ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υπολογισμός Φόρου για την Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Κληρονομικού Δικαίου, Αστική ή μη Κερδοσκοπική, Συμμετοχική ή Αφανής και Κοινοπραξία. Υπό της φοιτήτριας: Τζίκα Ευδοκίας, Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Δάπης Δημήτριος Σέρρες 2013

2 Περιεχόμενα Πρόλογος Σελ 5 Κεφ. 1 1 Είδη Επιχειρήσεων Σελ Ατομική Επιχείρηση Σελ Διάκριση Εταιρειών Σελ Εταιρικοί Τύποι Σελ 7 Κεφ. 2 2 Φορολογία Σελ8 2.1 Φορολογία Εισοδήματος Σελ Φορολογία Ατομικής Επιχείρησης Σελ Φορολογία Ο.Ε, Ε.Ε, Κοινωνίες Κληρονομικού δικαίου, Αστικές ή μη Κερδοσκοπικές, Συμμετοχικές ή Αφανείς και Κοινοπραξία Σελ 12 Κεφ. 3 3 Φόροι Σελ Συμπληρωματικός Φόρος Σελ Παρακρατούμενοι Φόροι Σελ Προκαταβολή Φόρου Σελ Απαλλαγή Φόρου Σελ 18 Κεφ. 4 4 Κέρδη με Απλογραφικά Βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) Σελ Υποβολή Φόρου Εισοδήματος Σελ Καθαρό Εισόδημα Επιχειρήσεων Σελ Υποβολή Δηλώσεων Σελ Διαχειριστική Περίοδος Σελ Πρόσθετα Έντυπα Σελ 21 2

3 Κεφ. 5 5 Κέρδη με διπλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) Σελ Ποιες Επιχειρήσεις Τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία Σελ Προσδιορισμός Καθαρών Κερδών Σελ Υποβολή Δηλώσεων και Απόδοση Φόρου Σελ Διαχειριστική Περίοδος Σελ Πρόσθετα Έντυπα Σελ 29 Κεφ. 6 6 Παραδείγματα Σελ Παράδειγμα Ομόρρυθμης Εταιρείας για την χρήση 2012 Σελ Παράδειγμα Ομόρρυθμης Εταιρείας για την χρήση 2013 με απλογραφικά βιβλία Σελ Παράδειγμα Ομόρρυθμης Εταιρείας για την χρήση 2013 με διπλογραφικά βιβλία Σελ 45 Συμπέρασμα Σελ 53 Βιβλιογραφία Σελ 54 3

4 Η πτυχιακή αυτή εργασία, μου έδωσε την δυνατότητα να διευρύνω τους ορίζοντες μου στο κλάδο της λογιστικής και συγκεκριμένα στην φορολόγηση των εταιρειών, ώστε να γνωρίσω περισσότερα και από θεωρητική αλλά και από πρακτική άποψη την επιστήμη της αυτή. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον κ Δάπη, καθηγητή του Τ.Ε.Ι Σερρών, που δέχτηκε την εποπτεία μου και την συνεχή παρακολούθηση της εργασίας μου, διαθέτοντας τον χρόνο του και την προσφορά των γνώσεων του. Επίσης και όλους τους καθηγητές μου για την μετάδοση των γνώσεων τους. Τέλος δεν θα μπορούσα να παραλείψω την οικογένεια μου για όλη την στήριξη και τη βοήθεια τους. 4

5 Υπολογισμός Φόρου για την Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Κληρονομικού Δικαίου, Αστική ή μη Κερδοσκοπική, Συμμετοχική ή Αφανής και Κοινοπραξία. Πρόλογος Σκοπός της εργασίας, είναι η πληροφόρηση για το φορολογικό σύστημα, τους φορολογικούς συντελεστές αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία για την ατομική επιχείρηση, την ομόρρυθμη, την ετερόρρυθμη εταιρεία, την κοινωνία κληρονομικού δικαίου, την αστική ή μη κερδοσκοπική, συμμετοχική ή αφανούς εταιρεία και την κοινοπραξία. Έπειτα από βιβλιογραφική έρευνα, γίνεται εκτεταμένη αναφορά για όλα τα παραπάνω είδη εταιρειών για το σύστημα φορολόγησης, για την νέα ισχύουσα φορολογία, την επιχειρηματική αμοιβή και για τις αλλαγές που έγιναν τον τελευταίο χρόνο. Σε πιο πρακτική μορφή περιέχονται και παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του συστήματος, για τη τρέχουσα χρήση αλλά και για την επόμενη. Λέξεις Κλειδιά: Φορολογία, συντελεστές φορολόγησης, απλογραφικά βιβλία, διπλογραφικά βιβλία, επιχειρηματική αμοιβή. 5

6 1. ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η παγκόσμια οικονομική μονάδα είναι μοιρασμένη σε ένα άπειρο πλήθος από επιχειρήσεις, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει τους στόχους της,την αγοροπωλησία, πραγματοποιεί οικονομικές πράξεις που ονομάζονται συναλλαγές. Οι συναλλαγές, όπως και οι σχέσεις που δημιουργούνται από ένα φυσικό πρόσωπο με την κύρια εποπτεία, ρυθμίζονται βάση νόμων, έχουν ως αποτέλεσμα την ατομική επιχείρηση. Οι εμπορικές εταιρείες, οι αποφάσεις και οι υποχρεώσεις των οποίων ρυθμίζονται από δύο αλλά και περισσότερα φυσικά πρόσωπα, ανάλογα με την νομική μορφή που κατέχουν μες στην εταιρεία. 1.1 ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ατομική είναι η πιο απλή και συγχρόνως η πιο παλιά επιχείρηση, διοικείται από ένα μόνο άτομο, το οποίο έχει μόνο του όλο τον έλεγχο της επιχείρησης, αλλά και την ευθύνη των αποφάσεων και συνεπειών του. Έχει την δυνατότητα λήψης άμεσων αποφάσεων, τον έλεγχο των δαπανών, όμως έχει περιορισμένη οικονομική επιφάνεια και κίνδυνο που αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον επιχειρηματία. 1.2 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Οι εταιρείες ανάλογα με τον τρόπο που είναι δομημένες, τον τρόπο που διοικούνται, αλλά και με τον τρόπο που μοιράζονται οι ευθύνες είναι χωρισμένες στις παρακάτω ομάδες. Προσωπικές Εταιρείες, είναι η ομόρρυθμη, η ετερόρρυθμη και η αφανής εταιρεία. Η δημιουργία τους γίνεται με δύο ή και περισσότερα πρόσωπα, εδώ προβλέπεται η σύναψη της σύμβασης, η οποία είναι απαραίτητη για την δημιουργία μιας εταιρείας. Το καταστατικό καθώς και οι προβλέψεις για οποιαδήποτε μεταβολή σε πρόσωπο εταίρου. Στην εργασία θα ασχοληθούμε κυρίως με τέτοιου είδος επιχειρήσεις. 6

7 Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, το κεφάλαιο τους έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο από τα μη διανεμημένα κέρδη. Αντίθετα με τις προσωπικές εταιρείες, οι εταίροι δεν μετέχουν στην διοίκηση ούτε έχουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, παίρνονται µε πλειοψηφία οι αποφάσεις όπου και εξαρτάται από την συμμετοχή του κάθε μετόχου στο κεφάλαιο της εταιρείας. Μικτές εταιρείες, είναι οι εταιρείες οι οποίες αποτελούν ενδιάμεσες μορφές μεταξύ προσωπικών και κεφαλαιουχικών για να καλύψουν κάποιες μορφές επιχειρησιακής συγκρότησης, στις οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιμο να συνυπάρχει µε το κεφαλαιουχικό. 1.3 ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Σύμφωνα με την εμπορική Ελληνική Νομοθεσία, παρακάτω είναι οι εταιρικοί τύποι : Προσωπικές Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε) Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε) Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρεία Κεφαλαιουχικές Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε) Μικτές Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) Ετερόρρυθμη Εταιρεία με Μετοχές 7

8 Ιδιόρρυθμες Εταιρείες Συμπλοιοκτησία Συνεταιρισμός Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τις προσωπικές εταιρείες. 2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Σε φόρο υπόκεινται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε φόρο υπόκεινται επίσης οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές ή μη κερδοσκοπικές, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες. Σύμφωνα με τον νόμο 4110/2013 «ρυθμίσεις στην φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις». Τροποποίηση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 1, όπου Κλίμακες Φορολογίας Εκπτώσεις δαπανών Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε ν 2238/1994 Α 151). Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 10,του Κ.Φ.Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Το συνολικό καθαρό εισόδημα των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις αυτού του Κώδικα, μετά την αφαίρεση των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, καθώς και των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών και των κερδών από μερίδια ημεδαπής εταιρίας, περιορισμένης ευθύνης ή από την συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, φορολογείται ως εξής: Προκειμένου για ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε), ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε), κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση η επάγγελμα, αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες. Με την ακόλουθη κλίμακα 8

9 ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμάκιου Σύνολο Εισοδήματος Φόρου % Υπερβάλλον 33% Όταν οι παραπάνω τηρούν διπλογραφικά βιβλία το συνολικό καθαρό εισόδημα τους υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή είκοσι έξι τις εκατό (26%). 2.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς από έκδοση τιμολογίου ή απόδειξη για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με τον παρακάνω πίνακα: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμάκιου Σύνολο Εισοδήματος Φόρου % % Υπερβάλλον 42% Ο παραπάνω πίνακας μας πληροφορεί για την εύρεση φόρου ανάλογα με το εισόδημα. Σε ποία από τις τρεις περιπτώσεις του κλιμάκιου εισοδήματος ανήκει ο φορολογούμενος, τότε ανάλογος είναι και ο φόρος του ανεξάρτητα με την οικογενειακή του κατάσταση. Επίσης, τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα από κινητές αξίες, υποβάλλονται και αυτά σε φορολογική βάση του παρακάτω πίνακα: 9

10 ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμάκιου Σύνολο Εισοδήματος Φόρου % υπερβάλλον 33% Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται σε συμπληρωματικό φόρο ενάμιση τις εκατό (1.5%), ειδικά αυξάνεται ο συντελεστής στα τρία τις εκατό (3%) εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια τετραγωνικά μέτρα (300 τ.μ) ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση. Περιπτώσεις μείωσης φόρου: Εάν το εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων είναι μέχρι είκοσι μία χιλιάδες ( ) ευρώ, μειώνεται κατά δύο χιλιάδες εκατό ( 2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων εκατό ( 2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται του ποσού αυτού. Εάν το εισόδημα είναι πάνω από είκοσι μία χιλιάδες ( ) ευρώ το ποσό της μείωσης της παραπάνω περίπτωσης περιορίζεται κατά εκατό ( 100) ευρώ ανά χίλια ( 1.000) ευρώ μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό ( 2.100) ευρώ. Ο φόρος μειώνεται κατά συντελεστή δέκα τις εκατό (10%), σε περιπτώσεις ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν, αμοιβές γιατρών, έξοδα νοσηλείας, έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη και αλλά. Όπως επίσης σε δαπάνες που αφορούν τα τέκνα στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους λόγω διάζευξης, αρκεί το ποσό να μην υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ( 1.500) ευρώ. Τον ίδιο συντελεστή μείωσης φόρου υπόκεινται και οι δωρεές προς εκκλησίες, ιδρύματα αλλά και νοσοκομεία κοινωφελούς χρήσεως. Ο φορολογούμενος μισθωτός ή συνταξιούχος, προκειμένου να κρατήσει ακέραιο το ποσό του φόρου, οφείλει να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί με τις διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες ευρωπαϊκής ένωσης για δαπάνες και 10

11 λήψης υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του ή τα τέκνα του που τους βαρύνουν. Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που θα απαιτείται να προσκομίσουν ανέρχεται στο είκοσι πέντε τις εκατό (25%) του δηλωμένου και φορολογούμενου με την κλίμακα της παραγράφου αυτής. του ατομικού εισοδήματος. Το ποσό των αποδείξεων δεν θα απαιτείται να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια ( ) ευρώ. Στην περίπτωση που δεν έχει προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων αγορών, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά την θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις δέκα χιλιάδες πεντακόσια ( ) ευρώ και του προσκομισθέντος ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή είκοσι δύο τις εκατό (22%). 2.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης φορολογούνται στο όνομα του προσώπου που του ανήκει, άσχετα εάν τα κέρδη παρέμειναν στην επιχείρηση ή τα χρησιμοποίησε για δικές του ανάγκες. Για τα κέρδη αυτά ο επιχειρηματίας δεν χρησιμοποίει ξεχωριστή δήλωση, αλλά τα δηλώνει στην ατομική του δήλωση, συμπληρωμένου και του εντύπου Ε3 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ». Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση και ελευθέριου επαγγέλματος υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα: ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμάκιου Σύνολο Εισοδήματος Φόρου % Υπερβάλλον 33% 11

12 Με την παραπάνω κλίμακα ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο επιχειρηματίας σύμφωνα με τα κέρδη του, γίνεται η φορολόγηση ανάλογα με τον συντελεστή φόρου, όπου συμπληρώνεται και το έντυπο Ε3 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ». Για νέες εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδευματία 1 ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία επόμενα (3) έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες ( ) ευρώ εισόδημα. Ακαθάριστο εισόδημα αποτελούν οι πραγματικές εισπραχθείσες αμοιβές και όχι εκείνες που ορίζει ο νόμος ότι μπορούν οι επαγγελματίες να αξιώσουν έλλειψη ειδικής συμφωνίας. Ποσά που θεωρούνται κέρδη εμπορικών επιχειρήσεων: Το κέρδος που αποκτιέται από ατομική επιχείρηση ή από την άσκηση οποιοδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα, είναι αυτό που πραγματοποιείται από παρεπόμενες εργασίες, ή η πώληση ενός μηχανήματος, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η αντικειμενική αξία, εκτός αν το συμβόλαιο την ορίζει μεγαλύτερη. Το κέρδος που πραγματοποιούν από πώληση οικοπέδων ή αγροτεμαχίων που έχουν κατατμηθεί ή ρυμοτομηθεί και βρίσκονται εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή Δήμου. 2.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε, Ε.Ε, ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΣΤΙΚΕΣ Ή ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ. Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε), οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε), οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και οι κοινοπραξίες, για τα εισοδήματα τους που θα 12

13 αποκτηθούν από 01/01/2013 έως και 31/12/2013, για το οικονομικό έτος 2013 και μετά, θα φορολογούνται ως εξής ( άρθρου 10παρ. 1Ν. 2238/94): Α) Όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία ( βιβλία β κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ) θα φορολογούνται με τον παρακάτω πίνακα: ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμάκιου Σύνολο Εισοδήματος Φόρου % Υπερβάλλον 33% Β) Όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία (βιβλία γ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ) θα φορολογούνται για το συνολικό τους καθαρό εισόδημα με συντελεστή είκοσι έξι τις εκατό (26%), ενώ σε περίπτωση διανομής κερδών θα ενεργείται και παρακράτηση φόρου δέκα τις εκατό (10%) εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό και έτσι θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων εταίρων για τα κέρδη που διανέμονται. Για την χρήση 2012, ισχύει το εξής: Τα καθαρά κέρδη που απομένουν από τις Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε) και στις Κοινωνίες Κληρονομικού Δικαίου, όπου έχουν ανήλικους κοινωνούς, τα κέρδη αναλογούν σε: ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα, κοινωνούς φυσικά πρόσωπα μετά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής και σε κοινωνούς ανήλικους όπου και φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τις εκατό (20%). Τα κέρδη της Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε) που αναλογούν σε ομόρρυθμους εταίρους μη φυσικά πρόσωπα, ενώ τα κέρδη της Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε) που αναλογούν σε ετερόρρυθμους εταίρους και ομόρρυθμους εταίρους μη φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα κέρδη της Κοινωνίας Κληρονομικού Δικαίου με κοινωνούς και ανήλικους που αναλογούν 13

14 σε κοινωνούς μη φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι πέντε τις εκατό (25%). Κέρδη για φορολόγηση: Κέρδη που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, όπως είναι οι τόκοι, ομολογιακά δάνεια του δημοσίου κλπ. Κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια ή κέρδη από συμμετοχή σε άλλες Ο.Ε, Ε.Ε, κοινοπραξίες, κοινωνίες αστικού δικαίου κλπ. Κέρδη που απονέμουν μετά την αφαίρεση των παραπάνω κερδών που απαλλάσσονται από το φόρο, των μερισμάτων κλπ, όπου αφαιρείται και η επιχειρηματική αμοιβή (για την χρήση 2012), για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους ή κοινωνούς φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην εταιρία. Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται κάθε έτος από την εταιρεία και δηλώνονται στην αρχική ετήσια δήλωση (Ε5) είτε αυτή υποβάλλεται εκπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Η αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα εάν κάποιος από τους δικαιούχους δεν επιθυμεί να την λάβει. Με τον ίδιο τρόπο αναγνωρίζεται και στις κοινωνίες κληρονομικού δικαίου στις οποίες περιλαμβάνονται και ανήλικοι κοινωνοί, ενώ στις άλλες κοινωνίες δεν αναγνωρίζεται επιχειρηματική αμοιβή έστω και σε ανήλικα μέλη και τα κέρδη φορολογούνται με συντελεστή είκοσι πέντε τις εκατό (25%). ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ Η επιχειρηματική αμοιβή μέχρι και φέτος θα υπολογισθεί στα ομόρρυθμα μέλη, για την χρήση 2012, όπως ισχύει το φορολογικό σύστημα. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έχει καταργηθεί. 14

15 Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή ποσοστού συμμετοχής κάθε δικαιούχου εταίρου στο πενήντα τις εκατό (50%). Τα κέρδη της εταιρείας που δηλώθηκαν με την αρχική δήλωση, είτε αυτή είναι εμπρόθεσμη είτε είναι εκπρόθεσμη, δηλαδή ο υπολογισμός της γίνεται πάνω στις δηλωμένες λογιστικές διαφορές. Με την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης λόγο αύξησης ή μείωσης των αρχικών κερδών, τότε και πάλι αναγνωρίζεται η επιχειρηματική αμοιβή στους δικαιούχους εταίρους είτε είναι με θετικά ποσά λόγο αύξησης των αρχικών κερδών, είτε με αρνητικά ποσά λόγο μείωσης των αρχικών κερδών. Στα επιπλέον κέρδη που ίσως προκύψουν από μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, αλλά και στο σύνολο τους τα κέρδη δεν υπολογίζεται η επιχειρηματική αμοιβή, αλλά φορολογείται με συντελεστή είκοσι ή είκοσι πέντε τις εκατό (20%) ή (25%) ανάλογα με την ιδιότητα του εταίρου. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1Ν. 2238/94, Εγκ. πολ. 1135/10 άρθρο 6, σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου σε περισσότερες εταιρείες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, από όλες τις εταιρείες ή κοινωνίες κληρονομικού δικαίου που συμμετέχει. Αν μεταξύ των καθαρών κερδών της Ο.Ε ή Ε.Ε συμπεριλαμβάνονται και έσοδα αφορολόγητα ή έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο, καθώς επίσης και όταν η εταιρεία σχηματίζει αφορολόγητο αποθεματικό το Ν. 3299/04, τότε ο υπολογισμός της επιχειρηματικής αμοιβής γίνεται στο υπόλοιπο των κερδών μετά την αφαίρεση των πιο πάνω αφορολόγητων. 3 ΦΟΡΟΙ Οι φόροι εισοδήματος που αλλιώς λέγονται και άμεσοι φόροι, υπολογίζονται με βάση το εισόδημα του φορολογούμενου που μπορεί να είναι είτε κάποιο φυσικό είτε κάποιο νομικό πρόσωπο. Παρόλα αυτά υπάρχουν και οι επιπλέον φόροι που είναι ο συμπληρωματικός αλλά και ο παρακρατούμενος. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η ανάλυση των παραπάνω αλλά και η προκαταβολή του φόρου και περιπτώσεις απαλλαγής αυτού. 15

16 3.1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ Το εισόδημα από ακίνητα, όπως είναι γραφεία, καταστήματα αποθήκες, οικίες, οικόπεδα γήπεδα κλπ, συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό εισόδημα, ανεξάρτητα εάν αυτό προέρχεται από εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση, το ακαθάριστο ποσό υποβάλλεται σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή τρία τις εκατό (3%). Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα της εταιρίας. 3.2 ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 Ν. 2238/94, από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογητέο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου εκπίπτουν: Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από την εταιρεία για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν και υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερος από το ποσό του φόρου για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από αυτό που αναλογεί, τότε συμψηφίζεται με τυχόν υπόλοιπο που προκύπτει για βεβαίωση και αν προκύψει και πάλι το υπόλοιπο πιστωτικό, επιστρέφεται. 3.3 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ Μαζί με τον φόρο καταβάλλεται και η προκαταβολή του που είναι ίση με το πενήντα πέντε τις εκατό (55%) του φόρου, συμπεριλαμβανομένου και του συμπληρωματικού τρία τις εκατό (3%). Από το ποσό αυτό του πολλαπλασιασμού αφαιρείται ο φόρος που 16

17 παρακρατήθηκε και το υπόλοιπο που απονέμει αποτελεί την προκαταβολή για την τρέχουσα χρήση. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται τεκμαρτά (πραγματοποιηθείσες δαπάνες, απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου και η κατοχή ενός περιουσιακού στοιχείου), τότε για τον προσδιορισμό του προκαταβλητέου φόρου λαμβάνεται υπόψη ο φόρος που αναλογεί στο τεκμαρτό αυτό εισόδημα (άρθρο 52 παρ. 1 και 64 παρ. 6 Ν. 2238/94). Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης χρήσης, η προκαταβολή φόρου περιορίζεται στα δωδέκατα της χρήσης. Όταν όμως υποβάλλεται από καινούργια Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε), Κοινωνία Αστικού Δικαίου ή από Κοινοπραξία, δηλαδή από καινούργιους υπόχρεους (του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 2238/94), τότε ο συντελεστής υπολογισμού για την προκαταβολή του μειώνεται κατά πενήντα τις εκατό (50%) και γίνεται είκοσι εφτά και πενήντα τις εκατό (27.50%), για τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από την έναρξη της δραστηριότητας τους (άρθρο 64 παρ. 6 Ν. 2238/94). Εξαιρούνται οι εταιρείες με νέα έναρξη της δραστηριότητας του, μετά από εικονική λύση ή εικονική διακοπή. Ως εικονική, θεωρείται η λύση της εταιρείας ή η διακοπή, όταν στην ίδια επαγγελματική εγκατάσταση συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα από νέα εταιρία με άλλη μορφή αλλά και με του ίδιους εταίρους ή η εταιρία στην οποία συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο που έχει την ατομική επιχείρηση ( άρθρο 64 παρ. 6 Ν. 2238/94). Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 Ν. 2238/94, όταν υποβάλλεται ατομική δήλωση για πρώτη φορά, τότε η προκαταβολή φόρου περιορίζεται στο μισό, και στη συνέχεια υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση και γίνεται νέα εκκαθάριση (άρθρο 53 παρ. 4 Ν. 2238/94). Σε περίπτωση μετατροπής ή συγχώνευσης Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε), Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε) ή Κοινοπραξίας και Κοινωνίας που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα σε οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 παρ. 6 Ν. 2238/94 πολ. 1161/11). Στις εταιρείες που λύνονται μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή της προκαταβολής του φόρου, εφόσον υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και εφόσον φυσικά η εταιρία εξακολουθεί να υπάρχει στο στάδιο εκκαθάρισης (Εγκ /93 Υπ. Οικ.). 17

18 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ Για να προσδιοριστούν τα κέρδη που θα φορολογηθούν, θα πρέπει πρώτα να αφαιρεθούν από τα κέρδη χρήσης τα εξής ποσά: Κέρδη, το οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς. Κέρδη, τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών Ανώνυμων Εταιρειών ή Συνεταιρισμών ή κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια ή τα κέρδη από μερίδια σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) ή από την συμμετοχή σε Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε), Κοινωνίες κλπ, ή από την συμμετοχή σε άλλες Κοινοπραξίες ή Αστικές Κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, Συμμετοχικές ή Αφανείς. Με την προκαταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, για τα κέρδη αυτά των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές τις εταιρείες, δηλαδή οι ομόρρυθμοι εταίροι θα φορολογηθούν ως φυσικά πρόσωπα μόνο για την επιχειρηματική τους αμοιβή (άρθρο 10 παρ. Ν 2238/94). 4 ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ) Με την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίου και Στοιχείου και με την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ( Κ.Φ.Α.Σ), οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων τηρούν: α) βιβλία εσόδων-εξόδων β) βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατό πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. 18

19 4.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε), οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε), οι Κοινοπραξίες καθώς και οι Κοινωνίες Αστικού Δικαίου, όχι όμως οι Ατομικές που τηρούν βιβλία απλογραφικά, συμπληρώνουν μετά το τέλος της χρονιάς τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους, το έντυπο Ε5, σε τρία (3) αντίτυπα, που τα υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα δύο (2) αντίτυπα παραμένουν στη Δ.Ο.Υ, ενώ το τρίτο (3 ο ) υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ αρχειοθετείται στην επιχείρηση. 4.2 ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ), το καθαρό κέρδος που θα πρέπει να δηλώσουν, προσδιορίζεται πάντα με λογιστικό τρόπο. Οι εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρείται το κόστος αναλώσεων ή το κόστος πωλήσεων και έτσι βρίσκεται το μικτό κέρδος. Από το μικτό κέρδος αφαιρούνται όλα τα έξοδα που αναγνωρίζονται φορολογικά προς έκπτωση και απομένει το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης, είτε είναι κέρδος, είτε είναι ζημία. Το λογιστικό κέρδος για να προσδιοριστεί ως «κόστος αναλώσεων», όταν πρόκειται για παραγωγή και «κόστος πωλήσεων» όταν πρόκειται για εμπορία. Σε περίπτωση που δεν διενεργείται απογραφή ή όταν δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) τότε ως αξία αρχικών αποθεμάτων λαμβάνεται το δέκα τις εκατό (10%) της φετινής χρήσης. Αν προαιρετικά έχει συνταχθεί απογραφή έναρξης και λήξης, τότε για τον προσδιορισμό του κέρδους, λαμβάνεται υπόψη οι απογραφές αυτές, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η σύνταξη των απογραφών για μια ακόμη τριετία (3) από την σύνταξη της πρώτης απογραφής. 19

20 Στις μεικτές επιχειρήσεις, συντάσσεται πρώτα το φύλλο μερισμού εξόδων της επιχείρησης και στην συνέχεια προσδιορίζεται το μικτό αποτέλεσμα από την κάθε δραστηριότητα χωριστά. Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης κλπ αφαιρούνται από το μικτό αποτέλεσμα και προσδιορίζεται έτσι το καθαρό αποτέλεσμα 4.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος της Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε) και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε) η υποβολή δηλώσεων θα είναι από 01 Απριλίου έως 14 Απριλίου Η δήλωση της κοινοπραξίας ή της κοινωνίας ανεξάρτητα με την ατομική δήλωση του κάθε εταίρου στο διάστημα από 01 Ιανουαρίου έως 01 Απριλίου του αμέσως επόμενου έτους. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ της επιχείρησης με αρχή, για το ψηφίο 1 την 01 Απριλίου και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες μέρες. Αν η εταιρεία ή η κοινωνία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών ταμείων ή τη μεσιτεία ασφαλειών καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση Τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρεία ή κοινοπραξία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και η διαχειριστική περίοδο τους λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, τότε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι τις 15 Απριλίου του αμέσως επόμενου έτους. Αν μεταξύ των εισοδημάτων των παραπάνω εταιρειών περιλαμβάνονται και γεωργικά εισοδήματα ή εισοδήματα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, τότε η δήλωση υποβάλλεται πάλι στις 15 Απριλίου (Εγκ. Υπ. Οικ / , άρθρο 64 παρ. 1β Ν. 2238/94). Σε περίπτωση λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης της εταιρίας ή κοινοπραξίας ή κοινωνίας, που η διαχειριστική τους περίοδο τελειώνει στις 30 Νοεμβρίου, τότε η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λύση ή μετατροπή ή συγχώνευση (άρθρο 64 παρ. 1ε Ν. 2238/94). Για τις Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε), Κοινωνίες, Αστικές εταιρείες και Κοινοπραξίες που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται στην αρμοδία Δ.Ο.Υ μέσα σ ένα (1) μήνα από 20

21 την λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή (άρθρο 64 παρ. 1 και άρθρο 107 παρ. 2γ Ν. 2238/94). Αν η εκκαθάριση διαρκεί πέραν του έτους, τότε μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του κάθε έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση και μέσα ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης οριστική δήλωση φόρου εισοδήματος. Σε οχτώ (8) μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται τα ποσά του φόρου και της προκαταβολής, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο, ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο των αντίστοιχων μηνών (άρθρο 64 παρ. 3 Ν.2238/94). Εάν η καταβολή του φόρου γίνει εφάπαξ, τότε πραγματοποιείται έκπτωση των ενάμιση τις εκατό (1.5%) στο συνολικό ποσό και στις λοιπές συμβεβαιούμενες με αυτόν οφειλές, ενώ αν η καταβολή γίνει εκπρόθεσμα τότε οι ληξιπρόθεσμες δόσεις έχουν μηνιαία προσαύξηση ένα τις εκατό (1%) (άρθρο 1 παρ. 1 α Ν , άρθρο 64 παρ. 3Ν.2238/94). 4.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 Ν. 2238/94, κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης, η διαχειριστική περίοδος με απλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) μπορεί να είναι και μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, ποτέ όμως μεγαλύτερη. 4.5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρίας, ή της κοινωνίας, ή της κοινοπραξίας συμπληρώνεται το έντυπο Ε3 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ», που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τα 21

22 δύο (2) από τα αντίτυπα αυτά της δήλωσης παραμένουν στη Δ.Ο.Υ, και το τρίτο (3 ο ) υπογεγραμμένο από τον υπάλληλο της Δ.Ο.Υ επιστρέφεται στην επιχείρηση και αρχειοθετείται. Το έντυπο Ε3, συμπληρώνεται σε 3 αντίτυπα και από τα φυσικά πρόσωπα, για κάθε μια ατομική επιχείρηση που έχουν και στην οποία τηρούν βιβλία β κατηγορίας. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ, τέτοιο συμπληρωματικό έντυπο μαζί με την δήλωση τους. Σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης της επιχείρησης, όπως το αντικείμενο εργασιών, ίδρυση ή κατάργηση κλπ δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3, εφόσον δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Η μη επιβολή επιφέρει κυρώσεις του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997. Αναλυτικά κατάσταση του έντυπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», σε περίπτωση όπου υπάρχουν μισθώματα. Βεβαιώσεις για τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί. Βεβαιώσεις για κέρδη ή ζημίες επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν. Όταν η κοινωνία υποβάλλει πρώτη φορά δήλωση, τότε μαζί με αυτήν υποβάλλεται και το στοιχείο που αποδεικνύει τη σύσταση της ως τέτοιου φορέα. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο, τα έντυπα που απαιτούνται είναι αυτά που σχηματίζουν αφορολόγητα αποθεματικά. Τρία (3) αντίτυπα για τις πραγματοποιούμενες σε κάθε χρήση επενδύσεις και για τις αφορολόγητες εκπτώσεις, δηλαδή του Ν.1599/86, ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα πιο πάνω αντίτυπα προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ). Τέλος τρία (3) αντίτυπα, το ένα (1) για την επιχείρηση και τα άλλα δύο (2) για την αρμόδια Δ.Ο.Υ, από το έντυπο κατοχής μηχανημάτων έργων, το Ε16. 5 ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ) Σύμφωνα με την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ), ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλματος του τηρεί λογιστικά βιβλία 22

23 κατά την διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις γενικές παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Να επισημανθεί ότι, μόνο τα λογιστικά βιβλία (ημερολόγια και καθολικά) είναι αθεώρητα, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης τους, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Επί μηχανογραφικής τήρησης τους, δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση τήρησης θεωρημένου ισοζυγίου και γενικού- αναλυτικού Καθολικών. Ο υπόχρεος τηρεί τα ημερολόγια και καθολικά της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ) ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, χωρίς να έχει υποχρέωση να τηρεί ημερολόγιο αναλυτικής λογιστικής και τους λογαριασμούς της ομάδας 9, με εξαίρεση τον λογαριασμό 94 (Αποθέματα). Η ανάπτυξη των τριτοβάθμιων λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβάθμιων, γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 5.1 ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΡΟΥΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Σε περισσότερο φόρο θα υποβάλλονται οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες Εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία σε σχέση με αυτές που τηρούν απλογραφικά. Τα όρια για την ένταξη σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων ορίζεται με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων την προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα να ξεπερνάν το ενάμιση εκατομμύριο ( ,00) ευρώ, έπειτα συμπληρώνουν και υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ, το έντυπου τύπου Ε5. Μετά την λήξη του έτους, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος γίνεται στο έντυπο Ε5 που είναι σε τρία (3) αντίτυπα, το ένα (1) υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ επιστρέφει στην επιχείρηση, ενώ τα άλλα δύο (2) παραμένουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και οι αρχικές εκπρόθεσμες με χρεωστικό υπόλοιπο δηλώσεις εισοδήματος υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται ηλεκτρονικά ( 23

24 5.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Τα καθαρά κέρδη όλων των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή διπλογραφικά βιβλία του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ), προσδιορίζονται λογιστικά, δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα αφαιρούνται οι δεδουλευμένες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την επιχείρηση. Μια συνοπτική εικόνα από τα είδη των δεδουλευμένων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 31 Ν. 2238/94. Το κόστος από τις αναλώσεις α και β υλών. Τα εμπορεύσιμα αγαθά, που αγοράζονται για μεταπώληση. Οι αμοιβές και έξοδα προσωπικού. Οι αμοιβές και έξοδα τρίτων (λογιστής, δικηγόρος κλπ). Παροχές τρίτων ( ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ). Τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιόχρηση ακινήτων του επιχειρηματία. Φόροι Τέλη. Τα ποσά για αγορά Η/Υ και λογισμικού. Έξοδα που πραγματοποιούν οι εταιρείες χρηματοδότησης. Τόκοι και Συναφή Έξοδα, που προέρχονται από δάνεια της επιχείρησης. Τις αποσβέσεις που έγιναν με οριστικές εγγραφές Το ποσό των προβλέψεων για αποσβέσεις επισφαλών απαιτήσεων. Τα διάφορα έξοδα της επιχείρησης. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης, βελτιώσεις, προσθήκες. Οι δαπάνες διαφημίσεων. Οι δωρεές, εφόσον έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με τον τύπο (αποθεματικό= αξία στοιχείων που θα περιέλθουν στον τρίτο/ έτη διάρκειας της σύμβασης). Τα δικαιώματα και οι αποζημιώσεις. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Η ζημία που πραγματοποιήθηκε από φθορά απώλεια ή υποτίμηση κεφαλαίου. Τα ασφάλιστρα. Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης, leasing. Τις ζημίες που προκύπτουν πάνω σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 24

25 Τα έξοδα για διοικητική υποστήριξη, οργάνωση, αναδιοργάνωση και για υπηρεσίες γενικά που παρέχονται στην επιχείρηση από επιχειρήσεις που ανήκουν στον ίδιο ημεδαπό ή αλλοδαπό όμιλο. Αποζημιώσεις και οι αμοιβές που οφείλονται από επιχειρήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βάση δικαστική απόφαση ή με συμβιβασμό. Ασφαλιστικές Εταιρείες για να εκπέσουν ως δαπάνη τις αποζημιώσεις που καταβάλλουν για ζημιές που προξενήθηκαν σε αυτοκίνητα ασφαλισμένων κλπ. Οι εταιρείες χρηματοδότησης μίσθωσης έχουν δικαίωμα να ενεργούν αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης. Τα ποσά που καταβάλλουν τα τέκνα μέχρι είκοσι πέντε (25) ετών θανόντων κατά τη διάρκεια εργασίας εργατοϋπαλλήλων τους. Τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία που αναφέρονται σε πελάτες και διευθυντικά στελέχη ημεδαπών. Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για επιμόρφωση προσωπικού. Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για να καλύψει τα ενοίκια κατοικίας των εργαζομένων σε αυτήν. Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τα χρηματικά βραβεία που καταβάλλει σε εργαζομένους της. Τα ποσά που καταβάλλει για να αγοράσει ειδικές ενδυμασίες που θα πρέπει να φορέσει απαραίτητα το προσωπικό της για να εκτελέσει τα καθήκοντα του. Οι δαπάνες ταξιδιών, που πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή από διευθυντικά και άλλα στελέχη της επιχείρησης που εργάζονται σ αυτήν καθώς και από αντιπροσώπους και επιστήμονες. Ενοίκια που καταβάλλει η επιχείρηση για τη διαμονή των εργαζομένων της σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από τον τόπο διαμονής. Το ανταποδοτικό τέλος, που καταβάλλει η επιχείρηση στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π, λόγω συμμετοχής της σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Τα δώρα που κάνει η επιχείρηση σε πελάτες της, εφόσον φέρουν την επωνυμία της. 25

26 Οι παροχές που δίνει η επιχείρηση σε χρήμα ή είδος για την επιβράβευση απόδοσης τους. Τα έξοδα κινητής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο για λογαριασμούς της επιχείρησης, έκπτωση το πενήντα τις εκατό (50%). Οι δαπάνες που γίνονται για να οργανωθούν ενημερωτικές ημερίδες και συναντήσεις που αφορούν εργαζομένους ή πελάτες της επιχείρησης. ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Τα ποσά που καταβάλλουν οικιοθελώς σε εργαζομένους της επιχείρησης τους. 2. Οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα, οι πρόσθετοι φόροι, οι προσαυξήσεις, οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο σε βάρος της επιχείρησης. 5.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ Για όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις, που τηρούν διπλογραφικά η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέσα σε τρεισήμισι (3.5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου. Σε περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών, δηλαδή 01/03/2011 έως 31/12/2012, τότε προσδιορίζεται κανονικά το αποτέλεσμα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου. Το αποτέλεσμα αυτό κατανέμεται αναλογικά στις χρονικές περιόδου 01/03/2011 έως και 31/12/2011 και 01/01/2012 έως 31/12/2012, συμπληρώνεται χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και οι δύο (2) μέσα στους πρώτους τρεισήμισι (3,5) μήνες του Οι ομόρρυθμοι εταίροι που δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή υποβάλλουν δύο (2) δηλώσεις, αντίστοιχα στην διαχειριστική περίοδο που ανήκει. Αν το αποτέλεσμα είναι ζημία της χρονικής περιόδου που συντάσσεται ο ισολογισμός (Στ. Ε. 2999/89), η δήλωση υποβάλλεται στην 26

27 αρμόδια Δ.Ο.Υ κατά την ήμερα υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης (άρθρο 64 παρ. 2 Ν.2238/94). Τα ποσά του φόρου, της προκαταβολής και των τυχόν τελών ή εισφορών που οφείλονται με βάση την δήλωση της εταιρείας, καταβάλλονται σε οχτώ (8) μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη υποβάλλεται εμπρόθεσμα της δήλωσης, η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων μηνών (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2238/94). Οι ληξιπρόθεσμες δόσεις και οι πρόσθετοι φόροι, καταβάλλονται με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης (άρθρο 86 Ν. 2238/94), δηλαδή προσαύξηση ένα τις εκατό (1%) πάνω στο οφειλόμενο με τη δήλωση φόρο για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ο φόρος που απονέμει μετά την αφαίρεση του παρακατηθέντος και του προκαταβλητέου φόρου, ονομάζεται οφειλόμενος φόρος και υπολογίζεται η μηνιαία προσαύξηση ένα τις εκατό (1%). Σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 3 Ν. 2238/94, σε περίπτωση που καταβάλλεται ο οφειλόμενος φόρος εφάπαξ, μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, γίνεται έκπτωση ένα μίση τις εκατό (1.5%) πάνω στο συνολικό ποσό του φόρου αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτών οφειλών. Σε περίπτωση λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης της εταιρίας ή κοινοπραξίας ή κοινωνίας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέσα σε τρεισήμισι (3.5) μήνες, από την ημέρα λύσης ή μετατροπής που θεωρείται ως ημέρα λήξης της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 64 παρ. 1 Ν. 2238/94). Όταν οι παραπάνω εταιρείες μπαίνουν σε εκκαθάριση, τότε υποβάλλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή (άρθρο 64 παρ. 1 και άρθρο 107 παρ. 2γ Ν. 2238/94). Εάν η εκκαθάριση διαρκεί πάνω από ένα (1) έτος, τότε υποβάλλεται προσωρινή δήλωση μέσα σ ένα (1) μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού έτους και η οριστική δήλωση υποβάλλεται σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης (άρθρο 107 παρ. 2γ Ν. 2238/94, Εγκ. πολ. 1030/1.1.00) 27

28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ Οι εταίροι που συμμετέχουν, στην χρήση 2012, στις Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε), Κοινοπραξίες, Αστικές και Κοινωνίες Αστικού Δικαίου, τα κέρδη που τους αναλογούν απ αυτές, τα δηλώνουν στην ατομική τους δήλωση, που την υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, μέχρι τις 30 Ιουνίου (άρθρο 62 παρ. 1 γ Ν. 2238/94). Για τα κέρδη αυτά δεν φορολογούνται οι εταίροι, γιατί ήδη φορολογήθηκαν στο όνομα των εταιρειών. Φορολογούνται μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι για την επιχειρηματική τους αμοιβή, τα κέρδη δηλώνονται για να καλύψουν το πόθεν έσχες. 5.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Η διαχειριστική περίοδος κατά γενική ομολογία διαρκεί δώδεκα (12) μήνες. Κατά την έναρξη, λήξη ή διακοπή των εργασιών της επιχείρησης, μπορεί επίσης να είναι και μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες. Υπάρχον περιπτώσεις όπου η διαχειριστική περίοδος που τηρούν βιβλία διπλογραφικά μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μήνες, όχι όμως και μεγαλύτερη από είκοσι τέσσερις (24). Για τα κέρδη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης, η εταιρία αλλά και ο κάθε εταίρος θα υποβάλλουν δύο (2) δηλώσεις μέσα στην νόμιμη προθεσμία υποβολής της δήλωσης, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη (άρθρο 28 παρ. 5β Ν. 2238/94). Ως διαχειριστική περίοδο έναρξης λαμβάνεται αυτή κατά την οποία η επιχείρηση άρχισε λόγο ύψους ακαθάριστων εσόδων, να τηρεί διπλογραφικά βιβλία, μπορεί αυτή η χρήση να περιλαμβάνει και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του υπερδωδεκαμήνου. Αν η επιχείρηση σε διαχειριστική περίοδο μεταγενέστερη της πρώτης από την έναρξη των εργασιών της αρχίζει οικειοθελώς να τηρεί βιβλία γ κατηγορίας, τότε δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια του δωδεκαμήνου (άρθρο 29 παρ. 1 Ν. 2238/94). 28

29 Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ), υποχρεώνονται να κλείνουν Ισολογισμό στις 30 Ιουνίου ή στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα υποκαταστήματα, τα πρακτορεία ή άλλες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων, αλλά και ημεδαπές, όπου και συμμετέχουν σ αυτές αλλοδαπή επιχείρηση με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τις εκατό (50%) και πάνω, μπορούν να κλείνουν την διαχειριστική τους περίοδο, τον χρόνο που κλείνει και η διαχειριστική περίοδος της αντίστοιχης στα κεντρικά. Το ίδιο ισχύει και το κεφάλαιο της ημεδαπής επιχείρησης συμμετέχει τουλάχιστον με ποσοστό πενήντα τις εκατό (50%) και πάνω, όποτε κλείνει η διαχειριστική της περίοδο τον αντίστοιχο χρόνο που κλείνει και στα κεντρικά (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 2238/94). Αν στο κεφάλαιο της ημεδαπής επιχείρησης συμμετέχει με ποσοστό πενήντα τις εκατό (50%) άλλη ημεδαπή επιχείρηση. Τότε η διαχειριστική περίοδος της ημεδαπής κλείνει τον χρόνο που κλείνει και η συμμετέχουσα επιχείρηση (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 2238/94). Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να αλλάξουν τον χρόνο λήξης της διαχειριστικής τους περιόδου, για να τον προσαρμόσουν με εκείνον της αλλοδαπής ή της συμμετέχουσας επιχείρησης χωρίς την έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ (άρθρο 29 παρ. 2 Ν. 2238/94). 5.5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Μαζί με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας συμπληρώνονται και συνυποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά (Α.Υ.Ο πολ. 1102/ , πολ. 1032/5.3.09, πολ. 1034/7 4.10, πολ. 1121/ ): Συμπληρώνεται σε τρία (3) αντίτυπα, το έντυπο «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» τύπου Ε3, όπου τα δύο (2) αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και το άλλο παραμένει στην εταιρεία. Σε περίπτωση που έχουν ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία συμπληρώνουν και συνυποβάλλουν μαζί με την φορολογική ατομική τους δήλωση. Τα φυσικά 29

30 πρόσωπα που είναι εταίροι ή μέλη δεν έχουν τέτοια υποχρέωση, όταν υποβάλλουν την ατομική τους δήλωση. Ένα αντίγραφο από τον Ισολογισμό, ένα αντίγραφο των Αποτελεσμάτων Χρήσης και ένα αντίγραφο από την κατάσταση του λογαριασμού Γενική Εκμετάλλευση, να είναι νόμιμα υπογεγραμμένα. Σε περίπτωση που υπάρχουν μισθώματα ακινήτων, ένα αντίτυπο του τύπου Ε2 «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» Βεβαιώσεις για τα ποσά φόρων που έχουν παρακρατηθεί. Βεβαιώσεις για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, κοινωνίες ή κοινοπραξίες για τα κέρδη ή της ζημίες αυτών. Σε περίπτωση που είναι κοινωνία και γίνεται δήλωση για πρώτη φορά τότε υποβάλλεται μαζί με την δήλωση και το στοιχείο που αποδεικνύει τη σύσταση της ως τέτοιου φορέα. Για τις επενδύσεις του Ν. 3299/04 που αφορούν φορολογική απαλλαγή, υποβάλλεται η «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» για τα επενδυτικά αγαθά με φορολογική απαλλαγή. Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου ανάπτυξης, για τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, να αναφέρεται το ποσοστό με το οποίο επιχορηγήθηκαν αυτές και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Αν πραγματοποιήθηκαν στις προηγούμενες δύο (2) χρήσεις τότε υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών, όπου δηλώνεται ότι έχει υποβληθεί η αίτηση και θα προσκομισθεί η παραπάνω βεβαίωση για τις δαπάνες έρευνας, αν εκκρεμεί ακόμα η έκδοση της. Σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 2238/94, βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ του υποκαταστήματος ότι αυτό βρίσκεται σε νησί κάτω από κατοίκους, για την μείωση φόρου κατά σαράντα τις εκατό (40%). Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων του τύπου Ε16 σε δύο (2) αντίτυπα όταν η επιχείρηση έχει τέτοια. Όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα ή κάμπινγκ φορολογούνται με κατά αποκοπή ποσά φόρου και υποβάλλονται δύο (2) αντίτυπα. 30

31 Οι κοινοπραξίες ανέγερσης και πώλησης οικοδομών στις οποίες είτε συμμετέχουν είτε δεν συμμετέχουν και Α.Ε και Ε.Π.Ε ή λοιπά πρόσωπα του άρθρου 101 το Ν. 2238/94, θα πρέπει να συνυποβάλλον και μερικές καταστάσεις, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Α.Υ.Ο πολ. 1034/ Παρόμοιες καταστάσεις συνυποβάλλουν και οι υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/94. Σε περίπτωση έναρξης εργασιών μέσα στο έτος αυτό ή εφόσον έχει μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση μέσα στο ίδιο έτος, τότε υποβάλλον δύο (2) αντίτυπα του τύπου Ε9 για τα ακίνητα για το έτος αυτό. Υπεύθυνη δήλωση από τις Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, όταν αυτές προέρχονται από συγχώνευση άλλων προσωπικών ή ατομικών επιχειρήσεων για τη μείωση κατά σαράντα τις εκατό (40%) του συντελεστή φορολογίας που υποβάλλεται (άρθρο 18 Ν. 3296/04), Α.Υ.Ο /πολ. 1024/1.2.08). Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται και ο χρόνος ολοκλήρωσης, το ύψος του κεφαλαίου και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που προήλθαν ( Α.Φ.Μ, αντικείμενο δραστηριότητας κλπ). Κατάσταση, γνωμάτευση και υπεύθυνη δήλωση για όσα άτομα απασχολούνται με αναπηρία 67% και άνω, για να μειωθούν τα κέρδη κατά χίλια πεντακόσια ( 1.500) ευρώ ανά άτομο. Για επενδύσεις του Ν. 2601/98, Ν. 1892/90 (για αφορολόγητα αποθεματικά) Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν και υπάγονται στις αφορολόγητες εκπτώσεις των νόμο αυτών. Αίτηση και κατάσταση για τις επενδύσεις το Ν. 2601/98 που έχουν ολοκληρωθεί μέσα στη χρήση (άρθρο 6 παρ. 27 Ν. 2601/98). 6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η πρακτική εξάσκηση της παραπάνω θεωρίας σε πράξη. Θα υπάρξουν κάποια παραδείγματα με εικονικούς αριθμούς αλλά και εικονικές εταιρείες για τη καλύτερη κατανόηση όλων των παραπάνω. Τέλος, θα αναφέρουμε το γενικό συμπέρασμα για το φορολογικό μας σύστημα. 31

32 6.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2012 Η ομόρρυθμη εταιρεία Γεωργιάδης Ο.Ε, όπου και ασχολείται με γυναικεία ενδύματα, με έδρα στη Σίνδο και Α.Φ.Μ Αποτελείται από τους εξής ομόρρυθμους εταίρους: Τον Γεωργίου Γεωργιάδη με μόνιμη κατοικία στης Βασιλείς Όλγας 9 και Α.Φ.Μ με ποσοστό συμμετοχής 50%. Τον Δημητρίου Γεωργιάδη με μόνιμη κατοικία Αγίας Σοφίας 10 και Α.Φ.Μ με ποσοστό συμμετοχής 30%. Και τον Νικόλαο Γεωργιάδη με μόνιμη κατοικία Τσιμισκή 20 και Α.Φ.Μ και ποσοστό συμμετοχής 20%. Το καθαρό εισόδημα της επιχείρησης ανέρχεται στις ,00, οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν ανέρχονται στις ,00 και τέλος η προκαταβολή του φόρου που ανέρχεται στις 3.000,00. Να γίνει ο προσδιορισμός του φόρου. Λύση: Προσδιορισμός Συνόλου Φορολογητέων Κερδών Καθαρά Κέρδη Δαπάνες Σύνολο Φορ. Κερδών Επιχειρηματική Αμοιβή Για την εύρεση της επιχειρηματικής αμοιβής πολλαπλασιάζεται το Σύνολο Φορολογητέων Κερδών με το ποσοστό 50%. 32

33 Εταίροι Συν.Φορ.Κερδων Επ Αμ Ποσοστά Ποσό Γ. Γεωργιάδης , ,00 50% ,00 Δ. Γεωργιάδης , ,00 30% ,00 Ν. Γεωργιάδης , ,00 20% ,00 Σύνολο ,00 Προσδιορισμός Κερδών Για την εύρεση των κερδών. Αφαιρείται η επιχειρηματική αμοιβή από το Σύνολο Φορολογητέων Κερδών. Σύνολο Φορ. Κερδών ,00 - Επιχειρηματική Αμ ,00 Κέρδη ,00 Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος Κέρδη * 20 % (ποσοστό συμμετοχής Ομόρρυθμων εταίρων) ,00 * 20% = ,00 ο κύριος φόρος Κύριος Φόρος ,00 - Προκαταβολή Φόρου 3.000,00 Χρεωστικό Υπόλοιπο 7.000,00 Προκαταβολή Φόρου Για την εύρεση προκαταβολής φόρου πολλαπλασιάζουμε τον κύριο φόρο με το ποσοστό 55% ,00 * 55% = 5.500,00 Προκαταβολή Φόρου 5.500,00 + Χρεωστικό Υπόλοιπο 7.000,00 33

34 Καταβολή Φόρου ,00 Εταίροι Ποσοστά Επιχ. Αμοιβή Φόρος Ετ. Καθ. Ποσό Γ Γεωργιάδη 50% , , ,00 Δ Γεωργιάδη 30% , , ,00 Ν Γεωργιάδη 20% , , , , , ,00 Στους πίνακες (1), (2), (3) και (4) είναι το κάθε σελίδα του εντύπου Ε5. Ο πίνακας (1) εμφανίζει την πρώτη σελίδα του εντύπου Ε5. Ο πίνακας (2) εμφανίζει την δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε5. Ο πίνακας (3) εμφανίζει την τρίτη σελίδα του εντύπου Ε5. Ο πίνακας (4) εμφανίζει την τέταρτη σελίδα του εντύπου Ε5. Παρακάτω η συμπλήρωση του εντύπου Ε5: 34

35 πίνακας (1) 35

36 πίνακας (2) 36

37 πίνακας (3) 37

38 πίνακας (4) 38

39 6.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2013 ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ Η ομόρρυθμη εταιρεία Γεωργιάδης Ο.Ε, όπου και ασχολείται με γυναικεία ενδύματα, με έδρα στη Σίνδο και Α.Φ.Μ Αποτελείται από τους εξής ομόρρυθμους εταίρους: Τον Γεωργίου Γεωργιάδη με μόνιμη κατοικία στης Βασιλείς Όλγας 9 και Α.Φ.Μ με ποσοστό συμμετοχής 50%. Τον Δημητρίου Γεωργιάδη με μόνιμη κατοικία Αγίας Σοφίας 10 και Α.Φ.Μ με ποσοστό συμμετοχής 30%. Και τον Νικόλαο Γεωργιάδη με μόνιμη κατοικία Τσιμισκή 20 και Α.Φ.Μ και ποσοστό συμμετοχής 20%. Το καθαρό εισόδημα της επιχείρησης ανέρχεται στις ,00, οι δαπάνες που δεν εκπίπτουν ανέρχονται στις ,00 και τέλος η προκαταβολή του φόρου που ανέρχεται στις 3.000,00. Να γίνει ο προσδιορισμός του φόρου. Λύση: Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Καθαρά Κέρδη ,00 + Δαπάνες ,00 Σύνολο Φορ. Κερδών ,00 Προσδιορισμός του Φόρου Εισοδήματος Σύμφωνα με την νέα κλίμακα, για τον προσδιορισμό του φόρου, πολλαπλασιάζουμε τις πρώτες με τον συντελεστή 26%, και τα υπόλοιπα με τον συντελεστή 33% ,00 : * 26% = * 33% = Κύριος Φόρος ,00 39

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4446, 13.6.2014 Ν. 72(Ι)/2014 72(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 87/2015 Από το Πρακτικό της 25 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 4 ο : Κατάρτιση όρων του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη

Η οικονομική κρίση και ύφεση ανασχεθούν δεν θα αποφύγει να μετεξελιχθεί οι προοπτικές της ευρω- ζώνης αναιμικές η Ευρώπη Κινητήρια δύναμη Σύνοψη συμπερασμάτων Η οικονομική κρίση και ύφεση σε συνδυασμό με τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις ασκούμενες πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιαίτερα, στον Νότο, θέτει τις ευρωπαϊκές ελίτ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΗΡΩΝ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΣΜ- 540490 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.05.2015 1. Με το παρόν Συµπλήρωµα Νο 2 της παραπάνω ιακήρυξης, αντικαθίσταται το αντικείµενο του 1 ου Συµπληρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στον τομέα του εμπορίου: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στα μεγέθη και στη διάρθρωση των βασικών χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633. Λοιμός, Μῆνις. Διδακτικό σενάριο

Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633. Λοιμός, Μῆνις. Διδακτικό σενάριο Ομήρου Ιλιάδα Ραψωδία Α 1-252 και 508-633 Λοιμός, Μῆνις Διδακτικό σενάριο Πόπη Χριστοφόρου Πούγιουρου, Φιλόλογος Λειτουργός Γραφείου Αναλυτικών Προγραμμάτων Λευκωσία 2012 Δυο λόγια για το διδακτικό σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης

Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Αλεξάνδρειο Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Τύπος και Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Για το Α Εξάµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ FORUM ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Προς : Το Σώμα της Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ Συναδέλφισες, Συνάδελφοι Μπροστά στην επιχειρούμενη από τις μνημονιακές κυβερνήσεις ρευστοποίηση του επαγγέλματος του μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23).

Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). Νόµος 1418 της 28/29.2.84. ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. (Α' 23). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Π.. 265 της 17.6/1.7.91, ΦΕΚ Α 99: "Οι διατάξεις του νόµου 1418/1984 και των σε εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-53 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία Αριθµός απόφασης: 18 Έτος: 2011 - Αµοιβή για πρόσθετη εργασία. Μη λήψη υπόψη πραγµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας 2 Η Έκδοση Οδηγού για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 1. Κανονιστικό Πλαίσιο... 5 Κεφάλαιο I: Στόχοι της Πληροφόρησης και Δημοσιότητας... 5 Κεφάλαιο II: Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης. 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ( Δ.Π.Χ.Α.) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1 : Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισµοί 2 : Εκπροσώπηση Εταιρείας 3 : Τοπογραφικά στοιχεία 4 : Εργοτάξιο και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Το μέλλον της ΔΕΗ Ομιλία του κ. Τάκη Αθανασόπουλου Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. 6-11-2008 Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αγαπητοί συνάδελφοι, Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θεμελιώδης αρχή της επιστήμης είναι η πίστη στην ύπαρξη ενός αντικειμενικού κόσμου ανεξάρτητου από το υποκείμενο (τον άνθρωπο) που επιδιώκει κάθε φορά την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004

Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/ 39 Ο ΗΓΙΑ 2004/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Γ.Γ.Δ.Ε. Πρόσφατα ιδρύθηκε μια ακόμη ανώνυμη εταιρεία του Δημοσίου για τη διαχείριση των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 Ν. 81(Ι)/2014 81(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50.

7. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Μακέτα εργασίας 1/50. Β. ΕΞ. /ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ/ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Κα ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Παρουσίαση σε πίνακες 50Χ70 την 22 και 24 Απριλίου 1.ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: Τι συναισθήματα-ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 21085/30-12-2014 Γ.Ο.Ν.Κ.«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ,ΤΚ 14564 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Συστημάτων και Μετρήσεων (Γενικής Ηλεκτροτεχνίας) Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης

Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Σπονδυλωτό Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Αναλυτική Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων 1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ατόμων με Οπτική Αναπηρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ. Προϋπολογισµού: 64.288,09 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Βελτίωση υποδομών κέντρου ενημέρωσης Σουφλίου και περιβάλλοντος χώρου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 979-4/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΑΞΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΑΞΙΑ www.dimsoft.gr ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ΑΚΙΝΗΤΗ ΑΞΙΑ απευθύνεται σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με το ακίνητο και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο χαμηλού κόστους, για τον υπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς

Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς 1 Εισήγηση για τον Προϋπολογισμό 2011 του Δήμου Κηφισιάς Κυρία Πρόεδρε Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Μπροστά μας έχουμε μια νέα εποχή για την αυτοδιοίκηση. Μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ο ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ (ΝΟΜΟΣ 1963/91 ΦΕΚ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΑΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Προοίμιο/Ορισμοί...2 Άρθρο 1: Σκοπός...3 Άρθρο 2: Γενικές αρχές...3 Άρθρο 3: Εγγραφή διαμεσολαβητών...4 Άρθρο 4: Απαιτήσεις εγγραφής...4

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία 1. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4695 Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013 385 Αριθμός 301 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική?

Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Κοινωνική Οικονομία: Μια βιώσιμη εναλλακτική? Δρ. Διευθυντής, Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Α. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ... 4 Α.1. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Κοινωνικά Ομόλογα... 4 Α.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΠΟΕΔ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Προς όλα τα μέλη, Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου, 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011

Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Αρ.Πρωτ. Αθήνα, 31 Αυγούστου2011 Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου Θέµα: Συνάντηση Προεδρείου ΠΕΣΕ Ε µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ. Παντελή Οικονόµου για φορολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καληµέρα σε όλους, καλή χρονιά, να είµαστε καλά, µε υγεία πάνω απ όλα, προσωπική για τον καθένα µας, συλλογική για τη χώρα µας και να έχουµε δύναµη για τις προσπάθειές µας. Θα ήθελα ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια

«Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια «Δημοκρατικοί» παραλογισμοί... και χαράτσια Αναμφίβολα, είναι δεδομένος ο παραλογισμός της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, στη λήψη των αποφάσεων της, αναφορικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I ΜΗΜΑ ΛΟ ΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε I ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ TJ3Y/ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ^ΣΗ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ε μ π ο Ε οε ιο τ ε χ ν ε ς ΤνΕΥΘΕΡΟγΜΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΙΕΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες συμβάσεις. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Δημόσιες συμβάσεις. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Δημόσιες συμβάσεις Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής

ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: 3ο 2/θέσιο & 21ο 2/θέσιο Ολοήμερο Ν/Γ Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αντιμετώπιση των μνημονιακών επιπτώσεων με έναν νέο, αριστερού χαρακτήρα, «προστατευτισμό» Αριστερή απάντηση στην κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

-ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΑΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πρεβελάκη & Γρεβενών, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τηλ.: 2810 342520 Fax: 2810 281128 www.teetak.grteetak@tee.gr ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Απόψεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020. Πρόταση σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 2020 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ιούλιος 2013 1 Ενότητα 1: «Ανάλυση Στοχοθεσία»...5 I. Ανάλυση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 2960/1996

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 2960/1996 ΠολΠρωτΑθ 2960/1996 Προστασία καταναλωτή. Τηλεπικοινωνίες. ΟΤΕ. Χρέωση για αποτυχημένες κλήσεις. Έννοια προμηθευτή. Έγερση συλλογικής αγωγής. Ευθύνη παραγωγού, προϋποθέσεις. (.) Κατά την διάταξη του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ επιμέλεια: Μαρία Κάππου ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οδηγός μελέτης και επανάληψης. Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1]

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ επιμέλεια: Μαρία Κάππου ΕΝΝΟΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οδηγός μελέτης και επανάληψης. Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1] ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγός μελέτης και επανάληψης Επιμέλεια: Μαρία Κάππου [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση κατά τη σχολική διαδικασία 1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ Οικολογία Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).

52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών). EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 13/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της.14./03/2012.. της..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 25.6.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 33686/9965

Αργοστόλι 25.6.2013 Αριθμ. Πρωτ.: 33686/9965 ΦΑΚΕΛΟΣ: αλληλογραφία με τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση νεφρού. Τι είναι οι νεφροί;

Μεταμόσχευση νεφρού. Τι είναι οι νεφροί; Μεταμόσχευση νεφρού Τι είναι οι νεφροί; Οι νεφροί είναι τα όργανα του ανθρώπινου σώματος που φιλτράρουν το αίμα και το απαλλάσσουν από τοξίνες και ουσίες που το σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ Το ταξίδι δίνει νόημα στην ζωή μας ή η αισθανόμαστε πως με το ταξίδι αποκτά νόημα η ζωή μας; Ο εξωτερικός κόσμος δίνει νόημα στην ζωή μας ή εμείς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΤΕΕ για τα Δημόσια Έργα και τις υποδομές τους

Θέσεις ΤΕΕ για τα Δημόσια Έργα και τις υποδομές τους Θέσεις ΤΕΕ για τα Δημόσια Έργα και τις υποδομές τους Ο τομέας παραγωγής των δημοσίων έργων αποτελεί την ατμομηχανή εξόδου από την οικονομική κρίση στις περισσότερες χώρες. Η Ελλάδα, που προσπαθεί να αναβαθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Συντονιστικής Επιτροπής ( Σ) ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ --- Αγαπητοί Πρόεδροι των ΛΕΑ ΕΛΛΑ ΟΣ, Αγαπητοί συνάδελφοι µέλη των ΛΕΑ που συµµετέχετε στην 14 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ της Νάξου και τυπικά στην

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 -------------------------------------------

Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή. Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Γραπτή δήλωση Δημήτρη Χριστόφια στην ερευνητική επιτροπή Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013 ------------------------------------------- Η κατανόηση της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η Κύπρος σήμερα, επιβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραμμα της Ομάδος Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της ηλικίας αυτής κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατομικές κλίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Τουριστική ανάπτυξη και προοπτικές της νήσου της Κεφαλονιάς

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Τουριστική ανάπτυξη και προοπτικές της νήσου της Κεφαλονιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα TnuyiaKhc cpyaoiac Τουριστική ανάπτυξη και προοπτικές της νήσου της Κεφαλονιάς Εισηγητής ΣΚΑΡΒΑΤΣΟΠΟΥΛΟ ΚΟΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 1051009/2119/669/ ΠΟΛ 1156/9-5-97 ΕΔΥΟ.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ. 1051009/2119/669/ ΠΟΛ 1156/9-5-97 ΕΔΥΟ. -- 953 -- * Φ.Π.Α.* Νο. 28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1060218/2900/405/0014 1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1155 ΤΜΗΜΑ Α' 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΙΤΙΑ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) στο Χωροταξικό Σχεδιασμό: εννοιολογικές αποσαφηνίσεις η εφαρμογή στα ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠΣΧΟΟΑΠ Μουτσιάκης Ευθύμιος Περιβαλλοντολόγος, Δρ. Αρχ. Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19. Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας

Κεφάλαιο 19. Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας Κεφάλαιο 19 Καταστάσεις στις Οποίες Χάνουμε την Αγάπη και την Ευτυχία μας Θα μπορέσουμε να αγαπάμε τους άλλους πιο ολοκληρωμένα και σταθερά, όταν μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από το λαβύρινθο των δυσάρεστων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Έρευνα στην συμβολή του κτηματολογίου,της φωτογραμμετρίας, της χαρτογραφίας και της γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη.

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘ: ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ευχαριστίες Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4083, 20/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ----------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.

Προϋπολογισµός: Αρ. Μελέτης: Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΠΕ ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΛΦΑ Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Α. Διάρθρωση τμημάτων Τα τμήματα όλων των τάξεων δημιουργούνται με κύριο κριτήριο να είναι ομοιογενή από άποψη επιδόσεων των μαθητών. Δίνεται δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 7 1ο ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Γνωρίζω τι σημαίνει... Μαθαίνω τα κύρια σημεία... Γενικά... Διαχείριση φυσικών πόρων... Ελέγχω τις γνώσεις μου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2008 2012. Η καταγραφή, και ακολούθως η μελέτη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης.... 1 Περί Ιερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 04-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 239 ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου και όρων εκτέλεσης, έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οι Οικονομικές και Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 1. Το ψαροντούφεκο στη περιοχή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά απαγορεύεται: Α) Έξω απο το λιμάνι του Πειραιά. Β) Στις πλαζ του Πειραιά. Γ) Απο την Πειραϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2014-2016 Το ΤΕΕ είναι, ως γνωστόν, ο θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Σταδιακά όμως έχει εξελιχθεί, άτυπα και σε συνδικαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015-2020 Χρόνο ζωής στα ιστορικά δικαιώματα δίνουν οι αποφάσεις του Λουξεμβούργου ΣΤΟ 75% Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2019 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π.

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007 / 2-3-2009 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Ε.Ο.Π. Ο.Ε.Ο.Π. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕΧΝΟΝ» ΙΣΤΟΡ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΑΝΤΕΧΝΟΥ» 19-7-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα

Η παρούσα πτυχικακή εργασία έρχεται μετά από λίγα χρόνια να συμπληρώσει μία ακόμη σχεδιαστική πρόταση για την «Ανάπλαση της Αλάνας της Τούμπας», θέμα Πτυχιακή Εργασία Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Τ.Ε.Ι Αθήνας Τµήµα: ιακόσµησης - Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων & Σχεδιασµού Επίπλου - Αντικειµένου Έρευνα - Επιµέλεια: ηµήτρης Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα