ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής"

Transcript

1 ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

2 Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές προτάσεις ανάπτυξης και αξιοποίησής της, προερχόµενες τόσο από τους άµεσα ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες της περιοχής όσο και από τοπικούς φορείς και πρωτοβουλίες κατοίκων. Όπως είναι φυσικό, παρά τον κοινό στόχο της αξιοποίησης της έκτασης µε τρόπο που συντελεί στησυνολικήαναβάθµιση της περιοχής πάντοτε µε σεβασµό στο φυσικό και στο δοµηµένο περιβάλλον, οι προτάσεις αυτές έχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς το χαρακτήρα τους µε κύρια έκφραση των διαφοροποιήσεων αυτών τους διαφορετικούς συντελεστές κάλυψης και δόµησης. Στην παρούσα µελέτη, η επιλογή και διαµόρφωση του Γενικού Σχεδίου (Master Plan) πρέπει να γίνει έχοντας πάντα κατά νου ότι ως πρόταση JESSICA θα πρέπει να οδηγεί σε ανάκτηση των κεφαλαίων και οπωσδήποτε να τύχει χρηµατοδοτικού ενδιαφέροντος πρώτιστα από τους ιδιοκτήτες και ενδεχοµένως κι από άλλες πηγές. Το πλέον ώριµο σχέδιο ανάπτυξης που έχει τα ανωτέρω δύο χαρακτηριστικά είναι το λεγόµενο «Σχέδιο Παπαγιάννη», που εκπονήθηκε για λογαριασµό της εκ των συνιδιοκτητών ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε (η οποίακατέχεικαιτην µεγαλύτερη ιδιοκτησία στην περιοχή του προγράµµατος στρ). Το σχέδιο αυτό αναµφίβολα οδηγεί σε ικανοποιητικές κεφαλαιακές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες και εξυπηρετεί τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, γεγονός που µε τησειράµπορεί να αποτελέσει παράγοντα εκδήλωσης χρηµατοδοτικού ενδιαφέροντος και προσέλκυσης πρόσθετων επενδύσεων.

3 Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (2/2) Παραταύτα, το «Σχέδιο Παπαγιάννη», έχει τύχει αντιδράσεων από τοπικούς φορείς, ως σχέδιο που σχετικά περιορίζει τις κοινωφελείς χρήσεις και τους χώρους πρασίνου σε µια περιοχή που συνωστίζεται από δοµηµένο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό παραπέµπει στην ανάγκη υιοθέτησης ενός σχεδίου που ενώ θα περιλαµβάνει τις βασικές αρχές του Σχεδίου Παπαγιάννη, θα µετριάζει κάπως τη δόµηση υπέρ του πρασίνου. Έτσι, στην παρούσα µελέτη, διαµορφώνουµε την πρότασή µας µε βάση τις κάτωθι αρχές: Παρουσιάζουµε καιδιατηρούµε τιςβασικέςπαραδοχέςτου«σχεδίου Παπαγιάννη» ως προς τις χρήσεις και τις εκµεταλλεύσεις. ιαµορφώνουµε τρία εναλλακτικά σενάρια διαφοροποιώντας σε κάθε ένα ως βασική παράµετρο του προβλήµατος το µέσοσυντελεστήδόµησης, ώστε να δείξουµε την «ευαισθησία» της οικονοµικής απόδοσης σε σχέση µε διαφορετικούςβαθµούς αξιοποίησης. Οδηγούµαστε σε τελική πρόταση που ισορροπεί την απόδοση για τους επενδυτές µε το ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον στη βάση των ανησυχιών και προβληµατισµών των τοπικών φορέων και των κατοίκων της περιοχής. 3

4 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων 4

5 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Η περιοχή παρέµβασης σήµερα 5

6 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Το Σχέδιο «Παπαγιάννη» 6

7 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Ολοκλήρωση του αυτοκινητόδροµου Σχιστού-ΣΕΦ (Λεωφόρος Α. Παπανδρέου) Τµήµα της Λεωφόρου προς ολοκλήρωση 7

8 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Προϋπολογισµός αυτοκινητόδροµου Σχιστού-ΣΕΦ (Λεωφόρος Α. Παπανδρέου) Η λεωφόρος Α. Παπανδρέου µήκους 8 χλµ είχε ενταχθεί στα Ολυµπιακά έργα µε αρχικό προϋπολογισµό 45,45 δις δρχ (133,4 εκ. ευρώ) και αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του Η προβλεπόµενη χρηµατοδότηση ήταν από εθνικούς πόρους και το Ταµείο Συνοχής. Στους αρχικούς σχεδιασµούςοσύγχρονοςαυτοκινητόδροµος µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και µε διαχωριστικό διάζωµα ασφαλείας ήταν µέρος ενός άξονα που θα συνέδεε ανισόπεδα την Παραλιακή από το ΣΕΦ µε τολιµάνι και στη συνέχεια µέχρι το Πέραµα καιτη λεωφόρο Σχιστού. Σηµερινή εικόνα: Στο οδικό τµήµα ΟΛΠ- Λιπάσµατα - Ακροκέραµο συνολικούµήκους 3,3 χλµ και προϋπολογισµού 30 εκ. ευρώ δεν έχει ολοκληρωθεί το µέρος που αφορά την περιοχή των Λιπασµάτων µήκους 1,8 χλµ. Επίσης απαιτούνται πρόσθετα έργα από Ικόνιο προς Λ. Σχιστού και Κόνωνος - Κονδύλη Προϋπολογισµός προβλέψεις χρηµατοδότησης. Σύµφωνα µε τηνπ. Αττικής δεν υπάρχει πρόβλεψη ένταξης οδικών έργων στην περιοχή µέσα από το ΠΕΠ. Η µόνη αναφορά σε σχετική χρηµατοδότηση του Οδικού Άξονα από το Ταµείο Συνοχής είναι στο Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο του Πειραιά το οποίο εντάσσει την ολοκλήρωση της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου στα µελλοντικά έργα (χωρίς εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση) 8

9 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Κατασκευή Υπερυψωµένου Τροχιοδρόµου «Μονορέιλ» Το προς κατασκευή τµήµα του υπερυψωµένου τροχιοδρόµου 9

10 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Υπερυψωµένου Τροχιοδρόµου «Μονορέιλ» Τροχιόδροµος «Μονορέιλ»: Το µήκος του δικτύου ανέρχεται σε 6 χλµ. (µε δυνατότητα επέκτασης άλλων 5 χλµ.) καιοισταθµοί σε 8. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 60 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει προταθεί για ένταξή στο ΠΕΠ Αττικής µε χρόνο εγκατάστασης και λειτουργίας το τέλος του Σηµερινή κατάσταση: Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή τεχνικών προτάσεων από τον ΟΛΠ το Μάρτιο του 2010, αναµένεταιηοριστικήτεχνικήµελέτη και η προκήρυξη του έργου. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένες πληροφορίες η ολοκλήρωση των επόµενων δύο φάσεων της διαγωνιστικής διαδικασίας αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο Η διαδροµή που έχει επιλεχθεί ύστερα από µελέτες που έχουν γίνει είναι η παρακάτω: Παλατάκι (σηµείο που δένουν τα κρουαζιερόπλοια)- Ρολόι (κέντρο)- Ηετιώνια (περιοχή ραπετσώνας). Σαν αποτέλεσµα οι περιοχές του Πειραιά που θα καλύπτονται είναι το Χατζηκυριάκειο, ηαγοράτου Πειραιά και η παραλιακή ζώνη της ραπετσώνας. Από το Ρολόι και µετά θα κινείται παράλληλα µε την µελλοντική επέκταση του Τραµ ενώ θα έχει ανταπόκριση µέσω της γέφυρας και µε τονσταθµό του ΗΣΑΠ Πειραιάς (Μετρό Γραµµή 1). 10

11 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Λοιπές Υποδοµές Ύδρευση Γιατιςανάγκεςύδρευσηςθαχρησιµοποιηθεί το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥ ΑΠ. Η δυναµικότητα του δικτύου θεωρείται επαρκής. εδοµένης της εγγύτητας µε κατοικηµένες περιοχές, αυτό θα πραγµατοποιηθεί χωρίς πρόσθετα κόστη πέραν αυτού της σύνδεσης µε το παρακείµενο δίκτυο Αποχέτευση Ηαποχέτευσητωνόµβριων θα πραγµατοποιείται µε εσωτερικόδίκτυοόµβριων που θα κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό Ηαποχέτευσητωνλυµάτων θα γίνει µε σύνδεσηµε τοαποχετευτικόδίκτυοτηςευ ΑΠκαι τον αγωγό λυµάτων που οδηγεί στην Ψυτάλλεια. Απορρίµµατα Η περισυλλογή των απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται από τον οικείο ήµο µε την καταβολή των αναλόγων τελών Υπόθεση εργασίας: όλα τα κόστη υποδοµών εκτός της περιοχής ανάπτυξης θα αναληφθούν από το Π Ε. 11

12 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης 12

13 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασικές Παραδοχές του Προγράµµατος Ανάπτυξης Συνολική έκταση του Προγράµµατος Ανάπτυξης: 640 στρ. (552,20 στρ + 87,80 στρ. Ζώνη Παραλίας) Τονίζεται ότι για το εµβαδόν της υπό ανάπτυξη περιοχής υπάρχουν διαφορετικές εκτιµήσεις καθώς σε αυτήν (µπορεί να) περιλαµβάνεται και µέρος της λιµενικής ζώνης του ΟΛΠ η οποία είναι υπό διαµόρφωση (87,80 στρ.) Κοινόχρηστοι χώροι: Καταλαµβάνουν το 34,26% του συνόλου της περιοχής (219 στρ) Κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Καταλαµβάνουν το 16,86% του συνόλου της περιοχής (108 στρ. περίπου) Εκµεταλλεύσιµες επιφάνειες: Καταλαµβάνουν το 35,16% του συνόλου της περιοχής (225 στρ) Εντός των κοινωφελών εγκαταστάσεων και των εκµεταλλεύσιµων επιφανειών προβλέπονται: Για Επιχειρηµατικές δραστηριότητες (επιχειρηµατικό, πολεοδοµικόκέντροκλπ): (55 στρ). Για Εµπορικές χρήσεις (εµπορικό κέντρο, τοπικά εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις κλπ): (73 στρ) Για Εστίαση/αναψυχή/τουρισµός: (12 στρ). Για Κατοικία και συνοδευτικές όλων των ανωτέρω χρήσεις (Συνεδριακό κέντρο, κτίρια στάθµευσης κλπ): (85 στρ). 13

14 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Γενικοί Στόχοι του Προγράµµατος Ανάπτυξης ηµιουργία ενός Ναυτιλιακού Κέντρου διεθνούς εµβέλειας, ποικίλων και καινοτόµων δραστηριοτήτων Βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών δεικτών Αξιοποίηση της προνοµιακήςθέσηςτηςπεριοχής Εγγυηµένη οικονοµική βιωσιµότητα Οργάνωση του προγράµµατος υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης 14

15 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χωρική Οργάνωση των Χρήσεων Γης στη Περιοχή Ανάπλασης Οι κοινωφελείς δραστηριότητες που συµπληρώνουν ανάγκες της ευρύτερης αστικής ζώνης να χωροθετηθούν σε εκτάσεις που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τις αστικές περιοχές των ήµων Κερατσινίου ραπετσώνας, µε συµπληρωµατικές εµπορικές χρήσεις και ζώνες πρασίνου που να συνδέουν την ενδοχώρα µε τον παράκτιο χώρο. Τα ιδιαίτερα εµβληµατικά κτίρια και εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως τοπόσηµα για την περιοχή και σηµεία αναφοράς στην ιστορία του χώρου, να περιλάβουν χρήσεις πολιτιστικές και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δραστηριότητες αναψυχής υπερτοπικού ή Μητροπολιτικού επιπέδου, ανάλογα µε το κτίριο ή τη θέση του στο χώρο και σε σχέση µε τις υπόλοιπες χρήσεις και δραστηριότητες. Οι δύο όρµοι της περιοχής θα πρέπει να λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης και σηµεία αναφοράς για το πρόγραµµα, µε χωροθέτηση ειδικών δραστηριοτήτων: Οόρµος Σφαγείων µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών µε την λειτουργία Μουσείου και Ενυδρείου και να διαµορφωθεί ως Ναυταθλητικό Κέντρο. Οόρµος νοτιότερα θα πρέπει να αποδοθεί σε τοπική χρήση, ως αλιευτικό καταφύγιο και περιοχή εστίασης και θαλάσσιας αναψυχής σε συνδυασµό µε χώρουςπρασίνου. 15

16 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης ΕιδικοίΣτόχοικαιΚατευθύνσεις Αναβάθµιση και µετασχηµατισµός του θαλάσσιου µετώπου ιαµόρφωση λειτουργικών συνδέσεων στα σηµεία επαφής του παρακείµενου αστικού ιστού µε την περιοχή ανάπτυξης Του λιµένα Πειραιά µε την περιοχή του προγράµµατος Των µικρών λιµένων (όρµων) της περιοχής µε τηνάµεση περιοχή τους Η οικολογική προσέγγιση στον σχεδιασµό τόσοτωνδοµηµένων όσο και των ελεύθερων χώρων Ανάδειξη και αξιοποίηση των εµβληµατικών κτιρίων και των στοιχείων που συνδέονται µετην ιστορία της περιοχής Συνέργια και συµπληρωµατικότητα των χρήσεων για τον πολλαπλασιασµό τωνθετικών επιπτώσεων 16

17 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κριτήρια Επιλογής των Χρήσεων Το ποσοστό αποδοχής της χρήσης από τους εµπλεκόµενους φορείς (ιδιωτικούς και δηµόσιους). Την χρηµατοδοτική εφικτότητα υλοποίησης των χρήσεων (π.χ. ποσοστό συµµετοχής ιδιωτικού τοµέα) και περιορισµός (στο ελάχιστο δυνατόν) των απαιτήσεων για επενδύσεις δηµόσιου τοµέα. Την συνέργια και συµπληρωµατικότητα χρήσεων για αποφυγή σπατάλης κρίσιµου χώρου για άλλες χρήσεις και πολλαπλασιασµό των θετικών επιπτώσεών τους (αποφυγή ανταγωνιστικών χρήσεων). Την συµβολή των χρήσεων στην περιβαλλοντική και κοινωνικο οικονοµική αναβάθµιση της περιοχής και ειδικότερα τον βαθµό: Συµπλήρωσης ελλιπούς κοινωνικού εξοπλισµού στην ευρύτερη αστική ζώνη. Προσφοράς στην δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους κατοίκους της ενδοχώρας. Αισθητικής αναβάθµισης του δηµόσιου χώρου και των περιβαλλοντικών δεικτών της περιοχής. Ανάδειξης των εµβληµατικών κτιρίων και της ιδιαιτερότητας της περιοχής. 17

18 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χρήσεις Γης (1/2) Κύρια χρήση στην περιοχή είναι η ανάπτυξη ενός Ναυτιλιακού Κέντρου διεθνούς εµβέλειας και υψηλών προδιαγραφών, στην περιοχή που γειτνιάζει άµεσα µε τον επιβατικό λιµένα του Πειραιά. Το Κέντρο αυτό θα πρέπει να προωθεί δράσεις που σχετίζονται µε: Την επιχειρηµατικότητα (Εµπορική Ναυτιλία). Τον πολιτισµό (ιστορική σχέση Ελλάδας/Αθήνας µε την θάλασσα). Την εκπαίδευση και έρευνα στον τοµέα της Ναυτιλίας. Τις νέες τεχνολογίες. Οι υπόλοιπες χρήσεις στην περιοχή θα είναι: Εµπορικές (Εµπορικό Κέντρο και τοπικό εµπόριο). Επιχειρηµατικές (γραφεία εταιριών, Τράπεζες κλπ). Πολιτιστικές και αναψυχής (Μητροπολιτικού χαρακτήρα). Τουρισµός. Κατοικίες (υψηλών προδιαγραφών). ιοίκηση/υπηρεσίες. Συµπληρωµατικές και υποστηρικτικές των ανωτέρω χρήσεων (π.χ. Εκθεσιακό Κέντρο, Συνεδριακό Κέντρο, κτίρια στάθµευσης κλπ). 18

19 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χρήσεις Γης (2/2) Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και αναψυχής ελεύθερου χώρου που θα περιλαµβάνουν: Χώρους πρασίνου. Πλατείες συγκέντρωσης κοινού. Χώρους περιπάτου και αναψυχής. Μικρό ανοικτό θέατρο και κινηµατογράφο. Πεζοδρόµους/ποδηλατοδρόµους. Κοινωφελείς χρήσεις, ως συµπληρωµατικές αναγκών της παρακείµενης αστικής ζώνης. Χώροι εκπαίδευσης. Χώροι αθλητισµού (κλειστό γυµναστήριο και κολυµβητήριο). Πολιτιστικά (κοινωνικού χαρακτήρα). ιοίκηση και Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού. 19

20 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Οι προβλεπόµενες χρήσεις του Σχεδίου «Παπαγιάννη» G K F H L E D B C A A 20

21 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Οι χρήσεις του Σχεδίου Παπαγίαννη Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Γενικό Σχέδιο Παπαγιάννη όπως αυτό είχε παρουσιαστεί από το µελετητικό γραφείο το 2006, το οποίο και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η Οµάδα Έργου συνέταξε τα 3 εναλλακτικά σενάρια. Στο Σχέδιο Παπαγιάννη προβλεπόταν συνολική δοµήσιµη επιφάνεια m 2 από τα οποία: m 2 για κατοικία m 2 για γραφεία m 2 για εµπόριο m 2 για πολιτισµό m 2 για αναψυχή τουρισµό m 2 για γραφεία δηµοσίων υπηρεσιών m 2 για εµπορικούς χώρους στάθµευσης 21

22 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Οι προβλεπόµενες χρήσεις του Σχεδίου «Παπαγιάννη» σε αριθµούς 22

23 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Συγκοινωνιακοί Κόµβοι και ίοδοι Πύλες - δίοδοι Κόµβοι σύνδεσης µε τη Λεωφόρο 23

24 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Έργα - Χρήσεις* Ως κύρια χρήση, προτείνεται ένα υπερτοπικό Ναυτιλιακό Επιχειρηµατικό Κέντρο διεθνούς εµβέλειας και υψηλών προδιαγραφών. Οι υπόλοιπες κύριες χρήσεις προτείνεται να είναι επίσης εµπορικές-επιχειρηµατικές. Στους δύο όρµους της περιοχής, σχεδιάζονται δύο πυρήνες: εµπορίου, εστίασης και αναψυχής. Ο βορειότερος όρµος προσανατολίζεται κυρίως στην ψυχαγωγία και την εστίαση ενώ µπορούν να ελλιµενίζονται εκεί µικρά αλιευτικά. Ο νοτιότερος όρµος προτείνεται να µεταβληθεί σε "υψηλού επιπέδου" Ναυτικό Όµιλο, προσανατολισµένο στο ναυταθλητισµό. Πέρα από τις εγκαταστάσεις του Οµίλου και τον ελλιµενισµό ιδιωτικών σκαφών, προτείνεται και η δηµιουργία ενός "καρνάγιου" γιατασκάφηαυτά, σε συνεργασία µε τιςµεγαλύτερες ναυπηγοεπισκευαστικές µονάδες του Κερατσινίου. Οι παραπάνω χρήσεις συνοδεύονται από δύο περιοχές αµιγούς κατοικίας και µία γενικής, κατοικίες "υψηλής στάθµης, ιδιαίτερα προνοµιούχες, µε σχετική αποµόνωση και ιδιωτικότητα". Στο νοτιότερο άκρο της περιοχής, σε άµεση γειτνίαση µε την κατοικία και τη θάλασσα, προτείνεται ακόµη ηεγκατάσταση ξενοδοχειακής µονάδας. Στο εσωτερικό της περιοχής οργανώνεται ένα τοπικό πολεοδοµικό κέντρο, µε µικτές χρήσεις και τοπικό εµπόριο, καθώςεπίσηςκαιειδικέςκοινωφελείς εγκαταστάσεις (όπως π.χ. χώροι εκπαίδευσης, ένα δηµοτικό γυµναστήριο, ένα δηµοτικό θέατρο και ένα Μουσείο και Κέντρο Μελέτης της Προσφυγικής Κοινωνίας του Πειραιά, στα προτεινόµενα για διατήρηση κτίρια µε τιςκαµινάδες στο συγκρότηµα τηςαγετ). Το διατηρητέο κτίριο των Σφαγείων, προτείνεται να ανακατασκευαστεί και να αποτελέσει τον πυρήνα του εµπορικού κέντρου που θα αναπτυχθεί γύρω από την προτεινόµενη µαρίνα, µε καταστήµατα και χώρους εστίασης, ενώ το διατηρητέο κτίριο Χηµικών Ερευνών Ν. Κανελλόπουλου, προτείνεται να στεγάσει τα γραφεία του Φορέα ιαχείρισης της έκτασης. Όσον αφορά στους ελεύθερους πράσινους χώρους, η πρόταση προβάλλει ως κυρίαρχο στοιχείο τον παραλιακό περίπατο και τις εγκάρσιες ακτινωτές πράσινες συνδέσεις του µε την περίµετρο της περιοχής µελέτης. * ΜΣΕ Αναπλάσεις σε Παράκτιες λιµενοβιοµηχανικές ζώνες Το παράδειγµα τωνλιπασµάτων της ραπετσώνας, Μπαλαµπανίδης ηµήτρης, ΕΜΠ ΠΜΣ Αρχιτεκτονική Σχεδιασµός του Χώρου 24

25 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται 25

26 Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Η προταθείσα ως προσφορότερη διαδικασία πολεοδόµησης της περιοχής είναι αυτή της Ζώνης Ελεγχόµενης Ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται µε πρόταση του ΥΠΕΚΑ, µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε/Ε) του ΟΡΣΑ και ανάλογη ενηµέρωση των ΟΤΑ. Η διαδικασία έγκρισης των νέων πολεοδοµικών ρυθµίσεων για την περιοχή έχει δύο βασικά στάδια: 1ο στάδιο: Καθορισµός και οριοθέτηση της περιοχής ως ΖΕΑ που απαιτεί: Σύνταξη φακέλου µε τα απαραίτητα στοιχεία τεκµηρίωσης για το όριο της περιοχής ανάπτυξης και τους βασικούς στόχους της παρέµβασης. Ο φάκελοςµπορεί να συνταχθεί και από τους ιδιοκτήτες φορείς και να υποβληθεί στον ΟΡΣΑ για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης ως ΖΕΑ. Απόφαση Ε/Ε (µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας). Ενηµέρωση των ΟΤΑ. Υπογραφή του σχεδίου Π.. από τον Υπουργό ΠΕΚΑ. Έλεγχος ΣτΕ. Υπογραφή Π.. από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 2ο στάδιο: Με αντίστοιχη διαδικασία εγκρίνεται και η πολεοδοµική µελέτη οργάνωσης της περιοχής µε τις απαιτούµενες πολεοδοµικές ρυθµίσεις για την ανάπλαση και ανάπτυξή της (χρήσεις γης όροι δόµησης πολεοδοµικό καθεστώς κ.λ.π.). Σε περίπτωση που ήδη έχει συνταχθεί πολεοδοµική µελέτη, είναι δυνατή η ταυτόχρονη έγκρισή των (ορίου και πολεοδοµίας) σε ενιαίο Π. /γµα. Η διαδικασία είναι απλή και σύντοµη χρονικά(6 µήνες/στάδιο µήνες για τον Νοµικό έλεγχο). Σε επόµενο στάδιο συντάσσονται από τους φορείς (ή τον ενιαίο φορέα υλοποίησης εάν υπάρχει) οι ειδικότερες µελέτες και σχέδια εφαρµογής. 26

27 Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Φάσεις Υλοποίησης των Κατασκευών του Προγράµµατος Ανάπτυξης (1/2) Η πρώτη φάση ανάπλασης/ανάπτυξης της περιοχής θα πρέπει να δώσει µία σαφή εικόνα η οποία θα σηµατοδοτεί (ουσιαστικά και συµβολικά) τον πολύπλευρο χαρακτήρα και την στρατηγική σηµασία της παρέµβασης για την αναβάθµιση του ευρύτερου χώρου. Τα έργα που θα περιληφθούν στην Α φάση θα πρέπει να αποδεικνύουν: Την σηµαντική ποιοτική αναβάθµιση της περιοχής. Την δηµιουργία ενός πολυλειτουργικού αστικού χώρου µε εξυπηρετήσεις υψηλής ποιότητας. Την παροχή σηµαντικών ωφελειών στις γύρω αστικές ζώνες και σε όλους τους τοµείς (περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς). Την οικονοµική και λειτουργική βιωσιµότητα της επένδυσης. Βασικής σηµασίας αρχή είναι να µπορεί να λειτουργεί οµαλά η περιοχή ήδη από την Α φάση, χωρίς να οχλείται από τα έργα των επόµενων φάσεων. Συνεπώς η Α φάση του προγράµµατος θα πρέπει να περιλάβει: Τα βασικά δίκτυα υποδοµών και την πρώτη «δέσµη κατασκευών» που θα περιλαµβάνει: Μέρος των επιχειρηµατικών και εµπορικών δραστηριοτήτων. Έναν πόλο αναψυχής εστίασης πολιτισµού στον όρµο Σφαγείων. Κάποιες αισθητικού χαρακτήρα παρεµβάσεις που κρίνονται σηµαντικές για το σύνολο του προγράµµατος και τον χαρακτήρα της όλης ανάπλασης. 27

28 Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Φάσεις Υλοποίησης των Κατασκευών του Προγράµµατος Ανάπτυξης (2/2) Στις δύο επόµενες φάσεις («δέσµες κατασκευών») του σχεδίου υλοποίησης, θα ολοκληρωθούν τα έργα ανάπτυξης µε σταδιακή ένταξη του συνόλου των εκµεταλλεύσιµων χώρων στη Β φάση και µε πλήρη ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στη Γ φάση. Με την υπόθεση της έναρξης των εργασιών στα µέσα του 2012 θα έχουν επιτευχθεί τα κάτωθι: µετοτέλοςτου2013 θα έχει χρηµατοδοτηθεί το 60% των επενδύσεων από το 2014 θα υπάρχουν τα πρώτα έσοδα, τα οποία και θα αναχρηµατοδοτήσουν την επένδυση µετοτέλοςτου2015 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κατασκευές, και τέλος από το 2016 θα ξεκινήσει η πλήρης εκµετάλλευση και αξιοποίηση των χώρων, δίνοντας στη διάθεση του κοινού και το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων. 28

29 Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Χρονοδιάγραµµα ID Task Name Start End Duratio n Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 1 Έγκριση Πρότασης 1/4/2011 1/4/ w 2 Σύµβαση Χρηµατοδότησης - Ίδρυση ΑΚ/ΕΕΣ 15/7/ /7/ w 3 Καθορισµός και Οριοθέτηση περιοχής ως ΖΕΑ 18/7/ /12/ w 4 Πολεοδοµική µελέτη οργάνωσης της περιοχής 2/1/ /6/ w 5 Τεχνικές µελέτες 2/1/ /6/ w 6 Κατασκευή υποδοµών 2/7/ /12/ w 7 Ά δέσµη κατασκευών 2/7/ /12/ w 8 Β δέσµη κατασκευών 2/1/ /12/ w 9 Γ' δέσµη κατασκευών 2/1/ /12/ w 29

30 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Σκοπιµότητα Ευαισθησία 30

31 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Σενάρια Ανάπτυξης της Περιοχής Ανάπλασης 1 ο σενάριο: Χαµηλής έντασης ανάπτυξη. Αποτελεί σενάριο που προσεγγίζει τη πρόταση των ΟΤΑ ( ραπετσώνας, Νοµαρχίας Πειραιά κλπ).της ευρύτερης περιοχής µε τοχαµηλότερο µέσο συντελεστή δόµησης 0,41 2 ο σενάριο: Μεσαίας έντασης ανάπτυξη. Αποτελεί σενάριο που προσεγγίζει την µελέτη του προγράµµατος Terra Posidonia (κεντρικών φορέων) και τις συνεργασίες µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που έγιναν στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράµµατος, µε µέσο συντελεστή δόµησης 0,51 3 ο σενάριο: Μεγαλύτερης έντασης ανάπτυξη. Αποτελεί σενάριο που προσεγγίζει τις µελέτες και τις απόψεις των φορέων ιδιοκτητών (εταιριών) που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, όπως αυτές εκφράζονται στο «Σχέδιο Παπαγιάννη», µε µέσο συντελεστή δόµησης 0,55 31

32 Βασικές παραδοχές Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ι. Μακρο-οικονοµικές Παραδοχές ΤΚ 3% Βασικό επιτόκιο χρηµατοδότησης (*IRS Term, Euribor 21/09/2010, Treasury) 1,428% II. Παραδοχές Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Έργου Κεφάλαια JESSICA-JHFA Funds ,00 Έξοδα ιαχείρισης (% Χρηµατοδοτούµενων Κεφαλαίων Jessica) εως 2015 Καταβάλλεται σύµφωνα µε τιςχρηµατοροές των έργων που χρηµατοδοτούνται µε κεφάλαιατουµηχανισµού Jessica 0,75% Έξοδα ιαχείρισης µετά το 2016 (% εισροών από κεφάλαια Jessica από έργα) 1,50% Περίοδος επιλεξιµοτητας Έξοδα Παρακολούθησης ιαρθρωτικών Ταµείων (% ιαχειρίσιµων Κεφαλαίων Jessica) έως το 2015 Το έτος που ακολουθεί µετά το πέρας της περιόδου επιλεξιµοτητας, η πληρωµή γίνεταισύµφωνα µε τιςχρηµατοροές που καταβάλλονται στο Ταµείο Χαρτοφυλακίου 0,75% Έξοδα Παρακολούθησης µετά το 2016 (% εισροών από κεφάλαια Jessica από έργα) 1,50% Κεφάλαια JESSICA προς διαχείριση άνεια 50,00% Μετοχικό κεφάλαιο 50,00% Κεφάλαια JESSICA 100,00% Έξοδα ιαχείρισης (% Χρηµατοδοτούµενων Κεφαλαίων Jessica) 0,75% Όροι δανειοδότησης κεφαλαίων Jessica Επιτόκιο (σταθερό) 1,428% Μέσο περιθώριο επιτοκίου (κυµαινόµενο) 3,000% Συνολικό επιτόκιο 4,428% Μέση χρονική περίοδος δανείου 20 Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας Υπολογισµένο από αναγωγή κόστους λειτουργίας για την έκταση της Εθνικής Τράπεζας από ιπλωµατική Εργασία Γ. Τσιρίδη 11/2009 «ιερευνώντας τη δυνατότητα για ναυτιλιακό κέντρο στον Πειραιά ΠΜΣ Πανεπιστήµιο Πειραιά

33 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μεγέθη της Σχεδιαζόµενης Ανάπτυξης ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3 Κατανοµή τουχώρου κατά χρήση Σ.. (Συντελεστής όµησης) Μέσος Σ = 0,41 Μέσος Σ = 0,51 Μέσος Σ = 0,55 0% Έκταση (m 2 ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Σ.. Brutto: 0,01 (3.070 m 2 ) Σ.. Brutto: 0,01 (3.070 m 2 ) Σ.. Brutto: 0,01 (3.070 m 2 ) 48% ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕ ΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Σ..* Brutto = 0,6 ( m 2 ) Σ..* Brutto = -0,09 (0,87) ( ,50 m 2 ) Σ..* Brutto = 0,55 ( m 2 ) Σ..* Brutto = 1,2 (1,18) ( m 2 ) Σ..* Brutto = 0,8 ( m 2 ) Σ..* Brutto = 1,3 (1,28) ( m 2 ) 16.85% ,15% Συνολική Επιφάνεια , , ,80 100%

34 Σενάριο 1: Μέσος Σ.. 0,41 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Εκροές Κόστος Λειτουργίας (ανά έτος) Κόστος Κατασκευών Σύνολο Εισροές Συνολικά Ετήσια Έσοδα από ενοίκια Συνολικά Ετήσια Έσοδα από εξωτερικούς χώρους Tόκοι ανείων Αποπληρωµές Κεφαλαίου Σύνολο Καθαρή Χρηµατοροή Αθροιστική Χρηµατοροή , NPV NPV IRR ,02% Payback Period 7,25 34

35 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Σενάριο 1: Μέσος Σ.. 0,41 ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 1,16% 24,56% ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑ Λ Λ ΕΥ ΣΙΜΕΣ 74,28% ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 3.070,80 1,16% ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ,00 24,56% ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕΣ ,50 74,28% ΣΥΝΟΛΟ ,30 100,00% 35

36 Σενάριο 2: Μέσος Σ.. 0,51 Εκροές Σκοπιµότητα Ευαισθησία Κόστος Λειτουργίας (ανά έτος) Κόστος Κατασκευών Σύνολο Εισροές Συνολικά Ετήσια Έσοδα από ενοίκια Συνολικά Ετήσια Έσοδα από εξωτερικούς χώρους Tόκοι ανείων Αποπληρωµές Κεφαλαίου Σύνολο Καθαρή Χρηµατοροή Αθροιστική Χρηµατοροή NPV NPV IRR ,40% Payback Period 7,

37 Σενάριο 2: Μέσος Σ.. 0,51 Σκοπιµότητα Ευαισθησία ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 0,94% 18,09% ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑ Λ Λ ΕΥ ΣΙΜΕΣ 80,97% ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 3.070,80 0,94% ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ,00 18,09% ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕΣ ,00 80,97% ΣΥΝΟΛΟ ,80 100,00% 37

38 Σενάριο 3: Μέσος Σ.. 0,59 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Εκροές Κόστος Λειτουργίας (ανά έτος) Κόστος Κατασκευών Σύνολο Εισροές Συνολικά Ετήσια Έσοδα από ενοίκια Συνολικά Ετήσια Έσοδα από εξωτερικούς χώρους Tόκοι ανείων Αποπληρωµές Κεφαλαίου Σύνολο Καθαρή Χρηµατοροή Αθροιστική Χρηµατοροή NPV NPV IRR ,39% Payback Period 7,19 38

39 Σενάριο 3: Μέσος Σ.. 0,59 Σκοπιµότητα Ευαισθησία ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 0,81% 22,87% ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑ Λ Λ ΕΥ ΣΙΜΕΣ 76,32% ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 3.070,80 0,81% ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ,00 22,87% ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕΣ ,00 76,32% ΣΥΝΟΛΟ ,80 100,00% 39

40 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Συγκρίσεις των οικονοµικών αποτελεσµάτων: Καθαρές χρηµατοροές Millions Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 40

41 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Συγκρίσεις των οικονοµικών αποτελεσµάτων: οµήσιµη Επιφάνειαανάχρήση, NPV(2025), IRR(2025) 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕΣ Σενάριο 1 1,16% 24,56% 74,28% Σενάριο 2 0,94% 18,09% 80,97% Σενάριο 3 0,81% 22,87% 76,32% Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 NPV (2025) IRR (2025) Σενάριο ,02% Σενάριο ,40% Σενάριο ,39% 41

42 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Απορριφθέντα Σενάρια Η απόρριψη του σεναρίου 1 είναι προφανής καθόσον το σενάριο περιορίζει σηµαντικά τις αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες. εν παρέχει καλές προοπτικές χρηµατοδοτικής ελκυστικότητας της επένδυσης και κατά συνέπεια η υλοποίηση του προγράµµατος ανάπλασης στο σενάριο 1 θεωρείται µάλλον αµφίβολη. Τονίζεται ότι συγκεκριµένο σενάριο περιορίζει σηµαντικά και τον αναπτυξιακό αντίκτυπο στη ευρύτερη περιοχή. Εν προκειµένω, τονίζεται ότι η πρόταση της Νοµαρχίας Πειραιά για «συσπείρωση» της ωφέλιµης (εκµεταλλεύσιµης) επιφάνειας στο 30% του συνόλου της έκτασης του προγράµµατος, ώστε να προκύπτει µεγαλύτερος ελεύθερος χώρος για πράσινο, µε την κατασκευή 4 πύργων 25 ορόφων, είναι (πέραν των άλλων ειδικών προβληµάτων) θεσµικά απαγορευτική (αντίθετη µε τους ισχύοντες κανονισµούς) και έχει ήδη προκαλέσει τις αρνητικές τοποθετήσεις των ιδιοκτητών της περιοχής (π.χ. ΕΤΕ). Το σενάριο 3 συγκλίνει αρκετά µε την τελευταία πρόταση (το «Σχέδιο Παπαγιάννη») για την ανάπτυξη της περιοχής που κατετέθη το 2006 από την ΕΤΕ (δια της ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.). Η µελέτη αυτή αποτελούσε ρεαλιστική και πολεοδοµικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέµα της ανάπλασης της περιοχής, ενώ η πρόταση κατανοµής των χρήσεων και τα µεγέθη των επί µέρους χρήσεων και αυτά της συνολικής εκµετάλλευσης προσεγγίζουν σηµαντικά την πρόταση των κεντρικών φορέων (σενάριο 2). Πλην όµως, η πρόταση αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή µέχρι σήµερα από τους ΟΤΑ της περιοχής και γι αυτό κυρίως δεν προτείνεται από την παρούσα µελέτη. 42

43 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Προτεινόµενο Σενάριο Η παρούσα πρόταση προτείνει το Σενάριο 2 µε βασικό κριτήριο την αυξηµένη πιθανότητα υλοποίησης του προγράµµατος ανάπλασης καθ όσον: Προσφέρει σηµαντικά ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική κοινωνία και στο σύνολο της Μητροπολιτικής περιοχής. Είναι «λογική» σαν µέγεθος η προσφερόµενη ωφέλιµη επιφάνεια προς εκµετάλλευση, ώστε να εξασφαλίζεται η εσωτερική ανταποδοτικότητα επένδυσης αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες φορείς και τους επενδυτές που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα ανάπτυξης. 43

44 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Εξυπηρέτηση της ζήτησης σε βάθος χρόνου Το λιµάνι του Πειραιά εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια στο µεγαλύτερο λιµάνι διακίνησης επιβατών της Ευρώπης και κατέχει την 3η θέσηπαγκοσµίως στη µεταφορά τουριστών. Την τρέχουσα περίοδο και ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης η πολιτεία στηρίζει αποφασιστικά το ρόλο του λιµένος Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής ως κέντρο µεταφόρτωσης καθώς δύο από τους µεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας είναι ο τουρισµός και η ναυτιλία. Οι πρόσφατες ΑΞΕ της Κίνας (µε την εγκατάσταση της Cosco και την νέα προβλήτα ΙΙΙ, το συµβόλαιο εκµετάλλευσης της προβλήτας µέχρι τουλάχιστον το 2038 µε δυνατότητα ανανέωσης δικαιωµάτων µέχρι και το 2048 αποδεικνύει την σηµασία που δίνει η κινεζική κυβέρνηση στην συγκεκριµένη επένδυση καθώς ανάµεσα στα δηµοσιευµένασχέδιατηςείναιτο2015 να εκφορτώνονται 3,7 εκ. εµπορεύµατα ετησίως. Μέσω αυτής της στρατηγικής συµµαχίας, το 2015 οι υποδοµές του λιµανιού θα έχουν τριπλασιαστεί και η ποιότητα υπηρεσιών θα έχει αναβαθµιστεί µε οφέλη για όλη την οικονοµία τους Η τέως βιοµηχανική ζώνη Πειραιά βρίσκεται σε στρατηγική θέση στην είσοδο του κεντρικού λιµανιού, σε άµεση γειτνίαση µε τις ναυτιλιακές, λιµενικές, ναυπηγικές εµπορικές κλπ δραστηριότητες. Στην συγκεκριµένη περιοχή γίνονται προσπάθειες ανάπλασης και οικονοµικής ανασυγκρότησης πάνω από 2 δεκαετίες. Οι προοπτικές δηµιουργίας ενός ναυτιλιακού κέντρου σήµερα είναι ιδιαίτερα θετικές. Με την δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών η σταδιακή προσέλκυση των ελλήνων εφοπλιστών αναµένεται να δηµιουργήσει ένα ρεύµα επαναπατρισµού το όποιο θα αποτελέσει µοχλό ευρύτερης οικονοµικής αναζωογόνησης του Πειραιά. Οι λειτουργίες του λιµένος συνδέονται άµεσα µε δευτερεύουσες δραστηριότητες που η ανάπτυξη τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον όγκο εξυπηρέτησης φορτίων και πλοίων στο λιµάνι. Η αναµενόµενη αύξηση του όγκου φορτίων και πλοίων στο λιµάνι του Πειραιά, προσµετράται θετικά στον κύκλο εργασιών της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας, των υπηρεσιών πρακτόρευσης, προµηθειών και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων, διαµορφώνοντας θετικές προοπτικές ζήτησης για τις επόµενες δεκαετίες 44

45 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Μορφή Εταιρικού Σχήµατος 45

46 Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Αρχές ιαµόρφωσης Εταιρικού Σχήµατος Το περιγραφέν σχέδιο στηρίζεται στην αρχή της ενιαίας αντιµετώπισης του χώρου και κατά συνέπεια εδώ προκρίνεται η λύση κατά την οποία οι ιδιοκτήτες γης συνεισφέρουν τις ιδιοκτησίες του (είτε κατά κυριότητα είτε µε µακροχρόνια παραχώρηση) σε µια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ/SPV Special Purpose Vehicle), που αναλαµβάνει και την υλοποίηση των έργων και την εκµετάλλευση και διαχείριση των εγκαταστάσεων. Για το ΤΑΑ προτείνεται να προσλάβει τη µορφή Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κλειστού Τύπου Για τη χρηµατοδότηση των έργων πέραν του ποσού της συνεισφοράς του Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, θα απαιτηθεί ιδιωτική συνεισφορά η οποία µπορεί να γίνει είτε στο επίπεδο του ΤΑΑ, είτε στο επίπεδο της ΕΕΣ. Εάν οι ιδιώτες χρηµατοδότες ενδιαφέρονται για διαρκή χρηµατοδότηση έργων τότε η χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει σε επίπεδο ΤΑΑ. Η υπόθεση εργασίας στην παρούσα εργασία είναι ότι ηιδιωτικήχρηµατοδότηση πραγµατοποιείται σε επίπεδο ΤΑΑ. 46

47 Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Επιλογή: ΤΑΑ ως Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε δικαιούχο Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης ΕΕΣ Επενδυτικοί Φάκελοι ΕΡΓΟ 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ) ΤΑΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΕΡΓΟ n Συµµετοχή & άνεια ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΕΤ ΟΛΠ BP 47

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα