Κατασκευή ταυτοτήτων στο Facebook: Θεωρία, µεθοδολογία, παραδείγµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατασκευή ταυτοτήτων στο Facebook: Θεωρία, µεθοδολογία, παραδείγµατα"

Transcript

1 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών Κατασκευή ταυτοτήτων στο Facebook: Θεωρία, µεθοδολογία, παραδείγµατα Μαρίζα Γεωργάλου Υποψήφια ιδάκτωρ Γλωσσολογίας Lancaster University, UK

2 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός έρευνας Θεωρίες ταυτοτήτων Facebook Μεθοδολογία Παραδείγµατα Επίλογος Ερωτήσεις/Συζήτηση Nancy Baym, Personal Connections in the Digital Age, Polity Press (2010)

3 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Κατασκευή ταυτοτήτων στο Facebook Έλληνες χρήστες Πώς κατασκευάζουν οι χρήστες του Facebook τις ταυτότητές τους; Πώς κατασκευάζονται (συνοικοδοµούνται) οι ταυτότητές τους από τους φίλους που έχουν στο Facebook; Ποιος είναι ο ρόλος της πολυτροπικότητας (multimodality) σε αυτές τις κατασκευές ταυτοτήτων; Τι είδους κειµενικές πρακτικές υιοθετούν οι χρήστες του Facebook για να κατασκευάσουν τις ταυτότητές τους;

4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

5 Ουσιοκρατικές θεωρίες Θεωρίες κοινωνικής κατασκευής Κοινωνική + προσωπική ταυτότητα Ταυτότητα + λόγος Ταυτότητα στο διαδίκτυο Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης + ταυτότητα Sam Israel (Flickr) ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

6 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιος/ποια και τι είσαι (Blommaert 2005: 203) Identity < λατινικό identitas (οµοιότητα) 1570 πρώτη καταγραφή ως identitie (Archakis & Tsakona 2012: 17) Ταυτότητα, ταὐτότης < ταὐτό (τὸ αὐτό) Ταυτότητα ως αντικείµενο µελέτης ψυχολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, πολιτική επιστήµη, νοµική, ιστορία, φιλοσοφία, σπουδές επικοινωνίας + πολιτισµού, λογοτεχνία, γλωσσολογία

7 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ (Ivanič 1998, Thurlow et al. 2004, Benwell & Stokoe 2006, Lemke 2008)

8 ΟΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ essentialist theories Εσωτερική + εγγενής ιδιότητα ατόµου. Προϊόν µυαλού, νόησης, ψυχής. ίπολα: φύση / κουλτούρα µέλος / ξένος εδοµένο, απόλυτο, αναγνωρίσιµο, αναλλοίωτο, αµετάβλητο χαρακτηριστικό. Πρέπει να βρω τον εαυτό µου Πρέπει να καταλάβω τι θέλω από τη ζωή µου Πάνω απ όλα, να σαι ο εαυτός σου. (Woodward 2002: , Benwell & Stokoe 2006: 9, Archakis & Tsakona 2012: 17)

9 ΘΕΩΡΙΕΣ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ social constructionist theories Μία + µοναδική ταυτότητα, προϊόν µυαλού Υπό συνεχή αλλαγή βάσει πεποιθήσεων, αξιών, δυνατοτήτων σε κοινωνικό, ιστορικό, πολιτισµικό πλαίσιο (Ivanič 1998, Marwick 2005). Κοινωνικά καθορισµένη κοινωνικά κατασκευασµένη ταυτότητα (Ivanič 1998). Πόσο έχεις αλλάξει, δε σ αναγνωρίζω Μέσα σε λίγους µήνες η συµπεριφορά της βελτιώθηκε σηµαντικά. (Archakis & Tsakona 2012: 20) Nathan Sawaya

10 ΘΕΩΡΙΕΣ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΙ κοινωνική αλληλεπίδραση (social interactionism) µεταδοµισµός (post-structuralism) social constructionist theories Erving Goffman (1956) Πολλοί διαφορετικοί ρόλοι καθηµερινά ταυτότητα µη ενιαία Σκόπιµες / µη σκόπιµες εκφράσεις Ταυτότητα διαµορφώνεται από λόγο όχηµα ιδεολογιών + ασύµµετρων δυνάµεων (Althusser 1976, Foucault 1980). Άτοµο κατασκευάζεται από φορείς εξουσίας όχι ένταξη πάντα

11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ποιος/ποια είµαι; Τι γνωρίζω και πιστεύω για το ποιος/ποια είµαι; Τι γνωρίζω και πιστεύω για τους άλλους; Τι ιστορίες λέω στους άλλους για µένα; Τι γνωρίζουν και πιστεύουν οι άλλοι για το ποιος/ ποια είµαι; Τι ιστορίες λένε οι άλλοι για µένα; διαλεκτική διαδικασία αυτοπροσδιορισµού και ετεροπροσδιορισµού (Thurlow et al. 2004, Schiffrin 2006, Jenkins 2008)

12 µέλος συλλογικότητας διαφοροποίηση από άλλες συλλογικότητες κοινωνική ταυτότητα µεγάλες ταυτότητες (master/big identities) ηλικία, φύλο, σεξουαλικότητα, οικογένεια, (αν)ικανότητες, κοινωνική τάξη, γλώσσα, γεωγραφική περιοχή, έθνος, φυλή, θρησκεία διαπραγµάτευση σχέσης ατόµου µε µεγαλύτερες κοινωνικές δοµές αλληλεπιδραστικές ταυτότητες (interactional identities) κοινωνικοποίηση (εκπαίδευση, εργασία, θεσµικό πλαίσιο, αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες) (Greatbatch & Dingwall 1998, Mendoza-Denton 2001, Tracy 2002, Yus 2002, Fairclough 2003, Martin & White 2005, Georgakopoulou 2008)

13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ατοµική ταυτότητα Personal / individual / internal identity, personality Προσωπικότητα, χαρακτήρας, στάση (Tracy 2002) what goes on inside our skins (Fortes 1983: 393). ιαµόρφωση φήµης + στόχων + εξισορρόπηση + ιεράρχηση κοινωνικοποίησης (Fairclough 2003). Ανοικτό + διαρκές project εαυτού υποκειµενικές + µοναδικές επιλογές + επιθυµίες από δεξαµενή λόγων + πρακτικών (Chouliaraki 2003, Hesmondhalgh 2008) 1purplepixie

14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Όχι ανεξάρτητες, ούτε συγκρουόµενες. ιαλεκτική, αλληλένδετη σχέση: προσωπική ταυτότητα (ατοµική/ιδιωτική) είναι κοινωνική (συλλογική/πολιτισµική/κοινωνικο-ιστορική) και αντίστροφα (Bamberg et al. 2011). Η πλήρης εξέλιξη της ταυτότητας του ατόµου, της δυνατότητας να δράσει ως κοινωνικός παράγοντας που θα παρέµβει στην κοινωνική ζωή και ενδεχοµένως θα την αλλάξει, εξαρτάται από τους «κοινωνικούς ρόλους» στους οποίους έχει επενδύσει προσωπικά συγχώνευση κοινωνικής + προσωπικής ταυτότητας. Fairclough (2003: 223)

15 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΛΟΓΟΣ Ταυτότητα (ατοµική/συλλογική) δεν συµπυκνώνεται σε τρόπο ύπαρξης ή απόδοσης ετικέτας. Εγγενής ανάγκη να παρουσιάσουµε τον εαυτό µας, να καταγράψουµε τη ζωή µας (Boardman 2005). Ιδέες, πεποιθήσεις, στάσεις, αξίες, πάθη, εµπειρίες, αναµνήσεις, επιρροές, απέχθειες, θέλγητρα, ενδιαφέροντα, χόµπι, ινδάλµατα, φετίχ, προβλήµατα, εθισµοί, φιλοδοξίες (Thorne 2008). Κοινωνικό, πολιτισµικό, οικονοµικό, πολιτικό πλαίσιο Μορφή: παρουσίαση, σύγκριση, µοίρασµα, προσαρµογή, αµφισβήτηση, υπεράσπιση, αντίσταση, διαχείριση, διαπραγµάτευση µεσολάβηση (Gauntlett 2008, Gilpin 2010)

16 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΛΟΓΟΣ ΙΙ όµηση + αναδόµηση ταυτότητας µέσα από τις ποικίλες πρακτικές λόγου στις οποίες συµµετέχουµε (Davies & Harré 1990). Λόγος = γλώσσα ως κοινωνική πρακτική, έτσι όπως χρησιµοποιείται στην αλληλεπίδραση ατόµων (Fairclough 1989: 22). Κάθε φορά που χρησιµοποιούµε τη γλώσσα, αµέσως αποκαλύπτουµε (σκόπιµα/κατά λάθος) κάτι για τον εαυτό µας, ποιοι θεωρούµε ότι είµαστε. γλωσσικό περιεχόµενο (τι λέµε / γράφουµε) γλωσσική µορφή (πώς το λέµε / γράφουµε) (Kristiansen 2003)

17 Σχέση λόγουταυτότητας = αµοιβαία οι ταυτότητες που φέρνουµε στις αλληλεπιδράσεις µας επηρεάζουν τον τρόπο που επικοινωνούµε οι πρακτικές λόγου που επιλέγουµε διαµορφώνουν την αντίληψή µας για το ποιοι είµαστε + ποιοι είναι οι συνοµιλητές µας (Tracy 2002) Ταυτότητα δεν είναι εξωτερικευµένη, στατική έννοια που απλώς αντικατοπτρίζεται στο λόγο, αλλά παράγεται και αναπαράγεται ενεργά, αδιάκοπα και δυναµικά µέσω της γλώσσας και στη γλώσσα. (Georgakopoulou 1997, Benwell & Stokoe 2006)

18 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΛΟΓΟΣ IV (Benwell & Stokoe 2006) Ανάλυση λόγου απορρίπτει ουσιοκρατικές θεωρίες. Ταυτότητα = πολύπλευρη, δυναµική, καταστασιακή, µεταβαλλόµενη, εύπλαστη. Συµπεριφορά στο λόγο (discursive performance) ή κατασκευή ταυτότητας σε αλληλεπίδραση Ιστορικό σύνολο δοµών µε ρυθµιστική εξουσία σε ταυτότητα πρόκληση, µετασχηµατισµός, αποσταθεροποίηση τάξης λόγου (discursive order)

19 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΛΟΓΟΣ V Ενεργοποίηση ρεπερτορίου χαρακτηριστικών ταυτότητας σε δεδοµένη στιγµή. Προϊόν σηµειωτικής εργασίας (π.χ. σύµβολα, αφηγήσεις, κειµενικά είδη). Σε ισχύ κατά την αλληλεπίδραση µε συνοµιλητές. Κατασκευή + επικύρωση από άλλους όχι από εαυτό. Απόδοση εκ των υστέρων. Blommaert (2005: , 232)

20 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & ΛΟΓΟΣ VΙ a process, as a condition of being or becoming, that is constantly renewed, confirmed or transformed, at the individual or collective level (Triandafyllidou & Wodak 2003: 210) Ταυτότητα ως διαδικασία ταύτιση (identification) Κουλτούρα (µουσική, ταινίες, λογοτεχνία, internet, διαφηµίσεις), ιδέες, απόψεις, στιγµές, αναµνήσεις, δραστηριότητες, τοποθεσίες, φαγητό, κοινωνικές κατηγορίες, άνθρωποι µέλος οµάδας Ταύτιση περιστασιακή (situational) + περικειµενική (contextual) (Brubaker & Cooper 2000)

21 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Online identity, virtual identity, digital identity, cyber identity, e-identity Αυτοπαρουσίαση σε ψηφιακό περιβάλλον (Russell & Stutzman 2007) Γλωσσικά χαρακτηριστικά + τεχνολογικές ιδιότητες επικοινωνίας µέσω Η/Υ(CMC) (Benwell & Stokoe 2006) ιαδικασίες κατά τις οποίες σχέσεις ατόµου µε µεγαλύτερες κοινωνικές δοµές οικοδοµούνται + διαπραγµατεύονται µέσω κειµένου + οµιλίας σε συνδυασµό µε άλλους κώδικες (εικόνα, ήχος) (Androutsopoulos 2007)

22 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΙ Ταυτότητα + εξαπάτηση (Shurkle 1995, Donath 1999) Ταυτότητα στο διαδίκτυο = πτυχή εαυτού όχι διαφορετικός εαυτός Ανάλογα µε την κατάσταση, τους ανθρώπους µε τους οποίους αλληλεπιδρούµε, τη διάθεση και τα κίνητρά µας, επιλέγουµε να εκφράσουµε ή να τονίσουµε διαφορετικές πτυχές της πολύπλευρης και δυναµικής µας ταυτότητας (Thurlow et al. 2004, Ellison et al. 2006). Χαµαιλεοντική συµπεριφορά online + offline (Wertheim 1999) Emily Gravett

23 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΙΙ ιάκριση offline + online περιστασιακών περικειµένων (situational contexts) στα οποία λαµβάνει χώρα η επικοινωνία όχι online και offline ταυτοτήτων. Σύγχρονες κοινωνικές πρακτικές συµπλέκουν online + offline δραστηριότητες (Barton & Lee 2013) Ταυτότητα στο διαδίκτυο (identity online) vs. ιαδικτυακή ταυτότητα (online identity) (Thurlow et al. 2004: 105) Συντονισµός διαχωρισµός επικοινωνιακής συµπεριφοράς στις δύο σφαίρες, offline + online (Zhao et al. 2008)

24 ΕΡΕΥΝΑ & ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ελάσσονος σηµασίας τι είναι το άτοµο offline ή αν η αυτοπαρουσίαση online είναι εξιδανικευµένη, επιτηδευµένη, αντισυµβατική ή κοινωνικά επιθυµητή. Πώς, πού, πότε, γιατί ενεργοποιούνται, αποδίδονται, κατασκευάζονται + συνοικοδοµούνται ταυτότητες στο διαδίκτυο (Hine 2000, Georgakopoulou 2006, Zhao et al. 2008) [A]s discourse analysts, we do not care whether there is a really core self or exactly what it is. We care about how people express their sense of who they are and their multiple other identities through language (Gee 2011: )

25 WEB 2.0 & SOCIAL MEDIA εύτερος ιστός (Web 2.0) = σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες, κοινωνικές, οικονοµικές και επικοινωνιακές διαδικασίες που αυτές επιτρέπουν (Musser et al. 2007, Androutsopoulos 2009) Κοινωνικά µέσα (social media) = καινοτοµία δεύτερου ιστού, ιστότοποι + υπηρεσίες που προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση συµµετεχόντων o o παραγωγή + συνεισφορά περιεχοµένου από χρήστες , instant messaging, blog / Wall δηµοσιεύσεις, διαµοιρασµός εικόνας / µουσικής, VoIP

26

27 ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Social network sites) 1. Πλατφόρµες επικοινωνίας + διαµοιρασµού περιεχοµένου (Ellison & boyd 2013) σελίδα-προφίλ (περιεχόµενο χρήστη / άλλων χρηστών, δεδοµένα συστήµατος) ψηφιακά σώµατα (boyd 2007) πτυχές προσωπικής + κοινωνικής ταυτότητας ηµεροµηνία γέννησης, φύλο, τόπος διαµονής, προσωπική κατάσταση, θρησκευτικές + πολιτικές πεποιθήσεις, συναισθήµατα, σκέψεις, δραστηριότητες, ενδιαφέροντα, προτιµήσεις, αντιπάθειες λίστα φίλων (δηµιουργία, σύνδεση, πρόσβαση) παραγωγή + κατανάλωση (prosumption) περιεχοµένου, αλληλεπίδραση µεταξύ φίλων Γλώσσα/γλώσσες, εικόνες, πολυµεσικό περιεχόµενο

28 ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Social network sites) II Αυτοαναφορικό έργο επιλογή + συρραφή γεγονότων + χαρακτηριστικών εαυτού (Brake 2008) Συνεργατικό έργο ταυτότητα ατόµου διαµορφώνεται + επικυρώνεται από άλλους χρήστες-φίλους

29 FACEBOOK Λανσαρίστηκε το 2004 Επικοινωνία φοιτητών Harvard Ταινία The Social Network (2010) 1,19 δισ. ενεργοί χρήστες παγκοσµίως (2013) έλληνες χρήστες Facebook από έλληνες χρήστες internet (2013) ηµοφιλές σε ηλικίες Ελλάδα 42η στη χρήση Facebook παγκοσµίως

30 Προσφερόµενες δυνατότητες

31 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ & FACEBOOK Αντικείµενο έρευνας Μελέτη Μετάφραση Γλωσσική πολιτική Barton & Lee (2013), Lenihan (2011), Lenihan (2014) Γραµµατισµός Eisenlauer (2013), Lee (2011) Πολυγλωσσία Androutsopoulos (2013) Barton & Lee (2013) ιδασκαλία γλωσσών Barton & Lee (2013) Ευγένεια (απειλητικές πράξεις, φιλοφρονήσεις, ευχές) Placencia & Lower (2013), West & Trester (2013), Maíz-Arévalo & GarcíaGómez (2013), Theodoropoulou (2015) Φύλο García-Gómez (2011) Αφήγηση Page (2012), Georgakopoulou (2013) Μέθοδοι γλωσσολογικής έρευνας Page et al. (2014)

32 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, FACEBOOK

33 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ; Συγκεκριµένο φαινόµενο (π.χ. εναλλαγή κώδικα code switching, entextualisation) Συγκεκριµένη πτυχή ταυτότητας (π.χ. εθνική ταυτότητα / ταυτότητα διασποράς) Πληροφορίες από προφίλ χρηστών, όχι αλληλεπιδράσεις µέσω σχολίων. Περιορισµένη έρευνα στη σχέση πολυτροπικότητας και ταυτότητας. Κοµµάτι ευρύτερης γλωσσολογικής έρευνας και όχι µελέτη αυτή καθεαυτή Μη εθνογραφική προσέγγιση

34 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Discourse-centred online ethnography (Androutsopoulos 2008) Σχεδιασµός έρευνας Συµµετέχοντες εδοµένα Θέµατα ηθικής Επεξεργασία δεδοµένων Kατηγορίες ανάλυσης Zizi Papacharissi, Affective Publics, OUP (2014)

35 ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ Discourse-centred online ethnography Προσέγγιση οθόνης: συστηµατική + µακρόχρονη παρατήρηση διαδικτυακού λόγου ορατού / ακροάσιµου στην οθόνη Προσέγγιση χρήστη: άµεση (κατά πρόσωπο / διαµεσολαβηµένη) εµπλοκή ερευνητή µε χρήστεςπαραγωγούς διαδικτυακού λόγου (Androutsopoulos 2008)

36 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ µε σκοπούς έρευνας Online ερωτηµατολόγιο Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις Πρόβληµα: αποστολή σε 100> άτοµα µόνο 33 απαντήσεις Φίλοι φίλων δειγµατοληψία ευκολίας (convenience sampling) 5 συµµετέχοντες ( , IM, µηνύµατα Facebook) Steve Portigal, Interviewing Users: How to Uncover Compelling Insights, Rosenfeld Media (2013)

37 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Συµµετέχοντες Γέννηση ιαµονή Σπουδές 1989 Αθήνα Video game programming Γαβριήλ 1990 Αθήνα ΗΠΑ ιεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές Κάρλα 1975 Αθήνα Μετάφραση & ιερµηνεία Ρωµανός Επάγγελµα Τεχνική υποστήριξη σε εταιρεία IT Στρατιωτική θητεία ( ) Μεταπτυχιακός φοιτητής Ευρωπαϊκών & ιεθνών Οικονοµικών Σπουδών (ΗΠΑ) Μεταφράστρια λατινοαµερικάνικης λογοτεχνίας

38 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΙΙ Συµµετέχοντες Άλκης Ελένη Γέννηση ιαµονή Σπουδές Επάγγελµα Αθήνα Μετάφραση & ιερµηνεία Services Management (MSc) Μεσίτης Αθήνα Αγγλία Αγγλική Γλώσσα & Φιλολογία (ΒΑ) Αγγλική Γλώσσα & Λογοτεχνία (ΜΑ) Γλωσσολογία (PhD) Λέκτορας ακαδηµαϊκού λόγου (Αθήνα) English for Academic Purposes (EAP) tutor (Αγγλία)

39 Ε ΟΜΕΝΑ Συµµετοχική παρατήρηση (participant observation): Μάιος 2010 Απρίλιος 2013 ( 3 χρόνια) πληροφορίες προφίλ status updates σχόλια συνδέσµους video & άρθρων φωτογραφίες συνεντεύξεις σηµειώσεις (field notes) σχόλια συµµετεχόντων σε προσχέδια ανάλυσης 3 µε µεταγλωσσική επίγνωση PicPick Image Editor, Pixlr editor, Pixlr o-matic, Word, Excel

40 ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Like σε status updates + δηµοσιεύσεις Ευχές σε ονοµαστικές εορτές + γενέθλια (και αντίστροφα) π.χ. βοήθεια προς Άλκη στην έρευνα για τη διπλωµατική του Ερευνητής µαθαίνει από πρακτικές που υιοθέτει πληροφορητής σε κοινωνικά µέσα. Συνάντηση µε Ελένη περίεργο συναίσθηµα

41 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Φόρµα συγκατάθεσης: πληροφορίες, status updates, σχόλια, σχόλια φίλων, εικόνες, άλλο πολυµεσικό περιεχόµενο εµπιστευτικά + µόνο για ακαδηµαϊκούς σκοπούς Ψευδωνυµία (συµµετέχοντες επέλεξαν τα ψευδώνυµά τους) Θόλωση φωτογραφιών µε πρόσωπα + προσωπικών στοιχείων Ακανθώδες ζήτηµα: δεδοµένα από τρίτους χρήστες Ερευνητής δείχνει τι ακριβώς κάνει µε τα δεδοµένα τους Ερευνητής ζητά από συµµετέχοντες να ενηµερώσουν τρίτους χρήστες

42 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΙΙ

43 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ξεκίνησε µόλις συγκεντρώθηκαν τα πρώτα δεδοµένα + συνεχίστηκε πολλαπλές αναγνώσεις θεµελιωµένη θεωρία σηµειώσεις (grounded theory) ποικίλη κωδικοποίηση (π.χ. γλωσσική, θεµατική) βελτίωση κωδικοποίησης (π.χ. συγγραφή κεφαλαίων) µπρος πίσω σε θεωρία + δεδοµένα σύνδεση, ταξινόµηση, απόφαση Μετάφραση χρονοβόρα λογοπαίγνια, αργκό, ιδιωµατισµοί, πολιτιστικά στοιχεία

44 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Du Bois (2007) Martin & White (2005) Myers (2010) van Dijk (2009) Scollon & Scollon (2003) Jaworski & Thurlow (2009) Barton & Hamilton (1998) Barton & Lee (2013) Achugar (2009) Fasulo & Zucchermaglio (2002) Jacoby & Gonzales (1991) van Leeuwen (1996) Coupland et al. (1991) Myers (2010) Georgakopoulou (2007)

45 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Τόπος και ταυτότητα

46 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΙ Τόπος και ταυτότητα

47 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙII Χρόνος, ηλικία και ταυτότητα

48 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ IV Επάγγελµα, εκπαίδευση και ταυτότητα

49 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ V Στάση και ταυτότητα

50 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ VΙ Ιδιωτικότητα και ταυτότητα

51 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ VΙI [X]ρησιµοποιώ πολλές φορές το facebook για να κεφράσω πολιτικές απόψεις, έµµεσα ή άµεσα, αυτό βεβαίως επισύρει κριτική, η οποία είναι καλοδεχούµενη. Το πρόβληµα και η λογοκρισία δηµιουργείται όταν γίνονται προσωπικοί χαρακτηρισµοί, που πηγάζουν περισσότερο απο εµπάθεια παρά απο πολιτική άποψη. Τότε λογοκρίνω και πιθανώς να σβήσω σχόλια γιατί δεν δέχοµαι αναίτιες προσβολές σε κάτι που θεωρείται έστω τυπικά προσωπικός µου χώρος. Γαβριήλ

52 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Ταυτότητα σχετίζεται άµεσα µε το πού βρισκόµαστε, έχουµε βρεθεί, θα βρεθούµε. Ταυτότητα = χρονική διαδικασία. Ταυτότητα ορίζεται από την εργασία. Στάση = απαραίτητος µηχανισµός λόγου µέσω του οποίου ενεργοποιείται ταυτότητα. Ιδιωτικότητα = έλεγχος πρόσβασης σε ταυτότητα

53 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΙΙ πύλη κάθαρσης + αυτοέκφρασης κανάλι απλών πολιτών ψηφιακή τράπεζα αναµνήσεων εργαλείο προώθησης δουλειάς εργαλείο έρευνας πλατφόρµα ανταλλαγής πληροφοριών θεµατοφύλακας γνώσης µετα-φίλος

54 Ευχαριστώ!

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ «Η χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για τη διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες (Customer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος VISTA

Οδηγός Προγράμματος VISTA - 1 - Οδηγός Προγράμματος VISTA CENTER FOR REHABILITATION - PHYSICAL AND SOCIAL REHABILITATION (KAFIAP) ILIAS GREECE GENERAL HOSPITAL OF PYRGOS- ANDREAS PAPANDREOU - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I: Το Συμμετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ηλεκτρονικά παιχνίδια»

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0

Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 Ενότητα Σεναρίου 15 Πληροφορικός Γραμματισμός Ενσωμάτωση θεωρίας Web 2.0 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Πληροφορικός Γραμματισμός Διδακτικές χρήσεις του Web 2.0 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«SOCIAL MEDIA MARKETING»

«SOCIAL MEDIA MARKETING» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA Tourism Management) Διπλωματική Εργασία «SOCIAL MEDIA MARKETING» Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία της Αντωνιάδου Ανδοµάχης Η Στάση των Μαθητών και η Συµπεριφορά τους ως προς τη Χρήση των Social

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ τ ο υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ γ ι α τ ο α κ α δ η µ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2007-2008 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: ρ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Επιβλέπων: ρ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές: ηµάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.

Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της επικοινωνίας Τερέζα Γιακουµάτου Επιµορφώτρια ΤΠΕ www.netschoolbook.gr Τα τελευταία χρόνια άρχισε και στη χώρα µας η προσπάθεια για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Μαρία Λαρεντζάκη ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Λαρεντζάκη Στρατηγικός σχεδιασµός ιστοσελίδας οργανισµού πληροφόρησης Επιβλέπων Καθηγητής ρ. αµιανός Π. Σακάς Χανιά Σεπτέµβριος 2014 1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πρώτα απ' όλα θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe

EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe 1 2 EDDILI To EDucate is to make possible the DIscovery of LIfe ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ Στην εκπαίδευση ενηλίκων Επιµέλεια Amico Dolci και Fausto Amico µε τη στήριξη των Marie Marzloff, Hans Donders,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ MARKETING

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ MARKETING ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ιοίκηση Επιχειρήσεων ιπλωµατική Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ MARKETING Επιµέλεια: Καλαλά Κωνσταντίνα Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Χατζηδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα

Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Αλλαγές στην εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων και επιστηµόνων της πληροφόρησης: ικανότητες και δεξιότητες που δεσπόζουν στο κατώφλι του 21ου αιώνα Περίληψη Ιωάννα Ανδρέου Βιβλιοθηκονόµος MSc Πολιτιστική

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ T.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ONLINE MARKETING KAI TΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΟΜΗ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT A B S T R A C T

ABSTRACT A B S T R A C T ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (m-learning) «ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Τσιάτσος Θρασύβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΙΖΑ ΤΣΑΛΙΚΗ (Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING ΣΤΟ INTERNET ΤΡΙΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Η επίδραση των social media στις αποφάσεις καταναλωτών για τουριστικούς προορισμούς» Υπεύθυνος καθηγητής: Μάμαλης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα