Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ασταυρίδης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Περίληψη: Στα πλαίσια του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών της θεωρητικής κατεύθυνσης της τελευταίας τάξης του λυκείου, αποτελεί κυρίαρχο διδακτέο ιδεολογικό στοιχείο η ταύτιση της ηθικής µε την πολιτική διάσταση της ζωής ενός ατόµου. Η αντίληψη δηλαδή περί της σύνδεσης πολίτη-πόληςπολιτεύµατος σε σχέση συγκοινωνούντων δοχείων διέπει τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη ως εφόδια δηλαδή για τη βασανιστική ατραπό των πανελληνίων εξετάσεων. Υλικό λοιπόν στα πλαίσια της διδαχής υπάρχει, σαφές και οργανωµένο πρόγραµµα µετάδοσής του δεν υπάρχει. Ο στόχος και ο µόχθος των εκπαιδευτικών πρέπει να µοιάζει µε αυτό που ο Καστοριάδης ονοµάζει «διαύγαση», να πηγάζει δηλαδή από το σύνολο της ανθρώπινης πείρας και να φωτίζει διαυγάζει- τόσο την εξήγηση όσο και την κατανόηση. Εποµένως o καθηγητής, και στη συγκεκριµένη περίπτωση ο φιλόλογος της τάξης, οφείλει να µην αναλίσκεται σε ξερή µετάδοση γνώσεων. Ως αποστολή και έργο του οφείλει να θεωρεί να καλεί τους µαθητές του να παίρνουν µέρος στη ζωή των αξιών, των βιωµάτων και των ιδεών, όπου και ο ίδιος µετέχει ψυχῇ τε καί σώµατι. Λέξεις κλειδιά: ταύτιση ηθικής - πολιτικής, αγωγική πράξη 1. Εισαγωγή Εκ προοιµίου δηλώνω πως θεωρώ λογική τη σύνδεση του θέµατος του συνεδρίου «παιδεία κάλλιστον ἐστί κτῆµα βροτοῖς» µε τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση καθ ότι το µαθητικό της δυναµικό αποτελείται από εφήβους, στους οποίους πρώτιστα απευθύνεται ο ανθρωπισµός, µε σκοπό να τους εφοδιάσει µε ιδέες, δεξιότητες, συµπεριφορές και αξίες που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν στην κοινωνία των ενηλίκων. 2. Πολίτης - Πόλη ως συγκοινωνούντα δοχεία στην αρχαία ελληνική γραµµατεία Στα πλαίσια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και συγκεκριµένα στο µάθηµα των αρχαίων ελληνικών της θεωρητικής κατεύθυνσης της τελευταίας τάξης του λυκείου, αποτελεί κυρίαρχο διδακτέο ιδεολογικό στοιχείο η ταύτιση της ηθικής µε την πολιτική διάσταση της ζωής ενός ατόµου. Στις πρώτες µάλιστα γραµµές της εξεταστέας ύλης εµφανίζεται ο σοφιστής Πρωταγόρας, στο οµώνυµο έργο του Πλάτωνα, να ορίζει τον ενάρετο πολίτη ως τον προβαίνοντα σε σωστή σκέψη και λήψη αποφάσεων τόσο στα πλαίσια της ιδιωτικής όσο και της δηµόσιας ζωής του. Συγκεκριµένα αναφέρει: «Το µάθηµα (το οποίο διδάσκω) είναι η ευβουλία, η σωστή σκέψη και λήψη αποφάσεων τόσο για τα θέµατα που αφορούν τα οικεία, την ιδιωτική ζωή, πώς δηλαδή να διευθετεί κανείς µε τον καλύτερο τρόπο τα ζητήµατα του οίκου του, όσο για τα θέµατα που αφορούν την πόλη, ώστε να είναι κανείς όσο γίνεται πιο ικανός να πράξει και να µιλήσει για τα πολιτικά θέµατα». Μέσα από την εύγλωττη σιωπή των αρχαίων κειµένων λοιπόν διδασκόµαστε τον εξέχοντα ρόλο που διαδραµατίζει ο πεπαιδευµένος πολίτης για τη στελέχωση µιας δοµηµένης και ευνοµούµενης πόλης και για την ορθή λειτουργία του πολιτεύµατος. Συγκεκριµένα ακολουθώντας την τελεολογική θεώρηση της αριστοτελικής φιλοσοφίας, την άποψη δηλαδή κατά την οποία τα πάντα γύρω µας, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος δηµιουργήθηκαν µε σκοπό να ακολουθήσουν µια εξελικτική και παράλληλα αναπτυξιακή πορεία, την ονοµαζόµενη «εντελέχεια» και να φτάσουν στην εκπλήρωση του σκοπού της δηµιουργίας τους, αντιλαµβανόµαστε-κατά τη µελέτη των ISSN

2 «Πολιτικών»- ότι η δηµιουργία σχέσης συγκοινωνούντων δοχείων µεταξύ πολίτη και πόλης δεν επιδιώκεται για κανένα άλλο λόγο παρά για την προσέγγιση του αυτοσκοπού ατόµου αλλά και συνόλου, την επίτευξη δηλαδή της ευδαιµονίας, του εὖ ζῆν, της ικανοποίησης δηλαδή της πνευµατικής και ηθικοκοινωνικής του χρείας καθιστώντας τον άνθρωπο υπερέχοντα έναντι των υπολοίπων ζωντανών οργανισµών που απλώς στοχεύουν στο ζῆν, στην κάλυψη δηλαδή των βασικών βιοτικών τους αναγκών. Κορυφαία λοιπόν η αντίληψη και η συναίσθηση του καθενός ότι η προσωπική του ολοκλήρωση διέρχεται και εξαρτάται από την εύρυθµη λειτουργία του συνόλου. 3. Προσφορά ανθρωπιστικής παιδείας Είναι πράγµατι κέρδος αν στην προεφηβική και εφηβική ηλικία ο µαθητής αποτινάξει κάθε έννοια ατοµικού ωφελιµισµού και εγωκεντρικής κερδοσκοπίας. Πανθοµολογούµενο λοιπόν στοιχείο από τη προσέγγιση ενός µονάχα σχολίου της διδακτέας για της εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ύλης αποτελεί το γεγονός ότι µέσο επίτευξης της ηθικής αυτάρκειας είναι η παροχή ανθρωπιστικής παιδείας. Μιας παιδείας δηλαδή που «ανθρωποποιεί τον άνθρωπο», που ως άλλο άνθος λιπαίνει το µαθητή ώστε να ανθίσει µεταλαµπαδεύοντας του αρχές, αξίες, ιδανικά και παρέχοντας του ως ατµοµηχανή της ηθικής του ολοκλήρωσης την ιδέα ότι η κοινωνική καταξίωση διέρχεται από τον αυτοσεβασµό. Στην παροχή ορθής -κατά τα αριστοτελικά πρότυπαπαιδείας ο καθηγητής λειτουργεί για τους µαθητές του ως πρόσωπο-καταφύγιο, ως ταµείο γνώσεων και κατάστηµα υλικών από το οποίο τα παιδιά δανείζονται ό, τι τους χρειάζεται. Λειτουργώντας ως δάσκαλος πνευµατικής αλλά ταυτόχρονα και ηθικής αρετής, διδάσκει ενστερνιζόµενος ότι το λουλούδι ανθίζει και µοσχοβολά όχι για να εντυπωσιάσει και να αξιολογηθεί, µα γιατί έτσι ξέρει να υπάρχει. Έτσι λοιπόν αν η µάθηση είναι προσωπική υπόθεση και αποτέλεσµα ελεύθερης βούλησης, ο πραγµατικά δηµιουργικός δάσκαλος είναι εκείνος που δηµιουργεί συνθήκες τέτοιας µάθησης. 4. Ανθρωπιστική παιδεία vs ἐµποδών παιδεία Ως ανθρωπιστική παιδεία ορίζεται η απόρροια αγωγικής πράξης κατά την οποία εκπαιδευτές, εκπαιδευτικές αξίες και εκπαιδευόµενοι βρίσκονται σε δυναµική αλληλενέργεια η οποία πηγάζει από βάθη όπου σβήνουν θρησκευτικές, εθνικές, πολιτικές και κάθε είδους µισαλλοδοξίες και αναδύεται ως κατηγορική προσταγή η φωνή της ηθικής που καθορίζει την ανθρώπινη ποιότητα. Μελετώντας ωστόσο την «ἐµποδών παιδεία», τη σηµερινή δηλαδή όψη και λειτουργία αυτής θα αποτελούσε άποψη ατόµου που δεν πέρασε ποτέ το κατώφλι της τάξης, που δεν ίδρωσε και δε λερώθηκε ποτέ γράφοντας στον πίνακα, η θεώρηση ότι υπακούει στα διδάγµατα και στις επιταγές του ανθρωπισµού. Αίτιο πρόκλησης του φαινοµένου αυτού αποτελεί ο ευνουχισµός της µέσης εκπαίδευσης της ραχοκοκαλιάς δηλαδή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οικοδοµήµατος. Κι αυτό συµβαίνει επειδή το λύκειο από δεξαµενή που τροφοδοτεί µε τις βασικές γνώσεις των κύριων τοµέων της επιστήµης και του πνεύµατος µετατράπηκε σε φροντιστήριο, και µάλιστα κακό, προετοιµασίας των µαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αλίµονο όµως αν οι έφηβοι δέχονται µόνο βασικές γνώσεις λίγων ειδικοτήτων και µάλιστα στερούµενες κάθε ουµανιστικού περιεχοµένου. Παρασυρµένοι από την αλµατώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεχόµενοι ως αποκλειστικό στόχο της ζωής την υλική ευδαιµονία, κάποιοι ιθύνοντες, όµως δυστυχώς ISSN

3 όχι και ταυτόχρονα γνώστες της σκληρής εκπαιδευτικής καθηµερινότητας, έκριναν ότι βασικός στόχος της παιδείας είναι να εφοδιάζει τους νέους µε εκείνες µόνο τις γνώσεις που θα τους επιτρέπουν να ασκήσουν κάποιο επάγγελµα στα πλαίσια της καταναλωτικής κοινωνίας µας. Συνακόλουθα εξοβελίστηκε η θεµελιώδης αρχή σύµφωνα µε την οποία το λύκειο πρέπει να προσφέρει στους µαθητές τις βασικές επιστηµονικές, τεχνολογικές και πνευµατικές κατακτήσεις της σύγχρονης εποχής, οι οποίες θα τους δίνουν τη δυνατότητα αργότερα να προχωρούν όχι µόνο σε επιστηµονικές και τεχνολογικές αλλά κυρίως σε πνευµατικές αναζητήσεις. Μια παιδεία µε τέτοιους στόχους δε µπορεί να περιορίζεται σε ειδικές γνώσεις αλλά να τρέφεται και από αξίες που έχουν αντέξει στο χρόνο και συγχρόνως είναι ικανές να κεντρίζουν τη νεανική ψυχή και το πνεύµα. Άξιο απορίας και προβληµατισµού αποτελεί το γεγονός ότι οι ιθύνοντες της παιδείας, οι οποίοι επεδίωξαν να παρέξουν λύσεις στα διαρκώς ταλανίζοντα προναφερθέντα προβλήµατα δε µελέτησαν και δε διδάχθηκαν από το σταγειρίτη φιλόσοφο. Συγκεκριµένα στα Πολιτικά του, έργο γραµµένο περί τους εικοσιπέντε αιώνες πρωτύτερα, ο Αριστοτέλης εκφράζει τον ίδιο ακριβώς προβληµατισµό σχετικά µε το χαρακτήρα της παρεχόµενης παιδείας γράφοντας: «Οὐ γάρ πάντες ὑπολαµβάνουσι δεῖν µανθάνειν τούς νέους οὔτε πρός ἀρετήν οὔτε πρός τόν βίον τόν ἄριστον, οὐδέ φανερόν πότερον πρός τήν διάνοιαν πρέπει µᾶλλον ἤ πρός τό τῆς ψυχῆς ἦθος. Ἐκ τε τῆς ἐµποδών παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καί δῆλον οὐδέν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τά χρήσιµα πρός τόν βίον ἤ τα τείνοντα πρός ἀρετήν ἤ τά περιττά (πάντα γάρ εἴληφε ταῦτα κριτάς τινάς). Περί τε τῶν πρός ἀρετήν οὐθέν ἐστίν ὁµολογούµενον (καί γάρ τήν ἀρετήν οὐ τἠν αὐτήν εὐθύς πάντες τιµῶσιν, ὥστ εὐλόγως διαφέρονται καί πρός τήν ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι µέν οὖν τά ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίµων, οὐκ ἄδηλον. Ὅτι δέ οὐ πάντα, διῃρηµένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καί τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, καί ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ µετέχειν ὅσα τῶν χρησίµων ποιήσει τόν µετέχοντα µή βάναυσον. Βάναυσον δ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νοµίζειν καί τέχνην ταύτην καί µάθησιν, ὅσαι πρός τάς χρήσεις καί τάς πράξεις τάς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπειργάζονται τό σῶµα τῶν ἐλευθέρων ἤ τήν διάνοιαν.» Μεταφράζοντας: «Γιατί όλοι δεν έχουν τη γνώµη ότι πρέπει οι νέοι να µαθαίνουν τα ίδια είτε προς την κατεύθυνση της αρετής είτε προς την κατεύθυνση του καλύτερου δυνατού τρόπου ζωής, ούτε είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να έχει στόχο το νου (την καλλιέργεια του νου) ή τον ηθικό χαρακτήρα (τη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα) και αν ξεκινήσουµε από την εκπαίδευση που παρέχεται σήµερα, η έρευνά µας θα βρεθεί αντιµέτωπη µε µεγάλη σύγχυση και καθόλου δε θα είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να επιδιώκει τα χρήσιµα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση (γιατί όλες αυτές οι απόψεις έχουν βρει κάποιους υποστηρικτές)». Τολµώντας ωστόσο ο φιλόσοφος να προτείνει ένα εκπαιδευτικό µοντέλο που θα επιλύσει το κάθε ζήτηµα, αναφέρει: «Ότι λοιπόν πρέπει τα παιδιά να διδάσκονται τα αναγκαία από τα χρήσιµα είναι φανερό. Και δεν πρέπει οι νέοι να διδάσκονται τα πάντα δεδοµένου ότι οι ασχολίες διακρίνονται σ αυτές που ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και σ αυτές που δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους, είναι φανερό ότι από τα χρήσιµα πράγµατα πρέπει να µαθαίνουν (τα παιδιά) όσα δε θα κάνουν βάναυσο αυτόν που τα µαθαίνει. Και βάναυση ασχολία πρέπει εµείς να θεωρούµε ότι είναι αυτή και αυτή βάναυση τέχνη, όσες κάνουν το σώµα των ελεύθερων πολιτών ή το πνεύµα άχρηστο (ακατάλληλο) για τα έργα και τις δραστηριότητες της αρετής.» ISSN

4 5. Το αριστοτελικό εκπαιδευτικό σύστηµα Το αριστοτελικό εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί τον ορισµό της ανθρωπιστικής παιδείας. Ο φιλόσοφος λοιπόν, νοηµατοδοτώντας τους εκπαιδευτικούς και παρέχοντας αφειδώς το ἄκος της ψυχής όλων µας, ακολουθεί τη µέση οδό διδάσκοντας ότι οι νέοι πρέπει ασφαλώς να λαµβάνουν γνώσεις χρήσιµες για τη ζωή, αλλά από αυτές όχι όλες, παρά µόνο τις αναγκαίες. Κι από τις αναγκαίες, όµως, πρέπει να µαθαίνουν όσες ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και όχι τις ευτελείς οι οποίες αδρανοποιούν το σώµα και το νου του ανθρώπου, τον καθιστούν αγροίκο, άξεστο («βάναυσον όπως χαρακτηριστικά αναφέρει») και τον αποµακρύνουν από την κατάκτηση της αρετής. εν αρµόζει στους ελεύθερους ανθρώπους να αναζητούν σε κάθε γνώση τη χρησιµότητα, γιατί αυτή µπορεί να τους οδηγήσει στην πνευµατική µονοµέρεια. Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι η µεταλαµπάδευση από τον εκάστοτε διδάσκοντα χρήσιµων γνώσεων είναι απαραίτητη αλλά δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Ο χαρακτήρας της παιδείας, κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να είναι κυρίως ηθικοπλαστικός και να στοχεύει τόσο στη διαµόρφωση του σώµατος όσο και του πνεύµατος του ελεύθερου ανθρώπου. «Ὅτι µέν οὖν τά ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίµων, οὐκ ἄδηλον. Ὅτι δέ οὐ πάντα, διῃρηµένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καί τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, καί ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ µετέχειν ὅσα τῶν χρησίµων ποιήσει τόν µετέχοντα µή βάναυσον.» Αναφερόµενος δηλαδή ο φιλόσοφος στα «ελευθέρια» που πρέπει ο νέος να διδάσκεται εννοεί την εκµάθηση όσων στοιχείων θα µετατρέψουν τον πολίτη σε ενάρετο ον, σε ισχυρή προσωπικότητα. Η τέτοιου είδους παιδεία είναι κατά βάση ηθικοπλαστική, αφυπνίζει τον άνθρωπο ηθικά και πνευµατικά, διευρύνει τους πνευµατικούς του ορίζοντες µε άµεσο αποτέλεσµα την απόκτηση ισχυρού ψυχικού σθένους. Αν δε δινόταν αυτός ο χαρακτήρας στην παιδεία, το άτοµο θα ήταν πνευµατικά και ηθικά ανελεύθερο, δούλος δηλαδή της απαιδευσίας, αγροίκος, άξεστος µε ασχολίες που δύνανται να χαρακτηριστούν µονάχα ως «βάναυσες». Ο Αριστοτέλης λοιπόν πιστεύει ότι η επίτευξη του προαναφερθέντος διπλού στόχου της παιδείας θα οδηγήσει στη διάπλαση ενός ενάρετου πολίτη που έχει προσεγγίσει την ευδαιµονία. Έχοντας ο ίδιος σε άλλο σηµείο του ίδιου έργου του παραλληλίσει την πόλη µε ανθρώπινο σώµα και τον πολίτη µε µέλος αυτού, γράφοντας συγκεκριµένα: «Στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται από την οικογένεια κι από τον καθένα µας ως άτοµο. Ο λόγος είναι ότι το όλον προηγείται του µέρους. Πραγµατικά, αν πάψει να υπάρχει το σώµα ως όλον, δε θα υπάρχει πια ούτε πόδι ούτε χέρι παρά µόνο ως (ίδια) λέξη, όπως, ας πούµε, αν µιλούµε για πέτρινο χέρι (θα είναι πράγµατι σαν αυτό, αν µια φορά πεθάνει): όλα τα πράγµατα είναι αυτό που λέµε ότι είναι, αν τα κρίνουµε µε κριτήριο τη λειτουργία και τις ιδιότητές τους. Από τη στιγµή, εποµένως, που πάψουν να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, δε θα πρέπει πια να λέµε ότι είναι ό,τι ήταν πριν, αλλά ότι απλώς εξακολουθούν να λέγονται ακόµη µε την ίδια λέξη» καθιστά πασιφανή τη σχέση αλληλεξάρτησης πολίτη και πόλης, καθ ότι το σύνολο ευδαιµόνων πολιτών δηµιουργεί µια πόλη που επιτυγχάνει τον υπέρτατο στόχο της, που δεν είναι άλλος από την ηθικοπνευµατική αυτάρκεια που οδηγεί στην ευδαιµονία. Το εξεταστικοκεντρικό λύκειο ωστόσο λειτουργεί ως σαρκοφάγος της ανθρωπιστικής παιδείας καθ ότι όλα αυτά τα ανυπέρβλητης αξίας νοήµατα περί παιδείας παρέχονται προς ανάλυση µονάχα στους µαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ λυκείου, ως βασανιστική δηλαδή ύλη για την ατραπό των εξετάσεων. Πώς περιµένουµε λοιπόν να αναδειχθούν εκείνες οι αξίες που καθιστούν τον άνθρωπο ικανό να αγωνίζεται για ISSN

5 ιδανικά όταν το κακό βρίσκεται στα θεµέλια; Artes propriae humanitatis, ρητορική, διαλεκτική, ποίηση, λογοτεχνία, φιλοσοφία, θυσιάζονται στο βωµό της χρησιµοθηρίας για να δεχόµαστε από µαθητές όλο και πιο συχνά το ερώτηµα: Πού θα µου χρειαστούν τα αρχαία ελληνικά; 6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Όπως καταλαβαίνουµε υλικό στα πλαίσια της διδαχής υπάρχει, σαφές και οργανωµένο πρόγραµµα µετάδοσής του δεν υπάρχει. Ο δικός µας στόχος και µόχθος λοιπόν πρέπει να µοιάζει µε αυτό που ο Καστοριάδης ονοµάζει «διαύγαση», κάτι δηλαδή που πηγάζει από το σύνολο της ανθρώπινης πείρας και φωτίζει (διαυγάζει) τόσο την εξήγηση όσο και την κατανόηση. Εποµένως o καθηγητής, και στη συγκεκριµένη περίπτωση ο φιλόλογος της τάξης, οφείλει να µην αναλίσκεται σε ξερή µετάδοση γνώσεων. Αποστολή και έργο του οφείλει να θεωρεί το να καλεί τους µαθητές του να παίρνουν µέρος στη ζωή των αξιών, των βιωµάτων και των ιδεών, όπου και ο ίδιος µετέχει ψυχῇ τε καί σώµατι. Για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε συστήµατα, τύπους και µοντέλα παρεµβάσεων. Αν κάπου θέλει να έχει γρήγορο αποτέλεσµα δε θα διστάσει να γίνει «µπιχεβιοριστής». Αν έχει περισσότερο χρόνο θα παίξει το ρόλο του «ανιµατέρ», του εµψυχωτή και σκηνοθέτη της διαδικασίας. Στα πλαίσια της πραγµατικά ανθρωπιστικής παιδείας ο καθηγητής µένει φαινοµενικά αδρανής, µεταβιβάζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο µαθητή, εξακολουθώντας να βρίσκεται στο κέντρο ως πρόσωπο-καταφύγιο. Όλοι εµείς οι «τρόφιµοι» της παιδείας, από το µετερίζι οποιασδήποτε βαθµίδας καλούµαστε να την υπηρετήσουµε, ας µη µείνουµε µόνο στα λόγια. Ας λειτουργήσει λοιπόν το συνέδριο αυτό ως µανιφέστο επαναχάραξης της πορείας της παιδείας µε γνώµονα την καλλιέργεια του ήθους και του ανθρωπισµού των εκπαιδευοµένων. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Λανάρης, Μ. (2004). Για µια Ανθρωπιστική Παιδεία του 21 ου αιώνα. Φιλόλογος, 116, Σίλλερ, Φ. (1999). Για την Αισθητική Παιδεία του Ανθρώπου. (Κ. Λεονταρίτου, Μετ.) Αθήνα: Οδυσσέας. Ματσαγγούρας, Η. Γ. (1998). Θεωρία της ιδασκαλίας, η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο-Κριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg. Finley, M.I. (1965). Κρίση στα Κλασικά Γράµµατα. (Ν.Χ. Χουρµουζιάδης Μετ.) Φιλόλογος, 4, Τσάφος, Β. (2004). ιδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας και Γλώσσας. Για µια Εναλλακτική Μαθητεία στον Αρχαίο Κόσµο. Αθήνα: Μεταίχµιο. Γεωργούλης, Κ.. (1994). Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα: Παπαδήµας. Σκουτερόπουλος, Ν.Μ. (1991). Η Αρχαία Σοφιστική. Τα Σωζόµενα Αποσπάσµατα. Αθήνα: Γνώση. Κουράκης, Ν. (2009). Κλασικά Ιδεώδη για µια Σύγχρονη Παιδεία. Αθήνα: Ροές. ISSN

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα

ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΑΣ ΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΑΖΙ η λειτουργία της ομάδας η δουλειά με την ομάδα ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν

Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν Η ΜΕΘΟΔΟΣ, Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: Προς μία ερμηνεία του πλατωνικού εὖ πράττειν ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΤΑΝΔΡΑΣΟ Α.Μ.: 10 ΒΕΡΟΛΙΝΟ 2012 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ ΚΑΙ ΜΝΕΙΕ Οφείλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μου, Ανδρέα Πολυχρονόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48)

(Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ. 1, 2007, σ. 45-48) Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (Δημοσιεύτηκε στο Περιοδικό Δια Βίου / Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση, τ., 2007, σ. 45-48) Αλέξης Κόκκος * ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών;

Πώς η Αγωγή Υγείας συμβάλλει σε ένα σχολείο ίσων ευκαιριών; Η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Σοφία Βασιλειάδου 137, Βασιλική Ιωαννίδη 138 Εισαγωγή Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, «για τη δημιουργία ενός σύγχρονου,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ;

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; Η νοημοσύνη και η λογική που διαθέτει ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά για να αγωνιστεί στη ζωή, αν δεν καλλιεργήσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Προς µία θεωρία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 1 - η εξέλιξη της πολυπλοκότητάς της

Προς µία θεωρία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 1 - η εξέλιξη της πολυπλοκότητάς της Προς µία θεωρία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 1 - η εξέλιξη της πολυπλοκότητάς της Αντώνης Λιοναράκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση συγκεκριµένων λογικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα