Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard"

Transcript

1 Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard Τελευταία ενηµέρωση: 10/ Γενικά 1.1. Η Prepaid Services Company Limited (εφεξής: PSC Ltd., PSC ή εµείς ) προσφέρει και διαχειρίζεται τον λογαριασµό my paysafecard. Η PSC Ltd. έχει την εταιρική έδρα της στο Part Floor 27, 25 Canada Square, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5LQ, Αγγλία (Αριθµός µητρώου ) επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) στη διεύθυνση και παρέχει τις υπηρεσίες της βάσει άδειας προς έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, η οποία εκδόθηκε από την αγγλική Αρχή Εποπτείας Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (Financial Conduct Authority- FCA) (Αριθµός Εγγραφής FCA: ). Η PSC δικαιούται να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες στην Κύπρο βάσει των κανόνων άσκησης του δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής χρηµατοοοικονοµικών υπηρεσιών (EU-Pass) Το άνοιγµα, η χρήση και το κλείσιµο του λογαριασµού my paysafecard, καθώς και η διαδικασία εξαργύρωσης του τηρούµενου σε αυτόν ηλεκτρονικού χρήµατος, υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης (ΓΟΧ), οι οποίοι αποδίδουν τη σύµβαση µεταξύ της PSC και του Πελάτη. Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα. Η επικοινωνία µε τον Πελάτη µπορεί να πραγµατοποιείται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Ο Πελάτης δηλώνει µε την εγγραφή για το λογαριασµό my paysafecard ότι αποδέχεται την ισχύ των παρόντων ΓΟΧ. Οι ΓΟΧ δηµοσιεύονται στην ισχύουσα µορφή τους στην ιστοσελίδα της PSC ( ιστοσελίδα PSC ) στο σύνδεσµο Όροι Χρήσης Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες ΓΟΧ, επειδή περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά µε το λογαριασµό σας my paysafecard και υποχρεούστε να κάνετε χρήση του λογαριασµού σας my paysafecard σύµφωνα µε τους παρόντες όρους. Ως προς το ευρισκόµενο στο λογαριασµό σας ηλεκτρονικό χρήµα ισχύουν αποκλειστικά οι παρόντες ΓΟΧ. Το ευρισκόµενο στο λογαριασµό my paysafecard ηλεκτρονικό χρήµα ανήκει αποκλειστικά στο πρόσωπο, στο όνοµα του οποίου τηρείται ο λογαριασµός. Ο Πελάτης δε δικαιούται να µεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο το λογαριασµό my paysafecard. Υπόδειξη: Ο λογαριασµός my paysafecard εξυπηρετεί πρωταρχικά τη διενέργεια και λήψη πληρωµών σε ηλεκτρονικό χρήµα. εν πρόκειται για τραπεζικό λογαριασµό. Για το αποθηκευµένο σε µορφή ηλεκτρονικού χρήµατος στο λογαριασµό my paysafecard πιστωτικό υπόλοιπο δεν λαµβάνετε τόκους. ια της αποδοχής των ΓΟΧ λαµβάνετε γνώση του ότι ο λογαριασµός σας my paysafecard δεν υπάγεται στο Πρόγραµµα Αποκατάστασης Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme FSCS) της Μεγάλης Βρετανίας. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το λογαριασµό my paysafecard, καθώς και απαντήσεις στις συχνά τιθέµενες ερωτήσεις βρίσκετε στην ιστοσελίδα της PSC. 2. Προϋποθέσεις 2.1. Προκειµένου να ανοίξει ένα λογαριασµό my paysafecard, ο Πελάτης πρέπει να έχει συµπληρώσει το 16 ο έτος της ηλικίας του και να έχει τη διαµονή του στην Κύπρο. Ο Πελάτης πρέπει επιπλέον να είναι κάτοχος επίσηµης φωτογραφικής ταυτότητας. Η PSC δικαιούται να απαιτήσει σε οποιαδήποτε στιγµή από τον Πελάτη να προσκοµίσει αποδεικτικό της ηλικίας του Ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει υπολογιστή µε δυνατότητα πρόσβασης στο ιαδίκτυο, στο πρόγραµµα περιήγησης (browser) του οποίου πρέπει να είναι ενεργοποιηµένο το Java-Script ή να είναι εγκατεστηµένο ένα πρόσθετο Flash (Flash Plugin), καθώς και ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) ή ένα αντίστοιχο διαδικτυακό πρόγραµµα-πελάτη (web-client). Επιπλέον ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει κινητό τηλέφωνο µε δυνατότητα λήψης µηνυµάτων SMS, καθώς και αριθµό κινητής τηλεφωνίας ενός κυπριακού παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών (που ενδεχοµένως συνεπάγονται χρεώσεις) δεν αποτελεί µέρος της παρούσας σύµβασης Κάθε Πελάτης επιτρέπεται να ανοίξει µόνο ένα λογαριασµό my paysafecard. Ο λογαριασµός αυτός πρέπει να τηρείται στο όνοµα του Πελάτη. Το άνοιγµα ενός περαιτέρω λογαριασµού my paysafecard για τον Πελάτη ή άλλο πρόσωπο απαγορεύεται. Σε περίπτωση παραβίασης επιφυλασσόµαστε ρητά του δικαιώµατός µας να προχωρήσουµε σε άµεση φραγή των σχετικών λογαριασµών my paysafecard. Με την αποδοχή των παρόντων ΓΟΧ ο Πελάτης βεβαιώνει ότι ο λογαριασµός τηρείται στο δικό του όνοµα και για δικό του λογαριασµό, ότι ο ίδιος είναι ο οικονοµικός δικαιούχος αυτού και ότι δεν ενεργεί ως συγκαλυµµένος αντιπρόσωπος για τρίτο πρόσωπο. 1

2 3. Εγγραφή και Ενεργοποίηση 3.1. Ο λογαριασµός my paysafecard προσφέρεται σε δύο εκδοχές: Λογαριασµός my paysafecard µε status Standard Λογαριασµός my paysafecard µε status Unlimited 3.2. Εγγραφή για το λογαριασµό my paysafecard µε στάτους Standard : Εγγραφή online: Για το άνοιγµα του λογαριασµού my paysafecard απαιτείται άπαξ εγγραφή online στην ιστοσελίδα της PSC. Ο Πελάτης υποχρεούται εν προκειµένω να καταχωρίσει τα αληθή στοιχεία που απαιτούνται. Η PSC δικαιούται να απαιτήσει αποδεικτικά ως προς την ταυτότητα του Πελάτη και τη διαµονή του, καθώς και περαιτέρω έγγραφα που πιστοποιούν τα απαραίτητα για την εγγραφή στοιχεία. Στο πλαίσιο της εγγραφής ζητείται από τον Πελάτη να επιλέξει ένα όνοµα χρήστη και να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης. Ο Πελάτης οφείλει, προς το δικό του συµφέρον, να τηρεί τα εν λόγω στοιχεία απόρρητα από τρίτους (ως προς το σηµείο αυτό βλέπε ιδίως τον Όρο 9.) Κατάρτιση της σύµβασης: Με την αποστολή του online εντύπου εγγραφής ο Πελάτης απευθύνει στην PSC µια πρόταση προς σύναψη σύµβασης στη βάση των παρόντων ΓΟΧ. Η PSC ελέγχει τα γνωστοποιηθέντα στο πλαίσιο της εγγραφής στοιχεία, οπότε και αποστέλλεται στον Πελάτη ένας Κωδικός µέσω µηνύµατος SMS στον αριθµό κινητού τηλεφώνου που συµπλήρωσε στο online έντυπο εγγραφής. Μετά την πληκτρολόγηση του ορθού Κωδικού στην ιστοσελίδα της PSC και την επιτυχή επαλήθευση όλων των στοιχείων ο Πελάτης λαµβάνει ένα µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ), µε το οποίο η πρότασή του γίνεται αποδεκτή Ενεργοποίηση του λογαριασµού my paysafecard: Με την αποδοχή της πρότασης προς σύναψη σύµβασης ο Πελάτης λαµβάνει έναν σύνδεσµο (link) επιβεβαίωσης προς ενεργοποίηση του λογαριασµού του my paysafecard µε στάτους Standard Όρια: Για το λογαριασµό my paysafecard µε στάτους Standard προβλέπεται για τροφοδοτήσεις (σύµφωνα µε τους Όρους 4. και 6.) και πληρωµές (Όρος 5.) αντίστοιχα όριο συναλλαγών ύψους ανά ηµερολογιακό έτος Ενεργοποίηση του λογαριασµού my paysafecard µε στάτους Απεριόριστο : Αναβάθµιση: Για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα αναφερόµενα στον Όρο όρια απαιτείται αναβάθµιση στο λογαριασµό my paysafecard µε στάτους Απεριόριστο. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται η αποστολή, µέσω της µεταφόρτωσης εγγράφων στην ιστοσελίδα της PSC, επίσηµης φωτογραφικής ταυτότητας, καθώς και ενός δεύτερου εγγράφου, το οποίο εκδόθηκε από δηµόσια αρχή ή επιχείρηση παροχής αγαθών κοινής ωφελείας (π.χ. λογαριασµός ρεύµατος, λογαριασµός φυσικού αερίου). Επιπλέον ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει τον αριθµό εγγράφου της επίσηµης φωτογραφικής ταυτότητας που χρησιµοποιήθηκε προς εξακρίβωση της ταυτότητάς του, καθώς και ορισµένες πληροφορίες (τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης, καθώς και η ηµεροµηνία γέννησής του), που ελέγχονται ηλεκτρονικά. Η διαδικασία µεταφόρτωσης, καθώς και τα προς το σκοπό αυτό απαραίτητα έγγραφα περιγράφονται επακριβώς στην ιστοσελίδα της PSC Ενεργοποίηση: Μετά τον επιτυχή έλεγχο των εγγράφων ο λογαριασµός my paysafecard µε στάτους Απεριόριστο ενεργοποιείται και ο Πελάτης ενηµερώνεται σχετικά µε µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) Όρια: Για το λογαριασµό my paysafecard µε στάτους Απεριόριστο προβλέπεται όριο πιστωτικού υπολοίπου Η PSC δικαιούται να αυξάνει ή να µειώνει το ποσόν αυτό κατά τη δική της κρίση, σε οποιαδήποτε στιγµή, προσωρινά ή µόνιµα, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τους κινδύνους ασφάλειας. 4. Τροφοδότηση του λογαριασµού 4.1. Μετά την ενεργοποίηση ο Πελάτης δύναται να τροφοδοτεί το λογαριασµό του my paysafecard µέσω κωδικών αριθµών paysafecard PINs µέχρι του καθορισµένου για κάθε είδος λογαριασµού ορίου εκκινώντας στο µενού πελάτη τη διαδικασία καταβολής και πληκτρολογώντας τον 16ψήφιο αριθµό paysafecard PIN. Ο Πελάτης ενηµερώνεται για τα τρέχοντα όρια από την ιστοσελίδα της PSC Για την τροφοδότηση του λογαριασµού my paysafecard επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά κωδικοί αριθµοί paysafecard PINs, τους οποίους ο Πελάτης αποκτά από εξουσιοδοτηµένο από την paysafecard σηµείο πώλησης στην Κύπρο. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξουσιοδοτηµένα από την PSC σηµεία πώλησης διατίθενται στην ιστοσελίδα της PSC (Αναζήτηση σηµείων πώλησης). Η PSC επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να διευρύνει τις δυνατότητες τροφοδότησης και τυχόν διεύρυνση γνωστοποιείται στον Πελάτη εγκαίρως Μόλις η τροφοδότηση ολοκληρωθεί επιτυχώς προβάλλεται άµεσα στον Πελάτη το νέο ποσό τροφοδότησης στο λογαριασµό my paysafecard. 2

3 Υπόδειξη: Απαγορεύεται η πώληση, η διακίνηση και η απόκτηση καρτών paysafecards µέσω µη εξουσιοδοτηµένων διαδικτυακών πλατφορµών. Η εν λόγω απαγόρευση αφορά ρητά τις λεγόµενες ιστοσελίδες ανταλλαγής αρχείων (file-sharing sites), στις οποίες προσφέρονται παράνοµα προς πώληση κωδικοί αριθµοί paysafecard PINs. Η PSC επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να εµποδίσει την τροφοδότηση του λογαριασµού my paysafecard µε κωδικούς αριθµούς paysafecard PINs, οι οποίοι δεν αποκτήθηκαν νόµιµα ή να απαγορεύσει τη χρήση µέσω του λογαριασµού my paysafecard ποσών ηλεκτρονικού χρήµατος που αποκτήθηκαν κατά τον τρόπο αυτό. 5. ιενέργεια πληρωµών 5.1. Ο Πελάτης δύναται µέσω του λογαριασµού του my paysafecard, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα τυχόν ισχύοντα όρια συναλλαγών (Όρος ), να διενεργεί πληρωµές στις συµβεβληµένες µε το σύστηµα my paysafecard επιχειρήσεις έως το ύψος του τηρούµενου στο λογαριασµό του ηλεκτρονικού χρήµατος. Ως προς την αποδοχή πληρωµών µέσω του my paysafecard ισχύουν οι αναφερόµενοι στην ιστοσελίδα της εκάστοτε συµβεβληµένης επιχείρησης όροι Οι δυνατότητες πληρωµής µπορούν ανά συµβεβληµένη επιχείρηση να υπόκεινται σε περιορισµούς ανάλογα µε την ηλικία του πληρωτή (π.χ. ενηλικιότητα), το στάτους του λογαριασµού my paysafecard, καθώς και τη χώρα, στην οποία ανοίχθηκε ο λογαριασµός my paysafecard. Η PSC δεν εγγυάται κατά κανένα τρόπο ότι ο λογαριασµός my paysafecard είναι διαθέσιµος ως µέσο πληρωµής οποιαδήποτε στιγµή σε όλες τις συµβεβληµένες επιχειρήσεις ιεξαγωγή της συναλλαγής πληρωµής: Επιλέγοντας την επιλογή πληρωµής my paysafecard ο Πελάτης µπορεί να εκκινήσει µια πληρωµή σε µια συµβεβληµένη µε το σύστηµα my paysafecard επιχείρηση στο ιαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει το παράθυρο πληρωµής my paysafecard, στο οποίο προβάλλονται τα στοιχεία πληρωµής. Ο Πελάτης δηλώνει ότι συναινεί στην πράξη πληρωµής πληκτρολογώντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του στο παράθυρο πληρωµής my paysafecard (εντολή πληρωµής). Με τη συναίνεση λογίζεται ότι η εντολή πληρωµής έχει περιέλθει στην PSC. Η PSC διεκπεραιώνει την εντολή πληρωµής άµεσα µετά την περιέλευσή της, κατά τρόπο ώστε η εντολή πληρωµής δεν µπορεί να ανακληθεί από τον Πελάτη. Υπόδειξη: Παρακαλούµε βεβαιωθείτε πριν την πληκτρολόγηση ονόµατος χρήστη και κωδικού πρόσβασης ότι πρόκειται για το παράθυρο πληρωµής PSC στην ιστοσελίδα µε τη διεύθυνση URL https://customer.cc.at.paysafecard.com και ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας της paysafecard εµφαίνεται στην γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησής σας (browser). Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στην επιλογή Βοήθεια στην ιστοσελίδα µας Η PSC δύναται, προς προστασία του λογαριασµού σας my paysafecard από καταχρηστικές πληρωµές, να εισαγάγει πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφάλειας (όπως π.χ. µια διαδικασία SMS-TAN) για την έγκριση πληρωµών Άρνηση εκτέλεσης εντολών πληρωµής: Η PSC αρνείται να εκτελέσει συναλλαγή πληρωµής, εφόσον α. η εκτέλεση θα προσέκρουε σε διάταξη εσωτερικού ή κοινοτικού δικαίου ή σε διάταξη δικαστηρίου ή δηµόσιας αρχής, β. υπάρχουν βάσιµες υποψίες ότι η εκτέλεση θα αποτελούσε αξιόποινη πράξη ή απαγορεύεται λόγω πιθανής νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, γ. τα στοιχεία πρόσβασης ή οι παράµετροι ασφαλείας δε δόθηκαν ή δόθηκαν µόνο µερικώς, δ. ο λογαριασµός my paysafecard έχει φραγεί, ε. η εκτέλεση της εντολής πληρωµής µπορούσε να γίνει µόνο καθ υπέρβαση ενός ισχύοντος για το λογαριασµό ορίου συναλλαγών (Όρος ) ή στ. ο λογαριασµός my paysafecard δεν εµφανίζει επαρκές κάλυψη (πιστωτικό υπόλοιπο) προς πληρωµή του επιθυµητού ποσού Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης ο Πελάτης ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση ως προς τη µη εκτέλεση των πληρωµών. 6. Λήψη πληρωµών 6.1. Οι συµβεβληµένες επιχειρήσεις δύνανται να παρέχουν στον Πελάτη τη δυνατότητα να ζητεί ο τελευταίος την καταβολή πιστωτικών υπολοίπων πελάτη στον λογαριασµό του my paysafecard. Ο Πελάτης µπορεί να εκκινήσει την πράξη καταβολής επιλέγοντας στην ιστοσελίδα της συµβεβληµένης επιχείρησης την επιλογή καταβολής my paysafecard. Ισχύουν οι όροι καταβολής της συµβεβληµένης επιχείρησης. Μόλις η συµβεβληµένη επιχείρηση συναινέσει στην καταβολή, εγγράφεται υπέρ του Πελάτη πιστωτικό κονδύλιο στο λογαριασµό του my paysafecard ίσο µε το ποσόν καταβολής (αφού 3

4 αφαιρεθούν πιθανά τέλη από την πλευρά της συµβεβληµένης επιχείρησης). Η λήψη πληρωµών είναι εµφανής για τον Πελάτη στην κατάσταση συναλλαγών του λογαριασµού my paysafecard.. Η ανάδοχος εταιρίαδιατηρεί επιπλέον το δικαίωµα να επιστρέφει στο λογαριασµό του πελάτη στο my paysafecard εν µέρει ή στο ακέραιο ποσά που κατέβαλε ο πελάτης µέσω του λογαριασµού του στο my paysafecard (για παράδειγµα επιστροφή τιµήµατος σε περίπτωση επιστροφής αγαθών) Η λήψη πληρωµών δεν είναι δυνατή ιδίως όταν α. ο λογαριασµός my paysafecard του Πελάτη έχει φραγεί ή δεν έχει το απαιτούµενο στάτους προς λήψη πληρωµών, β. θα πραγµατοποιούνταν καθ υπέρβαση του ισχύοντος στο εκάστοτε στάτους ορίου για το λογαριασµό my paysafecard (βλέπε Όρους και ), γ. η συµβεβληµένη επιχείρηση δεν δικαιούται να πραγµατοποιεί πληρωµές στο λογαριασµό my paysafecard του Πελάτη. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης ενός αιτήµατος καταβολής µιας συµβεβληµένης επιχείρησης από την PSC ο Πελάτης ενηµερώνεται άµεσα µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ). 7. Πληροφορίες ως προς µεµονωµένες πράξεις πληρωµής 7.1. H PSC θέτει άµεσα στη διάθεση του Πελάτη το σύνολο των πληροφοριών σχετικά µε τις διενεργηθείσες συναλλαγές στο πλαίσιο της συµβατικής σχέσης, καθώς και το τρέχον ύψος του λογαριασµού, στο πεδίο πελάτη του λογαριασµού my paysafecard στο πλαίσιο του ιστορικού συναλλαγών. Ο Πελάτης έχει πρόσβαση οποιαδήποτε στιγµή στις εν λόγω πληροφορίες, που αφορούν τους τελευταίους 6 (έξι) µήνες. Επιπλέον ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να µεταφορτώσει τις εν λόγω πληροφορίες µε τη µορφή εγγράφου.pdf στον υπολογιστή του και κατ αυτόν τον τρόπο να τις διατηρεί και να τις αναπαράγει αναλλοίωτες. Ο Πελάτης δηλώνει τη συγκατάθεσή του να επιθεωρεί τις εν λόγω πληροφορίες και να έχει πρόσβαση σε αυτές σε ηλεκτρονική µορφή Ο Πελάτης οφείλει να ενηµερώσει χωρίς καθυστέρηση την PSC, µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη µιας µη εγκεκριµένης ή πληµµελώς εκτελεσθείσας πράξης πληρωµής, η οποία διεκπεραιώθηκε µέσω του λογαριασµού my paysafecard. Απαιτήσεις και ενστάσεις του Πελάτη λόγω µη εγκεκριµένης ή πληµµελώς εκτελεσθείσας πράξης πληρωµής αποκλείονται, όταν τούτος δεν ενηµερώσει σχετικά την PSC το αργότερο εντός 13 (δεκατριών) µηνών από την ηµέρα της χρέωσης του λογαριασµού του my paysafecard µε µια µη εγκεκριµένη ή πληµµελώς εκτελεσθείσα πράξη πληρωµής. 8. Ασφάλεια του λογαριασµού my paysafecard 8.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα γνωστοποιηθέντα στο πλαίσιο του λογαριασµού my paysafecard στοιχεία είναι πάντα επίκαιρα. Οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση κάθε είδους αλλαγές των στοιχείων επαφής ιδίως της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) και του αριθµού κινητής τηλεφωνίας στο Πεδίο Πελάτη του λογαριασµού my paysafecard Η PSC δικαιούται να απαιτήσει σε οποιαδήποτε στιγµή από τον Πελάτη να επιβεβαιώσει την ορθότητα και το επίκαιρο των καταχωρισµένων στο Πεδίο Πελάτη πληροφοριών του Πελάτη µε αντίστοιχα αποδεικτικά Η PSC δικαιούται να επικοινωνεί µε τον Πελάτη για λόγους ασφαλείας του λογαριασµού my paysafecard µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) στην καταχωρισµένη στο Πεδίο Πελάτη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή µέσω µηνύµατος SMS στον καταχωρισµένο στον ίδιο τόπο αριθµό κινητού τηλεφώνου. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο λειτουργίας της καταχωρισµένης διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, και για την χωρίς καθυστέρηση πρόσβαση και ανάγνωση των µηνυµάτων της PSC που απευθύνονται σε αυτόν, επειδή µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να αποφευχθούν µη εγκεκριµένες διαθέσεις µέσω του λογαριασµού my paysafecard Η χρήση του λογαριασµού my paysafecard για τη διενέργεια πληρωµών περιορίζεται κατά το ποσόν ηλεκτρονικού χρήµατος που βρίσκεται σε ορισµένη στιγµή στο λογαριασµό my paysafecard. Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ορίζει το εν λόγω όριο και µαζί µε αυτό τον συνδεόµενο µε τη λειτουργία του λογαριασµού my paysafecard κίνδυνο σε οποιαδήποτε στιγµή µέσω τροφοδοτήσεων του λογαριασµού και εξαργυρώσεων από αυτόν. 9. Τήρηση µυστικότητας των στοιχείων πρόσβασης και συµπεριφορά σε περίπτωση καταχρηστικής χρήσης 9.1. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαµβάνει µέτρα προστασίας των στοιχείων πρόσβασής του (όνοµα χρήστη και/ή κωδικό πρόσβασης), καθώς και όλων των τυχόν ισχυουσών παραµέτρων ασφαλείας κατά της 4

5 ανοµιµοποίητης χρήσης από τρίτους. Ιδίως ο κωδικός πρόσβασης και/ή το όνοµα χρήστη πρέπει προς το ίδιο του Πελάτη συµφέρον να µην καταγράφονται σε µορφή αναγνώσιµη από τρίτους Προκειµένου να αποφευχθεί καταχρηστική χρήση µε υποκλοπή των στοιχείων πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου, ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίζει πριν την πληκτρολόγηση του ονόµατος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης ότι χρησιµοποιεί το παράθυρο πληρωµών της PSC στην ιστοσελίδα µε την ηλεκτρονική διεύθυνση URL https://customer.cc.at.paysafecard.com και ότι το πιστοποιητικό ασφαλείας paysafecard εµφαίνεται στη γραµµή διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης (browser) Εφόσον ο Πελάτης διαπιστώσει την κλοπή ή απώλεια των στοιχείων πρόσβασής του και των παραµέτρων ασφάλειας, την καταχρηστική χρήση ή οποιαδήποτε άλλη µη εγκεκριµένη χρησιµοποίηση των στοιχείων πρόσβασής του και των παραµέτρων ασφαλείας, οφείλει να ενηµερώσει την PSC χωρίς καθυστέρηση τηλεφωνικά στον αριθµό (δείτε το τηλέφωνο επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της PSC ) ή συνδεθείτε online στο https://www.paysafecard.com/elcy/security/lock-account/ προκειµένου να δώσει εντολή φραγής του λογαριασµού του my paysafecard ( Εντολή φραγής ) Το ίδιο ισχύει, όταν ο Πελάτης υποψιάζεται ότι άλλο πρόσωπο έλαβε γνώση των στοιχείων πρόσβασής του και των παραµέτρων ασφαλείας χωρίς δικαίωµα προς τούτο ή ότι έλαβε χώρα καταχρηστική χρήση ή οποιαδήποτε άλλη µη εγκεκριµένη χρήση των στοιχείων πρόσβασής του και των παραµέτρων ασφαλείας Τα στοιχεία επικοινωνίας, µέσω των οποίων µπορεί να κοινοποιηθεί η αναγγελία φραγής, είναι εµφανή για τον Πελάτη οποιαδήποτε στιγµή στην ιστοσελίδα της PSC. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να καταγγείλει χωρίς καθυστέρηση κάθε καταχρηστική χρήση και στην Αστυνοµία. Υπόδειξη: Οι συνεργάτες της PSC δε θα σας ζητήσουν ποτέ να γνωστοποιήσετε σε εµάς ή σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής σας τηλεφωνικά, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) ή µε άλλον τρόπο. Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να πληκτρολογούνται µόνο απευθείας στην ιστοσελίδα της PSC, καθώς και µέσω του παραθύρου πληρωµών της PSC. Εάν αµφιβάλλετε σχετικά µε την αυθεντικότητα της ιστοσελίδας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την εξυπηρέτηση πελατών µας στη διεύθυνση 10. Τέλη Η PSC δε χρεώνει τέλη για την ενεργοποίηση, την εκτέλεση τροφοδοτήσεων και πληρωµών σε Ευρώ, τον έλεγχο υπολοίπου και των στοιχείων στην ιστοσελίδα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις: Τέλος εξαργύρωσης: Για την εξαργύρωση υπό την έννοια του Όρου 15. των ΓΟΧ χρεώνεται στο πλαίσιο της εξαργύρωσης το ποσό των 7,50 αφαιρούµενο απευθείας από το πληρωτέο ποσό. Το τέλος επιβάλλεται ανά εξαργύρωση. Τέλος: Ο λογαριασµός my paysafecard διατίθεται στον Πελάτη καταρχήν δωρεάν. Η PSC χρεώνει ωστόσο τέλος 2 ανά µήνα, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει χρησιµοποιήσει το λογαριασµό του my paysafecard προς διενέργεια συναλλαγών πληρωµής για χρονικό διάστηµα 12 (δώδεκα) µηνών. Το εν λόγω τέλος χρεώνεται σε βάρος του λογαριασµού my paysafecard του Πελάτη την πρώτη εκάστου µήνα αρχής γενοµένης από τον πρώτο µήνα µετά την παρέλευση της προθεσµίας των δώδεκα µηνών. Τέλη συναλλαγής: Η διενέργεια πληρωµών είναι καταρχήν ελεύθερη τελών για τον Πελάτη. Ωστόσο, για πληρωµές σε ορισµένες συµβεβληµένες επιχειρήσεις µέσω του λογαριασµού my paysafecard, η PSC µπορεί να χρεώσει τέλος, για το οποίο ο Πελάτης ενηµερώνεται πριν την πληρωµή. Στο https://www.paysafecard.com/el-cy/use/transaction-fee/ υπάρχει πίνακας τελών µε τα εκάστοτε τέλη συναλλαγών που βαρύνουν τον Πελάτη. Ο συγκεκριµένος πίνακας τελών αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των Γενικών Όρων. Τυχόν αλλαγές στον πίνακα τελών διέπονται από τους όρους της παραγράφου 18. Συναλλαγµατική ισοτιµία και τέλος µετατροπής: Οποιεσδήποτε πληρωµές για αγαθά ή υπηρεσίες σε νόµισµα άλλο από το Ευρώ µετατρέπονται από εµάς σε Ευρώ µε βάση την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά το χρονικό σηµείο της διενέργειας της συναλλαγής. Η εν λόγω συναλλαγµατική ισοτιµία βασίζεται στην καθοριζόµενη από ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ισοτιµία αγοράς συναλλάγµατος. Οι εκάστοτε ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι εµφανείς οποιαδήποτε στιγµή στην ιστοσελίδα (https://www.paysafecard.com/el-cy/currency-calculator/). Επί συναλλαγών µε µετατροπές συναλλάγµατος η PSC χρεώνει επιτίµιο 2 % επί της αξίας της συναλλαγής. Ο Πελάτης κατόπιν αιτήµατός του ενηµερώνεται για τη συναλλαγµατική ισοτιµία και τα τέλη πριν την εκτέλεση της συναλλαγής. 11. Μη εγκεκριµένες συναλλαγές / Φραγή του λογαριασµού my paysafecard 5

6 11.1. Η PSC δικαιούται να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε φραγή του λογαριασµού my paysafecard, εφόσον υφίσταται υποψία απάτης ή καταχρηστικής χρήσης (µη εγκεκριµένης ή καταχρηστικής χρησιµοποίησης του λογαριασµού) ή δηµιουργούνται για άλλους λόγους ανησυχίες ως προς την ασφάλεια του συστήµατος, καθώς και όταν υποχρεώνεται προς τούτο από διάταξη νόµου ή διοικητικής αρχής Σε περίπτωση µη εγκεκριµένης πράξης πληρωµής, ο Πελάτης δύναται να απαιτήσει να επαναφέρει η PSC το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασµού my paysafecard στο ύψος, το οποίο θα είχε, αν δεν είχε λάβει χώρα η µη εγκεκριµένη πράξη πληρωµής. Εφόσον µη εγκεκριµένες πράξεις πληρωµής οφείλονται σε καταχρηστική χρησιµοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασµού και ο Πελάτης έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις επιµέλειας τις οποίες υπέχει, ισχύουν οι κανόνες ως προς την ευθύνη σύµφωνα µε τον Όρο 14. των παρόντων ΓΟΧ. 12. Μη διενέργεια εγκεκριµένων πράξεων πληρωµής Σε περίπτωση µη ολοκληρωθείσας ή πληµµελώς εκτελεσθείσας εγκεκριµένης πράξης πληρωµής ο Πελάτης δύναται να απαιτήσει τη χωρίς καθυστέρηση και χωρίς περικοπές επιστροφή του ποσού πληρωµής κατά το αντίστοιχο ύψος και η PSC επαναφέρει το λογαριασµό my paysafecard στο ύψος που θα είχε, αν δεν είχε λάβει χώρα η εσφαλµένη πράξη πληρωµής. Εάν ωστόσο η PSC αποδείξει ότι το πληρωτέο ποσό περιήλθε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωµής του παραλήπτη της πληρωµής εγκαίρως και στο ακέραιο, η ευθύνη κατά την παρούσα παράγραφο αποκλείεται Ο Πελάτης µπορεί επιπλέον να απαιτήσει την επιστροφή ενδεχοµένως επιβληθέντων τελών κατά το µέτρο που τούτα χρεώθηκαν σε βάρος του εξαιτίας της µη ολοκληρωθείσας ή πληµµελώς εκτελεσθείσας εγκεκριµένης πράξης πληρωµής ή ο λογαριασµός του my paysafecard χρεώθηκε αντίστοιχα. 13. Ευθύνη της PSC Η PSC ευθύνεται µόνο για δόλο και βαρειά αµέλεια. Σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων, των οποίων η τήρηση είναι σηµαντική για την επίτευξη του συµβατικού στόχου ( ουσιώδεις συµβατικές υποχρεώσεις ), η PSC ευθύνεται επίσης και για ελαφρά αµέλεια, η οποία περιλαµβάνει µόνο τις τυπικές για την εν λόγω σύµβαση προβλέψιµες ζηµίες. Κάθε ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά σε άµεσες ζηµίες. Κατά το µέτρο που η ευθύνη της PSC αποκλείεται, περιορίζεται ή οριοθετείται, ισχύει τούτο και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, εργαζοµένων, συνεργατών, εκπροσώπων και βοηθών εκπλήρωσης της PSC Η PSC δεν ευθύνεται για ζηµίες, οι οποίες λαµβάνουν χώρα λόγω ανωτέρας βίας, αναταραχών, πολέµου, φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων κειµένων εκτός του εύλογα αναµενόµενου πεδίου ελέγχου της Η PSC δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιµότητα του συστήµατος λογαριασµού my paysafecard. Σχετικά µε προβλέψιµες τεχνικές εργασίες συντήρησης, οι οποίες παραβλάπτουν ή παρεµποδίζουν τη χρήση του λογαριασµού my paysafecard, ο Πελάτης ενηµερώνεται εγκαίρως µέσω της ιστοσελίδας της PSC. Από την προσωρινή µη διαθεσιµότητα του λογαριασµού my paysafecard δεν πηγάζουν κανενός είδους αξιώσεις του Πελάτη κατά της PSC Οι προαναφερθείσες περιπτώσεις αποκλεισµού, περιορισµού ή οριοθέτησης της ευθύνης δεν εφαρµόζονται σε περιπτώσεις ζηµίας λόγω βλάβης στη ζωή, στο σώµα ή στην υγεία Η PSC δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ή ευθύνη ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια, το σύννοµο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό των αγαθών ή/και των υπηρεσιών, το αντίτιµο για τα οποία ή/και τις οποίες καταβάλλεται µέσω του λογαριασµού my paysafecard. ιαφωνίες σχετικά µε συναλλαγές, το τίµηµα για τις οποίες καταβλήθηκε µέσω του λογαριασµού my paysafecard, πρέπει να διευθετούνται απευθείας µε τη συµβεβληµένη επιχείρηση. 14. Ευθύνη του Πελάτη Αν ο πελάτης έχει ενδείξεις ή υποψίες ότι ο λογαριασµός του στο my paysafecard, τα στοιχεία πρόσβασής του, ο κωδικός πρόσβασης ή άλλες παράµετροι ασφαλείας έχουν χαθεί, υποκλαπεί, αποκαλυφθεί ή έχουν γίνει προϊόν κατάχρησης χωρίς άδεια, τότε συνιστούµε στον πελάτη να αλλάξει άµεσα στον κωδικό πρόσβασής του στο my paysafecard. Επιπλέον, ο πελάτης οφείλει σύµφωνα µε την Παράγραφο 9.3. να ενηµερώνει άµεσα την PSC σχετικά µε την απώλεια ή την κλοπή των στοιχείων πρόσβασης και των παραµέτρων ασφαλείας, ή την κακόβουλη ή άλλη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης ή των παραµέτρων ασφαλείας, προκειµένου η εταιρία να προχωρήσει σε κλείδωµα του λογαριασµού στο my paysafecard για την αντιµετώπιση επαπειλούµενων ζηµιών ( Εντολή φραγής ). 6

7 14.1. Έως την εντολή φραγής: Για ζηµίες που προέκυψαν ως συνέπεια καταχρηστικής χρήσης του λογαριασµού my paysafecard πριν την περιέλευση της εντολής φραγής, ο Πελάτης ευθύνεται µέχρι του ποσού των 150 κατ ανώτατο όριο, εκτός εάν ενήργησε µε πρόθεση εξαπάτησης ή συνέβαλε µε τη δόλια ή βαρέως αµελή συµπεριφορά του στην καταχρηστική χρήση του λογαριασµού. Σε περίπτωση δόλιας ή βαρέως αµελούς συµπεριφοράς ο Πελάτης ευθύνεται απεριόριστα κατά το ποσό και το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν προέβη σε αναγγελία φραγής χωρίς καθυστέρηση ή παραβίασε τις υποχρεώσεις επιµέλειας που του επιβάλλουν οι παρόντες ΓΟΧ. Βαρειά αµέλεια συντρέχει ιδίως, όταν α. ο Πελάτης πληκτρολογεί τα στοιχεία πρόσβασης στο ιαδίκτυο σε ιστοσελίδες, οι οποίες δε διαθέτουν το πιστοποιητικό ασφαλείας της paysafecard (βλέπε Όρο 9.2.), β. γνωστοποιεί το όνοµα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασης σε άλλα πρόσωπα, γ. σηµειώνει γραπτώς το όνοµα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασης ή φυλάσσει τις πληροφορίες αυτές µαζί, δ. αποθηκεύει το όνοµα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασης σε κοινόχρηστο υπολογιστή ή αντίστοιχα δεν εξέρχεται από το σύστηµα αφότου έχει χρησιµοποιήσει το λογαριασµό my paysafecard σε κοινόχρηστο υπολογιστή. Ο Πελάτης δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση της ζηµίας, όταν δεν µπορούσε να προβεί στην εντολή φραγής, επειδή η PSC δεν του παρείχε καµία σχετική δυνατότητα να προχωρήσει στην εν λόγω εντολή, και για το λόγο αυτό επήλθε η ζηµία Από την εντολή φραγής: Η PSC αναλαµβάνει να καλύψει τις ζηµίες που επέρχονται λόγω µη εγκεκριµένων διαθέσεων µέσω του λογαριασµού my paysafecard µετά την εντολή φραγής από τον Πελάτη, εκτός εάν ο Πελάτης ενεργεί δόλια ή µε πρόθεση εξαπάτησης. Στις περιπτώσεις αυτές βαρύνουν τον Πελάτη και οι ζηµίες που επέρχονται µετά την περιέλευση της εντολής φραγής. 15. Εξαργύρωση Ο Πελάτης δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε στιγµή την εξαργύρωση του ευρισκόµενου στο λογαριασµό του my paysafecard ποσού ηλεκτρονικού χρήµατος, οπότε και κοινοποιεί στην PSC το όνοµα χρήστη του, το ευρισκόµενο στο λογαριασµό του my paysafecard ποσό ηλεκτρονικού χρήµατος, το πλήρες όνοµα και επώνυµό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ( ) και τον αριθµό κινητού τηλεφώνου του, ένα ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της επίσηµης φωτογραφικής ταυτότητάς του, το ποσό προς εξαργύρωση, καθώς και τα στοιχεία του προσωπικού του τραπεζικού λογαριασµού εντός της Κύπρου µαζί µε τους κωδικούς IBAN και BIC, στον οποίο πρέπει να εµβαστεί το ποσό. Στην ιστοσελίδα της PSC περιγράφονται οι δυνατότητες επικοινωνίας. Προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του νόµου, είναι δυνατό κατά περίπτωση να ζητήσει η PSC από τον Πελάτη να γνωστοποιήσει περαιτέρω πληροφορίες πριν την εκτέλεση της εξαργύρωσης Για την εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήµατος δεν προβλέπεται κανένα ελάχιστο ποσό, αλλά το υφιστάµενο στο λογαριασµό ποσό ηλεκτρονικού χρήµατος πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη των επιβαλλόµενων στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εξαργύρωσης τελών. Για εξαργύρωση ενόσω ακόµα διαρκεί η συµβατική σχέση, καθώς και µετά την παρέλευση προθεσµίας ενός έτους από τη λήξη της σύµβασης επιβάλλονται τα οριζόµενα στον Όρο 10. τέλη. Η εξαργύρωση εντός ενός έτους από τη λήξη της σύµβασης εκτελείται χωρίς επιβάρυνση για τον Πελάτη Σε περίπτωση εξαργύρωσης η PSC εµβάζει το επιλεγέν από τον Πελάτη ποσό σε τραπεζικό λογαριασµό εντός της Κύπρου οριζόµενο από τον Πελάτη, αφού αφαιρεθούν τα επιβαλλόµενα τέλη. Προκειµένου να τηρηθούν οι ορισµοί του νόµου η PSC δικαιούται και υποχρεούται να ζητήσει από τον Πελάτη να βεβαιώσει την ταυτότητά του, προτού η αίτηση εξαργύρωσης µπορεί να εκτελεστεί κανονικά. Ο Πελάτης δηλώνει ότι συναινεί στον έλεγχο της ταυτότητάς του από την PSC στο πλαίσιο της διαδικασίας εξαργύρωσης πριν την καταβολή του ποσού εξαργύρωσης, προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απάτης, καθώς και να εφαρµοστούν οι Οδηγίες σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και άλλες νοµικές ρυθµίσεις Η εξαργύρωση πιστωτικών υπολοίπων, τα οποία πιστώθηκαν υπέρ του πελάτη στο λογαριασµό του my paysafecard στο πλαίσιο διαφηµιστικής ή προωθητικής δράσης, αποκλείεται στο µέτρο που τα εν λόγω ποσά δεν αποτελούν ηλεκτρονικό χρήµα. Υπόδειξη: Οι διατάξεις της παρούσας σύµβασης που µας παρέχουν το δικαίωµα να χρεώνουµε τέλος εξαργύρωσης µετά τη λήξη της συµβατικής σχέσης ισχύουν και µετά τη λήξη της παρούσας σύµβασης. 16. Προστασία προσωπικών δεδοµένων 7

8 16.1. Κατά τη χρήση του λογαριασµού my paysafecard χρησιµοποιούνται προσωπικά δεδοµένα του Πελάτη κατά το βαθµό που τούτο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και για τη θέση του συστήµατος στη διάθεση του κοινού, αλλά και λόγω υποχρεώσεων που µας βαρύνουν εκ του νόµου. Για την ασφάλεια του συστήµατος και την προστασία από κατάχρηση, χρησιµοποιούµε cookies. Η λήψη αυτών των cookies αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας µας. Στις ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων διευκρινίζεται πώς µεταχειρίζεται η PSC προσωπικά δεδοµένα του Πελάτη και πώς τούτα προστατεύονται. Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της PSC ο Πελάτης συναινεί ταυτόχρονα στη χρησιµοποίηση των εν λόγω δεδοµένων από την PSC σύµφωνα µε τις εν λόγω ρυθµίσεις για την προστασία προσωπικών δεδοµένων. Οι ισχύουσες ρυθµίσεις σχετικά µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων είναι προσβάσιµες στη διεύθυνση: Η PSC κοινοποιεί στον Πελάτη πληροφορίες σχετικά µε το λογαριασµό του my paysafecard, υποδείξεις ασφαλείας, καθώς και σηµαντικά γεγονότα που αφορούν την PSC, κτλ. Αποδεχόµενοι τους παρόντες όρους συναλλαγών, συναινείτε στην τακτική αποστολή αυτών των πληροφοριών προς εσάς µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) ή SMS. Επιπλέον η PSC θα αποστέλλει τακτικά στον Πελάτη στο πλαίσιο ενός ενηµερωτικού δελτίου (newsletter) πληροφορίες σχετικά µε διαφηµιστικές και προωθητικές δράσεις και λοιπά πλεονεκτήµατα για τον Πελάτη, εφόσον τούτος έχει δηλώσει τη συναίνεσή του να λαµβάνει πληροφορίες αυτού του είδους. 17. ιάρκεια συµβατικής σχέσης και καταγγελία σύµβασης Η σύµβαση µεταξύ της PSC και του Πελάτη σχετικά µε τη χρήση του λογαριασµού my paysafecard συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστηµα Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση οποιαδήποτε στιγµή γραπτώς µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) στη διεύθυνση οπότε και ο Πελάτης πρέπει να επισυνάψει στο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου έγγραφο καταγγελίας υπογεγραµµένο ιδιοχείρως από τον ίδιο Η PSC δικαιούται να προβεί οποιαδήποτε στιγµή, τηρώντας προθεσµία καταγγελίας 2 (δύο) µηνών, σε τακτική καταγγελία της συµβατικής σχέσης µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) στη γνωστοποιηθείσα από τον Πελάτη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Σε περίπτωση σπουδαίου λόγου (έκτακτη καταγγελία) η PSC µπορεί, παραβλέποντας αντίθετες συµφωνίες των µερών, να καταγγείλει οποιαδήποτε στιγµή µε άµεση ενέργεια τη συµβατική σχέση µε τον Πελάτη µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) στη γνωστοποιηθείσα από τον Πελάτη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί καταγγελία µε άµεση ενέργεια συντρέχει ιδίως, όταν α. ο Πελάτης δήλωσε ανακριβή στοιχεία ως προς την ταυτότητά του ή αποσιώπησε άλλα ουσιώδη περιστατικά, β. ο Πελάτης παραβιάζει ουσιώδεις ρυθµίσεις των παρόντων ΓΟΧ, γ. υφίσταται υποψία τέλεσης αξιόποινων πράξεων ή παραβίασης της νοµοθεσίας κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες από τον Πελάτη, δ. ο Πελάτης χρησιµοποιεί το λογαριασµό του my paysafecard κατά τρόπο καταχρηστικό, ε. ο Πελάτης χρησιµοποιεί κωδικούς αριθµούς paysafecard PINs στο λογαριασµό του my paysafecard, τους οποίους δεν απέκτησε από εγκεκριµένο σηµείο διανοµής, στ. υπάρχει υποψία ότι ο Πελάτης αποδέχεται κωδικούς αριθµούς paysafecard PINs ως µέσο πληρωµής, ζ. δηµιουργούνται ανησυχίες ως προς την ασφάλεια, ή η. η PSC υποχρεούται προς τούτο λόγω διάταξης νόµου ή διοικητικής αρχής Από τη στιγµή που η καταγγελία καθίσταται ενεργή, ακολουθεί το κλείσιµο του λογαριασµού my paysafecard του Πελάτη. Η PSC καταβάλλει στον Πελάτη το ευρισκόµενο στο λογαριασµό my paysafecard κατά το χρονικό σηµείο κλεισίµατος του λογαριασµού πιστωτικό υπόλοιπο, αφού αφαιρεθούν τυχόν ανταπαιτήσεις, ιδίως από αξιώσεις προµηθειών κατά τον Όρο 10. (Τέλη). Ο Πελάτης οφείλει προς το σκοπό αυτό να ακολουθήσει την οριζόµενη στον Όρο 15. (Εξαργύρωση) διαδικασία εξαργύρωσης. Η απόδοση του τηρούµενου στο λογαριασµό my paysafecard του Πελάτη ποσού ηλεκτρονικού χρήµατος αποκλείεται µετά την παρέλευση έξι ετών από τη λήξη της σύµβασης. 18. Τροποποίηση και συµπλήρωση των ΓΟΧ Η PSC δικαιούται να τροποποιεί τους παρόντες ΓΟΧ, εφόσον η σκοπούµενη τροποποίηση γνωστοποιείται στον Πελάτη εγγράφως το αργότερο δύο µήνες πριν το προτεινόµενο χρονικό σηµείο θέσης σε ισχύ της τροποποίησης. 8

9 18.2. Η PSC γνωστοποιεί την σκοπούµενη τροποποίηση των παρόντων ΓΟΧ στον Πελάτη εγγράφως µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) στην καταχωρισµένη στον λογαριασµό my paysafecard διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το λιγότερο 2 (δύο) µήνες πριν τη θέση της τροποποίησης σε ισχύ. Τα µέρη συµφωνούν ότι λογίζεται πως ο Πελάτης συναινεί στην προτεινόµενη τροποποίηση, όταν δεν γνωστοποιεί εγγράφως τις αντιρρήσεις του πριν το χρονικό σηµείο της προτεινόµενης θέσης σε ισχύ της τροποποίησης. Εφόσον ο Πελάτης δεν αντιτεθεί εγγράφως στις τροποποιήσεις εντός 2 (δύο) µηνών από τη γνωστοποίησή τους σε αυτόν, θεωρείται ότι ο Πελάτης αποδέχτηκε τις τροποποιήσεις και τούτες καθίστανται µέρος της σύµβασης µε τον Πελάτη και ισχύουν κανονικά. Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει χωρίς την τήρηση προθεσµίας την σύµβαση µε την PSC πριν το χρονικό σηµείο θέσης σε ισχύ της τροποποίησης. Η PSC, όταν διατυπώνει την προσφορά της προς τροποποίηση της σύµβασης, ενηµερώνει τον Πελάτη ως προς τις συνέπειες της σιωπής του, καθώς και ως προς το δικαίωµά του να προβεί σε καταγγελία χωρίς έξοδα και χωρίς την τήρηση προθεσµίας. Για περαιτέρω πληροφορίες ως προς τη διαδικασία στο πλαίσιο καταγγελίας της σύµβασης παραπέµπουµε στον Όρο 17. ( ιάρκεια συµβατικής σχέσης και καταγγελία σύµβασης) Μεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες ισχύουν άµεσα και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, κατά το µέτρο που τούτες βασίζονται στις συµφωνηµένες συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς Η απλή επέκταση της λειτουργικότητας, η εισαγωγή νέων υπηρεσιών ή αλλαγές στις µεθόδους πληρωµής, καθώς και στις συµβεβληµένες επιχειρήσεις, δεν επιφέρουν καµία τροποποίηση της σύµβασης. 19. Μεταβίβαση της συµβατικής σχέσης Η PSC έχει το δικαίωµα να µεταβιβάσει οποιαδήποτε στιγµή τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση µε τον Πελάτη σε άλλη επιχείρηση, η οποία διαθέτει την αναγκαία κατά το δίκαιο χρηµατοοικονοµικής εποπτείας άδεια. Τα δικαιώµατα του Πελάτη δε θίγονται σε αυτή την περίπτωση Η PSC ενηµερώνει τον Πελάτη σχετικά µε τη σκοπούµενη µεταβίβαση της σύµβασης τουλάχιστον δύο µήνες νωρίτερα µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) στην καταχωρισµένη στο λογαριασµό my paysafecard διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο Πελάτης, µέχρι το κοινοποιηθέν χρονικό σηµείο της µεταβίβασης, δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση µε άµεση ενέργεια. Για περαιτέρω πληροφορίες παραπέµπουµε στον Όρο 17. ( ιάρκεια συµβατικής σχέσης και καταγγελία σύµβασης). 20. Απαγόρευση εκχώρησης Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να ενεχυριάσει σε τρίτον αξιώσεις κατά της PSC, ιδίως αξιώσεις από τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της PSC. 21. Εφαρµοστέο δίκαιο / Υποβολή παραπόνων και επίλυση διαφορών Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το κυπριακό δίκαιο εκτός από τους κανόνες του δικαίου τραπεζικής εποπτείας, οι οποίοι προσδιορίζονται κατά το αγγλικό δίκαιο µε βάση την αρχή της χώρας προέλευσης. Καθόσον µεµονωµένοι όροι ή µέρη µεµονωµένων όρων κριθούν ανίσχυροι, το γεγονός τούτο δε θίγει την ισχύ της υπόλοιπης σύµβασης Ο Πελάτης µπορεί να υποβάλλει παράπονα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) στη διεύθυνση Θα προσπαθήσουµε να επιλύσουµε όλα τα καταγγελλόµενα προβλήµατα το ταχύτερο δυνατόν. Σε περίπτωση ανεπίλυτων διαφορών ο Πελάτης µπορεί επιπλέον να απευθύνεται στην Υπηρεσία Χρηµατοοικονοµικής ιαµεσολάβησης (Financial Ombudsman Service), στη διεύθυνση South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Λονδίνο E14 9SR, τηλέφωνο +44 (0) (για κλήσεις προερχόµενες εκτός Μεγάλης Βρετανίας) και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ): Σε περίπτωση διαφορών, που δεν µπορούν να επιλυθούν διαφορετικά, συντρέχει µη αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων. Το δικαίωµά σας να προσφύγετε στα κυπριακά δικαστήρια δεν θίγεται από την παρούσα ρύθµιση. 9

Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard

Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard Γενικοί Όροι Χρήσης για το λογαριασµό my paysafecard Τελευταία ενηµέρωση: 10/2013 1. Γενικά 1.1. Η Prepaid Services Company Limited (εφεξής: PSC Ltd., PSC ή εµείς ) προσφέρει και διαχειρίζεται τον λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking

Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Όροι για την υπηρεσία Online-Banking Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τράπεζα θα βρείτε στον τιμοκατάλογο και στις παροχές της Τράπεζας Πειραιώς Κατάστημα Φραγκφούρτης. 1. Εύρος παροχών Η υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan):

Αρ. κινητού τηλεφώνου (για τη χρήση της διαδικασίας mtan): Piraeus Bank S.A. Frankfurt Branch Baseler Str. 46 60329 Frankfurt am Main Αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Online-Banking της Τράπεζα Πειραιώς Φρανκφούρτης Προϋπόθεση για την υποβολή αυτής της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι συναλλαγών (Όροι χρήσης) για την paysafecard

Γενικοί όροι συναλλαγών (Όροι χρήσης) για την paysafecard Γενικοί όροι συναλλαγών (Όροι χρήσης) για την paysafecard Έκδοση: Οκτώβριος 2013 1. Γενικοί Όροι 1.1 Παρακαλούµε, διαβάστε αυτούς τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών προσεκτικά, γιατί οφείλετε να τους τηρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές

Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές Πληρωµές στις B2C on line συναλλαγές ΜΙΝΑ ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Συνεταίρος, ΦΙΛΟΘΕΪΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ Πληρωμές στις on line B2C συναλλαγές (Γενικά) Βάσει ΚΥΑ Ζ1-891 Ø Προβολή συνολικής τιµής (συµπ. ΦΠΑ) και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ»

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» Η ΔΕΗ Α.Ε δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» (στο εξής «Υπηρεσία») για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές

paysafecard: Online ασφαλείς πληρωμές Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό θέμα - για κάθε χρήστη, καθώς και για την paysafecard. Οι αναφορές για περιστατικά απάτης κλονίζουν πολλούς πελάτες. Με το παρόν Δελτίο Ασφάλειας, θέλουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία.

Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κένεντυ 80, 1076 Λευκωσία. «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) LIMITED --------------------------------------------------------------------------------------------------- Η παρούσα «Συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ")

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM (ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ") Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Worldbridge-Υπηρεσίες Πληρωµών Α.Ε. («Worldbridge») σε συνεργασία µε την Western

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όροι χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Nivis Insurance Brokers (στο εξής Nivis ) έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 800548286 /ΔΟΥ Καλλιθέας. Εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες

Όροι Χρήσης. Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες Όροι Χρήσης Α. Γενικοί Όροι και Πληροφορίες 1. H Ατλαντική Ένωση Α.Ε.Γ.Α. [Ανώνυμη Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων] έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 094029251/ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EMBAΣΜΑΤΩΝ SEPA Τα εμβάσματα που εμπίπτουν στο Σχέδιο SEPA (το «Σχέδιο» ή το «Σχέδιο Εμβασμάτων») αφορούν μεταφορές σε Ευρώ, μεταξύ λογαριασμών πελατών που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ. Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Η µέθοδος πληρωµής µέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών είναι εξαιρετικά ασφαλής. Για τους κατόχους τραπεζικών καρτών, παρέχονται οι ακόλουθες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα