Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική"

Transcript

1 Εντοπισµός Οµάδων Φοιτητών του Ε.Α.Π. µε Υψηλή Πιθανότητα ιακοπής Φοίτησης Εµπειρίες και Ιδιαιτερότητες στην Πληροφορική Μ. Ξένος *1, Χ. Πιερρακέας *2 και Π. Πιντέλας *3 *1 Λέκτορας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορική, Σαχτούρη 16 και Αγ. Ανδρέου, Πάτρα, Τηλ: , Φαξ: , *2 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορική, Βύρωνος 108 & Ελ. Βενιζέλου, Πάτρα, , *3 Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Ακαδηµαϊκός Υπεύθυνος του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορική, Πανεπιστήµιο Πάτρας, Μαθηµατικό Τµήµα, Ρίο, Τηλ: , Περίληψη Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθούν οι κυριότερες αιτίες που έχουν ως αποτέλεσµα τη διακοπή φοίτησης. Παρόλο που η µελέτη επικεντρώνεται στους φοιτητές του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορική της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, εξετάζοντας τις ιδιαιτερότητες των σπουδών σε συνάρτηση µε τη χρήση της τεχνολογίας, τα περισσότερα από τα συµπεράσµατα είναι γενικά και παρουσιάζουν ενδιαφέρον και αξία τόσο για την πλειοψηφία των Προγραµµάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου όσο και γενικότερα για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στα πλαίσια της µελέτης πραγµατοποιήθηκε έρευνα βασισµένη στη θεµατική ενότητα Εισαγωγή στην Πληροφορική, την οποία επέλεξε περίπου το 98% των φοιτητών της Πληροφορικής. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το Φοιτητικό Μητρώο και από τα αρχεία των Καθηγητών Συµβούλων και αφορούσαν σε πληροφορίες για τους φοιτητές γνωστές από τα βιογραφικά τους σηµειώµατα και από τη σχέση διδάσκοντα διδασκοµένου. Στη µελέτη παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στους φοιτητές της Πληροφορικής (κατανοµή φοιτητών ανά ηλικία, αναλογία αντρών γυναικών, θεµατικές ενότητες που επέλεξαν, κ.α.), στοιχεία σχετικά µε τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής (κατοχή και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για επικοινωνία µε το Σύµβουλο Καθηγητή, κ.α.) και στοιχεία για το 89

2 ποσοστό των φοιτητών που διακόπτουν τη φοίτηση (συσχέτιση µε ηλικία, µε φύλο, µε οικογενειακή κατάσταση, µε κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε πληροφορική, κ.α.). Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν απευθύνονται κυρίως στους Σύµβουλους Καθηγητές. Abstract This study aims at the investigation of the main reasons for students dropouts. Even though this study focuses on the students of the Department of Informatics of the Faculty of Science and Technology of the Greek Open University, by investigating the particularities of studies with regard to the use of technology, most of the conclusions are general and would interest the majority of Departments of the Greek Open University, as well as the broader open and distance learning. The investigation conducted in the context of this study was mainly based on the Course Introduction to Informatics, chosen by approximately 98% of the students in Informatics. The information was collected from the Students Registry as well as the records of Professors Consultants and consists of information about the students known form their Curricula Vitae and the tutor and tutee relationship. This study presents information about the students of Informatics (students distribution depending on the age, percentage of male female students, selected courses, etc.), information regarding the use of informatics technology (use of computer, for communicating with the Professor Consultant, etc.), as well as information about the percentage of students that drop out (correlation with age, sex, family status, use of computer, profession related to informatics, etc.). The conclusions derived would mainly interest Professors Consultants. 1. Εισαγωγή Είναι κοινώς αποδεκτό πως για να µπορέσει ένας διδάσκων να ανταποκριθεί και να επιτύχει στο ρόλο του, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί τις ανάγκες των διδασκοµένων, τον ιδιαίτερο τρόπο και ρυθµό µε τον οποίο ο καθένας µαθαίνει και να δίνει σηµασία και ιδιαίτερο βάρος στη διαµόρφωση αµφίδροµων δηµιουργικών και ειλικρινών σχέσεων µεταξύ τους [KOK98]. Θα πρέπει δηλαδή να βρει τρόπους να επικοινωνήσει µε τους µαθητές του, είτε αυτοί είναι µαθητές σχολείου, είτε φοιτητές ενός συµβατικού τριτοβάθµιου ιδρύµατος, είτε φοιτητές ενός συστήµατος ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε ενήλικες καταρτιζόµενοι. Η επικοινωνία αυτή είναι από τη φύση της δύσκολη. Στο κείµενο του Ε. Παπανούτσου [ΠΑΠ72] µάλιστα αυτό θεωρείται έως και αδύνατο λόγω της «...µοίρας των ανθρώπων, που όσο κοντά και αν βρεθούν, πεθαίνουν χωρίς ποτέ να συνεννοηθούν εντελώς...». Ωστόσο, όπως πιστεύει και η Virginia Satir [SAT89] «Ευτυχώς όλοι µας 90

3 κατέχουµε τα εργαλεία που χρειαζόµαστε για να πετύχουµε στην ανθρώπινη επαφή, παρόλο που δεν τα έχουµε βρει ακόµα όλα.». Για να µπορέσει ο διδάσκων να επικοινωνήσει καλύτερα µε τους φοιτητές πρέπει να µπορεί να κατανοεί τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι διδασκόµενοι [RAC99], αλλά και να γνωρίζει από πριν πιθανές περιπτώσεις που είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν προβλήµατα, έτσι ώστε να καταβάλει για αυτούς µεγαλύτερη προσπάθεια υποστήριξης. Η µελέτη αυτή προσπαθεί να συµβάλει σε αυτό ακριβώς το σηµείο. ηλαδή να εντοπίσει οµάδες φοιτητών µε κοινά χαρακτηριστικά που αντιµετώπισαν προβλήµατα που πιθανόν τους ανάγκασαν σε διακοπής φοίτησης, έτσι ώστε να µεταφερθεί η γνώση αυτή στους διδάσκοντες (Συµβούλους Καθηγητές στην περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου) προκειµένου να προσπαθήσουν να είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για να αντιµετωπίσουν τέτοιες περιπτώσεις. Όπως είναι επίσης γνωστό, σε συστήµατα που παρέχουν εκπαίδευση µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, είναι συχνό φαινόµενο η διακοπή της φοίτησης από τους διδασκόµενους για λόγους που άπτονται πολλών παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες είναι η δυσκολία του γνωστικού αντικειµένου, η εσφαλµένη εκτίµηση ελεύθερου χρόνου, λόγοι υγείας κλπ [EIS90], [KAY91], [RUM92]. Τα ποσοστά διακοπής φοίτησης είναι σαφώς υψηλότερα από εκείνα της Συµβατικής Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και ποικίλλουν ανάλογα µε το σύστηµα που ακολουθεί το εκπαιδευτικό ίδρυµα που παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και ανάλογα µε το αντικείµενο των σπουδών [NAR]. Για τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα τα ποσοστά διακοπής φοίτησης κυµαίνονται από 20% έως 30% [RUM92] ενώ σε Ασιατικές χώρες φτάνουν έως και το 50% [SHI99], [NAR]. Στη µελέτη αυτή καταγράφεται η εµπειρία σε σχέση µε τις διακοπές φοίτησης, µε βάση στοιχεία από την πρώτη χρονιά διδασκαλίας του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορική. Η διερεύνηση τέτοιων παραγόντων θα βοηθήσει να επικεντρώσουµε την προσοχή µας σε συγκεκριµένες οµάδες φοιτητών υψηλού κινδύνου µε σκοπό να ελαχιστοποιηθούν τέτοιου είδους διαρροές και να µπορέσουν να καθοδηγηθούν ουσιαστικά και εποικοδοµητικά οι φοιτητές αλλά και οι Σύµβουλοι Καθηγητές. Η µελέτη αυτή επικεντρώνεται στο Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορική της Σχολής Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και 91

4 µάλιστα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις ιδιαιτερότητες των σπουδών σε συνάρτηση µε τη χρήση της τεχνολογίας. Όµως, τα περισσότερα από τα συµπεράσµατα που προκύπτουν έχουν γενικότερο ενδιαφέρον στα αντίστοιχα προπτυχιακά προγράµµατα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην ενότητα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται γενικά στοιχεία για τον πληθυσµό (σύνολο φοιτητών της Πληροφορικής) και τεκµηριώνεται η µέθοδος έρευνας, ενώ στην 3 η ενότητα παρουσιάζονται ευρήµατα που σχετίζονται µε τις ιδιαιτερότητες της Πληροφορικής και της χρήσης της τεχνολογίας από τους φοιτητές. Στην 4 η ενότητα παρουσιάζονται και συζητούνται στοιχεία για τους φοιτητές που διακόπτουν τη φοίτηση, ενώ στην ενότητα 5 παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της µελέτης. 2. Πληθυσµός και Μέθοδος Έρευνας Το σύνολο των φοιτητών του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορική (ο λεγόµενος πληθυσµός στη στατιστική [ΚΑΤ86], [ANA97] που ξεκίνησαν τις σπουδές τους το Ακαδηµαϊκό έτος είναι 510. Σε αυτούς προσφέρθηκαν 3 θεµατικές ενότητες από τις οποίες µπορούσαν να επιλέξουν µία έως και τρεις και συγκεκριµένα οι εξής: α) η ΠΛΗ-12 Εισαγωγή στην Πληροφορική (που κατά το Ακαδηµαϊκό έτος θα διδαχθεί µε την ίδια ύλη, αλλά τον κωδικό ΠΛΗ-10), β) η ΠΛΗ-20 Αρχές Τεχνολογίας Λογισµικού (η οποία θα διδαχθεί κατά το Ακαδηµαϊκό έτος µε την ίδια ύλη, αλλά τον κωδικό ΠΛΗ-11) και γ) η ΦΥΕ-11 Γενικά Μαθηµατικά (η οποία θα αντικατασταθεί κατά το Ακαδηµαϊκό έτος από αυτή µε τίτλο Γενικά Μαθηµατικά ΙΙ µε τον κωδικό ΦΥΕ-20 και µε µειωµένη ύλη σε σχέση µε τη ΦΥΕ-11). Ο Οδηγός Σπουδών της Πληροφορικής συµβούλευε τους φοιτητές να συµπεριλάβουν στις επιλογές τους την ΠΛΗ-12. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το 97,7% των φοιτητών (498 φοιτητές) να επιλέξουν τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα, σε αντίθεση µε την ΠΛΗ-20 που την επέλεξε µόνο το 31,4% (160 φοιτητές) και τη ΦΥΕ-11 που την επέλεξε το 34,7% (177 φοιτητές). Το συγκεκριµένο γεγονός µας έδινε τη δυνατότητα να επικεντρώσουµε τη µελέτη µας στην ΠΛΗ-12, αντλώντας δεδοµένα από τους Συµβούλους Καθηγητές. Να σηµειωθεί ότι η θεµατική ενότητα Εισαγωγή στην Πληροφορική αποτελείται από τέσσερα βιβλία που αντιστοιχούν σε ισοδύναµα Πανεπιστηµιακά µαθήµατα και είναι 92

5 τα: α) Εισαγωγή στην Πληροφορική, β) Τεχνικές Προγραµµατισµού, γ) οµές εδοµένων και δ) Γλώσσες Προγραµµατισµού. Τα δεδοµένα αυτά αφορούσαν, στην πλειοψηφία τους, γνωστές πληροφορίες για τους φοιτητές που µπορούσαν να συγκεντρωθούν άµεσα, χωρίς να χρειάζεται να αναζητηθούν από τους ίδιους τους φοιτητές. Αυτό µας έδινε τη δυνατότητα συγκέντρωσης πληροφοριών από µεγάλο αριθµό φοιτητών αλλά και ελέγχου της εγκυρότητας των δεδοµένων. Να σηµειωθεί ότι µε τη µέθοδο αυτή δεν θέλουµε να υποβαθµίσουµε την αξία της άντλησης δεδοµένων απευθείας από τους φοιτητές. Μάλιστα έχουµε διεξάγει παράλληλη έρευνα (µε διαφορετικό στόχο) µε τη µέθοδο ερωτηµατολογίου σε φοιτητές [ΠΙΕ01]. Στην έρευνα ανταποκρίθηκε η πλειοψηφία των Καθηγητών Συµβούλων και τελικά συγκεντρώθηκαν δεδοµένα για 442 φοιτητές, δηλαδή η έρευνα βασίζεται σε ποσοστό 89% του συνόλου του πληθυσµού, ποσοστό που εξασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων µας. 148 Άντρες Γυναίκες 362 Σχήµα 1. Αναλογία ανδρών γυναικών στο Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορική Εκτός από τα δεδοµένα που συγκεντρώσαµε από τους Συµβούλους Καθηγητές, υπάρχουν και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από τη µελέτη του συνόλου του πληθυσµού τα οποία αντλήθηκαν άµεσα από τους καταλόγους των φοιτητών του Τµήµατος Φοιτητικού Μητρώου. Ένα γενικότερο χαρακτηριστικό των περισσοτέρων Σχολών των Θετικών Επιστηµών είναι η µικρή αναλογία γυναικών και παρατηρείται αρκετά έντονα και στην Πληροφορική. Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η αναλογία ανδρών γυναικών στους 510 φοιτητές της Πληροφορικής, κατά το Ακαδηµαϊκό έτος : 71% άντρες και µόνο 29% γυναίκες. 93

6 Στις θεµατικές ενότητες που επέλεξαν οι φοιτητές της Πληροφορικής αναφερθήκαµε λίγο παραπάνω. Στο σχήµα 2 απεικονίζεται ο αριθµός των φοιτητών που επέλεξαν µία, δύο ή τρεις Θεµατικές Ενότητες. Παρατηρούµε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών (272 φοιτητές ή ποσοστό 53,3%) προτίµησε να επιλέξει µόνο µία θεµατική ενότητα, λιγότεροι επέλεξαν δύο θεµατικές ενότητες (151 φοιτητές ή ποσοστό 29,6%) και ακόµα λιγότεροι επέλεξαν και τις 3 προσφερόµενες θεµατικές ενότητες (µόλις 87 φοιτητές ή ποσοστό 17,1%) ΘΕ 2 ΘΕ 1 ΘΕ Σχήµα 2. Επιλογές θεµατικών ενοτήτων στο Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορική Άνδρες Γυναίκες Σχήµα 3. Κατανοµή φοιτητών ανάλογα µε την ηλικία τους Ειδικότερα τώρα σε σχέση µε τη θεµατική ενότητα ΠΛΗ-12 Εισαγωγή στην Πληροφορική, δηµιουργήθηκαν 17 τµήµατα φοιτητών. Από αυτά τα 10 είχαν έδρα την Αθήνα, 3 τη Θεσσαλονίκη, 2 την Πάτρα και από 1 στο Ηράκλειο και στην Ξάνθη. 94

7 Από τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της έρευνας, προκύπτει ότι σε αυτή τη θεµατική ο µέσος όρος ηλικίας των φοιτητών είναι 31,3 έτη, δηλαδή σχετικά µικρός. Η κατανοµή του σε ηλικίες ανάλογα µε το φύλο παρουσιάζεται στο σχήµα 3. Τα στοιχεία του σχήµατος 3, καθώς και τα στοιχεία για όλα τα επόµενα σχήµατα βασίζονται στο σύνολο των 442 φοιτητών που συµµετείχαν (εµµέσως) στην έρευνα. Βέβαια, ανάλογα µε κάθε ερώτηση, είχαµε κυµαινόµενο ποσοστό απαντήσεων, αφού δεν ήταν πάντα όλα τα δεδοµένα γνωστά Άντρες Γυναίκες Α Π Π1 Π2 Π3 ΠΠ Σχήµα 4. Οικογενειακή κατάσταση φοιτητών Επίσης, στο σχήµα 4 παρουσιάζεται γραφικά η οικογενειακή κατάσταση των φοιτητών της ΠΛΗ-12 και ειδικότερα η αναλογία των φοιτητών που είναι ανύπαντροι ή παντρεµένοι µε 1, 2 ή περισσότερα παιδιά. Παρουσιάζεται η κατανοµή χωριστά για τους άντρες και για τις γυναίκες. Το σύµβολο «Α» σηµαίνει ανύπαντρος/ή, «Π» παντρεµένος/ή χωρίς παιδιά, «Π1» παντρεµένος/ή µε ένα παιδί, «Π2» µε δύο, «Π3» µε τρία και «ΠΠ» πολύτεκνος/η. Η έρευνά µας έδειξε ότι, ενώ για τους άντρες η αναλογία των ανύπαντρων παντρεµένων (µε ή χωρίς παιδιά) είναι 60% µε 40%, στις γυναίκες αυτό το ποσοστό πέφτει στο 64% µε 36%. Χαρακτηριστικά χαµηλό είναι και το ποσοστό των γυναικών που είναι παντρεµένες χωρίς παιδιά (µόλις 7,3% του συνόλου των γυναικών, έναντι 15,6% που είναι το αντίστοιχο των αντρών). Αντίθετα, όπως φαίνεται από το σχήµα, οι γυναίκες που έχουν κάνει παιδιά (και συνήθως τα έχουν µεγαλώσει) ξεκινούν πιο εύκολα σπουδές από αυτές που δεν έχουν. 95

8 Τέλος, πέρα από τους στόχους της έρευνας αλλά ως συνέπεια αυτής, προέκυψαν δύο σηµαντικές παρατηρήσεις που πρέπει να συζητηθούν αρκετά και να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην επόµενη κατανοµή των φοιτητών: α) Με εξαίρεση τα τµήµατα όπου η κατανοµή των φοιτητών ανά τµήµα επιβλήθηκε από τη γεωγραφική κατανοµή (κυρίως Ηράκλειο και Ξάνθη), υπάρχει οµοιόµορφη (και όχι τυχαία) κατανοµή φοιτητών ανά τµήµατα σε σχέση µε τον αριθµό των θεµατικών ενοτήτων που έχουν επιλέξει, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν τµήµατα µε φοιτητές που όλοι να έχουν επιλέξει τρεις θεµατικές ενότητες και άλλα που όλοι να έχουν επιλέξει µόνο µία. β) Στις µεγάλες πόλεις (και ειδικά στην Αθήνα δεν έχει ληφθεί καµία µέριµνα να υπάρχουν φοιτητές από την ίδια περιοχή στο ίδιο τµήµα, µε αποτέλεσµα η δηµιουργία οµάδων συνεργασίας, που ενθαρρύνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, να δυσχεραίνεται αντί να διευκολύνεται. 3. Ιδιαιτερότητες σε Συνάρτηση µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής Οι σπουδές στην Πληροφορική έχουν ιδιαιτερότητες που κυρίως σχετίζονται µε τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής. Στην έρευνα αυτή και µε δεδοµένο ότι µιλάµε για φοιτητές του 1ου έτους, επικεντρώσαµε στην κατοχή και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και στη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). H/Y Ναι Ο/Ν Όχι H/Y Σχήµα 5. Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τους φοιτητές Στο σχήµα 5 παρουσιάζουµε την κατανοµή των φοιτητών σε σχέση µε το αν έχουν ή όχι ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα στοιχεία βασίζονται στους φοιτητές που συνεχίζουν 96

9 τη φοίτηση (για αυτό και ο µικρός αριθµός φοιτητών) και οι κατηγορίες είναι «Ναι» που σηµαίνει ότι ο φοιτητής είχε ηλεκτρονικό υπολογιστή πριν αρχίσει το Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορική, «Ο/Ν» που σηµαίνει ότι ο φοιτητής δεν είχε αρχικά, αλλά απέκτησε και «Όχι» που σηµαίνει ότι συνεχίζει χωρίς να έχει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο 18 φοιτητές συνεχίζουν χωρίς να έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηλαδή ποσοστό 5,5% των φοιτητών που συνεχίζουν. 19% 81% Ναι Όχι Σχήµα 6. Υποβολή εργασιών των φοιτητών µε Στην εκπαίδευση από απόσταση είναι σηµαντική η χρήση τεχνικών επικοινωνίας από τους φοιτητές. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη δηµιουργήσει (µε δική τους πρωτοβουλία) και χρησιµοποιούν λίστες συζήτησης (discussion lists) και ηλεκτρονικούς πίνακες ανακοινώσεων (bulletin boards). Ο σηµαντικότερος όµως τρόπος επικοινωνίας των φοιτητών µε τους Σύµβουλους Καθηγητές είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Στην πλειοψηφία τους οι φοιτητές ακόµα κι αν δεν έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν . Παρόλα αυτά αρκετοί, µολονότι έχουν και ηλεκτρονικό υπολογιστή και , προτιµούν να αποστέλλουν τις εργασίες τους χρησιµοποιώντας το κανονικό ταχυδροµείο. Στο σχήµα 6 παρουσιάζεται η κατανοµή των φοιτητών που χρησιµοποιούν για την αποστολή εργασιών, έναντι αυτών που δεν χρησιµοποιούν. Οι απόλυτοι αριθµοί είναι 343 και 82, γεγονός που δείχνει την ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ένα στοιχείο που αναζητήσαµε στην έρευνα αυτή ήταν και η προηγούµενη µεταλυκειακή εκπαίδευση σε σχέση µε την Πληροφορική. Στο συγκεκριµένο ερώτηµα, αποτέλεσε πλεονέκτηµα το γεγονός ότι τις απαντήσεις τις πήραµε από τους Σύµβουλους Καθηγητές και όχι από τους φοιτητές, αφού λίγο πολύ όλοι οι φοιτητές θεωρούσαν ότι είχαν κάποια εκπαίδευση σε σχέση µε Πληροφορική, αν και η πραγµατικότητα τους διέψευδε. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα φοιτητή που 97

10 µας είπε: «πριν έρθω εδώ νόµιζα πως είχα σπουδάσει τα πάντα για Πληροφορική και µόλις ήρθα εδώ είδα ότι δεν ξέρω τίποτε!». Πάντως σηµαντικός αριθµός φοιτητών είχαν κάποιας µορφής εκπαίδευση σε σχέση µε Πληροφορική. Συγκεκριµένα 313 (ποσοστό 76,7%) είχαν και µόλις 95 (ποσοστό 23,3%) δεν είχαν. Ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία που αφορούν στη συσχέτιση επαγγελµατικής δραστηριότητας των φοιτητών και πληροφορικής. Στην έρευνά µας χωρίσαµε το είδος της επαγγελµατικής δραστηριότητας σε τρεις κατηγορίες: α) επαγγελµατική δραστηριότητα που δεν έχει καµία σχέση µε πληροφορική, δηλαδή φοιτητές που στην εργασία τους δεν χρησιµοποιούν σε καµία περίπτωση ηλεκτρονικό υπολογιστή, β) επαγγελµατική δραστηριότητα που έχει µικρή σχέση µε πληροφορική, δηλαδή φοιτητές που χρησιµοποιούν στην εργασία τους ηλεκτρονικό υπολογιστή και πακέτα λογισµικού όπως επεξεργαστές κειµένου, αλλά δεν προχωρούν σε καµίας µορφής ανάπτυξη ή εµβάθυνση στο αντικείµενο, και γ) επαγγελµατική δραστηριότητα που έχει άµεση σχέση µε πληροφορική, δηλαδή φοιτητές που εργάζονται σε αυτό ακριβώς που σπουδάζουν (τέτοιες περιπτώσεις είναι προγραµµατιστές, εργαζόµενοι σε τµήµατα µηχανογράφησης, Καθηγητές Πληροφορικής, κτλ). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο σχήµα 7. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις 11 φοιτητές δεν έχουν καµία σχέση µε πληροφορική στην επαγγελµατική δραστηριότητά τους, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό (153 φοιτητές και φοιτήτριες) εργάζονται πάνω στο αντικείµενο της Πληροφορικής Καµία Λίγο Πολύ Γυναίκες Άντρες Σχήµα 7. Φοιτητές µε επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε Πληροφορική Συνοψίζοντας, από την έρευνά µας προέκυψε, ότι η πλειοψηφία των φοιτητών που εξετάσαµε διαθέτει το βασικό εξοπλισµό (ηλεκτρονικό υπολογιστή), χρησιµοποιεί την τεχνολογία ( ) για να επικοινωνεί µε το Σύµβουλο Καθηγητή, έχει κάποια 98

11 εκπαίδευση σε σχέση µε πληροφορική και χρησιµοποιεί (σε κάποιο βαθµό) ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εργασία του. 4. Αποτελέσµατα για Φοιτητές που ιακόπτουν τη Φοίτηση Η έρευνά µας έδωσε έµφαση στις περιπτώσεις που κάποιος φοιτητής διέκοψε τη θεµατική ενότητα (µιλάµε πάντα για τη θεµατική ενότητα Εισαγωγή στην Πληροφορική για την οποία διεξήχθη η έρευνα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των φοιτητών που διακόπτει κάποια θεµατική ενότητα δεν είναι κατ ανάγκη ισοδύναµο µε το ποσοστό διακοπής φοίτησης, αφού το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο φοιτητή να επαναλάβει κάποια θεµατική ενότητα την οποία δεν ολοκλήρωσε. Η παρούσα έρευνα, ωστόσο, επικεντρώνεται στους φοιτητές που δεν ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις υποχρεώσεις στη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα και έτσι δεν απέκτησαν το δικαίωµα συµµετοχής στις τελικές εξετάσεις. Συνολική άποψη για το ποσοστό διακοπής φοίτησης σε σχέση µε το ποσοστό των φοιτητών που διακόπτουν κάποια θεµατική ενότητα θα έχουµε µετά από τα δύο τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του Προγράµµατος Σπουδών Πληροφορική. Στο σχήµα 8 παρουσιάζεται το ποσοστό των φοιτητών που συνεχίζουν σε σχέση µε αυτούς που σταµάτησαν. 10% 25% 65% Συνεχίζει εν ξεκ. Σταµάτησε Σχήµα 8. Ποσοστό διακοπών φοίτησης Από το σχήµα 8 παρατηρούµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό (της τάξης του 10%) των φοιτητών δεν ξεκίνησε καθόλου τη θεµατική ενότητα. Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να επεξηγήσουµε πώς µετρούµε τις διακοπές και πώς ορίζουµε ότι κάποιος δεν ξεκίνησε τη θεµατική ενότητα. Το τυπικό µέρος της θεµατικής ενότητας έλεγε ότι ο φοιτητής που δεν παραδίδει 2 από τις 6 γραπτές εργασίες, τότε αυτοµάτως χάνει το δικαίωµα 99

12 να συµµετάσχει στις τελικές εξετάσεις. Αυτός ο φοιτητής θεωρείται ότι σταµάτησε. Ως φοιτητής που δεν ξεκίνησε θεωρείται αυτός που δεν παρέδωσε καµία εργασία (συνήθως αυτοί είναι φοιτητές που πήραν το υλικό, το εξέτασαν και αποφάσισαν να µην ασχοληθούν καθόλου είτε µε τις σπουδές τους γενικότερα, είτε µε τη συγκεκριµένη θεµατική ενότητα ειδικότερα). Στο σχήµα 9 γίνεται ανάλυση του ποσοστού των φοιτητών που δεν ξεκίνησαν σε σχέση µε το συνολικό ποσοστό και κατανοµή του ανά ηλικίες. Από την ανάλυση προκύπτει το συµπέρασµα ότι το ποσοστό των φοιτητών που δεν ξεκινούν είναι πολύ υψηλό στις ηλικίες (µάλιστα είναι διπλάσιο από το ποσοστό κάθε άλλης κατηγορίας). εν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι φοιτητές σε αυτές τις ηλικίες είναι οι πιο φορτωµένοι εργασιακά µε συχνές µεταβολές στην εργασιακή τους σχέση εν ξεκιν Ξεκίνησε Σχήµα 9. Φοιτητές που δεν ξεκίνησαν ανά ηλικία 66% 10% 15% 5% 3% 1% Καµία 1η 2η 3η 4η όλες Σχήµα 10. ιακοπές φοίτησης σε σχέση µε γραπτές εργασίες Όπως προαναφέρθηκε, οι γραπτές εργασίες είναι αυτές που µας λένε πότε τυπικά κάποιος φοιτητής σταµατά τη θεµατική ενότητα. Στο σχήµα 10 παρουσιάζουµε τις διακοπές σε σχέση µε τις γραπτές εργασίες. Από το σχήµα φαίνεται ότι 15% των φοιτητών παρέδωσαν την 1η εργασία και µετά διέκοψαν, 5% παρέδωσαν και τη 2η

13 και µετά σταµάτησαν, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει σε 3% για την 3η εργασία και 1% για την 4η. Το συµπέρασµα είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών που θα παραδώσουν τις 2 πρώτες εργασίες θα συνεχίσουν, αφού µετά µένουν οι πραγµατικά συνειδητοποιηµένοι φοιτητές εν ξεκιν Σταµάτησαν Συνεχίζουν Σχήµα 11. ιακοπές φοίτησης στη θεµατική ενότητα ΠΛΗ-12 σε σχέση µε την ηλικία του φοιτητή Ηλικία % που συνεχίζει % που δεν συνεχίζει ,3% 28,7% ,2% 33,8% ,5% 37,5% ,7% 39,3% Πίνακας 1. Ποσοστό φοιτητών που συνεχίζει ανά ηλικία Ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα προκύπτει από την κατανοµή των φοιτητών που είτε δεν ξεκίνησαν, είτε σταµάτησαν ανά ηλικίες και τη σύγκριση τους µε αυτούς που συνεχίζουν. Στο σχήµα 11 παρουσιάζεται γραφικά αυτή η κατανοµή. Αν και από το σχήµα µπορεί κανείς να αποκτήσει µία γενική ιδέα του τι συµβαίνει, θα δώσουµε τους αριθµούς για να είναι πιο φανερό το συµπέρασµα στο οποίο καταλήξαµε. Στην ηλικία σταµάτησαν 38 από τους 164 φοιτητές αυτής της κατηγορίας (ή ποσοστό 23,2%). Στην ηλικία σταµάτησαν 35 από τους 145 φοιτητές (δηλαδή ποσοστό 24,1%). Στην ηλικία σταµάτησαν 22 από τους 72 φοιτητές (ποσοστό 30,6%). Τέλος στην ηλικία σταµάτησαν 10 από τους 28 φοιτητές (ποσοστό 35,7%). Αν σε αυτά τα ποσοστά προστεθεί και το ποσοστό των φοιτητών που δεν ξεκίνησαν καθόλου τις σπουδές τους, προκύπτουν οι αριθµοί που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και που µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι φοιτητές µε ηλικία πάνω 101

14 από το µέσο όρο έχουν γενικά µεγαλύτερο ποσοστό διακοπής φοίτησης και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους Σύµβουλους Καθηγητές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίστοιχη κατανοµή των διακοπών στη θεµατική ενότητα σε σχέση µε το φύλο. Από την έρευνά µας προέκυψε ότι γενικά οι γυναίκες ξεκινάνε πιο δύσκολα (το ποσοστό των γυναικών που δεν ξεκίνησαν είναι 16,4%, έναντι µόλις 7,9% που είναι το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών), αλλά από τη στιγµή που ξεκινούν τη θεµατική ενότητα τη σταµατούν πιο δύσκολα από τους άντρες (τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 22,1% για τις γυναίκες και 25,6% για τους άντρες). Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι γυναίκες έχουν συγκριτικά υψηλότερο ποσοστό να µην συνεχίσουν από τους άντρες. Το συνολικό ποσοστό των γυναικών που δεν συνεχίζουν (είτε γιατί δεν ξεκίνησαν, είτε γιατί ξεκίνησαν και σταµάτησαν) είναι 38,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες είναι 33,5%. Σχηµατικά, τα παραπάνω παρουσιάζονται στο σχήµα 12. Πάντως επειδή η διαφορά είναι σχετικά µικρή, η σχέση των διακοπών µε το φύλο των φοιτητών πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω σε µελέτες στα επόµενα χρόνια Συνεχίζουν Σταµάτησαν εν ξεκιν 0 Άντρες Γυναίκες Σχήµα 12. ιακοπές φοίτησης σε σχέση µε το φύλο των φοιτητών Στο σχήµα 13 παρουσιάζεται η κατανοµή των φοιτητών που διέκοψαν τη θεµατική ενότητα σε σχέση µε την οικογενειακή τους κατάσταση. Το πιο ενδιαφέρον συµπέρασµα, όπως προκύπτει από την έρευνά µας, είναι ότι το ποσοστό διακοπών είναι τελείως ανεξάρτητο από την οικογενειακή κατάσταση του φοιτητή. Αν αυτό ξενίζει σε σχέση µε το συµπέρασµα συσχέτισης των διακοπών µε την ηλικία, πρέπει να τονίσουµε ότι τα δύο αυτά δεδοµένα (ηλικία και οικογενειακή κατάσταση) παρουσιάζονται ελάχιστα συσχετισµένα για τους φοιτητές της πληροφορικής, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να είναι δικαιολογηµένο. Για να το θέσουµε πιο απλά, αυτό που 102

15 προέκυψε είναι ότι ένας φοιτητής παντρεµένος µε 2 παιδιά έχει τις ίδιες πιθανότητες να διακόψει µε κάποιον ανύπαντρο χωρίς παιδιά Συνεχίζουν Σταµάτησαν εν ξεκιν 0 Α Π Π1 Π2+ Σχήµα 13. ιακοπές φοίτησης ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διακοπές φοίτησης σε σχέση µε τη χρήση της τεχνολογίας (που είναι σηµαντικό στοιχείο στην πληροφορική). Στο σχήµα 14 παρουσιάζεται το ποσοστό των φοιτητών που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή έναντι αυτών που δεν χρησιµοποιούν, για το σύνολο των φοιτητών που διέκοψαν. Το ποσοστό των φοιτητών που δεν χρησιµοποιούν υπολογιστή (δηλαδή το 17%, όπως φαίνεται στο σχήµα 14) είναι πολύ µεγαλύτερο από το 5,5% των φοιτητών που συνεχίζουν, όπως παρουσιάσαµε στην ενότητα 3 (βλ. σχήµα 5). 17% 83% Ναι Όχι Σχήµα 14. ιακοπές φοίτησης ανάλογα µε την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή 34% 66% Ναι Όχι Σχήµα 15. ιακοπές φοίτησης ανάλογα µε τη χρήση 103

16 Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν και σε σχέση µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), όπως παρουσιάζονται στο σχήµα 15. Ενώ το συνολικό ποσοστό ήταν 19% (βλ. σχήµα 6), το ποσοστό στους φοιτητές που διέκοψαν είναι 34%. % 80% 60% 40% ιεκοψαν Συνεχίζουν 20% 0% Ναι Όχι Σχήµα 16. ιακοπές φοίτησης σε σχέση µε µεταλυκειακή εκπαίδευση Συνεχίζουν ιέκοψαν 20 0 Καµία Λίγο Πολύ Σχήµα 17. ιακοπές φοίτησης σε σχέση µε επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε πληροφορική Τελειώνοντας, θα θέλαµε να δείξουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας, πάντα στο θέµα των διακοπών της θεµατικής ενότητας, σε σχέση µε την προηγούµενη µεταλυκειακή εκπαίδευση στην πληροφορική. Να διευκρινίσουµε ότι ως µεταλυκειακή εκπαίδευση θεωρήσαµε κάθε µορφής ΚΕΚ, τα δηµόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και κάθε οργανωµένο σεµινάριο διάρκειας άνω των 200 ωρών και εξειδικευµένο στην Πληροφορική. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στο σχήµα 16 και δείχνουν, για µεν τους φοιτητές που είχαν κάποιας µορφής µεταλυκειακή εκπαίδευση, αναλογία αυτών που συνεχίζουν µε αυτούς που διέκοψαν 72% µε 28%, για δε αυτούς που δεν είχαν καµία µορφή µεταλυκειακής εκπαίδευσης, αναλογία αυτών που συνεχίζουν έναντι αυτών που διέκοψαν 60% µε 40%. Παρατηρούµε, δηλαδή, σαφή µείωση των ποσοστών στην περίπτωση που δεν υπήρχε κάποιας µορφής εκπαίδευση. Στο σχήµα 104

17 17 παρουσιάζονται οι διακοπές σε σχέση µε το αν οι φοιτητές έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε την πληροφορική. Πέρα από το εντυπωσιακό οµολογουµένως ποσοστό του 50% των φοιτητών που διέκοψε των οποίων η επαγγελµατική δραστηριότητα δεν έχει καµία σχέση µε πληροφορική, αυτό που προκύπτει είναι πως το ποσοστό των φοιτητών που διακόπτουν είναι ασυσχέτιστο µε το είδος της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους (δηλαδή µε την άµεση ή έµµεση σχέση µε πληροφορική). 5. Συµπεράσµατα Στη µελέτη αυτή βασιστήκαµε σε συλλογή στοιχείων για 442 φοιτητές της θεµατικής ενότητας Εισαγωγή στην Πληροφορική. Στη µελέτη παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ευρήµατα της έρευνας, αφού η έρευνα στο σύνολό της δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστεί στα πλαίσια ενός συνεδριακού άρθρου. Η µελέτη δείχνει τη χαµηλή αναλογία γυναικών στο Πρόγραµµα Σπουδών Πληροφορική (µόλις 29%). Αυτό είναι ένα σύνηθες φαινόµενο στις Σχολές που έχουν ως αντικείµενο την τεχνολογία και η Πληροφορική στο Ε.Α.Π. δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Από τη µελέτη αυτή προκύπτει επίσης ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών ήταν φειδωλό στις επιλογές θεµατικών ενοτήτων, αφού το 53% επέλεξε µόνο µία θεµατική ενότητα, το 30% επέλεξε δύο θεµατικές ενότητες και µόλις το 17% επέλεξε και τις τρεις προσφερόµενες θεµατικές ενότητες. Επίσης, οι περισσότεροι φοιτητές έλαβαν υπόψη τους τις οδηγίες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (είχαν ενηµερωθεί γραπτώς πριν τις επιλογές θεµατικών ενοτήτων για την αναγκαιότητα να επιλέξουν αυτή τη θεµατική ενότητα) και συµπεριέλαβαν τη θεµατική ενότητα Εισαγωγή στην Πληροφορική στις επιλογές τους, σε ποσοστό 98% (498 στους 510 φοιτητές). Ο µέσος όρος ηλικίας των φοιτητών της θεµατικής ενότητας Εισαγωγή στην Πληροφορική είναι 31,3 έτη, δηλαδή σχετικά χαµηλός. Στη µελέτη δείξαµε τις ιδιαιτερότητες των φοιτητών σε σχέση µε τη χρήση της τεχνολογίας και δείξαµε ότι 95% από τους φοιτητές που συνεχίζουν έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή (είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε και στα δύο), ενώ το 81% χρησιµοποιεί τον υπολογιστή και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) για να επικοινωνεί µε το Σύµβουλο Καθηγητή και να υποβάλει τις εργασίες του. Τα ποσοστά αυτά οδηγούν σε δύο σηµαντικά συµπεράσµατα: α) η πλειοψηφία των 105

18 φοιτητών που επιλέγουν να σπουδάσουν Πληροφορική έχουν ήδη επαφή µε την πληροφορική, τουλάχιστον στο βαθµό να κατέχουν και να χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή και να χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), και β) είναι πολύ δύσκολο για ένα φοιτητή να σπουδάζει Πληροφορική χωρίς να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή και . Συνέπεια του β) συµπεράσµατος είναι ότι οι λίγοι φοιτητές που όταν ξεκίνησε το πρόγραµµα δεν είχαν ηλεκτρονικό υπολογιστή (συνολικά 74 φοιτητές), είτε αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αγορά είτε διέκοψαν, ενώ ελάχιστοι (µόλις 18 φοιτητές) συνεχίζουν και δεν έχουν ακόµα αγοράσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε σχέση µε τις διακοπές φοίτησης δείξαµε ότι 10% των φοιτητών δεν ξεκίνησε καθόλου τις σπουδές του στη θεµατική ενότητα Εισαγωγή στην Πληροφορική. Είναι χαρακτηριστικό πώς στις γυναίκες αυτό το ποσοστό είναι 16,4% ενώ στους άντρες µόλις 7,9%. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι πως το µεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών που δεν ξεκίνησαν ανήκει στις ηλικίες χρονών, ηλικίες δηλαδή µε έντονη εργασιακή δραστηριότητα. Στο 10% των φοιτητών που δεν ξεκίνησαν καθόλου τη θεµατική ενότητα προστίθεται το 25% αυτών που, ενώ ξεκίνησαν, τελικά για κάποιο λόγω σταµάτησαν (διέκοψαν τη θεµατική ενότητα), φτάνοντας το σύνολο των φοιτητών που διέκοψαν σε 35% και σε 65% αυτών που συνεχίζουν. Είναι χαρακτηριστικό πώς από αυτούς που σταµάτησαν οι περισσότεροι σταµάτησαν µετά την 1η ή µετά τη 2η γραπτή εργασία. Είναι σχεδόν ασφαλές να καταλήξουµε στο συµπέρασµα πως από τους φοιτητές που παρέδωσαν τις 2 πρώτες γραπτές εργασίες, η µεγάλη τους πλειοψηφία θα ολοκληρώσει τη θεµατική ενότητα και θα αποκτήσει δικαίωµα για τις τελικές εξετάσεις. Εντυπωσιακή είναι η συσχέτιση των διακοπών µε την ηλικία των φοιτητών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι όσο µεγαλώνει η ηλικία των φοιτητών αυξάνει σηµαντικά η πιθανότητα διακοπής φοίτησης, άρα όσο µεγαλώνουν οι ηλικίες τόσο περισσότερο πρέπει να είναι αυξηµένη η συνεισφορά και η εµψύχωση από το Σύµβουλο Καθηγητή. Αντίθετα, η συσχέτιση µε το φύλο δεν είναι τόσο σηµαντική αλλά υπάρχει: οι γυναίκες ξεκινούν πιο δύσκολα, αλλά από τη στιγµή που θα ξεκινήσουν δεν διακόπτουν τόσο εύκολα όσο οι άντρες. Στο σύνολο, όµως, οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να µην ολοκληρώσουν τις σπουδές τους από τους άντρες (σε ποσοστό 106

19 38,5% έναντι 33,5%, στο ποσοστό αυτό προσθέτουµε το ποσοστό αυτών που δεν ξεκινούν µε αυτό αυτών που διακόπτουν). Η έρευνά µας έδειξε ότι δεν υπάρχει καµία συσχέτιση οικογενειακής κατάστασης και ποσοστού διακοπών. Αντίθετα, έδειξε ότι υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µε την προηγούµενη εκπαίδευση πάνω στην πληροφορική (όπως αναµενόταν βοηθάει να υπάρχει) και την επαγγελµατική δραστηριότητα που περιλαµβάνει χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσµα ότι αυτοί που το αντικείµενο της εργασίας τους είναι η πληροφορική (προγραµµατιστές, καθηγητές πληροφορικής, εργαζόµενοι σε τµήµατα µηχανογράφησης) έχουν ίδια ποσοστά διακοπής µε αυτούς που απλά χειρίζονται υπολογιστή στην εργασία τους. Στόχος µας είναι να επαναλαµβάνουµε αυτή την έρευνα κάθε χρόνο, έτσι ώστε να µπορούµε να αντιπαραβάλουµε στοιχεία από τις προηγούµενες χρονιές. Επίσης, ελπίζουµε ότι η εµπειρία µας θα αξιοποιηθεί από τους Σύµβουλους Καθηγητές. Αναφορές [ΚΑΤ86] Κάτος Α. 'Στατιστική'. Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη [ΚΟΚ98] Κόκκος Α., Λιοναράκης Α. «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέσεις διδασκόντων διδασκοµένων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ISBN , [ΠΑΠ72] Παπανούτσου Ε., υσκολίες της συνεννόησης στο τόµο Πρακτική Φιλοσοφία. Εκδ. ωδώνη, [ΠΙΕ01] Πιερρακέας Χ., Ξένος Μ., Πιντέλας Π. Εκτίµηση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού συµβούλου καθηγητή. Απόψεις των φοιτητών σηµεία βελτίωσης. Έχει υποβληθεί στο: 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο στην ΑεξΑΕ, Πάτρα, Μαΐου [ANA97] Anastasi A etal., 'Psychological testing', Ed. (7 th ) Prentice Hall, New Jersey,

20 [EIS90] Eisenberg E., Dowsett T., Student drop out from a distance education project course: A new method of analysis, Distance Education An International Journal, Vol. 11, Num. 2, [KAY91] Kaye T., Rumble G., Open Universities: A Comparative Approach, Prospects 21(2): 214-6, [NAR] [RAC99] Narasimharao B., Issues in preparing Open University learners for Open University system, Race P., «Το Εγχειρίδιο της Ανοικτής Εκπαίδευσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, ISBN X, [RUM92] Rumble G., The Management of Distance Learning Systems, Paris, UNESCO / IIEP. [SAT89] Satir V., Ανθρώπινη Επικοινωνία, Εκδ. ίοδος, [SHI99] Shin N., Kim J., An exploration of learner progress and drop-out in Korea National Open University, Distance Education An International Journal, Vol. 20, Num. 1,

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα συµπεριφοράς ως προς το Ρυθµό Σπουδών σε ένα Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Το προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Πληροφορική του ΕΑΠ

Πρότυπα συµπεριφοράς ως προς το Ρυθµό Σπουδών σε ένα Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Το προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Πληροφορική του ΕΑΠ Πρότυπα συµπεριφοράς ως προς το Ρυθµό Σπουδών σε ένα Ανοικτό Πανεπιστήµιο: Το προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στην Πληροφορική του ΕΑΠ Χρήστος ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ 1 Μιχάλης ΞΕΝΟΣ 1,2 Θανάσης ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ 1,2 pierrakeas@pli.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης.

Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Εκτίµηση Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Υλικού Συµβούλου Καθηγητή. Απόψεις των Φοιτητών Σηµεία Βελτίωσης. Χ. Πιερρακέας *1, Μ. Ξένος *2, Π. Πιντέλας *3 *1 ιδάκτωρ Πληροφορικής, ΣΕΠ στη Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής

Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Αναζητώντας θέμα έρευνας: ορισμένες μεθοδολογικές παρατηρήσεις Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την διπλωματική μου εργασία; o

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.

ιερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. ιερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Σπουδές στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου. ΒΕΡΓΙ ΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Από τους 812 αποφοίτους της έρευνας, 303 (ποσοστό 37.2%) έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές. Καθώς πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο ποσοστό των αποφοίτων,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 1 ΜΑΘΗΤΕΣΠΟΥΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝΣΤΗΝΕΡΓΑΣΙΑ(ΤΜΗΜΑΓ 1 ) ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

28 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

28 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Λογιστική" 28 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ΔΔΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι" ΠΛΗ 12

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΠΛΗ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι" ΠΛΗ 12 AΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013 2014 Πριν αρχίσετε τη μελέτη του

Διαβάστε περισσότερα

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων

Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Η νοµοθεσία στην υπηρεσία των κινητών τηλεφώνων Γουγούλη- ηµητριάδου Ελένη 1, Γρηγοριάδου έσποινα 1, Εύδου έσποινα 1, Κατσίφας Κωνσταντίνος 1, Μήτογλου Κωνσταντίνος 1 1 Γενικό Λύκειο Αριστοτελείου Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο

Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Από την Α Λυκείου µέχρι το Πανεπιστήµιο Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών η οµάδα προσανατολισµού θετικών σπουδών 1 η οµάδα προσανατολισµού ανθρωπιστικών σπουδών 3 η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αυστηρά ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Γνώση και στάση νοσηλευτών στη διαχείριση του πόνου καρκινοπαθών που νοσηλεύονται Παναγιώτης Χαραλάμπους Λεμεσός, 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το

Σημείωση: Το σύμβολο Χ που εμφανίζεται στο Σχήματα δηλώνει τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα PISA και αποφάσισαν να μην θέσουν σε κυκλοφορία το 2 Όλοι σχεδόν οι 15χρονοι νέοι έχουν ήδη χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά τα αγόρια το έκαναν για μεγαλύτερο διάστημα και συχνότερα από τα κορίτσια Γενικά, όλοι, σχεδόν, οι 15χρονοι νέοι (99,31%)

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Δ. Βάσσιος, Μ. Γεωργιάδου Πασαλίδη 41, 54453 Θεσσαλονίκη Περίληψη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

κατανόηση διαλόγου, συμπλήρωση ερωτηματολογίου 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με το ερωτηματολόγιο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Συνέντευξη στο δρόμο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1-2 διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας

έξι (6). τέσσερα (4) µαθήµατα κατεύθυνσης και σε δύο (2) µαθήµατα γενικής παιδείας Α) Σύµφωνα µε την αριθµ. Φ253/28934/Β6/30-3-2006(ΦΕΚ 391 Β ) Υπουργική Απόφαση µε θέµα «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας

Μελέτη για την. «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας Μελέτη για την «Παρακολούθηση της Επαγγελματικής Ένταξης Αποφοίτων» Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 3 ο Παραδοτέο : «Έκθεση αποτελεσμάτων έρευνας απορρόφησης» Οκτώβριος 215 Κοινωνία Γνώσης Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου

Το Νέο Λύκειο. Α Λυκείου ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ «ΓΝΩΣΗ» Το Νέο Λύκειο Στους µαθητές που θα φοιτήσουν φέτος (2013-2014) στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρµόζεται η νέα δοµή του Λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα µετράει

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα