2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις"

Transcript

1 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2

3 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης στον τομέα του εμπορίου τόσο σε σχέση με το προηγούμενο έτος όσο και με αναφορά στην περίοδο Συνεχίζοντας την παρουσίαση που υιοθετήσαμε στην προηγούμενη Έκθεση, οι μεταβολές στα μεγέθη και στη διάρθρωση της απασχόλησης στο εμπόριο εξετάζονται σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τάσεις στη συνολική απασχόληση. Βασικό μέλημα της παρουσίασης είναι να συνεισφέρει σε μια συγκριτική ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης στο εμπόριο προς τους λοιπούς βασικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, ώστε να αναδειχθεί η σημασία και η κρισιμότητα του κλάδου. Η διάρθρωση της απασχόλησης στο εμπόριο και στους επιμέρους κλάδους του εξετάζεται ως προς τη θέση που κατέχουν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, το φύλο, την ηλικία, τα κύρια επαγγέλματα που συναντώνται, τη μορφή απασχόλησης (πλήρης, μερική, μόνιμη και προσωρινή απασχόληση), την ηλικία εισόδου και τη διάρκεια παραμονής στο επάγγελμα, καθώς και ως προς τις μεταβολές της απασχόλησης. Εξετάζεται ακόμη το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στον τομέα του εμπορίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διατομεακές ροές απασχόλησης και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του μεγέθους της απασχόλησης του κλάδου. Η ανάλυση περιλαμβάνει τις διαρθρωτικές μεταβολές που εμφανίζονται στο χώρο των σχετικά μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου (ΕΠΕ και ΑΕ). Τέλος, εξετάζονται ζητήματα χρόνου και αμοιβών της εργασίας με αναφορά στους ελάχιστους μισθούς και στους μέσους μηνιαίους μισθούς. Το υλικό του κεφαλαίου βασίζεται κατά κύριο λόγο σε επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη Τα στοιχεία της ενότητας «Η απασχόληση στις ελληνικές ΑΕ και ΕΠΕ» (Ενότητα 2.7) προέρχονται από επεξεργασία των στοιχείων βάσης δεδομένων της ICAP. Τέλος, τα στοιχεία αμοιβών της εργασίας προκύπτουν από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ). Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο Η απασχόληση στο εμπόριο το 2011 Το εμπόριο, παρά την εκτεταμένη ύφεση και τη μείωση των θέσεων εργασίας που εμφανίζει, εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο πυλώνα της απασχόλησης αυξάνοντας τη συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι, σε όρους απασχόλησης, το εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πλέον ανθεκτικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος όμως επηρεάζεται σημαντικά από την οικονομική ύφεση και δείχνει σημάδια συρρίκνωσης. Πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχει αρχίσει να μειώνεται η αναλογία των αυτοαπασχολουμένων, αλλά και των νέων στο εμπόριο, γεγονός που συνεπάγεται το μετασχηματισμό του εμπορίου σε τομέα υπηρεσιών μισθωτής εργασίας, με μικρότερη συμμετοχή των νέων, ενώ παράλληλα παρατηρείται αύξηση του μέσου μεγέθους της επιχείρησης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η απασχόληση στον κλάδο του εμπορίου παρουσίασε σημαντική μείωση. Η έκταση της συρρίκνωσης του κλάδου σε όρους απασχόλησης υπήρξε στο 39

4 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου διάστημα β τρίμηνο του 2010 β τρίμηνο του 2011 κατά τι μεγαλύτερη έναντι του αντίστοιχου διαστήματος της προηγούμενης περιόδου. Η επιδείνωση της απασχόλησης στο εμπόριο εκτιμάται ότι συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του 2011, ενώ δεν αναμένεται ανάκαμψη ή σταθεροποίηση κατά το επόμενο έτος. Η έκταση της ύφεσης που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία έχει επηρεάσει σημαντικά όχι μόνο τα μεγέθη της απασχόλησης στο εμπόριο, αλλά και πολλά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της. Ιδιαίτερη μνεία μεταξύ αυτών αξίζει να γίνει στην ένταση της αναδιάρθρωσης που παρατηρείται, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις μικρές ατομικές επιχειρήσεις, αλλά επεκτείνεται πλέον και στις μεγαλύτερες ΑΕ και ΕΠΕ. Η δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθηκών σε πολλούς κλάδους του εμπορίου ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στις αμοιβές, στα κέρδη και στις τιμές πώλησης των προϊόντων, με αρνητικές συνέπειες για την κοινωνική ευημερία και συνοχή. Κατά την ανάγνωση του κειμένου που ακολουθεί, και στο οποίο αναλύονται τα στατιστικά στοιχεία, πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάσταση αυτή. Στο μέτρο του δυνατού, αναδεικνύονται οι κρίσιμες μεταβολές στη διάρθρωση της απασχόλησης, οι οποίες ενδέχεται να επιδράσουν σημαντικά στις εξελίξεις του κλάδου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το εμπόριο απασχολούσε το 2011 περίπου άνδρες και γυναίκες, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 18,6% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία και στο 24% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Παρά τη συρρίκνωση της απασχόλησης του κλάδου, η συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση εμφανίζεται αυξημένη (18,1% το 2010), στοιχείο που καταδεικνύει τον σχετικά σταθεροποιητικό ρόλο του εμπορίου για την ελληνική οικονομία. Ως προς τη διάρθρωση της απασχόλησης στο εσωτερικό τμήμα του εμπορίου, το λιανικό εμπόριο (κλάδος 47) απορροφά το 67,2% της απασχόλησης του τομέα, το χονδρικό εμπόριο (κλάδος 46) το 21,6% και το εμπόριο & συντήρηση οχημάτων (κλάδος 45) το 11,2%. Πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (55,8%), ενώ υψηλή παραμένει και η αναλογία των αυτοαπασχολουμένων (25,7%). Το ποσοστό των εργοδοτών ανέρχεται στο 11,1% και των συμβοηθούντων μελών της οικογένειας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης στο 7,4%, χαρακτηριστικό του οικογενειακού χαρακτήρα της επιχείρησης, που εμφανίζεται σε μεγάλη έκταση στον κλάδο. Σε κάθε έμπορο-εργοδότη αναλογούν κατά μέσο όρο 5,0 μισθωτοί, γεγονός που καταδεικνύει το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο, σε σχέση με το 2007, δηλαδή πριν εκδηλωθεί η κρίση, το μέσο μέγεθος επιχείρησης του κλάδου εμφανίζει σημαντική αύξηση (από 4,1 μισθωτούς ανά εργοδότη το 2007 σε 5 μισθωτούς το 2011). Το 41,6% των εργαζομένων στο εμπόριο είναι γυναίκες, ποσοστό μεγαλύτερο από την αναλογία της γυναικείας απασχόλησης στο σύνολο της χώρας, η οποία περιορίζεται στο 40,2%. Στο μέγεθος αυτό εντοπίζεται σταδιακή σύγκλιση, καθώς η αναλογία γυναικών στο εμπόριο μειώνεται, ενώ η αντίστοιχη στην υπόλοιπη απασχόληση αυξάνεται. Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο το ποσοστό της μερικής απασχόλησης παρέμεινε σταθερό, ενώ μειώθηκε των μισθωτών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ειδικότερα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης διαμορφώθηκε σε 5,6% το 2011 από 5,5% που ήταν το 2010, ενώ το ποσοστό των μισθωτών που απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μειώθηκε σε 7,3% από 8,9% που ήταν το Το ποσοστό των νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών που απασχολείται στον τομέα μειώθηκε στο 18,0%, από 20,0% το 2010, διαμορφώνοντας την αναλογία για το εμπόριο σε λιγότερο από 1 νέο για κάθε 5 εργαζομένους (Διάγραμμα 2.1). 40

5 Διάγραµµα 2.1 Βασικά χαρακτηριστικά του τοµέα 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Οχηµάτων κ.λπ. Χονδρικό Εµπόριο Λιανικό Εµπόριο Βοηθοί Μισθωτοί Αυτοαπασχολούµενοι Εργοδότες Μερική Πλήρης Προσωρινή Μόνιµη Η σημασία της απασχόλησης στο εμπόριο για την οικονομία Γυναίκες Εν μέσω βαθιάς οικονομικής ύφεσης, το εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες απασχόλησης που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το εμπόριο στο σύνολό του αποτελεί τον βασικό τομέα απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική οικονομία. Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου το εμπόριο αναδεικνύεται ως ο κυριότερος τομέας απασχόλησης, καθώς οι άλλοι δύο σημαντικοί τομείς συγκέντρωσης της απασχόλησης, η γεωργία και η μεταποίηση, παρουσιάζουν σημαντική μείωση του αριθμού των απασχολουμένων. Το εμπόριο το 2011 συγκεντρώνει το 18,6% της συνολικής απασχόλησης, έναντι 12,3% της γεωργίας-αλιείας και 10,0% της μεταποίησης, ποσοστό αυξημένο έναντι του μέσου όρου που διατηρούσε την τελευταία τριετία (17,7%). Στη μη αγροτική απασχόληση το μερίδιο του εμπορίου εμφανίζεται ενισχυμένο σε σχέση με αυτό του 1993, από 20,1% το 1993 σε 21,2% σήμερα, παράλληλα με τη σοβαρή υποχώρηση της μεταποίησης από το 19,8% το 1993 σε 11,4% το Εξετάζοντας τη συμμετοχή του εμπορίου στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, εξαιρώντας δηλαδή τους απασχολουμένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διαπιστώνουμε ότι απασχολεί 1 στους 4 εργαζομένους (23,9%) στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ενώ αναλογεί στο 28,4% της μη αγροτικής απασχόλησης. Έτσι, και εν μέσω βαθιάς οικονομικής ύφεσης, το εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες απασχόλησης που στηρίζουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Στο διάστημα η ελληνική οικονομία αντιμετώπισε πρωτοφανή συρρίκνωση της συνολικής απασχόλησης, κατά 6,1%. Η αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης στο εμπόριο διατηρήθηκε στο 3,5%, γεγονός που δείχνει την ανθεκτικότητα των δομών του εμπορίου σε όρους απασχόλησης. Βεβαίως, η μείωση αυτή δεν είναι ισόρροπα κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων του εμπορίου. Ωστόσο, εκτιμάται ότι τα περιθώρια αυτής της αντοχής έχουν καταστεί ιδιαίτερα στενά. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη συρρίκνωση της απασχόλησης είναι η μεταποίηση (-13,7%), οι κατασκευές (-20,5%), η γεωργία (-7,6%) και η εκπαίδευση (-5,5%) από τους κλάδους που Άνδρες 30 ετών & άνω Νέοι µέχρι 29 ετών Κλάδοι Θέση Πλήρης/Μερική Μόνιµη/Προσωρινή Φύλο Οµάδες ηλικιών Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2011 Β τριµήνου Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο 2 41

6 απασχολούν περισσότερους από εργαζομένους, ενώ στους κλάδους μικρότερης συνολικής απασχόλησης μεγάλα ποσοστά συρρίκνωσης παρουσιάζουν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας (-31,2%), τα ορυχεία-λατομεία (-22,2%), η παροχή ηλεκτρισμού-φυσικού αερίου (-17,7%), η παροχή νερού και η επεξεργασία αποβλήτων (-13,1%), η ενημέρωση και επικοινωνία (-9,3%), αλλά και η απασχόληση σε οικιακές υπηρεσίες (-13,9%). Είναι προφανές ότι η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων έχει συμπαρασύρει στην κατάρρευση την απασχόληση πολλών κλάδων κατά την πρώτη φάση της κρίσης, ενώ εκτιμάται ότι η μείωση της απασχόλησης στο Δημόσιο και στην ιδιωτική οικονομία, όπως και η μείωση εισοδημάτων και καταθέσεων, θα συμπαρασύρει και τους λοιπούς κλάδους, ιδιαίτερα το εμπόριο Γυναίκες και νέοι στο εμπόριο: Διέξοδος απασχόλησης 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Το εμπόριο συνεχίζει να αποτελεί πόλο προσέλκυσης και διέξοδο για την απασχόληση νέων και γυναικών. Όπως έχει επισημανθεί, το εμπόριο αποτελεί σημαντικό πόλο προσέλκυσης των απασχολούμενων γυναικών. Η αναλογία των γυναικών που εργάζονται στο εμπόριο στη συνολική κλαδική απασχόληση το 2011 ανέρχεται στο 41,6% έναντι 40,2% για το σύνολο της οικονομίας, ποσοστά αυξημένα έναντι εκείνων του 1993, όπου η αναλογία των εργαζόμενων γυναικών στον τομέα (34,9%) ήταν παραπλήσια με αυτήν του συνόλου της οικονομίας. Αν και υπολείπεται σημαντικά των λοιπών κλάδων των υπηρεσιών, όπου η αναλογία των γυναικών στη συνολική τους απασχόληση ανέρχεται στο 46,0%, το εμπόριο μπορεί να χαρακτηριστεί τομέας που ευνοεί την απασχόληση των γυναικών. Το εμπόριο αποτελεί επίσης τον σημαντικότερο πόλο προσέλκυσης των νέων ηλικίας ετών. Ένας στους 5 εργαζομένους ηλικίας κάτω των 25 ετών απασχολείται στο εμπόριο (21,6%). Στις νέες εργαζόμενες το ποσοστό είναι σημαντικά μεγαλύτερο καθώς αναλογούν 1 σε κάθε 4 εργαζόμενες (25,3%). Η ευνοϊκή δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση που χαρακτηρίζει το εμπόριο αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.2 & 2.3. Η συγκέντρωση της απασχόλησης στις ηλικίες μέχρι 39 ετών είναι σημαντικά υψηλότερη στο εμπόριο σε σύγκριση με τη συνολική αλλά και τη μη 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Διάγραµµα 2.2 Ηλικιακή κατανοµή της απασχόλησης, Εµπόριο Συνολική Μη αγροτική Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2011 Β τριµήνου 42

7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Διάγραµµα 2.3 Συσσωρευτική κατανοµή της ηλικιακής κατανοµής της απασχόλησης Εµπόριο Συνολική Μη αγροτική αγροτική απασχόληση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λίγο πάνω από το ήμισυ των εργαζομένων στο εμπόριο να είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών, σε αντίθεση με το αντίστοιχο σύνολο των εργαζομένων στο σύνολο της οικονομίας και στον μη αγροτικό τομέα. Ειδικότερα, το 51,0% των εργαζομένων στο εμπόριο είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών, έναντι 43,6% και 46,0% των εργαζομένων κάτω των 40 ετών που αντιστοιχούν για το σύνολο της οικονομίας και για τον μη αγροτικό τομέα αντίστοιχα Θέση στο επάγγελμα: Αργός αλλά σταθερός μετασχηματισμός Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2011 Β τριµήνου Το ειδικό βάρος των αυτοαπασχολουμένων στο εμπόριο διαχρονικά μειώνεται, ενώ η πλειοψηφία των εργοδοτών και κατ αναλογία μεγάλο μέρος των μισθωτών δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους απασχόλησης. Ενισχύεται η συγκεντροποίηση της απασχόλησης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο 2 Το εμπόριο χαρακτηρίζεται από την παραδοσιακή κυριαρχία των μικρών και ατομικών επιχειρήσεων, με υψηλά ποσοστά αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών. Το 2011 το 11,1% των εργαζομένων είναι εργοδότες, το 25,7% αυτοαπασχολούμενοι, το 55,8% μισθωτοί και το 7,4% συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας του εργοδότη, ποσοστά μικρότερα των αντίστοιχων του προηγούμενου έτους, με εξαίρεση την κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων. Σε κάθε έμπορο-εργοδότη αναλογούν κατά μέσο όρο 5,0 μισθωτοί, έναντι 4,9 του προηγούμενου έτους, γεγονός που καταδεικνύει το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων του κλάδου αλλά και την τάση συγκεντροποίησης της απασχόλησης σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στην περίοδο οι εξελίξεις οδήγησαν σε αναλογική ενίσχυση του ποσοστού των μισθωτών, σε σημαντική υποχώρηση της αναλογίας των αυτοαπασχολουμένων στη συνολική απασχόληση του εμπορίου, στη μικρότερη υποχώρηση της αναλογίας των συμβοηθούντων μελών της οικογένειας και στη διατήρηση της αναλογίας των εργοδοτών. Η διαχρονική εξέλιξη της σύνθεσης της απασχόλησης του εμπορίου εμφανίζεται στο Διάγραμμα 2.4, ενώ η παρατηρούμενη σταθεροποίηση της αναλογίας όλων σχεδόν των κατηγοριών των απασχολουμένων τα τελευταία χρόνια και μέχρι το 2009 ανατρέπεται τα δύο τελευταία έτη, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και ύφεσης. 43

8 Διάγραµµα 2.4 Σύνθεση της απασχόλησης του κλάδου εµπορίου 100,0% 87,5% 11,5% 11,7% 8,3% 7,5% 7,4% 75,0% 62,5% 38,4% 41,8% 53,1% 56,0% 55,8% 50,0% 37,5% 25,0% 38,9% 35,1% 25,7% 25,0% 25,7% 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Βοηθοί Μισθωτοί 12,5% 0,0% Αυτοαπασχολούµενοι 11,3% 11,4% 12,8% 11,5% 11,1% ,5% 11,7% 8,3% 7,5% 7,4% 38,4% 41,8% 53,1% 56,0% 55,8% 38,9% 35,1% 25,7% 25,0% 25,7% Εργοδότες 11,3% 11,4% 12,8% 11,5% 11,1% Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: 1993, 1997 ετήσιες, Β τριµήνου Είναι σαφές ότι το εμπόριο διέρχεται μια φάση μετασχηματισμού, ο οποίος, παρά τους αργούς ρυθμούς, είναι αισθητός. Ο μετασχηματισμός συνίσταται στην υποχώρηση του ειδικού βάρους της αυτοαπασχόλησης και, συνακόλουθα, της συμμετοχής των συμβοηθούντων μελών. Η αύξηση περισσότερο από 1 μισθωτό ανά εργοδότη στην περίοδο μπορεί να φαίνεται οριακή (η αναλογία μισθωτών ανά εργοδότη ήταν το 1993 μόλις 3,4 άτομα έναντι 5,0 που είναι σήμερα), αλλά είναι ενδεικτική της ενίσχυσης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη συνολική απασχόληση του εμπορίου. Η σύγκριση του εμπορίου με την αντίστοιχη διάρθρωση της απασχόλησης των υπόλοιπων τομέων της οικονομίας (πλην του αγροτικού) ενισχύει την εικόνα του εμπορίου ως κατεξοχήν τομέα της αυτοαπασχόλησης, παρά τη μείωση της συμμετοχής των αυτοαπασχολουμένων τα τελευταία χρόνια. Στο σύνολο των μη αγροτικών κλάδων της οικονομίας, το εμπόριο συγκεντρώνει το 30,7% των εργοδοτών, το 31,3% των αυτοαπασχολουμένων, το 42,0% των συμβοηθούντων μελών και το 16,6% των μισθωτών. Περίπου 1 στους 3 επιχειρηματίες δραστηριοποιείται στο εμπόριο (31,3%), ενώ η αναλογία των γυναικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, είτε ως εργοδότριες είτε ως αυτοαπασχολούμενες, ανέρχεται στο 34,0% των γυναικών επιχειρηματιών των μη αγροτικών κλάδων της οικονομίας. Στον Πίνακα 2.1 καταγράφεται το μέγεθος της επιχείρησης με κριτήριο τον αριθμό και τη θέση των εργαζομένων στην οποία εργάζονται οι απασχολούμενοι στο εμπόριο. Όπως διαπιστώνουμε, το σύνολο σχεδόν των αυτοαπασχολουμένων και των συμβοηθούντων μελών στο εμπόριο, το 94% των εργοδοτών και σχεδόν 6 στους 10 μισθωτούς εργάζονται σε πολύ μικρές επιχειρηματικές μονάδες. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα συμβοηθούντα μέλη στη λειτουργία των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ και η συντριπτική πλειοψηφία των εργοδοτών φαίνεται να δραστηριοποιείται σε μικρές, σε μέγεθος απασχόλησης, επιχειρήσεις. Η συγκέντρωση της απασχόλησης σε μικρές επιχειρήσεις είναι εμφανής, καθώς η αναλογία των μισθωτών που εργάζονται σε μικρές εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι 10 άτομα ανέρχεται σε περίπου σε 5,5 στους 10 μισθωτούς του τομέα. Η αναλογία αυτή είναι σημαντικά αυξημένη έναντι της αντίστοιχης αναλογίας για το σύνολο της οικονομίας, όπου αντιστοιχούν περίπου 4 στους 10 μισθωτούς (43,6%). 44

9 Το πρότυπο αυτό της τάσης φαίνεται να διακόπτεται από την ένταση της ύφεσης, οδηγώντας σε ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, έστω και ως κατηγορίας εργαζομένων που αντιμετωπίζει τη μικρότερη μείωση στην απασχόληση. Μεταξύ 2010 και 2011 το κύριο βάρος της μείωσης της απασχόλησης το επωμίζονται οι μισθωτοί (63,1% της συνολικής μείωσης της απασχόλησης στον κλάδο), ενώ οι εργοδότες εμφανίζουν υψηλό ποσοστό, 21%, έναντι 5,2% των αυτοαπασχολουμένων και 10,4% των συμβοηθούντων μελών. Τα στοιχεία αυτά εντείνουν τις ανησυχίες για την κατάσταση και τις προοπτικές του ελληνικού εμπορίου και ενισχύονται από την ανάλυση στην Ενότητα 2.7, κατωτέρω. Επιβεβαιώνουν δε τους φόβους και τις εκτιμήσεις που είχαμε διατυπώσει κατά την Έκθεση του προηγούμενου έτους. Πίνακας 2.1 Απασχολούμενοι στο εμπόριο κατά θέση στο επάγγελμα και μέγεθος επιχείρησης (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 93,7% 2,1% 2,7% 0,6% 1,0% 100% ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 99,7% 0,3% 100% ΜΙΣΘΩΤΟΙ 54,9% 16,0% 9,5% 10,2% 9,5% 100% ΣΥΜΒΟΗΘΟΥΝΤΑ ΜΕΛΗ 98,6% 0,6% 0,9% 100% ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 73,9% 9,2% 5,6% 5,8% 5,4% 100% Τα κυριότερα επαγγέλματα στο εμπόριο Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2011 Β τριμήνου Διευθύνοντες επιχειρηματίες, διοικητικοί & εμπορικοί διευθυντές και πωλητές κυριαρχούν στην απασχόληση του εμπορίου. Αναλογούν στα 3/4 των απασχολουμένων του τομέα και στα 2/3 των απασχολουμένων στα εν λόγω επαγγέλματα στο σύνολο της χώρας. Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο 2 Τα κυριότερα επαγγέλματα που συναντώνται στην απασχόληση του εμπορίου είναι: πωλητές, διευθύνοντες επιχειρηματίες, διοικητικοί & εμπορικοί διευθυντές, τεχνίτες μηχανημάτων και υπάλληλοι γραφείου κ.λπ., καθώς αναλογούν στα 4/5 των απασχολουμένων του τομέα (82%). Μόνο οι πωλητές αναλογούν στα 2/3 περίπου των απασχολουμένων στο εμπόριο και στο σύνολο σχεδόν των απασχολουμένων στο σύνολο της οικονομίας (64,2% και 95% αντίστοιχα). Το εμπόριο, σε σχέση με το σύνολο της οικονομίας, κατορθώνει και συγκεντρώνει το 1/3 περίπου των εργαζομένων στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Αναλυτικότερα, στο εμπόριο αναλογεί το 30% όσων απασχολούνται ως διευθύνοντες επιχειρηματίες, διοικητικοί & εμπορικοί διευθυντές και το 40% των υπαλλήλων καταγραφής δεδομένων & υλικών και των τεχνιτών μηχανημάτων. Το σύνολο σχεδόν των τεχνιτών μηχανημάτων καθώς και το 80% των διευθυνόντων επιχειρηματιών, διοικητικών & εμπορικών διευθυντών που απασχολούνται στο εμπόριο είναι άνδρες, ενώ στους πωλητές και τους υπαλλήλους γραφείου οι γυναίκες συμμετέχουν με σημαντικό ποσοστό, που πλησιάζει το ήμισυ των απασχολουμένων (48%). Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες το σύνολο σχεδόν των διευθυνόντων επιχειρηματιών είναι είτε αυτοαπασχολούμενοι είτε εργοδότες, ενώ το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων 45

10 γραφείου είναι μισθωτοί. Περί τις 9 στις 10 γυναίκες που προσφέρουν εργασία ως συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας απασχολούνται ως πωλήτριες. Το εμπόριο αποτελεί επίσης σημαντικό πόλο προσέλκυσης των γυναικών που δραστηριοποιούνται κυρίως ως επιχειρηματίες, καθώς του αναλογούν το 1/5 των γυναικών της χώρας που δραστηριοποιούνται ως διευθύνουσες επιχειρηματίες και ως διοικητικές & εμπορικές διευθύντριες. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας 2.2 Κυριότερα επαγγέλματα στον τομέα του εμπορίου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟ- Διοικητικοί Διευθυντές Υπάλληλοι Υπάλληλοι Πωλητές Τεχνίτες ΛΗΣΗ & εμπορικοί ξενοδοχείων, γενικών καταγραφής μετάλλων, διευθυντές εστιατορίων, καθηκόντων αριθμ/κών μηχανημάεπιχειρήσεων και χειριστές δεδομένων των και λιανικού κ.λπ. μηχανών και υλικών ασκούντες εμπορίου με πλήκτρα συναφή ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επαγγέλματα ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ και τα δύο φύλλα ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και τα δύο φύλλα ΣΥΝΟΛΟ Εργοδότες Αυτοαπασχολούμενοι Μισθωτοί Βοηθοί Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2011 Β τριμήνου 2.3. Οι μεταβολές στην απασχόληση Οι γυναίκες και ιδιαίτερα οι νέοι αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας. Σημαντική μείωση παρατηρείται στη μόνιμη και την πλήρη απασχόληση του κλάδου μεταξύ των μισθωτών εργαζομένων. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι διανύοντας τον τρίτο χρόνο της κρίσης, και όπως διαφαίνεται από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι επιπτώσεις της ύφεσης στην απασχόληση του εμπορίου είναι σημαντικές, αλλά μικρότερες συγκριτικά με τις αντίστοιχες επιπτώσεις 1 στη συνολική απασχό- 1. Οι αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές στη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή σε σχέση με το 2008, για την απασχόληση του το- 46

11 ληση της χώρας ή άλλων τομέων. Η αρνητική ποσοστιαία μεταβολή των απασχολουμένων στο εμπόριο σε σχέση με το 2010 ανέρχεται στο 3,5%, ενώ για το σύνολο της οικονομίας είναι 6,1%, για τις κατασκευές 20,5%, για τη βιομηχανία 13,7%, ενώ στον τουρισμό η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5%. Από το 1993 μέχρι σήμερα η συμβολή του εμπορίου στην αύξηση της απασχόλησης, είτε πρόκειται για τη συνολική είτε για τη μη αγροτική απασχόληση της χώρας, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Ειδικότερα, η απόλυτη μεταβολή στην απασχόληση σε σχέση με το 1993 ανέρχεται σε άτομα, αύξηση που αναλογεί στο 42% της απόλυτης μεταβολής της απασχόλησης των ατόμων που επήλθε στο σύνολο της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι λίγο περισσότερες από 4 στις 10 καθαρές θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από το 1993 μέχρι σήμερα στο σύνολο της οικονομίας οφείλονται στο εμπόριο. Το ποσοστό αύξησης στην απασχόληση του εμπορίου σε σχέση με το 1993 είναι 31,6%, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του είναι 1,5%, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο της απασχόλησης της χώρας (0,6%). Το 2011 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (2010) η απασχόληση στο εμπόριο μειώθηκε κατά άτομα, ενώ η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας μειώθηκε περίπου κατά άτομα. Οι μεταβολές στην απασχόληση του τομέα κατά το 2011 σε σχέση με το προηγούμενο έτος συνοψίζονται στις εξής: α) Η μείωση της απασχόλησης οφείλεται σε μεγαλύτερο βαθμό στη μείωση της γυναικείας απασχόλησης έναντι αυτής των ανδρών (64,5% γυναίκες έναντι 35,5% άνδρες), β) Η εν λόγω μείωση οφείλεται κυρίως σε μείωση της απασχόλησης σε καταστήματα επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 10 εργαζομένους. Το στοιχείο αυτό δεν αντιφάσκει με τα ευρήματα της Ενότητας 2.7, καθώς πολλές ΑΕ και ΕΠΕ λειτουργούν ως αλυσίδες ολιγομελών καταστημάτων. γ) Δύο στα 3 άτομα που απώλεσαν τη θέση εργασίας τους είναι νέοι μέχρι 29 ετών, δ) Η απασχόληση μειώνεται κυρίως στην κατηγορία των πλήρως απασχολουμένων, ε) Η απασχόληση μειώνεται σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων, με τους μισθωτούς να έχουν τη μεγαλύτερη αριθμητική μείωση, στ) Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται λίγο πάνω από το ήμισυ στις μεταβολές της μόνιμης απασχόλησης (53%), και αποκλειστικά στη μείωση της μισθωτής απασχόλησης των νέων. Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο Η μεταβολή στην απασχόληση των νέων Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην απασχόληση των νέων μέχρι 29 ετών στο εμπόριο είναι σοβαρές, αλλά μικρότερης έντασης από τις αντίστοιχες επιπτώσεις στη συνολική απασχόληση των νέων της χώρας και των νέων στον τομέα των υπηρεσιών. Οι εμπορικές επιχειρήσεις προσάρμοσαν το αναγκαίο εργατικό τους δυναμικό στις συνθήκες της ύφεσης και του μειωμένου τζίρου μειώνοντας κυρίως τις θέσεις των προσωρινά εργαζομένων και προσπαθώντας να διατηρήσουν, αν και όχι επιτυχώς λόγω της έκτασης και της διάρκειας της κρίσης, τις θέσεις μόνιμης εργασίας. μέα είναι 7,2%, ενώ για το σύνολο της οικονομίας είναι 9,9%, για τις κατασκευές 34,2%, για τη βιομηχανία 22,6% και για τον τουρισμό 6,7%. 47

12 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Κάτι λιγότερο από 1 στους 5 απασχολουμένους στο εμπόριο είναι νέος ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών (18,0%), αναλογία που αντιστοιχεί σε νέους και νέες. Η εν λόγω συμμετοχή των νέων στην απασχόληση του εμπορίου είναι μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα ποσοστά των νέων στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών (14,9% και 15,9% αντίστοιχα). Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η απασχόληση των νέων στον τομέα μειώθηκε κατά άνδρες και γυναίκες, ήτοι κατά 13,4%, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από το ποσοστό της συνολικής μείωσης της απασχόλησης στο εμπόριο. Μείωση στην απασχόληση των νέων εμφανίζεται στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών, σε μεγαλύτερη όμως ένταση, και ανέρχεται σε και νέους και σε ποσοστά 16,8% και 14,2% αντίστοιχα. Με τη μορφή της μερικής απασχόλησης απασχολούνται στο εμπόριο νέοι, η συμμετοχή των οποίων αυξήθηκε κατά δύο περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (11,1% το 2011 έναντι 9,4% το 2010). Η εν λόγω αύξηση του ποσοστού μερικής απασχόλησης των νέων οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των νέων που εργάζονται σε θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση, καθώς οι νέοι που εργάζονται με μερική απασχόληση αυξήθηκαν οριακά μόλις (μόνο οι νέοι άνδρες) σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, κατά 280 άτομα και ποσοστό 1,8%. Η παρατήρηση αυτή μάλλον διαψεύδει το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών του κλάδου να προσαρμόσουν την απασχόληση του εμπορίου υιοθετώντας πιο «ευέλικτες» μορφές εργασίας. Στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών το ποσοστό των νέων που εργάζονται με μερική απασχόληση αυξήθηκε σε 11,2% και 12,2% το 2011 από 10,0% και 11,4% το 2010 αντίστοιχα. Οι νέοι που εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης μειώνονται σε απόλυτα μεγέθη παρά την αύξηση της αναλογίας τους στην απασχόληση των νέων, ενώ οι ποσοστιαίες μεταβολές είναι -6,7% για το σύνολο της οικονομίας και -8,0% για τον τομέα των υπηρεσιών. Αντίθετα από τις θεωρητικές υποθέσεις, η ύφεση φαίνεται να διακόπτει την εξάπλωση της μερικής απασχόλησης, πλήττοντας πρώτα τους εργαζομένους με αυτές τις μορφές εργασίας. Στο εμπόριο το μέγεθος της μερικής απασχόλησης μεταξύ των νέων απλώς συντηρείται στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ενώ για την υπόλοιπη οικονομία συρρικνώνεται ταχύτερα από τη μείωση της συνολικής απασχόλησης. Η μείωση των πλήρως απασχολούμενων νέων που εργάζονταν στο εμπόριο κατά άτομα και ποσοστό 15,0% οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην απώλεια θέσεων εργασίας νέων γυναικών (58,0%). Αντίθετα, οι αντίστοιχες μειώσεις των νέων με πλήρη απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας οφείλονται περισσότερο σε απώλεια θέσεων εργασίας νέων ανδρών, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών η απώλεια θέσεων εργασίας έπληξε εντονότερα τις νέες γυναίκες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο από την ύφεση (κατασκευές, μεταποίηση) εμφανίζουν υψηλότερη αναλογία ανδρικού εργατικού δυναμικού. Κατά τα τελευταία εννέα έτη διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συνολική μείωση των θέσεων εργασίας στους νέους και κυρίως στους νέους που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και στον τομέα του εμπορίου, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών η μείωση εμφανίζεται τα τελευταία επτά έτη. Περί τους νέους του εμπορίου απασχολούνται ως μισθωτοί, δηλαδή τα 3/4 των νέων (73,7%) και το 1/4 του συνόλου των μισθωτών του τομέα (23,8%). Το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης στους νέους παρέμεινε σταθερό στο 16,3%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε νέους και νέες. Ωστόσο, η προσωρινή απασχόληση μεταξύ των νέων μισθωτών του 48

13 εμπορίου μειώθηκε επίσης με ταχείς ρυθμούς, υπερδιπλάσιους από το ρυθμό μείωσης της μόνιμης εργασίας (31,1% έναντι 12,6% μέσα σε ένα έτος). Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η μισθωτή απασχόληση στους νέους μειώθηκε περίπου κατά άτομα (ποσοστό 15,6%), μείωση που οφείλεται σε ισόποση απώλεια θέσεων εργασίας μεταξύ των νέων ανδρών και των νέων γυναικών. Στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών οι νέοι που απασχολούνται ως μισθωτοί αποτελούν λιγότερο από το 1/5 του συνόλου των μισθωτών (18,0%), ενώ το ποσοστό των νέων με προσωρινή απασχόληση κυμαίνεται στο 23,0% των νέων μισθωτών. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η μισθωτή απασχόληση των νέων για το σύνολο της οικονομίας και για τον τομέα των υπηρεσιών μειώθηκε σχεδόν κατά το 1/4 και το 1/5 αντίστοιχα, δηλαδή σε ποσοστό 23,1% και 19,2% αντίστοιχα. Οι εν λόγω ποσοστιαίες μειώσεις αντιστοιχούν σε αριθμητικά μεγέθη της τάξης των νέων, κυρίως ανδρών, για το σύνολο της οικονομίας και νέων, κυρίως γυναικών, για τον τομέα των υπηρεσιών. Οι μεταβολές σε σχέση με το 2010 που επήλθαν στους νέους μισθωτούς με μόνιμη απασχόληση για το σύνολο της οικονομίας είναι μεγαλύτερης έντασης απ ό,τι στον τομέα του εμπορίου, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών είναι μικρότερης έντασης (23,0% και 18,0% αντίστοιχα). Ομοίως, η μείωση των νέων που εργάζονται με προσωρινή απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας και στον τομέα των υπηρεσιών είναι μικρότερης έντασης απ ό,τι στον τομέα του εμπορίου και κυμαίνεται γύρω στο 23,3%. Είναι προφανές ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις προσάρμοσαν το αναγκαίο εργατικό τους δυναμικό στις συνθήκες της ύφεσης και του μειωμένου τζίρου μειώνοντας κυρίως τις θέσεις των προσωρινά εργαζομένων και προσπαθώντας να διατηρήσουν, αν και όχι επιτυχώς, λόγω της έκτασης και της διάρκειας της κρίσης, τις θέσεις μόνιμης εργασίας Οι εξελίξεις στην απασχόληση για τους κλάδους του εμπορίου Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο 2 Τα τελευταία έτη φαίνεται να σταθεροποιούνται τα μερίδια του λιανικού και του χονδρικού εμπορίου, ενώ πτωτική είναι η τάση του μεριδίου του κλάδου του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων. Σημαντικό μερίδιο στη διαμόρφωση του μεγέθους των απασχολουμένων στο εμπόριο κατέχει ο κλάδος του λιανικού εμπορίου (Διαγράμματα 2.5 & 2.6). Η διαχρονική αύξηση, από το 1993 μέχρι το 2004, της συμμετοχής του λιανικού εμπορίου στη διαμόρφωση της απασχόλησης του τομέα ανακόπτεται το 2005, ενώ από το 2006 και μέχρι σήμερα, και παρά την ανοδική του πορεία μέχρι και το 2009, δεν έχει επανέλθει στο προ κάμψης επίπεδο του 2004, όταν το ποσοστό ήταν 69%. Η συμμετοχή του κλάδου του χονδρικού εμπορίου, παρά τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό των απασχολουμένων σε αυτόν μετά το 2003, τα τελευταία έτη παρουσιάζει κάμψη και φαίνεται να σταθεροποιεί το ποσοστό συμμετοχής του γύρω στο 20% της συνολικής απασχόλησης στο εμπόριο, ποσοστό παραπλήσιο με αυτό του μέσου όρου που είχε κατά την περίοδο (19,0%). Αντίθετα, η συμμετοχή των απασχολουμένων του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων άρχισε να μειώνεται σημαντικά μετά το 2005 και από 15,3% που αναλογούσε στην απασχόληση του εμπορίου αναλογεί σήμερα στο 11,2%, γεγονός που υποδεικνύει πόσο έντονα δοκιμάζεται ο συγκεκριμένος κλάδος από την οικονομική κρίση. 49

14 Διάγραµµα 2.5 Εξέλιξη επιπέδου απασχόλησης υποκλάδων εµπορίου, Λιανικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο Εµπόριο οχηµάτων 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ ετήσιες, Β τριµήνου, 2006 & 2007 επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων Διάγραµµα 2.6 Εξέλιξη της συµµετοχής της απασχόλησης των υποκλάδων εµπορίου, * 2007* Λιανικό εµπόριο Χονδρικό εµπόριο Εµπόριο οχηµάτων Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ ετήσιες, Β τριµήνου, 2006* & 2007* επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων Διάγραµµα 2.7 Ποσοστιαία συµµετοχή των κλάδων στην εξέλιξη της απασχόλησης του τοµέα 100% 14,9% 14,5% 11,9% 11,3% 11,2% 75% 19,9% 18,4% 20,4% 20,7% 21,6% 50% 25% 65,2% 67,1% 67,7% 68,0% 67,2% 0% Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: 1993, 1997 ετήσιες, Β τριµήνου 50

15 Στο Διάγραμμα 2.7 παρουσιάζονται οι κλαδικές μεταβολές που επήλθαν στην απασχόληση τα τελευταία χρόνια. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να υπάρχει σταθεροποίηση των μεριδίων του λιανικού εμπορίου, αυξητική είναι η τάση του μεριδίου του χονδρικού εμπορίου, ενώ τέλος πτωτική είναι η τάση του μεριδίου του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων. Σε σχέση με τη μεταβολή της απασχόλησης του εμπορίου από το 1993, ο κλάδος του λιανικού εμπορίου συμμετέχει αναλογικά σε ποσοστό 74% στην αύξηση των απασχολουμένων, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή του κλάδου του χονδρικού εμπορίου διαμορφώνεται στο 26,7%. Η απασχόληση στον κλάδο του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων κλπ. παρέμεινε σχεδόν σταθερή σε σχέση με το 1993, καθώς μειώθηκε κατά 870 άτομα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τον σημαίνοντα ρόλο, σε όρους απασχόλησης, του λιανικού εμπορίου συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου. Θέση στην επιχείρηση Βοηθοί Εργοδότες Αυτοαπασχολούµενοι Μισθωτοί Διάγραµµα 2.8 Ποσοστιαία συµµετοχή των κλάδων στην εξέλιξη της απασχόλησης του τοµέα ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λπ. ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λπ. ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λπ. ΛΙΑΝΙΚΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κ.λπ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: Β τριµήνου Στο Διάγραμμα 2.8 αποτυπώνεται η συμμετοχή των κατηγοριών των εργαζομένων κάθε κλάδου στην αντίστοιχη συνολική απασχόληση του εμπορίου, και επίσης παρουσιάζονται οι μεταβολές που επήλθαν στις κατηγορίες των απασχολουμένων των κλάδων τα τελευταία χρόνια. Σε γενικές γραμμές τα δύο τελευταία έτη φαίνεται να σταθεροποιείται η συμμετοχή όλων σχεδόν των κατηγοριών των απασχολουμένων του κλάδου του λιανικού εμπορίου στη διαμόρφωση της αντίστοιχης απασχόλησης του εμπορίου, με εξαίρεση τη συμμετοχή των εργοδοτών του κλάδου η οποία και αυξάνεται. Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, για τις κατηγορίες των βοηθών και των εργοδοτών μειώνεται η αντίστοιχη συμμετοχή των απασχολουμένων, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες των αυτοαπασχολουμένων και των μισθωτών η συμμετοχή της απασχόλησης παρουσιάζει βελτίωση. Στον κλάδο του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων φαίνεται να σταθεροποιείται η συμμετοχή των αυτοαπασχολουμένων και να αυξάνεται η συμμετοχή των βοηθών του κλάδου στη διαμόρφωση της αντίστοιχης απασχόλησης του τομέα, ενώ η συμμετοχή των εργοδοτών και των μισθωτών του κλάδου αυξομειώνεται. 51

16 Διάγραµµα 2.9 Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού µερικής απασχόλησης % Μερικής απασχόλησης * 2007* Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Χονδρικό Λιανικό Η μερική απασχόληση στους κλάδους του τομέα Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: ετήσιες, Β τριµήνου, 2006* & 2007* επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων Η μείωση του ποσοστού της μερικής απασχόλησης στους κλάδους του εμπορίου κατά τα έτη 2007 και 2008 φαίνεται να ανακόπτεται. Η αύξηση του ποσοστού της τα τελευταία χρόνια οφείλεται εκτός από την αύξηση των εργαζομένων με μερική απασχόληση και στη μείωση των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης στον κλάδο του λιανικού εμπορίου είναι διαχρονικά μεγαλύτερο έναντι του ποσοστού μερικής απασχόλησης στο εμπόριο και στους υπόλοιπους κλάδους, ενώ το μικρότερο ποσοστό έχει ο κλάδος του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων (Διάγραμμα 2.9). Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, κι αυτό λόγω της διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας των κλάδων του εμπορίου. Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου μέχρι και το 2004 το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ήταν μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του εμπορίου. Το 2005 μειώνεται σημαντικά κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, και μέχρι σήμερα είναι παραπλήσιο με αυτό του κλάδου του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων. Τις διακυμάνσεις του ποσοστού της μερικής απασχόλησης του εμπορίου διαμορφώνει ουσιαστικά ο κλάδος του λιανικού εμπορίου, καθώς είναι αυτός που έχει βαρύνουσα σημασία, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους παρατηρούνται έντονες αυξομειώσεις. Η αυξητική τάση που παρατηρείται μετά το 2001 στο ποσοστό της μερικής απασχόλησης στο εμπόριο ανακόπτεται το 2006 και για τα δύο επόμενα έτη. Η επάνοδος της αυξητικής τάσης μετά το 2009 οφείλεται εκτός από την αύξηση των εργαζομένων με μερική απασχόληση και στη μείωση των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα πως η αγορά εργασίας του εμπορίου «προσαρμόζεται» στις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Τοµέας Οχηµάτων Η προσωρινή απασχόληση στους κλάδους του τομέα Η μείωση μετά το 2001 του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης στους κλάδους ανακόπτεται το 2006 και μέχρι το 2010 συνεχίζει να αυξάνεται. Κατά το τρέχον έτος η μείωση του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης οφείλεται στη μείωση τόσο των προσωρινά όσο και των μόνιμα απασχολουμένων του κλάδου. 52

17 Διάγραµµα 2.10 Διαχρονική εξέλιξη του ποσοστού προσωρινής απασχόλησης % Προσωρινής απασχόλησης * 2007* Χονδρικό Λιανικό Οχηµάτων Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ: ετήσιες, Β τριµήνου, 2006* & 2007* επεξεργασία 3ψήφιων κλάδων Όπως και στη μερική απασχόληση, διαχρονικά το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι μεγαλύτερο μόνο στον κλάδο του λιανικού εμπορίου έναντι του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης στο σύνολο του εμπορίου και στους υπόλοιπους κλάδους (Διάγραμμα 2.10). Παραπλήσιο ποσοστό με αυτό του τομέα έχει ο κλάδος του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων και σημαντικά μικρότερο ποσοστό έχει ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου. Τις διακυμάνσεις του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης του εμπορίου διαμορφώνει κατά κύριο λόγο ο κλάδος του λιανικού εμπορίου αλλά και ο κλάδος του εμπορίου & συντήρησης οχημάτων, ο οποίος υφίσταται μεγάλη μείωση της συμμετοχής του στην προσωρινή απασχόληση τα τελευταία χρόνια. Η μείωση του μεγέθους της προσωρινής απασχόλησης στο εμπόριο κατά το τρέχον έτος δεν θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά από τη μείωση της μόνιμης απασχόλησης. Η ανοδική τάση του ποσοστού της προσωρινής απασχόλησης στο εμπόριο και στους κλάδους του μέχρι και το 2001 ανακόπτεται, και μέχρι το 2006 έχει φθίνουσα πορεία. Παρά τις αυξήσεις των προσωρινά απασχολουμένων τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό τους βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό του 2001, ενώ το 2011 παρουσίασε πάλι υποχώρηση. Η ένδειξη αυτή αναδεικνύει την πίεση που ασκείται πλέον στην αγορά εργασίας και στον τομέα καθώς η προσωρινή απασχόληση χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο της μόνιμης ενώ ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης οδήγησε το 2011 σε πτώση της συνολικής απασχόλησης στο εμπόριο, προσωρινής αλλά και μόνιμης. Τοµέας Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο Λιανικό εμπόριο Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση του κλάδου είναι σημαντικές καθώς μειώνεται η μη μισθωτή απασχόλησή του, που αποτελεί τον πυρήνα της δυναμικής του. Επιπλέον, μειώνεται σημαντικά η πλήρης απασχόληση των γυναικών, των νέων μέχρι 29 ετών, ενώ συνεχίζει να αυξάνεται η μόνιμη απασχόληση στην ηλικιακή ομάδα άνω των 30 ετών. Το λιανικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή της κατηγορίας των αυτοαπασχολουμένων στο δυναμικό του. Οι 3 στους 10 απασχολουμένους (30,1%) στον κλάδο ανή- 53

18 κουν σε αυτή την κατηγορία, εργοδότες είναι το 11,3%, συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη είναι το 9,1% και τέλος το ήμισυ σχεδόν των απασχολουμένων του κλάδου είναι μισθωτοί (49,5%). Πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων στον κλάδο είναι γυναίκες (η αναλογία ανδρών/γυναικών είναι 49/51), το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 7,1%, το ποσοστό της προσωρινής διαμορφώνεται στο 9,6% των μισθωτών του κλάδου και οι νέοι μέχρι 29 ετών αποτελούν το 18,7% των απασχολουμένων (Διάγραμμα 2.11). Οι 8 στους 10 απασχολουμένους του κλάδου εργάζονται σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (μέχρι 10 άτομα), αναλογία που αντιστοιχεί σε , όταν στο σύνολο του εμπορίου το αντίστοιχο μέγεθος διαμορφώνεται σε 7 στα 10 άτομα (70,5%). Η δε συμμετοχή των απασχολουμένων του κλάδου στις επιχειρήσεις του εμπορίου συνολικά με απασχόληση πάνω από 10 εργαζομένους ανέρχεται στο 57% Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Βοηθοί Μισθωτοί Αυτοαπασχολούµενοι Εργοδότες Διάγραµµα 2.11 Βασικά χαρακτηριστικά του λιανικού εµπορίου Μερική Πλήρης Προσωρινή Μόνιµη Γυναίκες Άνδρες 30 ετών & άνω Νέοι µέχρι 29 ετών Θέση Πλήρης/Μερική Μόνιµη/Προσωρινή Φύλο Οµάδες ηλικιών Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2011 Β τριµήνου Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, η απασχόληση στον κλάδο του λιανικού εμπορίου μειώθηκε το 2011 κατά άτομα και ποσοστό 4,7%. Η εν λόγω μείωση είναι σημαντική καθώς αποτελεί τη βασική αιτία υποχώρησης της απασχόλησης στο σύνολο του εμπορίου, ενώ το κύριο βάρος της μείωσης του κλάδου δέχεται η γυναικεία απασχόληση καθώς της αναλογούν το 70% της μεταβολής. Η απασχόληση των νέων μέχρι 29 ετών μειώνεται περί τους νέους και νέες και ποσοστό 11,7%, δηλαδή 1 στα 2 άτομα με τα οποία μειώθηκε η απασχόληση του λιανικού εμπορίου είναι νέος, ενώ 8 από τους 10 νέους είναι γυναίκες. Επίσης, η εν λόγω μείωση των νέων του κλάδου αναλογεί σε 6 για κάθε 10 νέους με τους οποίους μειώθηκε η απασχόληση στο εμπόριο. Η μείωση των απασχολουμένων στον κλάδο οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή των πλήρως απασχολουμένων, καθώς οι μερικώς απασχολούμενοι μειώθηκαν οριακά, κατά 580 άτομα. Αυτή η παρατήρηση συμπυκνώνει όλη την ανησυχία για τις μελλοντικές εξελίξεις στην απασχόληση του λιανικού εμπορίου, αφού υποδηλώνει την αδυναμία όχι μόνο δημιουργίας νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης αλλά έστω της διατήρησης των ήδη υπαρχουσών. Το κύριο βάρος στη μείωση των πλήρως απασχολουμένων υφίστανται οι γυναίκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μερική απασχόληση στους νέους αυξάνεται, με αποτέλεσμα η 54

19 μείωση των μερικώς απασχολουμένων του κλάδου να οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της ηλικιακής ομάδας άνω των 30 ετών. Στη μείωση της απασχόλησης του κλάδου συμμετέχουν όλες οι κατηγορίες των απασχολουμένων. Τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν οι μισθωτοί (κυρίως οι γυναίκες) και οι αυτοαπασχολούμενοι (μόνο άνδρες), ενώ στις μεταβολές των εργοδοτών και των συμβοηθούντων μελών οι μειώσεις αφορούν μόνο τη γυναικεία απασχόληση. Η μείωση της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται κατά τα 2/3 στη μείωση της μόνιμης απασχόλησης και στις μεταβολές των νέων μισθωτών του κλάδου. Η μείωση κατά απασχολουμένους σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις υπερβαίνει τη συνολική μείωση του κλάδου, μείωση που μοιράζεται εξίσου σχεδόν σε άνδρες και γυναίκες. Κατά συνέπεια αυξάνεται (κατά άτομα) η απασχόληση σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους, αύξηση που οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της απασχόλησης των ανδρών, καθώς η γυναικεία απασχόληση στις επιχειρήσεις αυτές μειώθηκε Χονδρικό εμπόριο Είναι ο μόνος κλάδος του εμπορίου που η απασχόλησή του, παρά την ύφεση, αυξήθηκε λόγω της μεταβολής της κατηγορίας των αυτοαπασχολουμένων. Αυξάνεται η πλήρης και η μόνιμη απασχόληση στους άνω των 30 ετών, ενώ στους νέους μέχρι 29 ετών η απασχόληση μειώνεται συνολικά. Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο 2 Διάγραµµα 2.12 Βασικά χαρακτηριστικά του χονδρικού εµπορίου 100% Βοηθοί Μερική Προσωρινή 90% 80% 70% Γυναίκες 30 ετών & άνω 60% Μισθωτοί 50% Πλήρης 40% Μόνιµη 30% Άνδρες 20% 10% 0% Το χονδρικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή της κατηγορίας των μισθωτών στο δυναμικό του, με τα 3/4 των απασχολουμένων του κλάδου να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (75,0%), το 12,7% να είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 9,2% να είναι εργοδότες και τέλος το 3,1% να ανήκει στην κατηγορία των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών. Πάνω από τα 2/3 των απασχολουμένων στον κλάδο είναι άνδρες (η αναλογία ανδρών/ γυναικών είναι 71/29), τα ποσοστά της μερικής και της προσωρινής απασχόλησης είναι χαμηλά (2,4% και 4,1% αντίστοιχα), ενώ οι νέοι μέχρι 29 ετών αποτελούν λιγότερο από το 13,8% των απασχολουμένων του κλάδου (Διάγραμμα 2.12). Οι 6 περίπου στους 10 απασχο- Αυτοαπασχολούµενοι Εργοδότες Νέοι µέχρι 29 ετών Θέση Πλήρης/Μερική Μόνιµη/Προσωρινή Φύλο Οµάδες ηλικιών Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2011 Β τριµήνου 55

20 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου λουμένους του κλάδου εργάζονται σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (μέχρι 10 άτομα) αναλογία που μεταφράζεται σε άτομα. Είναι ο μόνος από τους κλάδους του τομέα του οποίου η απασχόληση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο αυξήθηκε κατά άτομα (μόνο άνδρες) και ποσοστό 0,9%. Καθώς η απασχόληση των νέων ανδρών και γυναικών μέχρι 29 ετών μειώνεται, η αύξηση της απασχόλησης του κλάδου οφείλεται αποκλειστικά στις μεταβολές της απασχόλησης της ηλικιακής ομάδας άνω των 30 ετών. Καθώς η μερική απασχόληση του κλάδου μειώνεται και στις δύο ηλικιακές ομάδες, η αύξηση της απασχόλησης οφείλεται στην αύξηση των πλήρως απασχολουμένων άνω των 30 ετών (άνδρες και γυναίκες). Σε σχέση με το προηγούμενο έτος αυξάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου και μειώνονται οι υπόλοιπες κατηγορίες της απασχόλησης, αλλά ειδικότερα στους άνδρες η μόνη κατηγορία που μειώνεται είναι αυτή της μισθωτής εργασίας. Η μείωση της μισθωτής εργασίας του κλάδου οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη μεταβολή των θέσεων εργασίας προσωρινής απασχόλησης, κυρίως στους άνδρες. Η μείωση της μόνιμης απασχόλησης του κλάδου οφείλεται στις μεταβολές των νέων, ενώ στην ηλικιακή ομάδα άνω των 30 ετών η μόνιμη απασχόληση αυξάνεται κυρίως στις γυναίκες. Η μείωση κατά απασχολουμένους σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου οφείλεται στη μείωση της γυναικείας απασχόλησης σε αυτές. Αντίθετα, η αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις με πάνω από 10 εργαζομένους κατά άτομα οφείλεται εξίσου σε αύξηση της ανδρικής και της γυναικείας απασχόλησης σε αυτές Εμπόριο, συντήρηση & επισκευή οχημάτων κ.λπ. Είναι ο μόνος κλάδος του εμπορίου όπου, παρά την ύφεση, αυξήθηκε η μισθωτή απασχόληση. Η απασχόληση στους άνω των 30 ετών αυξάνεται (μόνιμη και προσωρινή), ενώ στους νέους μέχρι 29 ετών η απασχόληση μειώνεται συνολικά. Λίγο πάνω από το ήμισυ των απασχολουμένων στον κλάδο είναι μισθωτοί (56,2%), περί το 1/4 είναι αυτοαπασχολούμενοι (24,3%), εργοδότες είναι το 14,0% (κατέχει την υψηλότερη αναλογία στο εμπόριο) και συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη είναι το 5,5%. Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συγκέντρωση ανδρικού δυναμικού και τη μεγάλη συμμετοχή των νέων μέχρι 29 ετών εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους κλάδους του τομέα (η αναλογία ανδρών/γυναικών είναι 88/12 και οι νέοι αποτελούν το 22,0% των απασχολουμένων του κλάδου). Εξάλλου, ο χώρος των οχημάτων θεωρείται ανδροκρατούμενος, συγκινώντας κυρίως της νεαρές ηλικίες. Τα ποσοστά μερικής και προσωρινής απασχόλησης του κλάδου είναι χαμηλά και ανέρχονται σε 2,1% και 4,0% αντίστοιχα (Διάγραμμα 2.13), πράγμα που οφείλεται στην εξειδίκευση αλλά και στα προσόντα που απαιτεί ο κλάδος. Πάνω από 8 στους 10 απασχολουμένους του κλάδου (86%) εργάζονται σε επιχειρήσεις με μικρό μέγεθος απασχόλησης (μέχρι 10 άτομα), αναλογία που αντιστοιχεί σε άτομα. Σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο η απασχόληση στον κλάδο μειώθηκε κατά άτομα και ποσοστό 4,2%. Η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της απασχόλησης των ανδρών, ενώ στους νέους μέχρι 29 ετών αναλογεί το 1/5 αυτής (2.270 κυρίως νέοι άνδρες). Μειώνεται τόσο η πλήρης όσο και η μερική απασχόληση του κλάδου κυρίως στους άνδρες και στις δύο ηλικιακές ομάδες. 56

21 Διάγραµµα 2.13 Βασικά χαρακτηριστικά του εµπορίου οχηµάτων κ.λπ. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Βοηθοί Μισθωτοί Η κατανομή ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο της απασχόλησης στο εμπόριο διαφέρει από την αντίστοιχη κατανομή της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας, καθώς ο τομέας έχει μεγαλύτερη αναλογία απασχολουμένων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μικρότερη ανα- Αυτοαπασχολούµενοι Εργοδότες Μερική Πλήρης Προσωρινή Μόνιµη Γυναίκες Θέση Πλήρης/Μερική Μόνιµη/Προσωρινή Φύλο Οµάδες ηλικιών Πηγή: Γ.Γ. ΕΛΣΤΑΤ, ΕΕΔ 2011 Β τριµήνου Μειώνεται η μη μισθωτή απασχόληση του κλάδου και κυρίως οι κατηγορίες των εργοδοτών και των αυτοαπασχολουμένων στους άνδρες και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Είναι ο μόνος από τους κλάδους του τομέα του οποίου αυξήθηκε η μισθωτή απασχόληση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο κατά άτομα και ποσοστό 2,8%, με τους άνδρες να συμμετέχουν στη μεταβολή σε μεγαλύτερο βαθμό (88%) απ ό,τι οι γυναίκες. Καθώς η μισθωτή απασχόληση των νέων του κλάδου μειώθηκε, η αύξηση που επήλθε οφείλεται στη μεταβολή των μισθωτών άνω των 30 ετών. Η αύξηση της μισθωτής απασχόλησης οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή των θέσεων εργασίας μόνιμης απασχόλησης, κυρίως ανδρών άνω των 30 ετών. Η μείωση της προσωρινής απασχόλησης οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή των νέων μέχρι 29 ετών, καθώς αυξήθηκαν οι προσωρινά απασχολούμενοι άνδρες άνω των 30 ετών. Η μείωση της απασχόλησης σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου ανέρχεται σε άτομα και οφείλεται στη μείωση της ανδρικής απασχόλησης σε αυτές. Άνδρες 30 ετών & άνω Νέοι µέχρι 29 ετών Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις Κεφάλαιο Το επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολουμένων στον τομέα του εμπορίου Παραμένει σημαντικά υψηλή η συμμετοχή του τομέα στην αναλογία της στο σύνολο της οικονομίας όσον αφορά τους αποσχολουμένους που έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ προσελκύει και πολλούς νέους με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Το εμπόριο χαρακτηρίζεται για τη μεγάλη συγκέντρωση απασχολουμένων που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς περίπου 6 στους 10 εργαζομένους προέρχονται από αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα (55,4%). Τρεις στους 10 εργαζομένους (29,6%) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 12,0% έχει λάβει μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι γυναίκες έχουν υψηλότερο ποσοστό έναντι των αντίστοιχων μέσων του τομέα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μικρότερο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 57

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Η ελληνική αγορά εργασίας 2.1.1. Οι εξελίξεις στην απασχόληση Για πέμπτο συνεχόμενο έτος η απασχόληση στην ελληνική οικονομία εξακολούθησε να συρρικνώνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. dparatiritirio.blogspot.com ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζοµένων τον 19

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υπολογισμός Φόρου για την Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Κληρονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ιούλιος 2013 1 Ενότητα 1: «Ανάλυση Στοχοθεσία»...5 I. Ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403 Τηλ. 2510 222942 Fax. 2510 231505 Πληροφορίες: Μυστακίδης Ζαφείρης 6932-901030, 2592-041416 zafmis@gmail.

Βενιζέλου 55 - Καβάλα 65 403 Τηλ. 2510 222942 Fax. 2510 231505 Πληροφορίες: Μυστακίδης Ζαφείρης 6932-901030, 2592-041416 zafmis@gmail. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε.Γ.Δ.Υ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληροφορίες: Στοϊδης Βασίλειος 6972125967 vstoidis@otenet.gr Αμπελίδης Θεόδωρος 6977166169 6977166169@mycosm os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Ο στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το εταιρικό προφίλ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. προσδιορίζεται από στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία, καθώς και οικονομικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού

Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού... Επένδυση Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Ένα νέο τουριστικό προϊόν για τη χώρα μας. Τα Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ. Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ. Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Εισηγητής : Καλοµοίρης Πέτρος Ηράκλειο Mάρτιος 2010 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια

«Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια «Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια Αναμφίβολα, είναι δεδομένος ο παραλογισμός της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, στη λήψη των αποφάσεων της, αναφορικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Α.Σ. «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙ.ΘΕΣΗ» ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν πρόκειται για μια απλή λύση, ωστόσο, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες της αγοράς εργασίας, δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ Βύρωνας, 24/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 28690 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυξένη Πολύζου Προϊσταμένη Α Τμήματος Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης Μάρτιος 2011. Κείμενο Εργασίας

Πολυξένη Πολύζου Προϊσταμένη Α Τμήματος Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης Μάρτιος 2011. Κείμενο Εργασίας Πολυξένη Πολύζου Προϊσταμένη Α Τμήματος Της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής & Τεκμηρίωσης Μάρτιος 2011 Κείμενο Εργασίας Η Πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και το Μέλλον της μετά το 2013 Σε όλη τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συστημάτων και Μετρήσεων (Γενικής Ηλεκτροτεχνίας) Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ- ΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ- ΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ- ΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Πολλά ερωτήματα και εύλογες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I ΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε I ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 406 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50.

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50. Β. ΕΞ. /ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Παρουσίαση σε πίνακες 50Χ70 την 22 και 24 Απριλίου 1.ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Τι συναισθήματα-ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ Γ.Ν.Ν ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες συμβάσεις. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Δημόσιες συμβάσεις. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Δημόσιες συμβάσεις Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 2960/1996

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 2960/1996 ΠολΠρωτΑθ 2960/1996 Προστασία καταναλωτή. Τηλεπικοινωνίες. ΟΤΕ. Χρέωση για αποτυχημένες κλήσεις. Έννοια προμηθευτή. Έγερση συλλογικής αγωγής. Ευθύνη παραγωγού, προϋποθέσεις. (.) Κατά την διάταξη του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία 1. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013

Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Αξιολόγηση ομών ήμου Αθηναίων Θεόδωρος Λιβάνιος, ΓενικόςΓραμματέας ήμου Αθηναίων Σεπτέμβριος 2013 Βασικά βήματα Από την αρχή μέχρι το τέλος της αξιολόγησης Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4 Πολιτική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη διερεύνηση της νομιμότητας των οικονομικών ενισχύσεων/επιχορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat

ΒΙΟΗΘΙΚΗ. 4ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Κοινωνιολογίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΒΙΟΗΘΙΚΗ 4ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1925 28 ης Οκτωβρίου 4 τ.κ. 10677 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.2103815177 fax.2103801207 Μάρτη 2014 Αθήνα 6 ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ Εφιαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ...

ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ... 941205 ΜΕΡΟΣ Α ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ.. ΤΑΞΗ... 2 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έρευνα Σελίδα 1. Γιατί τα αντικείμενα επιπλέουν ή βυθίζονται; 2 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ

ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ ME TO ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Στην εκπαίδευση μιλάμε συχνά για το μέλλον. Ίσως γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 2 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:274/14-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Άννα- Μαρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Γ Ταχ. Δ/νση:: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία GLOBUS LIFE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Στην Ν. Σμύρνη σήμερα την 22η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΙΔ.Ε.Η. Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 391 30 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ253/28934/Β6 Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκεί ου ή άλλου τύπου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 26124 : Θ. : 24210 80959 ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 26124 : Θ. : 24210 80959 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 6-3-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρ. πρωτ. : 26124 Πληροφορίες : Θ. Γώγος Τηλέφωνο : 24210 80959 ΠΡΟΣ: Fax : 24210 80344 την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 Από το Πρακτικό της 25 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 4 ο : Κατάρτιση όρων του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 3-11 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή....12-14 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής οδοποιίας μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) με το ΥΠΕΚΑ και τη Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας για τη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 ο ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 Γενικά: 1. Στην υποβολή, η 2η σελίδα του Φ.Υ. κατατίθεται και εκτός φακέλου. 2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α Αξίωμα 'Ονοματεπώνυμο Ένωση 1 Γραμματέας Γυναικών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρω μής των οικονομικών ενισχύσεων που προβλέ πονται στην υπ αριθμ. 47121/1.8.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633. Λοιμός, Μῆνις. Διδακτικό σενάριο

Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633. Λοιμός, Μῆνις. Διδακτικό σενάριο Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633 Λοιμός, Μῆνις Διδακτικό σενάριο Πόπη Χριστοφόρου Πούγιουρου, Φιλόλογος Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων Λευκωσία 2012 Δυο λόγια για το διδακτικό σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Φύλλα διδασκαλίας) για Τμήματα: Εργοθεραπείας, ημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής. (Γεώργιος. Μπαμπλέκος.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Φύλλα διδασκαλίας) για Τμήματα: Εργοθεραπείας, ημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής. (Γεώργιος. Μπαμπλέκος.) 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ (Φύλλα διδασκαλίας) για Τμήματα: Εργοθεραπείας, ημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής (Γεώργιος. Μπαμπλέκος.) Συγγράμματα Αναφοράς: Επίτομη Ανατομική Παναγιώτη Σάββα, και Και, Περιγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 8911/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΟΜΑΔΕΣ Α & Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013

Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Πρακτικό 24/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 23 ης Οκτωβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 23 η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΒ, 4 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Εγγυήσεις για την εργασιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά μετά την ψήφιση του νέου νόμου (Ν.3851/2010) για τις ΑΠΕ 1. Τι καινούργιο φέρνει ο νέος νόμος; Ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα