ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής"

Transcript

1 ΠΕ5: Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής

2 Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (1/2) Για την προκριθείσα πρώτη επιλογή της περιοχής της «Βιοµηχανικής Ζώνης ραπετσώνας- Κερατσινίου» έχουν διατυπωθεί αρκετές προτάσεις ανάπτυξης και αξιοποίησής της, προερχόµενες τόσο από τους άµεσα ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες της περιοχής όσο και από τοπικούς φορείς και πρωτοβουλίες κατοίκων. Όπως είναι φυσικό, παρά τον κοινό στόχο της αξιοποίησης της έκτασης µε τρόπο που συντελεί στησυνολικήαναβάθµιση της περιοχής πάντοτε µε σεβασµό στο φυσικό και στο δοµηµένο περιβάλλον, οι προτάσεις αυτές έχουν αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς το χαρακτήρα τους µε κύρια έκφραση των διαφοροποιήσεων αυτών τους διαφορετικούς συντελεστές κάλυψης και δόµησης. Στην παρούσα µελέτη, η επιλογή και διαµόρφωση του Γενικού Σχεδίου (Master Plan) πρέπει να γίνει έχοντας πάντα κατά νου ότι ως πρόταση JESSICA θα πρέπει να οδηγεί σε ανάκτηση των κεφαλαίων και οπωσδήποτε να τύχει χρηµατοδοτικού ενδιαφέροντος πρώτιστα από τους ιδιοκτήτες και ενδεχοµένως κι από άλλες πηγές. Το πλέον ώριµο σχέδιο ανάπτυξης που έχει τα ανωτέρω δύο χαρακτηριστικά είναι το λεγόµενο «Σχέδιο Παπαγιάννη», που εκπονήθηκε για λογαριασµό της εκ των συνιδιοκτητών ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε (η οποίακατέχεικαιτην µεγαλύτερη ιδιοκτησία στην περιοχή του προγράµµατος στρ). Το σχέδιο αυτό αναµφίβολα οδηγεί σε ικανοποιητικές κεφαλαιακές αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες και εξυπηρετεί τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους της περιοχής, γεγονός που µε τησειράµπορεί να αποτελέσει παράγοντα εκδήλωσης χρηµατοδοτικού ενδιαφέροντος και προσέλκυσης πρόσθετων επενδύσεων.

3 Εισαγωγή Επιλογή Σχεδίου Ανάπτυξης (2/2) Παραταύτα, το «Σχέδιο Παπαγιάννη», έχει τύχει αντιδράσεων από τοπικούς φορείς, ως σχέδιο που σχετικά περιορίζει τις κοινωφελείς χρήσεις και τους χώρους πρασίνου σε µια περιοχή που συνωστίζεται από δοµηµένο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό παραπέµπει στην ανάγκη υιοθέτησης ενός σχεδίου που ενώ θα περιλαµβάνει τις βασικές αρχές του Σχεδίου Παπαγιάννη, θα µετριάζει κάπως τη δόµηση υπέρ του πρασίνου. Έτσι, στην παρούσα µελέτη, διαµορφώνουµε την πρότασή µας µε βάση τις κάτωθι αρχές: Παρουσιάζουµε καιδιατηρούµε τιςβασικέςπαραδοχέςτου«σχεδίου Παπαγιάννη» ως προς τις χρήσεις και τις εκµεταλλεύσεις. ιαµορφώνουµε τρία εναλλακτικά σενάρια διαφοροποιώντας σε κάθε ένα ως βασική παράµετρο του προβλήµατος το µέσοσυντελεστήδόµησης, ώστε να δείξουµε την «ευαισθησία» της οικονοµικής απόδοσης σε σχέση µε διαφορετικούςβαθµούς αξιοποίησης. Οδηγούµαστε σε τελική πρόταση που ισορροπεί την απόδοση για τους επενδυτές µε το ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον στη βάση των ανησυχιών και προβληµατισµών των τοπικών φορέων και των κατοίκων της περιοχής. 3

4 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων 4

5 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Η περιοχή παρέµβασης σήµερα 5

6 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Το Σχέδιο «Παπαγιάννη» 6

7 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Ολοκλήρωση του αυτοκινητόδροµου Σχιστού-ΣΕΦ (Λεωφόρος Α. Παπανδρέου) Τµήµα της Λεωφόρου προς ολοκλήρωση 7

8 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Προϋπολογισµός αυτοκινητόδροµου Σχιστού-ΣΕΦ (Λεωφόρος Α. Παπανδρέου) Η λεωφόρος Α. Παπανδρέου µήκους 8 χλµ είχε ενταχθεί στα Ολυµπιακά έργα µε αρχικό προϋπολογισµό 45,45 δις δρχ (133,4 εκ. ευρώ) και αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του Η προβλεπόµενη χρηµατοδότηση ήταν από εθνικούς πόρους και το Ταµείο Συνοχής. Στους αρχικούς σχεδιασµούςοσύγχρονοςαυτοκινητόδροµος µε δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και µε διαχωριστικό διάζωµα ασφαλείας ήταν µέρος ενός άξονα που θα συνέδεε ανισόπεδα την Παραλιακή από το ΣΕΦ µε τολιµάνι και στη συνέχεια µέχρι το Πέραµα καιτη λεωφόρο Σχιστού. Σηµερινή εικόνα: Στο οδικό τµήµα ΟΛΠ- Λιπάσµατα - Ακροκέραµο συνολικούµήκους 3,3 χλµ και προϋπολογισµού 30 εκ. ευρώ δεν έχει ολοκληρωθεί το µέρος που αφορά την περιοχή των Λιπασµάτων µήκους 1,8 χλµ. Επίσης απαιτούνται πρόσθετα έργα από Ικόνιο προς Λ. Σχιστού και Κόνωνος - Κονδύλη Προϋπολογισµός προβλέψεις χρηµατοδότησης. Σύµφωνα µε τηνπ. Αττικής δεν υπάρχει πρόβλεψη ένταξης οδικών έργων στην περιοχή µέσα από το ΠΕΠ. Η µόνη αναφορά σε σχετική χρηµατοδότηση του Οδικού Άξονα από το Ταµείο Συνοχής είναι στο Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο του Πειραιά το οποίο εντάσσει την ολοκλήρωση της Λ. Ανδρέα Παπανδρέου στα µελλοντικά έργα (χωρίς εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση) 8

9 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Κατασκευή Υπερυψωµένου Τροχιοδρόµου «Μονορέιλ» Το προς κατασκευή τµήµα του υπερυψωµένου τροχιοδρόµου 9

10 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Υπερυψωµένου Τροχιοδρόµου «Μονορέιλ» Τροχιόδροµος «Μονορέιλ»: Το µήκος του δικτύου ανέρχεται σε 6 χλµ. (µε δυνατότητα επέκτασης άλλων 5 χλµ.) καιοισταθµοί σε 8. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 60 εκατ. ευρώ. Το έργο έχει προταθεί για ένταξή στο ΠΕΠ Αττικής µε χρόνο εγκατάστασης και λειτουργίας το τέλος του Σηµερινή κατάσταση: Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή τεχνικών προτάσεων από τον ΟΛΠ το Μάρτιο του 2010, αναµένεταιηοριστικήτεχνικήµελέτη και η προκήρυξη του έργου. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένες πληροφορίες η ολοκλήρωση των επόµενων δύο φάσεων της διαγωνιστικής διαδικασίας αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο Η διαδροµή που έχει επιλεχθεί ύστερα από µελέτες που έχουν γίνει είναι η παρακάτω: Παλατάκι (σηµείο που δένουν τα κρουαζιερόπλοια)- Ρολόι (κέντρο)- Ηετιώνια (περιοχή ραπετσώνας). Σαν αποτέλεσµα οι περιοχές του Πειραιά που θα καλύπτονται είναι το Χατζηκυριάκειο, ηαγοράτου Πειραιά και η παραλιακή ζώνη της ραπετσώνας. Από το Ρολόι και µετά θα κινείται παράλληλα µε την µελλοντική επέκταση του Τραµ ενώ θα έχει ανταπόκριση µέσω της γέφυρας και µε τονσταθµό του ΗΣΑΠ Πειραιάς (Μετρό Γραµµή 1). 10

11 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Λοιπές Υποδοµές Ύδρευση Γιατιςανάγκεςύδρευσηςθαχρησιµοποιηθεί το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥ ΑΠ. Η δυναµικότητα του δικτύου θεωρείται επαρκής. εδοµένης της εγγύτητας µε κατοικηµένες περιοχές, αυτό θα πραγµατοποιηθεί χωρίς πρόσθετα κόστη πέραν αυτού της σύνδεσης µε το παρακείµενο δίκτυο Αποχέτευση Ηαποχέτευσητωνόµβριων θα πραγµατοποιείται µε εσωτερικόδίκτυοόµβριων που θα κατασκευαστεί για το σκοπό αυτό Ηαποχέτευσητωνλυµάτων θα γίνει µε σύνδεσηµε τοαποχετευτικόδίκτυοτηςευ ΑΠκαι τον αγωγό λυµάτων που οδηγεί στην Ψυτάλλεια. Απορρίµµατα Η περισυλλογή των απορριµµάτων θα πραγµατοποιείται από τον οικείο ήµο µε την καταβολή των αναλόγων τελών Υπόθεση εργασίας: όλα τα κόστη υποδοµών εκτός της περιοχής ανάπτυξης θα αναληφθούν από το Π Ε. 11

12 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης 12

13 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βασικές Παραδοχές του Προγράµµατος Ανάπτυξης Συνολική έκταση του Προγράµµατος Ανάπτυξης: 640 στρ. (552,20 στρ + 87,80 στρ. Ζώνη Παραλίας) Τονίζεται ότι για το εµβαδόν της υπό ανάπτυξη περιοχής υπάρχουν διαφορετικές εκτιµήσεις καθώς σε αυτήν (µπορεί να) περιλαµβάνεται και µέρος της λιµενικής ζώνης του ΟΛΠ η οποία είναι υπό διαµόρφωση (87,80 στρ.) Κοινόχρηστοι χώροι: Καταλαµβάνουν το 34,26% του συνόλου της περιοχής (219 στρ) Κοινωφελείς εγκαταστάσεις: Καταλαµβάνουν το 16,86% του συνόλου της περιοχής (108 στρ. περίπου) Εκµεταλλεύσιµες επιφάνειες: Καταλαµβάνουν το 35,16% του συνόλου της περιοχής (225 στρ) Εντός των κοινωφελών εγκαταστάσεων και των εκµεταλλεύσιµων επιφανειών προβλέπονται: Για Επιχειρηµατικές δραστηριότητες (επιχειρηµατικό, πολεοδοµικόκέντροκλπ): (55 στρ). Για Εµπορικές χρήσεις (εµπορικό κέντρο, τοπικά εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις κλπ): (73 στρ) Για Εστίαση/αναψυχή/τουρισµός: (12 στρ). Για Κατοικία και συνοδευτικές όλων των ανωτέρω χρήσεις (Συνεδριακό κέντρο, κτίρια στάθµευσης κλπ): (85 στρ). 13

14 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Γενικοί Στόχοι του Προγράµµατος Ανάπτυξης ηµιουργία ενός Ναυτιλιακού Κέντρου διεθνούς εµβέλειας, ποικίλων και καινοτόµων δραστηριοτήτων Βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών δεικτών Αξιοποίηση της προνοµιακήςθέσηςτηςπεριοχής Εγγυηµένη οικονοµική βιωσιµότητα Οργάνωση του προγράµµατος υλοποίησης του σχεδίου ανάπτυξης 14

15 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χωρική Οργάνωση των Χρήσεων Γης στη Περιοχή Ανάπλασης Οι κοινωφελείς δραστηριότητες που συµπληρώνουν ανάγκες της ευρύτερης αστικής ζώνης να χωροθετηθούν σε εκτάσεις που βρίσκονται σε άµεση επαφή µε τις αστικές περιοχές των ήµων Κερατσινίου ραπετσώνας, µε συµπληρωµατικές εµπορικές χρήσεις και ζώνες πρασίνου που να συνδέουν την ενδοχώρα µε τον παράκτιο χώρο. Τα ιδιαίτερα εµβληµατικά κτίρια και εγκαταστάσεις που λειτουργούν ως τοπόσηµα για την περιοχή και σηµεία αναφοράς στην ιστορία του χώρου, να περιλάβουν χρήσεις πολιτιστικές και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και δραστηριότητες αναψυχής υπερτοπικού ή Μητροπολιτικού επιπέδου, ανάλογα µε το κτίριο ή τη θέση του στο χώρο και σε σχέση µε τις υπόλοιπες χρήσεις και δραστηριότητες. Οι δύο όρµοι της περιοχής θα πρέπει να λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης και σηµεία αναφοράς για το πρόγραµµα, µε χωροθέτηση ειδικών δραστηριοτήτων: Οόρµος Σφαγείων µπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών µε την λειτουργία Μουσείου και Ενυδρείου και να διαµορφωθεί ως Ναυταθλητικό Κέντρο. Οόρµος νοτιότερα θα πρέπει να αποδοθεί σε τοπική χρήση, ως αλιευτικό καταφύγιο και περιοχή εστίασης και θαλάσσιας αναψυχής σε συνδυασµό µε χώρουςπρασίνου. 15

16 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης ΕιδικοίΣτόχοικαιΚατευθύνσεις Αναβάθµιση και µετασχηµατισµός του θαλάσσιου µετώπου ιαµόρφωση λειτουργικών συνδέσεων στα σηµεία επαφής του παρακείµενου αστικού ιστού µε την περιοχή ανάπτυξης Του λιµένα Πειραιά µε την περιοχή του προγράµµατος Των µικρών λιµένων (όρµων) της περιοχής µε τηνάµεση περιοχή τους Η οικολογική προσέγγιση στον σχεδιασµό τόσοτωνδοµηµένων όσο και των ελεύθερων χώρων Ανάδειξη και αξιοποίηση των εµβληµατικών κτιρίων και των στοιχείων που συνδέονται µετην ιστορία της περιοχής Συνέργια και συµπληρωµατικότητα των χρήσεων για τον πολλαπλασιασµό τωνθετικών επιπτώσεων 16

17 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Κριτήρια Επιλογής των Χρήσεων Το ποσοστό αποδοχής της χρήσης από τους εµπλεκόµενους φορείς (ιδιωτικούς και δηµόσιους). Την χρηµατοδοτική εφικτότητα υλοποίησης των χρήσεων (π.χ. ποσοστό συµµετοχής ιδιωτικού τοµέα) και περιορισµός (στο ελάχιστο δυνατόν) των απαιτήσεων για επενδύσεις δηµόσιου τοµέα. Την συνέργια και συµπληρωµατικότητα χρήσεων για αποφυγή σπατάλης κρίσιµου χώρου για άλλες χρήσεις και πολλαπλασιασµό των θετικών επιπτώσεών τους (αποφυγή ανταγωνιστικών χρήσεων). Την συµβολή των χρήσεων στην περιβαλλοντική και κοινωνικο οικονοµική αναβάθµιση της περιοχής και ειδικότερα τον βαθµό: Συµπλήρωσης ελλιπούς κοινωνικού εξοπλισµού στην ευρύτερη αστική ζώνη. Προσφοράς στην δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους κατοίκους της ενδοχώρας. Αισθητικής αναβάθµισης του δηµόσιου χώρου και των περιβαλλοντικών δεικτών της περιοχής. Ανάδειξης των εµβληµατικών κτιρίων και της ιδιαιτερότητας της περιοχής. 17

18 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χρήσεις Γης (1/2) Κύρια χρήση στην περιοχή είναι η ανάπτυξη ενός Ναυτιλιακού Κέντρου διεθνούς εµβέλειας και υψηλών προδιαγραφών, στην περιοχή που γειτνιάζει άµεσα µε τον επιβατικό λιµένα του Πειραιά. Το Κέντρο αυτό θα πρέπει να προωθεί δράσεις που σχετίζονται µε: Την επιχειρηµατικότητα (Εµπορική Ναυτιλία). Τον πολιτισµό (ιστορική σχέση Ελλάδας/Αθήνας µε την θάλασσα). Την εκπαίδευση και έρευνα στον τοµέα της Ναυτιλίας. Τις νέες τεχνολογίες. Οι υπόλοιπες χρήσεις στην περιοχή θα είναι: Εµπορικές (Εµπορικό Κέντρο και τοπικό εµπόριο). Επιχειρηµατικές (γραφεία εταιριών, Τράπεζες κλπ). Πολιτιστικές και αναψυχής (Μητροπολιτικού χαρακτήρα). Τουρισµός. Κατοικίες (υψηλών προδιαγραφών). ιοίκηση/υπηρεσίες. Συµπληρωµατικές και υποστηρικτικές των ανωτέρω χρήσεων (π.χ. Εκθεσιακό Κέντρο, Συνεδριακό Κέντρο, κτίρια στάθµευσης κλπ). 18

19 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Χρήσεις Γης (2/2) Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και αναψυχής ελεύθερου χώρου που θα περιλαµβάνουν: Χώρους πρασίνου. Πλατείες συγκέντρωσης κοινού. Χώρους περιπάτου και αναψυχής. Μικρό ανοικτό θέατρο και κινηµατογράφο. Πεζοδρόµους/ποδηλατοδρόµους. Κοινωφελείς χρήσεις, ως συµπληρωµατικές αναγκών της παρακείµενης αστικής ζώνης. Χώροι εκπαίδευσης. Χώροι αθλητισµού (κλειστό γυµναστήριο και κολυµβητήριο). Πολιτιστικά (κοινωνικού χαρακτήρα). ιοίκηση και Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού. 19

20 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Οι προβλεπόµενες χρήσεις του Σχεδίου «Παπαγιάννη» G K F H L E D B C A A 20

21 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Οι χρήσεις του Σχεδίου Παπαγίαννη Στη συνέχεια παρουσιάζεται το Γενικό Σχέδιο Παπαγιάννη όπως αυτό είχε παρουσιαστεί από το µελετητικό γραφείο το 2006, το οποίο και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία η Οµάδα Έργου συνέταξε τα 3 εναλλακτικά σενάρια. Στο Σχέδιο Παπαγιάννη προβλεπόταν συνολική δοµήσιµη επιφάνεια m 2 από τα οποία: m 2 για κατοικία m 2 για γραφεία m 2 για εµπόριο m 2 για πολιτισµό m 2 για αναψυχή τουρισµό m 2 για γραφεία δηµοσίων υπηρεσιών m 2 για εµπορικούς χώρους στάθµευσης 21

22 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Οι προβλεπόµενες χρήσεις του Σχεδίου «Παπαγιάννη» σε αριθµούς 22

23 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Συγκοινωνιακοί Κόµβοι και ίοδοι Πύλες - δίοδοι Κόµβοι σύνδεσης µε τη Λεωφόρο 23

24 Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Έργα - Χρήσεις* Ως κύρια χρήση, προτείνεται ένα υπερτοπικό Ναυτιλιακό Επιχειρηµατικό Κέντρο διεθνούς εµβέλειας και υψηλών προδιαγραφών. Οι υπόλοιπες κύριες χρήσεις προτείνεται να είναι επίσης εµπορικές-επιχειρηµατικές. Στους δύο όρµους της περιοχής, σχεδιάζονται δύο πυρήνες: εµπορίου, εστίασης και αναψυχής. Ο βορειότερος όρµος προσανατολίζεται κυρίως στην ψυχαγωγία και την εστίαση ενώ µπορούν να ελλιµενίζονται εκεί µικρά αλιευτικά. Ο νοτιότερος όρµος προτείνεται να µεταβληθεί σε "υψηλού επιπέδου" Ναυτικό Όµιλο, προσανατολισµένο στο ναυταθλητισµό. Πέρα από τις εγκαταστάσεις του Οµίλου και τον ελλιµενισµό ιδιωτικών σκαφών, προτείνεται και η δηµιουργία ενός "καρνάγιου" γιατασκάφηαυτά, σε συνεργασία µε τιςµεγαλύτερες ναυπηγοεπισκευαστικές µονάδες του Κερατσινίου. Οι παραπάνω χρήσεις συνοδεύονται από δύο περιοχές αµιγούς κατοικίας και µία γενικής, κατοικίες "υψηλής στάθµης, ιδιαίτερα προνοµιούχες, µε σχετική αποµόνωση και ιδιωτικότητα". Στο νοτιότερο άκρο της περιοχής, σε άµεση γειτνίαση µε την κατοικία και τη θάλασσα, προτείνεται ακόµη ηεγκατάσταση ξενοδοχειακής µονάδας. Στο εσωτερικό της περιοχής οργανώνεται ένα τοπικό πολεοδοµικό κέντρο, µε µικτές χρήσεις και τοπικό εµπόριο, καθώςεπίσηςκαιειδικέςκοινωφελείς εγκαταστάσεις (όπως π.χ. χώροι εκπαίδευσης, ένα δηµοτικό γυµναστήριο, ένα δηµοτικό θέατρο και ένα Μουσείο και Κέντρο Μελέτης της Προσφυγικής Κοινωνίας του Πειραιά, στα προτεινόµενα για διατήρηση κτίρια µε τιςκαµινάδες στο συγκρότηµα τηςαγετ). Το διατηρητέο κτίριο των Σφαγείων, προτείνεται να ανακατασκευαστεί και να αποτελέσει τον πυρήνα του εµπορικού κέντρου που θα αναπτυχθεί γύρω από την προτεινόµενη µαρίνα, µε καταστήµατα και χώρους εστίασης, ενώ το διατηρητέο κτίριο Χηµικών Ερευνών Ν. Κανελλόπουλου, προτείνεται να στεγάσει τα γραφεία του Φορέα ιαχείρισης της έκτασης. Όσον αφορά στους ελεύθερους πράσινους χώρους, η πρόταση προβάλλει ως κυρίαρχο στοιχείο τον παραλιακό περίπατο και τις εγκάρσιες ακτινωτές πράσινες συνδέσεις του µε την περίµετρο της περιοχής µελέτης. * ΜΣΕ Αναπλάσεις σε Παράκτιες λιµενοβιοµηχανικές ζώνες Το παράδειγµα τωνλιπασµάτων της ραπετσώνας, Μπαλαµπανίδης ηµήτρης, ΕΜΠ ΠΜΣ Αρχιτεκτονική Σχεδιασµός του Χώρου 24

25 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται 25

26 Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Η προταθείσα ως προσφορότερη διαδικασία πολεοδόµησης της περιοχής είναι αυτή της Ζώνης Ελεγχόµενης Ανάπτυξης. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται µε πρόταση του ΥΠΕΚΑ, µετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε/Ε) του ΟΡΣΑ και ανάλογη ενηµέρωση των ΟΤΑ. Η διαδικασία έγκρισης των νέων πολεοδοµικών ρυθµίσεων για την περιοχή έχει δύο βασικά στάδια: 1ο στάδιο: Καθορισµός και οριοθέτηση της περιοχής ως ΖΕΑ που απαιτεί: Σύνταξη φακέλου µε τα απαραίτητα στοιχεία τεκµηρίωσης για το όριο της περιοχής ανάπτυξης και τους βασικούς στόχους της παρέµβασης. Ο φάκελοςµπορεί να συνταχθεί και από τους ιδιοκτήτες φορείς και να υποβληθεί στον ΟΡΣΑ για την τήρηση της διαδικασίας έγκρισης ως ΖΕΑ. Απόφαση Ε/Ε (µετά από εισήγηση της Υπηρεσίας). Ενηµέρωση των ΟΤΑ. Υπογραφή του σχεδίου Π.. από τον Υπουργό ΠΕΚΑ. Έλεγχος ΣτΕ. Υπογραφή Π.. από τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας. 2ο στάδιο: Με αντίστοιχη διαδικασία εγκρίνεται και η πολεοδοµική µελέτη οργάνωσης της περιοχής µε τις απαιτούµενες πολεοδοµικές ρυθµίσεις για την ανάπλαση και ανάπτυξή της (χρήσεις γης όροι δόµησης πολεοδοµικό καθεστώς κ.λ.π.). Σε περίπτωση που ήδη έχει συνταχθεί πολεοδοµική µελέτη, είναι δυνατή η ταυτόχρονη έγκρισή των (ορίου και πολεοδοµίας) σε ενιαίο Π. /γµα. Η διαδικασία είναι απλή και σύντοµη χρονικά(6 µήνες/στάδιο µήνες για τον Νοµικό έλεγχο). Σε επόµενο στάδιο συντάσσονται από τους φορείς (ή τον ενιαίο φορέα υλοποίησης εάν υπάρχει) οι ειδικότερες µελέτες και σχέδια εφαρµογής. 26

27 Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Φάσεις Υλοποίησης των Κατασκευών του Προγράµµατος Ανάπτυξης (1/2) Η πρώτη φάση ανάπλασης/ανάπτυξης της περιοχής θα πρέπει να δώσει µία σαφή εικόνα η οποία θα σηµατοδοτεί (ουσιαστικά και συµβολικά) τον πολύπλευρο χαρακτήρα και την στρατηγική σηµασία της παρέµβασης για την αναβάθµιση του ευρύτερου χώρου. Τα έργα που θα περιληφθούν στην Α φάση θα πρέπει να αποδεικνύουν: Την σηµαντική ποιοτική αναβάθµιση της περιοχής. Την δηµιουργία ενός πολυλειτουργικού αστικού χώρου µε εξυπηρετήσεις υψηλής ποιότητας. Την παροχή σηµαντικών ωφελειών στις γύρω αστικές ζώνες και σε όλους τους τοµείς (περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς). Την οικονοµική και λειτουργική βιωσιµότητα της επένδυσης. Βασικής σηµασίας αρχή είναι να µπορεί να λειτουργεί οµαλά η περιοχή ήδη από την Α φάση, χωρίς να οχλείται από τα έργα των επόµενων φάσεων. Συνεπώς η Α φάση του προγράµµατος θα πρέπει να περιλάβει: Τα βασικά δίκτυα υποδοµών και την πρώτη «δέσµη κατασκευών» που θα περιλαµβάνει: Μέρος των επιχειρηµατικών και εµπορικών δραστηριοτήτων. Έναν πόλο αναψυχής εστίασης πολιτισµού στον όρµο Σφαγείων. Κάποιες αισθητικού χαρακτήρα παρεµβάσεις που κρίνονται σηµαντικές για το σύνολο του προγράµµατος και τον χαρακτήρα της όλης ανάπλασης. 27

28 Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Φάσεις Υλοποίησης των Κατασκευών του Προγράµµατος Ανάπτυξης (2/2) Στις δύο επόµενες φάσεις («δέσµες κατασκευών») του σχεδίου υλοποίησης, θα ολοκληρωθούν τα έργα ανάπτυξης µε σταδιακή ένταξη του συνόλου των εκµεταλλεύσιµων χώρων στη Β φάση και µε πλήρη ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης στη Γ φάση. Με την υπόθεση της έναρξης των εργασιών στα µέσα του 2012 θα έχουν επιτευχθεί τα κάτωθι: µετοτέλοςτου2013 θα έχει χρηµατοδοτηθεί το 60% των επενδύσεων από το 2014 θα υπάρχουν τα πρώτα έσοδα, τα οποία και θα αναχρηµατοδοτήσουν την επένδυση µετοτέλοςτου2015 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι κατασκευές, και τέλος από το 2016 θα ξεκινήσει η πλήρης εκµετάλλευση και αξιοποίηση των χώρων, δίνοντας στη διάθεση του κοινού και το σύνολο των κοινόχρηστων χώρων. 28

29 Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Χρονοδιάγραµµα ID Task Name Start End Duratio n Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 1 Έγκριση Πρότασης 1/4/2011 1/4/ w 2 Σύµβαση Χρηµατοδότησης - Ίδρυση ΑΚ/ΕΕΣ 15/7/ /7/ w 3 Καθορισµός και Οριοθέτηση περιοχής ως ΖΕΑ 18/7/ /12/ w 4 Πολεοδοµική µελέτη οργάνωσης της περιοχής 2/1/ /6/ w 5 Τεχνικές µελέτες 2/1/ /6/ w 6 Κατασκευή υποδοµών 2/7/ /12/ w 7 Ά δέσµη κατασκευών 2/7/ /12/ w 8 Β δέσµη κατασκευών 2/1/ /12/ w 9 Γ' δέσµη κατασκευών 2/1/ /12/ w 29

30 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Σκοπιµότητα Ευαισθησία 30

31 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Σενάρια Ανάπτυξης της Περιοχής Ανάπλασης 1 ο σενάριο: Χαµηλής έντασης ανάπτυξη. Αποτελεί σενάριο που προσεγγίζει τη πρόταση των ΟΤΑ ( ραπετσώνας, Νοµαρχίας Πειραιά κλπ).της ευρύτερης περιοχής µε τοχαµηλότερο µέσο συντελεστή δόµησης 0,41 2 ο σενάριο: Μεσαίας έντασης ανάπτυξη. Αποτελεί σενάριο που προσεγγίζει την µελέτη του προγράµµατος Terra Posidonia (κεντρικών φορέων) και τις συνεργασίες µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς που έγιναν στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράµµατος, µε µέσο συντελεστή δόµησης 0,51 3 ο σενάριο: Μεγαλύτερης έντασης ανάπτυξη. Αποτελεί σενάριο που προσεγγίζει τις µελέτες και τις απόψεις των φορέων ιδιοκτητών (εταιριών) που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, όπως αυτές εκφράζονται στο «Σχέδιο Παπαγιάννη», µε µέσο συντελεστή δόµησης 0,55 31

32 Βασικές παραδοχές Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ι. Μακρο-οικονοµικές Παραδοχές ΤΚ 3% Βασικό επιτόκιο χρηµατοδότησης (*IRS Term, Euribor 21/09/2010, Treasury) 1,428% II. Παραδοχές Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Έργου Κεφάλαια JESSICA-JHFA Funds ,00 Έξοδα ιαχείρισης (% Χρηµατοδοτούµενων Κεφαλαίων Jessica) εως 2015 Καταβάλλεται σύµφωνα µε τιςχρηµατοροές των έργων που χρηµατοδοτούνται µε κεφάλαιατουµηχανισµού Jessica 0,75% Έξοδα ιαχείρισης µετά το 2016 (% εισροών από κεφάλαια Jessica από έργα) 1,50% Περίοδος επιλεξιµοτητας Έξοδα Παρακολούθησης ιαρθρωτικών Ταµείων (% ιαχειρίσιµων Κεφαλαίων Jessica) έως το 2015 Το έτος που ακολουθεί µετά το πέρας της περιόδου επιλεξιµοτητας, η πληρωµή γίνεταισύµφωνα µε τιςχρηµατοροές που καταβάλλονται στο Ταµείο Χαρτοφυλακίου 0,75% Έξοδα Παρακολούθησης µετά το 2016 (% εισροών από κεφάλαια Jessica από έργα) 1,50% Κεφάλαια JESSICA προς διαχείριση άνεια 50,00% Μετοχικό κεφάλαιο 50,00% Κεφάλαια JESSICA 100,00% Έξοδα ιαχείρισης (% Χρηµατοδοτούµενων Κεφαλαίων Jessica) 0,75% Όροι δανειοδότησης κεφαλαίων Jessica Επιτόκιο (σταθερό) 1,428% Μέσο περιθώριο επιτοκίου (κυµαινόµενο) 3,000% Συνολικό επιτόκιο 4,428% Μέση χρονική περίοδος δανείου 20 Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας Υπολογισµένο από αναγωγή κόστους λειτουργίας για την έκταση της Εθνικής Τράπεζας από ιπλωµατική Εργασία Γ. Τσιρίδη 11/2009 «ιερευνώντας τη δυνατότητα για ναυτιλιακό κέντρο στον Πειραιά ΠΜΣ Πανεπιστήµιο Πειραιά

33 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μεγέθη της Σχεδιαζόµενης Ανάπτυξης ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 ΣΕΝΑΡΙΟ 2 ΣΕΝΑΡΙΟ 3 Κατανοµή τουχώρου κατά χρήση Σ.. (Συντελεστής όµησης) Μέσος Σ = 0,41 Μέσος Σ = 0,51 Μέσος Σ = 0,55 0% Έκταση (m 2 ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Σ.. Brutto: 0,01 (3.070 m 2 ) Σ.. Brutto: 0,01 (3.070 m 2 ) Σ.. Brutto: 0,01 (3.070 m 2 ) 48% ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕ ΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Σ..* Brutto = 0,6 ( m 2 ) Σ..* Brutto = -0,09 (0,87) ( ,50 m 2 ) Σ..* Brutto = 0,55 ( m 2 ) Σ..* Brutto = 1,2 (1,18) ( m 2 ) Σ..* Brutto = 0,8 ( m 2 ) Σ..* Brutto = 1,3 (1,28) ( m 2 ) 16.85% ,15% Συνολική Επιφάνεια , , ,80 100%

34 Σενάριο 1: Μέσος Σ.. 0,41 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Εκροές Κόστος Λειτουργίας (ανά έτος) Κόστος Κατασκευών Σύνολο Εισροές Συνολικά Ετήσια Έσοδα από ενοίκια Συνολικά Ετήσια Έσοδα από εξωτερικούς χώρους Tόκοι ανείων Αποπληρωµές Κεφαλαίου Σύνολο Καθαρή Χρηµατοροή Αθροιστική Χρηµατοροή , NPV NPV IRR ,02% Payback Period 7,25 34

35 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Σενάριο 1: Μέσος Σ.. 0,41 ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 1,16% 24,56% ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑ Λ Λ ΕΥ ΣΙΜΕΣ 74,28% ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 3.070,80 1,16% ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ,00 24,56% ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕΣ ,50 74,28% ΣΥΝΟΛΟ ,30 100,00% 35

36 Σενάριο 2: Μέσος Σ.. 0,51 Εκροές Σκοπιµότητα Ευαισθησία Κόστος Λειτουργίας (ανά έτος) Κόστος Κατασκευών Σύνολο Εισροές Συνολικά Ετήσια Έσοδα από ενοίκια Συνολικά Ετήσια Έσοδα από εξωτερικούς χώρους Tόκοι ανείων Αποπληρωµές Κεφαλαίου Σύνολο Καθαρή Χρηµατοροή Αθροιστική Χρηµατοροή NPV NPV IRR ,40% Payback Period 7,

37 Σενάριο 2: Μέσος Σ.. 0,51 Σκοπιµότητα Ευαισθησία ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 0,94% 18,09% ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑ Λ Λ ΕΥ ΣΙΜΕΣ 80,97% ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 3.070,80 0,94% ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ,00 18,09% ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕΣ ,00 80,97% ΣΥΝΟΛΟ ,80 100,00% 37

38 Σενάριο 3: Μέσος Σ.. 0,59 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Εκροές Κόστος Λειτουργίας (ανά έτος) Κόστος Κατασκευών Σύνολο Εισροές Συνολικά Ετήσια Έσοδα από ενοίκια Συνολικά Ετήσια Έσοδα από εξωτερικούς χώρους Tόκοι ανείων Αποπληρωµές Κεφαλαίου Σύνολο Καθαρή Χρηµατοροή Αθροιστική Χρηµατοροή NPV NPV IRR ,39% Payback Period 7,19 38

39 Σενάριο 3: Μέσος Σ.. 0,59 Σκοπιµότητα Ευαισθησία ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 0,81% 22,87% ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑ Λ Λ ΕΥ ΣΙΜΕΣ 76,32% ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ % ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ 3.070,80 0,81% ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ,00 22,87% ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕΣ ,00 76,32% ΣΥΝΟΛΟ ,80 100,00% 39

40 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Συγκρίσεις των οικονοµικών αποτελεσµάτων: Καθαρές χρηµατοροές Millions Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 40

41 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Συγκρίσεις των οικονοµικών αποτελεσµάτων: οµήσιµη Επιφάνειαανάχρήση, NPV(2025), IRR(2025) 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΕΣ Σενάριο 1 1,16% 24,56% 74,28% Σενάριο 2 0,94% 18,09% 80,97% Σενάριο 3 0,81% 22,87% 76,32% Σενάριο 1 Σενάριο 2 Σενάριο 3 NPV (2025) IRR (2025) Σενάριο ,02% Σενάριο ,40% Σενάριο ,39% 41

42 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Απορριφθέντα Σενάρια Η απόρριψη του σεναρίου 1 είναι προφανής καθόσον το σενάριο περιορίζει σηµαντικά τις αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες. εν παρέχει καλές προοπτικές χρηµατοδοτικής ελκυστικότητας της επένδυσης και κατά συνέπεια η υλοποίηση του προγράµµατος ανάπλασης στο σενάριο 1 θεωρείται µάλλον αµφίβολη. Τονίζεται ότι συγκεκριµένο σενάριο περιορίζει σηµαντικά και τον αναπτυξιακό αντίκτυπο στη ευρύτερη περιοχή. Εν προκειµένω, τονίζεται ότι η πρόταση της Νοµαρχίας Πειραιά για «συσπείρωση» της ωφέλιµης (εκµεταλλεύσιµης) επιφάνειας στο 30% του συνόλου της έκτασης του προγράµµατος, ώστε να προκύπτει µεγαλύτερος ελεύθερος χώρος για πράσινο, µε την κατασκευή 4 πύργων 25 ορόφων, είναι (πέραν των άλλων ειδικών προβληµάτων) θεσµικά απαγορευτική (αντίθετη µε τους ισχύοντες κανονισµούς) και έχει ήδη προκαλέσει τις αρνητικές τοποθετήσεις των ιδιοκτητών της περιοχής (π.χ. ΕΤΕ). Το σενάριο 3 συγκλίνει αρκετά µε την τελευταία πρόταση (το «Σχέδιο Παπαγιάννη») για την ανάπτυξη της περιοχής που κατετέθη το 2006 από την ΕΤΕ (δια της ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.). Η µελέτη αυτή αποτελούσε ρεαλιστική και πολεοδοµικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέµα της ανάπλασης της περιοχής, ενώ η πρόταση κατανοµής των χρήσεων και τα µεγέθη των επί µέρους χρήσεων και αυτά της συνολικής εκµετάλλευσης προσεγγίζουν σηµαντικά την πρόταση των κεντρικών φορέων (σενάριο 2). Πλην όµως, η πρόταση αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή µέχρι σήµερα από τους ΟΤΑ της περιοχής και γι αυτό κυρίως δεν προτείνεται από την παρούσα µελέτη. 42

43 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Προτεινόµενο Σενάριο Η παρούσα πρόταση προτείνει το Σενάριο 2 µε βασικό κριτήριο την αυξηµένη πιθανότητα υλοποίησης του προγράµµατος ανάπλασης καθ όσον: Προσφέρει σηµαντικά ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική κοινωνία και στο σύνολο της Μητροπολιτικής περιοχής. Είναι «λογική» σαν µέγεθος η προσφερόµενη ωφέλιµη επιφάνεια προς εκµετάλλευση, ώστε να εξασφαλίζεται η εσωτερική ανταποδοτικότητα επένδυσης αποδεκτή από τους ιδιοκτήτες φορείς και τους επενδυτές που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα ανάπτυξης. 43

44 Σκοπιµότητα Ευαισθησία Εξυπηρέτηση της ζήτησης σε βάθος χρόνου Το λιµάνι του Πειραιά εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια στο µεγαλύτερο λιµάνι διακίνησης επιβατών της Ευρώπης και κατέχει την 3η θέσηπαγκοσµίως στη µεταφορά τουριστών. Την τρέχουσα περίοδο και ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης η πολιτεία στηρίζει αποφασιστικά το ρόλο του λιµένος Πειραιά και της ευρύτερης περιοχής ως κέντρο µεταφόρτωσης καθώς δύο από τους µεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας είναι ο τουρισµός και η ναυτιλία. Οι πρόσφατες ΑΞΕ της Κίνας (µε την εγκατάσταση της Cosco και την νέα προβλήτα ΙΙΙ, το συµβόλαιο εκµετάλλευσης της προβλήτας µέχρι τουλάχιστον το 2038 µε δυνατότητα ανανέωσης δικαιωµάτων µέχρι και το 2048 αποδεικνύει την σηµασία που δίνει η κινεζική κυβέρνηση στην συγκεκριµένη επένδυση καθώς ανάµεσα στα δηµοσιευµένασχέδιατηςείναιτο2015 να εκφορτώνονται 3,7 εκ. εµπορεύµατα ετησίως. Μέσω αυτής της στρατηγικής συµµαχίας, το 2015 οι υποδοµές του λιµανιού θα έχουν τριπλασιαστεί και η ποιότητα υπηρεσιών θα έχει αναβαθµιστεί µε οφέλη για όλη την οικονοµία τους Η τέως βιοµηχανική ζώνη Πειραιά βρίσκεται σε στρατηγική θέση στην είσοδο του κεντρικού λιµανιού, σε άµεση γειτνίαση µε τις ναυτιλιακές, λιµενικές, ναυπηγικές εµπορικές κλπ δραστηριότητες. Στην συγκεκριµένη περιοχή γίνονται προσπάθειες ανάπλασης και οικονοµικής ανασυγκρότησης πάνω από 2 δεκαετίες. Οι προοπτικές δηµιουργίας ενός ναυτιλιακού κέντρου σήµερα είναι ιδιαίτερα θετικές. Με την δηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών η σταδιακή προσέλκυση των ελλήνων εφοπλιστών αναµένεται να δηµιουργήσει ένα ρεύµα επαναπατρισµού το όποιο θα αποτελέσει µοχλό ευρύτερης οικονοµικής αναζωογόνησης του Πειραιά. Οι λειτουργίες του λιµένος συνδέονται άµεσα µε δευτερεύουσες δραστηριότητες που η ανάπτυξη τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον όγκο εξυπηρέτησης φορτίων και πλοίων στο λιµάνι. Η αναµενόµενη αύξηση του όγκου φορτίων και πλοίων στο λιµάνι του Πειραιά, προσµετράται θετικά στον κύκλο εργασιών της ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας, των υπηρεσιών πρακτόρευσης, προµηθειών και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων, διαµορφώνοντας θετικές προοπτικές ζήτησης για τις επόµενες δεκαετίες 44

45 Ανάγκες ευρύτερων υποδοµών συνδέσεων Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βήµατα για υλοποίηση - Μέσα που απαιτούνται Σκοπιµότητα Ευαισθησία Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Παρουσίαση Βασικών Παραµέτρων Α Επιλογής Μορφή Εταιρικού Σχήµατος 45

46 Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Αρχές ιαµόρφωσης Εταιρικού Σχήµατος Το περιγραφέν σχέδιο στηρίζεται στην αρχή της ενιαίας αντιµετώπισης του χώρου και κατά συνέπεια εδώ προκρίνεται η λύση κατά την οποία οι ιδιοκτήτες γης συνεισφέρουν τις ιδιοκτησίες του (είτε κατά κυριότητα είτε µε µακροχρόνια παραχώρηση) σε µια Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ/SPV Special Purpose Vehicle), που αναλαµβάνει και την υλοποίηση των έργων και την εκµετάλλευση και διαχείριση των εγκαταστάσεων. Για το ΤΑΑ προτείνεται να προσλάβει τη µορφή Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κλειστού Τύπου Για τη χρηµατοδότηση των έργων πέραν του ποσού της συνεισφοράς του Ταµείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, θα απαιτηθεί ιδιωτική συνεισφορά η οποία µπορεί να γίνει είτε στο επίπεδο του ΤΑΑ, είτε στο επίπεδο της ΕΕΣ. Εάν οι ιδιώτες χρηµατοδότες ενδιαφέρονται για διαρκή χρηµατοδότηση έργων τότε η χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει σε επίπεδο ΤΑΑ. Η υπόθεση εργασίας στην παρούσα εργασία είναι ότι ηιδιωτικήχρηµατοδότηση πραγµατοποιείται σε επίπεδο ΤΑΑ. 46

47 Μορφή Εταιρικού Σχήµατος Επιλογή: ΤΑΑ ως Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε δικαιούχο Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης ΕΕΣ Επενδυτικοί Φάκελοι ΕΡΓΟ 1 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ) ΤΑΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ) ΕΡΓΟ n Συµµετοχή & άνεια ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΕΤ ΟΛΠ BP 47

.. . 10 3 . . . 6.» . . 3852/2010 .

.. . 10           3        .            .     . 6.»                .       . 3852/2010 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΟΖ3ΩΡΣ-3Ψ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 5/8-2-2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ. Αποφ. 50/2012 ΘΕΜΑ: Εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταµείου συνοχής Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 130 της 25/05/1994 σ. 0001-0013 Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 14 τόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση

Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Η Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Εκκινούμε από την αρχή ότι η οικολογική και η οικονομική κρίση συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23).

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.. 265 της 17.6/1.7.91, ΦΕΚ Α 99: "Οι διατάξεις του νόµου 1418/1984 και των σε εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου 2001, για να προβεί σε ανάλυση της διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Ευζωία αγροτικών ζώων».

«Ευζωία αγροτικών ζώων». ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέµα: «Ευζωία αγροτικών ζώων». ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο

Θεωρώντας το νερό ως στοιχείο Υ ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γεώργιος Κ. Στουρνάρας Καθηγητής Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η λέξη περιβάλλον οδηγεί συνειρµικώς σε µόλυνση, ρύπανση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας

ΘΕΜΑ Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δικαιώµατος χρήσης γεφυροπλάστιγγας στη ηµοτική Κοινότητα Καρδιτσοµαγούλας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990).

(2000-2004) (Dalin,1998) (Fullan,1991,1993,Levin,1976,Ravitch,2000,Rogers, 1995, Sarason,1982,1990). ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2000-2004) Χρίστος ούκας,σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αρετή- ήµητρα ούκα,msc Ανάπτυξης- Σχεδιασµού Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση 1

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση 1 Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί µια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης, όπου η πολιτική και η πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του»

Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Περίληψη ειδικής έκθεσης «Το φαινόµενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα και η αντιµετώπισή του» Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει τις διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας 2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 5 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων To παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup. Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Η επιστολή του Γ. Βαρουφάκη προς το Eurogroup Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015 Ολόκληρη η επιστολή µε τη λίστα των ελληνικών µεταρρυθµίσεων, που απέστειλε ο υπουργός Οικονοµικών Γιάνης Βαρουφάκης προς τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου

Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου Εργασία: Εργασίες απολύµανσης, απεντόµωσης και µυοκτονίας των κτιρίων ευθύνης του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το γενικό τίτλο «Απολύµανση ηµοτικών Κτιρίων 2014-2015 και εργασίες Μυοκτονίας και Απολύµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β440ΩΞΜ-ΤΘΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 13/2011. της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: Γεωργίου Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.Σ. Ε.Λ.Μ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΑΙΟΣ 2014 Συνάδελφοι το.σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. θα ήθελε να σας ενηµερώσει για τα ζητήµατα τα οποία προσπάθησε να αντιµετωπίσει την προηγούµενη περίοδο καθώς και για τον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Τ 33-12-3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΤΥΠΟΓΡ.ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΡΟΣ : ΓΕΣ/ ΕΜ ΓΕΣ/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΡΘΡΑ - ΟΚΙΜΙΑ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 1. Εισαγωγή Όντας διοικητικός υπάλληλος

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.4 : «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση

Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Εφηµερίδα Ποντίκι, 16.2.2006 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΨΗΦΟΣ: Από το όνειρο ως τη δικαίωση Σε όλο τον 18ο αλλά και στον 19ο αιώνα η εικόνα που υπήρχε διεθνώς για τη γυναίκα ήταν αυτή της αιθέριας ευαίσθητης ύπαρξης, απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 215 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-215 Αριθ. Απόφασης: 82/215 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.),

προϋπολογισµού 53.600,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΛΙΑΚΟΥ ΑΚΗ ΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων (άρθρα 1 11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Μπαξεβάνη Κ. Λιάκος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Η Σηµασία των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Πρακτική Εφαρµογή στις Ξενοδοχειακές Υπό των φοιτητών: ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009)

Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Από την καχυποψία στη συνύπαρξη. Ο ήµος Σερρών και το campus του ΤΕΙ Σερρών (1979-2009) Λίλα Θεοδωρίδου, Γλυκερία Καριώτου, Ελευθέριος Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καριώτης Μέλη ΕΠ- Τµήµα Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩ ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒ ΟΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΦΡΩ ΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΡΑΒ ΟΣ ΛΑΒΕΣ ΠΕΙΡΟΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΞΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Κωδ: ΑΒΡΟΛ AB ROLLER V-CRUNCH Οδηγίες Χρήσης ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Το Παρόν προϊόν και οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό το φυλλάδιο δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΟΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτον. Το ταξίδι στην Κίνα θα φέρει καρπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/04/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1835 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΟΣ: Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ 1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΟΣ 1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 1.3. Το ζωντανό δάσος 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος

Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Για τις απαρχές του ελευθεριακού ρεύµατος Η ελευθεριακή σκέψη Μέρος Α Μπροσούρα που εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 2005 µε τίτλο «Ο ελευθεριακός σοσιαλισµός. Για τις απαρχές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης.

3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές µέρος του εγγράφου της σύµβασης. Ν.2251/1994 Προστασία του Καταναλωτή Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1.Η Πολιτεία µεριµνά για τα συµφέροντα των καταναλωτών. 2. Η Πολιτεία µεριµνά ιδίως για: α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, β)

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Αριθµός 4118 Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 35(Ι)/2007 Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόµος του 2007 εκδίδεται µε ηµοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν:

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Προσήλθαν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΕΖΞΩΕ6-ΓΞ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 14ης / 5 Ιουνίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 320/2013 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤO ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ Αθήνα, 2 Απριλίου Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.: 2810 342520 Fax: 2810 281128 www.teetak.grteetak@tee.gr ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόψεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 5 ης /4 Φεβρουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 92/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1. Εισαγωγή ΟΜΑ Α ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι υπουργοί του συµβουλίου ECOFIN της 12ης Φεβρουαρίου 2001 κάλεσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 5160/2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /2006 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη Ελένη Παρπούλα και από τη Γραµµατέα Ευστρατία

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ

ÌÅÈÏÄÉÊÏ ÁÑÃÕÑÏÕÐÏËÇ. Α.2. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Σ ε. Λ Α.1. α. Αγροτική µεταρρύθµιση: Η βιοµηχανική επανάσταση άσκησε σοβαρές πιέσεις στον αγροτικό χώρο µε αποτέλεσµα την προοδευτική υποχώρηση της παραγωγικής και κοινωνικής κυριαρχίας του στον «δυτικό κόσµο».

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914

Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 Κέρκυρα, 27.02.2015 Αρ. Πρωτ. 914 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΩΞΜ-3Ο5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 3 α. Εξετάσεις και έλεγχος από τον παιδίατρο και τον οικογενειακό γιατρό σας. Η τακτική ιατρική παρακολούθηση είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Γιάννης Πυργιώτης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και επικεφαλής Τεχνικής Διοίκησης Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περ/κή /νση υτικής Ελλάδας Τ.Κ. 26 0 - ΠΑΤΡΑ Α.Π. ΡΟ32/ 4630 / 3.3 ΠΑΤΡΑ : 27-08- 202 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 56/202 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα της ιερεύνησης-

Το µάθηµα της ιερεύνησης- Το µάθηµα της ς- ηµιουργικός Εναλφαβητισµός στις Σύγχρονων Τεχνολογίες στο ηµοτικό και Γυµνάσιο µέσα από µία διαθεµατική προσέγγιση Φράγκου Στασινή stassini.frangou@cti.gr Καθηγήτρια Φυσικής και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 26/7/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./399/2011 Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-13 -1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Οµάδα ερευνητικής εργασίας 1.. ΒούρτσηςΗλίας 2.. ΒράκαςΓεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος

για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος Προχωράµε για τη ριζική ανανέωση και αλλαγή της δηµοκρατικής παράταξης και του πολιτικού συστήµατος για να πάει η Ελλάδα µπροστά Με πίστη και πεποίθηση υποστηρίζω την ύπαρξη στην ελληνική κοινωνία ενός

Διαβάστε περισσότερα

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου.

591 Κ.Ι\ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 591 Κ.Ι\ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑλλΟΝ Διπλωματική εργασία που υποβλήθηκε στο Τ.Ε.Ι Πειραιά για την απόκτηση του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 01-014 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 014 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Συµβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Κος ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ:(Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης ΥΠ.ΟΙ.Ο.) Ευχαριστούµε που ήρθατε στη σηµερινή ενηµερωτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙ ΟΥ Υποψήφια ιδάκτορας του ΑΠΘ Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού κράτους απέναντι στην Μουσουλµανική Μειονότητα Οι ανισότητες στον εκπαιδευτικό χώρο, πολύ συχνά δεν προέρχονται µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-10-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 10 Ύφαλα σκυροδέµατα 03 Ύφαλες Σκυροδετήσεις Αποκαταστάσεως/ Πληρώσεως Κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Β Ο Υ Λ Η Σ Θ' ΠΕΡΙΟ ΟΣ (ΠΡΟΕ ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ) ΣΥΝΟ ΟΣ Γ' ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Π' ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 1999 Αθήνα, σήµερα στις 15 Φεβρουαρίου 1999, ηµέρα ευτέρα και ώρα 18.14' συνήλθε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β

ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β ΑΡΙΘ. ΥΓ3/89292 (ΦΕΚ Β 1973/31.12.2003) Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική σύµφωνα µε την Ο ΗΓΙΑ 2001/20/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001 "για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη Αγωγή Υγείας Βασιικέές Αρχές -- Σχεεδιιασµός Προγράµµατος Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου προέρχονται από το προσωπικό αρχείο της Ματίνας Στάππα-Μουρτζίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002732847 2015-04-27

15PROC002732847 2015-04-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ Σάµος, 27-04-2015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ.: 23367/1856 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991

Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Ο ρόλος του Σύγχρονου ιεπιστηµονικού Τεχνικού Πανεπιστηµίου. H Παιδεία ως θεµελιακής σηµασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία * 1991 Προλεγόµενα Συνηθίζεται, στις ειδικές επιστηµονικές εκδόσεις των Πανεπιστηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 29 ης / 09 εκεµβρίου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 398/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙ ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Αν θελήσει κανείς να αναδράµει ιστορικά στην προέλευση και τη δηµιουργία των γενών της ελληνικής (βυζαντινής) µουσικής, σίγουρα θα βρει την άκρη στον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Ί ΡΥΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 Γενική περιγραφή συγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου Ίδρυση νέας Ξενοδοχειακής µονάδας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 17 Σεπτεμβρίου έως και 17 Οκτωβρίου 2011. Ας τελειώνουμε με τα σκουπίδια στις παραλίες!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 17 Σεπτεμβρίου έως και 17 Οκτωβρίου 2011. Ας τελειώνουμε με τα σκουπίδια στις παραλίες! ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 17 Σεπτεμβρίου έως και 17 Οκτωβρίου 2011 Ας τελειώνουμε με τα σκουπίδια στις παραλίες! ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 20 χρόνια δράσης στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒ Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» Το παρόν σχέδιο νόμου κατατίθεται σύμφωνα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ, ΠΟΙΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΜΑΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σελίδα 1 από 10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την οι παραπάνω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις

ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις ιδακτική της Χηµείας στο σχολείο - Προβλήµατα και λύσεις Μιλένα Koleva, Τεχνικό Πανεπιστήµιο του Γκάµπροβο (Βουλγαρία) kolevamilena@hotmail.com Αφηρηµένο Τα τελευταία χρόνια έχουν δει το ενδιαφέρον υποχωρούσε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Μελίστα/12-2003

Αλεξάνδρα Μελίστα/12-2003 Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΑΧΤΥΛΙ ΙΩΝ: Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ Σενάριο βασισµένο στην τριλογία του Τ.Ρ.Ρ. Τόλκιν (Tolkien) Σκηνοθεσία: Peter Jackson (2003) 3-4 συναντήσεις (6-8 ωρες συνολικά) Πριν από την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2013 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Τίτλος Προγράµµατος 5 2. Κράτος Μέλος και διοικητική περιφέρεια 5 3. Ανάλυση της κατάστασης από

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» Προς την Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιολογική Ποικιλότητα στην Κύπρο: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές διατήρησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γιώργος Κακούρης Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2005 1 1. Η Βιολογική ποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1: Ιδρύεται στην Αθήνα επιστηµονικό Σωµατείο ιατρών µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" µε έδρα την Αθήνα, που διέπεται από το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα