Ανάλυση Κόστους Οφέλους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση Κόστους Οφέλους"

Transcript

1 Ανάλυση Κόστους Οφέλους Νο 12 Βιωσιμότητα Έργου, Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Παροχή (ΣΔΙΤ) 1

2 Βιωσιμότητα Έργου, Ανάκτηση Κόστους και Ιδιωτική Παροχή (ΣΔΙΤ) Βιωσιμότητα έργου Δημόσια χρηματοδότηση και υπερβάλλον βάρος του φόρου Σκοπιμότητα της ανάκτησης κόστους σε ένα αναπτυξιακό έργο Δυνατότητες εφαρμογής της ανάκτησης κόστους σε μια οικονομία ΣΔΙΤ- Συμπράξεις Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα στην κατασκευή παροχή δημοσίων έργων Μέθοδοι Συμπράξεων Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα. 2

3 Οικονομική και Κοινωνική Ανάλυση Οικονομική Ανάλυση Υπολογισμός των ροών αντί με Τιμές Αγοράς με τις Σκιώδεις Τιμές κάνοντας χρήση των Συντελεστών Μετατροπής Ποσοτικοποίηση και αποτίμηση μη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών Κοινωνική Ανάλυση Μετατροπή των ροών σε όρους κατανάλωσης και αποταμίευσης Υπολογισμός των ροών κατά εισοδηματική τάξη και εκτίμηση της επίπτωσης του έργου στη διανομή του εισοδήματος Σκοπιμότητα του Έργου Αν ΚΠΑ > 0 το Έργο είναι Οικονομικά / Κοινωνικά Σκόπιμο Αν ΚΠΑ < 0 το Έργο είναι Οικονομικά / Κοινωνικά Μη Σκόπιμο 3

4 Πηγές Χρηματοδότησης Εργων Επιπτώσεις του έργου στον Κρατικό Προϋπολογισμό Δημόσια κεφάλαια, δηλ. φορολογία Δημόσια κεφάλαια, μέσω δημοσίου δανεισμού Επίπτωση στο δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος Ιδιωτικά κεφάλαια : Πως και γιατί να συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας στη χρηματοδότηση ενός δημόσιου έργου Επιχορηγήσεις από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το ταμείο Συνοχής (ΕΣΠΑ) Χρηματοδότηση, μερική ή ολικά, από το χρήστη 4

5 Xρηματοοικονομική Ανάλυση (Financial Analysis) Υποθέσεις (Ποσότητες Τιμές Αγοράς Ορίζοντας) Κόστος Kεφαλαίου και Συνολικό Κόστος Επένδυσης Χρηματοδοτικό Σχήμα (Iδια Κεφάλαια Δανεισμός) Λειτουργικό Kόστος - Έσοδα Εξυπηρέτηση Δανείου Ταμειακές Rοές (Free Cash Flow) EBIDTA Απόδοση Επένδυσης- Απόδοση Iδίων Kεφαλαίων Χ-ΚΠΑ - Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα Έργου 5

6 Απόφαση Κρατικής Υποστήριξης Εάν η Χ-ΚΠΑ > 0 τότε το έργο δεν χρειάζεται κρατική υποστήριξη ως αυτοδύναμα βιώσιμο χρηματοοικονομικά Εάν η Χ-ΚΠΑ < 0 τότε το έργο χρειάζεται κρατική υποστήριξη ως αυτοδύναμα μη βιώσιμο χρηματοοικονομικά 6

7 Υπερβάλλον Βάρος του Φόρου MEB - Marginal Excess Burden of Tax MCF - Marginal Cost of Public Funds ΔW = ΔR + ΔEB MCF = ( ΔW / ΔR ) = (ΔR + ΔEB / ΔR ) = 1 + MEB MCF = shadow price of public funds from tax revenue Size of MCF for 1 Euro =

8 Ανάκτηση Κόστους Η Ανάκτηση του Κόστους του έργου ή της υπηρεσίας από τους χρήστες, οι οποίοι έχουν την απαιτούμενη διάθεση προς πληρωμή, οδηγεί σε βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Με την πρακτική της ανάκτησης κόστους επιδιώκεται: Βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του έργου διότι αποφεύγεται η σπατάλη. Βελτίωση της διανομής του εισοδήματος, διότι επιβαρύνονται εκείνοι που πραγματικά χρησιμοποιούν το έργο. Αύξηση των αποταμιεύσεων του δημοσίου (επομένως αύξηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης νέων έργων). 8

9 Κεντρικό Ερώτημα Κατά πόσο η επιβολή τέλους μειώνει τη χρήση του έργου και επομένως μειώνει την αποδοτικότητα και την οικονομική του σκοπιμότητα του έργου; 9

10 Δυνατότητες εφαρμογής της πρακτικής ανάκτησης κόστους 1. Επιβολή τέλους συντήρησης και λειτουργίας απ ευθείας στο χρήστη 2. Επιβολή τέλους ανάκτησης του κεφαλαίου, αλλά για μέρος μόνο της επένδυσης με βάση τη δυνατότητα προς πληρωμή και με την προϋπόθεση ότι δεν αναιρείται η οικονομική σκοπιμότητα του έργου 3. Επιβολή τέλους ανάκτησης του κεφαλαίου, το οποίο επιτρέπει την χρηματοδότηση νέων έργων 10

11 Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Η συνεργασία ή σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Public Private Partnership) αφορά μια σχέση μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για ένα συγκεκριμένο έργο, εδραιωμένη σε μια μακροχρόνια σύμβαση στην οποία δημόσιες υπηρεσίες παρέχονται από ένα συγκεκριμένο φορέα. Βασική Επιδίωξη: Η κινητοποίηση πόρων του ιδιωτικού τομέα, και η επιβάρυνση κυρίως του χρήστη και όχι του φορολογούμενο. 11

12 Τι είναι ΣΔΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών. Οι ρόλοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς ορισμένοι: Ο δημόσιος φορέας διατηρεί την ιδιοκτησία των παγίων και τον ισχυρό ρυθμιστικό και εποπτικό του ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία να υλοποιούνται δημόσια έργα ακόμα και σε δυσχερείς οικονομικές συγκυρίες. Καθορισμός προδιαγραφών έργου Διενέργεια διαγωνισμών για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα Αξιολόγηση προσφορών ιδιωτικού φορέα Παρακολούθηση υλοποίησης και τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιώτη Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών Κατασκευή έργου Εξασφάλιση απαιτούμενης χρηματοδότησης Συντήρηση, διαχείριση ή/και λειτουργία Επιστροφή του έργου στο Δημόσιο μετά τη λήξη της Σύμβασης Αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα ενώ παράλληλα το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο. Κατασκευάζονται ποιοτικά έργα και ταυτόχρονα παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες/ χρήστες των έργων αυτών. Σημαντικό εργαλείο τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης μοχλεύοντας ιδιωτικούς πόρους σε αναπτυξιακά έργα με πολλαπλασιαστικό όφελος. 12

13 Βασικές διαφορές διαδικασιών δημοπράτησης

14 Πλεονεκτήματα ΣΔΙΤ 1. Η ιδιωτική χρηματοδότηση οδηγεί σε μείωση των δαπανών του δημοσίου. 2. Η λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του έργου από τον ιδιωτικό τομέα εξασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα. 3. Η ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να επιτύχει καλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. 4. Η επέκταση της ιδιωτικής χρηματοδότησης ενδυναμώνει το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας. 14

15 Πλεονεκτήματα ΣΔΙΤ (συνέχεια) 5. Η μεταφορά, από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, ενός μέρους ή και όλων των ευθυνών και κινδύνων χρηματοδότησης ενός δημόσιου έργου βοηθάει στην κατανομή κινδύνου και στην πραγματοποίηση του έργου (risk-sharing ή riskallocation). Όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε έργα ΣΔΙΤ(Δημόσιος Τομέαςεπιλεγείς Ιδιωτικός Φορέας - χρηματοδότες του) κάνουν ανάλυση κινδύνου. Η προσοχή εστιάζεται στην ανάθεση του επιχειρηματικού κινδύνου στον καταλληλότερο φορέα (δηλ. στο φορέα που είναι σε καλύτερη θέση να τον διαχειριστεί). Οι Κίνδυνοι που επιμερίζονται σε ένα έργο ΣΔΙΤ είναι : Κατασκευαστικός Κίνδυνος Καλύπτει κυρίως περιστατικά που συνδέονται με υπερβάσεις του χρόνου και του προϋπολογισμού της κατασκευής, μη τήρηση των συμφωνημένων προδιαγραφών και κακοτεχνίες. Κίνδυνος Διαθεσιμότητας Ο κίνδυνος αυτός αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από τον ιδιωτικό φορέα, ο οποίος φέρει την ευθύνη για την παροχή συγκεκριμένης ποσότητας και ποιότητας υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ρητά προβλεφθεί στη Σύμβαση. Κίνδυνος Ζήτησης Ο κίνδυνος ζήτησης είναι ο κίνδυνος που ελλοχεύει όταν οι παραγόμενες από το έργο ΣΔΙΤ υπηρεσίες δεν βρίσκουν ικανοποιητικό αριθμό αγοραστών στην αγορά στην τιμή που αυτές πωλούνται. Πιστωτικός Κίνδυνος Τον πιστωτικό κίνδυνο ενός έργου ΣΔΙΤ φέρουν οι δανείστριες τράπεζες. 15

16 Πλεονεκτήματα ΣΔΙΤ (συν) 6. Κινητοποιούνται ιδιωτικοί οικονομικοί πόροι που ήταν μέχρι προηγουμένως αδρανείς και απελευθερώνονται πόροι από το δημόσιο τομέα. 7. Επεκτείνεται και αποκτά βάθος η λειτουργία της κεφαλαιαγοράς όπου αντλούνται ιδιωτικά κεφάλαια. 8. Εξυγιαίνεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας. 9. Μεταφορά βάρους του χρέους από την κατασκευή ενός έργου στο χρήστη και όχι στο φορολογούμενο. 10. Εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης αφού ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος και επομένως ταυτίζεται στο ίδιο πρόσωπο ο ωφελούμενος και ο επιβαρυνόμενος. 11. Γίνεται δυνατή η χρήση νέων τεχνολογιών, η πρόσβαση σε τεχνογνωσία και η διασφάλιση της ποσότητας και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. 16

17 Δομή χρηματοδότησης

18 Πλεονεκτήματα ΣΔΙΤ (συν) Κινητοποιούνται ιδιωτικοί οικονομικοί πόροι που ήταν μέχρι προηγουμένως αδρανείς και απελευθερώνονται πόροι από το δημόσιο τομέα. Επεκτείνεται και αποκτά βάθος η λειτουργία της κεφαλαιαγοράς όπου αντλούνται ιδιωτικά κεφάλαια. Εξυγιαίνεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Μεταφορά βάρους του χρέους από την κατασκευή ενός έργου στο χρήστη και όχι στο φορολογούμενο. Εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης αφού ο χρήστης επιβαρύνεται με το κόστος και επομένως ταυτίζεται στο ίδιο πρόσωπο ο ωφελούμενος και ο επιβαρυνόμενος. Γίνεται δυνατή η χρήση νέων τεχνολογιών, η πρόσβαση σε τεχνογνωσία και η διασφάλιση της ποσότητας και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. 18

19 Μέθοδοι Συνεργασίας Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα 1. Κατασκευή Λειτουργία Μεταβίβαση / Built - Operate-Transfer (B.O.T.) 2. Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηματοδότησης / Private Finance Initiative (P.F.I.) 3. Χρηματοδότηση από Εργολάβο - Κατασκευαστή / Developer Financing 4. Lease -Develop - Operate (L.D.O.) 5. Lease / Purchase 6. Sale & Leaseback 7. Με το Κλειδί στο Χέρι / Turn Key 19

20 1. Κατασκευή-Λειτουργία-Μεταβίβαση Built-Operate-Transfer (B.O.T.) Με βάση τη μέθοδο Κατασκευή-Λειτουργία-Μεταβίβαση / Built-Operate-Transfer (Β.Ο.Τ.) ο ιδιώτης αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση ενός έργου κάτω από μια συγκεκριμένη συμφωνία, που έχει συνάψει με το δημόσιο και με την οποία αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του έργου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος η αρμοδιότητα της λειτουργίας του μεταφέρεται στο δημόσιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ιδιωτική εταιρία παρέχει ολική ή μερική χρηματοδότηση του έργου, έτσι ώστε να επιτρέπεται στον ιδιωτικό τομέα η πραγματοποίηση κέρδους από την επένδυσή του με χρέωση ενός τέλους προς τους χρήστες. Πλεονεκτήματα Επιτρέπει στο δημόσιο να επωφεληθεί από τις αποτελεσματικές μεθόδους κατασκευής του έργου που προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας μέσω του γρηγορότερου χρόνου εκτέλεσης του έργου και του χαμηλότερου κόστους ολοκλήρωσής του. Περιορισμοί Οι διαπραγματεύσεις ορισμένες φορές γίνονται με βάση παραδοσιακές μεθόδους χαμηλών προσφορών και πολιτικής κρατικών προμηθειών. Στην Ελλάδα η χρήση της μεθόδου Β.Ο.Τ. εφαρμόστηκε στη χρηματοδότηση του αεροδρομίου των Σπάτων. 20

21 2. Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηματοδότησης Private Finance Initiative (P.F.I.) Μέσω της Πρωτοβουλίας Ιδιωτικής Χρηματοδότησης / Private Finance Initiative (P.F.I) το κράτος δεν ασχολείται με ανέγερση και απόκτηση παγίων στοιχείων αλλά με την αγορά, από ιδιώτες, των υπηρεσιών, που προέρχονται από αυτά Βασική Αρχή Ο κίνδυνος λειτουργίας του έργου μπορεί να μεταφέρεται σε όποιο φορέα είναι ικανότερος να τον αναλάβει με το μικρότερο κόστος Κύριος Στόχος Η Βέλτιστη Κατανομή του Κινδύνου Πλεονεκτήματα Δεν επιβαρύνεται το δημόσιο χρέος με νέα δάνεια, από τη στιγμή που η πληρωτέα από το δημόσιο αμοιβή στην ιδιωτική εταιρία επιβαρύνει το έλλειμμα του προϋπολογισμού μόνο το συγκεκριμένο έτος. Δε χρειάζεται το δημόσιο να πραγματοποιήσει καμία ταμειακή εκροή πριν την έναρξη της λειτουργίας του έργου. Περιορισμοί Το ύψος των πληρωμών (αμοιβών) που πρέπει να προσφέρει το δημόσιο στον ιδιώτη θα πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού του δημοσίου. Το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών απαιτείται να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να αναπροσαρμόζεται και να εξελίσσεται ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα του έργου. 21

22 3. Χρηματοδότηση από Εργολάβο-Κατασκευαστή Developer Financing Με βάση τη μέθοδο Χρηματοδότηση από Εργολάβο-Κατασκευαστή / Developer Financing ο ιδιωτικός τομέας (συνήθως μια κατασκευάστρια εταιρία) χρηματοδοτεί την κατασκευή ή επέκταση ενός αναπτυξιακού έργου με αντάλλαγμα το δικαίωμα να χτίσει κατοικίες, καταστήματα ή και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό αποκτά το δικαίωμα η εταιρεία να χρησιμοποιεί το έργο και να αποκτήσει μελλοντικά εισοδήματα, προερχόμενα από τις χρεώσεις των χρηστών. Πλεονεκτήματα Δε χρειάζεται το κράτος να προσφέρει το απαιτούμενο κεφάλαιο για να επεκτείνει ή να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει το έργο. Ο ιδιωτικός φορέας αποκτά το δικαίωμα, το οποίο διαφορετικά δε θα είχε, για να αναπτύξει επικερδείς επιχειρήσεις. Περιορισμοί Η μέθοδος αυτή είναι δυνατό να εφαρμοστεί κυρίως σε περιοχές που αναπτύσσονται ραγδαία, όπου η ανάπτυξη είναι απόλυτα συνδεδεμένη με 22 αυστηρούς κανόνες και νόμους.

23 4. Lease-Develop-Operate (L.D.O.) Με τη μέθοδο Lease-Develop Operate (L.D.O.) ο ιδιωτικός τομέας έχει τη δυνατότητα να μισθώσει ή να αγοράσει τις υπηρεσίες ενός έργου από το δημόσιο τομέα. Η ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να επενδύσει τα κεφάλαια της στο έργο αυτό, έτσι ώστε να το εκσυγχρονίσει, να ανακαινίσει τις εγκαταστάσεις του και να διευρύνει τις δραστηριότητες του. Πλεονεκτήματα Το δημόσιο δεν χρειάζεται να προσφέρει το απαραίτητο κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη του έργου. Περιορισμοί Προβλήματα σχετικά με την εγγύηση που παρέχει το συμβόλαιο με ένα συγκεκριμένο πωλητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει από τις κυβερνήσεις έλλειψη της δυνατότητας να διαπραγματευθούν αυστηρά τους όρους της μίσθωσης. 23

24 5. Lease / Purchase Με βάση τη μέθοδο Lease / Purchase ο ιδιωτικός τομέας χρηματοδοτεί και κατασκευάζει ένα αναπτυξιακό έργο, το οποίο μετά την ολοκλήρωσή του το ενοικιάζει στο δημόσιο τομέα. Ο δημόσιος τομέας πληρώνει ενοίκιο στον ιδιωτικό τομέα Πλεονεκτήματα Το δημόσιο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα νέο αναπτυξιακό έργο, χωρίς να χρειάζεται να έχει ένα επιπρόσθετο κεφάλαιο για επενδύσεις ή να υποστεί το χρέος ενός δανείου. Ο ιδιωτικός τομέας κάνει την επένδυση ενώ το δημόσιο πληρώνει για τις υπηρεσίες αυτές για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα Περιορισμοί Το κόστος του ιδιωτικού κεφαλαίου που χρειάζεται για τη χρηματοδότηση του έργου είναι συνήθως μεγαλύτερο από αυτό του 24 δημοσίου

25 6. Sale & Leaseback Η μέθοδος Sale & Leaseback αποτελεί συμφωνία πώλησης με βάση την οποία το πωλούμενο κινητό ή ακίνητο (στη συγκεκριμένη περίπτωση το έργο) παραμένει στον πωλητή, συνήθως με μακροχρόνια σύμβαση εκμίσθωσης. Η πώληση γίνεται για δύο λόγους: Για να αποκτηθούν κεφάλαια κινήσεως ή για επέκταση των εργασιών της επιχειρήσεις, και Για την μετατροπή των εξόδων ιδιόχρησης σε ενοίκιο, το οποίο απαλλάσσεται από φορολογία. 25

26 7. Με το Kλειδί στο Xέρι (Τurn-Key) Η μέθοδος Με το κλειδί στο χέρι / Τurn Key σημαίνει παράδοση έργου με δυνατότητα άμεσης λειτουργίας. Ο δημόσιος φορέας συνάπτει συμβόλαιο με τον ιδιώτη - επενδυτή έτσι ώστε ο ιδιώτης να κατασκευάσει και να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα και κριτήρια τα οποία έχουν αμοιβαία συμφωνηθεί Πλεονεκτήματα Εκμετάλλευση κατασκευαστικών δυνατοτήτων του ιδιωτικού φορέα, αφού επιτρέπει τα ιδιωτικά έργα να κατασκευάζονται πιο γρήγορα και πιο οικονομικά σε σύγκριση με τα έργα του δημοσίου Περιορισμοί Η εφαρμογή απαιτεί ότι το δημόσιο είναι ικανό να διαπραγματευτεί ένα συμβόλαιο με τον ιδιώτη. Η παραδοσιακή, πολλές φορές, πολιτική κρατικών προμηθειών εμποδίζει τη διεξαγωγή τέτοιων συμβολαίων 26

27 - Τι είναι ΣΔΙΤ; - Θεσμικό πλαίσιο ΣΔΙΤ «Ο Ν.3389/2005 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεσμικό και νομικό πλαίσιο υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ» 27

28 Σχήματα ΣΔΙΤ A. Ανταποδοτικά Εργα ΣΔΙΤ Έργα ή υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει το στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης και οι ιδιωτικοί φορείς, αναλαμβάνουν, πέρα από τη χρηματοδότηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρησή του έργου, την εκμετάλλευσή τους. Tα έργα/υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων μπορεί να καταβληθεί σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον καταναλωτή/χρήστη. Ενδεικτικά παραδείγματα: Διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων Αυτοκινητόδρομοι Αεροδρόμια Λιμάνια Παρκινγκ Εμπορικά, συνεδριακά κέντρα Τουριστικές υποδομές, κέντρα ιαματικού τουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα Ενεργειακά έργα (ΑΠΕ, Γεωθερμία) 28

29 Σχήματα ΣΔΙΤ Β. Εργα ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών με πληρωμές διαθεσιμότητας Έργα ή υπηρεσίες, στις οποίες δεν υπάρχει το στοιχείο της εμπορικής εκμετάλλευσης για τους ιδιωτικούς φορείς. Οι ιδιωτικός φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίησή των έργων αποπληρώνεται απ ευθείας από το δημόσιο φορέα, σε βάθος χρόνου μετά την έναρξη λειτουργίας, βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών αποτελέσματος. Ενδεικτικά παραδείγματα: Υποδομές Εκπαίδευσης Νοσοκομεία Κτίρια στέγασης δημόσιων υπηρεσιών, αστυνομικές διευθύνσεις, πυροσβεστικοί σταθμοί Έργα Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών 29

30 Πλεονεκτήματα υλοποίησης δημόσιων υποδομών μέσω ΣΔΙΤ Αποπληρωμή των έργων σε βάθος χρόνου Δεν απαιτείται άμεση εκταμίευση δημόσιων πόρων για την αποπληρωμή του έργου με την «παραλαβή». Η αποπληρωμή γίνεται σταδιακά σε βάθος χρόνου. Μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση/παροχή δημόσιων υποδομών-υπηρεσιών Αξιοποιούνται ιδιωτικά κεφάλαια για την υλοποίηση και παροχή δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους δημόσιους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση υποδομών. Εξασφάλιση προκαθορισμένου χρόνου και κόστους υλοποίησης Πληρωμή μόνο μετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία, γεγονός που συνεπάγεται ισχυρό κίνητρο τήρησης του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου. Οι πληρωμές του Δημοσίου είναι προκαθορισμένες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν επιδέχονται αναπροσαρμογής για γεγονότα όπως υπερβάσεις κόστους και αστοχίες. Σύνδεση αμοιβής αναδόχου και ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών Ο ανάδοχος αποπληρώνεται στη βάση λεπτομερούς μηχανισμού πληρωμών, ο οποίος αξιολογεί την ποιότητα του έργου και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθ όλη τη διάρκεια ζωής του. Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρωμής. Ισχυρό κίνητρο για μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικά έργου και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ενιαία Σύμβαση μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας Επιτυγχάνονται συνέργειες από την ενσωμάτωση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας σε μία (ενιαία) σύμβαση μακροπρόθεσμης διάρκειας. Το Δημόσιο δεν υλοποιεί απλώς μια υποδομή - προμηθεύεται ολοκληρωμένες υπηρεσίες 30

31 Το νομικό πλαίσιο - Νόμος 3389/2005 Παράγοντες επιτυχίας Ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιμασία/υποστήριξη Βιωσιμότητα Χρηματοδότηση Στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ προσδιορίζεται με το Νόμο 3389/2005, ο οποίος συνοπτικά: κωδικοποιεί τις σχετικές έννοιες με τις ΣΔΙΤ, προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής τους, προβλέπει τη δημιουργία δύο αρμόδιων διοικητικών οργάνων (Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ) για τη χάραξη πολιτικής και την καλύτερη διαχείριση των έργων, προσδιορίζει τις διαδικασίες ανάθεσης, τα συμβατικά και νομικά θέματα και, τέλος, προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις σχετικές με αδειοδοτήσεις, φορολογικά θέματα κλπ. Δεν απαιτείται κύρωση της σύμβασης από τη Βουλή, όπως συμβαίνει στη περίπτωση των έργων παραχώρησης. Τον Αύγουστο 2011 ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία, με την οποία αποσαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ. Η τροπολογία αυτή αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση ενός ξεκάθαρου φορολογικού πλαισίου. Με σειρά θετικών αποφάσεων του ΣτΕ υπέρ του δημοσίου κατόπιν προσφυγών από υποψηφίους αναδόχους κατά αποφάσεων του Δημοσίου, αναδεικνύεται η νομική ασφάλεια που παρέχεται από το θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ, ως ένα ολοκληρωμένο αποτελεσματικό εργαλείο ενεργοποίησης της ιδιωτικής επενδυτικής πρωτοβουλίας, προσέλκυσης επενδύσεων και ενίσχυσης της ανάπτυξης. 31

32 Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ Keys to Successful PPPs Ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιμασία/υποστήριξη Βιωσιμότητα Χρηματοδότηση Η Διϋπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) είναι το συλλογικό κυβερνητικό όργανο που αποφασίζει για έργα ΣΔΙΤ. Στη ΔΕΣΔΙΤ συμμετέχουν: Τακτικά μέλη ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Πρόεδρος) ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Έκτακτα μέλη ο Υπουργός ή οι Υπουργοί που εποπτεύουν καθέναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι εξετάζουν την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ στον τομέα ευθύνης τους. Στις αρμοδιότητες της ΔΕΣΔΙΤ εμπίπτει: Η έγκριση της υπαγωγής συμπράξεων στο Ν. 3389, καθώς και η ανάκληση τέτοιων εγκρίσεων Η απόφαση για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του καταβλητέου στους ιδιωτικούς φορείς συμβατικού ανταλλάγματος Η απόφαση για τη συμμετοχή ή μη του Δημοσίου στη χρηματοδότηση ενός έργου ΣΔΙΤ 32

33 Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ Keys to Successful PPPs Ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιμασία/υποστήριξη Βιωσιμότητα Χρηματοδότηση Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων: Τον εντοπισμό των έργων ή/και υπηρεσιών που μπορούν να υλοποιηθούν μέσω ΣΔΙΤ και την προώθηση του θεσμού. Την αξιολόγηση προτάσεων Δημοσίων Φορέων για ένταξή τους ως έργα ΣΔΙΤ. Την εισήγηση στη Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Την υποστήριξη των Δημοσίων Φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Την παρακολούθηση των συμβάσεων ΣΔΙΤ. Στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος της ΕΓΣΔΙΤ Διεθνείς συνεργασίες: The South-east European and Mediterranean PPP Network Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ συνεργάζεται σταθερά με την Παγκόσμια Τράπεζα με στόχο την Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργασίας και Διάχυσης Τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, με σημείο αναφοράς την Ελλάδα. June Athens May 16-17, 2011 Thessaloniki Αντιπροσωπείες από χώρες ανά τον κόσμο, όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Βοσνία- Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ουκρανία, η Λετονία και η Ινδονησία, επισκέπτονται την Ελλάδα προκειμένου να αποκτήσουν τεχνογνωσία και εξειδίκευση από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ. Η Ειδική Γραμματεία αποτελεί Ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ EPEC (συμμετέχουν EIB, European Commission). Συμμετοχή στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΣΔΙΤ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ. Συμμετοχή στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας RCC. 33

34 Εξασφάλιση πληρωμών διαθεσιμότητας Keys to Successful PPPs Ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιμασία/υποστήριξη Βιωσιμότητα Χρηματοδότηση Πληρωμές από το Δημόσιο Κατασκευαστική περίοδος Ιδιωτική επένδυση Περίοδος λειτουργίας -Αποπληρωμή δανείου -Λειτουργικά κόστη -Μερίσματα Για όλα τα έργα εγκρίνεται ο προϋπολογισμός με Διυπουργική Απόφαση, με βάση την καθαρά παρούσα αξία των μελλοντικών πληρωμών από το Δημόσιο. Οι μελλοντικές πληρωμές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Έχει εισαχθεί η αρχή ότι οι μελλοντικές πληρωμές δεν θα ξεπερνούν το 10% του συνόλου του ετήσιου ΠΔΕ. 34

35 Χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ Keys to Successful PPPs Ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο Ισχυρή πολιτική βούληση Καλή προετοιμασία/υποστήριξη Βιωσιμότητα Χρηματοδότηση Ιδιωτική χρηματοδότηση Στις ΣΔΙΤ ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης αναλαμβάνει την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από δάνεια τραπεζών και από την ιδία συμμετοχή του αναδόχου του έργου, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα δανεισμού από την ΕΤΕπ. Ανάλογα με τη φύση του έργου, τα ιδιωτικά κεφάλαια μοχλεύονται συμπληρωματικά με τους δημόσιους (εθνικούς και κοινοτικούς) πόρους. Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων Η αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για τη μερική χρηματοδότηση της αρχικής κεφαλαιακής δαπάνης είναι απόλυτα εφικτή στο πλαίσιο έργου ΣΔΙΤ. Ήδη το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται σε δύο έργα ΣΔΙΤ για τις αστικές συγκοινωνίες και άλλα έργα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και σε έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Η ΕΤΕπ προσφέρει μακροχρόνια δανειακή χρηματοδότηση χαμηλού κόστους, σε έργα υποδομής υψηλής προτεραιότητας. Η ΕΤΕπ συμμετέχει κατ ανώτατο όριο έως το 50% στις χρηματοδοτικές ανάγκες του έργου. 35

36 Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, έχει αξιοποιήσει σημαντικά ποσά σε αναπτυξιακά έργα. Ο συνδυασμός κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ με πληρωμές διαθεσιμότητας υλοποιείται για πρώτη φορά μέσα από δύο έργα στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών (τηλεματική και ηλεκτρονικό εισιτήριο). Η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ ανοίγει το δρόμο για περαιτέρω αξιοποίηση του θεσμού των ΣΔΙΤ σε αναπτυξιακά έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενεργειακής αξιοποίησης κ.α. Παράδειγμα Αξιοποίησης Κοινοτικών Πόρων Μέρος της αρχικής επένδυσης χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. Το υπόλοιπο μέρους της αρχικής επένδυσης καθώς και το σύνολο των δαπανών συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης του έργου αναλαμβάνεται από τον ιδιωτικό φορέα σύμπραξης. Η αποπληρωμή των ιδιωτικών κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας, συνδεδεμένες με το επίπεδο λειτουργικότητας του έργου, διατηρώντας ισχυρό το κίνητρο για ένα αξιόπιστο λειτουργικό αποτέλεσμα προς όφελος του δημοσίου και του πολίτη. Ιδιωτικά Κεφάλαια Κοινοτικοί Πόροι Περίοδος Κατασκευής Πληρωμές διαθεσιμότητας Περίοδος Λειτουργίας Αποπληρωμή Δανείων Έξοδα Λειτουργίας συντήρησης κ.α. Μερίσματα Όφελος από χρήση κοινοτικών πόρων Η ανάγκη χρηματοδότησης του έργου είναι μικρότερη Οι μελλοντικές πληρωμές διαθεσιμότητας του δημοσίου είναι χαμηλότερες Απορροφώνται διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι σε έργα, τα οποία θα είναι λειτουργικά σε βάθος χρόνου. 36

37 Χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ από την ΕΤΕπ Η ΕΤΕπ προσφέρει μακροχρόνια δανειακή χρηματοδότηση σε έργα υποδομής υψηλής προτεραιότητας, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις εμπορικές τράπεζες και τις κεφαλαιαγορές. Οι προσφερόμενοι όροι χρηματοδότησης είναι ευνοϊκότεροι απ αυτούς των εμπορικών τραπεζών με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής των έργων για το δημόσιο. Παράλληλα διοχετεύονται στην οικονομική δραστηριότητα, αναπτυξιακοί πόροι χαμηλού κόστους από το εξωτερικό. Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την ΕΤΕπ για την προέγκριση χρηματοδότησης έργων ΣΔΙΤ. Η ΕΤΕπ: έχει χρηματοδοτήσει το έργο των 7 πυροσβεστικών σταθμών, έχει εγκρίνει τη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση 3 έργων ΣΔΙΤ για υλοποίηση σχολικών μονάδων, έχει εγκρίνει τη συμμετοχή της στο πρώτο έργο διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας. 37

38 Συμβατικές σχέσεις σε ένα έργο ΣΔΙΤ Δημόσιος Φορέας Σύμβαση ΣΔΙΤ Σχεδιασμός Κατασκευή Χρημ/ση Λειτουργία Συντήρηση Μέτοχοι Χρημ/ση Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) Χρημ/ση Τράπεζες Σχεδιασμός Κατασκευή Λειτουργία - Συντήρηση Μελετητής Κατασκευαστής Υπεργολάβος Λειτουργίας / Συντήρησης Περίοδος Κατασκευής 1,5 έως 5 έτη Περίοδος Λειτουργίας 38 38

39 Ενδεικτικό διάγραμμα διαδικασίας ανάθεσης ΣΔΙΤ Α. Κλειστή Διαδικασία Προπαρασκευαστικές ενέργειες Α Φάση Β Φάση Υποβολή Πρότασης Προετοιμασία σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προετοιμασία αναλυτικών προδιαγραφών και σχεδίων τευχών Β Φάσης Διαγωνισμού Αξιολόγηση φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προεπιλογή Προετοιμασία Δεσμευτικών Προσφορών από διαγωνιζομένους Έλεγχος Αξιολόγηση προσφορών Έγκριση από Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ Προκήρυξη Α Φάσης Διαγωνισμού Υποβολή Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προκήρυξη Β Φάσης Διαγωνισμού Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών Επιλογή Αναδόχου Κατά την Α φάση του διαγωνισμού προεπιλέγεται συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων (συνήθως 5 έως 6) με βάση απόλυτα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια χρηματοοικονομικής ευρωστίας και τεχνικής εμπειρίας/ ικανότητας Κατά τη Β φάση του διαγωνισμού διανέμονται στους προεπιλεγέντες υποψηφίους πλήρη τεύχη προκειμένου να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους. Τα τεύχη Β φάσης του διαγωνισμού δομούνται ώστε η επιλογή του αναδόχου να στηρίζεται μόνο σε αντικειμενικά και πλήρως ποσοτικοποιημένα κριτήρια (τιμή, χρόνος υλοποίησης) 39

40 Ενδεικτικό διάγραμμα διαδικασίας ανάθεσης ΣΔΙΤ Β. Ανταγωνιστικός Διάλογος Προπαρασκευαστικές ενέργειες Α Φάση Β Φάση Στάδιο Ι Στάδιο ΙΙ Υποβολή Πρότασης Προετοιμασία αναλυτικών προδιαγραφών και σχεδίων τευχών Β Φάσης Διαγωνισμού Προετοιμασία Δεσμευτικών Προσφορών από διαγωνιζομένους Έλεγχος Αξιολόγηση προσφορών Προετοιμασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αξιολόγηση φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προεπιλογή Υποψηφίων Ανταγωνιστικός Διάλογος Επιλογή Αναδόχου Έγκριση από Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ Προκήρυξη Α Φάσης Διαγωνισμού Υποβολή Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο Οριστικοποίηση Τευχών Β Φάσης Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών Α Φάση Διαγωνισμού προεπιλέγεται συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων (συνήθως 6) με βάση απόλυτα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια χρηματοοικονομικής ευρωστίας και τεχνικής εμπειρίας/ ικανότητας. Β Φάση Διαγωνισμού διακρίνεται σε δύο στάδια: ΣΤΑΔΙΟ Ι : καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους οποίους θα διεξαχθεί ο διάλογος, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ : διανέμονται στους προεπιλεγέντες υποψηφίους πλήρη τεύχη προκειμένου να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές. Τα τεύχη Β Φάσης δομούνται ώστε η επιλογή του αναδόχου να στηρίζεται μόνο σε αντικειμενικά και πλήρως ποσοτικοποιημένα κριτήρια (τιμή, χρόνος υλοποίησης) 40

41 Υλοποιούμενα έργα ΣΔΙΤ Κοινωνικές υποδομές 7 νέοι πυροσβεστικοί σταθμοί Παραδίδονται σταδιακά 14 νέες σχολικές μονάδες στην Αττική Έχει επιλεγεί ανάδοχος 10 νέες σχολικές μονάδες στην Αττική Έχει επιλεγεί ανάδοχος 16 νέες σχολικές μονάδες στη Θεσσαλονίκη Έχει επιλεγεί ανάδοχος Δικαστικά Μέγαρα Πατρών και Ηρακλείου Β Φάση διαγωνισμού σε εξέλιξη Τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών ΕΘΕΛ και ΗΛΠΑΠ B Φάση διαγωνισμού σε εξέλιξη Ηλεκτρονικό εισιτήριο ομίλου ΟΑΣΑ B Φάση διαγωνισμού σε εξέλιξη Ψηφιακή τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων A Φάση διαγωνισμού σε εξέλιξη 41 41

42 Υλοποιούμενα έργα ΣΔΙΤ (συν) Διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηλείας Σερρών Αιτωλοακαρνανίας Β Φάσης διαγωνισμού ολοκληρώνεται Β Φάσης διαγωνισμού σε εξέλιξη Ανταγωνιστικός διάλογος σε εξέλιξη Ανταγωνιστικός διάλογος σε εξέλιξη Ανταγωνιστικός διάλογος σε εξέλιξη 4 έργα Περιφέρειας Αττικής Α Φάση διαγωνισμού σε εξέλιξη Αχαΐας Α Φάση διαγωνισμού σε εξέλιξη Περιφέρειας Ηπείρου Α Φάση διαγωνισμού σε εξέλιξη Κέρκυρας Α Φάση διαγωνισμού σε προετοιμασία Ανταποδοτικά έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αναβάθμιση, επέκταση και αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου 3-5 Πηγάδια και υλοποίηση τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων Α Φάση διαγωνισμού σε εξέλιξη 42

43 Παράδειγμα ΣΔΙΤ και διαχείριση απορριμμάτων «Μια διαφορετική φιλοσοφία και αντίληψη στην υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, βασισμένη στο συστηματικό έλεγχο και παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων από τη διαχείριση των απορριμμάτων, κάτι που μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να επιτευχθεί με τους κλασσικούς τρόπους δημοπράτησης και υλοποίησης αντίστοιχων έργων» 43

44 Διαχείριση απορριμμάτων με ΣΔΙΤ Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) αναλαμβάνει Τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων ή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, για τη χρονική διάρκεια της Σύμπραξης (25-27 έτη). Την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων όπως ανακυκλώσιμα υλικά, κομπόστ, ηλεκτρική ενέργεια, κλπ.για τη χρονική διάρκεια της Σύμπραξης. Στόχοι έργου: 44

45 Βασικά χαρακτηριστικά έργου Αναπτύσσονται λεπτομερείς Προδιαγραφές Αποτελέσματος Υπηρεσιών, όσον αφορά στις υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ιδιωτικός Φορέας καθ όλη την περίοδο της Σύμπραξης. Υπηρεσίες Διάθεσης Υπολειμμάτων Υπηρεσίες Επεξεργασίας Απορριμμάτων Στόχοι Σύμβασης ΣΔΙΤ Προδιαγραφέ ς Αποτελέσματ ος Υπηρεσιών Διαχείριση Σύμβασης Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας Μεταφορά & Μεταφόρτ ωση ΑΣΑ Εκπαίδευσ η & Επικοινων ία Ανοιχτή τεχνολογία Για την υλοποίηση των υποδομών επιτρέπεται οποιαδήποτε διαθέσιμη τεχνολογία η οποία μπορεί αποδεδειγμένα να καλύψει τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες, καθώς και άλλους σχετικούς περιορισμούς από την νομοθεσία και τις ειδικότερες ανάγκες της εκάστοτε περιοχής, όπως προσδιορίζονται στα τεύχη του εκάστοτε Διαγωνισμού. 45

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την ανάπτυξη Δυνατότητες έργων ΣΔΙΤ και προγράμματος χρηματοδότησης JESSICA Νικόλαος Μαντζούφας - Ειδικός Γραμματέας ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Μάρτιος 2015 Σύνοψη έργων ΣΔΙΤ 3 H Eυρωπαϊκή αγορά ΣΔΙΤ 2014 Ενδεικτικά έργα ΣΔΙΤ Συνολική αξία συμβάσεων 16,4 δις ευρώ 4 Τι έχουμε επιτύχει Απολογισμός 2014: Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014

Οδηγός υλοποίησης. Οκτώβριος 2014 Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα Οδηγός υλοποίησης Οκτώβριος 2014 -ΤιείναιΣ ΙΤ; - Θεσµικό πλαίσιο Σ ΙΤ 2 Τι είναι Σ ΙΤ Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι συμβάσεις, κατά κανόνα μακροχρόνιες,

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Συµπράττοντας για την Ανάπτυξη»

«Συµπράττοντας για την Ανάπτυξη» «Συµπράττοντας για την Ανάπτυξη» Νικόλαος Μαντζούφας- Ειδικός Γραµµατέας ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Οκτώβριος 2014 Η Ελλάδα ανακάµπτει στην διεθνή αγορά Σ ΙΤ πρώτη φορά µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA Οκτώβριος 2012 Ο παρών Οδηγός αποσκοπεί στο να παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση

Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Project Finance: Χαρακτηριστικά, Σύμβουλοι, Αποτίμηση, Χρηματοδότηση Ροδίτης Ρήγας Εργασία Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙ Α

ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙ Α ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Συµπράξεις ηµοσίου & Ιδιωτικού Τοµέα (Σ..Ι.Τ.) ΕΣΠΕΡΙ Α Πέµπτη 30 Μαρτίου 2006 Αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου Πτολεµαΐδας Εισηγητής : Γιάνναρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις)

Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις) Πρόλογος Ο Ν.3389/2005 προβλέπει: (Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής Παντείου, «Οι Σ.Δ.Ι.Τ. σε έργα αστικού περιβάλλοντος», σημειώσεις) Την νομοθετική κάλυψη συγκεκριμένων τύπων Σ.Δ.Ι.Τ. και ορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth.

Ελισάβετ Πρέζα. Θεόδωρος Μεταξάς. Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ε mail: Metaxas@econ.uth. ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ελισάβετ Πρέζα Περιφερειολόγος Οικονομολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα αλλά και διαχρονικά. Έτσι, ορισμένα κράτη-μέλη δε δίστασαν να αναθέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας

Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας 1 Για μια δυναμική, πράσινη οικονομία της γνώσης και της καινοτομίας Η ενημέρωση των πολιτών και η διαφάνεια της κυβερνητικής δράσης αποτελούν έννοιες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες άρρηκτα με τις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια

χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικα εργαλεια 4 N E W S L E T T E R - n o v e m b E R 2 0 1 0 - V O L U M E Ίος Κυκλάδων: τηλ-fax: 22860 92254, e-mail:info@aegean-energy.gr, www.aegean-energy.gr / Γραφείο Αθήνας: τηλ. 210 8848055 ε ν η μ ε ρ ω τ ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ. Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη. 8 Οκτωβρίου 2014

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ. Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη. 8 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΣΔΙΤ Συμπράττοντας για την Ανάπτυξη Παρουσίαση Υφυπουργού κου Νότη Μηταράκη Ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ κου Νίκου Μαντζούφα 8 Οκτωβρίου 2014 Η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η χρηματοδότηση μιας νέας επιχείρησης αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη παράμετρο για την επιτυχημένη λειτουργία της. Άλλωστε, η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σπυρίδων Γ. Γκίκας Πανούσης Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Το Πρόγραμμα JESSICA Το JESSICA είναι το ακρωνύμιο της πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σεπτέμβριος 2007 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ Η Κυβέρνηση εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή ένα διαφορετικό πρότυπο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 ΣΥΝΟΨΗ Η αυξανόμενη ένταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές)

Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα (Λευκές Περιοχές) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ» Εξαμηνιαία εργασία Καθολική Υπηρεσία στην Τηλεφωνία και Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Επιβλέπων Καθηγητής Γαράφας Γεώργιος Φοιτητής Γραμματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα