ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ. Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε."

Transcript

1 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ ΚΑΙ ΕΠΙΠ Ματίνα Φουρναράκου Συμβουλευτικός τομέας ΕΤΑΤ Α.Ε.

2 ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Λόγοι καθιέρωσης: Ενθάρρυνση της ποικίλης αγροτικής παραγωγής Προστασία ονομασιών από κακή χρήση και μίμηση Καλύτερη κατανόηση του ειδικού χαρακτήρα των προϊόντων από τους καταναλωτές Κανονισμοί της Ε.Ε.: ΚΑΝ. (ΕΚ) 510/2006 σε αντικατάσταση του ΚΑΝ. (ΕΚ) 2081/92: για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης ΚΑΝ. (ΕΚ) 1898/2006: σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 510/2006 ΚΑΝ. (ΕΚ) 509/2006 σε αντικατάσταση του ΚΑΝ. (ΕΚ) 2082/92: για τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) Ονομασία Προέλευσης: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που: Κατάγεται από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή Η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον (φυσικοί και ανθρώπινοι παράγοντες κλίμα, ποιότητα εδάφους, εμπειρία) Ηπαραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία του πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) Γεωγραφική ένδειξη: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που: Κατάγεται από την εν λόγω γεωγραφική περιοχή Η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή Ηπαραγωγήή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΓΕ (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) Βασική ιδέα Μια γεωγραφική ένδειξη αξίζει προστασίας ακόμα και όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι το προϊόν οφείλει τα ειδικά χαρακτηριστικά του στην περιοχή προέλευσής του.

6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΟΠ & ΠΓΕ Μη γεωγραφικά ονόματα: Ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις, εφόσον το όνομα είναι παραδοσιακά συνδεδεμένο με την περιοχή (π.χ. Γαλοτύρι) Ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις εξομοιούνται με ονομασίες προέλευσης: Παρόλο που οι Α ύλες προέρχονται από γεωγραφική περιοχή ευρύτερη ή διαφορετική από την περιοχή μεταποίησης, εφόσον: Η περιοχή παραγωγής της Α ύλης οριοθετείται Υπάρχουν ειδικοί όροι παραγωγής των Α υλών Υπάρχει καθεστώς ελέγχου που εξασφαλίζει την τήρηση των όρωνγιαταπροϊόνταπγε Οι εν λόγω ονομασίες πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί ως ονομασίες προέλευσης στην χώρα προέλευσης πριν από την 1 η Μαΐου 2004

7 ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Κοινές ονομασίες Γεωγραφικά ονόματα που με την πάροδο των χρόνων έχουν φτάσει να προσδιορίζουν μια κατηγορία προϊόντων που δεν προέρχονται υποχρεωτικά από την περιοχή με το ίδιο όνομα Ονόματα φυτικών ποικιλιών ή ζωικών φυλών Ομώνυμες ονομασίες Ονομασίες που ταυτίζονται πλήρως ή εν μέρει με ήδη καταχωρισμένες ονομασίες Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο εφόσον διακρίνονται σαφώς από εκείνες που έχουν ήδη καταχωρισθεί και δεν παραπλανάται ο καταναλωτής Εμπορικά σήματα Ονομασίες που θα μπορούσαν να ταυτιστούν με κάποιο εμπορικό σήμα που λόγω της φήμης του, της αναγνωρισιμότητάς του και της διάρκειας χρησιμοποίησής του θα μπορούσε η καταχώρησή τους να παραπλανήσει τον καταναλωτή

8 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ, ΠΓΕ Οι βασικές προδιαγραφές του προϊόντος που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχώρησης είναι: Όνομα του προϊόντος Περιλαμβάνει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη Περιγραφή του προϊόντος Φυσικές ιδιότητες: σχήμα, χρώμα, βάρος κλπ Χημικά χαρακτηριστικά: ελάχιστη περιεκτικότητα λιπαρών, μέγιστη περιεκτικότητα ύδατος κλπ Μικροβιολογικές πληροφορίες: π.χ. παρουσία βακτηρίων Βιολογικές λεπτομέρειες: φυλή, ποικιλία κλπ Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά: γεύση, υφή, χρώμα, άρωμα κα Οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής Ακριβής καθορισμός των ορίων της περιοχής Η περιοχή μπορεί να οριοθετείται από φυσικούς ή ανθρώπινους παράγοντες και μερικές φορές από διοικητικά όρια

9 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ, ΠΓΕ (2) Αποδεικτικά στοιχεία για την καταγωγή του προϊόντος από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή Καθορίζεται σαφώς η διαδρομή του προϊόντος από την περιοχή παραγωγής μέχρι την τοποθέτησή του στην αγορά Προσδιορίζονται οι διαδικασίες με τις οποίες εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητά του Περιγραφή των μεθόδων παραγωγής Επαρκώς κατατοπιστική, ώστε να επιτρέπει σε κάθε παραγωγό μέσα στην οριοθετημένη περιοχή να παράγει το εν λόγω προϊόν εφόσον το επιθυμεί Περιλαμβάνει: Μέθοδο παραγωγής του προϊόντος Την αυθεντική τοπική μέθοδο παρασκευής Στοιχεία σχετικά με τη συσκευασία, όταν η αιτούσα ομάδα αιτιολογεί ότι η συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται στην οριοθετημένη περιοχή (για λόγους ποιότητας, διασφάλισης της καταγωγής ή ελέγχου)

10 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ, ΠΓΕ (3) Στοιχεία που τεκμηριώνουν το δεσμό του προϊόντος με τη γεωγραφική περιοχή Αποτελεί το πιο σημαντικό και ουσιαστικό σημείο των προδιαγραφών Αιτιολογεί γιατί το προϊόν πρέπει να παράγεται σε μια περιοχή και όχι σε άλλη Πως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος επηρεάζονται από τους περιβαλλοντικούς και ανθρώπινους παράγοντες της περιοχής Αρχές ή φορείς που ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και περιγραφή των καθηκόντων τους Ειδικούς κανόνες επισήμανσης σχετικά με το προϊόν Τυχόν απαιτήσεις από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις

11 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠ (Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα) Παραδοσιακό γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο του οποίου η ιδιοτυπία αναγνωρίζεται από την Κοινότητα Προϋποθέσεις κατοχύρωσης: Ιδιότυπα διακρίνονται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας Παραδοσιακά αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά για περίοδο που καταδεικνύει μετάδοση μεταξύ γενεών, δηλαδή για τουλάχιστον 25 έτη

12 ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΠ Έναόνομαγιαναμπορείνακαταχωρισθείπρέπει: Να είναι ιδιότυπο καθ εαυτό, δηλαδή να είναι παραδοσιακό ή να έχει καθιερωθεί εθιμικά, είτε Να εκφράζει την ιδιοτυπία του προϊόντος, χωρίς: Να αναφέρεται αποκλειστικά σε γενικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται για ένα σύνολο γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων Να είναι παραπλανητικό, όπως εκείνο που αναφέρεται σε προφανές χαρακτηριστικό του προϊόντος ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές Το όνομα μιας φυτικής ποικιλίας ή μιας ζωικής φυλής μπορεί να χρησιμοποιείται, υπό τον όρο ότι δεν είναι παραπλανητικό ως προς τη φύση του προϊόντος Να είναι σύμφωνο με τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα εμπορικά σήματα

13 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΠ Τα βασικά στοιχεία του προϊόντος που πρέπει να περιλαμβάνει ηαίτησηκαταχώρησηςείναι: Όνομα καταχώρησης Σε μία ή περισσότερες γλώσσες Με ή χωρίς αίτημα για δέσμευση του ονόματος - εφόσον δεν χρησιμοποιείται κατά νόμιμο, αναγνωρίσιμο και οικονομικώς σημαντικό τρόπο για παρεμφερή προϊόντα Περιγραφή του προϊόντος φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής Φύση και χαρακτηριστικά Α υλών ή συστατικών Μέθοδος παρασκευής

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΠ (2) Στοιχεία ιδιοτυπίας Εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος (φυσικοχημικά, μικροβιολογικά, οργανοληπτικά κα), είτε Μέθοδος παραγωγής, είτε Ειδικές συνθήκες κατά την παραγωγή Όχι λόγω παρουσίασης των προϊόντων Όχι λόγω προέλευσης ή γεωγραφικής καταγωγής Στοιχεία που αποδεικνύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα Παράγεται από παραδοσιακές Α ύλες, είτε Χαρακτηρίζεται από παραδοσιακή σύσταση, είτε Παραδοσιακό τρόπο παραγωγής ή/και μεταποίησης Στοιχειώδεις απαιτήσεις και διαδικασίες ελέγχου της ιδιοτυπίας

15 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΜΕ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΘΟΔΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΛΑΤΑΣΤΑΔΙΑΠΑΡΑ- ΟΛΑΤΑΣΤΑΔΙΑΠΑΡΑ- ΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗ- ΟΡΙΟΘΕΤΗ- ΜΕΝΗ ΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΠ ΠΟΠ ΠΓΕ ΠΓΕ ΕΠΙΠ ΕΠΙΠ

16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΠΟΠ & ΠΓΕ: Γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: π.χ. κρέατα, τυριά, μέλι, φρούτα, λαχανικά, δημητριακά Άλλα τρόφιμα: π.χ. προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, μπύρες, ζυμαρικά Ορισμένα γεωργικά προϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση αλλά συμβάλουν σημαντικά στο γεωργικό εισόδημα: π.χ. σανός, αιθέρια έλαια, μαλλί ΕΠΙΠ: Τα ανωτέρω γεωργικά προϊόντα ανθρώπινης κατανάλωσης και τρόφιμα Κάποιες επιπλέον κατηγορίες τροφίμων όπως: Σοκολάτα (και άλλα τρόφιμα που περιέχουν κακάο) Προμαγειρεμένα φαγητά Παρασκευασμένες αρτυματικές σάλτσες Σούπες/ ζωμοί Παγωτά και γρανίτες

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ Ομάδα παραγωγών: κάθε οργάνωση παραγωγών ή μεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο προϊόν Η ομάδα στέλνει μια αίτηση στην αρμόδια εθνική υπηρεσία (για την Ελλάδα το τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ & ΕΠΙΠ της Δ/νσης Βιολογικών προϊόντων του ΥπΑΑΤ) Μελέτη της αίτησης σε εθνικό επίπεδο και διενέργεια εθνικής διαδικασίας ένστασης Διαβίβαση της αίτησης στην Επιτροπή Εάν το προϊόν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, μία πρώτη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ- κής Κοινότητας πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ε.Ε. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει το όνομα του προστατευμένου προϊόντος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βάσει της ΚΥΑ /2007 οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 510/2006 σχετικά με τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι: Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ Παραλαμβάνει, αξιολογεί και διαβιβάζει στην Επιτροπή τις αιτήσεις καταχώρησης Δημοσιοποιεί τις αιτήσεις καταχώρησης, τροποποίησης και ακύρωσης Παραλαμβάνει και εξετάζει ενστάσεις σε εθνικό επίπεδο Μπορεί να υποβάλει η ίδια ενστάσεις και να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις για ενδεχόμενη επίτευξη συμφωνίας με άλλες χώρες Ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων χωρών όταν διαπιστώνει παρατυπίες σε προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ των χωρών αυτών

19 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΕΓΕΠ (AGROCERT) Υπεύθυνος για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των ΠΟΠ/ΠΓΕ Καθορίζει το έντυπο της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη των ενδιαφερομένων στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης Εγκρίνει τα αιτήματα ένταξης για την παραγωγή ή/και τη συσκευασία ΠΟΠ/ΠΓΕ Ελέγχει την τήρηση των προδιαγραφών σε οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει ή/και συσκευάζει προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ Χορηγείτουςκωδικούςαριθμούςσυσκευασίαςστις ενδιαφερόμενες εγκεκριμένες επιχειρήσεις Ελέγχει στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή και διάθεσης, την ορθή χρήση της καταχωρισμένης ονομασίας Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. Συμμετέχουν στους ελέγχους των επιχειρήσεων

20 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Όσον αφορά τα προϊόντα ΕΠΙΠ αναμένονται: Ο εφαρμοστικός του Καν. (ΕΚ) 509/2006 κανονισμός σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του. Αντίστοιχη με την προαναφερόμενη ΚΥΑ για την τυπική ανάθεση των αρμοδιοτήτων στις αντίστοιχες εθνικές αρχές

21 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ Το ξύδι οίνου εντάσσεται στο πλαίσιο του κανονισμού Τα φυσικά μεταλλικά νερά εξαιρούνται του κανονισμού Δημιουργούνται κανόνες επίλυσης περιπτώσεων ομωνυμίας μεταξύ των κρατών-μελών Διευκολύνεται η καταχώρηση προϊόντων από Γ χώρες και η υποβολή ενστάσεων από πολίτες Γ χωρών, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον Προβλέπεται δυνατότητα απαλοιφής μιας ονομασίας από το μητρώο κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων Καθορίζονται κανόνες επίλυσης διαφορών μεταξύ γεωγραφικών ενδείξεων και εμπορικών σημάτων Καταργείται η απλουστευμένη διαδικασία, με την οποία τα κράτη-μέλη μπορούσαν να υποδείξουν προϊόντα τους με καθιερωμένες εθνικά ονομασίες, χωρίς να υπόκεινται σε διαδικασία ένστασης

22 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠ Διευκολύνεται η καταχώρηση προϊόντων, η παραγωγή προϊόντων ΕΠΙΠ και η υποβολή ενστάσεων από πολίτες Γ χωρών Αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες, απλοποιούνται οι χρησιμοποιούμενοι όροι και υιοθετούνται πιο ακριβείς ορισμοί Καθορίζονται αποδεκτοί λόγοι ενστάσεων Μεταφέρονται περισσότερες αρμοδιότητες στις εθνικές αρχές, όπως η αξιολόγηση του παραδοσιακού και ιδιότυπου χαρακτήρα Προβλέπονται διατάξεις για την προστασία των υφιστάμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως των εμπορικών σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων

23 ΟΦΕΛΗΤΩΝΣΗΜΑΤΩΝΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Για τους παραγωγούς: Υψηλότερες τιμές, λόγω μεγαλύτερης αναγνωρισιμότητας και υψηλότερης ποιότητας των προϊόντων Αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού από προϊόντα απομιμήσεις που προωθούνται ως γνήσια Για την αγροτική ανάπτυξη: Στήριξη της αγροτικής οικονομίας, ιδίως των μειονεκτικών ή απομακρυσμένων περιοχών Στήριξη της αγροτικής ποικιλομορφίας Διατήρηση των τοπικών φυτικών ποικιλιών Δημιουργία νέων εργασιακών ευκαιριών Για τους καταναλωτές: Προϊόντα εγγυημένα για την αυθεντικότητα και την ποιότητά τους Δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη γκάμα ευρωπαϊκών παραδοσιακών τροφίμων Καλύτερη πληροφόρηση: Η ετικέτα παρέχει στοιχεία για την προέλευση, τα χαρακτηριστικά και τις παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής των προϊόντων

24 ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΟΥΜΕΡΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΠΓΕ: 750 προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ στην Ε.Ε. 270 αιτήσεις για νέα ΠΟΠ/ΠΓΕ Ο αριθμός των αιτήσεων συνεχώς αυξάνεται Η Ιταλία 1 η σε αριθμό προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ Η Ελλάδα στην 5 η θέση ΕΠΙΠ: 16 προϊόντα ΕΠΙΠ στην Ε.Ε. 11 αιτήσεις για νέα ΕΠΙΠ Η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει σε κατοχύρωση προϊόντων ΕΠΙΠ

25 Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ανά χώρα Ιταλία Γαλλία Ισπανία Πορτογαλία Ελλάδα Γερμανία Αγγλία Αυστρία Ολλανδία Τσεχία Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ανά κατηγορία Τυριά 23 Φρούτα, Λαχανικά, Δημητριακά 39 Κρέας Λίπη & Έλαια (Ελαιόλαδα) Προϊόντα Κρέατος Ποτά 84 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης Ψωμί, ζύμη, κέικ, γλυκά, μπισκότα κα αρτοσκευάσματα Μπύρα 154 Ελιές Ψάρια, Μαλάκια, Όστρακα 103 Μη βρώσιμα προϊόντα κ.α. Άλλα προϊόντα 104

26 Σας ευχαριστώ Τηλ.: Φαξ: Web:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές ΔΗΜΗΤΡΑ 24 / 25 ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές Γεώργιος Γκούμας, MSc, Τεχνολόγος Τροφίμων Φωτεινή Σηφακάκη, MSc,Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήμα Πιστοποίησης Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Φοιτήτρια : Πασχαλίδου Ροζαλίνα ΑΕΜ:4894 ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΦΕΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) :ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ]

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] 1 PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] [WP 3.2, Deliverable

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα

Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρµακα 2001L0082 EL 30.04.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 2001/82/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Νοεµβρίου 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ. Δρ. Αλεξάνδρα Μέγα Κτηνίατρος Προϊσταμένη Εποπτείας Ηπείρου

ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ. Δρ. Αλεξάνδρα Μέγα Κτηνίατρος Προϊσταμένη Εποπτείας Ηπείρου ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Δρ. Αλεξάνδρα Μέγα Κτηνίατρος Προϊσταμένη Εποπτείας Ηπείρου ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η νέα ΚΑΠ ενθαρρύνει την παραγωγή Ποιοτικών Αγροτικών Προϊόντων με σκοπό την Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Πλαίσιο Το οικολογικό σήµα της Ε.Ε. EU Flower είναι ένα εθελοντικό πρόγραµµα, σχεδιασµένο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ

Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ)ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Δ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ε) ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 Α) ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο

Fact Sheet. Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κυριότερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσµο Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Γεωργίας Ο τοµέας του ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Fact Sheet Το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν πολλαπλών χρήσεων. Εδώ και πολλές γενεές θεωρείται στη Μεσόγειο ως σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα