Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας. Μελέτη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : ,00 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια εξοπλισµού για δυο παιδικές χαρές του ήµου, προκειµένου να βελτιωθούν και να αποκτήσουν τις προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών και δη των παιδικών χαρών, που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων, συµπεριλαµβανοµένων των εµποδιζόµενων ατόµων. Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε την ΥΑ 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β 2009), των τροποποιήσεων αυτής, των προτύπων προδιαγραφών του ΕΛΟΤ και των Ελληνικών Τεχνικών προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική έκθεση, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας µελέτης. Η επιλογή των οργάνων έγινε µε τρόπο που: (1) Η κάθε παιδική χαρά να συνεισφέρει στην βέλτιστη σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών. (2) Οι εγκαταστάσεις κάθε µιας παιδικής χαράς να γίνουν ένας τόπος αγαπητός στα παιδιά, όπου θα αθλούνται, θα ψυχαγωγούνται, θα δραστηριοποιούνται και θα κινητοποιούνται για άσκηση στην ύπαιθρο. (3) Στη µία πλευρά έκαστης παιδικής χαράς, θα υπάρχει ένα κεντρικό θεµατικό όργανο, το οποίο θα αυξάνει το ενδιαφέρον και την αισθητική του παιδότοπου και θα αναβαθµίζει την περιοχή. Το όργανο αυτό θα συνδυαστεί µε άλλα όργανα που θα καλύπτουν τις λοιπές δραστηριότητες της παιδικής χαράς και τις ανάγκες των διαφορετικών ηλικιακών οµάδων. (4) Να εξασφαλίζουν την ψυχαγωγία και δραστηριότητα παιδιών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών και να είναι σχεδιασµένοι µε βάση τις εργονοµικές, πνευµατικές και ψυχαγωγικές ανάγκες και τις κινητικές, κοινωνικές, γλωσσικές, µαθησιακές δεξιότητες της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνονται. (5) Να πληροί τις απαιτήσεις των µελλοντικών παιχνιδότοπων σε όλο τον κόσµο µέσα από έναν πρωτοποριακό σχεδιασµό µε ευελιξία, από υψηλού επιπέδου βιοµηχανική παραγωγή µε µεγάλη ανθεκτικότητα σε φθορά, κλιµατολογικές επιπτώσεις, βανδαλισµούς, να έχει χαµηλές απαιτήσεις συντήρησης και να εστιάζει στο περιβάλλον, ακολουθώντας τις αρχές τις αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή διασφαλίζοντας το µικρότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αντίκτυπο µέσα από την παροχή βέλτιστης ποιότητας. Στην τιµή θα συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά εκφόρτωση - συναρµολόγηση των υπό προµήθεια ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν από τις υπηρεσίες του ήµου, καθώς και όλες εκείνες οι εργασίες (διαµόρφωση-στερέωση κ.λ.π.) που απαιτούνται για την τοποθέτηση/ διάστρωση αυτών κατά τρόπο ασφαλή και λειτουργικό. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1

2 Η επιλογή των υλικών και η χρήση τους θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε κάθε κατασκευή και εξοπλισµό που περιγράφεται στην παρούσα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δοµική αρτιότητα ώστε αυτός να µην αλλοιώνεται πριν από τον προγραµµατισµένο επόµενο έλεγχο συντήρησης. Επιβάλλεται η χρήση υλικών που δεν προκαλούν κίνδυνο αν έρθουν σε επαφή µε το δέρµα, ειδικά κατά την περίοδο υψηλών θερµοκρασιών. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η επικάλυψη των επιφανειών του εξοπλισµού δεν ενέχει τοξικό κίνδυνο. Απαγορεύεται η χρήση υλικών γνωστών για την ιδιότητά τους να δηµιουργούν επιφανειακή ανάφλεξη. Στην επιλογή των υλικών θα πρέπει να συνυπολογίζεται πιθανός κίνδυνος για το περιβάλλον κατά την τελική διάθεση του υλικού. Όλες οι κατασκευές από ξύλο ή από προϊόντα ξύλου πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση (καµπύλες γωνίες χωρίς ακίδες, κατάλληλα βερνίκια και χρώµατα) και την τοποθέτησή τους έτσι ώστε να µη δηµιουργείται συσσώρευση υδάτων σε κανένα τµήµα της κατασκευής. Όλα τα µεταλλικά µέρη θα προστατεύονται µε κατάλληλη επεξεργασία από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες και τη διάβρωση. Ο προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει οδηγίες σχετικά µε τη διάρκεια ζωής των τµηµάτων των κατασκευών και τον ενδεικτικό χρόνο επιθεώρησης και αντικατάστασής τους. Οι θεµελιώσεις πρέπει να κατασκευάζονται. συµφώνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176: Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1176:2008 Ο εξοπλισµός θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1176:2008 Εξοπλισµός και δάπεδα παιχνιδοτόπων (ΕΛΟΤ EN 1176: 2008). Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευµένου για το σκοπό αυτό και να φέρει στο πιστοποιητικό του την πιστοποίηση συµµόρφωσης µε το παραπάνω πρότυπο (άρθρο 4, 1 και άρθρο 5, πρώτο εδάφιο 2 και 3 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συµπληρωµατικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). O διαγωνιζόµενος οφείλει να προσκοµίσει το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του οργάνου µε τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 α και β του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) (συγκεκριµένα του πρώτου εδάφιου της 2 και της 3 του άρθρου 5), συµπληρωµατικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Στην περίπτωση εξοπλισµού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην 2 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014), συµπληρωµατικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). Η συµµόρφωση του εξοπλισµού και της εγκατάστασής του µε το ανωτέρω πρότυπο και τις απαιτήσεις ασφάλειας, θα πρέπει να ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην 2 του άρθρου 9 του ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α /2014) και στην Εγκύκλιο 44 (Α.Π /2014) του ΥΠΕΣ, συµπληρωµατικών και τροποποιητικών ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α /2009). ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Επιφάνειες από πολυαιθυλένιο Το κύριο υλικό που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), το οποίο είναι υλικό µε υψηλή αντοχή στη φθορά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 2

3 και τις κρούσεις. Οι επιφάνειες θα έχουν πάχος 19mm και θα είναι είτε πλήρως χρωµατιστές είτε µε µαύρο ανακυκλωµένο πυρήνα πάχους 15mm, ανάγλυφες και στις δυο πλευρές και µε στρογγυλεµένες άκρες. Τα πλεονεκτήµατα του πολυαιθυλενίου είναι: υψηλή αντοχή στις κρούσεις, αντοχή στην αποσύνθεση και τους µύκητες, 100% ανακυκλώσιµο υλικό και τα οφέλη του: προϊόν ανθεκτικό στους βανδαλισµούς (αντοχή σε κρούσεις, υψηλή αντοχή έναντι του γκράφιτι κλπ.), µακροβιότητα προϊόντος, χαµηλό κόστος συντήρησης, προϊόντα κατάλληλα για όλα τα κλίµατα. Στρωµατοποιηµένες επιφάνειες υψηλής πίεσης (HPL)- Θα χρησιµοποιούνται µόνο για πλατφόρµες, σκαλοπάτια, καθίσµατα και άλλους χώρους που εκτίθενται σε εκτεταµένη φθορά. Θα έχουν πάχος 18 mm µε χυτευτή αντιολισθητική επιφάνεια. Το HPL είναι ένα οµοιογενές υλικό µε πολύ µεγάλη αντοχή στη φθορά. Οι καµπύλες επιφάνειες θα χρησιµοποιούνται για αναρρίχηση και θα είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο (PE) πάχους 15 mm µε ένα επιφανειακό στρώµα πάχους 3 mm από θερµοπλαστικό ελαστικό µε αντιολισθητικές ιδιότητες. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ εξαρτήµατα Τα χαλύβδινα εξαρτήµατα θα είναι κατασκευασµένα από: Ανθρακούχο χάλυβα µε εν θερµώ γαλβανισµένη επιφάνεια σύµφωνα µε το πρότυπο ISO1461. Ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 ή AISI303 Ανθρακούχο χάλυβα µε επίστρωση σε σκόνη, µε κλάση διάβρωσης C4 σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα µε επίστρωση σε σκόνη. Όλα θα τηρούν τις παρακάτω απαιτήσεις: Το περιεχόµενο µολύβδου για τις επιφάνειες θα είναι κάτω των 90ppm. Το περιεχόµενο µολύβδου για το υλικό βάσης θα είναι κάτω των 100ppm. Μπουλόνια, παξιµάδια, κλπ., ενδέχεται να φέρουν επιφανειακή επεξεργασία σύµφωνα µε τη µέθοδο Delta-Magni ή ισοδύναµης. Τα ελατήρια θα είναι κατασκευασµένα από χάλυβα ελατηρίων σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN / EN1270-1, µε επεξεργασία σφυρηλάτησης µε σφαιρίδια χάλυβα για την αποτροπή της δηµιουργίας επιφανειακών ρωγµών και µε επίστρωση κλάσης διάβρωσης C4 σύµφωνα µε το ISO Τα ελατήρια θα εφοδιάζονται µε ειδικούς σφικτήρες στη βάση από χυτό υλικόπολυαµίδη (ΡΑ) προκειµένου να αποτρέπεται ο εγκλωβισµός των χεριών ή των ποδιών. Οι αλυσίδες θα είναι από εν θερµώ γαλβανισµένο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Και οι δύο τύποι αλυσίδων θα πληρούν τις απαιτήσεις στα πρότυπα ISO1434 ISO1435 και DIN766. Οι λαβές από αλυσίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα µε πείρους από ΡΑ που θα αποτρέπουν την παγίδευση δακτύλων. Οι στροφείς (που θα συνδέουν αλυσίδες και συρµατόσχοινα από τα κελύφη-παιχνίδια, τις πλάκες αναρρίχησης, τα τρίγωνα κλπ. µε τη σφαίρα σύνδεσης/στύλο) θα είναι κατασκευασµένοι από πυροσυσσωµατωµένο ανοξείδωτο χάλυβα µε επίστρωση PUR και µε ρουλεµάν από χαλκό. Οι στύλοι και τα πλαίσια θα είναι κατασκευασµένα από εν θερµώ γαλβανισµένους χαλύβδινους σωλήνες διαστάσεων Ø101,6 x 2,9 mm και Ø42,4 x 3,2 mm για τους στύλους και Ø38 x 2 mm για τα πλαίσια. Οι στύλοι θα συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικά συγκολληµένα τριγωνικά πλαίσια από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα διαστάσεων Ø38 x 4 mm. Οι εγκάρσιες δοκοί, τα σκέλη στήριξης, οι σωλήνες, κλπ. θα είναι κατασκευασµένα από εν θερµώ γαλβανισµένους χαλύβδινους σωλήνες διαστάσεων Ø 60,3 x 4,5 mm και Ø38 x 4 mm. Οι ράβδοι θα είναι κατασκευασµένες από χάλυβα διαστάσεων Ø38 x 2 mm. Θα χρησιµοποιούνται ως ράβδοι απόστασης, χειρολαβές και ως διατάξεις ασφαλείας στις τσουλήθρες και σε άλλα ανοίγµατα και θα έχουν υποβληθεί σε µία από τις ακόλουθες διεργασίες: εν θερµώ γαλβανισµό επίστρωση σε σκόνη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 3

4 ηλεκτρογαλβανισµό µε επιφάνεια από µπλε πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Οι επιφάνειες για τις τσουλήθρες θα είναι είτε από πλαστικό χυτευτό µε περιστροφή πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είτε από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλες οι άκρες θα αναδιπλώνονται και έτσι δεν θα είναι προσβάσιµες. Μεταλλικά στοιχεία για ξύλινες κατασκευές: Οι συνδέσεις βαρέως φορτίου µε τους ξύλινους στύλους θα γίνονται µε µπουλόνια µε τη βοήθεια ειδικά σχεδιασµένου συστήµατος τύπου Wood-Do ή ισοδύναµου από πολυαµίδη (ΡΑ) που θα αντισταθµίζει τη διαστολή/συστολή του ξύλου. Χαλύβδινο έρεισµα θα ανυψώνει το ξύλο κατά 200 mm πάνω από το έδαφος (σηµειώνεται από έναν κόµβο) για να αποφευχθεί η διαπότιση στο έδαφος µε στόχο τη µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Τα χαλύβδινα ερείσµατα θα είναι εν θερµώ γαλβανισµένα και κατασκευασµένα από βαρέως τύπου προφίλ ελατού χάλυβα 2,5mm. Θα συνδέονται µε τους στύλους µέσω τεσσάρων µακριών χαλύβδινων βιδών µε σπείρωµα που θα στερεώνονται µε κόλλα. Τα περισσότερα ερείσµατα θα αποσπώνται από τους στύλους και θα διατίθενται τόσο για εγκατάσταση µε αγκύρωση εντός του εδάφους όσο και για επιφανειακή εγκατάσταση. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Εξαρτήµατα ιάφοροι κύριοι σύνδεσµοι, σφαιρικοί αρµοί, αρµοί δακτυλίων και πρεσαριστοί σύνδεσµοι υποστηριγµάτων για δίχτυα και στηρίγµατα θεµελιώσεων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτευτό αλουµίνιο ειδικού κράµατος για εξωτερικούς χώρους και µε περιεχόµενο µόλυβδο κάτω των 100ppm. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όπου χρησιµοποιείται ξύλο θα προέρχεται από ελεγχόµενη δασοκοµία και πιστοποιηµένες κατά FSC πηγές (Forest Stewardship Council - Συµβούλιο ιαχείρισης ασών). ΠΛΑΣΤΙΚΑ εξαρτήµατα Θα χρησιµοποιηθεί ποικιλία πλαστικών που θα έχουν επιλεγεί µε βάση την καταλληλότητα, την αντοχή και τις περιβαλλοντικές τους ιδιότητες. Όλα τα πλαστικά εξαρτήµατα θα διατηρούν τις ιδιότητές τους σε θερµοκρασιακό εύρος από -30 C έως 60 C και θα έχουν υποβληθεί σε µέγιστη σταθεροποίηση έναντι των υπεριωδών ακτινών UV χωρίς τη χρήση σταθεροποιητικών ουσιών µε βαρέα µέταλλα. Όλα τα µαλακά υλικά θα πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις σχετικά µε τα φθαλικά που πρέπει να πληρούν και τα παιχνίδια. Πολυαµίδη (ΡΑ, PA6) θα έχει εφαρµογές σε: Κορυφές, τελικά πώµατα σωλήνων, στοιχεία ασφαλείας όπως παξιµάδια Do-Nut, συνδετήρες διχτυών, αποστάτες, αναρτήσεις για κούνιες, µικρούς «ιπτάµενους δίσκους» (πορτοκαλί, πράσινο και κίτρινο), τριγωνικές πλάκες, κλπ. Πολυπροπυλένιο (PΡ) θα έχει εφαρµογές σε: ίχτυα και συρµατόσχοινα, χρωµατιστά όργανα χειρισµού, κλπ. Συνθετικό ελαστικό (PUR, TPE, TPU ή EPDM) θα έχει εφαρµογές σε: Καθίσµατα κούνιας, σφαίρες σύνδεσης, λαβές σχήµατος σταγόνας, τροχοί, κλπ. Πολυαιθυλένιο (PΕ) θα έχει εφαρµογές σε: Μεγάλα κοίλα πλαστικά µέρη όπως οι επιφάνειες για τις τσουλήθρες, τα πλαστικά σώµατα των στοιχείων µε ελατήριο, κλπ. θα είναι κατασκευασµένα από πολυαιθυλένιο και θα έχουν χυτευτεί µε περιστροφή. Οι επιφάνειες για όλα τα καµπύλα µπαλκόνια θα αποτελούνται από χυτευµένες εν θερµώ πλάκες ΡΕ υψηλής πυκνότητας. Τα προστατευτικά κορυφής των στύλων θα διαθέτουν πυρήνα από ΡΑ που θα είναι καλυµµένος από µαλακό µαύρο θερµοπλαστικό ελαστικό (ΤΡΕ). Οι συνδετικές σφαίρες θα διαθέτουν πυρήνα υψηλής αντοχής από εξωθηµένο αλουµίνιο και ΡΡ, που θα είναι καλυµµένος από µια επιφάνεια µαλακού µαύρου TPE. Τα πώµατα θα είναι κατασκευασµένα από PA. Σφήνες αναρρίχησης - Οι σφήνες αναρρίχησης (σταθερές στην κυρτή πλάκα αναρρίχησης) θα διαθέτουν ένα ένθετο από ΡΑ6 καλυµµένο µε µαύρο TPU. Οι στρογγυλές σφήνες αναρρίχησης (σταθερές στον τοίχο αναρρίχησης) θα είναι κατασκευασµένες από µαύρη PUR. Οι στρογγυλές σφήνες αναρρίχησης (σταθερές στο σωλήνα αναρρίχησης) θα είναι κατασκευασµένες από µαύρη PUR µε πυρήνα από ΡΑ. ΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Τα δίχτυα και τα συρµατόσχοινα θα είναι κατασκευασµένα από ΡΑ µε εσωτερική ενίσχυση από γαλβανισµένο χάλυβα. Τα συρµατόσχοινα θα έχουν υποβληθεί σε ειδική επαγωγική διεργασία για να δηµιουργηθεί µία ισχυρή σύνδεση µεταξύ του χάλυβα και του σχοινιού, ώστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4

5 να διασφαλίζεται εξαιρετική αντοχή στη φθορά. Τα τµήµατα που εκτίθενται σε σηµαντική φθορά θα έχουν επιστρωθεί µε ένα παχύ στρώµα PUR. Οι συνδετήρες των συρµατόσχοινων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτευτό αλουµίνιο και συναρµολογηµένοι µε πριτσίνια υψηλής πίεσης. Εξαρτήµατα ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΕΣ Οι τυπικές αναρτήσεις κούνιας θα είναι κατασκευασµένες από ΡΑ µε διπλά, ένσφαιρα, µόνιµα σφραγισµένα ρουλεµάν και ενσωµατωµένη λειτουργία κατά της συστροφής. Η ανάρτηση θα είναι τοποθετηµένη σε ένα υποστήριγµα από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Η µονάδα θα µπορεί να εγκατασταθεί απευθείας πάνω στην εγκάρσια ράβδο από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ «ΙΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙ ΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOMPAN A/S ΑΝΙΑΣ ΚΩ. KSW90010 Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ Κάτοψη & Όψη Οργάνου Περιγραφή Οργάνου Η ιθέσια Ξύλινη Κούνια µε καθίσµατα παίδων θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικιακής οµάδας από 2 ετών και άνω. Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θα διαθέτει δύο καθίσµατα παίδων και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (ή σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από τέσσερις ξύλινες δοκούς τετραγωνικής διατοµής 95x95 mm µε στρογγυλεµένες ακµές, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εµποτισµένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης και µία οριζόντια δοκό, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 5

6 κυκλικής διατοµής Ø101,6x2,9 mm η οποία θα είναι κατασκευασµένη από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Στις δύο απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα συγκολλούνται δύο κατάλληλα διαµορφωµένα ελάσµατα από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, µε πάχος τοιχώµατος 5 mm και εξωτερικές διαστάσεις 355 x 488 mm. Η πάκτωση των ξύλινων δοκών/ στύλων στο έδαφος θα πραγµατοποιείται µε χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα ανυψώνουν τη δοκό/ στύλο κατά 200 mm (επάνω από την τελική στάθµη του διαµορφωµένο εδάφους) για την αποφυγή πιθανής διάβρωσης των δοκών/στύλων, καθώς και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι διάφορες χαλύβδινες δοκοθήκες θα είναι αποσπώµενες/ αποσυναρµολογούµενες και θα προσφέρονται τόσο για την πάκτωση των δοκών/ στύλων στο έδαφος όσο και για την επιφανειακή πάκτωση (επιφάνεια σκυροδέµατος). Τα καθίσµατα παίδων θα αποτελούνται από κατάλληλα διαµορφωµένο πλαίσιο, το οποίο θα είναι κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο (PP, Polypropylene) και επικαλυπτόµενο από θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εσωτερική πλευρά του καθίσµατος (πλαίσιο κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο) θα διαθέτει επιφάνεια µε κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα µε σκοπό την ενίσχυση της δοµικής αρτιότητάς του. Το κάθισµα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένο για τους χρήστες/ παιδιά της συγκεκριµένης ηλικιακής οµάδας. Οι µηχανισµοί ανάρτησης των καθισµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό υλικό πολυαµίδιου (PA, Polyamide) το οποίο θα είναι σταθεροποιηµένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized) για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστηµα έδρασης µε διπλά ρουλεµάν/ κουζινέτα (έδρανα ολίσθησης/ ένσφαιρους τριβείς) και αναρτήρα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την αποτροπή της περιστροφής και αναδίπλωσης των αλυσίδων. Όλα τα χαλύβδινα στοιχεία (εξαρτήµατα) των αναρτήσεων θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο (µπρούντζο). ιαστάσεις (πιθανές µικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 710 cm x 296 cm ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 200 cm x 333 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 224 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 118 cm Βάρος: 107 kg Θεµελίωση: 4 θεµέλια σε βάθος 60 cm Απαίτηση σκυροδέµατος: - m 3 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της µελέτης και τα προβλεπόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176. Στην παρούσα περιλαµβάνεται το όργανο πλήρως τοποθετηµένο, έτοιµο προς χρήση. Τιµή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ : ΧΙΛΙΑ ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 1.800,00 2. ΞΥΛΙΝΗ 2/ΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, «ΙΘΕΣΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOMPAN A/S ΑΝΙΑΣ ΚΩ. KSW90010 Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 6

7 Κάτοψη & Όψη Οργάνου Περιγραφή Οργάνου Η ιθέσια Ξύλινη Κούνια µε καθίσµατα νηπίων και παίδων θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικιακής οµάδας από 1 ετών και άνω και από 2 ετών και άνω αντίστοιχα. Θα ικανοποιεί τις ισχύουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θα διαθέτει δύο καθίσµατα, ένα νηπίων και ένα παίδων, και θα προσφέρει στους διάφορους χρήστες/παιδιά, τη δυνατότητα αιώρησης, διασκέδασης και εξάσκησης. Το πλαίσιο (ή σκελετός) της κούνιας θα συντίθεται από τέσσερεις ξύλινες δοκούς τετραγωνικής διατοµής 95x95 mm µε στρογγυλεµένες ακµές, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εµποτισµένη (υπό πίεση) ξυλεία πεύκης και µία οριζόντια δοκό, κυκλικής διατοµής Ø101,6x2,9 mm η οποία θα είναι κατασκευασµένη από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Στις δύο απολήξεις της οριζόντιας δοκού θα συγκολλούνται δύο κατάλληλα διαµορφωµένα ελάσµατα από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα, µε πάχος τοιχώµατος 5 mm και εξωτερικές διαστάσεις 355 x 488 mm. Η πάκτωση των ξύλινων δοκών/ στύλων στο έδαφος θα πραγµατοποιείται µε χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα ανυψώνουν τη δοκό/ στύλο κατά 200 mm (επάνω από την τελική στάθµη του διαµορφωµένο εδάφους) για την αποφυγή πιθανής διάβρωσης των δοκών/στύλων, καθώς και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι διάφορες χαλύβδινες δοκοθήκες θα είναι αποσπώµενες/ αποσυναρµολογούµενες και θα προσφέρονται τόσο για την πάκτωση των δοκών/ στύλων στο έδαφος όσο και για την επιφανειακή πάκτωση (επιφάνεια σκυροδέµατος). Το κάθισµα παίδων θα αποτελείται από κατάλληλα διαµορφωµένο πλαίσιο, το οποίο θα είναι κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο (PP, Polypropylene) και επικαλυπτόµενο από θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εσωτερική πλευρά του καθίσµατος (πλαίσιο κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο) θα διαθέτει επιφάνεια µε κατάλληλα διαµορφωµένα νεύρα µε σκοπό την ενίσχυση της δοµικής αρτιότητάς του. Το κάθισµα αυτό θα είναι κατάλληλα σχεδιασµένο για τους χρήστες/ παιδιά της ηλικιακής οµάδας από 2 ετών και άνω. Το κάθισµα νηπίων, τύπου «πάνα», θα είναι ειδικά κατασκευασµένο από ελαστοµερές υλικό, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα εύκαµπτο και θα δίνει τη δυνατότητα προσαρµογής στη µορφή του σώµατος σύµφωνα µε το αυτοβάρος του χρήστη/παιδιού. Το κάθισµα αυτό θα είναι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 7

8 κατάλληλα σχεδιασµένο για τους χρήστες/ παιδιά της ηλικιακής οµάδας από 1 ετών και άνω. Οι µηχανισµοί ανάρτησης των καθισµάτων θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό υλικό πολυαµίδιου (PA, Polyamide) το οποίο θα είναι σταθεροποιηµένο έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized) για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι αναρτήσεις θα διαθέτουν σύστηµα έδρασης µε διπλά ρουλεµάν/ κουζινέτα (έδρανα ολίσθησης/ ένσφαιρους τριβείς) και αναρτήρα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την αποτροπή της περιστροφής και αναδίπλωσης των αλυσίδων. Όλα τα χαλύβδινα στοιχεία (εξαρτήµατα) των αναρτήσεων θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα και ορείχαλκο (µπρούντζο). ιαστάσεις (πιθανές µικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 710 cm x 296 cm ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 200 cm x 333 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 224 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 118 cm Βάρος: 107 kg Θεµελίωση: 4 θεµέλια σε βάθος 60 cm Απαίτηση σκυροδέµατος: - m3 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της µελέτης και τα προβλεπόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176. Στην παρούσα περιλαµβάνεται το όργανο πλήρως τοποθετηµένο, έτοιµο προς χρήση Τιµή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ : ΥΟ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 2.100,00 3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι ( ΚΑΡΑΒΙ ) ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, «ΜΙΚΡΟ ΚΑΡΑΒΙ». ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOMPAN A/S ΑΝΙΑΣ ΚΩ. KPL517 Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ Κάτοψη & Όψη Οργάνου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 8

9 Περιγραφή Οργάνου Το Μικρό Καράβι θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικιακής οµάδας από 3 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένο για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται για µία πολυλειτουργική θεµατική σύνθεση, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/παιδιά ποικίλες δυνατότητες σωµατικού παιχνιδιού, παιχνιδιού ρόλων, όπως επίσης και σηµεία ανάπαυσης. Ειδικότερα, η σύνθετη αυτή κατασκευή θα αναπαριστά τη µορφή καραβιού µε διακοσµητική πλώρη και πρύµνη, διακοσµητικό ιστίο, πηδάλιο και καθιστικό και θα αναπτύσσεται στο επίπεδο του εδάφους και σε µια υπερυψωµένη επιφάνεια µε τσουλήθρα, η πρόσβαση στην οποία θα γίνεται µέσω κατακόρυφης αναρριχητικής σκάλας. Ο δοµικός σκελετός θα είναι κατασκευασµένος από πλανισµένες δοκούς τετραγωνικής διατοµής 95x95 mm, µε στρογγυλεµένες ακµές, από εµποτισµένη (υπό πίεση/κατηγορίας IV) ξυλεία πεύκης. Η πάκτωση των δοκών στο έδαφος θα πραγµατοποιείται µε χαλύβδινες δοκοθήκες, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα ανυψώνουν τη δοκό κατά 200 mm (επάνω από την τελική στάθµη του διαµορφωµένο εδάφους) για την αποφυγή πιθανής διάβρωσης και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι δοκοθήκες αυτές θα είναι αποσυναρµολογούµενες. Το δάπεδο της υπερυψωµένης επιφάνειας θα είναι κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 22 mm και θα φέρει εξωτερική επιφανειακή αντιολισθητική στρώση ρητίνης. Όλες οι διακοσµητικές και πλευρικές προστατευτικές επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλωµένο υλικό (HDPE, high density polyethylene) πάχους 19 mm, το οποίο θα αποτελείται εξωτερικά από επιστρώσεις διαφόρων αποχρώσεων πάχους 2 mm και εσωτερικά από µαύρο πυρήνα από 100% ανακυκλωµένο υλικό πάχους 15 mm. Οι επιφάνειες αυτές θα χρωµατίζονται µέσω του υλικού, κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του και έπειτα θα σταθεροποιούνται έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized). Επιπλέον, θα είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 9

10 µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν και εξαιρετικά ανθεκτικές στις κρούσεις και στους βανδαλισµούς, καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30 C έως +60 C). Επιπρόσθετα, θα έχουν µικρή απαίτηση συντήρησης και ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής του υλικού. Οι επιφάνειες αυτές θα µπορούν να απορριφθούν µετά τη χρήση της, καθώς είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. Η ευθύγραµµη τσουλήθρα ολίσθησης θα είναι κατασκευασµένη από χυτό υλικό πολυαιθυλενίου (PE, Polyethylene). Η µέθοδος που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή της θα είναι αυτή της χύτευσης εκ περιστροφής. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν και διακοσµητικά στοιχεία. Τα στρογγυλεµένα (πλαστικά) προστατευτικά στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα από το χυτό πολυαµίδιο (PA6, Polyamide) ειδικής σύστασης, µε διάφορες αποχρώσεις και χρωµατισµούς και επιπλέον, θα είναι σταθεροποιηµένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. ιαστάσεις (πιθανές µικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 685 cm x 618 cm ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 335 cm x 318 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 270 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 120 cm Βάρος: 273 kg Θεµελίωση: 8 θεµέλια σε βάθος 90 cm Απαίτηση σκυροδέµατος: 0,45 m3 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα σχέδια της µελέτης. Στην παρούσα περιλαµβάνεται το όργανο πλήρως τοποθετηµένο, έτοιµο προς χρήση Τιµή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 7.430,00 4. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΙ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕΙΡΙΟΣ ΙΙ». ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOMPAN A/S ΑΝΙΑΣ ΚΩ. GXY947 Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ Κάτοψη & Όψη Οργάνου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 10

11 Περιγραφή Οργάνου Η Πολυλειτουργική Σύνθεση Σείριος ΙΙ θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά ηλικιακής οµάδας από 6 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και για τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 11

12 Θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Πρόκειται για µία σύνθετη κατασκευή αθλοπαιδιάς, η οποία θα προσφέρει στους χρήστες/ παιδιά διάφορα σηµεία διασκέδασης και ψυχαγωγίας, δραστηριότητες αναρρίχησης, ισορροπίας, ταλάντωσης, περιστροφής, όπως επίσης και θέση ανάπαυσης. Αποτελείται από ένα καµπύλο τοίχο αναρρίχησης, µια κεκλιµένη δοκό ισορροπίας και κύλισης, µια ειδική κατασκευή περιστροφής, δυο αναρριχητικές προσβάσεις µε συρµατόσχοινα και ένα ειδικά διαµορφωµένο κοίλο κάθισµα αιώρησης. Ο δοµικός σκελετός της σύνθετης αυτής κατασκευής θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο και θα αποτελείται από τις διάφορες σωλήνες/δοκούς στήριξης µε κυκλικές διατοµές Ø101,6 x 2,9 mm, Ø60,3 x 4,5 mm και Ø38 x 4 mm. Οι δοκοί στήριξης/στύλοι κυκλικής διατοµής Ø101,6 x 2,9 mm θα διαθέτουν στην απόληξή τους, προστατευτικά στοιχεία (τάπες). Τα συγκεκριµένα προστατευτικά στοιχεία/ τάπες (απόληξης) θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλα διαµορφωµένο πλαίσιο πολυαµίδιου (PΑ, Polyamide) και επικαλυπτόµενα από µία επιφανειακή στρώση, θερµοπλαστικού ελαστοµερούς υλικού (TPE, Thermoplastic Elastomer). Οι σφαιρικοί σύνδεσµοι (στοιχεία συνδέσεως) για τη συναρµογή των αναρριχητικών δραστηριοτήτων µε το δοµικό σκελετό θα είναι κατασκευασµένοι από κατάλληλα διαµορφωµένο πλαίσιο αλουµινίου (υψηλής αντοχής) και πολυπροπυλενίου (Polypropylene, PP), δια µέσω της µεθόδου χύτευσης µε εξώθηση. Tο πλαίσιο αυτό θα επικαλύπτεται από µία επιφανειακή στρώση, χυτού θερµοπλαστικού ελαστοµερούς υλικού (Thermoplastic Elastomer, TPE) και µαύρου χρώµατος. Ο πυρήνας του σφαιρικού αυτού συνδέσµου θα είναι κατασκευασµένος από προφίλ αλουµινίου και θα διαθέτει έξι σηµεία συνδεσµολογίας. Όσα από αυτά τα σηµεία δεν χρησιµοποιούνται, θα καλύπτονται από πλαστικές τάπες (µαύρου χρώµατος), οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από πολυαµίδιο (Polyamide, PA). Οι επιµέρους σύνδεσµοι που προσαρτώνται στους σφαιρικούς συνδέσµους του δοµικού σκελετού και συγκρατούν τους στύλους/ δοκούς στήριξης µε τους σωλήνες και τους στροφείς θα είναι κατασκευασµένοι από χυτό αλουµίνιο. Οι κατάλληλα διαµορφωµένοι στροφείς, οι οποίοι εισέρχονται εντός των επιµέρους συνδέσµων και βοηθούν στη συνδεσµολογία του εξοπλισµού θα είναι κατασκευασµένοι από πορώδη ανοξείδωτο χάλυβα µε ορειχάλκινους τριβείς. Ο καµπύλος τοίχος/ράµπα αναρρίχησης θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο (PE, Polyethylene), πάχους 15 mm και η επιφάνειά του θα είναι επιστρωµένη µε χυτό (ελαστοµερές) υλικό θερµοπλαστικής πολυουρεθάνης (TPU, Thermoplastic Polyurethane) µε πάχος διαστρωµάτωσης 3 mm. Η αντιολισθητική αυτή επιφάνεια θα διασφαλίζει το ασφαλές παιχνίδι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και θα διαθέτει διάφορες λαβές/σφήνες αναρρίχησης, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες από χυτό (ελαστοµερές) υλικό πολυαµίδιου (PA, Polyamide), µαύρου χρώµατος και σταθεροποιηµένες έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized) για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η επιφάνεια της δοκού ισορροπίας και κύλισης θα είναι κατασκευασµένη από χυτό πολυαιθυλένιο (PE, Polyethylene) µέσω της µεθόδου χύτευσης εκ περιστροφής και θα συγκρατείται πάνω σε µία κεκλιµένη αρθρωτή σωλήνα/δοκό αντιστήριξης από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο µε κυκλική διατοµή Ø76,1 mm. Αντίστοιχα, το κοίλο κάθισµα αιώρησης και ανάπαυσης θα είναι κατασκευασµένο δια µέσω της µεθόδου της χύτευσης εκ περιστροφής από χυτό πολυαιθυλένιο (PE, Polyethylene). Ο χρωµατισµός των επιφανειών αυτών θα πραγµατοποιείται µέσω του υλικού, κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του και έπειτα θα σταθεροποιείται έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized). Οι επιφάνειες αυτές θα είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν και εξαιρετικά ανθεκτικές στις ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 12

13 κρούσεις και στους βανδαλισµούς, καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30 C έως +60 C). Επιπρόσθετα, θα έχουν µικρή απαίτηση συντήρησης και ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής του υλικού. Τα συρµατόσχοινα των αναρριχητικών διχτυών και σχοινιών θα είναι µαύρου χρώµατος και κατασκευασµένα από εξάκλωνα, εν θερµώ γαλβανισµένα σύρµατα/ καλώδια. Κάθε κλώνος θα περιλαµβάνει (οκτώ) επιµέρους, χαλύβδινα σύρµατα (καλώδια), µε εξωτερική διάµετρο Ø0,55 mm και θα περιτυλίσσεται από περίβληµα νήµατος πολυαµίδιου (Polyamide, PΑ), το οποίο θα σταθεροποιείται έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized). Τα συρµατόσχοινα θα ενισχύονται από πυρήνα ενός χαλύβδινου σύρµατος/ καλωδίου διαµέτρου Ø16 mm. Οι απολήξεις των συρµατόσχοινων (δακτύλιοι σύνδεσης), θα είναι κατασκευασµένες από αλουµίνιο και επικαλυµµένες από ένα παχύ στρώµα πολυουρεθάνης (PUR, Polyurethane). Οι (ενδιάµεσοι) σύνδεσµοι των διχτυών αναρρίχησης θα είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι δια µέσω της µεθόδου της χύτευσης από χυτό αλουµίνιο. Επιπλέον, οι ενδιάµεσοι σύνδεσµοι θα συναρµολογούνται στα συρµατόσχοινα δια µέσω της µεθόδου της ήλωσης µε πριτσίνια σε υψηλή πίεση. Τα οριζόντια περιβλήµατα σε ορισµένα σηµεία των συρµατόσχοινων θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλα διαµορφωµένο πλαίσιο από χάλυβα, το οποίο θα επικαλύπτεται από χυτό ελαστοµερές υλικό πολυουρεθάνης (PUR, Polyurethane) µαύρου χρώµατος. Οι δακτύλιοι απολήξεως των συρµατόσχοινων θα είναι κατασκευασµένοι από αλουµίνιο διπλής κωνικότητας και µε στρογγυλεµένες ακµές. Στην περίπτωση βανδαλιστικής καταστροφής θα είναι δυνατή η µεµονωµένη επί τόπου αντικατάστασή τους. Η ειδική περιστροφική κατασκευή θα είναι διαµορφωµένη από εν θερµώ γαλβανισµένους χαλύβδινους σωλήνες και θα διαθέτει εσωτερικό χαλύβδινο µηχανισµό περιστροφής, ο οποίος δεν θα έρχεται σε επαφή µε τους χρήστες. Ο µηχανισµός αυτός θα αποτελείται από ένσφαιρο τριβέα (ρουλεµάν/ κουζινέτα) και θα καλύπτεται από προστατευτικό στοιχείο από χυτό ελαστοµερές υλικό πολυουρεθάνης. Η αντιολισθητική χειρολαβή στην κορυφή του καµπύλου τοίχου αναρρίχησης θα είναι κατασκευασµένη από χυτό (ελαστοµερές) υλικό πολυουρεθάνης (PUR, Polyurethane), ειδικής σύστασης και θα είναι σταθεροποιηµένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized) και του όζοντος, για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επιπλέον, θα διαθέτει χαλύβδινες και πλαστικές (ελαστοµερείς) ενισχύσεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, από υλικό πολυπροπυλενίου (PP, Polypropylene). Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν και διακοσµητικά στοιχεία. Τα στρογγυλεµένα (πλαστικά) προστατευτικά στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα από το χυτό πολυαµίδιο (PA6, Polyamide) ειδικής σύστασης, µε διάφορες αποχρώσεις και χρωµατισµούς και επιπλέον, θα είναι σταθεροποιηµένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. Όλες οι επιφάνειες θα µπορούν να απορριφθούν µετά τη χρήση τους, καθώς θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. ιαστάσεις (πιθανές µικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 885 cm x 716 cm ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 491 cm x 363 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 293 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 252 cm Βάρος: 460 kg Θεµελίωση: Επιφανειακή Απαίτηση σκυροδέµατος: 0 m3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 13

14 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα σχέδια της µελέτης. Στην παρούσα περιλαµβάνεται το όργανο πλήρως τοποθετηµένο, έτοιµο προς χρήση Τιµή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ : ΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ,00 5. ΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (SPINNER) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, «ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ». ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOMPAN A/S ΑΝΙΑΣ ΚΩ. ELE Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ Κάτοψη & Όψη Οργάνου Περιγραφή Οργάνου Ο Περιστροφέας θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 4 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένος για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Πρόκειται για όργανο περιστροφής και εν µέρει ισορροπίας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη/παιδί να ελέγχει την αυξοµοίωση της ταχύτητας περιστροφής. Θα στηρίζεται σε µια δοκό από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα µε κυκλική διατοµή Ø101,6 mm και πάχος τοιχώµατος 2,5 mm, η οποία θα θεµελιώνεται επιφανειακά σε ειδικά διαµορφωµένη υπόβαση σκυροδέµατος. Για τη θεµελίωση αυτή, η δοκός θα διαθέτει στην απόληξή της αυτογενώς συγκολληµένο χαλύβδινο έλασµα, εξωτερικών διαστάσεων 190x170 mm και πάχους 5 mm, το οποίο θα είναι κατασκευασµένο από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Η κατάλληλα διαµορφωµένη επιφάνεια του Περιστροφέα µε διάµετρο Ø400 mm, θα είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλωµένο υλικό (HDPE, high density polyethylene). Θα έχει συνολικό πάχος 19 mm και θα αποτελείται από δύο επιστρώσεις διαφόρων αποχρώσεων, πάχους 2 mm η καθεµία και µαύρο πυρήνα από 100% ανακυκλωµένο υλικό, πάχους 15 mm. Ο χρωµατισµός της επιφάνειας αυτής θα πραγµατοποιείται µέσω του υλικού, κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του και έπειτα θα σταθεροποιείται έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized). Επιπλέον, η επιφάνεια αυτή θα είναι ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει και εξαιρετικά ανθεκτική στις κρούσεις και στους βανδαλισµούς, καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30 C έως +60 C). Επιπρόσθετα, θα έχει µικρή απαίτηση συντήρησης και ο καθαρισµός της θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής του υλικού. Η επιφάνεια θα µπορεί να ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 14

15 απορριφθεί µετά τη χρήση της, καθώς θα είναι φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. Ο µηχανισµός περιστροφής θα είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινο έλασµα, πάχους 14 mm και ένα κυλινδρικό σύνδεσµο διατοµής Ø102,5 mm µε επαρκές πάχος τοιχώµατος για την παραλαβή όλων των φορτίων για τα οποία έχει µελετηθεί. Ο κυλινδρικός σύνδεσµος θα έχει ενσωµατωµένο ρουλεµάν (έδρανο ολίσθησης/ ένσφαιρο τριβέα), το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την περιστροφή. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν και διακοσµητικά στοιχεία. Τα στρογγυλεµένα (πλαστικά) προστατευτικά στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα από το χυτό πολυαµίδιο (PA6, Polyamide) ειδικής σύστασης, µε διάφορες αποχρώσεις και χρωµατισµούς και επιπλέον, θα είναι σταθεροποιηµένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. ιαστάσεις (πιθανές µικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: Ø340 cm (340 cm x 340 cm) ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος: Ø40 cm (40 cm x 40 cm) Μέγιστο ύψος οργάνου: 35 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 35 cm Βάρος: 23 kg Θεµελίωση: Επιφανειακή Απαίτηση σκυροδέµατος: - m3 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή και τα σχέδια της µελέτης. Στην παρούσα περιλαµβάνεται το όργανο πλήρως τοποθετηµένο, έτοιµο προς χρήση Τιµή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 940,00 6. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, «ΜΥΛΟΣ». ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOMPAN A/S ΑΝΙΑΣ ΚΩ. GXY Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ Κάτοψη & Όψη οργάνου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 15

16 Περιγραφή Οργάνου Ο Περιστρεφόµενος ίσκος Ισορροπίας θα απευθύνεται σε χρήστες/ παιδιά ηλικίας από 6 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένος για την ασφαλή προσβασιµότητα και για τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Ο περιστρεφόµενος αυτός δίσκος θα τίθεται σε κίνηση από τους χρήστες, οι οποίοι θα διαθέτουν τη δυνατότητα να ισορροπήσουν ή ακόµα και να περιστραφούν µε διαφορετική ταχύτητα, ανακαλύπτοντας τις ικανότητές τους, σε δραστηριότητες όπως η περιστροφή και η ισορροπία. Το όργανο αυτό θα προωθεί το συντονισµό και το αίσθηµα της ισορροπίας, καθώς και το οµαδικό παιχνίδι. Ο δοµικός σκελετός του συγκεκριµένου οργάνου θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα και θα αποτελείται από πέντε στύλους/ δοκούς στήριξης, κυκλικής διατοµής Ø60,3 mm και πάχος τοιχώµατος 4,5 mm. Ο κάθε στύλος/ δοκός στήριξης θα διαθέτει διαφορετικό µήκος ώστε να διαµορφώνεται η κλίση του µύλου. Η πάκτωση του µύλου θα πραγµατοποιείται είτε µε θεµελίωση, είτε επιφανειακά. Στην περίπτωση που η πάκτωση θα πραγµατοποιείται επιφανειακά, οι στύλοι/ δοκοί στήριξης θα διαθέτουν στις απολήξεις τους χαλύβδινα ελάσµατα, εξωτερικών διαστάσεων 190x170 mm και πάχους 5 mm. Ο περιστρεφόµενος δακτύλιος θα είναι κατασκευασµένος από πολυαιθυλένιο (PE). Ο δακτύλιος του πολυαιθυλενίου θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικός µε υψηλή αντοχή στις κρούσεις και στους βανδαλισµούς, καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30 C έως +60 C). Η επιφάνειά του χρωµατίζεται δια µέσω του υλικού του πολυαιθυλενίου και είναι σταθεροποιηµένη έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized), ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο, ο αποχρωµατισµός της. Επιπλέον, η επιφάνεια θα είναι ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει. Η επιφάνεια του περιστρεφόµενου δακτυλίου θα µπορεί να απορριφθεί µετά τη χρήση του. Ο περιστρεφόµενος δακτύλιος θα στηρίζεται σε εσωτερικό µηχανισµό κύλισης, ο οποίος δεν θα έρχεται σε επαφή µε τους χρήστες/ παιδιά. Ο µηχανισµός κύλισης θα αποτελείται από δεκατέσσερις ένσφαιρους τριβείς (ρουλεµάν/ κουζινέτα) και θα είναι κατασκευασµένος από εν θερµώ γαλβανισµένο χάλυβα. Τα συνδετικά εξαρτήµατα, καθώς και οι φορείς των τροχίσκων/ στροφείων θα είναι κατασκευασµένα από το χυτό υλικό του πολυαµίδιου (PA, Polyamide) ειδικής σύστασης. Οι τροχίσκοι/ στροφείς θα είναι κατασκευασµένοι από ελαστοµερές (συνθετικό ελαστικό) υλικό, οι ένσφαιροι τριβείς από ανοξείδωτο χάλυβα και ο δακτύλιος ασφαλείας από χάλυβα εν θερµώ γαλβανισµένο. ιαστάσεις (πιθανές µικρές αποκλίσεις) Χώρος ασφαλείας: 606 cm x 606 cm ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 206 cm x 206 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 60 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 100 cm Βάρος: 250 kg Θεµελίωση: 5 θεµέλια σε βάθος 60 cm (Εναλλακτικά: Επιφανειακή Θεµελίωση) Απαίτηση σκυροδέµατος: - m3 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού/ κατασκευαστή, τα σχέδια της µελέτης και τα προβλεπόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1176. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 16

17 Στην παρούσα περιλαµβάνεται το όργανο πλήρως τοποθετηµένο, έτοιµο προς χρήση Τιµή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 7.410,00 7. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, «ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ». ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOMPAN A/S ΑΝΙΑΣ ΚΩ. Μ186 Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ Κάτοψη & Όψη Οργάνου Περιγραφή Οργάνου Η Πολυλειτουργική Τραµπάλα Πολλών Θέσεων θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικιακής οµάδας από 3 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένη για την ασφαλή προσβασιµότητα και τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Πρόκειται για µια τραµπάλα πολλών θέσεων µε πλαϊνές διακοσµητικές επιφάνειες µε µοτίβα κήπου, στο κέντρο της οποίας θα υπάρχει µια πλατφόρµα ισορροπίας. Οι χρήστες/παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να ταλαντωθούν, να ισορροπήσουν αλλά και να συµµετάσχουν σε παιχνίδι ρόλων µε αφορµή τα θεµατικά µοτίβα. Ειδικότερα, θα µπορούν να κάθονται µε ασφάλεια σε καθίσµατα µορφής πάγκου, κρατώντας µια ειδικά διαµορφωµένη ράβδο και έχοντας τα πόδια στερεωµένα σε ειδικές αντιολισθητικές µπάρες. Κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης, οι υπόλοιποι χρήστες/παιδιά θα προσπαθούν να ισορροπήσουν στην κεντρική πλατφόρµα. Η τραµπάλα θα στηρίζεται έκκεντρα µε σύστηµα τεσσάρων ελατηρίων, συνδεδεµένων ανά δύο µεταξύ τους, επάνω στο οποίο θα βιδώνονται δυο µεταλλικές δοκοί, ορθογώνιας διατοµής 112x120 mm, πάχος τοιχώµατος 2,5 mm και µήκους περίπου 3,00 m. Η πλατφόρµα ισορροπίας διαστάσεων 980 x 980 mm θα στερεώνεται στις µεταλλικές δοκούς και θα είναι κατασκευασµένη από πλαστικοποιηµένη επιφάνεια υψηλής πίεσης (HPL, High Pressure Laminate) πάχους 17,8 mm µε επικάλυψη από αντιολισθητικό υλικό. Η πλατφόρµα αυτή θα είναι ανθεκτική στην αποσύνθεση και την προσβολή από µύκητες, ενώ θα έχει αντοχή στη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 17

18 φθορά δεδοµένου ότι αποτελείται από οµοιογενές υλικό µε σύσταση 70% ίνες ξύλου, η συγκόλληση του οποίου θα πραγµατοποιείται µε θερµοσκληραινόµενη κόλλα. Αντίστοιχα, από το ίδιο υλικό θα είναι κατασκευασµένες και οι δυο επιφάνειες των καθισµάτων της τραµπάλας, οι οποίες θα είναι στερεωµένες εκατέρωθεν στις απολήξεις των µεταλλικών δοκών. Οι πλαϊνές επιφάνειες των καθισµάτων θα είναι διαµορφωµένες από τέσσερις θεµατικές διακοσµητικές επιφάνειες διαφορετικών σχεδίων, µορφών και χρωµάτων (λουλούδια, µέλισσες και πεταλούδες). Οι επιφάνειες αυτές θα είναι κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλωµένο υλικό (HDPE, high density polyethylene) πάχους 19 mm, το οποίο θα αποτελείται εξωτερικά από επιστρώσεις διαφόρων αποχρώσεων πάχους 2 mm και εσωτερικά από µαύρο πυρήνα από 100% ανακυκλωµένο υλικό πάχους 15 mm. Οι επιφάνειες αυτές θα χρωµατίζονται µέσω του υλικού, κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του και έπειτα θα σταθεροποιούνται έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized). Επιπλέον, θα είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτουν και εξαιρετικά ανθεκτικές στις κρούσεις και στους βανδαλισµούς, καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30 C έως +60 C). Επιπρόσθετα, θα έχουν µικρή απαίτηση συντήρησης και ο καθαρισµός τους θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής του υλικού. Οι επιφάνειες αυτές θα µπορούν να απορριφθούν µετά τη χρήση τους, καθώς θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. Οι χειρολαβές και οι ποδολαβές της τραµπάλας θα είναι κατασκευασµένες από χαλύβδινες σωλήνες κυκλικής διατοµής Ø38 x 2 mm, είτε εν θερµώ γαλβανισµένων είτε ανοξείδωτων. Η βαφή των ποδολαβών θα έχει πραγµατοποιηθεί δια της µεθόδου της ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα (Powder Coating). Οι χειρολαβές θα είναι στερεωµένες στις πλαϊνές θεµατικές επιφάνειες και κατασκευασµένες από χαλύβδινες σωλήνες επικαλυπτόµενες µε χυτό υλικό πολυπροπυλενίου (PP, Polypropylene), χρώµατος µπλε, στο οποίο θα έχουν διαµορφωθεί ραβδώσεις, έτσι ώστε να µην ολισθαίνουν τα χέρια. Τόσο οι χειρολαβές, όσο και οι ποδολαβές θα είναι τοποθετηµένες σε κατάλληλο ύψος και σε κατάλληλη απόσταση σύµφωνα µε τις εργοµετρικές διαστάσεις των παιδιών ηλικιακής οµάδας από 3 ετών και άνω. Τα ελατήρια θα είναι κατασκευασµένα από χαλύβδινες σωλήνες κυκλικής διατοµής, των οποίων η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα πρότυπα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) και DIN EN : Τα ελατήρια θα διαθέτουν κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση C4 (σύµφωνα µε το πρότυπο ISO : 1998) και η βαφή τους θα πραγµατοποιείται δια της µεθόδου της ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα (Powder Coating). Επιπλέον, θα υπόκεινται σε σκλήρυνση δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα για την αποτροπή σχηµατισµού ρωγµών και θραύσης (λόγω καταπόνησης). Η αντοχή, καθώς και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής του ελατηρίου θα ελέγχεται δειγµατοληπτικά, µε φορτίο 64 kg και ταλάντωση 30ο, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια, κανονικής χρήσης. Στη βάση των ελατηρίων θα είναι προσαρµοσµένοι ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικής σύστασης, χυτό υλικό πολυαµίδιου (Polyamide, PA6) προκειµένου να αποτρέπεται ο εγκλωβισµός των χεριών ή ποδιών. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν και διακοσµητικά στοιχεία. Τα στρογγυλεµένα (πλαστικά) προστατευτικά στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα από το χυτό πολυαµίδιο (PA6, Polyamide) ειδικής σύστασης, µε διάφορες αποχρώσεις και χρωµατισµούς και επιπλέον, θα είναι σταθεροποιηµένα έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας. ιαστάσεις (πιθανές µικρές αποκλίσεις) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 18

19 Χώρος ασφαλείας: 517 cm x 300 cm ιαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 317 cm x 100 cm Μέγιστο ύψος οργάνου: 109 cm Μέγιστο ύψος πτώσης: 100 cm Βάρος: 271 kg Θεµελίωση: 4 θεµέλια σε βάθος 42 cm (Εναλλακτικά: Επιφανειακή Θεµελίωση) Απαίτηση σκυροδέµατος: 0,5 m3 Η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, τις οδηγίες του παραγωγού και τα σχέδια της µελέτης. Στην παρούσα περιλαµβάνεται το όργανο πλήρως τοποθετηµένο, έτοιµο προς χρήση Τιµή (TEM): ΟΛΟΓΡΑΦΟΣ : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ ΕΣ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 6.100,00 8. ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙ ΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΑ» ΚΑΙ «ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ». ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KOMPAN A/S ΑΝΙΑΣ ΚΩ. KPL102 ΚΑΙ ΚΩ. KPL103 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ή ΙΣΟ ΥΝΑΜΟΥ Κάτοψη & Όψη Οργάνου KPL102 Κάτοψη & Όψη Οργάνου KPL103 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 19

20 Περιγραφή Οργάνου Το ελατήριο σε θεµατική µορφή Φώκιας και Κανγκουρό θα απευθύνεται σε χρήστες/παιδιά ηλικίας από 2 ετών και άνω και θα είναι σχεδιασµένο για την ασφαλή προσβασιµότητα και για τη συµµετοχή παιδιών µε αναπηρίες. Θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Πρόκειται για όργανο ταλάντωσης µε ιδιαίτερα αναπαυτικό κάθισµα, χειρολαβές και ποδολαβές τοποθετηµένες σε κατάλληλες αποστάσεις και ύψη, σύµφωνα µε τα εργονοµικά µεγέθη της ηλικιακής οµάδας στην οποία απευθύνεται. Το κάθισµα θα αποτελείται από κατάλληλα διαµορφωµένο πλαίσιο, το οποίο θα είναι κατασκευασµένο από υλικό πολυπροπυλενίου (PP, Polypropylene) και επικαλυπτόµενο από αντιολισθητικό θερµοπλαστικό ελαστοµερές υλικό (TPE, Thermoplastic Elastomer). Η εσωτερική πλευρά του καθίσµατος (πλαίσιο κατασκευασµένο από πολυπροπυλένιο) θα διαθέτει ειδικά διαµορφωµένα νεύρα, µε σκοπό την ενίσχυση της δοµικής αρτιότητάς της. Η θεµατική επιφάνεια θα είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και 100% ανακυκλωµένο υλικό (HDPE, high density polyethylene) πάχους 19 mm, το οποίο θα αποτελείται εξωτερικά από επιστρώσεις διαφόρων αποχρώσεων πάχους 2 mm και εσωτερικά από µαύρο πυρήνα από 100% ανακυκλωµένο υλικό πάχους 15 mm. Η επιφάνεια αυτή θα χρωµατίζεται µέσω του υλικού, κατά τη διάρκεια της κατεργασίας του και έπειτα θα σταθεροποιείται έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας (UltraViolet stabilized). Επιπλέον, θα είναι ανθεκτική στην αποσύνθεση, στην προσβολή από µύκητες και στην ανάφλεξη λόγω της υψηλής θερµοκρασίας ανάφλεξης που διαθέτει και εξαιρετικά ανθεκτική στις κρούσεις και στους βανδαλισµούς, καθώς και σε όλες τις καιρικές συνθήκες (από -30 C έως +60 C). Επιπρόσθετα, θα έχει µικρή απαίτηση συντήρησης και ο καθαρισµός της θα πραγµατοποιείται µε ευκολία λόγω της ειδικής υφής του υλικού. Οι επιφάνεια αυτή θα µπορεί να απορριφθεί µετά τη χρήση της, καθώς θα είναι φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς επικίνδυνα υλικά και πρόσθετα. Οι αντιολισθητικές χειρολαβές και ποδολαβές θα αποτελούνται από ένα συµπαγές τµήµα το οποίο θα είναι κατασκευασµένο από ειδικής σύστασης χυτό πολυαµίδιο (PA6, Polyamide). Η ανάγλυφη επιφάνεια, καθώς και η µορφή των ποδολαβών θα προσφέρουν στον εκάστοτε χρήστη/παιδί σταθερή πρόσφυση και ασφάλεια. Το ελατήριο θα είναι κατασκευασµένο από χαλύβδινη σωλήνα κυκλικής διατοµής, της οποίας η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά θα είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που περιγράφονται στα πρότυπα DIN 17221: 1988 (DIN EN 10089: 2003) και DIN EN : Το ελατήριο θα διαθέτει κλάση ανταπόκρισης σε διάβρωση C4 (σύµφωνα µε το πρότυπο ISO : 1998) και η βαφή του θα πραγµατοποιείται δια της µεθόδου της ηλεκτροστατικής βαφής µε πούδρα (Powder Coating). Επιπλέον, θα υπόκειται σε σκλήρυνση δια της εκτόξευσης σφαιριδίων χάλυβα για την αποτροπή σχηµατισµού ρωγµών και θραύσης (λόγω καταπόνησης). Η αντοχή, καθώς και η αναµενόµενη διάρκεια ζωής του ελατηρίου θα ελέγχεται δειγµατοληπτικά, µε φορτίο 64 kg και ταλάντωση 30ο, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του ελατηρίου για περισσότερο από 5 χρόνια, κανονικής χρήσης. Στη βάση του ελατηρίου θα είναι προσαρµοσµένοι ειδικοί σφιγκτήρες, οι οποίοι θα είναι κατασκευασµένοι από ειδικής σύστασης, χυτό υλικό πολυαµίδιου (Polyamide, PA6) προκειµένου να αποτρέπεται ο εγκλωβισµός των χεριών ή ποδιών. Όλες οι βίδες (κοχλίες) θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα πλαστικά προστατευτικά στοιχεία, τα οποία θα παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν και διακοσµητικά στοιχεία. Τα στρογγυλεµένα (πλαστικά) προστατευτικά στοιχεία θα είναι κατασκευασµένα από ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 20

15REQ002988702 2015-08-24

15REQ002988702 2015-08-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα: Μελετών-Κατασκευών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CPV: 37535200-9 14/2017 74.300,80 ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών. 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.

Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73. Μελέτη: Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΜΕΛΕΤΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΠΑΡΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «26.20. Σύνθετο Άλμπατρος» Διαστάσεις οργάνου Μήκος 10000 mm Πλάτος 6000 mm Ύψος 3600 mm Πιστοποίηση ΕΝ 1176:2008/1,3 Απαιτήσεις ασφαλείας Απαιτούμενος χώρος 13600Χ9000mm 98m 2 Μέγιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΗΡ : Σ. ΚΩΒΑΙΟΥ ΤΗΛ :213 2025830 Αρ. Μελέτης : 73/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης

ΑΡΘΡΟΝ 1 Ο Αντικείµενο της µελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 10 Φυτοτεχνικά Εργα 02 Τεχνικές Εργασίες 02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών 03 Εξοπλισµός παιδικής χαράς Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΛΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΠΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο Ταμείο Χρήση: 2015-2016 Αρ. Μελέτης: 28/3-4-13

Έργο: Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο Ταμείο Χρήση: 2015-2016 Αρ. Μελέτης: 28/3-4-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 30.000,00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΟ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΤΛ) Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CPV: 37535200-9 14/2017 74.300,80 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: CPV: 37535200-9 14/2017 74.300,80 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών» 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wood painting Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών

Wood painting Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο Προµήθειας Αυτή η τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια οργάνων παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας που θα τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

(επί ποινή αποκλεισµού)

(επί ποινή αποκλεισµού) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων για τις υφιστάµενες παιδικές ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χαρές της.ε Αγ. Παύλου προκειµένου να ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ προσαρµοστούν µε τις προδιαγραφές της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στην παιδική χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από έσοδα του ήµου.

Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από έσοδα του ήµου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων για τις υφιστάµενες ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παιδικές χαρές της.ε Συκεών προκειµένου ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ να προσαρµοστούν µε τις προδιαγραφές της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.999,95 ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδίτσα 30/01/2015 Ταχ.Δ/νση: Σαρανταπόρου 140 Ταχ.Κώδικας: 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ URL: http://www.karditsa-city.gr Τηλέφωνο: Fax: 24413 54802

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm.

Α.2. Τεχνικά στοιχεία Α.2.1. Η εγκάρσια τραβέρσα κατασκευάζεται από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3 mm. Κατηγορίες Α. Κάθισμα αναμονής IKAROS N B. Κάθισμα αναμονής IKAROS V Γ. Κάθισμα αναμονής IKAROS ZETA IKAROS Α. IKAROS N Α.1. Περιγραφή Α.1.1. Το κάθισμα αναμονής IKAROS N αποτελείται από ανεξάρτητα, συνεργαζόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Αριθµός Μελέτης: 26/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 070 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Θέση:: Αρ. Μελέτης: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Έργο: Θέση:: Αρ. Μελέτης: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: Θέση:: Αρ. Μελέτης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 40/2017 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Προμήθεια: ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 300.090 FAX: 287-600 Ηράκλειο 07/10/2016 Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 20-11-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3981 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρµόδιος Υπάλληλος: Κ. Κοκτσίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. 152 34 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΜΗΜΑ : Τεχν. Συνεργείων & Αυτεπιστασίας ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Aν. Παρτάλης Τηλ. : 213-2023.944-982

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Προμήθεια οργάνων αθλοπαιδιών Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.: 30.6662.0009 Πληροφορίες: Τσόκου Παν. Έτος 2017 ΤΗΛ. & FAX: 2221079603 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επίσης θα δημιουργηθεί μία νέα παιδική στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παιδόπολης, κτίριο Παραρτήματος

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Επίσης θα δημιουργηθεί μία νέα παιδική στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παιδόπολης, κτίριο Παραρτήματος 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1 Μελέτη σκοπιμότητας Η παρούσα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 11.966,00 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%), αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων για την ανακατασκευή δύο (2) υφιστάμενων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 36/2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

- ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, Κ.Α.

- ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ, Κ.Α. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Μάθημα: Τεχνολογία ξύλινων κατασκευών ΙΙ. Εξωτερικές κατασκευές 9. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ, ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ, ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 10 Φυτοτεχνικά Έργα 02 Τεχνικές Εργασίες 02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών 01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(επί ποινή αποκλεισµού)

(επί ποινή αποκλεισµού) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων για τις υφιστάµενες ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παιδικές χαρές της.ε Νεάπολης προκειµένου ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ να προσαρµοστούν µε τις προδιαγραφές της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 18 /6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 18 /6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 18 /6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12404 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ > με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΒΟΛΟΣ, 10 / 06 / 2016 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ: 50107 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 31 / 2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗΣ : 121.951,00 Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ. 3058 & Ο.Τ. 1424-1444, στο Βόλο Προυπ.: 43.296,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.010 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑ 30.7135.072 «Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια δύο (2) τύπων ξύλινων πάγκων (παγκάκια)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 10 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.107.484,62 (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος: 18/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 9435/ΔΕ1553

Βόλος: 18/7/2017 Αριθμ. Πρωτ.: 9435/ΔΕ1553 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Φ.Μ. : 997708467 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS) EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Αθανασία Μόκαλη Τηλ: 2551064165 Αρ. Μελέτης : Αρ. Πρωτ.: 18 / 2015 17552/2015 «Προμήθεια Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. µελ.: 4 /2012 Προϋπολογισµός: ,00 Α..Σ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κινητού εξοπλισµού για ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ηµοτικού Συµβουλίου στο πρώην /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ηµαρχείο Νεάπολης

Διαβάστε περισσότερα

Fire classification of construction products and building elements - Part1: Classification using test data from reaction to fire tests Ταξινόµηση

Fire classification of construction products and building elements - Part1: Classification using test data from reaction to fire tests Ταξινόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ε.Π. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΣΕ Αριθ. Μελέτης: AK 28 / 8-8-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 8934/02-05-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» CPV:

Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Ωραιοκάστρου του Δήμου Ωραιοκάστρου» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 14/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Β. Γεωργίου 23 & Τραπεζούντος Ταχ. Κωδ.: 570 13 Πληροφορίες: Κ. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε φπα, #2.500,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. Ν. ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη ΠΕΝΤΕΛΗ, 09-10-2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προµηθειών Αρ. Πρωτ.: 10939/13-10-2015 Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών»

ΕΡΓΟ : «Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων παιδικών χαρών» - Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Άμεσης επέμβασης και Ημερομηνία 14-01 -2013 Συντήρησης υποδομών Πληροφορίες : Τρύφωνος Ευαγγελία Τηλέφωνο : 2313 302 328 Fax : 2313 302 320 e-mail : teva@pavlosmelas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια πλωτού συναρμολογούμενου συστήματος για την πρόσδεση σκαφών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Προμήθεια πλωτού συναρμολογούμενου συστήματος για την πρόσδεση σκαφών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Προμήθεια πλωτού συναρμολογούμενου συστήματος για την πρόσδεση σκαφών» 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΘΕΜΑ: Προμήθεια, και εγκατάσταση πλωτού συναρμολογούμενου συστήματος για την πρόσδεση σκαφών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ναι ή όχι) ΑΝΑΦΟΡΑ (αριθµός σελίδας τεχνικής προσφοράς που αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της Προμήθειας Ανταλλακτικών Οργάνων Παιδικών Χαρών με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διενέργειας της Προμήθειας Ανταλλακτικών Οργάνων Παιδικών Χαρών με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 12/07/2016 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 32142 Ταχ. Δ/νση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306 Τ.Κ. : 68100 Τηλέφωνο : 2551364214 Φαξ : 2551364125 Πληροφορίες : ΣΙΔΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA H σειρά SYNTHIA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες πρωτεύουσα σημασία έχει η αντοχή και η άνεση χρήσης σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Δίνει λύσεις σε συνεδριακούς χώρους σχολείων, ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Σύμφωνα με τη σειρά Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ1176:2008/1-7 Εισαγωγή Η σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008/1-7 δημιουργήθηκε με σκοπό να καθορίσει τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα έργων µελετών & Σχ. Πόλης Αρ. Μελ: 54 /13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Α.O.E: /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τµήµα έργων µελετών & Σχ. Πόλης Αρ. Μελ: 54 /13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Α.O.E: /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων και ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανταλλακτικών για την συντήρηση των ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ παιδικών χαρών της ηµοτικής ενότητας /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νεάπολης Τµήµα έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ TEXNIKHΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION. Εξοπλισμός παιδικής χαράς

ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ TEXNIKHΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION. Εξοπλισμός παιδικής χαράς 2017-05-22 ICS: 93.040 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ TEXNIKHΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Εξοπλισμός παιδικής χαράς Open playgrounds equipment ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εξής παιδικών χαρών:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εξής παιδικών χαρών: Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS TSINOPOULOS Ημερομηνία: 206.07.26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΈΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.239,00 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανταλλακτικών για την συντήρηση των. παιδικών χαρών της ηµοτικής ενότητας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανταλλακτικών για την συντήρηση των. παιδικών χαρών της ηµοτικής ενότητας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων και ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανταλλακτικών για την συντήρηση των ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ παιδικών χαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Ε.Ν 1176 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Το πρότυπό ΕΝ 1176 δημιουργήθηκε με σκοπό να καθορίσει τους κανόνες ασφαλείας για τους εξοπλισμούς

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004966823 2016-08-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 Γενικές Απαιτήσεις 1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής 1.2 Οι κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Αρ. Έκθεσης Επιθεώρησης: Τύπος Ελέγχου 00958 / Rev.0 Αρχικός Περιοδικός Πελάτης: Κατασκευαστής / Ιδιοκτήτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/206 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ OΡΓΆΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΧΑΡΏΝ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. : 30.735.460 ΠΡΟΫΠ.: 69.880,20 με Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών Κ.Α

Προµήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ. ΤΜΗΜΑ :ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΠΑΙ ΟΤΟΠΩΝ ΤΑΧ. ΙΕΥΘ. : Ι. ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΑΡΜΟ ΙΟΣ Φ.ΣΟΦΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA

Τεχνικές Προδιαγραφές καθισμάτων σειράς SYNTHIA H σειρά SYNTHIA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στις οποίες πρωτεύουσα σημασία έχει η αντοχή και η άνεση χρήσης σε συνδυασμό με την λειτουργικότητα. Δίνει λύσεις σε συνεδριακούς χώρους σχολείων, ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας "Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε."

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Σήμα Συμμόρφωσης της εταιρείας Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-201 2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-202 3 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-203 4 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-204 5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-205 6 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-206 7 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-207 8 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 0010-208

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/νση: Κεντρική πλατεία Ιστιαίας Τ.Κ.: 34200, Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση : Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ημερομηνία 01-04 -2014 Συντήρησης υποδομών Πληροφορίες : Τρύφωνος Ευαγγελία Τηλέφωνο : 2313 302 328 Fax : 2313 302 320 e-mail : teva@pavlosmelas.gr ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισµένους φορείς, µέσω διενέργειας περιοδικών,

Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόµενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισµένους φορείς, µέσω διενέργειας περιοδικών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ οργάνων για τις υφιστάµενες παιδικές ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χαρές της.ε Πεύκων προκειµένου να ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ προσαρµοστούν µε τις προδιαγραφές της /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 34/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.600 Παπάγου 23-4-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31 Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι ΤΗΛ: 2631363320 ΦΑΞ: 2631025041 Πληροφορίες: Λύτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Δημόσιου, Διεθνή, Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Πάτρα 18-04-2016 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 388 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Αρμόδ.Υπαλ.: Γ. Κυριακόπουλος Τηλ: 2613 610344 FAX: 2613 610258 E-mail: geo.kyriakopoulos@patras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα