Δραστηριότητες. Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δραστηριότητες. Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας"

Transcript

1 Δραστηριότητες Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ Ο νέος οργανισμός του ΥΠΠΑΤ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Με τη με αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων συστάθηκε ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ) που προήλθε από τη συνένωση τεσσάρων οργανισμών, του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), του Οργανισμού Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT), του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Αποκατάστασης (ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ) και του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος & Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). Πρόεδρος στο νεοσυσταθέντα οργανισμό ορίστηκε ο Δρ Βασίλειος Γκίκας και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κ. Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς με αναπληρωτή του τον κ. Κυριάκο Συρμακέζη, εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κ. Ελένη Παπαγιαννοπούλου με αναπληρωτή της τον κ. Κωνσταντίνο Καλτσά, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ο κ. Ευθύμιος Σπυρίδης με αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Γούλα, μέλη του ΔΣ του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ περιλαμβάνει τις εξής τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με Γενικό Διευθυντή τον Δρα Κων/νο Μαλλίδη. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων με Γενικό Διευθυντή τον κ. Αντώνιο Φωτόπουλο. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης με Γενικό Διευθυντή τον κ. Παναγιώτη Παπαβασιλείου. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης με Γενική Διευθύντρια την κ. Αλέκα Παπαγεωργίου. Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας Το Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας κατασκευάστηκε με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά τους απαιτούμενους χώρους, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό εξοπλισμό και το σύστημα αυτοματισμού όπως απαιτούν τα διεθνή στάνταρ για τη λειτουργία Εργαστηρίων Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος. Διαθέτει επίσης ένα πολύ σύγχρονο Συνεδριακό Κέντρο χωρητικότητας ατόμων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΕΠ-Θεσσαλίας , αξίας δρχ. και ολοκληρώθηκε το 2008 με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πολύ σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού για τον προσδιορισμό της ποιότητας της ίνας και του νήματος. Αυτό το υποέργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Α.-Α.Υ.-Μέτρου 4.4, αξίας Σκοπός και στόχοι του έργου Ο σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου, με την εισαγωγή και χρήση σύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιούνται διεθνώς στις χώρες παραγωγής βαμβακιού. Οι βασικότεροι στόχοι του έργου είναι: Η παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και βαμβακοπαραγωγούς σε θέματα ποιότητας. Η δημιουργία βάσης δεδομένων για την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών με σκοπό την ομαδοποίησή τους βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών και την καλύτερη κατανομή σε ζώνες καλλιέργειας. Η ανάπτυξη συνεργασιών με εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και ομάδες παραγωγών, για παραγωγή ενός επώνυμου και ποιοτικού προϊόντος για την καλύτερη τοποθέτησή του στη διεθνή αγορά. Η ενδυνάμωση της συνεργασίας με Διεθνή Ινστιτούτα και Οργανισμούς που ασχολούνται με την τεχνολογία του βαμβακιού και την έρευνα, για μεταφορά και ανταλλαγή τεχνικών πληροφοριών.

2 Ε Θ Ι Α Γ Ε 24 / 25 Αναγκαιότητα του έργου Η αναγκαιότητα του έργου προκύπτει: Από το γεγονός ότι η Ελλάδα μέχρι τώρα ήταν η μοναδική βαμβακοπαραγωγική χώρα που δε διέθετε επίσημο φορέα ταξινόμησης της ποιότητας, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι να καταφεύγουν σε εργαστήρια του εξωτερικού. Το βαμβάκι χωρίς επίσημη ταξινόμηση χάνει τη διαπραγματευτική του δύναμη, έχει μειωμένη ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά. Αυτός ίσως ήταν και ένας από τους λόγους που η ποιότητα και η τιμή του ελληνικού βαμβακιού από το 1996 υποχωρούσε συνεχώς στη διεθνή κατάταξη. Στο παρελθόν το ελληνικό βαμβάκι ήταν περιζήτητο, καθόσον στο συγκεκριμένο τύπο ήταν το πρώτο στη διεθνή κατάταξη σε ποιότητα και τιμή. Η Ελλάδα στις διεθνείς εκθέσεις παρουσιάζει μεγάλο έλλειμμα πληροφοριών για θέματα βάμβακος και στατιστικών στοιχείων. Εργαστήριο Ταξινόμησης Βάμβακος Μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες και με τη σημαντική συμβολή του τέως Προέδρου του ΕΘΙΑΓΕ κ. Κωνσταντίνου Τσιμπούκα, σήμερα λειτουργεί στο Κέντρο ένα σύγχρονο Εργαστήριο Ταξινόμησης Βάμβακος μεγάλης δυναμικότητας, το οποίο πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το ISO για τα παρακάτω πεδία: Μέτρηση όλων των παραμέτρων της ίνας βάμβακος στο σύστημα οργάνων υψηλής απόδοσης (USTER-High Volume Instruments-HVI), σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D Μέτρηση όλων των παραμέτρων της ίνας στο σύστημα υψηλής ανάλυσης ινών (USTER-Advanced Fiber Information System-AFIS), σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D και το εγχειρίδιο λειτουργίας. Προσδιορισμός της υγρασίας σύσπορου και εκκοκκισμένου βάμβακος με τη μέθοδο του θαλάμου ξήρανσηςενσωματωμένου ζυγού (Oven-Drying-Oven-Balance) και κλίβανου εξωτερικού ζυγού-ξηραντήρα (Oven-dryingdesiccators), σύμφωνα με το πρότυπο ASTM Το Εργαστήριο είναι στελεχωμένο σήμερα με 9 υπάλληλους, επιστήμονες, διοικητικοί και εργατοτεχνίτες, μεταξύ των οποίων 5 εκπαιδευμένοι χειριστές οργάνων. Διαθέτει 7 συγκροτήματα οργάνων (High Volume Instruments-HVI) μέτρησης παραμέτρων ποιότητας ίνας, δυναμικότητα μέτρησης δειγμάτων/ημέρα και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των εκκοκκιστηρίων της Θεσσαλίας και όχι μόνο. Το Εργαστήριο λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενο έργο από τρίτους και έχει εκδώσει και κοινοποιήσει τιμοκατάλογο εργαστηριακών αναλύσεων στους πελάτες (εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, ομάδες παραγωγών βάμβακος, εταιρίες σποροπαραγωγής βάμβακος, έμποροι κ.λπ.). Το Εργαστήριο λειτούργησε για πρώτη φορά για πελάτες, την τρέχουσα εκκοκκιστική περίοδο και έχει ταξινομήσει μέχρι σήμερα πάνω από δείγματα. Πέρα από το δηλωμένο στο Σύστημα Διαπίστευσης εργαστηριακό εξοπλισμό, το εργαστήριο διαθέτει επίσης: Σύστημα προσδιορισμού λεπτότητας ωριμότητας εκκοκκισμένου βάμβακος. Σύστημα εργαστηριακής ανάλυσης κλωστικών ινών και παραγώγων τους που περιλαμβάνει σύστημα εγγραφής και αναπαραγωγής εικόνων (video analyzer), προβολικό μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης και στερεοσκόπιο υψηλής μεγέθυνσης. Συσκευή ανάλυσης ξένων υλών σε βαμβάκι και λοιπές ίνες (Shirley Trash analyzer-f102). Εργαστηριακή μηχανή ανοικτής κλώσης (open end) αποτελούμενη από κλώστρια και φυτιλομηχανή. Το Εργαστήριο τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας που υποβάλλονται από την πολιτική ποιότητας που έχει εκδώσει και υπογράψει στο πλαίσιο του Συστήματος Διαπίστευσης, επίσης χρησιμοποιεί μεθόδους διακρίβωσης της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Ο τελικός στόχος είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους στον τομέα βάμβακος, η παροχή τεχνικής υποστήριξης και η ικανοποίηση των αιτημάτων των πελατών, ώστε το εργαστήριο να καθίσταται χρήσιμο και οικονομικά βιώσιμο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Θεσσαλίας thessalycottonlab.gr ή στο τηλέφωνο Πληροφορίες: Δρ Μωχάμεντ Νταράουσε, Προϊστάμενος και Επιστημονικά Υπεύθυνος Εργαστηρίου 1 ο χιλ. Καρδίτσας-Μητρόπολης, Καρδίτσα, τηλ.: , fax: ,

3 Δραστηριότητες Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ Ημερίδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δεσκάτης Την Πέμπτη 13 η Οκτωβρίου 2011, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης (Ν. Γρεβενών), πραγματοποιήθηκε κοινή ημερίδα του ΕΘΙΑΓΕ και του Δήμου Δεσκάτης, με τίτλο Βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δεσκάτης με την αξιοποίηση εναλλακτικών χρήσεων: δασοπονία, λιβαδοπονία, γεωργία, μελισσοκομία, οικοτουρισμός. Την οργανωτική επιτροπή αποτελούσαν οι: Νικόλαος Μίγκος (Δήμαρχος Δεσκάτης), Ιωάννης Σπανός (Τακτικός Ερευνητής, ΕΘΙΑ- ΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών), Κωνσταντίνος Γαλάνης (Γεωπόνος, Δήμος Δεσκάτης), Γεώργιος Καλαμαράς (Γεωπόνος, Δήμος Δεσκάτης). Στόχος της ημερίδας ήταν ο προβληματισμός και η ενημέρωση του κοινού και των δημοτών του Δήμου Δεσκάτης για τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν από την υποβάθμιση της υπαίθρου και την εγκατάλειψη μακροχρόνιων παραδοσιακών ασχολιών, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα μας μαστίζεται από τη Διεθνή Οικονομική Κρίση και χρειάζεται άμεση ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Είναι επιτακτική η ανάγκη της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης του τόπου με την αξιοποίηση των χρήσεων γης και των παραδοσιακών ασχολιών των κατοίκων όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η λιβαδοπονία, η δασοπονία και η μελισσοκομία. Την ημερίδα παρακολούθησαν με ενδιαφέρον πολλοί δημότες και Φορείς του διευρυμένου Δήμου Δεσκάτης, ιδιαίτερα εκείνοι που ασχολούνται με την ανάπτυξη της υπαίθρου (αγρότες, κτηνοτρόφοι, δασοκτήμονες, μελισσοκόμοι, μεταποιητές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων κ.ά.). Εκ μέρους του ΕΘΙΑΓΕ την ημερίδα χαιρέτησε ο Δρ Θωμάς Παπαχρήστου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, ο οποίος ανέφερε ότι το ΕΘΙΑΓΕ, ως Εθνικός Ερευνητικός Οργανισμός, διαθέτει έμπειρους ερευνητές και τη σύγχρονη τεχνολογία για την ανάπτυξη της υπαίθρου και στο μέλλον θα είναι αρωγός στην προσπάθεια ανάπτυξης της γεωργίας, κτηνοτροφίας, λιβαδοπονίας, μελισσοκομίας, δασοπονίας και γενικότερα των φυσικών πόρων του Δήμου Δεσκάτης. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις: Η θέση του Δήμου Δεσκάτης στο νέο αυτοδιοικητικό χάρτη Εισηγητής: Νικόλαος Μίγκος, Δήμαρχος Δεσκάτης Βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Δεσκάτης-τοποθέτηση του προβλήματος Εισηγητής: Δρ Ιωάννης Σπανός, Τακτικός Ερευνητής, ΕΘΙΑΓΕ/ΙΔΕ Εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας με νέα δασοπονικά και φαρμακευτικά είδη Εισηγητές: Δρ Ιωάννης Σπανός, Τακτικός Ερευνητής, ΕΘΙΑΓΕ/ΙΔΕ & Γεώργιος Γιακζίδης, MSc Δασολόγος, ΕΘΙΑΓΕ/ΙΔΕ Τα λιβάδια ως φυσικός πόρος ανάπτυξης της κτηνοτροφίας του Δήμου Δεσκάτης Εισηγητής: Δρ Παναγιώτης Πλατής, Τακτικός Ερευνητής, ΕΘΙΑΓΕ/ΙΔΕ Η μελισσοκομία στην Ελλάδα Εισηγητές: Δρ Νικόλαος Μπακανδρίτσος, Τακτικός Ερευνητής, ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών & Ιωσήφ Παπαναστασίου, MSc Γεωπόνος, ΕΘΙ- ΑΓΕ/Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών Οργανική βελτίωση σε χειμερινά σιτηρά Εισηγητής: Δρ Κωνσταντίνος Μπλαδενόπουλος, Τακτικός Ερευνητής, ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Σιτηρών 7 Οικοτουρισμός-Εναλλακτικές μορφές τουρισμού ως μέσο για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής: ένα παράδειγμα, η δημιουργία ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής στην Άνοιξη Γρεβενών Εισηγητής: Δρ Ελευθέριος Σταματόπουλος, Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος- Μελετητής, Αθήνα Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις Μετά την παρουσίαση των παραπάνω εισηγήσεων έγινε ευρεία συζήτηση, από την οποία προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάθηκαν οι παρακάτω δράσεις: Αξιοποίηση των φυσικών πόρων του Δήμου Δεσκάτης (νερά, δάση, λιβάδια). Καθορισμός ζωνών χρήσης γης: (οικιστική, περιαστική, δασική, γεωργική, κτηνοτροφική). Χωροταξικός σχεδιασμός. Προστασία και επέκταση των δασών με φυσική δάσωση, αναδασώσεις, καλλιέργεια και ορθολογικότερη αειφορική αξιοποίηση. Εκπόνηση ειδικής αναπτυξιακής μελέτης προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού και περιαστικού περιβάλλοντος στο διευρυμένο Δήμο Δεσκάτης, αξιοποιώντας παραδοσιακές και εναλλακτικές χρήσεις, όπως δασοπονία, λιβαδοπονία, γεωργία, μελισσοκομία, οικοτουρισμός, εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

4 Ε Θ Ι Α Γ Ε 26 / o Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας Από τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα "Η διατροφή ως προϋπόθεση παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων ποιότητας". Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία διοργάνωσε το 26 ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριό της στη Χαλκίδα στις Οκτωβρίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδαίων. Ο Πρόεδρος της ΕΖΕ Καθηγητής Γ. Ζέρβας κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου ενώ χαιρετισμό εκ μέρους του ΕΘΙΑ- ΓΕ απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΔΣ καθηγητής Κ. Τσιμπούκας. Την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή του ΑΠΘ Ι. Χατζημηνάογλου, του οποίου το έργο παρουσιάσθηκε από τον Ομότιμο Καθηγητή του ΑΠΘ Απ. Καραλάζο. Επίσης, κατά την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα "Η διατροφή ως προϋπόθεση παραγωγής ζωοκομικών προϊόντων ποιότητας". Συντονιστής της στρογγυλής τράπεζας ήταν ο Πρύτανης του ΓΠΑ Καθηγητής Κ. Φεγγερός. Τις επόμενες δύο ημέρες πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδρίες και το πρόγραμμα περιελάμβανε μια κεντρική εισήγηση ανά θεματική ενότητα και επιστημονικές διαλέξεις. Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν ανά θεματική ενότητα ήταν: Διατροφή: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ λιπώδους ιστού και ανοσολογικού συστήματος: ο ρόλος των λιπαρών οξέων, από τον κ. Ι. Πολίτη, Καθηγητή ΓΠΑ. Εκτροφή: Η ενδοκρινολογία στην Επιστήμη των Ζώων: από την έρευνα στην πράξη, από την κ. Στ. Χαδιώ, Αν. Καθηγήτρια ΓΠΑ. Γενετική Βελτίωση: Ανάπτυξη ενός εθνικού προγράμματος στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Σχεδίου Δράσης για τους γενετικούς πόρους των αγροτικών ζώων, από την Δρα Χ. Λίγδα, Αν. Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ. Υγιεινή Υδατοκαλλιέργειες: Κοροναϊοί των ζώων. Γενετική εξέλιξη και δημόσια υγεία, από τον κ. Β. Ντάφη. Συνολικά τις τρεις ημέρες του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν 4 εισηγήσεις και 40 επιστημονικές ανακοινώσεις με αποτελέσματα έρευνας που κάλυπταν τις ανωτέρω θεματικές ενότητες. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 15 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 15 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο στην πόλη της Καρδίτσας και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου (ΤΕΙ Λάρισας) από τις Οκτωβρίου με θέμα "Δασοπονία πολλαπλών σκοπών και κλιματική αλλαγή - Προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων". Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία και το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Αντιπεριφέρειας Καρδίτσας, του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Δ/νσης Δασών Ν. Καρδίτσας, του Δασαρχείου Καρδίτσας και του Δήμου Καρδίτσας. Το απόγευμα της Κυριακής ( ) έγινε η τελετή έναρξης του Συνεδρίου, με την εναρκτήρια ομιλία του Καθηγητή της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (ΑΠΘ) κ. Α. Σκαλτσογιάννη με θέμα τους δασικούς γενετικούς πόρους και τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές στον πλανήτη μας. Τη Δευτέρα (17 Οκτωβρίου) και την Τρίτη (18 Οκτωβρίου), έγιναν οι ομιλίες των προσκεκλημένων ομιλητώνκαθηγητών κ. Καραμανώλη (ΑΠΘ) και κ. Ι. Κακαρά (ΤΕΙ Λάρισας) και ακολούθησαν οι παράλληλες (πρωϊνές) συνεδρίες και μια απογευματινή με προφορικές εισηγήσεις και αναρτημένες εργασίες (posters) κατά θεματικές ενότητες. Οι θεματικές συνεδρίες αφορούσαν εισηγήσεις (συνολικά 83) για επίκαιρα επιστημονικά θέματα, όπως οι δασικοί πόροι, η προστασία, η ανάδειξη και η διαχείρισή τους εν όψει των κλιματικών αλλαγών. Στο εν λόγω Συνέδριο συμμετείχαν πολλοί ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ, οι περισσότεροι εξ αυτών με εργασίες ή posters. Στη συνέχεια ορίσθηκε Προεδρείο και ακολούθησε η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας στην οποία αποφασίσθηκε ο χρόνος και ο τόπος του επόμενου Δασολογικού Συνεδρίου (16 ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο 2013) να είναι η Θεσσαλονίκη. Επίσης συζητήθηκαν θέματα που ετέθησαν από τους συνέδρους, όπως είναι η καλύτερη εκπροσώπηση στα επόμενα συνέδρια της δασικής πράξης, ψήφισμα με θέμα "το μέλλον της δασικής εκπαίδευσης", η καλύτερη προβολή των αναρτημένων εισηγήσεων (posters) κ.ά. Την Τετάρτη (19 Οκτωβρίου) και αφού έγινε ξενάγηση των συνέδρων στα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής λίμνης Πλαστήρα, ακολούθησε γεύμα σε τοπικό τουριστικό συγκρότημα.

5 Δραστηριότητες Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ 1 η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες Οι τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες αποτελούν δυναμικούς πληθυσμούς των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, οι οποίοι έχουν ιστορική προέλευση, ευδιάκριτη ταυτότητα και στερούνται επίσημης γενετικής βελτίωσης, καθώς συχνά ποικίλλουν γενετικά, προσαρμόζονται τοπικά και σχετίζονται με τα παραδοσιακά συστήματα καλλιέργειας. Αποτελούν ένα πολύτιμο γενετικό απόθεμα για τη γενετική βελτίωση των καλλιεργειών και για την πρόοδο της ελληνικής γεωργίας, αλλά και σημαντικό μέρος της βιοποικιλότητας της χώρας μας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η απώλεια των τοπικών ποικιλιών συνεχίζεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, κυρίως λόγω των τάσεων εντατικοποίησης, εξειδίκευσης και γενετικής ομοιομορφίας των καλλιεργειών. Η συνειδητοποίηση του κινδύνου να χαθεί οριστικά μέσα σε λίγα χρόνια ο τεράστιος γενετικός πλούτος, που είχε δημιουργηθεί στη διαδρομή των αιώνων με τη φυσική και ανθρώπινη επιλογή, ευαισθητοποίησε την παγκόσμια κοινότητα και οδήγησε στη θέσπιση συνθηκών και στη λήψη μέτρων προστασίας και αξιοποίησής τους. Με στόχο την ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν στις τοπικές ποικιλίες και της επίλυσής τους, πραγματοποιήθηκε η 1 η Επιστημονική Συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 21 Οκτωβρίου Η Συνάντηση διοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και την Virtual Open Access Agriculture and Aquaculture Repository και αποτέλεσε μια προσπάθεια ολοκληρωμένης προσέγγισης του θέματος από πλευρά ιστορίας, λαογραφίας, τουρισμού και γαστρονομίας. Επίσης, εξετάστηκε η θέση των τοπικών ποικιλιών στη γεωργία του σήμερα, η συμβολή τους στην οικονομία της χώρας, το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει και η έρευνα που διεξάγεται για την αξιολόγηση και την αξιοποίησή τους. Τις εργασίες της Συνάντησης, αλλά και της 1 ης Συνεδρίας, που αφορούσε στη γεωπονική, ιστορική και πολιτισμική θεώρηση των τοπικών ποικιλιών, άνοιξε η Δρ Π. Μπεμπέλη, Καθηγήτρια της Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού του ΓΠΑ. Κατά την εισήγησή της αναλύθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των τοπικών ποικιλιών, η θέση τους στην ελληνική γεωργία, αλλά και οι δράσεις των ερευνητών για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και τη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών στον αγρό και στις τράπεζες γενετικού υλικού. Ακολούθησαν οι ομιλίες της Επίκουρης Καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Δρ Σ. Μ. Βαλαμώτη, για την καλλιέργεια των φυτών στην Ελλάδα στα προϊστορικά και πρωτοϊστορικά χρόνια, και της Δρ Α. Οικονόμου, Κύριας Ερευνήτριας του Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, για την πολιτισμική διάσταση των τοπικών ποικιλιών. Επισημάνθηκε από τις εισηγήσεις αυτές ότι η δημιουργία των τοπικών ποικιλιών είναι συνυφασμένη με πολλαπλούς τρόπους με την ιστορία και τον πολιτισμό μιας κοινωνίας, ενός λαού, μιας ανθρώπινης ομάδας. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δρ Μ. Κούτσικα- Σωτηρίου, Καθηγήτρια της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, η οποία αναφέρθηκε στις αγροκομικές δυνατότητες των τοπικών ποικιλιών και στη συμβολή της επιστήμης της βελτίωσης των φυτών στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών, επισημαίνοντας την ανάγκη να κατευθυνθεί η βελτίωση των φυτών προς εκείνους τους γενότυπους, που αξιοποιούν καλύτερα τις εισροές και όχι στη δημιουργία γενοτύπων που υπερπαράγουν μόνο με εισροές υψηλού κόστους. Στη 2 η Συνεδρία έγινε λόγος για το θεσμικό πλαίσιο για τη διατήρηση τοπικών ποικιλιών. Ο κ. Κ. Μίχος από τη Διεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής, αναφέρθηκε στη δυνατότητα εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών, που θα επιτευχθεί μέσω της επίσημης καταγραφής των τοπικών ποικιλιών, της παραγωγής και της εμπορίας τους, ενώ ο κ. Σ. Στάχτιαρης, πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών του ΟΠΕΓΕΠ, τόνισε τη σημασία της πιστοποίησης των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ως μέσου ενδυνάμωσης του ρόλου των τοπικών ποικιλιών και της προστασίας τους. Η Συνεδρία αυτή ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της κας Π. Ράλλη, υπεύθυνης της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού, του Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, του ΕΘΙΑΓΕ, η οποία παρουσίασε το ρόλο της Τράπεζας Γενετικού Υλικού και άλλων Ερευνητικών Ιδρυμάτων στη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών. Στόχος της παρουσίασης ήταν να αναδειχθεί το έργο που έχουν επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια τα Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ στη συλλογή, αξιολόγηση, αξιοποίηση και διατήρηση των τοπικών ποικιλιών και της αγροτικής βιοποικιλότητας γενικότερα. Επίσης, αναφέρθηκε η αξία των τοπικών ποικιλιών και τα αίτια εξαφάνισής τους και τονίστηκε η ανάγκη προστασίας τους. Η 3 η Συνεδρία ήταν αφιερωμένη στην αναπτυξιακή και επι-

6 Ε Θ Ι Α Γ Ε 28 / 29 Τοπικές ποικιλίες που διατηρούνται στην Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού και σε Ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ. χειρηματική διάσταση και στη γαστρονομία. Από το ΕΘΙΑ- ΓΕ συμμετείχε η Δρ Ε. Τζουραμάνη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρθηκε στο ρόλο των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη καθώς και στα "καλάθια" τοπικών προϊόντων των περιφερειών. Στόχος της παρουσίασης ήταν να αναδειχθεί η σημασία των τοπικών ποικιλιών, η συμβολή τους στην ανάπτυξη της υπαίθρου και η σχέση που υπάρχει με τα προϊόντα, που απαρτίζουν τα "καλάθια" της κάθε περιφέρειας. Στη συνέχεια, ο κ. Μουτάφης από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής, μίλησε για την ιστορία και την καλλιέργεια της ελιάς στη Χαλκιδική και για τα προϊόντα της. Ακολούθως, δόθηκαν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της αξιοποίησης των τοπικών ποικιλιών στην εμπορία, όπως των οπωροφόρων δέντρων και του αμπελιού ως πρώτης ύλης για την παρασκευή ηδύποτων από την Ποτοποιία Νάουσας ΕΠΕ INOSPIRIT LTD, των τοπικών ποικιλιών αμπελιού από τους Αμπελώνες Ζαχαριά, στη Νεμέα και το σταμναγκάθι, μια παραγωγική πρόταση της AGROFIL, από την Κίσαμο Χανίων. Στο τελευταίο μέρος της Συνάντησης πραγματοποιήθηκε Στρογγυλή Τράπεζα με εκπροσώπους από διάφορους φορείς, ενώ το συντονισμό ανέλαβε ο Δρ Ε. Παπλωματάς, Καθηγητής και Αντιπρύτανης του ΓΠΑ. Από το ΥπΑΑΤ συμμετείχε ο κ. Ε. Ζαγγίλης, ο οποίος αναφέρθηκε κυρίως στις πρωτοβουλίες και στις δράσεις του ΥπΑΑΤ, που έχουν σχέση με την προώθηση των τοπικών ποικιλιών. Από τον ιδιωτικό τομέα συμμετείχε ο κ. Α. Δημητρακόπουλος, Γενικός Διευθυντής της 3αλφα, ο οποίος συμφώνησε με την καθιέρωση και την ανάπτυξη της τοπικής ονομασίας των προϊόντων και με την προώθηση στο εμπόριο τυποποιημένων προϊόντων οσπρίων από την εταιρεία του, με όνομα τοπικής ποικιλίας, τόπου προέλευσης και παραγωγού. Ο κ. Ι. Μανδάλας, Διευθύνων Σύμβουλος της MEDITERRA AE, αναφέρθηκε στα προϊόντα της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τα μέλη της οποίας κατάφεραν την αναδιοργάνωση της εμπορίας των προϊόντων της μαστίχας, θέτοντας στόχους και επιδιώκοντας αποτελέσματα και o κ. Γ. Πίττας, μέλος του ΔΣ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μίλησε για τις ενέργειες και δράσεις, που γίνονται, για την ενίσχυση του ξενοδοχειακού τουρισμού με πολιτιστική διάσταση και επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας ενός δικτύου ενημέρωσης και προώθησης της χρησιμοποίησης τοπικών προϊόντων στο προσφερόμενο πρωινό των ξενοδοχείων. Τέλος, ο κ. Μ. Καφούρος, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων, τόνισε τη σημασία στήριξης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και ο κ. Κ. Κουτής, Συντονιστής του Δικτύου για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία "Αιγίλοπας", επισήμανε τους στόχους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και τα πενιχρά μέσα, που έχουν στη διάθεσή τους για τη στήριξη των δράσεών τους. Η συνάντηση είχε επιτυχία, καθώς προσέλκυσε εκπρόσωπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, της επιστημονικής κοινότητας, μέλη ΜΚΟ κ.ά. Συμπερασματικά, στη Συνάντηση δόθηκε το πλαίσιο αξιοποίησης των τοπικών ποικιλιών στη γεωργία και ειδικότερα στη γεωργία χαμηλών εισροών, μέσω: της αναβάθμισης των τοπικών ποικιλιών και της επιστροφής τους στην καλλιέργεια ως εμπορικές ποικιλίες, της στοιχειώδους βελτιωτικής παρέμβασης σε αξιόλογες τοπικές ποικιλίες και την εγγραφή τους ως Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και της χρησιμοποίησής τους ως γονείς σε διασταυρώσεις και ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων τους στους απογόνους, δηλαδή στις εμπορικές ποικιλίες, που θα προκύψουν. Οι παρουσιάσεις της 1 ης Επιστημονικής Συνάντησης για τις Τοπικές Ποικιλίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥπΑ- ΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση programma_synanthshs_omilies.pdf, ενώ τη διοργάνωση της 2 ης Επιστημονικής Συνάντησης ανέλαβε το ΔΣ της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών.

7 Δραστηριότητες Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ - Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ Διεθνές Συνέδριο για την ελαιοκαλλιέργεια και βιοτεχνολογία των προϊόντων της ελιάς Με μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε στα Χανιά από 30 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου το 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ελαιοκαλλιέργεια και βιοτεχνολογία των προϊόντων της ελιάς OLIVEBIOTEQ 2011 από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, σε συνεργασία με το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (IOC) και άλλα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο συνέδριο συμμετείχαν 194 επιστήμονες από 26 ελαιοκομικές χώρες και παρουσιάσθηκαν 254 ερευνητικές εργασίες (118 προφορικές και 136 posters) ενώ λειτούργησε και έκθεση ελληνικών ΠΟΠ ελαιολάδων και επιτραπέζιων ελιών. Στην έναρξη του συνεδρίου ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δρ Κ. Χαρτζουλάκης καλωσόρισε τους συνέδρους τονίζοντας τη σπουδαιότητα του ελαιοκομικού τομέα για τις μεσογειακές χώρες και την ανάγκη που υπάρχει για συντονισμένη προσπάθεια τόσο των ερευνητικών ιδρυμάτων όσο και όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή και εμπορία των ελαιοκομικών προϊόντων, για να εξασφαλίσουν ένα προϊόν υψηλής ποιότητας και ασφαλές για τον καταναλωτή. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Ε. Αμπαδιωτάκης και ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ι. Μαλανδράκης, ενώ την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Κ. Μαλλίδης. Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας κ. J. L. Barjol αναφέρθηκε στην αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου λόγω εισαγωγής νέων χωρών με εντατικά συστήματα στην καλλιέργεια της ελιάς και έδωσε έμφαση στην εμπλοκή του Συμβουλίου στον καθορισμό των προτύπων ποιότητας (standards), τα οποία ακολουθούνται για τον καθορισμό των εθνικών και διεθνών κανονισμών ελέγχου ποιότητας. Ο εκπρόσωπος της ΕΕ κ. R. van der Stappen αναφέρθηκε στις αλλαγές που αναμένεται να επιφέρουν οι τροποποιήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στον ελαιοκομικό τομέα την τρέχουσα δεκαετία και τόνισε την έμφαση που αναμένεται να δοθεί στη διαχείριση κινδύνου για τα ελαιοκομικά προϊόντα, από τις διακυμάνσεις της αγοράς και την κλιματική αλλαγή. Επίσης, ανέφερε ότι οι ενισχύσεις προβλέπεται να είναι προσανατολισμένες προς τη στήριξη φιλο-περιβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης και την υποστήριξη νέων αγροτών. Τέλος, για την ιδιωτική αποθεματοποίηση αναφέρθηκε ότι οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές και συζητείται η αναπροσαρμογή τους. Τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου συνοψίζονται στα παρακάτω: Για τις ποικιλίες της ελιάς είναι ανάγκη καταγραφής και ταυτοποίησης του γενετικού υλικού και αξιολόγησης διαφόρων ποικιλιών στις διάφορες μεσογειακές χώρες και βελτίωσης του υπάρχοντος γενετικού υλικού ώστε να προκύψουν ποικιλίες προσαρμοσμένες στα νέα εντατικά συστήματα καλλιέργειας καθώς και ανθεκτικές σε συγκεκριμένες εδαφο-κλιματικές συνθήκες. Για τα νέα συστήματα καλλιέργειας (υπέρ-πυκνες φυτεύσεις μέχρι 160 δέντρα το στρέμμα) τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να είναι οικονομικά εφικτές, εφόσον χρησιμοποιηθούν κατάλληλες ποικιλίες, υπάρχει υψηλή διαθεσιμότητα νερού άρδευσης, δεν υπάρχουν μεγάλες κλίσεις εδάφους και υπάρχει δυνατότητα για σημαντικές οικονομικές επενδύσεις για τη μηχανοποίηση της καλλιέργειας. Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των κυριότερων εντομολογικών εχθρών (δάκου, πυρηνoτρήτη κ.ά.) καθώς και των ασθενειών της ελιάς παρουσιάσθηκαν νέες τεχνολογίες αντιμετώπισης του δάκου με την εξαπόλυση στείρων εντόμων, χρησιμοποίηση ωφελίμων οργανισμών και νέοι τύποι παγίδων και φυτο-προστατευτικών περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για την άρδευση και λίπανση των καλλιεργειών αναφέρθηκε ότι έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα συστήματα σχεδιασμού της άρδευσης και λίπανσης με βάση τις ανάγκες των ελαιοδέντρων και οι μελλοντικές προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση τους από τους παραγωγούς, αφού σήμερα μόλις το 5-10% της υπάρχουσας τεχνογνωσίας βρίσκει εφαρμογή στους ελαιώνες. Στον τομέα της αζωτούχου λίπανσης, σημαντικά στοιχεία από μακροχρόνιες μελέτες καταδεικνύουν ότι η ελιά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ελάχιστης ή μη εφαρμογής αζώτου, μπορεί να διατηρήσει τα ίδια επίπεδα παραγωγής, δίχως αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του ελαιολάδου. Η συγκεκριμένη έρευνα ανατρέπει την υπάρχουσα φιλοσοφία στον τομέα της λίπανσης της ελιάς και αποκτά ιδιαίτερη αξία τη σημερινή εποχή, όπου το κόστος της λίπανσης έχει αυξηθεί σημαντικά, σε σχέση με το παρελθόν. Η βελτίωση των συστημάτων εξαγωγής και των συνθηκών λειτουργίας τους (βέλτιστη θερμοκρασία και συγκέντρωση οξυγόνου κατά τη μάλαξη ανάλογα με την ποικιλία ελιάς κ.λπ.) είναι καθοριστική κατά την παραλαβή του ελαιολάδου υψηλής ποιότητας όσον αφορά τα χημικά και οργανοληπτικά

8 Ε Θ Ι Α Γ Ε 30 / 31 χαρακτηριστικά. Για την ποιότητα του ελαιολάδου παρουσιάστηκαν σημαντικές ερευνητικές εργασίες σχετικές με τα αντιοξειδωτικά συστατικά και το πως αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος τα διαφορετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου, με σκοπό την κατανόηση ή την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Όσον αφορά τον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς, παρουσιάστηκαν εργασίες από Ελλάδα, Τουρκία και Πορτογαλία, που αφορούν παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής συγκεκριμένων ποικιλιών ελιάς, περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών ουσιών και εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων για παραγωγή προϊόντος με μικρότερη περιεκτικότητα σε αλάτι. Για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιουργείων (ΥΑΕ) η εφαρμογή μεθόδων χαμηλού κόστους και περιβαλλοντικά αποδεκτών (διάθεση στους ελαιώνες, φυτο-εξυγίανση κ.λπ.) αποτελεί λύση για τα μικρά ελαιουργεία ενώ μονάδες υψηλής τεχνολογίας (παραλαβής βιοαερίου, συν-κομποστοποίησης, ανάκτησης ουσιών, παραγωγής ενέργειας κ.λπ.) απαιτούν μεγάλη δυναμικότητα για να είναι βιώσιμες. Για την εμπορία του ελαιολάδου αναφέρθηκε ότι η παγκοσμιοποίηση και η παραγωγή του σε νέες χώρες επηρεάζει αρνητικά τις τιμές του extra παρθένου, ιδιαίτερα στις παραδοσιακά ελαιοκομικές χώρες, κάνοντας προβληματική τη συνέχιση της καλλιέργειας. Η μείωση του κόστους παραγωγής με την εφαρμογή της ορθής γεωργικής πρακτικής και η παραγωγή πιστοποιημένου υψηλής ποιότητας και ασφαλούς ελαιολάδου που διακινείται επώνυμα (brand name) έχει καλύτερες προοπτικές. Το πρόγραμμα του συνεδρίου ολοκληρώθηκε με μια αρκετά ενδιαφέρουσα ημερίδα σχετικά με το μέλλον του ελαιολάδου και της βρώσιμης ελιάς. Στο τομέα του ελαιολάδου παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για τη σημερινή κατάσταση (παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές και κατανάλωση) στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και στην παγκόσμια αγορά. Τονίσθηκε ότι οι προοπτικές και το μέλλον του ελαιολάδου θα εξαρτηθούν από την αποτελεσματικότητα που θα επιδείξει η κάθε χώρα στην αντιμετώπιση του συνόλου των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το προϊόν. Για το ελληνικό ελαιόλαδο ο παράγοντας κλειδί από τον οποίο θα κριθεί το αύριο του προϊόντος, ακούει στο όνομα επώνυμες εξαγωγές. Χωρίς επώνυμες εξαγωγές τουλάχιστον τόνοι, που μεταφράζεται σε μερίδιο κάτω από 7%, σε μια εν δυνάμει παγκόσμια αγορά, η οποία ξεπερνά πλέον τους τόνους, -στόχος η επίτευξη του οποίου προϋποθέτει αξιοποίηση και καταξίωση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου στο επίπεδο του καταναλωτικού κοινού στις μεγάλες αγορές του πλανήτη, δηλαδή την απόκτηση ταυτότητας που δυστυχώς αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει- δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ασφαλές το μέλλον του προϊόντος. Για την ποιότητα και τη γνησιότητα του ελαιολάδου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στα διεθνή όργανα (ΔΣΕ, ΕΕ) με σκοπό την προστασία του από τη νοθεία με άλλου είδους έλαια (αποσμημένα ελαιόλαδα, σπορέλαια) αλλά και την προστασία του καταναλωτή. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εκτενώς τα τελευταία αποτελέσματα ερευνών για τη θετική συσχέτιση της κατανάλωσης ελαιολάδου με την υγεία του ανθρώπου. Στον τομέα της επιτραπέζιας ελιάς παρουσιάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη μεταποίηση καθώς και οι νέες τεχνικές μείωσης υποκατάστασης του χλωριούχου νατρίου στην παρασκευή της επιτραπέζιας ελιάς και αναλύθηκε ο ρόλος της επιτραπέζιας ελιάς ως λειτουργικό τρόφιμο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι σύνεδροι επισκέφθηκαν ελαιώνες και παρακολούθησαν τον τρόπο συγκομιδής του ελαιοκάρπου. Στην Κίσαμο ξεναγήθηκαν σε σύγχρονα ελαιουργεία κλασικού τύπου και σε μονάδες με σύγχρονα συστήματα εξαγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, που εφαρμόζουν την τελευταία τεχνολογία ιχνηλασιμότητας του τελικού προϊόντος, αλλά και στο Μουσείο Κισάμου, από το οποίο εντυπωσιάσθηκαν. Τέλος αποφασίστηκε το επόμενο συνέδριο (5 th OLIVEBIOTEQ) να γίνει στο Aleppo της Συρίας το 2014.

Δραστηριότητες. Η Ολυμπιακή Φλόγα

Δραστηριότητες. Η Ολυμπιακή Φλόγα Δραστηριότητες ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ Η Ολυμπιακή Φλόγα Tο ύψιστο σύμβολο της ειρήνης, της φιλίας και της συναδέλφωσης των λαών στέλνει το πανανθρώπινο μήνυμά της σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας, από το Πεκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες. Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις

Δραστηριότητες. Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα Ιχνηλασιμότητα Ελληνοποιήσεις, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581. Περιεχόμενα

LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581. Περιεχόμενα LIFE+ Information and Communication LIFE08 INF/GR/000581 Εγχειρίδιο Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης: Το Παράδειγμα του Ελαιολάδου (INFOIL) ΧΑΝΙΑ, 2013 Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως 04 τευχοσ Νο καλοκαιρι 2015 Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Κ.Α.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

30 Τηλεσκοπικά. Η νέα ΚΑΠ αλλάζει. το χάρτη της γεωργίας. Αλυσοπρίονα ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10/8/2013. «Ανθεί» το εισόδημα των παραγωγών πρωτέας σελ.

30 Τηλεσκοπικά. Η νέα ΚΑΠ αλλάζει. το χάρτη της γεωργίας. Αλυσοπρίονα ΚΕΡΔΙΣΤΕ 10/8/2013. «Ανθεί» το εισόδημα των παραγωγών πρωτέας σελ. ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΒΑΡΥΣ Ο... ΠΕΛΕΚΥΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Θα επιβαρύνει το σύνολο των ιδιοκτητών ακινήτων από το 2014 µε φόρους ύψους 4,15 δισ. > 6 www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μήνυμα του Προέδρου Άλλη μία χρονιά πέρασε με πολλές δυσκολίες για την οικονομία του τόπου μας, τους πολίτες αλλά και όλο τον επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας

Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 4 Καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στο επίκεντρο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας 14 Τρέξτε στις πίστες και όχι στους δρόμους! 20 Η «Αριάδνη» αντιμετωπίζει τον εθισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Φρούτων και Λαχανικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 2.1. Νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα