Dalla Corte Evolution

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dalla Corte Evolution"

Transcript

1 Dalla Corte Evolution

2 το κλασικό μοντέλο - η επανάσταση Το μοντέλο Evolution παρέχει τέλεια αποτελέσματα, εκεί που απαιτείται υψηλής ποιότητας καφές. Με την δοκιμασμένη τεχνολογία των πολλαπλών boilers και όλα τα χαρακτηριστικά του συστήματος που διαθέτει, αναπτύχθηκε ραγδαία από το 2001 για να καταστεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αγορά των παραδοσιακών επαγγελματικών μηχανών καφέ espresso. Ως εκ τούτου, παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα ανώτερου επιπέδου σε κάθε φλιτζάνι. Με αυτά τα απλά αλλά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, η Evolution ακόμα και σήμερα θέτει πρότυπα -άλλος ένας λόγος για την Dalla Corte να μην αλλάξει το κλασικό της μοντέλο. our classic model - the evolution The Evolution provides perfect results wherever the highest quality coffee is required. With our proven multi-boiler-technology and all its available system features, it has developed rapidly since 2001 to become a benchmark for the whole sector. Therefore it provides reliable results at the highest level - cup by cup. With these simple but unusual characteristics, the Evolution is today still setting standards -another reason for Dalla Corte not to change its classic model.

3 Τεχνολογία πολλαπλών boiler +χαρακτηριστικά του συστήματος Στην καρδιά της κάθε μηχανής Dalla Corte φυσικά βρίσκεται η αυθεντική τεχνολογία των πολλαπλών boiler της Dalla Corte. Ο μοναδικός τρόπος λειτουργίας της - οι μονάδες παρασκευής καφέ (group) που λειτουργούν ανεξάρτητα από το boiler ζεστού νερού ατμού με το σύστημα άμεσου ελέγχου θερμοκρασίας DTCS - είναι κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και συνεπώς, ασυναγώνιστος. Οι παράμετροι της κάθε μονάδας παρασκευής καφέ (group) μπορούν να ρυθμιστούν και να λειτουργούν ανεξάρτητα η μια από την άλλη. Η τεχνολογία των πολλαπλών boiler σε συνδυασμό με τα καινοτόμα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του συστήματος, δημιουργεί εντελώς νέες δυνατότητες για την προετοιμασία των διαφορετικών ειδών καφέ, με βάση το espresso! Οι χρήστες μπορούν να κάνουν πραγματικότητα τη δική τους, μοναδική ιδέα του τέλειου καφέ - με μια ημιαυτόματη μηχανή που χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. multi-boiler-technology+system-features At the heart of each Dalla Corte machine is naturally Dalla Corte s original multi-boiler-technology Its unique way of functioning the brewing units that work independently of the boiler with the DTCS (Direct Temperature Control System) - is patented and therefore unrivalled. The parameters of each brewing unit can be set and run independently from one another. DTCS Digital Temperature Control System This multi-boiler-technology, combined with Dalla Corte innovative system-features, opens up completely new possibilites for the preparation of espresso-based coffees! Users can turn their own individual, concepts of the perfect coffee into reality with a semi-automatic machine that is universally usable. 03

4 DCS Digital Control System Το σύστημα ψηφιακού ελέγχου (DCS) δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να προγραμματίζει ψηφιακά και να βλέπει τις αλλαγές σε όλες τις σχετικές παραμέτρους του κάθε group και της κάθε μονάδας βρασμού ανεξάρτητα του ενός από το άλλο. Επιπροσθέτως, το DCS σας δίνει την δυνατότητα του πλήρη ελέγχου στους κύκλους συντήρησης και στις οικονομικές παραμέτρους. Στην σειρά Evolution αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό χειριστήριο.. Dalla Corte Digital Control System, enables the user to digitally program and visualize all relevant parameters of every group and boiling unit independently from one another. In addition, the DCS gives you full control over maintenance cycles and economic parameters. In the Evolution-Series, this is achieved using an external handheld device. OCS Online Control System Για τη συστηματική γαστρονομική χρήση των μηχανημάτων, αναπτύχθηκε το σύστημα απομακρυσμένης σύνδεσης για έλεγχο και ρύθμιση της μηχανής, OCS. Όλες οι ρυθμίσεις που διαχειρίζεται από το DCS, μπορούν πλέον να ελέγχονται και να εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας απομακρυσμένα χάρη στο OCS. Το βασισμένο στα Windows λειτουργικό που χρησιμοποιείται στην μηχανή είναι προσβάσιμο μέσω ενός ολοκληρωμένου σειριακού μόντεμ GSM ή μέσω internet. Αν προκύψει κάποιο σφάλμα στο σύστημα και επομένως ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός, αυτό το σφάλμα μπορεί να αναλυθεί online μέσω του λογισμικού του OCS. For the systemic gastronomic use, Dalla Corte has developed the Online Control System. All settings that are managed by the DCS, can now be controlled and displayed remotely thanks to the OCS. The Windows-based software used in the machine can be accessed via an integrated serial GSM modem or over the Internet. If an error occurs within the system, and thus an alarm is triggered, this error can be analyzed online through the OCS-software.

5 GCS Grinder Control System Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα αλληλεπίδρασης και ελέγχου του μύλου άλεσης από την μηχανή, της Dalla Corte, (GCS) δίνει αποτελεσματικές απαντήσεις σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που συναντά κανείς όταν δουλεύει με ημιαυτόματη μηχανή καφέ και αυτή δεν είναι άλλη από την εγγυημένη και σταθερή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος μέσα από αυτόματες ρυθμίσεις των μαχαιριών του μύλου άλεσης καφέ. Η μηχανή και ο μύλος συνδέονται μόνιμα μέσω ενός συνδέσμου ηλεκτρονικού ελέγχου(link). Εάν ο μέσος χρόνος εκχύλισης του καφέ αποκλίνει από τον προρυθμισμένο απαιτούμενο χρόνο, ο μύλος θα ρυθμίσει αυτόματα τα μαχαίρια ώστε να το εξομαλύνει. Οι δόσεις που αποκλίνουν από το προκαθορισμένο εύρος π.χ. όχι καλό πάτημα του καφέ με το πατητήρι / μικρή ποσότητα αλεσμένου καφέ στο κλείστρο, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την διαδικασία λήψης πληροφοριών για το αποτέλεσμα (feedback). Ο διπλός μύλος, DCII-GCS σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την γνωστή κατασκευάστρια εταιρία μύλων Mahkonig The patented Grinder Control System solves one of the biggest challenges of working with a semiautomatic machine: guaranteed and consistent product quality through automatic adjustment of the grinder burrs. The machine and grinder are permanently connected via an electronic control link. If the average extraction time varies from the required time set, the grinder will automatically adjust the grinder burrs to compensate. Shots that fall outside of the predefined range, e.g. badly tamped, too much/too little ground coffee, are not taken into consideration during the feedback process. Dual grinder, DCII GCS, was developed in conjunction with the renowned grind manufacturer Mahlkönig. MCS M ilk Control System Το σύστημα παρασκευής αφρογάλατος MCS (Milk Control System) δημιουργεί αυτόματα, πυκνό και κρεμώδες αφρόγαλα. Το τέλειο αφρόγαλα γίνεται δυνατό για κάθε τύπο γάλατος χάρη στον προγραμματιζόμενο σύστημα το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί σε κάθε επιθυμητή θερμοκρασία. The Milk Control System automatically creates constant, dense and creamy milk foam. The perfect froth for each type of milk is made possible thanks to programmable system which can be set to every desired temperature. 05

6 σειρά evolution - μια σειρά από απλές λύσεις 1 Ενεργειακή απόδοση - κάθε μονάδα παρασκευής καφέ (group) μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί αυτόνομα. Energy-efficiency - each brewing unit can be turned on or off independently. 2 Εργονομικός σχεδιασμός - επιτρέπει την δημιουργία του αφρογάλατος με μισή στροφή του επιλογέα Ergonomic design - enables creation of milk foam with a half-twist of the dial. 5 3 Ζεστό νερό - 2 διαφορετικές ρυθμίσεις παροχής νερού (π.χ. για αμερικάνικο καφέ και τσάι). Hot water - 2 different dispenser settings (e.g. for Americanos and teas). 4 Τέλεια συνεκτικότητα και υφή στο αφρόγαλα χάρη στο ακροφύσιο ατμού με τρεις οπές. Perfect milk foam consistency thanks to a 3-hole tip steam wand. 4 5 Για τέλεια εκχύλιση του καφέ - κλείστρο διαμέτρου 54mm. For a perfect extraction - diameter of porta filter: 54mm. 6 Σύστημα απομακρυσμένης σύνδεσης (OCS) - ελέγχει την λειτουργία όλης την μηχανής απομακρυσμένα ανεξαρτήτως χρόνου και σημείου εγκατάστασης της μηχανής. Online Control System (OCS) - controls all machine functionality remotely, regardless of time and location.

7 evolution-series the number of simple solutions 7 Σύστημα αλληλεπίδρασης της μηχανής με τον μύλο άλεσης (GCS) - ο βαθμός άλεσης ρυθμίζεται και προσαρμόζεται αυτόματα. Grinder Control System (GCS) - the degree of grinding is automatically regulated and adjusted. 8 8 Ενεργειακή απόδοση - ο θερμαντήρας φλιτζανιών μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί. Energy-efficiency - cup heater can be turned on or off. 9 9 Σύνδεση με σειριακό εξωτερικό χειριστήριο - όλες οι παράμετροι της μηχανής μπορούν να προγραμματιστούν και να τροποποιηθούν μέσω ενός εξωτερικού χειριστηρίου (palm pad). Serial palm-pad connection - all machine parameters can be programmed and adjusted through an external palm-pad. é Σύστημα παρασκευής αφρογάλατος (MCS) - τέλειο αφρόγαλα με το πάτημα ενός πλήκτρου. Milk Control System (MCS) - perfect milk foam at the touch of a button. é Απλή κατασκευή - η μηχανή μπορεί να ανοιχτεί εύκολα αφαιρώντας μόνο 4 βίδες. Simple construction - the machine can be opened up easily by removing just 4 screws. 07

8 τεχνικά χαρακτηριστικά χρώματα colours μαύρο black άσπρο white 2 γκρουπ 2 groups 3 γκρουπ 3 groups 4 γκρουπ 4 groups διαστάσεις (μ x υ x β) (mm) 730x510x x510x x510x550 dimensions (l x h x d) (mm) 730x510x x510x x510x550 διαστάσεις (high version) (mm) 730x575x x575x550 dimensions (high version) (mm) 730x575x x575x550 βάρος (kg) weight (kg) ισχύς (24h-stand-by)* (kw) 7,95 11,3 13,0 power (24h-stand-by)* (kw) 7,95 11,3 13,0 ισχύς (kw) 4,5 6,3 7,2 power (kw) 4,5 6,3 7,2 τάση (V) 400 Volt 400 Volt 400 Volt connected load (V) 400 Volt 400 Volt 400 Volt χωρητικότητα boiler 7, boiler capacity 7, χωρητικότητα γκρουπ capacity of group heads σειριακές συνδέσεις RS 232 για GCS, OCS για GCS, OCS για GCS, OCS serial connection RS 232 per GCS, OCS per GCS, OCS per GCS, OCS προαιρετικά options σύστημα παρασκευής αφρογάλατος MCS milk-control-system σύστημα αλληλεπίδρασης της μηχανής με τον μύλο άλεσης GCS grinder-control-system σύστημα απομακρυσμένης σύνδεσης OCS online-control-system εξωτερικό χειριστήριο ψηφιακού προγραμματισμού παραμέτρων external palm *πιστοποιημένο απο IMQ (αριθ. πιστοποιητικού 05SJ00184) *proven by IMQ (certificate no. 05SJ00184)

9 technical data GRINDER DC-II δυνατότατα άλεσης grinding capacity χωρητικότητα δοχείων κόκκων καφέ hopper capacity διαστάσεις, (μ x υ x β) dimensions (l x h x d) τάση voltage κατανάλωση ενέργειας power consumption στροφές / λεπτό rotations / minute μαχαίρια 0 grinding disc diameter περίπου 2,8-3,8 g/sec approx. 2,8-3,8 g/sec 2 x 800 g 2 x 800 g 29 x 58 x 32,5 cm 29 x 58 x 32,5 cm V V max. 550 W max. 550 W 1480 rpm 1480 rpm 65 mm 65 mm dcii gcs Ο ειδικά σχεδιασμένος μύλος άλεσης on Demand εγγυάται σταθερή ποιότητα μέσω της πρώτης στη βιομηχανία μέθοδο παρακολούθησης και ελέγχου της άλεσης καφέ από την μηχανή. Αυτό είναι το πρώτο σύστημα στον κόσμο που δύναται να παράγει τέλεια εκχύλιση του espresso και γεύση χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση στις ρυθμίσεις του μύλου. dcii gcs Specially designed Grind on Demand Grinder guarantees consistent quality through an industry first monitoring method. This is the world s first system that can produce perfect espresso extraction and taste without human intervention of grinder settings. high version Μέσα από την «τμηματική» κατασκευή των μηχανών, η Dalla Corte είναι σε θέση να προσφέρει μία έκδοση της Evolution με ψηλότερά τοποθετημένα τα group και με ελάχιστο επιπλέον κόστος. Αυτό το μοντέλο είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις επιχειρήσεις καφεστίασης με έμφαση κυρίως στην παροχή takeaway και ροφημάτων με βάση το espresso που σερβίρονται σε ψηλότερα γυάλινα και take out ποτήρια. high version Through the modular construction of Dalla Corte machines the company is in a position to offer a slightly taller version of the Evolution with minimal additional expenditure. This model is particularly suited to catering outlets focussing mainly on providing takeaway items and espresso-based milk beverages with a need for taller take-out cups and glasses. καθαρό βάρος 20 kg net weight 20 kg χρώματα λευκό, μαύρο standard-painting white, black 90mm/3,5 165mm/6,5 09

10 διαστάσεις (μ x υ x β) dimensions (l x h x d) βάρος weight τάση connected load χωρητικότητα boiler boiler capacity χωρητικότητα νερού γκρουπ capacity group heads παροχή ζεστού νερού tea water dispenser σύνδεση στο δίκτυο fixed water connection δεξαμενή νερού water tank (mm) (mm) (kg) (kg) mini mini 245x385x x385x Volt Volt 1,5 1,5 3 3 super-mini super-mini 315x500x x500x Volt Volt 3,5 3,5 mini και super mini Μικρές, αλλά σχεδιασμένες τέλεια! Εξοπλισμένες με την ίδιας τεχνολογίας μονάδα εκχύλισης καφέ (group) με αυτή της σειράς Evolution και οι δύο μηχανές της Dalla Corte ενός group προσφέρουν άριστης ποιότητας espresso και είναι κατάλληλες για χρήση στο σπίτι, στο γραφείο και σε κάθε μικρή επιχείρηση. Το boiler ζεστού νερού και ατμού και η μονάδα εκχύλισης καφέ λειτουργούν εντελώς ανεξάρτητα, η θερμοκρασία εκχύλισης μπορεί να ρυθμιστεί στα επιθυμητά επίπεδα αναδεικνύωντας όλες τις δυνατότητες που έχει κάθε χαρμάνι καφέ. mini and super mini Small, but perfectly formed! Kitted out with the same brewing unit technology as the Evolution series multiple group machines, both our single group machines offer perfect espresso quality for use in the home or office e.g. for any smaller catering outlets. The boiler and brewing unit work completely independently from one another and, in order to discover the full potential of an espresso blend, the brewing temperature can regulated to whatever desired degree.

11 ενεργειακή απόδοση από καρδίας Οι κλιματολογικές αλλαγές και το ενεργειακό κόστος είναι δύο σύγχρονες έννοιες που συμπορεύονται. Γι 'αυτό η κατανάλωση ρεύματος και οι εκπομπές CO2 διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών συσκευών. Οι έλεγχοι ενεργειακής απόδοσης, που έχουν ήδη αποδειχθεί επιτυχείς για πολλές άλλες ηλεκτρικές συσκευές, τώρα καθιερώνουν σταθερά την Dalla Corte ως την εταιρία που θέτει τα στάνταρτ στη βιομηχανία της κατασκευής μηχανών espresso. Στο διεθνούς φήμης ινστιτούτο για την πιστοποίηση των προϊόντων στους τομείς της ποιότητας και ασφάλειας IMQ ανατέθηκε από την Dalla Corte να αναπτύξει μια ουδέτερη, ανεξάρτητη διαδικασία έλεγχου. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι από τώρα και στο εξής υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα στην αγορά. Οι μηχανές Dalla Corte δύο, τριών και τεσσάρων group της σειράς Evolution δοκιμάστηκαν σε συνθήκες 24 ώρης κατάστασης αναμονής. Αυτά τα αποτελέσματα, παρέχουν την πρώτη πραγματική σύγκριση για την ενεργειακή απόδοση στην βιομηχανία κατασκευής μηχανών καφέ espresso και επομένως ωθούν τον ανταγωνισμό σε όλο και καλύτερη χρήση της ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των μηχανών Dalla Corte. Και πάλι, η Dalla Corte έχει κάνει αποστολή της να χρησιμοποίει ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. energy efficiency from the heart Climate change and energy costs go hand in hand. That s why power consumption and CO2 emissions play an increasingly important role in the purchase of electrical appliances. Energy efficiency tests, which have already proven successful for many other electrical appliances, now firmly establish Dalla Corte as setting the industry standard for espresso machines. The internationally renowned institute for product certification in the areas of quality and safety IMQ was commissioned by Dalla Corte to develop a neutral test process. This test procedure ensures that from now on there is more transparency and comparability in the market. Dalla Corte Evolution-Series machines were tested under the conditions of a 24-hour-stand-by-operation period. These results, provide the first true comparison for energy efficiency in the industry and thus challenge the competition to increasingly better use of energy. The same applies to the materials that we use for our machines. Again, Dalla Corte has made its mission to use recyclable and environmentally friendly materials. 11

12 Partner / Στοιχεία Συνεργάτη

Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines.

Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines. Η επόμενη γενιά των μηχανών καφέ. The next generation of coffee machines. Επιβλητική εξωτερική εμφάνιση. Έξοχη εσωτερική κατασκευή. Perfect exterior. Superior interior. Η σειρά υπεραυτόματων μηχανών καφέ

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40

Solutions. Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14. Bathroom Accessories Page 32 Touch Screen Technology Page 40 Contract. Woodwork. Solutions. Solutions Electronic Locking Page 04 Energy Management Page 14 Minibars Safeboxes Page 16 Page 8 Bathroom Accessories Page 3 Touch Screen Technology Page 40 Η STEFOS EVRIPIDOU

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience

CUSTOM DESIGNED PROFILES. Knowledge and experience CUSTOM DESIGNED PROFILES A D VA N C E D A L U M I N I U M P R O F I L E S Knowledge and experience 2 Company Profile Εταιρικό Προφίλ ELVIAL is one of the most rapidly growing aluminum profiles extruders

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES

ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ GARDEN DECORATION NATURAL PEBBLES ΑΥΤΟΝ.ΣΩΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΤΖΑΚΟΣΟΜΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ ΜΠΟΥΡΙΑ GARDEN DECORATION BARBEQUES DG & LPG HEATING UNITS STOVES METAL VENTILATION TURBINES ENAMELED PIPES ΕΙ Η ΚΗΠΟΥ BARBEQUE NATURAL

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.

Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest. Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2013 «Η πνευματική Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie

user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie user manual Οδηγίες Χρήσης návod na používanie Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Umývačka riadu ESF2450 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Safety

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts

Save. save Programme. Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts Save save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο Machine room-less lifts save Programme Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο 3 Εγκαταστάσεις IGV IGV Installations Οι ανελκυστήρες SAVE Programme είναι η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες

> ψυκτικοί θάλαμοι. > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης. > μονώσεις. > καταγραφικά. > ψυκτικά μηχανήματα. > υδραυλικές πόρτες > ψυκτικοί θάλαμοι > θάλαμοι βαθειάς κατάψυξης > μονώσεις > καταγραφικά > ψυκτικά μηχανήματα > υδραυλικές πόρτες Από το 1961 μέχρι και σήμερα η Stathis αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Kαθίσματα. Seating lines

Kαθίσματα. Seating lines Kαθίσματα Seating lines Περιεχόμενα/Contents 04 Kαθίσματα εργασίας Staff seating lines 06 08 10 12 14 Dat-ο @just Magic Campos Sim-ο Mesh Pixel 16 18 20 22 Dream Body emotion Easy Plus 24 Kαθίσματα διευθυντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΩΝ UPRIGHT REFRIGERATORS AND COUNTERS USE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GR) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προτού χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540872 C Publication date: 3 Nov 2009 ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SAFETY INFORMATION ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: WARNING: A CIRCUIT ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ BREAKER ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OR

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS

VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS epsi Manufactures of Industrial Refrigeration & Air Conditioning Equipment ΑΕΡΟΨΥΚΤΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ VARIO - VRT AIRCOOLED INDUSTRIAL WATER CHILLERS VARIO - VRT V - 170 VRT 50-365 VARIO - VRT

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories

Μονάδα Βάσης / Base unit. Διαμορφωτές / Modulators. Εφαρμογές / Applications. Μονάδες Βάσης / Base units. Παρελκόμενα / Accessories Headends Headends Τα headends της POLYTRON χάρη στην modular αρχιτεκτονική τους εξασφαλίζουν όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Η εύελικτη γκάμα της POLYTRON ξεκινάει από το μικρό SPM 100 και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης

Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες χρήσης Q1244 (C/S/V) Q1044 (C/S/V) Q844 (C/S/V) Register your product at www.samsung.com/global/register Κωδικός:Q1244-01641K-Ger Αγγλικά Προφυλάξεις Ασφάλειας Συγχαρητήρια για

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά

ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες. Ελληνικά Ελληνικό γλωσσάριο ITIL, v1.0, 28 Nοέμβρη 2012 βασισμένο στο αγγλικό γλωσσάριο v1.0, 29 Ιουλίου 2011 ITIL Γλωσσάριο και συντομογραφίες Ελληνικά 1 Ευχαριστίες Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τoν Ashley Hanna

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual

IAN 93482 PRESSURE WASHER PHD 150 C2 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE WASHER HOCHDRUCKREINIGER. Translation of original operation manual PRESSURE WASHER PHD 150 C2 PRESSURE WASHER Translation of original operation manual ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας HOCHDRUCKREINIGER Originalbetriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης IWD 7085 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ Ελληνικά, 1 English,13 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις Πρώτος κύκλος πλυσίματος Τεχνικά στοιχεία Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα