ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1

2 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης του αγαθού Χ σε όρους του Υ είναι ίσος με 3 τότε: Α) Ο καταναλωτής απολαμβάνει 3 μονάδες από το αγαθό Υ και καταναλώνει επιπλέον και μια μονάδα από το Χ για να διατηρείται στο ίδιο επίπεδο χρησιμότητας. Β) Ο καταναλωτής θυσιάζει 3 μονάδες από το αγαθό Χ για να καταναλώσει μια μονάδα από το Υ για να διατηρείται στο ίδιο επίπεδο χρησιμότητας. Γ) Ο καταναλωτής θυσιάζει 3 μονάδες από το αγαθό Υ για να καταναλώσει μια μονάδα από το Χ και να διατηρείται στο ίδιο επίπεδο χρησιμότητας. Δ) Η αναλογία κατανάλωσης είναι ίδια και για τα δύο αγαθά. 2) Η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού δείχνει: Α) Τον άριστο συνδυασμό δύο αγαθών που πρέπει να καταναλώνει ένα άτομο με βάση το εισόδημα και τις τιμές τους. Β) Τον άριστο συνδυασμό δύο αγαθών που επιθυμεί να καταναλώνει ένα άτομο με βάση τις προτιμήσεις τους. Γ) Τη σχέση ανταλλαγής δύο αγαθών με βάση τις προτιμήσεις τους Δ) Όλους τους συνδυασμούς κατανάλωσης δύο αγαθών, η δαπάνη των οποίων εξαντλεί ακριβώς όλο το εισόδημα. 3) Ένα άτομο καταναλώνει δύο μόνο αγαθά, Μπύρα (Β) και Κρέας (Κ), έχει B, K 5B 2 K συνάρτηση χρησιμότητας U 4, οι τιμές των δυο αγαθών είναι P B 2 και P K 4. Η ποσότητα από το αγαθό Β που θα καταναλώνει το άτομο όταν βρίσκεται σε ισορροπία είναι: Α) 2,24 Β) 0,2 Γ) 5 Δ) 10 4) Ποιο από τα παρακάτω ισχύει: Α) Εάν οι τιμές των αγαθών Χ και Υ μειωθούν κατά το ίδιο ποσοστό, τότε η γραμμή του εισοδηματικού περιορισμού του καταναλωτή θα μετακινηθεί παράλληλα προς τα δεξιά. 2

3 Β) Η μείωση της τιμής ενός αγαθού αυξάνει την κατανάλωση του, ενώ η αύξηση του εισοδήματος επηρεάζει θετικά την κατανάλωση όλων των άλλων αγαθών, αρκεί αυτά να είναι κανονικά. Γ) Μια αύξηση του εισοδήματος δεν επηρεάζει την κλίση της γραμμής του εισοδηματικού περιορισμού, ενώ μια μείωση της τιμής αλλάζει την κλίση της γραμμής του εισοδηματικού περιορισμού. Δ) Έστω ότι το αγαθό Χ παρουσιάζεται στον οριζόντιο άξονα. Τότε η μείωση της τιμής του, αλλάζει την κλίση του εισοδηματικού περιορισμού, και μετατοπίζει το σημείο τομής προς τα δεξιά, Ε) Μια μείωση της τιμής ενός αγαθού δεν αλλάζει την αγοραστική δύναμη, αφού το εισόδημα παραμένει σταθερό ΣΤ) Όλα τα παραπάνω εκτός από το Ε 5) Η γραμμή εισοδηματικού περιορισμού για δύο αγαθά είναι: Α) Κυρτή καμπύλη ως προς την αρχή των αξόνων Β) κοίλη καμπύλη ως προς την αρχή των αξόνων Γ) Ο άριστος συνδυασμός δύο αγαθών που εξαντλεί όλο το εισόδημα Δ) Ευθεία γραμμή με αρνητική κλίση 6) Η κλίση του εισοδηματικού περιορισμού για δύο αγαθά είναι: Px Α) PY Β) κοίλη καμπύλη ως προς την αρχή των αξόνων Γ) Ο άριστος συνδυασμός δύο αγαθών που εξαντλεί όλο το εισόδημα Δ) Ευθεία γραμμή με θετική κλίση 7) Ένας καταναλωτής καταναλώνει δύο μόνο αγαθά, το Χ και το Υ. Για κάποιο MU X MUY συγκεκριμένο συνδυασμό κατανάλωσης ισχύει: 7 και 9 PX P. Για Y να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του ο εν λόγω καταναλωτής θα πρέπει να καταναλώσει: α. περισσότερη ποσότητα από το αγαθό Χ και λιγότερη από το αγαθό Υ. β. λιγότερη ποσότητα από το αγαθό Χ και περισσότερη από το αγαθό Υ. γ. τις ίδιες ποσότητες και από τα δύο αγαθά που ήδη καταναλώνει. δ. λιγότερες ποσότητες και από τα δύο αγαθά. 8) Ποιο από τα παρακάτω ισχύει: α. όσο κινούμαστε προς τα δεξιά του εισοδηματικού περιορισμού, ο οριακός λόγος υποκατάστασης φθίνει β. Ο νόμος των φθινουσών οριακών αποδόσεων λέει ότι όσο κινούμαστε προς τα δεξιά της καμπύλης αδιαφορίας, ο ΟΛΥ φθίνει (μειώνεται) γ. όσο κινούμαστε προς τα δεξιά της καμπύλης Αδιαφορίας, ο οριακός λόγος υποκατάστασης αυξάνει 3

4 δ. Ο νόμος του φθίνοντος οριακού λόγου υποκατάστασης λέει ότι όσο κινούμαστε προς τα δεξιά της καμπύλης αδιαφορίας, ο ΟΛΥ φθίνει (μειώνεται) 9) Τα αγαθά Χ και Ψ είναι μεταξύ τους υποκατάστατα. Μία βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής του αγαθού Χ (με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς) θα έχει ως αποτέλεσμα: α. την αύξηση της ζήτησης του αγαθού Χ και τη μείωση της προσφοράς του αγαθού Ψ. β. τη μείωση της ζήτησης του αγαθού Χ και την αύξηση της προσφοράς του αγαθού Ψ. γ. τη μείωση της προσφοράς του αγαθού Χ και την αύξηση της ζήτησης του αγαθού Ψ. δ. την αύξηση της προσφοράς του αγαθού Χ και τη μείωση της ζήτησης του αγαθού Ψ. 10) Έστω ότι η αγορά ψωμιού βρίσκεται σε ισορροπία. Μία μείωση της τιμής των αλεύρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ψωμιού, θα έχει, με σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες, ως αποτέλεσμα: α. να μειωθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του ψωμιού. β. να αυξηθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του ψωμιού. γ. να μειωθεί η τιμή ισορροπίας του ψωμιού και να αυξηθεί η ποσότητα ισορροπίας του. δ. να αυξηθεί η τιμή ισορροπίας του ψωμιού και να μειωθεί η ποσότητα ισορροπίας του. 11) Η ζήτηση αλουμινίου στην ΕΕ δίδεται από τη σχέση Q d = P + 2M (όπου Q d είναι η ζητούμενη ποσότητα, Ρ είναι η τιμή και Μ είναι το εισόδημα). Η προσφορά αλουμινίου δίδεται από τη σχέση Q s = P (όπου Q s είναι η προσφερόμενη ποσότητα). Η αύξηση του εισοδήματος από σε θα έχει ως αποτέλεσμα η ποσότητα ισορροπίας του αλουμινίου να: α. αυξηθεί κατά 500 β. αυξηθεί κατά 10 γ. μειωθεί κατά 500 δ. μειωθεί κατά 10 12) Από τα παρακάτω ισχύει ότι: Α) Πλεόνασμα στην αγορά ενός αγαθού εμφανίζεται όταν η τιμή του είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας του. Β) Μεταβολές της τιμής ενός αγαθού οδηγούν σε μετακίνηση επί της καμπύλης ζήτησής του. Γ) Η σταυροειδής ελαστικότητα ανάμεσα σε δύο αγαθά είναι θετική όταν αυτά είναι υποκατάστατα. Δ) όλα τα παραπάνω 4

5 13 Ένα άτομο δαπανά όλο το εισόδημά του στα αγαθά X και Y με βάση τον άριστο καταναλωτικό συνδυασμό. Αν ισχύει ότι MU X /MU Y = 3 και η τιμή του X είναι 12, τότε η τιμή του Y είναι: (α) 36, (β) 4, (γ) 12, (δ) 3. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 14) Αν η ελαστικότητα ζήτησης ενός του αγαθού ισούται με -1,5, τότε αυτό σημαίνει: Α) Αν το εισόδημα αυξηθεί κατά 1% τότε η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά 1,5%. Η ζήτηση είναι ελαστική και το αγαθό κατώτερο. Β) Αν η τιμή αυξηθεί κατά 1 μονάδα τότε η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά 1,5 μονάδες Η ζήτηση είναι ανελαστική και το αγαθό πολυτελείας Γ) Αν η τιμή αυξηθεί κατά 1% τότε η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά 1,5%. Η ζήτηση είναι ελαστική και το αγαθό πολυτελείας Δ) Αν η τιμή αυξηθεί κατά 1% τότε η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά 1,5%. Η ζήτηση είναι ανελαστική και το αγαθό πολυτελείας P 15) Η ζήτηση για ένα προϊόν δίνεται από την συνάρτηση ζήτησηςq 40 Εάν 0,5 η τιμή του προϊόντος είναι ίση με 10 ευρώ η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή είναι ίση με: Α) 4%. Β) 4 Γ) 1 Δ) ) Μια αύξηση της τιμής του αγαθού Ψ κατά 40% οδηγεί σε μια αύξηση της κατανάλωσης του αγαθού Χ κατά 20%. Εάν η τιμή του αγαθού Ψ είναι 4 και η κατανάλωση του αγαθού Χ είναι 50 τόνους ετησίως, ποια θα πρέπει να είναι η τιμή του αγαθού Ψ αν η ποσότητα του Χ ανέλθει στα 75 ; Α) 8 Β) 0,5 Γ) 5 Δ) -5 17) Τα παραπάνω δύο αγαθά είναι: Α) Κανονικά, επειδή αυξάνονται και τα δύο Β) Πολυτελείας Γ) Συμπληρωματικά Δ) Υποκατάστατα 18) Αν η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού είναι -0,5 τότε: Α) Η ζήτηση είναι ελαστική Β) Το αγαθό είναι κατώτερο 5

6 Γ) Το αγαθό είναι κανονικό Δ) Η ζήτηση είναι ανελαστική 19) Τα έσοδα μιας επιχείρησης μειώνονται όταν: α. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική. β. η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ανελαστική. γ. η τιμή του αγαθού αυξάνεται και η ζήτησή του είναι ελαστική. δ. η τιμή του αγαθού μειώνεται και η ελαστικότητα ζήτησής του είναι (σε απόλυτη τιμή) ίση με τη μονάδα. ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 20) Το μέσο προϊόν της εργασίας 15 εργαζομένων είναι 90 μονάδες προϊόντος. Προσθέτοντας 5 επιπλέον εργαζόμενους αυξάνεται το συνολικό προϊόν κατά 550 μονάδες. Το μέσο προϊόν της εργασίας είναι. Α) 110 μονάδες προϊόντος. Β) 27,5 μονάδες προϊόντος. Γ) 90 μονάδες προϊόντος. Δ) 95 μονάδες προϊόντος. 21) Το οριακό προϊόν της εργασίας του παραπάνω ερωτήματος είναι. Α) 110 μονάδες προϊόντος. Β) 27,5 μονάδες προϊόντος. Γ) 90 μονάδες προϊόντος. Δ) 95μονάδες προϊόντος. 22) Δίνεται η ακόλουθη συνάρτηση παραγωγής: παρουσιάζει Α) Αύξουσες αποδόσεις κλίμακας Β) Φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας Γ) Σταθερές αποδόσεις κλίμακας Δ) Κανένα από τα παραπάνω Q K L H συνάρτηση 23) Σε μια εταιρία που βρίσκεται σε ισορροπία το οριακό προϊόν της εργασίας ( MP L ) είναι ίσο με 2, ενώ το οριακό προϊόν του κεφαλαίου (MP K ) είναι ίσο με 8. Εάν η τιμή του κεφαλαίου ( r ) είναι 20 ευρώ ανά μονάδα, τότε η αμοιβή της εργασίας (w ) θα είναι ίση με: Α) 1,25 ευρώ. Β) 5 ευρώ. Γ) 0,4 ευρώ. Δ) 5 ευρώ 6

7 24) Στη βραχυχρόνια περίοδο, κάποια στιγμή το οριακό προϊόν της εργασίας και το μέσο προϊόν της εργασίας ισούται. Δεξιά από αυτό το σημείο ισχύει ότι: (ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) α. το μέσο προϊόν είναι αύξων. β. το οριακό προϊόν αρχίζει να αυξάνεται. γ. το μέσο προϊόν είναι μικρότερο από το οριακό προϊόν. δ. το μέσο προϊόν είναι μεγαλύτερο από το οριακό προϊόν. 25) Σύμφωνα με το νόμο της φθίνουσας απόδοσης όταν το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται: (α) Το συνολικό προϊόν αρχίζει να μειώνεται. (β) Το μέσο προϊόν παίρνει την ελάχιστη τιμή του. (γ) Το συνολικό προϊόν συνεχίζει να αυξάνεται αλλά με φθίνοντα ρυθμό. (δ) Το συνολικό προϊόν μηδενίζεται. 26) Ο νόμος των φθινουσών οριακών αποδόσεων εμφανίζεται στην: L APL 0 4 4,5 5 5,5 7 7,5 7 6,5 5,778 5 (α) έβδομη μονάδα εργασίας (β) έκτη μονάδα εργασίας (γ) τέταρτη μονάδα εργασίας (δ) πέμπτη μονάδα εργασίας 27) Μία επιχείρηση χρησιμοποιώντας πλήρως αποτελεσματικά συγκεκριμένες ποσότητες εργασίας και κεφαλαίου παράγει μία συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος. Αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, η επιχείρηση αυτή παράγει με τις ίδιες ποσότητες εργασίας και κεφαλαίου μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος, σημαίνει ότι: α. επήλθε τεχνολογική πρόοδος. β. η επιχείρηση αντιμετωπίζει φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας. γ. η επιχείρηση αντιμετωπίζει αύξουσες αποδόσεις κλίμακας. δ. η επιχείρηση αντιμετωπίζει φθίνουσες οριακές αποδόσεις. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 28) Η συνάρτηση του συνολικού εσόδου μιας μονοπωλιακής επιχείρησης είναι: ΤR = 100Q 0,5Q 2, ενώ το κόστος ανά μονάδα προϊόντος είναι σταθερό και ίσο με 20 ευρώ. Η τιμή του προϊόντος, όταν η μονοπωλιακή επιχείρηση βρίσκεται σε ισορροπία, είναι ίση με: Α) 20 ευρώ. Β) 80 ευρώ. Γ) 10 ευρώ. Δ) 60 ευρώ. 7

8 29) Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού αντίστοιχα Q d = P και Q S = P. Βρείτε το πλεόνασμα του καταναλωτή και του παραγωγού: (θέλει σχήμα) Α) ΚΑΤ: 1000 ΠΑΡ: 500 Β) ΚΑΤ :800, ΠΑΡ =800. Γ) ΚΑΤ : 500 ΠΑΡ: 500. Δ) ΚΑΤ: 500, ΠΑΡ: ) Δίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού αντίστοιχα Q d =120 P/2 και Q S = P. Βρείτε το πλεόνασμα του καταναλωτή και του παραγωγού: (θέλει σχήμα) α. ΚΑΤ: ΠΑΡ: 1.666,67 β. ΚΑΤ : ΠΑΡ = γ. ΚΑΤ : 1.666,67 ΠΑΡ: δ. ΚΑΤ: 3.333, ΠΑΡ: ) Ένας εκδοτικός οίκος αντιμετωπίζει για ένα βιβλίο, του οποίου όλοι έχουν τα δικαιώματα, την εξής συνάρτηση ζήτησης Q= p. Το οριακό κόστος εκτύπωσης ενός επιπλέον βιβλίου είναι 25 χρηματικές μονάδες. Ο εκδοτικός οίκος μεγιστοποιεί τα κέρδη του εάν προχωρήσει στη στοιχειοθεσία και την πώληση: α. 625 Αντιγράφων. β Αντιγράφων. γ Αντιγράφων. δ Αντιγράφων. 32) Η καμπύλη ζήτησης μιας πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης δίνεται από την συνάρτηση: Q = 500 P. Αν το συνολικό κόστος της επιχείρησης δίνεται από τη συνάρτηση TC = 2Q το σημείο ισορροπίας θα είναι: (α) Q=83.33 P= (β) Q=320 P=80 (γ) Q=80 P=320 (δ) άλλο. Για την άσκηση που ακολουθεί απαντήστε στα ερωτήματα από 33 έως 40 (ΔΥΣΚΟΛΗ) H συνάρτηση ζήτησης και προσφοράς ενός τέλεια ανταγωνιστικού κλάδου είναι Q D P 2 TC 30 Q 40 Q 500 και Q 1000 P. Μια τυπική επιχείρηση του κλάδου έχει s 33) Να βρείτε την τιμή P ισορροπίας του κλάδου: 8

9 Α) 400 Β) 800 Γ) 5 Δ) 0, ) Να βρείτε την ποσότητα Q ισορροπίας του κλάδου: Α) 2999,99 Β) 1800 Γ) -200 Δ) ) Να βρείτε την τιμή P ισορροπίας της επιχείρησης: Α) 400 Β) 800 Γ) 5 Δ) 0, ) Να βρείτε την ποσότητα Q ισορροπίας της επιχείρησης: Α) 2999,99 Β) 60 Γ) 6 Δ) ) Να βρείτε το κέρδος της επιχείρησης στο σημείο ισορροπίας: Α) 2400 Β) 2060 Γ) 1320 Δ) ) Να βρείτε το μεταβλητό κόστος VC της επιχείρησης: Α) 2400 Β) 1820 Γ)

10 Δ) ) Να βρείτε τον αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου: Α) 233,33 Β) 66,67 Γ) 10 Δ) Δεν μπορούμε να το βρούμε γιατί οι επιχειρήσεις δεν είναι όμοιες (τυπικές), άρα δεν παράγουν όλες το ίδιο προϊόν 40) Βρείτε τη συνάρτηση προσφοράς Q s της επιχείρησης. (Βλέπε σημειώσεις φυλλαδίου σελ. 48) Α) Q s επιχ = 60Q + 40 Β) Q s επιχ = 60Q - 40 Γ) Q s επιχ =0,0167P Δ) Q s επιχ =P 41) Στο μονοπώλιο: Α) Το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι μεγαλύτερο απ ότι στον πλήρη ανταγωνισμό. Β) Το πλεόνασμα παραγωγού είναι μικρότερο απ ότι στον πλήρη ανταγωνισμό. Γ) Τα κέρδη είναι μικρότερα απ ότι στον πλήρη ανταγωνισμό. Δ) Η τιμή είναι μεγαλύτερη από το μέσο συνολικό κόστος. 42) Το μέσο μεταβλητό κόστος μιας επιχείρησης όταν αυτή παράγει 100 μονάδες προϊόντος είναι ίσο με 40, ενώ όταν αυτή παράγει 140 μονάδες προϊόντος το μέσο μεταβλητό κόστος είναι ίσο με 50. Το οριακό κόστος, καθώς η παραγωγή αυξάνεται από τις 100 στις 140 μονάδες προϊόντος, είναι ίσο με: Α) 0,25. Β) 10. Γ) 75. Δ) 0, ) Η ανταγωνιστική επιχείρηση στη βραχυχρόνια περίοδο διακόπτει την παραγωγή της: (ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) Α) όταν δεν επιτυγχάνει το μέγιστο κέρδος. Β) όταν η τιμή του προϊόντος είναι ίση με το μέσο συνολικό κόστος. Γ) για κάθε τιμή του προϊόντος που είναι μεγαλύτερη από το ελάχιστο μέσο μεταβλητό κόστος, αλλά μικρότερη από το ελάχιστο μέσο συνολικό κόστος. Δ) για κάθε τιμή του προϊόντος που είναι μικρότερη από το ελάχιστο μέσο μεταβλητό κόστος. 10

11 44) Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης βραχυχρόνια είναι: (ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) Α) Το ανερχόμενο τμήμα του οριακού κόστους πάνω από το ελάχιστο μέσο μεταβλητό κόστος. Β) Το ανερχόμενο τμήμα του οριακού εσόδου πάνω από το ελάχιστο μέσο συνολικό κόστος. Γ) Το ανερχόμενο τμήμα του συνολικού εσόδου πάνω από το ελάχιστο μέσο μεταβλητό κόστος. Δ) Το ανερχόμενο τμήμα του συνολικού κόστους πάνω από το ελάχιστο μέσο σταθερό κόστος. 45) Η συνάρτηση του συνολικού εσόδου μιας μονοπωλιακής επιχείρησης είναι: ΤR = 80Q 2Q 2, ενώ το κόστος ανά μονάδα προϊόντος είναι σταθερό και ίσο με 40 ευρώ. Η τιμή του προϊόντος, όταν η μονοπωλιακή επιχείρηση βρίσκεται σε ισορροπία, είναι ίση με: Α) 10 ευρώ. Β) 60 ευρώ. Γ) 20 ευρώ. Δ) 5 ευρώ. 46) Στην ανταγωνιστική επιχείρηση ισχύει: (πρέπει να φτιάξετε το σχήμα) Α) εκεί όπου το οριακό κόστος είναι μεγαλύτερο από το μέσο μεταβλητό κόστος, τότε το οριακό και το μέσο κόστος είναι φθίνων. Β) εκεί όπου το οριακό κόστος είναι μικρότερο από το μέσο μεταβλητό κόστος, τότε το οριακό και το μέσο κόστος είναι αύξων. Γ) εκεί όπου το οριακό κόστος είναι μεγαλύτερο από το μέσο μεταβλητό κόστος, τότε το οριακό και το μέσο μεταβλητό κόστος είναι αύξων. Δ) το σημείο κλεισίματος στη μακροχρόνια περίοδο είναι εκεί όπου το οριακό κόστος ισούται με το μέσο μεταβλητό κόστος. ΤΟΜΟΣ 2 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΟΣ Α 47) Στο IS-LM μοντέλο, μία αύξηση των δημοσίων δαπανών μετατοπίζει την καμπύλη: α. LM προς τα δεξιά β. IS προς τα δεξιά γ. IS προς τα αριστερά δ. LM προς τα αριστερά 48) Στο IS-LM μοντέλο μία αύξηση της προσφοράς χρήματος Μ s μετατοπίζει την καμπύλη: α. LM προς τα δεξιά β. IS προς τα δεξιά γ. IS προς τα αριστερά δ. LM προς τα αριστερά 11

12 49) Επενδύσεις ανεξάρτητες από το επιτόκιο σε μια κλειστή οικονομία σημαίνει: α. Η αύξηση των επενδύσεων δεν μειώνει καθόλου το επιτόκιο β. Η αύξηση των επιτοκίων μειώνει πολύ τις επενδύσεις γ. Η οικονομία βρίσκεται στην παγίδα ρευστότητας δ. Η IS είναι κάθετη 50) Ζήτηση χρήματος ανεξάρτητη από το επιτόκιο σε μια κλειστή οικονομία σημαίνει: α. Η αύξηση των επενδύσεων δεν μειώνει καθόλου το επιτόκιο β. Η αύξηση των επιτοκίων μειώνει πολύ λίγο τις επενδύσεις γ. Η αύξηση του εισοδήματος δεν αυξάνει τη ζήτηση χρήματος δ. Η LM είναι κάθετη 51) Παγίδα ρευστότητας σε μια κλειστή οικονομία σημαίνει: (Θέλει διάγραμμα) α. Η LM είναι κάθετη β. Η αύξηση των επιτοκίων μειώνει πολύ λίγο τις επενδύσεις γ. Η επεκτατική δημ πολιτική οδηγεί σε αύξηση του εισοδήματος, που όμως δεν αυξάνει τη ζήτηση χρήματος, άρα δεν αυξάνονται τα επιτόκια και η LM είναι οριζόντια δ. Η δημοσιονομική πολιτική είναι αναποτελεσματική. 52) Δίνονται οι παρακάτω συναρτήσεις: Να βρεθεί το σημείο ισορροπίας IS: Υ= r & LM: Υ= r α. Υ=1000 & r=0.03 β. Υ=625 & r=0.05 γ. Υ=800 & r=0.04 δ. Υ=752,5 & r= ) Το άθροισμα της μέσης ροπής προς κατανάλωση και της μέσης ροπής προς αποταμίευση είναι α) πάντοτε ίσο με τον αριθμό 2 β) πάντοτε ίσο με τον αριθμό 10 γ) πάντοτε ίσο με τον αριθμό 1 δ) τίποτα από τα παραπάνω 12

13 54) Με δεδομένη την ακόλουθη συνάρτηση αποταμιεύσεων S = ,35Y προκύπτει ότι η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι ίση με: α) +100 β) γ) 0.65 δ) C = ,65Y 55) Μια κλειστή οικονομία, που χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες συναρτήσεις: Κατανάλωση: C= ,7 (Y T), Φόροι: T=150, Επενδύσεις: I=50 + 0,1 Y, Δημόσιες Δαπάνες: G=200, έχει κατανάλωση ισορροπίας: α) 1480 νομισματικές μονάδες. β) 1975 νομισματικές μονάδες. γ) 395 νομισματικές μονάδες. δ) 1.527,5 νομισματικές μονάδες. 56) Το πραγματικό ΑΕΠ ορίζεται ως: α. αποπληθωριστής ΑΕΠ / Ονομαστικό ΑΕΠ β. ονομαστικό ΑΕΠ x αποπληθωριστής ΑΕΠ γ. ονομαστικό ΑΕΠ - αποπληθωριστής ΑΕΠ δ. ονομαστικό ΑΕΠ / αποπληθωριστής ΑΕΠ 57) Εάν ο αποπληθωριστής GDP αυξάνεται κατά 3% από το ένα έτος στο άλλο και το πραγματικό GDP αυξάνεται κατά 2%, τότε το ονομαστικό GDP θα: α. αυξηθεί κατά 5% περίπου. β. μειωθεί κατά 1% περίπου. γ. αυξηθεί κατά 1% περίπου. δ. μειωθεί κατά 5% περίπου. 13

14 ΤΟΜΟΣ 2 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Β ΜΕΡΟΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ 58) Στην περίπτωση του υποδείγματος IS - LM, η αποτελεσματικότερη οικονομική πολιτική για την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος είναι: α. η μείωση της προσφοράς χρήματος. β. η αύξηση των παγίων επενδύσεων Ι γ. η αύξηση των φόρων. δ. η αύξηση των δημόσιων δαπανών και η ταυτόχρονη ισόποση αύξηση των φόρων. 59) Μια..των παγίων φόρων προκαλεί. αύξηση στο εισόδημα από ότι μια ισόποση αύξηση των δημοσίων δαπανών: (α) αύξηση, μικρότερη (β) (γ) (δ) μείωση, μικρότερη αύξηση, ίση μείωση, μεγαλύτερη 60) Όσο μεγαλύτερη είναι η οριακή ροπή προς αποταμίευση, : s' (α) (β) (γ) (δ) Τόσο μεγαλύτερος ο πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών Τόσο μικρότερος ο πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών Ο πολλαπλασιαστής δημοσίων δαπανών παραμένει ανεπηρέαστος Τόσο μεγαλύτερη είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση 61) Η αύξηση της οριακής ροπής προς αποταμίευση στο υπόδειγμα IS-LM αναμένεται να προκαλέσει: (α) (β) (γ) (δ) αύξηση της συνολικής δαπάνης και αύξηση των πραγματικών επιτοκίων μείωση της συνολικής δαπάνης και αύξηση των πραγματικών επιτοκίων μείωση της συνολικής δαπάνης και μείωση των πραγματικών επιτοκίων αύξηση της συνολικής δαπάνης και μείωση των πραγματικών επιτοκίων 62) Όταν η οριακή ροπή για κατανάλωση είναι c =0,80 τότε όταν οι πάγιοι φόροι στην οικονομία αυξηθούν κατά 50 εκ., το συνολικό εισόδημα θα: (α) μειωθεί κατά 200 εκ. (β) μειωθεί κατά 250 εκ. (γ) αυξηθεί κατά 200 εκ. (δ) αυξηθεί κατά 250 εκ. 14

15 63) Όταν η οριακή ροπή για κατανάλωση είναι c =0,8 και η κυβέρνηση αποφασίσει την μείωση των δημοσίων δαπανών κατά 150εκ. και την μείωση των φόρων κατά 80 εκ., θα προκληθεί: (α) μείωση του εισοδήματος κατά 750 εκ (β) μείωση του εισοδήματος κατά 430 εκ. (γ) αύξηση του εισοδήματος κατά 1070 εκ. (δ) αύξηση του εισοδήματος κατά 320 εκ. 64) Η τιμή του πολλαπλασιαστή επενδύσεων σε μία κλειστή οικονομία, όταν η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι MPC = 0,6, και υπάρχουν μόνο αυτόνομοι φόροι, αυτόνομες επενδύσεις και αυτόνομες κρατικές δαπάνες, είναι ίση με: α. 2,0. β. 1,5. γ. 2,5. δ. 3,0. 65) Ποιο από τα παρακάτω θα έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη αύξηση τιμών και πραγματικού ΑΕΠ βραχυχρόνια (κεϋνσιανή θεωρία); α. Η μετατόπιση της καμπύλης Συνολικής Προσφοράς δεξιά. β. Η μετατόπιση της καμπύλης Συνολικής Προσφοράς αριστερά. γ. Η μετατόπιση της καμπύλης Συνολικής Ζήτησης δεξιά. δ. Η μετατόπιση της καμπύλης Συνολικής Ζήτησης αριστερά. 66) Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό για τις διαφορές μεταξύ των κλασικών και κεϋνσιανών θεωριών σχετικά με την αγορά εργασίας; α. Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο θεωρίες. β. Θεωρούν την ίδια συνάρτηση ζήτησης εργασίας, αλλά διαφέρουν όσον αφορά στη συνάρτηση προσφοράς εργασίας. γ. Θεωρούν την ίδια συνάρτηση προσφοράς εργασίας, αλλά διαφέρουν όσον αφορά στη συνάρτηση ζήτησης εργασίας. δ. Θεωρούν διαφορετικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς εργασίας. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ MUNDEL FLEMMING 67) Σε μια ανοιχτή οικονομία, με κυμαινόμενες ισοτιμίες και τέλεια κινητικότητα κεφαλαίων, η αύξηση των δημοσίων δαπανών οδηγεί α. σε αύξηση του εγχώριου εισοδήματος β. σε αύξηση των εγχωρίων επιτοκίων και διατήρηση του εισοδήματος σταθερή γ. σε αναποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής δ. σε πλήρη αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής 68) Σε μια ανοιχτή οικονομία, με σταθερές ισοτιμίες και τέλεια κινητικότητα κεφαλαίων, η αύξηση των δημοσίων δαπανών οδηγεί α. σε πτώση του εγχώριου εισοδήματος β. σε αύξηση των εγχωρίων επιτοκίων και διατήρηση σταθερού εισοδήματος 15

16 γ. σε αναποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής δ. σε πλήρη αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής 69) Η άσκηση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής σε μια οικονομία με κυμαινόμενη ισοτιμία είναι: α. αναποτελεσματική διότι προκαλεί ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος. β. αποτελεσματική διότι δεν μεταβάλλει τη συναλλαγματική ισοτιμία. γ. αποτελεσματική διότι προκαλεί υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. δ. αναποτελεσματική διότι προκαλεί υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. 70) Με βάση το υπόδειγμα IS LM BP, και εφόσον υποθέσουμε ότι υπάρχει πλήρης κινητικότητα κεφαλαίων και τέλεια υποκαταστασιμότητα μεταξύ εγχωρίων και ξένων τίτλων, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη; (τελ. εξετάσεις α. τα σημεία που βρίσκονται πάνω από την καμπύλη BP αντιστοιχούν σε πλεόνασμα του ισοζυγίου πληρωμών. β. το επιτόκιο ισορροπίας δεν καθορίζεται στην εγχώρια οικονομία. γ. η δημοσιονομική πολιτική είναι αναποτελεσματική όταν η συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή. δ. η νομισματική πολιτική είναι αναποτελεσματική όταν η συναλλαγματική ισοτιμία είναι σταθερή. 71) Με σύστημα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, εάν οι εξαγωγές της Ευρώπης προς τις ΗΠΑ αυξηθούν και ταυτόχρονα μειωθούν οι εξαγωγές των ΗΠΑ, ceteris paribus, το USD ($) θα: α. μεταβληθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση έναντι του β. ανατιμηθεί έναντι του γ. μείνει αμετάβλητο έναντι του δ. υποτιμηθεί έναντι του 72) Σε μια ανοιχτή οικονομία με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, η καμπύλη LM μπορεί να μετατοπιστεί δεξιά εάν: α. ασκηθεί επεκτατική νομισματική πολιτική β. αυξηθεί η προσφορά χρήματος ή/και υπάρξει πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Πληρωμών γ. μειωθούν οι τιμές P δ. όλα τα παραπάνω 73) Υποθέστε ότι η οικονομία βρίσκεται σε εσωτερική και εξωτερική ισορροπία και υπάρχει πλήρης κινητικότητα κεφαλαίων και τέλεια υποκαταστασιμότητα μεταξύ εγχωρίων και ξένων τίτλων. Η πώληση ομολόγων από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας, υπό καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα οδηγήσει τελικά σε: α. Μείωση του εγχωρίου επιτοκίου και του εγχωρίου προϊόντος. β. Αύξηση του εγχωρίου επιτοκίου και μείωση του εγχωρίου προϊόντος. γ. Μείωση του εγχωρίου προϊόντος χωρίς μεταβολή του επιτοκίου. δ. Κανένα από τα παραπάνω. 16

17 74) Υποθέστε ότι η οικονομία βρίσκεται σε εσωτερική και εξωτερική ισορροπία και υπάρχει πλήρης κινητικότητα κεφαλαίων και τέλεια υποκαταστασιμότητα μεταξύ εγχωρίων και ξένων τίτλων. Η επαναγορά ομολόγων από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας, υπό καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα οδηγήσει τελικά σε: α. Καμία μεταβολή του εγχωρίου επιτοκίου και του εγχωρίου προϊόντος. β. Αύξηση του εγχωρίου επιτοκίου και μείωση του εγχωρίου προϊόντος. γ. Μείωση του εγχωρίου προϊόντος χωρίς μεταβολή του επιτοκίου. δ. Κανένα από τα παραπάνω. 75) Έστω ότι η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία δολαρίου/ευρώ είναι: e = 0,75 /$ Εάν η μέση τιμή ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού αμερικάνικων αγαθών είναι * P 1, 5 και η μέση τιμή του ίδιου καλαθιού για τα προϊόντα της ευρωζώνης είναι, P 1, 2 τότε σε 1 καλάθι αμερικανικών προϊόντων αντιστοιχούν: α. 0,56 καλάθια ευρωπαϊκών προϊόντων β. 1,775 καλάθια ευρωπαϊκών προϊόντων γ. 1,136 καλάθι ευρωπαϊκών προϊόντων δ. 0,94 καλάθια ευρωπαϊκών προϊόντων 76) Έστω ότι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία είναι ε = 1,25 Εάν η μέση τιμή ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού αμερικάνικων αγαθών είναι * P 1, 2 και η μέση τιμή του ίδιου καλαθιού για τα προϊόντα της ευρωζώνης είναι, P 0,7 τότε σε 1 καλάθι αμερικανικών προϊόντων αντιστοιχούν: α. 0,73 /$ β. 1,37 /$ γ. 0,73$/ δ. 1,37$/ 77) Η ανεργία τριβής: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ PHILLIPS α. είναι μεγάλης διάρκειας β. οφείλεται σε διακυμάνσεις της παραγωγικής δραστηριότητας κάποιων κλάδων εντός του έτους γ. οφείλεται στην τεχνολογική πρόοδο δ. οφείλεται σε πιθανή έλλειψη ενός συστήματος πληροφόρησης που να συνδυάζει άμεσα τις ανάγκες των εργοδοτών με τους άνεργους που έχουν τα κατάλληλα προσόντα 78) Σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, αν καταβληθεί προσπάθεια από την κυβέρνηση να μειωθεί η ανεργία κάτω από το φυσικό ποσοστό της, το αποτέλεσμα βραχυχρόνια θα είναι: α. μείωση του πληθωρισμού και διατήρηση της ανεργίας αμετάβλητης β. καμία επίδραση σε πληθωρισμό και ανεργία 17

18 γ. αύξηση του πληθωρισμού και μείωση της ανεργίας κάτω από το φυσικό της ποσοστό δ. καμία επίδραση στον πληθωρισμό και μείωση της ανεργίας κάτω από το φυσικό ποσοστό της 18

19 ΤΟΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ PARETO 79) Κατά Pareto αριστοποίηση έχουμε όταν: α. η κατανομή των πόρων είναι δίκαιη β. υπάρχει περιθώριο για βελτίωση της θέσης ορισμένων ατόμων χωρίς να χειροτερεύσει η θέση κάποιων άλλων. γ. τα οφέλη των φτωχών είναι μεγαλύτερα από τις απώλειες των πλούσιων δ. δεν υπάρχει δυνατότητα να βελτιωθεί η κατάσταση έστω και ενός ατόμου χωρίς να χειροτερεύσει η θέση κάποιου άλλου. 80) Σύμφωνα με το θεώρημα του Pareto: α. Η οικονομία θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς και όπου χρειάζεται, το κράτος θα διορθώνει τις εξωτερικές οικονομίες β. Οι καταναλωτές δεν αγοράζουν με βάση τις προτιμήσεις τους, αλλά με βάση το κοινωνικό σύνολο. γ. Οι οικονομία θα πρέπει να λειτουργεί αποτελεσματικά δ. Υπάρχει κρατική παρέμβαση μόνο όταν χρειάζεται να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη 81) Έστω ότι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων μιας οικονομίας εκφράζεται από τη σχέση U U 100 και η αρχική κατανομή είναι A B ZU ( A 43& UB 50). Η νέα κατανομή είναι η XU ( A 40 & UB 60). Κατά την μετάβαση από την κατανομή Ζ στην κατανομή Χ: α. έχουμε βελτίωση κατά Pareto β. δεν έχουμε βελτίωση κατά Pareto γ. και τα δύο σημεία είναι ανέφικτα δ. Κανένα από τα παραπάνω. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ 82) Η εθνική άμυνα αποτελεί ένα: α. αμιγές δημόσιο αγαθό. β. μη-αμιγές δημόσιο αγαθό. γ. δημοσίως παρεχόμενο ιδιωτικό αγαθό. δ. ιδιωτικό αγαθό. 83) Αν το οριακό όφελος του καταναλωτή Α από το δημόσιο αγαθό Χ είναι 15 3Q x και το οριακό όφελος του καταναλωτή Β για το ίδιο αγαθό είναι 5 Q x τότε υο οριακό κοινωνικό όφελος είναι: α Q x β. 10-2Q x 19

20 γ. 20-4Q x δ. 15-1,5Q x 84) Η αντίστροφη καμπύλη ζήτησης ενός αγαθού είναι p(q) 15 q, όπου p(q) η τιμή του προϊόντος και q η ποσότητα. Στον κλάδο λειτουργεί μία δημόσια επιχείρηση και το συνολικό κόστος παραγωγής της είναι C(q) 5q. Αν η δημόσια αυτή επιχείρηση επιδιώκει την αριστοποίηση της κατανομής των παραγωγικών συντελεστών, θα παράγει την ποσότητα (q): α. q = 10. β. q = 5. γ. q = 7,5. δ. q = 15. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 85) Μια αρνητική εξωτερική επίδραση στην κατανάλωση προκαλεί: α. αύξηση της τιμής P και μείωση της κατανάλωσης Q ισορροπίας β. αύξηση της τιμής P και αύξηση της κατανάλωσης Q ισορροπίας γ. μείωση της τιμής P και μείωση της κατανάλωσης Q ισορροπίας δ. μείωση της τιμής P και αύξηση της κατανάλωσης Q ισορροπίας 86) Ως θετική εξωτερική επίδραση στην κατανάλωση χαρακτηρίζεται η επίδραση που προκαλεί: α. η παραγωγή ενός αγαθού από μία επιχείρηση σε όφελος ενός καταναλωτή. β. η παραγωγή ενός αγαθού από μία επιχείρηση σε όφελος μίας άλλης επιχείρησης. γ. η κατανάλωση ενός αγαθού από ένα άτομο σε βάρος ενός άλλου ατόμου. δ. η κατανάλωση ενός αγαθού από ένα άτομο σε όφελος ενός άλλου ατόμου. 87) Για να επιτύχει κοινωνική αποτελεσματικότητα όταν υπάρχει μια θετική εξωτερικότητα στην κατανάλωση, η κυβέρνηση θα μπορούσε να χορηγήσει στους καταναλωτές μια επιδότηση ίση με το: α. οριακό ιδιωτικό όφελος. β. οριακό κοινωνικό όφελος μείον το οριακό ιδιωτικό όφελος. γ. οριακό κοινωνικό όφελος. δ. οριακό ιδιωτικό όφελος συν το οριακό κοινωνικό όφελος. 88) Όταν υπάρχουν αρνητικές εξωτερικότητες, η οικονομική αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κρατική παρέμβαση όταν: α. ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων είναι μεγάλος και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν είναι σαφώς ορισμένα. β. ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων είναι μεγάλος και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι σαφώς ορισμένα. γ. ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων είναι μικρός και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας δεν είναι σαφώς ορισμένα. 20

21 δ. ο αριθμός των εμπλεκόμενων ατόμων είναι μικρός και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι σαφώς ορισμένα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 89) Όταν ο μέσος φορολογικός συντελεστής παραμένει σταθερός καθώς αυξάνεται το εισόδημα, τότε η φορολογία χαρακτηρίζεται ως... (α)... αναλογική. (β)... προοδευτική. (γ)... αντιστρόφως αναλογική. (δ)... αντιστρόφως προοδευτική. 90) Ο μέσος φορολογικός συντελεστής είναι 0,3 για κάθε επίπεδο εισοδήματος. Ο οριακός φορολογικός συντελεστής θα είναι... (α)... μηδέν. (β)... μικρότερος από 0,3. (γ)... ίσος με 0,3. (δ)... μεγαλύτερος από 0,3. 91) Όταν ο φόρος είναι προοδευτικός, τότε ο μέσος φορολογικός συντελεστής... (α)... αυξάνεται όταν αυξάνεται η φορολογική βάση. (β)... μειώνεται όταν αυξάνεται η φορολογική βάση. (γ)... μένει σταθερός όταν αυξάνεται η φορολογική βάση. (δ)... γίνεται αρνητικός όταν αυξάνεται η φορολογική βάση. 92) Μία συνάρτηση φόρων είναι Τ = 0,2Υ. Η φορολογία είναι (α)... αναλογική. (β)... προοδευτική. (γ)... αντιστρόφως αναλογική. (δ)... αντιστρόφως προοδευτική. 93) Όταν η προσφορά ενός αγαθού είναι πλήρως ελαστική και επιβάλλεται ένας έμμεσος φόρος, το πιο πιθανό είναι ότι οι παραγωγοί μπορούν να μετακυλίσουν στους καταναλωτές... (α)... μέρος του φόρου. (β)... ακριβώς τον μισό φόρο. (γ)... όλο το φόρο. (δ)... καθόλου φόρο. 94) Σε έναν τελείως ανταγωνιστικό κλάδο, η προσφορά ενός αγαθού είναι πλήρως ανελαστική. Έστω ότι επιβάλλεται φόρος 10 ευρώ ανά μονάδα του αγαθού. Το πιο πιθανό είναι ότι η τιμή του αγαθού... 21

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (009) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σωστό. Α.. Λάθος. Ο πληθωρισμός πλήττει όλα τα άτομα που το χρηματικό τους εισόδημα είναι σταθερό ή αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ ΕΚΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Α. 1. Να χαρακτηρίσετε Σωστή ή Λάθος καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις. α. Η αύξηση του εισοδήµατος των καταναλωτών θα αυξήσει και τη ζήτηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ. Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ Κεφάλαιο 4 Οι αγοραίες δυνάµεις της προσφοράς και ζήτησης! Προσφορά και Ζήτηση είναι οι πιο γνωστοί οικονοµικοί όροι! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο βασικές δυνάµεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα 9 Ιουνίου 2008 7:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α.1: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.: Σωστό, Α.: Λάθος, Α.5: Σωστό Α.6: β, Α.7: γ ΟΜΑ Α Β Υπάρχουν αγαθά στα οποία η τιµή του ενός αγαθού επηρεάζει τη ζήτηση ενός άλλου αγαθού. Τα αγαθά αυτά τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ 1 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Α.1. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΑΡΧΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΛΥΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 2004 ΕΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ια τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α1. α. Λάθος β. Σωστό γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. δ Α3. β Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Μαΐου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 4 (Δημόσια Οικονομική) Ακαδ. Έτος: 2006-7 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2 ο SET ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σημείωση: Κάποιες από τις παρακάτω ασκήσεις θα λυθούν στην 6 η και 7 η διάλεξη του μαθήματος (στις ημερομηνίες που αναγράφονται στο πρόγραμμα) και οι υπόλοιπες θα αποτελέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα.

1. Με βάση τον κανόνα της ψηφοφορίας με απλή πλειοψηφία, η ποσότητα του δημόσιου αγαθού που θα παρασχεθεί είναι η κοινωνικά αποτελεσματική ποσότητα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιουλίου Εξέταση στο μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Γεωργία Καπλάνογλου Η εξέταση αποτελείται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Ελαστικότητα και Εφαρμογές Ελαστικότητα... μας επιτρέπει να αναλύσουμε την προσφορά και τη ζήτηση σε βάθος. αποτελεί μια μέτρηση για τον τρόπο με τον οποίο πόσοι παραγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο

45 Γ. 0 10 Β Χ 2. Η τεχνολογία βελτιώθηκε στην παραγωγή: β) Του Υ µόνο 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 1 η ενότητα: Παραγωγικές δυνατότητες Χρησιµότητα Ζήτηση 1. Στην Οικονοµική επιστήµη ως οικονοµικό πρόβληµα χαρακτηρίζουµε: α) Την έλλειψη χρηµάτων που αντιµετωπίζει µια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Οι τιµές Στην οικονοµία οι τιµές παίζουν βασικό ρόλο. Κατανέµουν τους παραγωγικούς πόρους στις τοµείς όπου υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση µε το πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Η µεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε µια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισµένη, µετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Σ β. Οι ανάγκες ως σύνολο δεν είναι απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονοµική Θεωρία

Μικροοικονοµική Θεωρία Μικροοικονοµική Θεωρία Ειδικά Θέµατα της Θεωρίας της Συµπεριφοράς του Καταναλωτή Το Συνολικό Αποτέλεσµα. Το Αποτέλεσµα Υποκατάστασης. Το Εισοδηµατικό Αποτέλεσµα. Κανονικά Αγαθά. Κατώτερα Αγαθά. Παράδοξο

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα