ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΟ 34 TC = FC + VC ή TC = K *K+ L *L Το Συνολικό κόστος TC αναλύεται σε Σταθερό (FC συνήθως είναι η μεταβλητή του κεφαλαίου) και Μεταβλητό κόστος (VC η μεταβλητή της εργασίας). SOS!!! TC = ATC Το Συνολικό κόστος ισούται με το Μέσο κόστος επί την παραγωγή. TC ATC = Το Μέσο κόστος ισούται με το Συνολικό κόστος προς την παραγωγή. FC = AFC Το Σταθερό κόστος ισούται με το Μέσο Σταθ. κόστος επί την παραγωγή. AFC = FC Το μέσο Σταθ. κόστος ισούται με το συνολικό σταθ. κόστος προς την παραγωγή. VC = AVC Το Μεταβλητό κόστος ισούται με το μέσο μεταβλητό κόστος επί την παραγωγή. VC AVC = Το Μέσο Μεταβλητό κόστος ισούται με το Συνολικό Μεταβλητό κόστος προς την παραγωγή. ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ TC TC dtc ό.. MC = (TC)' = Το Οριακό κόστος είναι η παράγωγος του d ό.. Συνολικού κόστους. ΕΣΟΔΑ TR = * Είναι τα συνολικά έσοδα που ισούνται με την τιμή επί την ποσότητα παραγωγής. TR ATR = Τα μέσα έσοδα ισούται με τα συνολικά έσοδα προς την παραγωγή. 2

3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ dr MR = ( TR)' = d R R.. Το οριακό έσοδο είναι η παράγωγος των ό.. συνολικών εσόδων. ΚΕΡΔΗ Π= TR TC ή Π= TC Τα κέρδη ισούνται με τα συνολικά έσοδα μείον τα συνολικά κόστη. Συνθήκη Ισορροπίας καταναλωτή dy - = dx X Y MU x = X MU y Y ή Η κλίση της καμπύλης αδιαφορίας θα πρέπει να είναι ίση με την κλίση του εισοδ. περιορισμού. dk Συνθήκη Ισορροπίας επιχείρησης - = dl L K M L = L MK K ή L w το κλάσμα γράφεται και r Η κλίση της καμπύλης ίσου προϊόντος θα πρέπει να είναι ίση με την κλίση της γραμμής ίσου κόστους K ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1) (K,L): Το σύνολο της παραγωγής μιας επιχείρησης 2) A Μέση παραγωγικότητα της εργασίας L L 3) A Μέση παραγωγικότητα του κεφαλαίου K K d ό.. 4) M ή Οριακό προϊόν της εργασίας L dl L L ό.. d ό.. 5) M ή Οριακό προϊόν του κεφαλαίου k dk K K ό.. 3

4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ελαστικοτήτων: 1) Ελαστικότητα ζήτησης ε 2) Εισοδηματική Ελαστικότητα ε M 3) Σταυροειδής ελαστικότητα ε xy 1 Η ) ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ε Όπως γνωρίζουμε ο τύπος της ελαστικότητας μπορεί να γραφεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, που όλοι όμως σημαίνουν το ίδιο πράγμα: Δηλαδή: 1) ε p = 2) ε p = 3)ε p = με λόγια:.. ύό, όλος ο αριθμητής σημαίνει ποσοστιαία. ήή μεταβολή ποσότητας και όλος ο παρανομαστής σημαίνει ποσοστιαία μεταβολή τιμής ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ, Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Πώς λύνω ασκήσεις απλής ελαστικότητας και τι σημαίνει η τιμή της ελαστικότητας που βρήκαμε: Ερώτηση: Συνήθως το ερώτημα θα έχει ως εξής: Υποθέστε ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος δίνονται αντίστοιχα από τις εξής σχέσεις: D = και S = ,5 Να βρείτε την ελαστικότητα ζήτησης (προσφοράς) του αγαθού ως προς την τιμή του στο σημείο ισορροπίας. Τι σημαίνει η τιμή της ελαστικότητας που βρήκατε; Το αγαθό είναι πρώτης ανάγκης ή πολυτελείας; Απάντηση: Εδώ πάντα χρησιμοποιούμε τον 3 ο τύπο ε p = όπου, βάζουμε τις τιμές που έχουμε βρει εξισώνοντας την D = S ενώ ο όρος αντικαθίσταται από την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης ζήτησης ή της συνάρτησης προσφοράς, ανάλογα τι μας ζητάει. 4

5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ Αν ε p < 1 Τότε απαντάμε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι ανελαστική ως προς την τιμή του (αγαθό πρώτης ανάγκης), δηλαδή μία αύξηση της τιμής κατά 1% οδηγεί σε πτώση της ποσότητας μικρότερης του 1%. Αν ε p > 1 Τότε απαντάμε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι ελαστική ως προς την τιμή του (αγαθό πολυτελείας), δηλαδή μία αύξηση της τιμής κατά 1% οδηγεί σε πτώση της ποσότητας μεγαλύτερης του 1%. Αν ε p = 1 Τότε απαντάμε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι μοναδιαίας ελαστικότητας Αν ε p = 0 Τότε απαντάμε ότι η ζήτηση του αγαθού είναι πλήρως ανελαστική Τα συνολικά έσοδα της επιχ/σης (και αντίστοιχα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών) αυξάνονται, όταν αυξάνεται η τιμή Ρ και η ζήτηση είναι ανελαστική ε p < 1 Τα συνολικά έσοδα της επιχ/σης (και αντίστοιχα η συνολική δαπάνη των καταναλωτών) αυξάνονται, όταν μειώνεται η τιμή Ρ και η ζήτηση είναι ελαστική ε p >1 Ισχύουν και τα αντίθετα!!! 2 Η ) ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ε Μ Και εδώ ο τύπος της ελαστικότητας μπορεί να γραφεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, που όλοι όμως σημαίνουν το ίδιο πράγμα: 1) ε Μ = 2) ε Μ = 3) ε Μ = M M Πώς λύνω ασκήσεις Εισοδηματικής ελαστικότητας και πως αναγνωρίζουμε αν το αγαθό είναι κανονικό ή κατώτερο: Εδώ συνήθως χρησιμοποιούμε τον 1 ο ή τον 2 ο τύπο: Αν ε Μ < 1 η ζήτηση του αγαθού είναι ανελαστική ως προς το εισόδημα (αγαθό πρώτης ανάγκης), δηλαδή μία αύξηση του εισοδήματος κατά 1% οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας μικρότερης του 1%. Αν ε Μ > 1 η ζήτηση του αγαθού είναι ελαστική ως προς το εισόδημα (αγαθό πολυτελείας), δηλαδή μία αύξηση του εισοδήματος κατά 1% οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας μεγαλύτερης του 1%. Επίσης Αν ε Μ > 0 Τότε απαντάμε ότι το αγαθό είναι κανονικό. (Αύξηση του Μ Αύξηση του ) Αν ε Μ <0 Τότε απαντάμε ότι το αγαθό είναι κατώτερο. (Αύξηση του Μ Μείωση του ) 5

6 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 3 Η ) ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ε XY Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ Και εδώ ο τύπος της ελαστικότητας μπορεί να γραφεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους, που όλοι όμως σημαίνουν το ίδιο πράγμα: d 1) 2) d ό ό ό ό ό ό 3) Πώς λύνω ασκήσεις σταυροειδούς ελαστικότητας και πως αναγνωρίζουμε αν τα δύο αγαθά είναι συμπληρωματικά ή υποκατάστατα; Ερώτηση: Α) Μια αύξηση της τιμής του αγαθού Χ κατά 50% οδηγεί σε μια μείωση της κατανάλωσης του αγαθού Ψ κατά 40%. Εάν η τιμή του αγαθού Χ είναι 16 και η κατανάλωση του αγαθού Ψ είναι ανέρχεται σε 32 εκ. τόνους ετησίως, ποια θα πρέπει να είναι η τιμή του αγαθού Χ για να μειωθεί η ετήσια κατανάλωση του αγαθού Ψ στους 24 εκ. τόνους; Απάντηση: Αρχικά χρησιμοποιώ τον σύνθετο τύπο της ελαστικότητας και στον αριθμητή βάζω την ποσοστιαία μεταβολή της ποσότητας και στο παρανομαστή την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. Η διαίρεση θα μου δώσει το ύψος της ελαστικότητας. π.χ. e d d 40% 50% ό 0,8 Στη συνέχεια χρησιμοποιώ τον εξής τύπο της ό ελαστικότητας: e 0, 8 και λύνω ως προς τον άγνωστο. Συνήθως είναι το τελικό ή το τελικό ό ό ό ό Αν ε ΨΧ < 1 τότε η τιμή του αγαθού Χ είναι ανελαστική ως προς τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Ψ. Αν ε ΨΧ > 1 τότε η τιμή του αγαθού Χ είναι ελαστική ως προς τη ζητούμενη ποσότητα του αγαθού Ψ. Επίσης Αν ε ΨΧ > 0 Τότε απαντάμε ότι τα αγαθά είναι υποκατάστατα Αν ε ΨΧ <0 Τότε απαντάμε ότι τα αγαθά είναι συμπληρωματικά Συμπληρωματικά ή υποκατάστατα; 6

7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ Έστω ότι από τα συμφραζόμενα της άσκησης βγαίνει το συμπέρασμα ότι η αύξηση της τιμής του αγαθού Χ, οδηγεί σε μείωση της ποσότητας του αγαθού Υ. Τότε σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, η αύξηση της τιμής του αγαθού Χ θα οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας του αγαθού Χ. Άρα έχουμε ταυτόχρονη πτώση της ποσότητας του αγαθού Χ και του Υ. Συνεπώς τα αγαθά είναι συμπληρωματικά. ε Χ,Υ <0 Έστω ότι έχουμε μείωση της τιμής του αγαθού Χ και αυτό οδηγεί σε μείωση της ποσότητας του αγαθού Ψ. Τότε σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, η μείωση της τιμής του αγαθού Χ θα οδηγήσει σε αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ. Άρα έχουμε ταυτόχρονα αύξηση της ποσότητας του αγαθού Χ και πτώση της ποσότητας του αγαθού Υ. Τα αγαθά είναι υποκατάστατα. ε Χ,Υ >0 7

8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ο Ερώτημα: Έστω ότι η άσκησή μας αναφέρεται στο να βρούμε αρχικά την ισορροπία στο τέλειο ανταγωνισμό και στο μονοπώλιο. Στη συνέχεια ζητείται η εύρεση του πλεονάσματος του καταναλωτή και του παραγωγού και η απώλεια ευημερίας Βήμα 1 ο Όταν πρόκειται για ανταγωνιστική επιχείρηση η ισορροπία βρίσκεται εξισώνοντας το = MC. Όταν πρόκειται για μονοπωλιακή επιχείρηση η ισορροπία βρίσκεται εξισώνοντας το MR = MC Σχεδιάζω το διάγραμμα που περιέχει τις εξής απαραίτητες συναρτήσεις: Καμπύλη ζήτησης, καμπύλη Οριακού εσόδου, Καμπύλη Οριακού κόστους. Η ισορροπία στον τέλειο ανταγωνισμό είναι εκεί που τέμνεται η καμπύλη ζήτησης με την καμπύλη οριακού κόστους Η ισορροπία στο μονοπώλιο είναι εκεί που τέμνεται το οριακό έσοδο με το οριακό κόστος. ΠΡΟΣΟΧΉ η τιμή που θα πωλήσει ο μονοπωλητής βρίσκεται αν από το σημείο τομής πάρουμε κάθετη ευθεία προς τα πάνω μέχρι να αγγίξουμε την καμπύλη ζήτησης. Στο ύψος αυτό είναι η τιμή του μονοπωλητή. Βήμα 2 ο Το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι το εμβαδόν του τριγώνου που βρίσκεται από το ύψος της τιμής () και πάνω (άλλο εμβαδό για το μονοπώλιο και άλλο εμβαδό για τον ανταγωνισμό, γι αυτό και η διαφορά στο πλεόνασμα) Παρατηρούμε ότι το πλεόνασμα του καταναλωτή στον ανταγωνισμό είναι το τρίγωνο Ε ΔΖΑ ενώ το πλεόνασμα του καταναλωτή στο μονοπώλιο είναι το τρίγωνο Ε ΑΒΓ Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ του ύψους της τιμής, του ύψους του οριακού κόστους, έως το ύψος της ποσότητας παραγωγής. 8

9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ Στον ανταγωνισμό το πλεόνασμα του παραγωγού είναι πάντα μηδέν όταν το οριακό κόστος MC είναι σταθερός αριθμός (ευθεία γραμμή) επειδή =MC. Στο μονοπώλιο είναι το εμβαδόν Ε ΔΕΓΒ. Βήμα 3 ο Παρατηρούμε ότι κατά τη μετάβαση από τον ανταγωνισμό προς το μονοπώλιο, μειώνεται το πλεόνασμα του καταναλωτή. Ένα μέρος μετατρέπεται σε πλεόνασμα παραγωγού και ένα άλλο μέρος χάνεται λόγω της χαμηλότερης πωλούμενης ποσότητας που συνεπάγεται η υψηλότερη τιμή πώλησης του μονοπωλίου. Το τρίγωνο αυτό που χάνεται Ε ΓΕΖ καλείται απώλεια ευημερίας λόγω μονοπωλίου. ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΕΥΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗ,MC,MR,D 101 A MON = 55,5 B Γ Τ.Α = 10 Δ Ε MR 45,5 50,5 MON ΑΠ. ΕΥΗΜ. Ζ 91 Τ.Α 101 D MC ΟΡΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ Βήμα 2 ο Το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι το εμβαδόν του τριγώνου που βρίσκεται από το ύψος της τιμής () και πάνω (άλλο εμβαδό για το μονοπώλιο και άλλο εμβαδό για τον ανταγωνισμό, γι αυτό και η διαφορά στο πλεόνασμα) 9

10 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ Παρατηρούμε ότι το πλεόνασμα του καταναλωτή στον ανταγωνισμό είναι το τρίγωνο Ε ΑΔΕ ενώ το πλεόνασμα του καταναλωτή στο μονοπώλιο είναι το τρίγωνο Ε ΑΒΓ Το πλεόνασμα του παραγωγού είναι το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ του ύψους της τιμής, του ύψους του οριακού κόστους, έως το ύψος της ποσότητας παραγωγής. Εδώ το πλεόνασμα του παραγωγού στον ανταγωνισμό είναι το εμβαδόν Ε ΔΕΟ ενώ στο μονοπώλιο το εμβαδόν Ε ΒΓΖΟ. Κατά τη μετάβαση από τον ανταγωνισμό στο μονοπώλιο παρατηρούμε ότι το συνολικό πλεόνασμα της κοινωνίας (άθροισμα καταναλωτή και παραγωγού) μειώνεται κατά το τρίγωνο Ε ΓΕΖ το οποίο αποτελεί και την απώλεια ευημερίας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να βρω την τιμή στο σημείο Ζ, τοποθετώ το αριθμητικό του μονοπωλίου που έχω βρει, πάνω στη συνάρτηση MC ή στην MR,MC,MR, 101 A MON = 70 B Γ MC Τ.Α = 50 Δ Ε 25 Η Ζ Ο 45,5 MON MR 50.5 Τ.Α D ο Ερώτημα: Να εξαχθεί η βραχυχρόνια και η μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης στον ανταγωνισμό. Ποιο είναι το σημείο κλεισίματος της επιχ; Επίσης να εξηγήσετε το σχήμα U της καμπύλης μέσου κόστους. 10

11 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Απάντηση: Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ Βραχυχρόνια η τέλεια ανταγωνιστική επιχείρηση δεν θα παράγει (δεν προσφέρει προϊόν) εάν δεν καλύπτει το μέσο μεταβλητό της κόστος. Δηλαδή δεν προσφέρει προϊόν αν η τιμή είναι μικρότερη από το AVC. Μακροχρόνια η τέλεια ανταγωνιστική επιχείρηση δεν θα παράγει (δεν προσφέρει προϊόν) εάν δεν καλύπτει το μέσο της κόστος. Δηλαδή δεν προσφέρει προϊόν αν η τιμή είναι μικρότερη από το AC. Στη βραχυχρόνια περίοδο η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το ανερχόμενο κομμάτι της MC που βρίσκεται πάνω από την AVC. Εκεί όπου η MC τέμνει την AVC είναι το σημείο κλεισίματος της επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο Στη μακροχρόνια περίοδο η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης είναι το ανερχόμενο κομμάτι της MC που βρίσκεται πάνω από την AC. Εκεί όπου η MC τέμνει την AC είναι το σημείο κλεισίματος της επιχείρησης στη μακροχρόνια περίοδο MC,ΑC,MC Βραχυχρόνια καμπύλη προσφοράς AVC AC Μακροχρόνια καμπύλη προσφοράς Ρ1 Ρ MIN Το σχήμα U της LAC ερμηνεύεται από τον Νόμο των Αποδόσεων Κλίμακας. Στην αρχή λόγω της πραγματοποίησης αυξουσών αποδόσεων κλίμακας σε επίπεδο παραγωγής υπάρχουν οικονομίες κλίμακας δηλαδή το μακροχρόνιο μέσο κόστος μειώνεται καθώς αυξάνεται η παραγόμενη ποσότητα μέχρι να φτάσει στην ελάχιστη τιμή του - επίπεδο παραγωγής MES. Όμως όσο αυξάνεται η παραγωγή λόγω της πολυπλοκότητας και των γραφειοκρατικών προβλημάτων που συνεπάγεται η αύξηση της παραγωγής και την οποία δυσκολεύονται να χειριστούν αποτελεσματικά οι μάνατζερ (δηλαδή λόγω 11

12 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ύπαρξης φθινουσών αποδόσεων σε επίπεδο παραγωγής), υπάρχουν αντιοικονομίες κλίμακας, δηλαδή το μακροχρόνιο μέσο κόστος αυξάνεται - LAC ανέρχεται. 3 ο Ερώτημα: Έστω ότι μας ζητάνε να βρεθεί α) η καμπύλη προσφοράς μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης αλλά και του κλάδου μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, β) το σημείο ισορροπίας σε επίπεδο επιχείρησης και σε επίπεδο κλάδου. Απάντηση: Στα δεδομένα της άσκησης θα δίνεται συνήθως το MC της επιχείρησης, η αγοραία ζήτηση (δηλαδή η καμπύλη ζήτησης του κλάδου) και ο αριθμός των όμοιων επιχειρήσεων. Βήμα 1 ο Επειδή πρόκειται για ανταγωνιστική επιχείρηση τότε για να βρούμε τη καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης εξισώνω την τιμή με το οριακό κόστος. = MC Και όπου MC βάζω την αντίστοιχη συνάρτηση. Το το αφήνω ως έχει. Στη συνέχεια λύνω ως προς και έχω βρει τη συνάρτηση προσφοράς της επιχείρησης. Πολλαπλασιάζω επί τον αριθμό των επιχειρήσεων και βρίσκω τη συνάρτηση προσφοράς του κλάδου. Βήμα 2 ο Αν εξισώσω την καμπύλη προσφοράς του κλάδου με την αγοραία καμπύλη ζήτησης τότε βρίσκω το σημείο ισορροπίας. Δηλαδή το άριστο &. Βήμα 3 ο Το μόνο που μένει είναι να βρω την ισορροπία σε επίπεδο επιχείρησης. Αφού οι επιχ. στον ανταγωνισμό είναι αποδέκτες τιμών, τότε η τιμή που βρήκα νωρίτερα είναι και η τιμή της επιχ. Άρα αντικαθιστώ την στη καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και βρίσκω την άριστη ποσότητα. Εναλλακτικά διαιρώ την καμπύλη ζήτησης του κλάδου με τον αριθμό των επιχειρήσεων και στη συνέχεια εξισώνω με την καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης και βρίσκω τα άριστα &. 12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ. Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Β.1. Το Πλεόνασµα του Καταναλωτή Το πλεόνασµα του καταναλωτή είναι ωφέλεια που προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές πληρώνουν για ένα αγαθό λιγότερο από αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός A1. Το υπόδειγµα των εγχειριδίων Στον Πλούτο των Εθνών (1776) ο Adam Smith παρουσίασε το φηµισµένο πλέον επιχείρηµά του

Διαβάστε περισσότερα

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P

Α 5 5 Β 8 2. β) Qd = Qd+15%Qd= 10-P +0,15*(10-P)=10-P+1,5-1,5P=11,5-1,15P ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Να λυθούν οι παρακάτω ασκήσεις: 1. Αν η τιµή των Ιταλικών επίπλων µειωθεί τι θα συµβεί στη ζήτηση α) των Ιταλικών επίπλων και β) των Ελληνικών επίπλων. 2. Αν η τιµή του υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους

Τέλειος ανταγωνισµός. Ηεπιχείρησηστον τέλειο. ύο ακραίες περιπτώσεις. Οι συνθήκες µέγιστου κέρδους Τέλειος ανταγωνισµός Τέλειος ανταγωνισµός Η συνάρτηση προσφοράς της Η συνάρτηση προσφοράς του κλάδου Βραχυχρόνια ισορροπία Μακροχρόνια ισορροπία Τούψος παραγωγής κάθε µεµονωµένης επηρεάζει ανεπαίσθητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου

Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2 κεφάλαιο Το Πρόβλημα της Επιλογής του Καταναλωτή υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας και Κινδύνου 2.1 Εισαγωγή Η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, δηλαδή της κλασικής θεωρίας της χρησιμότητας (θεωρία απόλυτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα