ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος οργανισμού Απόκριση και τυπολογία βλαβών υπό κατακόρυφα και σεισμικά φορτία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Χ. Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. 2 η ΔΙΑΛΕΞΗ Άοπλη τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6 και Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. i

2 Στην επιμέλεια του τεύχους συνέβαλε η κ. Σοφία Κωνσταντινίδου, μέλος της Γραμματείας του Εργαστηρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πρόλογος 1.2 Τύποι Τοιχοποιιών Ορολογία Κατάταξη τοιχοποιιών με κριτήριο το είδος των πλίνθων Ονομασίες τοιχοποιιών με κριτήριο τον τύπο δόμησης 1.3 Ιστορική εξέλιξη 1.4 Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών Πλίνθοι Κονιάματα Ξύλο Πετρώματα Σελ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 2.1 Γενικά - Συμβολισμοί 2.2 Θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας 2.3 Εφελκυστική αντοχή τοιχοποιίας 2.4 Διατμητική αντοχή τοιχοποιίας 2.5 Αντοχή τοιχοποιίας υπό τυχούσα επίπεδη καταπόνηση 2.6 Συμπεριφορά άοπλης τοιχοποιίας υπό εναλλασσόμενη σεισμική καταπόνηση 2.7 Παραμορφώσεις Μηχανικές σταθερές τοιχοποιίας 2.8 Μικρομοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για ανάλυση δίσκων τοιχοποιίας μέχρις αστοχίας 2.9 Αντοχές και επιτρεπόμενες τάσεις τοιχοποιίας ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 3.1 Εισαγωγή 3.2 Τύποι πατωμάτων και στεγών 3.3 Τύποι φερουσών τοιχοποιιών 3.4 Διαζώματα - Ελκυστήρες i

4 4. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Απόκριση και παθολογία κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό κατακόρυφα φορτία 4.3 Απόκριση και παθολογία κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία υπό σεισμική καταπόνηση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1(1995) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός 1.2 Διάκριση μεταξύ αρχών και κανόνων εφαρμογής 1.3 Παραδοχές 1.4 Ορισμοί Όροι κοινοί σε όλους τους Ευρωκώδικες Ειδικοί όροι χρησιμοποιούμενοι στο ENV Σελ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2.1 Θεμελιώδεις απαιτήσεις 2.2 Ορισμοί και κατατάξεις 2.3 Απαιτήσεις σχεδιασμού 2.4 Ανθεκτικότητα σε διάρκεια ΥΛΙΚΑ 3.1 Λιθοσώματα Τύποι λιθοσωμάτων Ιδιότητες λιθοσωμάτων 3.2 Κονίαμα Τύποι κονιάματος Ιδιότητες του κονιάματος 3.3 Σκυρόδεμα πληρώσεως Γενικότητες Προδιαγραφή για το σκυρόδεμα πληρώσεως Ιδιότητες του σκυροδέματος πληρώσεως ii

5 3.4 Χάλυβας οπλισμού Γενικότητες Ιδιότητες του χάλυβα οπλισμού Ανθεκτικότητα του χάλυβα οπλισμού σε διάρκεια 3.5 Προεντεταμένος χάλυβας Γενικότητες Ανθεκτικότητα του προεντεταμένου χάλυβα σε διάρκεια 3.6 Μηχανικές ιδιότητες της άοπλης τοιχοποιίας Γενικότητες Χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή άοπλης τοιχοποιίας Χαρακτηριστική διατμητική αντοχή άοπλης τοιχοποιίας Χαρακτηριστική καμπτική αντοχή άοπλης τοιχοποιίας 3.7 Μηχανικές ιδιότητες οπλισμένης προεντεταμένης και διαζωματικής τοιχοποιίας Γενικότητες Χαρακτηριστική αντοχή συνάφειας οπλισμών - σκυροδέματος πληρώσεως ή κονιάματος 3.8 Παραμορφωσιακά χαρακτηριστικά τοιχοποιίας Διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων Μέτρο ελαστικότητας Μέτρο διατμήσεως Ερπυσμός, συστολή ξηράνσεως και θερμική διαστολή 3.9 Βοηθητικά στοιχεία του δομήματος Στρώσεις προστασίας έναντι υγρασίας Σύνδεσμοι Ελάσματα, αναρτήρες, προβολίσκοι και γωνίες υποστηρίξεως Προκατασκευασμένα υπέρυθρα Εξαρτήματα προεντάσεως ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 4.1 Δομητική συμπεριφορά και ευστάθεια του συνόλου Προσομοιώματα σχεδιασμού της δομητικής συμπεριφοράς Δομητική συμπεριφορά υπό τυχηματικές καταστάσεις Σχεδιασμός δομικών στοιχείων 4.2 Δράσεις, συνδυασμοί και επί μέρους συντελεστές 4.3 Αντοχή σχεδιασμού της τοιχοποιίας 4.4 Άοπλοι τοίχοι υποβαλλόμενοι σε κατακόρυφα φορτία Γενικότητες Έλεγχος άοπλων τοίχων Μειωτικός συντελεστής λυγηρότητας και εκκεντρότητας Μήκος λυγισμού των τοίχων iii

6 4.4.5 Ενεργό πάχος τοίχου Λυγηρότητα Εκκεντρότητα των φορτίων του τοίχου εκτός επιπέδου Συγκεντρωμένα φορτία Τάσεις λόγω περιορισμού των στροφών στις στηρίξεις 4.5 Άοπλα διατμητικά τοιχώματα από τοιχοποιία Γενικότητες Ανάλυση διατμητικών τοιχωμάτων Έλεγχος διατμητικών τοιχωμάτων 4.6 Άοπλοι τοίχοι υποβαλλόμενοι σε οριζόντια φορτία κάθετα στο επίπεδο τους Γενικότητες Τοίχοι υποβαλλόμενοι σε φορτία ανέμου Τοίχοι υποβαλλόμενοι σε ώθηση γαιών 4.7 Οπλισμένη τοιχοποιία Στοιχεία από οπλισμένη τοιχοποιία υποβαλλόμενα σε κάμψη και σε αξονικό φορτίο Στοιχεία από οπλισμένη τοιχοποιία υποβαλλόμενα σε διάτμηση 4.8 Προεντεταμένη τοιχοποιία 4.9 Διαζωματική τοιχοποιία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 5.1 Γενικά 5.2 Λεπτομέρειες όπλισης Γενικά Κατάταξη των περιβαλλοντικών συνθηκών Κατηγορίες εκθέσεως Ελάχιστος οπλισμός Διάμετρος οπλισμού Αγκύρωση και ενώσεις με αλληλεπικάλυψη Οπλισμός διάτμησης Περίσφιξη του θλιβόμενου οπλισμού Αποστάσεις ράβδων οπλισμού Διαζωματική τοιχοποιία 5.3 Λεπτομέρειες προέντασης 5.4 Συνδέσεις τοίχων 5.5 Εσοχές και εγκοπές ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6.1 Λιθοσώματα 6.2 Παραλαβή και αποθήκευση υλικών iv

7 6.3 Κονίαμα και σκυρόδεμα πλήρωσης 6.4 Κατασκευή της τοιχοποιίας 6.5 Σύνδεση τοίχων 6.6 Τοποθέτηση οπλισμού 6.7 Προστασία νεόδμητης τοιχοποιίας 6.8 Επιτρεπόμενες αποκλίσεις 6.9 Κατηγορία κατασκευής 6.10 Άλλα κατασκευαστικά θέματα 6.11 Οπλισμός προέντασης και εξαρτήματα ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 7.1 Πεδίο εφαρμογής 7.2 Υλικά και σύνθεση τοίχου 7.3 Τύποι τοιχοποιίας και συντελεστές συμπεριφοράς 7.4 Στατική ανάλυση 7.5 Κριτήρια σχεδιασμού και κανόνες κατασκευής 7.6 Έλεγχοι ασφαλείας 7.7 Προβλέψεις «για απλά κτίρια από τοιχοποιία» ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 8.1 Φορτία 8.2 Συντελεστές ασφαλείας φορτίων 8.3 Συνδυασμοί δράσεων 8.4 Προσομοίωση Ένταση 8.5 Χαρακτηριστική αντοχή τοιχοποιίας σε σύνθλιψη 8.6 Παράδειγμα υπολογισμού χαρακτηριστικής θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας 8.7 Χαρακτηριστική αντοχή τοιχοποιίας σε διάτμηση 8.8 Χαρακτηριστική αντοχή τοιχοποιίας σε κάμψη 8.9 Συντελεστής ασφαλείας υλικού 8.10 Αντοχή σχεδιασμού σε σύνθλιψη 8.11 Αντοχή σχεδιασμού σε διάτμηση 8.12 Αντοχή σχεδιασμού σε κάμψη 8.13 Έλεγχος ασφαλείας σε κατακόρυφα φορτία 8.14 Έλεγχος ασφαλείας σε κάμψη με ορθή δύναμη 8.15 Έλεγχος ασφαλείας σε τέμνουσα 8.16 Πινακοποίηση τυπικού ελέγχου ασφαλείας σε κάμψη και διάτμηση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ v

8 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ vi

9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Πρόλογος Η τοιχοποιία είναι από τα αρχαιότερα δομικά υλικά. Εντούτοις, οι γνώσεις μας για τη μηχανική της συμπεριφορά και την απόκριση κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία είναι σχετικά περιορισμένες. Η αντίφαση αυτή μπορεί να αποδοθεί στους ακόλουθους λόγους : α. Η ανάπτυξη της επιστήμης της μηχανικής σχεδόν συνέπεσε με την εμφάνιση νέων ισχυρών και εύπλαστων δομικών υλικών χάλυβας, σκυρόδεμα που μείωσαν το κόστος του φέροντα οργανισμού και βαθμιαία περιόρισαν την τοιχοποιία στο ρόλο του οργανισμού πλήρωσης. β. Η τοιχοποιία έχει σχετικά χαμηλές αντοχές και εμφανίζει ψαθυρή συμπεριφορά, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη αύξησης των διατομών και του κόστους του φέροντα οργανισμού και περιορίζει τον αριθμό των ορόφων ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή σεισμικότητα. γ. Η τοιχοποιία είναι υλικό πολυφασικό, πολύμορφο και "απείθαρχο". Τα βασικά συστατικά της είναι οι πλίνθοι και το συνδετικό κονίαμα. Οι πλίνθοι μπορεί να είναι τεχνητές ή τεμάχια φυσικών λίθων και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία υλικών, κατεργασίας, σχημάτων και μεγεθών. Το κονίαμα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία συνθέσεων και αντοχών αλλά μπορεί και να απουσιάζει εντελώς (ξηρολιθοδομές). Ένας επί πλέον παράγοντας πολυμορφίας είναι και ο τύπος δόμησης (πλέξη) της τοιχοποιίας. Κατά συνέπεια απαιτείται θεμελιώδης έρευνα των επί μέρους φάσεων (πλίνθοι κονίαμα) και της μηχανικής "συνεργασίας" τους στο σώμα της τοιχοποιίας για την κατανόηση της συμπεριφοράς της. Έτσι, μέχρι τις αρχές του 20 ου αιώνα ο σχεδιασμός κτιρίων με φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία ήταν σχεδόν εμπειρικός. Σε χώρες με παράδοση στη χρήση της φέρουσας τοιχοποιίας και σχετικά άσειστες (Μ. Βρετανία) εξακολουθεί ακόμη και σήμερα εκτεταμένη χρήση της φέρουσας τοιχοποιίας σε νέα κτίρια μέχρι και τεσσάρων (4) ορόφων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται διεθνώς έντονη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη συντήρηση και ανάδειξη της οικιστικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα στο κλίμα αυτό αναζωπυρώθηκε και η έρευνα της μηχανικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των μνημείων και διατηρητέων κτιρίων και συνόλων είναι κτίσματα από φέρουσα τοιχοποιία. Παράλληλα άρχισαν να ανακαλύπτονται ξανά τα ξεχασμένα προτερήματα της τοιχοποιίας όπως : Θερμομόνωση, Πυρασφάλεια, Αντοχή στο χρόνο, Αισθητική υπεροχή. Τροχοπέδη στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για την προώθηση της έρευνας της φυσικής και μηχανικής συμπεριφοράς της τοιχοποιίας είναι η πολυμορφία και πολυτυπία του ίδιου του υλικού, που έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη δυσκολία προτυποποίησης υλικών και μεθόδων. Πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, σχετικά πρόσφατα απέκτησαν κανονισμό για κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. Παρατηρείται ανομοιομορφία 1

10 μεθόδων, ποικιλία ορισμών και σημαντική διασπορά τιμών μεταξύ των διαφόρων κανονισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο κείμενο Ευρωκώδικα για κατασκευές από τοιχοποιία (Ευρωκώδικας 6 [1] κυκλοφόρησε μόλις το 1989). Σε κάθε μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους σεισμό, στον Ελλαδικό χώρο αλλά και παγκόσμια, διαπιστώνεται η υψηλή τρωτότητα των κτισμάτων από φέρουσα τοιχοποιία. Η αδυναμία αυτή μπορεί να αποδοθεί σε μία σειρά από λόγους όπως: - Η ψαθυρότητα της άοπλης τοιχοποιίας. - Η ανεπαρκής διαφραγματική λειτουργία πατωμάτων και στεγών. - Η ανεπαρκής σύνδεση οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων του φέροντα οργανισμού. - Η παντελής απουσία ή η μη τήρηση της μελέτης όταν αυτή υπάρχει. - Οι κάθε είδους κακοτεχνίες. - Οι κατά καιρούς επεμβάσεις τροποποιήσεις και προσθήκες. - Η κακή συντήρηση και η γήρανση των υλικών. Η γνώση των Πολιτικών Μηχανικών όσον αφορά τις μηχανικές ιδιότητες της τοιχοποιίας και τη δομή και συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία ήταν γενικά μέχρι πρόσφατα ανεπαρκής και επιφανειακή. Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Πολυτεχνείων περιορισμένος αριθμός μαθημάτων επιλογής με αντικείμενο τις κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία. 1.2 Τύποι Τοιχοποιιών Ορολογία Κατάταξη τοιχοποιιών με κριτήριο το είδος των πλίνθων Α. Λιθοδομές α. Ξηρολιθοδομές i Αργοξηρολιθοδομές (Ξηρολιθιές) ii Ημιλάξευτες ξηρολιθοδομές Λιθοδομές κλασικής αρχαιότητας iii Λαξευτές ξηρολιθοδομές β. Αργολιθοδομές γ. Ημιλάξευτες λιθοδομές δ. Λαξευτές λιθοδομές Β. Πλινθοδομές α. Ωμοπλινθοδομές β Οπτοπλινθοδομές i. Συμπαγών πλίνθων με ή χωρίς σκάφη ii. Διάτρητων πλίνθων (με οριζόντιες οπές) iii. Διάκενων πλίνθων (με κατακόρυφες οπές ή διάκενα) Γ. Τσιμεντολιθοδομές - Γυψοδομές α. Τσιμεντοπλίνθων βαρέως τύπου β. Πλίνθων ελαφροσκυροδέματος (Κισσηρόπλινθοι) γ. Πλίνθων αεροσκυροδέματος δ. Γυψοπλίνθων (Για μη φέροντα ηχομονωτικά χωρίσματα) 2

11 Δ. Μικτές τοιχοποιίες α. Λιθοπλινθοδομές β. Ξυλόπηκτες τοιχοποιίες (Τσατμάδες) γ. Σύνθετες τοιχοποιίες (Με επένδυση όψεως κ.τ.λ.) Είναι πολύ συνηθισμένη, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., η πλήρωση των διάκενων των τσιμεντολίθων με ισχυρό κονίαμα (grouted masonry) για τη δημιουργία κατακόρυφων νευρώσεων Ονομασίες τοιχοποιιών με κριτήριο τον τύπο δόμησης α. Ανισόδομη τοιχοποιία β. Ισόδομη τοιχοποιία i. Ισοϋψές σύστημα ii. Ανισοϋψές σύστημα γ. Έμπλεκτες τοιχοποιίες δ. Δρομική τοιχοποιία ε. Μπατική τοιχοποιία στ. Υπερμπατική τοιχοποιία ζ. Κοίλη ή Ψαθωτή τοιχοποιία (δύο στρώσεις με εσωτερικό διάκενο) η. Τοιχοποιία με αλυσοειδές ή σταυροειδές σύστημα πλέξης (English bond) θ. Τοιχοποιία με μικτό σύστημα πλέξης (Flemish bond) ι. Οπλισμένη τοιχοποιία 3

12 Τυπική διαμόρφωση αργολιθοδομής Διαμόρφωση διασταυρώσεων αργολιθοδομών Τυπική διαμόρφωση πλινθοδομών Σχ. 1.1: Τυπικές μορφές δόμησης λιθοδομών, πλινθοδομών [2,3] 4

13 1.3 Ιστορική εξέλιξη Χαρακτηριστικές εικόνες από το βιβλίο Developments in Structural Form, R. Mainstone, 1975 [18]. Σχ. 1.2: Πύλη των Λεόντων, Ανάκτορο Μυκηνών 5

14 Σχ. 1.3: Ναός Διός, Αθήνα, αστοχία Μονολιθικού Επιστύλιου Σχ. 1.4: Παλάτι Διοκλητιανού, Split Κροατίας, Βόρεια Πύλη Σχ. 1.5: Λειτουργία μονολιθικής δοκού 6

15 Σχ. 1.6: Ναός της Ομόνοιας, Agrigento, Σικελία Σχ. 1.7: Ημιτελής Ναός, Segesta, Σικελία 7

16 Σχ. 1.8: Κολοσσαίο, Ρώμη, περιμετρική τοξοστοιχία 8

17 Σχ. 1.9: Ρωμαϊκή Γέφυρα, Προβηγκία, Γαλλία Σχ. 1.10: Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, Προβηγκία, Γαλλία 9

18 Σχ. 1.11: Εκκλησία S. Lorenzo, Ρώμη Σχ. 1.12: Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 10

19 Σχ. 1.13: Θησαυρός του Ατρέα, Μυκήνες 11

20 Σχ. 1.14: Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη 12

21 Σχ. 1.15: Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη, ισομετρική απεικόνιση του φέροντα οργανισμού 13

22 Σχ. 1.16: Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη, κεντρικός θόλος Σχ. 1.17: Σφαιρικό κέλυφος, ισοτασικές κύριων τάσεων 14

23 . Σχ. 1.18: Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη, θόλοι δυτικού περιδρόμου Σχ. 1.19: Ναός στη Γαλλία, θόλοι Νάρθηκα 15

24 Σχ. 1.20: Καθεδρικός Ναός Φλωρεντίας 16

25 Σχ. 1.21: Φέροντες οργανισμοί θολωτών και καμαρωτών κατασκευών 17

26 Σχ. 1.22: Πολυώροφες κατασκευές από ξυλόπηκτη τοιχοποιία, Αμβούργο 18

27 1.4 Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών Πλίνθοι Σχ. 1.23: Συνήθεις μορφές πλίνθων [3] 19

28 Απόκριση πλίνθων υπό ετερόσημη διαξονική ή τριαξονική καταπόνηση Σχ. 1.24: Περιβάλλουσες αστοχίας αργιλικών τούβλων υπό ετερόσημη διαξονική καταπόνηση [19], [20] Σχ. 1.25: Αύξηση θλιπτικής αντοχής κυλινδρικών δοκιμίων οπτοπλίνθων λόγω εγκάρσιας περίσφιξης [21] 20

29 1.4.2 Κονιάματα Σύνθεση Θλιπτική αντοχή κονιαμάτων Πίνακας 1.1: Κατάταξη κονιαμάτων δόμησης τοιχοποιιών κατά τις Αμερικανικές προδιαγραφές [22] Πίνακας 1.2: Κατάταξη κονιαμάτων δόμησης τοιχοποιιών κατά τις παλιές Βρετανικές προδιαγραφές [23] 21

30 Πίνακας 1.3: Κατάταξη κονιαμάτων δόμησης τοιχοποιιών κατά τις παλιές Γερμανικές προδιαγραφές [24] Πίνακας 1.4: Κατάταξη κονιαμάτων δόμησης τοιχοποιιών κατά τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές [1] 22

31 Απόκριση κονιαμάτων υπό τριαξονική θλιπτική καταπόνηση Σχ. 1.26: Περιβάλλουσες αστοχίας ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων υπό θλιπτική καταπόνηση για αύξουσα εγκάρσια περίσφιξη, (α) Atkinson κ.ο. [25], (β) Khoo Hendry [20] 23

32 Σχ. 1.27: Καμπύλες τάσεων παραμορφώσεων ασβεστοκονιαμάτων υπό τριαξονική θλιπτική καταπόνηση για αύξουσες τιμές εγκάρσιας περίσφιξης, Atkinson κ.α. [25] 24

33 1.4.3 Ξύλο Πίνακας 1.5: Μηχανικές ιδιότητες ξύλων σύμφωνα με παλιές Γερμανικές προδιαγραφές [26] Είδος ξύλου Μέτρο ελαστικότητας Όριο αναλογίας Αντοχή σε εφελκυσμό Αντοχή σε θλίψη Αντοχή σε διάτμηση Αντοχή σε κάμψη (GPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) Δρυς Οξυά Κωνοφόρα : Παράλληλα προς τις ίνες : Κάθετα προς τις ίνες 25

34 1.4.4 Πετρώματα Πέτρωμα Τύπος Τόπος δοκιμών Πίνακας 1.6: Φυσικές ιδιότητες πετρωμάτων [26] Φαινόμενο ειδικό βάρος Πραγματικό ειδικό βάρος Πορώδες (γ γ )/γ Συντελεστής θερμικής διαστολής γ (KN/m 3 ) γ (KN/m 3 ) (% κατ όγκο) grad -1 Γρανίτης, Συηνίτης Ε. Η.Π.Α ( ) x 10-6 Διορίτης, Γάβρος Ε. Γερμανία Πορφυρίτης, Ανδεσίτης Ε. Γερμανία Βασάλτης Ε. Γερμανία Λάβα Ε. Γερμανία Διαβάσης Ε. Γερμανία Γραουβάκης Ι. Γερμανία Χαλαζιακός ψαμμίτης Ι. Γερμανία Ηφαιστειακός τόφφος Ι. Γερμανία Ασβεστόλιθος Ι. Η.Π.Α ( ) x 10-6 Ασβεστίτης Δολομίτης Ι. Γερμανία Ψαμμίτης Ι. Η.Π.Α ( ) x 10-6 Τραβερτίνης Ι. Γερμανία Γνεύσιος, Γρανουλίτης Μ. Γερμανία Μάρμαρο Μ. Η.Π.Α ( ) x 10-6 Σερπεντίνης Μ. Η.Π.Α Σχιστόλιθος Μ. Η.Π.Α ( ) x 10-6 Ε. : Εκρηξιγενή, Ι. : Ιζηματογενή, Μ. : Μεταμορφωσιγενή 26

35 Πέτρωμα Τύπος Τόπος δοκιμών Πίνακας 1.7: Μηχανικές ιδιότητες πετρωμάτων [26] Αντοχή σε Θλίψη Κάμψη Διάτμηση Εφελκυσμό Μέτρο ελαστικότητας Λόγος Poisson (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (GPa) v Γρανίτης, Συηνίτης Ε. Η.Π.Α Διορίτης, Γάβρος Ε. Γερμανία Πορφυρίτης, Ανδεσίτης Ε. Γερμανία Βασάλτης Ε. Γερμανία Λάβα Ε. Γερμανία Διαβάσης Ε. Γερμανία Γραουβάκης Ι. Γερμανία Χαλαζιακός ψαμμίτης Ι. Γερμανία Ηφαιστειακός τόφφος Ι. Γερμανία Ασβεστόλιθος Ι. Η.Π.Α Ασβεστίτης Δολομίτης Ι. Γερμανία Ψαμμίτης Ι. Η.Π.Α Τραβερτίνης Ι. Γερμανία Γνεύσιος Μ. Γερμανία Μάρμαρο Μ. Η.Π.Α Σερπεντίνης Μ. Η.Π.Α Σχιστόλιθος Μ. Η.Π.Α Αμφιβολίτης Μ. Η.Π.Α Οι τιμές του Πίνακα ισχύουν για την περίπτωση ξηρού πετρώματος. Εάν το πέτρωμα είναι κεκορεσμένο οι τιμές μεταβάλλονται κατά περίπτωση από το 0.54 έως το 1.35 των αντίστοιχων τιμών για ξηρό πέτρωμα Ε. : Εκρηξιγενή, Ι. : Ιζηματογενή, Μ.: Μεταμορφωσιγενή 27

36 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 2.1 Γενικά - Συμβολισμοί Η μηχανική συμπεριφορά της τοιχοποιίας χαρακτηρίζεται από: α. Σχετικά υψηλή θλιπτική αντοχή. β. Ιδιαίτερα χαμηλή εφελκυστική αντοχή. γ. Σχετικά ικανοποιητική αντοχή σε διάτμηση. δ. Έντονα ανισότροπη συμπεριφορά. Εκτός της θλιπτικής αντοχής, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά αποτελούν και τις βασικές αδυναμίες της τοιχοποιίας. Οι αδυναμίες αυτές οφείλονται όχι μόνο στον ψαθυρό χαρακτήρα των πλίνθων και του κονιάματος, αλλά κυρίως στην συμπεριφορά της διεπιφάνειας επαφής ιδιαίτερα κατά μήκος των συνεχών οριζόντιων αρμών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τα "αδύνατα επίπεδα της τοιχοποιίας". Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στις μηχανικές ιδιότητες της τοιχοποιίας. Οι απαραίτητοι συμβολισμοί είναι οι ακόλουθοι: h w : ύψος τοίχου (wall) l w : μήκος (πλάτος) τοίχου σ n : ορθή τάση τοιχοποιίας κάθετα (normal) στους οριζόντιους αρμούς σ p : ορθή τάση τοιχοποιίας παράλληλα (parallel) στους οριζόντιους αρμούς τ: διατμητική τάση σ 1,2 : κύριες τάσεις f bc : θλιπτική αντοχή πλίνθου (brick) f bt : εφελκυστική αντοχή πλίνθου f mc : θλιπτική αντοχή κονιάματος (mortar) f mt : εφελκυστική αντοχή κονιάματος f jt : αντοχή αρμού (joint) σε αποκόλληση (tension) f js : αντοχή αρμού σε ολίσθηση (slip) υπό θλίψη f jso : αντοχή αρμού σε ολίσθηση (σ n = 0) f wc : θλιπτική (compression) αντοχή τοιχοποιίας (φόρτιση κάθετα στους οριζόντιους αρμούς) f f n wt p wt : εφελκυστική (tension) αντοχή τοιχοποιίας κάθετα στους οριζόντιους ατμούς : εφελκυστική αντοχή παράλληλα προς τους οριζόντιους αρμούς f ws : διατμητική (shear) αντοχή τοιχοποιίας υπό θλίψη f ws : διατμητική αντοχή τοιχοποιίας (σ n = 0) μ: συντελεστής τριβής αρμού Ε b : μέτρο ελαστικότητας πλίνθων Ε m : μέτρο ελαστικότητας κονιάματος Ε w : μέτρο ελαστικότητας τοιχοποιίας G w : μέτρο διάτμησης τοιχοποιίας ν w : λόγος Poisson τοιχοποιίας 28

37 2.2 Θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας Η υψηλή θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μηχανικά της χαρακτηριστικά καθόρισε και τη χρήση της ως κυρίως θλιβόμενου φέροντος δομικού στοιχείου. Τόσο η αντοχή όσο και ο τύπος αστοχίας επηρεάζεται έντονα από τη γωνία της θλιπτικής δύναμης ως προς τη διεύθυνση των οριζόντιων αρμών (ανισοτροπία). Στη συνέχεια αναφερόμαστε στη θλιπτική αντοχή κάθετα στους οριζόντιους αρμούς (f wc ). Η τοιχοποιία καταπονούμενη σε θλίψη κάθετα στους κύριους οριζόντιους αρμούς αστοχεί συνήθως από εγκάρσια ρηγμάτωση των πλίνθων, γεγονός που οφείλεται στην ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων στις πλίνθους σε εγκάρσιες διευθύνσεις. Οι τάσεις αυτές προκαλούνται από τον συμβιβασμό των μεγάλων εγκάρσιων παραμορφώσεων του κονιάματος των αρμών με τις μικρότερες των πλίνθων που προκαλεί αντίστοιχα εγκάρσια περίσφιξη στο κονίαμα (Ε m < E b, ν m > ν b ). Έτσι υπό μονοαξονική θλιπτική φόρτιση της τοιχοποιίας αναπτύσσεται τριαξονική καταπόνηση στις πλίνθους και στο κονίαμα των αρμών. Η θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας για τους συνήθεις συνδυασμούς πλίνθων και κονιάματος (f bc >f mc ) είναι μικρότερη από τη θλιπτική αντοχή των πλίνθων αλλά υπερβαίνει την αντοχή του κονιάματος: f bc > f wc > f mc Ο Francis [27] υπολόγισε, με τη θεωρία ελαστικότητας ισότροπων υλικών, τις εγκάρσιες τάσεις σ x, σ z πλίνθων και κονιάματος αρμών (Σχ. 2.1.) εξισώνοντας τις αντίστοιχες εγκάρσιες παραμορφώσεις των δύο υλικών. Στη συνέχεια, θεωρώντας γραμμικό κριτήριο αστοχίας πλίνθου υπό ετερόσημη καταπόνηση (Σχ. 1.24) κατέληξε στην ακόλουθη έκφραση για τη θλιπτική αντοχή πρίσματος τοιχοποιίας: 1 fbc vm v b fwc fbc 1 f bt (1 v b ) a (1 v m ) (2.1) όπου: α = (t b : ύψος πλίνθου) / (t m : πάχος αρμού) β = Ε b / E m και v b, v m : οι λόγοι Poisson πλίνθου και κονιάματος Το θεωρητικό μοντέλο του Francis έχει τα ακόλουθα μειονεκτήματα: - Δέχεται ότι η αστοχία της τοιχοποιίας επέρχεται πάντα από εγκάρσια ρηγμάτωση των πλίνθων - Δέχεται γραμμικά ελαστική συμπεριφορά των υλικών μέχρι αστοχίας, κάτι που δεν ισχύει, ιδιαίτερα για το περισφιγμένο κονίαμα των αρμών - Προϋποθέτει τη γνώση των μεγεθών Ε b, v b, E m, v m Παράγοντες που επηρεάζουν τη θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας (βλέπε Σχ. 2.2): α. Αντοχή των πλίνθων (f bc, f bt ). β. Θλιπτική αντοχή του κονιάματος (f mc ). γ. Γεωμετρία δόμησης (πάχος αρμού/ύψος πλίνθου: t m /t b ). δ. Παραμορφώσεις πλίνθων και κονιάματος (E b, ν b, E m, ν m ). ε. Ποιότητα δόμησης. 29

38 Σχ. 2.1: Διανομή τάσεων σε πρίσμα τοιχοποιίας υπό θλίψη Σχ. 2.2: Επιρροή μηχανικών χαρακτηριστικών υλικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών δόμησης στη θλιπτική αντοχής τοιχοποιίας [3] Συνήθεις μέθοδοι προσδιορισμού ή εκτίμησης της θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας: α. Πειραματικά στο εργαστήριο (δύσκολη για υφιστάμενη τοιχοποιία). β. Πειραματικά επί τόπου με τη μέθοδο των επίπεδων γρύλων (flat jacks). Η μέθοδος αναπτύχθηκε στην Ιταλία, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, ενώ είναι δύσκολη η βαθμονόμηση των αποτελεσμάτων. γ. Με συνδυασμό άμεσων δοκιμών και έμμεσων μετρήσεων επί τόπου και στο εργαστήριο (καρότα τοιχοποιίας, δοκίμια επί μέρους υλικών, κρουσιμετρήσεις με ειδικό κρουσίμετρο τοιχοποιιών: Συνδυασμός αποτελεσμάτων). δ. Βιβλιογραφία. Από επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων προτείνονται στη βιβλιογραφία διάφορες εμπειρικές εκφράσεις για τη θλιπτική αντοχή τοιχοποιίας: f wc f (MPa) [3] (2.2) bc 30

39 f 0.7 f f (MPa) [4] (2.3) 3 wc bc mc fwc fbc 4 0.1f mc / (MPa) [4] (2.4) 3 fwc fmc 0.4 fbc fmc όπου α = t m /t b και β = ύψος / πλάτος τοίχου. (MPa) [4] (2.5) Ο Ευρωκώδικας 6 συνιστά τον πειραματικό προσδιορισμό της χαρακτηριστικής θλιπτικής αντοχής τοιχοποιίας και προτείνει την ακόλουθη έκφραση: f Kf f (MPa) [1] (2.6) wc bc mc όπου Κ: συντελεστής που εξαρτάται από τον τύπο των πλίνθων (υλικό, ποσοστό και διαστάσεις κενών) και τον τύπο δόμησης της τοιχοποιίας. Παίρνει τιμές από 0.40 έως Εφελκυστική αντοχή τοιχοποιίας Είναι γενικά πολύ χαμηλότερη της θλιπτικής αντοχής. Διαφοροποιείται έντονα από τη γωνία της εφελκυστικής δύναμης ως προς τους οριζόντιους αρμούς (ανισοτροπία). Εμφανίζεται μεγάλη διασπορά τιμών (αναξιοπιστία). Παράγοντες που επηρεάζουν την εφελκυστική αντοχή τοιχοποιίας : α. Αντοχή αρμού σε αποκόλληση (f jt ). β. Εφελκυστική αντοχή κονιάματος (f mt ). γ. Συνοχή κονιάματος πλίνθου (f jso ). Εφελκυστική αντοχή κάθετα στους οριζόντιους αρμούς ( f n wt) : Αποκόλληση αρμών από υπέρβαση της μικρότερης από τις f jt, f mt. Εφελκυστική αντοχή παράλληλα στους οριζόντιους αρμούς ( f p wt ) : Έντονη διαφοροποίηση αντοχών και τύπων αστοχίας (βλέπε Σχ. 2.3). Συνήθως η εφελκυστική αντοχή παράλληλα στους οριζόντιους αρμούς είναι μεγαλύτερη από την εφελκυστική αντοχή κάθετα σε αυτούς : p f wt > n f wt. Οι Κανονισμοί κατά κανόνα δεν χρησιμοποιούν την εφελκυστική αντοχή της τοιχοποιίας στο σχεδιασμό (non tension material). Αντίθετα, συνήθως προδιαγράφουν την καμπτική αντοχή τοιχοποιίας για φόρτιση κάθετα στο επίπεδό της (σεισμός, άνεμος). Σχ. 2.3: Μορφές αστοχίας τοιχοποιίας υπό άμεσο εφελκυσμό παράλληλα προς τους οριζόντιους αρμούς. (α) Ασθενείς πλίνθοι, (β) Ισχυρές πλίνθοι [6] 31

40 2.4 Διατμητική αντοχή τοιχοποιίας Καθαρή διάτμηση δεν υπάρχει υπό πραγματικές συνθήκες. Στο επίπεδο των αρμών συνυπάρχουν με τις διατμητικές (τ) και ορθές τάσεις (σ n ) ακόμη και μόνο λόγω του ιδίου βάρους της τοιχοποιίας. Πολύ χρήσιμη για το σχεδιασμό υπό σεισμικά φορτία είναι η περιβάλλουσα αστοχίας τοιχοποιίας υπό συνδυασμό (τ, σ n ), (βλέπε Σχ. 2.4). Σχολιάζοντας το Σχ. 2.4, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής: α. Χαμηλές τιμές σ n (περιοχή Ι) : Αστοχία τριβής ολίσθησης οριζόντιου αρμού ή κλιμακωτή αποκόλληση και ολίσθηση κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών (συνήθης μορφή διατμητικής αστοχίας τοίχων). Αποδεκτό γενικά το γραμμικό κριτήριο αστοχίας Coulomb: τ u = f ws = f wso + μ σ n (όπου η θλιπτική σ η θεωρείται θετική) (2.7) β. Μέσες τιμές σ n (περιοχή ΙΙ) : Αστοχία από λοξή ρηγμάτωση που διαπερνά και πλίνθους. Συνήθως εμφανίζεται σε πεσσούς μεταξύ ανοιγμάτων. γ. Υψηλές τιμές σ n (περιοχή ΙΙΙ) : Αστοχία από συντριβή θλιβόμενης γωνίας. Αστοχία καμπτικού τύπου η οποία προηγείται της διατμητικής αστοχίας. δ. Περιοχή εφελκυστικής ορθής τάσης σ n : Η περιβάλλουσα αστοχίας είναι σχεδόν ευθεία γραμμή με έντονη κλίση καθώς συνήθως ισχύει f wso > f jt. Η μορφή της οριακής καμπύλης (τ, σ n ) επηρεάζεται έντονα από τα μηχανικά χαρακτηριστικά πλίνθων, κονιάματος και αρμού, αλλά και από το σχήμα των πλίνθων. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τιμές του συντελεστή τριβής (μ) για το αρχικό, σχεδόν ευθύγραμμο, τμήμα της καμπύλης (τ, σ n ) που κυμαίνονται συνήθως από 0.4 έως 0.7. Το τμήμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι αντιστοιχεί στη συνήθη περιοχή των ορθών τάσεων λειτουργίας της τοιχοποιίας. Σχ. 2.4: Τυπική μορφή καμπύλης αστοχίας (τ, σ n ) τοιχοποιίας 32

41 Στο Σχ. 2.5 φαίνονται οι συνηθέστερες πειραματικές διατάξεις προσδιορισμού της οριακής καμπύλης (τ, σ n ) τόσο στο εργαστήριο όσο και επί τόπου. Από επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων προτείνονται στη βιβλιογραφία διάφορες εμπειρικές εκφράσεις για τον αρχικό ευθύγραμμο κλάδο της καμπύλης αστοχίας (τ, σ n ), οι οποίες είναι παραλλαγές της εξίσωσης (2.7). Ο Ευρωκώδικας προτείνει την ακόλουθη σχετικά συντηρητική σχέση: f ws = f wso σ n 0.065f bc (2.8) όπου η σ n προκύπτει από το συνδυασμό φόρτισης με το ελάχιστο κατακόρυφο φορτίο. Οι τιμές του f wso παρέχονται για διάφορους συνδυασμούς πλίνθων και κονιαμάτων. Σχ. 2.5: Μορφές δοκιμίων και πειραματικές διατάξεις προσδιορισμού της οριακής καμπύλης (τ, σ n ) αρμού και τοιχοποιίας [6] 33

42 2.5 Αντοχή τοιχοποιίας υπό τυχούσα επίπεδη καταπόνηση Η τοιχοποιία εμφανίζεται συνήθως στις κατασκευές ως επιφανειακής μορφής φορέας με λειτουργία δίσκου (τοίχοι, πεσσοί). Έτσι, στο σώμα της τοιχοποιίας αναπτύσσεται μια τυχούσα επίπεδη καταπόνηση (σ x, σ y, τ ή σ p, σ n, τ) που ισοδυναμεί με ένα ζεύγος κύριων ορθών τάσεων (σ 1, σ 2 ) υπό τυχούσα γωνία (θ) ως προς τους οριζόντιους αρμούς. Κατά συνέπεια, η απόκριση της τοιχοποιίας επηρεάζεται έντονα από τον ανισότροπο χαρακτήρα της καθώς είναι καθοριστική η διεύθυνση των κύριων αξόνων έντασης ως προς τη διεύθυνση των αρμών (γωνία θ). Είναι γνωστό ότι στα δομικά στοιχεία κυριαρχεί η ετερόσημη κύρια διαξονική καταπόνηση (σ 1 > 0, σ 2 < 0). Ενώ όμως σε ένα ισότροπο ψαθυρό υλικό (π.χ. σκυρόδεμα) η ρηγμάτωση υπό ετερόσημη διαξονική καταπόνηση επέρχεται, σε τοπική κλίμακα, κάθετα στην κύρια εφελκυστική τάση, στην τοιχοποιία η αντοχή, ο τύπος αστοχίας και η διεύθυνση των ρηγμάτων διαφοροποιούνται και καθορίζονται τις περισσότερες φορές από τη διεύθυνση και αντοχή των οριζόντιων αρμών. Στο Σχ. 2.6 παρουσιάζονται οι περιβάλλουσες αστοχίας τυπικής πλινθοδομής υπό τυχούσα διαξονική καταπόνηση για διάφορες τιμές της γωνίας θ, όπως προέκυψαν από εκτεταμένη πειραματική έρευνα [5]. Σημειώνεται ότι για ένα ισότροπο ψαθυρό υλικό όπως το σκυρόδεμα, η ανάλογη περιβάλλουσα αστοχίας είναι μία μόνο καμπύλη συμμετρική ως προς τη διχοτόμο του συστήματος των αξόνων σ 1, σ 2 (ανάλογη με την περιβάλλουσα αστοχίας της τοιχοποιίας υπό γωνία θ = 45 : βλέπε Σχ. 2.6). Πρέπει να τονισθεί ότι οι περιβάλλουσες αστοχίας του Σχ. 2.6 αναφέρονται σε τοιχοποιία συγκεκριμένης γεωμετρίας, πλέξης και αντοχών πλίνθων, κονιάματος και διεπιφάνειας επαφής στους αρμούς. Έχει αποδειχθεί ότι οι περιβάλλουσες αυτές διαφοροποιούνται σημαντικά με τη μεταβολή των παραπάνω παραγόντων. Είναι φανερό ότι η συμπεριφορά της τοιχοποιίας υπό επίπεδη καταπόνηση εμφανίζει μεγάλη πολυπλοκότητα σε σύγκριση με τα υλικά στα οποία έχει εθισθεί ο σύγχρονος Μηχανικός (σκυρόδεμα, χάλυβας). 2.6 Συμπεριφορά άοπλης τοιχοποιίας υπό εναλλασσόμενη σεισμική καταπόνηση Ο τύπος της ρηγμάτωσης, η απομένουσα αντοχή μετά τη ρηγμάτωση και η πλαστιμότητα υπό εναλλασσόμενη σεισμική καταπόνηση της άοπλης τοιχοποιίας επηρεάζονται έντονα από τους ακόλουθους παράγοντες: α. Μέγεθος αξονικής φόρτισης σε σχέση με τη θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας. β. Τύπος και αντοχή πλίνθων. Τοίχοι με πλήρεις ισχυρές πλίνθους και σχετικά χαμηλό αξονικό φορτίο εμφανίζουν: α. Διαγώνια αποκόλληση ολίσθηση αρμών κονιάματος. β. Απορρόφηση σεισμικής ενέργειας μέσω μηχανισμού τριβής ολίσθησης αρμών (ικανοποιητική πλαστιμότητα). γ. Σημαντική απομένουσα φέρουσα ικανότητα μετά τη ρηγμάτωση. 34

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑ Πουλιάσης Γεώργιος cv12075 Ψυχάρης Νικόλαος cv12116 Ντιγκάκης Χαράλαμπος cv12117 Μπούρος Αλέξανδρος cv12069 Φιλαρέτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ (EC3) & ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΥ - ΧΙΟΝΙΟΥ (EC1) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ματίνα ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ 1, Βασιλική ΔΕΛΗΖΗΣΗ 2, Ιωάννης ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 3, Xρήστος ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ 4

Ματίνα ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ 1, Βασιλική ΔΕΛΗΖΗΣΗ 2, Ιωάννης ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ 3, Xρήστος ΙΓΝΑΤΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1949 Πύργος Τριγωνίου στα τείχη της Θεσσαλονίκης. Αρχικές διαπιστώσεις ελέγχου στατικής επάρκειας και απoτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΘΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝΩΤΙΑΔΗΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση των Ευρωκωδίκων ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού των Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991: Δράσεις επί των κατασκευών Συντακτική Ομάδα Νίκος Μαλακάτας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ. IQia ATTE ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IQia ATTE Τηλ.: 26710 25935, 6944 627387 E-mail: info@iqia.gr www:iqia.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Method for the preseismic evaluation of pilotis columns 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισµολογίας, Θεσσαλονίκη 28-30 Νοεµβρίου 2001 Μέθοδος προσεισµικού ελέγχου στύλων pilotis Method for the preseismic evaluation of pilotis columns

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΕΝ 1992-1-1 ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΑΝΤΩΝΙΑΣ Ι. ΠΟΥΣΠΟΥΤΑΚΗ ΑΜ 986 Επιβλέπων Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα