ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΣYΓΧΡΟΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΗΣ ΑIΘΟΥΣΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ Χριστοδουλοπούλου Βάσω ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εισαγωγή στη μαιευτική πράξη νέων μεθόδων εκτίμησης της εξέλιξης και της συμπεριφοράς του εμβρύου συνετέλεσε ώστε η Μαιευτική να πάρει τη σύγχρονη μορφή της. Ένα εξαιρετικά συνηθισμένο χαρακτηριστικό των εγκύων είναι η ύπαρξη ανησυχιών, αμφιβολιών και ερωτηματικών σχετικά με τη μέθοδο διεξαγωγής του τοκετού. Το σύνολο των μαιευτήρων και των Μαιών αντιμετωπίζουν με πολύ μεγάλη ευαισθησία την ποιότητα της περιγεννητικής έκβασης, καθώς γνωρίζουμε ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν αρκεί ένα απλώς και μόνο καλό περιγεννητικό αποτέλεσμα, αλλά το καλύτερο δυνατό. Για τον λόγο αυτό λοιπόν πρέπει να εξατομικεύεται η κάθε περίπτωση και να επιλέγεται ως μέθοδος τοκετού η πλέον συμφέρουσα για τη μητέρα και το παιδί. Μία σύγχρονη αίθουσα τοκετών πρέπει να σέβεται από τη μία το δικαίωμα της γυναίκας να βρει τη φύση της και να ζήσει την εμπειρία του χωρίς παρεμβάσεις τοκετού, εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό και από την άλλη να είναι σε ετοιμότητα και να διαθέτει το έμπειρο προσωπικό και την τεχνολογία για να αντεπεξέλθει στις δυνητικές επιπλοκές και στα επείγοντα που μπορεί να προκύψουν. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σε μία σύγχρονη αίθουσα τοκετών η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού των επιθυμιών της επιτόκου, των αναγκαίων παρεμβάσεων και της δυνατότητας παροχών. Πρώτο απαιτούμενο στοιχείο για αυτήν την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών είναι η παρουσία του κατάλληλου προσωπικού. Πρέπει να υπάρχει ένας διευθυντής, ένας υπεύθυνος της αίθουσας, μία προϊστάμενη μαία, ειδικευμένος μαιευτήρας και αναισθησιολόγος, νεογνολόγος. Στις σύγχρονες αίθουσες τοκετών παρόντες είναι επίσης μαίες, σπουδάστριες μαιευτικής, βοηθοί νοσηλείας και θαλάμου, ειδικευόμενος μαιευτήρας, αναισθησιολόγος και νεογνολόγος, φοιτητές (σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα), νοσηλεύτριες. Τα κυριώτερα συστατικά της σωστής λειτουργίας μίας αίθουσας τοκετών είναι η επικοινωνία με τις επιτόκους και μεταξύ των συνεργατών, η ικανή διοίκηση, η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η καταγραφή δεδομένων και τήρηση αρχείου και φυσικά η ορθολογική χρήση της τεχνολογίας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να υπάρχει αλληλοσεβασμός ανάμεσα στο προσωπικό και καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Ακρογωνιαίος λίθος της καλής μαίευσης είναι η επικοινωνία με την επίτοκο και το περιβάλλον της. Αυτή η επικοινωνία αφορά στις ανάγκες και τις επιθυμίες της επιτόκου, στα αποτελέσματα των εξετάσεων και την ερμηνεία τους, στις τυχούσες παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν και στη συγκατάθεση της επιτόκου για τα προκείμενα. Είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μαιευτήρων γυναικολόγων, νεογνολόγων, αναισθησιολόγων, προσωπικού εργαστηρίων και προσωπικού του τμήματος. Είναι επίσης απαραίτητη η κάθετη επικοινωνία μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων κλιμακίων. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η παρουσία μίας ικανής διοίκησης και φυσικά της στήριξης των παραγόντων υγείας. Αυτοί οι φορείς οφείλουν να κατανοούν τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του χώρου. Απαραίτητη είναι η τήρηση των πρωτοκόλλων από ιατρούς και μαίες, τα οποία πρέπει να είναι εύκολα στην εφαρμογή τους. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού. Σαφώς μία σύγχρονη αίθουσα τοκετών δεν μπορεί να μη τηρεί αρχείο. Η καταγραφή των δεδομένων έχει νομική διάσταση, καθώς μελλοντικά μπορεί να αναζητηθούν ευθύνες. Πέρα όμως από αυτό είναι απαραίτητη η συνεχής ενημέρωση των ιατρών και μαιών για την τρέχουσα κατάσταση των εποτόκων και τις οιεσδήποτε παρεμβάσεις έχουν λάβει χώρα. Το προσωπικό της αιθούσης πρέπει να είναι εξοικειωμένο με την διαθέσιμη τεχνολογία: monitor, συσκευές έγχυσης ενδοφλεβίων υγρών, αναλυτής αερίων, απινιδωτής, αναπνευστήρας. Είναι σημαντικό να έχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης καθετήρα για τη μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης, την παρουσία κεντρικής αρτηριακής γραμμής κ.λπ. Αυτά όλα απαιτούν ειδική και επαρκή εκπαίδευση xristodoulopoulou.indd 345

2 Εικόνα 1. Αίθουσα υποδοχής των επιτόκων. Εικόνα 2. Ηλεκτρονική καρδιοτοκογραφία εισαγωγής. Τέλος στη λειτουργία της αίθουσας τοκετών συμβάλλουν επικουρικά το «blue line system» για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, η απευθείας σύνδεση με τα εργαστήρια για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, η επικοινωνία με τα εργαστήρια με χρήση αυτοματοποιημένου συστήματος (ΟΒΙ Α) και η άμεση πρόσβαση στο Γενικό Χειρουργείο και στην Κεντρική Αποστείρωση. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Η υποδοχή (εικ.1) των επιτόκων πρέπει να γίνεται υπό την τήρηση κάποιων προϋποθέσεων. Ο ιατρός και η μαία μπορούν να υποδεχτούν όλες τις εγκύους τουλάχιστον 24 εβδομάδων και να αξιολογήσουν το κάθε περιστατικό. Είναι απαραίτητη η καταγραφή και συμπλήρωση του ιστορικού, ενώ σημαντικό είναι να γίνει και ένα ηλεκτρονικό καρδιοτοκογράφημα εισαγωγής (εικ.2). Ακολουθούν η υπερηχογραφική εκτίμηση του εμβρύου, η λήψη των εργαστηριακών εξετάσεων και η κλινική λογιστική υποδοχή. Κατά την αξιολόγηση των εγκύων είναι σημαντικό να εξετάζονται κάποια κριτήρια. Όταν αυτά είνα αρνητικά, δίδεται εξιτήριο, η έγκυος καταγράφεται στο μητρώο εξερχομένων, ενώ τηρείται και φάκελος. Όταν τα κριτήρια είναι θετικά γίνεται εισαγωγή της εγκύου στο θάλαμο εφόσον υπάρχουν φαινόμενα τοκετού ή παθήσεις κυήσεως, ή στην αίθουσα, όταν πρόκειται για την ενεργό φάση του τοκετού, απαιτείται πρόκληση ή υπάρχουν επείγουσες επιπλοκές της κύησης. Εκτός από την αίθουσα υποδοχείς των επιτόκων, υπάρχει η αίθουσα προετοιμασίας της επιτόκου και η αίθουσα ωδίνων τοκετών (εικ.3). Στην αίθουσα ωδίνων τοκετών λαμβάνουν χώρα αρχικά η παρακολούθηση της επιτόκου και του εμβρύου, η χορήγηση ενδοφλεβίως υγρών και η κινητοποίηση των επιτόκων. Γίνεται εξωτερική και εσωτερική καρδιοτοκογραφία, παλμική οξυμετρία, συνδυασμός εξωτερικής καρδιοτοκογραφίας και παλμικής οξυμετρίας, λήψη εμβρυϊκού αίματος από την κεφαλή του εμβρύου για αέρια αίματος και ph. Η κινητοποίηση της επιτόκου είναι σημαντική γιατί αυξάνει την αιμάτωση της μήτρας, απαλύνει το αίσθημα πίεσης στην οσφύ, διορθώνει την τυχούσα λανθασμένη θέση του κυήματος και τη μονομερή διαστολή του τραχήλου. Προϋπόθεση βέβαια είναι η συνεχής ακρόαση των εμβρυϊκών παλμών και η απουσία προβλημάτων. Ο τοκετός μπορεί να γίνει χωρίς αναλγησία ή με αναλγησία. Η έγκυος πρέπει να ενημερώνεται και να επιλέγει τον τρόπο. Ο πρώτος αφορά σε αναπνευστικές ασκήσεις και χαλάρωση και ο δεύτερος σε αναισθησία, που μπορεί να επιτευχθεί δια εισπνοής, με οπιοειδή, με βελονισμό και με επισκληρίδιο ένεση (εικ.4). στην αίθουσα μπορεί να είναι παρών ο σύντροφος. Ο τοκετός χωρίς αναλγησία βασίζεται στην ενημέρωση. Γνωρίζοντας τη φυσιολογική πορεία της γέννησης η γυναίκα κατανοεί τα φυσικά της γνωρίσματα, τα θεωρεί φυσιολογικά και τελικά επιζητά την εμπειρία. Η γέννηση σαν ψυχοσωματική υπόθεση έχει τα δικά της νευροενδοκρινικά δυναμικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται κυρίως από την ωκυτοκίνη και τις ενδορφίνες. Οι ενδορφίνες ασκούν πολλές και ευεργετικές δράσεις στον άνθρωπο. Σε ότι αφορά τη γέννηση μειώνουν την ευαισθησία στον πόνο και στην ένταση, δημιουργούν αίσθημα ευεξίας και αλλοιώνουν την αντίληψη του τόπου και του χρόνου. Αυξημένα επίπεδα ενδορφινών κατά τον τοκετό επιτυγχάνονται με κίνηση, χαλάρωση, αυτοσυγκέντρωση, αναπνευστικές κινήσεις, χαμηλό φωτισμό. Ο τοκετός με αναλγησία στοχεύει στη μείωση του πόνου κατά τη διάρκεια του τοκετού. Μέθοδοι μείωσης του xristodoulopoulou.indd 346

3 Εικόνα 3. Αίθουσα ωδίνων τοκετών. Εικόνα 4. Επισκληρίδιος αναλγησία. πόνου είναι η εισπνευστική αναλγησία, η ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση οπιοειδών, εναλλακτική μέθοδος είναι ο βελονισμός και τέλος η ευρύτατα πλεόν χρησιμοποιούμενη επισκληρίδιος αναλγησία. Η εισπνευστική αναλγησία συνίσταται στη χορήγηση μίγματος οξυγόνου και πρωτοξειδίου του αζώτου σε αναλογία 1:1. το σχήμα αυτό έχει ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα από τις επίτοκες, εξασφαλίζει όμως μικρή μόνο μείωση του πόνου. Η ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση οπιοειδών αφορά συνήθως στη χορήγηση πεθιδίνης και παρέχει ανακούφιση από τον πόνο. Μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι η πρόκληση καταστολής, ναυτίας και εμέτου στη μητέρα και αναπνευστικής καταστολής στο έμβρυο. Εναλλακτική μέθοδος αντιμετώπισης του πόνου είναι ο βελονισμός που γίνεται με την εισαγωγή λεπτών βελόνων G σε συγκεκριμένα σημεία στα άκρα του σώματος. Μελέτες δείχνουν ότι ο βελονισμός μειώνει τις ανάγκες αναλγησίας και σκοπός του είναι η μείωση της διάρκειας του τοκετού, αφού δρα υπέρ της χαλάρωσης του τραχηλικού στομίου και του συντονισμού των ωδίνων. Η επισκληρίδιος αναλγησία είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Η δυνατότητα τοποθέτησης καθετήρα στον επισκληρίδιο χώρο σε συνθήκες ασηψίας εξασφαλίζει αναλγησία σε όλα τα στάδια του τοκετού. Η επισκληρίδιος αναλγησία επιτυγχάνεται με τη χορήγηση επαναλαμβανόμενων δόσεων τοπικών αναλγητικών φαρμάκων σε μικρές συγκεντρώσεις και μικρών δόσεων οπιοειδών. Με τη χρήση αντλιών παρέχεται η δυνατότητα στην επίτοκο να χορηγεί η ίδια το φάρμακο όταν κρίνει ότι το έχει ανάγκη. Στόχος της επισκληρίδιου αναλγησίας είναι η ανακούφιση του άλγους χωρίς τον κινητικό ή αισθητικό αποκλεισμό της μητέρας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε θα γίνει πρόκληση τοκετού. Οι βασικές ενδείξεις είναι 2: παράταση κύησης πέραν των 41 εβδομάδων και επιπλοκές κύησης. Η πρόκληση τοκετού γίνεται με φαρμακευτικά σκευάσματα (προσταγλανδίνες, ωκυτοκίνη). Σε κάθε περίπτωση γίνεται καταγραφή δεδομένων και κεντρικό monitoring. Πρέπει να συνιστάται όταν κρίνεται ότι ο τερματισμός της κύησης προσφέρει όφελος στη μητέρα και στο παιδί, περισσότερο από ότι αν συνεχιστεί η κύηση. Προϋποθέτει ενημέρωση και συγκατάθεση της επιτόκου. Γυναίκες με προηγηθείσα καισαρική τομή θα πρέπει να ενημερώνονται από νωρίς στην κύηση για τις ιδιαιτερότητες που πρέπει να παρακολουθούν και την προσοχή που πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν 2 βασικές μέθοδοι πρόκλησης τοκετού: η τεχνητή ρήξη των υμένων και η χορήγηση φαρμακολογικών ορμονικών σκευασμάτων, δηλαδή προσταγλανδίνης και ωκυτοκίνης. Κατά τη χορήγηση ωκυτοκίνης εφαρμόζεται το ακόλουθο πρωτόκολλο: - Η ωκυτοκίνη χορηγείται με αντλία έγχυσης σε ml/ώρα - εν χορηγείται όταν το Bishop s score είναι μικρότερο τού 4 - Η χορήγηση γίνεται υπό συνεχή καρδιοτοκογραφικό έλεγχο - Όταν η μυομητρική δραστηριότητα είναι ικανοποιητική, σταθεροποιείται η δόση ή διακόπτεται αν δεν είναι πλέον απαραίτητη η χορήγησή της - Η διαδικάσία διακόπτεται μετά 4 ώρες, όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, γίνεται παρακολούθηση για μία ώρα και στη συνέχεια η έγκυος μεταφέρεται στην κλινική και επανεισάγεται στην αίθουσα τοκετών την επόμενη μέρα εάν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη. Η πρόκληση με προσταγλανδίνη γίνεται όταν το Bishop score είναι κάτω τού 4. Συνήθως τοποθετείται propess ενδοκολπικά. Βελτιώνει την εξάλειψη και διαστολή του τραχήλου. Γίνεται φυσικά xristodoulopoulou.indd 347

4 Εικόνα 5. Χειρουργείο καισαρικών τομών Εικόνα 6. Ανάνηψη νεογνού υπό συνεχή καρδιοτοκογραφικό έλεγχο. Επί εμφάνισης ταχυσυστολίας θα πρέπει να γίνεται άμεση αφαίρεση λόγω του κινδύνου υπερτονίας της μήτρας και εμβρυϊκής υποξίας. Για τη διεξαγωγή του τοκετού, όταν βρισκόμαστε στο 2ο στάδιο τοκετού, πρέπει να σκεφτούμε αν η γυναίκα θα γεννήσει φυσιολογικά ή με εμβρυουλκία. Ανεξάρτητα από την απόφαση που θα ληφθεί είναι απαραίτητο να υπάρχουν συνθήκες αποστείρωσης, να υπάρχει δυνατότητα λήψης εμβρυϊκού αίματος από τον ομφάλιο λώρο, βλαστικών κυττάρων, ανάνηψης του νεογνού και εκπαίδευσης των φοιτητών. Ο τοκετός που εμφανίζει προβλήματα στη διεκπεραίωσή του γίνεται με τη χρήση εμβρυουλκίας σε συνθήκες αποστείρωσης. Στο χώρο της αίθουσας τοκετών λειτουργούν 2 χειρουργεία για καισαρική τομή (εικ.5). Ένα για τις επείγουσες και ένα για τις προγραμματισμένες καισαρικές τομές. Και οι 2 χώροι των χειρουργείων πρέπει πάντα να είναι σε ετοιμότητα. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τον τοκετό είναι οι ακόλουθες: - Αντισηψία - Έτοιμη ομάδα επέμβασης - Νάρκωση - Καταμέτρηση εργαλείων - Τήρηση οδηγιών αιθούσης τοκετού - Λήψη αίματος από ομφάλιο λώρο - Λήψη βλαστικών κυττάρων - Ανάνηψη νεογνού - Εκπαίδευση φοιτητών Το χειρουργείο πρέπει να είναι σε κατάσταση πλήρους αντισηψίας, να γίνεται χρήση αποστειρωμένων εργαλείων και υλικών οθονίων. Η ομάδα επέμβασης πρέπει να αποτελείται από μαιευτήρα, ειδικευόμενο μαιευτήρα, αναισθησιολόγο, νεογνολόγο, μαίες και νοσηλεύτριες. Συνηθέστερη νάρκωση είναι ο συνδυασμός ραχιαίας και επισκληρίδιου αναισθησίας. Γενική νάρκωση χορηγείται συνήθως σε επείγουσες καταστάσεις, επί αντένδειξης επισκληριδίου και επί επιθυμίας της επιτόκου. Γίνεται καταμέτρηση των εργαλείων και των υλικών για να διασφαλιστεί το ασφαλές κλείσιμο του χειρουργικού πεδίου. Σημαντικό είναι να τηρούνται οι οδηγίες κατά την επέμβαση και τη συρραφή. ΑΝΑΝΗΨΗ ΝΕΟΓΝΟΥ Ο νεογνολόγος ιατρός και η μαία που κάνουν την ανάνηψη του νεογνού θα πρέπει να γνωρίζουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στα διάφορα συστήματα κατά τη μετάβαση από την ενδομήτριο στην εξωμήτριο ζωή και να γνωρίζουν τους πολύπλοκους χειρισμούς στα διάφορα στάδια ανάνηψης ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επώδυνη για το νεογνό. Πρέπει να γίνεται εκτίμηση του χρώματος, του τόνου, της αναπνοής και του καρδιακού ρυθμού του νεογνού ώστε να προσδιοριστεί το Apgar Score του εμβρύου. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη γέννηση είναι το στέγνωμα, το απτικό ερέθισμα, η θέρμανση, η αναρρόφηση. Σε ένα νεογνό με καλό Apgar Score γίνεται κλινική επισκόπηση, πιστοποίηση στοιχείων και λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Το παιδί στη συνέχεια παραμένει κοντά στη μητέρα xristodoulopoulou.indd 348 4/12/2006 1:14:37 ìì

5 Στα νεογνά με κάποιου βαθμού αναπνευστική δυσχέρεια τηρούνται οι οδηγίες ανάνηψης και αφού σταθεροποιηθεί η κατάστασή τους μεταφέρονται στην αίθουσα ανάνηψης νεογνών, η οποία βρίσκεται μέσα στην αίθουσα τοκετών και παρέχει τη δυνατότητα παροχής οξυγόνου, τοποθέτησης στον αναπνευστήρα, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών με συσκευή, λήψη εργαστηριακών από το αίμα της ομφαλικής αρτηρίας, τοποθέτηση monitor για τη μέτρηση των ζωτικών σημείων και καταμέτρηση του ποσοστού κορεσμού του οξυγόνου. Επίσης γίνεται λήψη αερίων αίματος. Σε επείγουσες καταστάσεις όπου δεν μπορεί νά αντιμετωπισθούν επί τόπου, το νεογνό τοποθετείται σε θερμοκοιτίδα μεταφοράς και γίνεται η μεταφορά του σε Εντατική Μονάδα Νεογνών 2ου ή 3ου επιπέδου. ΑΝΑΝΗΨΗ ΛΕΧΩΙ ΑΣ Οι λεχωίδες μετά τον τοκετό ή την καισαρική τομή παραμένουν 2 ώρες στην ανάνηψη, όπου γίνεται συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών σημείων της με χρήση monitor, χορήγηση υγρών ενδοφλεβίως, παρακολούθηση ισοζυγίου υγρών, κλινικός έλεγχος για αιμορραγία, ψυχολογική υποστήριξη και στήριξη του μητρικού θηλασμού. Στη διάρκεια της πρώτης ώρας μητέρα και παιδί είναι διαποτισμένα από τα φυσικά οπιοειδή και έτσι δημιουργείται αμοιβαία χημική εξάρτηση μεταξύ τους. Μέσα σε μία ώρα από την τοποθέτηση του νεογνού στο στήθος της μητέρας θα ψάξει να θηλάσει ενστικτωδώς. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΚΕΤΩΝ Οι μαίες συμμετέχουν και έχουν την επιστασία στην παραλαβή, στον τοκετό, στην καισαρική τομή και στην ανάνηψη. Ελέγχουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και αντισηψίας. Επιβλέπουν το υπό εκπαίδευση προσωπικό και τους φοιτητές ιατρικής και ΤΕΙ. Επίσης καταγράφουν τα μητρώα και ελέγχουν την εφαρμογή των οδηγιών. Είναι υπεύθυνες για τον εξοπλισμό υλικών αναλώσιμων και μη καθώς και για τον έλεγχο λειτουργίας του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Κάθε μαία οφείλει να έχει υψηλή κριτική ικανότητα, αντίληψη και υπευθυνότητα καθώς και να είναι σε θέση να κάνει έγκαιρη διάγνωση της παθολογίας. Η μαία καλείται να συντονίσει διαφορετικούς ανθρώπους και ειδικότητες, όπως την επίτοκο, το γυναικολόγο, τον αναισθησιολόγο, τον νεογνολόγο και το νοσηλευτικό προσωπικό. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οι ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα της υγείας όπως και η αναθεώρηση των παλαιών γνώσεων και η προσθήκη καινούριων, καθιστούν το επάγγελμα της μαίας αρκετά δύσκολο, αν θέλει να μη παραμείνει στατικός παρατηρητής, αλλά δημιουργικός και αποτελεσματικός παράγων. Η τεχνολογική ανάπτυξη επέφερε μία σημαντική μείωση στο ποσοστό θνησιμότητας και περιγεννητικής νοσηρότητας καθώς επίσης και την ελαχιστοποίηση της μητρικής θνησιμότητας. Το προσωπικό της αίθουσας τοκετών καλείται να παρέχει τη μέγιστη φροντίδα στην ασθενή δουλεύοντας με την τεχνολογία και συμβαδίζοντας με την εξέλιξή της. Οφείλει όμως να παραμένει πάντα δίπλα στον άνθρωπο που έχει δικαίωμα να ενημερώνεται και να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων που τον αφορούν άμεσα. Μαία, Υπεύθυνη Μαιευτηρίου, Γ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Αττικόν» Επικοινωνία: Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, τηλ.: xristodoulopoulou.indd 349 4/12/2006 1:14:37 ìì

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ

1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη της υγείας της μητέρας Έγκαιρη διάγνωση της ενδομητρίου υποξίας ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΚΤΓ) Κατά την διάρκεια της κυήσεως οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση: Δικτυοκεντρικά συστήματα «Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ασθενών με χρόνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σπουδάστρια: ΓΚΟΡΡΕΑ ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΒΟΗΘΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile)...4 2. Ανάλυση Επαγγελµατικών ραστηριοτήτων (Task

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Αθήνα 2002 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Αθήνα 2002 ρ.ν.κορδιολής ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙΘ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(ΜΕΘ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» ΤΕΥΧΟΣ 09 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΜΜΑΧΟ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια των νέων της εγκαταστάσεων πραγματοποίησε η Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική ΓΑΙΑ του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] Εγκαίνια ΓΑΙΑ Άρθρα: Η Μαιευτική σήμερα Εξωσωματική Γονιμοποίηση: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη HPV: Ο ιός και η φυσική ιστορία της λοίμωξης Εγκαίνια Τα επίσημα εγκαίνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο

Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο Ρόλος των Συνοδών στο Ελληνικό Νοσοκομείο Πτυχιακή Εργασία Αμανατίδου Ευθυμία Καραμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research

Measuring patient satisfaction for health care services provided by a pediatric clinic-research ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Μέτρηση ικανοποίησης των ασθενών για την παρεχόμενη φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Ο όρος αναισθησία εννοεί την απουσία αίσθησης. Η αναισθησιολογία αντίστοιχα είναι η ιατρική ειδικότητα που μελετά τα φάρμακα και τις τεχνικές που προκαλούν καταστολή

Διαβάστε περισσότερα

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Δομή & Λειτουργία Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Επείγουσα αντιμετώπιση οξέων περιστατικών και έκτακτων συμβάντων «στον κατάλληλο χρόνο, στο κατάλληλο τόπο και από το κατάλληλο προσωπικό», αποτελεί βασική αρχή ανάπτυξης όλων των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ A.T.E.I ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Αικατερίνη Παπάζογλου Πτυχιακή µελέτη Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μιχ. Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ ΙΚΟ ΧΩΡΟ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ»

«ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΑΠΟ 0 12 ΜΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΑΠΟ 0 12 ΜΗΝΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΑΠΟ 0 12 ΜΗΝΩΝ Φοιτήτριες: Ασημακοπούλου Ευγενία 12035 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Βορείου Έβρου στη Βασική Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Το επίπεδο γνώσης του ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. mat. καλωσόρισε δύο νέα μέλη. κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού»

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΠΑΙΔΙ. mat. καλωσόρισε δύο νέα μέλη. κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού» Περιοδική έκδοση της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής «ΡΕΑ» 08 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ καλωσόρισε δύο νέα μέλη κοντά και στο «Χαμόγελο του παιδιού» Αγκαλιάζει τα παιδιά και τις έφηβες ΜΟΝΑΔΑ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμμανουήλ Ε. Σαλαμαλέκης Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Επιστημονικός Διευθυντής ΓΑΙΑ ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ Τι είναι ο πρόωρος τοκετός; Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα