Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των"

Transcript

1 Ραφαηλίδης Δ. - Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Ραφαηλίδης Δ. Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ. Ν. «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης Υπό τον διεθνή όρο artefact νοείται κάθε κατασκεύασμα που δημιουργείται από ανθρώπινο χέρι. Στην υπερηχογραφία ο συνώνυμος όρος «τεχνικό σφάλμα» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη εικόνα που παράγεται ψευδώς κατά τη διαδικασία της απεικόνισης ή οτιδήποτε καλύπτει ή αποκρύβει σημαντικές ανατομικές δομές. Κατά την επεξεργασία του σήματος, οποιοσδήποτε υπερηχογράφος δέχεται σαν δεδομένες τις ακόλουθες ιδιότητες της ηχητικής δέσμης: Η υπερηχητική δέσμη είναι λεπτή και του ιδίου πάχους καθ όλο το μήκος της -έτσι ώστε το πάχος τομής να είναι απείρως λεπτό-, η ταχύτητα του ήχου είναι ίδια για όλους τους ιστούς από τους οποίους διέρχεται η δέσμη, η πρόπτωση της δέσμης είναι κάθετη στο επίπεδο που απεικονίζει, η εξασθένηση της δέσμης είναι ομοιόμορφη καθ όλη την έκταση της επιφάνειας σάρωσης και η δέσμη οδεύει προς τον στόχο της και επανέρχεται ευθύγραμμα. Εφόσον οι παραδοχές αυτές ίσχυαν, τότε η κατεύθυνση ενός ηχητικού παλμού που μεταδίδονταν στο σώμα θα ήταν ελεγχόμενη και η εντόπιση μίας αντανάκλασης θα προσδιορίζονταν με ακρίβεια από τον υπολογισμό του χρόνου αποστολής και επιστροφής της. Οι παραπάνω παραδοχές στην πραγματικότητα δεν ισχύουν, με αποτέλεσμα οι παρεκκλίσεις να δημιουργούν στα υπερηχογραφήματα artefact ή «τεχνικά σφάλματα». Τα «τεχνικά σφάλματα» ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού των, μπορούν να υποδιαιρεθούν σε τέσσερις κύριες ομάδες: Σφάλματα οφειλόμενα στις φυσικές ιδιότητες των υπερήχων Σφάλματα προερχόμενα από το μεταλλάκτη Σφάλματα οφειλόμενα στον υπολογιστή του μηχανήματος Σφάλματα Dopp er. pler. 1. Σφάλματα οφειλόμενα στις φυσικές ιδιότητες των υπερήχων Α. Σφάλματα γωνίας πρόπτωσης Η υπερηχογραφική απεικόνιση δημιουργείται κύρια λόγω της διάχυσης και της ανάκλασης. Ανακλάσεις από μικρές μεσεπιφάνειες (0,1-1 mm όσο όσο όσο περίπου το μήκος κύματος-) οφείλονται στη σκέδαση, που είναι ίδια προς όλες τις διευθύνσεις. Εάν η ανακλαστική μεσεπιφάνεια είναι πλατειά, συμπεριφέρεται σαν κάτοπτρο στην ηχητική δέσμη. Έτσι η γωνία πρόπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης και το μέγιστο της ακουστικής ενέργειας λαμβάνεται όταν η δέσμη προσπίπτει κάθετα στην ακουστική μεσεπιφάνεια (Εικ. 1). Β. Ανισοτροπία «Aνισοτροπία» ονομάζεται η ιδιότητα ορισμέ-

2 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Εικ. 1. Η εικόνα του φλοι ού του νεφρού και του ήπα τος σχηματίζεται από το φαι νόμενο της διάχυσης. Η ανα κλαστική γραμμή της περιτο νίας είναι περισσότερο σαφής αριστερά, ένεκα της περισσό τερο κάθετης πρόπτωσης της δέσμης σ αυτή. νων ανατομικών δομών, να μεταβάλλουν την ηχοδομή τους, ανάλογα με την διεύθυνση πρόπτωσης της ηχητικής δέσμης (Εικ. 2). Η ιδιότητα αυτή παρατηρείται έντονα στους τένοντες, τους μυς τους συνδέσμους και τα νεύρα. Γ. Σφάλματα διακριτικής ικανότητας Προέρχονται από περιορισμούς στην αξονική και την πλάγια διακριτική ικανότητα των υπερηχογραφικών συστημάτων. Η αξονική διακριτική ικανότητα εξαρτάται από το μήκος παλμού που εξαρτάται από το μήκος κύματος. Χαμηλή διακριτική ικανότητα έχει σαν αποτέλεσμα την απεικόνιση δύο ανακλαστήρων σαν ένα, ένεκα του ότι οι ελάχιστες αποστάσεις ανακλαστικών αντικειμένων στην απεικόνιση καθορίζονται από τη διάμετρο της δέσμης υπερήχων και το μισό του χωρικού μήκους του παλμού υπερήχων. Οι συνεχείς τεχνολογικές βελτιώσεις στον τομέα της κατασκευής των μεταλλακτών μειώνουν στα σύγχρονα συστήματα τα προβλήματα αυτά. Δ. Ακουστική σκιά ( Shadowing ) Οι τύποι της ακουστικής σκιάς είναι τρεις: η ανακλαστική σκιά κατά την οποία αντανακλάται υψηλό ποσοστό της ηχητικής δέσμης από ισχυρούς ανακλαστήρες, η προερχόμενη από αυξημένη εξασθένηση και οι επιχείλιες σκιές. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για δημιουργία ζωνών μειωμένης ηχογένειας πίσω από έντονα ανακλαστικές επιφάνειες, όπως των οστών ή άλλων επασβεστώσεων, που ανακλούν το 80% περίπου της ηχητικής δέσμης (Εικ. 3). Έτσι μεγάλο ποσοστό ακουστικής ενέργειας ανακλάται και δεν επιστρέφουν ανακλάσεις πίσω από τον οστικό φλοιό, με αποτέλεσμα το εσωτερικό του οστού αλλά και οι ιστοί όπισθεν αυτού να μην απεικονίζονται. Εικ. 2. Ανισοτροπία τένοντα. Φαινόμενο ανισοτροπίας, όπως εμφανίζεται κατά τη μελέτη ενός τένοντα. Απεικόνιση με γραμμικό μεταλλάκτη συχνότητας 6 MHz με κάθετη (ινι διακή μορφολογία) ή λοξή πρόπτωση της δέσμης (ανηχο γένεια). Εικ. 3. Ακουστική σκιά προερχόμενη από την επιφάνεια της κεφαλής του βραχιονίου.

3 Ραφαηλίδης Δ. - Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Εικ. 4. Εικόνα «βρώμικης σκιάς» από αέρα μέσα σε εντε ρικές έλικες. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργούνται «βρώμικες ακουστικές σκιές» πίσω από μεσεπιφάνειες ιστών / αέρα στις οποίες ανακλάται το 99% της ηχητικής δέσμης. Αυτές εμφανίζουν κινητικότητα και η έντασή τους ποικίλλει (Εικ. 4). Στη δεύτερη περίπτωση οι σκιές οφείλονται στην μεγάλη διαφορά συντελεστού εξασθένησης από περιοχές ίνωσης ή λίπους, σε σχέση με τους παρακείμενους ιστούς (Εικ. 5). Οι Επιχείλιες σκιές ( efract e Refractile Edge e e e shadow- in ) αποτελούν γραμμικές σκιάσεις που εμφανί- a o - a o - a o - a o - a o ζονται βαθύτερα από παρυφές κυρτών ανακλαστικών επιφανειών όπως η χοληδόχος, τα αγγεία και το εμβρυϊκό κρανίο. Τυπικά οι επιχείλιες σκιές δημιουργούνται αντιδιαμετρικά σε στρογγυλές κυστικές μάζες, σαν λεπτές ανηχογενείς ταινίες, που εφάπτονται με τα τοιχώματα και πορεύονται κατά τη φορά της ηχητικής δέσμης. Καθώς η δέσμη προσπίπτει λοξά στο κυστικό τοίχωμα, υπό μεγάλη γωνία πρόπτωσης, διαθλάται έντονα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η ενέργεια να διαχέεται λοξά στους γύρω ιστούς και μικρή ποσότητά της μόνο να ανακλάται προς τον μεταλλάκτη. Έτσι ο μεταλλάκτης θεωρεί ότι στο σημείο αυτό δεν υπάρχει ανάκλαση (Εικ. 6). Οι επιπτώσεις της ακουστικής σκιάς και συγκεκριμένα η απόκρυψη των βαθύτερων του ανακλαστικού μορφώματος δομών ελαττώνονται με τη χρήση των σύγχρονων μεταλλακτών με σάρωση πολλαπλών γωνιών. Στα συμβατικά μηχανήματα ελάττωση της ακουστικής σκιάς και των ανακλάσεων επιτυγχάνεται με τη μείωση της ισχύος της εκπεμπόμενης δέσμης. Ε. Τεχνικό σφάλμα επαναλαμβανόμενης αντήχη σης ( Reverberation artefact ) Όταν η εκπεμπόμενη δέσμη συναντά κοντά της ισχυρό ανακλαστήρα, η κύρια δέσμη ανακλά- Εικ. 5. Δημιουργία ακουστι κής σκιάς μεταξύ των λοβών του ήπατος (αριστερά), που προκαλείται από αυξημέ νη εξασθένηση προερχόμενη από τον δρεπανοειδή σύνδε σμο (δεξιά). Εικ. 6. Γραφική παράσταση σχηματισμού επιχείλιων σκι άσεων (αριστερά). Παρουσία επιχείλιων σκιών εκατέρωθεν της ζώνης οπίσθιας ενίσχυ σης, σε απεικόνιση φυσιολο γικής χοληδόχου κύστης.

4 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Εικ. 7. Σφάλμα επαναλαμβανόμενων αντηχήσεων από έντο νη ανάκλαση προερχόμενη από μεσεπιφάνεια αέρα/ ιστού, σε αεροπληθή έντερική έλικα. ται προς τα πίσω, μεταφέροντας υψηλή ενέργεια και μετά πάλι προς τα εμπρός, ανακλώμενη από την επιφάνεια επαφής του μεταλλάκτη, επιστρέφοντας στον ανακλαστήρα, από τον οποίο ανακλάται για δεύτερη φορά κοκ. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές του ήχου αποδίδουν μια επιπρόσθετη σειρά αντηχήσεων συνεχώς μειούμενης έντασης, που δίνουν την εντύπωση πως προέρχονται από βαθύτερα του ανακλαστήρα σημεία (Εικ. 7). Το σφάλμα διορθώνεται με μείωση ισχύος εξόδου και της απολαβής ( a n), Gain), καθώς και με απομάκρυνση της ανακλαστικής επιφάνειας από τον μεταλλάκτη. Στ. Τεχνικό σφάλμα ουράς κομήτη ( Comet ar tefact ) Το μέταλλο και το γυαλί δημιουργούν χαρακτηριστικές κάθετες ζώνες αυξημένης ηχογένειας, βαθύτερα του αντικειμένου. Οι ταινίες αυτές διαπερνούν τις μεσεπιφάνειες των ιστών ακόμη και αυτές που δημιουργούν σκιάσεις. Η ηχογένεια στις ταινίες αυτές μειώνεται προοδευτικά, σχηματίζοντας την εικόνα ουράς κομήτη (Εικ. 8). Ζ. Δακτυλιοειδές τεχνικό σφάλμα ( Ring down ar tefact ) Δημιουργείται συχνότερα από την παρουσία αέρα που εγκλωβίζεται σε πολυάριθμες φυσαλίδες. Όταν ο υπερηχητικός παλμός προσεγγίζει τις Εικ. 8. Τεχνικό σφάλμα ουράς κομήτη. Απεικόνιση σφάλ ματος ουράς κομήτη πίσω από γυαλί σε μαλακά μόρια (Ται νία ψευδών ανακλάσεων ανάμεσα στα βέλη). Εικ. 9. Δακτυλιοειδές σφάλμα σε βρέφος με γαστροοισοφα γική παλινδρόμηση.

5 Ραφαηλίδης Δ. - Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Εικ. 10. Η ακουστική ενίσχυση όπισθεν της χοληδόχου (αριστερά) αποκρύβει υπε ρηχογενή όγκο του δεξιού λοβού του ήπατος. Ο όγκος απεικονίζεται με την ελάτ τωση του συνολικού Gain (δεξιά). Οι παρακείμενοι ιστοί απεικονίζονται περισ σότερο σκούροι. Εικ. 11 Ακουστική ενίσχυση προερ χόμενη από πολλαπλά μικρού μεγέ θους ανακλαστικά στοιχεία (χολική λάσπη). φυσαλίδες του αερίου, συντονίζει το υγρό που βρίσκεται ανάμεσά τους. Παράγονται έτσι ηχητικά κύματα που ακολουθούν την επιστρέφουσα δέσμη μέχρι τον μεταλλάκτη. Το μηχάνημα θεωρεί τότε ότι οι ανακλάσεις αυτές προέρχονται από ανακλαστήρες που βρίσκονται βαθύτερα του αερίου, παράγοντας μια σειρά έντονων ανακλάσεων σε σημεία βαθύτερα του αερίου (Εικ. 9). Η. Οπίσθια ενίσχυση της ηχητικής δέσμης ( Poste rior ) Αποτελεί αντίθετο φαινόμενο με αυτό της «ακουστικής σκιάς». Όταν μια περιοχή εξασθενεί λιγότερο τη δέσμη από ότι ο περίγυρός της, ήχοι από αυτή αλλά και από τους βαθύτερους ιστούς υπερδιορθώνονται από την αντιστάθμιση απολαβής χρόνου ( ). ). Έτσι οι βαθύτεροι ιστοί απεικονίζονται «λαμπρότεροι» σε σχέση με τους παρακείμενους. Το «σφάλμα» αυτό παρατηρείται βαθύτερα από κυστικούς σχηματισμούς ή χόνδρινες δομές (Εικ. 10). Διάφορα μαλακά μόρια ελαττώνουν μικρό ποσοστό της ακουστικής ενέργειας ένεκα της εξασθένησης (μεταξύ 10-20%), παρά το ότι εμφανίζουν ανακλαστικότητα. Η ηχογένεια στις περιπτώσεις αυτές δεν συνδυάζεται με την εξασθένηση αλλά με ακουστική ενίσχυση (Εικ. 11). Ηχογενή περιεχόμενα όπως κρύσταλλοι εντός της χολής ή συγκρίματα πυόνεφρου, αποτελούν παραδείγματα έντονων ανακλάσεων που συνοδεύονται από οπίσθια ενίσχυση της ηχητικής δέσμης. Για την σωστή απεικόνιση των δομών που απεικονίζονται «λαμπρότεροι» απαιτείται στα συμβατικά μηχανήματα η ελάττωση της συνολικής απολαβής ( a n) Gain) (Εικ. 10). Θ. Σφάλμα ειδώλου ακουστικού κατόπτρου (M Mir ror Image ) Τα ακουστικά κάτοπτρα λειτουργούν καθ όμοιο τρόπο με τα οπτικά. Επίπεδα κάτοπτρα και στις δύο περιπτώσεις παράγουν είδωλα πανομοιότυπα ως προς το σχήμα και το μέγεθος με τα πρωτότυπα, ενώ κυρτά παράγουν παραμορφωμένα είδωλα. Καθώς τα αέρια αντανακλούν το 99% της ηχητικής δέσμης προκαλούν εύκολα φαινόμενα Εικ. 12. Σφάλμα ακουστικού κατόπτρου του διαφράγματος στον εαυτό του (αριστερά). Ηχογενής εστία ήπατος αντικατο πτρίζεται στον δεξιό πνεύμονα (κέντρο) και κύστη στον υποδόριο της κεφαλής αντικατοπτρίζεται εντός του κρανίο (δεξιά).

6 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Α Β Γ Εικ. 13. Γραφική παράσταση δημιουργίας του διαθλαστικού σφάλματος στη μήτρα όπου ένας σάκος κύησης μπορεί ψευ δώς να απεικονιστεί διπλός (sp image artifact). Β. Διπλό τοίχωμα μπαλονιού καθετήρα F y, με το μεταλλάκτη στη μέ ση γραμμή. Γ. Το σφάλμα διορθώνεται με μικρή πλάγια μετακίνηση του μεταλλάκτη. αντικατοπτρισμού. Τυπικά ακουστικά κάτοπτρα αποτελούν το διάφραγμα για τις εξετάσεις ήπατος, η τραχεία για της εξετάσεις τραχήλου και ο αέρας στο ορθό (Εικ. 12). Ι. Σφάλματα διάθλασης (Refraction ( artefact) Όταν ο ήχος διέρχεται λοξά δια μιας μεσεπιφάνειας μεταξύ δύο δομών με διαφορετικές ταχύτητες, υφίσταται διάθλαση φαινόμενο αντίστοιχο της διάθλασης του φωτός-. Τα σφάλματα αυτού του τύπου επισυμβαίνουν έντονα σε μεσεπιφάνειες λίπους / μαλακών μορίων (Εικ. 13). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το διαθλαστικό σφάλμα μέσης γραμμής, κατά το οποίο το τριγωνικό λίπος μεταξύ των ορθών κοιλιακών μυών δρώντας σαν «πρίσμα», επηρεάζει τις μετρήσεις από τους επιστρέφοντες ήχους από το βάθος της κοιλίας (Εικ. 13 Α). Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο ψευδής διπλασιασμός των εν τω βάθει κοιλιακών και πυελικών δομών που απεικονίζονται εκατέρωθεν κατά τη σάρωση κατά μήκος της μέσης γραμμής ( p t split ima e a e a e a e art fact). artifact). art fact). art fact). art fact). art fact). 2. Σφάλματα οφειλόμενα στον μεταλλάκτη. Α. Σφάλματα πάχους δέσμης ( Beam width arte fact ) Τα όρια της δέσμης -που έχει πεπερασμένο πάχος- είναι ασαφή, με την μεγαλύτερη ισχύ να εντοπίζεται κατά μήκος του κεντρικού άξονα και ποσοστό της να διαχέεται περιφερικά. Έτσι ισχυρές ανακλάσεις αποδίδουν ανιχνεύσιμες αντηχήσεις έξω από τον κεντρικό άξονα της δέσμης. Πρακτικά, στην κλινική πράξη, όταν μέρος της δέσμης των υπερήχων διέρχεται από δομή γεμάτη με υγρό Εικ. 14. Σφάλμα πάχους δέσμης στη μεσότητα κυστικού μορφώματος (αριστερά). Η επιμήκης τομή (δεξιά).

7 Ραφαηλίδης Δ. - Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Α Β Γ Εικ. 15. Γραφική παράσταση της «σαν τρομπέτα» μορφής της κύριας δέσμης καθώς και των πλάγιων λοβών (αριστερά). Σφάλμα πλάγιου λοβού που σχηματίζει ψευδοδιάφραγμα στη χοληδόχο (κέντρο). Σχηματισμός εικόνας χολικής ψευδολά σπης (δεξιά). και ένα άλλο μέρος της προσκρούει σε συμπαγείς ιστούς, παράγονται χαμηλής έντασης αντηχήσεις εντός του κυστικού χώρου που λανθασμένα μπορούν να εκληφθούν σαν ίζημα. Η αντιμετώπιση του σφάλματος συνίσταται σε μικρές μεταβολές της θέσης εισόδου της δέσμης, που βελτιώνουν την απεικόνιση (Εικ. 14). Β. Σφάλμα πλαγίου λοβού ( Side Lobe artefact ) Πέρα από την ιδιάζουσα μορφολογία της δέσμης των υπερήχων «σαν τρομπέτα», επιπροστίθενται και οι λεγόμενοι «πλάγιοι λοβοί» της δέσμης, που αποτελούν εκπομπές υπερήχων χαμηλής ενέργειας εκτός του κυρίου άξονα. Οι ασθενείς αυτές δέσμες εκπέμπονται υπό γωνία 20 περίπου απομακρυνόμενες από την κύρια δέσμη. Τα σφάλματα αυτά είναι περισσότερο εμφανή στους τομεακούς μεταλλάκτες. Δημιουργούν διαγνωστικές παγίδες με τη μορφή διαφραγμάτων στη χοληδόχο κύστη ή «ψευδολάσπης» (Εικ. 15). Παρεμφερή είναι και τα τεχνικά σφάλματα τύπου «κινέζικου καπέλου», που παράγονται από μεταλλάκτες γραμμικής διάταξης. Τα σφάλματα αυτά είναι λιγότερο εμφανή όταν τα στοιχεία που τα προκαλούν είναι μικρά και πολυάριθμα. Λόγω της χαμηλής έντασης των υπερήχων που τα προκαλούν, απαιτείται η παρουσία ισχυρών ανακλαστήρων για τη δημιουργία των. Πρέπει δηλαδή στην κατεύθυνση του πλάγιου λοβού να ευρεθεί έντονος ανακλαστήρας όπως αέρας, λίθος ή οστούν. Τότε σχηματίζεται καμπύλος γραμμοειδής σχηματισμός Εικ. 16. Γραφική παράσταση για την επεξήγηση του σφάλματος τύπου «καπέλου κινέζου» (αριστερά). Το τεχνικό σφάλμα (κέντρο) με μεταλλάκτη γραμμικής διάταξης. Το αίτιο που το δημιουργεί είναι ευμεγέθης χολόλιθος (δεξιά).

8 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 που ονομάζεται «τεχνικό σφάλμα τύπου κινέζικου καπέλου» (Εικ. 16). Η ελαχιστοποίηση των τεχνικών αυτών σφαλμάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση της ιστικής αρμονικής απεικόνισης που αποδίδει καθαρότερες εικόνες ιδιαίτερα σε δύσκολες περιπτώσεις. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι στο σχηματισμό των αρμονικών συχνοτήτων συμμετέχουν ανακλάσεις της κύριας δέσμης που έχουν μεγάλη ισχύ και όχι των πλαγίων λοβών που είναι κατά πολύ ασθενέστερες. Γ. Μη καλή λειτουργία όλων των κρυστάλλων ενός μεταλλάκτη Δημιουργούν άσχημα τεχνικά σφάλματα στην εικόνα και επιβάλλουν την αλλαγή του ελαττωματικού εξαρτήματος (Εικ. 17). Εικ. 17. Σφάλμα ελαττωματικού μεταλλάκτη. Τεχνικό σφάλ μα με μαύρες κάθετες ραβδώσεις καθ όλη την έκταση του εξεταστικού πεδίου, που οφείλεται σε βλάβη ορισμένων κρυ στάλλων του γραμμικού μεταλλάκτη σε υπερηχογράφημα ισχίου. Εικ. 18. Ηλεκτρονικός θόρυβος (αριστερά) από υψηλή ενί σχυση των επιστρεφόντων ήχων από το βάθος σε μεταλλάκτη με μικρή ποσότητα ζελέ. Αντιμετώπιση (δεξιά) του σφάλ ματος με μείωση με την καμπύλη TGC της ενίσχυσης εν τω βάθει. 3. Σφάλματα οφειλόμενα στον υπολογιστή του μηχανήματος Α. Ηλεκτρονικός θόρυβος ( Noise ) Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του μηχανήματος προκαλούν χαμηλού επίπεδου, τυχαίες εναλλαγές τάσης. Όταν αυτές ενισχύονται προκαλούν την εμφάνιση ταλαντευόμενων γκρί κηλίδων που μοιάζουν με χιονοθύελλα. Τα σφάλματα του τύπου αυτού αντιμετωπίζονται είτε με την μείωση του συνολικής απολαβής (Εικ. 18) ή την ελάττωση της ενίσχυσης από τους εν τω βάθει ιστούς, δια της ρύθμισης της αντιστάθμισης απολαβής χρόνου ( : : e- a n e- a n Time- a n e- a n - a n Ga n con- tro ), καθώς με τη διόρθωση της ρύθμισης «te - «te - tem- poral oot n». smoothin». oot n».

9 Ραφαηλίδης Δ. - Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των Εικ. 19. Ηλεκτρονικό σφάλμα παρεμβολής που αντιμετωπίζεται με αλλαγή συχνότητας σε μεταλλάκτη πολλαπλών συχνο τήτων. Εμφάνιση του σφάλματος κατά την εξέταση στα 5MHz (αριστερά), εξάλειψη στην ρύθμιση στα 3 MHz (Κέντρο), φίλτρο γραμμής για την αποφυγή του θορύβου (δεξιά).. Παρεμβολές ( ( Interferences ) Αυτές προκύπτουν όταν ο μεταλλάκτης, δρώντας σαν κεραία συλλαμβάνει σήματα ραδιοσυχνοτήτων ή δημιουργούνται από ηλεκτρικούς παλμούς που διέρχονται από τα καλώδια του κτιρίου και προέρχονται από άλλες συσκευές όπως εκτυπωτές, ηλεκτροκινητήρες, συσκευές διαθερμίας κλπ. Ο θόρυβος αυτού του τύπου ονομάζεται «νοσοκομειακός». Αλλαγή στη συχνότητα του μεταλλάκτη μειώνει ή εξαλείφει το πρόβλημα (Εικ. 19). Αντίθετα το πρόβλημα επιδεινούται με τη χρήση αρμονικών συχνοτήτων. Η επίλυσή του βασίζεται στη χρήση ειδικών φίλτρων γραμμής ή ηλεκτρονικής θωράκισης του εξεταστικού δωματίου. Γ. Σφάλμα ταχύτητας του ήχου ( y y errors ) Οφείλεται στην διαφορά ταχύτητας του ήχου σε διαφόρους ιστούς. Εμφανίζεται σε απεικονίσεις ιστών με ταχύτητα υπερηχητικής δέσμης πολύ διαφορετική των 1540 / ec. / ec. / ec. sec. Τέτοιες δομές με 15% χαμηλότερη ταχύτητα είναι το λίπος και με 50% χαμηλότερη ταχύτητα τα υλικά προθέσεων (πχ σιλικόνης). Καθώς η μετάδοση του ήχου είναι χαμηλότερη από αυτή της ρύθμισης του μηχανήματος, λόγω διαφοράς ταχύτητας, η αντήχηση χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στο μεταλλάκτη και η ανακλαστική επιφάνεια εντοπίζεται ψευδώς βαθύτερα. Το σφάλμα αυτό προκαλεί παραμορφώσεις σε ανακλαστήρες που περιβάλλονται από ιστούς με διαφορετικές ταχύτητες ήχου (Εικ. 20). Εικ. 20. Διάσπαση της γραμμής του διαφράγματος, ένεκα διαφοράς ταχύτητας του ήχου μεταξύ του ηπατικού παρεγχύμα τος και κύστης ήπατος (αριστερά). Το σφάλμα εξαφανίζεται εύκολα με μικρή αλλαγή της κατεύθυνσης της δέσμης (δεξιά).

10 10 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Β. Σφάλμα αναλαμπών (Twink. ). Αποτελεί περίεργο τεχνικό σφάλμα που σχηματίζεται από χρώμα που εμφανίζεται πίσω από παρυφές υπερηχογενών εστιών πολλών ειδών ανακλαστήρων, όπως παρεγχυματικές επασβεστώσεις, ξένα σώματα ή καθετήρες σε χώρους γεμάτους με υγρό (Εικ. 22). Έχει διαγνωστική αξία ονομαζόμενο Twinkling sign Εικ. 21. Ακουστική σκιά στο έγχρωμο Dopp. 4. Σφάλματα.. Α. Σφάλμα γωνίας πρόπτωσης Στο έγχρωμο Doppler η προσπίπτουσα δέσμη πρέπει να είναι υπό γωνία μικρότερη των 60 0, ώστε να μην εκμηδενίζεται η ένταση του σήματος. Β. Ακουστική σκιά στο έγχρωμο Dopp Στο έγχρωμο Doppler η ακουστική σκιά έχει παρόμοιους χαρακτήρες με αυτή στο υπερηχογράφημα των τόνων του γκρίζου. Μόνο που στην περίπτωση αυτή η ακουστική σκιά «καλύπτει» την απεικόνιση της ροής, δυσχεραίνοντας και τον υπολογισμό της ταχύτητας ροής (Εικ. 21). Τομή από άλλη κατεύθυνση μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα εφ όσον η πλάκα (σε ένα αγγείο) δεν είναι ομόκεντρη. Γ. Σφάλμα ανεπαρκούς δειγματολειψίας ( ing ) Το τεχνικό σφάλμα της ανεπαρκούς δειγματοληψίας, παρατηρείται τόσο στο φασματικό όσο και στο έγχρωμο Dοpp er, Dοpp er, οpp er, ppler, όταν η συχνότητα επανάληψης παλμού ( ) ) έχει τεθεί πολύ χαμηλά, είναι δε μικρότερη από το διπλάσιο της μεταβολής της συχνότητας Doppler. Dopp er. Στο έγχρωμο Doppler Dopp er το τεχνικό αυτό σφάλμα εμφανίζεται σαν μωσαϊκό χρωμάτων ή με αναστροφή χρώματος. Η αλλαγή του χρώματος που αντιπροσωπεύει την μεταβολή της μέγιστης θετικής ταχύτητας μετατρέπεται σε χρώμα που αντιπροσωπεύει την μέγιστη αρνητική ταχύτητα και αντιθέτως (Εικ. 23). Δεν πρόκειται στην περίπτωση αυτή για αληθή αναστροφή της ροής. Στο φασματικό Dopp er, Doppler, κατά το φαινόμενο ανεπαρκούς δειγματοληψίας, αυξημένες ροές απεικονίζονται στην πλευρά του φάσματος πάνω από τη βασική γραμμή αποκομμένες και οι κορυφές τους επανεμφανίζονται κάτω από τη βασική γραμμή (Εικ. 24). Δ. Σφάλμα υπερχείλισης χρώματος Στην έγχρωμη Doppler Dopp er απεικόνιση η υψηλή απολαβή Dopp er Doppler (Dopp er (Dopp er (Dopp er Doppler a n) a n) a n) a n) a n) Gain) δημιουργεί το σφάλμα περιαγγειακής υπερχείλισης χρώματος (Εικ. 25). Εικ. 22. Απεικόνιση του σφάλματος αναλαμπής στο έγχρωμο Dopp (αριστερά) και το Dopp ισχύος (κέντρο). Δεξιά, στο συμβατικό υπερηχογράφημα αναδεικνύεται το αίτιο αθηρωματική πλάκα στην έκφυση της έσω καρωτίδας.

11 Ραφαηλίδης Δ. - Τεχνικά σφάλματα, παγίδες υπερηχογραφίας και αντιμετώπισή των 11 Εικ. 23 Φαινόμενο ανεπαρκούς δειγματοληψίας έγχρωμου Dopp. Η ροή στο αγγείο (κοινή καρωτίδα) παρουσιάζει ερυθρή και μπλέ κωδικοποίηση, που υποδηλώνει ψευδώς ροή σε αντίθετες κατευθύνσεις (Αριστερά). Με ρύθμιση των παραμέτρων εμφανίζεται ομοιογενές ερυθρό χρώμα σε όλη την έκταση του αγγείου, που υποδηλώνει ροή προς την ίδια κατεύθυνση (Δεξιά). Α Β Γ Δ Εικ. 24. Φαινόμενο ανεπαρκούς δειγματοληψίας στη φασματική ανάλυση Dopp - Διόρθωση του φαινομένου. Α. Εμφά νιση φαινόμενου ανεπαρκούς δειγματοληψίας στο φασματικό Dopp ένεκα χαμηλής PRF, προκαλεί διάσπαση της κορυ φής της κυμματομορφής, η οποία επανεμφανίζεται κάτω από την βασική γραμμή. Β. Βελτίωση της απεικόνισης με την αύ ξηση του PRF στα 57 από 28,6, Γ. με την χαμηλότερη ρύθμιση της βασικής γραμμής και Δ. με την πλέον κάθετη μετατόπι ση της υπερηχητικής δέσμης. Ε. Εξωαυλικό σφάλμα ιστικής δόνησης Δημιουργείται περιστασιακά σε περιοχές διαταραγμένης ροής, στενώσεις αγγείων ή αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες. Η διαταραχή της ροής προκαλεί διακυμάνσεις της πίεσης του αγγείου που μεταδίδονται στο τοίχωμα και τους περιαγγειακούς ιστούς που δονούνται, παράγοντας επιπρόσθετα ακουστό ή ψηλαφητικό ρίζο (Εικ. 26). Στ. Σφάλμα ιστικής κίνησης Προκαλείται από αύξηση του θρύβου που προέρχεται μετά από κίνηση του σώματος ή του μεταλλάκτη. Φυσιολογικά οι θόρυβοι αυτοί δεν εμφανίζο- Eικ. 25. Υπερχείλιση χρώματος στην κοινή καρωτίδα (Αριστερά). Απεικόνιση της έκτασης της βλάβης στο συμβατικό υπε ρηχογράφημα (κέντρο). Διόρθωση του σφάλματος με μείωση του Dopp Gain (δεξιά).

12 12 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 1 Εικ. 26. Σφάλμα ιστικής δόνησης όπως απεικονίζεται με το έγχρωμο Dopp (αριστερά) και το Dopp ισχύος (δεξιά). νται στην απεικόνιση στην κλίμακα του γκρίζου, αλλά είναι εμφανέστατοι σαν σφάλματα κινήσεως στο Doppler, έγχρωμο ή ισχύος. Στην τεχνική αρμονικών συχνοτήτων αναστροφής φάσης πάντως, με ή χωρίς ενισχυτικές ουσίες ηχογένειας τα τεχνικά σφάλματα κινήσεως απεικονίζονται σαν εκλάμψεις (Flash artefact) -σημεία της εικόνας σε φωτεινούς τόνους καθώς ο μεταλλάκτης σκανάρει τη δομή. Αυτό οφείλεται στην ευαισθησία του συστήματος σε διαφορές μεταξύ σειράς παλμών (Εικ. 27). Συμπερασματικά κάθε γιατρός που χρησιμοποιεί διαγνωστικά συστήματα υπερηχογραφίας θα πρέπει εκτός από γνώσεις ιατρικής και των βασικών αρχών του μέσου που χειρίζεται, να έχει αντίληψη των πιθανών σφαλμάτων της τεχνικής, ώστε να αποφεύγει τις διαγνωστικές παγίδες και να τα χρησιμοποιεί με τρόπο που να συμβάλλουν στην ορθή διάγνωση. Εικ. 27. Τεχνικό σφάλμα ιστικής κίνησης στο έγχρωμο Dopp. Κατά τη διάρκεια εξέτασης μηριαίας φλέβας με μερική θρόμβωση, η εικόνα επικαλύπτετο από εκτεταμέ νη περιοχή χρώματος εκεί όπου υπήρχαν μύες και όχι ροή αίματος.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN VITRO ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΑΘΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΡΟΗΣ IN

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Ηλεκτρονικής Βιοµηχανική Κατεύθυνση Εξάµηνο ΣΤ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ Ονοµατεπώνυµο: Ρουµελιώτη Αγγελική Α.Ε.Μ.: 3559 ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού

Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού Ραφαηλίδης Δ. - Υπερηχογραφική απεικόνιση μυοσκελετικού Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση των δομών του μυοσκελετικού Ραφαηλίδης Δ. Ακτινολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΜΕ LASER ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Άλλες Απεικονιστικές Μέθοδοι Μαγνητική Τομογραφία Απεικόνιση μέσω μαγνητικού συντονισμού Τομογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΙΩ.ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΙΩ.ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΙΩ.ΧΑΣΙΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΤΡΑ 2002 1 1 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ

Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 2013 ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ 1 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο θερμό ή ψυχρό είναι ένα σώμα είναι η θερμοκρασία. Για να μετρήσουμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία χρησιμοποιούμε τα θερμόμετρα. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ»

Διπλωματική Εργασία «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία «ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ B ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler»

μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» «Διαγνωστική προσπέλαση του καρκίνου του μαστού με μαστογραφία, υπερηχογράφημα και έγχρωμο Doppler» Κωνσταντάτου Ελένη Α.Μ. 1114 Ειδικευόμενη ιατρός ακτινολογίας Τριμελής επιτροπή : Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΥ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπονητής: Τατζίδης Πλούταρχος Επιβλέπων καθηγητής: Σ. Κουζούπης,

Εκπονητής: Τατζίδης Πλούταρχος Επιβλέπων καθηγητής: Σ. Κουζούπης, ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη του βιμπράτο της τραγουδιστικής φωνής των τριών ειδών σοπράνο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ -

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ LASER Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές των laser

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών

Μοντελοποίηση της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μοντελοποίηση της ταλάντωσης των φωνητικών χορδών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ LASER SAFETY AND

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ» Π.Π.Σ.Π.Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ: A Ομάδα 1η Σχολικό έτος 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα