ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ τι µ ν ο ν νοµοθετητέον περ παιδείας κα ταύτην κοιν ν ποιητέον, φανερόν τίς δ σται παιδεία κα π ς χρ παιδεύεσθαι, δε µ λανθάνειν. Ν ν γ ρ µφισβητε ται περ τ ν ργων. Ο γ ρ τα τ πάντες πολαµβάνουσι δε ν µανθάνειν το ς νέους ο τε πρ ς ρετ ν ο τε πρ ς τ ν βίον τ ν ριστον, ο δ φανερ ν πότερον πρ ς τ ν διάνοιαν πρέπει µ λλον πρ ς τ τ ς ψυχ ς θος κ τε τ ς µποδ ν παιδείας ταραχώδης σκέψις κα δ λον ο δ ν πότερον σκε ν δε τ χρήσιµα πρ ς τ ν βίον τ τείνοντα πρ ς ρετ ν τ περιττ (πάντα γ ρ ε ληφε τα τα κριτάς τινας) περί τε τ ν πρ ς ρετ ν ο θέν στιν µολογούµενον (κα γ ρ τ ν ρετ ν ο τ ν α τ ν ε θ ς πάντες τιµ σιν, στ ε λόγως διαφέρονται κα πρ ς τ ν σκησιν α τ ς). τι µ ν ο ν τ ναγκα α δε διδάσκεσθαι τ ν χρησίµων, ο κ δηλον τι δ ο πάντα, δι ρηµένων τ ν τε λευθερίων ργων κα τ ν νελευθερίων φανερόν, κα τι τ ν τοιούτων δε µετέχειν σα τ ν χρησίµων ποιήσει τ ν µετέχοντα µ βάναυσον. Βάναυσον δ ργον ε ναι δε το το νοµίζειν κα τέχνην ταύτην κα µάθησιν, σαι πρ ς τ ς χρήσεις κα τ ς πράξεις τ ς τ ς ρετ ς χρηστον περγάζονται τ σ µα τ ν λευθέρων τ ν διάνοιαν. Α. Απ το κε µενο που σας δ νεται, να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας το απ σπασµα: «τι µέν ο ν νοµοθετητέον σκησιν α τ ς». Μον δες 10 Β. Να γρ ψετε στο τετρ δι σας τις απαντ σεις των παρακ τω ερωτ σεων: Β1. «τίς δ σται... σκησιν α τ ς»: Ποια ερωτήµατα θέτει ο Αριστοτέλης ως προς τους στόχους της παιδείας, και πώς ανταποκρίνεται σε αυτά η «µποδών παιδεία» σύµφωνα µε τα δεδοµένα του κειµένου; Μον δες 10 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 1

2 Β2. Ποια παιδεία θεωρείται κατά τον Αριστοτέλη αντάξια του ελεύθερου πολίτη, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του κειµένου; Μον δες 10 Β3. «τι µ ν ο ν νοµοθετητέον... σκησιν α τ ς»: Με βάση το απόσπασµα του πρωτότυπου κειµένου και το µεταφρασµένο κείµενο που ακολουθεί να εξηγήσετε γιατί ο Αριστοτέλης θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να ρυθµίσει ο νοµοθέτης τα της παιδείας της πόλεως. Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 16 [...] Ο άνθρωπος, από την άλλη, γεννιέται εφοδιασµένος από τη φύση µε όπλα για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την αρετή, που όµως µπορεί να τα χρησιµοποιήσει εξ ολοκλήρου και για αντίθετους σκοπούς. Γι αυτό ο δίχως αρετή άνθρωπος είναι από όλα τα όντα το πιο ανόσιο και το πιο άγριο, το χειρότερο από όλα στις ερωτικές απολαύσεις και στις απολαύσεις του φαγητού. Η δικαιοσύνη είναι στοιχείο συστατικό της πόλης είναι αυτό που συγκρατεί την τάξη στην πολιτική κοινωνία. Μονάδες 10 Β4. Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο: Ποιες οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάστηκε εκεί και ποιο το έργο που παρήγαγε την περίοδο αυτή; Μον δες 10 Β5. Να γράψετε δυο οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: λανθάνειν, µανθάνειν, ε ληφε, διαφέρονται, νοµίζειν. Μονάδες 10 Γ. Αδ δακτο κε µενο Ξενοφώντος Συµπόσιον 2.10 Κα ντισθένης, Π ς ο ν, φη, Σώκρατες, ο τω γιγνώσκων ο κα σ παιδεύεις Ξανθίππην, λλ χρ γυναικ τ ν ο σ ν, ο µαι δ κα τ ν γεγενηµένων κα τ ν σοµένων, χαλεπωτάτ ; τι, φη, ρ κα το ς ππικο ς βουλοµένους γενέσθαι ο το ς ε πειθεστάτους λλ το ς θυµοειδε ς ππους κτωµένους. νοµίζουσι γάρ, ν Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 2

3 το ς τοιούτους δύνωνται κατέχειν, δίως το ς γε λλοις πποις χρήσεσθαι. κ γ δ βουλόµενος νθρώποις χρ σθαι κα µιλε ν ταύτην κέκτηµαι, ε ε δ ς τι ε ταύτην ποίσω, δίως το ς γε λλοις πασιν νθρώποις συνέσοµαι ππικ ς = ικανός ιππέας Γ1. Να µεταφρ σετε στο τετρ δι σας το κε µενο. Γ2.α. Γ2.β. Γ3.α. Γ3.β. Μον δες 20 Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: φη : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα. γιγνώσκων : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειµένου στην ίδια φωνή. ρ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή. νοµίζουσι : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής µέλλοντα στην ίδια φωνή. κατέχειν : το τρίτο ενικό πρόσωπο υποτακτικής αορίστου β στην ίδια φωνή. Μον δες 5 Να γρ ψετε τους ζητούµενους τ πους για καθεµι απ τις παρακ τω λ ξεις του κειµ νου : σ : τη δοτικ πληθυντικο αριθµού του ίδιου προσώπου. γυναικ : την κλητική ενικού αριθµού. θυµοειδε ς : την ονοµαστική ενικού αριθµού του ουδετέρου γένους. ππους : τη δοτική ενικού αριθµού. πασιν : τη γενική ενικού αριθµού του θηλυκού γένους. Μον δες 5 Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των παρακάτω λέξεων: γυναικί, τ ν ο σ ν, κτωµένους, χρ σθαι, ε, πασιν. Μονάδες 6 «τι, φη, ρ... συνέσοµαι»: Να βρεθούν οι υποθετικοί λόγοι του αποσπάσµατος και να αναγνωριστεί το είδος τους. Μονάδες 4 Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ A. Έγινε λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπιστούν νόµοι για την παιδεία και ότι πρέπει να την κάνουµε ίδια για όλους τώρα, ποιος θα πρέπει να είναι ο χαρακτήρας της και µε ποιον τρόπο πρέπει αυτή να ασκείται αυτά δεν πρέπει να διαφύγουν την προσοχή µας. Γιατί σήµερα υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα. ηλαδή δεν έχουν όλοι την ίδια γνώµη ως προς αυτά που πρέπει να µαθαίνουν οι νέοι είτε µε στόχο την αρετή είτε µε στόχο τον καλύτερο τρόπο ζωής ούτε είναι φανερό αν πρέπει η παιδεία να έχει στόχο της την άσκηση και καλλιέργεια του νου ή τη διαµόρφωση ηθικού χαρακτήρα. Αν ξεκινήσουµε από την εκπαίδευση που παρέχεται σήµερα, η έρευνά µας θα βρεθεί αντιµέτωπη µε µεγάλη σύγχυση, και δεν είναι καθόλου φανερό αν η παιδεία πρέπει να προσφέρει αυτά που είναι χρήσιµα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση (όλες αυτές οι απόψεις έχουν βρει κάποιους υποστηρικτές). Επιπλέον, για τις σπουδές που οδηγούν στην αρετή δεν υπάρχει καµιά απολύτως συµφωνία (εξάλλου δεν έχουν όλοι την ίδια ιδέα για την αρετή που τιµούν εποµένως, είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώµες και ως προς την άσκησή της). Β1. Αµέσως µετά την καταληκτική διατύπωση από τον Αριστοτέλη των δύο θέσεων, ότι τα θέµατα της παιδείας πρέπει να ρυθµίζονται νοµοθετικά και ότι η παρεχόµενη παιδεία πρέπει να είναι κοινή, άρα δηµόσια και όχι ιδιωτική, ο φιλόσοφος προχωρεί σε δύο βασικούς προβληµατισµούς: α) Ποιός πρέπει να είναι ο χαρακτήρας της παιδείας β) Με ποιόν τρόπο πρέπει να παρέχεται η παιδεία. Τα θέµατα αυτά συνδέονται µε το περιεχόµενο της παρεχόµενης γνώσης (τί δεί µανθάνειν τούς νέους) και τους στόχους της εκπαίδευσης, τα οποία στην εποχή του Αριστοτέλη αποτελούν αντικείµενο συζητήσεων και αντιγνωµιών. Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι το περιεχόµενο της παιδείας βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τους στόχους της και καθορίζεται από αυτούς. Συγκεκριµένα, ο Αριστοτέλης διαπιστώνει ασυµφωνία σχετικά µε το τι πρέπει να διδάσκονται οι νέοι προκειµένου να αποκτήσουν την αρετή και την τέλεια ζωή. Σηµειώνουµε ότι αρετή και «ευδαιµονία» είναι έννοιες που δεν ταυτίζονται, αλλά συνδέονται πάρα πολύ στενά µεταξύ τους, καθώς η αρετή αποτελεί προ πόθεση της ευδαιµονίας. Έπειτα, είναι και το θέµα του προσανατολισµού των επιδιώξεων: η εκπαίδευση των νέων θα κατατείνει στην ανάπτυξη της Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 4

5 νόησής τους (διάνοια) ή στην καλλιέργεια του ήθους τους ( θος). Ως προς την παιδεία που παρέχεται στις µέρες του Αριστοτέλη ( µποδών παιδεία) επικρατεί µεγάλη σύγχυση σχετικά µε το περιεχόµενο των γνώσεων και κυρίως µε τους στόχους που οφείλει να έχει η εκπαίδευση. Έτσι, α) άλλοι υποστηρίζουν ότι η παιδεία έχει χρέος να κάνει τους νέους ικανούς να εξασφαλίζουν τα χρήσιµα στη ζωή τους, β) άλλοι να τους ασκεί στην αρετή και γ) άλλοι να τους παρέχει στοιχεία που απλώς προάγουν τη γνώση (τα περιττά). Σε ένα άλλο σηµείο των Πολιτικών ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι τα αντικείµενα της παιδείας της εποχής του ήταν: α) η ανάγνωση και γραφή, αντικείµενο χρήσιµο για τη ζωή, β) γυµναστική, που συντελεί στην καλλιέργεια της ανδρείας, γ) µουσική, η οποία και χρήσιµη είναι για τη ζωή και ασκεί ηθική επίδραση, και δ) σχέδιο και ζωγραφική (όχι πάντα)- και αυτό το αντικείµενο χαρακτηρίζεται χρήσιµο για τη ζωή. εν αναφέρεται η αριθµητική, επειδή ίσως αυτή στην Αθήνα διδασκόταν στο σπίτι και όχι στο σχολείο. Αλλά ακόµη και για την αρετή ως αντικείµενο της παιδείας δεν υπάρχει οµοφωνία στις µέρες του. ηλαδή δεν είναι αποσαφηνισµένο τι πρέπει να διδάσκονται οι νέοι, για να οδηγηθούν στην αρετή, και αυτό οφείλεται στο ότι όλοι τιµούν την αρετή, όµως ο καθένας έχει διαφορετική άποψη για αυτήν. Έτσι, διαφορετικές είναι και οι γνώµες για την άσκησή της. Οι Σπαρτιάτες, για παράδειγµα, λέγοντας αρετή, εννοούσαν την ανδρεία και γενικότερα τις πολεµικές επιδόσεις, δηλαδή είχαν µια περιορισµένη και αποσπασµατική αντίληψη γι αυτήν. Παρόµοιο προβληµατισµό είχε διατυπώσει και ο Πλάτωνας στον Λάχη, όπου αναφέρει ότι: πρέπει να ξέρουµε τι είναι αρετή, γιατί αλλιώς δε θα ξέρουµε και πως θα υποδείξουµε σε κάποιον τον τρόπο µε τον οποίο θα την κατακτήσει πιο εύκολα. Β2. Μετά την παρουσίαση των διαφορετικών αντιλήψεων και προβληµατισµών της εποχής του ο Αριστοτέλης προχωρά στην έκθεση της προσωπικής του άποψης σχετικά µε το περιεχόµενο της παιδείας. Ο φιλόσοφος θέτει περιορισµούς στη διδασκαλία των πραγµάτων που είναι χρήσιµα για τη ζωή. Κατά τη γνώµη του, πρέπει να διδάσκονται όσα υπηρετούν κάποια πρακτική χρησιµότητα, όµως όχι όλα, αλλά από αυτά µόνο όσα είναι πρώτης πρακτικής ανάγκης. Ωστόσο, θέτει έναν ακόµη βασικό περιορισµό στην επιλογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος: τα επιλεγόµενα αντικείµενα µάθησης πρέπει να συµφωνούν µε την κοινωνική υπόσταση του ατόµου. Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις της εποχής εκείνης, µε τις οποίες συµφωνεί και ο Αριστοτέλης, οι άνθρωποι διακρίνονται σ αυτούς που διαβιούν α) σε Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 5

6 καθεστώς ελευθερίας και β) σε καθεστώς δουλείας. Συνεπώς, σύµφωνα µε την ίδια αντίληψη, και οι ασχολίες διαιρούνται σ αυτές που ταιριάζουν σε ελεύθερους και σ αυτές που ταιριάζουν σε ανελεύθερους ανθρώπους. Προτείνει λοιπόν ο Αριστοτέλης από τα χρήσιµα και αναγκαία να διδάσκονται όσα ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους και όχι αυτά που έρχονται σε αντίθεση µε την κοινωνική τους υπόσταση, ούτε τα ευτελή, που κάνουν τον άνθρωπο αγροίκο (βάναυσον) και τον εµποδίζουν στην προσπάθεια κατάκτησης της αρετής. Ο φιλόσοφος χαρακτηρίζει βάναυσες εργασίες, µαθήσεις ή τέχνες όσες βλάπτουν τη σωµατική ευεξία του νέου ή αποτρέπουν τη διανοητική του ανάπτυξη από την άσκηση και την κατάκτηση της αρετής. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η λέξη «βάναυσος» χαρακτήριζε τις κατασκευαστικές τέχνες και τις χειρωνακτικές εργασίες και είναι φορτισµένη µε τις αρνητικές υποδηλώσεις της καταισχύνης και της περιφρόνησης. Οι βάναυσες τέχνες θεωρούνται ταυτόχρονα και «ανελεύθερες», επειδή ασκούνταν από δούλους, άρα κρίνονταν ασυµβίβαστες µε την κοινωνική υπόσταση και το ήθος ενός ελεύθερου ανθρώπου. Β3. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, ένα έργο µε περιεχόµενο πολιτικής θεωρίας, διερευνώνται θέµατα παιδείας. Εγείρεται λοιπόν το ερώτηµα: πώς εξηγείται η αναφορά στην εκπαίδευση (στόχοι της εκπαίδευσης, περιεχόµενο σπουδών, δηµόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης κ.ά.) µέσα σε ένα τέτοιο έργο. Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η παιδεία είναι πολιτικό θέµα και σ αυτό συνηγορούν οι ακόλουθοι λόγοι: Η παιδεία έχει µεγάλη σηµασία για το πολίτευµα, επειδή, αν παραµεληθεί αυτή, βλάπτεται το πολίτευµα. Όπως ακριβώς συµβαίνει µε την τέχνη, έτσι και η αρετή απαιτεί κάποια προπαιδεία και κάποια άσκηση. Το κράτος είναι αυτό που πρέπει να ρυθµίζει τα θέµατα της παιδείας και δεν επιτρέπεται να αφήνεται στην ατοµική πρωτοβουλία, όπως συνέβαινε στην εποχή του Αριστοτέλη. Όλοι οι πολίτες ανήκουν στο κράτος, είναι µόριά του, εποµένως και η παιδεία του καθενός είναι υπόθεση του κράτους. εν είναι τυχαίος ο έπαινος των Λακεδαιµονίων, οι οποίοι δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για την αγωγή των παιδιών και δίνουν στην παιδεία τους χαρακτήρα δηµόσιο. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 6

7 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι πολιτικοί και οι νοµοθέτες είναι υποχρεωµένοι να ενδιαφέρονται για τα θέµατα της παιδείας. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η παιδεία είναι ένα θέµα κατεξοχήν πολιτικό, όχι µόνο µε το νόηµα ότι πρέπει να κινεί το ενδιαφέρον του πολιτικού και του νοµοθέτη, αλλά κυρίως- µε το νόηµα ότι είναι ένα θέµα µε τεράστια σηµασία για τη συνολική ζωή του κράτους, αλλά και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, αφού καθορίζει το παρόν του και προδιαγράφει το µέλλον του. Εποµένως, το θέµα της παιδείας δεν µπορεί µε κανέναν τρόπο να λείπει από κάθε έργο γενικότερης πολιτικής θεωρίας. Αξιοπρόσεκτη είναι και η παρατήρηση του Αριστοτέλη ότι η φροντίδα για την παιδεία είναι και προς το συµφέρον του συγκεκριµένου πολιτεύµατος της πόλης (=του κράτους), δεδοµένου ότι οι νέοι πρέπει να παίρνουν µόρφωση ταιριαστή µε το πολίτευµα της πόλης τους. Επιπλέον, καθώς ο φιλόσοφος παρατηρεί τη γενικότερη σύγχυση που επικρατεί στην εποχή του ως προς την παιδεία, τους στόχους και το περιεχόµενό της, κατανοεί την ανάγκη να ρυθµιστεί νοµοθετικά το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο σύνολό του και να εξασφαλιστεί η κοινωνική συναίνεση στη στοχοθεσία της παιδείας. Επίσης, όπως έχει ήδη διαπιστώσει στην ενότητα 14 ο Αριστοτέλης, η φύση προικίζει µεν τον άνθρωπο µε όπλα, όπως για παράδειγµα η λογική, η συνείδηση και κυρίως ο λόγος, µε τα οποία πρέπει να υπηρετείται η φρόνηση και η αρετή, αλλά η φυσική προδιάθεση του ανθρώπου για το αγαθό δεν προεξοφλεί ότι θα καταλήξει οπωσδήποτε σ αυτό. Είναι πολύ πιθανό να κατρακυλήσει ο άνθρωπος στο κακό, αφού δεν αποκλείεται να χρησιµοποιήσει τα όπλα του για εντελώς αντίθετο σκοπό από εκείνον, για τον οποίο αυτά προορίζονταν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα έχει αποκοπεί από το νόµο και τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν στο κείµενο νοείται ως αρετή, ως η ιδιότητα ενός ανθρώπου να πράττει σύµφωνα µε τους γραπτούς ή άγραφους νόµους και υπάρχει ανάµεσα σε ανθρώπους που οι µεταξύ τους σχέσεις ρυθµίζονται µε το νόµο. Είναι η ιδιότητα µε την οποία το άτοµο ζει σε απόλυτη συµφωνία προς την κοινωνική ηθική της πόλης του. ιαπιστώνουµε λοιπόν πως ο Αριστοτέλης µε µια σειρά στοχασµών συσχετίζει την ηθική εµµέσως µε την πολιτική. Είναι εποµένως εύλογο να εξαίρεται ο ρόλος της παιδείας ως µηχανισµός εξανθρωπισµού των πολιτών Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 7

8 και ως δικλείδα ασφαλείας για τη συντήρηση και την εύρυθµη λειτουργίας της πόλης. Β4. Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες του σχολικού βιβλίου και συγκεκριµένα από το σηµείο στη σελ.145 «Στη Μακεδονία ο Αριστοτέλης έµεινε Περί ζώων γενέσεως, τα Ηθικά Νικοµάχεια». Β5. λανθάνειν: λάθος, λήθη µανθάνειν: µάθηµα, µαθητικός ε ληφε: λήµµα, κατάληψη διαφέρονται: διαφορά, ενδιαφέρον νοµίζειν: νόµισµα, νοµισµατοκοπείο Γ1. Και ο Αντισθένης είπε: «Πώς, λοιπόν, Σωκράτη, ενώ έχεις τέτοιες αντιλήψεις, δεν σωφρονίζεις και συ την Ξανθίππη, αλλά είσαι παντρεµένος µε την πιο δύστροπη γυναίκα από αυτές του παρόντος, νοµίζω όµως και του παρελθόντος και του µέλλοντος»; «Γιατί παρατηρώ», είπε, «ότι και αυτοί που επιθυµούν να γίνουν ικανοί ιππείς δεν αποκτούν τα πιο υπάκουα αλλά και τα πιο ατίθασα άλογα. Γιατί πιστεύουν ότι, εάν µπορούν να χαλιναγωγούν τέτοιου είδους άλογα, εύκολα βέβαια θα ιππεύουν τα υπόλοιπα (άλογα). Γι' αυτό λοιπόν κι εγώ την έχω παντρευτεί, επειδή θέλω να συναναστρέφοµαι και να σχετίζοµαι µε ανθρώπους, γιατί γνωρίζω καλά ότι, εάν θα υποµείνω αυτήν, εύκολα βέβαια θα συνυπάρξω µε όλους ανεξαιρέτως τους υπόλοιπους ανθρώπους.» Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 8

9 Γ2.α. φη: φάθι γιγνώσκων: γνώκατε ρ : ώρας νοµίζουσι: νοµιο σι(ν) κατέχειν: κατάσχ Γ2.β. σ : µ ν γυναικ : γύναι θυµοειδε ς: θυµοειδές ππους: ππ πασιν: πάσης Γ3.α γυναικί: αντικείµενο στο ρήµα χρ τ ν ο σ ν: επιθετική ουσιαστικοποιηµένη µετοχή ως γενική διαιρετική στο "χαλεπωτάτ " κτωµένους: κατηγορηµατική µετοχή από το ρήµα ρ χρ σθαι: τελικό απαρέµφατο αντικείµενο στη µετοχή βουλόµενος ε : επιρρηµατικός προσδιορισµός του τρόπου στη µετοχή ε δώς πασιν: κατηγορηµατικός προσδιορισµός στο «νθρώποις» Γ3.β ν δύνωνται χρήσεσθαι: πλαγιωµένος υποθετικός λόγος του προσδοκωµένου ε ποίσω συνέσοµαι: υποθετικός λόγος (εξαρτηµένος) του πραγµατικού στο µέλλον. Τεχνική Επεξεργασία: Keystone 9

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Κείµενο Κείµενο Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων. Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) Φιλοκαλο µέν τε γ ρ µετ ε τελείας κα φιλοσοφο µεν νευ µαλακίας πλούτ τε ργου µ λλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «πειτ φη, δικήσοµεν α τούς, καί ποιήσοµεν χε ρον ζ ν, δυνατόν α το ς ν µεινον ; πελάθου, ν δ γώ, πάλιν, φίλε, τι νόµ ο το το µέλει, πως ν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ασταυρίδης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 Περίληψη: Στα πλαίσια του µαθήµατος των αρχαίων ελληνικών της θεωρητικής κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα - Απαντήσεις Από τους Αντώνη Σαχπεκίδη και Γιώργο Ψωμιάδη ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C τι µέν ο ν πάντ νδρα ς γε µοι φαίνεται τι µέν ο ν πάντ νδρα ε κότως ποδέχονται περί ταύτης τ ς ρετ ς σύµβουλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β 1, 1-4 ιττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς µ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, µ ν διανοητικ τ πλε ον κ διδασκαλίας χει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1.Μετάφραση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα : «Ἒπειτ ἔφη,... τῆς πόλεως». ( Μονάδες 10 )

Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε το απόσπασµα : «Ἒπειτ ἔφη,... τῆς πόλεως». ( Μονάδες 10 ) Αρχαία Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πολιτεία 519D 520A «Ἒπειτ ἔφη, ἀδικήσοµεν αὐτούς, καί ποιήσοµεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὄν ἄµεινον ; Ἐπελάθου, ἦν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.ΣΠ.ΑΙ.Τ.Ε. 2013-2014 Χειμερινό εξάμηνο ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ph.D Κοινωνιολόγος Σχολική Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Επειδή βλέπουμε (ή παρατηρούμε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (ή ένα είδος συνύπαρξης) και ότι κάθε κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρτυρεῖ δέ καί τό γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καί τό μέν βούλημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία (360 Α.D.) Κα το το ννοήσαντα ποπειρ σθαι το δακτυλίου ε ταύτην χοι τ ν δύναµιν, κα α τ ο

Διαβάστε περισσότερα