ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος E G P Q Q"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΚΟΙ 3.1 Εισαγωγή Στις κατασκευές οι δοκοί, όπως και όλα τα άλλα δομικά στοιχεία, αποτελούν ένα τμήμα του γενικότερου δομικού συνόλου στο οποίο συνυπάρχουν τα υποστυλώματα, οι δοκοί, οι πλάκες, τα τοιχώματα και η θεμελίωση. Το δομικό αυτό σύνολο λειτουργεί ενιαία παραλαμβάνοντας και μεταφέροντας ένταση και όχι μεμονωμένα και αποτελεί το χωρικό πλαίσιο ή το πλαίσιο στο χώρο. Το χωρικό πλαίσιο λειτουργεί ενιαία όπως ο άνθρωπος. Στον άνθρωπο είναι διακριτό μέχρις ενός σημείου κάποιο μέλος του όπως το χέρι, ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του, αλλά το σώμα του ανθρώπου ενεργεί, αντιδρά και συμπεριφέρεται ενιαία όπως το χωρικό πλαίσιο. 3.2 Δοκοί υπό φορτία βαρύτητος Η απομόνωση της έντασης υπό φορτία βαρύτητας είναι εξαιρετικά δύσκολη στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα διότι σχεδόν πάντα συνυπάρχουν και οι άλλες φορτίσεις, όπως ο σεισμός και ο άνεμος. Η καταπόνηση των δοκών μόνον υπό φορτία βαρύτητας ως εξαίρεση υφίσταται στις κατασκευές όπως οι προκατασκευασμένες αμφιαρθρωτές δοκοί, οι δοκοί επί των οποίων κυλίονται οι γερανογέφυρες μεταφοράς μεγάλων φορτίων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι γέφυρες με μορφή δοκού κ.λπ. Εν τούτοις θεωρείται αναγκαία η εξέταση της εντατικής καταπόνησης των δοκών μόνον υπό τα κατακόρυφα φορτία διότι η καταπόνηση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική και θα πρέπει να εξεταστούν σε βάθος όλες οι παράμετροι που τη διέπουν. Οι συνδυασμοί φορτίσεων, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2, υπό τα φορτία αστοχίας και λειτουργικότητας παρουσιάστηκαν εκτενώς στο τρίτο κεφάλαιο του Συγγράμματος Σχεδιασμός Κατασκευών από Ο/Σ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Τόμος Ι (Α.-Δ. Τσώνος). Θεωρούμε τους θεμελιώδεις συνδυασμούς (συνδυασμούς δράσεων για χρόνιες ή παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού) i> 1 (3.1) E G P Q Q d G,j k,j p Q,1 k,1 Q,1 o,i k,i j 1 151

2 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Εάν εξαιρέσουμε την προένταση στις συνήθεις περιπτώσεις φορτίσεων κτιριακών κατασκευών η ανωτέρω εξίσωση δίδει: P. 1.35g 1.50q (3.2) Υπολογισμός μεγίστων τιμών καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων σε δοκούς υπό κατακόρυφα φορτία Για την εύρεση των μεγίστων τιμών των καμπτικών ροπών και τεμνουσών δυνάμεων σε δοκούς οι οποίες φορτίζονται υπό κατακόρυφα φορτία θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις εξής επαλληλίες φόρτισης, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που παρουσιάζονται κατωτέρω Σύμφωνα με την κλασική μεθοδολογία Για να υπολογίσουμε τις μέγιστες ροπές ανοιγμάτων συνεχούς δοκού φορτίζουμε με το συνολικό φορτίο 1.35g q το συγκεκριμένο άνοιγμα, του οποίου μας ενδιαφέρει η μέγιστη ροπή του, π.χ. το άνοιγμα BC, ενώ τα εκατέρωθεν του ανοίγματος αυτού ανοίγματα τα φορτίζουμε με το φορτίο g. Τα άλλα ανοίγματα δέχονται εναλλάξ φορτίο 1.35g q και q, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1. Σχήμα 3.1 Διάταξη φορτίων για την εύρεση των μεγίστων καμπτικών ροπών των ανοιγμάτων BC και DE συνεχούς δοκού Με τη διάταξη του Σχήματος 3.1 υπολογίζουμε και τη μέγιστη ροπή των ανοιγμάτων BC και DE. Για να υπολογίσουμε αντίστοιχα τις μέγιστες ροπές των άλλων ανοιγμάτων π.χ. ΑΒ, CD και EF εργαζόμαστε ανάλογα με την αυτή μεθοδολογία, όπως φαίνεται στο κατωτέρω Σχήμα 3.2. Σχήμα 3.2 Διάταξη φορτίων για την εύρεση των μεγίστων καμπτικών ροπών των ανοιγμάτων AB, CD και EF συνεχούς δοκού 152

3 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ Προκειμένου να υπολογίσουμε τις μέγιστες ροπές των στηρίξεων του ανωτέρω φορέα φορτίζουμε τα εκατέρωθεν της στήριξης ανοίγματα με το μέγιστο φορτίο 1.35g q ενώ τα άμεσα γειτονικά προς τα ανοίγματα αυτά ανοίγματα τα φορτίζουμε με g και τα άλλα εναλλάξ με 1.35g q και g. Έτσι, για να υπολογίσουμε τις μέγιστες ροπές των στηρίξεων B, C,D και F ακολουθούμε, όπως φαίνεται στα Σχήματα 3.3, 3.4, 3.5 και 3.6, την προπεριγραφηθείσα μεθοδολογία. Σχήμα 3.3 Διάταξη φορτίων για την εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης ροπής της στήριξης Β συνεχούς δοκού Η διάταξη του Σχήματος 3.3 εφαρμόζεται προκειμένου να βρεθεί η κατ απόλυτο τιμή μεγίστη ροπή της στήριξης Β. Σχήμα 3.4 Διάταξη φορτίων για την εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης ροπής της στήριξης C συνεχούς δοκού Προκειμένου να βρεθεί η κατ απόλυτο τιμή μεγίστη ροπή της στήριξης C, εφαρμόζεται η διάταξη φορτίων του Σχήματος 3.4. Σχήμα 3.5 Διάταξη φορτίων για την εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης καμπτικής ροπής της στήριξης D συνεχούς δοκού Για να βρεθεί η κατ απόλυτο τιμή μεγίστη ροπή της στήριξης D, εφαρμόζουμε τη διάταξη φορτίων του Σχήματος

4 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Σχήμα 3.6 Διάταξη φορτίων για την εύρεση της μεγίστης κατ απόλυτο τιμή καμπτικής ροπής της στήριξης Ε συνεχούς δοκού Η διάταξη του Σχήματος 3.6 εφαρμόζεται προκειμένου να βρεθεί η κατ απόλυτο τιμή μεγίστη ροπή στη στήριξη Ε. Αποδεικνύεται ότι με την ανωτέρω μεθοδολογία εύρεσης των μεγίστων κατ απόλυτο τιμή τιμών των ροπών των στηρίξεων βρίσκονται και οι μέγιστες κατ απόλυτο τιμή τέμνουσες που ασκούνται δεξιά και αριστερά των αντίστοιχων στηρίξεων B, C, D και E Σύμφωνα με την προσεγγιστική καθολική φόρτιση Πολλές φορές επιτρέπεται η διαστασιολόγηση συνεχών δοκών από τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν από επίλυση αυτών με προσεγγιστικό τρόπο ήτοι με φόρτιση 1.35g q σε όλα τα ανοίγματα. Η φόρτιση αυτή ονομάζεται καθολική φόρτιση 1.35g q. Σχήμα 3.7 Διάταξη φορτίων για εύρεση μεγίστων καμπτικών ροπών στηρίξεων και ανοιγμάτων συνεχούς δοκού για προσεγγιστική επίλυση της δοκού με φόρτιση 1.35g q σε όλα τα ανοίγματα (καθολική φόρτιση) Κατωτέρω θα αποδειχθεί ότι οι τιμές των τεμνουσών που προκύπτουν δεξιά και αριστερά στις εκάστοτε στηρίξεις με τη μέθοδο εύρεσης των μεγίστων κατ απόλυτο τιμή ροπών στις στηρίξεις αυτές είναι επίσης οι μέγιστες. 154

5 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ Σχήμα 3.8 Οι δύο περιπτώσεις διατάξεων φορτίσεων για την εύρεση της κατ απόλυτο τιμή της μεγίστης καμπτικής ροπής της στήριξης D Εύρεση των VD, ή και V D, ή από την εναλλακτική και την καθολική φόρτιση αντιστοίχως Εάν θεωρήσουμε τις τέμνουσες που ασκούνται δεξιά και αριστερά της στήριξης D και για τις δύο περιπτώσεις φορτίσεων i. Εναλλακτική φόρτιση για εύρεση της μεγίστης καμπτικής ροπής στη στήριξη D και ii. Για την περίπτωση της καθολικής φόρτισης. Θα πρέπει να ισχύει: 1 minm M 1 minm M V p V p 2 2 D C D C D, ή D, ή 1 ( p για φόρτιση 1.35g q) 2 Αλλά minmd MC M D M C διότι minmd M D και MC M C Συνεπώς απεδείχθη ότι V V D, ή D, ή 155

6 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Με τη ίδια μεθοδολογία αποδεικνύεται ότι V V και βεβαίως εφόσον οι D, ή. D, ή τιμές αυτές των τεμνουσών VD, ή και VD, ή είναι μεγαλύτερες των αντίστοιχων απολύτων τιμών των τεμνουσών της καθολικής φόρτισης τότε είναι και οι μέγιστες τιμές τεμνουσών που καταπονούν τη δοκό στις θέσεις αυτές Υπολογισμός μεγίστων τιμών καμπτικών και τεμνουσών δυνάμεων σε δοκούς υπό κατακόρυφα φορτία σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2, ΕΛΟΤ ΕΝ , και επίσης σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα, ΕΝ 1990, και τον Πίνακα Α 1.2(Β), επιτρέπονται οι κατωτέρω περιπτώσεις φορτίσεων συνεχών δοκών διαφόρων ανοιγμάτων για την εύρεση των μεγίστων κατ απόλυτο τιμή ροπών ανοιγμάτων και στηρίξεων, όπως επίσης και για την εύρεση των μεγίστων κατ απόλυτο τιμή τεμνουσών με τις οποίες θα διαστασιολογείται ο φορέας. Η διάταξη φορτίων του Σχήματος 3.9 χρησιμοποιείται για την εύρεση των μεγίστων τιμών των καμπτικών ροπών των ανοιγμάτων ΑΒ, CD και EF. Σχήμα 3.9 Διάταξη φορτίων για την εύρεση των μεγίστων τιμών των καμπτικών ροπών των ανοιγμάτων AB, CD και EF συνεχούς δοκού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 Η διάταξη φορτίων του Σχήματος 3.10 χρησιμοποιείται για την εύρεση της αποδεκτής μεγίστης κατ απόλυτο τιμή ροπής στη στήριξη Β και των μεγίστων αποδεκτών τιμών των τεμνουσών V και V. Σχήμα 3.10 Διάταξη φορτίων για την εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης ροπής της στήριξης Β σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 Η διάταξη φορτίων η οποία χρησιμοποιείται για την εύρεση της αποδεκτής μεγίστης κατ απόλυτο τιμή ροπής στη στήριξη C και των αποδεκτών μεγίστων τιμών των τεμνουσών και V C φαίνεται στο Σχήμα V C 156

7 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ Σχήμα 3.11 Διάταξη φορτίων για την εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης ροπής της στήριξης C σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 Η διάταξη φορτίων η οποία χρησιμοποιείται για την εύρεση της αποδεκτής μεγίστης κατ απόλυτο τιμή ροπής στη στήριξη D, όπως και των αποδεκτών μεγίστων τιμών των τεμνουσών V D και V D για τη διαστασιολόγηση του φορέα βάσει των ΕΝ και ΕΝ 1990, φαίνεται στο Σχήμα Σχήμα 3.12 Διάταξη φορτίων για την εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης ροπής της στήριξης D σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 Στο Σχήμα 3.13 φαίνεται η διάταξη φορτίων η οποία χρησιμοποιείται για την εύρεση της αποδεκτής μεγίστης κατ απόλυτο τιμή ροπής στη στήριξη Ε, όπως και των αποδεκτών μεγίστων τιμών των τεμνουσών ΕΝ και ΕΝ V E και V E για τη διαστασιολόγηση του φορέα βάσει των Σχήμα 3.13 Διάταξη φορτίων για την εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης ροπής της στήριξης E σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 Ειδικά για τον υπολογισμό των μεγίστων κατ απόλυτο τιμή ροπών των στηρίξεων συνεχών δοκών πολλών ανοιγμάτων ισχύουν οι εξής αποδεκτές διατάξεις φορτίσεων. Για τον υπολογισμό της αποδεκτής μέγιστης κατ απόλυτο τιμή ροπής της στήριξης D και των αποδεκτών μεγίστων τιμών των τεμνουσών φορέα ισχύει η διάταξη του Σχήματος V D και V D για τη διαστασιολόγηση του 157

8 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Σχήμα 3.14 Διάταξη φορτίων επιτρεπτή από τον Ευρωκώδικα 2 για εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης καμπτικής ροπής στη στήριξη D Για τον υπολογισμό της αποδεκτής μεγίστης κατ απόλυτο τιμή ροπής της στήριξης Ε και των αποδεκτών μεγίστων τιμών των τεμνουσών V E και V E για τη διαστασιολόγηση του φορέα ισχύει η διάταξη του Σχήματος Η ίδια μεθοδολογία ισχύει και για τις υπόλοιπες στηρίξεις B, C, F και G. Σχήμα 3.15 Διάταξη φορτίων επιτρεπτή από τον Ευρωκώδικα 2 για εύρεση της κατ απόλυτο τιμή μεγίστης καμπτικής ροπής στη στήριξη E Υπολογισμός περιβάλλουσας διαγραμμάτων καμπτικών ροπών συνεχούς δοκού υπολογισμός κλιμακωτής γραμμής αντοχής λεπτομερειακή, ασφαλής και οικονομική όπλιση δοκού Για να υπολογιστεί η περιβάλλουσα των διαγραμμάτων ροπών μιας δοκού χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατές φορτίσεις για την εύρεση των κατ απόλυτο τιμή μεγίστων τιμών των ροπών των ανοιγμάτων και των στηρίξεων. Η μετατοπισμένη κατά α l περιβάλλουσα είναι η γραμμή η οποία περιλαμβάνει τις κατ απόλυτο τιμή μέγιστες τιμές ροπών που καταπονούν μια συνεχή δοκό, μετατοπισμένη σε κάθε θέση, κατά το ευθύγραμμο τμήμα α l, από τις μεγαλύτερες τιμές προς τις μικρότερες. Η δοκός μπορεί να δέχεται φόρτιση τόσο από κατακόρυφα όσο και από σεισμικά φορτία. Η καμπύλη αυτή δείχνει τις αυξημένες απαιτήσεις σε κάμψη λόγω διάτμησης. Η τεθλασμένη γραμμή κάλυψης της περιβάλλουσας με οπλισμό ονομάζεται κλιμακωτή γραμμή αντοχής. Η κλιμακωτή γραμμή αντοχής, η οποία περιβάλλει τη μετατοπισμένη κατά α l περιβάλλουσα σε κάθε θέση, παρουσιάζει την κάλυψη με οπλισμό ο οποίος αναλαμβάνει ίση ή κάπως μεγαλύτερη τιμή ροπής συγκριτικά με την αντίστοιχη τιμή της μετατοπισμένης περιβάλλουσας σε κάθε θέση. Ο υπολογισμός της κλιμακωτής γραμμής αντοχής πραγματοποιείται με αντίστροφη πορεία αυτής, κατά την οποία από την ασκούμενη σε κάποια θέση της δοκού ροπής Μ υπολογίζουμε τον οπλισμό ο οποίος θα παραλάβει την ροπή αυτή. 158

9 Σχήμα 3.16 Περιβάλλουσα μεγίστων τιμών καμπτικών ροπών συνεχούς δοκού τριών ανοιγμάτων, κλιμακωτή γραμμή αντοχής και λεπτομερής όπλισή της βάσει της κλιμακωτής γραμμής αντοχής καλύπτοντας σε κάθε θέση τις απαιτήσεις της περιβάλλουσας. Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ 159

10 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Έτσι, για να υπολογιστεί η αναλαμβανόμενη ροπή από συγκεκριμένο οπλισμό σε συγκεκριμένη θέση δοκού, η οποία αντιστοιχεί σε σημείο της μετατοπισμένης περιβάλλουσάς της, υπολογίζουμε με αντίστροφη πορεία τη ροπή που δύναται να αναλάβει ο συγκεκριμένος οπλισμός π.χ. ο οπλισμός 2Ø18 ο οποίος έχει τοποθετηθεί αρχικά για να παραλάβει κατά προσέγγιση ροπές κάμψης δοκού σε συγκεκριμένες περιοχές δοκού. Η ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται και στον υπολογισμό της αναλαμβανόμενης ροπής από οπλισμό συγκεκριμένης πλάκας. Επίσης, με την ίδια αντίστροφη διαδικασία δυνάμεθα να υπολογίσουμε την αναλαμβανόμενη ροπή υποστυλώματος ή οποιουδήποτε άλλου δομικού στοιχείου, εάν γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη όπλισή του σε χαρακτηριστική διατομή ( Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Τόμος Ι (Α. Δ. Τσώνος). Αναφορικά με το Σχήμα 3.16 στο οποίο φαίνεται η κάλυψη της περιβάλλουσας του διαγράμματος των ροπών με οπλισμό, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Για το παράδειγμα αυτό του Σχήματος 3.16 θεωρήσαμε ότι οι οπλισμοί των ανοιγμάτων της δοκού έχουν ως εξής: Οπλισμός ανοίγματος Σ 1 Σ 2 3Ø14 Οπλισμός ανοίγματος Σ 2 Σ 3 3Ø14 Οπλισμός ανοίγματος Σ 3 Σ 4 3Ø14 Οι οπλισμοί των στηρίξεων Σ 2 και Σ 3 είναι: Σ 2 2Ø14 + 3Ø16 Σ 3 2Ø14 + 3Ø16 Κάθε βαθμίδα την οποία ανερχόμαστε στο διάγραμμα κάλυψης των ροπών με αντίστοιχο οπλισμό (εάν κατασκευάζουμε την άνω περιοχή της κλιμακωτής γραμμής αντοχής ή αντίστοιχα κατερχόμεθα εάν κατασκευάζουμε την κάτω περιοχή της κλιμακωτής γραμμής αντοχής), έχει εν γένει ένα ευθύγραμμο τμήμα επιρροής π.χ. το ΑΒ, μέσα στο οποίο η ράβδος πρέπει να δύναται να αναπτύξει το όριο διαρροής της σε κάθε θέση. Αυτό εξασφαλίζεται με κατάλληλη αγκύρωση του οπλισμού στα σημεία θεωρητικού τερματισμού της γραμμής επιρροής της ράβδου. Έτσι, για τη ράβδο ΑΒ το όριο διαρροής θα μπορεί να αναπτυχθεί από το σημείο Α μέχρι το Β και βεβαίως στα σημεία Α και Β αρχίζουν τα μήκη αγκύρωσης κατά Eυρωκώδικα 2 ( Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Τόμος Ι (Α.-Δ. Τσώνος)). Όταν θέλουμε να επιτύχουμε μεγάλη ακρίβεια και οικονομία στην κάλυψη της μετατοπισμένης κατά α l περιβάλλουσας με αντίστοιχη κλιμακωτή γραμμή αντοχής, θα πρέπει η κλιμακωτή αυτή γραμμή αντοχής να εφάπτεται σε κάθε δυνατή θέση της μετατοπισμένης κατά α l περιβάλλουσας. Κάθε βαθμίδα που ανερχόμαστε ή κατερχόμαστε έχει άμεση επιρροή στην αύξηση της αναλαμβανόμενης ροπής σε περιοχές που εκφράζονται με αντίστοιχο ευθύγραμμο τμήμα επιρροής π.χ. EF (Σχήμα 3.16). Μετά τα σημεία έναρξης και τερματισμού κάθε ευθύγραμμου τμήματος π.χ. ΑΒ, CD, EF όπως και μετά τα σημεία έναρξης και τερματισμού των μεγάλων ευθυγράμμων τμημάτων GH και IJ, οι ράβδοι οπλισμού αγκυρώνονται επαρκώς κατά Ευρωκώδικα 2, σύμφωνα με τις 160

11 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ ειδικές συνθήκες αγκύρωσης που επικρατούν και ισχύουν σε κάθε περιοχή. Έτσι το συνολικό μήκος του κάθε οπλισμού που χρησιμοποιείται για να παραλάβει επί πλέον ποσοστό ροπής π.χ. οι οπλισμοί οι οποίοι ορίζονται από τα ευθύγραμμα τμήματα ΑΒ, CD και GH, IJ θα έχουν συνολικό μήκος, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.17 για τον οπλισμό ΑΒ με τις εκατέρωθεν αγκυρώσεις του: AB CD GH bd, bd, bd, bd, bd, bd, bd, bd, IJ (3.3) Βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μεγάλα ευθύγραμμα τμήματα GH και IJ δεν είναι συνεχή και περιλαμβάνουν τμήματα παραθέσεων οπλισμού το GH και αγκυρώσεις οπλισμού στους κόμβους των υποστυλωμάτων Σ 2 και Σ 3 το IJ. Κατά τον υπολογισμό του οπλισμού των δοκών δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ο οπλισμός μεταξύ των σημείων GH, όπως είναι το montage, και IJ, όπως είναι τμήμα του κάτω οπλισμού παραλαβής ροπών, είναι συνεχής. Διότι αυτό είναι αφενός κατασκευαστικά δύσκολο όταν μπορεί να επιτευχθεί και αφετέρου στις περισσότερες των περιπτώσεων ανέφικτο, διότι οι ράβδοι οπλισμού κατασκευάζονται από τις βιομηχανίες χάλυβα με συγκεκριμένο μήκος και όχι ατέρμονες. Σχήμα 3.17 Οπλισμός ΑΒ με τις εκατέρωθεν αγκυρώσεις του Σχήμα 3.18 Αγκύρωση των διαμήκων ράβδων οπλισμού 2Ø14 των δοκών Σ 1 Σ 2 και Σ 3 Σ 4 στα κρίσιμα μήκη της δοκού Σ 2 Σ 3 161

12 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Σχήμα 3.19 Αγκύρωση των διαμήκων ράβδων οπλισμού της δοκού Σ 2 Σ 3 στα κρίσιμα μήκη των δοκών Σ 1 Σ 2 και Σ 3 Σ 4 Σχήμα 3.20 Ο εφελκυόμενος κάτω οπλισμός 2Ø14 ο οποίος συνεχίζει σε ολόκληρο το μήκος της δοκού με κατάλληλες αγκυρώσεις στην περιοχή των υποστυλωμάτων Σ 2 και Σ 3 Τονίζεται και πάλι, ότι οι οπλισμοί montage 2Ø14 που βρίσκονται επάνω θεωρούμε ότι δίνουν αναλαμβανομένη ροπή σε όλο το μήκος των δοκών (σταθερή ευθεία GH) διότι στους κόμβους των υποστυλωμάτων Σ 1 και Σ 4 αγκυρώνονται με άγκιστρο επαρκώς, ενώ έχουν στα ανοίγματα Σ 1 Σ 2 και Σ 3 Σ 4 επαρκείς παραθέσεις (Σχήμα 3.16). Οι οπλισμοί 2Ø14 που διήκουν σε όλο το μήκος της δοκού στο κάτω τμήμα της θεωρούμε ότι δίνουν αναλαμβανόμενη ροπή σταθερή σε όλο το ευθύγραμμο τμήμα IJ διότι στους κόμβους των υποστυλωμάτων Σ 1 και Σ 4 αγκυρώνονται επαρκώς με άγκιστρα, ενώ τα 2Ø14 των ανοιγμάτων Σ 1 Σ 4 και Σ 3 Σ 4 αγκυρώνονται στα κρίσιμα μήκη της γειτονικής δοκού Σ 2 Σ 3 στην οποία εισέρχονται με επαρκή μήκη αγκύρωσης μετρούμενα από τις παρειές της δοκού Σ 2 Σ 3 στην ένωσή τους με τους κόμβους των υποστυλωμάτων Σ 2 και Σ 3. Οι οπλισμοί του 2Ø14 του ανοίγματος Σ 2 Σ 3 αγκυρώνονται στα κρίσιμα μήκη των δοκών Σ 1 Σ 2 και Σ 3 Σ 4 με επαρκείς αγκυρώσεις μετρούμενες από τις παρειές των δοκών Σ 1 Σ 2 και Σ 3 Σ 4 στις ενώσεις τους με τους κόμβους των υποστυλωμάτων Σ 2 και Σ 3, όπως φαίνεται στο Σχήμα

13 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ 3.3 Καμπτική διατμητική αστοχία δοκών Για να εκδηλωθεί, εν γένει, μια καμπτική αστοχία σε μία δοκό θα πρέπει αυτή να έχει επαρκή διατμητική αντοχή ώστε να της επιτρέψει να αστοχήσει καμπτικά. Στο Σύγγραμμα Σχεδιασμός Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες, Τόμος Ι ( Α. Δ. Τσώνος) πραγματοποιείται ενδελεχής μελέτη των δοκών σε διάτμηση. Παρουσιάζονται εδώ τα κυριότερα πορίσματα. Η μορφή αστοχίας των δοκών χωρίς διατμητικό οπλισμό, εάν θα είναι καμπτικού ή διατμητικού τύπου εξαρτάται άμεσα από τον λόγο a του ανοίγματος διάτμησης και του d στατικού ύψους d. Η συνάρτηση αυτή έχει επίσης άμεση σχέση και με το ποσοστό του διαμήκους καμπτικού οπλισμού της δοκού. Στο Σχήμα 3.21 περιγράφεται προσεγγιστικά αλλά με σαφήνεια η μορφή των καμπυλών οι οποίες δείχνουν την εξάρτηση της εκδήλωσης συγκεκριμένης μορφής αστοχίας, καμπτικού ή διατμητικού τύπου, εν συσχετισμό με τον λόγο a αλλά και με το d ποσοστό οπλισμού L. Χρησιμοποιούνται δύο ποσοστά διαμήκους καμπτικού οπλισμού L 1.9% και L 0.5%. Η συνάρτηση αυτή βρέθηκε αρχικά από τον Kani για τον λόγο αυτόν ονομάστηκε κοιλάδα του Kani (Kani 1966). Στο Σχήμα 3.21 η μέγιστη ροπή Mu αντιστοιχεί στην καμπτική αντοχή της δοκού και αντιπροσωπεύεται από μία οριζόντια γραμμή. Οι καμπύλες δείχνουν τη μείωση της καμπτικής αντοχής λόγω διάτμησης. Αυτό σημαίνει ότι προηγείται η διατμητική αστοχία και δεν επιτρέπει να αναπτυχθεί η καμπτική αστοχία, η οποία αντιστοιχεί στην καμπτική αντοχή. Αυτή η μείωση της διατμητικής αντοχής έχει άμεση εξάρτηση από τον λόγο a. Στο Σχήμα 3.21 υπάρχουν d δύο καμπύλες. Η καμπύλη σύμφωνα με τον Kani και η σύμφωνα με τον MacGego (Kani 1966, MacGego 1988). Επίσης, στο Σχήμα 3.22 παρατηρούμε ότι η διατμητική αντοχή των δοκών σταδιακά αυξάνεται όσο ο λόγος a d λαμβάνει τιμές σταδιακά μεγαλύτερες του 2.5. Το ίδιο Σχήμα δίνει με σαφήνεια τη μείωση της διατμητικής αντοχής των δοκών σε συνάρτηση με τον λόγο a d. Στο αριστερό άκρο υπάρχουν δύο εκδοχές της καμπύλης μείωσης αντοχής η σύμφωνα με τον Kani, και η σύμφωνα με τον MacGego. Το Σχήμα 3.21 δείχνει ότι οι δοκοί ανάλογα με τον λόγο a d κατηγορίες i. Πολύ κοντές ii. iii. iv. Κοντές Λεπτές Πολύ λεπτές διακρίνονται στις εξής 163

14 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Σχήμα 3.21 Πτώση της διατμητικής αντοχής των δοκών χωρίς οπλισμό διάτμησης εν συσχετισμώ με τον λόγο a d 164

15 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ Διακρίνονται και τέσσερις διακριτές μορφές αστοχιών των δοκών. Στις πολύ κοντές δοκούς a 1.0 παρατηρείται σχεδόν αμιγής δράση τόξου με d ελκυστήρα. Το κρίσιμο διατμητικό ρήγμα ενώνει το φορτίο με την αντίδραση. Παρατηρείται μερική ή ολική αστοχία της αγκύρωσης του ελκυστήρα ανάλογα με τις συνθήκες αγκύρωσής του στα άκρα των δοκών (Σχήμα 3.23). Στις κοντές δοκούς 1.0 a 2.5 παρατηρείται ισχυρή σύνθλιψη στο πέρας του d διαγωνίου διατμητικού ρήγματος στη θλιβόμενη ζώνη. Η ισχυρή αυτή σύνθλιψη στο άνω μέρος της δοκού κοντά στο φορτίο είναι και η αιτία της τελικής αστοχίας (Σχήμα 3.23). Στις λεπτές δοκούς a 2.5 d, το διαγώνιο ρήγμα εμφανίζει δύο κλάδους. Ο σχηματισμός του δεύτερου κλάδου σηματοδοτεί και την τελική αστοχία της δοκού (Σχήμα 3.23).Στις πολύ λεπτές δοκούς με λόγο a 6.5 η αστοχία προκαλείται από κάμψη. d Όλα τα ανωτέρω βεβαίως ισχύουν για ποσοστά διαμήκους οπλισμού των εξεταζόμενων δοκών L 1.9%. Τα ποσοστά μείωσης της διατμητικής αντοχής των δοκών σε συνάρτηση με τον λόγο a d όπως και τα όρια του λόγου a στα οποία παρατηρείται η μείωση αυτή d μεταβάλλονται καθώς μεταβάλλεται και το ποσοστό του διαμήκους οπλισμού των δοκών. Η οριακή καμπτική αντοχή των δοκών μειώνεται με την ελάττωση του διαμήκους οπλισμού με πιο ταχείς ρυθμούς συγκριτικά με τη μείωση της ροπής που αντιστοιχεί σε L διατμητική αστοχία. Συνεπώς η κοιλάδα είναι ρηχότερη στα μικρά ποσοστά L του διαμήκους οπλισμού των δοκών συγκριτικά με τα μεγάλα. Έτσι, για ποσοστά διαμήκους οπλισμού δοκών μεγαλύτερο του L 1.9% η κοιλάδα του Kani γίνεται βαθύτερη, ιδιαίτερα στη θέση a 2.5 d, ενώ για ποσοστά διαμήκους οπλισμού L μικρότερα της τιμής L 1.9% η κοιλάδα του Kani γίνεται ρηχότερη κυρίως στη θέση a 2.5 d. Για ποσοστό διαμήκους οπλισμού δοκών όλων των ανωτέρω κατηγοριών με L 0.5% δεν παρατηρείται καμία μείωση της διατμητικής αντοχής των δοκών αυτών. 165

16 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Σχήμα 3.22 Καμπύλες τεμνουσών που αντιστοιχούν στην οριακή καμπτική αντοχή των δοκών και τελικώς αναπτυσσόμενες τέμνουσες λόγω προηγηθείσας διατμητικής αστοχίας δοκών σε συσχετισμό με τον λόγο a d 166

17 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ Σχήμα 3.23 Τύποι διατμητικής αστοχίας δοκών χωρίς οπλισμό διάτμησης 167

18 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Η απόσταση α 2.5d έως 3.5d αποδείχθηκε η πλέον κρίσιμη και επικίνδυνη θέση συγκεντρωμένου φορτίου για αστοχία από διάτμηση με ή χωρίς διατμητικό οπλισμό. M a Όπως ήδη ανεφέρθη στις πολύ λεπτές δοκούς με λόγο 6.5 η αστοχία V d d προκαλείται από κάμψη. Όταν εκδηλώνεται υπό κατακόρυφα φορτία καμπτική αστοχία στις δοκούς, η αστοχία αυτή παρουσιάζει τις εξής τρεις διακριτές μορφές: I. ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΔΟΚΟΙ Με την πρόοδο της φόρτισης παρατηρούνται τριχοειδή εφελκυστικά ρήγματα στη δοκό, στο κάτω τμήμα της, όπου ασκείται ο εφελκυσμός. Τα ρήγματα σταδιακά με την πρόοδο της φόρτισης διευρύνονται και προχωρούν προς τη θλιβόμενη ζώνη, της οποίας σταδιακά ελαττώνεται το ύψος. Ο οπλισμός διαρρέει ενώ η έντασή του προχωρεί στον κλάδο κράτυνσης. Έτσι, η ένταση του οπλισμού με την πρόοδο της φόρτισης περνά από τις θέσεις,,,. Λόγω της σταδιακής αύξησης της φόρτισης αυξάνει η ένταση στη θλιβόμενη ζώνη, η οποία συνεχώς χάνει ύψος και έτσι η δοκός αστοχεί από θλίψη και εκδηλώνεται με έντονη συντριβή στις θλιβόμενες ζώνες. Η εκδήλωση της αστοχίας πραγματοποιείται με βραδύ ρυθμό (Σχήμα 3.24). II. III. ΔΟΚΟΙ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΟΠΛΙΣΗ Ο τύπος αυτός αστοχίας προσομοιάζει με τον προηγούμενο με τις εξής διαφορές. Η αύξηση στην ένταση του οπλισμού και η μετάβασή του από τις θέσεις μέχρι και την πραγματοποιείται πολύ σύντομα. Τα εφελκυστικά ρήγματα διευρύνονται ελάχιστα και το ύψος της θλιβόμενης ζώνης ραγδαία μειώνεται με αποτέλεσμα να αστοχήσουν οι δοκοί απότομα, απροειδοποίητα από συντριβή της θλιβόμενης ζώνης (Σχήμα 3.25). Είναι ένας ψαθυρός και επικίνδυνος τύπος αστοχίας από κάμψη. Για τον λόγο αυτόν παγκοσμίως έχουν θεσπιστεί κανόνες για την τοποθέτηση ελάχιστου καμπτικού οπλισμού στις δοκούς και φαίνεται από τους σχετικούς κανονισμούς EC2, EC8, ACI ΔΟΚΟΙ ΙΣΧΥΡΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ Στις δοκούς αυτές οι οπλισμοί με την πρόοδο της φόρτισης δέχονται σταδιακά αυξανόμενη ένταση η οποία είναι, σχεδόν πάντα, μικρότερη του ορίου διαρροής τους. Επίσης, τα εφελκυστικά ρήγματα προϊούσης της φόρτισης είναι σαφώς μικρότερα αυτών των περιπτώσεων i και ii. Τα καμπτικά ρήγματα οδεύουν σταδιακά προς τη θλιβόμενη ζώνη. Η φέρουσα ικανότητα του σκυροδέματος στη θέση αυτή σταδιακά εξαντλείται, χωρίς βεβαίως να επιτευχθεί η διαρροή του χάλυβα. Η αστοχία εκδηλώνεται ψαθυρά και απότομα (3.26). Οι κανονισμοί διεθνώς για να αποφευχθεί ο τύπος αυτής της αστοχίας έχουν θεσπίσει όρια μεγίστου ποσοστού οπλισμού. 168

19 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ Σχήμα 3.24 Σταδιακά αυξανόμενη φόρτιση μέχρι την αστοχία κανονικά οπλισμένης δοκού 169

20 Α.-Δ. ΤΣΩΝΟΣ: Σχεδιασμός κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Τόμος ΙΙ Σχήμα 3.25 Σταδιακά αυξημένη φόρτιση μέχρι την αστοχία δοκού με ανεπαρκή όπλιση 170

21 Κεφάλαιο 3ο ΔΟΚΟΙ Σχήμα 3.26 Σταδιακά αυξημένη φόρτιση μέχρι την αστοχία ισχυρά οπλισμένης δοκού 171

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA

ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA ΣYMMIKTEΣ KATAΣKEYEΣ KAI OPIZONTIA ΦOPTIA Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τα δομικά συστήματα στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές, αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe

3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe 3.2 Οδηγίες χρήσης του προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων RATe 67 3.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ RATe Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται βήμα-βήμα ο τρόπος με τον οποίο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 017 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες χωρίς δοκούς Οπλισμός κατά δύο διευθύνσεις Μονολιθική σύνδεση με τα υποστυλώματα Απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 016 3. Διαγράμματα NQM Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Α3. Διαγράμματα NQΜ/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση

Παράδειγμα 2. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ σε διάτμηση Για τη δοκό του παραδείγματος 1 να γίνει η διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2]

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΕΩΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝ1992 [EC 2] Βραχύς πρόβολος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ

Λ. Διυλιστηρίων Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος, τηλ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ σύμμικτων πλακών με τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο SYMDECK 73 (2016) Εγχειρίδιο σχεδιασμού σύμμικτων πλακών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ 1993.01.03:2006) και τον Ευρωκώδικα 4 (EN 1994.01.04:

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 015 3. Δοκοί (φορτία NQM) Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 3. Δοκοί (φορτία NQΜ)/ Μηχανική Υλικών 1 Σκοποί ενότητας Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τα διάφορα είδη φορτίων.

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

b 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 1», Μάρτιος 21 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ, ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ ver.1 Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που αναλύει και διαστασιολογεί ακρόβαθρο γέφυρας επί πασσαλοεσχάρας θεμελίωσης. Είναι σύνηθες να επιλύεται ένα φορέας ανωδομής επί εφεδράνων, να λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Πειραματική διερεύνηση της επιρροής της αντοχής σκυροδέματος και της πύκνωσης των συνδετήρων στη φέρουσα ικανότητα και τους μηχανισμούς αστοχίας δοκών Ο/Σ που υπόκεινται σε καμπτική φόρτιση Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 6.10.2011 http://www.sfistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnectins 2011.280 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ BIM ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ holobim και η αυτόματη δημιουργία των διαγώνιων ράβδων των ενεργών τοίχων

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ BIM ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ holobim και η αυτόματη δημιουργία των διαγώνιων ράβδων των ενεργών τοίχων Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ BIM ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ holobim και η αυτόματη δημιουργία των διαγώνιων ράβδων των ενεργών τοίχων Η αποτύπωση των τοίχων γίνεται και στις τρεις διαστάσεις και όσοι τοίχοι εφάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 2. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση. Παράδειγμα μονοπροέχουσας απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Σχήμα 2 Παραγόμενη Μονάδες S.I. όνομα σύμβολο Εμβαδό Τετραγωνικό μέτρο m 2 Όγκος Κυβικό μέτρο m 3 Ταχύτητα Μέτρο ανά δευτερόλεπτο m/s Επιτάχυνση Μέτρο ανά δευτ/το στο τετράγωνο m/s 2 Γωνία Ακτίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 Β5. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων Σχήμα 1 Δυο ελάσματα πάχους h, συγκολλημένα σε μήκος L, με υλικό συγκόλλησης ορίου ροής S y, που εφελκύονται με δύναμη P. Αν το πάχος της συγκόλλησης είναι h, τότε η αναπτυσσόμενη στο υλικό της συγκόλλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ X. TPIANTAΦYΛΛOY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ X. TPIANTAΦYΛΛOY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘAΝΑΣΙΟΣΣ X. TPIANTAΦYΛΛOYY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ii ISBN 978-960-92177-4-3 c ΑΘ. X. TPIANTAΦYΛΛOY Απαγορεύεται η ολική ή εν μέρει αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΜΨΗ 4.1 Γενικά Η εφαρμογή συνθέτων υλικών για ενισχύσεις έναντι κάμψης (Σχ. 4.1) γίνεται κυρίως σε στοιχεία τύπου δοκού ή πλάκας, μέσω ελασμάτων ή υφασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα:

Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Λυγισμός Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 5 Ιουνίου 1 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. Διάρκεια εξέτασης :15 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑ: ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Προένταση Βασικές έννοιες Προένταση είναι η επιβολή θλιπτικών δυνάμεων σε μία κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων

Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων Κεφάλαιο 3: Διαμόρφωση και ανάλυση χαρακτηριστικών στατικών συστημάτων 3.1 Εισαγωγή 3.1.1 Στόχος Ο στόχος του Κεφαλαίου αυτού είναι η παρουσίαση ολοκληρωμένων παραδειγμάτων προσομοίωσης και ανάλυσης απλών

Διαβάστε περισσότερα