάνοιξη των δρόμων αυτών είναι απαραίτητη. Το πλάτος των οδών της ομάδας αυτής ποικίλει. Συνήθως είναι 6,0 μ. αλλά υπάρχουν αρκετά τμήματα με μικρότερο πλάτος 5,0 μ. και σπανιότερα 4,0 μ. Επίσης υπάρχουν τμήματα με μεγαλύτερο πλάτος ( 8,0 10,0 12,0 μ.) ή τοπικές διευρύνσεις μεγάλου πλάτους. Το μήκος των οδών της ομάδας αυτής ανέρχεται σε ,0 μ. περίπου Οδοί που χωρίζουν Οικοδομικά Τετράγωνα με κοινόχρηστους χώρους, οδοί κάθετοι στην κλίση του εδάφους κλπ. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι οδοί οι οποίες έχουν σχεδιασθεί για πολεοδομικούς κυρίως λόγους ( διαχωρισμός χρήσεων όπως Ο.Τ. Κ.Χ., όριο πολεοδομημένης έκτασης κλπ. ). Επίσης είναι οι οδοί που περιβάλλουν χώρους ειδικής χρήσης, όπως Ο.Τ. προοριζόμενα για εκπαίδευση, εμπόριο, κλπ. Ορισμένοι από τους δρόμους αυτούς έχουν λειτουργική σκοπιμότητα, ενώ άλλοι χωρίζουν απλώς τις χρήσεις γης μεταξύ τους. Συνήθως οι δρόμοι της κατηγορίας αυτής στα σύγχρονα πολεοδομικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ με ειδικό συμβολισμό. Στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός ως Πεζοδρόμου για καμία από τις οδούς. Το μήκος των οδών αυτών είναι περίπου μ. 5

6 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Υψομετρική μελέτη οδών. Συγχρόνως με το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής εκπονείται και η υψομετρική μελέτη των οδών. Η υψομετρική μελέτη αφορά όλους τους δρόμους του οικισμού οι οποίοι μελετώνται ως ενιαίο δίκτυο, ώστε να είναι λειτουργικό και να εξασφαλίζει τα ακόλουθα : Οι μέγιστες και οι ελάχιστες κλίσεις των οδών να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια. Οι επεμβάσεις στο εδαφικό ανάγλυφο να είναι οι ελάχιστες δυνατές, ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα, τα οποία εκτός των άλλων δυσχεραίνουν την πρόσβαση στα οικόπεδα. Να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη απορροή των ομβρίων υδάτων προς τους φυσικούς αποδέκτες. Να μην δημιουργούνται χαμηλά σημεία μεταξύ των Οικοδομικών Τετραγώνων, από όπου τα όμβρια δεν μπορούν να απορρέουν επιφανειακά μέσω των κρασπεδορείθρων. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο να προσαρμόζεται από άποψη μηκοτομής, στο πρωτεύον. Από τα ερυθρά υψόμετρα της υψομετρικής μελέτης λαμβάνονται οι αφετηρίες μέτρησης των υψών για την κατασκευή των οικιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ. Από έρευνα που έγινε διαπιστώθηκε ότι έχει εκπονηθεί υψομετρική μελέτη των οδών η οποία θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Καπανδριτίου, με την Απόφαση του Νομάρχη Ανατ. Αττικής με αριθμό 264/09. Η υψομετρική μελέτη δεν είναι πλήρης, διότι δεν περιλαμβάνει τους δρόμους της παρ ούτε κάποιους απαραίτητους δρόμους της παρ Για την έκδοση οικοδομικών αδειών δια τις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στις οδούς της παρ συντάσσεται αποσπασματική υψομετρική μελέτη του συγκεκριμένου δρόμου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό είναι πολύ πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα, διότι δεν μελετάται το οδικό δίκτυο ως λειτουργικό σύνολο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω Σχολιασμός του οδικού δικτύου του οικισμού, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Απαραίτητες διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του κόστους κατασκευής του οδικού δικτύου. Το Ρυμοτομικό Σχέδιο του οικισμού εγκρίθηκε με το από Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 482Δ/ Δηλαδή η πολεοδομική μελέτη εκπονήθηκε πριν από 38 και πλέον έτη. Ως προς την πληρότητα και την σαφήνεια, απέχει πολύ από μία σύγχρονη πολεοδομική μελέτη. Από τις ασάφειες που εμφανίζει προκαλούνται αρκετά προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή και λειτουργία του οδικού δικτύου, αλλά και στην λειτουργία και περιβαλλοντική προσαρμογή του ίδιου του οικισμού. Στην συνέχεια αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα Διαπλατύνσεις στο οδικό δίκτυο χωρίς λειτουργική αναγκαιότητα. Στο πιο κάτω απόσπασμα φαίνεται δρόμος μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων μεταβλητού πλάτους και με διάφορες διαπλατύνσεις. Μεταξύ των Ο.Τ. 9 και Ο.Τ. 13 ο δρόμος έχει πλάτος 7,0 μ., μεταξύ των Ο.Τ.8 και Ο.Τ. 14 ο δρόμος έχει πλάτος 14,0 μ. και στην συνέχεια μεταξύ των Ο.Τ. 7 και Ο.Τ. 15 επανέρχεται σε πλάτος 7,0 μ. Ο δρόμος αυτός δεν εξυπηρετεί κυκλοφοριακά τις ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν πρόσωπο σε άλλους δρόμους κυκλοφορίας. Προφανώς πρόκειται για πεζόδρομο, ο οποίος προβλέπεται για την διάσπαση της συνέχειας των Ο.Τ., χωρίς όμως να χαρακτηρίζεται στο σχέδιο ως 6

7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. τέτοιος. Βέβαια πεζόδρομος με πλάτος 14,0 μ. δεν εξυπηρετεί καμία αναγκαιότητα. Σε ένα σύγχρονο πολεοδομικό σχέδιο θα υπήρχε πρόταση διαμόρφωσης των χώρων αυτών, όπως π.χ. δημιουργία χώρου πρασίνου στο μέσον και μικρού πλάτους πεζόδρομοι εκατέρωθεν ή κάποια άλλη παρεμφερής διάταξη.. Μεταξύ του Ο.Τ. 6 και του Ο.Τ.17 ο Πεζόδρομος έχει πλάτος 25,0 μ. και μεταξύ των Ο.Τ.5 και Ο.Τ. 18 έχει πλάτος 58,0 μ. Εάν θεωρήσουμε ότι οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει να διανοιγούν ως δρόμοι και να διαστρωθούν, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, θα δημιουργηθούν μεγάλοι ελεύθεροι χώροι, πλατείες, μεταξύ των Ο.Τ. οι οποίες δεν εξυπηρετούν κάποια αναγκαιότητα αντίθετα δύσκολα συντηρούνται. Επιπλέον η παρεμβάσεις στο περιβάλλον ( κοπή των δένδρων, χωματουργικά έργα, κλπ. ) σε τόσο εκτεταμένες επιφάνειες, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό, θα είναι μεγάλες και μη επιθυμητές. Οι χώροι αυτοί θα μπορούσαν να είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους χώροι πρασίνου, και σε κάποιο ποσοστό χώροι στάθμευσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Για τον διαχωρισμό των διαφόρων χρήσεων ( Ο.Τ. - χώρος πρασίνου χώρος στάθμευσης κλπ ) σχεδιάζονται πεζόδρομοι πλάτους 3,0 έως 4,0 μ. Με τον τρόπο αυτό οι διάφορες χρήσεις θεσμοθετούνται και οι διαπλατύνσεις αυτές οργανώνονται Επιφάνειες μεταξύ των δρόμων με μη προσδιορισμένη χρήση. Στο πιο κάτω απόσπασμα του Ρυμοτομικού Σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 213 και Ο.Τ. 217 προβλέπονται τα ακόλουθα: Ανατολικά του Ο.Τ. 213 υπάρχει δρόμος πλάτους 8,0 μ. Στην συνέχεια προβλέπεται λωρίδα πρασίνου άλσος πλάτους 8,0 μ. Σε επαφή με την λωρίδα αυτή υπάρχει ένας χώρος πλάτους 5,50 μ. περίπου με αδιευκρίνιστη χρήση. Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως πεζόδρομος, στην συνέχεια όμως και σε επαφή με αυτόν υπάρχει δρόμος πλάτους 10,0 μ. και στην συνέχεια μέχρι το Ο.Τ. 217 άλλος χώρος με αδιευκρίνιστη χρήση μεταβλητού πλάτους από 6,0 έως 10,0 μ. Εάν οι χώροι αυτοί είναι μέρος του οδικού δικτύου, ακόμα και εάν υποθέσουμε ότι διαμορφώνονται σε διαπλατυσμένα πεζοδρόμια του κυρίως 7

8 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. δρόμου, θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο κόστος κατασκευής των οδών. Βέβαια πεζοδρόμια πλάτους 6,0 και 10,0 μ. κατ επέκταση των πεζοδρομίων της κυρίας οδού δεν δικαιολογούνται. Στο ίδιο απόσπασμα μεταξύ των Ο.Τ. 217 και 220 υπάρχει δρόμος με πλάτος που μεταβάλλεται από 13,0 μ. σε 23,0 μ. και πάλι σε 13,0 μ. ποια επιφάνεια πρέπει να διανοιγεί ως δρόμος και να υπολογισθεί στο κόστος των έργων ; Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Θέμα υπάρχει και με την διαμόρφωση των κύριων αρτηριών του οικισμού που σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο έχουν πλάτος 28,0. Σε αυτό το πλάτος μπορεί να κατασκευασθεί δρόμος με 6 λωρίδες κυκλοφορίας ( 3 λωρίδες ανά κατεύθυνση ) και πεζοδρόμια πλάτους 3,50 μ. το καθένα. Βέβαια ο κυκλοφοριακός φόρτος του οικισμού δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τέτοιους δρόμους. Σε αυτήν την λωρίδα θα μπορούσε να προβλεφθεί μία επιφάνεια κυκλοφορίας για τα οχήματα ( όχι απαραίτητα ίδια για όλες τις αρτηρίες ), η οποία θα προκύψει από εκτίμηση του αναμενόμενου κυκλοφοριακού φόρτου, λωρίδες φύτευσης ( αλέες ) ή στα τμήματα με μικρή κλίση, ποδηλατόδρομοι. Όλες οι πιο πάνω επιλογές διαφοροποιούν πολύ τον υπολογισμό του κόστους ολοκλήρωσης του οδικού δικτύου του οικισμού Επιπτώσεις στο περιβάλλον, εάν εφαρμοσθεί πιστά το οδικό δίκτυο όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 8

9 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Στο απόσπασμα του ορθοφωτοχάρτη που ακολουθεί φαίνονται οι δρόμοι με τις διαπλατύνσεις τους και η υφιστάμενη κατάσταση. Οι διάνοιξη των δρόμων αυτών σε όλο το πλάτος τους θα είχε ως συνέπεια την καταστροφή εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων αξιόλογης βλάστησης, χωρίς να υπάρχει καμία αναγκαιότητα Απαραίτητα έργα οδοποιίας σε πρώτη φάση. Λόγω των προβλημάτων που περιγράφηκαν πιο πάνω, προκειμένου να εκτιμήσουμε ρεαλιστικά το κόστος κατασκευής του οδικού δικτύου, διαχωρίσαμε κατά την κρίση μας τους αδιάνοικτους δρόμους σε δύο κατηγορίες. Δρόμοι που είναι απαραίτητο να διανοιγούν ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ιδιοκτησίες και να είναι λειτουργικό το οδικό δίκτυο και δρόμοι των οποίων η διάνοιξη δεν εξυπηρετεί λειτουργικούς σκοπούς. Οι δρόμοι της πρώτης ομάδας έχουν επισημανθεί στα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα έκθεση. Επιπλέον, στην εκτίμηση του κόστους, δεν υπολογίζεται η διάνοιξη των διαπλατύνσεων που προβλέπει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, καθώς επίσης και η συμπλήρωση των ήδη διανοιγμένων δρόμων, ώστε να αποκτήσουν το προβλεπόμενο πλάτος Ανάγκη επικαιροποίησης τροποποίησης του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου. Στις προηγούμενες παραγράφους αναφερθήκαμε αναλυτικά στις ασάφειες που υπάρχουν στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο. Για να εξασφαλισθεί η λειτουργικότητα του δικτύου, να οργανωθούν οι χώροι και να προστατευθεί το περιβάλλον, απαιτείται τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Η τροποποίηση θα οργανώσει τους Κοινόχρηστους Χώρους γενικότερα, στα πλαίσια ενός σύγχρονου Ρυμοτομικού Σχεδίου. Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν 9

10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. αφορά και ούτε πρόκειται να μεταβάλει τα Οικοδομικά Τετράγωνα που προορίζονται για κατοικία. Αφορά την οργάνωση και εξασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων Κόστος κατασκευής των έργων για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου. Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα κάποια έργα οδοποιίας είναι απαραίτητα προκειμένου να συμπληρωθεί το οδικό δίκτυο και να γίνει λειτουργικό και να έχουν πρόσβαση όλες οι ιδιοκτησίες Στους συνημμένους προϋπολογισμούς γίνεται εκτίμηση του κόστους ολοκλήρωσης των έργων οδοποιίας του οικισμού ως ακολούθως : Οδοί αδιάνοικτοι που εξυπηρετούν ιδιοκτησίες ή που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του οδικού δικτύου. Για τον υπολογισμό του κόστους των έργων αυτών έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές. Στο Ρυμοτομικό σχέδιο τα πλάτη σε πολλές οδούς δεν είναι σταθερά και μεταβάλλονται χωρίς κάποιον λόγο. Για τις αδιάνοικτες αυτές οδούς λαμβάνομε σταθερά πλάτη κατασκευής 8,0 ή 10,0 μ. Το Ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπονται εκτεταμένες τοπικές διαπλατύνεις ή αποτμήσεις οι οποίες δεν έχουν καμία λειτουργική έννοια. Οι διευρύνσεις αυτές δεν υπολογίζονται στο κόστος κατασκευής. Επειδή δεν έχουν κατασκευασθεί κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόμια στην πλειονότητα των δρόμων του οικισμού, δεν περιλαμβάνονται στη παρούσα προμέτρηση. Το κόστος των κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων υπολογίζεται για το σύνολο του οδικού δικτύου χωριστά σε επόμενη παράγραφο. Το κόστος κατασκευής των έργων που ακολουθεί αφορά συνολικό μήκος οδών μ. Οι τιμές μονάδας που χρησιμοποιήθηκαν είναι των Τιμολογίων του ΥΠΕΚΑ. Περιλαμβάνεται Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, Απρόβλεπτα 15 % και ΦΠΑ 23 %. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πραγματικό κόστος κατασκευής ων θα προκύψει μετά από την οριστική μελέτη των έργων και την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, όπου θα προσφερθούν οι σχετικές εκπτώσεις. Προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής των έργων , Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων στο σύνολο του οδικού δικτύου.. Το συνολικό μήκος των διανοιγμένων δρόμων της Ιπποκράτειου πολιτείας είναι περίπου μ. Το μήκος των αδιάνοικτων οδών που έχουν λειτουργικό ρόλο και θα πρέπει να διανοιγούν είναι μ. Σε μικρό μήκος οδών έχουν κατασκευασθεί κράσπεδα και πεζοδρόμια. Το μήκος των οδών ( διανοιγμένες και μη ) στις οποίες πρέπει να κατασκευασθούν κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόμια είναι μ. περίπου. Το μέσο πλάτος των πεζοδρομίων λαμβάνεται 1,50 μ. Η κατασκευή των πεζοδρομίων, σε τέτοιας φύσης οικισμούς, κλιμακώνεται χρονικά ανάλογα με το ποσοστό δόμησης των οικοπέδων σε κάθε Ο.Τ. Δεν έχει λειτουργική αξία να κατασκευασθούν πεζοδρόμια 10

11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. σε οδούς οι οποίες διέρχονται από αδόμητα Ο.Τ. αφού δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Σε άλλους δρόμους βεβαίως ( κυρίως στους βασικούς οδικούς άξονες ) η κατασκευή των πεζοδρομίων εξασφαλίζει την συνέχεια στην κίνηση των πεζών προς τους χώρους συγκέντρωσης ή εξυπηρέτησης ή περιπάτου. Το αναφερόμενο στην συνέχεια κόστος κατασκευής των έργων αυτών αφορά το σύνολο του οδικού δικτύου, αφού δεν έχει γίνει κανένας σχεδιασμός για την ιεράρχηση της σταδιακής κατασκευής. Ως προς τον τρόπο σύνταξης του Προϋπολογισμού ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην παρ Εκτιμώμενο κόστος κατασκευής των έργων , Άλλα έργα συμπλήρωσης του οδικού δικτύου. Όπως αναφέρθηκε πολλές οδοί δεν έχουν διανοιγεί στο πλάτος που προβλέπει το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, όπως π.χ. οι κύριες αρτηρίες. Εξηγήθηκε ότι δεν είναι χρήσιμο για τον οικισμό να κατασκευασθούν οδικές αρτηρίες με πλάτος 28,0 μ. Για να προκύψει η πλέον ενδεδειγμένη διαμόρφωση των δρόμων αυτών ( πλάτος επιφάνειας κυκλοφορίας, πλάτος πεζοδρομίων, πλάτος λωρίδων πρασίνου, ποδηλατόδρομοι κλπ. ) θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί το κόστος των έργων αυτών. 11

12 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 3. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υφιστάμενη κατάσταση. Ο οικισμός στερείται πλήρως δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Τα λύματα σήμερα συγκεντρώνονται σε βόθρους και απομακρύνονται με βυτιοφόρα. Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων είναι από τα βασικά έργα υποδομής που πρέπει να κατασκευάσει ο Συν/μός. Έχει εκπονηθεί μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων αντίγραφο της οποίας υπάρχει στα γραφεία του Συν/μού, η οποία δεν μας χορηγήθηκε για να πάρουμε στοιχεία, πλην του τεύχους του Προϋπολογισμού Κόστος κατασκευής δικτύου αποχέτευσης. Ο Προϋπολογισμός της μελέτης αποχέτευσης έχει συνταχθεί πριν από μία δεκαετία και πλέον, ως εκ τούτου είναι ανεπίκαιρος. Πάρθηκαν τα μήκη των αγωγών του δικτύου και ο αριθμός των αντλιοστασίων και συντάχθηκε νέος προϋπολογισμός με τις τιμές που προβλέπονται στα Τιμολόγια του ΥΠΕΚΑ με τις παρατηρήσεις της παρ Ο προϋπολογισμός του δικτύου είναι συνημμένος στο παράρτημα της παρούσας. Το κόστος του εσωτερικού δικτύου και των αντλιοστασίων ανέρχεται σε Κόστος κατασκευής εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων. - Διάθεση καθαρισμένων λυμάτων. Ο τρόπος επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων θα πρέπει να είναι αντικείμενο ειδικής μελέτης, ώστε να εξευρεθεί η καταλληλότερη, από τεχνοοικονομική άποψη, λύση. Εάν στην ευρύτερη περιοχή κατασκευασθεί εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, τα λύματα του οικισμού θα μπορούσαν να οδηγηθούν για επεξεργασία εκεί. Επειδή η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι αρκετά μακριά από τους οικισμούς του δήμου με μεγάλο πληθυσμό, δεν είναι πιθανό να κατασκευασθεί στο άμεσο μέλλον κάποια μονάδα βιολογικού καθαρισμού η οποία θα μπορούσε να παραλάβει και τα λύματα του οικισμού, αν και στον ευρύτερο σχεδιασμό της διαχείρισης των λυμάτων υπάρχει πρόβλεψη ο κεντρικός συλλεκτήρας να επεκταθεί μέχρι τις Αφίδνες. Επομένως θα πρέπει να εξετασθεί ως άμεση ή μεσοπρόθεσμη λύση η δημιουργία ΜΒΚ μέσα στα όρια του οικισμού και η διάθεση των λυμάτων μέσα σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση όσα αναφέρονται στην συνέχεια αποτελούν μόνο εκτιμητικές προσεγγίσεις, που έχουν ως στόχο την εκτίμηση του κόστους του έργου Περιγραφή των μεθόδων καθαρισμού λυμάτων.. Οι κύριοι ρύποι που περιέχονται στα λύματα, αλλά και στα βιομηχανικά απόβλητα, είναι οργανικές ενώσεις, δηλαδή ενώσεις του άνθρακα κυρίως με υδρογόνο, θείο, άζωτο, φωσφόρο και οξυγόνο. Οι ενώσεις αυτές προέρχονται από υπολείμματα τροφών και ανθρώπινα περιττώματα ή 12

13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ούρα, καθώς επίσης και άλλες οργανικές ενώσεις, μπορεί δε να αποτελέσουν τροφή για διάφορους κατώτερους μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες κ.λ.π.). Η αρχή αυτή εφαρμόζεται στα αερόβια βιολογικά συστήματα καθαρισμών, όπου οι μικροοργανισμοί υπό έντονες συνθήκες ανάδευσης και αερισμού τρώνε τους οργανικούς ρύπους με αποτέλεσμα το νερό να βγαίνει από την εγκατάσταση καθαρότερο απ ότι εισήλθε. Διευκρινίζεται ότι ο αερισμός απαιτείται για την αναπνοή των μικροοργανισμών. Το οργανικό φορτίο που περιέχεται στα λύματα ή τα υγρά απόβλητα προσδιορίζεται από το οξυγόνο που απαιτείται για την οξείδωσή του και μετράται συνήθως ως Βιολογικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 5 ημερών (BOD 5 ) ή ως Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (COD). Οι αερόβιες μέθοδοι καθαρισμού λυμάτων είναι δύο κατηγοριών: Μέθοδος αιωρούμενης βιομάζας ή μέθοδος ενεργού ιλύος Μέθοδος προσκολλημένης βιομάζας Στους βιολογικούς αντιδραστήρες επεξεργασίας λυμάτων, δεν συναντώνται καθαρές καλλιέργειες ενός είδους μικροοργανισμών αλλά μεγάλος αριθμός αποικιών μικροοργανισμών. Τα βιολογικά συσσωματώματα συνίστανται κυρίως από αποικίες σαπροφυτικών βακτηρίων. Συνυπάρχουν ακόμα τα φύκη, οι μύκητες, τα πρωτόζωα, και τα νηματώδη. Η κατανάλωση της οργανικής ύλης και η δημιουργία βιολογικών συσσωματώματων οφείλεται κυρίως στα βακτήρια. Η χημική σύσταση των οργανικών ουσιών που περιέχονται στα λύματα επηρεάζει την οικολογική ισορροπία του αντιδραστήρα, και καθορίζει πολλές φορές την υπέρμετρη ανάπτυξη ορισμένων βακτηριακών ειδών σε βάρος άλλων. Τα βιοσυσσωματώματα, που αποτελούν το μείγμα που ονομάζεται και ενεργοποιημένη βιομάζα, παρουσιάζονται σαν ένα κολλώδες σύμπλεγμα μεγέθους μερικών χιλιοστών. Αποτελούνται από οργανικές ουσίες σε κολλοειδές αιώρημα, και από ένα πολύ μεγάλο αριθμό ζώντων μικροοργανισμών, με κύριο συντελεστή τα βακτήρια. Είναι φυσικό τα χαρακτηριστικά των βιοσυσσωματωμάτων (βιοκροκίδων) να μεταβάλλονται ανάλογα με τη χημική τους σύσταση, τη βιολογική τους δραστηριότητα, τη σύσταση του αερισμένου μείγματος κτλ. Γι αυτό ο προσδιορισμός τους πρακτικά γίνεται έμμεσα με δείκτες ποσοτικού προσδιορισμού (αιωρούμενα στερεά, εξαερώσιμα στερεά κτλ.) αν και οι δείκτες αυτοί δείχνουν τελικά μόνο προσεγγιστικές ενδείξεις της σύστασης τους. Η παραγωγή της βιομάζας εξαρτάται από τη σύσταση της οργανικής ύλης που τροφοδοτεί τον αντιδραστήρα και αποτελεί το υπόστρωμα της βιολογικής ανάπτυξης των κυττάρων που σχηματίζουν τη βιομάζα. Η περίσσεια των σακχάρων, λιπιδίων και λευκωμάτων διαμορφώνει τους συντελεστές μετατροπής της οργανικής ύλης σε πρωτοπλασματικό υλικό. Η περιεκτικότητα των ιχνοστοιχείων, του Ν, του Ρ κ.ά. μπορεί να επιβραδύνει την κυτταρική ανάπτυξη από έλλειψη τροφικών στοιχείων. Παραπέρα, η σχέση της συγκέντρωσης του υποστρώματος προς τη συγκέντρωση των μικροοργανισμών επηρεάζει τη σχέση αναβολισμού-καταβολισμού, μεταθέτοντας τη μία ή την άλλη από τις μεταβολικές διαδικασίες. Η αλληλουχία των φαινομένων που επιτρέπουν την κατανάλωση του οργανικού φορτίου από την ενεργοποιημένη βιομάζα μπορεί να παρασταθεί σε τέσσερις φάσεις: Φάση φυσικο-χημικο-βιολογικών διεργασιών. Στη φάση αυτή έρχεται σε επαφή το λύμα που αποτελεί το τροφικό υπόστρωμα με τη βιομάζα και συντελούνται οι διεργασίες της βιοπροσρόφησης και της βιοσυσσωμάτωσης. Φάση της εξωκυτταρικής λύσης του υποστρώματος από τα υδρολυτικά ένζυμα που εκκρίνονται στο περιβάλλον από τα βακτήρια, για την απλοποίηση των πολυμερών και τη σχάση των μεγάλων μορίων 13

14 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. σε μικρότερα, ώστε τα μικρά πια μόρια να μπορούν να γίνουν αντικείμενο βιοπροσρόφησης και στη συνέχεια να μεταβολιστούν στο εσωτερικό του κυττάρου. Φάση αερόβιας οξείδωσης. Με την εσωκυτταρική αναπνοή γίνεται χρήση της οργανικής, διαλυμένης και βιοαποικοδομήσιμης ύλης με παραγωγή H 2 O και CO 2 κτλ. ως καταβολιτών. Ταυτόχρονα με την αερόβια οξείδωση γίνεται και η φάση σύνθεσης νέων κυττάρων και της αύξησης του πρωτοπλάσματος. Φάση οξείδωσης του αδρανούς και κυτταρικού οργανικού υλικού. Εμφανίζεται όταν μειωθεί η δυνατότητα του διαθέσιμου υποστρώματος στο υδατώδες διάλυμα να παρέχει ενέργεια από οξείδωση. Τότε αρχίζει η κατανάλωση ενεργειακών αποθεμάτων του κυττάρου. Στη φάση αυτή το κύτταρο αυτοαναλώνεται Μέθοδος ενεργού ιλύος.. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στην χώρα μας, με θετικά αποτελέσματα, είναι αυτή της ενεργού ιλύος στις διάφορες παραλλαγές της. Κατ αυτήν τα λύματα υφίστανται έντονη ανάδευση και αερισμό εντός δεξαμενών παρουσία μεγάλου πλήθους μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί (που αποκαλούνται και βιομάζα) τρέφονται από τους περιεχόμενους στα λύματα οργανικούς ρύπους, με αποτέλεσμα τα λύματα να απορρέουν καθαρισμένα από την εγκατάσταση, αφού βεβαίως πρώτα διαχωριστούν από την βιομάζα. Η μέθοδος της ενεργού ιλύος έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Απαιτεί περιορισμένο χώρο για την εγκατάστασή της Παρουσιάζει μεγάλη λειτουργική ευελιξία Μπορεί να λειτουργήσει υπό διακοπτόμενη παροχή εισόδου Μπορεί να συνδυασθεί και με βιολογική αφαίρεση θρεπτικών (αζώτου και φωσφόρου). Το σύστημα που ονομάζεται «ενεργός ιλύς» ή «σύστημα ενεργοποιημένης βιομάζας» αποτελείται βασικά από βιολογικό αντιδραστήρα συνεχούς ή διακεκομμένης τροφοδοσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με το μαθηματικό πρότυπο των συνεχών αερόβιων καλλιεργειών σε συνθήκες ολικής ή μερικής ανάμειξης. Το αερόβιο περιβάλλον στη βιολογική καλλιέργεια εξασφαλίζεται με διατάξεις πρόσδοσης αέρα ή οξυγόνου. Οι διατάξεις αυτές, παράλληλα, εξασφαλίζουν και την ολική ή μερική ανάμειξη του αερισμένου μείγματος. Τα λύματα καταλήγουν στον αντιδραστήρα αφού πρώτα περάσουν από έργα εισόδου και προεπεξεργασίας (π.χ. αρχική ανύψωση, εσχαρισμό και απομάκρυνση εσχαρισμάτων, λιποσυλλογή, αμμοσυλλογή,). Όπως ήδη αναφέρθηκε, στον αντιδραστήρα τα λύματα έρχονται σε επαφή με μεγάλη συγκέντρωση μικροοργανισμών που συναντώνται σε μορφή βιολογικών συσσωματωμάτων. Η συγκέντρωση των μικροοργανισμών εκφράζεται ως συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών στο αερισμένο μείγμα (MLSS) και η τιμή της κυμαίνεται συνήθως από 3-9 kgss/m 3. Το ρυπαντικό φορτίο, υπό την επίδραση σύνθετων μηχανισμών προσρόφησης και βιολογικής συσσωμάτωσης, προσκολλάται στα βιοσυσσωματώματα που αποτελούν τη βιομάζα και κατά κάποιο μεγάλο ποσοστό μεταβολίζεται από αυτήν. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται και η αποικοδόμηση των οργανικών ουσιών. Το οργανικό φορτίο των λυμάτων αποτελεί τον κύριο τροφικό παράγοντα της βιομάζας. Με την ενέργεια που παρέχει στον αντιδραστήρα από το οξυγόνο, 14

15 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. παράγεται νέα βιομάζα. Στην έξοδο του αντιδραστήρα καταλήγει μείγμα νερού και συσσωματωμάτων βιομάζας. Στη συνέχεια, το μείγμα οδηγείται σε δεξαμενή καθίζησης, όπου η βιομάζα, λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας από το νερό, διαχωρίζεται. Το καθαρό νερό απολυμαίνεται (δηλαδή υφίσταται καταστροφή των παθογόνων μικροοργασνισμών) και είναι έτοιμο να διατεθεί στο περιβάλλον. Η βιομάζα που διαχωρίστηκε στη δεξαμενή καθίζησης επαναφέρεται στον βιολογικό αντιδραστήρα για να διατηρηθεί η σχέση ισορροπίας του ρυπαντικού φορτίου λυμάτων προς την βιομάζα και για να γίνει αντικείμενο παραπέρα αποικοδόμησης. Η περίσσεια της βιομάζας, που δημιουργείται συνεχώς, δηλαδή η ποσότητα των μικροοργανισμών που υπερβαίνει την καθορισθείσα σχέση ισορροπίας ρυπαντικού φορτίου προς τη βιομάζα απομακρύνεται από το σύστημα ως «περίσσεια ιλύος». Ο βαθμός αποικοδόμησης της βιομάζας, που έχει επιτευχθεί στον αντιδραστήρα, ή οι ειδικές απαιτήσεις του συνολικότερου συστήματος επεξεργασίας καθορίζουν αν η βιομάζα θα υποστεί παραπέρα επεξεργασία ή θα οδηγηθεί κατευθείαν στην τελική διάθεση Μέθοδοι απολύμανσης. Ένας συνηθισμένος τρόπος απολύμανσης των λυμάτων είναι η χλωρίωση τους η οποία γίνεται με δύο κυρίως τρόπους, με αέριο χλώριο και με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου Τα πλεονεκτήματα του αέριου χλωρίου, είναι το χαμηλό κόστος και η αποτελεσματικότητα του έναντι των περισσοτέρων παθογόνων μικροοργανισμών. Μειονεκτήματα είναι η αποδεδειγμένη τοξικότητα του στην υδάτινη πανίδα, και ο σχηματισμός χλωριωμένων οργανικών ενώσεων. Ενώσεις όπως το χλωροφόρμιο μπορεί να είναι καρκινογόνες. Ένα άλλο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του αέριου χλωρίου είναι ο εξοπλισμός και τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να παίρνονται στην εγκατάσταση χλωρίωσης. Το χλώριο φυλάγεται σε φιάλες υπό πίεση. Οι δόσεις που χρησιμοποιούνται είναι 8-10 ppm. Το Yποχλωριώδες νάτριο (NaΟCl) έχει ακριβώς την ίδια δράση με το αέριο χλώριο και τα ίδια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι ο εξοπλισμός που απαιτείται είναι πολύ πιο απλός (μία δοσομετρική αντλία), ενώ δεν υπάρχουν κίνδυνοι διαρροών και επομένως δεν απαιτούνται τα μέτρα ανίχνευσης τους. Η μέθοδος της απολύμανσης με συσκευές υπεριώδους ακτινοβολίας, είναι αναπαράσταση της ηλιακής ακτινοβολίας και δεν παράγει χλωροπαράγωγα. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι μία φυσική παρά χημική απολυμαντική μέθοδος. Με την κατάλληλη δόση υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να επιτευχθεί εξόντωση των βακτηρίων και ιών, ενώ δεν προωθείται ο σχηματισμός τοξικών ουσιών. Έχει σχετικά μεγάλο αρχικό κόστος, αλλά και μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με την χλωρίωση, ενώ επίσης δεν είναι αποτελεσματική εάν τα επεξεργασμένα λύματα περιέχουν αιωρούμενα στερεά. Ο χρόνος παραμονής στις συσκευές UV είναι μερικά δευτερόλεπτα. Ένας τρίτος τρόπος απολύμανσης είναι με χρήση όζοντος. Η μέθοδος αυτή δίδει εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά έχει λειτουργική ευαισθησία και έχει υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας Επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. 15

16 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Γενικά Η Νομοθεσία που αναφέρεται στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων καθορίζεται από τη ΚΥΑ / με τίτλο "Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 354Β), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2220Β). Ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί και διευκρινίσεις: "Υγρά Απόβλητα" είναι τα οικιακά ή αστικά λύματα καθώς και τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα, που αναφέρονται στην υπ. αριθ. 5673/400/1997 ΚΥΑ. "Άμεση Επαναχρησιμοποίηση": Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων χωρίς να προηγηθεί αποθήκευση ή ανάμιξη με άλλα νερά. "Έμμεση Επαναχρησιμοποίηση": Η αποθήκευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (ανακτημένο νερό) σε επιφανειακούς ή υπόγειους ταμιευτήρες πριν από την επαναχρησιμοποίηση τους και κατά κανόνα η ανάμιξη τους με άλλα νερά. Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται ουσιώδης μακρόχρονη αποθήκευση του ανακτημένου νερού σε ταμιευτήρα, η επαναχρησιμοποίηση εμπίπτει στην κατηγορία της "άμεσης". Θεωρείται δεδομένο ότι δεν υφίσταται θέμα επαναχρησιμοποίησης για πόση. "Προγραμματισμένη Επαναχρησιμοποίηση": Η σκόπιμη, προγραμματισμένη και ελεγχόμενη επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. "Επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς (απεριόριστη)": Οι χρήσεις του ανακτημένου νερού κατά τις οποίες η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού και η σωματική επαφή δεν περιορίζονται, όπως πάρκα ή άλλοι χώροι αναψυχής, χώροι πρασίνου σε πόλεις και λίμνες αναψυχής. "Επαναχρησιμοποίηση με περιορισμούς (περιορισμένη)": Οι χρήσεις του ανακτημένου νερού, κατά τις οποίες η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού και η σωματική επαφή τελούν υπό έλεγχο ή απαγόρευση, όπως περιφραγμένες και ελεγχόμενες περιοχές, συνήθως από δημόσιους φορείς. Η ως άνω αναφερόμενη απόφαση εφαρμόζεται στην προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Η προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, για γεωργική χρήση (άρδευση) και για αστική και περιαστική χρήση. Επίσης επιτρέπεται για βιομηχανική χρήση, για περιορισμένη άρδευση μέσω υπεδάφιου συστήματος άρδευσης και τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 51/2007, δηλαδή υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την απόληψη πόσιμου ύδατος, και μόνο μέσω διήθησης, απαγορευόμενων των γεωτρήσεων. Το άρθρο 5 της ως άνω ΚΥΑ περί επαναχρησιμοποίησης (παρ. 7) θεωρεί ότι η υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων από μικρά ιδιωτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων (όπως δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση) εμπίπτει στην κατηγορία της τροφοδότησης ή εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων Επαναχρησιμοποίηση για άρδευση. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση, διακρίνουμε δύο τύπους άρδευσης με βάση το είδος των καλλιεργειών, το σύστημα άρδευσης και την προσβασιμότητα του κοινού στην αρδευόμενη περιοχή: 16

17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Την άρδευση με περιορισμούς (περιορισμένη), η οποία αφορά μόνο σε καλλιέργειες που τα προϊόντα τους καταναλώνονται μετά από θερμική ή άλλη επεξεργασία ή δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, όπως καλλιέργειες ζωοτροφών, βιομηχανικές καλλιέργειες, λιβάδια, δέντρα (μη συμπεριλαμβανομένων των οπωροφόρων), με την προϋπόθεση ότι κατά τη συλλογή οι καρποί δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος, καλλιέργειες σπόρων. Ως προς το σύστημα της άρδευσης, δεν επιτρέπεται η μέθοδος του καταιονισμού. Η πρόσβαση του κοινού στην αρδευόμενη έκταση δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που υπάρχει προσβασιμότητα σε ανθρώπους ή ζώα (εκτός των χρηστών), πρέπει να λαμβάνονται κατά περίπτωση πρόσθετα μέτρα, όπως περίφραξη, ορισμός απαγορευτικής ζώνης για ορισμένες χρήσεις από τα όρια της αρδευόμενης έκτασης, απαγόρευση βοσκής ζώων για ορισμένο χρόνο μετά την άρδευση. Η άρδευση χωρίς περιορισμούς (απεριόριστη), η οποία μεταξύ άλλων, αφορά σε όλα τα άλλα είδη καλλιεργειών όπως λαχανικά, αμπέλια ή καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται ωμά, ανθοκομικά. Κατά την απεριόριστη άρδευση επιτρέπονται διάφορες μέθοδοι χρήσης του ανακτημένου νερού, συμπεριλαμβανομένου του καταιονισμού και δεν απαιτούνται περιορισμοί στην πρόσβαση. Για την περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα απαιτείται η εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος της άρδευσης ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη περιοχή. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει: το υδατικό ισοζύγιο, σε συνάρτηση και με τις αρδευόμενες καλλιέργειες και το ισοζύγιο οργανικού φορτίου και θρεπτικών καθώς και κρίσιμων ιχνοστοιχείων, προκειμένου να προσδιορισθεί η ανά μονάδα αρδευόμενης επιφάνειας επιτρεπόμενη φόρτιση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα. τον υπολογισμό της συνολικά απαιτούμενης εδαφικής έκτασης. τα προγράμματα παρακολούθησης των επαναχρησιμοποιούμενων υγρών αποβλήτων, τα απαιτούμενα προγράμματα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αρδευόμενων καλλιεργειών τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα μέτρα και όρια για την συγκεκριμένη εφαρμογή (ενδεχόμενη περίφραξη της αρδευόμενης έκτασης, τρόπος άρδευσης, κλπ), καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και τους καταναλωτές τον προσδιορισμό των τυχόν ελάχιστων απαιτούμενων αποστάσεων της συγκεκριμένης εφαρμογής από υφιστάμενες ή μελλοντικές υδροληψίες ή άλλες χρήσεις. Οι σχετικές προδιαγραφές είναι οι αναφερόμενες στις παρακάτω σελίδες: 17

18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Πίνακας Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ' ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για περιορισμένη άρδευση και εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, που δεν χρησιμοποιείται για πόση και με διήθηση διαμέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος Τύπος επαναχρησιμοποίησης Escherichia coli (EC/100 ml) BOD 5 (mg/l) SS (mg/l) Κατ' ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία Περιορισμένη άρδευση Περιοχές όπου δεν αναμένεται πρόσβαση του κοινού, καλλιέργειες ζωοτροφών, βιομηχανικές καλλιέργειες, λιβάδια, δένδρα (μη συμπεριλαμβανομένων των οπωροφόρων), με την προϋπόθεση ότι κατά τη συλλογή οι καρποί δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος, καλλιέργειες σπόρων και καλλιέργειες που παράγουν προϊόντα τα οποία υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πριν την κατανάλωσή τους. Άρδευση με καταιονισμό δεν θα εφαρμόζεται < 200 διάμεση τιμή Σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/1997 (<25 mg/lit) Σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/1997 (<35 mg/lit) Δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία Απολύμανση Τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν προορίζονται για πόση με διήθηση διαμέσου εδαφικού στρώματος με επαρκές πάχος και κατάλληλα χαρακτηριστικά 18

19 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Πίνακας Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ' ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για απεριόριστη άρδευση και βιομηχανική χρήση πλην νερού ψύξης μιας χρήσης Τύπος επαναχρησιμοποίησης Escherichia coli (EC/100 ml) BOD 5 (mg/l) SS (mg/l) Θολότητ α (NTU) Κατ' ελάχιστον απαιτούμεν η επεξεργασία Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων νερού προς επαναχρησιμοποίηση Απεριόριστη άρδευση Όλες οι καλλιέργειες όπως οπωροφόρα δένδρα, λαχανικά, αμπέλια ή καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα καταναλώνονται ωμά, θερμοκήπια. Η απεριόριστη άρδευση επιτρέπει την εφαρμογή διαφόρων μεθόδων εφαρμογής της άρδευσης συμπεριλαμβανομένου του καταιονισμού. <5 για το 80% των δειγμάτων και <50 για το 95 % των δειγμάτων < 10 για το 80% των δειγμάτ ων < 10 για < 2 το 80% διάμεση των τιμή δειγμά ων Δευτεροβάθ μια βιολογική επεξεργασία ακολουθού μενη από Τριτοβάθμια επεξεργασία και Απολύμανσ η BOD 5 SS, Ν, P: σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/ (ΦΕΚ 192/Β/ ) Θολότητα και διαπερατότητα: για ανακτημένο νερό από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από κατοίκους τέσσερις ανά εβδομάδα και δύο ανά εβδομάδα στις υπόλοιπες περιπτώσεις EC: για ανακτημένο νερό από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από κατοίκους τέσσερις ανά εβδομάδα και δύο ανά εβδομάδα στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Υπολειμματικό Cl 2 συνεχώς 19

20 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση. Η επαναχρησιμοποίηση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα για αστικές και περιαστικές δραστηριότητες αναφέρεται κυρίως στο αστικό και περιαστικό πράσινο, τις δασικές εκτάσεις, την αναψυχή, την αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος, την πυρόσβεση και τον καθαρισμό οδών. Οι δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυρίως το πότισμα εκτάσεων πρασίνου, όπως δάση, άλση, νεκροταφεία, πρανή και νησίδες αυτοκινητοδρόμων, νερό για την κατάσβεση πυρκαϊών, για τη συμπύκνωση εδαφών, για τον καθαρισμό οδών και πεζοδρομίων, για την ενίσχυση της παροχής επιφανειακών ρευμάτων. Για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση απαιτείται, μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής της δραστηριότητας που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες χρήσεις. 20

21 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Πίνακας Όρια για μικροβιολογικές και συμβατικές παραμέτρους καθώς και η κατ' ελάχιστον απαιτούμενη επεξεργασία και συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων με γεωτρήσεις. Τύπος επαναχρησιμοποίησης Ολικά κολοβακτηρίδια (TC/100 ml) BOD 5 (mg/l) SS (mg/l) Θολότη τα (NTU) Κατ' ελάχιστον απαιτούμεν η επεξεργασία Ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψιών και αναλύσεων νερού προς επαναχρησιμοποίηση Αστική χρήση Μεγάλες εκτάσεις (νεκροταφεία, πρανή αυτοκινητόδρομων, γήπεδα γκολφ, δημόσια πάρκα), εγκαταστάσεις αναψυχής, κατάσβεση πυρκαϊών, συμπύκνωση εδαφών, καθαρισμός οδών και πεζοδρόμων, διακοσμητικά σιντριβάνια Πότισμα με καταιονισμό απαγορεύεται. Περιαστικό πράσινο συμπεριλαμβανομένων των αλσών και δασών <2 για το 80% των δειγμάτων και <20 για το 95% των δειγμάτων <10 για το 80% των δειγμάτ ων <2 για το 80% των δειγμά των < 2 διάμεση τιμή Δευτεροβάθ μια βιολογική επεξεργασία ακολουθούμ ενη από Προχωρημέν η επεξεργασία και Απολύμανση BOD 5 SS, Ν, P: σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΥΑ 5673/400/ (ΦΕΚ 192/Β/ ) Θολότητα και διαπερατότητα: για ανακτημένο νερό από εγκαταστάσεις επεξεργασίας με ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο από κατοίκους τέσσερις ανά εβδομάδα και δύο ανά εβδομάδα στις υπόλοιπες περιπτώσεις TC: τρείς ανά εβδομάδα (για < ΜΙΠ) Υπολειμματικό Cl 2 συνεχώς (εφόσον εφαρμόζεται χλωρίωση) 21

22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Φόρτιση υπόγειων υδροφορέων Εάν, έστω και μέρος των διατιθέμενων στο έδαφος επεξεργασμένων λυμάτων κατεισδύει, η νομοθεσία θεωρεί ότι γίνεται τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, με ειδική πρόβλεψη στην ΚΥΑ / ("Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις"). Το άρθρο 5 της ως άνω ΚΥΑ περί επαναχρησιμοποίησης (παρ. 7) αναφέρει ρητά ότι η υπεδάφια διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων από μικρά ιδιωτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων (όπως δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση) εμπίπτει στην κατηγορία της τροφοδότησης ή εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων. Επειδή η διάθεση των λυμάτων γίνεται εντός των ορίων του οικισμού, δηλαδή ο ΑΟΟΑ είναι ο τελικός χρήστης και φορέας διαχείρισης των επεξεργασμένων αποβλήτων, δεν απαιτείται ειδική άδεια επαναχρησιμοποίησης, ενώ αντιθέτως απαιτείται η σύνταξη μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος διάθεσης. Στη μελέτη αυτή, μεταξύ άλλων, γίνεται περιγραφή του εδαφικού στρώματος διήθησης, προσδιορίζεται η στάθμη των υπόγειων νερών και τεκμηριώνεται η αποφυγή διείσδυσης των λυμάτων σε υπόγειους υδροφορείς πόσιμου νερού Κόστος κατασκευής Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων και διάθεσης των λυμάτων. Τα πιο πάνω αναφέρθηκαν για να γίνει φανερό ότι ο καθαρισμός και η διάθεση των λυμάτων επιδέχονται πολλές λύσεις. Η επιλογή της καταλληλότερης είναι αντικείμενο ειδικής μελέτης. Ενώ το δίκτυο αποχέτευσης σχεδιάζεται για τον πληθυσμό κορεσμού του οικισμού, η ΜΒΚ και η διάθεση των λυμάτων ( εφόσον πρόκειται για πεδίο άρδευσης, επιφανειακής ή υπόγειας ) σχεδιάζονται για διάφορες φάσεις ανάπτυξης, ανάλογα με την πληθυσμιακή εξέλιξη του οικισμού. Από την μέχρι σήμερα ανάπτυξη του οικισμού, θεωρούμε ότι η Α Φάση της ΜΒΚ πρέπει να σχεδιασθεί για ποσοστό 25% του πληθυσμού κορεσμού και να είναι επεκτάσιμη. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να σχεδιασθεί και το πεδίο διάθεσης των λυμάτων. Μία μονάδα ενεργού ιλύος αυτού του μεγέθους ( δομικό και ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα ) έχει κόστος της τάξης των ενώ το πεδίο διάθεσης των λυμάτων ( περιαστική άρδευση ) Επομένως : Κόστος κατασκευής ΜΒΚ και διάθεση των λυμάτων ( Α Φάση ) ,0 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 22

23 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. 4. ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Τα κύρια ρέματα που διασχίζουν τον οικισμό έχουν παραμείνει ελεύθερα μέσα κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, αν και δεν έχουν οριοθετηθεί. Σε πολλές θέσεις όπου τα κύρια ή δευτερεύοντα ρέματα διασταυρώνονται με οδούς, έχουν κατασκευασθεί πλακοσκεπείς οχετοί οι οποίοι εξασφαλίζουν την συνέχεια της ροής. Από τα γραφεία του Συν/μού δεν μας δόθηκαν στοιχεία για κατασκευασμένους αγωγούς ομβρίων. Τα έργα αυτά επειδή είναι υπόγεια δεν μπορούν να εντοπισθούν με την επιτόπια έρευνα. Μελετώντας το εδαφικό ανάγλυφο του οικισμού, τις εσωτερικές και εξωτερικές λεκάνες απορροής και από επιφανειακές ενδείξεις, προκύπτει ότι σε ορισμένους δρόμους απαιτείται η κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων. Το ποσοστό των δομημένων οικοπέδων, ως προς τον συνολικό αριθμό των οικοπέδων του οικισμού σήμερα είναι πολύ μικρό. Με την αύξηση του ποσοστού δόμησης και κατά συνέπεια την αύξηση των διαστρωμένων επιφανειών, η ποσότητα των απορρεόντων ομβρίων υδάτων θα αυξάνεται. Οδοί που σήμερα δεν εμφανίζουν πλημμυρικά προβλήματα ή εμφανίζουν μικρής έκτασης τέτοια προβλήματα, σταδιακά θα καταστούν προβληματικές. Η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων στις οδούς αυτές στο μέλλον θα είναι επιτακτική. Αποδέκτης του δικτύου ομβρίων είναι τα ρέματα που διέρχονται μέσα από την έκταση του οικισμού. Η είσοδος των ομβρίων στο δίκτυο αποχέτευσης γίνεται μέσα από τα φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία τοποθετούνται στα ρείθρα των οδών. Για να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τα φρεάτια υδροσυλλογής, αλλά και για να εγκιβωτιστεί η απορροή των ομβρίων στους δρόμους και να μην ρέει επιφανειακά ελεύθερη, θα πρέπει να έχουν κατασκευασθεί και τα κρασπεδόρειθρα των οδών. Το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων είναι γενικά ένα δαπανηρό έργο, όπως είναι και απολύτως απαραίτητο σε κάποιες περιπτώσεις. Τοποθετείται σε μικρότερο βάθος από το δίκτυο αποχέτευσης, οι διάμετροι όμως των αγωγών είναι σαφώς μεγαλύτερες και εξαρτώνται από την έκταση των λεκανών που αποχετεύουν και την κατά μήκος κλίση. Σε κάποιους δρόμους είναι αρκετή η τοποθέτηση αγωγού διαμέτρου 40 εκ. ( είναι η μικρότερη επιτρεπόμενη διάμετρος για δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων ), ενώ σε άλλους δρόμους θα πρέπει να τοποθετηθούν αγωγοί 80 εκ. ή 100 εκ. ή ακόμα μεγαλύτερες. Επομένως το κόστος κατασκευής ανά μέτρο μήκους ποικίλει σημαντικά. Για παράδειγμα αναφέρονται δύο αντιπροσωπευτικές διατομές αγωγών ομβρίων. Το κόστος προμήθειας του τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου 40 εκ είναι ( Τιμολόγια ΥΠΕΚΑ ) 41,20, ενώ του τσιμεντοσωλήνα διαμέτρου 100 εκ. είναι 144,0. Πολλαπλάσια επίσης, μεταξύ των δύο διαμέτρων, είναι και η δαπάνη για τις εκσκαφές, επιχώσεις σκυροδέματα, φρεάτια επίσκεψης, κλπ. Σημαντική συμβολή στο κόστος κατασκευής του δικτύου ομβρίων έχουν και τα φρεάτια υδροσυλλογής, η πυκνότητα τοποθέτησης των οποίων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ενώ για τον κατά προσέγγιση υπολογισμό του κόστους του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων η γνώση του μήκους του δικτύου και ορισμένων άλλων παραμέτρων ( βάθος τοποθέτησης, σύσταση εδάφους κλπ. ) είναι επαρκή, για το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων δεν επαρκούν ούτε για τον εκτιμητικό υπολογισμό του. Για μια εκτίμηση του κόστους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 23

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΤΙΜΟΥ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔ & Μ.Ε Αριθμός Μελέτης : 3 Δήμος : ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟ ΑΓ.ΕΛΕΝΗ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ 99 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Κωνσταντινουπόλεως 8 66100 Δράμα ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ «ΣΠΙΤΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ KAI ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση

Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση Η ελληνική κοινωνία απέναντι στην οικονομική κρίση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Με την εικόνα που έχετε σήμερα για τη χώρα σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Σελίδα 5 από 9 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «περὶ δὲ τῶν κοινῶν εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας». Σε ό,τι αφορά όμως το

Διαβάστε περισσότερα

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική 2010Δ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Έργο :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 1 ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: «ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2008-2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου Η ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και γενικότερα η ιδιοκτησία, η καταστρατήγηση των συνθηκών της αγοράς από τα ολιγοπώλια και τα ολιγοψώνια, η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015 Έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 222.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Ευρημάτων της Έρευνας Πεδίου «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης για επιχειρήσεις με στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο :''Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης στην Πύλη-5 και στο περιμετρικό οδόστρωμα στις εσοχές (Π) των Πυρήνων της Λαχαναγοράς της Κ.Α.Θ.-Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αρ.Μελ.: 8/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 499.897,03 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ»

«Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη για την: «Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» Διακήρυξη Νο: Ε140038 Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ («Εταιρία») προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ:1/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πετριάς, Δήμου Σκύδρας, Νομού Πέλλας, με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας.

Κωδ. 001-002: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από την φορολογική διοίκηση. Κωδ. 003: Γράψτε τη Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού της επιχείρησής σας. Ι. Γενικά Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. Με την παρούσα παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης

Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Δαλιάνη Δήμητρα Λίζας Δημήτρης Μπακομήτρου Ελευθερία Ντουφεξιάδης Βαγγέλης Αισθηματικές ταινίες Bιογραφικές ταινίες Βωβές ταινίες Δραματικές ταινίες Επιστημονικής φαντασίας Μικρού μήκους Πολιτικές Πολεμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 Απόστολος Πιερρής ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ! ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ πόλιν δὲ μικρὰν καὶ ἄδοξον παραλαβὼν ἔνδοξον καὶ μεγάλην ἀπεργάσασθαι 14 Ιανουαρίου 2015 2 Η χώρα έχει ναυαγήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3-1-2008 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφ. : Γ. Μπούρα Τηλ. : 210 3647202-5 Αθήνα 3/1/ 2008 Αρ.Πρωτ.: 1002380/ 97 /33 /Α0014 ΠΟΛ 1004 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ

Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ Βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου υπό το πρίσμα των διαρθρωτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Δ ΚΠΣ Κ. Μιμίκος Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ Φαν Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη, e-mail:kmimikos@anko.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ ΙΠΠΕΙΟΥ-ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΡΓΟ: ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ ΙΠΠΕΙΟΥ-ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΈΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ ΙΠΠΕΙΟΥ-ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 22 /2013 Έργο.: «Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου». ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Aντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Αριθμός Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης 428/2011 1 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 - Γενικά 3 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 3 Άρθρο 3 Γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επί του άρθρου 1 της τροπολογίας ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Με ποιους τρόπους έτρωγαν τα ψάρια τους; Τα ψάρια τους τα έτρωγαν εκζεστά (βραστά), οφτά (ψητά) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 6 Απριλίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.: 1036819/642/Α0012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 31 1 ΜΗ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα της ευχαρίστησης των καρπών της εργασίας του. Ντέιβιντ Χιουμ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Έκδοση 1.0 Αύγουστος 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μία στερεά μορφή του συνδετικού ιστού. Σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού ( 205 οστά) και είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός του σώματος. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κατάθλιψη Κατάθλιψη «Η κατάθλιψη είναι σαν ένα πένθος για κάτι αγαπημένο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του

Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του Το«Δέντρο της Ελευθερίας» μέσα από τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου και τα ιστορικά γεγονότα της εποχής του ΟΡήγας,επονομαζόμενοςΦεραίοςήΒελεστινλής, υπήρξεπρόδρομοςτηςελληνικήςεπανάστασηςτου1821. Ένας από εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική με Πειράματα

Η Φυσική με Πειράματα Α Γυμνασίου Η Φυσική με Πειράματα Πρόγραμμα Σπουδών Περιγραφή Το μάθημα της Φυσικής, η "Φυσική με Πειράματα", στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου προβλέπεται να διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα, στην τάξη ή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΓΓΙΤΣΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΟΤ831 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 14/14 Προυπ 66.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε.

* Από την αγγλική λέξη «boss», αφεντικό. ** «Core houses» στο πρωτότυπο, μικρά ισόγεια σπίτια ανθεκτικής κατασκευής με πρόβλεψη επέκτασης. (Σ.τ.Ε. ΖΟΥΛΟΥ 13 1 «ΦΟΒΑΣΑΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ;... Για λέγε, φοβάσαι;» Ο Άλι δεν απαντούσε πολλά φίδια στο στόμα. «Βλέπεις τι συμβαίνει, μικρέ Ζουλού; Βλέπεις;» Όχι, δεν έβλεπε τίποτα. Τον είχαν αρπάξει από τα μαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

2. ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2. ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Στρεβλώσεις στη δομή της αγοράς Μονοπώλια, ολιγοπώλια Εμπόδια εισόδου στην αγορά Στρεβλώσεις λόγω κρατικών παρεμβάσεων Ελεγχοι τιμών Φόροι και επιδοτήσεις 2.1 Ερωτήματα Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά

Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Οι ιοί και οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος στα παιδιά Θεοφάνης Τσιλιγιάννης Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τη συχνότερη αιτία από την οποία αρρωσταίνουν τα παιδιά και ο άνθρωπος γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤ. ΕΡΓΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 40.000,00 ΑΡ. ΜΕΛ.: 25/2015 ΑΡ. ΕΡΓΟΥ: 10/2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ)

Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα. (Κομφούκιος, 551-479 πχ) Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα (Κομφούκιος, 551-479 πχ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής

Ενώνουμε δυνάμεις. Δείγματα Γραφής. Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ. Βουλευτής Ενώνουμε δυνάμεις Δείγματα Γραφής Δυναμικά μπροστά ΑΝΔΡΕΑΣ Ζ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Βουλευτής Συναγωνιστή συναγωνίστρια, Οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαίου είναι σημαντικές για τον κάθε πολίτη, σημαντικές για την

Διαβάστε περισσότερα

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού.

2. Στόχοι Ενδεικτικοί στόχοι Kοινωνικού Γραμματισμού. 1. Ταυτότητα ενότητας 1.Θέμα: Ρατσισμοί και διακρίσεις 2. Προτεινόμενες τάξεις: Γ -ΣΤ 3. Δημιουργός/οί: Άγγελος Χατζηνικολάου. Επεξεργασία: Τριανταφυλλιά Κωστούλη 4. Διάρκεια (σε διδακτικές ώρες): 8-10

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-08-00-00 02 Χωµατουργικά Έργα 08 Αντιµετώπιση Συνάντησης µε αγωγούς ΟΚΩ κατά τις Εκσκαφές 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από το πρακτικό της 18/3/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Koυκουλιώτης Ε. Τηλ. 2313313689 Αριθ. Απόφασης 047/2014 ΘΕΜΑ : : Εισηγητική έκθεση Δ τριμήνου του έτους 2013 προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 7: Σχέση δικαίου-ηθικής-πολιτικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας Σκοποί ενότητας 1. Οι σχέσεις ηθικής-δικαίου-πολιτικής 2. Το δίκαιο ως ένα σύνολο πρακτικών 1. Δίκαιο στον

Διαβάστε περισσότερα

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη

Μια «γριά» νέα. Εύα Παπώτη Εύα Παπώτη Μια «γριά» νέα Πρωτογνώρισα την Κατερίνα ως μαθήτρια λυκείου στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στο οποίο εργαζόμουν ως φιλόλογος. Σήμερα είναι τριάντα ετών. Σε μια συνάντησή μας, λίγο πριν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Εκπαιδευτήρια Δούκα Δημοτικό Ιούνιος 2013 Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ Επιμέλεια : Γ. Τσούκας ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1. Εννοιολογική Οριοθέτηση 8. Κριτική θεώρηση Σύνοψη Διαθεματικότητα Διεπιστημονικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Το παράδειγμα της Τρέισι Λάτιμερ (συνέχεια) Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1.Η ποιότητα της ζωής κάποιου είναι κριτήριο για τη συνέχιση μιας ζωής; 2. Ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΕΠ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ 1501- ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Γενικοί Όροι 2 Εφαρμοστέες Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι,

Καλωσόρισμα επισήμων. Κυρίες και κύριοι, 1 Καλωσόρισμα επισήμων Κυρίες και κύριοι, Εκ μέρους των μελών του Διοικητικού μας συμβουλίου, σας καλωσορίσω στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας μας, μέσα από τις εργασίες του οποίου αισιοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Λυκείου Πλαίσιο προδιαγραφών Ι. Δομή θεμάτων Η διαδικασία εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α Λυκείου προβλέπει τη δοκιμασία τους σε τρία θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας, καθένα από τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 1. Ειδικοί σκοποί Στις τέσσερις πρώτες τάξεις του ηµοτικού σχολείου η Γεωγραφία είναι ενταγµένη στο µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος και µετατρέπεται σε αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 1 Εκδότης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Εκδοτική επιμέλεια - Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου

Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γνωρίζω, Αγαπώ & Φροντίζω το Σώμα μου Σχολικό Έτος 2013-2014 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1 ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΟ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε με προσοχή και

Διαβάστε περισσότερα