ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υφιστάμενη Κατάσταση 1

2 1. YΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτει έκταση km2. (το 16,6% της συνολικής έκτασης της Βουλγαρίας και 16,5.% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας) και έχει πληθυσμό (17,05% Ελληνικού πληθυσμού και 12,1% Βουλγαρικού πληθυσμού. Από ελληνικής πλευράς καλύπτει 2 διοικητικές μονάδες σε επίπεδο NUTS II (Περιφέρειες), 7 μονάδες σε επίπεδο NUTS IIΙ (Νομοί) και 112 μονάδες σε επίπεδο NUTS IV (δήμοι). Από βουλγαρικής πλευράς περιλαμβάνει 2 μονάδες σε επίπεδο NUTS II (περιφέρειες προγραμματισμού), 4 μονάδες σε επίπεδο NUTS IIΙ (νομοί) και 42 μονάδες σε επίπεδο NUTS IV (δήμοι). Οι περιοχές και από τις δύο πλευρές των συνόρων ανήκουν στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές των δύο χωρών. Πίνακας 1. Διασυνοριακή περιοχή: Έκταση, Πληθυσμός, Διοικητικές μονάδες Έδαφος % επί του συνολικού εδάφους Πληθυσμός % επί του συνόλου Διοικητικές-περιφερειακές μονάδες και μονάδες προγραμματισμού NUTS II NUTS III NUTS IV Περ. Δ. Σ. Ελλάδα Βουλγαρία ,9 16,5 16,6% ,05 12,1% 2 περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και Δυτική Μακεδονία 7 νομοί: Έβρου, Kαβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Σερρών 112 δήμοι 42 δήμοι 2 περιφέρειες προγραμματισμού Νοτιοδυτική και Νοτιοκεντρική 4 νομαρχίες (oblast) Πλαγκόεβγκραντ, Σμόλγιαν, Κάρντζαλι, Χάσκοβο Η επιλέξιμη περιοχή καλύπτει όλη τη συνοριακή μεθόριο μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο ορεινός όγκος της Ροδόπης αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο χωρών. Ο βαθμός διαπεριφερειακής-διασυνοριακής συνεργασίας, τόσο για γεωμορφολογικούς λόγους, αλλά και λόγω της κοινωνικοοικονομικής εξέλιξης των Υφιστάμενη Κατάσταση 2

3 δύο περιοχών, ήταν χαμηλός και κατ ουσίαν αρχίζει να αναπτύσσεται από τα μέσα της δεκαετίας του Σημαντική ώθηση στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας έδωσε η Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG Ι ( ) παρά τους περιορισμένους πόρους που διέθετε. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μέσω της ΚΠ INTERREG II ( ) - εδραιώνεται η αναγκαιότητα για διασυνοριακή συνεργασία και προωθούνται μεγάλα έργα ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών με έμφαση στη διασυνοριακή περιοχή. Η έλλειψη μεταφορικών συνδέσεων μέσω του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου αποτέλεσε, και σε σημαντικό βαθμό εξακολουθεί να αποτελεί, βασικό ανασταλτικό παράγοντα. Τα κύρια σημεία σύνδεσης μεταξύ Ελλάδος-Βουλγαρίας ήταν δύο, στον Προμαχώνα (Kulata) που γεωγραφικά βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της επιλέξιμης περιοχής (νομός Σερρών και περιφέρεια Μπλαγκόεβγκραντ), και στο Ορμένιο - Novo Selo (νομός Έβρου και νομός Χάσκοβου)που αποτελεί και το ανατολικότερο άκρο της επιλέξιμης περιοχής. Επίσης, σιδηροδρομική σύνδεση υπήρχε μόνο μέσω των δύο ανωτέρω σημείων. Η περαιτέρω βελτίωση της πρόσβασης και η αύξηση των διασυνοριακών σημείων σύνδεσης αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στους βασικούς οδικούς άξονες της Βουλγαρίας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του έργου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της, αλλά και την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής (Θεσ/νίκη Σόφια) και την ολοκλήρωση των νέων διασυνοριακών σταθμών, διαμορφώνουν ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο. Στα ανωτέρω να προστεθεί για το σύνολο της περιοχής η σημαντική αναβάθμιση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών και η προβλεπόμενη διέλευση σημαντικών αγωγών μεταφοράς ενεργειακών πρώτων υλών. Παράλληλα η βελτίωση της επικοινωνίας των λιμένων της Θεσσαλονίκης- Καβάλας- Αλεξανδρούπολης με τη Βουλγαρία δημιουργεί νέα δεδομένα και δυνατότητες. Η αναβάθμιση της οδικής και της σιδηροδρομικής σύνδεσης των δύο μητροπολιτικών κέντρων της Θεσσαλονίκης και Σόφιας αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Σερρών και της αντίστοιχης του Μπλαγκόεβγκραντ. Υφιστάμενη Κατάσταση 3

4 Η βελτίωση των προσβάσεων του εθνικού επαρχιακού δικτύου με τους κάθετους άξονες της Εγνατίας οδού ένθεν και ένθεν των συνόρων επίσης θα συμβάλλει στην εξισορρόπηση των ρυθμών ανάπτυξης μεταξύ των αστικών περιοχών και των αγροτικών ζωνών της επιλέξιμης περιοχής. Όσον αφορά στην χωροταξική διάταξη των αστικών κέντρων και από τις δύο πλευρές των συνόρων, υπάρχει μία διάταξη των σημαντικών αστικών κέντρων παράλληλη προς τον άξονα Ανατολή-Δύση από την πλευρά της Βουλγαρίας (Μπλαγκόεβγκραντ - Χάσκοβο) αλλά και από την πλευρά των ελληνικών συνόρων (Θεσσαλονίκη Καβάλα - Αλεξανδρούπολη). Στο εσωτερικό της επιλέξιμης περιοχής, υπάρχει ένα δευτερεύον δίκτυο μικρότερων αστικών κέντρων από πλευράς Βουλγαρίας (Petrich Σμόλγιαν - Κάρντζαλι - Svilengrad) και από πλευράς Ελλάδος (Σέρρες - Δράμα - Ξάνθη - Κομοτηνή). Με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα των ζωνών περιοχών του Ευρωπαϊκού εδάφους 1, σχεδόν στο σύνολο της η επιλέξιμη περιοχή είναι αμιγώς αγροτική και ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη. Ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής αναδεικνύεται και από τη σύνθεση της απασχόλησης αλλά και τη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στην τοπική οικονομία. Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα όμως έχει δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις στο περιβάλλον αλλά και στο υδάτινο δυναμικό με συνέπειες ιδιαίτερα εμφανείς, ιδίως από τη πλευρά των ελληνικών συνόρων. Την περιοχή διαρρέουν δύο ποταμοί, ο Στρυμώνας και ο Νέστος, τα ύδατα των οποίων χρησιμοποιούνται για άρδευση. Παράλληλα, η εφαρμογή φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε συνδυασμό με την υπεράντληση του υπόγειου υδροφορέα έχει δημιουργήσει προβλήματα κυρίως με τη μορφή υφαλμύρωσης στην παράκτια ζώνη και νιτρορύπανσης των εδαφών στην κοιλάδα του Στρυμώνα. Τα δασικά συμπλέγματα της Ροδόπης είναι υπερτοπικής σημασίας με αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα και περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (NATURA 2000, κλπ.). Η προστασία και αξιοποίηση του δασικού πλούτου αποτελούν βασικές προτεραιότητες και πεδίο διασυνοριακής συνεργασίας. 1 πληθυσμιακή πυκνότητα κάτω από 100 κατ./km 2 προσδιορίζει μία περιοχή ως κυρίως αγροτική Υφιστάμενη Κατάσταση 4

5 Η ανάπτυξη της μεταποίησης στην επιλέξιμη περιοχή εντοπίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα (ένθεν και ένθεν των συνόρων). Η ανάπτυξη της βιομηχανίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και η λειτουργία σημαντικών μεταποιητικών μονάδων κυρίως από την ελληνική πλευρά των συνόρων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην παροχή σημαντικών κινήτρων στα πλαίσια της ασκούμενης Εθνικής Περιφερειακής Πολιτικής. Όσον αφορά στη διάρθρωση χωροθέτηση της μεταποίησης στη διασυνοριακή περιοχή παρατηρούνται τα ακόλουθα: από την Ελληνική πλευρά των συνόρων υπάρχει έντονος δυϊσμός. Δηλαδή παρατηρείται ταυτόχρονη ύπαρξη μεγάλων μεταποιητικών επιχειρήσεων που η παραγωγή τους απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού χώρου ή και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές, παράλληλα με την ύπαρξη μικρών επιχειρήσεων τοπικής εμβέλειας. Οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες είναι εγκατεστημένες στις βιομηχανικές ζώνες που υπάρχουν στις γύρω από τα αστικά κέντρα περιοχές και «πάνω» στους «εθνικούς» οδικούς άξονες. Αντίθετα, οι μικρές μεταποιητικές μονάδες είναι διάσπαρτες στο σύνολο της επιλέξιμης περιοχής και χωροθετούνται κυρίως πλησίον των μικρών αστικών κέντρων και των αγροτικών οικισμών. Η παραγωγή τους καλύπτει αποκλειστικά τις περιορισμένες τοπικές ανάγκες και την περιορισμένη τοπική ζήτηση χωρίς προοπτικές «διεθνοποίησης» της παραγωγής τους. Αντίστοιχα, από την πλευρά της Βουλγαρίας η χωροθέτηση των βιομηχανικών μονάδων ακολουθούσε τις ανάγκες μιας κεντρικά κατευθυνόμενης οικονομίας. Οι επιχειρήσεις ήταν συνήθως μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες που κάλυπταν την εθνική ζήτηση αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και την υπερεθνική ζήτηση στο πλαίσιο της COMECON. Στις κεντρικά κατευθυνόμενες οικονομίες συνήθως ήταν πολύ περιορισμένη η ύπαρξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 με την υιοθέτηση των αρχών της ελεύθερης οικονομίας και παρά τα σημαντικά προβλήματα που παρουσιάσθηκαν και τις πολιτικές κρίσεις, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ιδιωτικοποίηση των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που κατά κύριο λόγο είναι χωροθετημένες στις περιοχές βιομηχανικής συγκέντρωσης (Σόφια, Φιλιππούπολη (Plovdiv), Ρούσε, Βάρνα, κλπ.). Υφιστάμενη Κατάσταση 5

6 1.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το κύριο γνώρισμα της επιλέξιμης περιοχής είναι οι μεγάλοι ορεινοί όγκοι που επηρεάζουν την ευκολία πρόσβασης στις εκατέρωθεν περιοχές των συνόρων. Οι οροσειρές χαρακτηρίζονται από έντονα ατμοσφαιρικά φαινόμενα και λειτουργούν ως «υδατοσυλλέκτες», τροφοδοτώντας τους πλούσιους υδατικούς πόρους της περιοχής οι οποίοι είναι στρατηγικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, οι υδατικοί πόροι στηρίζουν ευαίσθητα οικοσυστήματα (υγρότοπους, παραποτάμια δάση κλπ.) που χρήζουν προσοχής από άποψη διαχείρισης. Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας καλύπτει km2. (το 16,6% της συνολικής έκτασης της Βουλγαρίας και 16,5.% της συνολικής έκτασης της Ελλάδας). Η επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή συνδέεται γεωγραφικά με την οροσειρά της Ροδόπης και διασχίζεται από υψηλής σημασίας για την διασυνοριακή περιοχή ποταμούς, το Νέστο (Mesta), το Στρυμόνα (Struma) και τον Έβρο (Maritsa). Η Ελληνική πλευρά των συνόρων περιλαμβάνει τις περιφέρειες Αν. Μακεδονίας Θράκης, με επιλέξιμους Νομούς τους: Ν. Έβρου, Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, Ν. Δράμας και Κεντρικής Μακεδονίας, με επιλέξιμους Νομούς τους: Ν. Θεσσαλονίκης και Νομό Σερρών. Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας διασχίζεται από τους ποταμούς Νέστο, Στρυμώνα και Έβρο. Επίσης έχει πολλές λίμνες, στις περισσότερες από τις οποίες εκβάλλουν ποταμοί. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά περιοχές της Μεσογείου, περιλαμβάνοντας σημαντικούς διασυνοριακούς ορεινούς όγκους και οικοσυστήματα οικολογικής αξίας, από άποψη βιοποικιλότητας. Δύο από τους ποταμούς της περιοχής είναι διακρατικοί (Στρυμώνας στο νομό Σερρών και Αξιός στους νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης) και εκβάλλουν σε σχεδόν κλειστούς κόλπους με προστατευόμενους από τη συνθήκη RAMSAR υγρότοπους και Υφιστάμενη Κατάσταση 6

7 εκτεταμένες παράκτιες περιοχές. Σημαντικές λίμνες είναι η Δοϊράνη (Ν. Κιλκίς) και η Κερκίνη (Ν. Σερρών). Μεγάλα ανανεώσιμα αποθέματα υπόγειων υδάτων έχουν εντοπιστεί στα νότια του όρους Πάϊκου, στη ζώνη από Έδεσσα μέχρι Βέροια και στην πεδιάδα των Σερρών. Η επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας για το πρόγραμμα εκτείνεται στις δυτικές και κεντρικές περιοχές του Νότου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Αρχίζει δυτικά με το βουλγαρικό σύνορο με την Π.Γ.Δ.Μ., ανατολικά φθάνει έως την κοιλάδα του ποταμού Μάριτζα και βόρεια έως τα θρακικά εδάφη. Η Βουλγαρική πλευρά χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία ορεινών εκτάσεων με πολυάριθμες κοιλάδες και φαράγγια. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι οροσειρές του Ρίλα, του Πιρίν και της Ροδόπης, με εξαιρετικές δασικές εκτάσεις και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Στην περιοχή βρίσκονται επίσης οι κοιλάδες των ποταμών Struma (Στρυμόνα), Mesta (Νέστου), Arda (Άρδα) και Maritsa (Έβρου). Πίνακας 2. Η Διασυνοριακή περιοχή: Δείκτες ανά Περιοχές Υφιστάμενη Κατάσταση 7

8 1.3 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Διασυνοριακή περιοχή έχει πληθυσμό κατοίκους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιμέρους περιοχών που αφορούν στην ηλικιακή κατανομή, η διασυνοριακή περιοχή παρουσιάζει μία σχετική ομοιομορφία που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού στις ηλικίες Λόγω της μετακίνησης του πληθυσμού από την ύπαιθρο προς τα αστικά κέντρα παρατηρείται έντονο φαινόμενο απερήμωσης της υπαίθρου που υποστηρίζεται και από τις δύσκολες συνθήκες εύρεσης εργασίας. Πίνακας 3. Η Διασυνοριακή περιοχή: Δημογραφικά στοιχεία ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ ΜΑΚ. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. Εβρου Ν. Καβάλας Ν. Ροδόπης Ν. Δράμας Ν. Ξάνθης Ν. Θες/νίκης Ν. Σερρών Μπλαγκόεβγκραντ Σμόλγιαν Κάρτζαλι Χάσκοβο Πληθυσμός % της χώρας 1,36% 1,32% 1,01% 0,95% 0,93% 9,65% 1,83% 4,20% 1,80% 2,50% 3,60% Μεταβολή πληθυσμού* 3,90% 6,71% 7,40% 7,69% 11,85% 11,72% 4,19% 17,92% 8,24% -13,81% 2,40% Ηλικιακή κατανομή ,87% 15,24% 15,29% 15,93% 19,42% 15,53% 14,25% 18,40% 17,00% 18,80% 15,80% ,85% 65,83% 68,91% 63,80% 67,82% 70,34% 65,20% 68,90% 70,80% 70,10% 65,90% 65 και άνω 19,28% 18,93% 15,80% 20,26% 12,77% 14,13% 20,55% 12,70% 12,20% 11,10% 18,30% Στα πλαίσια των ορίων της επιλέξιμης περιοχής, οι ιδιαίτερες περιοχές και τοποθεσίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικές δημογραφικές τάσεις. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανέρχεται σε κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 και αποτελεί το 5,57% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας αυξήθηκε σε σχέση με την τελευταία απογραφή του 1991 (7,11%) Στο ποσοστό αυτό συνυπολογίζεται η εισροή των προσφύγων και κυρίως οικονομικών προσφύγων κατά την τρέχουσα δεκαετία. Υφιστάμενη Κατάσταση 8

9 Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 59,11% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας και παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικές αυξητικές τάσεις, δεδομένου ότι από την προηγούμενη απογραφή παρουσιάζει άνοδο της τάξης του 50% σε συνδυασμό όμως με την απορρόφηση του ημιαστικού πληθυσμού. Ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 40,89% του συνολικού και παρουσιάζει μικρή ποσοστιαία πτώση σε σχέση με το 1991, ενώ παρουσιάζει μικρή αύξηση σε πραγματικό πληθυσμό. Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 και αποτελεί το 17, 09% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Με βάση τις απογραφές του 1991 και του 2001, η αύξηση του πληθυσμού ήταν μεγαλύτερη από ότι στο σύνολο της χώρας. Εντούτοις τα ποσοστά αυτά δεν αφορούν στον ίδιο βαθμό όλους τους επιλέξιμους νομούς. Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 92,68% και 46,94% για τους Νομούς Θεσ/νίκης και Σερρών αντίστοιχα ενώ ο αγροτικός πληθυσμός ανέρχεται στο 7,32% και το 53,06%. Σε ό,τι αφορά στην Βουλγαρική πλευρά των συνόρων, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού της 1 ης Μαρτίου 2001, τα οποία ανακοινώθηκαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ο πληθυσμός της επιλέξιμης περιφέρειας ανέρχεται σε κατοίκους και αντιστοιχεί στο 11,6% του συνολικού πληθυσμού της Βουλγαρίας. Οι διασυνοριακές περιφέρειες του προγράμματος δείχνουν μία πληθυσμιακή πυκνότητα 53,5 κατοίκων/τ. χλμ., η οποία μεταβάλλεται από 45,7 (Σμόλγιαν) μέχρι 62,7 (Καρτζαλί) και η οποία είναι σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση εθνική των 73,8κατοίκων/τ. χλμ. Υπάρχουν 1256 κοινότητες στην περιοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν 35 πόλεις και 1221 χωριά. Πέντε πόλεις είναι οι σημαντικότερες της περιοχής (όσον αφορά τη διοικητική οργάνωση) - το Χάσκοβο (80 χιλ. κάτοικοι), το Μπλαγκόεβγκραντ (71 χιλ. κάτοικοι), το Κάρτζαλι (48 χιλ. κάτοικοι), το Σμόλγιαν (34 χιλ. κάτοικοι) και το Πέτριτς (28 χιλ. κάτοικοι). Υφιστάμενη Κατάσταση 9

10 Μεταξύ των απογραφών πληθυσμού του 1961 και 1992, ο πληθυσμός της περιοχής αυξήθηκε κατά μόλις 7500 άτομα, ή 0,7% (έναντι 7% του εθνικού μέσου όρου), ενώ για την περίοδο μεταξύ 1992 και 2001, μειώθηκε κατά άτομα ή 10% (σε σύγκριση με το 9,4% του μέσου όρου μείωσης σε εθνικό επίπεδο), δηλαδή οι τάσεις κατά τη διάρκεια και των δύο περιόδων είναι μη ευνοϊκές για την περιοχή συνολικά. Υφιστάμενη Κατάσταση 10

11 1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η οικονομική δομή και ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής χαρακτηρίζεται από σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής γεγονός που αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επίπεδα οικονομικής ζωής της περιοχής. Οι μεγάλες αντιθέσεις που παρουσιάζονται στην Βουλγαρική πλευρά κυρίως λόγω των έντονων πολιτικο-οικονομικών ανακατατάξεων που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια δεν έχουν δώσει τη δυνατότητα στην τοπική οικονομία να ωριμάσει και να δημιουργήσει δομές που ήδη υπάρχουν στην ελληνική πλευρά. Πίνακας 4. Η Διασυνοριακή περιοχή: Κατά κεφαλήν Νομαρχιακό Προϊόν Το ΑΕΠ ανά κάτοικο για το έτος 2001 (σε εκατομμύρια δραχμές) ανήλθε σε: Ν. Έβρου: 3,79 Ν. Καβάλας: 3,46 Ν. Ροδόπη: 2,52 Ν. Δράμας: 2,84 Ν. Ξάνθης: 3,26 Ν. Θεσ/νίκης: 4,78 Ν. Σερρών: 2,72 Σε γενικές γραμμές η ελληνική πλευρά των συνόρων παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη και στους τρεις τομείς της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζεται ανεπτυγμένος και συνδεδεμένος με τον δευτερογενή, με κατεύθυνση την εθνική κατανάλωση αλλά και τις εξαγωγές. Ο τριτογενής τομέας της Υφιστάμενη Κατάσταση 11

12 επιλέξιμης ελληνικής περιοχής είναι ο πιο ανεπτυγμένος κυρίως σε ό,τι αφορά τον τομέα των υπηρεσιών. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εξειδικεύεται σε εντατικές βιομηχανικές καλλιέργειες (κυρίως στους Νομούς Ξάνθης και Ροδόπης) όπως το βαμβάκι, το καλαμπόκι, ο καπνός, τα σιτηρά, τα σακχαρότευτλα και η βιομηχανική τομάτα. Η κύρια ώθηση στο δευτερογενή τομέα προέρχεται από την έντονη κατασκευαστική και μεταποιητική δραστηριότητα, εξαιτίας της εφαρμογής ειδικών επενδυτικών κινήτρων μέσω των αναπτυξιακών νόμων της τελευταίας δεκαπενταετίας. Η μεταποίηση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συγκεντρώνει το 5,18% των βιομηχανιών της χώρας με απασχόληση άνω των 10 ατόμων (στοιχεία 2000) και το 6,4%των επενδύσεων των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας την περίοδο Η θέση του εμπορίου είναι σημαντική, δεδομένου ότι απορροφά περίπου το 10% της απασχόλησης. Σε επίπεδο Περιφέρειας οι εξαγωγές υπερκαλύπτουν τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου Προβάδισμα στις εξαγωγές έχει ο νομός Δράμας και ακολουθούν οι υπόλοιποι τρεις νομοί, με εξαίρεση το νομό Έβρου ο οποίος εμφανίζεται με υπεροχή των εισαγωγών και μάλιστα σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας. Ανερχόμενες δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα είναι οι τράπεζες και οι ασφάλειες, οι κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και η δημόσια διοίκηση. Τέλος, ο τουρισμός αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην Περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι η υφιστάμενη τουριστική δραστηριότητα δεν αντιστοιχεί στους αξιόλογους φυσικούς και ανθρωπογενείς πόρους που συγκεντρώνει η περιοχή. Ο νομός Καβάλας, και ιδιαίτερα η Θάσος, συγκεντρώνουν διεθνούς επιπέδου τουρισμό, ενώ ο νομός Έβρου και η νήσος Σαμοθράκη αποτελούν πόλους έλξης εσωτερικού τουρισμού κυρίως. Υφιστάμενη Κατάσταση 12

13 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνει ποσοστό 17% του πληθυσμού και παράγει το 17,3% του ΑΕΠ της χώρας. Στην περιφέρεια παράγεται το 16,5% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, το 20% της μεταποιητικής παραγωγής και το 17% των υπηρεσιών. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας ανέρχεται στο 100,4% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας για το έτος2001, παρουσιάζεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο του 1991 που ήταν 101. Η περιφέρεια κατατάσσεται στην 5η θέση μεταξύ των περιφερειών με το κατά κεφαλήν εισόδημα να αντιστοιχεί στο 73,6% του μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Η οικονομία της επιλέξιμης στα πλαίσια του προγράμματος περιοχής της Βουλγαρίας αποτελεί το 11.40% του συνολικού Εθνικού Ακαθάριστου Προϊόντος της χώρας. Όσον αφορά στην Μεικτή Προστιθέμενη Αξία ο τριτογενής τομέας αγγίζει την υψηλότερη κατανομή (43.1%), ακολουθούμενος από τον πρωτογενή τομέα (35.7%) και ο δευτερογενής τομέας βρίσκεται τελευταίος (21.2%). Το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης συνολικά, μετρημένο βάσει του δείκτη Α.Ε.Π./κεφαλήν, είναι χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Το 1999 η τιμή του ήταν 2071 BGN, το οποίο αντιπροσωπεύει το 75% του εθνικού μέσου όρου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις στην οικονομική ανάπτυξη, αρχίζοντας από την γεωργία και την μονολιθική βιομηχανία και καταλήγοντας στην μοντέρνα οικονομία παροχής υπηρεσιών. Το Μπλαγκόεβγκραντ και το Χάσκοβο αποτελούν τους δύο τελευταίους πόλους ανάπτυξης της βουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής. Οι μεμονωμένες περιοχές και δήμοι παρουσιάζουν διαφορετικές ικανότητες και ποσοστά προσαρμογής στην αλλαγή. Οι διαφορές στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα αντανακλούν την επίδραση της κρίσης που επέφερε η μετάβαση στην προσανατολισμένη προς την αγορά οικονομία, η οποία επέβαλλε στις τοπικές οικονομίες άνισες δυνατότητες ανάπτυξης στον ιδιωτικό τομέα, περιορισμένες πρωτοβουλίες από μέρους των τοπικών επιχειρηματιών καθώς και περιορισμένο αριθμό ξένων επενδύσεων στην περιοχή. Υφιστάμενη Κατάσταση 13

14 1.4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ Η ετερογενής οικονομική δομή της διασυνοριακής περιοχής οφείλεται κυρίως στη διαφορετική οικονομική ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών εξαιτίας διαφορετικών πολιτικών επιλογών και συστημάτων διαχείρισης αλλά και στην πολιτική αστάθεια που για μεγάλο χρονικό διάστημα χαρακτήριζε την Βουλγαρική πλευρά των συνόρων. Πίνακας 5. Η Διασυνοριακή περιοχή: Οικονομική δομή Όπως προκύπτει και από τον πίνακα 4 ο τριτογενής τομέας έχει για το σύνολο της διασυνοριακής περιοχής τη μεγαλύτερη συμβολή στην κατανομή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και απασχολεί σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Στη διασυνοριακή περιοχή, και παρά την αυξημένη δραστηριοποίηση του τομέα της μεταποίησης, υπερτερούν οι ενεργές επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζεται να έχει περισσότερο σημαντικό ρόλο κυρίως στην ελληνική πλευρά των συνόρων, ενώ αντίθετα η επιλέξιμη στα πλαίσια του προγράμματος περιοχή της Βουλγαρίας έχει σημαντικά πιο αυξημένη την γεωργική παραγωγή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Πρωτογενής τομέας Υφιστάμενη Κατάσταση 14

15 Ο πρωτογενής τομέας στην επιλέξιμη περιοχή της Ελλάδας παρουσιάζεται ανεπτυγμένος και συνδεδεμένος με τον δευτερογενή, με κατεύθυνση την εθνική κατανάλωση και τις εξαγωγές. Συγκεκριμένα οι διασυνοριακοί νομοί της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι από τους πιο ανεπτυγμένους γεωργικά νομούς της χώρας στην ελληνική πλευρά και αποτελούν το κέντρο παραγωγής και εξαγωγής βασικών προϊόντων της Ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ενώ υπάρχουν αγροτικές εξειδικεύσεις κατά περιοχές, όπως ζώνες οπωροκηπευτικών και βιομηχανικών καλλιεργειών. Στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας ο πρωτογενής τομέας αντιπροσωπεύεται από την γεωργία και τη δασοκομία. Η γεωργία χαρακτηρίζεται κυρίως από την εντατική καλλιέργεια όπως καλλιέργεια λαχανικών, αμπελουργία, καλλιέργεια καπνού, πατάτας, βαμβακιού, φρούτων καθώς και δημητριακών. Η τάση προς σημαντική μείωση της παραγωγής προϊόντων που παρατηρήθηκε στην δεκαετία του '90 άρχισε να μεταστρέφεται σε θετική κατεύθυνση. Εν τούτοις το πρόβλημα αναζήτησης αγορών για τα αγροτικά προϊόντα και οργάνωσης του τομέα παραμένει και αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής. Ο τομέας παρέχει το 33,8% της απασχόλησης στην περιοχή, δηλαδή 30% περισσότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Δευτερογενής τομέας Στην ελληνική περιοχή που υπάγεται στο πρόγραμμα, ο δευτερογενής τομέας και συγκεκριμένα η βιομηχανία είναι ανεπτυγμένη (ιδιαίτερα στην μεταποίηση και συχνά εθνικής εμβέλειας. Υπάρχουν σύγχρονες υποδομές ιδιωτικού τομέα (βιομηχανικές περιοχές) και βρίσκονται υπό εξέλιξη προγράμματα ιδιωτικών επενδύσεων σε αντίστοιχες νέες υποδομές. Στον δευτερογενή τομέα στην περιοχή υπάρχουν ενεργές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα. Στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας η βιομηχανία συνιστά έναν σημαντικό τομέα στην περιοχή, παρέχοντας απασχόληση στο 28.7% του εργατικού δυναμικού. Η βιομηχανία ανεπτυγμένης τεχνολογίας και ο τομέας ενέργειας δημιουργούν ορισμένα προβλήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλοι σημαντικοί βιομηχανικοί κλάδοι είναι η παραγωγή τροφίμων και ποτών, η βιομηχανία καπνού, κατασκευή εργαλείων μηχανών και μεταλλουργία, υφαντουργία και βιομηχανία ενδυμάτων. Η ισχυρή κρίση στη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής κατά τη Υφιστάμενη Κατάσταση 15

16 δεκαετία του '90, είχε ως αποτέλεσμα έντονη παρακμή του τομέα και μη ευνοϊκές δομικές αλλαγές. Τριτογενής τομέας Ο τριτογενής τομέας της επιλέξιμης Ελληνικής περιοχής είναι ανεπτυγμένος όσον αφορά τον τομέα παροχής υπηρεσιών με την παρουσία/ υποστήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και προηγμένων τεχνολογιών. Στον τομέα του τουρισμού υπάρχει μικρή ανάπτυξη αλλά και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Στο τριτογενή τομέα στην επιλέξιμη περιοχή υπάρχουν ενεργές επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα. Ο τριτογενής τομέας στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας αναπτύσσεται κυρίως στα κέντρα των νομών και τις μεγαλύτερες πόλεις και παρέχει απασχόληση στο 37,5% των επικερδώς απασχολημένων. Η ανάπτυξη των διαφόρων μορφών τουρισμού στην περιοχή ενισχύεται από την ύπαρξη πολλών φυσικών και ιστορικών μνημείων. Οι ποικίλοι και ακόρεστοι πόροι τουρισμού δεν προσφέρουν πάντα το επιθυμητό και αναμενόμενο επίπεδο. Παράλληλα, βρίσκονται εκεί ορισμένα από τα πιο διάσημα Βουλγαρικά ξενοδοχεία διεθνούς εμβέλειας - το κέντρο χειμερινών διακοπών Pamporovo, ιαματικά λουτρά στο Sandanski, Narechen κτλ, ιστορικές πόλεις όπως το Melnik κτλ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το επίπεδο απασχόλησης στην επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος παρουσιάζεται διαφοροποιημένο εκατέρωθεν των συνόρων με σαφώς βελτιωμένη εικόνα στην ελληνική πλευρά και ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό σύστημα σε αυτήν την περιφέρεια έχει αποτελέσει πόλο έλξης για όλη την Ελλάδα με αποτέλεσμα η αγορά εργασίας σε εκείνη την περιοχή να μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε εξειδικευμένους τομείς της νέας οικονομίας. Σε ότι αφορά τη διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης είναι εμφανής η υπεροχή του πρωτογενούς τομέα (πίνακας 4), συγκεντρώνοντας το υψηλότερο Υφιστάμενη Κατάσταση 16

17 ποσοστό απασχολούμενων, αν και είναι ο τομέας που έχει απολέσει το μεγαλύτερο αριθμό θέσεων εργασίας, ενδεικτικό της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού και της μεταστροφής των νέων σε εξωγεωργικές δραστηριότητες. Σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι έντονα αγροτική, αν και το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παρουσιάζει σταθερή μείωση, σε αντίθεση με τον τριτογενή τομέα. Ως προς τη χωρική διαφοροποίηση ο νομός Θεσσαλονίκης είναι ο λιγότερος αγροτικός νομός, με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο τον τριτογενή τομέα. Το εργατικό δυναμικό στην επιλέξιμη περιοχή της Βουλγαρίας αποτελεί το 12,4% του εργατικού πληθυσμού της χώρας. Ο συντελεστής απασχόλησης δείχνει τον αριθμό των εργαζόμενων ατόμων στην περιοχή υπό μορφή ποσοστού του ενεργού πληθυσμού. Για όλη την περιφέρεια αυτός ο αριθμός είναι 42.1%, δηλαδή πάνω από τον μέσο εθνικό όρο 39,7%. Εν τούτοις, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές που υφίστανται στην περιφέρεια (Μπλαγκόεβγκραντ 47.2%, Κάρντζαλι 45.5%, Σμόλιγιαν 38.0% και Χάσκοβο 36.0%). Το ποσοστό δραστηριοτήτων είναι αντίστοιχα υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου με 51.8% στο 2000 έναντι 47.5% του εθνικού μέσου όρου. Βρίσκεται στην τάξη του 52-55% για τις περιοχές Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιγιαν και Κάρντζαλι και περίπου κοντά στον εθνικό μέσο όρο για τον νομό Χάσκοβο. Η κατανομή των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες στην Βουλγαρία, ιδιαιτέρως στον νομό Κάρντζαλι (45.20%), ο οποίος και βρίσκεται στην πρώτη θέση σύμφωνα προς αυτό το κριτήριο. Η υψηλή κατανομή της απασχόλησης σε αυτόν τον τομέα οφείλεται στη μείωση θέσεων απασχόλησης στους άλλους τομείς και ιδιαιτέρως στον δευτερογενή τομέα, ο οποίος επλήγη περισσότερο από την κρίση και τις σχετικές διαδικασίες στην περιφέρεια. Γι'αυτόν τον λόγο η απασχόληση σε αυτόν τον τομέα αυξήθηκε από το Η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα (28.7%) είναι ίση με τον εθνικό μέσο όρο (28.9%). Η κατανομή της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο (αντίστοιχα 37.5% έναντι 45.2%), γεγονός που οφείλεται στην υποανάπτυξη ορισμένων περιοχών της περιφέρειας. Υφιστάμενη Κατάσταση 17

18 1.4.5 ΑΝΕΡΓΙΑ Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας είναι κοινό χαρακτηριστικό της περιοχής με μεγάλες ανάγκες εξειδίκευσης / επανακατάρτισης (κυρίως για τις επιλέξιμες περιοχές της Βουλγαρίας). Η εξέλιξη της ανεργίας από το 2000 στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, έχοντας 10,4% ποσοστό της ανεργίας για το έτος 2002, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό που το έτος 2002 βρισκόταν στο 10%. Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας το 2001 ήταν 43,8 %,. Τα ποσοστά ανεργίας στους νέους είναι 25% (στοιχεία 2001). Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το ποσοστό ανεργίας το 2002 ήταν 11,5%, σημαντικά υψηλότερο από το εθνικό ποσοστό (10%). Το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας το 2001 ήταν 43,8 %,. Τα ποσοστά ανεργίας στους νέους είναι 31,3% σύμφωνα με τα στοιχεία του Το επίπεδο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας στην επιλέξιμη περιφέρεια της Βουλγαρίας δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τον εθνικό μέσο όρο. Το έτος 2000 το ποσοστό ανεργίας ήταν 18.5% και με εθνικό μέσο όρο 18.1%. Αυτός ο δείκτης είναι ιδιαίτερα υψηλός για τον νομό Σμόλγιαν (27.6%) και αρκετά υψηλός σε περίπου ίδια επίπεδα στους υπόλοιπους νομούς (Μπλαγκόεβγκραντ και Χάσκοβο 17.1%, Κάρντζαλι 16.0%). Το 2000 η κατανομή των μακροχρόνιων ανέργων ήταν 34.0% με 37.1% στο σύνολο της χώρας. Η κατανομή των άνεργων νέων βρίσκεται κοντά στον εθνικό μέσο όρο 29.6%. Ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των διαρθρωτικών αλλαγών (ιδιωτικοποίηση, κλείσιμο αναποτελεσματικών μονάδων παραγωγής, αναδόμηση) παρουσιάστηκε τα δύο τελευταία χρόνια αύξηση του επιπέδου ανεργίας σε όλη την περιφέρεια καθώς και σε όλη τη χώρα. Οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών των διαδικασιών όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία εμφανίστηκαν ιδιαίτερα σοβαρές στο νομό Σμόλιγιαν. Υφιστάμενη Κατάσταση 18

19 Πίνακας 6. Η Διασυνοριακή περιοχή Ανεργία Τα ποσοστά ανεργίας ανά περιφέρεια της Ελληνικής επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής, το έτος 2002, ανήλθαν σε: 10,40% στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης 11,50% στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν ερευνητικά, πανεπιστημιακά ιδρύματα στην περιοχή με υψηλής ποιότητας έμψυχο δυναμικό, ενώ υπάρχει διαφαινόμενη έλλειψη σε εξειδικευμένα στελέχη στους νέους τομείς οικονομίας και διοίκησης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως καταγράφεται και από αντίστοιχες έρευνες αγοράς. Το ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Το εργατικό δυναμικό το 1997 με εκπαίδευση μέχρι και το Δημοτικό υπερτερεί έναντι των υπολοίπων κατηγοριών καλύπτοντας το 55,4% του συνόλου και είναι σημαντικά ανώτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της χώρας (38,1%). Τα ποσοστά για τα άλλα επίπεδα εκπαίδευσης είναι 8,8% και 20,5% για τη Γυμνασιακή και τη Λυκειακή εκπαίδευση αντίστοιχα. Μικρό μέρος του συνολικού εργατικού δυναμικού καλύπτει το εργατικό δυναμικό Ανωτέρας και Ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 15,2% ενώ μόνο το 0,1% του εργατικού δυναμικού κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Σε ότι αφορά το μορφωτικό επίπεδο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα επίπεδα αλφαβητισμού είναι σαφώς υψηλότερα από το μέσο όρο σε εθνικό επίπεδο. Η διαπίστωση αυτή όμως δεν ισχύει για όλους τους νομούς. Υφιστάμενη Κατάσταση 19

20 Το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής της Βουλγαρίας παρουσιάζει επίσης κάποιες τοπικές διαφορές. Τα μεγάλα και μεσαία αστικά κέντρα έχουν καλύτερη εκπαιδευτική υποδομή, ενώ κατά μήκος των συνόρων το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Υπάρχουν ορισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην επιλέξιμη περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Southwest στην πόλη του Μπλαγκόεβγκραντ. Το 1999 υπερείχε άλλων κατηγοριών το εργατικό δυναμικό με μόνη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανερχόταν στο 30,5% του συνόλου και ήταν ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά ανά τη χώρα (19,9%). Τα ποσοστά για τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης είναι 19,7% και 34,2% για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την Δευτεροβάθμια - επαγγελματική εκπαίδευση αντίστοιχα. Το εργατικό δυναμικό με εκπαίδευση Πανεπιστημιακού επιπέδου ανέρχεται σε ένα μικρό μέρος του συνόλου και αντιστοιχεί στο 15,7%. Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά πρότυπα της περιφέρειας, το επίπεδο εγγράμματων είναι κοντά στον εθνικό μέσο όρο (98.2). Ο συντελεστής εγγράμματων για τον νομό Μπλαγκόεβγκραντ είναι 99.7, για τον νομό Σμόλιγιαν , Κάρντζαλι -99.4, Χάσκοβο Υφιστάμενη Κατάσταση 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 56 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ισχύει γενικότερα στον προγραμματισμό και στο σχεδιασμό είναι απαραίτητη η ανάλυση των πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 30 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος Γειτνίασης κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων της εξεταζόμενης περιοχής. H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής του προγράμματος ΙΝΤΕRREG III Α Ελλάδα-Κύπρος για να αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ 3.1 Πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο Ν. ΡΑΜΑΣ Πίνακας 3.1.1 : Πληθυσµός του Νοµού ράµας (1961-1991) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ \ ΕΤΗ 1961 1971 1981

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μέτρα του Προγράμματος 123 6. ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 6.1 AΞΟΝΑΣ 1- ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 6.1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1-ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Περιγραφή H αναβάθμιση, ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός

Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE CBC «Ελλάδα Βουλγαρία»: Πορεία και σχεδιασμός Κοινή Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστου Φώλια και Υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας κας Iskra Mihaylova Πρόγραμμα INTERREG III A - PHARE

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Δεκέμβριος 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ AGRO_LESS : 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΚΜ Η ΧΩΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...10 ii. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ...11 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 13 EXECUTIVE SUMMARY... 29 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ... 42 1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 : OIKONOMIKΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 12.1 ΓΕΝΙΚΑ Ο νοµός Καβάλας κατέχει, ως προς τους φυσικούς πόρους, ξεχωριστή θέση ανά- µεσα στους νοµούς της χώρας. Τα κοιτάσµατα πετρελαίου στον Πρίνο, κοντά στη Θάσο,

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55 4.0 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου)

Διάρθρωση βουλγαρικού οδικού δικτύου (χλμ. και % επί του συνόλου) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Οδικό δίκτυο H Βουλγαρία διαθέτει οδικό δίκτυο συνολικού μήκους περίπου 19.550 χλμ, εκ των οποίων 87% καλύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Ιστορία και Προοπτικές Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και ιευθύνων Σύμβουλος ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Από το 1997 μέχρι το 2009 η Εγνατία Οδός ΑΕ κατασκεύασε τον μεγαλύτερο οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Ενεργός πληθυσµός Πληθυσµός Ενεργός Πληθυσµός Απασχόληση ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 145054 48592 43660 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10964020 4019876 3711890

Πίνακας 4.1 : Ενεργός πληθυσµός Πληθυσµός Ενεργός Πληθυσµός Απασχόληση ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 145054 48592 43660 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10964020 4019876 3711890 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 34 4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 ΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 2001, ο ενεργός πληθυσµός του νοµού Καβάλας είναι της τάξης του 33,5%. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: Εγνατία Οδός και χωρική διάρθρωση των περιοχών τουρισμού Η παρούσα Θεματική Έκθεση αναλύει τις περιοχές τουρισμού και την τουριστική κίνηση στη Ζώνη Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 Οι βασικοί περιφερειακοί δείκτες: συγκρίσεις με το μέσο όρο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - διαχρονική εξέλιξη 2 Το παραγωγικό σύστημα της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Μάιος 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET07: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΑΦΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΣΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Υφυπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Συνοπτική Ενημέρωση για την Πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην παρόδια ζώνη της Εγνατίας Οδού (Ζώνη Επιρροής Ι),

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική κατανοµή των συστηµάτων θέρµανσης, σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε για το Νοµό Καβάλας διαµορφώνεται ως εξής:

Η συνολική κατανοµή των συστηµάτων θέρµανσης, σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε για το Νοµό Καβάλας διαµορφώνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 139 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10.1 ΡΥΠΑΝΣΗ 10.1.1 Ατµοσφαιρική ρύπανση Κύριες πηγές της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Καβάλας είναι η οδική κυκλοφορία, οι εγκαταστάσεις βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό

Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό www.egnatia.gr Κείμενο Εργασίας: Η Εγνατία Οδός στο χωροταξικό σχεδιασμό observatory.egnatia.gr Σεπτέμβριος 2013 Το κείμενο εργασίας επιχειρεί μια πρώτη εξέταση του ρόλου της Εγνατίας Οδού στο χωροταξικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία

Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία Βασικά Ποσοτικά και Δημογραφικά Στοιχεία Πληθυσμιακά Στοιχεία (Για μεγέθυνση του εγγράφου πατήστε τα πλήκτρα Ctrl +) Σύμφωνα με τις τελευταίες γενικές απογραφές, ο πληθυσμός του Νομού Δράμας αυξήθηκε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα