Περιεχόμενα - Contents

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα - Contents"

Transcript

1

2 1 Περιεχόμενα - Contents 35 Χρόνια...δημιουργίας, ανάπτυξης, προσφοράς... 3 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου... 9 Διοίκηση Oργανωτική Δομή Ναυτιλιακή Σύνδεση Κύπρου - Εξωτερικού Έργα Πολιτικής Μηχανικής / Αρχιτεκτονικής Έργα Μηχανολογίας / Ηλεκτρολογίας Συστήματα Πληροφορικής Ναυτιλιακή Κίνηση Χρηματοδοτήσεις από τα ΔΕΔ-Μ Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής ( ) Παροχή Λιμενεργατικών Υπηρεσιών στα Λιμάνια Περιβαλλοντική Διαχείριση Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις Διαχείριση Προσωπικού Ασφάλεια & Υγεία Ευημερία & Εκπαίδευση Οικονομικά Αποτελέσματα Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης Κατάσταση Ταμειακής Ροής Σημείωσεις στους Λογαριασμούς Years...creation, development service... Μessage by the Chairman of the Board of Directors Board of Directors Organisational Structure Shipping Links Between Cyprus and Overseas Civil Engineering / Architectural Works Mechanical / Electrical Works Information Technology Systems Shipping Activity Financing from the TEN-T Financing from the Cohesion Fund ( ) Provision of Porters Services of the ports Environmental Management Action Plan for Green Agreements Personnel Administration Safety & Health Welfare & Training Financial Statements Report of the Auditor General of the Republic Balance Sheet Revenue Account Cash Flow Statement Νotes to the Financial Statements... 89

3

4 3 35 Χρόνια...δημιουργίας, ανάπτυξης, προσφοράς Τον Ιούνιο του 1973, χαράχτηκε η πορεία πλεύσης για τη λειτουργία και ανάπτυξη των Κυπριακών λιμανιών, με τη ψήφιση του Περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της εκάστοτε Κυβερνητικής πολιτικής, κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Με την ιδιότητα της ως ευρύτερου κράτους, η Αρχή ασκεί δημόσια εξουσία η οποία αφορά στην ιδιοκτησία λιμανιών 1 και φάρων 2 και έχει τη ευθύνη για τη ρύθμιση, διατήρηση και ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής και βιομηχανίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτική, απρόσκοπτη και ανταγωνιστική λειτουργία των κυπριακών λιμανιών. Παρέχει επίσης εμπορικές υπηρεσίες όπως είναι η πλοήγηση, η ρυμούλκηση και πρόσδεση πλοίων, η παροχή και χρήση γερανογεφυρών και η αποθήκευση φορτίων. 1. εμπορικό λιμάνι Λεμεσού, εμπορικό λιμάνι Λάρνακας, παλιό λιμάνι Λεμεσού, λιμάνι Πάφου, λιμανάκι Λατσιού, βιομηχανικό λιμάνι Βασιλικού, λιμάνι Αμμοχώστου (υπό Τουρκική κατοχή), λιμάνι Κερύνειας (υπό Τουρκική κατοχή). Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι Ειδικοί Σταθμοί Βασιλικού, Μονής και Καραβοστάσι (υπό Τουρκική κατοχή). 2. Κάβο Γκρέκο, Κάβο Κίτι, Κάβο Γάτα, Πάφο, Ακάμα, Κορμακίτη (υπό Τουρκική κατοχή), Απόστολο Ανδρέα (υπό Τουρκική κατοχή). 35 Years...creation, development, service The course for the operation and development of the Cypriot ports was set in June 1973 with the enactment of the Cyprus Ports Authority Law. The Ports Authority is a Public Corporation, responsible for the application of the current government policy, under the supervision of the Ministry of Communications and Works. In its competency as an extension of the state, the Authority exercises public administration regarding the ownership of ports 1 and lighthouses 2 and has the responsibility for the planning, maintenance and development of port infrastructure as well as for the operation of Cypriot ports in such a way as to ensure their efficient, uninterrupted and competitive operation. In addition it provides commercial services such as piloting, towing and mooring of ships, as well as providing and operating gantry cranes and storing cargoes. 1. Lemesos port, Larnaka port, old Lemesos port, Paphos port, Latchi harbour, Vassiliko industrial port, Famagusta port (under Turkish occupation), Kyrenia port (under Turkish occupation). Also the oil terminals at Vassiliko. Moni and Karavostasi (the latter under Turkish occupation). 2. Cape Greco, Cape Kiti, Cape Gata,, Paphos, Akamas, Kormakitis (under Turkish occupation), Apostolos Andreas (under Turkish occupation).

5 4 Τριάντα Πέντε χρόνια συμπληρώνονται. Χρόνια μίας μεγάλης πορείας. Μιας πορείας κατά την οποία τα νερά στα κυπριακά λιμάνια δεν ήταν πάντοτε γαλήνια... Πριν καλά καλά ανοίξει πανιά, η Αρχή Λιμένων Κύπρου, στερήθηκε, με την τουρκική εισβολή του 1974, το κυριότερο της λιμάνι, το λιμάνι της Αμμοχώστου. Οι συνέπειες καταστροφικές και τραγικές τόσο για τη λιμενική βιομηχανία, όσο και για την Κύπρο μας. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, στη συνέχεια, επιβάλλεται το Τούρκικο Εμπάργκο, που μέχρι και σήμερα, συνεχίζει ν αποτελεί τις σύγχρονες συμπληγάδες ανάπτυξης του διαμετακομιστικού μας εμπορίου. Παρ όλες τις αντίξοες συνθήκες, η Αρχή όρθωσε το ανάστημα μέσα από το λιγοστό τότε ανθρώπινο δυναμικό της, που με δύναμη ψυχής και αίσθημα γνώσης και αφοσίωσης κατάφερε να ανταποκριθεί στα δεδομένα που διαμορφώθηκαν. Με την πάροδο δύο χρόνων από τον Ιούλιο του 1974 η Αρχή, άρχισε σταδιακά να διαρθρώνεται σε έμψυχο δυναμικό, με ορόσημο τον Ιανουάριο του 1976 οπόταν και διορίστηκε ο πρώτος Γενικός Διευθυντής. Thirty five Years have passed. Years marking a long course during which the waters in Cypriot ports were not always calm Right from the start, before the Cyprus Ports Authority became full-fl edged, the Turkish invasion in 1974 deprived it of its main port, the port of Famagusta. The consequences were tragic and destructive for both the port industry and Cyprus as a whole. And on top of it all, Turkey imposed an embargo aiming at negatively affecting the development of our transhipment trade. In spite of all the adverse conditions, the Authority managed to raise its stature and utilise its meagre human resources whose dedication and knowledge, together with its strength of will, enabled it to respond effectively to the new conditions. Two years after July 1974, the Authority gradually began to reorganise its human resources, with the appointment of the first General Manager in January 1976 being the turning point in this effort.

6 5 Αρχή Λιμένων Κύπρου Το 1977, άρχισαν δειλά δειλά να διαμορφώνονται με το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό, το Τμήμα Προσωπικού και Διοίκησης και το Οικονομικό Τμήμα. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους μεταφέρθηκαν στην Αρχή και οι υπάλληλοι του μέχρι τότε Τμήματος Λιμένων καθώς και αριθμός υπαλλήλων από το Τμήμα Τελωνείων που εργάζονται στους λιμενικούς χώρους. Βήμα, βήμα, φτάσαμε στο φετινό χρόνο, όπου η Αρχή απασχολεί πέραν των τριακόσιων ατόμων. Η ανάπτυξη των λιμανιών, η συνεχής ενίσχυση της υποδομής και του εξοπλισμού, αποτέλεσαν όλα αυτά τα χρόνια ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην Αρχή. Η ανάγκη να συνάδουν τα Κυπριακά λιμάνια με τις συνεχώς διαφοροποιημένες συνθήκες της λιμενικής βιομηχανίας, οδηγούσε και οδηγεί συνεχώς την Αρχή να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, αυτές που την καθιστούν ικανή να ανταγωνίζεται τα λιμάνια της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. In 1977, the Personnel Department and Administration Department as well as the Finance began to take shape with the necessary minimum staff appointments. In October of the same year, the employees of the formerly Department of Ports, as well as a number of employees of the Customs Department who were working in the ports were transferred to the Authority. Gradually we have reached the current year in which the Authority employs more than three hundred people. During all these years one of the most important targets of the Authority has been the development of the ports with the constant enhancement of infrastructure and equipment. The need for Cypriot ports to comply with the constantly changing conditions in the port industry has been the driving force which has led the Authority to take all those essential measures which have enabled it to successfully compete with the south eastern Mediterranean ports.

7 6 Στα χρόνια που πέρασαν επικράτησε γενικά εργασιακή ειρήνη στο χώρο των λιμανιών και τέθηκε σε εφαρμογή η 24ωρη εξυπηρέτηση πλοίων, γεγονός που μείωσε ουσιαστικά τον χρόνο αναμονής εξυπηρέτησής τους. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση σε θέματα ασφάλειας με την υιοθέτηση διεθνών προτύπων, τέθηκε σε λειτουργία σταθμός ναυσιπλοΐας για συνεχή παρακολούθηση, βάσει συμβατικών υποχρεώσεων που ανέλαβε η Κύπρος σε θέματα ασφάλειας λιμανιών. Επιπρόσθετα, σημαντικό έργο όλων αυτών των χρόνων είναι η ολοκλήρωση σειράς μελετών και έργων σε σχέση με την αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ανωδομής καθώς επίσης και η δημιουργία και εφαρμογή συστημάτων μηχανογράφησης, με σημαντικότερο το σύστημα λιμενικών διαδικασιών (CyPOS). Generally speaking, the last years have been years of labour peace while the introduction of the provision of port services on a 24hour basis has substantially reduced the ships waiting time. At the same time, emphasis was given on security issues with the adoption of international standards. A vessel traffic system for the continuous monitoring of ships was established, in response to obligations which Cyprus agreed to undertake regarding matters of ports safety/security. In addition, it is noted that one important accomplishment of all these years has been the completion of a number of studies and works regarding the upgrading of port infrastructure and superstructure as well as the completion and operation of various computer systems, the most important being (CyPOS), the system dealing with port operations.

8 7 Στην πορεία της Αρχής σημαντικό ρόλο πάντα κατείχε και κατέχει το έμψυχο δυναμικό της. Σημαντικές εξελίξεις πραγματοποιήθηκαν ως προς την βελτίωση των επαγγελματικών σχέσεων και συνθηκών εργασίας με αποκορύφωμα, την υλοποίηση της Συλλογικής Σύμβασης της Αρχής Λιμένων Κύπρου, που συνομολογήθηκε το Έκτοτε, έχουν συνομολογηθεί άλλες Συλλογικές Συμβάσεις με γνώμονα τη διατήρηση εργασιακής ειρήνης με σεβασμό στα συνδικαλιστικά και εργασιακά θέσμια. Από τα πρώτα χρόνια της, η Αρχή επιδίωξε την ένταξή της στη διεθνή λιμενική κοινότητα και την ενεργό συμμετοχή της στις διεθνείς λιμενικές υποθέσεις. Το γεγονός αυτό εκφράζεται μέσα από τη συμμετοχή της, ως μέλος, στο Διεθνή Σύνδεσμο Λιμένων (IAPH), το Διεθνή Συντονιστικό Σύνδεσμο Χειρισμού Φορτίων (ICHCA), το Διεθνή Σύνδεσμο Φάρων και Ναυτιλιακών Βοηθημάτων (IALA), το Σύνδεσμο Μεσογειακών Λιμανιών Κρουαζιέρων (Medcruise) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων (ESPO). Οι πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στο σκηνικό της περιοχής, η πορεία του εθνικού μας θέματος και η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση τo Μάιο του 2004 διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν συνεχώς τις συντεταγμένες πλεύσης της Αρχής για υλοποίηση του οράματός της ώστε: Να καταστούν τα Κυπριακά Λιμάνια τα πλέον σύγχρονα, αποδοτικά, ανταγωνιστικά και ασφαλή της Νοτιο- Ανατολικής Μεσογείου στην εξυπηρέτηση του Κυπριακού Εμπορίου, την ανάπτυξη του διαμετακομιστικού Εμπορίου και των Κρουαζιέρων, έτσι ώστε να αποτελούν τον ουσιαστικότερο περιφερειακό σταθμό της εμπορικής και τουριστικής Ευρώπης. Throughout its course the Authority has maintained a high regard for its work force. Very important developments for improving industrial relations and conditions of work have taken place, with the realisation of the Collective Agreement of 1999 being the top event. More Collective Agreements have been concluded since, always bearing in mind the aim of maintaining labour peace and paying due regard to labour and trade union legislation. Right from the start, the Authority sought to become a member of the international port community and to actively participate in international port affairs. This is reflected in its participation as a member of the International Association of Ports and Harbors (IAPH), The International Cargo Handling and Co-ordination Association (ICHCA), The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority (IALA), The Association of Mediterranean Cruise Ports (Medcruise) and the European Sea Ports Organisation (ESPO).

9 8 Αργά και σταθερά φθάνουμε στο έτος 2008 και με ευχαρίστηση διαπιστώνουμε ότι η Αρχή είχε μιά 35χρονη καλοτάξιδη πορεία πετυχαίνοντας και δημιουργώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που την κατέστησαν ένα οικονομικά εύρωστο Οργανισμό με αξιοπρεπή παρουσία τόσο στη διεθνή λιμενική κοινότητα όσο και στον τόπο μας. The political and economic developments which set the stage in our particular region, the developments in our national problem and the accession of Cyprus to the European Union in May, 2004, have been the coordinates which determine the course of the Authority towards the realisation of its vision: The Cypriot ports to become the most modern, efficient, competitive and safe in the Southeastern Mediterranean for the serving Cypriot trade and for the development of Transhipment Trade and Cruises, in order to become the most important European regional centre for trade and tourism. Slowly but steadily we reach 2008 and with pleasure we note that the Authority had a beneficial 35-year course, promoting and achieving all those conditions which have enabled it to become a financially robust Organisation, having a respected profile in both the international port community and our country.

10 9 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Αγαπητοί μου, Πριν αναφερθώ σε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα πρώτα να σας μεταφέρω την ιδιαίτερη χαρά μου, που υποβάλλω τον χαιρετισμό της 35ης ετήσιας έκθεσης της Αρχής γιατί επάξια κατάφερε μέσα στα χρόνια αυτά, να καθιερωθεί στο χώρο της λιμενικής βιομηχανίας και να ανταγωνίζεται τα λιμάνια της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. Όπως για κάθε επιχείρηση ή οργανισμό, η επιτυχία δεν είναι τυχαίο γεγονός, το ίδιο συμβαίνει και στην Αρχή. Μέσα από επίπονες και αποτελεσματικές προσπάθειες κατάφερε και φέτος να έχει αύξηση της τάξης του 12%, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 73.0 εκ. σε σύγκριση με 65.2 εκ το Με έμψυχη δύναμη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Τμημάτων και το αξιόλογο προσωπικό της Αρχής, καταφέραμε μέσα στο 2008 να συμπληρώσουμε σημαντικά αναπτυξιακά έργα στα λιμάνια μας και να τροχοδρομήσουμε άλλα τόσα έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της λιμενικής βιομηχανίας. Σημαντική συμβολή στις προσπάθειές μας αποτελούν οι χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει από τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και το Ταμείο Συνοχής ( ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι θα καλύψουν σημαντικό μέρος του κόστους των αναπτυξιακών μας έργων. Μessage by the Chairman of the Board of Directors Dear Reader, Before referring on any other subject, I would firstly like to express my pleasure in submitting the greeting of the 35th annual report of the Authority, which has succeeded during these years in establishing itself in the port industry and in competing successfully with the south-eastern Mediterranean ports. In the case of the Authority, as in any other enterprise or organisation, success is not a matter of chance. Through hard and effective work, it has managed again this year to achieve an increase in revenue in the order of 12%, with income reaching 73.0 million compared to 65.2 million in Having as a living force, all the members of the Board of Directors, the General Manager, the Directors of the Departments and the worthy work force of the Authority, we achieved in 2008 to complete important port development projects and prepare a number of new ones, in order to be ready to respond to the continually changing conditions of the port industry.

11 10 Η συμπλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών εκβάθυνσης του λιμανιού Λεμεσού καθώς και η προώθηση των έργων που αφορούν στην επέκταση των κρηπιδωμάτων της δυτικής λεκάνης και της νέας αίθουσας επιβατών, μας κάνουν ιδιαίτερα περήφανους. Το γεγονός αυτό ενισχύεται και από τις ενέργειες που έγιναν για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών ανάπλασης του παλιού λιμανιού Λεμεσού, καθ ότι το έργο θα συμβάλει τα μέγιστα στη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και κοινωνίας της Λεμεσού. Αναφορικά τώρα με το έργο ανάπτυξης και διαχείρισης του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας με την μέθοδο DBFO, ελπίζουμε πως οι όποιες δυσκολίες θα ξεπεραστούν σύντομα και θα προχωρήσει η υλοποίηση του έργου, που αναμφισβήτητα θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της πόλης της Λάρνακας. Αναφερόμενος στα αναπτυξιακά έργα, σημειώνω επίσης ότι παράλληλα υλοποιήθηκαν και φέτος έργα στους τομείς μηχανολογίας / ηλεκτρολογίας και πληροφορικής, που σκοπό έχουν τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποδοτικής λειτουργίας των λιμενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διοίκησης. Ακόμα ένα σημείο το οποίο επιθυμώ να επισημάνω είναι αυτό του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής. Πέραν και πάνω απ όλα είναι ο άνθρωπος και γι αυτό κατά το έτος 2008 σημαντικότατο μέλημα μας υπήρξε η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία του πολυτιμότερου κεφαλαίου της Αρχής. Αυτό εκφράστηκε μέσα από διάφορες ενέργειες όπως τη συνέχιση της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσα από ένα σχέδιο αναβαθμισμένο και σύγχρονο, την ενίσχυση του ταμείου ευημερίας των υπαλλήλων, για το οποίο η χορηγία της Αρχής για το 2008 ανήλθε στα , την εκπαίδευση μεγάλης μερίδας του The financing which we secured from the Τranseuropean Transport Networks (TEN -T) and the Cohesion Fund ( ) of the European Union has contributed considerably to our efforts as they will cover a substantial part of the development projects cost. Completion of the largest part of the work for dredging Lemesos sea port area as well as the promotion of the projects that refer to the extention of the quays of the western basin and construction of the new Passenger Terminal make us especially proud. This fact is further emphasised by the actions taken for commencing construction works for developing and rehabilitating the old Lemesos port, as this project will greatly contribute to the development of a wider area and Lemesos in general. As far as the project for the redevelopement of Larnaka port and marina is concerned using the DBFO method, it is hoped that any current problems will soon be resolved and that realization of the project will commence - something which will undoubtedly bring a new development spirit to the city. Referring to development projects, I also note that this year we had the completion of projects in the mechanical/ electrical and information technology sectors, therefore aiming to promote efficient management and operation of port services. Another point which I wish to draw attention to is that of the human resource of the Authority. Beyond and above anything else we first value people. For this reason, during 2008 our greatest concern has been the safety,

12 11 προσωπικού σε πληθώρα θεμάτων και τη στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών της Αρχής με νέα άτομα είτε λόγω νέων αναγκών είτε λόγω αφυπηρετήσεων που προηγήθηκαν. Ταυτόχρονα, διασφαλίστηκε η εργατική ειρήνη μέσα από εποικοδομητικό διάλογο με τις έξι συντεχνίες του προσωπικού και τη στήριξη μέσα από το ανθρώπινο πρόσωπο της Αρχής, μερίδας υπαλλήλων της, στην αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Το μέλημα αυτό της Αρχής, δεν σταματά μόνο στο έμψυχο δυναμικό της. Έχοντας πάντα στο μυαλό και στη σκέψη τον κοινωνικό ρόλο που καλείται η Αρχή να επιτελέσει ως ημικρατικός οργανισμός, γίνεται σοβαρή προσπάθεια για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στους τομείς που προάγουν τα πολιτιστικά καθώς και ανθρωπιστικά θέματα. Κλείνοντας θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο προς τον έντιμο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο του οποίου προΐσταται, όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, γιατί με την καθ όλα αγαστή συνεργασία και συναντίληψη, νιώθουμε ότι βρίσκονται στο πλευρό της Αρχής συνοδοιπόροι στα μεγάλα ταξίδια της. Εύχομαι, όλοι μας να συνεχίσουμε με την ίδια και ακόμα περισσότερη δύναμη και θέληση, για να έχουμε στο μέλλον ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. health and welfare of this most valued asset, the Authority s personel. This was expressed through various measures such as continuation of the medical care through a modern and upgraded scheme, strengthening the Employees Welfare Fund, for which, in the 2008 the Authority s contribution reached the amount of , training of a large number of employees on a number of subjects and the manning of various services of the Authority with new recruits in order to meet new needs or to replace employees who had already retired. At the same time, labour peace was maintained through productive dialogue on a number of issues with the six trade unions which represent the work force, and through the compassionate support given by the Authority to some employees facing serious problems. But the Authority s concern is not only limited on its human resource. Having always in mind the social role that the Authority is called upon to perform as a semi-government organisation, earnest efforts are also made to contribute to the promotion of cultural and humanitarian subjects. In conclusion I wish to express my warmest appreciation to both the honourable Minister of Communications and Works and the personnel of his Ministry as well as to the House of Representatives because, thanks to their excellent cooperation and our mutual understanding, we feel that they are always by the Authority s side, acting as fellow travellers on its long journeys. My wish is for all of us to continue with the same or even greater strength and determination, in order to continue accomplishing even better results in the future.

13 12 Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο Χρύσης Πρέντζας Πρόεδρος Λάκης Χριστοδούλου Αντιπρόεδρος Σάββας Καραβιώτης Μέλος Χριστάκης Ιωάννου Μέλος Πανίκος Λεωνίδου Μέλος Μάριος Φούρναρης Μέλος Δημήτρης Δημητρίου Μέλος Κώστας Κολακίδης Μέλος Χρίστος Αθηνοδώρου Μέλος Γιαννάκης Κόκκινος Γενικός Διευθυντής Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Νομικός Σύμβουλος Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας Εξωτερικός Ελεγκτής

14 13 Board of Directors Board of Directors Chrysis Prentzas Chairman Lakis Christodoulou Vice Chairman Savvas Karaviotis Member Christakis Ioannou Member Panikos Leonidou Member Marios Fournaris Member Demetris Demetriou Member Costas Kolakides Member Christos Athinodorou Member Yiannakis Kokkinos General Manager Tassos Papadopoulos & Associates Legal Consultants Auditor General of the Republic External Auditor

15 14 Οργανωτική Δομή Γενικός Διευθυντής Εσωτερικός Έλεγχος Διεύθυνση Προσωπικού και Διοίκησης Οικονομική Διεύθυνση Διεύθυνση Επιχειρήσεων Τεχνικές Υπηρεσίες Γενικά Θέματα Προσωπικού, Εκπαίδευση, Διοικητικές / Γραφειακές Υπηρεσίες, Χειρισμός Νομικών Θεμάτων, Εργασιακές / Βιομηχανικές Σχέσεις, Εκδόσεις, Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου, Δημόσιες Σχέσεις, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Οικονομική Διαχείριση, Προϋπολογισμοί, Λογιστήριο, Αγορές, Εμπορία, Οικονομικός Προγραμματισμός και Έρευνες, Στατιστικές Υπηρεσίες Πληροφορική. Διεύθυνση Λιμανιών, Χειρισμός Φορτίων, Επιβάτες, Θαλάσσιες Υπηρεσίες, Διεύθυνση Αποθηκών, Προστασία Περιβάλλοντος, Ασφαλής Ναυσιπλοΐα, Πρώτες Βοήθειες, Ασφάλεια, Ασφάλεια Λιμανιών. (Εργασίες Πολιτικής Μηχ., Αρχιτεκτονικής & Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες) Προγραμματισμός και Επίβλεψη Έργων, Εκπόνηση Σχεδίων, Τεχνικές Μελέτες, Εκτέλεση Μικρών Έργων, Συντήρηση Κτιρίων, Κρηπιδωμάτων, Χώρων και Εξοπλισμού.

16 15 Οrganisational Structure General Manager Internal Audit Personnel and Administration Department Finance Department Operations Department Technical Services General Personnel Issues, Training, Administrative Financial Management, Budgets, Accounts, Port Management, Cargo Handling, (Civil Engineering, Architectural & Electromechanical Works) Secretarial Services, Legal Issues, Labor / Industrial Relations, Publications, Secretariat to the Board of Directors, Public Relations, Medical Fund. Purchases, Marketing, Financial Planning and Research, Statistical Services, Information Technology. Passengers, Nautical Services,Storage Administration,Environmental Protection, Safe Navigation, First Aid, Safety, Port Security. Planning and Supervision of Projects, Plans, Technical Studies, Undertaking of Small Works, Maintenance of Buildings, Quays, Port Areas and Equipment.

17 16 Ναυτιλιακή Σύνδεση Κύπρου - Εξωτερικού ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΑΝΥΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝTΡΕΙΑ ΑΛΜΕΡΙΑ ΑΜΒΟΥΡΓΟ ΑΜΣΤΕΡΤΑΜ ΑΝΒΕΡΣΑ ΑΝΚΟΝΑ ΑΝΤΑΛΥΑ ΑΣΤΟΝΤ ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΒΑΛΕΤΤΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΒΕΓΚΑΖΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΗΡΥΤΟΣ ΒΟΛΟΣ ΒΡΕΜΗ ΓΕΝΟΒΑ ΓΙΑΛΤΑ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ.. ΓΙΟΚΑΙΤΣΙ ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΓΚΑΠΕΣ ΓΚΟΤΕΝΜΠΟΡΓΚ ΔΑΜΙΕΤΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΖΙΜΠΡΟΥΓΚΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΝΣΧΟΝ ΙΤΕΑ ΚΑΒΑΣΑΚΙ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ ΚΑΛΙΑΡΙ ΚΑΝΑΚΑΛΕ ΚΑΝΤΑ ΚΑΡΑΤΣΙ ΚΑΡΝΤΙΦ ΚΑΡΤΑΓΚΕΝΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΝ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΤΑΝΙΑ ΚΑΤΙΖ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΙΛΟΝΓΚ ΚΟΜΠΕ ΚΟΠΕΡ ΚΟΣΤΑΝΖΑ ΚΟΥΝΣΑΝ ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ ΚΥΘHΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΛΑ ΓΚΟΥΛΕΤΤ ΛΑΤΤΑΚΙΑ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΛΙΒΟΡΝΟ ΛΙΒΥΗ ΛΙΞΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΜΑΛΑΓΑ ΜΑΡΜΑΡΙΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΜΕΡΣΙΝΑ ΜΕΣΣΙΝΑ ΜΙΤΖΟΥΣΙΜΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ ΜΠΟΥΣΣΑΝ ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΝΑΓΚΟΓΙΑ ΝΑΠΟΛΗ ΝΕΣΕΠΑΡ ΝΙΟΥΚΑΣΛ ΝΟΒΟΡΟΣΙΣΚ ΝΤΑΠΛΙΝ ΝΤΟΒΕΡ ΟΣΑΚΑ ΠΑΛΜΑ ΝΤΕ ΜΑΓΙΟΡΚΑ ΠΑΤΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ ΠΟΡΤ ΚΕΛΑΝΓΚ ΡΑΒΕΝΝΑ ΡΑΜΣΓΚΕΗΤ ΡΟΔΟΣ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ ΣΑΒΟΝΑ ΣΑΚΑΙ ΣΑΛΕΡΝΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ ΣΕΥΧΑΝ ΣΙΑΝΓΚΑΙ ΣΙΒΙΤΑΒΕΤΣΙΑ ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ ΣΟΡΕΝΤΟ ΣΟΥΕΖ ΣΟΥΕΝΤΙΝΑ ΣΟΥΝΤΑ ΜΠΕΥ ΣΟΥΣΣΕ ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ ΤΑΡΑΝΤΟ ΤΑΡΤΟΥΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗ ΤΖΙΑΚΑΡΤΑ ΤΖΙΟΙΑ ΤΑΟΥΡΟ ΤΗΝΟΣ ΤΙΛΜΠΟΥΡΙ ΤΟΚΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΣΙΑΡΛΕΣΤΟΝ ΤΥΝΙΔΑ ΤΥΡΟΣ ΦΕΛΙΞΣΤΟΟΥ ΧΑΒΡΗ ΧΑΙΦΑ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΧΟΝΚ ΚΟΝΓΚ

18 17 Shipping Links Between Cyprus and Overseas ALANYA ALEXANDRIA ALGIERS ALMERIA AMSTERDAM ANCONA ANTALYA ANTWERP ASHDOD AUGUSTA AYIOS NIKOLAOS BANGKOK BARCELONA BEIRUT BENGHAZI BREMEN BRINDISI BRISTOL BUSSAN CADIZ CAGLIARI CANAKKALE CARDIFF CARTAGENA CASABLANCA CASTELLON CATANIA CEYHAN CHARLESTON CIVITAVECCHIA CORFU DAMIETTA DOVER DUBLIN ELEFSINA FELIXSTOWE GABES GENOA GIBRALTAR GIOIA TAURO GOTHENBURG HAIFA HAMBURG HERAKLION HIROSHIMA HONG KONG INCHON ISTANBUL ITEA JAKARTA KANTA KARACHI KATAKOLON KAWASAKI KEELUNG KITHERA KOBE KOPER KOSTANZA KUNSAN KUSADASI LA GOULETTE LATTAKIA LE HAVRE LEIXOES LIBYA LISBON LIVERPOOL LIVORNO MALAGA MARMARIS MARSEILLES MERSIN MESSINA MIJUSHIMA MITILINI MYKONOS NAGOYA NAPOLI NESEBAR NEWCASTLE NOVOROSSIYSK OSAKA PALMA DE MALLORCA PATMOS PIRAEUS PORT KELANG PORT SAID RAMSGATE RAVENNA RHODES ROTTERDAM SAKAI SALERNO SANTORINI SAVONA SHANGHAI SINGAPORE SORRENTO SOUSSE SOUTHAMPTON SUDA BAY SUEDINA SUEZ SYRACUSE TARANTO TARTOUS THESSALONIKI TILBURY TINOS TOKYO TRIESTE TRIPOLI TUNIS TYR VALENCIA VALETTA VENICE VOLOS YALTA YIOKKAICHI YOKOHAMA ZEEBRUGGE

19 18 Έργα Πολιτικής Μηχανικής / Αρχιτεκτονικής Τα έργα υποδομής και ανωδομής είναι το μέλλον μας Λιμάνι Λεμεσού Μέσα στο 2008 συμπληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκβάθυνσης του λιμανιού που διαλάμβανε εκβάθυνση του διαύλου εισόδου και κύκλου στροφής στα -17μ και των δύο κρηπιδωμάτων που χρησιμοποιούνται από πλοία εμπορευματοκιβωτίων καθώς και της δυτικής λεκάνης στα -16μ. Μέσα στα πλαίσια των εν λόγω εργασιών έχει διαπλατυνθεί και το κανάλι εισόδου που αποτελεί σημαντική βελτίωση για την ασφαλή διακίνηση των σκαφών. Μέσα στο υπό επισκόπηση χρόνο, αποφασίστηκε η επέκταση του κρηπιδώματος της δυτικής λεκάνης. Η απόφαση πάρθηκε αφού προηγουμένως μελετήθηκαν τα ευρήματα σχετικής μελέτης βιωσιμότητας. Κατά την υπό αναφορά περίοδο ετοιμάστηκαν όλα τα σχετικά έγγραφα με σκοπό να ζητηθούν προσφορές για πρόσληψη Συμβούλων Μηχανικών. Το έργο υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του Civil Engineering / Architectural Works Infrastructure and superstructure works are our future Lemesos Port During 2008, the greatest part of the works for the port s dredging, which included dredging of the port s approach channel and turning circle to -17 meters, and the two quays used by container ships at the western basin were dredged to -16 meters. Αbove these, works also included widening of the entry channel, fact which has greatly improved the safe passage of ships. During the year under review it was decided to extend the quay of the western basin. This decision was based on the fi ndings of a feasibility study undertaken for this purpose. During the same period, all the relevant documents for the invitation of tenders for the appointment of Civil Engineering Consultants were prepared. It is expected that the whole project will be completed by the end of 2011.

20 αρχή λιμένων κύπρου

21 20 Σε σχέση με την κατασκευή της νέας αίθουσας επιβατών, μέσα στο 2008, ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν τα προσχέδια του κτιρίου, στα οποία περιλήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες πρόνοιες που πηγάζουν από το Κεκτημένο Σιένγκεν. Το κτίριο αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του Ενόψει του ελέγχου της Κύπρου, στα πλαίσια του Κεκτημένου Σιένγκεν το 2009, μέσα στον υπό επισκόπηση χρόνο, εκτελέστηκαν σοβαρά βελτιωτικά έργα στην υφιστάμενη αίθουσα επιβατών μέχρις ώτου ολοκληρωθεί η νέα αίθουσα επιβατών. Παλιό Λιμάνι Λεμεσού Αναφορικά με το έργο της ανάπλασης του χερσαίου χώρου του παλιού λιμανιού Λεμεσού, κατά τον υπό επισκόπηση χρόνο, εκδόθηκε η πολεοδομική άδεια και ολοκληρώθηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου. Έναρξη κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται να γίνει το 1ο εξάμηνο του 2009 και ολοκλήρωση του έργου μέσα στο As regards the construction of the new Passenger Τerminal, the draft plans, which include all the requirements of the Schengen Convention, were completed and approved in The building is expected to be completed by the end of At the same time, in view of Cyprus becoming a member of the Schengen Convention in 2009, important improvement works were carried out in the existing Passenger Terminal, in order to facilitate passenger traffic until the completion of the new one. Old Lemesos Port Regarding the development and rehabilitation of the land area of the old Lemesos Port, during the year under review, the Town Planning permit was issued and the construction plans were finalised. Construction is expected to commence in the 1st half of 2009 and to be completed in 2011.

22 21 Λιμανάκι Λατσιού Οι εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών, συμπληρώθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο. Έτσι μέσα στο 2008 δεν έγιναν οποιαδήποτε σχετικά έργα. Ωστόσο, επειδή διεφάνει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση χώρων πρόσδεσης, έχουν μελετηθεί διάφορες υπαλλακτικές λύσεις για αύξηση της χωρητικότητας του λιμανιού. Αναμένεται αξιολόγησή τους και υλοποίηση της βέλτιστης επιλογής. Σε σχέση με τη διαμόρφωση και ανάπλαση του χερσαίου χώρου και των αποθηκών, σε συνεργασία με το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, ετοιμάστηκαν και δημοσιεύτηκαν όροι και ζητήθηκε ένδειξη ενδιαφέροντος από ιδιώτες. Οι προτάσεις των ιδιωτών αξιολογήθηκαν και αναμένεται ότι μέσα στο 2009 θα υπάρξει τελική συμφωνία για αξιοποίηση της περιοχής. Latchi Harbour The installation of facilities for serving vessels were completed in the previous year. Therefore there was no need for such works in However, as it became apparent that there was an increased demand for berthing spaces, some alternative solutions for increasing the port s capacity were studied. Their evaluation and the selection of the most optimal one, is now expected. Regarding the redesigning and reformation of the land area and the warehouses, the relevant technical specifi cations and terms were prepared and published, in cooperation with the Chrysochou Town Council. Interested private investors were invited to submit their proposals. The proposals to this invitation have already been evaluated and the signing of the fi nal agreement for developing the area is expected to take place in 2009.

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2013-14 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Τ ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS 2014-15 ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ετήσια Έκθεση 2014-15 Annual Report 1 ο έτος που πέρασε ήταν γεμάτο προκλήσεις και συνεχείς ανατροπές για τη ναυτιλία Τ μας τόσο σε διεθνές όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας µε την παρούσα έκδοση. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για όσα η Ένωση µας έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Σ 4 1. Γενική Συνέλευση των Μελών 7 2. Εθελοντές Μέλη 10 3. Ναυτιλιακός Τομέας 20 4. Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 38 5. Υποτροφίες 65 6. Οικονομικά - Προσωπικό 66

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the Secretary-General of IMO

Περιεχόμενα Contents. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the Secretary-General of IMO Περιεχόμενα Contents Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the SecretaryGeneral of IMO Ι. Ένα τέταρτο αιώνα δράση I. A quarter of a century action ΙΙ. Γενική Συνέλευση 7 II. General Assembly

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT 2014 www.sete.gr Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόµενα/Contents Mήνυµα Προέδρου / Message from the President /04 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ CABOTAGE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ CABOTAGE ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ CABOTAGE Κείµενα και ανάλυση για τα προβλήµατα του κλάδου και την επίλυσή τους ΧΑΡΙΛΑΟΥ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΚΑΙ CABOTAGE Καθηγητού Εθνικού Μετσoβίου

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century CONFERENCE NOTES In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities ANNUAL REPORT 2013 Περιεχόμενα Contents 2 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 12 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors 14 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου 4 Εισαγωγή 6 Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο 8 Ναυτιλιακός Τομέας 10 Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 27 Ιnformation Technology 46 Μέλη της HELMEPA 50 Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα