Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου Οδηγός εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Μοντέλο 200/250/350 NHC Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον λέβητα. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα στη μικρή απόκλιση των φωτογραφιών, λειτουργικών βημάτων και τεχνικών προδιαγραφών χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Οι εικόνες και τα διαγράμματα μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Όλες οι φωτογραφίες του προϊόντος παρέχονται από τον κατασκευαστή αποκλειστικά για λόγους αναφοράς. Navigating Energy and Environment

2

3 Οδηγίες ασφαλείας 4 Πριν τη χρήση του λέβητα 5 Δομή και περιγραφή 10 Θερμοστάτης δωματίου (LCR-2D) 11 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θερμοστάτη 12 Λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου 13 Λειτουργία θερμοκρασίας νερού θέρμανσης 14 Λειτουργία χρονοδιακόπτη 15 Λειτουργία εντατικής θέρμανσης 16 Λειτουργία εκτός σπιτιού 16 Λειτουργία ζεστού νερού 18 Τηλεχειρισμός μέσω τηλεφώνου 19 Διάταξη ασφάλειας 21 Καθημερινοί έλεγχοι 22 Τρόπος εγκατάστασης 25 Μετατροπέας-cv2 29 Σύστημα πολλαπλών ορόφων 31 Εγκατάσταση θερμοστάτη δωματίου 33 Τρόπος αντικατάστασης των εξαρτημάτων 34 Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης 35 Τρόπος εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων 36 Κωδικός σφάλματος 37 Προδιαγραφές 38

4 Οδηγίες ασφαλείας Σε αυτό το εγχειρίδιο και στο λέβητα περιλαμβάνονται μηνύματα και οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια, τα οποία προειδοποιούν εσάς και τους τρίτους για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Διαβάστε και εφαρμόστε τα μηνύματα και τις οδηγίες ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε κατανοήσει το περιεχόμενο της παρούσας ενότητας ασφαλείας πριν τη λειτουργία, εγκατάσταση και συντήρηση του λέβητα. Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Τηρείτε όλα τα μηνύματα ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό το σύμβολο για την αποφυγή ενδεχόμενου τραυματισμού ή θανάτου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Υποδεικνύει μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό. Σημασία συμβόλων στον οδηγό χρήσης Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς Απαιτείται γείωση Επικίνδυνο ηλεκτρικό ρεύμα Απαγορεύεται η αυθαίρετη αποσυναρμολόγηση Μην αγγίζετε 4

5 Πριν τη χρήση του λέβητα Καύσιμο Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο. (Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή αλκοόλη.) Αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος προστατευμένο από πετρέλαιο, φωτιά ή βροχή και μην το εκθέτετε σε ηλιακή ακτινοβολία. Φροντίστε ώστε να μην εισέρχεται νερό ή σκόνη στο εσωτερικό του κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού με πετρέλαιο. (Το νερό και η σκόνη μπορεί να παρεμποδίσουν την καύση ή να περιορίσουν τη διάρκεια ζωής του λέβητα.) Σκουπίστε τυχόν κηλίδες πετρελαίου. Κλείστε καλά το καπάκι της εισόδου πετρελαίου.,, Ξεκινήστε την τροφοδοσία πετρελαίου μόνο εφόσον έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και έχετε κλειδώσει τη βαλβίδα της δεξαμενής. Σημεία ελέγχου πριν την εκκίνηση Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή πετρελαίου στο συνδετικό τμήμα του αγωγού πετρελαίου. 5

6 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο λέβητα. Μοντέλο με δεξαμενή επέκτασης - Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στη δεξαμενή επέκτασης και, εάν δεν υπάρχει, γεμίστε το λέβητα με νερό. Μοντέλο με ανοιχτή δεξαμενή επέκτασης - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή επέκτασης και, εάν δεν υπάρχει, πατήστε το κουμπί ισχύος. Στη συνέχεια θα ανάψει η λυχνία "Χαμηλή στάθμη νερού" και η παροχή νερού θα ξεκινήσει αυτόματα. Δεξαμενή επέκτασης Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση Τακτοποιήστε το χώρο στον οποίο βρίσκεται ο λέβητας και μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο λέβητα. Βεβαιωθείτε ότι η ανάφλεξη και η καύση λειτουργούν κανονικά. (Ελέγξτε μέσω του παραθύρου παρακολούθησης της φλόγας.) Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το λέβητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, διακόψτε την παροχή ρεύματος. (Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παγετού.) Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια καταιγίδων, ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο λέβητα λόγω των κεραυνών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν εγκαυμάτων λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στον αγωγό εξαγωγής/εισαγωγής αέρα (εξάτμιση). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εάν π.χ. αντιλαμβάνεστε ότι ο λέβητας δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε την παροχή ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε το ζεστό νερό σε φαγητά. h Παροχή ζεστού νερού 6

7 Τρόπος χρήσης Τρόπος χρήσης Λάβετε υπόψη ότι η δεξαμενή πετρελαίου μπορεί να μην αδειάσει τελείως. Σε αυτήν την περίπτωση, παρόλο που υπάρχει παροχή πετρελαίου, μπορεί να εισχωρήσει αέρας με αποτέλεσμα την πρόκληση σφαλμάτων ανάφλεξης ή λειτουργίας. Χαλαρώστε τη βίδα εξαέρωσης του φίλτρου πετρελαίου με τη βοήθεια κατσαβιδιού για να απελευθερώσετε τον αέρα. Μόλις αρχίσει να τρέχει πετρέλαιο, σφίξτε ξανά τη βίδα. (Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται πάνω από το φίλτρο πετρελαίου.) δεξαμενή καυσίμου A Βίδα εξαέρωσης Εάν η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται κάτω από το φίλτρο πετρελαίου ή εξέρχεται μεγάλη ποσότητα αέρα όταν ακολουθείτε την παραπάνω μέθοδο, σφίξτε τη βίδα εξαέρωσης και αφαιρέστε τον αέρα από τη βαλβίδα εξαέρωσης. Βαλβίδα εξαέρωσης Σε αυτήν την περίπτωση, ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης και ενεργοποιήστε το λέβητα. Μετά από 6-7 δευτερόλεπτα η ηλεκτρονική αντλία θα αρχίσει να αναρροφά τον αέρα κάνοντας έναν θόρυβο, η λυχνία "CHECK" θα ανάψει και ο λέβητας θα σταματήσει να λειτουργεί. 7

8 Πιέστε τώρα επανειλημμένα το κουμπί ισχύος στον πίνακα και θα αρχίσει να τρέχει πετρέλαιο. Σφίξτε τη βαλβίδα και πατήστε ξανά το κουμπί ισχύος για ανάφλεξη του λέβητα. Σε περίπτωση αποτυχίας ανάφλεξης τρεις διαδοχικές φορές μετά την πλήρη αφαίρεση του αέρα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Βαλβίδα αερισμού Προετοιμασία και έλεγχος πριν τη λειτουργία Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο εσωτερικό. Ελέγξτε εάν οι αγωγοί είναι γεμάτοι με νερό. Δεξαμενή επέκτασης Ελέγξτε εάν ο λέβητας έχει γειωθεί. (Μην γειώνετε μέσω του αγωγού πετρελαίου ή κάποιου αγωγού φωτισμού.) Συνδέστε το φις στην πρίζα. (Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της πρίζας είναι 220V) Πιέστε το κουμπί ισχύος και ελέγξτε εάν η λυχνία "RUN" ανάψει λίγο αργότερα. 8

9 Τρόπος χρήσης Ανοίξτε το παραθυράκι του πίνακα λειτουργίας και προβολής και ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση. Πιέζοντας το κουμπί ισχύος, αρχίζει να κινείται ο ανεμιστήρας, ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία και ανάβει η λυχνία "COMBUSTION". Σε περίπτωση αποτυχίας ανάφλεξης, η λειτουργία διακόπτεται και ανάβει η λυχνία "CHECK". Σε αυτήν την περίπτωση, πιέστε το κουμπί ισχύος στον πίνακα. Εάν η ανάφλεξη εξακολουθεί να αποτυγχάνει, αφού πιέσετε το κουμπί ισχύος τέσσερις ή πέντε φορές, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 9

10 Δομή και περιγραφή Δομή του λέβητα (Αρ. μοντέλου: 200/250/350NHC) 1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (Cds) 2 ΠΡΟ-ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 3 ΕΛΕΓΚΤΗΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 6 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 7 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Πίνακας λειτουργίας και προβολής (KDC-106M) Θερμοκρασία θέρμανσης LED που υποδεικνύει τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης και την ύπαρξη προβλήματος με προβολή του κωδικού σφάλματος. 02. Χαμηλή στάθμη νερού 03. Υπερθέρμανση της μονάδας 04. Ψευδοφλόγα 05. Αποσυνδέθηκε το καλώδιο του αισθητήρα θέρμανσης 06. Βραχυκύκλωμα αισθητήρα θέρμανσης 12. Σφάλμα φλόγας κατά τη διάρκεια της καύσης 16. Υπερθέρμανση μετάλλων 10

11 Θερμοστάτης δωματίου (LCR-2D) Οθόνη LCD Υποδεικνύει όλες τις λειτουργίες και την κατάσταση Λειτουργία Εκτός σπιτιού Ρύθμιση λειτουργίας Εκτός σπιτιού ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ Θερμοκρασία & λειτουργία χρονοδιακόπτη MODE Επιλογή λειτουργίας Ζεστό νερό Λειτουργία ζεστού νερού Ισχύς Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση θερμοστάτη δωματίου LCD Θερμοκρασία Ένδειξη λειτουργίας Λειτουργία ζεστού νερού Λειτουργία εκτός σπιτιού Θερμοκρασία ζεστού νερού (3 βαθμίδες) Χρονοδιακόπτης θέρμανσης Θερμοκρασία νερού θέρμανσης Θερμοκρασία δωματίου Εντατική θέρμανση 11

12 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θερμοστάτη Πιέστε το κουμπί ισχύος. Η οθόνη LCD ανάβει όταν πατήσετε το κουμπί ισχύος. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί ισχύος, η λειτουργία ζεστού νερού και θέρμανσης σταματά και η οθόνη LCD σβήνει. 12

13 Λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης από τα κουμπιά +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέγετε τη λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου. Όσο η ένδειξη αναβοσβήνει, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ 10~40 oc από τα κουμπιά +/-. Μετά από λίγο η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα 1 C. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ένδειξη παραμένει αναμμένη και εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ένας θερμοστάτης δωματίου προγραμματιστεί σε λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου και είναι τοποθετημένος σε κάποιο από τα ακόλουθα μέρη κατά τη χρήση της λειτουργίας θερμοκρασίας δωματίου, ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα κατά την αναγνώριση της θερμοκρασίας. 1. Χώρος με πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν συχνά και ύπαρξη ρευμάτων αέρα. 2. Χώρος εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως και σε υψηλή υγρασία. 3. Χώρος εκτεθειμένος άμεσα σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η λειτουργία θερμοκρασίας νερού θέρμανσης. 13

14 Λειτουργία θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης από τα κουμπιά +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέγετε τη λειτουργία νερού θέρμανσης. Όσο η ένδειξη αναβοσβήνει, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ 40~80 oc από τα κουμπιά +/-. Μετά από λίγο η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα 1 C. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ένδειξη παραμένει αναμμένη και εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία νερού θέρμανσης. 14

15 Λειτουργία χρονοδιακόπτη Κατά τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ο λέβητας λειτουργεί επαναλαμβανόμενα, σταματά για χρονικό διάστημα 20 λεπτών και, στη συνέχεια, τίθεται ξανά σε λειτουργία. Η διάρκεια της λειτουργίας είναι 50 λεπτά και μπορεί να οριστεί σε εύρος από 0~9 ώρες. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε το χρόνο διακοπής θέρμανσης από τα κουμπιά +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέγετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Όσο η ένδειξη αναβοσβήνει, ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο διακοπής θέρμανσης. Μπορεί να ρυθμιστεί από 10 έως 50 λεπτά σε εύρος 0~9 ωρών από τα κουμπιά +/-. Μετά από λίγο η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ένδειξη παραμένει αναμμένη και εμφανίζ εται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ρύθμιση του χρόνου διακοπής θέρμανσης στην τιμή 0 σημαίνει ότι ο λέβητας λειτουργεί αδιάκοπα. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία θέρμανσης αυξάνεται συνεχώς. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. 15

16 Λειτουργία εντατικής θέρμανσης Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία εντατικής θέρμανσης, εμφανίζεται η ένδειξη και ο λέβητας καίει για 30 λεπτά συνεχόμενα. Μετά από 30 λεπτά επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία θέρμανσης. Λειτουργία εκτός σπιτιού Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε το λέβητα στο χαμηλότερο επίπεδο ισχύος, χωρίς θέρμανση και εφόσον δεν υπάρχουν άτομα στο σπίτι. Πιέστε το κουμπί. Θα εμφανιστεί η ένδειξη και ο λέβητας θα ρυθμιστεί σε λειτουργία Εκτός σπιτιού. Tryk på MODE knappen for at forlade standby programmet og vende tilbage til det ønskede program. 16

17 Λειτουργία ζεστού νερού Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία μόνο όταν χρειάζεστε ζεστό νερό. Πιέστε το κουμπί. Θα εμφανιστεί η ένδειξη και ο λέβητας θα ρυθμιστεί σε λειτουργία Εκτός σπιτιού. Πιέστε το κουμπί MODE και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία θέρμανσης για να ακυρώσετε τη λειτουργία ζεστού νερού. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε τα νήπια και τα μικρά παιδιά να μην χρησιμοποιούν το ζεστό νερό χωρίς επίβλεψη για λόγους ασφάλειας. 2. Όταν το ζεστό νερό χρησιμοποιείται από άλλα άτομα, μην αλλάζετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού για λόγους ασφάλειας. 17

18 Τηλεχειρισμός μέσω τηλεφώνου Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία θέρμανσης του θερμοστάτη δωματίου μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Ενεργοποίηση του λέβητα 1. Πιέστε το πλήκτρο "#" 3 φορές. 2. Κλείστε το τηλέφωνο μόλις ακούσετε το ηχητικό σήμα "μπιπ-μπιπ". Ο λέβητας δουλεύει στη λειτουργία εντατικής θέρμανσης για 30 λεπτά και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία. (Εάν ο θερμοστάτης δωματίου είναι απενεργοποιημένος, επιστρέφει στη λειτουργία Εκτός σπιτιού.) Αναστολή λειτουργίας του λέβητα 1. Πιέστε το πλήκτρο "*" 3 φορές. 2. Κλείστε το τηλέφωνο μόλις ακούσετε το ηχητικό σήμα "μπιπ-μπιπ-μπιπ". Στη συνέχεια ο λέβητας μεταβαίνει στη λειτουργία Εκτός σπιτιού. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κατά τη χρήση ενός εξωτερικού τηλεφώνου, αφού καλέσετε τον αριθμό και η κλήση συνδεθεί με τον λέβητα μετά από έναν προκαθορισμένο αριθμό κωδωνισμών, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα "μπιπ". Στη συνέχεια, χειριστείτε τα πλήκτρα όπως περιγράφεται παραπάνω. 18

19 Αλλαγή του αριθμού κωδωνισμών 1. Πιέστε το πλήκτρο "0" 3 φορές. 2. Θα ακουστεί το ηχητικό σήμα "μπιπ-μπιπ-μπιπ-μπιπ" 4 φορές. 3. Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο τρεις φορές για να επιλέξετε μεταξύ 5, 6, 7, 8, 9 ή 0 κωδωνισμών. 4. Αφού ακούσετε το ηχητικό σήμα "μπιπ-μπιπ-μπιπ-μπιπ-μπιπ", κλείστε το τηλέφωνο. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μετά το πάτημα των πλήκτρων "#" ή "*", το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το τηλέφωνο αφού ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης ή αναστολής λειτουργίας. 3. Εάν δεν ακούσετε το ηχητικό σήμα "μπιπ" κατά τη διάρκεια της χρήσης, επαναλάβετε αργά το χειρισμό. 19

20 Διάταξη ασφάλειας Διάταξη ασφάλειας καύσης Εάν δεν ανάβει, ακόμη και όταν το κουμπί ισχύος είναι στη θέση ON ή εάν σβήνει λόγω εξάντλησης του πετρελαίου, ενεργοποιείται ο Ανιχνευτής ΦΛΟΓΑΣ (Cds) και διακόπτεται η λειτουργία. Διάταξη φραγής χαμηλής στάθμης νερού Εάν το νερό στο λέβητα δεν είναι αρκετό, αναστέλλει τη λειτουργία του λέβητα διακόπτοντας την παροχή ισχύος. Μετά την ανανέωση του νερού, ο λέβητας τίθεται ξανά σε λειτουργία αυτόματα. Διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση Η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του λέβητα ενέχει κινδύνους. Σε αυτήν την περίπτωση η διάταξη διακόπτει αυτόματα την παροχή ισχύος. Όταν η διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση τίθεται σε λειτουργία, η καύση διακόπτεται και ανάβει η λυχνία "CHECK". Αφού η θερμοκρασία επανέλθει στα φυσιολογικά όρια, η λυχνία "CHECK" σβήνει και η λυχνία "RUN" ανάβει αυτόματα. Εάν η λειτουργία διακοπεί ξανά, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Διάταξη προστασίας από ψύξη Κατά τη διάρκεια του βαρύ χειμώνα η αντλία κυκλοφορίας ή ο καυστήρας προστατεύει αυτόματα το κύκλωμα θέρμανσης από ψύξη. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε το κουμπί ισχύος στη θέση ON όσο διαρκεί ο χειμώνας. (Οι αγωγοί πρέπει να είναι μονωμένοι κανονικά.) Διάταξη προστασίας από διακοπή ρεύματος Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η ροή πετρελαίου διακόπτεται αυτόματα και η καύση σταματά. 20

21 Καθημερινοί έλεγχοι Σημεία που πρέπει να ελέγχονται μία ή περισσότερες φορές το χρόνο Ελέγξτε εάν στο χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Όχι Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης. Ελέγξτε για τυχόν διαρροή, συσσώρευση ή διαποτισμό πετρελαίου στη δεξαμενή πετρελαίου, τους αγωγούς πετρελαίου, το λέβητα κτλ. Ελέγξτε για τυχόν διαρροή νερού από το λέβητα και τους αγωγούς. Ανοίγετε τακτικά το πώμα εκκένωσης της δεξαμενής πετρελαίου και αδειάστε το νερό. 21

22 Καθαρισμός του λέβητα Η συσσώρευση υπερβολικής κάπνας στο εσωτερικό του λέβητα μειώνει τη διάρκεια ζωής και την αποτελεσματικότητά του. Καθαρίστε το εσωτερικό του λέβητα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Καθαρισμός του φίλτρου πετρελαίου Εάν το φίλτρο πετρελαίου λερωθεί, διακόψτε τη λειτουργία του λέβητα, κλείστε τη βαλβίδα πετρελαίου και αφαιρέστε τη σκόνη ή τη σκουριά που έχει συσσωρευτεί κάτω από το συλλέκτη πετρελαίου. Αφαιρέστε το συλλέκτη πετρελαίου περιστρέφοντάς τον προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το προς τα κάτω. Καθαρίστε το φίλτρο και το εσωτερικό του συλλέκτη πετρελαίου με καθαρό πετρέλαιο. Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου Κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας πετρελαίου μπορεί να κατακαθίσει νερό στον πάτο της δεξαμενής πετρελαίου ή να συσσωρευτεί εκεί φυσικά λόγω της μακράς περιόδου λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση αφαιρέστε το νερό από το πώμα εκκένωσης της δεξαμενής πετρελαίου και, μόλις αρχίσει να τρέχει πετρέλαιο, κλείστε το ξανά. 22

23 Καθαρισμός του ανιχνευτή φλόγας Εάν η φωτοευαίσθητη επιφάνεια (επιφάνεια ανίχνευσης) σκουρύνει λόγω της κάπνας, μειώνεται η ευαισθησία με αποτέλεσμα η αυτόματη λειτουργία να μην λειτουργεί σωστά. Τραβήξτε προς τα έξω τον ανιχνευτή φλόγας (μαύρος) ο οποίος είναι συνδεδεμένος κάτω από τον καυστήρα. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια του ανιχνευτή φλόγας με ένα πανί και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του. Έλεγχος της εξάτμισης Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ελέγξτε για τυχόν χαλαρές συνδέσεις στο σύστημα εκκένωσης (σωληνώσεις και καπναγωγός), φραγή του καπναγωγού, διάβρωση ή διαρροή. Εάν εντοπίσετε σφάλματα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για έλεγχο (φραγή αγωγών ή ανοιγμάτων κτλ.). 23

24 Τρόπος εγκατάστασης Επιλογή του χώρου εγκατάστασης Όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης του λέβητα, επιλέξτε ένα σημείο που ενδείκνυται για την εκτέλεση των συνοδευτικών εργασιών, όπως π.χ. οι εργασίες παροχής νερού ή ρεύματος. Όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης του λέβητα, επιλέξτε ένα σημείο το οποίο πληροί τις προδιαγραφές εγκατάστασης του λέβητα και το νόμο περί οικοδομικής δραστηριότητας που ισχύει για την εκάστοτε πόλη ή δήμο. Εγκαταστήστε το λέβητα σε όσο το δυνατόν ευρύτερη επιφάνεια για λόγους συντήρησης και πρόληψης πυρκαγιάς. Εγκαταστήστε το λέβητα σε χώρο που ενδείκνυται για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εάν στο σημείο εγκατάστασης δεν υπάρχει ηλεκτρική πρίζα, απευθυνθείτε σε κάποια εγκεκριμένη από τη ΔΕΗ εταιρία για την εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων. Ο χώρος εγκατάστασης που θα επιλέξετε θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από σημεία αποθήκευσης και επεξεργασίας εύφλεκτων και αναφλέξιμων υλικών. Στο σημείο εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει σύστημα εκκένωσης. Διάγραμμα τυπικής καλωδίωσης: Εγκατάσταση με δεξαμενή Ανοιχτή δεξαμενή εξα ενή ε έκτασης Νερό Πίσω έρος λέβητα Είσοδος ζεστού νερού Μην το οθετείτε οτέ βαλβίδες εταξύ του λέβητα και της δεξα ενής Αγωγός αροχής νερού Ελάχ. 1,5 m Έξοδος ζεστού νερού Εκκένωση εξα ενή ε έκτασης Κρύο νερό Αντλία κυκλοφορίας ιανο έας Πηνίο θέρ ανσης Έξοδος ζεστού νερού Πηνίο ανεμιστήρα Είσοδος νερού ιανο έας Θερμαντικό σώμα θέρ ανσης Έξοδος συ υκνώ ατος ΕΕ Εκκένωση Το οθετήστε το σωλήνα εξόδου συ υκνώ ατος για το οντέλο συ ύκνωσης σύ φωνα ε τις αρα άνω οδηγίες Ζεστό νερό Αγωγός αροχής νερού Αντλία κυκλοφορίας εξα ενή νερού οροφής Νερό Αγωγός αράκα ψης εξα ενή ε έκτασης Το οθετήστε τον αγωγό σύ φωνα ε τις αρα άνω οδηγίες όταν χρησι ο οιείται αντλία κυκλοφορίας στην είσοδο νερού θέρ ανσης Νερό Σε ερί τωση εισόδου νερού έσω της δεξα ενής νερού οροφής 24

25 Κλειστή δεξαμενή Νερό Πίσω έρος του λέβητα Είσοδος ζεστού νερού Φίλτρο Έξοδος ζεστού νερού Βαλβίδα ασφάλειας Βαλβίδα εξαέρωσης Βαλβίδα εκτόνωσης Βαλβίδα ελέγχου Αντλία κυκλοφορίας ιανο έας Κρύο νερό Ζεστό νερό Έξοδος νερού θέρ ανσης Στεγανή δεξαμενή επέκτασης Πηνίο θέρ ανσης Πηνίο ανε ιστήρα Θερ αντικό σώ α Φίλτρο Draian Έξοδος συ υκνώ ατος ΕΕ Εκκένωση Το οθετήστε το σωλήνα εξόδου συ υκνώ ατος για το οντέλο συ ύκνωσης σύ φωνα ε τις αρα άνω οδηγίες Αντλία κυκλοφορίας Αγωγός αράκα ψης Το οθετήστε τον αγωγό σύ φωνα ε τις αρα άνω οδηγίες όταν χρησι ο οιείται αντλία κυκλοφορίας στην είσοδο νερού θέρ ανσης Προφυλάξεις 1. Ο διανομέας στην πλευρά επιστροφής νερού θα πρέπει να τοποθετείται χαμηλότερα από την είσοδο θέρμανσης. 2. Η σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη βοήθεια βαλβίδας ασφαλείας 3,5 kgf/cm 2 ή μικρότερης, ανοίγοντας τη σωλήνωση εκκένωσης προς τη δεξαμενή. 3. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 3,5 kgf/cm2. Μην επιτρέπετε την παροχή νερού με υψηλότερη πίεση και μην συνδέετε απευθείας τον αγωγό νερού με υψηλότερη πίεση. 4. Η υπερχείλιση νερού κατά τη διάρκεια της θέρμανσης στη δεξαμενή υποδεικνύει ότι η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι μικρή. Αντικαταστήστε την με μια μεγαλύτερη. 5. Η αντίστροφη ροή νερού προς τη δεξαμενή κατά τη λειτουργία ή τη διακοπή της αντλίας κυκλοφορίας οφείλεται στην ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας αέρα στον αγωγό. Αφαιρέστε τον αέρα ανοίγοντας ταυτόχρονα τις βαλβίδες του διανομέα, ενώ η αντλία κυκλοφορίας βρίσκεται σε λειτουργία. 6. Η εξάτμιση στη δεξαμενή υποδεικνύει ότι υπάρχει σφάλμα στο σύστημα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για έλεγχο. 7. Μην τοποθετείτε ποτέ βαλβίδες μεταξύ του λέβητα και της δεξαμενής. 8. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα ή βλάβες λόγω μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω προφυλάξεις. 25

26 Παράδειγμα τυπικής εγκατάστασης Καπναγωγός ή εξαναγκασμένη εξάτμιση (ΕΕ) Συνιστάται το μήκος του καπναγωγού να μην υπερβαίνει τα 3 μέτρα και η περιέλιξη να μην εκτείνεται σε περισσότερα από 2 σημεία (εκτός από την περιέλιξη στο τελείωμα του καπναγωγού). Συνιστάται η χρήση του συνδέσμου καπναγωγού στη διάμετρο σύνδεσης. Μην στενεύετε τον καπναγωγό. Μεγιστοποιήστε την ακτίνα περιέλιξης κατά την εργασία. Συνιστάται να διατηρείτε τον καπναγωγό ζεστό με τη βοήθεια άφλεκτης μόνωσης. Λέβητας συμπύκνωσης, μοντέλο: 200 / 250 / 350NHC ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 150 mm ΠΑΝΩ ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 10 ΠΑΝΩ 300 mm ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Κατά την εγκατάσταση του καπναγωγού η γωνία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 μοίρες, επειδή το παραγόμενο συμπύκνωμα στον καπναγωγό εξατμίζεται εσωτερικά. Εάν η γωνία του καπναγωγού υπερβαίνει τις 10 μοίρες, το νερό της βροχής θα περνάει στο εσωτερικό του λέβητα. Ο καπναγωγός θα πρέπει να αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι ή ανθεκτικό στη θερμότητα και τη διάβρωση μέταλλο. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν παράθυρα γύρω από το τελείωμα του καπναγωγού σε ακτίνα 600 mm. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση έκλυσης καυσαερίων στο χώρο, κινδυνεύετε από δηλητηρίαση λόγω των καυσαερίων. 26

27 Εκκένωση συμπυκνώματος 1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα δημιουργείται συμπύκνωμα, το οποίο πρέπει να διοχετεύεται στο σύστημα εκκένωσης. 2. Συνδέστε τον αγωγό εκκένωσης στην έξοδο του συστήματος ουδετεροποίησης στο κάτω μέρος του λέβητα και, στη συνέχεια, συνδέστε σφιχτά το άλλο άκρο του σωλήνα απευθείας στην οπή ενός νεροχύτη. 3. Σε περίπτωση χρήσης άλλου σωλήνα εκκένωσης που δεν υπήρχε κατά την αρχική εγκατάσταση, το εσωτερικό θα πρέπει να είναι πλαστικό και η εσωτερική διάμετρος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από Φ Βεβαιωθείτε ότι ο ουδετεροποιητής του λέβητα είναι γεμάτος με νερό. Εάν όχι, γεμίστε τον. 5. Μην χρησιμοποιείτε το συμπύκνωμα ως πόσιμο νερό ή κατά το πλύσιμο. 6. Αποφύγετε το σχηματισμό παγετού στο σωλήνα εκκένωσης νερού ουδετεροποίησης. Ο σωλήνας πρέπει να είναι μονωμένος. (Σε χώρους με πιθανή έκθεση σε θερμοκρασίες ψύξης μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση πρόσθετης διάταξης με αντιψυκτική λειτουργία.) Προσοχή! Γεμίστε με νερό πριν την εκκίνηση Πλευρά συμπύκνωσης λέβητα Σωλήνας εκκένωσης Συμπύκνωμα Τοποθετήστε το σωλήνα συμπυκνώματος στην οπή του νεροχύτη, εσωτερικό ή εξωτερικό στόμιο εκροής νερού στο λεβητοστάσιο 27

28 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ-CV2 Σημεία ελέγχου ασφαλείας 1. Ελέγξτε την ηλεκτρική τάση πριν θέσετε σε λειτουργία τον λέβητα. 2. Το τηλεχειριστήριο δωματίου μπορεί να προσαρμοστεί σε τάση 24-31V DC από τον κύριο ελεγκτή του λέβητα. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την ηλεκτρική θύρα σωστά. Η μία προορίζεται για το τηλεχειριστήριο δωματίου και η άλλη για το τηλέφωνο. Σημεία ελέγχου τοποθέτησης 1. Τοποθετήστε τον ελεγκτή δωματίου στον τοίχο του δωματίου ή του καθιστικού. Το ύψος τοποθέτησης είναι περίπου 1,5 m. 2. Τοποθετήστε στο σωστό σημείο για την ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου.3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την ηλεκτρική θύρα σωστά. 3. Αποφύγετε την τοποθέτησή του κοντά στο θερμαντικό σώμα ή στο άμεσο φως του ήλιου, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση του περιβλήματος και βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του. 4. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε ακάθαρτα ή υγρά μέρη, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του περιβλήματος. Σημεία ελέγχου χρήσης 1. Φροντίστε ώστε να αποτρέπετε την είσοδο μεταλλικών αντικειμένων (βελόνες, νομίσματα) ή εύφλεκτων υλικών (χαρτί, σπίρτα) στο εσωτερικό της οπής του αεραγωγού του περιβλήματος. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά. 2. Μην ανοίγετε το περίβλημα και μην εκτελείτε εργασίες στο εσωτερικό του. 3. Προσέχετε ώστε η γραμμή τροφοδοσίας να μην είναι εκτεθειμένη στο χώρο. 4. Μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες (διαλυτικό, βενζίνη, διαλύτες ) 5. Πριν γυαλίσετε τον ελεγκτή δωματίου, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε απαλό πανί. Περιγραφή και λειτουργία Λυχνία σήματος Λειτουργία (Κανονική λειτουργία) Παροχή ζεστού νερού Λειτουργία θέρμανσης. Διακοπή λειτουργίας λέβητα Έλεγχος (Σφάλμα λειτουργίας) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Λειτουργία & αισθητήρας Προβολή θερμοκρασίας & σφαλμάτων ί έ ί ς ύ έ ό ς ύ ς άς 28

29 Στερέωση και καλωδίωση 1. Συνδέστε σταθερά τον αγωγό του ελεγκτή δωματίου (Γραμμή 2) από το λέβητα στην αντίστοιχη θύρα της πίσω πλευράς του ελεγκτή. 2. Συνδέστε σταθερά τον αγωγό KD-SP στη θύρα τηλεφώνου στην πίσω πλευρά του μετατροπέα-cv2. 3. Στερεώστε σταθερά τον ελεγκτή δωματίου στον τοίχο, χρησιμοποιώντας το στήριγμα του μετατροπέα-cv2. 4. Καλωδίωση L1 L 29

30 Σύστημα πολλαπλών ορόφων Μετατροπέας M.F.S (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Ανεμιστήρας Βαλβίδα 3ος όροφος Θερμαντικό σώμα Μετατροπέας M.F.S (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Ανεμιστήρας Βαλβίδα 2ος όροφος Θερμαντικό σώμα Μετατροπέας M.F.S (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Ανεμιστήρας Βαλβίδα 1ος όροφος Θερμαντικό σώμα ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ-CV2 Αισθητήρας ανιχνευτή ροής νερού Ενεργοποιητής ΒΑΛΒΙΔΑΣ : Erie VT2325G13A01A AC24V 2WAY WATT6.5 Κρύο νερό Ισχύς (AC220V) Αντλία Λέβητας KDC-104P KDC-106M Αρ. υποδοχής Roomcon 30

31 Μετατροπέας δωματίου συστήματος πολλαπλών ορόφων Φ4.5 HOLE KyungDong M.F.S ROOM CONVERTER VALVE or FAN (ACPOWER VOLT 100VA) Blue Brown VALVE (AC24V 6VA) Red AC POWER INPUT WIRE DRAW Green AC250V 5A Orange White ROOMCON -6P,7P (10, 21) KDC-104P, 207TP KDC-5P (AC220V) <KDC-5P> Μετατροπέας CV2 31

32 Εγκατάσταση θερμοστάτη δωματίου 1. Στερεώστε το στήριγμα με τη βοήθεια μπουλονιών. 2. Συνδέστε σταθερά τα δύο καλώδια από το λέβητα στις βίδες στο πίσω μέρος του θερμοστάτη δωματίου. 3. Συνδέστε σταθερά τα δύο καλώδια τηλεφώνου στις βίδες στο πίσω μέρος του θερμοστάτη δωματίου. 4. Τοποθετήστε το θερμοστάτη δωματίου στο στήριγμα. Λέβητας Κύριος ελεγκτής R/C T P Συνδέσεις τηλεφώνου 32

33 Τρόπος αντικατάστασης των εξαρτημάτων Δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία φθείρονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αν χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Για την επιδιόρθωση του λέβητα απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς, την αντιπροσωπεία ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η επιδιόρθωση του λέβητα από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα και γι αυτό απαγορεύεται. 33

34 Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: 200, 250, 350NHC Λευκό Κόκκινο Μαύρο Μαύρο Θαλασσί Μπλε Μπλε Καφέ Θαλασσί ΜΑΥΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Πράσινο + Κίτρινο Κίτρινο Κόκκινο Μπλε Πορτοκαλί Μαύρο Μπλε Καλώδιο προθερμαντήρα πετρελαίου Καφέ Πράσινο ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μπλε Καφέ [ΛΕΒΗΤΑΣ] [ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ] ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Μπλε Κίτρινο ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Καλώδιο τροφοδοσίας (250V, 10 A) 34

35 Τρόπος εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων Σύμπτωμα Αιτία Μέθοδοι επίλυσης 1. Ο κινητήρας δεν λειτουργεί, ακόμη και όταν είναι πατημένο το κουμπί ισχύος 2. Ο κινητήρας περιστρέφεται, αλλά ο λέβητας δεν αναφλέγεται. 3. Ο λέβητας αναφλέγεται, αλλά σταματά αμέσως. 4. Η ηλεκτρονική αντλία κάνει έντονο θόρυβο 5. Κατά την ανάφλεξη προκαλείται επιστροφή φλόγας. 6. Ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος κατά την καύση. 1. Η θερμοκρασία του λέβητα υπερβαίνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. 2. Ο ελεγκτής δωματίου είναι απενεργοποιημένος. 3. Άλλο. 1. Η βαλβίδα πετρελαίου είναι κλειστή. 2. Δεν υπάρχει πετρέλαιο στη δεξαμενή. 3. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 4. Το φίλτρο πετρελαίου είναι κλειστό. 5. Άλλο. 1. Η στάθμη πετρελαίου στη δεξαμενή είναι πολύ χαμηλή. 2. Ο ανιχνευτής φλόγας (CdS) δεν λειτουργεί. 3. Υπάρχει φραγή στο φίλτρο πετρελαίου. 4. Υπάρχουν προσμίξεις στο πετρέλαιο. 5. Άλλο. 1. Υπάρχει φραγή στο φίλτρο πετρελαίου. 2. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 3. Άλλο. 1. Ο αέρας επιστρέφει στην εξάτμιση. 2. Η διάταξη ανάφλεξης είναι ελαττωμ ατική. 3. Άλλο. 1. Ο αέρας καύσης είναι υπερβολικός. 2. Η ποσότητα τροφοδοσίας πετρελαίου είναι υπερβολική. 3. Άλλο. 1. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Μόλις η θερμοκρασία του λέβητα πέσει, θα ξεκινήσει η λειτουργία. 2. Ρυθμίστε τον ελεγκτή δωματίου στην κατάσταση λειτουργίας, 3. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα. 2. Προσθέστε πετρέλαιο. 3. Αφαιρέστε τον αέρα. 4. Καθαρίστε το λέβητα. 5. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 1. Προσθέστε περισσότερο πετρέλαιο. 2. Καθαρίστε τον ανιχνευτή φλόγας. 3. Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου. 4. Χρησιμοποιήστε πετρέλαιο καλύτερης ποιότητας. 5. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 1. Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου. 2. Αφαιρέστε τον αέρα. 3. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 7. Παράγεται καπνός και κάπνα. 1. Το πετρέλαιο δεν είναι καλής ποιότητας ή έχει προσμίξεις. 2. Ο αέρας καύσης δεν επαρκεί. 3. Άλλο. 8. Άλλο 1. Υπάρχει διαρροή στους αγωγούς καυσίμου. 2. Υπάρχει διαρροή τους αγωγούς νερού. 1. Αντικαταστήστε το πετρέλαιο. 2. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα ή το διανομέα της περιοχής σας για τυχόν άλλα προβλήματα. 35

Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου

Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου Οδηγός εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Μοντέλο 200/250/350 NHC Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΑ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης LST-21/24/30/41K LFA-21/24/30/41K

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης LST-21/24/30/41K LFA-21/24/30/41K Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΑ LST-21/24/30/41K LFA-21/24/30/41K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση

Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Συναγερμός μοτοσυκλέτας με τηλεειδοποίηση Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡ. DGB-160MES/200MES/250MES/300MES/350MES Γενική Περιγραφή Μοντέλο Αρ. DGB-160MES/200MES Απαγωγός των αερίων της καύσης Αγωγός παροχής αέρα Ανακουφιστική βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10. Oδηγίες χρήσης. Περιεχόμενα ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ V 10 Oδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Σύντομη εισαγωγή 2 Εξαρτήματα, κουμπιά ελέγχου και ενδεικτικά της συσκευής 2 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια σας 3 Λειτουργίες καταμέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης

UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE. Εγχειρίδιο χρήσης UPS TURBO-X 650VA LINE INTERACTIVE Εγχειρίδιο χρήσης 1. Σηµειώσεις σχετικά µε την ασφάλεια (Για να είστε ασφαλείς κατά τη χρήση του UPS, παρακαλούµε να σεβαστείτε τα ακόλουθα:) Παρακαλούµε φορτίστε τη

Διαβάστε περισσότερα

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26

L801 IP 55 / L801 PIR IP 55. Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 L801 IP 55 / L801 PIR IP 55 Εγχειρίδιο Χρήσης... 26 Εγχειρίδιο Χρήσης Φωτιστικό LED υψηλής απόδοσης L801 IP 55 L801 PIR IP 55 (συμπ. ανιχνευτή κίνησης) Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά

Εγχειρίδιο Χρήσης Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ. Μοντέλο: PURE 20 lt. Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό. Ελληνικά Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Μοντέλο: PURE 20 lt Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ Αφυγραντήρας με αποξηραντικό υλικό Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αφυγραντήρα της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2250

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2250 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη εισαγωγή...... 2 2. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά μέρη του καταμετρητή 2 3 Λειτουργίες και ενδείξεις....3 4. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ STSD V1R3 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ Οδηγίες χρήσης Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 2 Εγκατάσταση συσκευής... 3 Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο... 3 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας... 3 Προδιαγραφές χώρου... 3 Χρήση του αφυγραντήρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα