ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ανταγωνιστικότητα (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και Διάστημα)) 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ανταγωνιστικότητα (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και Διάστημα)) 27 και 28 Φεβρουαρίου 2020"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2020 (OR. en) 6494/20 PV CONS 12 COMPET 100 IND 26 MI 57 RECH 85 ESPACE 9 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ανταγωνιστικότητα (Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Έρευνα και Διάστημα)) 27 και 28 Φεβρουαρίου /20 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης... 3 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική βιομηχανία της ΕΕ Συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας «Εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης» Έγκριση των σημείων «Α»... 3 Κατάλογος μη νομοθετικών πράξεων 5. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Έκθεση για τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς Διάφορα... 4 α) Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (ζητήματα εσωτερικής αγοράς και βιομηχανίας) β) Ο αντίκτυπος του COVID-19 στη βιομηχανία της ΕΕ γ) Πορίσματα της έρευνας σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι τσεχικές επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά και συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης «Η ενιαία αγορά της ΕΕ από τη σκοπιά των ΜΜΕ» (Πράγα, 16 Ιανουαρίου 2020) δ) Αποτελέσματα της έρευνας επιχειρήσεων με αντικείμενο τα εμπόδια στην ενιαία αγορά ΕΡΕΥΝΑ Νομοθετικές εργασίες 7. Παράρτημα του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) Στρατηγική προσέγγιση της διεθνούς συνεργασίας στην Ε&Κ Διάφορα... 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δηλώσεις προς καταχώριση στα πρακτικά του Συμβουλίου... 6 *** 6494/20 2

3 ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡIOY Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Το Συμβούλιο ενέκρινε την ημερήσια διάταξη ως έχει στο έγγραφο 6156/20. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική βιομηχανία της ΕΕ Παρουσίαση από την Επιτροπή Συζήτηση προσανατολισμού 5767/20 Το Συμβούλιο παρακολούθησε την παρουσίαση της Επιτροπής και προέβη σε ανταλλαγή απόψεων βάσει ερωτημάτων που περιέχονται στο έγγρ. 5767/ Συμπεράσματα σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας «Εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης» Έγκριση 5964/20 + ADD 1 4. Έγκριση των σημείων «Α» Κατάλογος μη νομοθετικών πράξεων 6157/20 Το Συμβούλιο ενέκρινε τα σημεία «Α» που απαριθμούνται στο 6157/20, περιλαμβανομένων των εγγράφων COR και REV που υποβλήθηκαν προς έγκριση. 5. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο - Έκθεση για τις επιδόσεις της ενιαίας αγοράς Συζήτηση προσανατολισμού 5963/ / /20 3

4 Διάφορα 6. α) Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (ζητήματα εσωτερικής αγοράς και βιομηχανίας) Παρουσίαση από την Επιτροπή β) Ο αντίκτυπος του COVID-19 στη βιομηχανία της ΕΕ Ενημέρωση από την Επιτροπή γ) Πορίσματα της έρευνας σχετικά με τα εμπόδια στην ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις στην Τσεχία και συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης «Η ενιαία αγορά της ΕΕ από τη σκοπιά των ΜΜΕ» (Πράγα, 16 Ιανουαρίου 2020) Ενημέρωση από την τσεχική αντιπροσωπία δ) Αποτελέσματα της έρευνας επιχειρήσεων με αντικείμενο τα εμπόδια στην ενιαία αγορά Ενημέρωση από τη λιθουανική αντιπροσωπία 5652/20 + ADD / / /20 ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΡΕΥΝΑ Νομοθετικές εργασίες (Δημόσια σύσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) 7. Παράρτημα του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) Μερική γενική προσέγγιση 6137/20 + COR /19 ADD 1 Το Συμβούλιο κατέληξε σε μερική γενική προσέγγιση ως έχει στο έγγρ. 6137/20 + COR 1. Δήλωση της ουγγρικής αντιπροσωπίας περιέχεται στο έγγρ. 6137/20 ADD 1 και προσαρτάται στα παρόντα πρακτικά του Συμβουλίου. 6494/20 4

5 8. Στρατηγική προσέγγιση της διεθνούς συνεργασίας στην Ε&Κ Συζήτηση προσανατολισμού 5798/20 9. Διάφορα Πρώτη ανάγνωση Σημείο βασιζόμενο σε πρόταση της Επιτροπής Δημόσια συζήτηση προταθείσα από την Προεδρία (άρθρο 8 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου) 6494/20 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δηλώσεις για τα νομοθετικά σημεία «Β» του εγγρ. 6156/20 Σχετικά με το υπ αριθ. 7 σημείο «Β»: Παράρτημα του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) Μερική γενική προσέγγιση ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ «Η Ουγγαρία συμφωνεί ότι η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας θα πρέπει να έχει καθοριστικό ρόλο στην περίοδο που καλύπτει το επόμενο ΠΔΠ. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι οι δυνατότητες της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως μόνο εάν αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ισόρροπη εκπροσώπηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) που είναι μέρος του προγράμματος. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες του ΕΙΤ να διευρύνει τη συμμετοχή και να αντιμετωπίσει το χάσμα καινοτομίας στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Καινοτομίας (ΠΣΚ). Το ενισχυμένο ΠΣΚ θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους από τον προϋπολογισμό ώστε να επιτύχει τον επιθυμητό αντίκτυπο. Προς τούτο, προτείνουμε να διατεθεί το 20% του προϋπολογισμού των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) σε χώρες επιλέξιμες για το ΠΣΚ. Κατά την άποψή μας, ο προϋπολογισμός για το ΠΣΚ συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ. Ως εκ τούτου, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να επανέλθουμε στο ζήτημα της γεωγραφικής ισορροπίας αφού συζητηθεί από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.» 6494/20 6