«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ Α.Μ. : 21ΤΥ/2018 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Α Π Α Ν Η Σ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ Α.Μ. : 21ΤΥ/2018 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Α Π Α Ν Η Σ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α.Μ. : 21ΤΥ/2018 Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ Α Π Α Ν Η Σ: ,00 µε Φ.Π.Α. Κ.Α

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α. Μ. : 21ΤΥ/2018 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ EKΘEΣH- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισµού παιδικής χαράς, δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις) και φωτιστικών σωµάτων επί ιστών για την αναβάθµιση οκτώ (8) παιδικών χαρών και την διαµόρφωση µιας (1) παιδικής χαρά για ΑΜΕΑ εντός των γεωγραφικών ορίων του ήµου, οι οποίες θα εναρµονίζονται µε τις προδιαγραφές τις ισχύουσας νοµοθεσίας για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται µε την Υ.Α /2014 (Β 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συµπληρωµατικών της Υ.Α /2009 (Β 931). Οι χώροι θα συµµορφώνονται πλήρως µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 Playground Equipment and Surfacing (ΕΛΟΤ EN1176) ή άλλου ισοδύναµου προτύπου. Οι εννέα χώροι προορίζονται για ψυχαγωγία ανήλικων παιδιών χωρίς την επίβλεψη προσωπικού. Βασικός στόχος είναι η δηµιουργία υποδειγµατικών χώρων παιχνιδιού ως προς την ασφάλεια και τα ποιοτικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά σε σχέση πάντοτε µε τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής οµάδας. Η παιδική χαρά πρόκειται να γίνει τόπος αγαπητός στα παιδιά, ενώ υπό αυτές τις προϋποθέσεις µέσα από το παιχνίδι θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται για άσκηση στην ύπαιθρο. Αναλυτικότερα, όσον αφορά τα νήπια απαιτείται η ανάπτυξη αισθητηριακών και κινητικών δεξιοτήτων και η ενθάρρυνση για την ανάπτυξη της γλώσσας και την κατανόηση του περιβάλλοντος. Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας απαιτείται η δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την προώθηση του οµαδικού παιχνιδιού και του παιχνιδιού ρόλων, την καλλιέργεια της φαντασίας τους, ταυτοχρόνως µε την ανάπτυξη των κινητικών τους δεξιοτήτων, του συγχρονισµού των κινήσεών τους και της ισορρόπησης. Για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, στόχος είναι η ενίσχυση των κινητικών τους δεξιοτήτων, όπως η ευκινησία, η ισορροπία και ο συντονισµός των κινήσεών τους, η ανάπτυξη παιχνιδιού µε κανόνες αλλά και η κοινωνικοποίηση µέσα από τη συνεργατικότητα. Όλα τα όργανα παιχνιδιού και το δάπεδο ασφαλείας, που περιγράφονται στη µελέτη, θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 ή ισοδύναµα των παραπάνω πρότυπων), όπως ορίζεται στην µε αρ.28492/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/ ) περί καθορισµού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των ήµων. Πιο συγκεκριµένα, ως προς τη κατασκευή και τοποθέτηση εξαρτηµάτων για τον εξοπλισµό χώρων παιδικής χαράς ισχύει η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ (εξοπλισµός παιδικής χαράς

3 open playgrounds equipment), θα φέρουν κατάλληλο σήµα ποιότητας (µικρή πινακίδα) επί του εξοπλισµού και θα διαθέτουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της προαναφερόµενης απόφασης. Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης, προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν υλικά πιστοποιηµένα κατά ΕΝ1176-1, τα οποία διαθέτουν αξιοσηµείωτη ικανότητα απορρόφησης κρούσης. Τέλος, όπου απαιτούνται, συµπεριλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη όλα τα στοιχεία φωτισµού για τις παιδικές χαρές µε ελλιπή φωτισµό. Όλα τα υλικά και οι εξοπλισµοί έχουν επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η παιδική χαρά να είναι µοναδική σε λειτουργίες και µορφολογικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, τα υλικά των δαπέδων και οι εξοπλισµοί συµπληρώνουν αισθητικά και ποιοτικά τις περιοχές παιχνιδιού. Αναλυτικότερα, σε κάθε παιδική χαρά θα τοποθετηθούν τα παρακάτω: A/A ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 2 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ. 4 3 ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 4 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 ΤΕΜ. 1 5 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ2 300 ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ. 1 3 ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 4 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ2 120 ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΙΣΣΑΚ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ. 1 3 ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 4 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ2 210 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ &ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ. 1 3 ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 4 ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 5 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2 ΤΕΜ. 1 6 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΕΜ. 7 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ. 1 3 ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 4 ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 5 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΕΜ. 4 ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΤΕΜ. 1 ΤΕΜ.

4 2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ. 1 3 ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 4 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΕΜ. 4 ΡΥΑ ΩΝ & ΑΧΑΙΩΝ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ. 1 2 ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 1 3 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΕΜ. 5 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΖΑΪΜΗ, ΣΦΑΚΙΩΝ & ΒΑΡΝΑΛΗ 1 ΚΟΥΝΙΑ ΑΜΕΑ ΤΕΜ. 2 2 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΕΑ ΜΕ ΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΤΕΜ. 1 3 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΕΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΥΟ ΡΑΜΠΕΣ ΤΕΜ. 1 4 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ LED ΤΕΜ. 5 ΡΟ ΩΝ, ΠΕΥΚΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ. 1 2 ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ. 3 3 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3 ΤΕΜ. 1 4 ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM Μ2 562,71 Η προµήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών θα πραγµατοποιηθεί σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Η προµήθεια θα εκτελεστεί σε κάθε παιδική χαρά µε ευθύνη του αναδόχου, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση πέραν των αναφεροµένων στον προϋπολογισµό τιµών και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Η δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 300,000 µε Φ.Π.Α.(24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α. του προϋπολογισµού του ήµου ετών 2018 και Η προµήθεια θα γίνει µε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό διαµέσου της πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Σύµφωνα µε τον κανονισµό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV) η ανωτέρω προµήθεια ταξινοµείται µε αριθµητικούς κωδικούς: CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Εξοπλισµός παιδικής χαράς» (Α/Α 1-12) «Επενδύσεις δαπέδων» (Α/Α 13) «Αστικός Εξοπλισµός» (Α/Α 14) Ηράκλειο Αττικής, 08/05/2018 Ηράκλειο Αττικής, 08/05/2018 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο /ντης Πολεοδοµίας &ΤΥ ΗΑ Γιώργος Τακλής Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστ. Τµήµ. Υποδοµών, Συγκ/νιών Γιώργος Μεγρέµης Τοπογράφος Μηχανικός

5 & Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & 1 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α. Μ. : 21ΤΥ/2018 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΙ ΟΣ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ( ) ΑΞΙΑ ( ) ΤΕΜ , ,00 ΤΕΜ , ,00 3 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ , ,00 4 ΚΟΥΝΙΑ ΑΜΕΑ ΤΕΜ , ,00 5 ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ ΩΝ ΤΕΜ ,00 600,00 6 ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ , ,00 7 ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΤΕΜ , ,00 8 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 ΤΕΜ , ,00 9 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2 ΤΕΜ , ,00 10 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3 ΤΕΜ , ,00 11 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΕΑ ΜΕ ΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΤΕΜ , ,00 12 ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΕΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΥΟ ΡΑΜΠΕΣ ΤΕΜ , , ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ LED m2 2352,71 50, ,48 ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,48 ΦΠΑ 24% ,52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ηράκλειο Αττικής, 08/05/2018 Ηράκλειο Αττικής, 08/05/2018 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο /ντης Πολεοδοµίας &ΤΥ ΗΑ Γιώργος Τακλής Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστ. Τµήµ. Υποδοµών, Συγκ/νιών & Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων Γιώργος Μεγρέµης Τοπογράφος Μηχανικός

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α. Μ. : 21ΤΥ/2018 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Στον προϋπολογισµό της µελέτης περιλαµβάνονται: - κάθε δαπάνη που απαιτείται για την προµήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση εξοπλισµού παιδικής χαράς και δαπέδων για την αναβάθµιση οκτώ (8) παιδικών χαρών και την διαµόρφωση µιας (1) παιδικής χαρά για ΑΜΕΑ εντός των γεωγραφικών ορίων του ήµου, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την παρούσα µελέτη. - ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των εξοπλισµών παιδικής χαράς ως προς τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ασφάλειας των σχετικών προτύπων και τις οδηγίες του κατασκευαστή, από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. - ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των επιφανειών ασφαλείας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη και στα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ και ΕΝ1177, ΕΝ 71-3 ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Η τιµή κάθε είδους είναι ενιαία και δεν επηρεάζεται από διάφορα µεγέθη. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, όπως αυτές καθορίζονται µε την Υ.Α /2014 (Β 2029) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικών και συµπληρωµατικών της Υ.Α /2009 (Β 931). Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, τροποποιητικής και συµπληρωµατικής της Υ.Α /2014 (Β 2029) και της Υ.Α /2009 (Β 931): «όσον αφορά στην πιστοποίηση συµµόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ αριθµ /2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισµού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συµµόρφωσης του εξοπλισµού µε τα ισχύοντα πρότυπα». Αναλυτικότερα, όσον αφορά τους εξοπλισµούς παιδικής χαράς, η επιλογή στοχεύει

7 στη δηµιουργία ευκαιριών για παιχνίδι σε όλες τις ηλικίες (νήπια, παιδιά προσχολικής, σχολικής ηλικίας και ΑΜΕΑ), µε περιβαλλοντική διάσταση και επιπλέον στη δηµιουργία δυνατοτήτων για εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ο προσφέροντας θα πρέπει να καταθέσει µε την τεχνική του προσφορά επί ποινή αποκλεισµού, πιστοποιητικά εν ισχύ του προσφέροντα, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 για την «ιαχείριση ποιότητας», το πρότυπο ISO για την εφαρµογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης» και OHSAS «Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, µε πεδίο εφαρµογής τη διαµόρφωση παιδικών χαρών, εµπορία αστικού εξοπλισµού, οργάνων παιδικών χαρών και εξοπλισµού ΑΜΕΑ. Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η υπηρεσία λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα στο ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και την Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009), τους σχεδιαστικούς και παιδαγωγικούς στόχους, τις διαστάσεις της παιδικής χαράς, το φυσικό της έδαφος και τις απαιτήσεις ασφαλείας των οργάνων αθλοπαιδιάς υπαίθρου, συνέταξε τη µελέτη οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων και προτείνει βάσει αυτών την προµήθεια των παρακάτω υλικών και εξοπλισµών ή ισοδύναµων µε αυτά: Όργανα Παιδικής Χαράς Για τα όργανα παιδικής ο προσφέροντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει : 1. Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 για την «ιαχείριση ποιότητας», το πρότυπο ISO για την εφαρµογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης» και OHSAS «Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, µε πεδίο εφαρµογής την επεξεργασία και µεταποίηση προϊόντων ξύλου. 2. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης των ειδών σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1176:2008, ή ισοδύναµο, θα πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά του συµµετέχοντα, επί ποινή αποκλεισµού. 3. Πιστοποιητικό Αειφορικής ασικής ιαχείρισης κατά το αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναµο του, της κατασκευάστριας εταιρείας του εξοπλισµού αναψυχής (ξύλινου εξοπλισµού). 4. Η εταιρεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης των οργάνων παιδικής χαράς, η οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα (εάν δεν είναι ο ίδιος) στην προσφορά του θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτοµα εξειδικευµένα στην εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς. Τα άτοµα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζοµένων του (του έτους 2017) και από ονοµαστικά πιστοποιητικά από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναµικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να µπορούν να αναλάβουν συγκεκριµένα την εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά του συµµετέχοντα. 5. Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων ειδών.

8 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα όπου θα δηλώνεται τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα στην οποία θα δηλώνεται η εταιρεία κατασκευής των προσφερόµενων ειδών. 8. Τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες ή ότι άλλο τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συµµόρφωση των ειδών για τα υπό προµήθεια είδη που προσφέρει, µε τις παρακάτω απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών. Τα κατατιθέµενα Prospectus, θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 9. Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών (εκτός από τις περιπτώσεις βανδαλισµού) των προσφερόµενων ειδών, της κατασκευάστριας εταιρίας καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα προς τον ήµο στην οποία θα παρέχει την ανωτέρω εγγύηση. ΑΡΘΡΟ 1. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ 3,10 m Ελάχιστο µήκος 7,00 m ΠΛΑΤΟΣ 1,60 m Ελάχιστο πλάτος 2,90 m ΥΨΟΣ 2,50 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 1,30 m Ηλικιακή Οµάδα: 1 3 ετών Η κούνια δύο θέσεων νηπίων θα πρέπει να έχει διαστάσεις: ύψος 250εκ. να αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120, η οποία να καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της δοκού θα πρέπει να είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων θα πρέπει να γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης θα πρέπει να αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα πρέπει να έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ γαλβανισµένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. Στην οριζόντια δοκό θα πρέπει να τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ Τα καθίσµατα νηπίων θα πρέπει να είναι κλειστά, να κατασκευάζονται από ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση αλουµινίου. Θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το παράρτηµα Β του ΕΝ :2008. ΞΥΛΕΙΑ Το ξύλο που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351. Να κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ).

9 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι, µεταλλικά στοιχεία στήριξης των στύλων, δοκοθήκες κλπ, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων θα πρέπει να προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα πρέπει να καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες να είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. ΧΡΩΜΑΤΑ Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας, απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (να µην περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και να δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα πρέπει να συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Οι θεµελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου του ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυρόδεµα C 16/20, δοµικό πλέγµα και µεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση γίνεται µέσω µεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 2. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ 3,10 m Ελάχιστο µήκος 7,00 m ΠΛΑΤΟΣ 1,60 m Ελάχιστο πλάτος 2,90 m ΥΨΟΣ 2,50 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 1,30 m Ηλικιακή Οµάδα: 3+ ετών Η κούνια δύο θέσεων παίδων θα πρέπει να έχει διαστάσεις: ύψος 250εκ να αποτελείται από µία οριζόντια δοκό διατοµής 95Χ120, η οποία να καταλήγει σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη της δοκού θα πρέπει να είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων θα πρέπει να γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης θα πρέπει να αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες (Παράρτηµα Γ ΕΝ :2008). Η αλυσίδα θα πρέπει να έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ γαλβανισµένους, που αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. Στην οριζόντια δοκό θα πρέπει να τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ Τα καθίσµατα παίδων θα πρέπει να κατασκευάζονται από ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση αλουµινίου. Να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το παράρτηµα Β του ΕΝ

10 1176-2:2008. ΞΥΛΕΙΑ Το ξύλο που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351. Να κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE), το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή το νάυλον (ΡΑ). ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων θα πρέπει να προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα πρέπει να καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. ΧΡΩΜΑΤΑ Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας, απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (να µην περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και να δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα πρέπει να συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Οι θεµελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου του ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυροδέµατος C 16/20, δοµικό πλέγµα και µεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση θα πρέπει να γίνεται µέσω µεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. Τα ξύλινα υποστυλώµατα θα πρέπει να συνδέονται µε τις βάσεις θεµελίωσης µε στριφώνια 8εκ. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 3. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ 5,90 m Ελάχιστο µήκος 7,00 m ΠΛΑΤΟΣ 1,60 m Ελάχιστο πλάτος 5,80 m ΥΨΟΣ 2,50 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 1,30 m Ηλικιακή Οµάδα: 3+ ετών

11 Η κούνια τεσσάρων θέσεων παίδων θα πρέπει να έχει διαστάσεις: ύψος 250εκ. να αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς διατοµής 95Χ120, οι οποίες να καταλήγουν σε µεταλλικό κοµβοέλασµα πάχους 4χιλ.. Η στήριξη των δοκών θα πρέπει να είναι εκατέρωθεν τύπου «Λ» από κεκλιµένα ξύλινα υποστυλώµατα 95Χ95χιλ. Η σύνδεση των εκατέρωθεν κοµβοελασµάτων θα πρέπει να γίνεται µε κοχλίες και περικόχλια ασφαλείας. Το σύστηµα ανάρτησης θα πρέπει να αποτελείται από πιστοποιηµένα έδρανα και αλυσίδες. Η αλυσίδα θα πρέπει να έχει κρίκους διατοµής 6 χιλ., εν θερµώ γαλβανισµένους, που να αποτρέπουν παγίδευση δακτύλου. Στην οριζόντια δοκό θα πρέπει να τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σύµφωνα µε τις αποστάσεις των προτύπων ΕΝ Τα καθίσµατα παίδων θα πρέπει να κατασκευάζονται από ελαστοµερές υλικό µε ενίσχυση αλουµινίου. Θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το παράρτηµα Β του ΕΝ :2008. ΞΥΛΕΙΑ Το ξύλο που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων θα πρέπει να προκύπτουν πάντα κατόπιν µµελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα πρέπει να καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. ΧΡΩΜΑΤΑ Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (να µην περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα πρέπει να συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Οι θεµελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου του ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυροδέµατος C 16/20 και µεταλλική αγκύρωση. Η επαφή των υποστυλωµάτων του σύνθετου οργάνου µε την θεµελίωση θα πρέπει να γίνεται µέσω µεταλλικών κοιλοδοκών διαστάσεων 90Χ90Χ3,5. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου.

12 ΑΡΘΡΟ 4. ΚΟΥΝΙΑ ΑΜΕΑ Το κύριο πλαίσιο φορείου θα πρέπει να κατασκευάζεται από σωλήνα Ø114x2,5 mm. Οι µεταλλικές χειρολαβές θα πρέπει να κατασκευάζονται µε το κόψιµο και την κάµψη κατατοµής σωλήνων πάχους 2 mm σε εξωτερική διάµετρο 32 mm σε κατάλληλο µέγεθος. Το τµήµα µεταφοράς των πλατφορµών θα πρέπει να κατασκευάζεται µε κατατοµή 20 * 40 * 1,5 mm. Οι πλατφόρµες µε µαύρο χρώµα θα πρέπει να είναι κοµµένες µε λαµαρίνα 2 mm µε µέθοδο κοπής µε λέιζερ και να καλύπτονται µε plastisol. Οι αλυσίδες θα πρέπει να είναι βαµµένες µε ηλεκτροστατική βαφή σε σκόνη. Οι ανοικτές κορυφές των σωλήνων θα πρέπει να κλείσουν µε πλαστικά βύσµατα. Η φλάντζα σύνδεσης προϊόντος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από λεπτό φύλλο 5 mm µε µέθοδο κοπής µε λέιζερ. Τα µεταλλικά µέρη θα πρέπει να είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατικό σύστηµα επικάλυψης σκόνης ανθεκτικό στις φυσικές συνθήκες. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙ ΩΝ Κατασκευασµένο από ελαστικό EPDM µε επένδυση αλουµινίου, απαλλαγµένο από PAH. ιαστάσεις καθίσµατος : 430 x 170 x 30 mm Το κάθισµα θα πρέπει να φέρει γαλβανισµένες αλυσίδες 6mm σε µήκος 2m. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 6. ΞΥΛΙΝΗ ΙΘΕΣΙΑ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗΚΟΣ 2,90 m Ελάχιστο µήκος 4,90 m ΠΛΑΤΟΣ 0,50 m Ελάχιστο πλάτος 2,50 m ΥΨΟΣ 0,80 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 1,20 m Ηλικιακή Οµάδα: 2+ ετών Αποτελείται από την οριζόντια ξύλινη δοκό διαστάσεων 280Χ9,5Χ9,5εκ., στα δύο άκρα της οποίας θα πρέπει να υπάρχουν δύο καθίσµατα, στερεωµένα στη δοκό µε βίδες 8Χ90. Στο εµπρός µέρος των καθισµάτων θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη µεταλλική χειρολαβή για την συγκράτηση των χρηστών. Η βάση της τραµπάλας θα πρέπει να είναι σχήµατος «Π» µε δύο κάθετα µέρη κατασκευασµένα από ξυλεία διαστάσεων 9,5Χ9,5Χ62εκ., τα κάτω µέρη των οποίων πακτώνονται στο έδαφος µε την βοήθεια µεταλλικών βάσεων θεµελίωσης. Οι κάθετοι δοκοί θα πρέπει να ενώνονται µεταξύ τους µε τη βοήθεια µεταλλικού µηχανισµού αποτελούµενο από δύο µέρη, το ένα που στερεώνεται στα υποστυλώµατα και το δεύτερο που βιδώνεται

13 στον δοκό. Τα δύο µέρη θα πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους δηµιουργώντας έναν άξονα περιστροφής µε ρουλεµάν, που να επιτρέπει την κίνηση της δοκού. Στα άκρα της τραµπάλας, και στο κάτω µέρος τους θα πρέπει να τοποθετούνται κοµµάτια ελαστικού απόσβεσης κρούσεως. ΞΥΛΕΙΑ Το ξύλο που χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι σύνθετη επικολλητή ξυλεία Πεύκης, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351. Θα πρέπει να κατασκευάζεται µε ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατοµές ανάλογα µε τη χρήση που προορίζεται. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων θα πρέπει να προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα πρέπει να καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες να είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. ΧΡΩΜΑΤΑ Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη θα πρέπει να είναι ειδικά για τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας, απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (να µην περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και να δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα πρέπει να συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Οι θεµελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου του ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυροδέµατος C 16/20 και µεταλλική αγκύρωση. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 7. ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΤΟΣ 0,30 m Ελάχιστη Πλάτος 2,30 m ΜΗΚΟΣ 0,80 m Ελάχιστο Μήκος 2,80 m ΥΨΟΣ 0,80 m Μέγιστο ύψος Πτώσης 0,60 m Η ελατηριωτή τραµπάλα µιας θέσης θα πρέπει να αποτελείται από το σύστηµα ελατηρίου, το κύριο σώµα (σε µορφή αλογάκι, σκυλάκι, κ.λπ) και την βάση θεµελίωσης. Η θέση θα πρέπει να αποτελείται από ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης

14 16χιλ. (σε µορφή αλογάκι, σκυλάκι, κ.λπ), λαβές πλαστικές, και µία επιφάνεια καθίσµατος. Το ελατήριο πιέσεως θα πρέπει να είναι διαµέτρου 20εκ. µε σύρµα διαµέτρου 18χιλ. µε βάσεις στα δύο άκρα οι οποίες να έχουν και τους αποστάτες ασφαλείας του ελατηρίου. Στην κάτω βάση θα πρέπει να στερεώνεται η βάση θεµελίωσης η οποία αποτελείται από µεταλλική πυραµίδα, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό συµµόρφωσης και τις προδιαγραφές των οργάνων. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού θα πρέπει να έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιµούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού (βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένα µέταλλα. Τα υλικά και οι διατοµές των συνδετικών στοιχείων θα πρέπει να προκύπτουν πάντα κατόπιν µελέτης φόρτισης. Επιπροσθέτως όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισµό πάνω από 5χιλ. θα πρέπει να καλύπτονται µε πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), οι οποίες είναι ακίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. ΧΡΩΜΑΤΑ Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι ειδικά για τις κλιµατολογικές συνθήκες υπαίθρου της χώρας µας θα πρέπει να είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (να µην περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο, και άλλα βαρέα µέταλλα) και δίνουν µεγάλη αντοχή στις κατασκευές. Τα χρώµατα θα πρέπει να συµµορφώνουν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΝ 71. ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Οι θεµελιώσεις θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου του ΕΝ:1176-1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυροδέµατος C16/20 και µεταλλική αγκύρωση. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 1 ιαστάσεις οργάνου: 4460x4021x3550 mm ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: 7000x7500 mm Ηλικιακή οµάδα: 2-14 ετών Αποτελείται από: Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,25 m που φέρει τετράριχτη σκεπή. Αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 90x90 mm οι οποίες είναι από ξυλεία Πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) διαστάσεων 1200x1200 mm, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς, επίσης ξυλείας Πεύκης διατοµής 120x70 mm, µήκους 1020 mm και κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να συνδέονται µε τους µεταλλικούς

15 συνδέσµους. Η τετράριχτη σκεπή θα πρέπει να είναι εξωτερικών διαστάσεων 1550x1550 mm και ύψους 630 mm. Το σκέπαστρο θα πρέπει να είναι υλικού ξυλείας Πεύκης. Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,25 m. Αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 90x90 mm, οι οποίες είναι από ξυλεία Πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) διαστάσεων 1200x1200 mm, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς, ξυλείας Πεύκης διατοµής 120x70 mm, µήκους 1020 mm και κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να συνδέονται µε τους µεταλλικούς συνδέσµους. Ένα τυπικό επίπεδο στο +0,90 m. Αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 90x90 mm οι οποίες είναι από ξυλεία Πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) διαστάσεων 1200x1200mm, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς (επίσης, ξυλείας Πεύκης) διατοµής 120x70 mm, µήκους 1020 mm. Μία τσουλήθρα κυµατοειδής για το τυπικό επίπεδο +0,60 m. Τσουλήθρα µονή, κυµατοειδής, µήκους 1254 mm, πλάτους 580 mm, προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο των +0,60 m. Το κύριο σώµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυεστερικό αύλακα και δύο πλευρικά στοιχεία (ξυλείας Πεύκης). Μία τσουλήθρα κυµατοειδής για το τυπικό επίπεδο +0,90 m. Τσουλήθρα µονή, κυµατοειδής, µήκους 1880 mm, πλάτους 580 mm, προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο των +0,90 m. Το κύριο σώµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυεστερικό αύλακα και δύο πλευρικά στοιχεία (ξυλείας Πεύκης). ύο προστατευτικά κάγκελα εισόδου τσουλήθρας.. Οι συνολικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι 1000x1020x90 mm και να χρησιµοποιείται για την αποτροπή έναρξης της δραστηριότητας σε όρθια στάση. Μία ξύλινη σκάλα ανόδου για το τυπικό επίπεδο +0,60 m. Αποτελείται από δύο πλευρικές δοκούς διατοµής 195x45x1032 mm, υλικού ξυλείας Πεύκης, και ενδιάµεσα τους να εφαρµόζονται τα σκαλοπάτια διατοµής 195x45x630 mm. Ακόµη, θα πρέπει να φέρει δύο κουπαστές διατοµής 100x45x1000 mm υλικού ξυλείας Πεύκης, οι οποίες να συνδέονται µέσω των κατακόρυφων δοκών στη σκάλα, διατοµής 90x90x1000 mm και υλικού ξυλείας Πεύκης. Ένα προστατευτικό κάγκελο εισόδου σκάλας. Οι συνολικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι 1000x1020x90 mm. Μία ξύλινη ποµπέ αναρρίχηση στο επίπεδο +1,25 m. Ξύλινη ποµπέ αναρρίχηση ενός τεταρτηµορίου µε ράδιο R=1250 mm προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο +0,90 m και πλάτους 700 mm. Μία αναρρίχηση παίδων µε µεταλλικά κάγκελα. Η δραστηριότητα αποτελείται από µία ράβδο (κάγκελο) διατοµής 1, µήκους 1020 mm, το οποίο πακτώνεται στις δύο κατακόρυφες δοκούς του τυπικού επιπέδου +0,90 m και από δύο κάγκελα αναρρίxησης &1, διαστάσεων 32x110x830 mm. Μία αναρρίχηση παίδων της µορφής πυροσβέστη στο επίπεδο +1,25 m. Η δραστηριότητα θα πρέπει να αποτελείται από δύο επιµέρους τµήµατα: α) το προστατευτικό µέρος εισόδου προς το τυπικό επίπεδο, και β) το κύριο σώµα της δραστηριότητας. Έχει συνολικό πλάτος 1020 mm, µήκος 1505 mm και εσωτερικό πλάτος 530 mm. Τρία προστατευτικά κάγκελα τυπικού επιπέδου. Η ξύλινη αυτή κατασκευή θα πρέπει

16 να αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς ξυλείας Πεύκης, διατοµών 100x45x1010 mm και έχουν βάθους 25 mm. Η κατασκευή θα πρέπει να φέρει έξι κατακόρυφα κάγκελα, διατοµών 550x90x18 mm (επίσης, σουηδικής ξυλείας), τα οποία απέχουν µεταξύ τους 71,2 mm (ήτοι κάτω των 89 mm που ορίζει ο ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ). ύο κάγκελα αναρρίχησης. Το κάγκελο αναρρίχησης θα πρέπει να είναι σωλήνας διατοµής 1 και έχει διαστάσεις 32x110x830 mm. Ένα κάγκελο συγκρατήσεως. Το κάγκελο συγκρατήσεως θα πρέπει να είναι σωλήνας διατοµής 1 και έχει µήκος 1020 mm. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 9. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 2 ιαστάσεις οργάνου: 8123x3075x3000 mm ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: 11000x6500 mm Ηλικιακή οµάδα: 5-14 ετών Αποτελείται από: ύο τυπικά επίπεδα στο +0,90 m. Το κάθε ένα θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις δοκούς διατοµών 90x90 mm, οι οποίες να είναι από ξυλεία Πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) διαστάσεων 1200x1200 mm, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς, επίσης ξυλείας Πεύκης διατοµής 120x70 mm, µήκους 1020 mm και κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να συνδέονται µε τους µεταλλικούς συνδέσµους. Ένα τυπικό επίπεδο στο +0,90 m το οποίο φέρει δίριχτη σκεπή. Αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 90x90 mm, οι οποίες θα πρέπει να είναι από ξυλεία Πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) διαστάσεων 1200x1200 mm, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς, επίσης ξυλείας Πεύκης διατοµής 120x70 mm, µήκους 1020 mm και κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να συνδέονται µε τους µεταλλικούς συνδέσµους. Η δίριχτη σκεπή θα πρέπει να είναι εξωτερικών διαστάσεων 1550x1550 mm και ύψους 630 mm. Το σκέπαστρο θα πρέπει να είναι υλικού ξυλεία Πεύκης Μία τσουλήθρα κυµατοειδής στο επίπεδο +0,90 m. Τσουλήθρα µονή, κυµατοειδής, µήκους 1880 mm, πλάτους 580 mm, προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο των +0,90 m.. Το κύριο σώµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από τον πολυεστερικό αύλακα και δύο ξύλινα πλευρικά στοιχεία. Ένα προστατευτικό κάγκελο εισόδου τσουλήθρας. Οι συνολικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι 1000x1020x90 mm. Μία γέφυρα ποµπέ προσαρµοσµένη στο επίπεδο +0,90 m. Αποτελείται από δύο ξύλινες πλευρικές ποµπέ δοκούς, διατοµής 1950x70 mm, µε εξωτερικό ράδιο R=2600 mm, από δεκατρείς ξύλινες οριζόντιες δοκούς, διατοµής 960x45x145 mm (που αποτελούν το πάτωµα της γέφυρας) και από δύο ακόµα οριζόντιες δοκούς

17 διατοµής 145x45x960 mm (που αποτελούν το πλαίσιο της). ύο προστατευτικά ξύλινα κάγκελα για γέφυρα ποµπέ. Το κάθε ένα αποτελείται από δύο οριζόντιες ποµπέ δοκούς, ξυλείας πεύκης, µήκους 2180 mm, διατοµής 100x45 mm µε ράδιο R=2590 mm και κατακόρυφα κάγκελα, διαστάσεων 550x90x18 mm τα οποία µεταξύ τους απέχουν 71,2 mm (ήτοι κάτω των 89 mm που ορίζει ο ΕΝ ).Η κατασκευή αυτή προφυλάσσει τους χρήστες από την πτώση τους όταν βρίσκονται πάνω στην γέφυρα. Οι διαστάσεις του κάγκελου είναι 2180x922x65 mm. Τρία προστατευτικά κάγκελα τυπικών επιπέδων. Το κάθε ένα θα πρέπει να αποτελείται από δύο οριζόντιες δοκούς, ξυλείας Πεύκης, διαστάσεων 100x45x1010 mm και έχουν βάθους 25 mm. Οι διαστάσεις του κάγκελου είναι 1020x700x45 mm. Ένα ξύλινο τούνελ, στο επίπεδο +0,90 m. Αποτελείται από δύο µεταλλικά στεφάνια (χαλύβδινου σκελετού), µε λάµα διατοµής 8x80 mm, εξωτερικών διαστάσεων 865x930 mm και µε τη µεταξύ τους απόσταση να είναι της τάξης των 870 mm. Ένα αναρριχητικό δίχτυ στο επίπεδο +0,90 m. Η δραστηριότητα θα πρέπει να αποτελείται από ένα αναρριχητικό δίχτυ κατάλληλο για τυπικό επίπεδο στο +0,90 m, µήκους 1600 mm και πλάτους 900 mm. Μία ξύλινη σκάλα ανόδου για το τυπικό επίπεδο +0,90 m. Αποτελείται από δύο πλευρικές δοκούς διατοµής 200x45x1600 mm, υλικού ξυλείας Πεύκης, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους µέσω µεταλλικών ράβδων που φέρουν σπείρωµα Μ10 για τη συγκράτησή τους, ενώ ενδιάµεσα τους να εφαρµόζονται τα σκαλοπάτια διατοµής 200x45x630 mm. Ένα προστατευτικό κάγκελο εισόδου σκάλας. Αποτελείται από δύο κατακόρυφες δοκούς διατοµής 90x90x1000 mm, υλικού ξυλείας Πεύκης, από τέσσερις αποστάτες διατοµής 90x90x200 mm, επίσης ξυλείας Πεύκης. Οι συνολικές διαστάσεις θα πρέπει να είναι 1000x1020x90 mm. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 10. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 3 ιαστάσεις οργάνου: 6160x5201x4000 mm ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: 9000x8500 mm Ηλικιακή οµάδα: 2-14 ετών Μέγιστο ύψος πτώσης: +1,20 m Σύνθετο συγκρότηµα αποτελούµενο από: Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,20 m. Το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι µεταλλικό και να αποτελείται από λαµαρίνα πάχους 4 mm. Στο κάτω µέρος του θα πρέπει να φέρει νευρώµατα τύπου Ζ, πάχους 3 mm και ύψους 70 mm. Όλο το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι συγκολλητό και φέρει PVC coating µε εµβαπτισµό (ελαστοµερές PVC). Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου θα πρέπει να είναι 1230x1230 mm. Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,10 m. Το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι µεταλλικό

18 και αποτελείται από λαµαρίνα πάχους 4 mm. Όλο το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι συγκολλητό και να φέρει PVC coating µε εµβαπτισµό (ελαστοµερές PVC). Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου θα πρέπει να είναι 1230x1230 mm. Ένα τυπικό επίπεδο στο +1,10 m, που φέρει κωνική σκεπή µε θεµατική απόληξη πυργίσκου. Το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι µεταλλικό και να αποτελείται από λαµαρίνα πάχους 4 mm. Το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να φέρει στις τέσσερις γωνίες του εγκοπές τετραγωνικής διατοµής 90x90 mm, οι οποίες να λειτουργούν ως υποδοχείς των ξύλινων δοκών στήριξης. Οι δοκοί διαστάσεων 90x90x2850 mm θα πρέπει να είναι από ξυλεία Πεύκης. Όλο το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι συγκολλητό και να φέρει PVC coating µε εµβαπτισµό (ελαστοµερές PVC). Οι διαστάσεις του τυπικού επιπέδου θα πρέπει να είναι 1230x1230 mm. Η κωνική σκεπή µε θεµατική απόληξη πυργίσκου θα πρέπει να είναι εξωτερικών διαστάσεων Ø1720x1150 mm. Το θεµατικό σκέπαστρο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (High Density Polyethylene), Η σκεπή θα πρέπει να έχει ανάγλυφο σχέδιο πυργίσκου. Ένα τυπικό τριγωνικό επίπεδο στο +1,20 m. Το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τριγωνικής µορφής, µεταλλικό και να αποτελείται από λαµαρίνα πάχους 4 mm. Όλο το τυπικό επίπεδο θα πρέπει να είναι συγκολλητό και να φέρει PVC coating µε εµβαπτισµό (ελαστοµερές PVC). Η κάθε πλευρά του τυπικού επιπέδου θα πρέπει να είναι 1230 mm. Μία τσουλήθρα διπλή στο +1,10m. Τσουλήθρα διπλή (κυµατοειδούς µορφής), µε προβολή µήκους 1850 mm, πλάτους 1050 mm, προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο των +1,10 m. Η προστατευτική είσοδος θα πρέπει να αποτελείται από το πολυαιθυλενικό πάνελ (για την αποφυγή τυχών πτώσεων κατά την εκκίνηση και για την αποτροπή έναρξης της δραστηριότητας σε όρθια στάση). Κατασκευασµένο µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding). Η πρώτη ύλη θα πρέπει να είναι σκόνη HDPE, το οποίο είναι σταθεροποιηµένη σε ακτινοβολία UV για προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες στο χρόνο. Μία τσουλήθρα κυρτή στο +1,20 m. Τσουλήθρα κυρτή, προβολή µήκους 1800 mm, πλάτους 606 mm, προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο των +1,20 m. Αποτελείται από το κύριο σώµα της διαδροµής κύλισης και της προστατευτικής εισόδου της δραστηριότητας. Το κύριο σώµα της τσουλήθρας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο. Η προστατευτική είσοδος θα πρέπει να αποτελείται από το πολυαιθυλενικό πάνελ (για την αποφυγή τυχών πτώσεων κατά την εκκίνηση και για την αποτροπή έναρξης της δραστηριότητας σε όρθια στάση). Κατασκευασµένο µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding). Μία σκάλα ανόδου στο +1,10 m πολυαιθυλενική. Η σκάλα ανόδου θα πρέπει να αποτελείται από τα σκαλοπάτια (κυρίως σώµα της σκάλας) και τα δύο πλευρικά προστατευτικά κάγκελα. Τα σκαλοπάτια θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding), µε πρώτη ύλη σκόνη (High Density Polyethylene, HDPE) πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Μία ποµπέ γέφυρα µήκους 1860 mm. Η γέφυρα θα πρέπει να είναι χαλύβδινης

19 κατασκευής, αυτογενώς συγκολλητή (TIG), από έλασµα διάτρητο διατοµής 4 mm. Οι διαστάσεις της θα πρέπει να είναι 1860x720x80 mm και έχει ράδιο 2950 mm. ύο πολυαιθυλενικά κάγκελα για γέφυρα ποµπέ. Το κάθε κάγκελο ποµπέ γέφυρας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη (HDPE, High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Θα πρέπει να έχει διαστάσεις 2050x730x70 mm και ράδιο 3747 mm. ύο καθισµατάκια. Το κάθε κάθισµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας). Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι 950x700x300 mm. Ένα προστατευτικό πάνελ γυάλινο. Το µεγαλύτερο τµήµα του πάνελ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη HDPE (High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Το πάνελ θα πρέπει να λειτουργεί ως προστατευτικό του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. Ένα πάνελ δραστηριοτήτων τρίλιζα. Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη HDPE (High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι 70x930x1040mm. Χρησιµοποιείται ως εκδοχή του κλασσικού παιχνιδιού της τρίλιζας. ύο προστατευτικά πάνελ µε πλάγιες οπές. Κάθε ένα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (High Density Polyethylene). Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι 70x930x1040 mm. Λειτουργεί ως προστατευτικό του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. Ένα πάνελ δραστηριοτήτων µε γράµµατα. Το πάνελ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (High Density Polyethylene). Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι 70x930x1040 mm. Λειτουργεί ως προστατευτικό αλλά και ως δηµιουργική δραστηριότητα του εκάστοτε τυπικού επιπέδου. Μία αναρρίχηση φιδάκι στο +1,20 m. Η δραστηριότητα θα πρέπει να αποτελείται από δύο επιµέρους τµήµατα: α) το προστατευτικό µέρος εισόδου προς το τυπικό επίπεδο, και β) το κύριο σώµα της δραστηριότητας. Το προστατευτικό µέρος εισόδου θα πρέπει να αποτρέπει τους χρήστες από τυχόν πτώση κατά τη µετάβασή τους από τη δραστηριότητα προς το τυπικό επίπεδο και αντιστρόφως. Έχει συνολικό πλάτος 1020 mm, ύψος 1205 mm και εσωτερικό πλάτος 530 mm. Ένα διακοσµητικό. Το διακοσµητικό θα πρέπει να είναι εξωτερικών διαστάσεων 1000x900 mm και ύψους 400 mm. Να είναι κατασκευασµένο εξολοκλήρου µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη HDPE (High Density Polyethylene). Χρησιµοποιείται ως διακοσµητικό στοιχείο. ύο µεταλλικά κάγκελα αναρρίχησης. Το κάθε κάγκελο αναρρίχησης θα πρέπει να είναι χαλύβδινο, κυκλικής διατοµής 1 και εξωτερικών διαστάσεων 110x830 mm. Ένα πάνελ αναρρίχησης µε χειρολαβές. Θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο

20 εξολοκλήρου µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding) µε πρώτη ύλη σκόνη HDPE (High Density Polyethylene), πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι 20x930x1390 mm. Ένα πολυαιθυλενικό τούνελ υπό γωνία 90ο και µε προβολή µήκους 920 mm. To πολυαιθυλενικό τούνελ µε προβολή µήκους 920 mm θα πρέπει να κατασκευάζεται µε χύτευση εκ περιστροφής (rotation molding). Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι Ø700x920 mm. Στα δύο άκρα του θα πρέπει να φέρει πάνελ διαστάσεων 1030x960x70 mm. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 11. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΕΑ ΜΕ ΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ιαστάσεις οργάνου: 11500x7500x3500 mm ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: 8300x4350 mm Ηλικιακή οµάδα: 5-14 ετών Αποτελείται από: Τέσσερα τυπικά επίπεδα στο +0,65 m δύο έκ των οποίων θα πρέπει να φέρουν τετράριχτη σκεπή. Αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 90x90 mm, οι οποίες θα πρέπει να είναι από ξυλεία Πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) διαστάσεων 1200x1200 mm, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς, επίσης ξυλείας Πεύκης διατοµής 120x70 mm. Η τετράριχτη σκεπή θα πρέπει να είναι εξωτερικών διαστάσεων 1550x1550mm και ύψους 630 mm. Το σκέπαστρο θα πρέπει να είναι υλικού ξυλείας Πεύκης. ύο ξύλινες ράµπες ανόδου, για το τυπικό επίπεδο +0,65 m. Αποτελείται από δύο πλευρικές δοκούς στήριξης, διατοµής 200x45x2430 mm και υλικού ξυλείας Πεύκης. ύο τσουλήθρες κυµατοειδούς µορφής στο επίπεδο +1,0 m. Τσουλήθρα µονή, κυµατοειδής, µήκους 1100 mm, πλάτους 580 mm, προσαρµοσµένη σε τυπικό επίπεδο των +0,65 m. Αποτελείται από το κύριο σώµα της διαδροµής κύλισης και της προστατευτικής εισόδου της δραστηριότητας. Το κύριο σώµα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από πολυεστερικό αύλακα και δύο ξύλινα πλευρικά στοιχεία. Η προστατευτική είσοδος θα πρέπει να αποτελείται από δυο ξύλινα πετάσµατα. ύο προστατευτικά κάγκελα εισόδου τσουλήθρας. Αποτελείται από δύο κατακόρυφες δοκούς διατοµής 90x90x1000 mm, υλικού ξυλείας Πεύκης, από τέσσερις αποστάτες διατοµής 90x90x200 mm, επίσης ξυλείας Πεύκης και την οριζόντια χαλύβδινη προστατευτική ράβδο διατοµής 1 και µήκους 750 mm. Οι συνολικές διαστάσεις της κατασκευής θα πρέπει να είναι 1000x1020x90 mm. Έξι προστατευτικά κάγκελα. Αποτελούνται από δύο κατακόρυφες δοκούς διατοµής 90x45x1000 mm, υλικού ξυλείας Πεύκης, από τέσσερις αποστάτες διατοµής 90x90x200mm, επίσης ξυλείας Πεύκης. Οι συνολικές διαστάσεις της κατασκευής του κάγκελου θα πρέπει να είναι 1000x1020x90 mm. Τα προστατευτικά κάγκελα θα πρέπει να φέρουν: 1 τρίλιζα και 5 απλά. Μία γέφυρα ποµπέ προσαρµοσµένη στο επίπεδο +0,65 m. Αποτελείται από δύο ξύλινες πλευρικές ποµπέ δοκούς, από δεκατρείς ξύλινες οριζόντιες δοκούς, διατοµής 960x45x145 mm (που αποτελούν το πάτωµα της γέφυρας) και από δύο ακόµα οριζόντιες δοκούς διατοµής 145x45x960 mm (που αποτελούν το πλαίσιο της). Όλες οι δοκοί θα πρέπει να είναι από ξυλεία Πεύκης. Αποτελείται επίσης από δύο

21 προστατευτικά ξύλινα κάγκελα για γέφυρα ποµπέ. Οι διαστάσεις του κάγκελου θα πρέπει να είναι 2180x922x65 mm. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 12. ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΕΑ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΥΟ ΡΑΜΠΕΣ ιαστάσεις οργάνου: 4794x4794x3500 mm ιαστάσεις χώρου ασφαλείας: 8000x8000 mm Ηλικιακή οµάδα: 5-14 ετών Αποτελείται από: Ένα τυπικό επίπεδο στο +0,65 m το οποίο θα πρέπει να φέρει τετράριχτη σκεπή. Αποτελείται από τέσσερις δοκούς διαστάσεων 90x90 mm, οι οποίες θα πρέπει να είναι από ξυλεία Πεύκης. Το τυπικό επίπεδο (πάτωµα) διαστάσεων 2400x2400 mm, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις οριζόντιες δοκούς, επίσης ξυλεία Πεύκης διατοµής 120x70 mm, µήκους 1020 mm και κατάλληλα διαµορφωµένες ώστε να συνδέονται µε τους µεταλλικούς συνδέσµους. Η τετράριχτη σκεπή θα πρέπει να είναι εξωτερικών διαστάσεων 2800x2800mm και ύψους 1240 mm. Το σκέπαστρο θα πρέπει να είναι υλικού ξυλείας Πεύκης. ύο ξύλινες ράµπες ανόδου, για το τυπικό επίπεδο +0,65 m. Αποτελείται από δύο πλευρικές δοκούς στήριξης, διατοµής 200x45x2430 mm και υλικού ξυλείας Πεύκης. Έξι προστατευτικά κάγκελα. Αποτελούνται από δύο κατακόρυφες δοκούς διατοµής 90x45x1000 mm, υλικού ξυλείας Πεύκης, από τέσσερις αποστάτες διατοµής 90x90x200mm, επίσης ξυλεία Πεύκης. Οι συνολικές διαστάσεις της κατασκευής του κάγκελου θα πρέπει να είναι 1000x1020x90 mm και χρησιµοποιείται για την αποφυγή ατυχηµάτων. Τα προστατευτικά κάγκελα θα πρέπει να φέρουν: 1 τρίλιζα και 5 απλά. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης του οργάνου. ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΕ Ο ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΥΨΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 140CM ΑΠΕ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για τα δάπεδα ασφαλείας ο προσφέροντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει : 1. Πιστοποιητικά εν ισχύ του κατασκευαστή, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001 για την «ιαχείριση ποιότητας», το πρότυπο ISO για την εφαρµογή «Περιβαλλοντικής διαχείρισης» και OHSAS «Συστήµατα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία» ή ισοδύναµα αυτών, µε πεδίο εφαρµογής τον σχεδιασµό και κατασκευή δαπέδων ασφαλείας. 2. Πιστοποιητικά συµµόρφωσης, κατά ΕΝ /2008, ΕΝ 1177/2008 και ΕΝ 71-3 ή ισοδύναµα από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης δαπέδων. 3. Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών (εκτός από τις περιπτώσεις βανδαλισµού)

22 των προσφερόµενων ειδών, του κατασκευαστή καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα προς τον ήµο στην οποία θα παρέχει την ανωτέρω εγγύηση. 4. Έκθεση ταξινόµησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς ΕΝ ή ισοδύναµο, σύµφωνα µε την οποία το υλικό ταξινοµείται ως προς την αντίδραση στη φωτιά στην κατηγορία Ε_fl. 5. Η εταιρεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης των δαπέδων, η οποία θα δηλώνεται από τον συµµετέχοντα (εάν δεν είναι ο ίδιος) στην προσφορά του θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να διαθέτει τουλάχιστον 2 άτοµα εξειδικευµένα στην εγκατάσταση δαπέδων ασφαλείας. Τα άτοµα αυτά, τα οποία θα ανήκουν στην εταιρεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης και αυτό θα αποδεικνύεται από τη σχετική κατάσταση εργαζοµένων του (του έτους 2017) και από ονοµαστικά πιστοποιητικά από φορέα πιστοποίησης ανθρώπινου δυναµικού ότι έχουν εξετασθεί και έχουν πιστοποιηθεί ώστε να µπορούν να αναλάβουν συγκεκριµένα την εγκατάστασης δαπέδων ασφαλείας, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν µε την τεχνική προσφορά του συµµετέχοντα. 6. Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων ειδών. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα όπου θα δηλώνεται τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές. 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα στην οποία θα δηλώνεται η εταιρεία κατασκευής των προσφερόµενων ειδών. 9. Τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες ή ότι άλλο τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συµµόρφωση των ειδών για τα υπό προµήθεια είδη που προσφέρει, µε τις παρακάτω απαιτήσεις τεχνικών προδιαγραφών. Τα κατατιθέµενα Prospectus, θα πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Εγκατάσταση δαπέδου ασφαλείας σε πλάκες 50x50x4 cm που θα πραγµατοποιηθεί σε παιδικές χαρές όπως αναφέρει η µελέτη. Το δάπεδο ασφαλείας θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από µείγµα επιλεγµένων ανακυκλώσιµων κόκκων φυσικού ελαστικού (SBR) συνδυασµένο µε συγκολλητικό παράγοντα πολυουρεθάνη. Τα πλακίδια για να είναι πιο ασφαλή και να έχουν υψηλή αντοχή στο επάνω µέρος τους θα πρέπει να έχουν υποστεί επεξεργασία µε ειδικό ενισχυµένο υλικό ούτως ώστε να παρουσιάζουν αντοχή στη τριβή και να είναι αντιολισθητικά. Επίσης, θα πρέπει να πρέπει να έχουν υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό. Οι άνω ακµές θα πρέπει να είναι στρογγυλεµένες και η κάθε πλευρά (σόκορο) να έχει εργοστασιακές οπές, για την τοποθέτηση συνδετικών πλαστικών πύρων που να διευκολύνουν την τοποθέτηση, καθώς και την ευθυγράµµιση των πλακιδίων. Στην κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου θα πρέπει να υπάρχουν γρόµποι σφαιρικοί ούτως ώστε να επιτυγχάνετε καλύτερη απορροή υδάτων. Επίσης, θα πρέπει να είναι ανθεκτικά- αναλλοίωτα από τις καιρικές συνθήκες. Για τη σωστή εφαρµογή του στους χώρους των παιδικών χαρών (έδραση επί επιφανείας από GROSS- BETON), καθώς και για την σταθερότητά του, θα πρέπει να χρησιµοποιείται κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών σε περισσότερα από το 40% των πλακιδίων και ειδικότερα στην περίµετρο του συνολικού δαπέδου

23 ασφαλείας. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για προστασία από ύψος πτώσης έως 1,40 µ. Τα ελαστικά πλακίδια θα πρέπει να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε υπόστρωµα, λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό δάπεδο, σε κατάλληλη υπόβαση από σκυρόδεµα C 16/20 µε µονό πλέγµα (Τ151) πάχους mm περίπου, η βάση πρέπει να έχει κλίση 1-2% έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή των οµβρίων υδάτων. Η κατασκευή της υπόβασης δεν αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και δεν περιλαµβάνεται στην τιµή. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος προµήθειας του προσφερόµενου είδους, της φορτοεκφόρτωσης και η δαπάνη εργασίας τοποθέτησης των δαπέδων. ΑΡΘΡΟ 14. ΣΤΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο φωτισµός στις παιδικές χαρές που απαιτείται θα πρέπει να γίνει µε φωτιστικά σώµατα τα οποία θα τοποθετηθούν επί ιστού. Το φωτιστικό σώµα και ο ιστός θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και αυτό θα αποδεικνύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ο προσφέροντας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσει µε την τεχνική του προσφορά τα παρακάτω πιστοποιητικά και εγγυήσεις, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, όσον αφορά το φωτιστικό σώµα και τους ιστούς: 1. ήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE για το φωτιστικό σώµα και για τα παρακάτω πρότυπα: EN (Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) EN (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά ρόµων) EN55015 / EN (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας) EN / EN (Όρια Εκποµπών Αρµονικών ιακυµάνσεων) EN (Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλότητα) Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συµµορφώνεται µε όλες τις απαραίτητες νόρµες και κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριµένα: Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) ή νεώτερη Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC) ή νεώτερη Οδηγία 2002/95/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) ή νεώτερη Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) ή νεώτερη 2. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης για το φωτιστικό σώµα κατά ENEC, το οποίο θα διασφαλίζει σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ , ΕΝ Έλεγχο προϊόντων και πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα - Ετήσια επιθεώρηση µονάδας παραγωγής - ιαρκή παρακολούθηση παραγωγής και προϊόντος 3. Πιστοποιητικό φωτοβιολογικής ασφάλειας για το φωτιστικό σώµα, το οποίο θα διασφαλίζει σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ Πιστοποιητικά για τα πρότυπα LM-79 και LM-80 για το φωτιστικό σώµα. 5. Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 ή ισοδύναµα για το εργοστάσιο κατασκευής από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης µε πεδίο πιστοποίησης τον σχεδιασµό και κατασκευή φωτιστικών και ιστών.

24 6. Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας για το φωτιστικό σώµα για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 7. Τα κατάλληλα prospectus/τεχνικά φυλλάδια και φωτογραφίες, µε τα οποία θα τεκµηριώνεται η συµµόρφωση της τεχνικής του προσφοράς στις τιθέµενες προϋποθέσεις, όρους, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτιστικών σωµάτων και των ιστών. Τα Prospectus/ τεχνικά φυλλάδια, θα πρέπει να είναι σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 8. Ενδεικτική φωτοτεχνική µελέτη στην οποία θα φαίνονται όλα τα στοιχεία των προβολέων, η προσεγγιστική θέση των ιστών, τα σηµεία σκόπευσης των προβολέων, η ένταση φωτισµού των, η οµοιοµορφία του φωτισµού κλπ.. Η ενδεικτική µελέτη φωτισµού θα αφορά τουλάχιστον µια από τις ζητούµενες παιδικές χαρές µε τα φωτιστικά και ιστούς που προσφέρει µε ένταση φωτισµού πάνω από 20 lx και οµοιοµορφία πάνω από 0,4. Εάν ο προσφέροντας καταστεί ανάδοχος, τότε θα υποβάλει εκ νέου και πάλι την φωτοτεχνική µελέτη για την κάθε παιδική χαρά χωριστά αφού, πρώτα τις αποτυπώσει. 9. Έκθεση δοκιµών κατά ISO 9227 για τουλάχιστον 1400 ώρες δοκιµής ψεκασµού µε αλάτι για τους ιστούς. 10. Πλήρη περιγραφή των προσφερόµενων ειδών. 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα όπου θα δηλώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές. 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα στην οποία θα δηλώνεται η εταιρεία κατασκευής των προσφερόµενων ειδών. Στύλος ηλεκτροφωτισµού από προφίλ αλουµινίου µε στεγανό φωτιστικό εξωτερικού χώρου τύπου Led µε εσωτερικό ανακλαστήρα για έµµεσο φωτισµό. Χαρακτηριστικά στύλου ηλεκτροφωτισµού: Ο ιστός θα είναι κατασκευασµένος από προφίλ αλουµινίου βαρέως τύπου. Η διάµετρος του ιστού από τη βάση και για ύψος έως 1200mm περίπου θα είναι Φ120mm. Στο τµήµα αυτό του ιστού, θα υπάρχει κατάλληλη θυρίδα η οποία θα ασφαλίζει, ενώ στο σηµείο αυτό θα τοποθετηθεί το ακροκιβώτιο τύπου γκοφρέ. Στη συνέχεια και µέχρι το σηµείο σύνδεσης µε το φωτιστικό σώµα η διάµετρρος θα βαίνει µειούµενη (κωνική διατοµή) µέχρι Φ60-76mm. Το χρώµα του ιστού θα είναι ασηµί. Το συνολικό ύψος του στύλου συµπεριλαµβανοµένου και του φωτιστικού σώµατος θα είναι περίπου 4200mm. Χαρακτηριστικά φωτιστικού σώµατος: Κατασκευασµένο από αλουµίνιο και γυαλί. Πιστοποιητικό ENEC Σχήµα: κωνικής µορφής µε εσωτερικό ανακλαστήρα από αλουµίνιο για έµµεσο φωτισµό Βαθµός στεγανότητας: IP65 Αντοχή σε κρούση: ΙΚ08 Χρώµα: RAL ίδιο µε τον ιστό Ύψος: περίπου 550mm ίαµετρος κεφαλής φωτιστικού: περίπου 580mm ίαµετρος οπής προσαρµογής στον στύλο: Φ60-76mm Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 1. την προκατασκευασµένη οπλισµένη βάση ιστού οδών περιλαµβανοµένων και των αγκυρίων και της αντιδιαβρωτικής

25 προστασίας τους που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή, η οποία θα εγκιβωτίζεται στο πεζοδρόµιο. 2. το φρεάτιο έλξης καλωδίων διαστάσεων 40Χ40 µε το αντίστοιχο χυτοσίδηρο κάλυµµα, το οποίο θα εγκιβωτίζεται στο πεζοδρόµιο, δίπλα ακριβώς στη βάση του ιστού. 3. το καλώδιο τροφοδοσίας τύπου ΝΥΥ 4Χ10mm2 από το πίλαρ (ή τον προηγούµενο ιστό-απόσταση περίπου 30µέτρων), µέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως εγκατεστηµένο σε υπόγειο δίκτυο µέσα σε σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ2" πράσινης ετικέτας. 4. το υπόγειο δίκτυο από το πίλαρ (ή το φρεάτιο του προηγούµενου ιστού-απόσταση περίπου 30µέτρων) µέχρι το φρεάτιο του υπόψη ιστού, µε σωληνώσεις από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο Φ2" πράσινης ετικέτας, το οποίο θα διατρέχει το πεζοδρόµιο σε βάθος 30cm, περιλαµβανοµένης της εκσκαφής των τάφρων σε βάθος 30cm για την τοποθέτηση των σωληνώσεων, της προµήθειας, µεταφοράς, τοποθέτησης και σύνδεσης των σωληνώσεων, του εγκιβωτισµού των σιδηροσωλήνων µε σκυρόδεµα καθώς και της επανεπίχωσης των τάφρων και της αποκατάσταση των πεζοδροµίων στην αρχική τους κατάσταση. Στην περίπτωση όπου το υπόγειο δίκτυο διατρέχει κάθετα την οδό, θα γίνεται ασφαλτοκοπή πλάτους 10cm, εκσκαφή σε βάθος 50cm, καθώς και πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώµατος (ασφάλτου) µετά τον εγκιβωτισµό των σωληνώσεων 5. τον χάλκινο αγωγό γείωσης Φ16mm του υπογείου δικτύου από το πίλαρ (ή τον προηγούµενο ιστό-απόσταση περίπου 30µέτρων) µέχρι τον υπόψη ιστό. 6. το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού τύπου γκοφρέ, βαθµού στεγανότητας IP65, επί του οποίου θα γίνεται αφενός η διακλάδωση του καλωδίου 4Χ10mm2 και του αγωγού γείωσης και αφετέρου η τροφοδοσία του φωτιστικού µε καλώδιο 3Χ2,5mm2. Το ακρoκιβώτιο θα διαθέτει επίσης ασφάλεια 10Α. 7. τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου ΝΥΜ διατοµής 3Χ2,5mm2, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋλικών στήριξης-προστασίας των καλωδίων, από το ακροκιβώτιο του ιστού µέχρι το φωτιστικό σώµα 8. όλα τα υλικά και εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτιστικού στον ιστό 9. To φωτιστικό LED νέας τεχνολογίας συνολικής ισχύος 40W (+/- 5%), dimmable, θερµοκρασία χρώµατος /-300(Κ)και φωτιστικής απόδοσης > 110(lm/w). 10. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, η δαπάνη της εργασίας εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος και µε οποιονδήποτε τρόπο απαιτείται, της βάσης, του σχετικού φρεατίου του ιστού και του καναλιού διέλευσης των καλωδίων καθώς και της ασφαλτοκοπής. Περιλαµβάνεται επίσης και η αποκατάσταση του πεζοδροµίου, η αποκατάσταση υδρορροών, αγωγών ύδρευσης, κλπ που πιθανώς καταστραφούν κατά την εκσκαφή καθώς και του οδοστρώµατος στην αρχική του κατάσταση. Στην περίπτωση που απαιτείται

26 αποξήλωση παλαιών ιστών τόσο η δαπάνη αποξήλωσης όσο και η µεταφορά των αποξηλωµένων ιστών σε αποθήκη της Υπηρεσίας, περιλαµβάνεται στην τιµή. 11. Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη τοποθέτησης, κατακορύφωσης και σύνδεσης των ιστών µεταξύ των και προς τις τροφοδοτικές γραµµές, η δαπάνη της γείωσης του ηλεκτρικού δικτύου, των δοκιµών, των ελέγχων και ρυθµίσεων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. φωτιστικό σώµα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καλύπτει απαραιτήτως όλα τα γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά Ηράκλειο Αττικής, 08/05/2018 Ηράκλειο Αττικής, 08/05/2018 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο /ντης Πολεοδοµίας &ΤΥ ΗΑ Γιώργος Τακλής Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστ. Τµήµ. Υποδοµών, Συγκ/νιών & Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων Γιώργος Μεγρέµης Τοπογράφος Μηχανικός

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α. Μ. : 21ΤΥ/2018 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός: ,00 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο προµήθειας Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις 1.1. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α ) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού» Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων» Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335) Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

28 ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις» Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α') Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α / ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.» Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Άρθρο 37 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Συµβάσεων) Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/ ) «ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» (Άρθρο 5) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ ) ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ>). 2. Τις αποφάσεις : 2.1. Την µε αριθµ /2565/ ΟΣ/ (ΦΕΚ 1590/Β ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών «Καθορισµός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» Την µε αριθµ / (ΦΕΚ 1673/Β ) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» Την υπ. Αριθ. 522/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού, έτους Τα έγγραφα 3.1. Την υπ' αριθ. 21ΤΥ/2018 Μελέτη της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου. Άρθρο 3 ο Εγκύκλιοι Προδιαγραφές Κατά την εκτέλεση των δηµοτικών προµηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούµενης προµήθειας τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στην τεχνική µελέτη. Το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της µελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαµβάνονται. Άρθρο 4 ο Συµβατικά στοιχεία Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η ιακήρυξη του διαγωνισµού. β) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης.

29 γ) Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. ε) Το Τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου. στ) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης. Άρθρο 5 ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθει ας Η προµήθεια θα γίνει µε διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό διαµέσου στου συστήµατος του ΕΣΗ ΗΣ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Άρθρο 6 ο Συµµετοχή στο διαγωνισµό Οι προσφορές των συµµετεχόντων θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της ζητούµενης ποσότητας όλων των ειδών της µελέτης. Άρθρο 7 ο Κατακύρωση αποτελέσµατος Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, η κατακύρωση του αποτελέσµατος πραγµατοποιείται µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης, από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους όρους της διακήρυξης. Άρθρο 8 ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κοινοποίηση σ αυτόν της απόφασης ανάθεσης σύµφωνα µε το Νόµο, υποχρεούνται να προσέλθει σε ορισµένο εντός είκοσι (20) ηµερών από την ειδοποίηση του για την υπογραφή της συµβάσεως. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. Άρθρο 9 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Άρθρο 10 ο Ποιότητα Υλικών Έλεγχος Αυτών Τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Εάν τα είδη που θα προµηθευτεί ο ήµος δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες κατασκευαστικές, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών.

30 Άρθρο 11 ο Συσκευασία Μεταφορά - Παράδοση Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα, για τη συσκευασία, µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, παράδοση και λειτουργία των προς προµήθεια ειδών. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται για κάθε ζηµιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την παράδοση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο ήµος. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα είδη συνοδευόµενα µε όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη και µελέτη, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία και µε την προσφορά. Η προσωρινή παραλαβή θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στα σηµεία που θα υποδείξει ο ΗΜΟΣ και θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόµενων ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοση των ειδών. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια και την Ε.Π. του ΗΜΟΥ σχετικά µε την ηµεροµηνία που προτίθεται να προσκοµίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Μετά την προσωρινή παραλαβή και για διάστηµα δέκα (10) το πολύ εργασίµων ηµερών, λαµβάνει χώρα η περίοδος ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισµού. Ο ποιοτικός έλεγχος µπορεί να περιλαµβάνει τα εξής: µακροσκοπική εξέταση, µηχανική εξέταση, µέτρηση απόδοσης ζύγιση προϊόντος, πρακτική δοκιµασία. Μετά τη λήξη της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήµατα, γίνεται η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού από την Ε.Π. του ΗΜΟΥ µε την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του ΗΜΟΥ. Εάν η παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Ε.Π. του ΗΜΟΥ µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, τότε και µόνο, εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική όχληση του προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ΗΜΟΥ, εκδίδεται δε προς τούτο σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την αποθήκη του ΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόµισης. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. Άρθρο 12 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της σύµβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον ήµο. Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ανέρχεται σε 0,06% επί του συνολικού τιµήµατος, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων συµβάσεων, 0,06 επί του συνολικού τιµήµατος, υπέρ

31 της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) Άρθρο 13ο Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων και πάντα εν γένει τους ισχύοντες κανονισµούς. Για κάθε ατύχηµα ή δυστύχηµα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο που προκαλείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, βαρύνεται αποκλειστικά ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προκειµένου οι εργασίες να γίνονται µε τρόπο άρτιο και ασφαλή, ώστε να µην θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί ασφαλισµένο προσωπικό κατά τις κείµενες διατάξεις. Επίσης, όλα τα µηχανήµατα και το τροχαίο υλικό που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ασφαλισµένα. Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήµατα, µηχανήµατα) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση της προµήθειας βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως επίσης και κάθε είδους ζηµία προς τρίτους που ήθελε να προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Γενικά κάθε δαπάνη έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προµήθειας βαρύνει τον ανάδοχο. Άρθρο 14 ο Παραλαβή Ι. Αρµόδιο όργανο Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές παραλαβής όπου έχουν συσταθεί µετά από απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16 ) II. Πρόσκληση αναδόχου Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. (άρθρο 219 παρ.2 του Ν.4412/2016 ) III. Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα υλικά δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων υλικών και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. (άρθρο 219 παρ.3 του Ν.4412/2016) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων υλικών, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016 ) Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων υλικών της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. (άρθρο 219 παρ.4 του Ν.4412/2016 ) IV. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016 )

32 Άρθρο 15 ο Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριµένα, ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Ν. 4412/2016. Ηράκλειο Αττικής, 08/05/2018 Ηράκλειο Αττικής, 08/05/2018 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε Ο /ντης Πολεοδοµίας &ΤΥ ΗΑ Γιώργος Τακλής Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστ. Τµήµ. Υποδοµών, Συγκ/νιών & Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων Γιώργος Μεγρέµης Τοπογράφος Μηχανικός

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Α. Μ. : 21ΤΥ/2018 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός: ,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείµενο της συγγραφής Όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 3 ο Εγκύκλιοι Προδιαγραφές Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 4ο Συµβατικά στοιχεία Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 5 ο Ευθύνες - Υποχρεώσεις αναδόχου Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης. (άρθρο 215 παρ.2 Ν.4412/16 ) Άρθρο 6 ο Έναρξη ισχύος της συµβάσεως και διάρκεια ισχύος Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της είναι τέσσερις (4) µήνες ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου. Άρθρο 7 ο Σταθερότητα τιµών Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Περιεχόµενο των Τιµών του Τιµολογίου Οι τιµές τιµολογίου αναφέρονται στην προµήθεια και ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη εκτέλεση αυτής. Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται. : Α) Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας στον τόπο που η υπηρεσία ορίζει, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών. Β) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµίωσης για την µεταφορά ή αποθήκευση της προµήθειας. Γ) Κάθε γενικά δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της προµήθειας, για την οποία η σχετική τιµή του τιµολογίου µετά την συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό, δεν είναι δυνατό να θεµελιωθεί αξίωση ή διαµφισβήτηση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΚΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2017-109 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00 ΚΑ 30-7135.076 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΗΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «26.20. Σύνθετο Άλμπατρος» Διαστάσεις οργάνου Μήκος 10000 mm Πλάτος 6000 mm Ύψος 3600 mm Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3 Απαιτήσεις ασφαλείας Απαιτούμενος χώρος 13600Χ9000mm 98m 2 Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΟΜ.: 90/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 193.520,00 Φ.Π.Α (24%): 46.444,80 ΣΥΝΟΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμός Μελέτης: 44/2018 Τίτλος: Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ055

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπά Υλικά, για την αναβάθμιση Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ

Λοιπά Υλικά, για την αναβάθμιση Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ Αριθμός Μελέτης 03/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια Τοποθέτηση ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Εξοπλισμού, Ασφαλούς Δαπέδου, Στοιχείων ηλεκτροφωτισμού και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά Υλικά, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CPV: 37535200-9 14/2017 74.300,80 ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τύπος Ελέγχου Αρχικός Περιοδικός Επανέλεγχος Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: - / ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αντικείμενο Ελέγχου: Έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των Προτύπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Προμήθεια: «Προμήθεια οργάνων αστικού εξοπλισμού πέντε παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας» ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Προϋπολογισμού: 274.198,72

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002988702 2015-08-24

15REQ002988702 2015-08-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα: Μελετών-Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης : Αρ. Πρωτ.: 18 / 2015 17552/2015 «Προμήθεια Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος: 18/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 9435/ΔΕ1553

Βόλος: 18/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 9435/ΔΕ1553 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων»

«Προμήθεια Εξοπλισμού Κοινοχρήστων Χώρων» ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ: 32097/14-9-2017 Σεπτέμβριος 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2017. Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πωγωνίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πωγωνίου - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πωγωνίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στην παιδική χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τύπος Ελέγχου Αρχικός Περιοδικός Επανέλεγχος Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: - / ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αντικείμενο Ελέγχου: Έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των Προτύπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τύπος Ελέγχου Αρχικός Περιοδικός Επανέλεγχος Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: - / ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αντικείμενο Ελέγχου: Έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των Προτύπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΟΜΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σοφ. Βενιζέλου 112-114 Πληροφορίες: Χ.Π. Βακάλης, Τηλέφωνο: 2109970072 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια οργάνων, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 070 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) είδους ξύλινου καθιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τύπος Ελέγχου Αρχικός Περιοδικός Επανέλεγχος Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: - / ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αντικείμενο Ελέγχου: Έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των Προτύπων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΟΜ.: 85/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΟΤ 819 ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 834 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 36/2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα: Μελετών-Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) τύπων ξύλινων καθιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΜΗΜΑ : Τεχν. Συνεργείων & Αυτεπιστασίας ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Aν. Παρτάλης Τηλ. : 213-2023.944-982

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. (με τετράγωνο σκέπαστρο) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. (χωρίς σκέπαστρο)

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. (με τετράγωνο σκέπαστρο) ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. (χωρίς σκέπαστρο) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: KATAΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ- ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ (Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: CPV: Κ.Α.Ε.: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ (ΚΙΟΣΚΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ. 3058 & Ο.Τ. 1424-1444, στο Βόλο Προυπ.: 43.296,00

Διαβάστε περισσότερα

Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από έσοδα του ήµου.

Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από έσοδα του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων για τις υφιστάµενες ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παιδικές χαρές της.ε Συκεών προκειµένου ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ να προσαρµοστούν µε τις προδιαγραφές της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.640,00 (πλέον ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθµ. 92/2017 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών ηµοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017»

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθµ. 92/2017 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών ηµοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.Τ.Υ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθµ. 92/2017 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών ηµοτικής Ενότητας Σερρών έτους 2017» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Σερρών CPV: 37535200-9 Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.: 30.6662.0009 Πληροφορίες: Τσόκου Παν. Έτος 2017 ΤΗΛ. & FAX: 2221079603 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

K.A.: ΑΡ. Μελέτης: 128/2017 CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

K.A.: ΑΡ. Μελέτης: 128/2017 CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων περιοχής Δήμου Κομοτηνής» K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/02-05-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Φ 23/ 03 /2016 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επίσης θα δημιουργηθεί μία νέα παιδική στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παιδόπολης, κτίριο Παραρτήματος

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επίσης θα δημιουργηθεί μία νέα παιδική στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παιδόπολης, κτίριο Παραρτήματος 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 Μελέτη σκοπιμότητας Η παρούσα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 11.966,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%), αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων για την ανακατασκευή δύο (2) υφιστάμενων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.

Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73. Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 10 Φυτοτεχνικά Εργα 02 Τεχνικές Εργασίες 02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών 03 Εξοπλισµός παιδικής χαράς Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 362.880,00 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 24 %: 87.091,20 ΣΥΝΟΛΟΝ 449.971,20 K.A. 64.7135.61 CPV : 37535200-9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών»

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών» - Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Άμεσης επέμβασης και Ημερομηνία 14-01 -2013 Συντήρησης υποδομών Πληροφορίες : Τρύφωνος Ευαγγελία Τηλέφωνο : 2313 302 328 Fax : 2313 302 320 e-mail : teva@pavlosmelas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της Προμήθειας Ανταλλακτικών Οργάνων Παιδικών Χαρών με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της Προμήθειας Ανταλλακτικών Οργάνων Παιδικών Χαρών με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 12/07/2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 32142 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Τ.Κ. : 68100 Τηλέφωνο : 2551364214 Φαξ : 2551364125 Πληροφορίες : ΣΙΔΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα:Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων Αριθμός Μελέτης: 15/10-03-2017 ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τύπος Ελέγχου Αρχικός Περιοδικός Επανέλεγχος Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: SPOSRTS & PLAY / ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αντικείμενο Ελέγχου: Έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Θέση:: Αρ. Μελέτης: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Έργο: Θέση:: Αρ. Μελέτης: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: Θέση:: Αρ. Μελέτης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 40/2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τύπος Ελέγχου Αρχικός Περιοδικός Επανέλεγχος Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: SPOSRTS & PLAY ΕΡΜΗΣ / ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αντικείμενο Ελέγχου: Έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

(επί ποινή αποκλεισµού)

(επί ποινή αποκλεισµού) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων για τις υφιστάµενες παιδικές ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χαρές της.ε Αγ. Παύλου προκειµένου να ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ προσαρµοστούν µε τις προδιαγραφές της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 20-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3981 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρµόδιος Υπάλληλος: Κ. Κοκτσίδης

Διαβάστε περισσότερα

(επί ποινή αποκλεισµού)

(επί ποινή αποκλεισµού) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων για τις υφιστάµενες ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παιδικές χαρές της.ε Νεάπολης προκειµένου ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ να προσαρµοστούν µε τις προδιαγραφές της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µ ου στα π λαίσια υλοποίησης του πρ ογρ άµ µ ατος κοινωφ ελούς ερ - γ ασίας σε ήµ ους. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

µ ου στα π λαίσια υλοποίησης του πρ ογρ άµ µ ατος κοινωφ ελούς ερ - γ ασίας σε ήµ ους. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ηµεροµηνία: 23/01/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ Σύνολο Καθ. Αξίας : 20.000,00 Ταχυδροµική /νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Φ.Π.Α 24%. : 4.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 31 / 2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗΣ : 121.951,00 Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο (2) τύπων ξύλινων πάγκων (παγκάκια)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Προµήθειας Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας που θα τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Wood painting Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών

Wood painting Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας "Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-201 2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-202 3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-203 4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-204 5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-205 6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-206 7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-207 8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-208

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα έργων µελετών & Σχ. Πόλης Αρ. Μελ: 54 /13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Α.O.E: /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τµήµα έργων µελετών & Σχ. Πόλης Αρ. Μελ: 54 /13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Α.O.E: /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων και ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανταλλακτικών για την συντήρηση των ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ παιδικών χαρών της ηµοτικής ενότητας /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νεάπολης Τµήµα έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων Κ.Μ. : Π23/2012 ΠΡΟΫΠ: 14.989 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

> ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 43 /17 Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισµού για την πόλη του Πύργου ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 43 /17 Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισµού για την πόλη του Πύργου ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αρ.Μελ.: Εργο : 43 /17 Προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και αστικού εξοπλισµού για την πόλη του Πύργου ΓΕΝΙΚΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ. Καθορισμός πιστοποιημένων προϊόντων στη Μονάδα Παραγωγής στη Νέα Σάντα 61 100 Κιλκίς Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ. Καθορισμός πιστοποιημένων προϊόντων στη Μονάδα Παραγωγής στη Νέα Σάντα 61 100 Κιλκίς Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Καθορισμός πιστοποιημένων προϊόντων στη Μονάδα Παραγωγής στη Νέα Σάντα 61 100 Κιλκίς Ελλάδα Προϊόντα Κωδικός ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΜΕ ΜΟΝΟΡΡΙΧΤΗ ΣΤΕΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 18 /6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 18 /6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 18 /6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12404 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ > με τη

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.

Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 00958 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων Κ.Μ. : Π83/2013 ΠΡΟΫΠ: 14772,30 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια παγκακιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/206 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ OΡΓΆΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. : 30.735.460 ΠΡΟΫΠ.: 69.880,20 με Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κινητού εξοπλισµού για ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ηµοτικού Συµβουλίου στο πρώην /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηµαρχείο Νεάπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31 Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι ΤΗΛ: 2631363320 ΦΑΞ: 2631025041 Πληροφορίες: Λύτρας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 12/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της /3.06.06 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 77/06 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 34/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.600 Παπάγου 23-4-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Τ. 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. και ασφαλών παιδικών χαρών που θα τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και θα διαθέτουν την

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. και ασφαλών παιδικών χαρών που θα τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και θα διαθέτουν την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δαπέδων κλπ. για χώρους παιδικών χαρών»

«Προμήθεια εξοπλισμού δαπέδων κλπ. για χώρους παιδικών χαρών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λ.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια εξοπλισμού δαπέδων κλπ. για χώρους παιδικών χαρών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.262,00 Φ.Π.Α. 24 %:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 30/10/2015

Ημερομηνία 30/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 14613 Ημερομηνία 30/10/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ:

Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης : Τροποποίηση της 15/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα