ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υφιστάμενη Κατάσταση 1

2 1. YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτει έκταση km2. (το 16,6% της συνολικής έκτασης της Βουλγαρίας και 16,5.% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας) και έχει πληθυσμό (17,05% Ελληνικού πληθυσμού και 12,1% Βουλγαρικού πληθυσμού. Από ελληνικής πλευράς καλύπτει 2 διοικητικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες), 7 μονάδες σε επίπεδο NUTS IIΙ (Νομοί) και 112 μονάδες σε επίπεδο NUTS IV (δήμοι). Από βουλγαρικής πλευράς περιλαμβάνει 2 μονάδες σε επίπεδο NUTS II (περιφέρειες προγραμματισμού), 4 μονάδες σε επίπεδο NUTS IIΙ (νομοί) και 42 μονάδες σε επίπεδο NUTS IV (δήμοι). Οι περιοχές και από τις δύο πλευρές των συνόρων ανήκουν στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές των δύο χωρών. Πίνακας 1. Διασυνοριακή περιοχή: Έκταση, Πληθυσμός, Διοικητικές μονάδες Έδαφος % επί του συνολικού εδάφους Πληθυσμός % επί του συνόλου Διοικητικές-περιφερειακές μονάδες και μονάδες προγραμματισμού NUTS II NUTS III NUTS IV Περ. Δ. Σ. Ελλάδα Βουλγαρία ,9 16,5 16,6% ,05 12,1% 2 περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Δυτική Μακεδονία 7 νομοί: Έβρου, Kαβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Σερρών 112 δήμοι 42 δήμοι 2 περιφέρειες προγραμματισμού Νοτιοδυτική και Νοτιοκεντρική 4 νομαρχίες (oblast) Πλαγκόεβγκραντ, Σμόλγιαν, Κάρντζαλι, Χάσκοβο Η επιλέξιμη περιοχή καλύπτει όλη τη συνοριακή μεθόριο μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο ορεινός όγκος της Ροδόπης αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο χωρών. Ο βαθμός διαπεριφερειακής-διασυνοριακής συνεργασίας, τόσο για γεωμορφολογικούς λόγους, αλλά και λόγω της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης των Υφιστάμενη Κατάσταση 2

3 δύο περιοχών, ήταν χαμηλός και κατ ουσίαν αρχίζει να αναπτύσσεται από τα μέσα της δεκαετίας του Σημαντική ώθηση στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας έδωσε η Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG Ι ( ) παρά τους περιορισμένους πόρους που διέθετε. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μέσω της ΚΠ INTERREG II ( ) - εδραιώνεται η αναγκαιότητα για διασυνοριακή συνεργασία και προωθούνται μεγάλα έργα ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών με έμφαση στη διασυνοριακή περιοχή. Η έλλειψη μεταφορικών συνδέσεων μέσω του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου αποτέλεσε, και σε σημαντικό βαθμό εξακολουθεί να αποτελεί, βασικό ανασταλτικό παράγοντα. Τα κύρια σημεία σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας ήταν δύο, στον Προμαχώνα (Kulata) που γεωγραφικά βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της επιλέξιμης περιοχής (νομός Σερρών και περιφέρεια Μπλαγκόεβγκραντ), και στο Ορμένιο - Novo Selo (νομός Έβρου και νομός Χάσκοβου)που αποτελεί και το ανατολικότερο άκρο της επιλέξιμης περιοχής. Επίσης, σιδηροδρομική σύνδεση υπήρχε μόνο μέσω των δύο ανωτέρω σημείων. Η περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης και η αύξηση των διασυνοριακών σημείων σύνδεσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στους βασικούς οδικούς άξονες της Βουλγαρίας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του έργου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της, αλλά και την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής (Θεσ/νίκη Σόφια) και την ολοκλήρωση των νέων διασυνοριακών σταθμών, διαμορφώνουν ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο. Στα ανωτέρω να προστεθεί για το σύνολο της περιοχής η σημαντική αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών και η προβλεπόμενη διέλευση σημαντικών αγωγών μεταφοράς ενεργειακών πρώτων υλών. Παράλληλα η βελτίωση της επικοινωνίας των λιμένων της Θεσσαλονίκης- Καβάλας- Αλεξανδρούπολης με τη Βουλγαρία δημιουργεί νέα δεδομένα και δυνατότητες. Η αναβάθμιση της οδικής και της σιδηροδρομικής σύνδεσης των δύο μητροπολιτικών κέντρων της Θεσσαλονίκης και Σόφιας αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Σερρών και της αντίστοιχης του Μπλαγκόεβγκραντ. Υφιστάμενη Κατάσταση 3

4 Η βελτίωση των προσβάσεων του εθνικού επαρχιακού δικτύου με τους κάθετους άξονες της Εγνατίας οδού ένθεν και ένθεν των συνόρων επίσης θα συμβάλλει στην εξισορρόπηση των ρυθμών ανάπτυξης μεταξύ των αστικών περιοχών και των αγροτικών ζωνών της επιλέξιμης περιοχής. Όσον αφορά στην χωροταξική διάταξη των αστικών κέντρων και από τις δύο πλευρές των συνόρων, υπάρχει μία διάταξη των σημαντικών αστικών κέντρων παράλληλη προς τον άξονα Ανατολή-Δύση από την πλευρά της Βουλγαρίας (Μπλαγκόεβγκραντ - Χάσκοβο) αλλά και από την πλευρά των ελληνικών συνόρων (Θεσσαλονίκη Καβάλα - Αλεξανδρούπολη). Στο εσωτερικό της επιλέξιμης περιοχής, υπάρχει ένα δευτερεύον δίκτυο μικρότερων αστικών κέντρων από πλευράς Βουλγαρίας (Petrich Σμόλγιαν - Κάρντζαλι - Svilengrad) και από πλευράς Ελλάδος (Σέρρες - Δράμα - Ξάνθη - Κομοτηνή). Με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα των ζωνών περιοχών του Ευρωπαϊκού εδάφους 1, σχεδόν στο σύνολο της η επιλέξιμη περιοχή είναι αμιγώς αγροτική και ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη. Ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής αναδεικνύεται και από τη σύνθεση της απασχόλησης αλλά και τη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην τοπική οικονομία. Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα όμως έχει δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις στο περιβάλλον αλλά και στο υδάτινο δυναμικό με συνέπειες ιδιαίτερα εμφανείς, ιδίως από τη πλευρά των ελληνικών συνόρων. Την περιοχή διαρρέουν δύο ποταμοί, ο Στρυμώνας και ο Νέστος, τα ύδατα των οποίων χρησιμοποιούνται για άρδευση. Παράλληλα, η εφαρμογή φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε συνδυασμό με την υπεράντληση του υπόγειου υδροφορέα έχει δημιουργήσει προβλήματα κυρίως με τη μορφή υφαλμύρωσης στην παράκτια ζώνη και νιτρορύπανσης των εδαφών στην κοιλάδα του Στρυμώνα. Τα δασικά συμπλέγματα της Ροδόπης είναι υπερτοπικής σημασίας με αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα και περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (NATURA 2000, κλπ.). Η προστασία και αξιοποίηση του δασικού πλούτου αποτελούν βασικές προτεραιότητες και πεδίο διασυνοριακής συνεργασίας. 1 πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω από 100 κατ./km 2 προσδιορίζει μία περιοχή ως κυρίως αγροτική Υφιστάμενη Κατάσταση 4

5 Η ανάπτυξη της μεταποίησης στην επιλέξιμη περιοχή εντοπίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα (ένθεν και ένθεν των συνόρων). Η ανάπτυξη της βιομηχανίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η λειτουργία σημαντικών μεταποιητικών μονάδων κυρίως από την ελληνική πλευρά των συνόρων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην παροχή σημαντικών κινήτρων στα πλαίσια της ασκούμενης Εθνικής Περιφερειακής Πολιτικής. Όσον αφορά στη διάρθρωση χωροθέτηση της μεταποίησης στη διασυνοριακή περιοχή παρατηρούνται τα ακόλουθα: από την Ελληνική πλευρά των συνόρων υπάρχει έντονος δυϊσμός. Δηλαδή παρατηρείται ταυτόχρονη ύπαρξη μεγάλων μεταποιητικών επιχειρήσεων που η παραγωγή τους απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού χώρου ή και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, παράλληλα με την ύπαρξη μικρών επιχειρήσεων τοπικής εμβέλειας. Οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες είναι εγκατεστημένες στις βιομηχανικές ζώνες που υπάρχουν στις γύρω από τα αστικά κέντρα περιοχές και «πάνω» στους «εθνικούς» οδικούς άξονες. Αντίθετα, οι μικρές μεταποιητικές μονάδες είναι διάσπαρτες στο σύνολο της επιλέξιμης περιοχής και χωροθετούνται κυρίως πλησίον των μικρών αστικών κέντρων και των αγροτικών οικισμών. Η παραγωγή τους καλύπτει αποκλειστικά τις περιορισμένες τοπικές ανάγκες και την περιορισμένη τοπική ζήτηση χωρίς προοπτικές «διεθνοποίησης» της παραγωγής τους. Αντίστοιχα, από την πλευρά της Βουλγαρίας η χωροθέτηση των βιομηχανικών μονάδων ακολουθούσε τις ανάγκες μιας κεντρικά κατευθυνόμενης οικονομίας. Οι επιχειρήσεις ήταν συνήθως μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες που κάλυπταν την εθνική ζήτηση αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και την υπερεθνική ζήτηση στο πλαίσιο της COMECON. Στις κεντρικά κατευθυνόμενες οικονομίες συνήθως ήταν πολύ περιορισμένη η ύπαρξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με την υιοθέτηση των αρχών της ελεύθερης οικονομίας και παρά τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν και τις πολιτικές κρίσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ιδιωτικοποίηση των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που κατά κύριο λόγο είναι χωροθετημένες στις περιοχές βιομηχανικής συγκέντρωσης (Σόφια, Φιλιππούπολη (Plovdiv), Ρούσε, Βάρνα, κλπ.). Υφιστάμενη Κατάσταση 5

6 1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το κύριο γνώρισμα της επιλέξιμης περιοχής είναι οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι που επηρεάζουν την ευκολία πρόσβασης στις εκατέρωθεν περιοχές των συνόρων. Οι οροσειρές χαρακτηρίζονται από έντονα ατμοσφαιρικά φαινόμενα και λειτουργούν ως «υδατοσυλλέκτες», τροφοδοτώντας τους πλούσιους υδατικούς πόρους της περιοχής οι οποίοι είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι υδατικοί πόροι στηρίζουν ευαίσθητα οικοσυστήματα (υγρότοπους, παραποτάμια δάση κλπ.) που χρήζουν προσοχής από άποψη διαχείρισης. Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτει km2. (το 16,6% της συνολικής έκτασης της Βουλγαρίας και 16,5.% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας). Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή συνδέεται γεωγραφικά με την οροσειρά της Ροδόπης και διασχίζεται από υψηλής σημασίας για την διασυνοριακή περιοχή ποταμούς, το Νέστο (Mesta), το Στρυμόνα (Struma) και τον Έβρο (Maritsa). Η Ελληνική πλευρά των συνόρων περιλαμβάνει τις περιφέρειες Αν. Μακεδονίας Θράκης, με επιλέξιμους Νομούς τους: Ν. Έβρου, Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, Ν. Δράμας και Κεντρικής Μακεδονίας, με επιλέξιμους Νομούς τους: Ν. Θεσσαλονίκης και Νομό Σερρών. Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας διασχίζεται από τους ποταμούς Νέστο, Στρυμώνα και Έβρο. Επίσης έχει πολλές λίμνες, στις περισσότερες από τις οποίες εκβάλλουν ποταμοί. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της Μεσογείου, περιλαμβάνοντας σημαντικούς διασυνοριακούς ορεινούς όγκους και οικοσυστήματα οικολογικής αξίας, από άποψη βιοποικιλότητας. Δύο από τους ποταμούς της περιοχής είναι διακρατικοί (Στρυμώνας στο νομό Σερρών και Αξιός στους νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης) και εκβάλλουν σε σχεδόν κλειστούς κόλπους με προστατευόμενους από τη συνθήκη RAMSAR υγρότοπους και Υφιστάμενη Κατάσταση 6

7 εκτεταμένες παράκτιες περιοχές. Σημαντικές λίμνες είναι η Δοϊράνη (Ν. Κιλκίς) και η Κερκίνη (Ν. Σερρών). Μεγάλα ανανεώσιμα αποθέματα υπόγειων υδάτων έχουν εντοπιστεί στα νότια του όρους Πάϊκου, στη ζώνη από Έδεσσα μέχρι Βέροια και στην πεδιάδα των Σερρών. Η επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας για το πρόγραμμα εκτείνεται στις δυτικές και κεντρικές περιοχές του Νότου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Αρχίζει δυτικά με το βουλγαρικό σύνορο με την Π.Γ.Δ.Μ., ανατολικά φθάνει έως την κοιλάδα του ποταμού Μάριτζα και βόρεια έως τα θρακικά εδάφη. Η Βουλγαρική πλευρά χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία ορεινών εκτάσεων με πολυάριθμες κοιλάδες και φαράγγια. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι οροσειρές του Ρίλα, του Πιρίν και της Ροδόπης, με εξαιρετικές δασικές εκτάσεις και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης οι κοιλάδες των ποταμών Struma (Στρυμόνα), Mesta (Νέστου), Arda (Άρδα) και Maritsa (Έβρου). Πίνακας 2. Η Διασυνοριακή περιοχή: Δείκτες ανά Περιοχές Υφιστάμενη Κατάσταση 7

8 1.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Διασυνοριακή περιοχή έχει πληθυσμό κατοίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιμέρους περιοχών που αφορούν στην ηλικιακή κατανομή, η διασυνοριακή περιοχή παρουσιάζει μία σχετική ομοιομορφία που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στις ηλικίες Λόγω της μετακίνησης του πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα παρατηρείται έντονο φαινόμενο απερήμωσης της υπαίθρου που υποστηρίζεται και από τις δύσκολες συνθήκες εύρεσης εργασίας. Πίνακας 3. Η Διασυνοριακή περιοχή: Δημογραφικά στοιχεία ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. Εβρου Ν. Καβάλας Ν. Ροδόπης Ν. Δράμας Ν. Ξάνθης Ν. Θες/νίκης Ν. Σερρών Μπλαγκόεβγκραντ Σμόλγιαν Κάρτζαλι Χάσκοβο Πληθυσμός % της χώρας 1,36% 1,32% 1,01% 0,95% 0,93% 9,65% 1,83% 4,20% 1,80% 2,50% 3,60% Μεταβολή πληθυσμού* 3,90% 6,71% 7,40% 7,69% 11,85% 11,72% 4,19% 17,92% 8,24% -13,81% 2,40% Ηλικιακή κατανομή ,87% 15,24% 15,29% 15,93% 19,42% 15,53% 14,25% 18,40% 17,00% 18,80% 15,80% ,85% 65,83% 68,91% 63,80% 67,82% 70,34% 65,20% 68,90% 70,80% 70,10% 65,90% 65 και άνω 19,28% 18,93% 15,80% 20,26% 12,77% 14,13% 20,55% 12,70% 12,20% 11,10% 18,30% Στα πλαίσια των ορίων της επιλέξιμης περιοχής, οι ιδιαίτερες περιοχές και τοποθεσίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικές δημογραφικές τάσεις. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανέρχεται σε κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 και αποτελεί το 5,57% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας αυξήθηκε σε σχέση με την τελευταία απογραφή του 1991 (7,11%) Στο ποσοστό αυτό συνυπολογίζεται η εισροή των προσφύγων και κυρίως οικονομικών προσφύγων κατά την τρέχουσα δεκαετία. Υφιστάμενη Κατάσταση 8

9 Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 59,11% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας και παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικές αυξητικές τάσεις, δεδομένου ότι από την προηγούμενη απογραφή παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 50% σε συνδυασμό όμως με την απορρόφηση του ημιαστικού πληθυσμού. Ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 40,89% του συνολικού και παρουσιάζει μικρή ποσοστιαία πτώση σε σχέση με το 1991, ενώ παρουσιάζει μικρή αύξηση σε πραγματικό πληθυσμό. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 και αποτελεί το 17, 09% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Με βάση τις απογραφές του 1991 και του 2001, η αύξηση του πληθυσμού ήταν μεγαλύτερη από ότι στο σύνολο της χώρας. Εντούτοις τα ποσοστά αυτά δεν αφορούν στον ίδιο βαθμό όλους τους επιλέξιμους νομούς. Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 92,68% και 46,94% για τους Νομούς Θεσ/νίκης και Σερρών αντίστοιχα ενώ ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 7,32% και το 53,06%. Σε ό,τι αφορά στην Βουλγαρική πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού της 1 ης Μαρτίου 2001, τα οποία ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ο πληθυσμός της επιλέξιμης περιφέρειας ανέρχεται σε κατοίκους και αντιστοιχεί στο 11,6% του συνολικού πληθυσμού της Βουλγαρίας. Οι διασυνοριακές περιφέρειες του προγράμματος δείχνουν μία πληθυσμιακή πυκνότητα 53,5 κατοίκων/τ. χλμ., η οποία μεταβάλλεται από 45,7 (Σμόλγιαν) μέχρι 62,7 (Καρτζαλί) και η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση εθνική των 73,8κατοίκων/τ. χλμ. Υπάρχουν 1256 κοινότητες στην περιοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν 35 πόλεις και 1221 χωριά. Πέντε πόλεις είναι οι σημαντικότερες της περιοχής (όσον αφορά τη διοικητική οργάνωση) - το Χάσκοβο (80 χιλ. κάτοικοι), το Μπλαγκόεβγκραντ (71 χιλ. κάτοικοι), το Κάρτζαλι (48 χιλ. κάτοικοι), το Σμόλγιαν (34 χιλ. κάτοικοι) και το Πέτριτς (28 χιλ. κάτοικοι). Υφιστάμενη Κατάσταση 9

10 Μεταξύ των απογραφών πληθυσμού του 1961 και 1992, ο πληθυσμός της περιοχής αυξήθηκε κατά μόλις 7500 άτομα, ή 0,7% (έναντι 7% του εθνικού μέσου όρου), ενώ για την περίοδο μεταξύ 1992 και 2001, μειώθηκε κατά άτομα ή 10% (σε σύγκριση με το 9,4% του μέσου όρου μείωσης σε εθνικό επίπεδο), δηλαδή οι τάσεις κατά τη διάρκεια και των δύο περιόδων είναι μη ευνοϊκές για την περιοχή συνολικά. Υφιστάμενη Κατάσταση 10

11 1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η οικονομική δομή και ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επίπεδα οικονομικής ζωής της περιοχής. Οι μεγάλες αντιθέσεις που παρουσιάζονται στην Βουλγαρική πλευρά κυρίως λόγω των έντονων πολιτικο-οικονομικών ανακατατάξεων που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια δεν έχουν δώσει τη δυνατότητα στην τοπική οικονομία να ωριμάσει και να δημιουργήσει δομές που ήδη υπάρχουν στην ελληνική πλευρά. Πίνακας 4. Η Διασυνοριακή περιοχή: Κατά κεφαλήν Νομαρχιακό Προϊόν Το ΑΕΠ ανά κάτοικο για το έτος 2001 (σε εκατομμύρια δραχμές) ανήλθε σε: Ν. Έβρου: 3,79 Ν. Καβάλας: 3,46 Ν. Ροδόπη: 2,52 Ν. Δράμας: 2,84 Ν. Ξάνθης: 3,26 Ν. Θεσ/νίκης: 4,78 Ν. Σερρών: 2,72 Σε γενικές γραμμές η ελληνική πλευρά των συνόρων παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και στους τρεις τομείς της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζεται ανεπτυγμένος και συνδεδεμένος με τον δευτερογενή, με κατεύθυνση την εθνική κατανάλωση αλλά και τις εξαγωγές. Ο τριτογενής τομέας της Υφιστάμενη Κατάσταση 11

12 επιλέξιμης ελληνικής περιοχής είναι ο πιο ανεπτυγμένος κυρίως σε ό,τι αφορά τον τομέα των υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εξειδικεύεται σε εντατικές βιομηχανικές καλλιέργειες (κυρίως στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης) όπως το βαμβάκι, το καλαμπόκι, ο καπνός, τα σιτηρά, τα σακχαρότευτλα και η βιομηχανική τομάτα. Η κύρια ώθηση στο δευτερογενή τομέα προέρχεται από την έντονη κατασκευαστική και μεταποιητική δραστηριότητα, εξαιτίας της εφαρμογής ειδικών επενδυτικών κινήτρων μέσω των αναπτυξιακών νόμων της τελευταίας δεκαπενταετίας. Η μεταποίηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συγκεντρώνει το 5,18% των βιομηχανιών της χώρας με απασχόληση άνω των 10 ατόμων (στοιχεία 2000) και το 6,4%των επενδύσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την περίοδο Η θέση του εμπορίου είναι σημαντική, δεδομένου ότι απορροφά περίπου το 10% της απασχόλησης. Σε επίπεδο Περιφέρειας οι εξαγωγές υπερκαλύπτουν τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου Προβάδισμα στις εξαγωγές έχει ο νομός Δράμας και ακολουθούν οι υπόλοιποι τρεις νομοί, με εξαίρεση το νομό Έβρου ο οποίος εμφανίζεται με υπεροχή των εισαγωγών και μάλιστα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας. Ανερχόμενες δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα είναι οι τράπεζες και οι ασφάλειες, οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και η δημόσια διοίκηση. Τέλος, ο τουρισμός αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην Περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα δεν αντιστοιχεί στους αξιόλογους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους που συγκεντρώνει η περιοχή. Ο νομός Καβάλας, και ιδιαίτερα η Θάσος, συγκεντρώνουν διεθνούς επιπέδου τουρισμό, ενώ ο νομός Έβρου και η νήσος Σαμοθράκη αποτελούν πόλους έλξης εσωτερικού τουρισμού κυρίως. Υφιστάμενη Κατάσταση 12

13 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνει ποσοστό 17% του πληθυσμού και παράγει το 17,3% του ΑΕΠ της χώρας. Στην περιφέρεια παράγεται το 16,5% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, το 20% της μεταποιητικής παραγωγής και το 17% των υπηρεσιών. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας ανέρχεται στο 100,4% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας για το έτος2001, παρουσιάζεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο του 1991 που ήταν 101. Η περιφέρεια κατατάσσεται στην 5η θέση μεταξύ των περιφερειών με το κατά κεφαλήν εισόδημα να αντιστοιχεί στο 73,6% του μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Η οικονομία της επιλέξιμης στα πλαίσια του προγράμματος περιοχής της Βουλγαρίας αποτελεί το 11.40% του συνολικού Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος της χώρας. Όσον αφορά στην Μεικτή Προστιθέμενη Αξία ο τριτογενής τομέας αγγίζει την υψηλότερη κατανομή (43.1%), ακολουθούμενος από τον πρωτογενή τομέα (35.7%) και ο δευτερογενής τομέας βρίσκεται τελευταίος (21.2%). Το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης συνολικά, μετρημένο βάσει του δείκτη Α.Ε.Π./κεφαλήν, είναι χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Το 1999 η τιμή του ήταν 2071 BGN, το οποίο αντιπροσωπεύει το 75% του εθνικού μέσου όρου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις στην οικονομική ανάπτυξη, αρχίζοντας από την γεωργία και την μονολιθική βιομηχανία και καταλήγοντας στην μοντέρνα οικονομία παροχής υπηρεσιών. Το Μπλαγκόεβγκραντ και το Χάσκοβο αποτελούν τους δύο τελευταίους πόλους ανάπτυξης της βουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής. Οι μεμονωμένες περιοχές και δήμοι παρουσιάζουν διαφορετικές ικανότητες και ποσοστά προσαρμογής στην αλλαγή. Οι διαφορές στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα αντανακλούν την επίδραση της κρίσης που επέφερε η μετάβαση στην προσανατολισμένη προς την αγορά οικονομία, η οποία επέβαλλε στις τοπικές οικονομίες άνισες δυνατότητες ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα, περιορισμένες πρωτοβουλίες από μέρους των τοπικών επιχειρηματιών καθώς και περιορισμένο αριθμό ξένων επενδύσεων στην περιοχή. Υφιστάμενη Κατάσταση 13

14 1.4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Η ετερογενής οικονομική δομή της διασυνοριακής περιοχής οφείλεται κυρίως στη διαφορετική οικονομική ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών εξαιτίας διαφορετικών πολιτικών επιλογών και συστημάτων διαχείρισης αλλά και στην πολιτική αστάθεια που για μεγάλο χρονικό διάστημα χαρακτήριζε την Βουλγαρική πλευρά των συνόρων. Πίνακας 5. Η Διασυνοριακή περιοχή: Οικονομική δομή Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 4 ο τριτογενής τομέας έχει για το σύνολο της διασυνοριακής περιοχής τη μεγαλύτερη συμβολή στην κατανομή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Στη διασυνοριακή περιοχή, και παρά την αυξημένη δραστηριοποίηση του τομέα της μεταποίησης, υπερτερούν οι ενεργές επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζεται να έχει περισσότερο σημαντικό ρόλο κυρίως στην ελληνική πλευρά των συνόρων, ενώ αντίθετα η επιλέξιμη στα πλαίσια του προγράμματος περιοχή της Βουλγαρίας έχει σημαντικά πιο αυξημένη την γεωργική παραγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Πρωτογενής τομέας Υφιστάμενη Κατάσταση 14

15 Ο πρωτογενής τομέας στην επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας παρουσιάζεται ανεπτυγμένος και συνδεδεμένος με τον δευτερογενή, με κατεύθυνση την εθνική κατανάλωση και τις εξαγωγές. Συγκεκριμένα οι διασυνοριακοί νομοί της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τους πιο ανεπτυγμένους γεωργικά νομούς της χώρας στην ελληνική πλευρά και αποτελούν το κέντρο παραγωγής και εξαγωγής βασικών προϊόντων της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ υπάρχουν αγροτικές εξειδικεύσεις κατά περιοχές, όπως ζώνες οπωροκηπευτικών και βιομηχανικών καλλιεργειών. Στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας ο πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύεται από την γεωργία και τη δασοκομία. Η γεωργία χαρακτηρίζεται κυρίως από την εντατική καλλιέργεια όπως καλλιέργεια λαχανικών, αμπελουργία, καλλιέργεια καπνού, πατάτας, βαμβακιού, φρούτων καθώς και δημητριακών. Η τάση προς σημαντική μείωση της παραγωγής προϊόντων που παρατηρήθηκε στην δεκαετία του '90 άρχισε να μεταστρέφεται σε θετική κατεύθυνση. Εν τούτοις το πρόβλημα αναζήτησης αγορών για τα αγροτικά προϊόντα και οργάνωσης του τομέα παραμένει και αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής. Ο τομέας παρέχει το 33,8% της απασχόλησης στην περιοχή, δηλαδή 30% περισσότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Δευτερογενής τομέας Στην ελληνική περιοχή που υπάγεται στο πρόγραμμα, ο δευτερογενής τομέας και συγκεκριμένα η βιομηχανία είναι ανεπτυγμένη (ιδιαίτερα στην μεταποίηση και συχνά εθνικής εμβέλειας. Υπάρχουν σύγχρονες υποδομές ιδιωτικού τομέα (βιομηχανικές περιοχές) και βρίσκονται υπό εξέλιξη προγράμματα ιδιωτικών επενδύσεων σε αντίστοιχες νέες υποδομές. Στον δευτερογενή τομέα στην περιοχή υπάρχουν ενεργές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα. Στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας η βιομηχανία συνιστά έναν σημαντικό τομέα στην περιοχή, παρέχοντας απασχόληση στο 28.7% του εργατικού δυναμικού. Η βιομηχανία ανεπτυγμένης τεχνολογίας και ο τομέας ενέργειας δημιουργούν ορισμένα προβλήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλοι σημαντικοί βιομηχανικοί κλάδοι είναι η παραγωγή τροφίμων και ποτών, η βιομηχανία καπνού, κατασκευή εργαλείων μηχανών και μεταλλουργία, υφαντουργία και βιομηχανία ενδυμάτων. Η ισχυρή κρίση στη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής κατά τη Υφιστάμενη Κατάσταση 15

16 δεκαετία του '90, είχε ως αποτέλεσμα έντονη παρακμή του τομέα και μη ευνοϊκές δομικές αλλαγές. Τριτογενής τομέας Ο τριτογενής τομέας της επιλέξιμης Ελληνικής περιοχής είναι ανεπτυγμένος όσον αφορά τον τομέα παροχής υπηρεσιών με την παρουσία/ υποστήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και προηγμένων τεχνολογιών. Στον τομέα του τουρισμού υπάρχει μικρή ανάπτυξη αλλά και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Στο τριτογενή τομέα στην επιλέξιμη περιοχή υπάρχουν ενεργές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα. Ο τριτογενής τομέας στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας αναπτύσσεται κυρίως στα κέντρα των νομών και τις μεγαλύτερες πόλεις και παρέχει απασχόληση στο 37,5% των επικερδώς απασχολημένων. Η ανάπτυξη των διαφόρων μορφών τουρισμού στην περιοχή ενισχύεται από την ύπαρξη πολλών φυσικών και ιστορικών μνημείων. Οι ποικίλοι και ακόρεστοι πόροι τουρισμού δεν προσφέρουν πάντα το επιθυμητό και αναμενόμενο επίπεδο. Παράλληλα, βρίσκονται εκεί ορισμένα από τα πιο διάσημα Βουλγαρικά ξενοδοχεία διεθνούς εμβέλειας - το κέντρο χειμερινών διακοπών Pamporovo, ιαματικά λουτρά στο Sandanski, Narechen κτλ, ιστορικές πόλεις όπως το Melnik κτλ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το επίπεδο απασχόλησης στην επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος παρουσιάζεται διαφοροποιημένο εκατέρωθεν των συνόρων με σαφώς βελτιωμένη εικόνα στην ελληνική πλευρά και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτήν την περιφέρεια έχει αποτελέσει πόλο έλξης για όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα η αγορά εργασίας σε εκείνη την περιοχή να μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε εξειδικευμένους τομείς της νέας οικονομίας. Σε ότι αφορά τη διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης είναι εμφανής η υπεροχή του πρωτογενούς τομέα (πίνακας 4), συγκεντρώνοντας το υψηλότερο Υφιστάμενη Κατάσταση 16

17 ποσοστό απασχολούμενων, αν και είναι ο τομέας που έχει απολέσει το μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας, ενδεικτικό της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μεταστροφής των νέων σε εξωγεωργικές δραστηριότητες. Σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι έντονα αγροτική, αν και το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παρουσιάζει σταθερή μείωση, σε αντίθεση με τον τριτογενή τομέα. Ως προς τη χωρική διαφοροποίηση ο νομός Θεσσαλονίκης είναι ο λιγότερος αγροτικός νομός, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τον τριτογενή τομέα. Το εργατικό δυναμικό στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας αποτελεί το 12,4% του εργατικού πληθυσμού της χώρας. Ο συντελεστής απασχόλησης δείχνει τον αριθμό των εργαζόμενων ατόμων στην περιοχή υπό μορφή ποσοστού του ενεργού πληθυσμού. Για όλη την περιφέρεια αυτός ο αριθμός είναι 42.1%, δηλαδή πάνω από τον μέσο εθνικό όρο 39,7%. Εν τούτοις, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές που υφίστανται στην περιφέρεια (Μπλαγκόεβγκραντ 47.2%, Κάρντζαλι 45.5%, Σμόλιγιαν 38.0% και Χάσκοβο 36.0%). Το ποσοστό δραστηριοτήτων είναι αντίστοιχα υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου με 51.8% στο 2000 έναντι 47.5% του εθνικού μέσου όρου. Βρίσκεται στην τάξη του 52-55% για τις περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιγιαν και Κάρντζαλι και περίπου κοντά στον εθνικό μέσο όρο για τον νομό Χάσκοβο. Η κατανομή των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες στην Βουλγαρία, ιδιαιτέρως στον νομό Κάρντζαλι (45.20%), ο οποίος και βρίσκεται στην πρώτη θέση σύμφωνα προς αυτό το κριτήριο. Η υψηλή κατανομή της απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα οφείλεται στη μείωση θέσεων απασχόλησης στους άλλους τομείς και ιδιαιτέρως στον δευτερογενή τομέα, ο οποίος επλήγη περισσότερο από την κρίση και τις σχετικές διαδικασίες στην περιφέρεια. Γι'αυτόν τον λόγο η απασχόληση σε αυτόν τον τομέα αυξήθηκε από το Η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα (28.7%) είναι ίση με τον εθνικό μέσο όρο (28.9%). Η κατανομή της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο (αντίστοιχα 37.5% έναντι 45.2%), γεγονός που οφείλεται στην υποανάπτυξη ορισμένων περιοχών της περιφέρειας. Υφιστάμενη Κατάσταση 17

18 1.4.5 ΑΝΕΡΓΙΑ Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας είναι κοινό χαρακτηριστικό της περιοχής με μεγάλες ανάγκες εξειδίκευσης / επανακατάρτισης (κυρίως για τις επιλέξιμες περιοχές της Βουλγαρίας). Η εξέλιξη της ανεργίας από το 2000 στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, έχοντας 10,4% ποσοστό της ανεργίας για το έτος 2002, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό που το έτος 2002 βρισκόταν στο 10%. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας το 2001 ήταν 43,8 %,. Τα ποσοστά ανεργίας στους νέους είναι 25% (στοιχεία 2001). Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ποσοστό ανεργίας το 2002 ήταν 11,5%, σημαντικά υψηλότερο από το εθνικό ποσοστό (10%). Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας το 2001 ήταν 43,8 %,. Τα ποσοστά ανεργίας στους νέους είναι 31,3% σύμφωνα με τα στοιχεία του Το επίπεδο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στην επιλέξιμη περιφέρεια της Βουλγαρίας δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τον εθνικό μέσο όρο. Το έτος 2000 το ποσοστό ανεργίας ήταν 18.5% και με εθνικό μέσο όρο 18.1%. Αυτός ο δείκτης είναι ιδιαίτερα υψηλός για τον νομό Σμόλγιαν (27.6%) και αρκετά υψηλός σε περίπου ίδια επίπεδα στους υπόλοιπους νομούς (Μπλαγκόεβγκραντ και Χάσκοβο 17.1%, Κάρντζαλι 16.0%). Το 2000 η κατανομή των μακροχρόνιων ανέργων ήταν 34.0% με 37.1% στο σύνολο της χώρας. Η κατανομή των άνεργων νέων βρίσκεται κοντά στον εθνικό μέσο όρο 29.6%. Ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των διαρθρωτικών αλλαγών (ιδιωτικοποίηση, κλείσιμο αναποτελεσματικών μονάδων παραγωγής, αναδόμηση) παρουσιάστηκε τα δύο τελευταία χρόνια αύξηση του επιπέδου ανεργίας σε όλη την περιφέρεια καθώς και σε όλη τη χώρα. Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών των διαδικασιών όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία εμφανίστηκαν ιδιαίτερα σοβαρές στο νομό Σμόλιγιαν. Υφιστάμενη Κατάσταση 18

19 Πίνακας 6. Η Διασυνοριακή περιοχή Ανεργία Τα ποσοστά ανεργίας ανά περιφέρεια της Ελληνικής επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής, το έτος 2002, ανήλθαν σε: 10,40% στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης 11,50% στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν ερευνητικά, πανεπιστημιακά ιδρύματα στην περιοχή με υψηλής ποιότητας έμψυχο δυναμικό, ενώ υπάρχει διαφαινόμενη έλλειψη σε εξειδικευμένα στελέχη στους νέους τομείς οικονομίας και διοίκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως καταγράφεται και από αντίστοιχες έρευνες αγοράς. Το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Το εργατικό δυναμικό το 1997 με εκπαίδευση μέχρι και το Δημοτικό υπερτερεί έναντι των υπολοίπων κατηγοριών καλύπτοντας το 55,4% του συνόλου και είναι σημαντικά ανώτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας (38,1%). Τα ποσοστά για τα άλλα επίπεδα εκπαίδευσης είναι 8,8% και 20,5% για τη Γυμνασιακή και τη Λυκειακή εκπαίδευση αντίστοιχα. Μικρό μέρος του συνολικού εργατικού δυναμικού καλύπτει το εργατικό δυναμικό Ανωτέρας και Ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 15,2% ενώ μόνο το 0,1% του εργατικού δυναμικού κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Σε ότι αφορά το μορφωτικό επίπεδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα επίπεδα αλφαβητισμού είναι σαφώς υψηλότερα από το μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο. Η διαπίστωση αυτή όμως δεν ισχύει για όλους τους νομούς. Υφιστάμενη Κατάσταση 19

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιλέξιμη περιοχή καλύπτει 17.282 km2. (το 23 % της συνολικής έκτασης της Αλβανίας και 8,2% της συνολικής έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 3 1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 5 1.3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 9 1.4 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2014 2020 CCI Τίτλος Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ MΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2012-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ Μάιος 2012 Το παρόν τεύχος, αποτελεί την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την προετοιμασία του 2 ου Παραδοτέου (Πρώτο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος) M;era ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP014, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008

Προγραµµατική Περίοδος. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2008 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ CCI: 2007GR051RV001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ. ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.7 1.1.Α. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών της Περιφέρειας..σελ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ.

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξώφυλλο σελ. 1 Περιεχόµενα σελ. 2 Ταυτότητα της Περιφέρειας Α.Μ. Θ. σελ. 4 Γενικά στοιχεία Νοµών Α.Μ.-Θ. σελ. 13 Ν. Έβρου σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69. INTERREG III-Α / Ελλάδα-Ιταλία. SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69. INTERREG III-Α / Ελλάδα-Ιταλία. SWOT Ανάλυση 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ...69 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 69 3.2 ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ... 69 3.3. ΒΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ... 70 3.3.1 Εισαγωγή... 70 3.3.2 Γενική Παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8. 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1. Περίληψη... 8 2. Πλαίσιο και Στόχοι της Μελέτης... 14 2.1. Στόχος αναγκαιότητα και περιεχόµενο της µελέτης... 14 3. Mεθοδολογική Προσέγγιση... 17 3.1. Μεθοδολογία συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020»

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020» «ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα