ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , Χαλκίδα Τηλ: FAX : Χαλκίδα : Αριθμ. Πρωτ. ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 (ΜΕ ΦΠΑ23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη με κωδ. Αριθ και υπάρχουσα πίστωση ,00 αφορά την προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών για κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας με καινούργια που θα πληρούν τα πρότυπα του Ελληνικού οργανισμού τυποποίησης(ελοτ) ΕΝ 1176 όλης της σειράς αυτής ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα με τις 28492/ και 48165/ , αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α 263) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 372/1976 «Περί Συστάσεως και Λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως» (ΦΕΚ 166 Α ), όπως ισχύουν. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει. Και ιδιαίτερα τα άρθρα της 28492/ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΦΕΚ. Β931/ Χαλκίδα : Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 (ΜΕ ΦΠΑ23%) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για όλα τα όργανα θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω.: Απαιτήσεις Ασφάλειας, Πρότυπα και Πιστοποίηση Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Τα μεταλλικά στοιχειά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα ή από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμό ή ηλεκτρογαλβανισμένο. Η χρήση ανοδειωμένου αλουμινίου είναι δυνατή για τμήματα των κατασκευών. Τα υλικά επίστρωσης όλων των τμημάτων (χρώμα) θα πρέπει να είναι μη τοξικά και αβλαβή προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα πλαστικά στοιχειά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμώνται υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι μεγάλης σκληρότητας, χαμηλής υγρασίας, εμποτισμένη υπό πίεση με υλικά υδροδιαλυτά και μη τοξικά προς το περιβάλλον, όπως μόλυβδος, κάδμιο, χρώμιο ή αρσενικό. Όπου χρησιμοποιηθεί αντεπικολλητή ξυλεία, αυτή θα πρέπει να είναι σουηδική ή φιλανδική αρκτικού κύκλου, με υλικά συγκόλλησης, προστασίας και επίστρωσης (χρώμα) μη τοξικά και αβλαβή προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς πρότυπων ΕΛΟΤ ΕΝ71 (πχ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.). Ο κατασκευαστής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 9001 και ISO Όλες οι κατασκευές να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές κατά ΕΝ 1176.

3 Ο προμηθευτής, πρέπει να διαθέτει για καθένα από τα όργανα πιστοποιητικό ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Η χημική σύσταση των υλικών επεξεργασίας των μετάλλων, οι διαστάσεις,οι διατομές και αντοχές των υλικών των κατασκευαστών θα πρέπει να έχουν μελετηθεί βάση των αντίστοιχων προαναφερόμενων αναγνωρισμένων προδιαγραφών. Για όλα τα παραπάνω ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Όλα τα όργανα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια στα ελληνικά για την συναρμολόγηση- πάκτωση και τοποθέτηση τους στους χώρους των παιδικών χαρών. Όλες οι συνδέσεις κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, θα καλύπτονται από τάπες πολυπροπυλενίου για προστασία από τραυματισμούς. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να συμπεριλάβει σχεδία, φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες ή φωτορεαλιστικές απεικονίσεις), με το οποίο να παρουσιάζει ολοκληρωμένες τις κατασκευές που κατά τη γνώμη του πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας 1. Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ71 (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κλπ.). γ) Τα όργανα και οι κατασκευές πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ δ)οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ Εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφαλείας Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στην 28492/209 ΥΠ.ΑΠ (ΦΕΚ Β 931/18/52009) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου. 3. Πιστοποιητικά ελέγχου Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από τους αναγνωρισμένους φορείς μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις του Φεκ.Β.931/ Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας που θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτει για καθένα από αυτούς

4 πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 11.του.ΠΔ 3.3. Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να τοποθετεί πινακίδα επάνω στον εξοπλισμό με τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου. β) Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία των παιδιών. γ) Μέγιστος αριθμός χρηστών. δ) Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναμα αυτών. ε) Για κάθε εξοπλισμό να παραδίδεται από τον κατασκευαστή στο δήμο ή την κοινότητα εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, στις οποίες θα περιέχονται πληροφορίες για: τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του, τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξης του, τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων στ) Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό. Στις τιμές του τιμολόγιου συμπεριλαμβάνεται και μεταφορά των οργάνων στις αποθήκες του Δήμου μας. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Χαλκίδα : Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 (ΜΕ ΦΠΑ23%) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΕΩΝ(2Ν-2Π).ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (5.80 Χ4.00μ) 2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3.00Χ1.80μ) 3 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3.00Χ1.80μ) 4 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 3 ΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ. ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (5.00Χ6.00Χ3.60μ) 5 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 1 ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (.4.10Χ4.30Χ2.30μ) 6 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 1 ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (.4.10Χ4.30Χ2.30μ) 7 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ. ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (5.80Χ3.10Χ3.30μ) ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1

6 8 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (2.00μ) 9 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3.10Χ0.35) 10 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ(ΖΩΑΚΙ-ΜΗΧΑΝΑΚΙ- ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΑΚΙ) 11 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (0.50Χ0.50Χ0.04) ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 2 ΤΕΜ 3 12 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΙΝΗ ΑΠΟΛΗΞΗ (0.50Χ0.50Χ0.04)4 σε1cm m2 350 ΤΕΜ 100 Χαλκίδα : Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους , Χαλκίδα Τηλ: FAX : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 (ΜΕ ΦΠΑ23%) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4ΘΕΣΕΩΝ(2Ν-2Π).ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (5.80 Χ4.00μ) 2 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3.00Χ1.80μ) 3 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3.00Χ1.80μ) 4 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 3 ΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ. ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (5.00Χ6.00Χ3.60μ) 5 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 1 ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (.4.10Χ4.30Χ2.30μ) 6 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 1 ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ 1 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1ΚΟΥΝΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (.4.10Χ4.30Χ2.30μ) 7 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ ΚΑΙ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ. ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (5.80Χ3.10Χ3.30μ) 8 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (2.00μ) ΤΕΜ , ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3.10Χ0.35) 10 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ(ΖΩΑΚΙ-ΜΗΧΑΝΑΚΙ- ΑΥΤΟΚΙΝΙΤΑΚΙ) ΤΕΜ ΤΕΜ ΤΕΜ

8 11 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (0.50Χ0.50Χ0.04) 12 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΑΙΝΗ ΑΠΟΛΗΞΗ (0.50Χ0.50Χ0.04)σε1cm m ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ,37 ΦΠΑ23% 8.414,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Χαλκίδα : Ο Συνταξας O Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ.Ε.Ν.Ε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Μόσχου Διονύσης Εργοδηγος Δομ.Εργ. ΔΕ5/Β ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Γ Κλαγκος Φίλιππος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5/Β

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους Τηλ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ , Χαλκίδα ΧΑΡΩΝ. FAX : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,0 (ΜΕ ΦΠΑ23%) ΑΡΘΡΟ:1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ 2 ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΟΨΗΣ 5.80Χ4.00 Αποτελείται από κεκλιμένους δοκούς στήριξης διατομής 9X9X220εκ. που ενώνονται έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ισοσκελές τρίγωνο με βάση 177εκ. και μήκος πλευράς 220εκ. Για την ένωση χρησιμοποιούνται δοκοί διατομής 9X9X34 εκ. δύο για κάθε τρίγωνο. Βίδα περαστή 5/8Χ300 χιλ. ενώνει και τα τρία ξύλα. Οι κεκλιμένοι δοκοί είναι έτσι διαμορφωμένοι ώστε να δημιουργούν υποδοχή για τις οριζόντιες δοκούς. Οι οριζόντιοι δοκοί, διατομής 9Χ12εκ. και μήκους 300εκ. είναι δύο και τοποθετούνται στα δύο τρίγωνα και βιδώνονται με περαστές βίδες 5/8Χ250 χιλ. δίνοντας στο όργανο συνολικό μήκος 600 εκ. Σε κάθε οριζόντια δοκό τοποθετούνται από τέσσερα κουζινέτα σε συγκεκριμένες διαστάσεις (τόσο μεταξύ τους, όσο και από τους κεκλιμένους δοκούς). Τα κουζινέτα είναι τοποθετημένα κατά ζεύγη αφήνοντας κενό (μεταξύ του ζεύγους) 60 εκ. και από την άκρη της κούνιας 66 εκ. Το ενδιάμεσο κενό από τα δύο ζεύγη είναι 48 εκ. Για την ένωση της αλυσίδας με το κουζινέτο χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά, τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Για την ένωση της αλυσίδας με το κάθισμα στην άλλη άκρη της αλυσίδας, χρησιμοποιούνται επίσης ναυτικά κλειδιά. Η κούνια διαθέτει δύο καθίσματα παίδων και δύο νηπίων Το πρώτο κουζινέτο της κούνιας ξεκινάει στα 64 εκ. από την άκρη του οριζόντιου ελάσματος. Το επόμενο κουζινέτο βρίσκεται σε απόσταση 60 εκ. από το πρώτο. Η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων της κούνιας είναι 48 εκ.

10 Το επίπεδο κάθισμα είναι βαρέως τύπου κατασκευής, είναι κατασκευασμένο εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασμα (91 χιλ.) ανοχής 345 Μpa (50,000 psi) και φέρει μεταλλικούς φορμαρισμένους συνδέσμους οι οποίοι είναι διαμέτρου 8 χιλ. κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 304 με ανοχή 586 Mpa (85,000 psi). Η εξωτερική κατασκευή του καθίσματος είναι από φορμαρισμένο μαλακό, αναπαυτικό μαύρο καουτσούκ. Είναι βραδυφλεγή και παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά. Είναι με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική προστασία. Το κάθισμα ασφαλείας νηπίων είναι κατασκευασμένο από ελαφρύ αλουμίνιο και επενδεδυμένο με μαλακή πολυουρεθάνη. Συνοδεύεται από αλυσίδα εν θερμώ γαλβανισμένη και έχει μέγιστο μήκος 210 εκ. και ειδική πλαστική επένδυση για μεγαλύτερη προστασία των παιδιών. Το εν λόγω κάθισμα παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια αφού προορίζεται για χρήση από παιδιά νηπιακής ηλικίας. Στους κεκλιμένους δοκούς τοποθετούνται οι βάσεις πάκτωσης διαστάσεων 9Χ9Χ65 εκ. με περαστές βίδες 5/8Χ110 χιλ. Ανοίγονται λάκκοι διαμέτρου 60εκ. και βάθους 60ή 80εκ. αναλόγως το έδαφος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί η κούνια και τοποθετούνται μέσα οι βάσεις. Γεμίζουμε τον λάκκο πάκτωσης με τσιμέντο έως 40εκ. και το υπόλοιπο με το χώμα που αφαιρέσαμε κατά την εκσκαφή του λάκκου Σημαντική λεπτομέρεια της πάκτωσης είναι ότι τα ξύλα της κατασκευής δεν πρέπει να ακουμπάνε στο έδαφος ώστε να μην διαβρώνονται από την υγρασία του εδάφους. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι βάσεις πάκτωσης. Πάνω σε αυτές υπάρχει η Γραμμή Εδάφους Πάκτωσης. Είναι μία γραμμή κάτω από την οποία δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί το χώμα με το οποίο γεμίσαμε τον λάκκο πάκτωσης. Για την σωστή λειτουργία της κούνιας απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750Χ650εκ. τοποθέτηση της κούνιας δεν απαιτείται ανυψωτικό μηχάνημα. Για την ΞΥΛΕΙΑ Το ξύλο που χρησιμοποιείται είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές η μασίφ Σουηδική ξυλεία ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται σε radial 5 χιλ. κατ ελάχιστο. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης να είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) να είναι κατασκευασμένα από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. ΧΡΩΜΑΤΑ

11 Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη να είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο ή κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ , το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO : 1996 ΠΑΚΤΩΣΗ Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία : Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος σχήματος κόλουρου κώνου, βάθους 80εκ. περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ (1) ΤΙΜΗ: ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ,ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ. (1.335,37 ) ΑΡΘΡΟ: 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.00Χ1.80 Αποτελείται από κεκλιμένους δοκούς στήριξης διατομής 9X9X220εκ. που ενώνονται έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ισοσκελές τρίγωνο με βάση 177εκ. και μήκος πλευράς 220εκ. Για την ένωση χρησιμοποιούνται δοκοί διατομής 9X9X34 εκ. δύο για κάθε τρίγωνο. Βίδα περαστή 5/8Χ300 χιλ. ενώνει και τα τρία ξύλα. Οι κεκλιμένοι δοκοί είναι έτσι διαμορφωμένοι ώστε να δημιουργούν υποδοχή για τον οριζόντιο δοκό. Οι οριζόντιοι δοκοί, διατομής 9Χ12εκ. και μήκους 300εκ. τοποθετούνται στα δύο τρίγωνα και βιδώνονται με περαστές βίδες 5/8Χ250χιλ. Στον οριζόντιο δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σε συγκεκριμένες διαστάσεις (τόσο μεταξύ τους, όσο και από τους κεκλιμένους δοκούς). Οι διαστάσεις αυτές είναι υπολογισμένες και είναι πολύ

12 σημαντικό να μην υπάρχει απόκλιση από αυτές. Για την ένωση της αλυσίδας με το κουζινέτο χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά, τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Για την ένωση της αλυσίδας με το κάθισμα στην άλλη άκρη της αλυσίδας, χρησιμοποιούνται επίσης ναυτικά κλειδιά. Το κάθισμα ασφαλείας προσχολικής ηλικίας είναι βαρέως τύπου κατασκευής και είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο καουτσούκ και φέρει εσωτερικά χαλύβδινο εύκαμπτο έλασμα καθιστώντας το υψηλής αντοχής - άθραυστο. Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει την πτώση του παιδιού και παρέχει υποστήριξη στο πίσω μέρος του. Φέρει δύο ομοιογενή ανοίγματα τα οποία επιτρέπουν τη χρήση σε παιδιά μεγαλύτερου όγκου και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι βραδυφλεγή και παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά. Είναι με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική προστασία. Στους κεκλιμένους δοκούς τοποθετούνται οι βάσεις πάκτωσης διαστάσεων 9Χ9Χ65 εκ. με περαστές βίδες 5/8Χ110 χιλ. Ανοίγονται λάκκοι διαμέτρου 60εκ. και βάθους 60ή 80εκ. αναλόγως το έδαφος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί η κούνια και τοποθετούνται μέσα οι βάσεις. Οι διαστάσεις για το άνοιγμα των λάκκων φαίνονται με ακρίβεια στο σχέδιο Εγκατάστασης Γεμίζουμε τον λάκκο πάκτωσης με τσιμέντο έως 40εκ. και το υπόλοιπο με το χώμα που αφαιρέσαμε κατά την εκσκαφή του λάκκου. Σημαντική λεπτομέρεια της πάκτωσης είναι ότι τα ξύλα της κατασκευής δεν πρέπει να ακουμπάνε στο έδαφος ώστε να μην διαβρώνονται από την υγρασία του εδάφους. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι βάσεις πάκτωσης. Για την σωστή λειτουργία της κούνιας απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750Χ350εκ. Για την τοποθέτηση της κούνιας δεν απαιτείται ανυψωτικό μηχάνημα. Το ξύλο, το οποίο χρησιμοποιείται για είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές η ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται μασίφ Σουηδική ξυλεία. Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5χιλ. καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου. Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κ.τ.λ.) από μέταλλα θερμογαλβανισμένα (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνεια με αμμοβολή. Οι διατάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κ.τ.λ.) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ.(1) ΤΙΜΗ : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ. ( 750 ) ΑΡΘΡΟ: 3

13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΥΝΙΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3.00Χ1.80 Αποτελείται από κεκλιμένους δοκούς στήριξης διατομής 9X9X220εκ. που ενώνονται έτσι ώστε να δημιουργείται ένα ισοσκελές τρίγωνο με βάση 177εκ. και μήκος πλευράς 220εκ. Για την ένωση χρησιμοποιούνται δοκοί διατομής 9X9X34 εκ. δύο για κάθε τρίγωνο. Βίδα περαστή 5/8Χ300 χιλ. ενώνει και τα τρία ξύλα. Οι κεκλιμένοι δοκοί είναι έτσι διαμορφωμένοι ώστε να δημιουργούν υποδοχή για τον οριζόντιο δοκό. Οι οριζόντιοι δοκοί, διατομής 9Χ12εκ. και μήκους 300εκ. τοποθετούνται στα δύο τρίγωνα και βιδώνονται με περαστές βίδες 5/8Χ250χιλ. Στον οριζόντιο δοκό τοποθετούνται τέσσερα κουζινέτα σε συγκεκριμένες διαστάσεις (τόσο μεταξύ τους, όσο και από τους κεκλιμένους δοκούς). Οι διαστάσεις αυτές είναι υπολογισμένες και είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει απόκλιση από αυτές. Για την ένωση της αλυσίδας με το κουζινέτο χρησιμοποιούνται ναυτικά κλειδιά, τα οποία ασφαλίζουν με παξιμάδι ασφαλείας. Για την ένωση της αλυσίδας με το κάθισμα στην άλλη άκρη της αλυσίδας, χρησιμοποιούνται επίσης ναυτικά κλειδιά. Το κάθισμα ασφαλείας ΠΑΙΔΩΝ ηλικίας άνω των 5 ετών είναι βαρέως τύπου κατασκευής και είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο καουτσούκ και φέρει εσωτερικά χαλύβδινο άκαμπτο έλασμα καθιστώντας το υψηλής αντοχής - άθραυστο.. Είναι βραδυφλεγή και παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά. Είναι με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχουν αντιστατική προστασία. Στους κεκλιμένους δοκούς τοποθετούνται οι βάσεις πάκτωσης διαστάσεων 9Χ9Χ65 εκ. με περαστές βίδες 5/8Χ110 χιλ. Ανοίγονται λάκκοι διαμέτρου 60εκ. και βάθους 60ή 80εκ. αναλόγως το έδαφος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί η κούνια και τοποθετούνται μέσα οι βάσεις. Οι διαστάσεις για το άνοιγμα των λάκκων φαίνονται με ακρίβεια στο σχέδιο Εγκατάστασης Γεμίζουμε τον λάκκο πάκτωσης με τσιμέντο έως 40εκ. και το υπόλοιπο με το χώμα που αφαιρέσαμε κατά την εκσκαφή του λάκκου. Σημαντική λεπτομέρεια της πάκτωσης είναι ότι τα ξύλα της κατασκευής δεν πρέπει να ακουμπάνε στο έδαφος ώστε να μην διαβρώνονται από την υγρασία του εδάφους. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο οι βάσεις πάκτωσης. Για την σωστή λειτουργία της κούνιας απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750Χ350εκ. Για την τοποθέτηση της κούνιας δεν απαιτείται ανυψωτικό μηχάνημα. Το ξύλο, το οποίο χρησιμοποιείται για είναι σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης Σουηδίας, σύμφωνη με τα πρότυπα ΕΝ 351. Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές η ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται μασίφ Σουηδική ξυλεία. Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5χιλ. καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.

14 Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κ.τ.λ.) από μέταλλα θερμογαλβανισμένα (με ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισμένα όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνεια με αμμοβολή. Οι διατάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κ.τ.λ.) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο και άλλα βαρέα μέταλλα) ΤΕΜΑΧΙΟ: ΕΝΑ.(1 ) ΤΙΜΗ: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (650. ) ΑΡΘΡΟ :4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 6.00Χ5.00Χ3.60 Το σύνθετο όργανο περιλαμβάνει : 1 πατάρι ύψους 92 εκ. 2 τετράγωνα πατάρια ύψους 122 εκ. 1 σκάλα για πατάρι ύψους 122 εκ. 1 ημικυκλική γέφυρα 1 ημικυκλική ανάβαση με σχοινί 1 τσουλήθρα κυματοειδή ύψους 92 εκ. 1 τσουλήθρα κυματοειδή ύψους 122 εκ. 2 τετράγωνα σκέπαστρα προστατευτικά κάγκελα προστατευτικό τσουλήθρας 2 ζεύγη χειρολαβές προστατευτικά κάγκελα τάπες για στριφόνια και βίδες διακοσμητικά προστατευτικά κάθετων δοκών βάσεις πάκτωσης ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. Το πατάρι 92 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5Χ203 εκ. και αποτελείται από : 2 ξύλινες κολώνες διαστάσεων 9Χ9 εκ. και ύψους 200 εκ. 4 ξύλα 9Χ9Χ93,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 4Χ4Χ93,5 εκ. 4 ξύλα διαστάσεων 20Χ4Χ99 εκ. και 1 ξύλο διαστάσεων 18,5Χ4Χ99 εκ. που αποτελούν το πέτσωμα (δάπεδο παταριού). Οι κάθετες ξύλινες κολώνες ύψους 200 εκ. είναι τρυπημένες σε σημεία 84,5 εκ. και 85,5 εκ.,ένα σε κάθε μία από τις πλευρές που συνδέονται με το πατάρι, από τη βάση τους ώστε εκεί να εφαρμοστεί το πάτωμα του παταριού.

15 Στις οπές αυτές τοποθετούνται μεταλλικοί πύροι-δοκίδες Ø 15 χιλ. με μήκος 75 χιλ. Φέρει δύο υποδοχές διαμπερούς περικοχλίου στο αντίστοιχο ύψος το οποίο τοποθετείται στην οπή τους ξύλου. Προσαρμόζεται με δύο βίδες 3/8Χ13. Το άνοιγμα της οπής του ξύλου σφραγίζεται με τάπα πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Το πάτωμα αποτελείται από τα 4 ξύλα διαστάσεων 9Χ9Χ93,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 4Χ4Χ93,5 εκ. Εκεί καρφώνονται τα 5 ξύλα που αποτελούν το πέτσωμα (δάπεδο παταριού). Στην κορυφή των κολώνων εφαρμόζονται καπάκια από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με τάπα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαστάσεων 95Χ95Χ60 χιλ. και πάχους 4 χιλ. σχήματος κωνικού με βάση 30 χιλ. με κοίλη κορυφή. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΥΨΟΥΣ 92 εκ. Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος 915 χιλ. και μήκος 1980 χιλ. Είναι μονοκόμματή και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ 122 εκ. (για ηλικίες 3 ετών και άνω) Η σκάλα για ύψος παταριού 122 εκ. έχει διαστάσεις 93Χ172 εκ. και μήκος επιφάνειας 114 εκ. Αποτελείται από : 2 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ172 εκ. 5 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. 5 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι 122 εκ. αποτελείται από : 4 ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ9Χ90 εκ. 6 ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ9Χ160 εκ. Ανάμεσα στα 2 ξύλα διαστάσεων 20Χ172 εκ. τοποθετούνται τα 5 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. ανά 20 εκ. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται τα 5 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. ως πατήματα. Η κουπαστή κατασκευάζεται ως εξής: Τα 6 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ9Χ160 εκ. τοποθετούνται ανά 3 οριζοντίως και επάνω σε αυτά βιδώνονται κάθετα τα 4 διαστάσεων 4,5Χ9Χ90 εκ. ανά 2. ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ Η γέφυρα έχει διαστάσεις 200Χ109 εκ. και έχει ύψος 94 εκ. και αποτελείται από: 4 κολώνες διατομής 7Χ4,5 εκ. και ύψους 94 εκ. 4 κουρμπαρισμένα ξύλα διατομής 4,5Χ10 εκ. και τόξου 191 εκ. 2 κουρμπαρισμένα ξύλα διατομής 8Χ10 εκ. και τόξου 200 εκ. 28 ξύλα διατομής 10Χ2 εκ. και ύψους 56 εκ. 10 ξύλα διαστάσεων 4Χ20Χ99 εκ. Οι κολώνες συνδέονται ανά δύο με τα κουρμπαρισμένα ξύλα τόξου 191 εκ. Ανάμεσα στα δύο ξύλα εφαρμόζονται τα 28 ξύλα (14 σε κάθε πλευρά) ως κάγκελα της κουπαστής. Στο κάτω μέρος των κολώνων εφαρμόζονται (ένα σε κάθε πλευρά) τα κουρμπαρισμένα ξύλα τόξου 200 εκ. και πάνω σε αυτά τοποθετούνται ως πέτσωμα τα 10 ξύλα διατομής 4Χ20Χ99 εκ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 122 εκ. (με τετράγωνο σκέπαστρο) Το πατάρι 122 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5X362 εκ. και αποτελείται από : 4 ξύλινες κολώνες διαστάσεων 9Χ9 εκ. και ύψους 302 εκ. 4 ξύλα 9Χ9Χ93,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 4Χ4Χ93,5 εκ. 4 ξύλα διαστάσεων 20Χ4Χ99 εκ. και 1 ξύλο διαστάσεων 18,5Χ4Χ99 εκ. που αποτελούν το πέτσωμα (δάπεδο παταριού). Οι κάθετες ξύλινες κολώνες ύψους 302 εκ. είναι τρυπημένες σε σημεία 116,3 εκ. και 117,5 εκ., ένα σε κάθε μία από τις πλευρές που συνδέονται με το πατάρι, από τη βάση τους ώστε εκεί να εφαρμοστεί το πάτωμα του παταριού. Στις οπές αυτές τοποθετούνται μεταλλικοί πύροι-δοκίδες Ø 15 χιλ. με μήκος 75 χιλ. Φέρει δύο υποδοχές διαμπερούς περικοχλίου στο αντίστοιχο ύψος το οποίο τοποθετείται στην οπή τους ξύλου. Προσαρμόζεται με δύο βίδες 3/8Χ13. Το άνοιγμα της οπής του ξύλου σφραγίζεται με τάπα πολυπροπυλενίου.

16 Το πάτωμα αποτελείται από τα 4 ξύλα διαστάσεων 9Χ9Χ93,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 4Χ4Χ93,5 εκ. Εκεί εφαρμόζονται τα 5 ξύλα που αποτελούν το πέτσωμα (δάπεδο παταριού). ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΗ ΑΝΑΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ (για πατάρι ύψους 122 εκ.) Η καμπύλη ανάβαση με σχοινί έχει πλάτος 93 εκ. και μήκος τόξου 160 εκ. και αποτελείται από : 10 τεμ. ξύλα διαστάσεων 93Χ15Χ4,5 εκ. (πέτσωμα δαπέδου) 2 τεμ. κουρμπαρισμένα τοξοειδούς σχήματος κόντρα πλακέ θαλάσσης διαστάσεων 160Χ18Χ2 εκ. 3 τεμ. ξύλα διαστάσεων 93Χ10Χ4,5 εκ. 1 τεμ. ξύλο διαστάσεων 93,5Χ9Χ9 εκ. 2 κουρμπαρισμένες τοξοειδούς σχήματος σωλήνες 1 ¼ " πάχους 3 χιλ. και μήκους 2,5 μ. 2 τεμ. σωλήνα ½ " πάχους 3 χιλ. μήκους 90 εκ. 2 τεμ. λάμες 150Χ4Χ0,4 εκ. 1 τεμ. συρματόσχοινο ασφαλείας επενδεδυμένο με πολυπροπυλένιο (ΡΡ) μήκους 2 μ. Ø16 χιλ. 2 τεμ. μεταλλικοί σύνδεσμοι Μ12 μήκους 24 εκ. Η ημικυκλική ανάβαση με σχοινί φέρει στο κάτω μέρος της μεταλλική βάση αποτελούμενη από δύο κουρμπαρισμένους τοξοειδούς σχήματος μεταλλικούς σωλήνες 1 ¼ " Χ 250 εκ. με τις λάμες 150Χ4Χ0,4 εκ. (η κάθε μία λάμα είναι προσαρμοσμένη σε κάθε σωλήνα κατά μήκος της για βάση πάτημα) συνδέονται μεταξύ τους διαμέσου των 2 σωλήνων 90Χ½ " Χ0,16 εκ. Τα δύο άκρα της βάσης αντηρίδας πακτώνονται στο έδαφος. Το επάνω άκρο της εφαρμόζεται στο πατάρι 122 εκ. Η βάση στην επάνω επιφάνειά της φέρει τα δύο τοξοειδή κόντρα πλακέ θαλάσσης (κουπαστές βραχίονες στο σημείο εφαρμογής των δύο κουρμπαρισμένων τοξοειδούς σχήματος μεταλλικών σωλήνων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τα 10 τεμ. ξύλα 93Χ15Χ4,5 εκ. για τη δημιουργία πετσώματος δαπέδου. Στο κάτω άκρο του πετσώματος και ενδιάμεσα εφαρμόζονται τα 3 τεμ. ξύλα 93Χ10Χ4,5 εκ. ως βοηθήματα για την ανάβαση. Το τεμάχιο του ξύλου 93,5Χ9Χ9 εκ. εφαρμόζεται οριζόντια ενδιάμεσα στις κολώνες του παταριού και σε ύψος που ορίζεται από το πρότυπο ΕΝ Στο κέντρο του και από την εξωτερική πλευρά εφαρμόζεται ο ένας μεταλλικός σύνδεσμος Μ12Χ24 εκ. που φέρει τη μία άκρη του επενδεδυμένου με πολυπροπυλένιο συρματόσχοινο μήκους 200 εκ. Ø 16 χιλ. και η άλλη άκρη του συρματόσχοινου εφαρμόζεται διαμέσου του συνδέσμου Μ12Χ24 εκ. στο τρίτο βοηθητικό ξύλο πάτημα 93Χ10Χ4,5 εκ. Το συρματόσχοινο πρέπει να είναι τεντωμένο και να μη δημιουργεί θηλιές για αποφυγή παγίδευσης των παιδιών σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ Στην είσοδο του παταριού εφαρμόζονται δύο χειρολαβές ασφαλείας. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ η ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ 122 εκ. Η ευθεία κυματοειδής τσουλήθρα έχει ύψος 1220 χιλ. και μήκος 2350 χιλ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ Το προστατευτικό της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Έχει ύψος 105 εκ. και πλάτος 87 εκ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ Το τετράγωνο σκέπαστρο έχει διάσταση 122Χ122 εκ., μήκος από κέντρο οπής σε κέντρο οπής 1015 χιλ. και ύψος 700 χιλ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ Το προστατευτικό έχει διαστάσεις 93,5Χ97,5Χ7 εκ. και αποτελείται από : 2 ξύλα διαστάσεων 4Χ7Χ96 εκ. 1 ξύλο με ημικύκλιο συνολικών διαστάσεων 20Χ85,5Χ4,5 εκ. 1 ξύλο διαστάσεων 10Χ4,5Χ85,5 εκ. 8 ξύλα διαστάσεων 6Χ4,5 εκ. και ύψους 60,5 εκ.

17 Ανάμεσα στις δύο ξύλινες κολώνες διαστάσεων 4Χ7Χ96 εκ. και σε ύψος 8 εκ. από τη βάση τους εφαρμόζεται το ξύλο διαστάσεων 10Χ4,5Χ85,5 εκ. Στη συνέχεια πάνω σε αυτό καρφώνονται τα 8 ξύλα διατομής 6Χ4,5 και ύψους 60,5 εκ. έτσι ώστε να αφήνουν κενά από τις δύο άκρες σύμφωνα με ΕΝ Ακολουθεί το ξύλο με το ημικύκλιο. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Το προστατευτικό έχει διαστάσεις 85,5Χ97 εκ. και πάχος 6 εκ. Αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής 4Χ6 εκ. και ύψους 97 εκ. Ανάμεσά τους τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης διαστάσεων 85,5Χ90 εκ. και πάχους 18 χιλ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι χειρολαβές ασφαλείας είναι μεταλλικές ηλεκτροστατικής βαφής κάθετης στοίχισης ανά δύο, με την εσωτερική κουρμπαρισμένη στο πάνω σημείο. Φέρει μεταλλική λάμα στήριξης στο κάτω σημείο της και σημείο στήριξης στο άνωθεν τμήμα. Είναι κατασκευασμένες από σωλήνα Φ 32 χιλ. με ύψος 80 εκ. και διάκενα μεταξύ τους σύμφωνα με τα ΕΝ Αφού υποστούν επεξεργασία για την απολίπανσή τους επικαλύπτονται με polyzinc (ψευδάργυρο) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα. Οι χειρολαβές ασφαλείας τοποθετούνται σε σημεία των παταριών που δεν υπάρχουν προστατευτικά (πάνελς, κάγκελα κλπ) εισόδου εξόδου. ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει ένα ζεύγος βάσεις πάκτωσης. Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» και διαστάσεων 100Χ12Χ4εκ. και πάχους 0,5εκ., τα οποία αγκαλιάζουν την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους με περαστές βίδες 5/8Χ15. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους ΞΥΛΕΙΑ Το ξύλο που χρησιμοποιείται Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. Όλες γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται σε radial 5 χιλ. κατ ελάχιστο. ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ που απαιτούνται για τις κατασκευές μας έχουν πάχος τουλάχιστον 20 χιλ. και είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους έκαστο 1,5 χιλ. συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης μη τοξικές. Είναι βαμμένα με υδατοδιαλυτά χρώματα στα οποία δεν έχουν προσαρτηθεί στεγανωτικά, διαλυτικά ή βαφές που περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα χρώματα επίσης είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τα ανωτέρω φύλλα κόντρα πλακέ είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ Η ποιότητα του κόντρα πλακέ είναι τέτοια ώστε δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία πριν τη βαφή, όπως, για παράδειγμα, στοκάρισμα. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Συγκεκριμένα όλες οι βίδες που εξέχουν από τον εξοπλισμό

18 πάνω από 5 χιλ. καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Επίσης είναι ακίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ) είναι κατασκευασμένα από χάλυβα θερμογαλβανισμένο (με ψευδάργυρο), ηλεκτρογαλβανισμένο όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή ή ανοξείδωτα (stainless steel). Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. ΧΡΩΜΑΤΑ Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ) είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο ή κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και δίνουν μεγάλη αντοχή στις κατασκευές μας. Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ , το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2000 και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO : 1996 ΠΑΚΤΩΣΗ Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία : Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος σχήματος κόλουρου κώνου, βάθους 80εκ. περίπου και διαμέτρου 60εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος γεμίζεται με σκυρόδεμα έως ότου φτάσει 20εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κάθε κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκ. από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. ΤΕΜΑΧΙΟ : ΕΝΑ.( 1 ) ΤΙΜΗ: ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ.( ) ΑΡΘΡΟ:5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΤΑΡΙ ΜΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.10X3.80X2.00 Το Ξύλινο σύνθετο όργανο περιλαμβάνει : 1 τετράγωνο πατάρι ύψους 92 εκ. 1 τσουλήθρα ύψους 92 εκ. 1 κούνια 1 θέσεως νηπίων

19 προστατευτικά τάπες για στριφώνια διακοσμητικά προστατευτικά κάθετων δοκών βάσεις πάκτωσης ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. Το πατάρι 92 εκ. έχει συνολικές διαστάσεις 111,5X111,5Χ203 εκ. και αποτελείται από : 4 ξύλινες κολώνες διαστάσεων 9Χ9 εκ. και ύψους 200 εκ. 4 ξύλα 9Χ9Χ93,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 4Χ4Χ93,5 εκ. 4 ξύλα διαστάσεων 20Χ4Χ99 εκ. και 1 ξύλο διαστάσεων 18,5Χ4Χ99 εκ. που αποτελούν το πέτσωμα (δάπεδο παταριού). Οι κάθετες ξύλινες κολώνες ύψους 200 εκ. είναι τρυπημένες σε σημεία 84,5 εκ. και 85,5 εκ.,ένα σε κάθε μία από τις πλευρές που συνδέονται με το πατάρι, από τη βάση τους ώστε εκεί να εφαρμοστεί το πάτωμα του παταριού. Στις οπές αυτές τοποθετούνται μεταλλικοί πύροι-δοκίδες Ø 15 χιλ. με μήκος 75 χιλ. Φέρει δύο υποδοχές διαμπερούς περικοχλίου στο αντίστοιχο ύψος το οποίο τοποθετείται στην οπή τους ξύλου. Προσαρμόζεται με δύο βίδες 3/8Χ13. Το άνοιγμα της οπής του ξύλου σφραγίζεται με τάπα πολυπροπυλενίου (ΡΡ). Το πάτωμα αποτελείται από τα 4 ξύλα διαστάσεων 9Χ9Χ93,5 εκ. από τα οποία αφαιρείται κατά μήκος κομμάτι 4Χ4Χ93,5 εκ. Εκεί καρφώνονται τα 5 ξύλα που αποτελούν το πέτσωμα (δάπεδο παταριού). Στην κορυφή των κολώνων εφαρμόζονται καπάκια από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) με τάπα από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) διαστάσεων 95Χ95Χ60 χιλ. και πάχους 4 χιλ. σχήματος κωνικού με βάση 30 χιλ. με κοίλη κορυφή. ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΑΡΙ 92 εκ. Η σκάλα για ύψος παταριού 92 εκ. έχει διαστάσεις 93Χ135 εκ. και μήκος επιφάνειας 92 εκ. Αποτελείται από : 2 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ135 εκ 4 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. 4 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. Η κουπαστή της σκάλας για πατάρι 92 εκ. αποτελείται από : 4 ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ9Χ90 εκ. 6 ξύλα με κουρμπαρισμένες άκρες διαστάσεων 4,5Χ9Χ130 εκ. Ανάμεσα στα 2 ξύλα διαστάσεων 20Χ135 εκ. τοποθετούνται τα 4 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ6Χ84,5 εκ. ανά 20 εκ. Πάνω σε αυτά εφαρμόζονται τα 4 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ20Χ84,5 εκ. ως πατήματα. Η κουπαστή κατασκευάζεται ως εξής: Τα 6 ξύλα διαστάσεων 4,5Χ9Χ130 εκ. τοποθετούνται ανά 3 οριζοντίως και επάνω σε αυτά βιδώνονται κάθετα τα 4 διαστάσεων 4,5Χ9Χ90 εκ. ανά 2. ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΕΥΘΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 91,5 εκ. Η ευθεία τσουλήθρα έχει ύψος 915 χιλ. και μήκος 1980 χιλ.. Είναι μονοκόμματή και φέρει επίσης μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή πτώσεων ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ Το προστατευτικό της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Έχει ύψος 105 εκ. και πλάτος 87 εκ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ Το προστατευτικό έχει διαστάσεις 85,5Χ97 εκ. και πάχος 6 εκ.

20 Αποτελείται από δύο ξύλινες κολώνες διατομής 4Χ6 εκ. και ύψους 97 εκ. Ανάμεσά τους τοποθετείται κόντρα πλακέ θαλάσσης διαστάσεων 85,5Χ90 εκ. και πάχους 18 χιλ. ΚΟΥΝΙΑ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Η κούνια 1 θέσης έχει διαστάσεις 300Χ196 εκ. και ύψος 238 εκ. και αποτελείται από : 2 ξύλα σε σχήμα «Λ» διαστάσεων 9Χ9 εκ και ύψους 230 εκ. 1 ξύλο διαστάσεων 9Χ12Χ300 εκ. 2 τραπεζοειδείς τάκους διατομής 9Χ9 εκ. και διαστάσεων βάσεων 27,3 εκ. και 19,6 εκ. 1 κάθισμα νηπίων πλαστικές τάπες. Η μία άκρη του ξύλου διαστάσεων 9Χ12Χ300 εκ. συνδέεται διαγωνίως με τα 2 ξύλα διαστάσεων 9Χ9 εκ και ύψους 230 εκ. με τη βοήθεια των τάκων. Στη συνέχεια τοποθετείται η κούνια σε απόσταση 150 εκ. από την κολώνα του σύνθετου ώστε να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των παιδιών. Το κάθισμα ασφαλείας προσχολικής ηλικίας είναι βαρέως τύπου κατασκευής και είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο καουτσούκ και φέρει εσωτερικά χαλύβδινο εύκαμπτο έλασμα καθιστώντας το υψηλής αντοχής - άθραυστο. Το κάθισμα είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπει την πτώση του παιδιού και παρέχει υποστήριξη στο πίσω μέρος του. Φέρει δύο ομοιογενή ανοίγματα τα οποία επιτρέπουν τη χρήση σε παιδιά μεγαλύτερου όγκου και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι βραδυφλεγές και παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά. Είναι με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχει αντιστατική προστασία. ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε ξύλινη κολώνα διαθέτει ένα ζεύγος βάσεις πάκτωσης. Οι βάσεις πάκτωσης αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» και διαστάσεων 100Χ12Χ4εκ. και πάχους 0,5εκ., τα οποία αγκαλιάζουν την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους με περαστές βίδες 5/8Χ15. Στο κάτω μέρος τους υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό. Στο έδαφος πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους ΞΥΛΕΙΑ Το ξύλο που χρησιμοποιείται Κατασκευάζεται με ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται. Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της προφυλάσσεται και διατηρεί την αντοχή του. Επεξεργάζεται όπως και το ξύλο του εμπορίου Το ξύλο είναι εμποτισμένο σε βάθος, με κενό πίεση κενό, ώστε να μην προσβάλλεται από σάπισμα και έντομα. Όλα οι γωνίες (κόχες) των ξύλων πλανάρονται σε radial 5 χιλ. κατ ελάχιστο. ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ που απαιτούνται για τις κατασκευές μας έχουν πάχος τουλάχιστον 20 χιλ. και είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους έκαστο 1,5 χιλ. συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας ρητίνες φαινολικής βάσης μη τοξικές. Είναι βαμμένα με υδατοδιαλυτά χρώματα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περαία, 27.01.2015 Τίτλος: «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002559339 2015-02-05

15REQ002559339 2015-02-05 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.973,72 ΚΑΕ 2014: 20.7135.02

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεταστέγασης του ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 10/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014 Η HellasCert είναι η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα

Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα Σύστημα Στήριξης Υαλοπίνακα www.aluminco.com 1 2 www.aluminco.com Η ALUMINCO, με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας, είναι η πρώτη εταιρία στον κλάδο που από την ίδρυσή της ξεκίνησε με την παραγωγή προϊόντων από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα