Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA"

Transcript

1 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA Νικόλαος Μαντζούφας - Ειδικός Γραμματέας ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1 ο Συνέδριο Νέων Ευρυτανών Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου Αυγούστου 2013

2 Τι είναι ΣΔΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι: Ο δηµόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθµιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δηµόσια έργα ακόµα και σε δυσχερείς οικονοµικές συγκυρίες. Καθορισµός προδιαγραφών έργου ιενέργεια διαγωνισµών για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα Αξιολόγηση προσφορών ιδιωτικού φορέα Παρακολούθηση υλοποίησης και τήρησης συµβατικών υποχρεώσεων του ιδιώτη Εκπόνηση των απαραίτητων µελετών Κατασκευή έργου Εξασφάλιση απαιτούµενης χρηµατοδότησης Συντήρηση, διαχείριση ή/και λειτουργία Επιστροφή του έργου στο ηµόσιο µετά τη λήξη της Σύµβασης Η κυριότητα των ακινήτων παραμένει στο δημόσιο, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρού εποπτικού και ρυθμιστικού ρόλου. Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στουςπολίτες/ χρήστεςτωνέργωναυτών. Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα. Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακάέργαμεπολλαπλασιαστικόόφελος. 2

3 Σχήματα ΣΔΙΤ Ανταποδοτικά έργα ΣΔΙΤ Έργαήυπηρεσίεςγιαταοποίαυπάρχειτο στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης καιοιιδιωτικοίφορείς, αναλαμβάνουν, πέρα από τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή του έργου, την εκμετάλλευσή τους. Tαέργα/υπηρεσίεςγιατηχρήσητων οποίων μπορεί να καταβληθεί σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον καταναλωτή/χρήστη. Ενδεικτικά παραδείγματα: Αυτοκινητόδρομοι Αεροδρόμια Λιμάνια Παρκινγκ Εμπορικά, συνεδριακά κέντρα Τουριστικές υποδομές, κέντρα ιαματικού τουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα Ενεργειακά έργα(απε, Γεωθερμία) Διαχείριση απορριμμάτων, διαχείριση βιομηχανικών, γεωργικών αποβλήτων Έργα κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας Έργα ή υπηρεσίες, στις οποίες δεν υπάρχει το στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. Ο ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίησή των έργων αποπληρώνεται απ ευθείας από το δημόσιο φορέα, σε βάθος χρόνουμετάτηνέναρξηλειτουργίας, βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών αποτελέσματος. Ενδεικτικά παραδείγματα: Σχολεία, παιδικοίσταθμοί, νηπιαγωγεία, πανεπιστήμια Κέντρα προστασίας ηλικιωμένων Νοσοκομεία Κτίριαστέγασηςδημόσιωνυπηρεσιών, αστυνομικές διευθύνσεις, πυροσβεστικοί σταθμοί Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μηχανογράφησης Αθλητικές εγκαταστάσεις Αρδευτικά έργα 3

4 Πλεονεκτήματα υλοποίησης δημόσιων υποδομών μέσω ΣΔΙΤ Αποπληρωμή έργων σε βάθος χρόνου Δεν απαιτείται άμεση εκταμίευση δημόσιων πόρων για την αποπληρωμή του έργου με την «παραλαβή». Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά σε βάθος χρόνου απελευθερώνοντας δημόσιους πόρους για να επιδιωχθούν περισσότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες. Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την υλοποίηση και παροχή δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών Αξιοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και παροχή δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικάπροςτουςπεριορισμένουςδημόσιουςπόρουςοιοποίοιείναιδιαθέσιμοιγιατηνυλοποίησηυποδομών. Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης Πληρωμή μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία, γεγονός που συνεπάγεται ισχυρό κίνητρο τήρησης του χρονοδιαγράμματος. Οι πληρωμές του Δημοσίου είναι προκαθορισμένες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιδέχονται αναπροσαρμογής για γεγονότα όπως υπερβάσεις κόστους και αστοχίες. Σύνδεση αμοιβής αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Ο ανάδοχος αποπληρώνεται στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα του έργου και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθ όλη τη διάρκεια ζωής του. Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρωμής. Ισχυρά κίνητρα για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικά έργου και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου Ενιαία Σύμβαση μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας Επιτυγχάνονται συνέργειες από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας σε μία (ενιαία) σύμβαση μακροπρόθεσμης διάρκειας. Το ηµόσιο δεν υλοποιεί απλώς µια υποδοµή - προµηθεύεται ολοκληρωµένες υπηρεσίες 4

5 Οι ΣΔΙΤ στον κόσμο Αξία (δισ. Ευρώ) Ευρωπαϊκή Αγορά ΣΔΙΤ με βάση την αξία συναλλαγών Πηγή: EPEC, Market Update, Review of European PPP Market Τα έργα ΣΔΙΤ στην ευρωπαϊκή αγορά αποτελούν μια σημαντική αγορά υλοποίησης έργων που κατά τα έτη 2010 και 2011, και παρά την οικονομικήκρίση, διατηρήθηκεσευψηλάεπίπεδααξίαςσυναλλαγών. Το 2011 η Ευρωπαϊκή αγορά των ΣΔΙΤ καταγράφει την υπογραφή συμβάσεων για 84 έργα, συνολικής αξίας 18 δις ευρώ. Αξιοσημείωτη δυναμική παρουσιάζει ο κλάδος διαχείρισης απορριμμάτων, τόσο σε όρους αξίας, όσο και σε όρους αριθμούέργων(7 έργαμεσυνολικήαξία1,4 διςευρώ). Στον κλάδο των υποδομών εκπαίδευσης υπεγράφησαν συμβάσεις για 23 έργα, τα περισσότερα σε σχέση με άλλους κλάδους. Η Ευρωπαϊκή αγορά ΣΔΙΤ παραμένει δυνατή Μεταφορές Κοινωνικές υποδομές(σχολικά κτίρια, νοσοκομεία) Περιβάλλον(διαχείριση απορριμμάτων) Ευρυζωνικάδίκτυα Λοιπά έργα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών(τπε) Κύριοι κλάδοι: Πηγή: EPEC, Market Update, Review of European PPP Market 5

6 Θεσμικό Πλαίσιο Ν /2005 Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιµασία/υποστήριξη Βιωσιµότητα Χρηµατοδότηση Στην Ελλάδα το νοµικό πλαίσιο των Σ ΙΤ προσδιορίζεται µε το Νόµο 3389/2005, ο οποίος συνοπτικά: κωδικοποιείτιςσχετικέςέννοιεςµετιςσ ΙΤ, προσδιορίζει το πεδίο εφαρµογής τους, προβλέπει τη δηµιουργία δύο αρµόδιων διοικητικών οργάνων ( ιυπουργική Επιτροπή Σ ΙΤ και ΕιδικήΓραµµατείαΣ ΙΤ) γιατηχάραξηπολιτικήςκαιτηνκαλύτερηδιαχείρισητωνέργων, προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα συµβατικά και νοµικά θέµατα και προβλέπει ειδικές ρυθµίσεις σχετικές µε αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέµατα κλπ. εν απαιτείται κύρωση της σύµβασης από τη Βουλή, όπως συµβαίνει στη περίπτωση των έργων παραχώρησης. Τον Αύγουστο 2011 ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία, µε την οποία αποσαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει την υλοποίηση έργων Σ ΙΤ. Η τροπολογία αυτή αποτελεί ένα επιπλέονσηµαντικόβήµαπροςτηνενίσχυσηενόςξεκάθαρουφορολογικούπλαισίου. Με σειρά θετικών αποφάσεων του ΣτΕ υπέρ του δηµοσίου κατόπιν προσφυγών από υποψηφίους αναδόχους κατά αποφάσεων του ηµοσίου, αναδεικνύεται η νοµική ασφάλεια που παρέχεται από το θεσµικό πλαίσιο των Σ ΙΤ, ως ένα ολοκληρωµένο αποτελεσµατικό εργαλείο ενεργοποίησης της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσηςτηςανάπτυξης. 6

7 Θεσμικό Πλαίσιο Ν /2005 Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιµασία/υποστήριξη Βιωσιµότητα Χρηµατοδότηση H Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) είναι το συλλογικό κυβερνητικό όργανο που αποφασίζει για τα έργα ΣΔΙΤ. Αποφασίζει για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση ενός έργου ΣΔΙΤ. Τακτικά μέλη: O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας(Πρόεδρος) O Υπουργός Οικονομικών Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων O Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έκτακτα μέλη: O Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν καθέναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι εξετάζουν την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στον τομέα ευθύνης τους. Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιµασία/υποστήριξη Βιωσιµότητα Χρηµατοδότηση Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων: ΤονεντοπισμότωνέργωνπουμπορούνναυλοποιηθούνμέσωΣΔΙΤ-προώθησητουθεσμού. Την αξιολόγηση προτάσεων Δημοσίων Φορέων για ένταξή τους ως έργα ΣΔΙΤ. Την εισήγηση στη Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Την υποστήριξη των Δημοσίων Φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Την παρακολούθηση των συμβάσεων ΣΔΙΤ. 7

8 Εξασφάλιση πληρωµών διαθεσιµότητας Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιµασία/υποστήριξη Βιωσιµότητα Χρηµατοδότηση Κατασκευαστική περίοδος Πληρωµές από το ηµόσιο Ιδιωτική επένδυση Περίοδος λειτουργίας -Αποπληρωµή δανείου -Λειτουργικά κόστη -Μερίσµατα Για όλα τα έργα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός με Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής, με βάση την καθαρά παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών από το Δημόσιο. Οι μελλοντικές πληρωμές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ). Έχειεισαχθείηαρχήότιοιμελλοντικέςπληρωμέςδενθαξεπερνούντο 10%τουσυνόλουτουετήσιουΠΔΕ. 8

9 Χρηµατοδότηση έργων Σ ΙΤ Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιµασία/υποστήριξη Βιωσιµότητα Χρηµατοδότηση Ιδιωτική χρηµατοδότηση Στις Σ ΙΤ ο ιδιωτικός φορέας σύµπραξης αναλαµβάνει την εξασφάλιση χρηµατοδότησης του έργου. Η χρηµατοδότηση καλύπτεται από δάνεια τραπεζών και από την ιδία συµµετοχή του αναδόχου του έργου, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα δανεισµού από την ΕΤΕπ. Ανάλογα µε τη φύση του έργου, τα ιδιωτικά κεφάλαια µοχλεύονται συµπληρωµατικά µε τους δηµόσιους (εθνικούς και κοινοτικούς) πόρους. Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων Η αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για τη µερική χρηµατοδότηση της αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης είναι απόλυτα εφικτή στο πλαίσιο έργου Σ ΙΤ. Ήδη το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται σε δύο έργα Σ ΙΤ για τις αστικές συγκοινωνίες και άλλα έργα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και σε έργα διαχείρισης απορριµµάτων. Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Η ΕΤΕπ προσφέρει µακροχρόνια δανειακή χρηµατοδότηση χαµηλού κόστους, σε έργα υποδοµής υψηλής προτεραιότητας. Οι προσφερόµενοι όροι χρηµατοδότησης είναι ευνοϊκότεροι απ αυτούς των εµπορικών τραπεζώνµεαποτέλεσµαναµειώνεταιτοκόστοςαποπληρωµήςτωνέργωνγιατοδηµόσιο. Παράλληλα διοχετεύονται στην οικονοµική δραστηριότητα, αναπτυξιακοί πόροι χαµηλού κόστουςαπότοεξωτερικό. ΗΕΤΕπ: έχει χρηµατοδοτήσει το έργο των 7 πυροσβεστικών σταθµών, έχει εγκρίνει τη συµµετοχή της στη χρηµατοδότηση 3 έργων Σ ΙΤ για υλοποίηση σχολικών µονάδων, έχει εγκρίνει τη συµµετοχή της στο πρώτο έργο διαχείρισης απορριµµάτων υτικής Μακεδονίας. 9

10 Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργα Σ ΙΤ Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, µέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, έχει αξιοποιήσει σηµαντικά ποσά σε αναπτυξιακά έργα. Ο συνδυασµός κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων σε έργα Σ ΙΤ µε πληρωµές διαθεσιµότητας υλοποιείται για πρώτη φορά µέσα από δύο έργα στον τοµέα των αστικών συγκοινωνιών (τηλεµατική και ηλεκτρονικό εισιτήριο). Η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων σε έργα Σ ΙΤ ανοίγει το δρόµο για περαιτέρω αξιοποίηση του θεσµού των Σ ΙΤ σε αναπτυξιακά έργα διαχείρισης απορριµµάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενεργειακής αξιοποίησης κ.α. Παράδειγµα Αξιοποίησης Κοινοτικών Πόρων Μέρος της αρχικής επένδυσης χρηµατοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. Το υπόλοιπο µέρους της αρχικής επένδυσης καθώς και το σύνολο των δαπανών συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης του έργου αναλαµβάνεταιαπότονιδιωτικόφορέασύµπραξης. Η αποπληρωµή των ιδιωτικών κεφαλαίων πραγµατοποιείταιµέσωπληρωµώνδιαθεσιµότητας, συνδεδεµένεςµετοεπίπεδολειτουργικότηταςτουέργου, διατηρώντας ισχυρό το κίνητρο για ένα αξιόπιστο λειτουργικό αποτέλεσµα προς όφελος του δηµοσίου και τουπολίτη. Ιδιωτικά Κεφάλαια Κοινοτικοί Πόροι Περίοδος Κατασκευής Πληρωµές διαθεσιµότητας Περίοδος Λειτουργίας Αποπληρωµή ανείων Έξοδα Λειτουργίας συντήρησης κ.α. Μερίσµατα Όφελος από χρήση κοινοτικών πόρων Η ανάγκη χρηµατοδότησης του έργου είναι µικρότερη. Οι µελλοντικές πληρωµές διαθεσιµότητας του δηµοσίου είναι χαµηλότερες. Απορροφώνται διαθέσιµοι κοινοτικοί πόροι σε έργα, τα οποία θα είναι λειτουργικά σε βάθος χρόνου. Yψηλότερη αξία για την κοινωνία. 10

11 Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργα Σ ΙΤ Ενεργοποίηση χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Ταµείο ανακυκλούµενων πόρων, ύψους 258 εκατ, υπό την διαχείριση της ΕΤΕπ, οι οποίοι θα διοχετευτούν σε έργα αστικής ανάπλασης σε όλη την Ελλάδα Ως «Έργα Αστικής Ανάπτυξης Σ ΙΤ» νοούνται οι συµπράξεις µεταξύ του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και άλλα έργα που περιλαµβάνονται σε ολοκληρωµένο σχέδιο για την βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Αναµένεται εντός του 2013 να δοθούν οι χρηµατοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και µε σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (Σ ΙΤ). Τα έργα υποστηρίζονται από την ΕΤΕπ. 11

12 Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργα Σ ΙΤ Ενεργοποίηση χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA Οι πόροι του JESSICA µπορούν, ενδεικτικά, να χρηµατοδοτήσουν: Αστικέςυποδοµές, συµπεριλαµβανοµένωντων µεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ. Χώρους ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, για τουρισµό ή άλλες αειφόρους χρήσεις. Επαναξιοποίηση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών εκτάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης. Χώρους γραφείων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και για τους τοµείς της πληροφορικής και/ή της έρευνας και ανάπτυξης. Πανεπιστηµιακά κτίρια, συµπεριλαµβανοµένωνιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευµένων εγκαταστάσεων. Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης. Δυτική Μακεδονία 15εκατ Ήπειρος 15εκατ Ιόνια Νησια 10εκατ Γεωγραφική Κατανοµή των επιχειρησιακών προγραµµάτων * 10 εκατ από Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Δυτική Ελλάδα 15εκατ Θεσσαλία 20εκατ Κεντρική Μακεδονία 20εκατ Στερεά Ελλάδα 40εκατ Αττική 50εκατ Πελοπόννησος 28εκατ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 10 εκατ Βόρειο Αιγαίο 10εκατ Νότιο Αιγαίο Κρήτη 15εκατ 12

13 Υλοποιούµενα έργα Σ ΙΤ Κοινωνικές υποδοµές 7 νέοι πυροσβεστικοί σταθµοί Παραδίδονται σταδιακά 14 νέες σχολικές µονάδες στην Αττική Έχει επιλεγεί ανάδοχος 10 νέες σχολικές µονάδες στην Αττική Έχει επιλεγεί ανάδοχος 16 νέες σχολικές µονάδες στη Θεσσαλονίκη Έχει επιλεγεί ανάδοχος Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών Ολοκληρωµένο Σύστηµα Τηλεµατικής για την πληροφόρηση επιβατών ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ Ηλεκτρονικό εισιτήριο οµίλου ΟΑΣΑ Ψηφιακή τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων Ευρυζωνικές υποδοµές σε αγροτικές «λευκές» περιοχές της ελληνικής επικράτειας Έχει επιλεγεί ανάδοχος B Φάση διαγωνισµού σε εξέλιξη Αναµένεται να ξεκινήσει η Β Φάση διαγωνισµού Αναµένεται να ξεκινήσει η Α Φάση διαγωνισµού 13 13

14 Υλοποιούµενα έργα Σ ΙΤ ιαχείριση απορριµµάτων ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου Περιφέρειας υτικήςμακεδονίας Ηλείας Σερρών Αιτωλοακαρνανίας Έχει επιλεγεί ανάδοχος Β Φάση διαγωνισµού σε εξέλιξη Ανταγωνιστικός διάλογος ολοκληρώνεται Ανταγωνιστικός διάλογος ολοκληρώνεται Ανταγωνιστικός διάλογος ολοκληρώνεται 4 έργα Περιφέρειας Αττικής Αναµένεται να ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος Αχαΐας ΠεριφέρειαςΗπείρου Αναµένεται να ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος Αναµένεται να ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος Κέρκυρας Προετοιµάζεται η έναρξη του διαγωνισµού 14

15 Δυτική Μακεδονία Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) 120 Έχουν υποβληθεί οι δεσμευτικές προσφορές 3 υποψηφίων διαδικασία επιλογής προσωρινού αναδόχου σε εξέλιξη Κέρκυρα Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) 87 Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ- αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού Σέρρες Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) 90 Ολοκληρώνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος με 4 προεπιλεγέντα σχήματα Ήπειρος Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) 150 Έχουν υποβληθεί οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων σε εξέλιξη Αττική (4 έργα) Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) Έχουν υποβληθεί οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων σε εξέλιξη Αιτωλοακαρνανία Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) 110 Ολοκληρώνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος με 3 προεπιλεγέντα σχήματα Αχαΐα Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) 150 Προεπιλέχθηκαν6 υποψήφιασχήματα. Ξεκινά άμεσα ο ανταγωνιστικός διάλογος. Ηλεία Πελοπόννησος Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) 200 Κλήθηκαν τα 5 προεπιλεγέντα σχήματα να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές εντός Ιουλίου Ετήσια δυναμικότητα(χιλ. τόνοι) 100 Ολοκληρώνεται ο ανταγωνιστικός διάλογος, με 4 προεπιλεγέντα σχήματα 12 έργα Σ ΙΤ στη διαχείριση απορριµµάτων συνολικής αξίας 2,1 δις ευρώ, µε συγχρηµατοδότησηαπότοεσπα, δηµιουργώντας περισσότερες από νέες µόνιµες θέσεις εργασίας γιατηνπερίοδολειτουργίαςκαι3.000 θέσεις κατά την περίοδο κατασκευής σεόλητηνελλάδα.

16 Διεθνείς Συνεργασίες Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (1/2) The Southeast European and Mediterranean PPP Network Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συνεργάζεται σταθερά με την Παγκόσμια Τράπεζα με στόχο την Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας και Διάχυσης Τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, με σημείο αναφοράς την Ελλάδα. Αντιπροσωπείεςαπόχώρεςανάτονκόσμο, όπωςηαίγυπτος, η Ιορδανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ουκρανία, η Λετονία και η Ινδονησία, επισκέπτονται την Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσουν τεχνογνωσία και εξειδίκευση από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ. June , Athens May 16-17, 2011 Thessaloniki Η Ειδική Γραμματεία αποτελεί Ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ EPEC(συμμετέχουνEIB, European Commission). Συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΣΔΙΤ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ. Συμμετοχή στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας RCC. Συμμετοχήστην ομάδα του ΟΟΣΑ για τα έργα ΣΔΙΤ. 16

17 Διεθνείς Συνεργασίες Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ (2/2) Συμμετοχή σε 2 Προγράμματα Διδυμοποίησης με τη Δημοκρατία της Κροατίας Twinning Light Programs with the Republic of Croatia Κατά το 2011 η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συμμετείχε σε Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με τίτλο «Ενδυνάμωση της διαχειριστικής ικανότητας του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας περί Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ». Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συμμετείχε στην Ελληνική ομάδα που επελέγη ως σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών της Κροατίας κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, στον οποίο συμμετείχαν χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία. Έχει προηγηθεί συμμετοχή της Ειδικής Γραμματείας σε αντίστοιχο πρόγραμμα που είχε προκηρύξει η Κεντρική Μονάδα ΣΔΙΤ της κυβέρνησης της Κροατίας. Twinning Light Program I Strengthening of the administrative capacity of the Agency for PPP in the Republic of Croatia in Relation to the Implementation of the New PPP Legislation Twinning Light Program II Strengthening the administrative capacity of Ministry of Finance of the Republic of Croatia in relation to the Implementation of the new concession and PPP legislation January 2009 July 2010 January October Τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας ανέπτυξαν και υλοποίησαν: Μεθοδολογικά εργαλεία για τη διαχείριση έργων ΣΔΙΤ Πρακτικούς Οδηγούς για την αξιολόγηση, προώθηση και υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ Πρότυπα έγγραφα Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών της κροατικής δημόσιας διοίκησης και άλλων ενδιαφερομένων Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με στόχο την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειάς τους. 17

18 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Στοιχεία Επικοινωνίας Καραγεώργη Σερβίας 8 2 ος όροφος , Αθήνα Τηλ: Φαξ:

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ. Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη. 8 Οκτωβρίου 2014

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ. Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη. 8 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη Παρουσίαση Υφυπουργού κου Νότη Μηταράκη Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ κου Νίκου Μαντζούφα 8 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια 4 N E W S L E T T E R - n o v e m b E R 2 0 1 0 - V O L U M E Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Κεφάλαιο 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1. Περιφερειακή ανάπτυξη Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και περιφερειακή ανάπτυξη Η υλοποίηση του Γ ΚΠΣ εντάσσεται στη

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 Ιούνιος 2013 Έκθεση δραστηριότητας Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος 2013 1 Περιεχόμενα 00. Επιτελική σύνοψη - Executive summary 3 01. Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη

Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, 28-8-2012 Συνέντευξη Τύπου υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη «Δέκα Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη» Στις αρχές Αυγούστου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κ. Κεφαλογιάννη Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα