1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε την αυτοαξιολόγηση σας µε τον εξής τρόπο. Αρ. Φοιτ. Μητρώου Επώνυµοόνοµα Βαθµός πακέτου 1 ου Βαθµός πακέτου 2 ου Βαθµός πακέτου 3 ου Βαθµός πακέτου Όταν δεν έχετε παραδώσει πακέτο αφήνετε κενό. Ο βαθµός σας είναι π.χ. 6,7, 8,9 ή 8.0 Τους βαθµούς µπορείτε να στείλετε σε µένα ή στην κα Καπλάνογλου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: η 4 ου Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων 4 ο Πακέτο Ασκήσεων, Απαντήσεις 1. Η πλευρά της αγοράς µε την πιο ελαστική καµπύλη πληρώνει το µικρότερο µέρος του βάρους ενός φόρου επειδή αυτή α) είναι περισσότερο πρόθυµη να ανταποκριθεί σε µεταβολή της τιµής. β) αντιδρά πιο γρήγορα στη µεταβολή της τιµής γ) έχει πιο οριζόντια καµπύλη ζήτησης δ) όλα τα πιο πάνω είναι λάθος 2. Οι εφάπαξ φόροι σταθερού ποσού (α) δηµιουργούν επιπλέον βάρος (β) στην πράξη δεν χρησιµοποιούνται τόσο συχνά όσο άλλες µορφές φόρων (γ) γενικά είναι δίκαιοι (δ) όλα τα παραπάνω (ε) τίποτα από τα παραπάνω 3. Οι εφάπαξ φόροι σταθερού ποσού (α) προκαλούν αποτελέσµατα εισοδήµατος και υποκατάστασης που αντισταθµίζονται πλήρως (β) προκαλούν αποτελέσµατα εισοδήµατος και υποκατάστασης που ενισχύουν το ένα το άλλο (γ) δεν προκαλούν αποτέλεσµα εισοδήµατος (δ) δεν προκαλούν αποτέλεσµα υποκατάστασης 4. Όταν η ζήτηση είναι τελείως ανελαστική, τότε α) οι παραγωγοί φέρουν το µεγαλύτερο µέρος του φόρου β) οι καταναλωτές πληρώνουν όλο το φόρο

2 2 γ) οι παραγωγοί και καταναλωτές µοιράζονται το βάρος του φόρου δ) οι παραγωγοί πληρώνουν όλο το φόρο 5. Με ένα εφάπαξ φόρο σταθερού ποσού α) το αποτέλεσµα εισοδήµατος εξουδετερώνει πλήρως το αποτέλεσµα υποκατάστασης β) το αποτέλεσµα εισοδήµατος ενισχύει το αποτέλεσµα υποκατάστασης γ) δεν υπάρχει αποτέλεσµα εισοδήµατος δ) δεν υπάρχει αποτέλεσµα υποκατάστασης 6. Ένα απλό φορολογικό σύστηµα µε βάση τον κανόνα του Ramsey τείνει να φορολογεί α) τα υψηλά εισοδήµατα βαρύτερα απ ότι τα χαµηλά β) τα τρόφιµα βαρύτερα απ ότι τα είδη πολυτελείας γ) τα ταξίδια στις ΗΠΑ βαρύτερα από τα ταξίδια στη Ρόδο δ) όλα τα αγαθά µε τον ίδιο συντελεστή 7. Ποιο από τα πιο κάτω δεν ισχύει για το υπερβάλλον βάρος από ένα φόρο σε αγαθά α) Είναι µηδέν αν η καµπύλη αντισταθµιστικής ζήτησης είναι τελείως ανελαστική β) Όταν αυξάνει ο φορολογικός το υπερβάλλον βάρος αυξάνεται αναλογικά λιγότερο γ) Μετρά την απώλεια σε φορολογικά έσοδα συγκριτικά µε ένα φόρο σταθερού ποσού που µειώνει εξίσου τη χρησιµότητα δ) Μπορεί να παρασταθεί µε ένα τρίγωνο κάτω από την καµπύλη ζήτησης 8. Αν οι ανύπαντρες γυναίκες έχουν µεγαλύτερη ελαστικότητα προσφοράς εργασίας απ ότι οι παντρεµένες γυναίκες, τότε µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα το κράτος πρέπει να φορολογεί α) τις παντρεµένες µε µικρότερο συντελεστή β) τις ανύπαντρες µε µικρότερο συντελεστή γ) όλες τις γυναίκες µε τον ίδιο συντελεστή δ) µόνο τις ανύπαντρες γυναίκες 9. Ένας φόρος επί της αξίας που επιβάλλεται στις ακριβές γαλλικές σαµπάνιες είναι πιθανό να είναι α) αντίστροφα προοδευτικός β) αναλογικός γ) προοδευτικός δ) ουδέτερος 10. Πώς πρέπει να επιβάλλεται ένας φόρος ώστε να δίνει στο κράτος ένα συγκεκριµένο ποσό εσόδων µε το µικρότερο υπερβάλλον βάρος; α) οι φορολογικοί συντελεστές να είναι οι ίδιοι για όλα τα αγαθά β) οι φορολογικοί συντελεστές να προκαλούν την ίδια ποσοστιαία µεταβολή στην αντισταθµισµένη ζήτηση όλων των αγαθών γ) οι φορολογικοί συντελεστές να προκαλούν την ίδια απόλυτη µεταβολή στην αντισταθµισµένη ζήτηση όλων των αγαθών δ) οι φορολογικοί συντελεστές να προκαλούν το ίδιο υπερβάλλον βάρος για όλα τα αγαθά

3 3 Απαντήστε όλες τις πιο κάτω ασκήσεις Άσκηση 1. 1.Υποθέστε ότι ο φόρος εισοδήµατος σ ένα κράτος υπολογίζεται µε βάση ένα ενιαίο σταθερό συντελεστή 5%, αλλά για φορολογητέο εισόδηµα πάνω από δεν επιβάλλεται κανένας φόρος. Το φορολογητέο εισόδηµα µε τη σειρά του υπολογίζεται ως το εισόδηµα του ατόµου µείον , πράγµα που σηµαίνει ότι για όλα τα άτοµα υπάρχει ένα αφορολόγητο ποσό εισοδήµατος ίσο µε Ποιοι είναι οι οριακοί και µέσοι συντελεστές για κάθε έναν από τους εξής εργαζόµενους; (Υπολογίστε τον οριακό συντελεστή στο τρέχον επίπεδο εισοδήµατος κάθε ατόµου.) α. Ένας εργαζόµενος µε µερική απασχόληση µε ετήσιο εισόδηµα β. Ένας εργαζόµενος σε κατάστηµα λιανικής πώλησης µε ετήσιο εισόδηµα γ. Ένα διευθυντικό στέλεχος µια διαφηµιστικής εταιρείας µε ετήσιο εισόδηµα Είναι ο φόρος προοδευτικός, αναλογικός, ή αντίστροφα προοδευτικός; Άσκηση 1. Απάντηση. α. Ένας που εργάζεται µε µερική απασχόληση και έχει ετήσιο εισόδηµα δεν πληρώνει φόρο, επειδή το ποσό που απαλλάσσεται από το φόρο είναι β. Ο εργαζόµενος σε κατάστηµα λιανικής πώλησης µε ετήσιο εισόδηµα έχει φορολογητέο εισόδηµα και πληρώνει φόρο (5% του φορολογητέου εισοδήµατος). Ως ποσοστό του εισοδήµατος, ο µέσος φορολογικός συντελεστής είναι 3,89% ( είναι 3,89% των ). Σε σύγκριση µε τον εργαζόµενο µε µερική απασχόληση, ο εργαζόµενος στη λιανική πώληση έχει περισσότερο εισόδηµα και πληρώνει περισσότερα σε φόρους άρα ο οριακός φορολογικός συντελεστής είναι 4,86%. γ. Το διευθυντικό στέλεχος µε ετήσιο εισόδηµα πληρώνει φόρο 2.500, αφού για το εισόδηµα πάνω από τα δεν επιβάλλεται φόρος. Ως ποσοστό

4 4 του εισοδήµατος, ο µέσος φορολογικός συντελεστής είναι 0,42%. Σε σύγκριση µε τον εργαζόµενο στη λιανική πώληση το διευθυντικό στέλεχος έχει µεγαλύτερο εισόδηµα κατά και πληρώνει περισσότερο φόρο κατά 750. Εποµένως ο οριακός φορολογικός συντελεστής είναι 0,14%. Άσκηση 2. Υποθέστε ότι η ζήτηση για το αγαθό Χ δίνεται από τη σχέση. Επιπλέον η ζήτηση για το αγαθό Υ δίνεται από τη σχέση. Η τιµή του κάθε αγαθού είναι 10. Η κυβέρνηση επιβάλλει ένα φόρο επί της αξίας (ad valorem) και στα δύο αγαθά. Το Υ φορολογείται µε συντελεστή 5%. Με ποιο συντελεστή πρέπει να φορολογηθεί το αγαθό Χ µε βάση τον κανόνα του Ramsey; Άσκηση 2. Απάντηση. Πρέπει να βρούµε τις ελαστικότητες ως προς την τιµή των δύο αγαθών Ελαστικότητα του Χ: ε= 0.25*(10/19,5)=0,128 Ελαστικότητα του Y: ε= 1*(10/40)=0,25 Με βάση τον κανόνα της αντίστροφης ελαστικότητας έχουµε (ε x )*(φόρος στο X)= (ε Y )*(φόρος στο Y), πράγµα που συνεπάγεται ότι 0,128*( φόρος στο X) =0,25*5 =1,25. Άρα ο φορολογικός συντελεστής στο Χ είναι 9,7%. Άσκηση 3. Ας υποθέσουµε ότι η ζήτηση για ένα αγαθό Χ δίνεται από τη σχέση Q d = P b, όπου Q d είναι η ζητούµενη ποσότητα από τον αγοραστή και P d είναι η τιµή που πληρώνει ο αγοραστής. Η προσφορά του αγαθού δίνεται από τη σχέση Q s = 50P s, όπου Q s είναι η προσφερόµενη ποσότητα του Χ και P s είναι η τιµή που παίρνει ο πωλητής. α) Ποια η τιµή και η ποσότητα ισορροπίας σε αυτή την αγορά; β) Υποθέστε τώρα ότι επιβάλλεται ένας φόρος στον πωλητή ίσος µε το 10% επί της τιµής. Ποια η νέα ποσότητα ισορροπίας και ποια η τιµή που καταβάλλει ο αγοραστής και ποια η τιµή που παίρνει ο πωλητής;

5 5 γ) Πόσα φορολογικά έσοδα παίρνει το κράτος από αυτό το φόρο; δ) Ποιο το υπερβάλλον βάρος αυτού του φόρου; ε) Υποθέστε ότι ο φόρος επιβάλλεται στον αγοραστή, αντί στον πωλητή. Ποιος φορολογικός συντελεστής δίνει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε αυτά του υποερωτήµατος (β); Άσκηση 3. Απάντηση α) Σε ισορροπία έχουµε Q d = Q s, δηλαδή, P d = 50P s. Χωρίς φόρο P d = P s =P. Άρα P = 50P και εποµένως P = 1.000/55 =18,2 και Q = 909. β) Με φόρο 10% η τιµή που πληρώνει ο αγοραστής είναι P d = (1,1)P s. Άρα σε ισορροπία (1,1P s ) = 50P s or P s = 1.000/55,5= 18 και P d =1.1P s =19,8. Q 1 = 50P s = (50/55,5)(1.000) = 900,9. γ) Ο φόρος ανά µονάδα είναι t=0,1p s =1,80. Άρα τα φορολογικά έσοδα είναι Τ= t x Q 1 = 900,9 x 1,8 = 1621,6 δ) Το υπερβάλλον βάρος είναι ΥΒ = (1/2) t (Q 0 -Q 1 ) = 7,37 ε) Από τα πιο πάνω είδαµε ότι P d =1,1P s, ή P s =(1/1,1)P d. Άρα ο φορολογικός συντελεστής στον αγοραστή τ πρέπει να είναι τέτοιος ώστε (1-τ)P d = P s = (1/1,1)P d. Αυτό συνεπάγεται ότι (1-τ) = 1/1,1, ή τ = 0,1/1,1 = 1/11 και P s = (1-τ)P d = 1/1,1P d. Σε ισορροπία έχουµε P d = (50/1,1)P d ή P d = 1100/55,5 = 19,8; P s = 18, t =1,8 Q=900,9. Άρα έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα µε πριν. Άσκηση 4. Ένα µονοπώλιο αντιµετωπίζει τη συνάρτηση ζήτησης Q=70-0,20P, όπου Q είναι η πωλούµενη ποσότητα και P είναι η τιµή του αγαθού. Η συνάρτηση οριακού κόστους δίνεται από τη σχέση MC=4Q. α) Ποια η ποσότητα και τιµή ισορροπίας; β) Ποια η ποσότητα και τιµή ισορροπίας µετά την επιβολή ενός φόρου 14 ανά µονάδα προϊόντος; γ) Ποια η ποσότητα και τιµή ισορροπίας µετά την επιβολή ενός φόρου 50% στα κέρδη; Άσκηση 4. Απάντηση

6 6 α) Από τη συνάρτηση ζήτησης έχουµε Ρ = 350 5Q. TR (συνολικά έσοδα) = TR = PQ = ( 350 5Q) Q = 350Q 5Q 2 και TR MR = = Q Q Για µεγιστοποίηση κερδών έχουµε MR = MC Q = 4Q 350 = 14Q Q = 25 P = 350 5Q = 350 5( 25 ) P = 225 β) Με φορολογία 14 ανά µονάδα έχουµε MC = 4Q+ 14 MR = Q MR = MC Q = 4Q = 14Q Q = 24 P = 350 5Q = 350 5( 24 ) P = 230 γ) Με φόρο στα κέρδη έχουµε το ίδιο αποτέλεσµα µε την περίπτωση που δεν έχουµε καθόλου φόρο. Q = 25 P = 225 Άσκηση 5 Η ζήτηση για παιχνίδια δίνεται από την P = 200 2X όπου P είναι η τιµή που πληρώνει ο καταναλωτής και X είναι η ποσότητα των παιχνιδιών. Τα παιχνίδια παράγονται από ένα µονοπώλιο και το οριακό κόστος παραγωγής ενός παιχνιδιού είναι σταθερό στα $100 για κάθε παιχνίδι. Η κυβέρνηση σκέφτεται να επιβάλει έναν ειδικό φόρο στα παιχνίδια ύψους $20 ανά µονάδα, ο οποίος θα συλλέγεται από τον µονοπωλητή. Χρησιµοποιείστε ένα διάγραµµα για να εξηγήσετε και να υπολογίσετε τα ακόλουθα: (α) την επίδραση του φόρου στην παραγόµενη ποσότητα παιχνιδιών. (β) την επίδραση του φόρου στην τιµή που πληρώνουν οι καταναλωτές για κάθε παιχνίδι.

7 7 (γ) τα συνολικά έσοδα που συλλέγει η κυβέρνηση από το φόρο. (δ) τη µείωση του πλεονάσµατος του καταναλωτή ως συνέπεια της επιβολής του φόρου. (ε) την επίδραση του φόρου στα κέρδη του µονοπωλητή. Άσκηση 5. Απάντηση P = X TR = P * X = (200 2X)X = 200X 2X 2 MR = 200 4X = Μεγιστοποίηση κερδών όταν MR = MC X = 100, X 0 = 25, P 0 = X 0 = 150. Το κέρδος είναι Π 0 = P 0 *X X 0 = 1250 Με το φόρο, η ποσότητα που µεγιστοποιεί τα κέρδη είναι 200 4X = , X 1 = 20, P 1 = X 1 = 160. Π 1 = P 1 *X 1 ( ) X 1 = 800 Έσοδα για την κυβέρνηση = R = 20* X 1 = 400 P = P 1 P 0 = 10. Εποµένως η ποσότητα µειώνεται από 25 σε 20. Η τιµή που πληρώνει ο καταναλωτής αυξάνεται από 150 σε 160. Τα έσοδα από το φόρο είναι 400. Η µείωση του πλεονάσµατος καταναλωτή είναι CS := 0.5 ( P) (X0 + X1) CS = 225 Η µείωση των κερδών είναι Π := Π 1 Π 0 = 450 Άσκηση 6

8 8 Η εξίσωση για τη ζήτηση ενός αγαθού είναι P = 200 2Q, όπου P είναι η τιµή που καταβάλλει ο καταναλωτής και Q η ποσότητα. Το αγαθό παράγεται σε µια τέλεια ανταγωνιστική αγορά και η µακροχρόνια προσφορά είναι τελείως ελαστική στην τιµή 100 ανά µονάδα αγαθού. Η κυβέρνηση σκέφτεται να επιβάλει ένα φόρο στούς παραγωγούς του αγαθού 20 ανά µονάδα αγαθού. Με τη βοήθεια διαγράµµατος να υπολογίσετε α) πόσο θα µειωθεί η ζητούµενη ποσότητα β) ποια η τιµή που πληρώνει ο αγοραστής γ) Πόσα είναι τα έσοδα που εισπράττει το κράτος δ) Πόσο µειώνεται το πλεόνασµα του καταναλωτή λόγω του φόρου. Άσκηση 6, Απάντηση Τιµή Ποσότητα Αρχικά P = 100 επειδή η καµπύλη προσφοράς είναι οριζόντια (πλήρως ελαστική) σε αυτή την τιµή. Η ζητούµενη ποσότητα είναι Q = 100 0,5P = 50. Αν επιβληθεί ένας φόρος 20 ανά µονάδα αγαθού, η καµπύλη προσφοράς θα µετατοπιστεί προς τα πάνω και η τιµή θα γίνει 120, ( από τη S 0 στη S 1 στο διάγραµµα). Ως αποτέλεσµα η ζητούµενη ποσότητα θα µειωθεί στο Q = 100 0,5(120) = 40. Τα συνολικά έσοδα του κράτους είναι η περιοχή abde στο διάγραµµα ή R = tq = (20)(40) = 800. Η µείωση

9 9 στο πλεόνασµα του καταναλωτή λόγω του φόρου είναι η περιοχή abce ή CS = (1/2)( P)(Q 0 + Q 1 ) = (1/2)(20)(50 +40) = 900 Άσκηση 7 Υποθέστε ότι η κυβέρνηση επιθυµεί να εισπράξει και είναι υποχρεωµένη να το κάνει µε την επιβολή φόρου στις πωλήσεις δύο αγαθών του x και του y. Η ζήτηση για το x και το y δίνεται από τις εξής σχέσεις αντίστοιχα: Χ = 10 5 (1 0,1Px) Υ = 10 5 (1,1 0,2Py) όπου Pi είναι η τιµή του αγαθού i σε ευρώ ανά µονάδα του αγαθού i. Πριν επιβληθεί οποιοσδήποτε φόρος η τιµή και των δύο αγαθών x και y είναι ίση µε 1. Υποθέτουµε επίσης ότι αν ένας φόρος επιβληθεί στο αγαθό i η τιµή του αγαθού αυτού θα αυξηθεί µε όλο το ποσό του φόρου (η µετακύλιση είναι όλη στον καταναλωτή). Να δείξετε ότι αν η κυβέρνηση θέλει να ελαχιστοποιήσει το υπερβάλλον βάρος για να εισπράξει ο φόρος ανά µονάδα στο αγαθό x πρέπει να είναι διπλάσιος του φόρου ανά µονάδα που θα επιβληθεί στο αγαθό y. Άσκηση 7. Απάντηση Αφού η καµπύλη προσφοράς είναι πλήρως ελαστική, ο κανόνας του Ramsey συνεπάγεται ότι οι φόροι πρέπει να είναι αντίστροφα αναλογικοί µε τις ελαστικότητες ζήτησης των αγαθών x και y. Από τις συναρτήσεις ζήτησης είναι σαφές ότι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιµή του x είναι το (1/2) της ελαστικότητας του αγαθού y. Άρα ο φόρος στο x πρέπει να είναι διπλάσιος του φόρου στο y. Άσκηση 8. Ο Γιώργος καταναλώνει δύο αγαθά πίτσες και µπύρες. Η τιµή της πίτσας είναι Ρ Π = 0,5 και η τιµή της µπύρας είναι Ρ Μ = 1. Το εισόδηµα του Γιώργου είναι Ι = 50 και η συνάρτηση χρησιµότητας δίνεται από τη σχέση U = Π 0,5 Μ 0,5. Τα άριστα επίπεδα κατανάλωσης είναι Π*=0,5*(I/P Π ), Μ*=0,5*(I/P Μ ). Υποθέστε ότι η κυβέρνηση επιβάλει

10 10 ένα φόρο στις πίτσες 0,50. Οι πίτσες παράγονται σε ανταγωνιστική αγορά και η καµπύλη προσφοράς είναι απείρως ελαστική (οριζόντια). α. Ποια η άριστη κατανάλωση πίτσας και µπύρας πριν το φόρο; Με δεδοµένο ότι η συνάρτηση χρησιµότητας είναι της µορφής Cobb-Douglas έχουµε Π 1 =0,5x(50/0,5)=50 και Μ 1 =0,5x(50/1)=25. Η χρησιµότητα είναι U 1 = (50) 0,5 (25) 0,5 = 25(2)0,5=35,35. β. Ποια η άριστη κατανάλωση πίτσας και µπύρας µετά το φόρο; Ο φόρος αλλάζει την τιµή της πίτσας από 0,5 σε 1. Έτσι η ζήτηση για πίτσες και µπύρες γίνεται Π 2 =0,5x(50/1)=25, Μ 2 =0,5x(50/1)=25. Η χρησιµότητα είναι U 2 = (25) 0,5 (25) 0,5 = 25. γ. Πόσα είναι τα φορολογικά έσοδα; Αφού η κατανάλωση της µπύρας παραµένει αµετάβλητη και µειώνεται η ζήτηση µόνο για πίτσες από 50 σε 25 µονάδες. Ο φόρος είναι 0,5 και πληρώνεται από τους καταναλωτές. Άρα φορολογικά έσοδα = 25 x 0,5 =12,5. 0

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός

Γενικά. Διάλεξη 12. Υπερβάλλον βάρος: Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός. Ορισμός Γενικά Διάλεξη Φορολογία και αποτελεσματικότητα ν η φορολογία από μηδέν που είναι τώρα αυξηθεί στο 0% π.χ., αυτό πως επηρεάζει την ευημερία του καταναλωτή; Σίγουρα η κατανάλωση θα μεταβληθεί λόγω της αύξησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές.

2. Σε ένα κλάδο που υπάρχει μονοπώλιο, το βάρος από την επιβολή ενός φόρου μετακυλύεται ολόκληρο στους καταναλωτές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Βασίλης Θ. Ράπανος Η εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου Η εξέταση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου 1 ο Πακέτο Ασκήσεων. Απαντήσεις Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25

Διάλεξη 6. Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 Διάλεξη 6 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά VA 25 1 Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέχρι στιγμής το μονοπώλιο έχει θεωρηθεί σαν μια επιχείρηση η οποία πωλεί το προϊόν της σε κάθε πελάτη στην ίδια τιμή. Δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 202-20 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου ο Πακέτο Ασκήσεων Απαντήσεις Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 20013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 20013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 20013 2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου 2 ο Πακέτο Ασκήσεων, Απαντήσεις Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα..2

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ- ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα..2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα..2 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι.. 4 2. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ. 5 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ. 6 5. Στατιστική Ι.. 7 6. Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρίν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των οικονοµικών συναρτήσεων θα υπενθυµίσουµε µερικά θέµατα που αφορούν το δευτεροβάθµιο τριώνυµο.

Πρίν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των οικονοµικών συναρτήσεων θα υπενθυµίσουµε µερικά θέµατα που αφορούν το δευτεροβάθµιο τριώνυµο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 04-05 ΤΜΗΜΑ. ΕΟ ΙΩΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Στις σηµειώσεις αυτές θα βρείτε υλικό για τις

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 20013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 20013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 20013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου 2 ο Πακέτο Ασκήσεων Ημερομηνία παράδοσης: Πέμπτη 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ.

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη ζήτησης Β. Να βρεθεί η εξίσωση ζήτησης Γ. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ P Α 24 80 Β 35 64 Γ 45 50 Δ 55 36 Ε 60 29 Ζ 70 14 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Α. Να σχεδιάσετε την καμπύλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1

ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ. Κεφάλαιο 8. Οικονομικά των Επιχειρήσεων. Ε. Σαρτζετάκης 1 ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Κεφάλαιο 8 Ε. Σαρτζετάκης Διαφορισμός τιμών Τιμολόγησηότανηεπιχείρησηέχειισχυρήθέσηστηναγορά: διαφορισμός τιμών Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σε κάποιο βαθμό δύναμη σε κάποια αγορά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα