Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΑΜ ΠΙ) ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καθ. Ι. Π. Γεροθανάσης, Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πολυξένη Μάντζου, Επικ. Καθηγήτρια Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Λουκάς Νικήτας Παπαλουκάς, Προϊστάµενος Γραµµατείας Πανεπιστηµίου Ιωανννίνων Κωνσταντίνος Βασδέκης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης Πανεπιστηµίου Ιωανννίνων Γραµµατειακή Υποστήριξη (Γραµµατεία Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) Μ. Καπιτοπούλου, Α. Ντζιόκα και Π. Λώλου Απρίλιος 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦ. 1: ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ Ί ΡΥΜΑ) Η Ήπειρος υπήρξε πάντα και παραµένει ο συνδετικός κρίκος µεταξύ της βορειοδυτικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η Περιφέρεια Ηπείρου, µία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας στο βορειοδυτικό τµήµα της Ελλάδας, έχει έκταση τετραγωνικών χιλιοµέτρων και διαιρείται σε τέσσερις διοικητικές περιοχές, τους νοµούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Η Ήπειρος είναι η πιο ορεινή περιφέρεια της Ελλάδας, αφού οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 70% και οι πεδινές µόνο το 15% της συνολικής της έκτασης. Είναι, επίσης, από τις πλέον αραιοκατοικηµένες περιφέρειες, αφού η πυκνότητα πληθυσµού είναι εξαιρετικά χαµηλή, 40,5 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος της χώρας είναι 79,7. Ο πληθυσµός της Ηπείρου, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, ανέρχεται στις Από το σύνολο του πληθυσµού περίπου το 1/3 κατοικεί στα αστικά κέντρα, τα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την

2 Ηγουµενίτσα. Η σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του 1981 και του 2001 δείχνει ότι ο αστικός πληθυσµός παρουσιάζει τάσεις αύξησης, ο αγροτικός πληθυσµός τάσεις µείωσης και καλύπτει το 59% του συνόλου, ενώ ο ηµιαστικός πληθυσµός τάσεις µικρής ανόδου και καλύπτει στο 10% του συνόλου. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζει, επίσης, µεγάλη απόκλιση από το µέσο όρο του συνόλου της χώρας. Συγκεκριµένα, το έτος 1994 ανέρχεται στο 64,3% του µέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, µε συνέπεια η Ήπειρος να κατέχει την τελευταία θέση στις 13 Περιφέρειες της χώρας1a. Είναι όµως άξια επισήµανσης η πρόοδος που έχει συντελεστεί κατά την περίοδο , αφού η µέση ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ είναι 11.2%, ενώ στο σύνολο της Χώρας 10.6%. Ο µεγαλύτερος µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ εντοπίζεται στο Ν. Ιωαννίνων,13,4%, και είναι µάλιστα ο µεγαλύτερος σε όλη την επικράτεια κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο1b. Αυτό δείχνει ότι ο Νοµός Ιωαννίνων αποτελεί το βασικό πόλο ανάπτυξης, ο οποίος καλύπτει άλλωστε κατά το έτος 2004 το 77,1% του ΑΕΠ της ευρύτερης Περιφέρειας Ηπείρου. Ο Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός είκτης Καινοτοµίας στην Περιφέρεια Ηπείρου είναι ο 3ος υψηλότερος µεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, ποσοστό 89%, το οποίο υπολείπεται µόνο της Αττικής, 139%, και της Κρήτης, 104%, υπερέχει όµως έναντι πολλών Περιφερειών, όπως της Κεντρικής Μακεδονίας (83%), της υτικής Μακεδονίας (81%) και της υτικής Ελλάδας (72%). Η άνοδος του δείκτη αυτού οφείλεται αναµφίβολα στις δραστηριότητες, κυρίως την έρευνα και την καινοτοµία του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, όπως επίσης και στο ΤΕΙ Ηπείρου, το Τεχνολογικό Πάρκο και το BIC Ηπείρου. Η Ήπειρος διαθέτει πολλά µνηµεία από όλες τις ιστορικές περιόδους, την προϊστορική, αρχαϊκή, κλασική, ρωµαϊκή, βυζαντινή και µεταβυζαντινή. Παράλληλα, έχει µια ισχυρή παράδοση στα γράµµατα και τις τέχνες, ειδικά στην αρχιτεκτονική, η οποία συντηρείται µέχρι σήµερα. Η συνέχεια αυτής της παράδοσης των γραµµάτων και των τεχνών,οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ως πυρήνα γνώσης και πολιτισµού. Η πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό κάλλος της Ηπείρου αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που δικαιώνουν την εστίαση στις πολιτικές για την υγιή και αειφόρο τουριστική της ανάπτυξη, τις προσπάθειες για την ανάπτυξη και την αναβάθµιση της περιοχής που έχει περιορισµένες δυνατότητες, λόγω γεωγραφικής αποµόνωσης και γεωµορφολογίας. Στην αποµόνωση και την υστέρηση στην ανάπτυξη της Ηπείρου συνετέλεσε κυρίως η καθυστερηµένη απελευθέρωσή της - το 1913 για τα Ιωάννινα - σε σύγκριση µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή η αργοπορία στην απελευθέρωσή της είχε, επιπλέον, ως συνέπεια οι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες, ένα εξαιρετικά σηµαντικό κεφάλαιο για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας1c, να µη µπορέσουν να προσφέρουν την υποστήριξή τους στη γενέτειρά τους και να στρέψουν τη βοήθειά τους στην ήδη απελευθερωµένη Ελλάδα, µε τη δέσµευση όµως ότι η Πολιτεία θα προσφέρει στην Ήπειρο, όταν απελευθερωθεί, ανάλογη υποστήριξη. Η προσφορά των Ηπειρωτών Ευεργετών αναγνωρίζεται από όλους και είναι ανεκτίµητη για την ανάπτυξη των Γραµµάτων, των Τεχνών και των Επιστηµών1d. Έτσι, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο1e, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, η Γεννάδιος Βιβλιοθήκη, το Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Ακαδηµία Αθηνών, το Αρσάκειο

3 Παρθεναγωγείο, η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή, το Ζάππειο Μέγαρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, το Καλλιµάρµαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, αποτελούν µέρος της τεράστιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, που άφησαν οι Ηπειρώτες Εθνικοί Ευεργέτες. Για την περιοχή της Ηπείρου η παράδοση της αγάπης για τα Γράµµατα, τις Τέχνες και τις Επιστήµες, παραµένει αναλλοίωτη µέχρι σήµερα και όπως είναι προφανές, η ίδρυση Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, θα αποτελέσει ισχυρή βάση για την ανάπτυξη και την τελεσφορία αυτής της παράδοσης. Η πρόταση για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και, ειδικότερα, του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων δεν είναι µόνο επιβεβληµένη για ιστορικούς λόγους και εξαιρετικά επωφελής για την Ήπειρο και την ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας, είναι και φυσική, αν και καθυστερηµένη, εξέλιξη για την περιοχή της Ηπείρου. Αποτελεί έµπρακτη απότιση φόρου τιµής από την Πολιτεία στους Ηπειρώτες Ευεργέτες, κι ευκαιρία να εκπληρωθεί η επιθυµία τους να υποστηρίξουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους, που δεν µπόρεσε για ιστορικούς λόγους να πραγµατοποιηθεί επί των ηµερών τους. Αυτό άλλωστε πίστευαν και οι ίδιοι ότι θα συµβεί καθώς η φροντίδα τους για την ανάπτυξη της υπόλοιπης Ελλάδας ήταν η καλύτερη εγγύηση ότι κι αυτή µε τη σειρά της θα συµπαρασταθεί και θα στηρίξει την προσπάθεια ανάπτυξης της Ηπείρου. Η σκοπιµότητα ίδρυσης Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριµένα στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (ΤΑΜ ΠΙ) θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση µε ιστορικά δεδοµένα, µε την αρχιτεκτονική παράδοση του τόπου, µε τα ακαδηµαϊκά κι ερευνητικά θέµατα τα σχετικά µε την αρχιτεκτονική, µε την αγορά εργασίας και τη γεωγραφική κατανοµή των Τµηµάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη χώρα, αλλά και µε τα χαρακτηριστικά και το πλαίσιο που προσφέρει το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, καθώς και τις ανάγκες ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και της χώρας. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ένα από τα µεγαλύτερα περιφερειακά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, µε παράδοση, ακαδηµαϊκό κύρος και εµπειρία µπορεί να διασφαλίσει την καλή λειτουργία και την ευδοκίµησή ενός Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στο µισό περίπου αιώνα από την ίδρυσή του παρουσιάζει µια σταθερά ανοδική πορεία και πρόοδο. Έχει απονείµει µεγάλο αριθµό πτυχίων, διδακτορικών διπλωµάτων και µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης σε πολλούς επιστηµονικούς κλάδους και ειδικότητες. Για το λόγο αυτό έχει καθιερωθεί στον ελληνικό και το διεθνή χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης ως ένα Ίδρυµα που παρέχει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, προωθεί, µε ένα σύνολο δραστηριοτήτων, τη βασική και την εφαρµοσµένη έρευνα, την καινοτοµία και τη δια βίου εκπαίδευση. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων συγκροτείται από έξι Σχολές, οι οποίες θεραπεύουν συγγενικά ως προς τη φύση τους επιστηµονικά πεδία, µε 15 Τµήµατα και 2 ανεξάρτητα Τµήµατα. Όλα τα Τµήµατα παρουσιάζουν ευρεία εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα και διαθέτουν επιστηµονικό προσωπικό διεθνούς κύρους και αναγνώρισης (βλ. συνηµµένο 1 κατάταξης των Ελληνικών ΑΕΙ µε βάση των αριθµό δηµοσιεύσεων ). Φιλοξενεί ένα µεγάλο αριθµό των προπτυχιακών φοιτητών που ανέρχεται στις περίπου και µεταπτυχιακών φοιτητών που φθάνει τις Το προσωπικό του Πανεπιστηµίου αποτελείται από 550 µέλη ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ( ΕΠ), 80 ιδάσκοντες µε σχέση εργασίας Ι του Νόµου 407, 33 µέλη Ειδικού και Εργαστηριακού ιδακτικού Προσωπικού

4 (Ε.Ε. Ι.Π.), 132 µέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και 412 διοικητικούς υπαλλήλους που προσφέρουν γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη. Πάγιο αίτηµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και των Ηπειρωτών επί δεκαετίες, αποτέλεσε η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής, η οποία δεν κατέστη δυνατή αφού το ιδρυθέν από Ηπειρώτες ευεργέτες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δεν µπόρεσε να βρίσκεται στην Ήπειρο. Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, για πρώτη φορά, τον Ιανουάριο του 1974 προτείνει την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής (βλ. συνηµµένο 2) µε τη δηµιουργία τριών Τµηµάτων: α) Πολιτικών Μηχανικών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τον Ιανουάριο του 1977 προστέθηκε στην υποβληθείσα πρόταση και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (βλ. συνηµµένο 3 και 4). Θετική εξέλιξη στην προσπάθεια αυτή που καταβάλλει από τη δεκαετία του 70 το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων αποτελεί η πρόσφατη η µετονοµασία του Τµήµατος Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών σε Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης Υλικών (στις συνεδριάσεις αριθµ. 7/ και 10/ του Συµβουλίου Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης), η οποία σηµατοδοτεί την ίδρυση του πρώτου Τµήµατος που µπορεί να ενταχθεί στην Πολυτεχνική Σχολή. Αυτή λοιπόν είναι και η πιο κατάλληλη συγκυρία για να πραγµατοποιηθεί το όνειρο της Ηπειρωτικής κοινωνίας, για τη δηµιουργία Πολυτεχνικής Σχολής στα Ιωάννινα, του οποίου η υλοποίηση καθυστερεί σχεδόν ένα αιώνα. Σηµαντική παράµετρος για την κατανόηση της σηµασίας της ίδρυσης ενός Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Ιωάννινα είναι και η αρχιτεκτονική παράδοση της περιφέρειας Ηπείρου, ο κτιριακός πλούτος και η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Η Ήπειρος είναι φηµισµένη για τους τεχνίτες και τα µαστόρια της καθώς εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων της περιοχής οι Ηπειρώτες στράφηκαν σε µεγάλο βαθµό σε αυτή τη δραστηριότητα την οποία µάλιστα εξασκούσαν µε τέτοια τέχνη ώστε η φήµη τους ξεπερνούσε τα όρια του ελλαδικού χώρου. Η συνέχεια αυτής της παράδοσης δοκιµάστηκε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, χωρίς ωστόσο να χαθεί η αγάπη των Ηπειρωτών για την οικοδοµική τέχνη, γεγονός που διαφαίνεται και από τον µεγάλο αριθµό των µηχανικών που δραστηριοποιούνται στην Ήπειρο. Η ίδρυση ενός Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Ιωάννινα, θα επέτρεπε τη συνέχιση µιας µακράς παράδοσης που δεν έχει σβηστεί και παράλληλα την κατάλληλη µελέτη, διαφύλαξη και προστασία των έργων και µνηµείων αυτής της παράδοσης. Ο αρχιτεκτονικός πλούτος που υπάρχει στην περιοχή και που αναγνωρίζεται διεθνώς, µέσα από τη δηµιουργία ενός Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα Ιωάννινα, θα µπορέσει να µελετηθεί σε βάθος, να καταλογοποιηθεί, να προστατευθεί και να αναδειχθεί αλλά και να βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να υπάρξει η συνέχεια που για καιρό είχε περιοριστεί χωρίς όµως οριστικά να έχει χαθεί. Στον ευρωπαϊκό χώρο η προστασία και η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς θεωρείται άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη µελέτη και την καταλογοποίησή της αλλά και µε τη διδασκαλία και την έρευνα σε σχέση µε αυτήν. Το ΤΑΜ του ΠΙ θα δώσει τη δυνατότητα ο αρχιτεκτονικός πλούτος της Ηπείρου αλλά και της ευρύτερης ζώνης της να µελετηθεί, να προστατευθεί, να αξιοποιηθεί και να ξαναβρεθεί ο µίτος που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της παράδοσης. Σε µια περίοδο που η Ήπειρος καταβάλλει συντονισµένες προσπάθειες να καλύψει την υστέρησή της µε γοργούς ρυθµούς και να συµβαδίσει, ως

5 προς τους ρυθµούς ανάπτυξης, µε την υπόλοιπη χώρα η δηµιουργία Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ΠΙ µπορεί να διασφαλίσει την ορθολογική σύνδεση του παλιού µε το νέο, τη διατήρηση και την προστασία του πλούτου της παράδοσης και ταυτόχρονα την ανάπτυξη µε στόχο την ποιότητα, την αισθητική και την αειφορία. Παράλληλα, λοιπόν µε τη µετεξέλιξη της πόλης των Ιωαννίνων σε κόµβο επικοινωνιών κι ανταλλαγής υπηρεσιών, καθώς κι εκπαίδευσης κι έρευνας, η δηµιουργία ΤΑΜ στο ΠΙ, λόγω της ιδιαιτερότητας των σπουδών, µπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον ώστε η περιοχή να αποτελέσει ένα ιδιαίτερο πόλο έρευνας και συνεργασίας για την ευρύτερη περιοχή των Μεσογειακών και Βαλκανικών χωρών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και έχουν παράδοση στα αντικείµενα του Τµήµατος. Με τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις η περιοχή της Ηπείρου µπορεί, αν της δοθούν οι δυνατότητες, να αποτελέσει σηµαντικό κέντρο επιρροής για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Η ίδρυση Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων εµφανίζεται σχεδόν επιβεβληµένη αν ληφθεί υπόψη η γεωγραφική κατανοµή των Τµηµάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη χώρα. Στο χάρτη η διασπορά Τµηµάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Θράκη και Κρήτη εµφανίζει κενό µόνο στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας. Άλλωστε η δηµιουργία Πολυτεχνικής Σχολής και ιδιαίτερα Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελεί πάγιο αίτηµα του αρµόδιου τεχνικού συµβούλου του κράτους, του ΤΕΕ/ΤΗ, µε βάση το σκεπτικό ότι είναι το πλέον κατάλληλο για την προστασία και την ορθολογική ανάπτυξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, µε όρους αειφορίας και βιωσιµότητας και µε άξονα τη συνέχεια ανάµεσα σε παράδοση και τεχνολογική εξέλιξη2a. Είναι επίσης αίτηµα των τοπικών Αρχών της πόλης των Ιωαννίνων, το οποίο επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το ηµοτικό Συµβούλιο Ιωαννιτών2b και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ιωαννίνων2c (βλ. σχετικά επισυναπτόµενα), µε οµόφωνες αποφάσεις, ζητούν τη δηµιουργία Πολυτεχνικής Σχολής και Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. είχνουν, έτσι, ότι στην Περιφέρεια της Ηπείρου αλλά και στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής της Βορειοδυτικής Ελλάδας, η ίδρυση Αρχιτεκτονικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων συνδέεται µε υψηλές προσδοκίες, την πρόοδο της περιοχής µε τη σύζευξη τεχνολογίας και παράδοσης και απώτερο στόχο την ισόρροπη κι αειφόρο ανάπτυξη.

6 1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (βλ. Συνηµµένο 8)

7 1.3 ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1, η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και ειδικότερα Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελεί πάγιο αίτηµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων από τη δεκαετία του 70. Επιπλέον, η ίδρυση του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποτελεί βασικό στόχο του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Ιδρύµατος που εγκρίθηκε στη Συνεδρία της Συγκλήτου αριθµ. 919/ (βλέπετε Συνηµµένο 8, Κεφάλαιο 7. Προτάσεις Ίδρυσης νέων Τµηµάτων και Σχολών Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής). Είναι καθολικά αποδεκτό ότι θα δώσει σηµαντική ώθηση στην αναµενόµενη δηµιουργία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, καθώς η αρχιτεκτονική αποτελεί το πιο παραδοσιακό και ταυτόχρονα εξαιρετικά σύγχρονο κλάδο σπουδών των Μηχανικών. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων βρίσκεται σε µια κρίσιµη και σηµαντική στιγµή της ιστορίας του καθώς αποτελεί ένα από τα πιο καθιερωµένα και αναγνωρισµένα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα του Ελλαδικού χώρου, το οποίο όµως πρέπει να θέσει υψηλούς στόχους για να εξασφαλίσει τη διατήρηση της αριστείας και τη σηµαντική θέση που σήµερα κατέχει. Η ίδρυση ενός Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που θα αποτελέσει θεµελιώδη και ουσιαστική βάση για την πολυαναµενόµενη Πολυτεχνική Σχολή, θα δώσει τη δυνατότητα στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων να προσεγγίσει και να επιτύχει πολλούς από τους στόχους του. Στόχους που σχετίζονται: (α) µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την οποία θα συνδέσει µε την παράδοση, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις αειφορίας σε µια περιοχή, η οποία δεν έχει υποστεί την υπερεκµετάλλευση άλλων περιοχών της Ελλάδας, (β) µε την ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας, στην οποία µπορεί να συµβάλει ένα Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, καλλιεργώντας τη συνεργασία µε τα ήδη λειτουργούντα Τµήµατα, εξαιτίας της ευρύτητας της αρχιτεκτονικής, ως επιστήµης. (γ) µε την στενότερη σύνδεση και την αποτελεσµατικότερη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε την τοπική κοινωνία. Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων εγγυάται την ικανοποιητική λειτουργία, τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας που διαθέτει επαρκείς υποδοµές για την έρευνα, τη διδασκαλία και την παροχή υπηρεσιών. Παρέχει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου µέριµνα σε σχέση µε τη φοίτηση, τη στέγαση, τη µεταφορά από και προς το Ίδρυµα, αθλητικές εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις σε ένα ακαδηµαϊκό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών. Βρίσκεται σε µια σύγχρονη Πανεπιστηµιούπολη µε επαρκείς υποδοµές, κατάλληλη να στεγάσει νέα Τµήµατα και να υποδεχτεί µεγαλύτερους αριθµούς φοιτητών. Παρέχει υψηλή ποιότητα σπουδών µε το διοικητικό προσωπικό, την οργάνωση και τις υποδοµές των Τµηµάτων. Συνεργάζεται µε Πανεπιστήµια της Ελλάδας και του εξωτερικού, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων και πολυάριθµους ακαδηµαϊκούς εταίρους. Οι κεντρικές του υποδοµές, όπως η Κεντρική βιβλιοθήκη, τα κέντρα Η/Υ, οι υπηρεσίες δικτύων, το ασύρµατο διαδίκτυο και οι υφιστάµενες κτηριακές εγκαταστάσεις ή οι οργανολογικοί εξοπλισµοί εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη γνώση και την προώθηση της έρευνας.

8 Το πιο σηµαντικό είναι ότι το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, µε το υψηλού επιπέδου ακαδηµαϊκό και ερευνητικό του έργο, µπορεί να διασφαλίσει, πέρα από τη βιωσιµότητα και την εύρυθµη λειτουργία, την ταχεία πρόοδο του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ώστε να επιτύχει µια εφάµιλλη θέση ανάµεσα στα αντίστοιχα Τµήµατα στον ελλαδικό και στο διεθνή χώρο. Στην επίτευξη του στόχου αυτού µπορεί να συµβάλει και το γεγονός ότι στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων λειτουργούν αρκετά Τµήµατα µε αντικείµενα σπουδών συγγενή ή µε µαθήµατα που θα αποτελούν µέρος του Προγράµµατος Σπουδών του, όπως είναι το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστηµών της Τέχνης, το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, η Σχολή Θετικών Επιστηµών ( µε τα Τµήµατα Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής), η Φιλοσοφική Σχολή ( µε τα Τµήµατα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας). Η συνεργασία µε αυτά µπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δηµιουργία ενός ισχυρού ακαδηµαϊκού και ερευνητικού δικτύου που θα προωθήσει την αλληλοτροφοδότηση µεταξύ των επιστηµονικών πεδίων και την ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας, θεµελιώδεις σήµερα προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έρευνας σε όλα επιστηµονικά πεδία και σε αυτά της αρχιτεκτονικής. 1.4 Η ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ Το γεγονός ότι, η Αρχιτεκτονική ως επιστηµονικός κλάδος, θεραπεύεται µε µεγάλη ευρύτητα και επί αιώνες σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες, αποδεικνύει την αναγκαιότητά του και την απήχηση και καταξίωσή του τόσο σε πολιτικοοικονοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Όπως είναι γνωστό και παραδεκτό, η εκπαίδευση του αρχιτέκτονα και ειδικότερα του αρχιτέκτονα µηχανικού αποτελεί πρωταρχική µέριµνα για κάθε χώρα, ενώ το µέσο υλοποίησής της το Τµήµα ή η Σχολή συνιστά κυρίαρχη µονάδα σε ολόκληρο το φάσµα των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Η ανάπτυξη και διεύρυνση των σπουδών στην αρχιτεκτονική όσο και στις εφαρµογές της αποτελεί επιδίωξη και πρακτική τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ταχύτητα της εξέλιξης των ιδεών, των τεχνικών και των κοινωνικών σχέσεων έχει επιφέρει µεταβολή στους τρόπους διαχείρισης των ζητηµάτων του δοµηµένου χώρου και επιβάλλει αλλαγές στους τρόπους διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, και δηµιουργεί την ανάγκη, από την µια πλευρά, της παραγωγής πολιτιστικού προϊόντος (τα αρχιτεκτονικά έργα προσλαµβάνονται ως πολιτιστικά σύµβολα, πολιτικά σύµβολα και έργα τέχνης), και, από την άλλη πλευρά, της έρευνας και της προστασίας, της ανάδειξης και της διαχείρισης της τεράστιας ευρωπαϊκής πλέον- κληρονοµιάς. Η διαρκής µεταβολή της σχέσης ανθρώπου και δοµηµένου περιβάλλοντος, επαναπροσδιορίζει τους όρους λειτουργίας και εκπαίδευσης στην αρχιτεκτονική που ζητείται να είναι υψηλής στάθµης και ταυτόχρονα ανοιχτή στις προκλήσεις της εποχής, αλλά και την ανάγκη ανάπτυξης των παραπάνω επιστηµονικών πεδίων σε περισσότερες Σχολές και Τµήµατα Πανεπιστηµίων.

9 1.4.1 ΙΕΘΝΩΣ Το µεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν έµπρακτα όλες οι αναπτυγµένες χώρες για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήµης της αρχιτεκτονικής οφείλεται κατά πρώτο λόγο, στο γεγονός ότι στην αρχιτεκτονική συναντώνται θεωρία και πράξη, τέχνη κι επιστήµη. Έτσι γίνεται κατανοητή και η απήχηση και ελκυστικότητα που έχει η ειδικότητα του αρχιτέκτονα καθώς επιτρέπει την ενασχόληση είτε µε αµιγώς επιστηµονικά και επαγγελµατικά θέµατα είτε µε σύνθετα θέµατα που εµπεριέχουν πνευµατικούς και αισθητικούς προβληµατισµούς είτε ακόµα µε θέµατα τα οποία έχουν σχέση µε τις τέχνες, µε το περιβάλλον, την πόλη, την εν γένει ανθρώπινη κοινωνική συµπεριφορά. Η τόσο µεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για ενασχόληση αποτελεί και τη βασικότερη αιτία της αυξηµένης ζήτησης και προσφοράς. Και την αιτία αυτή την έχουν αντιληφθεί και την εκµεταλλεύονται δεόντως οι περισσότερες χώρες προσφέροντας πλουσιοπάροχα την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα µε πληθώρα Τµηµάτων ή Σχολών Αρχιτεκτονικής. εν είναι τυχαίο ότι ο αριθµός των Σχολών Αρχιτεκτονικής είναι ιδιαίτερα µεγάλος σε όλες τις χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου. Ούτε είναι τυχαίο ότι τα ιδρύµατα αυτά, καθώς και πολλά άλλα, κάνουν µεγάλες και συντονισµένες προσπάθειες για να προσελκύσουν, µε διάφορους τρόπους και προσφορές, για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές όχι µόνο τους ενδιαφερόµενους από τη χώρα τους, αλλά και αλλοδαπούς Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στην Ελλάδα λειτουργούν σήµερα έξι Τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο Ε.Μ.Π., στο Α.Π.Θ., στο Πανεπιστήµιο Πατρών, στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο.π.θ. και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εκ των οποίων τα τέσσερα ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια, µε πιο πρόσφατο το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης των Χανίων. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει το διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον της Πολιτείας και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων για την ανάπτυξη της συγκεκριµένης επιστήµης, των αρχιτεκτόνων µηχανικών. Γεωγραφικά τα τέσσερα νέα Τµήµατα, µαζί µε εκείνα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, είναι κατανεµηµένα µε ορθολογικό τρόπο σε όλη την επικράτεια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ξάνθη, Χανιά). Η µόνη περιοχή που στερείται ενός Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι αυτή της Ηπείρου και γενικότερα της βορειοδυτικής Ελλάδας. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που όχι απλώς δικαιολογεί το καθολικό αίτηµα, αλλά επιβάλλει την ίδρυση του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Ένας άλλος, µείζονος σηµασίας λόγος, είναι η υψηλή ζήτηση που παρουσιάζουν τα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τους υποψηφίους που συµµετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτή επιβεβαιώνεται από το µεγάλο αριθµό των υποψηφίων που δηλώνουν τα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων ως πρώτη προτίµηση, αλλά και από τις υψηλές βάσεις εισαγωγής, ακόµη και σε σύγκριση µε άλλα Τµήµατα των Πολυτεχνικών Σχολών. Η υψηλή ζήτηση οφείλεται στο εύρος και το ενδιαφέρον της συγκεκριµένης επιστήµης, στην πολύπλευρη και σφαιρική από πλευράς περιεχοµένου εκπαίδευση που προσφέρουν τα Τµήµατα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αλλά και στην

10 ποικιλία των απασχολήσεων, την πληθώρα των ευκαιριών που παρέχουν στους πτυχιούχους για την επαγγελµατική αποκατάσταση. Μια πρόσφατη έρευνα του ΤΕΕ, επιβεβαιώνει τα προαναφερόµενα. Τα ευρήµατά της δείχνουν ότι ανάµεσα στις ειδικότητες µηχανικών το, ήδη µέχρι τώρα, υψηλό ποσοστό απασχόλησης των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε το αντικείµενο των σπουδών τους εµφανίζεται το 2007 σηµαντικά αυξηµένο, φθάνει το 81,8%. Το υπόλοιπο ποσοστό, µε µη συναφούς αντικειµένου απασχόληση, αναφέρεται σε λόγους που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για µια ατοµική επιλογή που δεν είναι πάντα αποτέλεσµα αντικειµενικών δυσκολιών επαγγελµατικής αποκατάστασης. 1.5 ΤΟ ΟΡΑΜΑ Ο σχεδιασµός του ΤΑΜ στο ΠΙ λαµβάνει υπόψη τη σηµαντική εθνική εµπειρία αλλά και τα διεθνή δεδοµένα έτσι ώστε οι σπουδές να προσφέρουν µια ολοκληρωµένη πρόταση για την εκπαίδευση του αρχιτέκτονα µηχανικού σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών αλλά και σε πεδία που δηµιουργούν άξονες εµβάθυνσης και ειδίκευσης σε επίπεδο µεταπτυχιακών σπουδών ενώ επιπρόσθετα καλλιεργούν την έρευνα. Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις της αρχιτεκτονικής επιβάλλουν πέρα από τις καθιερωµένες γνωστικές περιοχές τις σχετικές µε τις αρχιτεκτονικές σπουδές, την ανάπτυξη κι εµβάθυνση και σε άλλες γνωστικές περιοχές της αρχιτεκτονικής όπως την Προστασία και Αποκατάσταση των Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό µε ψηφιακά µέσα, την Αρχιτεκτονική Τοπίου και Υπαίθριων ηµόσιων Χώρων, το Βιοµηχανικό Σχεδιασµό Αντικειµένων, την Πόλη και Περιβαλλοντικό Σχεδιασµό. Οι άξονες αυτοί µπορούν να προσφέρουν µια σύγχρονη και ουσιαστική εµβάθυνση των σπουδών σε ζητήµατα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αρχιτεκτονικής έρευνας αλλά και που παράλληλα συγκεντρώνουν επαγγελµατικά µεγάλο ενδιαφέρον. Η διεύρυνση των προσφερόµενων δυνατοτήτων στη χώρα µας στον τοµέα εκπαίδευσης της Αρχιτεκτονικής κρίνεται απολύτως αναγκαία και επιβαλλόµενη. Η πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων υπακούει στην πολιτική διεύρυνσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε τοµείς που όλο και περισσότερο προβάλλονται και λειτουργούν ως ρυθµιστές στο κοινωνικό πεδίο. Στην Ελλάδα ιδρύθηκαν τα τελευταία χρόνια τέσσερα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε πιο πρόσφατο το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πολυτεχνείο Κρήτης των Χανίων, γεγονός που στοιχειοθετεί την διαρκώς αυξανόµενη προσοχή που δίνεται στο συγκεκριµένο πεδίο και τη βαρύτητα που τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα δίνουν στην ύπαρξη Τµήµατος που να το θεραπεύει. Το ενδιαφέρον για τα Τµήµατα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διαφαίνεται από την υψηλή ζήτηση των Τµηµάτων και σχετίζεται µε την πολύπλευρη και σφαιρική εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αλλά και την πολυδιάστατη επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Παρόλα αυτά η πρόταση για την ίδρυση Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ΠΙ δε στηρίζεται σε απλουστευτικά και ωφελιµιστικά επιχειρήµατα όπως ότι αυτό θα απορροφούσε µέρος «της διαρροής συναλλάγµατος», αλλά αντίθετα η πρόταση βασίζεται στην πεποίθηση ότι στόχος της ίδρυσης είναι η ανταγωνιστική παιδεία και η ολοκληρωµένη εκπαίδευση ιδίως στα αντικείµενα διαχρονικής αιχµής. Με βάση αυτές τις

11 αντιλήψεις και σκοπιµότητες θα πρέπει να αντιµετωπιστεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός ακόµα Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Όχι δηλαδή για να απορροφήσει µέρος από τους αποτυχόντες υποψήφιους που διαρρέουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό αλλά µε την σαφή πρόθεση να αποτελέσει το φυτώριο επιστηµόνων που θα επεκτείνουν τα επιστηµονικά, τεχνικά και κοινωνικά ενδιαφέροντά τους σε ευρύτερα πολιτιστικά θέµατα, και δηµιουργών ικανών να συµβάλουν στη διατήρηση και συνέχιση της πολιτιστικής ιστορίας του τόπου. Η ανάπτυξη των γνωστικών αντικειµένων που θεραπεύει η επιστήµη της Αρχιτεκτονικής τόσο σε βραχυπρόθεσµη όσο και µακροπρόθεσµη βάση πρέπει να αποτελεί για τη χώρα µας στόχο προτεραιότητας και αιχµής. Η εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πρέπει να είναι σφαιρική και ευρεία και να εµβαθύνει σε ζητήµατα σχεδιασµού και παραγωγής χώρου, αναζητώντας τη συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, επιστήµης και τέχνης, παράδοσης και τεχνολογίας. Η εµπειρία σε ότι αφορά την εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών είναι τεράστια, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στον Ελλαδικό χώρο καθώς πρόκειται για επιστήµη που διδάσκεται από την ίδρυση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η αξιοποίηση αυτής της εµπειρίας είναι η πρώτη µέριµνα ενός νέου ΤΑΜ καθώς µπορεί να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο σπουδών. Παράλληλα όµως ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η παρακολούθηση, καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση των σύγχρονων τάσεων, των ήδη διαµορφωµένων αλλά κι εκείνων που βρίσκονται εν τη γενέσει τους, και η ενσωµάτωση των καίριων ζητηµάτων που αυτές καταδεικνύουν σε ότι αφορά τόσο στο πρόγραµµα προπτυχιακών σπουδών του ΤΑΜ, όσο και στα αντικείµενα εµβάθυνσης, µεταπτυχιακών σπουδών κι έρευνας. Το ΤΑΜ του ΠΙ µπορεί να προσφέρει εµβάθυνση σε κάποια από τα πιο σύγχρονα πεδία της αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής που είναι πιο κοντά είτε στα ιστορικά και πολιτιστικά δεδοµένα του χώρου στον οποίο βρίσκεται, είτε στα δεδοµένα του ίδιου του ΠΙ και των άλλων προσφερόµενων σε αυτό σπουδών. Τα νέα δεδοµένα που εισάγουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασµό και οι δυνατότητες που προκύπτουν από αυτά, αλλάζουν την πραγµατικότητα της σύλληψης και του σχεδιασµού, της παραγωγής και της κατασκευής του χώρου και διευρύνουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα και πολυσηµαντότητα του πεδίου της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Τα ψηφιακά µέσα λειτουργούν καταλυτικά κι επιφέρουν σηµαντικές µεταβολές που συντελούνται τόσο στην κατανόηση και τη σύλληψη του χώρου όσο και στο σχεδιασµό και την παραγωγή του και η σύγχρονη αρχιτεκτονική θεωρία, έρευνα κι εκπαίδευση που το ΤΑΜ του ΠΙ φιλοδοξεί να παράγει, θα πρέπει, κριτικά, να τα ενσωµατώσει. Σε αυτό το πεδίο σηµαντική µπορεί να είναι η συνεισφορά µέσω της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας τόσο µε το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστηµών της Τέχνης όσο και µε το Τµήµα Πληροφορικής. Παράλληλα, στην Ελλάδα -όπως συµβαίνει χρόνια τώρα στο εξωτερικό µε την Προστασία, Αποκατάσταση κι Επανάχρηση Μνηµείων και Ιστορικών Συνόλων - έχουν αυξηθεί σηµαντικά οι ανάγκες µελέτης, καταλογοποίησης, συντήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ένας κλάδος αυτής της κληρονοµιάς αφορά σε περιοχές µε παραδοσιακούς οικισµούς και προστατευµένες φυσικές περιοχές όπως η περιοχή της Ηπείρου-, όπου τελευταίως παρατηρείται αφενός τάση επανακατοίκησης των οικισµών και επανάχρησης των µνηµείων και της γης, και αφετέρου µεγάλη αύξηση του τουρισµού, το οποίο προσελκύεται

12 από το φυσικό περιβάλλον και την παράδοση. Η Προστασία και Αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων και συνόλων είναι ένα σηµαντικό πεδίο των σπουδών του αρχιτέκτονα µηχανικού που στο ΤΑΜ του ΠΙ θα έχει βαρύνουσα σηµασία. Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, το Τµήµα ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών καθώς και το Τµήµα Πλαστικών Τεχνών κι Επιστηµών της Τέχνης είναι τµήµατα τα οποία µπορεί να γίνουν αρωγοί στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου άξονα εµβάθυνσης σε επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας προσφέροντας τη διεπιστηµονικότητα που τόσο πολύτιµη είναι σε τέτοιους τοµείς. Έντονη είναι και η ανάγκη για καινοτοµικές µελέτες και για σχεδιασµό βιώσιµων, αειφόρων προτάσεων για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και για εφαρµογές αρχιτεκτονικού και χωροταξικού σχεδιασµού, σχετικού µε τον Αγροτουρισµό - Θεµατικό Τουρισµό, Πολιτιστικές διαδροµές, Θεµατικά Πάρκα / Μουσεία κ.α. Η Αρχιτεκτονική του Τοπίου και Υπαίθριων ηµόσιων Χώρων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε µια περιοχή που όχι µόνο το ανθρωπογενές αλλά και το φυσικό περιβάλλον χρήζει προστασίας και διατήρησης και κατά συνέπεια θα είναι κεντρικό πεδίο για τις σπουδές στο ΤΑΜ του ΠΙ. Και σε αυτή την περίπτωση Τµήµατα του ΠΙ, όπως το Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών πόρων, αλλά και Τµήµατα θεωρητικής κατεύθυνσης διευρύνουν την εστίαση του πεδίου προσφέροντας γόνιµες αναζητήσεις. Το θέµα του Περιβάλλοντος συγκεντρώνει διαρκώς περισσότερη προσοχή καθώς η σχέση φυσικού τεχνητού και η επίδραση του ενός στο άλλο γίνεται κρίσιµη για το µέλλον και τη βιωσιµότητα του είδους µας. Ο περιβαλλοντικός Σχεδιασµός σε σχέση µε την Πόλη και γενικότερα το τεχνητό θα πρέπει να εστιαστεί από την οπτική της διαχείρισης της ενέργειας αλλά και γενικότερα των φυσικών πόρων, για µια βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη. Οι βιοκλιµατικές πρακτικές, η ορθολογική και συνετή διαχείριση του χώρου και των πόρων, η συνολική και υπεύθυνη αντιµετώπιση των ζητηµάτων Σχεδιασµού, θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη µε γνώµονα τη βιωσιµότητα και την αειφορία. Αυτό είναι ένα κεντρικό πεδίο των σπουδών του αρχιτέκτονα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι παρούσες συνθήκες πιέζουν για µια ουσιαστική αλλαγή τόσο στις πρακτικές όσο και στις θεωρητικές προσεγγίσεις του Σχεδιασµού θέτοντας το περιβάλλον στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Το Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αποτελεί ουσιαστικό εταίρο και συνοµιλητή για την έρευνα και τη διδασκαλία που αφορά θέµατα Πόλης και Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής σε σχέση µε τη µακρά παράδοση στο σχεδιασµό και στην παραγωγή αντικειµένων δηµιουργούν τη βάση για την ανάπτυξη, µε τους νέους όρους, της σύγχρονης τεχνολογίας αυτών των πεδίων σχεδιασµού, το Βιοµηχανικό Σχεδιασµό αντικειµένων δηλαδή, που αποτελεί και σηµαντικό σύγχρονο πεδίο για τους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς. Η παράδοση του τόπου σε σχέση µε το σχεδιασµό αντικειµένων αποτελεί την απαραίτητη βάση που µπορεί να αξιοποιηθεί για την ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών, αλλά και τη θεωρητική εµβάθυνση στο πεδίο που προτείνεται να αποτελέσει σηµαντικό άξονα για τις σπουδές στο Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών µπορεί να συµβάλει εποικοδοµητικά στο σχεδιασµό νέων αντικειµένων, δίνοντας το απαραίτητο υπόβαθρο ως προς τη χρήση, την επεξεργασία και το σχεδιασµό υλικών, αλλά κι άλλα Τµήµατα όπως της

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2010 Υποψήφιος Πρύτανης: Θεοδόσης ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις: Αστέριος ΔΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ, Θεόδωρος ΛΙΑΚΑΚΟΣ, Θωμάς ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Γραφείο ιασύνδεσης ΑΤΕΙ Πάτρας Οδηγός ΕπαγγέλµατοςΤµηµάτων Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτηρίων ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΤΕΙ (Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Έργο του ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 1995 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ )

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ (Δ )...1 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η δυναμική του τουρισμού στην Ελλάδα...53 1.1 Το διεθνές περιβάλλον...53 1.2 Η περίπτωση της Ελλάδας...56 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα Προοίμιο... 3 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ακαδημαϊκό έτος 2008-09) Δεκέμβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ Ειισαγωγή 3 11.. Γεενιικά γιια ττο Πανεεπιισττήμιιο Αιιγαίίου 5 22.. Σττραττηγιικοίί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ 3 1.2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα