Μηχανισμός προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στο Moodle: Αξιολόγηση και διερεύνηση τρόπων βελτίωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μηχανισμός προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στο Moodle: Αξιολόγηση και διερεύνηση τρόπων βελτίωσης"

Transcript

1 Μηχανισμός προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στο Moodle: Αξιολόγηση και διερεύνηση τρόπων βελτίωσης Καραγιάννης Ιωάννης Εκπαιδευτικός ΠΕ86, ΔΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, Σατρατζέμη Μάγια Καθηγήτρια, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Περίληψη Παρόλο που το Moodle υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων και διαθέτει εργαλεία που βοηθούν τον καθηγητή να οργανώσει το μάθημά του, διαθέτει ένα εγγενές μειονέκτημα. Το μειονέκτημα αυτό είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευόμενου, όπως είναι το μαθησιακό ύφος (στυλ) και η προηγούμενη γνώση, παρουσιάζοντας το ίδιο ακριβώς μάθημα σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η προσαρμογή της μαθησιακής διαδικασίας ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευόμενου βελτιώνει την επίδοσή του. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας διετούς αξιολόγησης ενός μηχανισμού προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας ο οποίος ενσωματώθηκε στο Moodle και χρησιμοποιεί τεχνικές που βασίζονται τόσο στη γνώση όσο και στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου, καθώς επίσης και η διερεύνηση τρόπων βελτίωσης του. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν ότι επηρεάζεται θετικά η απόδοση των φοιτητών που χρησιμοποίησαν το μηχανισμό. Λέξεις κλειδιά: προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα, μαθησιακό ύφος, σύστημα διαχείρισης μάθησης, αυτόματη ανίχνευση μαθήτυπου, προσαρμοστική πλοήγηση. Εισαγωγή Παρόλο που η θεωρία των μαθησιακών στυλ έχει δεχθεί αρκετή κριτική σχετικά με την εγκυρότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση τους αλλά και τη δυνατότητα παροχής εξατομικευμένου μαθήματος για κάθε διαφορετικό τύπο εκπαιδευόμενου, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ερευνητών. Πληθώρα προσαρμοστικών εκπαιδευτικών συστημάτων έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Τα συστήματα αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο των προσωποποιημένων υπηρεσιών που παρέχουν. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν συστήματα που δεν λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός μαθητή όπως για παράδειγμα την προηγούμενη γνώση και το μαθησιακό του ύφος και παρέχουν το ίδιο ακριβώς εκπαιδευτικό υλικό σε όλους. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν συστήματα που λαμβάνουν υπόψη τις παραπάνω διαφοροποιήσεις και προσπαθούν να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό και την παρουσίαση του σε αυτές. Η εξατομίκευση των λειτουργιών που παρέχουν τα συστήματα αυτά, συντελεί στην αύξηση της λειτουργικότητας και της απόδοσής τους (Brusilovsky, 1996). Στην πρώτη κατηγορία κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (Learning Management Systems LMS) τα οποία προσφέρουν αρκετά εργαλεία ώστε να βοηθήσουν τον καθηγητή στη δημιουργία και τη διαχείριση on line μαθημάτων. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα Προσαρμοστικά Εκπαιδευτικά Συστήματα Υπερμέσων (ΠΕΣΥ) (Adaptive Educational Hypermedia Systems AEHS). Τα ΠΕΣΥ δημιουργούν 71

2 ένα μοντέλο εκπαιδευόμενου, το οποίο συνήθως ενημερώνεται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη συνέχεια, τα ΠΕΣΥ αξιοποιούν το μοντέλο εκπαιδευόμενου και χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της προσαρμοστικής παρουσίασης και της προσαρμοστικής πλοήγησης προσπαθούν να προσαρμόσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στις ιδιαιτερότητες και τις προτιμήσεις του κάθε μαθητή (Brusilovsky, 1999). Παρόλο που τα ΠΕΣΥ έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της παροχής προσαρμοστικότητας σε σχέση με τα ΣΔΜ, έχουν και αυτά κάποιους σοβαρούς περιορισμούς (Graf, 2007). Μέσα στο γενικό πλαίσιο που περιγράψαμε και με κύριο γνώμονα την εξάλειψη των όποιων προβλημάτων, αναπτύξαμε ένα μηχανισμό προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στο Moodle ο οποίος βασίζεται τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη γνώση του εκπαιδευόμενου (Karagiannis & Satratzemi, 2018). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση βασικών στοιχείων της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου μηχανισμού καθώς και των αποτελεσμάτων μιας διετούς αξιολόγησής του. Επιπλέον παρουσιάζονται στοιχεία που προέκυψαν από τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσης του προτεινόμενου μηχανισμού. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Αρχιτεκτονική συστήματος Η διαδικασία της κατασκευής αλλά και της ενημέρωσης του μοντέλου εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει με τεχνικές που βασίζονται στη γνώση ή στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου (Kobsa et al., 2001). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν συστήματα (Baldiris et al., 2008) που εστιάζουν στη γνώση και τους εκπαιδευτικούς στόχους των εκπαιδευόμενων προκειμένου να κατασκευαστεί το μοντέλο εκπαιδευόμενου. Αντίθετα στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν συστήματα (Graf, 2007) που χρησιμοποιούν τα δεδομένα της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου όπως αυτή εκφράζεται για παράδειγμα από τις ενέργειες του, τη χρονική διάρκεια των ενεργειών αυτών αλλά και την πλοήγηση στο εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος, προκειμένου να εξάγουν συμπεράσματα για το μαθησιακό του ύφος. Προκειμένου να είναι εφικτή η κατά το δυνατόν πληρέστερη μοντελοποίηση του εκπαιδευόμενου αποφασίστηκε το μοντέλο εκπαιδευόμενου να βασίζεται τόσο στη γνώση όσο και στη συμπεριφορά του εκπαιδευόμενου (Karagiannis & Satratzemi, 2018). Μάλιστα, στο προτεινόμενο σύστημα ο υβριδικός χαρακτήρας διατηρείται τόσο στη μονάδα στατικής μοντελοποίησης εκπαιδευόμενου όσο και στη μονάδα δυναμικής μοντελοποίησης προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη αποτύπωση των μαθησιακών χαρακτηριστικών και προτιμήσεων των εκπαιδευόμενων. Η αρχιτεκτονική του συστήματος φαίνεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1. Αρχιτεκτονική συστήματος Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι μετά την πρώτη είσοδο του εκπαιδευόμενου στο σύστημα, καλείται να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο ILS (Felder & Soloman, 1997) καθώς επίσης και να δηλώσει, μέσω κατάλληλης φόρμας, τους εκπαιδευτικούς του στόχους για το συγκεκριμένο μάθημα. Το ερωτηματολόγιο ILS αποτελείται από 44 ερωτήσεις οι οποίες είναι ισομερώς μοιρασμένες στις 4 διαστάσεις του FSLSM. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν 11 ερωτήσεις που το περιεχόμενο τους συνδέεται με καθεμία από τις 4 διαστάσεις του FSLSM. Κάθε ερώτηση έχει δύο πιθανές απαντήσεις (α ή β) οι οποίες σχετίζονται με μία από τις δύο 72

3 κατηγορίες της συγκεκριμένης διάστασης του FSLSM. Για παράδειγμα, σε μία από τις ερωτήσεις του ILS ο εκπαιδευόμενος καλείται να απαντήσει αν μαθαίνει κάτι καλύτερα αν το δοκιμάσει (απάντηση α) ή αν το σκεφτεί διεξοδικά (απάντηση β). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η πρώτη απάντηση αποτελεί ένδειξη ενός ενεργητικού εκπαιδευόμενου ενώ η δεύτερη ενός στοχαστικού. Κάθε εκπαιδευόμενος έχει μία προσωπική προτίμηση για καθεμία από τις 4 διαστάσεις του μοντέλου και το συνολικό του μαθησιακό ύφος περιγράφεται από τέσσερις ακέραιες τιμές που κυμαίνονται στο διάστημα Μόλις ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες ενέργειες, το σύστημα δημιουργεί το μοντέλο εκπαιδευόμενου και παρέχεται πλέον η δυνατότητα της προσαρμογής του μαθήματος σύμφωνα με αυτό. Η μονάδα δυναμικής μοντελοποίησης εφαρμόζει τον αλγόριθμο των δέντρων απόφασης στα δεδομένα της συμπεριφοράς του εκπαιδευόμενου (χρονικές διάρκειες και αριθμός επισκέψεων στα μαθησιακά αντικείμενα) και ταυτόχρονα υπολογίζει το ποσοστό γνώσης του εκπαιδευόμενου, με βάση το χρόνο μελέτης του, προκειμένου να ενημερώσει το μοντέλο εκπαιδευόμενου. Στο Σχήμα 2 φαίνεται ένα στιγμιότυπο του προσαρμοσμένου μαθήματος. Βασική σχεδιαστική μας επιλογή αποτέλεσε η βούληση να μην τροποποιηθεί καθόλου ο πυρήνας του Moodle, αλλά κάθε παρεχόμενη λειτουργία να υλοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης ανεξάρτητων επεκτάσεων του Moodle τα οποία θα ενσωματωθούν σε αυτό με τη μορφή μπλοκ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα αναβάθμισης του Moodle σε νεότερες εκδόσεις χωρίς να επηρεάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε κάθε φορά που αναβαθμίζεται το Moodle να ενσωματώνεται εκ νέου ο προτεινόμενος μηχανισμός χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα ύπαρξης δυσλειτουργιών. Προκειμένου λοιπόν να υλοποιηθούν οι παραπάνω λειτουργίες, αναπτύχθηκαν πέντε επεκτάσεις στο Moodle για την συμπλήρωση του ILS, τη δήλωση εκπαιδευτικών στόχων, την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου, τη δήλωση των μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων και την προσαρμογή του μαθήματος. Καθεμία από αυτές τις επεκτάσεις αναπτύχθηκε ως ανεξάρτητο μπλοκ του Moodle και η εγκατάσταση τους σε αυτό, πέρα από την προσφορά της συγκεκριμένης λειτουργίας, δημιουργεί και τους απαραίτητους πίνακες στη βάση δεδομένων του συστήματος. Σχήμα 2. Στιγμιότυπο ενότητας στο Moodle Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι για την εφαρμογή του αλγόριθμου των δέντρων απόφασης προτιμήθηκε η εγκατάσταση του Weka στον εξυπηρετητή (server) και η διασύνδεση του με το Moodle, έναντι της ανάπτυξης του συγκεκριμένου αλγορίθμου σε php και της ενσωμάτωσής του στο Moodle. Το Weka είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε και εξελίσσεται στο πανεπιστήμιο του Waikato στη Νέα Ζηλανδία και αποτελεί ελεύθερο λογισμικό κάτω από την άδεια GNU GPL. Είναι γραμμένο σε Java και αποτελείται από μια συλλογή από αλγόριθμους μηχανικής μάθησης προσανατολισμένους για εργασίες σχετικές με την εξόρυξη δεδομένων (data mining). Οι αλγόριθμοι μπορούν είτε να εφαρμοστούν 73

4 άμεσα σε ένα σύνολο δεδομένων ή να κληθούν από οποιοδήποτε ανεξάρτητο πρόγραμμα γραμμένο σε Java. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προεπεξεργασία των δεδομένων και την εφαρμογή ενός μεγάλου πλήθους αλγορίθμων κατηγοριοποίησης, συσταδοποίησης και εύρεσης κανόνων συσχέτισης σε αυτά. Συμπερασματικά, το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης σχεδιαστικής επιλογής είναι ότι παρέχει την δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης οποιουδήποτε αλγόριθμου μπορεί να εκτελεστεί στο Weka χωρίς να απαιτείται η ανάπτυξη του σε php εκ του μηδενός. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ευέλικτη λύση δεν γίνεται εις βάρος της απόδοσης του συστήματος καθώς, μπορεί να υστερεί λίγο σε ταχύτητα σε σχέση με την εκτέλεση ενός αλγόριθμου σε php, αλλά ο αλγόριθμος ανίχνευσης του μαθήτυπου εκτελείται μόνο από το διδάσκοντα και όχι αρκετά συχνά, ελαχιστοποιώντας την επιβάρυνση του συστήματος. Διερεύνηση τρόπων βελτίωσης του προτεινόμενου μηχανισμού Παρόλο που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί διαφορετικοί αλγόριθμοι (δένδρα αποφάσεων, νευρωνικά δίκτυα, γενετικοί αλγόριθμοι, δίκτυα Bayes) για την αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου, δεν υπάρχει ακόμη κάποια κοινά αποδεκτή λύση. Επιπλέον, καθώς όλοι οι αλγόριθμοι απαιτούν μεγάλο όγκο δεδομένων της συμπεριφοράς του χρήστη, είναι δεδομένο ότι αυτός θα πρέπει να μελετήσει για κάποιο διάστημα το εκπαιδευτικό υλικό. Στην περίπτωση όμως που το διάστημα αυτό είναι μεγάλο τότε θα καθυστερήσει η δυνατότητα προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας σύμφωνα με το μαθήτυπο του, μειώνοντας το προσδοκώμενο όφελος από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Ανατρέχοντας όμως στη βιβλιογραφία (Akbulut & Cardak, 2012; Feldman et al., 2015; Bernard et al., 2017; Newton & Miah, 2017), όλες οι έρευνες εστιάζουν στη βελτίωση της ακρίβειας πρόβλεψης του μαθήτυπου χωρίς να εξετάζεται το πόσο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη. Στο πλαίσιο λοιπόν της προαναφερθείσας ανάλυσης, αντικείμενο διερεύνησης αποτέλεσε η βελτίωση τόσο της ακρίβειας όσο και της ταχύτητας πρόβλεψης του μαθήτυπου από τον προτεινόμενο μηχανισμό. Για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκαν πέντε αλγόριθμοι εξόρυξης και συγκεκριμένα οι J48, Random Tree, Random Forest, Naïve Bayes και Bayesian Networks στα δεδομένα της συμπεριφοράς των εκπαιδευόμενων έτσι ώστε να αναδειχθούν πιθανοί τρόποι βελτίωσης της απόδοσης του προτεινόμενου μηχανισμού. Αξιολόγηση του προτεινόμενου μηχανισμού Προκειμένου να μπορούν να συγκριθούν τα πειραματικά αποτελέσματα των δύο αξιολογήσεων, αποφασίστηκε να μην μεταβληθεί ο τρόπος οργάνωσης της αξιολόγησης (επιλογή συμμετεχόντων, εργαλεία αξιολόγησης, μέθοδος και ανάλυσης δεδομένων). Συμμετέχοντες Στη διεξαγωγή της αξιολόγησης συμμετείχαν πρωτοετείς προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οι οποίοι παρακολουθούσαν το μάθημα του διαδικαστικού προγραμματισμού, το οποίο διδάσκεται στο πρώτο εξάμηνο. Οι συμμετέχοντες σχημάτισαν δύο ομάδες με βάση τον αριθμό μητρώου τους, την πειραματική ομάδα (experimental group) και την ομάδα ελέγχου (control group). Συνολικά στην πρώτη αξιολόγηση συμμετείχαν και έλαβαν μέρος στην εξέταση της προόδου 139 φοιτητές. Οι φοιτητές αυτοί μοιράστηκαν σχεδόν ισομερώς στις δύο ομάδες. Συγκεκριμένα η πειραματική ομάδα αποτελούνταν από 70 φοιτητές και η ομάδα ελέγχου από 69. Στη δεύτερη αξιολόγηση συμμετείχαν 96 φοιτητές οι οποίοι επίσης μοιράστηκαν ισομερώς. Μέσα αξιολόγησης Ως μέσα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια και οι βαθμοί των φοιτητών στην γραπτή εξέταση της προόδου του μαθήματος. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσουν οι ίδιοι οι φοιτητές την εμπειρία τους από τη χρήση του προτεινόμενου συστήματος, κυρίως σε σχέση με την ευχρηστία του συστήματος και τον μηχανισμό προσαρμογής. Η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μηχανισμού διερευνήθηκε αναλύοντας την απόδοση των φοιτητών στην εξέταση της προόδου. 74

5 Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικές με την ευχρηστία και την ικανότητα ενθάρρυνσης του φοιτητή αντίστοιχα. Επιπλέον, υπάρχουν και κάποιες περισσότερο εξειδικευμένες ερωτήσεις σχετικές με την προσαρμοστική παρουσίαση του μαθήματος και τις μαθησιακές προτιμήσεις των φοιτητών. Η πλειοψηφία των ερωτήσεων είναι τύπου Likert με απαντήσεις που κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 1 (διαφωνώ απόλυτα) και 5 (συμφωνώ απόλυτα). Προκειμένου να διερευνηθεί η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε η τιμή Cronbach alpha, η υψηλή τιμή της οποίας (>0.7) έδειξε ότι οι ερωτήσεις έχουν υψηλή εσωτερική συνοχή και ως εκ τούτου το ερωτηματολόγιο είναι έγκυρο. Μεθοδολογία Η αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος διενεργήθηκε στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος «Διαδικαστικός Προγραμματισμός» που διδάσκεται στο πρώτο εξάμηνο του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει διάρκεια 13 εβδομάδων και κάθε εβδομάδα περιλαμβάνει μία δίωρη διάλεξη και ένα δίωρο εργαστηριακό μάθημα. Στο μέσο περίπου της διάρκειας του μαθήματος, οι φοιτητές συμμετέχουν σε γραπτή εξέταση προόδου, ο βαθμός της οποίας αποτελεί το 30% του τελικού βαθμού του μαθήματος. Η αξιολόγηση διεξάγεται κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες του μαθήματος και μέχρι τη γραπτή εξέταση της προόδου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι φοιτητές μελετούν υλικό από τις πέντε πρώτες ενότητες του μαθήματος οι οποίες περιλαμβάνουν βασικές έννοιες του διαδικαστικού προγραμματισμού. Και οι δύο ομάδες παρακολουθούν τις ίδιες διαλέξεις και τα ίδια εργαστηριακά μαθήματα, αλλά χρησιμοποιούν δύο διαφορετικά μαθήματα στο Moodle για να μελετήσουν, τα οποία όμως διαθέτουν το ίδιο ακριβώς εκπαιδευτικό υλικό. Η πειραματική ομάδα χρησιμοποίησε το μάθημα στο οποίο υλοποιείται ο προτεινόμενος μηχανισμός προσαρμογής, ενώ η ομάδα ελέγχου χρησιμοποίησε την απλή έκδοση του Moodle. Οι μέθοδοι συνεργατικής και αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου των φοιτητών εφαρμόστηκαν μόνο στην πειραματική ομάδα, προκειμένου να δημιουργηθεί το μοντέλο εκπαιδευόμενου και να προσαρμοστεί το μάθημα με βάση αυτό. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα και η ανάλυση της αυτόματης ανίχνευσης των μαθήτυπων αφορούν μόνο την πειραματική ομάδα. Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία των πέντε ενοτήτων του μαθήματος και προτού γίνει η εξέταση της προόδου, οι δύο ομάδες φοιτητών καλούνται να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογήσουν το μάθημα. Οι ερευνητικοί στόχοι των δύο αξιολογήσεων μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές υποκατηγορίες αντικατοπτρίζοντας δύο διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος. Βασικός στόχος της πρώτης κατηγορίας ήταν η αξιολόγηση της μεθόδου αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα εφαρμογής της και στην αποτελεσματικότητά της. Ο βασικός στόχος της δεύτερης κατηγορίας ήταν η αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος και ειδικότερα του μηχανισμού προσαρμογής και της επίδρασης του στο μαθησιακό αποτέλεσμα. Τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι τα εξής: Ε1) Η προτεινόμενη μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου έχει μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό; Ε2) Μπορεί να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ενασχόλησης του με το μάθημα; Ε3) Η χρήση του προτεινόμενου μηχανισμού προσαρμογής έχει αρνητική επίδραση στην ευχρηστία του Moodle; Ε4) Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών για το μηχανισμό προσαρμογής και την αποτελεσματικότητα του; Ε5) Η χρήση του συστήματος βελτιώνει την επίδοση των φοιτητών στην πρόοδο; 75

6 Ε6) Η χρήση διαφορετικών αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων βελτιώνει την ακρίβεια και την ταχύτητα πρόβλεψης του μαθήτυπου των φοιτητών; Σύστημα μέτρησης Το μόνο σύστημα μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε, εκτός από αυτά που χρησιμοποιούνται από την περιγραφική στατιστική, αφορούσε τον υπολογισμό της ακρίβειας πρόβλεψης του μαθήτυπου από την μέθοδο αυτόματης ανίχνευσης. Για το σκοπό αυτό λοιπόν χρησιμοποιήθηκε μία μέθοδος υπολογισμού της ακρίβειας πρόβλεψης του μαθήτυπου σε σχέση με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ILS (Garcia et al., 2007). Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται ο τύπος (1): Precision, (1) Στον τύπο αυτό με n συμβολίζεται ο αριθμός των εκπαιδευόμενων που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Οι παράμετροι LS BN και LS ILS συμβολίζουν την τιμή που προκύπτει για το μαθήτυπο από το δίκτυο Bayes και από το ερωτηματολόγιο ILS αντίστοιχα. Η συνάρτηση Sim συγκρίνει τις δύο αυτές παραμέτρους που δέχεται ως είσοδο (LS BN και LS ILS ) και επιστρέφει: την τιμή 1 αν οι δύο παράμετροι έχουν ίσες τιμές, την τιμή 0,5 αν μία από τις δύο τιμές υποδηλώνει ισορροπημένο μαθήτυπο (balanced) και, τέλος, την τιμή 0 αν έχουν αντίθετες τιμές (πχ η μία ενεργητικός και η άλλη στοχαστικός). Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι όχι μόνο ότι υπολογίζει την ακρίβεια αλλά και το ότι προσδιορίζει το πόσο κοντά είναι η πρόβλεψη στην τιμή που προκύπτει από το ILS. Είναι άλλωστε αναμενόμενο και απολύτως φυσικό ότι οι δύο αυτές τιμές μπορούν να διαφέρουν, αυτό ωστόσο δε σημαίνει ότι η διαφορά τους έχει πάντα την ίδια σημασία, καθώς είναι άλλο πράγμα η μία από τις δύο τιμές να δείχνει ισορροπημένο μαθήτυπο και άλλο οι δύο τιμές να είναι ακριβώς αντίθετες. Ανάλυση δεδομένων Στόχος της ανάλυσης μας είναι να αξιολογήσουμε την προτεινόμενη μέθοδο αυτόματης ανίχνευσης και να διερευνήσουμε εάν ο προτεινόμενος μηχανισμός προσαρμογής ήταν ικανός να ωθήσει τους φοιτητές να διαβάσουν περισσότερο και να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την επίδοση τους, χωρίς όμως να αυξάνεται η πολυπλοκότητα του Moodle. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τιμές της περιγραφικής στατιστικής (μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις) των απαντήσεων των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο, των βαθμών τους στην πρόοδο και των τιμών ακρίβειας του αλγορίθμου αυτόματης ανίχνευσης. Προκειμένου να ελέγξουμε αν οι διαφορές των μέσων όρων μεταξύ των δύο ομάδων είναι στατιστικά σημαντικές διεξήχθησαν στατιστικά τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων. Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το t test ανεξάρτητων δειγμάτων και το τεστ Mann Whitney. Αποτελέσματα Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε όσους πίνακες βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, αυτές επισημαίνονται με * ώστε να διευκολύνεται ο αναγνώστης. Ε1) Η προτεινόμενη μέθοδος αυτόματης ανίχνευσης του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου έχει μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε σχέση με άλλες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό; Για να διερευνηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα του αλγορίθμου των δέντρων απόφασης τον οποίο χρησιμοποιήσαμε για την αυτόματη ανίχνευση, με τα αποτελέσματα του ILS. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε ανιχνεύει το μαθήτυπο για κάθε διάσταση του FSLSM σε μία κλίμακα τριών τιμών. Η κλίμακα αυτή αποτελείται από τις δύο πιθανές τιμές της συγκεκριμένης διάστασης καθώς επίσης και από την τιμή «ισορροπημένος» που βρίσκεται στο μέσο των δύο άλλων τιμών. Για να είναι εφικτή η σύγκριση με τα αποτελέσματα του ILS, τα τελευταία χωρίζονται σε τρία ίσα τμήματα. Η ακρίβεια πρόβλεψης υπολογίστηκε με τη βοήθεια του τύπου (1). Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει 76

7 την ακρίβεια πρόβλεψης του μαθήτυπου τόσο για τις αξιολογήσεις μας όσο και για άλλες παρόμοιες μεθόδους που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Πίνακας 1. Ακρίβεια πρόβλεψης για διάφορες μεθόδους αυτόματης ανίχνευσης Μέθοδος ανίχνευσης Ενεργητικός/ Στοχαστικός Αισθητήριος/ Διαισθητικός Οπτικός/ Λεκτικός Ακολουθιακός/ Σφαιρικός 1 η αξιολόγηση 70% 66% 75% 80% 2 η αξιολόγηση 86% 80% 75% 80% Garcia et al. (2007) 58% 77% 63% Graf (2007) 62.5% 65% 68.75% 66.25% Dung & Florea (2012) 72.73% 70.15% 79.54% 65.91% Graf et al. (2009) 79.33% 77.33% 76.67% 73.33% Liyanage et al. (2014) 65% 75% 76.25% 77.5% Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 η ακρίβεια πρόβλεψης βελτιώθηκε στην δεύτερη αξιολόγηση για τις δύο πρώτες διαστάσεις του FSLSM, ενώ δεν σημειώθηκε διαφορά για τις άλλες δύο. Η μόνη διαφορά ανάμεσα στις δύο αξιολογήσεις είναι ο επαναπροσδιορισμός κάποιων χρονικών τιμών για κάθε μαθησιακό αντικείμενο. Οι τιμές αυτές λαμβάνονται υπόψη στην προεπεξεργασία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται ως είσοδος στον αλγόριθμο (J48) καθώς, με βάση αυτές, αποκλείονται κάποιες ακραίες τιμές. Η επιλογή λοιπόν των κατάλληλων τιμών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς φαίνεται ότι επηρεάζει την ακρίβεια της πρόβλεψης. Μετά την προαναφερθείσα αναθεώρηση των δύο χρονικών τιμών η προτεινόμενη μέθοδος υπερέχει συγκριτικά τόσο σε σχέση με τις επόμενες δύο (Graf, 2007; Garcia et al., 2007), οι οποίες είναι επίσης οδηγούμενες από τα δεδομένα, όσο και με τις υπόλοιπες τρεις που βασίζονται στη βιβλιογραφία. Ε2) Μπορεί να επιτευχθεί η αυτόματη ανίχνευση του μαθήτυπου ενός εκπαιδευόμενου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της ενασχόλησης του με το μάθημα; Προκειμένου να ανιχνευθεί το μαθησιακό ύφος ενός εκπαιδευόμενου με κάποια μέθοδο αυτόματης ανίχνευσης, πρέπει πρώτα από όλα ο εκπαιδευόμενος να έχει ασχοληθεί ενεργά με τη μελέτη του μαθήματος στο σύστημα, έτσι ώστε να έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό σύνολο δεδομένων αλληλεπίδρασης. Μάλιστα, το γεγονός αυτό πρέπει να συμβεί όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να μπορεί το σύστημα να προσαρμόσει έγκαιρα το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με το μαθήτυπο του εκπαιδευόμενου. Για να διερευνήσουμε το ερώτημα Ε2 αποφασίσαμε να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος αυτόματης ανίχνευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια σύγκλιση στα αποτελέσματα του. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί ο αλγόριθμος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης και της τέταρτης εβδομάδας καθώς επίσης και στο τέλος του μαθήματος (έκτη εβδομάδα). Η ακρίβεια πρόβλεψης που επιτεύχθηκε για τις δύο αξιολογήσεις φαίνονται στους Πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. Πίνακας 2. Ακρίβεια πρόβλεψης για διαφορετικές χρονικές στιγμές (1 η αξιολόγηση) Διάσταση FSLSM 2η εβδομάδα 4η εβδομάδα 6η εβδομάδα Ενεργητικός / Στοχαστικός 71.6% 71% 70% Αισθητήριος /Διαισθητικός 64.9% 65.2% 66% Οπτικός / Λεκτικός 73.2% 72.1% 75% Ακολουθιακός / Σφαιρικός 80.8% 80% 80% 77

8 Πίνακας 3. Ακρίβεια πρόβλεψης για διαφορετικές χρονικές στιγμές (2 η αξιολόγηση) Διάσταση FSLSM 2η εβδομάδα 4η εβδομάδα 6η εβδομάδα Ενεργητικός / Στοχαστικός 73.8% 86% 86% Αισθητήριος /Διαισθητικός 83.3% 80% 80% Οπτικός / Λεκτικός 71.4% 70% 75% Ακολουθιακός / Σφαιρικός 80.9% 80% 80% Τα αποτελέσματα των Πινάκων 2 και 3 δείχνουν ότι η ακρίβεια πρόβλεψης που επιτυγχάνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εβδομάδων είναι παρόμοια με αυτήν που επιτυγχάνεται στο τέλος του μαθήματος. Επομένως, μετά από μόλις δύο εβδομάδες από την έναρξη του μαθήματος, το σύστημα είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τον μαθήτυπο ενός εκπαιδευόμενου, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εφικτό και νωρίτερα. Ε3) Η χρήση του προτεινόμενου μηχανισμού προσαρμογής έχει αρνητική επίδραση στην ευχρηστία του Moodle; Από τη στιγμή που ο μηχανισμός προσαρμογής υλοποιείται ως επέκταση του Moodle, κρίνεται αναγκαίο ότι θα πρέπει αρχικά να μελετήσουμε αν επηρεάζεται η αποδεδειγμένη ευχρηστία του Moodle, καθώς δεν είναι σε καμία περίπτωση επιθυμητή η επιβάρυνση της. Προκειμένου λοιπόν να διερευνηθεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα (Ε3) πρέπει να αναλύσουμε τις απαντήσεις των φοιτητών στο τμήμα του ερωτηματολογίου αξιολόγησης το οποίο είναι σχετικό με την ευχρηστία του συστήματος. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα φαίνονται στους Πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν. Πίνακας 4. Ανατροφοδότηση φοιτητών για την ευχρηστία (1 η αξιολόγηση) Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου Ερώτηση M SD M SD Οι σελίδες φορτώνουν γρήγορα Η πλοήγηση είναι εύκολη Το σύστημα είναι φιλικό προς το χρήστη Τα ονόματα των συνδέσμων είναι σαφή Το σύστημα θεωρείται κατάλληλο για αρχάριους Εξοικειώθηκα γρήγορα με το σύστημα Πίνακας 5. Ανατροφοδότηση φοιτητών για την ευχρηστία (2 η αξιολόγηση) Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου Ερώτηση M SD M SD Οι σελίδες φορτώνουν γρήγορα Η πλοήγηση είναι εύκολη Το σύστημα είναι φιλικό προς το χρήστη Τα ονόματα των συνδέσμων είναι σαφή

9 Το σύστημα θεωρείται κατάλληλο για αρχάριους Εξοικειώθηκα γρήγορα με το σύστημα Τα αποτελέσματα των Πινάκων 4 και 5 είναι παρόμοια για τις δύο ομάδες, γεγονός που δείχνει ότι η ενσωμάτωση του προτεινόμενου μηχανισμού στο Moodle δεν επιβαρύνει την ευχρηστία του συστήματος. Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι αυτό που αφορά την τελευταία ερώτηση των πινάκων. Από τη στιγμή που οι φοιτητές που συμμετέχουν στην έρευνα είναι πρωτοετείς, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι είναι πιθανό να μην έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση των ΣΔΜ. Παρόλα αυτά, οι μέσοι όροι των απαντήσεων των δύο ομάδων δείχνουν ότι οι φοιτητές εξοικειώθηκαν γρήγορα με τη χρήση του συστήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι, ακόμα και για τις ερωτήσεις των Πινάκων 4 και 5 που έχουν διαφορές στους μέσους όρους των δύο ομάδων, δεν παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Ε4) Ποιες είναι οι απόψεις των φοιτητών για το μηχανισμό προσαρμογής και την αποτελεσματικότητα του; Για να απαντήσουμε στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα (Ε4) διερευνήσαμε τις απαντήσεις των φοιτητών των δύο ομάδων σε πέντε ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που στοχεύουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 6 και 7. Πίνακας 6. Ανατροφοδότηση φοιτητών για την αποτελεσματικότητα (1 η αξιολόγηση) Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου Ερώτηση M SD M SD u test Οι μπάρες οπτικοποίησης της προόδου μου με ενθάρρυναν να διαβάσω Το σύστημα με ενθάρρυνε να διαβάσω περισσότερο Το σύστημα με βοήθησε να μάθω ευκολότερα Έχεις θετική άποψη για την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού Είσαι ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές από τη χρήση του συστήματος U= *p=0 U= *p=0.002 U=1890 *p=0.027 U= p=0.978 U= p=0.721 Πίνακας 7. Ανατροφοδότηση φοιτητών για την αποτελεσματικότητα (2 η αξιολόγηση) Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου Ερώτηση M SD M SD u test Οι μπάρες οπτικοποίησης της προόδου μου με ενθάρρυναν να διαβάσω Το σύστημα με ενθάρρυνε να διαβάσω περισσότερο Το σύστημα με βοήθησε να μάθω ευκολότερα Έχεις θετική άποψη για την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού U= p=0.760 U=949 p=0.084 U=916.5 *p=0.044 U=1198 p=

10 Είσαι ικανοποιημένος U=1259 σε γενικές γραμμές από τη p=0.466 χρήση του συστήματος Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των Πινάκων 6 και 7 μπορούμε να διακρίνουμε μια ικανοποίηση όλων των φοιτητών από τη χρήση του συστήματος αλλά και από την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Σημαντικότερα όμως φαίνονται να είναι τα ευρήματα των τριών πρώτων ερωτήσεων που δείχνουν ότι το σύστημα τους ενθάρρυνε να διαβάσουν περισσότερο και να μάθουν ευκολότερα. Ε5) Η χρήση του συστήματος βελτιώνει την επίδοση των φοιτητών στην πρόοδο; Προκειμένου να απαντήσουμε το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα (Ε5) χρειάστηκε να διερευνήσουμε την επίδοση των φοιτητών στην γραπτή εξέταση της προόδου. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρόοδος βαθμολογήθηκε με άριστα το 30. Το Σχήμα 3 παρουσιάζει γραφικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Παρατηρώντας λοιπόν το σχήμα μπορούμε να επισημάνουμε ότι η χρήση του συστήματος βελτιώνει την επίδοση των φοιτητών στην γραπτή εξέταση της προόδου. Βαθμός (με άριστα το 30) Βαθμός προόδου Πειραματική ομάδα Ομάδα ελέγχου Σχήμα 3. Βαθμός προόδου για τις δύο αξιολογήσεις Ε6) Η χρήση διαφορετικών αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων βελτιώνει την ακρίβεια και την ταχύτητα πρόβλεψης του μαθήτυπου των φοιτητών; Για να απαντήσουμε στο έκτο ερευνητικό ερώτημα (Ε6) χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα χρήσης του συστήματος τα οποία συλλέχθηκαν κατά την πειραματική αξιολόγηση του. Τα δεδομένα αυτά ήταν οργανωμένα σε τρεις ομάδες ανάλογα με το πότε έγινε η εξαγωγή τους από το σύστημα. Έτσι υπήρχαν τα δεδομένα που εξήχθησαν μετά το πέρας της 2ης, της 4ης και της 6ης εβδομάδας της πειραματικής αξιολόγησης. Στις τρεις αυτές ομάδες δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν πέντε αλγόριθμοι εξόρυξης και συγκεκριμένα οι J48, Random Tree, Random Forest, Naïve Bayes και Bayesian Networks. Για κάθε αλγόριθμο υπολογίστηκε η ακρίβεια πρόβλεψης του μαθήτυπου για κάθε διάσταση του μοντέλου Felder Silverman και για καθεμία από τις τρεις προαναφερθείσες χρονικές στιγμές της πειραματικής αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αποδοθούν συνοπτικά από το Σχήμα 4 όπου φαίνεται η υπεροχή των αλγορίθμων J48 και Bayesian Networks. Οι δύο συγκεκριμένοι αλγόριθμοι επιτυγχάνουν την υψηλότερη ακρίβεια πρόβλεψης μεταξύ των πέντε που διερευνήθηκαν ενώ ταυτόχρονα από τη δεύτερη κιόλας εβδομάδα επιτυγχάνουν ακρίβεια που συγκλίνει προς την τελική. Ως εκ τούτου οι δύο αυτοί αλγόριθμοι θεωρούνται καταλληλότεροι προς χρήση στον προτεινόμενο μηχανισμό. 80

11 Σχήμα 4: Μέση τιμή της ακρίβειας πρόβλεψης του μαθήτυπου Συμπεράσματα Παρά την αυξητική τάση στην ανάπτυξη συστημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, δεν υπάρχει ακόμη μια κοινά αποδεκτή λύση για την εφαρμογή των μαθητύπων σε προσαρμοστικά συστήματα. Επομένως το συγκεκριμένο πεδίο έρευνας παραμένει ανοικτό σε νέες προτάσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ένας μηχανισμός προσαρμογής που μπορεί να ενσωματωθεί στο Moodle, ή σε κάποιο άλλο παρόμοιο ΣΔΜ, και να προσαρμόσει την παρουσίαση ενός μαθήματος καθώς και τη σειρά πλοήγησης σε αυτό, σύμφωνα με το μαθήτυπο και τη γνώση ενός εκπαιδευόμενου. Η μεγάλη απήχηση του Moodle στην ακαδημαϊκή κοινότητα οφείλεται σε ένα βαθμό στην αποδεδειγμένη ευχρηστία του. Οποιαδήποτε επέκταση του Moodle οδηγούσε σε μείωση της ευχρηστίας του, είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπιζόταν με σκεπτικισμό. Για το λόγο αυτό, σημαντικό τμήμα των δύο αξιολογήσεων αποτέλεσε η διερεύνηση της ευχρηστίας του προτεινόμενου μηχανισμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευχρηστία του Moodle δεν επιβαρύνεται από την ενσωμάτωση του μηχανισμού προσαρμογής σε αυτό ενώ ταυτόχρονα βελτιώθηκε η ικανότητα του συστήματος να ενθαρρύνει τους φοιτητές να ασχοληθούν πιο ενεργά με αυτό καθώς και η επίδοση τους στη γραπτή εξέταση της προόδου. Αναφορές Akbulut, Y., & Cardak, C.S. (2012). Adaptive educational hypermedia accommodating learning styles: A content analysis of publications from 2000 to Computers & Education, 58, Baldiris, S., Santos, O. C., Barrera, C., Boticario, J. G., Velez, J., & Fabregat, R. (2008). Integration of educational specifications and standards to support adaptive learning scenarios in ADAPTAPlan. International Journal of Computer & Applications, 5(1), Bernard, J., Chang, T.W., Popescu, E., & Graf, S. (2017). Learning style identifier: Improving the precision of learning style identification through computational intelligence algorithms. Expert Systems with Applications, 75, Brusilovsky, P. (1996). Methods and Techniques of Adaptive Hypermedia. User Modeling and User Adapted Interaction, 6 (2 3), Brusilovsky, P. (1999). Adaptive and Intelligent Technologies for Web based Education. In: C. Rollinger & C. Peylo (Εds.), Künstliche Intelligenz, Special issue on Intelligent Systems and Teleteaching, 4,

12 Dung, P.Q., & Florea, A.M. (2012). An approach for detecting learning styles in learning management systems based on learners behaviours. In: International Conference on Education and Management Innovation, IPEDR, 30 (pp ). Singapore: IACSIT Press. Felder, R. M., & Soloman, B. A. (1997). Index of Learning Styles Questionnaire. Retrieved September 10, 2012, from Feldman, J., Monteserin, A., & Amandi, A. (2015). Automatic detection of learning styles: state of the art. Artificial Intelligence Review, 44(2), García, P., Amandi, A., Schiaffino, S.N., & Campo, M.R. (2007). Evaluating Bayesian networks precision for detecting students learning styles. Computers & Education, 49(3), Graf, S. (2007). Adaptivity in Learning Management Systems Focusing on Learning Styles, PhD dissertation, Faculty of Informatics, Vienna University of Technology, Vienna. Karagiannis, I., & Satratzemi, M. (2018). An adaptive mechanism for Moodle based on automatic detection of learning styles. Education and Information Technologies, 23(3), pp Kobsa, A., Koenemann, J., & Pohl, W. (2001). Personalised hypermedia presentation techniques for improving online customer relationships. The Knowledge Engineering Review, 16(2), Graf, S., Kinshuk, & Liu, T.C. (2009). Supporting Teachers in Identifying Students' Learning Styles in Learning Management Systems: An Automatic Student Modeling Approach. Educational Technology & Society, 12(4), Liyanage, M.P.P., Gunawardena, K.S.L., & Hirakawa, M. (2014). Using Learning Styles to Enhance Learning Management Systems. International Journal on Advances in ICT for Emerging Regions, 7(2), Newton, P.M., & Miah, M. (2017). Evidence Based Higher Education Is the Learning Styles Myth Important?. Frontiers in Psychology, 8,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμός Προσαρμογής της Μαθησιακής Διαδικασίας στο Moodle με Βάση το Μαθήτυπο Υποστηριζόμενος από Αλγόριθμο Εξόρυξης Δεδομένων: Εφαρμογή στη Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS

Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS Εύα Παπαζώη 1, Κυπαρισσία Παπανικολάου 2, Ευαγγελία Γουλή 2, Μαρία Γρηγοριάδου 3 eva3x7@gmail.com, kpapanikolaou@aspete.gr, lilag@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟUS, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ e-learning κανένας χρονικός, τοπικός, κλπ, περιορισμός ευκολία πρόσβασης και χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Οι φοιτητές συμμετέχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ

Αρχιτεκτονική Δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ Αρχιτεκτονική Δομή του ΠΕΣΥ ΜΑΤΗΕΜΑ Αλέξανδρος Παπαδημητρίου apapadim@sch.gr Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης & Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ Περίληψη Στο άρθρο αυτό γίνεται μια πλήρης περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών Τίτλος ΠΠΣ: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Α.

Διαβάστε περισσότερα

2 η Ενότητα: Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης

2 η Ενότητα: Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Ενότητα 2: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4ΕΤΔΕ 108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ ΓΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ ΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ ΓΝΩΣΗΣ 2 Ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών Μαθησιακά στιλ (Learning styles) Θεόδωρος Καρούνος, snadek@gmail.com Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας (Σεπτέμβριος 2018) Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης SCALE

Το Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης SCALE Το Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Συνεργατικό Περιβάλλον Μάθησης SCALE Supporting Collaboration and SCALE Adaptation in a Learning Environment Το περιβάλλον SCALE Διαδικτυακό Προσαρμοστικό Εκπαιδευτικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους διδάσκοντες) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016

Αξιολόγηση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Αξιολόγηση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/10/2016 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Τι γνωρίζουν οι μαθητές; (Pellegrino, Chudowsky) Σε ποιο βαθμό; Τι δεν μάθανε; Βάσει ενδείξεων Τι λένε Τι κάνουν Βοηθά να δούμε αν πετύχαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «Προσβασιμότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση μετά το σχολείο» ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1. Εισαγωγή... 3 2. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (# 252) Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 9 η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Στην προηγούμενη διάλεξη μάθαμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους φοιτητές) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης

Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Αποτύπωση Απόψεων Μαθητών και Έλεγχος Επίδρασης στην Επίδοση τους από τη Χρήση Διαδικτυακού Εργαλείου Αξιολόγησης Στ. Φιλιππίδης Εργαστήριο Πολυμέσων, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά

Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017. Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία) 21/03/2017 Διδάσκουσα: Αδαμαντία Κ. Σπανακά (madspa@otenet.gr) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ MOOC Μαζικό: παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής μεγάλου αριθμού φοιτητών από

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα

ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ιπλωµατική εργασία: Νικόλαος Ματάνας Επιβλέπων Καθηγήτρια: Μπούσιου έσποινα ΤµήµαΕφαρµοσµένης Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2006 εισαγωγικού µαθήµατος προγραµµατισµού υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στόχος Θεματικής Ενότητας Οι μαθητές να περιγράφουν τους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξαμήνο του ακ. έτους 12-13 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Παπαβλασόπουλος ΑΜ:475

Κωνσταντίνος Παπαβλασόπουλος ΑΜ:475 «ΧΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κωνσταντίνος Παπαβλασόπουλος ΑΜ:475 Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Καθηγητής:Λυκοθανάσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ α) Απάντηση στην Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης της νέας κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΜΒΑ (Διοίκησης Επιχειρήσεων) με Εξειδίκευση τη Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική Εξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς 492 4 3,81 1,8 1 5 Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται στους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία στο εργαστήριο. Kώστας Χαρίτος - ΔιΧηΝΕΤ

Η διδασκαλία στο εργαστήριο. Kώστας Χαρίτος - ΔιΧηΝΕΤ Η διδασκαλία στο εργαστήριο Kώστας Χαρίτος - ΔιΧηΝΕΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποιος είναι ο σκοπός της Τα είδη των εργαστηριακών ασκήσεων. Αξιολόγηση της διδασκαλίας στο εργαστήριο Παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Εξ αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών. 14 Φεβρουαρίου 2018

Ημερίδα Εξ αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών. 14 Φεβρουαρίου 2018 Ημερίδα Εξ αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών 14 Φεβρουαρίου 2018 1 Περιεχόμενο Παρουσίασης Υποβολή Αίτησης-Διαδικασίες-Έντυπα Εκπαιδευτικό Υλικό-Παιδαγωγικός Σχεδιασμός Οδηγός Μελέτης Θεματικής Ενότητας Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα της Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα της Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα της Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-201 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Ι.Π. Τζιγκουνάκης, Ν.Γ. Καλογερόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου, Α.Γ. Μπουντουβής, Ι.Α. Παλυβός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS

Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS Σαρακατσιάνου Δήμητρα, ell16060@uom.edu.gr Φαχαντίδης Νικόλαος, nfachantidis@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΙΑ WEB-BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP & MYSQL ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Πίνακας Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Τα Μαθησιακά Αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα έχουν σχηματιστεί με βάση τα συμπεράσματα στη Διεθνική Αναφορά Έρευνας Ο1 που περιέχει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Tel.: +30 2310998051, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru ΙΑ ΟΧΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #02 Ιστορική αναδρομή Σχετικές επιστημονικές περιοχές 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Καθηγήτρια Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γενική τάση Οι φοιτητές/τριες τείνουν να αξιολογούν. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ποιο αυστηροί στις κρίσεις τους σε σχέση με προπτυχιακούς.

Γενική τάση Οι φοιτητές/τριες τείνουν να αξιολογούν. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ποιο αυστηροί στις κρίσεις τους σε σχέση με προπτυχιακούς. ΕΥΡΗΜΑΤΑ Γενική τάση Οι φοιτητές/τριες τείνουν να αξιολογούν θετικά το ΕΔΥ Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ποιο αυστηροί στις κρίσεις τους σε σχέση με προπτυχιακούς. Συντονιστές: «καλό» ως «εξαιρετικό» ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018)

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018) Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας

Μεθοδολογία Έρευνας Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας Μεθοδολογία Έρευνας Διάλεξη 1 η : Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας 1 Δρ. Αλέξανδρος Αποστολάκης Email: aapostolakis@staff.teicrete.gr Τηλ.: 2810379603 E-class μαθήματος: https://eclass.teicrete.gr/courses/pgrad_omm107/

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιόνιου Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ακ. έτος 212-213 Εαρινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 212-213 Εαρινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Χαρακτηριστικά φοιτητή Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Παρακολουθώ τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Δίκαρος Νίκος Δ/νση Μηχανογράνωσης κ Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών. Τελική εργασία Κ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Δ.Δ. Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Κεντρική ιδέα Προβληματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα για την εφαρμογή νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2018 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης από εκπαιδευτικά δεδομένα

Ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης από εκπαιδευτικά δεδομένα 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» Σύρος 6-8 Μαϊου 2011 Ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης από εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα