Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.onlineclassroom.gr"

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 0,3 μονάδες. Για κάθε λάθος απάντηση αφαιρείται το 1/4 του βαθμού της σωστής απάντησης, δηλαδή 0,075 μονάδες. Ερωτήσεις που δεν απαντώνται βαθμολογούνται με μηδέν. Β.1 Το οριακό ιδιωτικό όφελος (ΟΙΟ) και το οριακό ιδιωτικό κόστος (ΟΙΚ) για το αγαθό Χ δίνονται από τις ακόλουθες συναρτήσεις: ΟΙΟ = 250 3,8Q και ΟΙΚ = 5Q + 10 αντίστοιχα, όπου Q είναι η ποσότητα του αγαθού Χ. Αν από την κατανάλωση του αγαθού Χ, εκτός από το οριακό ιδιωτικό κόστος υπάρχει και μια πρόσθετη εξωτερική επιβάρυνση στα μέλη της κοινωνίας, η οποία είναι ίση με 0,8Q για κάθε πρόσθετη μονάδα του Χ, τότε το κοινωνικά άριστο επίπεδο παραγωγής αυτού του αγαθού θα είναι ίσο με: α. 40 β. 25 γ. 300 δ. 150 Απάντηση : Οριακό Ιδιωτικό Όφελος (ΟΙΟ) = Οριακό Ιδιωτικό Κόστος (ΟΙΚ) + Πρόσθετη Επιβάρυνση. Δηλαδή 250 3,8Q = 5Q ,8Q 250 3,8Q = ,8Q 9,6Q = 240 Q = 25 P S =5Q+10+0,8Q S=5Q+10 P 2 P 1 B A D=250-3,8Q 25 Q 1 Q

2 Β.2 Η παραβίαση της συνθήκης ισότητας του οριακού κόστους με την τιμή (P=MC) του αγαθού μπορεί να είναι αποτέλεσμα: α. μη ορθολογικής συμπεριφοράς των ατόμων β. απόκλισης από την άριστη διανομή του εισοδήματος γ. ατελώς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς δ. τίποτα από τα παραπάνω Απάντηση : Η συνθήκη ισορροπίας P = MC, δηλαδή τιμή = οριακό κόστος, ισχύει μόνο για τον τέλειο ανταγωνισμό. Επομένως αν παραβιάζεται η αγορά είναι της μορφής ατελούς ανταγωνισμού, δηλαδή μονοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός ή ολιγοπώλιο.

3 Β.3 Όταν η παραγωγή του αγαθού Χ προκαλεί αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, τότε παρεμποδίζεται η άριστη κατανομή των παραγωγικών συντελεστών γιατί: α. η ποσότητα παραγωγής του Χ στην ισορροπία της ελεύθερης αγοράς είναι μικρότερη από την κοινωνικά επιθυμητή β. υπάρχει διάσταση μεταξύ κοινωνικού κόστους και ιδιωτικού κόστους παραγωγής του αγαθού Χ, και πιο συγκεκριμένα το πρώτο είναι μικρότερο από το δεύτερο γ. διοχετεύονται μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγικών συντελεστών στην παραγωγή του αγαθού Χ από αυτές που η κοινωνία επιθυμεί δ. διοχετεύονται μικρότερες ποσότητες παραγωγικών συντελεστών στην παραγωγή του αγαθού Χ από αυτές που η κοινωνία επιθυμεί Απάντηση : ΤΟΜΟΣ Γ σελ και Η κοινωνία επιθυμεί να παράγεται λιγότερη ποσότητα από το αγαθό Χ. P S P S S P 2 P 1 B A P 1 P 2 B A D D D Q 2 Q 1 Q Q 2 Q 1 Q Το πρώτο διάγραμμα αναφέρεται στις αρνητικές επιδράσεις στην παραγωγή. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται αριστερά μετά την επιβολή ανάλογου προστίμου και έτσι μειώνεται η παραγωγή από Q 1 σε Q 2. Το δεύτερο διάγραμμα αναφέρεται στις αρνητικές επιδράσεις στην κατανάλωση. Η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται αριστερά μετά την επιβολή ανάλογου προστίμου και έτσι μειώνεται και εδώ η παραγωγή από Q 1 σε Q 2. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο διαγράμματα είναι ότι όταν έχουμε αρνητικές επιδράσεις στην παραγωγή μειώνεται η καμπύλη προσφοράς ενώ όταν έχουμε αρνητικές επιδράσεις στην κατανάλωση μειώνεται η καμπύλη ζήτησης. Άρα δεδομένου ότι η ιδιωτική ισορροπία σημείο Α - αντιστοιχεί σε μικρότερη παραγωγή από την κοινωνική ισορροπία σημείο Β- σωστή απάντηση είναι η (γ).

4 Β.4 Η καμπύλη δυνατοτήτων ωφέλειας μιας υποθετικής οικονομίας, που αποτελείται από δύο νοικοκυριά, το Χ και το Ψ, εκφράζεται από την εξής σχέση: 2Ux + Uψ = 420, όπου Ux είναι το επίπεδο χρησιμότητας του νοικοκυριού Χ και Uψ είναι το επίπεδο χρησιμότητας του νοικοκυριού Ψ. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται διάφοροι συνδυασμοί επιπέδων χρησιμότητας των δύο νοικοκυριών. Συνδυασμοί Α Β Γ Ux Uψ α. Η μετάβαση από το συνδυασμό Α στο συνδυασμό Γ συνιστά βελτίωση κατά Pareto β. Η μετάβαση από το συνδυασμό Α στο συνδυασμό Γ συνιστά βελτίωση κατά Pareto αλλά ο συνδυασμός Γ δεν είναι άριστος συνδυασμός γ. Οι συνδυασμοί Α και Β είναι εφικτοί συνδυασμοί δ. Η μετάβαση από το συνδυασμό Α στο συνδυασμό Γ συνιστά βελτίωση κατά Pareto και ο συνδυασμός Γ είναι άριστος συνδυασμός Απάντηση : Η μετάβαση από το συνδυασμό Α στο Γ συνιστά βελτίωση κατά Pareto καθώς έχουμε βελτίωση και των δύο αγαθών. Η χρησιμότητα του αγαθού Χ αυξήθηκε από 100 σε 160 μονάδες και του Ψ από 50 σε 100 μονάδες. Βελτίωση κατά Pareto έχουμε όταν βελτιώνεται η θέση και των δύο νοικοκυριών ή τουλάχιστον να βελτιώνεται η θέση του ενός χωρίς να χειροτερεύει αυτή του άλλου. Για να έχουμε άριστο κατά Pareto θα πρέπει να επαληθεύεται η εξίσωση 2Ux + Uψ = 420. Επομένως στο σημείο Γ ( Ux = 160, Uψ = 100) έχουμε 2* = 420. Άρα το σημείο Γ είναι κατά Pareto άριστο. Δηλαδή αν το ένα νοικοκυριό προχωρήσει σε περαιτέρω κατανάλωση των δύο αγαθών θα δυσχεράνει τη θέση του άλλου νοικοκυριού στερώντας του μονάδες χρησιμότητας. Η επιλογή της (δ) απορρίπτει τις (α) και (β) ενώ η (γ) πάσχει στο γεγονός ότι ο συνδυασμός Β δεν είναι εφικτός αφού 2Ux + Uψ = 420=> =>2* =430>420. Uy A Β Γ Ux

5 Β.5 Μια δημόσια επιχείρηση που λειτουργεί ως μονοπώλιο, υπό συνθήκες φθίνοντος κόστους, και επιδιώκει την άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων εφαρμόζει πολιτική διακριτικών τιμών δεύτερου (ΔΤ2) και τρίτου βαθμού (ΔΤ3) αντίστοιχα, όταν: α. στην ΔΤ2 επιβάλλει διαφορετικές τιμές για διαφορετικά προϊόντα και στην ΔΤ3επιβάλλει διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους β. στην ΔΤ2 διαιρεί τη συνολική ποσότητα κατανάλωσης κάθε καταναλωτή σε διάφορα τμήματα εφαρμόζοντας διαφορετική τιμή για κάθε τμήμα, και στην ΔΤ3 επιβάλλει διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές ομάδες καταναλωτών ανάλογα με την ελαστικότητα ζήτησης γ. στην ΔΤ2 επιβάλλει διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και στηνδτ3 διαιρεί τη συνολική ποσότητα κατανάλωσης σε διάφορα τμήματα εφαρμόζοντας διαφορετική τιμή για κάθε τμήμα δ. στην ΔΤ2 διαφοροποιεί την τιμή ανάλογα με την αύξηση της οριακής ωφέλειας των καταναλωτών και στην ΔΤ3 επιβάλλει διαφορετικές τιμές για διαφορετικά προϊόντα Απάντηση : ΤΟΜΟΣ Γ σελ Η πολιτική των διακριτικών τιμών εφαρμόζεται με τρεις μορφές Πολιτική διάκρισης τιμών 1 ου βαθμού : το αγαθό τιμολογείται κατά μονάδα παραγωγής χωριστά ανάλογα από την ωφέλεια που προσφέρει στον καταναλωτή. Δηλαδή οι πρωτοεμφανιζόμενες στην αγορά μονάδες του αγαθού είναι ακριβότερες από τις επόμενες. Πολιτική διάκρισης τιμών 2 ου βαθμού : το αγαθό τιμολογείται κατά παρτίδες παραγωγής. Δηλαδή οι μαζικές αγορές (π.χ. οικογενειακές συσκευασίες) είναι φθηνότερες από τις μεμονωμένες συσκευασίες. Πολιτική διάκρισης τιμών 3 ου βαθμού : το αγαθό τιμολογείται διαφορετικά ανάλογα στην κοινωνική ομάδα στην οποία απευθύνεται. Δηλαδή το ίδιο αγαθό τιμολογείται διαφορετικά σε ανέργους, φοιτητές, πολύτεκνους κτλ.

6 Β.6 Έστω ότι Υ είναι η συνολικά διαθέσιμη ποσότητα ενός αγαθού στην οικονομία, η οποία απαρτίζεται από τα άτομα Α, Β και Γ, τα οποία καταναλώνουν αντίστοιχα τις ποσότητες Υ Α, Υ Β και Υ Γ. Στην περίπτωση που το αγαθό είναι ιδιωτικό (Υ Ιδιωτικό ) ισχύει. ενώ όταν το αγαθό είναι δημόσιο (Υ Δημόσιο ) ισχύει.. α. Υ Ιδιωτικό = Υ Α = Υ Β = Υ Γ, Υ Δημόσιο = Υ Α + Υ Β + Υ Γ β. Υ Ιδιωτικό = Υ Α + Υ Β + Υ Γ, Υ Δημόσιο = Υ Α = Υ Β = Υ Γ γ. Υ Ιδιωτικό + (Υ Α + Υ Β ) = 0, Υ Δημόσιο + (Υ Α + Υ Β ) = 0 δ. Υ Ιδιωτικό + (Υ Α + Υ Β + Υ Γ ) = 0, Υ Δημόσιο + (Υ Α + Υ Β + Υ Γ ) = 0 Απάντηση : Ιδιωτικό αγαθό καλείται αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται από διαιρετότητα και δυνατότητα αποκλεισμού από τη χρήση. Επομένως η κατανάλωση μιας μονάδας από ένα άτομο στερεί αυτή τη μονάδα από τα υπόλοιπα. Ως εκ τούτου η συνολική κατανάλωση ενός ιδιωτικού αγαθού θα είναι το άθροισμα των ατομικών καταναλώσεων όλων των ατόμων (π.χ. τρόφιμα, είδη ένδυσης,). Άρα για τα ιδιωτικά αγαθά ισχύει η σχέση Υ Ιδιωτικό = Υ Α + Υ Β + Υ Γ Δημόσιο αγαθό καλείται αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται από αδιαιρετότητα στην κατανάλωση και αδυναμία αποκλεισμού από τη χρήση. και η κατανάλωσή του είναι προσβάσιμη σε όλους ανεξαιρέτως χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των καταναλωτών (π.χ. εθνική άμυνα, δημόσιος φωτισμός). Δηλαδή η κατανάλωση του δημόσιου αγαθού από κάποιον καταναλωτή δεν στερεί ούτε παρεμποδίζει την κατανάλωση από τους υπόλοιπους. Άρα για τα δημόσια αγαθά ισχύει η σχέση Υ Δημόσιο = Υ Α =Υ Β = Υ Γ. (Σελ Γ τόμος)

7 Β.7 Έστω ένα μη αμιγώς δημόσιο αγαθό για το οποίο ο αποκλεισμός είναι μεν εφικτός, αλλά είναι δαπανηρός. Η δωρεάν παροχή του από το δημόσιο τομέα εκτιμάται ότι συνδέεται με τα εξής δεδομένα: εξοικονόμηση κόστους συναλλαγής (ΕΚΣ), 15 εκατ. ευρώ, κοινωνικό όφελος (ΚΟ) από την αύξηση της κατανάλωσης του μέχρι του επιπέδου που το οριακό όφελος από τη χρήση του ισούται με το οριακό του κόστος, 10 εκατ. ευρώ, απώλεια ευημερίας (ΑΕ) λόγω της υπερκατανάλωσής του εξαιτίας της δωρεάν παροχής του από το δημόσιο τομέα, 5 εκατ. ευρώ, κόστος λόγω στρεβλώσεων που δημιουργούνται στην οικονομία από την επιβολή φορολογίας (ΚΣΦ) για τη χρηματοδότηση της δωρεάν παροχής του, 8 εκατ. ευρώ. Το καθαρό όφελος για την κοινωνία από τη δωρεάν δημόσια παροχή του εκτιμάται σε: α. 25 εκατ. ευρώ β. 15 εκατ. ευρώ γ. 12 εκατ. ευρώ δ. 10 εκατ. ευρώ Απάντηση : Το καθαρό κοινωνικό όφελος είναι η διαφορά του συνολικού οφέλους από το κοινωνικό κόστος. Το συνολικό όφελος είναι το άθροισμα της εξοικονόμησης κόστους συναλλαγής (ΕΚΣ = 15 εκατ. Ευρώ) με το κοινωνικό όφελος (ΚΟ = 10 εκατ. Ευρώ). Το κοινωνικό κόστος είναι το άθροισμα της απώλειας ευημερίας λόγω υπερκατανάλωσης (ΑΕ = 5 εκατ. Ευρώ) και φορολογίας (ΚΦΣ = 8 εκατ. Ευρώ). Επομένως Κοινωνικό όφελος = (5 + 8) = = 12 εκατ. Ευρώ.

8 Β.8 Η φόρο-αποφυγή: α. αποτελεί παράνομη πράξη των φορολογουμένων με στόχο τη μη απόδοση στο δημόσιο φόρων που έχουν ήδη παρακρατηθεί και πρέπει να αποδοθούν β. αποτελεί παράνομη πράξη των φορολογουμένων με στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη της φορολογικής τους υποχρέωσης γ. συνίσταται από τους φόρους που δεν συλλέγονται λόγω διαφόρων φορολογικών ελαφρύνσεων δ. αποτελεί νόμιμη διαδικασία με στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη της φορολογικής υποχρέωσης των φορολογουμένων Απάντηση : ΤΟΜΟΣ Γ σελ. 314 Φόρο-αποφυγή : συμβαίνει όταν κάποιος χρησιμοποιεί νόμιμα μέσα για να επιτύχει μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Είναι νόμιμη διαδικασία. Φόρο-διαφυγή : συμβαίνει όταν κάποιος εσκεμμένα προσπαθεί να αποκρύψει φορολογητέα έσοδα με σκοπό να επιτύχει μείωση της φορολογικής του επιβάρυνσης (β). Είναι παράνομη διαδικασία. Φόρο-κλοπή : συμβαίνει όταν κάποιος έχει εισπράξει ένα φόρο που οφείλει να τον αποδώσει στο δημόσιο αλλά δεν τον αποδίδει. Είναι παράνομη διαδικασία. (α) Β.9 Όταν το ετήσιο εισόδημα αυξηθεί από σε ευρώ, ο μέσος φορολογικός συντελεστής αυξάνεται από 10% σε 15%. Για το κλιμάκιο εισοδήματος από έως ευρώ ο οριακός φορολογικός συντελεστής είναι: α. 10% β. 15% γ. 25% δ. 35% Απάντηση : Ο οριακός φορολογικός συντελεστής είναι η διαφορά του συνολικού φόρου προς τη διαφορά του εισοδήματος. Επομένως η διαφορά του φόρου είναι *15% *10% όπου T = Εισόδημα * Μέσος Φορολογικός Συντελεστής και η διαφορά του εισοδήματος είναι Υ Επομένως 0,25 ή 25% (Γ τόμος σελ. 305)

9 Β.10 Στην αντίστροφα προοδευτική φορολογία, καθώς διευρύνεται η φορολογική βάση α. ο μέσος φορολογικός συντελεστής καθίσταται μεγαλύτερος από τον οριακό φορολογικό συντελεστή β. ο μέσος φορολογικός συντελεστής καθίσταται μικρότερος από τον οριακό φορολογικό συντελεστή γ. ο μέσος φορολογικός συντελεστής γίνεται ίσος με τον οριακό φορολογικό συντελεστή δ. ο οριακός φορολογικός συντελεστής αυξάνεται Απάντηση : ΤΟΜΟΣ Γ σελ Αντίστροφα προοδευτική φορολογία έχουμε όταν μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση. Στην αντίστροφα προοδευτική φορολογία ισχύει ότι : ΟΦΣ < ΜΦΣ και ο ΟΦΣ μειώνεται Στην αναλογική φορολογία ισχύει ότι : ΟΦΣ = ΜΦΣ και ο ΟΦΣ παραμένει σταθερός Στην προοδευτική φορολογία ισχύει ότι : ΟΦΣ > ΜΦΣ και ο ΟΦΣ αυξάνεται Μέσος φορολογικός Συντελεστής Προοδευτική Φορολογία Αναλογική Φορολογία Αντίστροφα Προοδευτική Φορολογία Φορολογική Βάση Εισόδημα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Οι δυνάμεις της αγοράς Ζήτηση και συμπεριφορά καταναλωτή Προσφορά και συμπεριφορά παραγωγού Ισορροπία προσφοράς-ζήτησης Η τέλεια αγορά Αποδοτική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΙΤΕΙΔΗ & ΑΓΓΕΟ ΝΟΤΗ ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (Α.Ο.Θ.) ΕΙΑΓΩΓΗ ΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΕΙ ΕΥΡΑΙΑ 2012 Πίνακας περιεχοµένων Προλεγόμενα......................................................15 Η ευελιξία των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02

Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 Οικονοµική της υγείας (Σεµινάριο) Σηµείωµα για την οικονοµική ανάλυση του τοµέα υγείας εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 1. Εισαγωγή Η οικονοµική της υγείας είναι µια σχετικά νέα ειδικότητα: ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου 1 ο Πακέτο Ασκήσεων. Απαντήσεις Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα