ιερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου."

Transcript

1 ιερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. ΒΕΡΓΙ ΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και µέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Πάτρα, Ελλάδα Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και µέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Πάτρα, Ελλάδα Περίληψη Η µελέτη αυτή επικεντρώνεται στα αίτια, για τα οποία ορισµένοι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) διακόπτουν και εγκαταλείπουν τις σπουδές τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδές στην Εκπαίδευση. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το πρώτο εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2001 και ως µέσο συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η δοµηµένη συνέντευξη. Από τους φοιτητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος Σπουδές στην Εκπαίδευση διέκοψαν τις σπουδές τους οι 173. Από αυτούς, οι 108 συµµετείχαν στην έρευνα. Από τα ευρήµατα διαπιστώθηκε ότι ο σηµαντικότερος λόγος διακοπής των σπουδών είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ενήλικοι και ειδικότερα: (α) Ο φόρτος εργασίας και οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις και για τα δύο φύλα, και (β) Οι οικογενειακές υποχρεώσεις των γυναικών. Ο δεύτερος λόγος διακοπής των σπουδών φαίνεται πως είναι η λανθασµένη εκτίµηση του διαθέσιµου χρόνου για µελέτη και η υποεκτίµηση της προσπάθειας που απαιτούν οι σπουδές. Abstract In this study we made an effort to trace the causes of dropping out in the postgraduate course of the Hellenic Open University (HOU) Studies in Education. The research took place in the first semester of 2001 with structured interviews. From 1,220 graduate students of the program Studies in Education in , 173 dropped out. 108 students, who gave up their studies, participated in our research. From the findings, the conclusion is that the main cause of dropping out is the adults obligations and especially: (a) The workload and their work commitments for both male and female, and (b) Family obligations mainly for women. The second reason for dropping out, seems to be the wrong estimation of the available time for studying and the underestimation of the effort the studies require. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ανοικτά Πανεπιστήµια µπορούν να προσφέρουν εκπαίδευση πανεπιστηµιακού επιπέδου µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και σε πολίτες οι οποίοι για διάφορους αντικειµενικούς λόγους, όπως είναι η αδυναµία της φυσικής τους παρουσίας σε συγκεκριµένο τόπο, δεν είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν (Evans & Lockwood, 1994 Evans & Nation 1996). ίνει, επίσης, την ευκαιρία για σπουδές και σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, όπως ανέργους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µητέρες, απόδηµους, µετανάστες κλπ. (Davies, Garrison, 1993). Στη χώρα µας, η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) άρχισε το 1992, µε το άρθρο 27 του νόµου 2083/92 (Φ.Ε.Κ. 159/92).

2 Το 1995 συστάθηκε ιοικούσα Επιτροπή, η οποία καθόρισε και επόπτευσε τον προσανατολισµό του Ιδρύµατος, ενώ το 1997 ψηφίστηκε ο ιδρυτικός νόµος του (Ν. 2552/97, Φ.Ε.Κ. 266/97). Στο χρονικό διάστηµα εκπονήθηκε ένα µεγάλο µέρος του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και επιµορφώθηκαν τα πρώτα στελέχη του στη νέα εκπαιδευτική µεθοδολογία. Η πλήρης λειτουργία του ιδρύµατος άρχισε το ακαδηµαϊκό έτος µε την εισαγωγή φοιτητών σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. Η κοινωνική ζήτηση για Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση πανεπιστηµιακού επιπέδου ξεπέρασε σε σηµαντικό βαθµό την προσφορά, γεγονός που δείχνει ότι οι συνθήκες ήταν ώριµες και στην Ελλάδα για την ίδρυση του ΕΑΠ (Μαυρίδης, 1992 Λιοναράκης, 1996 Βεργίδης κ.ά., 1998). Πιο συγκεκριµένα, για θέσεις το ΕΑΠ δέχτηκε αιτήσεις ( για προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και για µεταπτυχιακά). Σηµειώνουµε ότι για την εγγραφή των φοιτητών διενεργήθηκε κλήρωση µεταξύ των υποψηφίων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του νόµου 2552/97. Προσθέτουµε, επίσης, ότι ενώ οι ανώτατες σπουδές στην Ελλάδα παρέχονται δωρεάν, στο ΕΑΠ οι φοιτητές επιβαρύνονται µε µέρος του κόστους των σπουδών τους. 2. ΟΙ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΕΑΠ Από το ΕΑΠ υιοθετήθηκε το αρθρωτό (modular) σύστηµα, µε βασική λειτουργική µονάδα τη Θεµατική Ενότητα (ΘΕ), διαρκείας ενός ακαδηµαϊκού έτους. Για την ολοκλήρωση των σπουδών σε µια ΘΕ, ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει 4 γραπτές εργασίες, η βαθµολογία των οποίων καθορίζει το 30% του τελικού βαθµού, και να προσέλθει σε τελική εξέταση, η βαθµολογία της οποίας καθορίζει το 70% του τελικού βαθµού της ΘΕ. Προαιρετικά, τέλος, µπορεί να συµµετέχει σε 4 ή 5 Οµαδικές Συµβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ). Σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης ένα ποσοστό των εκπαιδευοµένων διακόπτει τη φοίτησή του για διάφορους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και οικονοµικούς λόγους. Το ίδιο ισχύει και στα Ανοικτά Πανεπιστήµια (Tindo, 1975 Bajtelsmit, 1988 Giles, 1999). Στην εργασία µας αυτή, θα εξετάσουµε τα αίτια διακοπής της φοίτησης στις παρακάτω ΘΕ του ΕΑΠ, οι οποίες κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς ή σε εν δυνάµει εκπαιδευτικούς: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον, ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη. Οι ΘΕ αυτές κατά το ακαδηµαϊκό έτος συγκροτούσαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδές στην Εκπαίδευση. Η διερεύνηση των αιτίων διακοπής των σπουδών στο ΕΑΠ έχει ιδιαίτερη σηµασία, δεδοµένου ότι, οι φοιτητές έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε ΘΕ της επιλογής τους και έχουν ήδη εκπληρώσει το σύνολο των οικονοµικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ. Συνεπώς, υποτίθεται ότι έχουν προγραµµατίσει τις σπουδές τους σε συνάρτηση µε τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ως διδάσκοντες στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδές στην εκπαίδευση συχνά ήλθαµε αντιµέτωποι µε τη διακοπή της συµµετοχής ορισµένων φοιτητών µας, χωρίς καλά - καλά να γνωρίζουµε τους λόγους αυτής της απόφασής τους.

3 Εµπειρικές παρατηρήσεις µας έδειξαν ότι οι κυριότεροι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές που διακόπτουν τη φοίτησή τους είναι: έκτακτα γεγονότα απαγορευτικά για τη συνέχιση της φοίτησης, δυσκολίες στις σπουδές ή/και έλλειψη αρκετού χρόνου για µελέτη. Η διερεύνηση των αιτίων διακοπής της φοίτησης αφορά τους φοιτητές του ΕΑΠ στο συγκεκριµένο πρόγραµµα σπουδών, το ακαδηµαϊκό έτος Ειδικότερα, από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράµµατος Σπουδές στην εκπαίδευση, το , διέκοψαν τις σπουδές τους οι 173 (βλ. Πίνακα 1). Από τους 173 φοιτητές οι οποίοι διέκοψαν τις σπουδές τους συµµετείχαν σε δοµηµένη συνέντευξη οι 108 (το 62,4%). Οι υπόλοιποι είτε είχαν αλλάξει διεύθυνση και συνεπώς η επικοινωνία µαζί τους ήταν αδύνατη, είτε σε λίγες περιπτώσεις δεν δέχτηκαν να συµµετέχουν στην έρευνα. Κατ αρχήν, θα εξετάσουµε ορισµένα δηµογραφικά και επαγγελµατικά χαρακτηριστικά των φοιτητών του ΜΠΣ Σπουδές στην Εκπαίδευση, που διέκοψαν τις σπουδές τους. Στη συνέχεια θα αναλύσουµε τα αίτια της διακοπής της φοίτησής τους, όπως διατυπώνονται από τους ίδιους. Επίσης, προκειµένου να έχουµε πληρέστερη εικόνα της συµµετοχής τους στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα, θα εξετάσουµε πόσες από τις προβλεπόµενες 4 γραπτές εργασίες εκπόνησαν οι διακόψαντες και πόσες από τις ΟΣΣ παρακολούθησαν. ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ Γράφτηκαν ιέκοψαν είγµα Άνδρες , , ,2 Γυναίκες , , ,5 Σύνολο , ,4 Άνδρες 35 33, , Γυναίκες 70 66,7 8 11,4 5 62,5 Σύνολο , ,2 Άνδρες 82 41, ,4 7 63,6 Γυναίκες , , ,6 Σύνολο , ,6 Άνδρες 71 62,8 3 4,2 2 66,7 Γυναίκες 42 37,2 5 11, Σύνολο ,1 7 87,5 Άνδρες 19 39,6 7 36,8 5 71,4 Γυναίκες 29 60, Σύνολο ,6 5 71,4 Άνδρες , , ,1 Γυναίκες , , ,9 Σύνολο Πίνακας 1: Εγγραφέντες ιακόψαντες τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του ΕΑΠ Σπουδές στην Εκπαίδευση Όπως διαπιστώνουµε (βλ. Πίνακα 1) το δείγµα περιλαµβάνει φοιτητές που διέκοψαν τις σπουδές τους και από τις πέντε ΘΕ, τόσο άντρες όσο και γυναίκες, οι οποίες αποτελούν το 52% του δείγµατος και το 50,3% του συνόλου των φοιτητών που διέκοψαν. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το πρώτο εξάµηνο του Για τη παραπέρα διερεύνηση ορισµένων ερωτηµάτων πραγµατοποιήθηκε και περιορισµένος αριθµός µη κατευθυνόµενων συνεντεύξεων. Επίσης, οι διαρροές τοποθετήθηκαν χρονικά µε κριτήρια: τον αριθµό των γραπτών εργασιών που εκπόνησαν οι συγκεκριµένοι φοιτητές µέχρι να διακόψουν τη φοίτησή τους, τον αριθµό των ΟΣΣ στις οποίες συµµετείχαν οι φοιτητές που διέκοψαν.

4 Μπορούµε, έτσι, να διασταυρώσουµε τις απόψεις τους για τα αίτια της διακοπής της φοίτησής τους, µε την πραγµατική συµµετοχή τους στις προβλεπόµενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΑΠ. 4. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ Προτεραιότητα εγγραφής στο ΕΑΠ έχουν οι έχοντες ηλικία από 23 έως 45 χρόνων. Όπως διαπιστώνουµε από τον Πίνακα 2, οι φοιτητές που διέκοψαν τη φοίτησή τους ανήκουν κατά κύριο λόγο στην οµάδα ηλικιών ετών (το 30% του συνόλου), καθώς και στην οµάδα ηλικιών ετών (το 27% του συνόλου). Το 57% αυτών που διέκοψαν τη φοίτησή τους είναι, λοιπόν, από 30 έως 39 ετών, βρίσκονται συνεπώς στην πιο παραγωγική τους ηλικία. ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΒ.. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΟ αριθµ. % Πίνακας 2: Οι φοιτητές που διέκοψαν τη φοίτησή τους κατά οµάδα ηλικιών και κατά Θεµατική Ενότητα Πράγµατι, σύµφωνα µε τα δεδοµένα, όλοι οι φοιτητές που διέκοψαν τη φοίτησή τους εκτός από έναν εργάζονται. Μόνο µια γυναίκα που φοίτησε στη ΘΕ Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση δήλωσε ότι δεν εργάζεται. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία που παραθέτουµε, στη µεγάλη τους πλειοψηφία, οι φοιτητές που διέκοψαν τη φοίτησή τους είναι ηλικίας ετών, εργαζόµενοι και εκπαιδευτικοί (βλ. Πίνακα 3).

5 Εκπαιδευτικοί Μη εκπαιδευτικοί Σύνολο ΑΝΟΙΚΤΗ & ΕΞ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 49 (79%) 13 (21%) 62 (100%) ΕΚΠ/ΣΗ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 7 (53%) 6 (47%) 13 (100%) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Άνδρες Γυναίκες ΚΟΙΝ. ΠΕΡ. Σύνολο 17 (80,9%) 4 (19,1%) 21 (100%) Άνδρες ΕΚΠ/ΚΩΝ Γυναίκες Σύνολο 7 (100%) 0 (0%) 7 (100%) ΕΚΠ/ΚΗ Άνδρες ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ Γυναίκες Σύνολο 3 (60%) 2 (40%) 5 (100%) Άνδρες ΓΕΝΙΚΟ Γυναίκες Σύνολο 83 (77%) 25 (23%) 108 (100%) Πίνακας 3: Εκπαιδευτικοί που διέκοψαν τη φοίτησή τους Είναι αναµενόµενο, βέβαια, ότι στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδές στην εκπαίδευση θα συµµετέχουν κυρίως εκπαιδευτικοί. Πάντως είναι αξιοσηµείωτο, ότι στις ΘΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων και Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη έχουµε αρκετούς διακόψαντες που δεν είναι εκπαιδευτικοί. Ανατρέχοντας στον Πίνακα 1 διαπιστώνουµε ότι στη ΘΕ Εκπαίδευση ενηλίκων, στην οποία έχουµε υψηλό ποσοστό διακοπής της φοίτησης (22,8% έναντι 14,2% που είναι ο µέσος όρος) περίπου οι µισοί που διέκοψαν δεν ήταν εκπαιδευτικοί. Αντίθετα, στη ΘΕ ιοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων, στην οποία κατά τεκµήριο, όλοι όσοι φοιτούν και κατά συνέπεια όλοι όσοι διέκοψαν είναι εκπαιδευτικοί έχουµε το µικρότερο ποσοστό διακοπής της φοίτησης (7,1% έναντι 14,2% που είναι ο µέσος όρος). Όσον αφορά, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά των φοιτητών που διέκοψαν τη φοίτησή τους συµπεραίνουµε ότι στην πλειοψηφία τους έχουν ηλικία 30 έως 39 ετών και είναι σχεδόν όλοι εργαζόµενοι και στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικοί. 5. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Η εγγραφή στο ΕΑΠ γίνεται χωρίς εξετάσεις, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και κλήρωση, όταν η ζήτηση είναι µεγαλύτερη από την προσφορά. Επίσης, η φοίτηση δεν είναι δωρεάν, όπως στα συµβατικά Πανεπιστήµια. Ο φοιτητής συµµετέχει προκαταβολικά σε ένα µέρος του κόστους των σπουδών του. Συνεπώς, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι οι φοιτητές έχουν προγραµµατίσει τις σπουδές τους πριν καταθέσουν την αίτησή τους, και φυσικά έχουν επιλέξει τη ΘΕ που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά τους. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, αναµένεται ότι η κυριότερη αιτία διακοπής της φοίτησης θα είναι διάφορα έκτακτα, µη προβλέψιµα γεγονότα, εκ των πραγµάτων απαγορευτικά για τη φοίτηση. Μια άλλη αιτία διακοπής της φοίτησης όπως ήδη αναφέραµε αναµένεται να είναι η κακή πρόβλεψη και η υποτίµηση του βαθµού δυσκολίας των σπουδών και του αναγκαίου χρόνου για µελέτη. Όπως διαπιστώνουµε από την κατηγοριοποίηση των αιτίων διακοπής της φοίτησης, (βλ. Πίνακα 4) περίπου οι µισοί (το 47% του συνόλου) δηλώνουν ότι διέκοψαν τις σπουδές τους εξαιτίας των επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων και του φόρτου εργασίας τους.

6 Σηµειώνουµε ότι, οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις οδήγησαν σε διακοπή της φοίτησης κατά κύριο λόγο στις ΘΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Φόρτος εργασίας, αυξηµένες επαγγελµατικές υποχρεώσεις Οικογενειακοί λόγοι: γάµος, εγκυµοσύνη, ταξίδι, κοινωνικόοικονοµικά προβλήµατα κλπ. Υγεία: προβλήµατα µε την υγεία, εγχείριση κλπ. Λάθος επιλογή προγράµµατος χωρίς ενδιαφέρον για την επαγγελµατική εξέλιξη Κακό υλικόκακό σύστηµα: δύσκολο και κακογραµµένο υλικό, απρόσωπο σύστηµα σπουδών Αδυναµία κατανόησης του υλικού ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,0% Σύνολο % Πίνακας 4: Οι αιτίες διακοπής της φοίτησης σύµφωνα µε τους διακόψαντες Είναι σαφές ότι, ο φόρτος εργασίας και οι αυξηµένες επαγγελµατικές υποχρεώσεις δεν αποτελούν έκτακτα, µη προβλέψιµα γεγονότα. Μάλλον πρόκειται για λανθασµένη εκτίµηση του προσωπικού διαθέσιµου χρόνου ή/και για κακό υπολογισµό του αναγκαίου χρόνου µελέτης. Οι σπουδές στο ΕΑΠ απαιτούν µελέτη και χρόνο που φαίνεται ότι δεν είχε συνειδητοποιηθεί από τους φοιτητές πριν την εγγραφή τους. Τα έκτακτα γεγονότα που αναφέρονται από το δείγµα οµαδοποιήθηκαν σε δυο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται διάφοροι οικογενειακοί λόγοι, όπως: γάµος, εγκυµοσύνη, διαζύγιο και άλλα κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα. εν πρόκειται, βέβαια, για µη αναµενόµενα γεγονότα που αλλάζουν ξαφνικά τον προγραµµατισµό των φοιτητών και τους οδηγούν στη διακοπή φοίτησής τους. Σε µεγάλο βαθµό, πρόκειται για αλλαγές στη ζωή

7 των ενηλίκων, που έχουν άµεσες συνέπειες στην καθηµερινότητά τους και ανατρέπουν τα σχέδιά τους. Το 27% του δείγµατος διέκοψε τη φοίτηση εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων, που άλλαξαν την καθηµερινότητα και δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της παρακολούθησης των σπουδών. Και στις περιπτώσεις αυτές µάλλον, πρόκειται για κακή εκτίµηση του ελεύθερου χρόνου και των οικογενειακών υποχρεώσεων. Σηµαντικό ποσοστό των φοιτητών που διέκοψαν τη φοίτησή τους δεν είχαν συνυπολογίσει τις λίγο-πολύ προβλέψιµες υποχρεώσεις τους και τη µείωση της διαθεσιµότητάς τους για σπουδές. Σηµειώνουµε ότι πρόκειται κυρίως για φοιτητές των ΘΕ Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον, και στην πλειοψηφία τους για γυναίκες (72,5%). Στη δεύτερη κατηγορία εκτάκτων γεγονότων, που οδήγησαν στη διακοπή της φοίτησης, εντάσσονται διάφορα προβλήµατα υγείας. Το 11% του δείγµατος (βλ. Πίνακα 4) διέκοψε τη φοίτηση για λόγους υγείας. Πρόκειται, πράγµατι, για µη αναµενόµενα γεγονότα ανεξάρτητα από τον προγραµµατισµό των φοιτητών και τις σπουδές στο ΕΑΠ. Το 67% των φοιτητών αυτής της κατηγορίας ήταν γυναίκες. Άµεσα µε τις σπουδές σχετίζονται οι τρεις τελευταίες αιτίες διακοπής της φοίτησης. Η λανθασµένη επιλογή προγράµµατος σπουδών χωρίς επαγγελµατικό ενδιαφέρον αναφέρεται από το 7% του δείγµατος. Πρόκειται για λανθασµένη απόφαση των ίδιων των φοιτητών που οδηγεί στη διακοπή της φοίτησης. Στο σύστηµα σπουδών και στο εκπαιδευτικό υλικό οφείλεται η διακοπή φοίτησης µόνο του 6% του δείγµατος. Οι διακόψαντες που αναφέρονται αρνητικά στο σύστηµα σπουδών και στο εκπαιδευτικό υλικό προέρχονται από τις ΘΕ Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον και Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη. Σε αδυναµία κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού αναφέρθηκε µόλις το 2% του δείγµατος. 6. ΟΙ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΙΕΚΟΨΑΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟΥΣ Είναι ενδιαφέρον να διερευνήσουµε το βαθµό συµµετοχής του δείγµατος στις διαδικασίες του ΕΑΠ, για να προσδιορίσουµε σε ποιο στάδιο της φοίτησής τους εγκατέλειψαν τις σπουδές τους. Όπως διαπιστώνουµε από τον Πίνακα 5, το 52% του δείγµατος δεν εκπόνησε καµία εργασία και το 28% µόνο µία. Όπως φαίνεται, κατά κύριο λόγο, οι επαγγελµατικές και οικογενειακές υποχρεώσεις απέτρεψαν το 80% του δείγµατος από τη συνέχιση των σπουδών, αµέσως µετά την έναρξή τους. Ωστόσο, το 16% του δείγµατος διέκοψε αφού εκπόνησε δυο εργασίες ενώ µερικοί διέκοψαν πριν τις τελικές εξετάσεις, παρ ότι εκπόνησαν τρεις ή και τις τέσσερις εργασίες. Αριθµός γραπτών εργασιών που εκπονήθηκαν ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ Πίνακας 5: Αριθµός γραπτών εργασιών που εκπονήθηκαν από το δείγµα µέχρι τη διακοπή της φοίτησης, κατά Θεµατική Ενότητα

8 Το περίεργο είναι ότι ενώ υψηλό ποσοστό του δείγµατος, που φτάνει το 80% του συνόλου, διέκοψε εκπονώντας το πολύ µία από τις τέσσερις προβλεπόµενες εργασίες, η συµµετοχή στις ΟΣΣ είναι πολύ µεγαλύτερη, (βλ. Πίνακα 6) παρ όλο που είναι προαιρετικές. Μόνο το 25% του δείγµατος δεν συµµετείχε σε καµία ΟΣΣ και το 28% παρακολούθησε µόνο µία. Συνολικά, µόνο το 53% του δείγµατος παρακολούθησε καµία ή µια ΟΣΣ, έναντι 80% που εκπόνησε καµία ή µια εργασία. Το 31% του δείγµατος παρακολούθησε δύο ΟΣΣ και το 10% παρακολούθησε και τις 4 προαιρετικές ΟΣΣ, παρόλο που ήδη είχε αποφασίσει να διακόψει τις σπουδές. Αριθµός συµβουλευτικών συναντήσεων στις οποίες συµµετείχαν ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞ ΕΚΠ/ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ Σύνολο Πίνακας 6: Αριθµός Οµαδικών Συµβουλευτικών συναντήσεων στις οποίες συµµετείχαν οι φοιτητές που διέκοψαν τη φοίτησή τους κατά Θεµατική Ενότητα Η τάση αυτή παρατηρείται κυρίως στις ΘΕ Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον και Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη. Όπως φαίνεται, η εκπόνηση εργασιών δυσκολεύει ορισµένους φοιτητές και τους ωθεί να διακόψουν τις σπουδές τους, ενώ έχουν έντονο ενδιαφέρον και συµµετέχουν στις προαιρετικές συµβουλευτικές συναντήσεις. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει, ότι στη µεγάλη τους πλειοψηφία οι φοιτητές που διέκοψαν τη φοίτησή τους στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα του ΕΑΠ Σπουδές στην Εκπαίδευση είναι ηλικίας ετών, εργαζόµενοι και εκπαιδευτικοί. Η κυριότερη αιτία διακοπής της φοίτησης είναι οι υποχρεώσεις των ενηλίκων και ειδικότερα: τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες ο φόρτος εργασίας και οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις, κυρίως για τις γυναίκες οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Όπως διαπιστώνουµε διαφαίνεται µια διαφορά ως προς το φύλο. Για οικογενειακούς λόγους διακόπτουν τις σπουδές τους κυρίως οι φοιτήτριες. Η δεύτερη αιτία διακοπής της φοίτησης φαίνεται ότι είναι η λανθασµένη εκτίµηση του διαθέσιµου χρόνου για µελέτη, σε συνάρτηση µε αλλαγές στην εργασιακή και καθηµερινή ζωή, που προκύπτουν κατά τη µετάβαση από τις σπουδές στην επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή, καθώς και η υποτίµηση του βαθµού δυσκολίας των σπουδών. Οι φοιτητές στην περίπτωση αυτή, δεν είχαν συνειδητοποιήσει στον απαιτούµενο βαθµό ότι οι σπουδές στο ΕΑΠ προϋποθέτουν αρκετή µελέτη και εποµένως διαθέσιµο χρόνο (Frase, 1989). Πραγµατικά για µη προβλέψιµους λόγους διακόπτει ένας αριθµός φοιτητών που µόλις ξεπερνάει το 10%. Η συµβολή της δυσκολίας εκπόνησης γραπτών εργασιών στη διακοπή της φοίτησης εντοπίστηκε σε δύο, κυρίως, ΘΕ: Εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον και Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη. Πάντως είναι άξιο παρατήρησης, πως αυτοί που

9 διέκοψαν τις σπουδές τους στις δυο προηγούµενες ΘΕ, συµµετείχαν σε σηµαντικό βαθµό στις προαιρετικές ΟΣΣ. Στην αντιµετώπιση της διαρροής φαίνεται, λοιπόν, ότι θα συµβάλει η αντιµετώπιση των δυσκολιών που έχουν ορισµένοι φοιτητές στην εκπόνηση γραπτών εργασιών. Επίσης, στο πληροφοριακό υλικό προς τους υποψηφίους (π.χ. στους οδηγούς σπουδών), θα πρέπει να επισηµαίνεται µε έµφαση ότι: (α) η απόφαση για σπουδές στο ΕΑΠ, όπως άλλωστε και σε κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, προϋποθέτει συστηµατική µελέτη, και (β) η φοίτηση στο ΕΑΠ προϋποθέτει την εξεύρεση χρόνου, κάτι που λείπει από τους ενηλίκους, και την τήρηση χρονοδιαγραµµάτων, η αθέτηση των οποίων έχει ως αποτέλεσµα τη διακοπή της φοίτησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Bajtelsmit, J. W. (1988). Predicting distance learning drop outs: Testing a conceptual model of attrition in distance study, Bryn Mawr: The American College. Davies, C. (1977). Open Learning Systems for mature students, Dorset: Council for Educational Technology. Evans, T. & Lockwood, F. (1994), Understanding Learners in Open and Distance Education, London: Kogan Page. Evans, T. & Nation, D. (Eds) (1996), Opening Education: Policies and Practices from Open and Distance Learning, London: Routledge. Frase, M. (1989). Dropout Rates in the United States: 1988, Washinghton, DC: National Center for Educational Statistics. Garrison, D.R. (1993), Quality and access in distance education: theoretical considerations, In Keegan, D. (Ed.) Theoretical Principles of Distance Education, London: Routledge. Giles, I. M. (1999), An Examination of Persistence and Dropout in the Online Computer- Conferenced Classroom, Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Northern Virginia Center. Tindo, V. (1975), Drop-out from higher education: A Theoretical Synthesis of Recent Research, Review of Educational Research, 45, 1, Βεργίδης., Λιοναράκης Α., Λυκουργιώτης Α., κ.ά. (1998), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεσµοί και Λειτουργίες, Πάτρα εκδ. ΕΑΠ. Λιοναράκης Α. (1996), Το τέλος της κλασικής εποχής της γνώσης Ανοικτή παιδεία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Α τριµηνία, σ Μαυρίδης Α. (1993), Ευέλικτη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε πανευρωπαϊκή κλίµακα, στα πρακτικά του ευρωπαϊκού συνεδρίου Ο Έλληνας εκπαιδευτικός και η ευρωπαϊκή του διάσταση, Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη, Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα». Ευχαριστίες: Η παραπάνω έρευνα διεξήχθη κατόπιν έγγραφης αδείας της ιοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ. Για το λόγο αυτό οφείλουµε να ευχαριστήσουµε δηµόσια τα µέλη της.

Πρότυπα συµπεριφοράς ως προς το Ρυθµό Σπουδών σε ένα Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Το προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Πληροφορική του ΕΑΠ

Πρότυπα συµπεριφοράς ως προς το Ρυθµό Σπουδών σε ένα Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Το προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Πληροφορική του ΕΑΠ Πρότυπα συµπεριφοράς ως προς το Ρυθµό Σπουδών σε ένα Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Το προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Πληροφορική του ΕΑΠ Χρήστος ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ 1 Μιχάλης ΞΕΝΟΣ 1,2 Θανάσης ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ 1,2 pierrakeas@pli.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική

Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική Μ. Ξένος *1, Χ. Πιερρακέας *2 και Π. Πιντέλας *3 *1 Λέκτορας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος Προσφερόμενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ66Κ / Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ66Κ Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για την Επιλογή του Σωστού ΜPΑ και προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του.

Ο κωδικός 1 θα χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που ο ερευνόµενος µπορεί να επιλέξει ελεύθερα την ώρα προσέλευσης και αναχώρησης στην εργασία του. Το ad hoc ερωτηµατολόγιο του έτους 2010 για το συνδυασµό της οικογενειακής ζωής και της εργασίας έχει τρεις βασικούς στόχους: Να εξετάσει κατά πόσο τα άτοµα που έχουν µικρά παιδιά ή φροντίζουν εξαρτώµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Δ Τρίτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα Ενήλικοι μαθητές Επιχειρηματολογία κατά τη συζήτηση Στρατηγικές: χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ;

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ; 9o ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α. Ι.Π. H.Q.A.A. ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΤΕΙ. Έκδοση 1.0 HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2

Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 Διερεύνηση των Απόψεων εν Ενεργεία Γυναικών Εκπαιδευτικών Σχετικά με το Ρόλο του Οικογενειακού Περιβάλλοντος για την Επιμόρφωσή τους στα Πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης Κ. Ζερβού 1, Α. Παρασκευάς 2 1 Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης. Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ Η εξισορρόπηση, συμφιλίωση ή εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέµατος για τη διπλωµατική τους εργασία στη ΘΕ ΕΚΠ65

υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέµατος για τη διπλωµατική τους εργασία στη ΘΕ ΕΚΠ65 υσκολίες που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές στην επιλογή θέµατος για τη διπλωµατική τους εργασία στη ΘΕ ΕΚΠ65 The difficulties that the students confront in the choice of the subject for their diplomatic project

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ64Κ / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ64Κ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Γ. Ευσταθίου*, Κ. Ευθυμίου** & Α. Καλαντζή Azizi* *Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α.

Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α. Νέες Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Eκπαίδευση των Logistics. Η Μικτή Μέθοδος (Blended Learning) Δ. Τόλης 1, Γ. Κυριακίδης 2, Α. Τσαγκάρης 3 1,2 Human Asset AE, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 3 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών. ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών. ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα, Απρίλιος 2016 Συντομογραφίες ΠΜΣ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΔΟΜΟ: Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Self-assessment questions (SAQs) in Open Distance Education A study with undergraduate and post-graduate students of the Hellenic Open University

Self-assessment questions (SAQs) in Open Distance Education A study with undergraduate and post-graduate students of the Hellenic Open University Οι ασκήσεις/δραστηριότητες 1 στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μία έρευνα με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Self-assessment questions (SAQs) in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Εξώφυλλο. Οιαντιλήψειςτωνμαθητώντωντελευταίωντάξεωντου ημοτικούσχολείου για το «θείο» Ομαδική Εργασία των: Α. Ποταμίτη (ΑΜ 3242)

Εξώφυλλο. Οιαντιλήψειςτωνμαθητώντωντελευταίωντάξεωντου ημοτικούσχολείου για το «θείο» Ομαδική Εργασία των: Α. Ποταμίτη (ΑΜ 3242) Εξώφυλλο ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ: Οιαντιλήψειςτωνμαθητώντωντελευταίωντάξεωντου ημοτικούσχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Βαρύτητα στον τελικό βαθμό

Βαρύτητα στον τελικό βαθμό Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ75Κ / Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής Θεματική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Δημήτρης Γερμανός, Καθηγητής ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 20 Μαΐου 2015 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύµβουλος/ Υπεύθυνος Αµερικανικού Προγράµµατος Ίδρυµα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύµβουλος/ Υπεύθυνος Αµερικανικού Προγράµµατος Ίδρυµα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύµβουλος/ Υπεύθυνος Αµερικανικού Προγράµµατος Ίδρυµα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυµα Fulbright ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν

του ΚΕΘΕΑ εγγράφονται σε δηµόσια σχολεία ως κατ οίκον διδαχθέντες, για να συµµετάσχουν στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις. Ακόµη, όλες σχεδόν Εκδοτικό σηµείωµα Στη φιλοσοφία και πρακτική του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων η εκπαίδευση αποτελεί κεντρικό άξονα της θεραπευτικής του προσέγγισης και της λειτουργίας του. Το προσερχόµενο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Διάταξη Θεματικής Ενότητας SDM511 / Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Κωδικοποίηση Εσωτερικών Διαδικασιών βάσει των Κανόνων Μεταπτυχιακής Φοίτησης Για την απόκτηση Μάστερ Εκπόνηση Διατριβής 1. Μετά την παρακολούθηση πέντε τουλάχιστον μαθημάτων, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 08-06-2015 90139/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 08-06-2015 90139/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών DEE / Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών DEE / Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διάταξη Προγράμματος Σπουδών DEE / Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πρόγραμμα Σπουδών DEE Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εταίρος: ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1 ΠΡΑΞΗ «ΓΛΑΥΚΗ - Υποστήριξη ανέργων γυναικών για τη Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας ΚΩΔ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ

Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ Πανεπιστημιακές Σπουδές στις ΗΠΑ Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ίδρυμα Fulbright ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Ίδρυμα Fulbright; Γιατί να σπουδάσετε στις ΗΠΑ; ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα