ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ"

Transcript

1 [ 21 ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ] 213.Α.Ε. & Ε.Π.Ε ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Ι. Γενικές παρατηρήσεις Η ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η οµιλία στην Ηµερίδα του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ Εφέτη Αθηνών ΙΙ.Υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα Α) Ρυθµίσεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας Β) Ρυµίσεις ειδικών νόµων 1. Εργατικές διαφορές ιάγραµµα 2. ιαφορές, που αφορούν στους καταναλωτές Γ) Πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων Τραπεζικός µεσολαβητής ΙΙΙ. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις Οι εναλλακτικές µέθοδοι επιλύσεως ιδιωτικών διαφορών Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Είναι άξια προσοχής η επισήµανση, ότι οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών βρίσκονται κατά τα τελευταία χρόνια [15-20] στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο των αρµόδιων κρατικών, όσο και οργανωµένων ιδιωτικών φορέων, στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική, αλλά και σε άλλες προηγµένες νοµικά χώρες. Με αντικείµενο τις εναλλακτικές µορφές επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών και ιδίως των διαφορών αστικού και εµπορικού χαρακτήρα αναπτύσσεται ένας έντονος προβληµατισµός, διεξάγονται πολλές συζητήσεις και αναλαµβάνονται αξιόλογες πρωτοβουλίες. Το ενδιαφέρον αυτό έχει εύλογη εξήγηση: Πρώτα απ όλα έχει την εξήγησή του στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η πολιτική δικαιοσύνη στην Ευρώπη και γενικότερα στις προηγµένες χώρες, τα οποία συνεχώς οξύνονται. Υπάρχει πράγµατι πρόβληµα αποτελεσµατικότητας και γενικότερα πρόβληµα αδυναµίας του θεσπισµένου κρατικού δικαστικού συστήµατος να ανταποκριθεί µε επάρκεια στα αιτήµατα και τις προσδοκίες των πολιτών, εξαιτίας κυρίως του εκρηκτικού πολλαπλασιασµού των εισαγόµενων στα δικαστήρια υποθέσεων, γεγονός που οδηγεί µοιραία στην επιµήκυνση του χρόνου εκδίκασής τους. Η µακρά διάρκεια της δίκης έχει φτάσει την κατάσταση στα όρια ουσιαστικά της αρνησιδικίας, µε συνέπεια να είναι πλέον συχνό το φαινόµενο της καταδίκης, όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε Α) για παραβίαση του άρθρου 6, παρ. 1, της ΕΣ Α (µη εκδίκαση υπόθεσης µέσα σε εύλογη προθεσµία). Έπειτα είναι τα πλεονεκτήµατα που οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών εµφανίζουν και τα οποία τους καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικούς. Αρκεί να αναφέρουµε την ταχύτητα και την ευελιξία, που τους διακρίνουν, αφού το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσονται είναι απελευθερωµένο από τους αυστηρούς φορµαλισµούς της δίκης, τις πολύ χαµηλές δαπάνες που απαιτούνται, την ενεργητική συµµετοχή των µερών στην εξελισσόµενη διαδικασία, χωρίς παραγνώριση της αρχής της εκατέρωθεν ακρόασης, και τον προσανατολισµό τους κυρίως στα ουσιαστικά συµφέροντα των µερών και όχι στα τυπικά δικαιώµατά τους. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η εναλλακτική δικαιοσύνη δεν βρίσκεται σε ανταγωνισµό µε το παραδοσιακό (κρατικό) σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης, αλλά βαίνει παράλληλα και σε αρµονική συνύπαρξη µε αυτό. Πλεονεκτώντας εκεί που το παραδοσιακό δικαστικό σύστηµα υστερεί προσπαθεί να θεραπεύσει τις αδυναµίες και τα προβλήµατα που από τη φύση του ενυπάρχουν στο σύστηµα αυτό ή που η λειτουργία του αναδεικνύει. Σηµείωση: Θεωρούµε, ότι θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιµο, στη περίπτωση που το τεύχος του «ελτίου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» παραδίδεται στο Λογιστήριο της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε., να παραδίδεται φωτοτυπία των ένθετων σελίδων ( ) στην Νοµική Υπηρεσία / στο Νοµικό Σύµβουλο / στο ιευθύνοντα Σύµβουλο / στο Γενικό ιευθυντή / στον Οικονοµικό ιευθυντή προς ενηµέρωσή του / της και να αρχειοθετούνται για µελλοντική χρήση.

2 214.Α.Ε. & Ε.Π.Ε Αξίζει να τονίσουµε ακόµη τη σηµασία, που αποδίδουν και το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν για την καθιέρωση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, όχι µόνο µεµονωµένα τα κράτη, αλλά και διακρατικοί οργανισµοί, όπως είναι το Συµβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά τη σύσταση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1986, µε την οποία καλούνται τα κράτη - µέλη να καθιερώσουν συµβιβαστικές διαδικασίες πριν ή κατά τη διάρκεια της πολιτικής δίκης προς το σκοπό της επίλυσης των διαφορών και τη Σύσταση του ίδιου Συµβουλίου του 1998 [Νο R(98) 1], µε την οποία προτείνεται στα κράτη-µέλη η καθίδρυση ή η ενίσχυση, όπου υπάρχει, του θεσµού της µεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη ναι σειρά αρχών, οι οποίες και προσδιορίζονται στη Σύσταση. Θα υπενθυµίσω ακόµη, ότι στην ίδια την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου προβλέπεται, ως εναλλακτική λύση, ο φιλικός διακανονισµός της διαφοράς (άρθρ. 38,39). Εξάλλου, το πόσο µεγάλη σηµασία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών φαίνεται και από το γεγονός, ότι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, στο τµήµα για τη συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και ειδικότερα στο άρθρο 170, παρ. 2 (ζ) προβλέπεται ρητά η θέσπιση, µε ευρωπαϊκό νόµο ή νόµοπλαίσιο, µέτρων, τα οποία διασφαλίζουν, µεταξύ άλλων, την ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης των διαφορών. Αξίζει ακόµη να επισηµανθεί, ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία πρότασης οδηγίας για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις υπό την ισχύουσα Συνθήκη, µε την επίκληση του άρθρου 65 αυτής. Η επικέντρωση, λοιπόν, της προσοχής στους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, ως µέσου θεραπείας των προβληµάτων της πολιτικής δικαιοσύνης και παράλληλα, ως µέσου που διευκολύνει την πρόσβαση του πολίτη στη δικαιοσύνη, είναι, όπως εξελίσσονται πλέον τα πράγµατα στο χώρο απονοµής της πολιτικής δικαιοσύνης, στην συντριπτική τουλάχιστον πλειονότητα των προηγµένων χωρών, όχι απλώς ενδιαφέρουσα, αλλά και αναγκαία. Για να γίνει σαφέστερο το τοπίο των εναλλακτικών µορφών επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών θα πρέπει να προχωρήσουµε σε κάποιους εννοιολογικούς προσδιορισµούς: Τους εναλλακτικούς τρόπους αντιλαµβανόµαστε κατά βάση, ως τρόπους εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, χωρίς την τήρηση δηλαδή των αυστηρών διατυπώσεων της δίκης, µε τη µεσολάβηση ενός τρίτου αµερόληπτου και ουδέτερου προσώπου. Τις πιο αντιπροσωπευτικές µορφές της εναλλακτικής αυτής δικαιοσύνης αποτελούν η συνδιαλλαγή [συµφιλίωση] και κυρίως η µεσολάβηση. Αν προσπαθήσουµε να οριοθετήσουµε τους αντιπροσωπευτικούς αυτούς τύπους εναλλακτικής δικαιοσύνης, κατά [ ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 22 ] βάση από τη µέχρι τώρα πρακτική εφαρµογή τους, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Και στη µία περίπτωση και στην άλλη παρεµβάλλεται µεταξύ των µερών, για την επίλυση της διαφοράς τους χωρίς δικαστική απόφαση, ένα τρίτο αµερόληπτο και ουδέτερο πρόσωπο. Στην πρώτη όµως περίπτωση το παρεµβαλλό- µενο τρίτο πρόσωπο προσπαθεί, ύστερα από συνεχείς ακροάσεις των µερών, να βοηθήσει απλώς αυτά να συνεννοηθούν και να καταλήξουν τα ίδια σε ένα φιλικό διακανονισµό της διαφοράς, ενώ στη δεύτερη υποδεικνύει το ίδιο λύση φιλικού διακανονισµού στα µέρη υπό τη µορφή µη δεσµευτικής γνώµης ή σύστασης. Η βασική λοιπόν παρατήρηση που µπορεί να γίνει για τους δύο αυτούς τύπους εναλλακτικής δικαιοσύνης είναι ότι ο παρεµβαλλόµενος στη διαφορά των µερών τρίτος έχει ένα ρόλο ευρύτερο και ενεργητικότερο στη µεσολάβηση από ότι στη συνδιαλλαγή. Κατά τα λοιπά εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, γεγονός που καθιστά συχνά δύσκολη τη διάκρισή τους στην πράξη, γι αυτό και είναι προτιµότερο να γίνεται αναφορά στη µεσολάβηση, ως κατ εξοχήν αντιπροσωπευτικό τύπο της εναλλακτικής δικαιοσύνης που καλύπτει και τη συνδιαλλαγή [συµφιλίωση], στην οποία µπορεί να γίνεται ειδική µνεία µόνον όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Έχοντας υπόψη αυτά, που προεξέθεσα, θα επιχειρήσω µια σύντοµη περιήγηση στο τοπίο των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών στη χώρα µας, δηλαδή της διαµεσολάβησης µε την ευρύτερη δυνατή έννοια. Θα αναφερθώ ειδικότερα στις σχετικές ρυθµίσεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας, στις προβλέψεις ορισµένων ειδικών νόµων και ορισµένες πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων. ΙΙ. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Α) Ρυθµίσεις του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας 1. Άρθρο 208 Κπολ (υποχρεωτική απόπειρα συνδιαλλαγής εκ µέρους του ειρηνοδίκη) Ο ειρηνοδίκης έχει την υποχρέωση στις υποθέσεις της αρµοδιότητάς του, που εκκρεµούν ενώπιόν του, να επιχειρήσει πριν από την εκδίκασή τους να συµβιβάσει τους διαδίκους. Η παράλειψη όµως εκπλήρωσης της υποχρέωσής του αυτής δεν προκαλεί απαράδεκτο ή ακυρότητα της διαδικασίας. Έτσι η ρύθµιση αυτή χάνει τη σηµασία της και σπάνια εφαρµόζεται στην πράξη. Οι δικάζοντες ειρηνοδίκες είναι προσανατολισµένοι είτε στην εκδίκαση της διαφοράς µε την προβλεπόµενη διαδικασία είτε στην αναβολή της συζήτησης και δεν δείχνουν προθυµία να ασκήσουν το διαµεσολαβητικό αυτό ρόλο τους, υποβοηθούµενοι στην απροθυµία τους αυτή και από τους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι πολύ σπάνια θίγουν το ζήτηµα της συµβιβαστικής επέµβασης του δικαστή. 2. Άρθρο 209 Κπολ (διαµεσολάβηση του ειρηνοδίκη κατόπιν προσφυγής των ενδιαφεροµένων) Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται εξουσία του κατά τόπον αρµόδιου ειρηνοδίκη να επεµβαίνει, πριν από την κατάθεση αγωγής, για να συµβιβάσει τα µέρη, ακόµη και σε υποθέ-

3 [ 23 ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ] σεις που δεν εµπίπτουν στην καθ ύλην αρµοδιότητά του, εφόσον όµως υποβληθεί σχετική αίτηση από τον ενδιαφερόµενο και προσέλθουν ενώπιόν του όλα τα µέρη. Η ρύθµιση αυτή αναγορεύει τον ειρηνοδίκη, ως κατάλληλο τρίτο πρόσωπο [µεσολαβητή] γενικής αρµοδιότητας, για να επιτύχει την εξώδικη επίλυση της διαφοράς µε φιλικό διακανονισµό. Για την επιτυχία του έργου του αυτού ο ειρηνοδίκης έχει ένα ευρύ και αρκετά ελεύθερο πεδίο δράσης, που χαράσσεται από το άρθρο 210 Κπολ. Σύµφωνα µε το τελευταίο αυτό άρθρο ο ειρηνοδίκης εξετάζει µαζί µε τους ενδιαφεροµένους ολόκληρη τη διαφορά, χωρίς να δεσµεύεται από το ισχύον ουσιαστικό και δικονοµικό δίκαιο και εκτιµά ελεύθερα τα διάφορα πραγµατικά περιστατικά, έτσι ώστε να προσεγγίσει πιο ελεύθερα ένα ικανοποιητικό τρόπο συµβιβασµού. Για τις ενέργειες του ειρηνοδίκη γίνεται σύντοµη αναφορά στα πρακτικά και εάν µεν αποτύχει η συµβιβαστική επέµβαση σηµειώνεται ο λόγος της αποτυχίας, εάν δε επιτύχει αναγράφονται λεπτοµερώς στα πρακτικά όλοι οι όροι του συµβιβασµού, ο οποίος, µολονότι δεν αποτελεί δικαστικό συµβιβασµό κατά την έννοια του άρθρου 293 Κπολ, έχει όλα τα αποτελέσµατα δικαστικού συµβιβασµού (212 ΚΠολ ). Για να διευκολύνει ο νόµος την προσέλευση των µερών στο µεσολαβητή ειρηνοδίκη προσδίδει στην υποβολή της σχετικής αίτησης, σε περίπτωση αποτυχίας της συµβιβαστικής επέµβασης, όλες τις συνέπειες της αγωγής, εφόσον αυτή ασκηθεί µέσα σε τρεις µήνες από την αποτυχία της συµβιβαστικής επέµβασης (214 Κ.Πολ..). Θα περίµενε κανείς η συµβιβαστική αυτή επέµβαση του ειρηνοδίκη, µέσα σε ένα τέτοιο ευέλικτο πλαίσιο, να έχει βρει ανταπόκριση στην πράξη. Όµως, αν εξαιρέσουµε ορισµένες κατηγορίες υποθέσεων (κυρίως νοµής ή κατοχής ακινήτων) στις περιφέρειες ορισµένων επαρχιακών ειρηνοδικείων µέτριας και χαµηλής κίνησης, θα πρέπει να πού- µε, ότι η πρακτική εφαρµογή των προαναφερόµενων ρυθµίσεων είναι δυστυχώς, αν όχι ουσιαστικώς ανύπαρκτη, τουλάχιστον πολύ περιορισµένη. 3. Άρθρο 233, παρ. 2, ΚΠολ (απόπειρα συµβιβασµού από το δικάζον δικαστήριο). Με το άρθρο αυτό παρέχεται η διακριτική ευχέρεια στο δικαστήριο να επεµβαίνει συµβιβαστικά κατά τη διάρκεια της δίκης [σε κάθε στάση αυτής] για τη διευθέτηση της διαφοράς µε φιλικό διακανονισµό. Η ρύθµιση αυτή αφορά όλα τα δικαστήρια, δηλαδή όχι µόνο το πρωτοδικείο, αλλά και το εφετείο (βλ. άρθρο 524, παρ.1, Κ.Πολ..). Η πρακτική σηµασία της ρύθµισης αυτής είναι µηδαµινή, αφού είναι σπανιότατη η εφαρµογή της. 4. Άρθρο 667 Κπολ (διαδικασία εργατικών διαφορών). Το άρθρο αυτό επιβάλλει την υποχρέωση στο δικαστήριο που δικάζει εργατικές διαφορές να επιχειρήσει κατά τη συζήτηση της υπόθεσης συνδιαλλαγή των διάδικων µερών κατά τρόπο πανοµοιότυπο µε εκείνο του άρθρου 208 Κ.Πολ Α.Ε. & Ε.Π.Ε Όµως, όπως συµβαίνει και εκεί η παράλειψη του δικαστηρίου να ενεργήσει την απόπειρα συνδιαλλαγής των δεν επισύρει καµιά κύρωση, γεγονός που συνεπάγεται τη µετάπτωση ουσιαστικά της εν λόγω υποχρέωσης σε απλή υπόδειξη. 5. Άρθρα 681 Α (διαφορές για ζηµιές από αυτοκίνητο κλπ.), 681 Β (διαφορές που αφορούν διατροφή και επιµέλεια τέκνων), 681 (διαφορές που αναφέρονται σε αποζηµιώσεις για προσβολές από δηµοσιεύµατα του τύπου ή ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ρητή παραποµπή στο άρθρο 667 των εργατικών διαφορών. Εποµένως ισχύουν και εδώ όσα προεκτέθηκαν για τη συµβιβαστική επέµβαση του δικαστηρίου στη διαδικασία των εργατικών διαφορών. 6. Άρθρο 681 Γ, παρ. 2, εδ. β, ΚΠολ (ειδικές διατάξεις για τις δίκες γονικής παροχής και επικοινωνίας µε το τέκνο). Με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται η υποχρέωση στο δικαστήριο, στις διαφορές που αναφέρονται στην άσκηση της γονικής µέριµνας και στην επικοινωνία των γονέων µε το ανήλικο τέκνο, να επιχειρήσει πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, η οποία πρέπει πάντοτε να αποβλέπει στο συµφέρον του τέκνου. Εδώ, σε αντίθεση µε όσα προηγουµένως αναφέρθηκαν, η εν λόγω υποχρέωση του δικαστηρίου εξοπλίζεται µε κυρώσεις και έτσι διατηρεί ουσιαστικά το χαρακτήρα της, αφού η παράλειψη του δικαστηρίου να αποπειραθεί να επιλύσει συµβιβαστικά τη διαφορά και µάλιστα προς το συµφέρον του τέκνου συνεπάγεται το απαράδεκτο της συζήτησης της υπόθεσης. 7. Άρθρο 214 Α ΚΠολ. Άφησα να εξετάσουµε τελευταία την περίπτωση του άρθρου 214 Α του Κ.Πολ.., το οποίο περιέχει την πληρέστερη και λεπτοµερέστερη ρύθµιση εξώδικης επίλυσης της διαφοράς στο ελληνικό δικονοµικό δίκαιο. Η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς είναι υποχρεωτική και η παράλειψή της καθιστά απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Θεσµοθετείται δηλαδή, ως αναγκαία προδικασία της δίκης. Με τη ρύθµιση του άρθρου αυτού επιβάλλεται στους διαδίκους, οι οποίοι παρίστανται µε τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή εκπροσωπούνται απλώς από τους τελευταίους και οι οποίοι µπορεί να ζητούν την επικουρία τρίτου προσώπου κοινής επιλογής, να επιχειρήσουν πριν από τη συζήτηση της αγωγής εξώδικη επίλυση της διαφοράς τους. Θα πρέπει εδώ να διευκρινιστεί, ότι η ρύθµιση αυτή, κατά το πρώτο σκέλος της, σύµφωνα µε το οποίο στις προβλεπόµενες συναντήσεις για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς συµµετέχουν µόνο οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, δεν συνιστά ακριβώς διαµεσολάβηση, αφού δεν παρεµβάλλεται κανένα τρίτο ουδέτερο και αµε-

4 216.Α.Ε. & Ε.Π.Ε ρόληπτο πρόσωπο, αλλά εισάγει απλώς το δικονοµικό θεσµό της απόπειρας συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς εξωδίκως από τους ίδιους τους διαδίκους, ως αναγκαία προδικασία για τη συζήτηση της αγωγής. Μορφή µεσολάβησης αποτελεί µόνο κατά το δεύτερο σκέλος, στην περίπτωση δηλαδή που επιλέγεται από τα διάδικα µέρη τρίτο κατάλληλο πρόσωπο κοινής αποδοχής, το οποίο ενεργεί ως µεσολαβητής, διατυπώνοντας προτάσεις και υποδεικνύοντας λύσεις στα µέρη. Η πιο πάνω ρύθµιση καλύπτει τις διαφορές, οι οποίες α) υπάγονται στην καθ ύλην αρµοδιότητα του πολυµελούς πρωτοδικείου, β) δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και γ) είναι δεκτικές συµβιβασµού. Εµπίπτουν, λοιπόν, στον τύπο αυτό εξώδικης επίλυσης της διαφοράς οι σοβαρότερες υποθέσεις του ιδιωτικού δικαίου. Μπορούµε να αναφέρουµε ενδεικτικά, ως υπαγόµενες στη ρύθµιση του άρθρου 214 Α Κ.Πολ.., από το ενοχικό δίκαιο, τις αγωγές για εκπλήρωση ενοχικών υποχρεώσεων, που απορρέουν είτε από τη σύµβαση είτε από το νόµο, για επιδίκαση αποζηµίωσης από αδικοπραξία, για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισµού, από το εµπράγµατο δίκαιο, τις αγωγές για την προστασία των εµπράγµατων δικαιωµάτων, από το οικογενειακό δίκαιο, την αγωγή του ενός συζύγου εναντίον του άλλου για συµµετοχή στα αποκτήµατα, από το κληρονοµικό δίκαιο, τις αγωγές για απόδοση κληρονο- µίας, συµπλήρωση νόµιµης µοίρας. Η ρύθµιση του άρθρου 214 Α περιλαµβάνει, όχι µόνο τις καταψηφιστικές και τις αναγνωριστικές αγωγές, αλλά και τις διαπλαστικές. Αρκεί να καλύπτουν και αυτές τις τρεις προαναφερόµενες προϋποθέσεις, µε άλλα λόγια, να υπάγονται στην καθ ύλην αρµοδιότητα του πολυµελούς πρωτοδικείου, να δικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και να είναι δεκτικές συµβιβασµού, δηλαδή να επιδιώκουν τη διάπλαση έννοµης σχέσης που µπορεί να γίνει µε ιδιωτική βούληση. Στη ρύθµιση αυτή υποβάλλονται και οι ανακοπές, που δικάζονται από το πολυµελές πρωτοδικείο κατά την τακτική διαδικασία, εφόσον εφαρµόζονται σε αυτές οι διατάξεις για την άσκηση και τη συζήτηση της αγωγής (585 Κ.Πολ..). Τέτοιες ανακοπές είναι η ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής, ποσού άνω των ευρώ, που στηρίζεται σε κοινό αποδεικτικό έγγραφο και όχι σε πιστωτικό τίτλο (π.χ. σύµβαση δανείου, αλληλόχρεος λογαριασµός) και η διεκδικητική ανακοπή του τρίτου κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, που προσβάλλει δικαίωµά του στο αντικείµενο αυτής (936 Κ.Πολ..). Οι δικηγόροι µε τους διαδίκους και τον τρίτο µεσολαβητή εξετάζουν κατά τις συναντήσεις που πραγµατοποιούν ολόκληρη τη διαφορά, χωρίς να δεσµεύονται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου και χρησιµοποιούν κάθε πρόσφορο µέσο για να εξακριβώσουν τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά και τα σηµεία συµφωνίας και διαφωνίας τους, έτσι ώστε να καταλήξουν ευκολότερα σε αµοιβαίως αποδεκτή λύση της διαφοράς. Αν επιτευχθεί συµφωνία συντάσσεται πρακτικό, το [ ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 24 ] οποίο επικυρώνεται από τον πρόεδρο του πολυµελούς πρωτοδικείου, ενώπιον του οποίου εκκρεµεί η αγωγή και, εφόσον περιέχει καταψήφιση, αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Το πρακτικό µετά την επικύρωσή του εξοµοιώνεται µε πρακτικό δικαστικού συµβιβασµού και επιφέρει κατάργηση της δίκης. Η εξοµοίωση του πρακτικού αυτού µε πρακτικό δικαστικού συµβιβασµού έχει ως περαιτέρω ευεργετική συνέπεια την αναπλήρωση του συµβολαιογραφικού τύπου, όπου αυτός απαιτείται. Έτσι, αν µε το επικυρωµένο πρακτικό µεταβιβάζεται ή συνιστάται εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο ή αναλαµβάνεται τέτοιας µορφής υποχρέωση, δεν απαιτείται να τηρηθεί επιπροσθέτως και ο συµβολαιογραφικός τύπος. Αν αποτύχει η απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς συντάσσεται πρακτικό αποτυχίας, το οποίο, αν συµφωνήσουν τα µέρη, µπορεί να περιέχει και τα αίτια της αποτυχίας. Το τρίτο πρόσωπο, που τυχόν συµµετέσχε στην αποτυχηµένη απόπειρα, δεν εξετάζεται ως µάρτυρας, εάν ακολουθήσει συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του δικαστηρίου, ούτε µπορεί να οριστεί ως πραγµατογνώµονας ή τεχνικός σύµβουλος, ούτε επιτρέπεται να µετάσχει στην εκδίκαση της υπόθεσης µε οποιαδήποτε ιδιότητα. Η συµφωνία που επιτεύχθηκε και έχει περιληφθεί στο επικυρωµένο πρακτικό είναι καταρχήν απρόσβλητη. Επιτρέπεται η προσβολή της µόνο για λόγους ακυρότητας (π.χ. 178, 179 ΑΚ) ή ακυρωσίας (140 επ. ΑΚ) ενώπιον του εφετείου, στην περιφέρεια του οποίου έχει συνταχθεί το πρακτικό, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 30 ηµερών από την επίδοση της επικυρωτικής πράξης του προέδρου. Το άρθρο 214 Α Κ.Πολ.., παρά το γεγονός, ότι περιέχει µε πληρότητα και λεπτοµερώς ένα σύστηµα εξώδικης επίλυσης των διαφορών, δεν έχει βρει ανταπόκριση στην πράξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Πρωτοδικείο Αθηνών είναι πολύ λίγες οι υποθέσεις που έχουν κλείσει συµβιβαστικά κατ εφαρµογή του άρθρου αυτού. Νοµίζω, ότι στην ίδια τη ρύθµιση του εν λόγω άρθρου περιέχεται και το σπέρµα της αποτυχίας της στην πράξη, αφού η πρωτοβουλία για τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς έχει κατά βάση ανατεθεί στους δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι όπως έχουν δείξει επανειληµµένα, δεν διάκεινται ευµενώς προς τέτοιους τρόπους επίλυσης των διαφορών. Β) Ρυθµίσεις ειδικών νόµων 1. Εργατικές διαφορές α) Μια αξιόλογη προσπάθεια για την εξώδικη επίλυση των συλλογικών εργατικών διαφορών έχει γίνει µε το ν. 1876/1990 «ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις» [άρθρα 13-17]. Ο νόµος αυτός διαλαµβάνει ρητά, ως εξώδικους τρόπους επίλυσης των διαφορών αυτών, ι) τη συµφιλίωση (συνδιαλλαγή), την οποία διενεργεί, ως συµφιλιωτής, υπάλληλος της αρµόδιας κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης ή της επιθεώρησης εργασίας της νοµαρχίας, ιι) τη µεσολάβηση, την οποία µπορούν να

5 [ 25 ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ] ζητήσουν τα µέρη, αν αποτύχουν οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας και την οποία διεξέρχεται µεσολαβητής, επιλεγόµενος από τα µέρη από ειδικό κατάλογο µεσολαβητών και, αν αυτά δεν συµφωνήσουν, εκλεγόµενος µε κλήρωση και ιιι) τη διαιτησία, στην οποία προσφεύγουν µε κοινή συµφωνία τους τα µέρη ή µονοµερώς το ένα από αυτά, εφόσον το άλλο αρνήθηκε τη µεσολάβηση. Με τον ίδιο νόµο προβλέπεται ακόµη η ίδρυση Οργανισµού Μεσολάβησης και ιαιτησίας, µε τη µορφή ν.π.ι.δ. [µε ενδεκαµελές δ.σ.], στον οποίο εντάσσονται, ως ειδικό σώµα, οι µεσολαβητές και οι διαιτητές οι οποίοι πρέπει να συγκεντρώνουν ορισµένα διαγραφόµενα στο νόµο προσόντα και επιλέγονται από το διοικητικό συµβούλιο αυτού. β) Ειδικά για τις ατοµικές εργατικές διαφορές λειτουργεί το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας [πρόκειται για ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους], που παρεµβαίνει µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών για το φιλικό διακανονισµό των διαφορών τους εξωδίκως. Η παρέµβαση αυτή του επιθεωρητή εργασίας, όπως δείχνουν τα υπάρχοντα στοιχεία, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής στην πράξη. 2. ιαφορές, που αφορούν στους καταναλωτές Όλες οι ρυθµίσεις του Κπολ, που προανέφερα, ισχύουν και για τους καταναλωτές, εφόσον βέβαια ανακύπτει διαφορά στην οποία αυτοί εµπλέκονται. Ανεξάρτητα από τις ρυθµίσεις αυτές, για την εξώδικη επίλυση των διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών έχει θεσπιστεί µε το ν. 2251/1994 «για την προστασία των καταναλωτών» και τον πρόσφατο ν. 3297/2004 «για το συνήγορο του καταναλωτή» και έχει τεθεί σε λειτουργία το ακόλουθο σχήµα διαµεσολάβησης: α) Προβλέπεται η λειτουργία σε κάθε νοµαρχία επιτροπής φιλικού διακανονισµού, αποτελούµενη από ένα δικηγόρο, µέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, έναν εκπρόσωπο του τοπικού εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου και έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών (άρθρο 11, ν. 2251/1994). Η επιτροπή αυτή, η οποία αποσπάσθηκε από τη νοµαρχία και υπάγεται ήδη στο συνήγορο του καταναλωτή (άρθρο 3, παρ. 4, του ν. 3297/2004), επιλαµβάνεται σε περιφερειακό επίπεδο, ύστερα από αίτηση καταναλωτή ή τοπικής ένωσης καταναλωτών, κρίνει κατά πλειοψηφία και εκδίδει πορίσµατα, τα οποία δεν είναι εκτελεστά, δεν παράγουν δεδικασµένο, δεν αναστέλλουν ούτε επηρεάζουν την πορεία οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, µπορούν όµως να λαµβάνονται υπόψη από τα δικαστήρια για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων. Η τελευταία αυτή ρύθµιση θεωρώ, ότι λειτουργεί αποτρεπτικά για τα µέρη να προσέλθουν ενώπιον της επιτροπής για φιλικό διακανονισµό της διαφοράς και να εκθέσουν ελεύθερα και χωρίς δισταγµούς τις απόψεις τους, αφού διατρέχουν τον κίνδυνο, σε περίπτωση αποτυχίας της συµβιβαστικής επέµβασης, να βρεθούν κατά τη µεταγενέστερη δικαστηριακή αντιµετώπιση της υπόθεσης ενώπιον ενδεχο- 217.Α.Ε. & Ε.Π.Ε µένως δυσµενών σε βάρος τους δικαστικών τεκµηρίων, συναγόµενων από την επιδειχθείσα συµπεριφορά τους κατά την απόπειρα φιλικού διακανονισµού. Ένα έλλειµµα του ν. 2251/1994, ως προς τις περιφερειακές αυτές επιτροπές, καλύφθηκε επιτυχώς από το ν. 3297/2004 (άρθρο 4, παρ. 5), ο οποίος ορίζει ρητά, ότι οι επιτροπές προτείνουν τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώκοντας να συµβιβάσουν τα εµπλεκόµενα µέρη, και εφόσον επιτευχθεί συµβιβασµός, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο επέχει θέση δικαστικού συµβιβασµού. β) Με το άρθρο 1 του ν. 3297/2004 ιδρύθηκε και ήδη άρχισε να λειτουργεί ο συνήγορος του καταναλωτή, ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, αλλά κατά την άσκηση των καθηκόντων του απολαµβάνει κατά τη διατύπωση του νόµου προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Ο συνήγορος του καταναλωτή είναι αρµόδιος σε κεντρικό επίπεδο για την εξώδικη επίλυση των διαφορών µεταξύ προµηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών και επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που εµπίπτει στην αρµοδιότητά του είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από παραποµπή της υπόθεσης από περιφερειακή επιτροπή είτε ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άµεσα ενδιαφερό- µενου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ένωσης προσώπων µε κατοικία ή έδρα σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ, εφόσον επιτευχθεί συµβιβασµός το σχετικό πρακτικό του συνηγόρου του καταναλωτή επέχει θέση δικαστικού συµβιβασµού. Το σύστηµα εναλλακτικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, όπως ήδη έχει δια- µορφωθεί µετά το ν. 3297/2004 δεν έχει ακόµη δοκιµαστεί στην πράξη, µας επιτρέπει όµως την έκφραση γνώ- µης για αισιόδοξη προοπτική. Θα πρέπει, όµως, να επισηµάνουµε, ότι το µέχρι τώρα έργο των περιφερειακών επιτροπών υπήρξε περιορισµένο, γεγονός στο οποίο συνέτεινε η διατύπωση εκ µέρους αυτών απλώς πορισµάτων µε τη µορφή σύστασης, ουσιαστικά δηλαδή µιας απλής έκφρασης γνώµης. Γ) Πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων Τραπεζικός µεσολαβητής Ο τραπεζικός µεσολαβητής ιδρύθηκε κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ως όργανο εξώδικης επίλυσης των διαφορών µεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους, µε πρωτοβουλία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και άρχισε να λειτουργεί το Μάρτιο του Ο τραπεζικός µεσολαβητής, ο οποίος είναι αποτέλεσµα αυτορρύθµισης, εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των µελών της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών µε πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των ψήφων. Αποτελεί, κατά το διακηρυγµένο στόχο της Ένωσης αυτής, ένα ουδέτερο και ανεξάρτητο πρόσωπο απέναντι στον εµπλεκόµενο σε κάθε παράπονο πιστωτικό φορέα, το οποίο ασκεί µεσολαβητικό ρόλο για την εξώδικη επίλυση των διαφορών µεταξύ των Τραπεζών µελών της Ένωσης και των πελατών της µε δια-

6 218.Α.Ε. & Ε.Π.Ε φανή, άτυπη και σύντοµη διαδικασία και τήρηση της αρχής της εκατέρωθεν ακρόασης. Για να µπορέσει ο πελάτης της τράπεζας να προσφύγει στον τραπεζικό µεσολαβητή, θα πρέπει προηγουµένως να επιδιώξει την επίλυση του προβλήµατός του από τα αρµόδια όργανα της τράπεζας. Ειδικότερα, πρέπει να απευθυνθεί αρχικά στον υπεύθυνο του καταστήµατος της Τράπεζας. Αν δεν πάρει απάντηση µέσα σε σύντοµο χρόνο (10 ή 20 ηµέρες) ή δεν µείνει ικανοποιηµένος από την απάντηση που του δόθηκε, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί εγγράφως στην ειδική υπηρεσία πελατών της Τράπεζας και αν δεν πάρει απάντηση µέσα στις ίδιες προθεσµίες ή δεν µείνει ικανοποιηµένος από τη δοθείσα απάντηση, µπορεί πλέον να απευθυνθεί στον τραπεζικό µεσολαβητή (µέσα σε ένα µήνα), χρησιµοποιώντας ειδικό έντυπο παραπόνων. Ο µεσολαβητής προβαίνει σε ουσιαστική εξέταση των παραπόνων, λαµβάνοντας υπόψη την κείµενη νοµοθεσία, τη σχετική νοµολογία, την εσωτερική και τη διεθνή τραπεζική πρακτική, και προτείνει φιλική διευθέτηση της διαφοράς και, αν η πρότασή του δεν γίνει δεκτή, διατυπώνει εγγράφως αιτιολογηµένη σύσταση προς τα µέρη, η οποία όµως δεν είναι δεσµευτική. Έχουν επισηµανθεί, ως αδύνατα σηµεία του θεσµού του τραπεζικού µεσολαβητή, κυρίως η απουσία οποιασδήποτε παρέµβασης των καταναλωτικών οργανώσεων στη διαµόρφωση της λειτουργίας του, παρέµβασης, έστω και υπό τη µορφή έκφρασης απλής γνώµης κατά τη διαδικασία επιλογής του προσώπου του τραπεζικού µεσολαβητή, και η έλλειψη δεσµευτικότητας για τις τράπεζες των συστάσεων του τραπεζικού µεσολαβητή, έστω µέχρις ορισµένου χρη- µατικού ποσού. Παρά τις επισηµανθείσες αδυναµίες του ο θεσµός του τραπεζικού µεσολαβητή έχει να επιδείξει από τη µέχρι τώρα λειτουργία του ένα ιδιαίτερα θετικό έργο, αφού µε την παρέµβαση αυτού επιλύονται αρκετές διαφορές των τραπεζών µε τους πελάτες τους και ιδίως διαφορές µε περιορισµένο χρηµατικό αντικείµενο, οι οποίες δεν θα έφταναν ποτέ στα δικαστήρια προς επίλυση. ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Από αυτά, που προεξέθεσα, µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα, ότι ο θεσµός της διαµεσολάβησης στην Ελλάδα, όπως είναι µέχρι τώρα διαµορφωµένος, έχει καταγράψει µια επιτυχηµένη θητεία στον τοµέα των εργατικών διαφορών και των διαφορών από την παροχή εκ µέρους των τραπεζών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους καταναλωτές. Εξάλλου το πλαίσιο, το οποίο ήδη έχει διαµορφωθεί για το νεαρό θεσµό του συνηγόρου του καταναλωτή, αλλά και για τον παλαιότερο θεσµό των επιτροπών φιλικού διακανονισµού των καταναλωτικών διαφορών, του οποίου, είναι αλήθεια, η µέχρι τώρα λειτουργία δεν έχει αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, µπορούµε να πούµε ότι παρέχει βάσιµη προσδοκία για µια επιτυχηµένη πορεία στο πεδίο της εξώδικης επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών. [ ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 26 ] Βεβαίως πρέπει να παραδεχθούµε ότι το τοπίο της εναλλακτικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, στο σύνολό του ορώµενο, είναι ακόµη φτωχό, και επίσης ότι οι πιο πάνω θεσµοί, όπως άλλωστε επισηµάνθηκε, εµφανίζουν κάποιες αδυναµίες. Είναι λοιπόν αναγκαίο να εµπλουτιστεί το τοπίο αυτό και ακόµη να γίνουν οι ενδεδειγµένες βελτιώσεις στους υπάρχοντες θεσµούς για να καταστούν αυτοί αποδοτικότεροι. Ως προς τις ρυθµίσεις του ΚΠολ έχω ήδη καταστήσει σαφές ότι αυτές δεν έχουν βρει αξιόλογη ανταπόκριση στην πράξη, ούτε υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι η κατάσταση πρόκειται να αλλάξει στο µέλλον. Η εξήγηση µπορεί να αναζητηθεί στο γεγονός, ότι οι δικαστές, στους οποίους κατά κύριο λόγο έχει ανατεθεί η εφαρµογή των σχετικών διατάξεων, είναι υπερφορτωµένοι και δεν έχουν ούτε το χρόνο, ούτε τη διάθεση να ασχοληθούν σοβαρά µε τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς και ότι αντιλαµβάνονται ως πρωταρχικό τους έργο την εφαρµογή του δικαίου και λιγότερο την ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς. Την αντίληψη αυτή ενισχύει και ο παθητικός ρόλος τους στην πολιτική δίκη, που δεν ευνοεί την ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη συµβιβασµού. Η πρωτοβουλία στην πολιτική δίκη ανήκει καταρχήν στους διαδίκους και όχι στο δικαστή, ο οποίος εν πολλοίς περιορίζεται στην εκπλήρωση του ρόλου του σε τεχνικό επίπεδο. Το αποτέλεσµα της δίκης εξαρτάται σε µεγάλο βαθ- µό από την πρωτοβουλία και την επιµέλεια των νοµικών παραστατών των διαδίκων να προβάλουν τους κατάλληλους ισχυρισµούς να καλύψουν επαρκώς το φάκελο της δικογραφίας και να προσκοµίσουν τις δέουσες αποδείξεις. Το ελληνικό δικονοµικό δίκαιο είναι προσανατολισµένο προς την επίλυση της διαφοράς µε δικαστική απόφαση. Αντιλαµβάνεται τη δικαστική απόφαση ως το φυσικό τρόπο περάτωσης της δίκης, της οποίας (δίκης) σκοπός είναι η προστασία των ιδιωτικών δικαιωµάτων. Οι επισηµάνσεις αυτές µας δείχνουν, ότι επιβάλλεται να γίνει ριζική αναµόρφωση των σχετικών ρυθµίσεων [του ΚΠολ ] προς την κατεύθυνση της ανάθεσης σε δικαστές έργων αποκλειστικά µεσολαβητή για ορισµένο χρονικό διάστηµα, αλλά και της ανάδειξης και της οργάνωσης από το δικηγορικό σώµα ενός έγκυρου και αξιόπιστου συστήµατος εξώδικης επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Η προώθηση και η ανάπτυξη των εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών και ιδίως της µεσολάβησης, παράλληλα µε τη λειτουργία του θεσµοθετηµένου δικαστικού συστήµατος αποτελεί επιταγή των καιρών µας. Αποµένει να ανταποκριθούν στην επιταγή αυτή, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, οι αρµόδιοι φορείς του δηµόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα, αναλαµβάνοντας τις απαραίτητες και κατάλληλες πρωτοβουλίες.

7 [ 27 ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ] 219.Α.Ε. & Ε.Π.Ε ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Η οµιλία στην Ηµερίδα της Κας ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.Ν., ικηγόρου Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε, ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. συστάθηκε και λειτουργεί από το έτος 1922 χωρίς καµία διακοπή, παρέχοντας υπηρεσίες, η χρησιµότητα των οποίων για τις επιχειρήσεις εύκολα προκύπτει και από την µακροβιότητά του, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στις συνδροµές των µελών του, που είναι µόνον Ανώνυµες Εταιρείες και Ε.Π.Ε. Πρόσφατα, ο Σύνδεσµος, διαπιστώνοντας την ανάγκη του επιχειρηµατικού κόσµου για µία άλλη προσέγγιση, πέραν των δικαστηρίων, στην επίλυση των διαφορών του εν όψει της βραδύτητας και των λοιπών προβληµάτων, που αντιµετωπίζει η απονοµή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, και επιθυµώντας να προσφέρει µία ακόµη υπηρεσία στα µέλη του, πραγµατοποίησε ποιοτική έρευνα αγοράς (µε προσωπικές συνεντεύξεις) µεταξύ των εκπροσώπων των Μελών του σχετικά µε την µέθοδο της διαµεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηµατιών και στελεχών επιχειρήσεων στην ανώτατη δυνατή βαθµίδα, που ερωτήθηκαν, εκφράστηκαν χωρίς κανένα ενδοιασµό υπέρ του θεσµού. Οι πιο χαρακτηριστικές απαντήσεις, που λάβαµε στη σχετική ερώτηση, είναι οι εξής: «Ένας από τους λόγους, που απέτυχε ο θεσµός της φιλικής διευθέτησης, είναι το ότι απλά µεταφέραµε ένα άρθρο στον Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας και τίποτα άλλο. Αυτό είναι λάθος, καθώς ο θεσµός της ιαµεσολάβησης είναι πολύ σηµαντικότερος από ένα άρθρο του Κώδικα.» «Ναι θα ήταν µια µεθοδολογία, την οποία θα µπορούσα- µε να χρησιµοποιήσουµε για να επιλύσουµε µια διαφορά, εφόσον και η άλλη πλευρά έχει αυτή τη διάθεση. Θα το θέλαµε όταν το αντικείµενο της διαφοράς είναι σηµαντικό, θα το θέλαµε οπωσδήποτε.» «Αν αποτελέσει µια λύση για να αποφευχθεί το δικαστήριο, τότε αν µας δίνεται ένα βήµα για να µην φτάσουµε εκεί, θα το χρησιµοποιούσαµε.» Έτσι οδηγήθηκε το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου στην απόφαση να εισηγηθεί σχετικά προς τη Γενική Συνέλευση της , η οποία οµόφωνα ενέκρινε την σύσταση και οργάνωση του «Ελληνικού Κέντρου ιαµεσολάβησης και ιαιτησίας». Αν και σε πρώτη φάση η δραστηριότητα του Κέντρου θα περιορισθεί στη ιαµεσολάβηση, περιλαµβάνεται και η ιαιτησία στην επωνυµία του, γιατί συχνά στη διεθνή πρακτική επιχειρείται η επίλυση της διαφοράς µέσω της διαιτησίας αν αυτή δεν επιλυθεί µε διαµεσολάβηση. Σε τέτοια περίπτωση τόσο η διαµεσολάβηση όσο και η διαιτησία συχνά διενεργούνται από το ίδιο άτοµο. Στόχος είναι το Κέντρο να λειτουργήσει ως πιλοτική προσπάθεια για την εξοικείωση των επιχειρήσεων και των συναλλασσοµένων, αλλά και του ευρύτερου κοινού, µε τον θεσµό της διαµεσολάβησης, πιλοτική προσπάθεια η οποία ελπίζουµε, εντός των αµέσως εποµένων δύο ετών, να µας επιτρέψει να διαπιστώσουµε την ανάγκη πιθανής νοµοθετικής ρύθµισης του θεσµού, αλλά και την ή τις ιδιοµορφίες της Ελληνικής πραγµατικότητας σε σχέση µε τη διεθνή πρακτική. Στα πλαίσια αυτά έχουµε ήδη συγκεντρώσει πλούσια βάση δεδοµένων µε πληροφορίες για την διαµεσολάβηση από όλα τα µεγάλη κράτη (Η.Π.Α., Μεγ. Βρετανία, Γερµανία, Γαλλία κ.λπ.), στα οποία αυτή δοκίµως εφαρµόζεται, ώστε να αποτελέσει την αρχή για την εισαγωγή του θεσµού την Ελλάδα. Επίσης είµεθα σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους Οργανισµούς στη Γαλλία και την Μεγ. Βρετανία για την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών και την εκπαίδευση των πρώτων διαµεσολαβητών στην Χώρα µας. Αµέσως µετά τη σύστασή του, το Κέντρο µε στόχο την αρτιότερη και επιστηµονικά ορθότερη εγκαθίδρυση του θεσµού στη χώρα µας, ο οποίος προβλέπεται, ότι θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τη φιλική διευθέτηση των διαφορών του άρθρου 214α, στελέχωσε το Επιστηµονικό του Συµβούλιο, στο οποίο προεδρεύει ο κ. Κωνσταντίνος Ρίζος, επίτ. Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και συµµετέχουν ο κ. Νικόλαος Κλαµαρής, Καθηγητής της Πολιτικής ικονοµίας στο Παν. Αθηνών, η Κα Πελαγία Γέσσιου - Φαλτσή, οµ. Καθηγήτρια της Πολιτικής ικονοµίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ο κ. Αργύριος Φατούρος, οµ. Καθηγητής του ιεθνούς ικαίου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η εν λόγω Επιτροπή έχει ήδη ολοκληρώσει την επεξεργασία του Κανονισµού Λειτουργίας του Κέντρου, ο οποίος δη- µοσιεύθηκε στο τεύχος της (σ. 119) του «ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.», και µελετά γενικότερα τον θεσµό, ώστε να παρουσιάσει σχετικές προτάσεις στη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την τυχόν τροποποίηση και του άρθρου αυτού του Κώδικα. Ανάµεσα στα καθήκοντά της είναι και η διατύπωση ρητρών διαµεσολάβησης ως υποδείγµατα για χρήση σε συµβάσεις, η διατύπωση του κανονισµού δεοντολογίας για τους διαµεσολαβητές, η εκπαίδευση των διαµεσολαβητών, καθώς και τα κριτήρια διαπίστευσης και πιστοποίησής τους. Για την καλύτερη ενηµέρωση των Μελών του Συνδέσµου, προστέθηκε ένθετο στο «ελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» από το τεύχος Αυγούστου 2006 µε τον τίτλο «Οι Σελίδες της ιαµεσολάβησης». Η θεµατολογία του ποικίλει, πάντα µε άξονα την πληροφόρηση και ενηµέρωση των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη του θεσµού της διαµεσολάβησης στην Ελλάδα. Στις «Σελίδες της ιαµεσολάβησης» παρατίθεται αρθρογραφία, µελέτες, νοµολογία και πρακτικές συµβουλές για τη διαµεσολάβηση, ώστε να αποτελέσουν ένα σταθερό σηµείο αναφοράς για το νέο θεσµό. Εξ άλλου η οµιλούσα συµµετείχε ως εκπρόσωπος του Κέντρου στο ιεθνές Forum των Κέντρων ιαµεσολάβη-

8 220.Α.Ε. & Ε.Π.Ε σης, που πραγµατοποιήθηκε στο ουβλίνο από 7 µέχρι 10 Σεπτεµβρίου 2006, στη διάρκεια του οποίου έγιναν επαφές και πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις για τη προώθηση του θεσµού, η ίδια δε εκπαιδεύθηκε ως διαµεσολαβήτρια στο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραµµα του CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution), που έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη από 20 έως 27 Αυγούστου Από την πρώτη στιγµή άρχισε και η προσπάθειά µας για ενηµέρωση των άµεσα ενδιαφεροµένων πλευρών, που θεωρούµε, ότι είναι, εκτός από τους επιχειρηµατίες, και οι δικηγόροι και οι δικαστές. Στα πλαίσια αυτά πραγµατοποιήσαµε την πρώτη Ηµερίδα µε θέµα «ιαµεσολάβηση: Επίλυση Εµπορικών ιαφορών χωρίς προσφυγή στα ικαστήρια;» στη Κρήτη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου την , και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου Χανίων την µε οµιλητές τον κ. Απόστολο Άνθιµο,.Ν., ικηγόρο Θεσσαλονίκης, ιαιτητή στο Κέντρο Επίλυσης ιαφορών επί Κοινοτικών Ονοµάτων ως και την οµιλούσα. Για την ενηµέρωση των παραγωγικών τάξεων πραγµατοποιήσαµε τη πρώτη συνάντηση στα γραφεία του Συνδέσµου στις Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Οργανώσεων παραγωγικών τάξεων και συγκεκριµένως από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τον Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., το Ίδρυµα Μελετών Ανάπτυξης των Επιχειρήσεων, τον Σ.Ε.Β., την Ένωση Εισηγµένων, τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών, την Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων, την Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού, την Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Ελλάδος, τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Ετοίµου Σκυροδέµατος, τον Σύνδεσµο Ελλήνων Επαγγελµατιών Οργανώσεων Συνεδρίων και τον Σύνδεσµο Νέων Επιχειρη- µατιών, οι οποίοι, αφού ενηµερώθηκαν για τους σκοπούς και τη λειτουργία του Κέντρου, καθώς και για τη [ ΟΙ ΣΕΛΙ ΕΣ ΤΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 28 ] ιακήρυξη για τη ιαµεσολάβηση εδήλωσαν, ότι θα στηρίξουν το θεσµό και τις προσπάθειές µας. Σηµειωτέον, ότι µε την υιοθέτηση της ιακήρυξης για τη ιαµεσολάβηση οι επιχειρήσεις δηλώνουν την πρόθεσή τους να χρησιµοποιούν τη ιαµεσολάβηση για την επίλυση των µεταξύ τους διαφορών. Ποιες είναι τώρα οι µελλοντικές µας εκδηλώσεις και στόχοι; Σε συνεργασία µε το CMAP (Centre pour la Médiation et l Arbitrage de Paris) και το GEMME (Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation) επιτύχαµε τη χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τετραήµερου επιµορφωτικού στη διεθνή διαµεσολάβηση σεµιναρίου στην Αθήνα για 50 Έλληνες δικηγόρους και δικαστές, ως και για 50 δικαστές από τα υπόλοιπα Κράτη της ΕΕ. Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους. Στόχος είναι µέχρι το τέλος του έτους να ακολουθήσουν και άλλα σεµινάρια εισαγωγής και εξοικείωσης µε το νέο θεσµό, που θα απευθύνονται κυρίως και σε πρώτη φάση σε νοµικούς. Καταλαβαίνω, ότι θα πλανάται στην σκέψη η έντονη και απόλυτα δικαιολογηµένη, απορία: «Άραγε πόσο θα επηρεάσει ο νέος αυτό θεσµός το δικηγορικό λειτούργηµα;» Κλείνοντας, λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο του Economist της µε τον τίτλο: «Mediation. Knocking heads together. Why go to court when you can settle cheaply, quickly and fairly elsewhere?», που σας έχει µοιρασθεί τόσο στα αγγλικά, αλλά και σε µετάφραση στα ελληνικά. Θεωρώ, ότι την απάντηση δίνει το άρθρο αυτό στη τελευταία φράση του, όπου αναφέρει τα εξής: «... για εκείνους τους κυνικούς δικηγόρους, που εξαρτούν το εισόδηµά τους από την υποδαύλιση της σκληρής αδιαλλαξίας των πελατών τους, η ανάπτυξη της διαµεσολάβησης µπορεί να αποδειχθεί το τέλος µιας προσοδοφόρου περιόδου». Επιστηµονική εκδήλωση στον ικηγορικό Σύλλογο Πειραιά µε θέµα : ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ : ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Την 5 Ιουνίου 2007, ηµέρα Τρίτη και ώρα µε πρωτοβουλία του ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς διοργανώνεται επιστηµονική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεών του (Ηρώων Πολυτεχνείου αριθ. 47), µε θέµα : «ι α µ ε σ ο λ ά β η σ η : Επίλυση διαφορών χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια;». Οµιλητές οι κ.κ. : - ρ. Σεραφείµ Βολιώτης, Έκτακτος Καθηγητής στη Στρατηγική, ALBA Graduate Business School, Barrister, ιαµεσολαβητής διαπιστευµένος από το CEDR µε θέµα : «Από τη θεωρία της ιαµεσολάβησης στην πράξη» - Ιωάννα Αναστασοπούλου,.Ν., ικηγόρος, ιαµεσολαβήτρια διαπιστευµένη από το CEDR µε θέ- µα: «Η διεθνής εµπειρία και το Ελληνικό Κέντρο ιαµεσολάβησης και ιαιτησίας». Χαιρετισµούς θα απευθύνουν οι κ.κ. : - Ιωάννης Γρίβας, πρώην Πρωθυπουργός, Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ε.τ., - Σπυρίδων Ευσταθόπουλος, Ειδικός Γραµµατέας για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης - Κωνσταντίνος Ρίζος, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ. και Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ελληνικού Κέντρου ιαµεσολάβησης και ιαιτησίας (ΕλλΚ ) - Παναγιώτης Πικραµµένος - Σύµβουλος του Σ.τ.Ε. - Γεν. ιευθυντής Εθνικής Σχολής ικαστών - Νικόλαος Εµπέογλου, Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ALBA Graduate Business School

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών

Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών Ημερίδα ΔΝΥ Ιωάννα Δ. Σισμανίδη Εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών H δικαστική οδός δεν είναι η πλέον αποτελεσματική για την επίλυση διαφορών ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ.

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. Θεοχάρης Δημ. Κατσαούνη Αδ. Κατσιγιάννης Κ. Κωτσάκη Αικ. Μεϊδάνης Χαρ. Μπαλάδη Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Εσπερίδα innovation-community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision, HILTON

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010)

Έως 12/2010 (Ν. 3871/2010 και Ν.3899/2010) Μεσολάβηση και Διαιτησία (ΟΜΕΔ)/ Συμφιλίωση Ρύθμιση διαδικασίας προσφυγής στον ΟΜΕΔ. Θέσπιση δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στην μεσολάβηση και στην διαιτησία και των δύο μερών. Εξαγγελία προεδρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός Ιωάννα Αναστασοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια διαπιστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης 1. Τι είναι Διαμεσολάβηση; Η Διαμεσολάβηση ( Mediation ) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3038 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 180 20020807 Τέθηκε σε ισχύ: 07.08.2002 Ηµ.Υπογραφής: 02.08.2002 Για την επίλυση των διαφορών του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού

Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού Οδηγίες για την προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού 1. Η σημασία της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού Ο νόμος 3869/2010 (ΦΕΚ 130/Α/3.8.2010) για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ; ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ; ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1 ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Προέδρου Πρωτοδικών Ξάνθης «ΤΙ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ; ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ» Εισήγηση στην ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.10.2004 COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΣΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ο Ο.Π.Υ.Κ.Ε. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αλλαγή επωνύμου; O O.Π.Y.K.E είναι οργανισμός υποστήριξης καταναλωτών και επιχειρήσεων με έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Α.Π. 220.19-07-2013 ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Άρθρο 16 Σχετικά με την πρόβλεψη της δυνατότητας των εμπορικών καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων;

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; Οι αναφορές που αφορούν στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ME ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο Εφαρμογής. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή και η συμβολή της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στην προστασία των καταναλωτών

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή και η συμβολή της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στην προστασία των καταναλωτών Ο θεσμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή και η συμβολή της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στην προστασία των καταναλωτών (Εισήγηση στην Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...xiii ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 1. Το περιεχόμενο και η έκταση της κρατικής υποχρέωσης για την προστασία του καταναλωτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα