Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Άσκηση 1 Διαχείριση τηλεφωνικού καταλόγου Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης που να παριστάνει τις δυνατότητες που προσφέρει ένα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο στο χρήστη του αναφορικά με τη διαχείριση του τηλεφωνικού καταλόγου που περικλείει. Να λάβετε υπόψη σας ότι ο χρήστης μπορεί να εισάγει επαφές (contacts), να διαγράψει επαφές, να αναζητήσει επαφές, να τροποποιήσει επαφές, να συσχετίσει με αυτές (αν το επιθυμεί) κάποια φωτογραφία ή κάποιον ήχο, ενώ έχει στη διάθεσή του και μια σειρά από ρυθμίσεις βασικών χαρακτηριστικών του τηλεφωνικού καταλόγου. Μπορείτε να κάνετε (αν το επιθυμείτε) και επιπρόσθετες υποθέσεις σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει ο τηλεφωνικός κατάλογος. Σε κάθε περίπτωση όμως, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλες σχέσεις ανάμεσα στις περιπτώσεις χρήσης που θα προσδιορίσετε, αν φυσικά αυτό είναι εφικτό. 1

2 Άσκηση 2 Αεροπορικές πτήσεις Δίνονται οι παρακάτω απαιτήσεις: 1. Μια αεροπορική εταιρεία εκτελεί πτήσεις. 2. Η αεροπορική εταιρεία «ανοίγει» μια πτήση για κρατήσεις θέσεων ή την «κλείνει» σύμφωνα με τις ανάγκες της. 3. Ένας πελάτης μπορεί να κάνει κρατήσεις για μια ή περισσότερες πτήσεις και για έναν ή περισσότερους επιβάτες. 4. Μια κράτηση αφορά μια πτήση και έναν επιβάτη. 5. Μια κράτηση μπορεί να ακυρωθεί ή να επιβεβαιωθεί. 6. Μια πτήση ξεκινάει από ένα αεροδρόμιο αναχώρησης και καταλήγει σε ένα αεροδρόμιο άφιξης. 7. Μια πτήση χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη ημερομηνία και χρόνο αναχώρησης και άφιξης. 8. Μια πτήση μπορεί να έχει ενδιάμεσες στάσεις. 9. Μια ενδιάμεση στάση χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη ημερομηνία και χρόνο αναχώρησης και άφιξης. 10. Κάθε αεροδρόμιο εξυπηρετεί μια ή περισσότερες πόλεις. 2

3 Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα κλάσεων (στο επιτρεπόμενο από τις διαθέσιμες πληροφορίες επίπεδο λεπτομέρειας). Εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο ικανοποιείται από το διάγραμμά σας η καθεμία από τις πιο πάνω απαιτήσεις. Υπόδειξη: Η χρήση ρημάτων στην περιγραφή των απαιτήσεων δεν υπονοεί απαραίτητα την ύπαρξη συγκεκριμένων σχέσεων στο διάγραμμα κλάσεων που θα σχεδιάσετε. Νο Απαίτησης Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Α9 Α10 Ικανοποίηση απαίτησης Σχέση 1 προς πολλά μεταξύ Αεροπορικής Εταιρείας και Πτήσης Μέθοδοι άνοιγμα() & κλείσιμο() στην κλάση Πτήση Σχέση 1 προς 1 ως πολλά μεταξύ Πελάτη και Κράτησης Σχέση 1 προς 1 μεταξύ Επιβάτη και Κράτησης και Σχέση 1 προς 1 μεταξύ Πτήσης και Κράτησης Μέθοδοι επιβεβαίωση() & ακύρωση() στην κλάση Κράτηση Σχέσεις «Προσγειώνεται σε» και «Απογειώνεται από» μεταξύ Πτήσης και Αεροδρομίου Πεδία της κλάσης Πτήση: ημερομηνία, χρόνοςαναχώρησης και χρόνοςαφιξης Η Ενδιάμεση Στάση ως Κλάση Συχέτισης μεταξύ Πτήσης και Αεροδρομίου Πεδία της κλάσης Ενδιάμεση Στάση: ημερομηνία, χρόνοςαναχώρησης και χρόνοςαφιξης Σχέση 1 προς 1 έως πολλά μεταξύ Αεροδρομίου και Πόλης 3

4 Άσκηση 3 Επεξεργασία παραγγελιών Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα δραστηριοτήτων για τη διαδικασία επεξεργασίας παραγγελιών που περιγράφεται στην παράγραφο που ακολουθεί. Όταν λαμβάνεται μια παραγγελία γίνεται έλεγχος κάθε γραμμής της παραγγελίας για να διαπιστωθεί αν υπάρχει απόθεμα στην αποθήκη για το προϊόν που αναφέρεται σε αυτή τη γραμμή (δηλαδή για να διαπιστωθεί αν είναι δυνατή η πώληση του συγκεκριμένου προϊόντος). Αν υπάρχει απόθεμα για το συγκεκριμένο προϊόν, τότε το προϊόν αυτό καταχωρείται στην παραγγελία. Αν μετά την καταχώρηση η διαθέσιμη ποσότητα του υπό εξέταση προϊόντος στην αποθήκη είναι μικρότερη από κάποιο επιθυμητό επίπεδο, τότε γίνεται παραγγελία του συγκεκριμένου προϊόντος στον κατάλληλο προμηθευτή. Όσο γίνεται η εξέταση του αποθέματος γίνεται συγχρόνως και έλεγχος του τρόπου πληρωμής της παραγγελίας. Αν ο τρόπος πληρωμής είναι αποδεκτός, αλλά δεν υπάρχει κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται στην παραγγελία, τότε η παραγγελία παραμένει σε εκκρεμότητα. Αν ο τρόπος πληρωμής δεν είναι αποδεκτός, τότε η παραγγελία ακυρώνεται. 4

5 Άσκηση 4 Ξυπνητήρι Έστω ένα ξυπνητήρι, το οποίο έχει την ακόλουθη συμπεριφορά: 1) To ξυπνητήρι μπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό. 2) Όταν φτάσει η ώρα για την οποία έχει ρυθμιστεί, κουδουνίζει. 3) Το ξυπνητήρι σταματά να κουδουνίζει όταν το σταματήσουμε ή όταν περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. (α) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα καταστάσεων. (β) Να δημιουργήσετε μια κλάση που να βρίσκεται σε συμφωνία με το διάγραμμα καταστάσεων που σχεδιάσατε. α) Θεωρούμε ότι το ξυπνητήρι δεν έχει τελική κατάσταση, παρά μόνο εάν καταστραφεί. β) 5

6 Άσκηση 5 Ηλεκτρονικά παιχνίδια περιπέτειας Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια περιπέτειας (adventure games) συχνά βασίζονται στη χρήση γράφων. Οι κόμβοι ενός τέτοιου γράφου παριστάνουν θέσεις, ενώ υπάρχει και ένα σύνολο κατευθύνσεων (π.χ. Βοράς, Νότος, Ανατολή, Δύση). Για κάθε κόμβο n και κατεύθυνση d, υπάρχει το πολύ ένας κόμβος στον οποίο μπορούμε να φθάσουμε αν ακολουθήσουμε την κατεύθυνση d από τον κόμβο n. (α) Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα κλάσεων για την αναπαράσταση γράφων, όπως αυτοί που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Να προσδιορίσετε την πολλαπλότητα σε όλες τις συσχετίσεις που θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε. (β) Να τροποποιήσετε το προηγούμενο διάγραμμα κλάσεων ώστε αυτό να επιτρέπει την καταχώριση γράφων με απεριόριστο πλήθος δυνατών κατευθύνσεων. Να σχολιάσετε σύντομα τις σχεδιαστικές επιλογές που κάνατε σε κάθε περίπτωση. α) Ο κάθε γράφος αποτελείται από κόμβους. Ο κάθε κόμβος συνδέεται με το πολύ ένα κόμβο (1 προς 0..1), μέσω μιας κατεύθυνσης (κλάση συσχέτισης). β) Ο κάθε γράφος αποτελείται από κόμβους. Ο κάθε γράφος έχει πολλές κατευθύνσεις. Άσκηση 6 Διαδικασία πληρωμής Έστω μια ταμειακή μηχανή σε ένα super market. H διαδικασία πληρωμής που ακολουθεί ένας πελάτης είναι συνήθως η ακόλουθη: 1. Ο πελάτης φτάνει στο ταμείο με το καρότσι. 6

7 2. Ο ταμίας, με τη χρήση του αναγνώστη γραμμικού κώδικα (bar code reader), σαρώνει τους κωδικούς των προϊόντων που έχει αγοράσει ο πελάτης. 3. H ταμειακή μηχανή παρουσιάζει την τιμή και την περιγραφή του κάθε προϊόντος που σαρώνει ο ταμίας. 4. Εάν υπάρχουν εκπτωτικά κουπόνια αυτά αφαιρούνται από το λογαριασμό. 5. Με το τέλος της σάρωσης προϊόντων παρουσιάζεται ο συνολικός λογαριασμός. 6. Ο πελάτης επιλέγει τρόπο πληρωμής (μετρητά, πιστωτική κάρτα, επιταγή). 7. Ο ταμίας δίνει τα ρέστα, καθώς και την απόδειξη. (α) Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης για την πιο πάνω διαδικασία πληρωμής. Να αιτιολογήσετε όλες τις σημαντικές αποφάσεις / επιλογές σας, όπως, για παράδειγμα, ποιοι είναι οι χειριστές, αν είναι πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες, γιατί χρησιμοποιήθηκαν σχέσεις μεταξύ των περιπτώσεων χρήσης που επιλέξατε, κ.λπ. (β) Με βάση την πιο πάνω διαδικασία πληρωμής, να περιγράψετε λεπτομερώς (αναλυτική περιγραφή με κείμενο) την περίπτωση χρήσης που περιγράφει τη διαδικασία πώλησης προϊόντων. (γ) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ακολουθίας που αντιστοιχεί στην περίπτωση χρήσης που περιγράφει τη διαδικασία πώλησης προϊόντων. α) Πρωτεύοντες Χειριστές: Ταμίας Δευτερεύοντες Χειριστές: Πελάτης, Συστημα Πιστωτικής Καρτας Ο Ταμίας συνδέεται με την ΠΧ «ΠΛΗΡΩΜΗ», η οποία περιλαμβάνει την ΠΧ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» 7

8 Ο Χρήστης συνδέεται με τις ΠΧ «ΠΛΗΡΩΜΗ» και «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ», η οποία αποτελεί γενίκευση των ΠΧ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ», «ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ» και «ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ», διότι ισχύει για κάθε μία η σχέση «είναι-ένα». Η ΠΧ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΚΑΡΤΑ» περιλαμβάνει την ΠΧ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΤΑΣ», η οποία γίνεται από το Σύστημα Πιστωτικής κάρτας. β) γ) I. Βασικά στοιχεία 1. Τίτλος: Πληρωμή 2. Περίληψη: Πελάτης στο ταμείο με καλάθι με είδη. Ταμίας καταγράφει είδη και ποσότητες. Επιλέγεται τρόπος πληρωμής. Με την πληρωμή, εκδίδεται απόδειξη και ενημερώνεται υπόλοιπο. 3. Συμμετέχοντες δράστες: Ταμίας, πελάτης, Σύστημα Πιστωτικής II. Ροή συμβάντων 1. Προαπαιτήσεις: η ταμειακή μηχανή είναι αναμμένη. Ο ταμίας έχει πιστοποιηθεί. 2. Κύριο σενάριο επιτυχίας: 1. Ο ταμίας βγάζει το σύνολο 2. O πελάτης επιλέγει τρόπο πληρωμής 3. Ο πελάτης πληρώνει με τον επιλεγμένο τρόπο 4. Ο ταμίας του παραδίδει την απόδειξη αγοράς μαζί με τα ρέστα 3. Εναλλακτικές ακολουθίες: 1.1 Άγνωστος γραμμωτός κώδικας 3.1 Πελάτης δεν μπορεί να πληρώσει 4.1 Ταμίας δεν έχει να δώσει ρέστα 4. Μετα-συνθήκες Έκδοση απόδειξης Άσκηση 7 Βιβλιοθήκη 8

9 Δίνεται το ακόλουθο διάγραμμα κλάσεων, το οποίο χρησιμοποιείται στα πλαίσια της μοντελοποίησης των λειτουργιών μιας βιβλιοθήκης: Έστω ότι ο βιβλιοθηκάριος επιθυμεί να γνωρίζει: (α) Πόσα βιβλία έχει δανειστεί κάθε πελάτης ανά κατηγορία, δηλαδή επιθυμεί την παραγωγή καταστάσεων της μορφής: Α/Α Ονοματεπώνυμο Φιλοσοφία Επιστημονική Φαντασία 1 Αχιλλέας Καμέας 5 12 (β) Το πλήθος των εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων επιστροφών ανά χρήστη, δηλαδή επιθυμεί την παραγωγή καταστάσεων της μορφής: Α/Α Ονοματεπώνυμο Εμπρόθεσμες Εκπρόθεσμες Επιστροφές Επιστροφές 1 Τάκης Αλεφραγκής Θεωρώντας το παραπάνω διάγραμμα κλάσεων, να σχεδιάσετε διαγράμματα ακολουθίας που να περιγράφουν τις πιο πάνω επαναληπτικές διαδικασίες που επιθυμεί ο βιβλιοθηκάριος. Αρχικά να προσδιορίσετε αλγοριθμικά την επαναληπτική διαδικασία (με όποιον τρόπο επιθυμείτε) και έπειτα να σχεδιάσετε το κατάλληλο διάγραμμα ακολουθίας. Υπόδειξη: Για την καλύτερη κατανόηση της άσκησης μπορείτε να συμβουλευτείτε και την υποδειγματική απάντηση στην άσκηση 7 της πρώτης γραπτής εργασίας του ακαδημαϊκού έτους

10 Καταρχήν, επειδή το ΔΚ είναι ημιτελές, ειδικότερα όσο αφορά την κλάση Borrower, υποθέτουμε την ύπαρξη των εξής μεθόδων ανά κλάση: Borrower: +getborrower(): Borrower, +print(copiesnum:int, category:string):void, +increasedelayedcopies():void, +increasenondelayedcopies():void, +getdelayedcopies():int, +getnondelayedcopies():int Copy: +getcopies():copy, +increasecopies(category:string):void Book: +getcategory():string και τα εξής πεδία ανά κλάση: Borrower: -copiesnum:int Book: -category:string Copy: -returndate:date α) Ο αλγόριθμος έχει ως εξής: Για κάθε Borrower φέρε τη λίστα των Copy που έχει δανειστεί Για κάθε Copy φέρε το Book στο οποίο αναφέρεται καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει Για κάθε Book αύξησε τον αριθμό των δανεισμένων κατά ένα στη σχετική κατηγορία β) Ο αλγόριθμος έχει ως εξής: Για κάθε Borrower φέρε τη λίστα των Copy που έχει δανειστεί Για κάθε Copy έλεγξε αν το duedate<returndate Αν το duedate<returndate αύξησε τον αριθμό των εκπρόθεσμων, ειδάλλως αύξησε τον αριθμό των εμπρόθεσμων Για τα εκπρόθεσμα: 10

11 Για τα εμπρόθεσμα: Θα μπορούσε το β) να απεικονιστεί και σε ένα διάγραμμα (με if/else) αλλά χάριν απλότητας δημιουργήσαμε ένα για κάθε περίπτωση. Άσκηση 8 Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD Να σχεδιάσετε το διάγραμμα καταστάσεων που περιγράφει τις λειτουργίες της πιο κάτω κονσόλας που βρίσκεται στην μπροστινή μεριά μιας τυπικής συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD (DVD player). I/O Προσπαθήστε να δώσετε ένα πλήρες διάγραμμα καταστάσεων. Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχάσατε κάτι δοκιμάζοντας να χρησιμοποιήσετε ένα πραγματικό DVD player. 11

12 Άσκηση 9 Διαχείριση αρχείων Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα κλάσεων για τη διαχείριση αρχείων σε ένα λειτουργικό σύστημα με τις παρακάτω απαιτήσεις: 1. Υπάρχουν τριών ειδών αντικείμενα: Αρχεία (files), συντομεύσεις (shortcuts) και κατάλογοι (directories). 2. Όλα τα αντικείμενα έχουν όνομα. 3. Όλα τα αντικείμενα βρίσκονται σε ένα κατάλογο. 4. Μια συντόμευση μπορεί να αφορά κατάλογο ή αρχείο. 5. Όλα τα αντικείμενα ενός καταλόγου έχουν διαφορετικό όνομα. Υπόδειξη: Θα πρέπει στο διάγραμμα κλάσεων που θα σχεδιάσετε να χρησιμοποιήσετε προσδιοριστές (qualifiers) και περιορισμούς (constraints). 12

13 Ο προσδιοριστής Object.name είναι μοναδικός (Unique). Δηλαδή για κάθε αντικείμενο του καταλόγου υπάρχει ένα μοναδικό όνομα αντικειμένου (Object.name) Ο περιορισμός έγκειται στο ότι μια συντόμευση αφορά ή {or} ένα αρχείο ή ένα κατάλογο. Άσκηση 10 Λειτουργία παραθύρων σε λειτουργικό σύστημα Να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα καταστάσεων που να περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας ενός παραθύρου ελαχιστοποίηση (minimization), μεγιστοποίηση (maximization), επαναφορά (restoration) στο λειτουργικό σύστημα Windows (1 ο διάγραμμα). Να εξετάσετε όλες τις ακόλουθες διαφορετικές περιπτώσεις: 1. Τι συμβαίνει όταν το παράθυρο λάβει ένα γεγονός Restore, ενώ βρίσκεται στην κατάσταση Minimized ή Maximized (2 ο διάγραμμα). 2. Τι συμβαίνει όταν το παράθυρο λάβει ένα γεγονός Minimize, ενώ βρίσκεται στην κατάσταση Restored ή Maximized (3 ο διάγραμμα). 3. Τι συμβαίνει όταν το παράθυρο λάβει ένα γεγονός Maximize, ενώ βρίσκεται στην κατάσταση Restored ή Minimized (4 ο διάγραμμα). Επίσης, να λάβετε υπόψη σας τι συμβαίνει όταν το παράθυρο: 4. Είναι στην κατάσταση Restored ή Maximized και γίνεται επανασχεδίαση ( Redraw ) (5 ο διάγραμμα). 5. Όταν γίνει Minimized το παράθυρο, το λειτουργικό σύστημα μειώνει την προτεραιότητα της εφαρμογής με τη χρήση της ενέργειας LowPriority (χαμηλή προτεραιότητα). Η ενέργεια 13

14 απαιτεί το πέρασμα της παραμέτρου ApplicationID (αναγνωριστικό εφαρμογής) στο λειτουργικό σύστημα (6 ο διάγραμμα). Nα σχεδιάσετε βήμα-βήμα το ζητούμενο διάγραμμα καταστάσεων, προσδιορίζοντας το (ενδιάμεσο) διάγραμμα καταστάσεων που αντιστοιχεί στο κάθε βήμα. Επομένως, θα πρέπει να σχεδιάσετε 6 (ενδιάμεσα) διαγράμματα καταστάσεων και ένα τελικό. 1. Τι συμβαίνει όταν το παράθυρο λάβει ένα γεγονός Restore, ενώ βρίσκεται στην κατάσταση Minimized ή Maximized (2 ο διάγραμμα). 2. Τι συμβαίνει όταν το παράθυρο λάβει ένα γεγονός Minimize, ενώ βρίσκεται στην κατάσταση Restored ή Maximized (3 ο διάγραμμα). 14

15 3. Τι συμβαίνει όταν το παράθυρο λάβει ένα γεγονός Maximize, ενώ βρίσκεται στην κατάσταση Restored ή Minimized (4 ο διάγραμμα). Επίσης, να λάβετε υπόψη σας τι συμβαίνει όταν το παράθυρο: 4. Είναι στην κατάσταση Restored ή Maximized και γίνεται επανασχεδίαση ( Redraw ) (5 ο διάγραμμα). 15

16 5. Όταν γίνει Minimized το παράθυρο, το λειτουργικό σύστημα μειώνει την προτεραιότητα της εφαρμογής με τη χρήση της ενέργειας LowPriority (χαμηλή προτεραιότητα). Η ενέργεια απαιτεί το πέρασμα της παραμέτρου ApplicationID (αναγνωριστικό εφαρμογής) στο λειτουργικό σύστημα (6 ο διάγραμμα). 16

17 Γενικές Υποδείξεις 1) Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν υποχρεωτικά το εργαλείο Visual Paradigm. 2) Τα διαγράμματα θα πρέπει να ενσωματωθούν μέσα στο αρχείο Word της πρώτης εργασίας. 3) O κάθε φοιτητής θα πρέπει να στείλει 1 συμπιεσμένο αρχείο ΠΛΗ24_ΕΡΓ1_ΟΝΟΜΑ_ ΦΟΙΤΗΤΗ.zip που θα περιέχει (α) Ένα αρχείο word με όνομα ΠΛΗ24_ΕΡΓ1_ΟΝΟΜΑ_ ΦΟΙΤΗΤΗ.doc και (β) Αρχείο (ή αρχεία) Visual Paradigm. Ασκήσεις Αξιολόγηση Ερώτηση Περιγραφή Ποσοστό Βαθμός 1 Διαχείριση τηλεφωνικού καταλόγου 10 2 Αεροπορικές πτήσεις 10 3 Επεξεργασία παραγγελιών 10 4 Ξυπνητήρι 10 5 Ηλεκτρονικά παιχνίδια περιπέτειας 10 6 Διαδικασία πληρωμής 10 7 Βιβλιοθήκη 10 8 Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD 10 9 Διαχείριση αρχείων Λειτουργία παραθύρων σε λειτουργικό σύστημα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένο σύστηµα ταξιδιωτικού οδηγού για συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε χρήση πρακτόρων λογισµικού

Κατανεµηµένο σύστηµα ταξιδιωτικού οδηγού για συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε χρήση πρακτόρων λογισµικού Κατανεµηµένο σύστηµα ταξιδιωτικού οδηγού για συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε χρήση πρακτόρων λογισµικού ιπλωµατική εργασία του Σαρόγλου Παντελεήµονα (ΑΕΜ: 3982) υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013

[ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΚΙΝΗΤΟ] Κοζάνη, Οκτώβριος 2013 2013 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καψάλης Αθανάσιος Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης [ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΩΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ MRP / MRPII DRP ERP ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προς τους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 251 Α ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410 555777, ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης

Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Ενότητα 3 Τεχνικές και Μέθοδοι Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Ανεύρεση στοιχείων Δειγματοληψία, παρατήρηση, ερωτηματολόγια,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές

Τεχνικές Δυναμικής Απόδοσης Τιμής από Πωλητές που δρουν σε Ηλεκτρονικές Αγορές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot

Έκδοση. SEMANTIC computing. Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού. Εγχειρίδιο χρήσης. Apricot Έκδοση 3η SEMANTIC computing Συστήματα Πληροφορικής & Αυτοματισμού Εγχειρίδιο χρήσης Apricot ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Apricot SEMANTIC computing Κεντρικής 146 59100 Βέροια

Διαβάστε περισσότερα