ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΑΡΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΩΣ Π.Ο.Π (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Δρ. Παναγιώτη Γούλα,Κτηνιάτρου DVM, M.Sc., M.Sc.,PhD, ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ - Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η ύπαρξη τοπικών επώνυμων παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων, τα οποία θα μπορούσαν και πρέπει να πιστοποιηθούν ως Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.(Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) & Ι.Π.Π.(Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ελλάδα: Έχει πολλές ημιορεινές και ορεινές (ποικιλία υψομέτρων) περιοχές. Πλούσια χλωρίδα με πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. Έχει ντόπιες ποικιλίες (για τις καλλιέργειες) και φυλές ζώων. Υπάρχουν πολλά επώνυμα τοπικά προϊόντα με παράδοση. Ο πληθυσμός έχει διαχρονική ενασχόληση με τις εκτροφές και τις καλλιέργειες. Τα παραγόμενα προϊόντα σήμερα, έχουν ζήτηση στην αγορά και είναι αρίστης ποιότητας. Τα προγράμματα των κυβερνήσεων των τελευταίων 15 ετών περιέχουν προβλέψεις για αναχαίτιση της απερήμωσης της υπαίθρου. Προκειμένου να αναστραφεί η τάση και να υλοποιηθεί στην πράξη η πρόβλεψη (με την Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

2 προσέλκυση νέων), πρέπει να αυξηθούν τα εισοδήματα όσων παραμένουν στα ορεινά χωριά και να προσελκυσθούν και νέοι επενδυτές. Ένας βασικός παράγων ανάπτυξης, εκτός των άλλων, είναι και η Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων σε Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. ή Ι.Π.Π., για να δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα. Πριν αναλύσω την διαδικασία πιστοποίησης των νωπών κρεάτων αρνιών και κατσικιών Ελασσόνας, οφείλω να αναλύσω, για να γίνουν κατανοητές, τι σημαίνουν οι έννοιες :Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε & Ι.Π.Π. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π.), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (Π.Γ.Ε) ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (Ι.Π.Π.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 1992 με τον κανονισμό 2081/92, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε, για πρώτη φορά, το καθεστώς για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και με τον κανονισμό 2082/92 το καθεστώς για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Το 2006, με στόχο τη βελτίωση του συστήματος, οι παραπάνω κανονισμοί αντικαταστάθηκαν από τους 510/06 και 509/06, αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής τους και η σκοπιμότητά τους. Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς και στο πλαίσιο του επαναπροσανατολισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα τους, που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους, και αφ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Ως «Ονομασία Προέλευσης», νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται, κυρίως ή αποκλειστικά, στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.) Ως «Γεωγραφική Ένδειξη» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, που προέρχεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη περιοχή. Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν (Ι.Π.Π.) Το «Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν», είναι γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο και διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά, που το διακρίνουν σαφώς από άλλα παρεμφερή της ίδιας κατηγορίας, και έχει αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί στην Κοινοτική αγορά για περίοδο που καταδεικνύει μετάδοση μεταξύ γενεών. Τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά που διαθέτει το προϊόν αυτό μπορεί να αφορούν τα φυσικά, τα χημικά, μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ή ακόμη τη μέθοδο ή τις συνθήκες παραγωγής του. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του συνίσταται στη χρησιμοποίηση πρώτων υλών, στην σύσταση, τον τρόπο παραγωγής ή και μεταποίησής του. Πέραν των παραπάνω, για να καταχωριστεί ένα όνομα στο μητρώο, πρέπει το όνομα να είναι ιδιότυπο ή να εκφράζει τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

4 Η Ελλάδα έχει πολύ καλές προϋποθέσεις για την πιστοποίηση προϊόντων, διότι : Έχει πολλές ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις (με ποικιλία υψομέτρων) Πλούσια χλωρίδα με πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά Έχει ντόπιες ποικιλίες (για τις καλλιέργειες) και φυλές ζώων Ο πληθυσμός έχει διαχρονική ενασχόληση με τις εκτροφές και τις καλλιέργειες. Τα παραγόμενα Προϊόντα σήμερα έχουν ζήτηση στην αγορά και είναι ένας βασικός παράγων ανάπτυξης. Εκτός των άλλων, η Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων σε Π.Ο.Π.,Π.Γ.Ε. ή Ι.Π.Π. θα δώσει δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα αυτά. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Π.Ο.Π. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟ 2003 η ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ μου ανέθεσε να συντάξω τις απαραίτητες μελέτες για πιστοποίηση των κρεάτων αρνιών και κατσικιών Περιοχής Ελασσόνας ως Π.Ο.Π. από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επαρχία Ελασσόνας, παρουσιάζει μεγάλη δυναμική και παράδοση στην Κτηνοτροφία, θα έλεγα είναι η βαριά βιομηχανία της Οικονομίας για την περιοχή της Ελασσόνας, εκτρέφει περίπου αιγοπρόβατα (πέραν των: Βοοειδών, Χοίρων, Πτηνών, εκτροφών κυνηγίου, κ.λ.π.), κυρίως ντόπιες φυλές, ελευθέρας βοσκής, με πλέον των στρεμμάτων σε βοσκότοπους, με πλούσια βλάστηση, με πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και με ποικιλία υψομέτρων (από 250 Μ -2918Μ). Εικ. 1: Αίγες & πρόβατα ντόπιων φυλών, ελευθέρας βοσκής, Περιοχής Ελασσόνας( Φωτ. Π. Γούλας 2005) Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

5 Πρέπει να τονισθεί ότι στην Ελλάδα, στα νωπά κρέατα και στα κρεατοσκευάσματα, δεν υπήρξαν μέχρι σήμερα άλλες πιστοποιήσεις ως Π.Ο.Π., το αρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις, ως εκ τούτου δεν υπήρχαν δεδομένα για το πώς συντάσσονται τέτοιες μελέτες (θα γινόταν για πρώτη φορά). Η διαδικασία πιστοποίησης ήταν χρονοβόρα. Ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο Για την πιστοποίηση, συγκροτήθηκαν ειδικές επιστημονικές ομάδες, με επιστήμονες υψηλών προδιαγραφών και ποικιλία ειδικοτήτων. Συγκεκριμένα οι επιτροπές περιλαμβάνουν: Καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ερευνητές, Δασολόγους, Γεωπόνους, Κτηνιάτρους, Χημικούς, Οικονομολόγους, Αρχαιολόγους,Ιστορικούς, Δημοσιογράφους, Φιλολόγους, Τεχνολόγους Ζωικής & Φυτικής Παραγωγής και Φοιτητές. Οι μελέτες για την πιστοποίηση των κρεάτων αρνιών και κατσικιών γάλακτος Περιοχής Ελασσόνας, ως Π.Ο.Π. (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) στηρίχθηκαν αρχικά στον Κανονισμό 2081/92 του Συμβουλίου Ε.Ε., ο οποίος αντικαταστάθηκε με τους Κανονισμούς 509 και 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006, (Κανονισμός 1898/2006 (Ε.Κ.), σχετικά με την θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής του Καν.(Ε.Κ.) 510/2006 του Συμβουλίου για την Προστασία της Ονομασίας Προέλευσης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ΚΥΑ /ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 406/ , Τεύχος Δεύτερο, που καθορίζει συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Καν.:510/2006 και Καν.1898/2006 για την προστασία των Π.Ο.Π.) και στην σύνταξη ειδικών μελετών. Για την πιστοποίηση των νωπών κρεάτων αμνοεριφίων Περιοχής Ελασσόνας, συντάχθηκαν οι παρακάτω 14 μελέτες σε ερευνητικό επίπεδο, από 7 ανά κατηγορία: Σύνταξη μελέτης μεθόδων παραγωγής του προϊόντος (Διατροφή, ενσταβλισμός και Εκτροφή) των αιγοπροβατοτροφικών μονάδων της περιοχής. Σύνταξη μελέτης για τον προσδιορισμό των εκτρεφομένων φυλών αιγοπροβάτων στην περιοχή Ελασσόνας και γενοτυπικός έλεγχος. Σύνταξη μελέτης των φυσικών συνθηκών της επαρχίας Ελασσόνας, όπου παράγεται το «αρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας», ( έδαφος, κλίμα και χλωρίδα). Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

6 Σύνταξη μελέτης υγιεινής κατάστασης των αιγοπροβάτων περιοχής Ελασσόνας (μεταδοτικά νοσήματα και παρασιτώσεις) και τρόποι αντιμετώπισής των. Σύνταξη μελέτης ποιοτικού ελέγχου των κρεάτων των αμνοεριφίων γάλακτος Ελασσόνας και καθορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των. Σύνταξη μελέτης της αγοράς για την ζήτηση των κρεάτων των αμνοεριφίων γάλακτος και πιθανών Ιστορικών στοιχείων, που συνδέουν τα προϊόντα με την περιοχή. Σύνταξη οριστικής μελέτης και προετοιμασία φακέλων αιτήσεων για την αναγνώριση ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) «Αρνάκι & Κατσικάκι Ελασσόνας». Οι 14 αναφερόμενες μελέτες δεν ήταν απλές περιγραφικές, αλλά ήταν καθαρά ερευνητικές και υλοποιηθήκαν από ερευνητικά Ινστιτούτα και εργαστήρια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος για την σύνταξη των μελετών και την διεκδίκηση των Π.Ο.Π. (Αρνάκι και Κατσικάκι) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαι υπερήφανος εγώ και οι συνεργάτες μου, διότι τελικά πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό επιστημονικό έργο υψηλού επιστημονικού και ερευνητικού κύρους. Αυτό τεκμηριώνεται από τα θετικά και επαινετικά σχόλια των Ελληνικών Κρατικών Αρχών, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοιο έργο, χωρίς δόση αλαζονείας, δεν υπήρξε,αλλά και κανένας Κρατικός ή ιδιωτικός φορέας (Περιφέρεια, πρώην Νομαρχία, Δήμος και ιδιωτικά μελετητικά γραφεία) δεν μπορεί να συντάξει αυτού του τύπου τις μελέτες, οι οποίες έγιναν για το Αρνάκι και Κατσικάκι Ελασσόνας, διότι δεν έχουν τα οργανωμένα και εξειδικευμένα εργαστήρια αλλά και το ειδικό προσωπικό και την πληθώρα επιστημόνων. Οι Καθαρά επιστημονικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποίησαν το ερευνητικό μέρος ήταν: Τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι Λάρισας: Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων, με ειδικές ερευνητικές ομάδες Τα Πανεπιστήμια: Θεσσαλίας και Α.Π.Θ. Τα ΕΘΙΑΓΕ Λάρισας και Θεσσαλονίκης Καθώς και 56 επιστήμονες του ιδιωτικού ή του Κρατικού Τομέα Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

7 Συντονιστής όλων των ερευνητικών ομάδων ορίσθηκε ο Δρ. Παναγιώτης Γούλας, Καθηγητής Ζωοτεχνίας του ΤΕΙ Λάρισας. Οι παράμετροι, οι οποίες μετρήθηκαν σε ερευνητικό επίπεδο ήταν οι εξής : Έδαφος, (συντάχθηκαν εδαφολογικοί χάρτες) Βοσκήσιμη ύλη (για πρωτεΐνες, λίπος, κυτταρίνη, τέφρα, ιχνοστοιχεία, μακροστοιχεία). Το μείγμα του σιτηρεσίου (πρωτεΐνες, λίπος, κυτταρίνη, τέφρα, ιχνοστοιχεία,μακροστοιχεία). Κλιματικές συνθήκες της Περιοχής. Μετρήσεις πολυφαινολών στο χόρτο βοσκής (αντιοξειδωτικές ουσίες για δημιουργία βιοενεργών τροφίμων). Χημικές αναλύσεις των κρεάτων (αρνιών και εριφίων γάλακτος) σε πρωτεΐνες, λίπος, συνδετικό ιστό, υγρασία, ph, λιπαρά οξέα, ω-3 και ω-6. Τεμαχισμό, ζύγιση του κάθε τεμαχίου και στατιστική επεξεργασία. Συσκευασία και τυποποίηση του κάθε τεμαχίου. Μικροβιολογικές αναλύσεις για παθογόνα μικρόβια και ΟΜΧ. Χρώματα των κρεάτων Βοτανική αξιολόγηση της χλωρίδας της περιοχής, με καταγραφή των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Ιογενή, παρασιτικά και μικροβιακά νοσήματα προσδιορισμό των εκτρεφομένων φυλών αιγοπροβάτων στην περιοχή Ελασσόνας και γενοτυπικός έλεγχος. Έρευνα Αγοράς της κατανάλωσης των κρεάτων αρνιών και κατσικιών γάλακτος Ελασσόνας. Ιστορικά στοιχεία για την τεκμηρίωση της διαχρονικής ενασχόλησης των κατοίκων της περιοχής Ελασσόνας με την αιγοπροβατοτροφία. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

8 Τα πάντα έγιναν με επιστημονική και ερευνητική τεκμηρίωση και όχι μία απλή περιγραφή, για αυτό το λόγο τόνισα και παραπάνω ότι οι μελέτες μας δεν μπορούν να γίνουν από ένα απλό υπηρεσιακό Κρατικό φορέα ή ιδιωτικό γραφείο. Πληροφορίες αναζητήσαμε σε όλες τις Κρατικές και Συνεταιριστικές υπηρεσίες της Θεσσαλίας, οι οποίες είχαν σχέση με την κτηνοτροφία. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Ο.Π. (Αρνάκι και κατσικάκι) Περιοχής ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1) Περιγραφή των προϊόντων, τα οποία θα φέρουν την σφραγίδα Π.Ο.Π. (Αρνάκι και Κατσικάκι, Περιοχής Ελασσόνας). Πρόκειται για νωπά κρέατα αρνιών και κατσικιών γάλακτος βάρους 6,5-10,5 κιλά, ηλικίας ημερών για τα αρνιά, βάρους 5,5-9,0 κιλά και ημερών για τα κατσικάκια. Τα δύο αναφερόμενα είδη πρέπει να προέρχονται από αιγοπρόβατα, τα οποία θα φέρουν τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών, που διαβιούν στην ευρύτερη ηπειρωτική Χώρα (μικρή σωματική διάπλαση, κοντά αλλά δυνατά πόδια, ισχυρή ιδιοσυγκρασία, αντοχή σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, ανθεκτικότητα σε ασθένειες, καθώς και μεγάλη ικανότητα στο βάδισμα). Τα αιγοπρόβατα του ανωτέρω πληθυσμού διαβιούν σε εκτατικές ή ημιεκτατικές συνθήκες, στην Επαρχία Ελασσόνας, όπως καθορίζεται και οριοθετείται η περιοχή παρακάτω, και βόσκουν σε ορεινούς βοσκότοπους, σε υψόμετρα άνω των 250m. Το κρέας αρνιού και κατσικιού γάλακτος Π.Ο.Π. θα πωλείται μόνο φρέσκο (νωπό) ως: α) ολόκληρο, β) σε ημιμόρια και γ) σε τεμάχια. Αποκλείονται από τα Π.Ο.Π. ξένες φυλές ή και Ελληνικές φυλές άλλων περιοχών. Το κρέας των αρνιών και κατσικιών Π.Ο.Π. Ελασσόνας έχουν χαρακτηριστικό άρωμα, με ευχάριστη οσμή και γεύση, είναι τρυφερό και χυμώδες με στρώμα λίπους ελάχιστο, με υψηλά ποσοστά λινολενικού οξέος, χρώμα κρέατος λευκό έως απαλό ροζ, σύμφωνα με τους Κοινοτικούς κανονισμούς. 2) Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) Τα αμνοερίφια, θα τρέφονται μέχρι την ηλικία της σφαγής αποκλειστικά με μητρικό γάλα. Η διατροφή των αιγοπροβάτων θα στηρίζεται στην ελεύθερη βόσκηση σε ορεινά βοσκοτόπια (υψόμετρου άνω των 250m) και στους τεχνητούς λειμώνες. Θα Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

9 χορηγούνται συμπληρωματικές ζωοτροφές, ως επί το πλείστον δημητριακά, ψυχανθή, λαχανικά, άχυρο, τριφύλλι, προϊόντα ελαιούχων σπερμάτων, που παράγονται κυρίως στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Οι τεχνητοί λειμώνες λιπαίνονται με φυσική κοπριά των ζώων της γεωγραφικής περιοχής, ενώ αποκλείεται η χρήση εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων. 3) Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό σε φέτες και συσκευασία κ.λ.π. Τα εργαστήρια τεμαχισμού και συσκευασίας των κρεάτων Π.Ο.Π. πρέπει να βρίσκονται στην προτεινόμενη ελεγχόμενη ζώνη, για τους ακόλουθους λόγους: α) Τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας και της καταγωγής, προς αποφυγή νοθείας. Διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι από την αιτούσα ομάδα (αυτοέλεγχος, πέραν των Κρατικών ελέγχων) σε όλα τα στάδια παραγωγής εντός της οριοθετημένης περιοχής. β) Εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου και της έλλειψης σύγχρονου οδικού δικτύου εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης, η πολύωρη μεταφορά των ζώων προκαλεί προβλήματα ευζωίας των ζώων (όπως συνωστισμό και stress), με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα του τελικού προϊόντος γ) Η μεταφορά του κρέατος σε μεγάλες αποστάσεις, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές (υψηλές θερμοκρασίες, έκθεση στον ήλιο κ.λ.π.), έχει παρατηρηθεί ότι: - μειώνει την ικανότητα συγκράτησης νερού του κρέατος, με δυσμενείς επιπτώσεις στην τρυφερότητά αυτού. - οξειδώνει το χρώμα, με αποτέλεσμα το κρέας να γίνεται πιο σκουρόχρωμο και να μειώνεται η εμπορικότητά του, και τέλος - οδηγεί σε τάγγιση του λίπους και απώλεια των αρωματικών ουσιών του κρέατος. 4) Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση Πέραν της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας τίθεται το ακόλουθο σήμα: Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

10 5. Συνοπτική Οριοθέτηση της Γεωγραφικής Περιοχής Η γεωγραφική περιοχή στην οποία παράγεται το ΑΡΝΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ο.Π., περιλαμβάνει ολόκληρη την Επαρχία Ελασσόνας, τον σημερινό Καλικρατικό δήμο Ελασσόνας και το Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου του ίδιου νομού. Ζώα τα οποία βρίσκονται εκτός της περιοχής αυτής δεν μπορούν να φέρουν το σήμα των Π.Ο.Π. 6.Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής Η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη είναι ημιορεινή και ορεινή, παρουσιάζει ποικιλία υψομέτρων από 250Μ έως 2.918Μ. Το 60% της έκτασης είναι βοσκότοποι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία χόρτων, βοτάνων, και αρωματικών φυτών. Οι βοσκήσιμες εκτάσεις της Επαρχίας Ελασσόνας περιλαμβάνουν φυσικούς βοσκότοπους, γεωργική γη που καλλιεργείται για την παραγωγή ζωοτροφών, αγραναπαύσεις και εποχιακά βοσκήσιμες εκτάσεις. Οι φυσικοί βοσκότοποι καλύπτονται από ποολίβαδα, θαμνολίβαδα και μερικώς δασοσκεπή λιβάδια. Το πλέον χαρακτηριστικό των περιοχών αυτών είναι η μεγάλη βιοποικιλότητα της υφιστάμενης χλωρίδας, με πολλά αρωματικά φυτά. Εκτρέφονται ντόπιοι πληθυσμοί αιγοπροβάτων, τα οποία είναι μικρόσωμα, λιτοδίαιτα και προσαρμοσμένα στις ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Η εκτατική εκτροφή των αιγοπροβάτων αποτελεί ένα αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού και της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και αναγκαίο κομμάτι της καθημερινής ζωής στην επαρχία Ελασσόνας. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

11 7. Ιδιαιτερότητα των προϊόντων Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κρεάτων «αρνιών και κατσικιών Π.Ο.Π. Ελασσόνας», οφείλονται στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής (Ορεινές και Ημιορεινές εκτάσεις), με πλούσια βλάστηση και με μεγάλη ποικιλία φυτών (μόνο στον Όλυμπο συναντούμε είδη φυτών), και μάλιστα πολλά αρωματικά. Τα ζώα που βόσκουν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ελασσόνας καταναλώνουν μια μεγάλη ποικιλία από χόρτα, βότανα και φυτά. Ακόμη, τα ζώα αυτά διανύουν συχνά μεγάλες αποστάσεις και αυτό προκαλεί μία διαφορετική σωματική διαμόρφωση, σε σχέση με ζώα που ζουν σε χαμηλότερα υψόμετρα και, κυρίως, σε σχέση με ζώα που ζουν σταβλισμένα. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες πολλών αρωματικών φυτών δίδουν ιδιαίτερο άρωμα και γεύση στο γάλα και, ειδικότερα, στο κρέας των αμνοεριφίων, χαρακτηριστικό της γεύσης και του αρώματος και για αυτό τον λόγο γίνονται περιζήτητα από το καταναλωτικό κοινό. Η ένταση του αρώματος συνδέεται θετικά με το λινολενικό οξύ (C18:3), το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερα ποσοστά στα ζώα ελεύθερης βοσκής και συνδέουν τα ειδικά αυτά επιζητούμενα χαρακτηριστικά των κρεάτων αρνιών και κατσικιών γάλακτος με το έδαφος, την βλάστηση και στο μικροκλίμα της Επαρχίας Ελασσόνας. Έγιναν αναλύσεις λιπαρών οξέων σε αμνοερίφια της Ελασσόνας και βρέθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες σε λινολενικό οξύ (C18:3), σε σχέση με αντίστοιχες των αμνοεριφίων των πεδινών εκτάσεων. Πέραν αυτών, το είδος της διατροφής, η φυλή, ο τρόπος εκτροφής, η ηλικία και η αναπαραγωγική κατάσταση του ζώου επηρεάζουν το άρωμα. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του κρέατος «των αμνοεριφίων Π.Ο.Π. Ελασσόνας» οφείλονται : α) Στις ντόπιες φυλές αιγοπροβάτων, οι οποίες είναι λιτοδίαιτες, ανθεκτικές και πλήρως προσαρμοσμένες στο ιδιαίτερο αυτό γεωγραφικό περιβάλλον, β)στον ελεύθερο ενσταβλισμό και στην καθημερινή βόσκηση των αιγοπροβάτων στους βοσκότοπους, γ) στην μεγάλη ποικιλία της βλάστησης, χόρτων, βοτάνων και των αρωματικών φυτών, δ) στην ποικιλία των υψομέτρων από 250m 2.918Μ υψόμετρο, ε) στο έδαφος και στο μικροκλίμα της περιοχής, στ) στην διατροφή αποκλειστικά με γάλα της μητέρας Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

12 ζ) στα υψηλά ποσοστά του λιπαρού οξέος του λινολενικού οξέος (C18:3). Η εκτροφή αιγοπροβάτων και η παραγωγή κρέατος από «αμνοερίφια Π.Ο.Π. Ελασσόνας», είναι διαχρονική και καταγεγραμμένη στα βάθη των αιώνων, γίνεται για κατανάλωση στις αγορές της Λάρισας, της Κατερίνης, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του εξωτερικού (Ιταλίας, Ισπανίας και Κύπρου). Η διαχρονική απασχόληση των κατοίκων της περιοχής με την προβατοτροφία και την αιγοτροφία και η ιδιαίτερη ποιότητα του κρέατος των αρνιών και κατσικιών Ελασσόνας τεκμηριώνονται και από τα ακόλουθα στοιχεία: Μεγάλη ανάπτυξη της εκτροφής των αιγοπροβάτων (επί Βυζαντινής εποχής και επί Τουρκοκρατίας ), με σημαντικές εξαγωγές στην Ευρώπη και, ιδιαίτερα, στη Βιέννη, στο Βουκουρέστι και στην Τεργέστη. 1) Από τα ήθη και έθιμα της περιοχής Ελασσόνας, τα οποία συνδέονται με τις ασχολίες και την ζωή των κατοίκων στους Αιώνες, όπως : Τα Μπαμπαλιούρια: ένα Πρωτοχρονιάτικο έθιμο με πολύπλοκη μεταμφίεση. Οι μεταμφιεσμένοι φέρουν στο στήθος βαριά κουδούνια και «κυπριά», τα οποία ζυγίζουν 3-6 κιλά και κάνουν πολύ θόρυβο. Στο κεφάλι τους τοποθετούν ειδική μάσκα από δέρμα (τομάρι) ζώου αίγας ή προβάτου, χρώματος μαύρου ή άσπρου.τα Μπαμπαλιούρια είναι παλαιά έκφραση της ασχολίας των κατοίκων με την αιγοπροβατοτροφία, η οποία έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων. Το Πανηγύρι της Ολυμπιώτισσας στην Ελασσόνα, από τα μεγαλύτερα και τα ονομαστότερα στην Ελλάδα. Οι πιστοί κρατούσαν στα χέρια τους κεριά και άλλα τάματα. Ξεκινούσαν από απόσταση δύο και τριών ημερών πορείας, με τα πόδια, για να έλθουν στην χάρη της να προσκυνήσουν, να φέρουν τα τάματά τους, να ζητήσουν χάρη και έλεος, ελπίδα και παρηγοριά, κουβαλώντας «πρόβατα, γίδια, γελάδια, άλογα, μοσχάρια και δαμάλια», τα οποία έδεναν στον περίβολο. 2) Από το μεγάλο παζάρι της Ελασσόνας επί Τουρκοκρατίας ( ), ένα από τα τρία μεγαλύτερα και γνωστά σε Ευρώπη και Ασία της εποχής Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

13 εκείνης, γινόταν ξεχωριστό ζωοπάζαρο αμνοεριφίων και υπήρχαν πολλά ψητοπωλεία, όπου Έλληνες και Τούρκοι κατανάλωναν ψητά αρνιά και ερίφια. 3) Από τα φημισμένα παλαιά Ψητοπωλεία (πριν το 1940) της περιοχής, όπου καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ημερησίως ψητού κρέατος από «Κατσικάκι Ελασσόνας», λόγω της νοστιμιάς και του αρώματός τους. 4) Από την μεγάλη ζήτηση (για κατανάλωση), λόγω φήμης, από τις Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη Θεσσαλία, Κρήτη κ.λ.π. ) και το εξωτερικό (Ιταλία, Ισπανία και Κύπρο ) την τελευταία 15ετία. Υποβλήθηκαν όλες οι μελέτες στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αξιολόγηση. Λόγου της αλλαγής του Καν. 2081/92 με 510/2006, επειδή τα 15 Κράτη μέλη έγιναν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διορθώθηκαν όλες οι μελέτες και επανυποβλήθηκαν εκ νέου, σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό (510/2006). Μετά από έλεγχο των μελετών από την Νομαρχία και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, στάλθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θετική εισήγηση. Το Υπουργείο έστειλε περιλήψεις των δύο προτάσεων σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας, για τυχόν ενστάσεις. Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των ενστάσεων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέβη στις εξής αποφάσεις: α) με το υπ. αριθ. πρωτ / έγγραφό του, κάνει δεκτή την αποδοχή του αιτήματος καταχώρησης της ονομασίας «ΑΡΝΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» (από την Ε.Α.Σ. Ελασσόνας) στο μητρώο των Π.Ο.Π.- Π.Γ.Ε.». β) Το Υπουργείο, στην συνέχεια, στέλνει στην European Commission στις Βρυξέλλες έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 3559/ για καταχώρηση της ονομασίας «ΑΡΝΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», στο Κοινοτικό Μητρώο Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε. (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ). Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

14 γ) με το υπ. αριθ. πρωτ / κάνει δεκτή την αποδοχή του αιτήματος καταχώρησης της ονομασίας «ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», (από την Ε.Α.Σ.) στο μητρώο των Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε.». δ) Το Υπουργείο, στην συνέχεια, στέλνει στην European Commission στις Βρυξέλλες έγγραφο με αριθμό πρωτ / για καταχώρηση της ονομασίας «ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» στο Κοινοτικό Μητρώο Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε. (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από μελέτη και έλεγχο (2 ετών περίπου) από τα αντίστοιχα όργανά της, αποφάσισε τα εξής: Στις 12 Νοεμβρίου 2010, δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Οfficial journal C307, ), την έγκριση πιστοποίησης κρεάτων αρνιών γάλακτος Περιοχής Ελασσόνας ως Π.Ο.Π. και Στις 27 Νοεμβρίου 2010, δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (official journal C322, ), την έγκριση πιστοποίησης κρεάτων Κατσικιών γάλακτος Περιοχής Ελασσόνας ως Π.Ο.Π. Ήδη ολοκληρώθηκε και ο χρόνος των ενστάσεων και η Ε.Ε. δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (official journal L195, ), την έγκριση καταχώρησης ονομασίας στο μητρώο των προστατευομένων ονομασιών προέλευσης και των προστατευομένων γεωγραφικών ενδείξεων (Αρνάκι Ελασσόνας Arnaki Elassonas Π.Ο.Π.). Για το Κατσικάκι Ελασσόνας ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ενστάσεων, που είχαν δικαίωμα τα 27 Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (official journal L260, ), την οριστική έγκριση καταχώρησης ονομασίας στο Μητρώο των Προστατευομένων Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

15 Ονομασιών Προέλευσης και των Προστατευομένων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Κατσικάκι Ελασσόνας - Katsikaki Elassonas Π.Ο.Π.). Οι εγκρίσεις αυτές θα δώσουν προστιθέμενη αξία στους αιγοπροβατοτρόφους της Περιοχής Ελασσόνας, σε εκείνους οι οποίοι θα ενταχθούν στα Π.Ο.Π. και οι οποίοι θα προσφέρουν στον καταναλωτή Αρνάκι και Κατσικάκι γάλακτος Ελασσόνας, υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών, παραγόμενα με τις αυστηρές λεπτομέρειες του Κανονισμού 510/2006 ΕΟΚ. Φορείς που Συνεργάσθηκαν για την σύνταξη των μελετών ήταν οι παρακάτω: 1 ον ) Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελασσόνας 2 ον )Οι Κτηνοτροφικοί σύλλογοι Επαρχίας Ελασσόνας 3 ον ) Η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων 4 ον ) Το Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας 5 ον ) Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6 ον ) Τα ΕΘΙΑΓΕ Λάρισας και Θεσσαλονίκης 7 ον ) Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, Τμήμα Γ, Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε. και ιδιότυπων παραδοσιακών προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (με προϊσταμένη την κ. Βρανάκη και Τμηματάρχη την κ. Παγίδα), 8 ον ) Η Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ( με Διευθυντή τον κ. Τσιμπλούλη Ιωάννη ). 9 ον ) Η Μητρόπολη Ελασσόνας (πολλά ιστορικά στοιχεία για την περιοχή Ελασσόνας βρέθηκαν στους Κώδικες των Μοναστηριών). 10 ον )Το Επαρχείο Ελασσόνας 11 ον )Οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Επαρχίας Ελασσόνας 12 ον )Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. Λάρισας 13 ον ) Το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ελασσόνας. 14 ον ) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Ν.Α. Λάρισας και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία Ελασσόνας. 15 ον ) Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ελασσόνας. 16 ον ) Η Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη Αθηνών. 17 ον ) Κεντρικές Βιβλιοθήκες των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

16 ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (11/2011), ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΩΣ Π.Ο.Π (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ Π.Γ.Ε (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ) ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια των Καν.(ΕΟΚ) 2081/92 & 510/06 του Συμβουλίου TYPIA Α/Α ΠΡΟΪΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία αναγνώριση ς ΠΟΠ ή ΠΓΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Ανεβατό ΠΟΠ / (ΦΕΚ 24/ ) 2 Γαλοτύρι ΠΟΠ / (ΦΕΚ 8/ ) 3 Γραβιέρα Αγράφων ΠΟΠ / (ΦΕΚ 16/ ) 4 Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 16/ ) 5 Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ / (ΦΕΚ 23/ ) & / (ΦΕΚ 1725/ ) 6 Καλαθάκι Λήμνου ΠΟΠ / (ΦΕΚ 16/ ) 7 Κασέρι ΠΟΠ / (ΦΕΚ 8/ ) 8 Κατίκι Δομοκού ΠΟΠ / (ΦΕΚ 16/ ) 9 Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ / (ΦΕΚ 8/ ) 10 Κοπανιστή ΠΟΠ / (ΦΕΚ 16/ ) 11 Λαδοτύρι Μυτιλήνης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 25/ ) 12 Μανούρι ΠΟΠ / (ΦΕΚ 8/ ) 13 Μετσοβόνε ΠΟΠ / (ΦΕΚ 23/ ) 14 Μπάτζος ΠΟΠ / (ΦΕΚ 25/ ) 15 Ξυνομυζήθρα Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 18/ ) 16 Πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ / (ΦΕΚ 24/ ) 17 Σαν Μιχάλη ΠΟΠ / (ΦΕΚ 23/ ) 18 Φέτα ΠΟΠ / (ΦΕΚ 8/ ) 19 Σφέλα ΠΟΠ / (ΦΕΚ 25/ ) 20 Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού ΠΟΠ / (ΦΕΚ 25/ ) 21 Ξύγαλο Σητείας ή Ξίγαλο Σητείας ΠΟΠ C312/2010 ΣΕΛ.25 (L200/2011 σελ.12 ) Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

17 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Μαστιχέλαιο Χίου ΠΟΠ / (ΦΕΚ 17/ ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κρόκος Κοζάνης ΠΟΠ C207 / 1998 σελ.2 (L046/ ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια των Καν.(ΕΟΚ) 2081/92 & 510/06 του Συμβουλίου ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κατηγορία αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια ΠΟΠ / (ΦΕΚ 16/ ) 2 Αρνάκι Ελασσόνας ΠΟΠ C307/2010 σελ.24 (L195/2011 σελ.34) 2 Κατσικάκι Ελασσόνας ΠΟΠ C323/2010 σελ.31 (L260/2011 σελ.3) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου ΓΟΜΕΣ - ΡΗΤΙΝΕΣ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Τσίκλα Χίου ΠΟΠ / (ΦΕΚ 17/ ) 2 Μαστίχα Χίου ΠΟΠ / (ΦΕΚ 17/ ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

18 στα πλαίσια των Καν.(ΕΟΚ) 2081/92 & 510/06 του Συμβουλίου ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ 1. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1 Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 677/ ) 2 Λυγουριό Ασκληπιείου ΠΟΠ / (ΦΕΚ 871/ ) 3 Βόρειος Μυλοπόταμος ΠΟΠ / (ΦΕΚ Ρεθύμνης Κρήτης 769/ ) 4 Κροκεές Λακωνίας ΠΟΠ / (ΦΕΚ 24/ ) 5 Πέτρινα Λακωνίας ΠΟΠ / (ΦΕΚ 17/ ) 6 Κρανίδι Αργολίδας ΠΟΠ / (ΦΕΚ 15/ ) 7 Πεζά Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 574/ ) 8 Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 575/ ) 9 Λακωνία ΠΓΕ / (ΦΕΚ 955/ ) 10 Χανιά Κρήτης ΠΓΕ / (ΦΕΚ 821/ ) 11 Κεφαλονιά ΠΓΕ / (ΦΕΚ 15/ ) 12 Ολυμπία ΠΓΕ / (ΦΕΚ 745/ ) 13 Λέσβος ή Μυτιλήνη ΠΓΕ / (ΦΕΚ 575/ ) 14 Πρέβεζα ΠΓΕ / (ΦΕΚ 871/ ) 15 Ρόδος ΠΓΕ / (ΦΕΚ 15/ ) 16 Θάσος ΠΓΕ / (ΦΕΚ 871/ ) 17 Καλαμάτα ΠΟΠ / (ΦΕΚ 821/ ) 18 Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 574/ ) 19 Σητεία Λασιθίου Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 878/ ) 20 Αποκορώνας Χανίων Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 878/ ) 21 Σάμος ΠΓΕ / (ΦΕΚ 574/ ) 22 Ζάκυνθος ΠΓΕ / (ΦΕΚ 669/ ) 23 Εξαιρετικό παρθένο ΠΟΠ C241 / 2001 σελ. 12 ελαιόλαδο Θραψανό 24 Φοινίκι Λακωνίας ΠΟΠ C180 / 2001 σελ Άγιος Ματθαίος ΠΓΕ C321 / 2003 σελ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία 27 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης ΠΟΠ C128 / 2006 σελ. 11 ΠΟΠ C232 / 2009 σελ. 27 (L118/2010 σελ.8) Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

19 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 510/06 του Συμβουλίου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ 1 Κρητικό Παξιμάδι ΠΓΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια των Καν.(ΕΟΚ) 2081/92 & 510/06 του Συμβουλίου ΦΡΟΥΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΟΣΠΡΙΑ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Ακτινίδιο Σπερχειού ΠΟΠ / (ΦΕΚ 25/ ) / (ΦΕΚ 58/ ) 2 Κελυφωτό φυστίκι ΠΟΠ / (ΦΕΚ Φθιώτιδας 18/ ) 3 Κούμ Κουάτ Κέρκυρας ΠΓΕ / (ΦΕΚ 17/ ) 4 Ξερά σύκα Κύμης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 6/ ) 5 Μήλα Ζαγοράς Πηλίου ΠΟΠ / (ΦΕΚ 17/ ) 6 Τσακώνικη μελιτζάνα ΠΟΠ / (ΦΕΚ Λεωνιδίου 934/ ) 7 Φυστίκι Μεγάρων ΠΟΠ / (ΦΕΚ 17/ ) 8 Φυστίκι Αίγινας ΠΟΠ / (ΦΕΚ 18/ ) 9 Σύκα Βραβρώνας ΠΓΕ / (ΦΕΚ Μαρκοπούλου Μεσογείων 18/ ) 10 Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης ΠΟΠ / (ΦΕΚ 16/ ) 11 Κεράσια τραγανά ΠΟΠ / (ΦΕΚ Ροδοχωρίου 23/ ) 12 Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά ΠΟΠ / (ΦΕΚ Τριπόλεως 17/ ) 13 Ροδάκινα Νάουσας ΠΟΠ / (ΦΕΚ 23/ ) 14 Φασόλια γίγαντες ελέφαντες ΠΓΕ 113 / (ΦΕΚ 25/18- Κάτω Νευροκοπίου 01-94) 15 Φασόλια κοινά μεσόσπερμα ΠΓΕ 114 / (ΦΕΚ 25/18- Κάτω Νευροκοπίου 01-94) / (ΦΕΚ 16 Φασόλια (γίγαντες ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας 17 Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας 1007 Β) ΠΓΕ 112 / (ΦΕΚ 25/ ) / (ΦΕΚ 1007 Β) ΠΓΕ 111 / (ΦΕΚ 25/ ) / (ΦΕΚ 1007 Β) Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

20 18 Κορινθιακή Σταφίδα ΠΟΠ / (ΦΕΚ Βοστίτσα 864/ ) 19 Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου ΠΓΕ C166 / 2001 σελ Ακτινίδιο Πιερίας ΠΓΕ C76 / 2002 σελ.7 21 Μήλο Καστοριάς ΠΓΕ C67 / 2002 σελ Φασόλια Γίγαντες-Ελέφαντες ΠΓΕ L203 / 2003 σελ.9 Καστοριάς 23 Σταφίδα Ζακύνθου ΠΟΠ C179/ 2007 σελ.19 (L141 / 2008 σελ.11) 24 Φάβα Σαντορίνης ΠΟΠ C179/ 2007 σελ.19 (L266 / 2010 σελ.54 ) 25 Φιρίκι Πηλίου ΠΟΠ C222/2010 σελ.9 (L110/2011 σελ.16) 26 Σταφίδα Ηλείας ΠΓΕ C233/2010 σελ.20 (L122/2011 σελ.65) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ) στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου ΨΑΡΙΑ ΜΑΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ / ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κατηγορία αναγνώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Αυγοτάραχο Μεσολογγίου ΠΟΠ / (ΦΕΚ 3/ ) Στους παραπάνω πίνακες, καταγράφονται όλα τα πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδας μέχρι σήμερα, ως Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Οκτώβριος του 2011). Στα προϊόντα της Ζωικής Παραγωγής (νωπά κρέατα και κρεατοσκευάσματα), πέραν από το αρνάκι και κατσικάκι Ελασσόνας, τα οποία πιστοποιήθηκαν τελευταία (τον Ιούλιο και τον Οκτώβριο του 2011, αντίστοιχα), δεν υπάρχουν άλλες πιστοποιήσεις. Αντίθετα, στις άλλες χώρες της Ε.Ε. υπάρχει πληθώρα Πιστοποιημένων προϊόντων στις δύο αναφερόμενες κατηγορίες. Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Λάρισας, με επικεφαλής τον Καθηγητή Ζωοτεχνίας Δρ. Παναγιώτη Γούλα, και σε συνεργασία με τα τμήματα του ΤΕΙ/Λάρισας (Ζωικής Παραγωγής, Δασοπονίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων), την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα ΕΘΙΑΓΕ Λάρισας & Θεσσαλονίκης, την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και με 56 ακόμη επιστήμονες, συνέταξαν τις μελέτες (14) και πιστοποίησαν τα αρνιά και κατσίκια γάλακτος Ελασσόνας ως Π.Ο.Π. από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι πρώτες πιστοποιήσεις, οι οποίες έγιναν στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των κρεάτων. Οι αναφερόμενες εγκρίσεις θα δώσουν προστιθέμενη αξία στα δύο προϊόντα και θα παραχθούν κρέατα για την κατανάλωση με τις αυστηρές προδιαγραφές του Καν. 510/2006. Πέραν των αναφερομένων παραπάνω, υπάρχουν αιτήματα για αξιολόγηση πιστοποίησης ως Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εξής Γεωργικών Προϊόντων ( βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου): Μανταρίνι Χίου Πατάτα Νάξου Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

προϊόντων Βιολογική Γεωργία»

προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Θέμα: «Προοπτικές της πιστοποίησης των Ελληνικών αγροτο-διατροφικών προϊόντων Βιολογική Γεωργία» Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Γεωπόνος MSc, ΓΠΑ Τεχνικός Σύμβουλος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως 04 τευχοσ Νο καλοκαιρι 2015 Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη ιατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των εωργοκτηνοτροφικών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΦΕΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) :ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μπούρμπου Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓH-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ......σελ. 5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.10 1.1 Ζωικός πληθυσμός -τρόπος και συνθήκες εκτροφής σελ.11 1.2 Χωροταξική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Περίληψη... 4 2 Εισαγωγή - Γενικά Χαρακτηριστικά Κλάδου... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές ΔΗΜΗΤΡΑ 24 / 25 ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές Γεώργιος Γκούμας, MSc, Τεχνολόγος Τροφίμων Φωτεινή Σηφακάκη, MSc,Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήμα Πιστοποίησης Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #7 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Εχουν μέλλον τα τροπικά και υποτροπικά φυτά»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α Ρ ΙΣΤΟΤ ΕΛ ΕΙΟ ΠΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙ ΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ του ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΘΗΝΑ 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στατιστικά στοιχεία Γεωγραφική κατανομή ελαιολάδου... 7 2.1 Παραγωγική δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή Αγροτικών Ζώων» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΙΣΤΗΜΙΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙ ΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γενετική Βελτίωση, Αναπαραγωγή και ιατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΟΔΗΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΕΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Απριλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 20 Απριλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 129 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Περιεχόμενα Τευχος 129 Παρασκευη 20 απριλιου 2012 Θέματα 6 Γκρέιπφρουτ: Μια καλλιέργεια που φθίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Λασηθιωτάκη Μπέλλα Α.Μ. 13338 Μαγκουρίλου Παναγιώτα Α.Μ. 12172 Ροζακέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο κλάδος του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον»

«Ο κλάδος του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο κλάδος του ελαιόλαδου στην Ελλάδα, οι τρόποι διάθεσης του στις αγορές, προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 92 Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 ΠεριεχΟμενα Ζημιές από παγετό σε φυτείες Ροδιάς κατά την περίοδο 2010 2011 6 Σχέδιο Νόμου για Φυτοπροστατευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ Γ. ΒΑΪΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα