Περιεχόμενα - Contents

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα - Contents"

Transcript

1

2 1 Περιεχόμενα - Contents 35 Χρόνια...δημιουργίας, ανάπτυξης, προσφοράς... 3 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου... 9 Διοίκηση Oργανωτική Δομή Ναυτιλιακή Σύνδεση Κύπρου - Εξωτερικού Έργα Πολιτικής Μηχανικής / Αρχιτεκτονικής Έργα Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας Συστήματα Πληροφορικής Ναυτιλιακή Κίνηση Χρηματοδοτήσεις από τα ΔΕΔ-Μ Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής ( ) Παροχή Λιμενεργατικών Υπηρεσιών στα Λιμάνια Περιβαλλοντική Διαχείριση Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις Διαχείριση Προσωπικού Ασφάλεια & Υγεία Ευημερία & Εκπαίδευση Οικονομικά Αποτελέσματα Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης Κατάσταση Ταμειακής Ροής Σημείωσεις στους Λογαριασμούς Years...creation, development service... Μessage by the Chairman of the Board of Directors Board of Directors Organisational Structure Shipping Links Between Cyprus and Overseas Civil Engineering / Architectural Works Mechanical / Electrical Works Information Technology Systems Shipping Activity Financing from the TEN-T Financing from the Cohesion Fund ( ) Provision of Porters Services of the ports Environmental Management Action Plan for Green Agreements Personnel Administration Safety & Health Welfare & Training Financial Statements Report of the Auditor General of the Republic Balance Sheet Revenue Account Cash Flow Statement Νotes to the Financial Statements... 89

3

4 3 35 Χρόνια...δημιουργίας, ανάπτυξης, προσφοράς Τον Ιούνιο του 1973, χαράχτηκε η πορεία πλεύσης για τη λειτουργία και ανάπτυξη των Κυπριακών λιμανιών, με τη ψήφιση του Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της εκάστοτε Κυβερνητικής πολιτικής, κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Με την ιδιότητα της ως ευρύτερου κράτους, η Αρχή ασκεί δημόσια εξουσία η οποία αφορά στην ιδιοκτησία λιμανιών 1 και φάρων 2 και έχει τη ευθύνη για τη ρύθμιση, διατήρηση και ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής και βιομηχανίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική, απρόσκοπτη και ανταγωνιστική λειτουργία των κυπριακών λιμανιών. Παρέχει επίσης εμπορικές υπηρεσίες όπως είναι η πλοήγηση, η ρυμούλκηση και πρόσδεση πλοίων, η παροχή και χρήση γερανογεφυρών και η αποθήκευση φορτίων. 1. εμπορικό λιμάνι Λεμεσού, εμπορικό λιμάνι Λάρνακας, παλιό λιμάνι Λεμεσού, λιμάνι Πάφου, λιμανάκι Λατσιού, βιομηχανικό λιμάνι Βασιλικού, λιμάνι Αμμοχώστου (υπό Τουρκική κατοχή), λιμάνι Κερύνειας (υπό Τουρκική κατοχή). Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι Ειδικοί Σταθμοί Βασιλικού, Μονής και Καραβοστάσι (υπό Τουρκική κατοχή). 2. Κάβο Γκρέκο, Κάβο Κίτι, Κάβο Γάτα, Πάφο, Ακάμα, Κορμακίτη (υπό Τουρκική κατοχή), Απόστολο Ανδρέα (υπό Τουρκική κατοχή). 35 Years...creation, development, service The course for the operation and development of the Cypriot ports was set in June 1973 with the enactment of the Cyprus Ports Authority Law. The Ports Authority is a Public Corporation, responsible for the application of the current government policy, under the supervision of the Ministry of Communications and Works. In its competency as an extension of the state, the Authority exercises public administration regarding the ownership of ports 1 and lighthouses 2 and has the responsibility for the planning, maintenance and development of port infrastructure as well as for the operation of Cypriot ports in such a way as to ensure their efficient, uninterrupted and competitive operation. In addition it provides commercial services such as piloting, towing and mooring of ships, as well as providing and operating gantry cranes and storing cargoes. 1. Lemesos port, Larnaka port, old Lemesos port, Paphos port, Latchi harbour, Vassiliko industrial port, Famagusta port (under Turkish occupation), Kyrenia port (under Turkish occupation). Also the oil terminals at Vassiliko. Moni and Karavostasi (the latter under Turkish occupation). 2. Cape Greco, Cape Kiti, Cape Gata,, Paphos, Akamas, Kormakitis (under Turkish occupation), Apostolos Andreas (under Turkish occupation).

5 4 Τριάντα Πέντε χρόνια συμπληρώνονται. Χρόνια μίας μεγάλης πορείας. Μιας πορείας κατά την οποία τα νερά στα κυπριακά λιμάνια δεν ήταν πάντοτε γαλήνια... Πριν καλά καλά ανοίξει πανιά, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, στερήθηκε, με την τουρκική εισβολή του 1974, το κυριότερο της λιμάνι, το λιμάνι της Αμμοχώστου. Οι συνέπειες καταστροφικές και τραγικές τόσο για τη λιμενική βιομηχανία, όσο και για την Κύπρο μας. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, στη συνέχεια, επιβάλλεται το Τούρκικο Εμπάργκο, που μέχρι και σήμερα, συνεχίζει ν αποτελεί τις σύγχρονες συμπληγάδες ανάπτυξης του διαμετακομιστικού μας εμπορίου. Παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες, η Αρχή όρθωσε το ανάστημα μέσα από το λιγοστό τότε ανθρώπινο δυναμικό της, που με δύναμη ψυχής και αίσθημα γνώσης και αφοσίωσης κατάφερε να ανταποκριθεί στα δεδομένα που διαμορφώθηκαν. Με την πάροδο δύο χρόνων από τον Ιούλιο του 1974 η Αρχή, άρχισε σταδιακά να διαρθρώνεται σε έμψυχο δυναμικό, με ορόσημο τον Ιανουάριο του 1976 οπόταν και διορίστηκε ο πρώτος Γενικός Διευθυντής. Thirty five Years have passed. Years marking a long course during which the waters in Cypriot ports were not always calm Right from the start, before the Cyprus Ports Authority became full-fl edged, the Turkish invasion in 1974 deprived it of its main port, the port of Famagusta. The consequences were tragic and destructive for both the port industry and Cyprus as a whole. And on top of it all, Turkey imposed an embargo aiming at negatively affecting the development of our transhipment trade. In spite of all the adverse conditions, the Authority managed to raise its stature and utilise its meagre human resources whose dedication and knowledge, together with its strength of will, enabled it to respond effectively to the new conditions. Two years after July 1974, the Authority gradually began to reorganise its human resources, with the appointment of the first General Manager in January 1976 being the turning point in this effort.

6 5 Αρχή Λιμένων Κύπρου Το 1977, άρχισαν δειλά δειλά να διαμορφώνονται με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό, το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης και το Οικονομικό Τμήμα. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους μεταφέρθηκαν στην Αρχή και οι υπάλληλοι του μέχρι τότε Τμήματος Λιμένων καθώς και αριθμός υπαλλήλων από το Τμήμα Τελωνείων που εργάζονται στους λιμενικούς χώρους. Βήμα, βήμα, φτάσαμε στο φετινό χρόνο, όπου η Αρχή απασχολεί πέραν των τριακόσιων ατόμων. Η ανάπτυξη των λιμανιών, η συνεχής ενίσχυση της υποδομής και του εξοπλισμού, αποτέλεσαν όλα αυτά τα χρόνια ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην Αρχή. Η ανάγκη να συνάδουν τα Κυπριακά λιμάνια με τις συνεχώς διαφοροποιημένες συνθήκες της λιμενικής βιομηχανίας, οδηγούσε και οδηγεί συνεχώς την Αρχή να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, αυτές που την καθιστούν ικανή να ανταγωνίζεται τα λιμάνια της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. In 1977, the Personnel Department and Administration Department as well as the Finance began to take shape with the necessary minimum staff appointments. In October of the same year, the employees of the formerly Department of Ports, as well as a number of employees of the Customs Department who were working in the ports were transferred to the Authority. Gradually we have reached the current year in which the Authority employs more than three hundred people. During all these years one of the most important targets of the Authority has been the development of the ports with the constant enhancement of infrastructure and equipment. The need for Cypriot ports to comply with the constantly changing conditions in the port industry has been the driving force which has led the Authority to take all those essential measures which have enabled it to successfully compete with the south eastern Mediterranean ports.

7 6 Στα χρόνια που πέρασαν επικράτησε γενικά εργασιακή ειρήνη στο χώρο των λιμανιών και τέθηκε σε εφαρμογή η 24ωρη εξυπηρέτηση πλοίων, γεγονός που μείωσε ουσιαστικά τον χρόνο αναμονής εξυπηρέτησής τους. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση σε θέματα ασφάλειας με την υιοθέτηση διεθνών προτύπων, τέθηκε σε λειτουργία σταθμός ναυσιπλοΐας για συνεχή παρακολούθηση, βάσει συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε η Κύπρος σε θέματα ασφάλειας λιμανιών. Επιπρόσθετα, σημαντικό έργο όλων αυτών των χρόνων είναι η ολοκλήρωση σειράς μελετών και έργων σε σχέση με την αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ανωδομής καθώς επίσης και η δημιουργία και εφαρμογή συστημάτων μηχανογράφησης, με σημαντικότερο το σύστημα λιμενικών διαδικασιών (CyPOS). Generally speaking, the last years have been years of labour peace while the introduction of the provision of port services on a 24hour basis has substantially reduced the ships waiting time. At the same time, emphasis was given on security issues with the adoption of international standards. A vessel traffic system for the continuous monitoring of ships was established, in response to obligations which Cyprus agreed to undertake regarding matters of ports safety/security. In addition, it is noted that one important accomplishment of all these years has been the completion of a number of studies and works regarding the upgrading of port infrastructure and superstructure as well as the completion and operation of various computer systems, the most important being (CyPOS), the system dealing with port operations.

8 7 Στην πορεία της Αρχής σημαντικό ρόλο πάντα κατείχε και κατέχει το έμψυχο δυναμικό της. Σημαντικές εξελίξεις πραγματοποιήθηκαν ως προς την βελτίωση των επαγγελματικών σχέσεων και συνθηκών εργασίας με αποκορύφωμα, την υλοποίηση της Συλλογικής Σύμβασης της Αρχής Λιμένων Κύπρου, που συνομολογήθηκε το Έκτοτε, έχουν συνομολογηθεί άλλες Συλλογικές Συμβάσεις με γνώμονα τη διατήρηση εργασιακής ειρήνης με σεβασμό στα συνδικαλιστικά και εργασιακά θέσμια. Από τα πρώτα χρόνια της, η Αρχή επιδίωξε την ένταξή της στη διεθνή λιμενική κοινότητα και την ενεργό συμμετοχή της στις διεθνείς λιμενικές υποθέσεις. Το γεγονός αυτό εκφράζεται μέσα από τη συμμετοχή της, ως μέλος, στο Διεθνή Σύνδεσμο Λιμένων (IAPH), το Διεθνή Συντονιστικό Σύνδεσμο Χειρισμού Φορτίων (ICHCA), το Διεθνή Σύνδεσμο Φάρων και Ναυτιλιακών Βοηθημάτων (IALA), το Σύνδεσμο Μεσογειακών Λιμανιών Κρουαζιέρων (Medcruise) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων (ESPO). Οι πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στο σκηνικό της περιοχής, η πορεία του εθνικού μας θέματος και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τo Μάιο του 2004 διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν συνεχώς τις συντεταγμένες πλεύσης της Αρχής για υλοποίηση του οράματός της ώστε: Να καταστούν τα Κυπριακά Λιμάνια τα πλέον σύγχρονα, αποδοτικά, ανταγωνιστικά και ασφαλή της Νοτιο- Ανατολικής Μεσογείου στην εξυπηρέτηση του Κυπριακού Εμπορίου, την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού Εμπορίου και των Κρουαζιέρων, έτσι ώστε να αποτελούν τον ουσιαστικότερο περιφερειακό σταθμό της εμπορικής και τουριστικής Ευρώπης. Throughout its course the Authority has maintained a high regard for its work force. Very important developments for improving industrial relations and conditions of work have taken place, with the realisation of the Collective Agreement of 1999 being the top event. More Collective Agreements have been concluded since, always bearing in mind the aim of maintaining labour peace and paying due regard to labour and trade union legislation. Right from the start, the Authority sought to become a member of the international port community and to actively participate in international port affairs. This is reflected in its participation as a member of the International Association of Ports and Harbors (IAPH), The International Cargo Handling and Co-ordination Association (ICHCA), The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority (IALA), The Association of Mediterranean Cruise Ports (Medcruise) and the European Sea Ports Organisation (ESPO).

9 8 Αργά και σταθερά φθάνουμε στο έτος 2008 και με ευχαρίστηση διαπιστώνουμε ότι η Αρχή είχε μιά 35χρονη καλοτάξιδη πορεία πετυχαίνοντας και δημιουργώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που την κατέστησαν ένα οικονομικά εύρωστο Οργανισμό με αξιοπρεπή παρουσία τόσο στη διεθνή λιμενική κοινότητα όσο και στον τόπο μας. The political and economic developments which set the stage in our particular region, the developments in our national problem and the accession of Cyprus to the European Union in May, 2004, have been the coordinates which determine the course of the Authority towards the realisation of its vision: The Cypriot ports to become the most modern, efficient, competitive and safe in the Southeastern Mediterranean for the serving Cypriot trade and for the development of Transhipment Trade and Cruises, in order to become the most important European regional centre for trade and tourism. Slowly but steadily we reach 2008 and with pleasure we note that the Authority had a beneficial 35-year course, promoting and achieving all those conditions which have enabled it to become a financially robust Organisation, having a respected profile in both the international port community and our country.

10 9 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητοί μου, Πριν αναφερθώ σε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα πρώτα να σας μεταφέρω την ιδιαίτερη χαρά μου, που υποβάλλω τον χαιρετισμό της 35ης ετήσιας έκθεσης της Αρχής γιατί επάξια κατάφερε μέσα στα χρόνια αυτά, να καθιερωθεί στο χώρο της λιμενικής βιομηχανίας και να ανταγωνίζεται τα λιμάνια της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. Όπως για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό, η επιτυχία δεν είναι τυχαίο γεγονός, το ίδιο συμβαίνει και στην Αρχή. Μέσα από επίπονες και αποτελεσματικές προσπάθειες κατάφερε και φέτος να έχει αύξηση της τάξης του 12%, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 73.0 εκ. σε σύγκριση με 65.2 εκ το Με έμψυχη δύναμη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων και το αξιόλογο προσωπικό της Αρχής, καταφέραμε μέσα στο 2008 να συμπληρώσουμε σημαντικά αναπτυξιακά έργα στα λιμάνια μας και να τροχοδρομήσουμε άλλα τόσα έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της λιμενικής βιομηχανίας. Σημαντική συμβολή στις προσπάθειές μας αποτελούν οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και το Ταμείο Συνοχής ( ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι θα καλύψουν σημαντικό μέρος του κόστους των αναπτυξιακών μας έργων. Μessage by the Chairman of the Board of Directors Dear Reader, Before referring on any other subject, I would firstly like to express my pleasure in submitting the greeting of the 35th annual report of the Authority, which has succeeded during these years in establishing itself in the port industry and in competing successfully with the south-eastern Mediterranean ports. In the case of the Authority, as in any other enterprise or organisation, success is not a matter of chance. Through hard and effective work, it has managed again this year to achieve an increase in revenue in the order of 12%, with income reaching 73.0 million compared to 65.2 million in Having as a living force, all the members of the Board of Directors, the General Manager, the Directors of the Departments and the worthy work force of the Authority, we achieved in 2008 to complete important port development projects and prepare a number of new ones, in order to be ready to respond to the continually changing conditions of the port industry.

11 10 Η συμπλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών εκβάθυνσης του λιμανιού Λεμεσού καθώς και η προώθηση των έργων που αφορούν στην επέκταση των κρηπιδωμάτων της δυτικής λεκάνης και της νέας αίθουσας επιβατών, μας κάνουν ιδιαίτερα περήφανους. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από τις ενέργειες που έγιναν για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ανάπλασης του παλιού λιμανιού Λεμεσού, καθ ότι το έργο θα συμβάλει τα μέγιστα στη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και κοινωνίας της Λεμεσού. Αναφορικά τώρα με το έργο ανάπτυξης και διαχείρισης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας με την μέθοδο DBFO, ελπίζουμε πως οι όποιες δυσκολίες θα ξεπεραστούν σύντομα και θα προχωρήσει η υλοποίηση του έργου, που αναμφισβήτητα θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της πόλης της Λάρνακας. Αναφερόμενος στα αναπτυξιακά έργα, σημειώνω επίσης ότι παράλληλα υλοποιήθηκαν και φέτος έργα στους τομείς μηχανολογίας / ηλεκτρολογίας και πληροφορικής, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας των λιμενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης. Ακόμα ένα σημείο το οποίο επιθυμώ να επισημάνω είναι αυτό του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής. Πέραν και πάνω απ όλα είναι ο άνθρωπος και γι αυτό κατά το έτος 2008 σημαντικότατο μέλημα μας υπήρξε η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία του πολυτιμότερου κεφαλαίου της Αρχής. Αυτό εκφράστηκε μέσα από διάφορες ενέργειες όπως τη συνέχιση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσα από ένα σχέδιο αναβαθμισμένο και σύγχρονο, την ενίσχυση του ταμείου ευημερίας των υπαλλήλων, για το οποίο η χορηγία της Αρχής για το 2008 ανήλθε στα , την εκπαίδευση μεγάλης μερίδας του The financing which we secured from the Τranseuropean Transport Networks (TEN -T) and the Cohesion Fund ( ) of the European Union has contributed considerably to our efforts as they will cover a substantial part of the development projects cost. Completion of the largest part of the work for dredging Lemesos sea port area as well as the promotion of the projects that refer to the extention of the quays of the western basin and construction of the new Passenger Terminal make us especially proud. This fact is further emphasised by the actions taken for commencing construction works for developing and rehabilitating the old Lemesos port, as this project will greatly contribute to the development of a wider area and Lemesos in general. As far as the project for the redevelopement of Larnaka port and marina is concerned using the DBFO method, it is hoped that any current problems will soon be resolved and that realization of the project will commence - something which will undoubtedly bring a new development spirit to the city. Referring to development projects, I also note that this year we had the completion of projects in the mechanical/ electrical and information technology sectors, therefore aiming to promote efficient management and operation of port services. Another point which I wish to draw attention to is that of the human resource of the Authority. Beyond and above anything else we first value people. For this reason, during 2008 our greatest concern has been the safety,

12 11 προσωπικού σε πληθώρα θεμάτων και τη στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών της Αρχής με νέα άτομα είτε λόγω νέων αναγκών είτε λόγω αφυπηρετήσεων που προηγήθηκαν. Ταυτόχρονα, διασφαλίστηκε η εργατική ειρήνη μέσα από εποικοδομητικό διάλογο με τις έξι συντεχνίες του προσωπικού και τη στήριξη μέσα από το ανθρώπινο πρόσωπο της Αρχής, μερίδας υπαλλήλων της, στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Το μέλημα αυτό της Αρχής, δεν σταματά μόνο στο έμψυχο δυναμικό της. Έχοντας πάντα στο μυαλό και στη σκέψη τον κοινωνικό ρόλο που καλείται η Αρχή να επιτελέσει ως ημικρατικός οργανισμός, γίνεται σοβαρή προσπάθεια για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στους τομείς που προάγουν τα πολιτιστικά καθώς και ανθρωπιστικά θέματα. Κλείνοντας θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο προς τον έντιμο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο του οποίου προΐσταται, όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί με την καθ όλα αγαστή συνεργασία και συναντίληψη, νιώθουμε ότι βρίσκονται στο πλευρό της Αρχής συνοδοιπόροι στα μεγάλα ταξίδια της. Εύχομαι, όλοι μας να συνεχίσουμε με την ίδια και ακόμα περισσότερη δύναμη και θέληση, για να έχουμε στο μέλλον ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. health and welfare of this most valued asset, the Authority s personel. This was expressed through various measures such as continuation of the medical care through a modern and upgraded scheme, strengthening the Employees Welfare Fund, for which, in the 2008 the Authority s contribution reached the amount of , training of a large number of employees on a number of subjects and the manning of various services of the Authority with new recruits in order to meet new needs or to replace employees who had already retired. At the same time, labour peace was maintained through productive dialogue on a number of issues with the six trade unions which represent the work force, and through the compassionate support given by the Authority to some employees facing serious problems. But the Authority s concern is not only limited on its human resource. Having always in mind the social role that the Authority is called upon to perform as a semi-government organisation, earnest efforts are also made to contribute to the promotion of cultural and humanitarian subjects. In conclusion I wish to express my warmest appreciation to both the honourable Minister of Communications and Works and the personnel of his Ministry as well as to the House of Representatives because, thanks to their excellent cooperation and our mutual understanding, we feel that they are always by the Authority s side, acting as fellow travellers on its long journeys. My wish is for all of us to continue with the same or even greater strength and determination, in order to continue accomplishing even better results in the future.

13 12 Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο Χρύσης Πρέντζας Πρόεδρος Λάκης Χριστοδούλου Αντιπρόεδρος Σάββας Καραβιώτης Μέλος Χριστάκης Ιωάννου Μέλος Πανίκος Λεωνίδου Μέλος Μάριος Φούρναρης Μέλος Δημήτρης Δημητρίου Μέλος Κώστας Κολακίδης Μέλος Χρίστος Αθηνοδώρου Μέλος Γιαννάκης Κόκκινος Γενικός Διευθυντής Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Νομικός Σύμβουλος Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Εξωτερικός Ελεγκτής

14 13 Board of Directors Board of Directors Chrysis Prentzas Chairman Lakis Christodoulou Vice Chairman Savvas Karaviotis Member Christakis Ioannou Member Panikos Leonidou Member Marios Fournaris Member Demetris Demetriou Member Costas Kolakides Member Christos Athinodorou Member Yiannakis Kokkinos General Manager Tassos Papadopoulos & Associates Legal Consultants Auditor General of the Republic External Auditor

15 14 Οργανωτική Δομή Γενικός Διευθυντής Εσωτερικός Έλεγχος Διεύθυνση Προσωπικού και Διοίκησης Οικονομική Διεύθυνση Διεύθυνση Επιχειρήσεων Τεχνικές Υπηρεσίες Γενικά Θέματα Προσωπικού, Εκπαίδευση, Διοικητικές / Γραφειακές Υπηρεσίες, Χειρισμός Νομικών Θεμάτων, Εργασιακές / Βιομηχανικές Σχέσεις, Εκδόσεις, Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Δημόσιες Σχέσεις, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Οικονομική Διαχείριση, Προϋπολογισμοί, Λογιστήριο, Αγορές, Εμπορία, Οικονομικός Προγραμματισμός και Έρευνες, Στατιστικές Υπηρεσίες Πληροφορική. Διεύθυνση Λιμανιών, Χειρισμός Φορτίων, Επιβάτες, Θαλάσσιες Υπηρεσίες, Διεύθυνση Αποθηκών, Προστασία Περιβάλλοντος, Ασφαλής Ναυσιπλοΐα, Πρώτες Βοήθειες, Ασφάλεια, Ασφάλεια Λιμανιών. (Εργασίες Πολιτικής Μηχ., Αρχιτεκτονικής & Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) Προγραμματισμός και Επίβλεψη Έργων, Εκπόνηση Σχεδίων, Τεχνικές Μελέτες, Εκτέλεση Μικρών Έργων, Συντήρηση Κτιρίων, Κρηπιδωμάτων, Χώρων και Εξοπλισμού.

16 15 Οrganisational Structure General Manager Internal Audit Personnel and Administration Department Finance Department Operations Department Technical Services General Personnel Issues, Training, Administrative Financial Management, Budgets, Accounts, Port Management, Cargo Handling, (Civil Engineering, Architectural & Electromechanical Works) Secretarial Services, Legal Issues, Labor / Industrial Relations, Publications, Secretariat to the Board of Directors, Public Relations, Medical Fund. Purchases, Marketing, Financial Planning and Research, Statistical Services, Information Technology. Passengers, Nautical Services,Storage Administration,Environmental Protection, Safe Navigation, First Aid, Safety, Port Security. Planning and Supervision of Projects, Plans, Technical Studies, Undertaking of Small Works, Maintenance of Buildings, Quays, Port Areas and Equipment.

17 16 Ναυτιλιακή Σύνδεση Κύπρου - Εξωτερικού ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΑΝΥΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝTΡΕΙΑ ΑΛΜΕΡΙΑ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΑΜΣΤΕΡΤΑΜ ΑΝΒΕΡΣΑ ΑΝΚΟΝΑ ΑΝΤΑΛΥΑ ΑΣΤΟΝΤ ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΒΑΛΕΤΤΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΒΕΓΚΑΖΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΗΡΥΤΟΣ ΒΟΛΟΣ ΒΡΕΜΗ ΓΕΝΟΒΑ ΓΙΑΛΤΑ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ.. ΓΙΟΚΑΙΤΣΙ ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΓΚΑΠΕΣ ΓΚΟΤΕΝΜΠΟΡΓΚ ΔΑΜΙΕΤΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΖΙΜΠΡΟΥΓΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΝΣΧΟΝ ΙΤΕΑ ΚΑΒΑΣΑΚΙ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΚΑΛΙΑΡΙ ΚΑΝΑΚΑΛΕ ΚΑΝΤΑ ΚΑΡΑΤΣΙ ΚΑΡΝΤΙΦ ΚΑΡΤΑΓΚΕΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΤΑΝΙΑ ΚΑΤΙΖ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΙΛΟΝΓΚ ΚΟΜΠΕ ΚΟΠΕΡ ΚΟΣΤΑΝΖΑ ΚΟΥΝΣΑΝ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΥΘHΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑ ΓΚΟΥΛΕΤΤ ΛΑΤΤΑΚΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΛΙΒΟΡΝΟ ΛΙΒΥΗ ΛΙΞΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΜΑΛΑΓΑ ΜΑΡΜΑΡΙΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΜΕΡΣΙΝΑ ΜΕΣΣΙΝΑ ΜΙΤΖΟΥΣΙΜΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ ΜΠΟΥΣΣΑΝ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΓΚΟΓΙΑ ΝΑΠΟΛΗ ΝΕΣΕΠΑΡ ΝΙΟΥΚΑΣΛ ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ ΝΤΑΠΛΙΝ ΝΤΟΒΕΡ ΟΣΑΚΑ ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ ΠΑΤΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ ΠΟΡΤ ΚΕΛΑΝΓΚ ΡΑΒΕΝΝΑ ΡΑΜΣΓΚΕΗΤ ΡΟΔΟΣ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ ΣΑΒΟΝΑ ΣΑΚΑΙ ΣΑΛΕΡΝΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ ΣΕΥΧΑΝ ΣΙΑΝΓΚΑΙ ΣΙΒΙΤΑΒΕΤΣΙΑ ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ ΣΟΡΕΝΤΟ ΣΟΥΕΖ ΣΟΥΕΝΤΙΝΑ ΣΟΥΝΤΑ ΜΠΕΥ ΣΟΥΣΣΕ ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ ΤΑΡΑΝΤΟ ΤΑΡΤΟΥΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΤΖΙΑΚΑΡΤΑ ΤΖΙΟΙΑ ΤΑΟΥΡΟ ΤΗΝΟΣ ΤΙΛΜΠΟΥΡΙ ΤΟΚΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΣΙΑΡΛΕΣΤΟΝ ΤΥΝΙΔΑ ΤΥΡΟΣ ΦΕΛΙΞΣΤΟΟΥ ΧΑΒΡΗ ΧΑΙΦΑ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΧΟΝΚ ΚΟΝΓΚ

18 17 Shipping Links Between Cyprus and Overseas ALANYA ALEXANDRIA ALGIERS ALMERIA AMSTERDAM ANCONA ANTALYA ANTWERP ASHDOD AUGUSTA AYIOS NIKOLAOS BANGKOK BARCELONA BEIRUT BENGHAZI BREMEN BRINDISI BRISTOL BUSSAN CADIZ CAGLIARI CANAKKALE CARDIFF CARTAGENA CASABLANCA CASTELLON CATANIA CEYHAN CHARLESTON CIVITAVECCHIA CORFU DAMIETTA DOVER DUBLIN ELEFSINA FELIXSTOWE GABES GENOA GIBRALTAR GIOIA TAURO GOTHENBURG HAIFA HAMBURG HERAKLION HIROSHIMA HONG KONG INCHON ISTANBUL ITEA JAKARTA KANTA KARACHI KATAKOLON KAWASAKI KEELUNG KITHERA KOBE KOPER KOSTANZA KUNSAN KUSADASI LA GOULETTE LATTAKIA LE HAVRE LEIXOES LIBYA LISBON LIVERPOOL LIVORNO MALAGA MARMARIS MARSEILLES MERSIN MESSINA MIJUSHIMA MITILINI MYKONOS NAGOYA NAPOLI NESEBAR NEWCASTLE NOVOROSSIYSK OSAKA PALMA DE MALLORCA PATMOS PIRAEUS PORT KELANG PORT SAID RAMSGATE RAVENNA RHODES ROTTERDAM SAKAI SALERNO SANTORINI SAVONA SHANGHAI SINGAPORE SORRENTO SOUSSE SOUTHAMPTON SUDA BAY SUEDINA SUEZ SYRACUSE TARANTO TARTOUS THESSALONIKI TILBURY TINOS TOKYO TRIESTE TRIPOLI TUNIS TYR VALENCIA VALETTA VENICE VOLOS YALTA YIOKKAICHI YOKOHAMA ZEEBRUGGE

19 18 Έργα Πολιτικής Μηχανικής / Αρχιτεκτονικής Τα έργα υποδομής και ανωδομής είναι το μέλλον μας Λιμάνι Λεμεσού Μέσα στο 2008 συμπληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκβάθυνσης του λιμανιού που διαλάμβανε εκβάθυνση του διαύλου εισόδου και κύκλου στροφής στα -17μ και των δύο κρηπιδωμάτων που χρησιμοποιούνται από πλοία εμπορευματοκιβωτίων καθώς και της δυτικής λεκάνης στα -16μ. Μέσα στα πλαίσια των εν λόγω εργασιών έχει διαπλατυνθεί και το κανάλι εισόδου που αποτελεί σημαντική βελτίωση για την ασφαλή διακίνηση των σκαφών. Μέσα στο υπό επισκόπηση χρόνο, αποφασίστηκε η επέκταση του κρηπιδώματος της δυτικής λεκάνης. Η απόφαση πάρθηκε αφού προηγουμένως μελετήθηκαν τα ευρήματα σχετικής μελέτης βιωσιμότητας. Κατά την υπό αναφορά περίοδο ετοιμάστηκαν όλα τα σχετικά έγγραφα με σκοπό να ζητηθούν προσφορές για πρόσληψη Συμβούλων Μηχανικών. Το έργο υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του Civil Engineering / Architectural Works Infrastructure and superstructure works are our future Lemesos Port During 2008, the greatest part of the works for the port s dredging, which included dredging of the port s approach channel and turning circle to -17 meters, and the two quays used by container ships at the western basin were dredged to -16 meters. Αbove these, works also included widening of the entry channel, fact which has greatly improved the safe passage of ships. During the year under review it was decided to extend the quay of the western basin. This decision was based on the fi ndings of a feasibility study undertaken for this purpose. During the same period, all the relevant documents for the invitation of tenders for the appointment of Civil Engineering Consultants were prepared. It is expected that the whole project will be completed by the end of 2011.

20 αρχή λιμένων κύπρου

21 20 Σε σχέση με την κατασκευή της νέας αίθουσας επιβατών, μέσα στο 2008, ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν τα προσχέδια του κτιρίου, στα οποία περιλήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες πρόνοιες που πηγάζουν από το Κεκτημένο Σιένγκεν. Το κτίριο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του Ενόψει του ελέγχου της Κύπρου, στα πλαίσια του Κεκτημένου Σιένγκεν το 2009, μέσα στον υπό επισκόπηση χρόνο, εκτελέστηκαν σοβαρά βελτιωτικά έργα στην υφιστάμενη αίθουσα επιβατών μέχρις ώτου ολοκληρωθεί η νέα αίθουσα επιβατών. Παλιό Λιμάνι Λεμεσού Αναφορικά με το έργο της ανάπλασης του χερσαίου χώρου του παλιού λιμανιού Λεμεσού, κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο, εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια και ολοκληρώθηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου. Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται να γίνει το 1ο εξάμηνο του 2009 και ολοκλήρωση του έργου μέσα στο As regards the construction of the new Passenger Τerminal, the draft plans, which include all the requirements of the Schengen Convention, were completed and approved in The building is expected to be completed by the end of At the same time, in view of Cyprus becoming a member of the Schengen Convention in 2009, important improvement works were carried out in the existing Passenger Terminal, in order to facilitate passenger traffic until the completion of the new one. Old Lemesos Port Regarding the development and rehabilitation of the land area of the old Lemesos Port, during the year under review, the Town Planning permit was issued and the construction plans were finalised. Construction is expected to commence in the 1st half of 2009 and to be completed in 2011.

22 21 Λιμανάκι Λατσιού Οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών, συμπληρώθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο. Έτσι μέσα στο 2008 δεν έγιναν οποιαδήποτε σχετικά έργα. Ωστόσο, επειδή διεφάνει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση χώρων πρόσδεσης, έχουν μελετηθεί διάφορες υπαλλακτικές λύσεις για αύξηση της χωρητικότητας του λιμανιού. Αναμένεται αξιολόγησή τους και υλοποίηση της βέλτιστης επιλογής. Σε σχέση με τη διαμόρφωση και ανάπλαση του χερσαίου χώρου και των αποθηκών, σε συνεργασία με το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, ετοιμάστηκαν και δημοσιεύτηκαν όροι και ζητήθηκε ένδειξη ενδιαφέροντος από ιδιώτες. Οι προτάσεις των ιδιωτών αξιολογήθηκαν και αναμένεται ότι μέσα στο 2009 θα υπάρξει τελική συμφωνία για αξιοποίηση της περιοχής. Latchi Harbour The installation of facilities for serving vessels were completed in the previous year. Therefore there was no need for such works in However, as it became apparent that there was an increased demand for berthing spaces, some alternative solutions for increasing the port s capacity were studied. Their evaluation and the selection of the most optimal one, is now expected. Regarding the redesigning and reformation of the land area and the warehouses, the relevant technical specifi cations and terms were prepared and published, in cooperation with the Chrysochou Town Council. Interested private investors were invited to submit their proposals. The proposals to this invitation have already been evaluated and the signing of the fi nal agreement for developing the area is expected to take place in 2009.

Ετήσια Έκθεση. Annual Report

Ετήσια Έκθεση. Annual Report Ετήσια Έκθεση Annual Report 2009 Αρχή Λιμένων Κύπρου Ετήσια Έκθεση 2009 Cyprus Port Authority Annual Report 2009 Μήνυμα Προέδρου 4 Chairman s Message 4 Διοικητικό Συμβούλιο 6 Board of Directors 6 Οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝΝΕΩΝΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝΤΟΥΜΕΤΡΟΑΘΗΝΑΣ SIGNALLING SYSTEM FOR THE NEW EXTENSIONS OF THE ATHENS METRO Υπογραφή Σύμβασης GEN-033/12 με την εταιρεία SIEMENS A.G. Signing of Contract GEN-033/12

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 European Institute of Public Administration -

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Φαίδρα Σταυρινίδου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit. February 17 th 18 th ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. GREEK EU Presidency Summit February 17 th 18 th Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνεται, εκπροσωπώντας το λιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αντρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

22 YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH

22 YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH YΠOYPΓEIO YΓEIAΣ MINISTRY OF HEALTH ΟΛΙΚΟ TOTAL - 15 16 14 15 16 Μέσοπρ. Δημοσιον. 4597 467 51.57.4 5.651.4 545..799 544.97.7 17 18 544.94.1 4597 467 491.8.6.455.18 514.1.18 18.619.76 51..77.997.7 54.94.8.84.19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete

Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Implementation of the Framework Directive 2000/60 - Coastal Zone Problems and reuse of treated wastewater in Crete Εισήγηση Emm. Mavrakis MSc- Chemical Engineer Director of Water Recourses Decentralized

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem»

S. Gaudenzi,. π υ, «aggregation problem» υμυμπα «ΜΜΜΜααΜΑΜΜπΜαΜΜυαΜαΜυαΜφαΜΜ πμαπυμαμμαμυααμυevidence based policy making)». Aα, 07.10.2015 H ΕΕΗ Η Η Η, Η ΗΗ Ω Ω Ω Η Η ΕΕΩ ΕΗΩ ΓΜΧΑ πάμαμφαμαπυμαμαα (ΑΜΑαπυα αω) αμχαμχωααμα ΑπυΜΑΘ, gmich@plandevel.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα