Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου Οδηγός εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Μοντέλο 200/250/350 NHC Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον λέβητα. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα στη μικρή απόκλιση των φωτογραφιών, λειτουργικών βημάτων και τεχνικών προδιαγραφών χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Οι εικόνες και τα διαγράμματα μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά. Όλες οι φωτογραφίες του προϊόντος παρέχονται από τον κατασκευαστή αποκλειστικά για λόγους αναφοράς. Navigating Energy and Environment

2

3 Οδηγίες ασφαλείας 4 Πριν τη χρήση του λέβητα 5 Δομή και περιγραφή 10 Θερμοστάτης δωματίου (LCR-2D) 11 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θερμοστάτη 12 Λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου 13 Λειτουργία θερμοκρασίας νερού θέρμανσης 14 Λειτουργία χρονοδιακόπτη 15 Λειτουργία εντατικής θέρμανσης 16 Λειτουργία εκτός σπιτιού 16 Λειτουργία ζεστού νερού 18 Τηλεχειρισμός μέσω τηλεφώνου 19 Διάταξη ασφάλειας 21 Καθημερινοί έλεγχοι 22 Τρόπος εγκατάστασης 25 Μετατροπέας-cv2 29 Σύστημα πολλαπλών ορόφων 31 Εγκατάσταση θερμοστάτη δωματίου 33 Τρόπος αντικατάστασης των εξαρτημάτων 34 Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης 35 Τρόπος εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων 36 Κωδικός σφάλματος 37 Προδιαγραφές 38

4 Οδηγίες ασφαλείας Σε αυτό το εγχειρίδιο και στο λέβητα περιλαμβάνονται μηνύματα και οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια, τα οποία προειδοποιούν εσάς και τους τρίτους για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Διαβάστε και εφαρμόστε τα μηνύματα και τις οδηγίες ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε κατανοήσει το περιεχόμενο της παρούσας ενότητας ασφαλείας πριν τη λειτουργία, εγκατάσταση και συντήρηση του λέβητα. Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται για να σας προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους τραυματισμού. Τηρείτε όλα τα μηνύματα ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό το σύμβολο για την αποφυγή ενδεχόμενου τραυματισμού ή θανάτου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Υποδεικνύει μια πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει ελαφρύ τραυματισμό. Σημασία συμβόλων στον οδηγό χρήσης Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς Απαιτείται γείωση Επικίνδυνο ηλεκτρικό ρεύμα Απαγορεύεται η αυθαίρετη αποσυναρμολόγηση Μην αγγίζετε 4

5 Πριν τη χρήση του λέβητα Καύσιμο Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο. (Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή αλκοόλη.) Αποθηκεύστε το προϊόν σε μέρος προστατευμένο από πετρέλαιο, φωτιά ή βροχή και μην το εκθέτετε σε ηλιακή ακτινοβολία. Φροντίστε ώστε να μην εισέρχεται νερό ή σκόνη στο εσωτερικό του κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού με πετρέλαιο. (Το νερό και η σκόνη μπορεί να παρεμποδίσουν την καύση ή να περιορίσουν τη διάρκεια ζωής του λέβητα.) Σκουπίστε τυχόν κηλίδες πετρελαίου. Κλείστε καλά το καπάκι της εισόδου πετρελαίου.,, Ξεκινήστε την τροφοδοσία πετρελαίου μόνο εφόσον έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και έχετε κλειδώσει τη βαλβίδα της δεξαμενής. Σημεία ελέγχου πριν την εκκίνηση Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή πετρελαίου στο συνδετικό τμήμα του αγωγού πετρελαίου. 5

6 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο λέβητα. Μοντέλο με δεξαμενή επέκτασης - Ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στη δεξαμενή επέκτασης και, εάν δεν υπάρχει, γεμίστε το λέβητα με νερό. Μοντέλο με ανοιχτή δεξαμενή επέκτασης - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στη δεξαμενή επέκτασης και, εάν δεν υπάρχει, πατήστε το κουμπί ισχύος. Στη συνέχεια θα ανάψει η λυχνία "Χαμηλή στάθμη νερού" και η παροχή νερού θα ξεκινήσει αυτόματα. Δεξαμενή επέκτασης Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση Τακτοποιήστε το χώρο στον οποίο βρίσκεται ο λέβητας και μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο λέβητα. Βεβαιωθείτε ότι η ανάφλεξη και η καύση λειτουργούν κανονικά. (Ελέγξτε μέσω του παραθύρου παρακολούθησης της φλόγας.) Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το λέβητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, διακόψτε την παροχή ρεύματος. (Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παγετού.) Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια καταιγίδων, ώστε να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στο λέβητα λόγω των κεραυνών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν εγκαυμάτων λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στον αγωγό εξαγωγής/εισαγωγής αέρα (εξάτμιση). Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εάν π.χ. αντιλαμβάνεστε ότι ο λέβητας δεν λειτουργεί σωστά, διακόψτε την παροχή ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε το ζεστό νερό σε φαγητά. h Παροχή ζεστού νερού 6

7 Τρόπος χρήσης Τρόπος χρήσης Λάβετε υπόψη ότι η δεξαμενή πετρελαίου μπορεί να μην αδειάσει τελείως. Σε αυτήν την περίπτωση, παρόλο που υπάρχει παροχή πετρελαίου, μπορεί να εισχωρήσει αέρας με αποτέλεσμα την πρόκληση σφαλμάτων ανάφλεξης ή λειτουργίας. Χαλαρώστε τη βίδα εξαέρωσης του φίλτρου πετρελαίου με τη βοήθεια κατσαβιδιού για να απελευθερώσετε τον αέρα. Μόλις αρχίσει να τρέχει πετρέλαιο, σφίξτε ξανά τη βίδα. (Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο όταν η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται πάνω από το φίλτρο πετρελαίου.) δεξαμενή καυσίμου A Βίδα εξαέρωσης Εάν η δεξαμενή πετρελαίου βρίσκεται κάτω από το φίλτρο πετρελαίου ή εξέρχεται μεγάλη ποσότητα αέρα όταν ακολουθείτε την παραπάνω μέθοδο, σφίξτε τη βίδα εξαέρωσης και αφαιρέστε τον αέρα από τη βαλβίδα εξαέρωσης. Βαλβίδα εξαέρωσης Σε αυτήν την περίπτωση, ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης και ενεργοποιήστε το λέβητα. Μετά από 6-7 δευτερόλεπτα η ηλεκτρονική αντλία θα αρχίσει να αναρροφά τον αέρα κάνοντας έναν θόρυβο, η λυχνία "CHECK" θα ανάψει και ο λέβητας θα σταματήσει να λειτουργεί. 7

8 Πιέστε τώρα επανειλημμένα το κουμπί ισχύος στον πίνακα και θα αρχίσει να τρέχει πετρέλαιο. Σφίξτε τη βαλβίδα και πατήστε ξανά το κουμπί ισχύος για ανάφλεξη του λέβητα. Σε περίπτωση αποτυχίας ανάφλεξης τρεις διαδοχικές φορές μετά την πλήρη αφαίρεση του αέρα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Βαλβίδα αερισμού Προετοιμασία και έλεγχος πριν τη λειτουργία Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης και ελέγξτε εάν υπάρχει νερό στο εσωτερικό. Ελέγξτε εάν οι αγωγοί είναι γεμάτοι με νερό. Δεξαμενή επέκτασης Ελέγξτε εάν ο λέβητας έχει γειωθεί. (Μην γειώνετε μέσω του αγωγού πετρελαίου ή κάποιου αγωγού φωτισμού.) Συνδέστε το φις στην πρίζα. (Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της πρίζας είναι 220V) Πιέστε το κουμπί ισχύος και ελέγξτε εάν η λυχνία "RUN" ανάψει λίγο αργότερα. 8

9 Τρόπος χρήσης Ανοίξτε το παραθυράκι του πίνακα λειτουργίας και προβολής και ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση. Πιέζοντας το κουμπί ισχύος, αρχίζει να κινείται ο ανεμιστήρας, ο λέβητας τίθεται σε λειτουργία και ανάβει η λυχνία "COMBUSTION". Σε περίπτωση αποτυχίας ανάφλεξης, η λειτουργία διακόπτεται και ανάβει η λυχνία "CHECK". Σε αυτήν την περίπτωση, πιέστε το κουμπί ισχύος στον πίνακα. Εάν η ανάφλεξη εξακολουθεί να αποτυγχάνει, αφού πιέσετε το κουμπί ισχύος τέσσερις ή πέντε φορές, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 9

10 Δομή και περιγραφή Δομή του λέβητα (Αρ. μοντέλου: 200/250/350NHC) 1 ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ (Cds) 2 ΠΡΟ-ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ 3 ΕΛΕΓΚΤΗΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 6 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 7 ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Πίνακας λειτουργίας και προβολής (KDC-106M) Θερμοκρασία θέρμανσης LED που υποδεικνύει τη θερμοκρασία του νερού θέρμανσης και την ύπαρξη προβλήματος με προβολή του κωδικού σφάλματος. 02. Χαμηλή στάθμη νερού 03. Υπερθέρμανση της μονάδας 04. Ψευδοφλόγα 05. Αποσυνδέθηκε το καλώδιο του αισθητήρα θέρμανσης 06. Βραχυκύκλωμα αισθητήρα θέρμανσης 12. Σφάλμα φλόγας κατά τη διάρκεια της καύσης 16. Υπερθέρμανση μετάλλων 10

11 Θερμοστάτης δωματίου (LCR-2D) Οθόνη LCD Υποδεικνύει όλες τις λειτουργίες και την κατάσταση Λειτουργία Εκτός σπιτιού Ρύθμιση λειτουργίας Εκτός σπιτιού ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ Θερμοκρασία & λειτουργία χρονοδιακόπτη MODE Επιλογή λειτουργίας Ζεστό νερό Λειτουργία ζεστού νερού Ισχύς Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση θερμοστάτη δωματίου LCD Θερμοκρασία Ένδειξη λειτουργίας Λειτουργία ζεστού νερού Λειτουργία εκτός σπιτιού Θερμοκρασία ζεστού νερού (3 βαθμίδες) Χρονοδιακόπτης θέρμανσης Θερμοκρασία νερού θέρμανσης Θερμοκρασία δωματίου Εντατική θέρμανση 11

12 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση θερμοστάτη Πιέστε το κουμπί ισχύος. Η οθόνη LCD ανάβει όταν πατήσετε το κουμπί ισχύος. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί ισχύος, η λειτουργία ζεστού νερού και θέρμανσης σταματά και η οθόνη LCD σβήνει. 12

13 Λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης από τα κουμπιά +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέγετε τη λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου. Όσο η ένδειξη αναβοσβήνει, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ 10~40 oc από τα κουμπιά +/-. Μετά από λίγο η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα 1 C. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ένδειξη παραμένει αναμμένη και εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ένας θερμοστάτης δωματίου προγραμματιστεί σε λειτουργία θερμοκρασίας δωματίου και είναι τοποθετημένος σε κάποιο από τα ακόλουθα μέρη κατά τη χρήση της λειτουργίας θερμοκρασίας δωματίου, ενδέχεται να προκληθούν σφάλματα κατά την αναγνώριση της θερμοκρασίας. 1. Χώρος με πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν συχνά και ύπαρξη ρευμάτων αέρα. 2. Χώρος εκτεθειμένος στο άμεσο ηλιακό φως και σε υψηλή υγρασία. 3. Χώρος εκτεθειμένος άμεσα σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται η λειτουργία θερμοκρασίας νερού θέρμανσης. 13

14 Λειτουργία θερμοκρασίας νερού θέρμανσης Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης από τα κουμπιά +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέγετε τη λειτουργία νερού θέρμανσης. Όσο η ένδειξη αναβοσβήνει, ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ 40~80 oc από τα κουμπιά +/-. Μετά από λίγο η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Η θερμοκρασία θέρμανσης μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα 1 C. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ένδειξη παραμένει αναμμένη και εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία νερού θέρμανσης. 14

15 Λειτουργία χρονοδιακόπτη Κατά τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ο λέβητας λειτουργεί επαναλαμβανόμενα, σταματά για χρονικό διάστημα 20 λεπτών και, στη συνέχεια, τίθεται ξανά σε λειτουργία. Η διάρκεια της λειτουργίας είναι 50 λεπτά και μπορεί να οριστεί σε εύρος από 0~9 ώρες. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Ρυθμίστε το χρόνο διακοπής θέρμανσης από τα κουμπιά +/-. Η ένδειξη αναβοσβήνει όταν επιλέγετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Όσο η ένδειξη αναβοσβήνει, ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο διακοπής θέρμανσης. Μπορεί να ρυθμιστεί από 10 έως 50 λεπτά σε εύρος 0~9 ωρών από τα κουμπιά +/-. Μετά από λίγο η ρύθμιση αποθηκεύεται αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, η ένδειξη παραμένει αναμμένη και εμφανίζ εται η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η ρύθμιση του χρόνου διακοπής θέρμανσης στην τιμή 0 σημαίνει ότι ο λέβητας λειτουργεί αδιάκοπα. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία θέρμανσης αυξάνεται συνεχώς. Για το λόγο αυτόν θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. 15

16 Λειτουργία εντατικής θέρμανσης Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί Mode, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία εντατικής θέρμανσης, εμφανίζεται η ένδειξη και ο λέβητας καίει για 30 λεπτά συνεχόμενα. Μετά από 30 λεπτά επιστρέφει στην προηγούμενη λειτουργία θέρμανσης. Λειτουργία εκτός σπιτιού Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε το λέβητα στο χαμηλότερο επίπεδο ισχύος, χωρίς θέρμανση και εφόσον δεν υπάρχουν άτομα στο σπίτι. Πιέστε το κουμπί. Θα εμφανιστεί η ένδειξη και ο λέβητας θα ρυθμιστεί σε λειτουργία Εκτός σπιτιού. Tryk på MODE knappen for at forlade standby programmet og vende tilbage til det ønskede program. 16

17 Λειτουργία ζεστού νερού Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία μόνο όταν χρειάζεστε ζεστό νερό. Πιέστε το κουμπί. Θα εμφανιστεί η ένδειξη και ο λέβητας θα ρυθμιστεί σε λειτουργία Εκτός σπιτιού. Πιέστε το κουμπί MODE και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία θέρμανσης για να ακυρώσετε τη λειτουργία ζεστού νερού. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, ώστε τα νήπια και τα μικρά παιδιά να μην χρησιμοποιούν το ζεστό νερό χωρίς επίβλεψη για λόγους ασφάλειας. 2. Όταν το ζεστό νερό χρησιμοποιείται από άλλα άτομα, μην αλλάζετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζεστού νερού για λόγους ασφάλειας. 17

18 Τηλεχειρισμός μέσω τηλεφώνου Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία θέρμανσης του θερμοστάτη δωματίου μέσω του τηλεφωνικού δικτύου. Ενεργοποίηση του λέβητα 1. Πιέστε το πλήκτρο "#" 3 φορές. 2. Κλείστε το τηλέφωνο μόλις ακούσετε το ηχητικό σήμα "μπιπ-μπιπ". Ο λέβητας δουλεύει στη λειτουργία εντατικής θέρμανσης για 30 λεπτά και, στη συνέχεια, επανέρχεται στην προηγούμενη λειτουργία. (Εάν ο θερμοστάτης δωματίου είναι απενεργοποιημένος, επιστρέφει στη λειτουργία Εκτός σπιτιού.) Αναστολή λειτουργίας του λέβητα 1. Πιέστε το πλήκτρο "*" 3 φορές. 2. Κλείστε το τηλέφωνο μόλις ακούσετε το ηχητικό σήμα "μπιπ-μπιπ-μπιπ". Στη συνέχεια ο λέβητας μεταβαίνει στη λειτουργία Εκτός σπιτιού. ΣΥΜΒΟΥΛΗ Κατά τη χρήση ενός εξωτερικού τηλεφώνου, αφού καλέσετε τον αριθμό και η κλήση συνδεθεί με τον λέβητα μετά από έναν προκαθορισμένο αριθμό κωδωνισμών, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα "μπιπ". Στη συνέχεια, χειριστείτε τα πλήκτρα όπως περιγράφεται παραπάνω. 18

19 Αλλαγή του αριθμού κωδωνισμών 1. Πιέστε το πλήκτρο "0" 3 φορές. 2. Θα ακουστεί το ηχητικό σήμα "μπιπ-μπιπ-μπιπ-μπιπ" 4 φορές. 3. Πιέστε το επιθυμητό πλήκτρο τρεις φορές για να επιλέξετε μεταξύ 5, 6, 7, 8, 9 ή 0 κωδωνισμών. 4. Αφού ακούσετε το ηχητικό σήμα "μπιπ-μπιπ-μπιπ-μπιπ-μπιπ", κλείστε το τηλέφωνο. ΠΡΟΣΟΧΗ 1. Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μετά το πάτημα των πλήκτρων "#" ή "*", το τηλέφωνο θα κλείσει αυτόματα. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το τηλέφωνο αφού ακούσετε το σήμα ενεργοποίησης ή αναστολής λειτουργίας. 3. Εάν δεν ακούσετε το ηχητικό σήμα "μπιπ" κατά τη διάρκεια της χρήσης, επαναλάβετε αργά το χειρισμό. 19

20 Διάταξη ασφάλειας Διάταξη ασφάλειας καύσης Εάν δεν ανάβει, ακόμη και όταν το κουμπί ισχύος είναι στη θέση ON ή εάν σβήνει λόγω εξάντλησης του πετρελαίου, ενεργοποιείται ο Ανιχνευτής ΦΛΟΓΑΣ (Cds) και διακόπτεται η λειτουργία. Διάταξη φραγής χαμηλής στάθμης νερού Εάν το νερό στο λέβητα δεν είναι αρκετό, αναστέλλει τη λειτουργία του λέβητα διακόπτοντας την παροχή ισχύος. Μετά την ανανέωση του νερού, ο λέβητας τίθεται ξανά σε λειτουργία αυτόματα. Διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση Η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του λέβητα ενέχει κινδύνους. Σε αυτήν την περίπτωση η διάταξη διακόπτει αυτόματα την παροχή ισχύος. Όταν η διάταξη προστασίας από υπερθέρμανση τίθεται σε λειτουργία, η καύση διακόπτεται και ανάβει η λυχνία "CHECK". Αφού η θερμοκρασία επανέλθει στα φυσιολογικά όρια, η λυχνία "CHECK" σβήνει και η λυχνία "RUN" ανάβει αυτόματα. Εάν η λειτουργία διακοπεί ξανά, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Διάταξη προστασίας από ψύξη Κατά τη διάρκεια του βαρύ χειμώνα η αντλία κυκλοφορίας ή ο καυστήρας προστατεύει αυτόματα το κύκλωμα θέρμανσης από ψύξη. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε το κουμπί ισχύος στη θέση ON όσο διαρκεί ο χειμώνας. (Οι αγωγοί πρέπει να είναι μονωμένοι κανονικά.) Διάταξη προστασίας από διακοπή ρεύματος Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η ροή πετρελαίου διακόπτεται αυτόματα και η καύση σταματά. 20

21 Καθημερινοί έλεγχοι Σημεία που πρέπει να ελέγχονται μία ή περισσότερες φορές το χρόνο Ελέγξτε εάν στο χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. Όχι Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και μην επιτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης. Ελέγξτε για τυχόν διαρροή, συσσώρευση ή διαποτισμό πετρελαίου στη δεξαμενή πετρελαίου, τους αγωγούς πετρελαίου, το λέβητα κτλ. Ελέγξτε για τυχόν διαρροή νερού από το λέβητα και τους αγωγούς. Ανοίγετε τακτικά το πώμα εκκένωσης της δεξαμενής πετρελαίου και αδειάστε το νερό. 21

22 Καθαρισμός του λέβητα Η συσσώρευση υπερβολικής κάπνας στο εσωτερικό του λέβητα μειώνει τη διάρκεια ζωής και την αποτελεσματικότητά του. Καθαρίστε το εσωτερικό του λέβητα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Καθαρισμός του φίλτρου πετρελαίου Εάν το φίλτρο πετρελαίου λερωθεί, διακόψτε τη λειτουργία του λέβητα, κλείστε τη βαλβίδα πετρελαίου και αφαιρέστε τη σκόνη ή τη σκουριά που έχει συσσωρευτεί κάτω από το συλλέκτη πετρελαίου. Αφαιρέστε το συλλέκτη πετρελαίου περιστρέφοντάς τον προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Αφαιρέστε το φίλτρο τραβώντας το προς τα κάτω. Καθαρίστε το φίλτρο και το εσωτερικό του συλλέκτη πετρελαίου με καθαρό πετρέλαιο. Καθαρισμός της δεξαμενής πετρελαίου Κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας πετρελαίου μπορεί να κατακαθίσει νερό στον πάτο της δεξαμενής πετρελαίου ή να συσσωρευτεί εκεί φυσικά λόγω της μακράς περιόδου λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση αφαιρέστε το νερό από το πώμα εκκένωσης της δεξαμενής πετρελαίου και, μόλις αρχίσει να τρέχει πετρέλαιο, κλείστε το ξανά. 22

23 Καθαρισμός του ανιχνευτή φλόγας Εάν η φωτοευαίσθητη επιφάνεια (επιφάνεια ανίχνευσης) σκουρύνει λόγω της κάπνας, μειώνεται η ευαισθησία με αποτέλεσμα η αυτόματη λειτουργία να μην λειτουργεί σωστά. Τραβήξτε προς τα έξω τον ανιχνευτή φλόγας (μαύρος) ο οποίος είναι συνδεδεμένος κάτω από τον καυστήρα. Σκουπίστε τη γυάλινη επιφάνεια του ανιχνευτή φλόγας με ένα πανί και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του. Έλεγχος της εξάτμισης Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ελέγξτε για τυχόν χαλαρές συνδέσεις στο σύστημα εκκένωσης (σωληνώσεις και καπναγωγός), φραγή του καπναγωγού, διάβρωση ή διαρροή. Εάν εντοπίσετε σφάλματα, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για έλεγχο (φραγή αγωγών ή ανοιγμάτων κτλ.). 23

24 Τρόπος εγκατάστασης Επιλογή του χώρου εγκατάστασης Όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης του λέβητα, επιλέξτε ένα σημείο που ενδείκνυται για την εκτέλεση των συνοδευτικών εργασιών, όπως π.χ. οι εργασίες παροχής νερού ή ρεύματος. Όσον αφορά το χώρο εγκατάστασης του λέβητα, επιλέξτε ένα σημείο το οποίο πληροί τις προδιαγραφές εγκατάστασης του λέβητα και το νόμο περί οικοδομικής δραστηριότητας που ισχύει για την εκάστοτε πόλη ή δήμο. Εγκαταστήστε το λέβητα σε όσο το δυνατόν ευρύτερη επιφάνεια για λόγους συντήρησης και πρόληψης πυρκαγιάς. Εγκαταστήστε το λέβητα σε χώρο που ενδείκνυται για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Εάν στο σημείο εγκατάστασης δεν υπάρχει ηλεκτρική πρίζα, απευθυνθείτε σε κάποια εγκεκριμένη από τη ΔΕΗ εταιρία για την εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων. Ο χώρος εγκατάστασης που θα επιλέξετε θα πρέπει να βρίσκεται μακριά από σημεία αποθήκευσης και επεξεργασίας εύφλεκτων και αναφλέξιμων υλικών. Στο σημείο εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει σύστημα εκκένωσης. Διάγραμμα τυπικής καλωδίωσης: Εγκατάσταση με δεξαμενή Ανοιχτή δεξαμενή εξα ενή ε έκτασης Νερό Πίσω έρος λέβητα Είσοδος ζεστού νερού Μην το οθετείτε οτέ βαλβίδες εταξύ του λέβητα και της δεξα ενής Αγωγός αροχής νερού Ελάχ. 1,5 m Έξοδος ζεστού νερού Εκκένωση εξα ενή ε έκτασης Κρύο νερό Αντλία κυκλοφορίας ιανο έας Πηνίο θέρ ανσης Έξοδος ζεστού νερού Πηνίο ανεμιστήρα Είσοδος νερού ιανο έας Θερμαντικό σώμα θέρ ανσης Έξοδος συ υκνώ ατος ΕΕ Εκκένωση Το οθετήστε το σωλήνα εξόδου συ υκνώ ατος για το οντέλο συ ύκνωσης σύ φωνα ε τις αρα άνω οδηγίες Ζεστό νερό Αγωγός αροχής νερού Αντλία κυκλοφορίας εξα ενή νερού οροφής Νερό Αγωγός αράκα ψης εξα ενή ε έκτασης Το οθετήστε τον αγωγό σύ φωνα ε τις αρα άνω οδηγίες όταν χρησι ο οιείται αντλία κυκλοφορίας στην είσοδο νερού θέρ ανσης Νερό Σε ερί τωση εισόδου νερού έσω της δεξα ενής νερού οροφής 24

25 Κλειστή δεξαμενή Νερό Πίσω έρος του λέβητα Είσοδος ζεστού νερού Φίλτρο Έξοδος ζεστού νερού Βαλβίδα ασφάλειας Βαλβίδα εξαέρωσης Βαλβίδα εκτόνωσης Βαλβίδα ελέγχου Αντλία κυκλοφορίας ιανο έας Κρύο νερό Ζεστό νερό Έξοδος νερού θέρ ανσης Στεγανή δεξαμενή επέκτασης Πηνίο θέρ ανσης Πηνίο ανε ιστήρα Θερ αντικό σώ α Φίλτρο Draian Έξοδος συ υκνώ ατος ΕΕ Εκκένωση Το οθετήστε το σωλήνα εξόδου συ υκνώ ατος για το οντέλο συ ύκνωσης σύ φωνα ε τις αρα άνω οδηγίες Αντλία κυκλοφορίας Αγωγός αράκα ψης Το οθετήστε τον αγωγό σύ φωνα ε τις αρα άνω οδηγίες όταν χρησι ο οιείται αντλία κυκλοφορίας στην είσοδο νερού θέρ ανσης Προφυλάξεις 1. Ο διανομέας στην πλευρά επιστροφής νερού θα πρέπει να τοποθετείται χαμηλότερα από την είσοδο θέρμανσης. 2. Η σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη βοήθεια βαλβίδας ασφαλείας 3,5 kgf/cm 2 ή μικρότερης, ανοίγοντας τη σωλήνωση εκκένωσης προς τη δεξαμενή. 3. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 3,5 kgf/cm2. Μην επιτρέπετε την παροχή νερού με υψηλότερη πίεση και μην συνδέετε απευθείας τον αγωγό νερού με υψηλότερη πίεση. 4. Η υπερχείλιση νερού κατά τη διάρκεια της θέρμανσης στη δεξαμενή υποδεικνύει ότι η χωρητικότητα της δεξαμενής είναι μικρή. Αντικαταστήστε την με μια μεγαλύτερη. 5. Η αντίστροφη ροή νερού προς τη δεξαμενή κατά τη λειτουργία ή τη διακοπή της αντλίας κυκλοφορίας οφείλεται στην ύπαρξη υπερβολικής ποσότητας αέρα στον αγωγό. Αφαιρέστε τον αέρα ανοίγοντας ταυτόχρονα τις βαλβίδες του διανομέα, ενώ η αντλία κυκλοφορίας βρίσκεται σε λειτουργία. 6. Η εξάτμιση στη δεξαμενή υποδεικνύει ότι υπάρχει σφάλμα στο σύστημα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για έλεγχο. 7. Μην τοποθετείτε ποτέ βαλβίδες μεταξύ του λέβητα και της δεξαμενής. 8. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ελαττώματα ή βλάβες λόγω μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω προφυλάξεις. 25

26 Παράδειγμα τυπικής εγκατάστασης Καπναγωγός ή εξαναγκασμένη εξάτμιση (ΕΕ) Συνιστάται το μήκος του καπναγωγού να μην υπερβαίνει τα 3 μέτρα και η περιέλιξη να μην εκτείνεται σε περισσότερα από 2 σημεία (εκτός από την περιέλιξη στο τελείωμα του καπναγωγού). Συνιστάται η χρήση του συνδέσμου καπναγωγού στη διάμετρο σύνδεσης. Μην στενεύετε τον καπναγωγό. Μεγιστοποιήστε την ακτίνα περιέλιξης κατά την εργασία. Συνιστάται να διατηρείτε τον καπναγωγό ζεστό με τη βοήθεια άφλεκτης μόνωσης. Λέβητας συμπύκνωσης, μοντέλο: 200 / 250 / 350NHC ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΗΜΙΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 150 mm ΠΑΝΩ ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 10 ΠΑΝΩ 300 mm ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΑ ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Κατά την εγκατάσταση του καπναγωγού η γωνία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 μοίρες, επειδή το παραγόμενο συμπύκνωμα στον καπναγωγό εξατμίζεται εσωτερικά. Εάν η γωνία του καπναγωγού υπερβαίνει τις 10 μοίρες, το νερό της βροχής θα περνάει στο εσωτερικό του λέβητα. Ο καπναγωγός θα πρέπει να αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι ή ανθεκτικό στη θερμότητα και τη διάβρωση μέταλλο. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν παράθυρα γύρω από το τελείωμα του καπναγωγού σε ακτίνα 600 mm. ΠΡΟΣΟΧΗ Σε περίπτωση έκλυσης καυσαερίων στο χώρο, κινδυνεύετε από δηλητηρίαση λόγω των καυσαερίων. 26

27 Εκκένωση συμπυκνώματος 1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα δημιουργείται συμπύκνωμα, το οποίο πρέπει να διοχετεύεται στο σύστημα εκκένωσης. 2. Συνδέστε τον αγωγό εκκένωσης στην έξοδο του συστήματος ουδετεροποίησης στο κάτω μέρος του λέβητα και, στη συνέχεια, συνδέστε σφιχτά το άλλο άκρο του σωλήνα απευθείας στην οπή ενός νεροχύτη. 3. Σε περίπτωση χρήσης άλλου σωλήνα εκκένωσης που δεν υπήρχε κατά την αρχική εγκατάσταση, το εσωτερικό θα πρέπει να είναι πλαστικό και η εσωτερική διάμετρος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από Φ Βεβαιωθείτε ότι ο ουδετεροποιητής του λέβητα είναι γεμάτος με νερό. Εάν όχι, γεμίστε τον. 5. Μην χρησιμοποιείτε το συμπύκνωμα ως πόσιμο νερό ή κατά το πλύσιμο. 6. Αποφύγετε το σχηματισμό παγετού στο σωλήνα εκκένωσης νερού ουδετεροποίησης. Ο σωλήνας πρέπει να είναι μονωμένος. (Σε χώρους με πιθανή έκθεση σε θερμοκρασίες ψύξης μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση πρόσθετης διάταξης με αντιψυκτική λειτουργία.) Προσοχή! Γεμίστε με νερό πριν την εκκίνηση Πλευρά συμπύκνωσης λέβητα Σωλήνας εκκένωσης Συμπύκνωμα Τοποθετήστε το σωλήνα συμπυκνώματος στην οπή του νεροχύτη, εσωτερικό ή εξωτερικό στόμιο εκροής νερού στο λεβητοστάσιο 27

28 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ-CV2 Σημεία ελέγχου ασφαλείας 1. Ελέγξτε την ηλεκτρική τάση πριν θέσετε σε λειτουργία τον λέβητα. 2. Το τηλεχειριστήριο δωματίου μπορεί να προσαρμοστεί σε τάση 24-31V DC από τον κύριο ελεγκτή του λέβητα. 3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την ηλεκτρική θύρα σωστά. Η μία προορίζεται για το τηλεχειριστήριο δωματίου και η άλλη για το τηλέφωνο. Σημεία ελέγχου τοποθέτησης 1. Τοποθετήστε τον ελεγκτή δωματίου στον τοίχο του δωματίου ή του καθιστικού. Το ύψος τοποθέτησης είναι περίπου 1,5 m. 2. Τοποθετήστε στο σωστό σημείο για την ανίχνευση της θερμοκρασίας του δωματίου.3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά την ηλεκτρική θύρα σωστά. 3. Αποφύγετε την τοποθέτησή του κοντά στο θερμαντικό σώμα ή στο άμεσο φως του ήλιου, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση του περιβλήματος και βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του. 4. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε ακάθαρτα ή υγρά μέρη, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του περιβλήματος. Σημεία ελέγχου χρήσης 1. Φροντίστε ώστε να αποτρέπετε την είσοδο μεταλλικών αντικειμένων (βελόνες, νομίσματα) ή εύφλεκτων υλικών (χαρτί, σπίρτα) στο εσωτερικό της οπής του αεραγωγού του περιβλήματος. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά. 2. Μην ανοίγετε το περίβλημα και μην εκτελείτε εργασίες στο εσωτερικό του. 3. Προσέχετε ώστε η γραμμή τροφοδοσίας να μην είναι εκτεθειμένη στο χώρο. 4. Μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες (διαλυτικό, βενζίνη, διαλύτες ) 5. Πριν γυαλίσετε τον ελεγκτή δωματίου, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και χρησιμοποιήστε απαλό πανί. Περιγραφή και λειτουργία Λυχνία σήματος Λειτουργία (Κανονική λειτουργία) Παροχή ζεστού νερού Λειτουργία θέρμανσης. Διακοπή λειτουργίας λέβητα Έλεγχος (Σφάλμα λειτουργίας) Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Λειτουργία & αισθητήρας Προβολή θερμοκρασίας & σφαλμάτων ί έ ί ς ύ έ ό ς ύ ς άς 28

29 Στερέωση και καλωδίωση 1. Συνδέστε σταθερά τον αγωγό του ελεγκτή δωματίου (Γραμμή 2) από το λέβητα στην αντίστοιχη θύρα της πίσω πλευράς του ελεγκτή. 2. Συνδέστε σταθερά τον αγωγό KD-SP στη θύρα τηλεφώνου στην πίσω πλευρά του μετατροπέα-cv2. 3. Στερεώστε σταθερά τον ελεγκτή δωματίου στον τοίχο, χρησιμοποιώντας το στήριγμα του μετατροπέα-cv2. 4. Καλωδίωση L1 L 29

30 Σύστημα πολλαπλών ορόφων Μετατροπέας M.F.S (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Ανεμιστήρας Βαλβίδα 3ος όροφος Θερμαντικό σώμα Μετατροπέας M.F.S (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Ανεμιστήρας Βαλβίδα 2ος όροφος Θερμαντικό σώμα Μετατροπέας M.F.S (KDC-5P) DR-5P TMR-5P Ανεμιστήρας Βαλβίδα 1ος όροφος Θερμαντικό σώμα ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ-CV2 Αισθητήρας ανιχνευτή ροής νερού Ενεργοποιητής ΒΑΛΒΙΔΑΣ : Erie VT2325G13A01A AC24V 2WAY WATT6.5 Κρύο νερό Ισχύς (AC220V) Αντλία Λέβητας KDC-104P KDC-106M Αρ. υποδοχής Roomcon 30

31 Μετατροπέας δωματίου συστήματος πολλαπλών ορόφων Φ4.5 HOLE KyungDong M.F.S ROOM CONVERTER VALVE or FAN (ACPOWER VOLT 100VA) Blue Brown VALVE (AC24V 6VA) Red AC POWER INPUT WIRE DRAW Green AC250V 5A Orange White ROOMCON -6P,7P (10, 21) KDC-104P, 207TP KDC-5P (AC220V) <KDC-5P> Μετατροπέας CV2 31

32 Εγκατάσταση θερμοστάτη δωματίου 1. Στερεώστε το στήριγμα με τη βοήθεια μπουλονιών. 2. Συνδέστε σταθερά τα δύο καλώδια από το λέβητα στις βίδες στο πίσω μέρος του θερμοστάτη δωματίου. 3. Συνδέστε σταθερά τα δύο καλώδια τηλεφώνου στις βίδες στο πίσω μέρος του θερμοστάτη δωματίου. 4. Τοποθετήστε το θερμοστάτη δωματίου στο στήριγμα. Λέβητας Κύριος ελεγκτής R/C T P Συνδέσεις τηλεφώνου 32

33 Τρόπος αντικατάστασης των εξαρτημάτων Δεν υπάρχουν εξαρτήματα τα οποία φθείρονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αν χρειάζεται αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Για την επιδιόρθωση του λέβητα απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς, την αντιπροσωπεία ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η επιδιόρθωση του λέβητα από μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα και γι αυτό απαγορεύεται. 33

34 Διάγραμμα ηλεκτρικής καλωδίωσης ΑΡ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ: 200, 250, 350NHC Λευκό Κόκκινο Μαύρο Μαύρο Θαλασσί Μπλε Μπλε Καφέ Θαλασσί ΜΑΥΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Πράσινο + Κίτρινο Κίτρινο Κόκκινο Μπλε Πορτοκαλί Μαύρο Μπλε Καλώδιο προθερμαντήρα πετρελαίου Καφέ Πράσινο ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Μπλε Καφέ [ΛΕΒΗΤΑΣ] [ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ] ΓΕΙΩΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ Μπλε Κίτρινο ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Καλώδιο τροφοδοσίας (250V, 10 A) 34

35 Τρόπος εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων Σύμπτωμα Αιτία Μέθοδοι επίλυσης 1. Ο κινητήρας δεν λειτουργεί, ακόμη και όταν είναι πατημένο το κουμπί ισχύος 2. Ο κινητήρας περιστρέφεται, αλλά ο λέβητας δεν αναφλέγεται. 3. Ο λέβητας αναφλέγεται, αλλά σταματά αμέσως. 4. Η ηλεκτρονική αντλία κάνει έντονο θόρυβο 5. Κατά την ανάφλεξη προκαλείται επιστροφή φλόγας. 6. Ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος κατά την καύση. 1. Η θερμοκρασία του λέβητα υπερβαίνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. 2. Ο ελεγκτής δωματίου είναι απενεργοποιημένος. 3. Άλλο. 1. Η βαλβίδα πετρελαίου είναι κλειστή. 2. Δεν υπάρχει πετρέλαιο στη δεξαμενή. 3. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 4. Το φίλτρο πετρελαίου είναι κλειστό. 5. Άλλο. 1. Η στάθμη πετρελαίου στη δεξαμενή είναι πολύ χαμηλή. 2. Ο ανιχνευτής φλόγας (CdS) δεν λειτουργεί. 3. Υπάρχει φραγή στο φίλτρο πετρελαίου. 4. Υπάρχουν προσμίξεις στο πετρέλαιο. 5. Άλλο. 1. Υπάρχει φραγή στο φίλτρο πετρελαίου. 2. Υπάρχει αέρας στους αγωγούς. 3. Άλλο. 1. Ο αέρας επιστρέφει στην εξάτμιση. 2. Η διάταξη ανάφλεξης είναι ελαττωμ ατική. 3. Άλλο. 1. Ο αέρας καύσης είναι υπερβολικός. 2. Η ποσότητα τροφοδοσίας πετρελαίου είναι υπερβολική. 3. Άλλο. 1. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Μόλις η θερμοκρασία του λέβητα πέσει, θα ξεκινήσει η λειτουργία. 2. Ρυθμίστε τον ελεγκτή δωματίου στην κατάσταση λειτουργίας, 3. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα. 2. Προσθέστε πετρέλαιο. 3. Αφαιρέστε τον αέρα. 4. Καθαρίστε το λέβητα. 5. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 1. Προσθέστε περισσότερο πετρέλαιο. 2. Καθαρίστε τον ανιχνευτή φλόγας. 3. Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου. 4. Χρησιμοποιήστε πετρέλαιο καλύτερης ποιότητας. 5. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 1. Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου. 2. Αφαιρέστε τον αέρα. 3. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. 7. Παράγεται καπνός και κάπνα. 1. Το πετρέλαιο δεν είναι καλής ποιότητας ή έχει προσμίξεις. 2. Ο αέρας καύσης δεν επαρκεί. 3. Άλλο. 8. Άλλο 1. Υπάρχει διαρροή στους αγωγούς καυσίμου. 2. Υπάρχει διαρροή τους αγωγούς νερού. 1. Αντικαταστήστε το πετρέλαιο. 2. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή την αντιπροσωπεία. Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα ή το διανομέα της περιοχής σας για τυχόν άλλα προβλήματα. 35

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS ΚΑΣΕΤΑ 4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ DC INVERTER DC INVERTER 4 WAY CASSETE TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUC-18UR4SAA1/AUW-18U4SZ1 AUC-24UR4SEA1/AUW-24U4SA1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008

Προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001-2008 Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ. Η ΟΜΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ (Model No : 200NHC, 250NHC, 350NHC) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (KDC-106M) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ευχαριστούµε που επιλέξατε λέβητα SATURN. Για να λειτουργήσετε τον λέβητα σωστά, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του, και φυλάξατέ το µαζί µε την εγγύηση σε ασφαλές σηµείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON

ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧYLON ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ l Σχεδόν τριπλάσια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με αυτής των χαλύβδινων l Υψηλή αντίσταση στην οξείδωση-επιφανειακή φθορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα