ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3376 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III"

Transcript

1 Ν. 23(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23(111) του 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΟΒΑΡΗ ΞΗΡΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Συνοπτικός Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (Κυρωτικός) Νόμος του τίτλος 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική Ερμηνεία, έννοια «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, η οποία έγινε στο Παρίσι στις 17 Ιουνίου Με τον παρόντα Νόμο, κυρώνεται η Σύμβαση η επικύρωση της οποίας κύρωση εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ και 2^2* "^' ημερομηνία και της οποίας το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτί Μέρος ι,' θεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος II Μέρος π. αυτού: Νοείται ότι σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι και εκείνου του Μέρους II του Πίνακα, θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται στο Μέρος Ι αυτού. (315)

2 316 ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΡΘΡΟ 3) ΜΕΡΟΣ Ι UNITED NATIONS.CONVENTION TO COM3A7 DE3ERTlrlCATlO'N IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT ANC/OR OEScRTIFiCATlCN, PARTICULARLY IN AFRICA Tne Parties to this Convention. Ajirming that human beings in affected or threatened areas art at.the ce.-.ce of concerns to combat desertificatioa and mitigate the effects of drought. Reflecting the urgent concern of the international community, inducing States and international organizations, about the adverse impacts of desertification and drought. Awarer that arid, semi-arid and dry sub-humid areas together account for a significant' proportion of the Earth's land area and are the habitat and source of livelihood for a large segrnentof its population. Acknowledging that desertification and drought are problems of global dimension in that they affect all regions of the world and'that joint acrioa of the international community is needed to combat desertification and/or mitigate the effects of drought Noting the high concentration of developing countries, notably the least developed countries, among these experiencing serious drought and/or desertification, and the particularly tragic consequences of these phenomena in Afiica, Noting aho that desertification is caused by complex interactions among physical, biological, political, sodal.culcurai and economic factors. Considering the impact of trade and relevant aspects of international economic relations on the ability of affected-countries to combat desertification adequately. Conscious that-sustainable economic growth, social development and poverty eradication are priorities of affected developing countries, particularly in Africa, and are essential to meeting sus:x r haciiicy objectives. ML-idful that desertification and drought affect sustainable development through their interrelationships with important social problems such as poverty, poor health and nutrition, lack of iced security, and t.cac arising from migration, displacement of persons and demographic dynamics. Asprecictir.* the significance of the past.efforts and experience of States, and incerrjacna! organizations in combating desertification ir.d mitigating the effect of drought, particularly in implementing the Plan of Action to Combat Desertification which was adopted at th- United N'atic.-s Conference on Desertification in Realizing that, despite efforts in the past, progress in combating desertification and mitigating the effect of drought has not me: expectations and that a new and more effective approach is needed at all levels witftin theframeworkof sustainable development. Recognizing the validity and relevance of decisions adopted at the U'ru'ted Nations Conference en Environment and Development, particularly of Agenda 21 and its chapter 12. which provide a basis for combating desertification.

3 317 Reaffirming in this light the commitments of deae'ioped countries as contained in paragraph 13 of chapter 33 of Agenda 21.. Recoiling General Assembly resolution 47/133. particularly the priority in it prescribed fcr frica. and all other relevant United Nations resolutions, decisions and programmes on desertification and drought, as well as relevant declarations by Airicait countries and those from other regions. Reaffirming the Rio Declaration on Environment and Development which stares, in its Principle 2. that States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law. the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. Recognizing that national Governments play a critical role in combating desertification and mitigating, the effects of drought and that progress in that respect depends on local implementation of action programmes in affected areas. Recognizing also the importance and necessity of international cooperation and partnership ία. combating desertificatioq and mitigating theeffects of drought. Recognizing further the importance of the provision to affected developing countries, particularly in Africa, of effective means, inter alia substantial financial resources, including new and additional funding, and access to technology, without which it will be difficult for them to implement fully their commitments under this Convention. Expressing concern over the impact of desertification and drought on affected countries in Central Asia and the Tracscaucasus. Stressing'"the important role played by women in regions affected by 'dessruficzuot^i^ct drought, particularly in rural areas of developing countries, and the importance of ensuring (he full participation of both men and women at all levels in programmes to combat desertification and mitigate Che effects of drought. Emphasizing the special role of non-governmental organizations and other major groups in, programmes to combat desertification and mitigate the effects of drought. Searing in mind the relationship between desertification and oiher environmental prccienis of global dimension facing the international and national communities. Bearing edso in mind the contribution chat combating desertification en majce to achieving the objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Convention on Biological Diversity and other related environmental conventions. Believing that strategies to combat desertification and mitigate the effects of drought will be most effective if they are'based on sound systematic observation and rigorous scientific knowledge and if they are continuously re-evaluated. Recognizing the urgent need to improve the effectiveness and coordination of international cooperation to facilitate the implementation of national plans and priorities.

4 318 Di'. rrr.ined to take appropriate action in combatiag/deaenti*e::iii,r< ζ.ιΰ miugating the effects of draught for the benefit of present and future generation*, y tic-it cgresd as follows: For the purposes of this Convention: PART!: INTRODUCTION Article 1. Use of terms (3) "desertification'" means land degradation in arid, semi-arid ami dry sub-humid areas resulting from various factors, including climatic variations and human activities; (b) "combating deserdficatipa" includes activities which ore part nf $ Λ integrated development of land in arid, semi-arid and dry sub-humid areas for sustainable development which ore aimed at: (i) (ii) (iii) prevention and/or reduction of land degradation; rehabilitation of partly degraded land; and reclamation of desertified land; (c) "drought" means the naturally occurring phenomenon that exists when precipitation has been significantly below normal recorded levels, causing serious hydrologies! imbalances that adversely affect land resource produaioa systems; _. - '... (d) "mitigating the effects of drought" means activities related tci the prediction of drought and intended to reduce the vulnerability of society and natural systems tu drought as it relates to combating desertification; (e) "land" means the terrestrial bio-productive system that comprises soil, vegetation, other biota, and the ecological and hydrological processes that operate within the system; (0 "land degradation" means reduction or joss, in arid, semi-arid and dry sub-humid areas, of the biological or economic productivity and complexity of rainfed crupiand. irrigated cropiand. or range, pasture, forest and woodlands resulting from land uses, or from a'pnieess or combination of processes, including processes arising from human activities and habitation patterns, such as:. (i) (ii) (iii) soil erosion caused by wind and/or water; deterioration of the physical, chemical and biological <:r economic properties of soil; and long-term loss of natural vegetation; (e) "arid, semi-arid and dry sub-humid areas'* means areas, other than polar and rub-polar regions, in which the ratio of annual predpitadon to potential evapctranspiratiun tails within the range from 0.05 to 0.65:

5 319 (h) "affected areas" means arid, semi-arid ane/fir lr/ sub-humid areas affected or threitir.au by desertification: (i) "affected counaies" means countries whose lands include, irr whole or in.pan. affected areas: (j) "regional economic integration 'organization" means an organization constituted by sovereign States of a given region which has commence in respect of matters governed by this Convention and has been duly authorized, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to this Convention; 0c) "developed country Farties" means developed country Parties and regional economic integration organizations constituted by developed countries. Article 2. Objective 1 Tne objective of this Convention is to combat desertiqcation and mitigate the effects of drought in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa, through effective action at all levels, supported by international cooperation and partnership arrangements, in the framework of an integrated accroach which is consistent win Agenda 21. with a vie* to contributing to the achievement of sustainable development in affected areas.- 2. Achieving this objective wilt, involve long-term integrated strategies that focus simultaneously, in - affected areas, OQ improved productivity of land, and the rehabilitation, conservation and sustainable management of land and water resources, leading to improved Uving conditions, in particular at the community level ArtJcie 3. Principles In order to achieve the objective of this Convention "ana to implement its provisions, the Parties shall be guided, inter alia, by the* following: (a) tine-parties should ensure that decisions on the design and implementation of programmes to combat desertification and/or mitigate the effects of drought are taken with the partidpatioo of populations and local communities and thai an enabling environment is created at higher levels to facilitate action at national and local levels: (b) the Parties should, in a soirit of intemationai ioiidariry and partnership, improve cooperation'and coordination at subregional. regional and international levels, and. beaer focus :financial, human, organizational and technical resources where they re needed: (c) the Paries should develop, in a spirit of par.r.e.-5hip. cooperation among all lev-is of government, communities, non-governmental organizations and landholders to establish a berter understanding of the nature and value of land and scarce water resources in affected areas and to work towards «A«r sustainable use: and (d) the Parties should take, into ftiil consideration the special needs and circumstances of affected developing country Parties, particularly the least, dev-icped among them. -

6 320 FART II: GENERAL PROVISIONS Article 4. General obligations 1. The Parties shall implement their obligations under this Convention, individually or jointly, either through existing or prospective bilateral and multilateral arrangements or a combination thereof, as appropriate, emphasizing the need to coordinate efforts and develop a coherent long-term strategy at all levels. 2. in pursuing the objective of this Convention, the Parties shall: (a) adopt an integrated approach addressing thephysica.'. biological and socio-economic aspects of the processes of desertification and drought; (b) give due attention, within the relevant international and regional bodies, to the situation of affected developing country Parties win regard to international trade, marketing arrx".gements and debt with a vie * to esablishing an enabling international economic environment conducive to the promotion of sustainable development; (c) integrate strategies for poverty eradication into -efforts to combat desertification and mitigate the effects of drought; (d) promote cooperation among affected country Parties in the fields of environmental protection and the conservation of land-and water resources, as they relate to desertification and drought; (e) strengthen subregional. regional and international cooperation: " (f) cooperate within relevant intergovemmentai organizations; (g) determine institutional mechanisms, if appropriate, keeping in mind the need to avoid duplication; and (h) promote the use of existing bilateral and multilateral financial mecharisms and arrangements that mobilize and channel substantial financial resources to affected developing country Parties in combating desertification and mitigating the effects of drought. 3. Affected developing country Parties are eligible for assistance in the, imcie.'ie.-.taticn'of the Convention. Article S. Obligations of affected country Parties In addition to their obligations pursuant :o article *. affected country ParJes undertake to: (a) give due priority to combating desertification and mitigating.the effects of drought, and allocate adequate resources in accordance with their circumstances and capabilities: (b) establish strategies and priorities, within the framework of sustainable devtlcpmer.t plans and/cr policies, to combat desertificau'on and mitigate the effects of drought:

7 321 (c) address the underlying causes of desertification and pay special aur.ition to the socio-economic factors contributing to desertification processes; (d) promote awareness and faciliate the participation of local populations, particularly women and youth, with the-support of non-gen-errimentai organizations, in efforts to combat desertification and mitigate the tiiscts of drought; and (e) provide an enabling environment by strengthening, as appropriate, relevant existing legislation and. where they do cot exist, enacting new laws and establishing long-term polices and action programmes. Article 6. Obligations of developed country Parties In addition to their general obligations pursuant to article 4, developed country Parties undertake to: (a> actively support, as agreed, individually or jointly, the efforts of affected developing country Parties, panicularly those in Africa, and the least developed countries, to combat desertification and mitigate "the effects of drought; (b) provide substantial financial resources and other forms of support to assist affected developing country Parties, panicularly those in Africa, effectively to develop and implement their own long-lira plans and strategies to combat desertification and mitigate the effect of drought; (c) promote the mobilization of new and additional funding pursuant to article 20. paragraph 2 (b): (d) encourage the mobilization of funding from the private sector and other non-governmental sources; and (e) promote and facilitate access by affected country Parties, particularly affected developing country Parties, to appropriate technology, knowledge and know-how. Article 7. Priority for Africa In implementing this Convention, the Parties shall give priority to affected African country Paries. in the light of the particular situation-prevailing in that region, whiie not neglecting affected developing, country Panies in other regions. Article S. Relationship with other conventions 1. The Parties shall encourage the coordination of activities carried out under this Convention and. if they are Parties to them, under other relevant international agreements, panicularly the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity, in order to derive mxutnum benefit from activities under each agreement while avoiding duplication of effort. The Parties shall encourage the conduct of joint programmes, particularly in the fields of research, training, systematic observation and information collection and exchange, to the extent that such activities may contribute ω achieving the objectives of the agreements concerned.

8 The provisions of this Convention shall not if fee: the'rights'ind cbligctions of any party deriving from a bilateral, regional or international agreement into which it his entered prior to the entry into force of this Convention for it PART III: ACTIONPROGRAMMES, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION AND SUPPORTING MEASURES Section 1: Action programmes Article 9l Basic approach I. In carrying out their obligations pursuant to article 5. affected developing country Parties and any other affected country Fany in theframeworkof its regional implementation annex or. otherwise, thai has notified the Permanent Secretariat in writing of its intentica to prepare a national action programme, shall, as appropriate, prepare, make public and implement national action prcgramrr.es. utilizing and building. to the extent possible, on existing relevant successful plans and programmes, and subregiocal and regional actioa programmes, is the central element of the strategy to combat desertg.cation and mitigate the effects of drought. Such programmes snail be updated through a continuing participatory process on the basis of lessons from field action, as well as the results of research. The preparation of national action programmes shall be closely interlinked with other efforts to formulate national policies for sustainable development. 2. In the provision by developed country Parties of different forms of assistance under the terms of article 6. priority shall be given to supporting, as agreed, national, subregional and regional action programmes of affected developing country Parties, particularly those in Africa, either directly or through relevant multilateral organizations or both. 3. The Parties shall encourage organs, funds and programmes of the United Nations system and other relevant intergovernmental organizations, academic institutions, the scientific community and nongovernmental organizations in a position to cooperate, in accordance with their ciandates and capabilities. to support the elaboration, implementation and fcllow-up of action programmes. Article 10. National action programmes 1. Thepurpose of national action programmes is to identify the factors contributing to desertification and practical measures "necessary to combat desertification and 'mitigate the effects of drought. 2. National action programmes shall specify the respective roies of government, local communities and Land users and the resources available and needed. They shall, inter alic: (a) incorporate long-verm strategies to combat desertification and mitiga:e the effects of drought. emphasize implementation and be integrated with national policies for sustainable -development; (b) allow for modifications to be made in response to changing circumstances and be sufficiently flexible at the local level to cope with different socio-economic, biological and gto-physical conditions; (c) give particular attention to the implementation of preventive measures fcrlar.ds that are not yet degraded or which are only slightly degraded: _* (d) enhance national cumatclogical. meteorological and hydrctogical capabilities and the means to provide for drought earl/ warning:

9 323 (e) promote policies and strengthen!asticucioi(^j / frameworks which develop cooperation and coordination, in a spirit of parmenhip, berweea the donor community, governments at ail levels.!ccii populations and community groups. ar.d facilitate access by local populations to appropriate information aad technology; (0 provide for effective participation at the local, national and regional levels of coe-governmental organizations and local populations, both women and aen, particularly resource users, including fanners and.pastonlists and their representative organizations, in policy planning, uedson-makiηg. azd implementation and review of national action programmes; and (g) require regular review of. and progress reports on. their implementation. 3. National action programmes may include, uiur alia, some or ail of the following measures to prepare, fcr and mitigate the tfftcts of drought: (a) establishment and/or sarengxhening. as appropriate, of early waming.systeais. including local and oadocai faculties and joint systems at the subregiooal and regional levels, and mechanisms for assisting environmentally displaced persons; (b) strengthening of drought preparedness and management, including drought contingency plans at the local, national, subregional and regional levels, which take into consideration seasonal to intennnual cilmaxe prediaions; (c) establishment and/or strengthening, as appropriate, of food security systems, including storage and marketing facilities, particularly in rural areas; (d) establishment of alternative livelihood projects that could provide incomes in drought prone areas; and. (e) development of sustainable irrigation programmes fcr both crops arid livestock.. 4. Taking into account the circumstances and requirements specific to each affectedcountry Party, national action programmes include, as appropriate, inur alia, measures in some or all of the following priority fields as they relate to combating desertification and mitigating the effects of drought in affected areas and to their populations: promotion of alternative livelihoods and improvement of national economic environments with a view to strengthening programmes limed at the eradication of poverr/ and ax ensuring food security; demographic dynamics; sustainable management of natural resources; sustainable agricultural practices; development and efficient use of various energy.sources; institutional and legal frameworks; strengthening of capabilities for assessment and systematic observation, including hydraiogicai and meteorological services, and capacity building, education and public awareness. Article 11. Subregional and regional action programmes. Affected country Parties shall consult and cooperate to prepare, as appropriate, in accordance with relevant regional Implementation annexes, subregional and/or regional action programmes to harmonize. complement and increase the efficiency of aatiooal programmes. The provisions of article 10 shall apply rrmtcxis ir^taidis to subregional and regional programmes. Such cooperation may include agreed joint programmes for the sustainable management offfansboundarynatural resources, scientific and technical cooperation, and strengthening of relevant institutions.

10 324 " Article 12. International' cooperation Affected country Parties, in collaboration with other Parties and the international community, should cooperate to ensure the promotion of an enabling international environment in the implementation of the CoQvenc'oa. Such cooperation should also cover fields of technology transfer as well as scientific research and development, inforrnationccllection and dissemination and financial resources. Article 13. Support for the elaboration and implementation of action programmes 1. Measures to support action programmes pursuant to article 9 include, inur alia: (a) financial cooperation to provide predictability fcr action programmes, allowing for necessary long term planning; (b) elaboration and use of cooperation mechanisms which better enable support at the local level, including action through non governmental organizations; in order to promote the replicability of successful pilot programme activities where relevant; (c) increased flexibility in project design, funding and implementation in keeping win the experimental, iterative approach indicated for participatory action at the local community level; and (d) as appropriate, administrative and budgetary procedures chat increase ' he zificiency of cooperation and of support programmes. " 2. In providing such support to affected developing country Parties, priority shall be given to African country Parties and to least developed country Paries. Article 14. Coordination in the elaboration and implementation of action programmes 1. The Parties shall work closely together, directly and through relevant intergovernmental organizations. in the elaboration and implementation of action programmes. 2. The Parties shall develop operational mechanisms, particularly at the national and field levels, to ensure the'fullest possible coordination among developed country..parties, developing country Parties and relevant intergovernmental and ηοπ govemmehtal organizations, in order to avoid duplication, harmonize < Interventions and approaches, and maximize the impact of assistance. In affected developing counar/ Parties, priority, will be given to coordinating activities related to international cooperation in order to maximize the csticeatuse of resources, to ensure responsive assistance, and to facilitate the implementation of national action programmes and priorities under this Convention. Article 15. Regional implementation annexes Elements for iccorporadoq in action programmes shall be selected and adapted to the socio economic geographical and climatic factors applicable to affected country Parties or'regicns. as well as to their level of development. Guidelines for the preparation of action programmes and their exact focus and content for particular subrcgiocs and regions ire set out in the regional implementation annexes.

11 325 Section 2: Scientific arid technics! cccperation Article 16. Information collection, analysis and exchange The Parties agree, according to their respective capabilities, to integrate and coordinate the collection. analysis and exchange of relevant short term and long terra data and information to ensure systematic observation of land degradadon ia aflecied areas and.to understand beuer and assess the processes and e.tects of drought and desertification. This would help accomplish, inter alio, cany warning and advance planning for periods of adverse climatic variation in ι form suited for practical application by users at ail levels, including especially local populations. To this end, they shall, as appropriate: ' (a) facilitate and strengthen the functioning of the global network of institutions and facilities for the couectioo. analysis and exchange of information, as well as for systimatic observation at all levels, which shall, inter glur. (i) aim to use compatible standards and systems; (il) encompass relevant data and stations, including in remote areas;.. (iii) use and disseminate modem technology for data collection, transmission and assessment on land degradadon; and (iv) link national, subregional and regional data and information centres more closely.with global information sources; (b) ensure that the collection, analysis and exchange of information address the needs of local communities and.those of decision makers, with a view to resolving specific problems, and that local communities are involved in these activities; (c) support and funher develop bilateral and multilateral programmes, and projects aimed at defining;. conducting, assessing and financing the collection, analysis and. exchange of data and information. including, inter alia, integrated sets of physical, biological, social and economic indicators; (d) make full use of the expertise of competent intergovernmental and nonrgovernmeaul organizations, particularly to disseminate relevant information and experiences among iarge: groups in different regions; (e) give full «eight to the collecticn. analysis and exchange of socio economic data, and tneir integration with physical and biological data; (0 exchange and make fully, openly and prompdy available information from all publicly available sources relevant to combating desertification and mitigating the effects of drought; and (g) sybject to their respective national legislation and/or polices, exchange information on local and traditioaatlcnowledge. ensuring adequate.protection for it and.providing appropriate return from *c beoefits derived from it. on an equitable basis and.on mutually agreed terms, to the.local populations coocarned.

12 326 Article 17. Research and development 1. The Parties undertake, accarding to their rescectiv^apaoilities. to promote technical and sdentific cooperation in the Ceicls of combating desertification'ar.d mitigating the effects of drought through icct cpriate national, subregicnai. regional and international institutions. To this end. they shiil support research activities that; (a) contribute to increased knowledge of the processes leodingibdeseriificatica and drought and the iaspact of. and distincden between, causal factors, both carural and human, with a'view to combating desertification and mitigating the effects of drought, and achieving improved productivity as well as sustainable use and management cf resources; (b) respond to well defined objectives, address the specific azais of local populations and lead to the ideatiscation and implementation of solutions that improve the living standards ox.people in affected areas; (c) protect integrate, enhance and validate traditional and local knowledge, know how and practices, ensuring, subject to their respective national legislation ar.d/cr policies, that the owners of chat knowledge will direcdy benefit un an equitable basis and on mutually agreed terms from any commercial utilization of it or from any technological development derived from that knowledge; (d) develop and Sweagthea national, subregionai and regional research capabilities in affected developing country Parties. particularly irr Africa, including the development of local skills and the strengthening of appropriate capadties. espedally in countries with" χ weak research base, giving particular iceatioa to multidisdplinary and partidpative sodo economic research; '(e) take into account, where relevant, the relationship between poverty, migration caused by en\nronmental factors, and desertification; (0 promote the conduct of joint research programmes between national, subregionai, regional and international research organizations, in both the public and private sectors, for the development of improved, affordable and accessible cechhclogies for sustainable development through effective pirucipatign of local populations and communities; and (g) enhance the availability of water resources in affected areas." by means of. ir.tar alia, cloudseeding. 2. Research priorities for particular regions and subregions. reflecting different local conditions, should be included in action programmes. The Conference of the'parties 1 shall review research priorities' periodically on the advice, of the Committee on Science and Technology. Article 13. Transfer, acquisition, adaptatibn'and development of technology 1. The Parties undertake, as mutually agreed! and in accordance with their respective national legislation and/or policies, to promote, finance and/cr fadlitate thefinancingof the'transrer. acquisition, adaptation' and development of environmentally sound, economically viable and socially acceptable technologies relevant to combating desertification and/or mitigating the effects of drought, with a vie * to contributing" to the achievement of sustainable development in affected areas. Sucn cooperation shall be conducted bilaterally or multilaterally. as appropriate, making full use of the expertise of intergovernmental and nongovernmental organizations. The Parties shall, in particular:

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97

E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 E.E. Παρ. I (HI) Αρ. 3170, 25.7.97 899 Ν. 19(ΠΙ)/97 Ο περί της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών γιο τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39(111) του 2004

Αριθμός 39(111) του 2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) 3462 Ν. 39(III)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu/ Ν. 8(lll)/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4144 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 181 Ο περί της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST

Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Deliverable A.9.2 Determination of the Governance structure 2 LIFE07NAT/GR/000296 Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece) JUNICOAST Action

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning

Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave the way for immigrants to access lifelong learning WP1 1 Ιανουαρίου 2010 [LEARNING COMMUNITY - IMMIGRANTS AS EDUCATIONAL FACILITATORS PAVE THE WAY FOR IMMIGRANTS TO ACCESS LIFELONG LEARNING] Learning Community - Immigrants as educational facilitators pave

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

What's inside? Click here for other languages and formats

What's inside? Click here for other languages and formats Contents powered by... contents roadmap references authors What's inside? Click here for other languages and formats Introduction Key forces at play Model A phased process for innovation Stimulation Awakening

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Social Fieldwork Research (FRANET)

Social Fieldwork Research (FRANET) Social Fieldwork Research (FRANET) Severe forms of Labour Exploitation Supporting victims of severe forms of labour exploitation in having access to justice in EU Member States Greece, 2014 FRANET contractor:

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES

RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model GOOD PRACTICES 1 Name of Organisations: 1. CVT Georgiki Anaptixi Agricultural

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΧ_1050) ΔΙΑΛΕΞΗ #5: Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP

Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Training Modules Multilateral Project SHIVAA 502901 LLP-1-2009-1-FR- GRUNDTVIG -GMP Successful Help for Inclusion by Valorised Actions for Adults in the field of environment SHIVAA 502901-LLP-1-2009-1-FR-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 28463) (Π.Φ. 28267)

(Π.Φ. 28463) (Π.Φ. 28267) 43 Η απόσπαση των πιο κάτω μόνιμων Νοσηλευτικών Λειτουργών, Γενικός Νοσηλευτικός Κλάδος, Υπουργείο Υγείας, στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Διεύθυνση Νοσηλευτικών

Διαβάστε περισσότερα